ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 11 Δεκεμβρίου 2013 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 358/ (Β 541) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, και έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αρ. πρωτ. 4578/ (Β 3078/ ) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνήλθε σε 6η Συνεδρίαση στις 11 Δεκεμβρίου 2013 στην Αθήνα, μετά την με αρ. πρωτ 3545/ πρόσκληση της Προέδρου της, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1 Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης Έναρξη των εργασιών από την Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης - Εισήγηση Προέδρου της Επ.Πα. Έγκριση πρακτικών 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Πρόοδος εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Πρόοδος εφαρμογής ανά άξονα προτεραιότητας. Πορεία υλοποίησης έργων σημαία και έργων προτεραιότητας Σελ. 1/16

2 5 6 Πρόοδος εκταμιεύσεων παρακολούθηση του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (ν+2/ν+3) Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενημέρωση για την Αναθεώρηση ΕΠ Παρουσίαση του συμβούλου on going αξιολόγησης του Ε.Π. Παρουσίαση των προτεραιοτήτων στους τομείς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου Ανάπτυξης Τοποθετήσεις μελών Συζήτηση 7 Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Αξιολόγησης EKT για την Προγραμματική Περίοδο στο πλαίσιο της ΕΑΠΑΠ (Ειδικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων) 8 Κατευθυντήριες οδηγίες για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 9 Νέα Προγραμματική Περίοδος Ενημέρωση για τη μέχρι τώρα πορεία της προετοιμασίας από την ΕΥΣΣΑΑΠ- Επόμενα βήματα 10 Λοιπά Θέματα 11 Κλείσιμο Συνεδρίασης - Συμπεράσματα της 6ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Στη Συνεδρίαση παρέστησαν 25 μέλη (επί συνόλου 39) με δικαίωμα ψήφου και 14 μέλη (επί συνόλου 26) μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. Έναρξη Συνεδρίασης Σελ. 2/16

3 1. Διαπίστωση απαρτίας έναρξη συνεδρίασης έγκριση ημερήσιας διάταξης Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (64,10%) σύμφωνα με το Άρθρο 6 Α (ως προαπαιτούμενο για τη διαπίστωση της απαρτίας προβλέπεται η κάλυψη του 60%) του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης άρχισε η Συνεδρίαση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την Ημερήσια Διάταξη. 2. Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφέρθηκε στην αποτίμηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και επικεντρώθηκε στα εξής προβλήματα : αδυναμία προσαρμογής της διοίκησης στο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διαμορφώνει η οικονομική και κοινωνική κρίση και αφετέρου χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες διαχείρισης και επιλεξιμότητας σε σχέση με την απαίτηση άμεσης υλοποίησης μεταρρυθμίσεων καθυστέρηση στην ωρίμανση των παρεμβάσεων χαμηλή απορροφητικότητα με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των πόρων του προγράμματος με παράλληλη μεταφορά τους σε άλλα ΕΠ και επεσήμανε την ανάγκη σύνδεσης των διαθεσίμων πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τη στρατηγική και τις μεταρρυθμιστικές ανάγκες της χώρας μας δεδομένου ότι δεν αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά οι διαθέσιμοι πόροι. Ολοκληρώνοντας την εισήγηση της, η Πρόεδρος αναφέρθηκε σε σημαντικές επιτυχίες και καλά παραδείγματα που έχει να επιδείξει το ΕΠ, όπως: Σε θεσμικό επίπεδο, η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, οι μελέτες αξιολόγησης των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους Η επιμόρφωση και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης Πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά δράσεις, τις οποίες η δημόσια διοίκηση είχε ανάγκη για δεκαετίες, όπως : Σελ. 3/16

4 - η ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων Οικονομικού Προγραμματισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος. - υποστηρικτικές δράσεις των ΟΤΑ α και β βαθμού για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της α φάσης του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». - λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής SOS για γυναίκες θύματα βίας καθώς και λειτουργία τεσσάρων (4) συμβουλευτικών κέντρων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) για την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας. - Μείωση Διοικητικών Βαρών σε 13 τομείς πολιτικής. - Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών. - Στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπου σημαντικά έργα πληροφορικής στα Υπουργεία Υγείας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βρίσκονται είτε στο στάδιο υλοποίησης είτε μεταφέρονται στην επόμενη προγραμματική περίοδο λόγω της υψηλής τους ωρίμανσης. Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για το σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου Ειδικότερα ανέφερε ότι: πρόθεση του Υπουργείου είναι έργα που δεν εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να επανασχεδιαστούν και υλοποιηθούν με βάση το νέο στρατηγικό σχεδιασμό. το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ξεκινήσει συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και τους κοινωνικούς φορείς, ώστε μέσα στο πλαίσιο σχεδιασμού και χρηματοδότησης του νέου ΕΣΠΑ, να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα του πολίτη και θα δώσουν ώθηση σε κάθε τομέα της χώρας, μέσω της διοικητικής απλοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας, περισσότερες από 15 Γενικές Γραμματείες Υπουργείων έχουν αποστείλει μέχρι στιγμής, τις προτεραιότητες Σελ. 4/16

5 και τα έργα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για το νέο ΕΣΠΑ Αξιοποιώντας την εμπειρία από την τρέχουσα περίοδο και βάσει των πραγματικών αναγκών, η δημόσια διοίκηση με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μετασχηματίζεται από ανασταλτικό παράγοντα της οικονομίας και της χώρας σε μοχλό ανάπτυξης αυτής. 3.Έγκριση πρακτικών 5ης Συνεδρίασης Επ.Πα. Η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης και δυνάμει έλλειψης παρατηρήσεων από τα μέλη Επιτροπής, ανακοίνωσε την απόφαση έγκρισης τους. 5 ης 4. Πρόοδος εφαρμογής του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Από την Προϊσταμένη της ΕΥΔ, κα Α. Καρκούλη Καραμαντζάνη παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής η χρονική εξέλιξη της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος σε εφαρμογή των τριών αναθεωρήσεών του και αναφέρθηκε η ακόμα μεγαλύτερη μείωση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης με την εφαρμογή της διαδικασίας «top up» (ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% - 5%) κατά το κλείσιμο του προγράμματος το Παρουσιάσθηκε η πρόοδος εφαρμογής του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και επισημάνθηκε η υπερδέσμευσή του σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων λόγω αφενός της μείωσης του πρ/σμού του λόγω αναθεώρησης και αφετέρου λόγω της «μεταφοράς» έργων με δαπάνες λόγω κάλυψης των απαιτήσεων του κανόνα ν+3/+2 έτους Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε σχετικά με το πρόγραμμα εξυγίανσης του Ε.Π. σε συνέχεια της εφαρμογής της αναθεώρησης και της υπ. αριθμ. εγκυκλίου 36042/ΕΥΣ 4495/ του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα "Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη & προετοιμασία κλεισίματος / Αναθεώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ". Συγκεκριμένα επί των ενταγμένων έργων του προγράμματος: 53% των ενταγμένων έργων συνεχίζουν την χρηματοδότησή τους από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 21% των ενταγμένων έργων προτείνονται για απένταξη Σελ. 5/16

6 14% των ενταγμένων έργων λόγω της ωριμότητάς τους και της επιλεξιμότητάς τους στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου προτείνονται να χρηματοδοτηθούν από προχρηματοδοτούμενη ΣΑΕ του ΕΣΠΑ % των ενταγμένων έργων χαρακτηρίζονται ως ώριμα για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Παρουσιάσθηκε η πορεία εκχωρήσεων του Προγράμματος εκτός των κρατικών ενισχύσεων και αναφέρθηκαν οι λόγοι καθυστέρησης της υλοποίησης. Τέλος, η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πρόβλεψη των εκταμιεύσεων και τις ενέργειες για την κάλυψη του στόχου δαπανών του κανόνα ν+2/+3. Ειδικότερα αναφέρθηκε η συνεισφορά σε δαπάνες για το έτος 2013 του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, και η «μεταφορά» έργων με δαπάνες που συνάδουν με τη στοχοθεσία του προγράμματος από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 5. Αναθεώρηση του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Από την Προϊσταμένη της Μονάδας Α1, κα Αγγελοπούλου, παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής η τρίτη πρόταση αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτή υπεβλήθη μέσω sfc στην Ε.Ε. στις 27/11. Της υποβολής αυτής είχαν προηγηθεί, η έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. στις 30/9. Τα κύρια σημεία της αναθεώρησης είναι: η μεταφορά ποσού ύψους Δ.Δ. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για χρηματοδότηση του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» η ενσωμάτωση δράσεων που αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των παρεχομένων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς του δημόσιου τομέα μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Η αρχιτεκτονική του αναθεωρημένου προγράμματος δεν έχει αλλάξει, η στοχοθεσία των δεικτών βασίσθηκε στα πραγματικά στοιχεία υλοποίησης και στην προβολή τους έως 31/12/2015. Σελ. 6/16

7 Περισσότερα στοιχεία για την αναθεώρηση και αξιολόγηση του Προγράμματος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής ο Σύμβουλος Αξιολόγησης του Προγράμματος, κ. Κουτσομιχάλης, ο οποίος αναφέρθηκε: στην διαχρονική εξέλιξη των βασικών μεγεθών σε επίπεδο Γενικού Στόχου και στην υπερδέσμευση που δημιουργείται συγκρίνοντας τις νομικές δεσμεύσεις με την προγραμματική δημόσια δαπάνη κατόπιν της δεύτερης αναθεώρησης στην εξέλιξη των δαπανών, ιδιαίτερα μετά την μεταφορά έργων με δαπάνες για την κάλυψη του στόχου του κανόνα ν+3/+2 στην διαχρονική εξέλιξη της αποτελεσματικότητας των Γενικών Στόχων του ΕΠ στις κύριες αιτίες υστέρησης του ΕΠ με βασικότερες: - τις αλλαγές πολιτικών και στρατηγικών επί των αρχικά σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και της μη ύπαρξης σαφούς στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση - τον συστημικό χαρακτήρα των παρεμβάσεων που προϋποθέτει την ύπαρξη συντονισμού για την υλοποίησή τους - την έλλειψη κεντρικού πολιτικού και επιχειρησιακού συντονισμού που σε συνδυασμό με το πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης δεν επέτρεψε τη χρηματοδότηση των άμεσων μεταρρυθμίσεων οι οποίες έπρεπε να γίνουν. - τις καθυστερήσεις σε διοικητικές και διαγωνιστικές διαδικασίες - την μειωμένη διαχειριστική ικανότητα ορισμένων φορέων, δικαιούχων και ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης. 6. Παρουσίαση των προτεραιοτήτων στους τομείς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου Ανάπτυξης Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Δ. Στεφάνου, παρουσίασε τις προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 11 της επόμενης προγραμματικής περιόδου και τους τρεις βασικούς τομείς: διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητα της κεντρικής κυβέρνησης και της Περιφερειακής και Τοπικής Σελ. 7/16

8 Αυτοδιοίκησης, μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση του διοικητικού και νομικού πλαισίου για τη διασφάλιση καλύτερης παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στην αντιμετώπιση του προβλήματος συντονισμού και συνεννόησης που διέπει την δημόσια διοίκηση και αποτέλεσε τροχοπέδη για την υλοποίηση και εφαρμογή ουσιαστικών παρεμβάσεων του ΕΠ. Ο ΓΓ αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου σε πολιτικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο μέσω της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και του Κυβερνητικού Συμβούλιου Μεταρρύθμισης. Εν συνεχεία, παρουσίασε τους τέσσερεις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση των επομένων δύο ετών όπως εκπονήθηκε με τη συνεργασία της task force ως εξής: 1. Δομές δημόσιας διοίκησης Η αξιολόγηση των δομών της δημόσιας διοίκησης ξεκίνησε από την κεντρική δημόσια διοίκηση και η εφαρμογή της ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Έχει ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και σε κάθε Υπουργείο υπάρχουν εγκεκριμένα νέα οργανογράμματα ακολουθώντας ενιαία μεθοδολογία. Επισημάνθηκε ότι η ύπαρξη πλάνου στελέχωσης κάθε υπουργείου αντιμετωπίζει τις κενές ή πλεονάζουσες θέσεις μέσω της κινητικότητας των υπαλλήλων. Συμπεράσματα από την εφαρμογή της αξιολόγησης των δομών είναι: η ανάγκη ύπαρξης οδικών χαρτών εφαρμογής για την επιχειρησιακή υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων σε κάθε φορέα η ανάγκη επανασχεδιασμού των αρμοδιοτήτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο η ανάγκη αξιολόγησης του συνόλου των ελεγκτικών μηχανισμών και η εκπόνηση μιας νέας αρχιτεκτονικής Χαρακτηριστικά δείγματα της μεταρρυθμιστικής πολιτικής για την επόμενη διετία όπως εξελίσσεται σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία αποτελούν: η φορολογική διοίκηση με την σύσταση και θεσμική θωράκιση της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, η αναδιοργάνωση του ΕΟΠΠΥ και το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας, ο νέος Σελ. 8/16

9 αναβαθμισμένος θεσμικά ρόλος του ΕΟΤ, η μείωση του χρόνου απόδοσης δικαιοσύνης μέσω συστημάτων e-justice. 2. Διοικητικές Διαδικασίες Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών ολοκληρώνεται σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και επικεντρώνεται στην άρση των διοικητικών βαρών σε βασικούς τομείς πολιτικής. Παράλληλα θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της πολυνομίας με την εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπισή του. Συνεπικουρικά στην απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργεί το πρόγραμμα διαύγεια ενισχύοντας την διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης και η προώθηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με προτεραιότητες την μετεξέλιξη του ΕΡΜΗ σε ηλεκτρονικό ΚΕΠ, τη διαλειτουργικότητα συστημάτων και υπηρεσιών, τη ψηφιοποίηση αρχείων στο πλαίσιο της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας. 3. Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιας Διοίκησης Ο ΓΓ αναφέρθηκε στη σύνταξη σχεδίων στελέχωσης και τη σχέση τους με το οργανόγραμμα κάθε φορέα, τα περιγράμματα θέσης εργασίας, την υιοθέτηση ενός κεντρικού συστήματος πρόσληψης βάσει των σχεδίων πρόσληψης και της σύνδεσής τους με τον πρ/σμό του φορέα. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο σύστημα της κινητικότητας ως εργαλείο που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και στο νέο θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης του προσωπικού σε σχέση με τη στοχοθεσία της υπηρεσίας και το σύστημα προαγωγής των δημοσίων υπαλλήλων. Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού έχει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με την υλοποίηση πιστοποιημένων επιμορφωτικών, στοχευμένων προγραμμάτων. 4. Αντιμετώπιση διαφθοράς Τέλος, ο ΓΓ παρουσίασε τα βασικά σημεία της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, ως εξής: - η θεσμοθέτηση δομών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου - η αναδιοργάνωση ελεγκτικών μηχανισμών - η σύνταξη κώδικα ηθικής και δεοντολογίας των δημοσίων υπαλλήλων, ως ένδειξη του νέου διοικητικού πολιτισμού Σελ. 9/16

10 - το πρόγραμμα Διαύγεια και η ενίσχυση της διαφάνειας της διοίκησης - η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών - η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων - η εκπαίδευση και επανακατάρτιση δημσοιών λειτουργών σε θέματα αντιμετώπισης της διαφθοράς - η ουσιαστική εφαρμογή του πόθεν έσχες - η ενίσχυση των θεσμών του ΣΕΕΔΔ και ΓΕΔΔ Τοποθετήσεις μελών Συζήτηση Έγιναν τοποθετήσεις από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και διατυπώθηκαν προβληματισμοί για την πρόοδο του Ε.Π., τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα έργα και έγιναν προτάσεις. Συγκεκριμένα: Ο εκπρόσωπος της ΕΕ κ. F. Busz αναφέρθηκε θετικά στην παρουσίαση της στρατηγικής για τη διοικητική μεταρρύθμιση της προγραμματικής περιόδου και τόνισε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και η εμπειρία των εμπλεκομένων στην υλοποίηση των έργων της επόμενης περιόδου. Επεσήμανε ότι η χρηματοδότηση ενός έργου από το ΕΣΠΑ δεν το καθιστά επιλέξιμο και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Όσο αφορά στο παρόν Ε.Π. εκτίμησε ότι δεν θα χαθούν πόροι από την εφαρμογή του κανόνα ν+3/+2 λόγω της μεταφοράς έργων από το ΕΠΑΝΔ στο ΕΠ ΔΜ και επέστησε την προσοχή των εμπλεκομένων στην τήρηση των διαδικασιών δεδομένου ότι αυτά τα έργα θα ελεγχθούν. Επεσήμανε ότι έργα σημαία του Ε.Π. όπως η αναδιοργάνωση του κράτους δεν έχουν σημαντικό βαθμό υλοποίησης. Η πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Υφυπουργός κα Χριστοφιλοπούλου επεσήμανε ότι η αναδιοργάνωση του κράτους είναι ένα παράδειγμα μεταρρύθμισης, η οποία γίνεται και που δεν χρησιμοποίησε τους πόρους του Ε.Π. Συμφώνησε για τους ελέγχους που θα γίνουν από οποιαδήποτε ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ελλάδας. Αναφορικά με την χρηματοδότηση έργων από την επόμενη προγραμματική περίοδο επεσήμανε ότι για αυτά θα υπάρχουν οδικοί χάρτες εφαρμογής και θα συνάδουν με Σελ. 10/16

11 τη στρατηγική τόσο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όσο και της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κα Β. Κόλλια, παρουσίασε την πρόοδο των έργων που υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Υλοποίησης κι Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχει ολοκληρωθεί το έργα που αφορά στη διοικητική κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων καθώς και το έργο που αφορά στην αποτίμηση των επιπτώσεών 100 νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην πολιτική ισότητας των φύλων. Σε ό,τι αφορά στα έργα της βίας κατά των γυναικών αναφέρθηκε στη λειτουργία της γραμμής άμεσης βοήθειας 15900, γραμμή SOS και στη λειτουργία των συμβουλευτικών κέντρων και των ξενώνων φιλοξενίας. Η Γεν. Γραμματέας αναφέρθηκε στην οριζόντια διάσταση της ισότητας των φύλων που πρέπει να διέπει την επόμενη προγραμματική περίοδο και πρότεινε τους εξής στρατηγικούς στόχους: ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συμμετοχή των γυναικών σε δραστηριότητες υπαίθρου με στόχο την τοπική ανάπτυξη. προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών (πρόληψη και καταπολέμηση της γυναικείας φτώχιας και όλων των μορφών βίας λόγω φύλου). ένταξη της διάστασης του φύλου σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας και προστασίας της υγείας. συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή των γυναικών. ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και των έμφυλων στερεοτύπων. ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, παρακολούθηση και αξιολόγησή τους. Ειδικότερα αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 11 όπως: την αναβάθμιση του Παρατηρητηρίου της Ισότητας και της Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, Σελ. 11/16

12 την αναβάθμιση των συμβουλευτικών κέντρων και των ξενώνων φιλοξενίας με την παροχή συμβουλών σε θέματα απασχόλησης και σε θέματα επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία βάσεων δεδομένων γυναικείων εμπειρογνωμόνων και στελεχών στο δημόσιο τομέα, τη στοχευμένη κατάρτιση των γυναικών εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Η εκπρόσωπος της ΕΕ κα Αγαλιανού επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διοικητική μεταρρύθμιση με ορίζοντα 7ετίας που θα καλύπτει την επόμενη προγραμματική περίοδο έτσι ώστε να ικανοποιείται η σχετική αιρεσιμότητα. Ο εκπρόσωπος της ΕΕ κος Γιάκας αναφέρθηκε στην έλλειψη συνέχειας της Δημόσιας Διοίκησης και της επίδρασης της στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η εκπρόσωπος της ΕΕ (ΕΤΠΑ) κα Τσιακαλάκη αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις των έργων και στην έλλειψη συντονισμού. Επεσήμανε την ανάγκη αξιοποίησης των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και καθορισμού του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Ο εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ κος Κώτσος και ο εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ κος Παπατόλιος, αναφέρθηκαν στη δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω των προσκλήσεων 63 και 64 και στην έγκριση των πράξεων ως προτεραιότητα της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Η εκπρόσωπος του ΕΚΔΔΑ, αναπληρώτρια Γεν. Γραμματέας κα Κομσελή αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων με πιστοποιημένες παρεμβάσεις, της κατάρτισης στελεχών ταχείας εξέλιξης. Αναφέρθηκε επίσης στα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης κατόπιν συνεργασίας του ΕΚΔΔΑ και των φορέων του Δημοσίου στους οποίους θα πάνε στελέχη από την κινητικότητα. Ο εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ κ. Χρονόπουλος, πρόεδρος του Κοινωνικού Πολύκεντρου, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου και στο ρόλο της Δημόσιας Διοίκησης. Σελ. 12/16

13 7. Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Αξιολόγησης EKT για την Προγραμματική Περίοδο στο πλαίσιο της ΕΑΠΑΠ (Ειδικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων) Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν τον απολογισμό του Δεύτερου Σχεδίου Αξιολόγησης ΕΚΤ και την εκπόνηση του Τρίτου Σχεδίου Αξιολόγησης ΕΚΤ που αφορά στα έτη Κατευθυντήριες οδηγίες για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 9. Νέα Προγραμματική Περίοδος Ο Προϊστάμενος της ΕΥΣΣΑΠ, κ.γ.φίρμπας, παρουσίασε επιγραμματικά την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Οι χρηματοδοτικοί πόροι για την περίοδο ανέρχονται σε τρέχουσες τιμές Κύριοι άξονες είναι : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση Προστασία του περιβάλλοντος μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον Ανάπτυξη εκσυγχρονισμός συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης Βασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής: χρονική κλιμάκωση, ξεκινώντας εμπροσθοβαρώς με το σοβαρότατο πρόβλημα της ανεργίας και της αυξανόμενης ανέχειας που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία και οδηγούν όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας. Σελ. 13/16

14 η ανεργία αναμένεται να απορροφηθεί σταδιακά από την διευρυνόμενη οικονομική δραστηριότητα, έως ότου περιοριστεί σε κοινωνικώς αποδεκτά επίπεδα. τα άμεσα μέτρα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής δεν θα υποσκιάσουν τη μακροχρόνια προοπτική της οικονομίας στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και της ένταξής της στον παγκοσμιοποιημένο οικονομικό χώρο. Συμπεράσματα της 6ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τους πυλώνες της στρατηγικής σε θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την επόμενη περίοδο, και ενέκρινε: 1. την πρόταση αναθεώρησης, όπως παρουσιάσθηκε στην παρούσα συνεδρίαση και τελικώς υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2. την αναγκαιότητα εφαρμογής της διαδικασίας εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Πρόεδρος της Επ. Πα. Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου Σελ. 14/16

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος παρόντων μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου 1. Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κα. Π. Χριστοφιλοπούλου 2. Γενικός Γραμματέας ΥΔΜΗΔ, κος Δ. Στεφάνου 3. Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας ΕΚΔΔΑ, κα Φ. Κομσελή 4. Εκπρόσωπος του Εθνικού Τυπογραφείου, κ. Μ. Κυραντώνης 5. Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » κα. Α. Καρκούλη-Καραμαντζάνη 6. Πρόεδρος της ΚτΠ ΑΕ, κ.α. Ιωαννίδης 7. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείς Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κ. Πάτουχα 8. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κα Β. Κόλλια 9. Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, κα Τ. Καφατσάκη 10. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείς Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, κ. Β. Γιαβή 11. Εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων Υπουργείου Εξωτερικών, κα Σ. Τσαγλιώτη 12. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, κος Δ. Σκαλκος 13. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, κα Α. Κουρουμπέτση 14. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, κα Κ. Σαμπάνη 15. Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), κα Σ. Παπούλια 16. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Υγείας, κος Σ. Διβάνης 17. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κος Δ. Κατράς 18. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Τουρισμού, κος Λ. Αντωνόπουλος 19. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ, κα Ε. Παπακωνσταντίνου 20. Εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., κος Ρ. Γκέκας 21. Εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ, κος Ν. Ανδρουλακάκης 22. Εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, κος Κώτσος Σελ. 15/16

16 23. Εκπρόσωπος του ΣΕΒ, κος Γ. Ναθαναήλ 24. Εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ, κα. Μ. Χριστοφή 25. Εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ, κος Θ. Χρονόπουλος Κατάλογος παρόντων μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς δικαίωμα ψήφου 1. Ειδικός Γραμματέας/Εκπρόσωπος του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, κος Π. Νομικός 2. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, κος Φ. Σπυρόπουλος 3. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, κα Σ. Λεβέντη 4. Εκπρόσωπος της ΕΥΣΣΑΑΠ, κος Ι. Φίρμπας 5. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», κος Η. Καστρίτης 6. Εκπρόσωπος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κος Κ. Λιμνιώτης 7. Εκπρόσωπος ΑΣΕΠ, κος Κ. Σιασιάκος 8. Εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη, κος Θ. Φίλιος 9. Εκπρόσωποι της DG Employment, Social Affairs and Inclusion, κος P. Busz και E. Aγαλιανού, κος Γιάκας 10. Εκπρόσωπος της DG Regio, κα Τσιακαλάκη 11. Πρόεδρος του Σ.Ε.Σ.Μ.Α., κος Ν. Παπαδάτος 12. Εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ, κος Φ. Μαραγκός 13. Εκπρόσωπος του ΣΕΠΕ, κος Ι. Σύρος 14. Εκπρόσωπος του ΤΕΕ, κα Α. Κουρτέση Σελ. 16/16

Από την ανάπτυξη των θεμάτων ημερήσιας διάταξης συνοψίζονται τα ακόλουθα.

Από την ανάπτυξη των θεμάτων ημερήσιας διάταξης συνοψίζονται τα ακόλουθα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Αθήνα, Μάιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Ενότητα Α: Κοινωνικοοικονομική Κατάσταση και Τάσεις Η ελληνική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται κυρίως λόγω επέκτασης της ιδιωτικής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013. Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013. Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη Αθήνα, Nοέμβριος 2007 2 Ι. ΑΝΆΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Αθήνα εκέµβριος 2009 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...6 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2014 Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε..Π.. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Συγγραφική ομάδα: Ειρήνη Μάρη Δημήτρης Μπίρμπας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Συγγραφική ομάδα: Ειρήνη Μάρη Δημήτρης Μπίρμπας ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συγγραφική ομάδα: Ειρήνη Μάρη Δημήτρης Μπίρμπας Αθήνα, Οκτώβριος 2011 Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τριμηνιαία Έκθεση Απρίλιος 2013

Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τριμηνιαία Έκθεση Απρίλιος 2013 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΕ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τριμηνιαία Έκθεση Απρίλιος 2013 Τριμηνιαία έκθεση της ομάδας δράσης για την Ελλάδα Απρίλιος 2013: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΑΝΑΔΟΧΟΣ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΣΕΙΦ) ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007 2013 Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΤHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΤHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ www.ekdd.gr ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΉΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Έκδοση: ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα