Σπύρος Χρ. Σιάσος. Μέθοδος Οργανοχρησίας του Ταμπουρά με χρήση Βυζαντινής Σημειογραφίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπύρος Χρ. Σιάσος. Μέθοδος Οργανοχρησίας του Ταμπουρά με χρήση Βυζαντινής Σημειογραφίας"

Transcript

1 Σπύρος Χρ. Σιάσος Μέθοδος Οργανοχρησίας του Ταμπουρά με χρήση Βυζαντινής Σημειογραφίας Αθήνα 2014

2 Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. /Each genuine copy is signed by the author. 2014, Σπύρος Χρ. Σιάσος / Spyros Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author contact information Πρώτη έκδοση / First edition ISMN: Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική ανατύπωση, αναπαραγωγή ή μετάφραση του βιβλίου αυτού, χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the author. Φωτογραφία Εξωφύλλου: Απεικόνιση πανδουρίδας στο "Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής" του Χρυσάνθου, Τεργέστη 1832, σελ. 26.

3 Στους γονείς μου

4

5 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο αποτελεί πόνημα δέκα και πλέον ετών. Από την πρώτη στιγμή που κλήθηκα να διδάξω τον ταμπουρά, ως όργανο υποχρεωτικό στα πλαίσια του μαθήματος της Ελληνικής Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής στα Μουσικά Σχολεία, διαπίστωσα τις ελλείψεις και τα κενά που υπήρχαν όσων αφορά την βιβλιογραφία, την προτεινόμενη ύλη και τον μη συντονισμό θεωρητικού και πρακτικού μέρους του μαθήματος γεγονός που δυσχέραινε την παιδαγωγική διαδικασία. Έτσι λοιπόν, για να οργανώσω το μάθημά μου, προσπάθησα αφενός μεν, να καταγράψω και να παραδώσω στους μαθητές μου τους κανόνες οργανοχρησίας τους οποίους είχα διδαχθεί από τους δασκάλους μου, με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο, στα πλαίσια μιας ορθής και επιστημονικά τεκμηριωμένης Μεθόδου Διδασκαλίας, αφετέρου δε, να δομήσω μία ύλη που να εξυπηρετεί την επίτευξη των διδακτικών μου στόχων. Το κύριο υλικό που χρησιμοποίησα στο εγχείρημα μου αυτό, το άντλησα από την πλούσια ελληνική παραδοσιακή μουσική. Μέσα από μία στοχευόμενη επιλογή παραδοσιακών τραγουδιών, από όλο τον Ελλαδικό χώρο, θέλησα να βοηθήσω τους μαθητές να κατανοήσουν επί τη πράξη, τους Ήχους, τα ιδιαίτερα διαστήματα και τα ιδιώματά τους, να εξασκηθούν στην Βυζαντινή σημειογραφία, καθώς επίσης και να αποκτήσουν τεχνικές οργανοχρησίας και ένα ρεπερτόριο στον ταμπουρά, τραγουδιών και χορών από όλη την Ελλάδα. Αυτή, την αξιολογημένη, σε καθημερινή βάση, από τους ίδιους τους μαθητές εργασία, παρουσιάζω σε αυτή την Μέθοδο. Στη Μέθοδο, διατυπώνονται τα πρώτα βήματα οργανοχρησίας του ταμπουρά με σαφείς κανόνες και μουσικά παραδείγματα σε Βυζαντινή Σημειογραφία, από ένα πλούσιο απάνθισμα ελληνικών παραδοσιακών τραγουδιών και χορών. Στόχος είναι η παρούσα Μέθοδος να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε σπουδαστή της Βυζαντινής Μουσικής (σε Μουσικό Σχολείο ή σε Σχολή Βυζαντινής Μουσικής) και γενικότερα για όποιον μουσικό θα θελήσει να αποκτήσει ένα μουσικό όργανο σύμμαχο στην κατάκτηση της γνώσης των διαστημάτων και των έλξεων των Ήχων και να γνωρίσει την οργανοχρησία ενός μουσικού οργάνου, το οποίο υπάρχει στον Ελλαδικό χώρο για περισσότερα από 2500 χρόνια 1. Η ιστορία της καταγωγής και της οργανολογικής εξέλιξης του ταμπουρά από την αρχαιότητα έως σήμερα θα παρουσιαστεί στην προς έκδοση μονογραφία μου «Περί του ταμπουρά». 5

6

7 Δομή της Μεθόδου Κεφάλαιο Ά. Το Α Κεφάλαιο αποτελεί μία συνοπτική Θεωρία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Σημειογραφίας. Κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν εξ αρχής τα σημάδια της Βυζαντινής Σημειογραφίας και η ενέργειά τους με έναν σύντομο και ευανάγνωστο τρόπο με την ίδια γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της Μεθόδου, ώστε ο μαθητής να προστρέχει σε αυτή κάθε φορά που του γεννιέται μια απορία. Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη περιληπτική παρουσίαση, δεν αντικαθιστά κανένα Θεωρητικό βιβλίο της Βυζαντινής Μουσικής. Κεφάλαιο Β. Το Β Κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στην οργανοχρησία του ταμπουρά. Με τη χρήση Βυζαντινής Σημειογραφίας, παρουσιάζονται τα πρώτα βήματα οργανοχρησίας στις δύο πρώτες Διατονικές Θέσεις, καθώς και ο τρόπος ανάλυσης του ρυθμού ενός τραγουδιού ή ενός χορού με την χρήση κάτω (θέσης) και πάνω (άρσης) πένας. Η παρουσίαση των τραγουδιών και των ασκήσεων γίνεται με προοδευτικά αυξανόμενη δυσκολία. Κεφάλαιο Γ. Στο Γ Κεφάλαιο γίνεται μία παρουσίαση των Ήχων της Βυζαντινής Μουσικής μέσω γνωστών παραδοσιακών τραγουδιών και χορών. Σε κάθε Ήχο γίνεται ανάλυση των φθόγγων και των μεταξύ τους διαστημάτων και σημειώνονται σε σχεδιάγραμμα οι θέσεις τους στον βραχίονα του ταμπουρά. Παράρτημα Ι Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζονται είκοσι διασκευές ελληνικών χορών και τραγουδιών σε ευρωπαϊκή σημειογραφία για ταμπουρά. Σκοπός είναι να γίνει σύνδεση 7

8 -. της γνώσης των δύο σημειογραφιών από τον μαθητή με στόχο την μουσική τους απόδοση στον ταμπουρά. Επίσης, εκμεταλλευόμενος τον απεικονιστικό χαρακτήρα και την δυνατότητα πολυφωνικής καταγραφής της ευρωπαϊκής σημειογραφίας, παρουσιάζονται αυξημένης δυσκολίας τρόποι οργανοχρησίας του ταμπουρά, όπως δυνατότητες συνήχησης των χορδών, τρίλιες με την πένα, legato κ.ά. Παράρτημα ΙΙ Στο Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζεται ένα προτεινόμενο Πλάνο μαθήματος που ακολουθεί την επίσημη φόρμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχοντας ως γνώμονα τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το υποχρεωτικό μάθημα του ταμπουρά στο Μουσικό Σχολείο. Το Πλάνο Μαθήματος αφορά τον καθηγητή του οργάνου που θα χρησιμοποιήσει την Μέθοδο στα πλαίσια της διδασκαλίας του, είτε σε Μουσικό Σχολείο είτε σε Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αλλά και κάθε μαθητή που θα θελήσει να θέσει στόχους στα πλαίσια της αυτομάθησής του. 8

9 Η συμβολή του ταμπουρά στη διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής. 2 Ο ταμπουράς ως Πανδουρίδα ή ταμπούριον, με την μορφή του Οθωμανικού τανμπούρ, κατά τον 18 ο και 19 ο αιώνα αναφέρονταν ως όργανο εποπτείας, διδασκαλίας και μελέτης της Βυζαντινής Μουσικής από όλους τους μεγάλους Δασκάλους και διαμορφωτές της Βυζαντινής Μουσικής. Επιπλέον, αποτέλεσε έναν από τους συνδετικούς κρίκους μεταξύ των Θεωρητικών βιβλίων της Βυζαντινής Μουσικής με την Οθωμανική ή Εξωτέρα 3 και την Αρχαία Ελληνική Μουσική, διότι σε αυτά είτε βρίσκουμε διαγράμματα που απεικονίζουν τον ζυγό ή βραχίονα ενός ταμπουρά, με διαγεγραμμένους δεσμούς που ορίζουν την θέση των φθόγγων, όπως αυτοί παράγονται με το παίξιμό του, είτε αναφέρεται σαν όργανο χάρακας, όπου με μαθηματικούς τύπους διαιρείται η χορδή του, ώστε να μπορεί να παράγει ηχητικά όλα τα χρησιμοποιούμενα διαστήματα, όπως το μονόχορδο του Πυθαγόρα, η πανδουρίδα του Χρυσάνθου 4 και το μονόχορδο της Μουσικής Πατριαρχικής Επιτροπής του Η συμβολή του οργάνου ως εποπτικό εργαλείο διδασκαλίας αλλά και ως ένα μέσο μουσικής έκφρασης επομένως και έμμεσης διαμόρφωσης της Ψαλτικής Τέχνης, φανερώνεται αφενός στις απεικονίσεις του σε όλα σχεδόν τα θεωρητικά του 18 ου και 19 ου αιώνα και αφετέρου στην παραδοχή της αξίας της γνώσης οργανοχρησίας του από τους μεγάλους Δασκάλους της Βυζαντινής Μουσικής. Ενδεικτικά αναφέρεται ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος, ο οποίος, όπως και οι Δάσκαλοί του, Πέτρος ο Πελοποννήσιος, Πέτρος ο Εφέσσιος, Ιάκωβος ο Βυζάντιος 5 και Γρηγόριος o Πρωτοψάλτης 6, γνώριζε την εξωτερική μουσική και υπήρξε δεξιοτέχνης της πανδουρίδας. Ο Απόστολος στο χειρόγραφο Θεωρητικό του, ως εποπτικό μέσον Το παρόν, αποτελεί απόσπασμα της προς έκδοση μονογραφίας μου «Περί του Ταμπουρά». Η Οθωμανική κοσμική μουσική προσδιοριζόταν από τους Έλληνες ως «αραβοπερσική» ή απλούστερα «περσική μουσική» και «εξωτερική μουσική» συχνά αναφερόμενη με τη συντόμευση «έξω» εννοώντας μουσική έξω από την Εκκλησία» Eug. Popescu-Judeth & Andr. Ababi Sirli, Sources of 18th Century Music, Istanbul 2000, σελ. 9. Φωτογραφία εξωφύλλου της παρούσας Μεθόδου. υπάρχει απεικόνιση του Πρωτοψάλτη Ιάκωβου Βυζαντίου (+1800) σε χειρόγραφο κώδικα να παίζει πανδουρίδα. Σίμων Καράς,Γένη καί διαστήματα εἰς τήν Βυζαντινήν Μουσικήν, Αθῆναι 1970, σελ 18. Ο Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, υπεύθυνος καθηγητής του πρακτικού μέρους της Νέας Μεθόδου της Βυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης στην Γ Πατριαρχική Μουσική Σχολή ( ) αναφέρεται πως εὐδοκίμως ἔψαλλε πρός πανδουρίδα».γ.ι. Παπαδόπουλος, Συμβολαί εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς παρ ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Αθῆναι 1890, σελ

10 -. διδασκαλίας, χρησιμοποιεί διαγράμματα ή «κανόνια», όπως ο ίδιος ονομάζει, που απεικονίζουν βραχίονα πανδουρίδας 7 και αναφέρεται συχνά με όρους της εξωτερικής μουσικής για να εξηγήσει τα διαστήματα και τους Ήχους της Βυζαντινής Μουσικής 8. Επίσης, ο ένας εκ των τριών Θεμελιωτών της Νέας Αναλυτικής Μεθόδου Σημειογραφίας και υπεύθυνος καθηγητής των Θεωρητικών της Γ Πατριαρχικής Μουσικής Σχολής, η οποία δημιουργήθηκε με εντολή του Πατριάρχη Κύριλλου του Ζ, Χρύσανθος εκ Μαδύτου στο Θεωρητικόν Μέγα τῆς Μουσικῆς»το1832 αναφέρει: Ἀπό τά μελῳδικά ὄργανα ἡ πανδουρὶς ἔρχεται εὐκολωτέρα εἰς δίδαξιν, καὶ σαφεστέρως γνωρίζονται ἐπάνω εἰς αὐτὴν οἱ τόνοι, τὰ ἡμίτονα, καὶ ἁπλῶς κάθε διάστημα. Λέγεται δε Πανδοῦρα, καὶ Πανδοῦρα, καί Φάνδουρος καθ ἡμᾶς δὲ Ταμποῦρα, ἣ Ταμπούρ.» 9 και ο Κυριάκος Φιλοξένης στο «Θεωρητικόν Στοιχειώδες τῆς Μουσικῆς» το 1859 αναφέρει: «εἰς τά θέλῃ νά ἐνδυναμωθῇ εἰς τήν τέχνη, πρέπει νά γνωρίζῃ τοὐλάχιστον ἕν ὄργανον ἔνχορδον (κυρίως ταμποῦρι), τό ὁποῖον συντείνει πολύ εἰς τόν Μουσικόν καθ ὅλα, ἤ ὡς νά ἔχῃ ἀντί ἑνός δέκα διδασκάλους.» 10 Ο Φιλοξένης, πέρα από την θεωρητική διατύπωση της χρησιμότητας του οργάνου, προχωράει και στην πράξη, όπου χρησιμοποιεί το «ταμπούρι» για να εὕρῃ τη βάση του πλαγίου Ήχου από τον κύριό του αναφέροντας πως «τοῦτο παριστάνεται εὐκόλως καί ἐπί τοῦ ὀργάνου ταμποῦρι» και σε αυτό προτρέπει τους μελοποιούς να «δοκιμάζουν» τα μέλη που συνθέτουν, ώστε να είναι σίγουροι για το σωστό μουσικό αποτέλεσμά, παραπέμποντας τους αναγνώστες του στο αντίστοιχο χωρίο του Θεωρητικού του Χρυσάνθου ( «Τρόπος τοῦ μελίζειν», παράγραφος 431 ), όπου γίνεται η ίδια παρατήρηση. Απόδειξη πως τα παραπάνω δεν υπήρξαν μόνο θεωρητικοί ισχυρισμοί αλλά μία συνήθης πρακτική αποτελεί και η αναφορά του Γεώργιου Παπαδόπουλου για τον Αθανάσιο Χριστόπουλο ( ) πωςπολλά τῶν ποιημάτων αὐτοῦ ἐμελοποίει ψάλλων αὐτά πρός πανδουρίδα» 13 Απόστολος Κώνστας ο Χίος, Κώδικας ΕΒΕ1867 φ 92r και Κώδικας Δοχειαρίου 389 φ 95r. Θ. Αποστολόπουλος, Ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος και η Συμβολή του στη Θεωρία της Μουσικής Τέχνης, εκδ. Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα Χρύσανθος, Θεωρητικόν Μέγα τῆς Μουσικῆς, Τεργέστη 1832, ανατύπωση εκδ. Κουλτούρα 2003, παρ. 436 σελ.194. Κυριάκος Φιλοξένης, Θεωρητικόν Στοιχειώδες της ΜουσικήςΚωνσταντινούπολη ανατύπωση εκδ. Πουρνάρα, 1992, σσ Κυριάκος Φιλοξένης, Θεωρητικόν σελ. 37. Κυριάκος ΦιλοξένηςΘεωρητικόν σελ Γ.Ι. Παπαδόπουλος, Συμβολαίσελ

11 Τη θέση του ταμπουρά στην Διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής μας περιγράφει και το εξής περιστατικό. Όταν ο Γάλλος μουσικολόγος Louis-Albert Bourgault Ducoudray κατά την περιήγησή του στην Ανατολική Ευρώπη για να μελετήσει την ελληνική παραδοσιακή και τη Βυζαντινή Μουσική επισκέφτηκε την Αθήνα, την Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και την Χάλκη το 1875, ανέφερε: «Τήν γνῶσιν τοῦ ἐπισήμου οργάνου τῆς εκκλησιαστικῆς μουσικῆς, τοῦ ταμπουρίου, ὀφείλω εἰς τόν κ. Βιολάκην α ψάλτην τοῦ ἐν Γαλατᾷ ναοῦ τοῦ ἀγίου Ἰωάννου.» 14 Δηλαδή, ο Ducoudray στα πλαίσια της μουσικής του αναζήτησης, εκτός από τις συναντήσεις του με σπουδαίους Ψάλτες όπως τον Θεοχάρη Γερογιάννη στην Ιωακείμιον Ψαλτήριον Αθήνα, τον Μισαήλ Μισαηλίδη και τον Γεώργιο Πρωτοψάλτη στην Σμύρνη και τον Γερμανό Αφθονίδη στην Κωνσταντινούπολη, για να κατανοήσει τα ιδιαίτερα μουσικά διαστήματα της Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, κάνει το αυτονόητο για την εποχή, διδάσκεται την οργανοχρησία του ταμπουρά, από τον Πρωτοψάλτη Γεώργιο Βιολάκη. Μολονότι όμως οι Διαμορφωτές της Νέας Μεθόδου υποστήριξαν τη σημασία του τανμπούρ στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης της Βυζαντινής Μουσικής, η από κοινού χρησιμοποίηση του οργάνου από τους Οθωμανούς μουσικούς της Κωνσταντινούπολης και η τάση εκδυτικοποίησης της εκκλησιαστικής μουσικής, στάθηκαν οι κυριότερες αιτίες αντικατάστασής του από άλλο μουσικό όργανο. Το 1881 η Πατριαρχική Επιτροπή που συστάθηκε από τον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ για τη διευθέτηση θεμάτων και διαφωνιών που είχαν προκύψει περί της Εκκλησιαστικής Μουσικής πρότεινε, ανεπιτυχώς όπως αποδείχθηκε, ως εποπτικό όργανο διδασκαλίας της Βυζαντινής Μουσικής ένα μουσικό όργανο τύπου ευρωπαϊκού εκκλησιαστικού οργάνου, το Ιωακείμιον Ψαλτήριον. Αν και το υψηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης και το αμφιλεγόμενο μουσικό αποτέλεσμα του το έθεσαν εξ αρχής σε αχρηστία, τα επόμενα Θεωρητικά βιβλία που ακολούθησαν το σύγγραμμα της Πατριαρχικής Επιτροπής, εναρμονισμένα με αυτή, δεν επαναδιατύπωσαν την αποδεδειγμένη από τους Μεγάλους Δασκάλους χρησιμότητα του ταμπουρά. Αποτέλεσμα αυτού, υπήρξε η σταδιακή απομάκρυνση των Ψαλτών από την οργανοχρησία του ταμπουρά. Γ.Ι. Παπαδόπουλος, Συμβολαίσελ

12 -. Η επαναφορά του ταμπουρά ως επικουρικό όργανο στη διδασκαλία και στην εκμάθηση της Βυζαντινής Μουσικής, γίνεται μετά από εκατό περίπου χρόνια και διατυπώνεται στο Θεωρητικό σύγγραμμα του Σίμωνος Καρά το 1982: Ἀνάγκη, λοιπόν, οὐσιαστική, ἡ γνῶσις καί ἡ χρῆσις ὀργάνου μουσικοῦ διά τοῦ ὁποίου να δύναται κανείς να αἰσθητοποιῇ διά τε τῆς ἀκοῆς ἀλλά καί τῆς ὁράσεως τάς ποικίλας διαφοράς τῶν μουσικῶν ἤχων καί διαστημάτων καί τοιοῦτον ὄργανον, ὑπέρ πᾶν ἄλλο, κατάλληλον εἶναι ἡ θαμπούρα» 15. Επίσης, την ίδια δεκαετία, με την ίδρυση των Μουσικών Σχολείων, ο ταμπουράς εισάγεται ως υποχρεωτικό όργανο στο ωρολόγιο πρόγραμμα για την εκμάθηση της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, με στόχο την «πρακτική υποστήριξη των θεωρητικών γνώσεων της παραδοσιακής μουσικής, μέσα από τη γνωριμία των μαθητών με τα διαστήματα, τις κλίμακες, τις τεχνικές και το ύφος της παραδοσιακής μουσικής και την χρήση του οργάνου, τόσο για την αυτοτελή εκτέλεση κομματιών, όσο και για συνοδεία φωνητικών εκτελέσεων». Η αναβίωση του ταμπουρά μέσω κυρίως των Μουσικών Σχολείων και η επί εικοσιπενταετίας διδασκαλία του σε αυτά, ως πρακτικό μέρος του μαθήματος της Ελληνικής Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής, επανέφερε το ερώτημα της χρησιμότητας και αναγκαιότητας της ύπαρξης οργάνου στη διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής. Σε αυτή την προσπάθεια ανάδειξης αυτής της ανάγκης συμβάλλει η παρούσα Μέθοδος, θέτοντας τις βάσεις για να χρησιμοποιήσει ο μαθητής τον ταμπουρά στη μελέτη της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και να επωφεληθεί των πρακτικών και μουσικών δυνατοτήτων του οργάνου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους έμμεσα ή άμεσα με βοήθησαν στη συγγραφή αυτής της Μεθόδου. Ιδιαίτερα, τους Δασκάλους μου στη μουσική που μου εμφύσησαν την αγάπη τους για τη μουσική και τον ταμπουρά και έγιναν για εμένα παράδειγμα προς μίμηση καθώς και τους μαθητές μου, που με ενέπνευσαν, με καθοδήγησαν και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της παρούσας Μεθόδου. Κλείνοντας τον πρόλογό μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συναδέλφους μου Μύριαμ Μαρίνου και Βικτωρία Τάσκου για την παρότρυνση, την ενθάρρυνση και τις πολύτιμες συμβουλές που μου πρόσφεραν καθ όλη την διάρκεια της συγγραφής της Μεθόδου, τον αδελφό μου Γεράσιμο για τις συμβουλές και τις χρήσιμες υποδείξεις που μου έκανε για τα ρυθμικά στοιχεία των τραγουδιών-χορών, τον αδελφό μου Αλέξανδρο για την εικαστική επιμέλεια, Σίμων Καράς, Μέθοδος της Ελληνικής Μουσικής, τόμος Β, εκδ. Σύλλογος προς διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής, Αθήνα 1982, σελ Υπουργική Απόφαση Γ2/1685/ ΦΕΚ 187 τ. Β, ΥΠ.Ε.Π.Θ. 12

13 τα σχέδια του ταμπουρά και το μαθηματικό μέρος υπολογισμού των αποστάσεων των δεσμών του ταμπουρά, καθώς και τη Δικηγόρο Αικατερίνη Κούστα για την αμέριστη υποστήριξη και συμπαράσταση κατά τη συγγραφή του παρόντος πονήματος. Σπύρος Χρ. Σιάσος 13

14 14 -.

15 160 -.

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Τραγούδια σε Βυζαντινή Σημειογραφία με αλφαβητική σειρά. α/α Χορός/Τραγούδι Ήχος Ρυθμός σελ. 1. Αιγιώτισσα Λέγετος 7/σημος 2. Απάνω στην τριανταφυλλιά Ήχος Α 6/σημος 3. Από της ερήμου ο Πρόδρομος Ήχος Δ 2/σημος εκ του Πα 4. Απόψι τα μεσάνυχτα Ήχος Α 4/σημος Αρχοντογιός Παντρεύεται πλ. του Α 7/σημος 6. Γαμήλιον, Γορτυνίας πλ. του Δ & 7/σημος Α Ήχος 7. Γαρυφαλλιά μου κόκκινη πλ. του Δ 2/σημος 8. Γερακίνα πλ. του Δ 7/σημος 9. Δεν μπορώ μανούλα μ Ήχος Α 4/σημος Πεντατονικός 10. Εκάεν και το Τσάμπασιν Ήχος Α 9/σημος 11. Ελάτε δω γειτόνισσες Ήχος Α 6/σημος Πεντατονικός 12. Ένα μικρό φυτάνι Ήχος Α 2/σημος 13. Έρχομουν κι εσύ κοιμάσι Ήχος Α 4/σημος 14. Έχε γεια Παναγιά πλ. του Β 2/σημος 15. Και τι τραγούδι Ήχος Δ 6/σημος εκ του Δι 16. Κάλαντα Ικαρίας Ήχος Α 2/σημος 17. Κάλαντα Φώτων Θεσσαλίας πλ. του Δ 4/σημος τριφωνών 18. Κάλαντα Χριστουγέννων Κρήτης Λέγετος 2/σημος 19. Κάποτε ήμουνα πουλί πλ. του Δ 7/σημος 20. Κάτου στην άσπρη πέτρα Ήχος Α 7/σημος 21. Κάτου στου Βάλτου τα χωριά πλ. του Δ 6/σημος τριφωνών 22. Κάτω στο γιαλό Λέγετος 2/σημος 23. Κάτω στο γιαλό Ήχος Α 9+7/σημος Διφωνών 24. Κοντούλα λεμονιά Ήχος Α 6/σημος Πεντατονικός 25. Λεμονάκι μυρωδάτο Λέγετος 7/σημος χρωματικός 26. Μάνα μου τα κλεφτόπουλα Ήχος Α 7/σημος 27. Μαύρη Ζωή Ήχος πλ. του Δ σκληρός χρωματικός 7/σημος 161

17 Μαύρο γεράκι Ήχος Α 4/σημος 29. Μήλο μου κόκκινο πλ. του Δ 7/σημος 30. Μήνυσέ μου (Τζιβαέρι) Ήχος Α 9/σημος Διφωνών 31. Μι αυγούλα θε να σηκωθώ πλ. του Β 7/σημος 32. Μια Σμυρνιά στο παραθύρι Ήχος Β 7/σημος 33. Μωραΐτικα Κάλαντα Ήχος Α 2/σημος 34. Μου παρήγγειλε τ αηδόνι Ήχος Α 7/σημος Όλα τα πουλάκια Ήχος Α 7/σημος 36. Παντρεύουνε τον κάβουρα Ήχος Α 7/σημος 37. Παπαλάμπραινα πλ. του Α 6/σημος 38. Πεντοζάλης Ήχος Α 2/σημος 39. Ποδαράκι Ήχος Α 2/σημος 40. Πολεμικό Εμβατήριο Μεσολογγίου Ήχος Γ 6/σημος 41. Σαμιώτισσα πλ. του Δ 7/σημος 42. Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες Ήχος Α 7/σημος 43. Σε καινούρια βάρκα μπήκα Λέγετος 4/σημος 44. Σήμερα ν τα φώτα Ήχος Α 2/σημος 45. Σήμερα τα φώτα πλ. του Β 4/σημος 46. Στη Μέση στην Αράχωβα Ήχος Γ 2/σημος 47. Στην απάνω γειτονιά Ήχος Α 7/σημος 48. Στο πα και στο ξαναλέω πλ. του Α 4/σημος πεντάφωνος 49. Στου παπά τα παραθύρια πλ. του Δ 2/σημος 50. Της ελιάς τα φυλλαράκια Ήχος Βαρύς 4/σημος Διατονικός 51. Το λουλουδάκι του μπαξέ Ήχος Α 2/σημος 52. Του Ψαρά ο γιός Ήχος Α 2/σημος 53. Τούρνα - τούρνα Ήχος Α 4/σημος Τούτο το καλοκαιράκι Ήχος Α 6/σημος 55. Τούτον το μήνα Ήχος Α 4/σημος 56. Χριστός γεννέθεν, Πόντου Ήχος Α 2/σημος 57. Ωραία είν η νύφη μας πλ. του Δ 7/σημος 162

18 Χοροί & Τραγούδια σε Ευρωπαϊκή Σημειογραφία με αλφαβητική σειρά. α/α Χορός/Τραγούδι Ήχος ρυθμός σελ. 1. Ανάθεμα τον αίτιο Ήχος πλ. του Α 4/4 2. Αργείτικος Καλαματιανός Ήχος Α 7/ Βάρκα μου μπογιατισμένη Ήχος Γ 7/8 4. Ζεϊμπέκικο Αϊδινίου Ήχος έσω 9/8 151 Δεύτερος μαλακός χρωματικός εκ του Νη 5. Ζεϊμπέκικο Πηγιανό Ήχος πλ. του Α 9/ Ζεϊμπέκικο Σμυρναίικο Ήχος πλ. του Δ 9/8 150 σκληρός χρωματικός 7. Ζωναράδικος, Ήχος Α 6/8 133 Λιανοχορταρούδια 8. Θερμιώτικος συρτός Ήχος πλ. του Β 2/ Θρακιώτικος Καρσιλαμάς Ήχος πλ. του Α 9/ Κοφτός, χορός Ηπείρου Ήχος Α 2/ Μαζεμένος, χορός Νιχαβέντ 2/4 127 Μυτιλήνης 12. Μαντηλάτος Χιτζαζ Ήχος πλ. του Β 7/ Μπαϊντούσκα Ι Ήχος πλ. του Β 5/ Μπαϊντούσκα ΙΙ Ήχος Δ 5/ Οι Ψαράδες Ήχος Α 4/ Παλαμάκια, χορός Ηπείρου Ήχος πλ. του Δ 4/ Συγκαθιστός, Βασίλεψεν ο Ήχος Α 9/8 136 Αυγερινός 18. Συγκαθιστός, 'Γω στα ξένα Ήχος Α 9/8 135 περπατούσα 19. Τα ξύλα, χορός Μυτιλήνης Ήχος πλ. του Α 2/ Τσακώνικος Ήχος Α 5/

19 -. Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Δομή της Μεθόδου 7 Η Συμβολή του ταμπουρά στη διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής 9 Κεφάλαιο Α Συνοπτική Θεωρία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Σημειογραφίας 15 Κεφάλαιο Β 29 Περί του ταμπουρά 31 Τα μέρη του ταμπουρά 34 Η τοποθέτηση των δεσμών στο βραχίονα του ταμπουρά 35 Η Θέση του ταμπουρά 38 Η Οργανοχρησία του ταμπουρά 43 Οι Θέσεις Οργανοχρησίας 47 Πρώτη Διατονική Θέση 48 Θέση του Δι 52 Κεφάλαιο Γ Οι Ήχοι της Βυζαντινής Μουσικής 63 Ήχοι του Διατονικού Γένους Ήχος πλάγιος του Τετάρτου 65 Ήχος πλάγιος του Τετάρτου κατά τριφωνία 72 Η πεταστή 75 Ήχος έσω Πρώτος 79 Ηπειρώτικη Πεντατονική κλίμακα 92 Ήχος Πρώτος Διφωνών 95 Ήχος πλάγιος του Πρώτου 98 Ήχος πλάγιος του Πρώτου πεντάφωνος 100 Ήχος Λέγετος 102 Ήχος Λέγετος χρωματικός 105 Ήχος Τέταρτος στιχηραρικός εκ του Πα 107 Ήχος Τέταρτος της Παπαδικής εκ του Δι 108 Ήχοι του Χρωματικού Γένους Ήχος Δεύτερος 111 Ήχος πλάγιος του Δευτέρου 113 Ήχος πλάγιος του Τετάρτου σκληρός χρωματικός 117 Ήχος έσω Δεύτερος μαλακός χρωματικός εκ του Νη 119 Ήχοι του Εναρμόνιου Γένους Ήχος έσω Τρίτος 120 Ήχος Βαρύς Διατονικός 123 Παράρτημα Ι 125 Παράρτημα ΙΙ 153 Πίνακας Ι 159 Πίνακας ΙΙ

20 Βιογραφικό Ο Σπύρος Σιάσος κατάγεται από το Μεσολόγγι. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Μουσικής Παιδαγωγικής της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Neofit Rilsky του Μπλαγκόεβγκραντ της Βουλγαρίας και συνεχίζει τις σπουδές του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής με καθηγητές τους κ. Ιωάννη Δακαλάκη και κ. Σπυρίδων Γεωργακόπουλο και Πτυχίου Ανώτερων Ευρωπαϊκών Θεωρητικών (Φυγής). Την πρώτη του επαφή με τον ταμπουρά οφείλει στον Ευγένιο Βούλγαρη, την γνώση της οργανοχρησίας του τούρκικου σαζιού στους Ross Daly, Mehmet Erenler και Erdal Erzincan και του πέρσικου setar στον Hamid Modebassem. Από το 2002 διδάσκει Μουσική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, στα πλαίσια της Δημόσιας Εκπαίδευσης έχει διδάξει ταμπουρά στα Μουσικά Σχολεία Αγρινίου, Τρίπολης και Ιλίου όπου και ανέπτυξε την παρούσα Μέθοδο Διδασκαλίας και Οργανοχρησίας του Ταμπουρά. 167

21 ISMN

Αποδελτίωση του περιοδικού Μουσική Ζωή (1930-1931)

Αποδελτίωση του περιοδικού Μουσική Ζωή (1930-1931) Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ AΝΤΩΝΙΑ, Α.Μ. 702 Αποδελτίωση του περιοδικού Μουσική Ζωή (1930-1931) Σύμβουλος Καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης ΆΡΤΑ 2012 0 1 Στον Αποστόλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο για τα παραδοσιακά μουσικά όργανα ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Μάκης Βασιλειάδης: θεωρητική προσέγγιση οργανικών σκοπών και ταξιμιών Φοιτητής: Σταθόπουλος Άγγελος (Α.Μ. 1176)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ &ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ &ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ &ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Πτυχιακή εργασία του: Σκαμνέλου Χαράλαμπου ΑΜΦ 23 υπό την εποπτεία της κ. Ζουμπούλη Μαρίας Αρτα Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζώτος: Από την Θεωρία στην Πράξη. Δρόμοι, ταξίμια και τεχνικές συνοδείας.

Χρήστος Ζώτος: Από την Θεωρία στην Πράξη. Δρόμοι, ταξίμια και τεχνικές συνοδείας. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Χρήστος Ζώτος: Από την Θεωρία στην Πράξη. Δρόμοι, ταξίμια και τεχνικές συνοδείας. Φοιτητής: Σαρακατσιάνος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη στην ερμηνεία εκκλησιαστικών μελών. Η περίπτωση των ερμηνειών των Θρασύβουλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ16 ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ 15 Νοεμβρίου 2013 τεύχος Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη Η μουσική απόδοση του Ψαλτηρίου Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο Ο Πρωτοψάλτης Χαράλαμπος Παπανικολάου Ο μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥΤΟΥ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΤΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ Πτυχιακή εργασία του Δημήτριου Σκότη ΑΜΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΓεράσιμοςΧρ.Σιάσος. ΕφαρμογήΤεχνικώνΟργανοχρησίας τωνethnicframedrumsσταελληνικάντέφια

ΓεράσιμοςΧρ.Σιάσος. ΕφαρμογήΤεχνικώνΟργανοχρησίας τωνethnicframedrumsσταελληνικάντέφια ΓεράσιμοςΧρ.Σιάσος ΕφαρμογήΤεχνικώνΟργανοχρησίας τωνethnicframedrumsσταελληνικάντέφια Αθήνα,2015 Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. /Each genuine copy is signed by the author. 2015, Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. «Ο επτάσημος ρυθμός στην ελληνική δημοτική μουσική. Επιτελεστικές εκδοχές σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο».

Πτυχιακή εργασία. «Ο επτάσημος ρυθμός στην ελληνική δημοτική μουσική. Επιτελεστικές εκδοχές σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο». Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία «Ο επτάσημος ρυθμός στην ελληνική δημοτική μουσική. Επιτελεστικές εκδοχές σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο».

Διαβάστε περισσότερα

Το μυτιληνιό σαντούρι μέσα από την δισκογραφία

Το μυτιληνιό σαντούρι μέσα από την δισκογραφία ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Το μυτιληνιό σαντούρι μέσα από την δισκογραφία Μουλά Χ. Ελένη Α.Μ. 962 Επόπτης καθηγητής: Κοκκώνης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του Βλάχου Σωτηρίου (Α.Μ.: 16/09) Mε θέμα: «Ανάλυση και Σύγκριση Μεθόδων. Κιθάρας»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του Βλάχου Σωτηρίου (Α.Μ.: 16/09) Mε θέμα: «Ανάλυση και Σύγκριση Μεθόδων. Κιθάρας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ειδίκευση Εφαρμοσμένων Μουσικών Σπουδών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Βλάχου Σωτηρίου (Α.Μ.: 16/09) Mε θέμα: «Ανάλυση και Σύγκριση Μεθόδων Κιθάρας» Συνεπιβλέπουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΘΟΔΟΣ COLOURSTRINGS ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΘΟΔΟΣ COLOURSTRINGS ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΘΟΔΟΣ COLOURSTRINGS ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Μ. : 15/05 Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΛΗΔΑ ΣΤΑΜΟΥ, επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΡΟΥΣΤΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Πτυχιακή εργασία της: Γκικοπούλου Αλεξάνδρας ΑΜΦ 51 Υπό την εποπτεία του: κ. Μάρκου Σκούλιου Άρτα Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΡΥΘΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»

«Η ΡΥΘΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Η ΡΥΘΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ» Φοιτητής: Φεγγούλης Σεραφείμ Α.Μ.: 1001 Επόπτης Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ένδεκα Εωθινά του Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Τα Ένδεκα Εωθινά του Ιωάννου Πρωτοψάλτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Τα Ένδεκα Εωθινά του Ιωάννου Πρωτοψάλτου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευαγγέλου Βασιλειάδη ΑΜ 16/05 Επιβλέπων Καθηγητής: π. Νεκτάριος Πάρης, Επ. Καθ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Έρευνα στους φιλολόγους-επιμορφωτές στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Η ρυθμική συγκρότηση της μουσικής της Ηπείρου» Φοιτητής: Λένης Ηλίας Α.Μ. 130 Επόπτης Καθηγητής: Κοκκώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΟΥΡΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΟΥΡΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΟΥΡΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΑΝΘΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Του ΒασίληΝ.Κούρου Α.Μ.Φ 693 Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΝΤΟΥΡΙ & Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΝΤΟΥΡΙ & Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΝΤΟΥΡΙ & Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Πτυχιακή Εργασία της ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗΣ ΑΜΦ 0074 Υπό την εποπτεία της κας ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία" Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος

Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος "Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία" Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος Άρτα 2011 Αντί προλόγου Όταν ήμουν ακόμα μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου το 2006, το κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική εκπαίδευση για άτοµα µε προβλήµατα όρασης: Η προσαρμογή του Sibelius speaking, στα ελληνικά Windows

Μουσική εκπαίδευση για άτοµα µε προβλήµατα όρασης: Η προσαρμογή του Sibelius speaking, στα ελληνικά Windows ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Μουσική εκπαίδευση για άτοµα µε προβλήµατα όρασης: Η προσαρμογή του Sibelius speaking, στα ελληνικά Windows Τσακιρίδης ηµήτρης Α.Μ.: 47/05 ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμική συγκρότηση και απεικόνιση των τραγουδιών της Ηπείρου

Ρυθμική συγκρότηση και απεικόνιση των τραγουδιών της Ηπείρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ TMHMA MOYΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ρυθμική συγκρότηση και απεικόνιση των τραγουδιών της Ηπείρου Πτυχιακή εργασία του Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Υοιτήτρια: Καραΐσκου Φρύσα. Τπεύθυνος καθηγητής: κούλιος Μάρκος

Πτυχιακή εργασία: Υοιτήτρια: Καραΐσκου Φρύσα. Τπεύθυνος καθηγητής: κούλιος Μάρκος Πτυχιακή εργασία: «υγκριτική μελέτη των θεωρητικών Κ.Μαρμαρινού, Κων/νου πρωτοψάλτη και Π.Κηλτζανίδου στην οικογένεια του μακάμ Ράστ με βάση τον Νη, σε αντιπαραβολή με σύγχρονα θεωρητικά κείμενα» Υοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα