Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133"

Transcript

1 Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους Μόνιμους υπαλλήλους - Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (που αμείβονται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο ν. 4024/2011 άρθρο 20 παρ 1) του ήμου Ρεθύμνης για το έτος Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων. 48 και 176 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/ , τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου. 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α ) 3. Το άρθρο 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/ τ. Α ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 12 Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/ τ. Α ). 5. Τη παράγραφο 10 του άρθρου 12 του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107/ τ. Α ) 6. Τα υπ. αρ. Πρωτ. 825/2014, 1336/2014, 543/2014, 835/2014, 1559/2014 και 2292/2014 υπηρεσιακά σημειώματα της /ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών, της /ντριας της Οικονομικής Υπηρεσίας, της /ντριας /κών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, του Αθλητικού Τμήματος, και του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Προαγωγής της ημ. Υγείας σχετικά με τις ανάγκες των υπηρεσιών για πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας για το Τις εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες όπως: α. Κανονικές άδειες υπαλλήλων β. Πολιτιστικές ανάγκες του ήμου Ρεθύμνης (Γιορτή Κρασιού, Αναγεννησιακό Φεστιβάλ, Καρναβάλι, Τοπικές εκδηλώσεις κοινοτήτων), έντονα καιρικά φαινόμενα, τις ανάγκες των ημοτικών χώρων άθλησης κλπ. γ. Οργάνωση μουσικών εκδηλώσεών. δ. Έλλειψη προσωπικού. ε. Αυξημένες ανάγκες λόγω τουριστικής περιόδου. στ. Τις επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος << Καλλικράτης>> στους ήμους 8. Το με αρ. πρωτ /6591/0022/1998 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις προϋποθέσεις της καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των Ο.Τ.Α. 9. Τις υπ αριθ. 42 και 422/2012 αποφάσεις.σ. που εγκρίθηκαν με την 9029/2012 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης /σης Κρήτης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2672/ τ. Α. 10. Την υπ αριθ. 494/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Κρήτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 98/ ΦΕΚ τεύχος Γ, που αφορά τη ανάθεση σε υπαλλήλους Ληξιαρχικών καθηκόντων στις ημοτικές Ενότητες. 11. Το από πρακτικό.σ. που ορίζει τον Ειδικό Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών του.σ. 12. Τις ανάγκες που δημιουργούνται για τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες. 13. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ήμου οικονομικού έτους 2014 σύμφωνα με την υπ αριθ. 2383/2014 βεβαίωση της Ο.Υ. και στους Κ.Α , , , , , , , , , και

2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή, νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία για τους υπαλλήλους του ήμου Ρεθύμνης κατά το έτος 2014 ως εξής: 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜ ΕΣ ΠΕ ιοικητικών ΥΕ Κλητήρων Ε ιοικητικών Ε ιοικητικών Αορίστου χρόνου ΤΕ ιοικητικών Αορίστου Χρόνου ΠΕ Πληροφορικής Οι ανωτέρω ανάγκες στη ιοικητική Υπηρεσία προκύπτουν: α) Λόγω του προγράμματος Καλλικράτη του Ν 3852/2010 που συνεπάγεται: -την ενοποίηση των δημοτολογίων των πρώην ήμων που συνενώθηκαν -τη μεταφορά και επεξεργασία των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων των πρώην ήμων και των υπαλλήλων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μεταφέρθηκαν στον νέο ήμο - τη σύσταση και λειτουργία νέων επιτροπών και συμβουλίων όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η ημοτική Κοινότητα Ρεθύμνης, η ημοτική Κοινότητα Ατσιποπούλου, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, η Επιτροπή ιαβούλευσης για τα οποία απαιτείται γραμματειακή υποστήριξη. β) Το γεγονός ότι αρκετοί υπάλληλοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή συνταξιοδοτήθηκαν με αποτέλεσμα οι ιοικητικές Υπηρεσίες να είναι υποστελέχωμένες. γ) Το γραφείο Προσωπικού υποστελεχωμένο, επιβαρύνεται με την διαθεσιμότητα των ιοικητικών, την κατάργηση της ημοτικής Αστυνομίας και των Σχολικών Φυλάκων. Επίσης επιβαρύνεται επιπρόσθετα με τα προγράμματα πρόσληψης μέσω ΟΑΕ των πενταμηνιτών ΥΕ και εν συνεχεία των Ε,ΤΕ και ΠΕ τη στιγμή που πρέπει να προχωρήσει ο προγραμματισμός και η διαδικασία προσλήψεων οχταμηνιτών της Καθ/τας. δ) Το Τμήμα Πληροφορικής στο οποίο μία υπάλληλος βρίσκεται σε πολύμηνη γονική άδεια λόγω τοκετού και ανατροφής παιδιού, προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νέου Καλλικρατικού ήμου του οποίου οι Υπηρεσίες είναι διάσπαρτες σε όλη την έκταση του ήμου. ε) Ο μοναδικός Κλητήρας επίσης προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νέου Καλλικρατικού ήμου σε ολόκληρη την έκτασή του. 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2

3 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝ ΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝ ΠΕ Ε TE Ε15& ομ. Ερ ΥΕ(μόνιμοι&αορ.) Συγκεκριμένα, η Οικονομική Υπηρεσία, σε καθορισμένα χρονοδιαγράμματα στη διάρκεια του έτους, καλείται να προβεί στις παρακάτω επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες άπτονται μεν των καθηκόντων της, όμως το προσωπικό που υπηρετεί σ αυτήν δεν επαρκή ώστε να ολοκληρώνονται μέσα στο χρόνο που τίθεται υποχρεωτικά από το νόμο. Συγκεκριμένα: α. σε κατάρτιση και έλεγχο του Ισολογισμού και απολογισμού προηγούμενου έτους ( 2013 ). β. σε έγκαιρη αποστολή Οικονομικών στοιχείων τρέχοντος έτους σε όλους τους φορείς που απαιτείται, τόσο για το ήμο Ρεθύμνης όσο και για τα νομικά του πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του γ.σε κατάρτιση και έλεγχο του προϋπολογισμού 2013 του Καλλικρατικού ήμου. δ. σε έλεγχο των τελών και δικαιωμάτων ( τέλος επί των ακαθαρίστων παρεπιδημούντων ) στην.ο.υ. για την τελευταία πενταετία, για τους τέως ήμους Αρκαδίου, Λαππαίων και Ν. Φωκά και βεβαίωση των εσόδων που διαφεύγουν, έως 31/12/2014 (δεδομένου ότι το έτος 2009 κινδυνεύει με παραγραφή ). ε. σε ενημέρωση των οφειλετών και λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για τα βεβαιωμένα έσοδα. στ. σε έλεγχο επί των τετραγωνικών μέτρων επιβολής των δημοτικών τελών και του ΤΑΠ για εντοπισμό διαφυγόντων εσόδων. ζ. Επιμελείται επίσης, την λειτουργία και είσπραξη του ημοτικού Πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων και του Φρουρίου της Φορτέτζα, και κατά τις Κυριακές και Αργίες, καθώς και μετά τις 10:00 μ.μ. για την καλοκαιρινή σαιζόν η. και την είσπραξη της Λαϊκής αγοράς του Σαββάτου. Επιπλέον υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού. 3. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡ/ΣΙΑΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΠΕ /κών ΠΕ Ψυχολόγων TE Κοινωνικών Λειτουρ γών Ε ιοικητικών Ε1 Νοσηλευτριών Οι ανωτέρω ανάγκες στην υπηρεσία μας προκύπτουν λόγω της αναθεώρησης των επιδοματούχων κατά πρόγραμμα. Τα συμβάντα που απασχολούν μεγάλη μερίδα του ήμου μας, όπου έχει αναλάβει η υπηρεσία μας, χωρίς ωστόσο να έχει επανδρωθεί με επιπλέον μόνιμο προσωπικό, οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου ανήκουν στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας. 3

4 4. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ε24 Ηλεκτρολόγων (Αορίστου) ΠΕ10 Καθηγητές Φυσ Αγωγής (Μόνιμοι) Ε24 Ηλεκτρολόγων (Μόνιμοι) Ε30 Τεχνιτών (Αορίστου) ) ΠΕ10 Καθηγητές Φυσ Αγωγής (Αορίστου) Ε Συντ. Κτιρίων(Α ορίστου) ΥΕ Καθαριστριών ( Αορίστου) ΥE Εργ.Γεν. Καθηκόντ ων (Μόνιμοι) ΥE Εργ.Γεν Καθηκόντ ων(αορίστ ου) ΥΕ Φυλάκων(Μόνιμοι) ΥΕ Φυλάκων (Αορίστου) Συγκεκριμένα οι ημοτικοί Αθλητικοί Χώροι (Στάδια-Γήπεδα) που απασχολούνται οι παραπάνω υπάλληλοι, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1362/ ( <<Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας ημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της Χώρας>>), το ωράριό τους είναι από τις 7:00 π.μ. έως τις 10:00 μ.μ, από ευτέρα μέχρι και Κυριακή με πιθανότητα επέκτασης και μετά τις 10.00μ.μ. σε περιπτώσεις πραγματοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων. Εξαίρεση αποτελεί το ημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο <<ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ>> το οποίο λειτουργεί από τις 7:00 το πρωί, έως στις 1:00 μετά τα μεσάνυχτα σε καθημερινή βάση. 4

5 5. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ε 1 25 (ΠΡΩΙΝΕΣ Β. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕ (ΠΡΩΙΝΕΣ) Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ε ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Α. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΩΙΝΕΣ) ΥΕ Ε 2 50 (ΠΡΩΙΝΕΣ) Β. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΤΕ 1 50 (ΠΡΩΙΝΕΣ) Συγκεκριμένα, η /νση Τεχνικών υπηρεσιών του ήμου, καλείται να προβεί τις παρακάτω έκτακτες-επείγουσες και εποχικές υπηρεσιακές ανάγκες. Οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την αναγκαιότητα πρόβλεψης αυτών των υπερωριών είναι οι παρακάτω: α. Κανονικές άδειες υπαλλήλων. β. Πολιτιστικές ανάγκες του ήμου (Γιορτή Κρασιού. Αναγεννησιακό Φεστιβάλ, Καρναβάλι, Τοπικές Εκδηλώσεις Κοινοτήτων.) γ. Έντονα καιρικά φαινόμενα. δ. Επείγουσες ανάγκες που προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος <<Καλλικράτης>>: ε. Απογραφή και αποτύπωση όλων των περιουσιακών στοιχείων. 5

6 στ. Συγκέντρωση στοιχείων που είναι απαραίτητων για την σύνταξη του προϋπολογισμού που αφορούν είσπραξη εσόδων από την εφαρμογή του Σχ. Πόλης,των αυθαιρέτων κλπ ζ. Μετακόμιση Υπηρεσιών από μισθωμένα κτίρια προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες των μισθωμάτων 6. /ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ, ΙΑΧΕΙΡ.ΑΠ/ΤΩΝ-ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΡΩΙΝΕΣ) Ε ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΩΙΝΕΣ) Ε 1 66 ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ε ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ε ΥΕ 1 40 (ΠΡΩΙΝΕΣ) (ΠΡΩΙΝΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΠΡΩΙΝΕΣ) 6 Ε 1 70

7 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ε 1 66 ΥΕ 1 65 (ΠΡΩΙΝΕΣ) 7 Συγκεκριμένα, η /νση Καθ/τας του ήμου Ρεθύμνης, καλείται να προβεί τις παρακάτω έκτακτες-επείγουσες και εποχικές υπηρεσιακές ανάγκες. Οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την αναγκαιότητα πρόβλεψης αυτών των υπερωριών είναι οι παρακάτω: α. Κανονικές άδειες υπαλλήλων. β. Φόρτος εργασίας όλων των τμημάτων της /νσης την θερινή περίοδο. γ. Πολιτιστικές ανάγκες του ήμου (Γιορτή Κρασιού. Αναγεννησιακό Φεστιβάλ, Καρναβάλι, Τοπικές Εκδηλώσεις Κοινοτήτων.) δ. Έντονα καιρικά φαινόμενα. ε. Οργάνωση για τον συστηματικό καθαρισμό και περιποίηση πρασίνου των ημοτικών Ενοτήτων. στ. Αυξημένες αρμοδιότητες λόγω μείωσης προσωπικού. ζ. Νέες αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν στη /νση (νεκροταφεία, Εγκαταλελειμμένα οχήματα κ.α.) 7.Στο Τμήμα Αθλητισμού που λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση εγκρίνεται η προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 και η συνολική δαπάνη θα είναι ,00, όπως παρακάτω: ΥΠ/ΛΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΑΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡ/ΜΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΟΙ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ. Στους υπαλλήλους οι οποίοι εκτός από τα καθήκοντα της θέσης τους και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους, εκτελούν και την Υπηρεσία Ληξιαρχείων (4 υπάλληλοι) και ο ή η Υπάλληλος (1 υπάλληλος), που τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του ημοτικού Συμβουλίου του ήμου Ρεθύμνης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν 4024/11 και μέχρι του ορίου των (20) ωρών ανά υπάλληλο και ανά μήνα,καθιερώνεται η υπερωριακή τους απασχόληση. Η υπερωριακή απασχόληση ανά υπάλληλο δεν θα ξεπεράσει τις είκοσι (20) ώρες απογευματινές, τις δέκα έξι (16) Νυχτερινές, Κυριακών και Εξαιρέσιμες αντίστοιχα, κατά περίπτωση το μήνα. Η συνολική δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση ύψους ,00 δεν υπερβαίνει τις πιστώσεις που έχουν γραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2014 για την αιτία αυτή, δηλαδή: ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , , , ,00

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , ,00 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , ,00 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ,00 Αύξηση των σχετικών πιστώσεων για την παραπάνω αιτία με μεταφορά κονδυλίων από πιστώσεις άλλων κατηγοριών δεν επιτρέπεται να γίνει. Η απόφαση ισχύει από τον μήνα δημοσίευσής της σε τοπική εφημερίδα και την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του ήμου. Ρέθυμνο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 8

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψιν ως πλαίσιο τον Κανονισµό Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/ 11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β /18.7.2003)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Α ΟΜΑΔΑ «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα