ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ. Παναγιώτα Σαρατσιώτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ. Παναγιώτα Σαρατσιώτη"

Transcript

1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ Παναγιώτα Σαρατσιώτη 1

2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ Οι τεράστιες οικονοµικές επιπτώσεις από κάθε µορφή διάβρωσης, αλλά και οι πολλές άλλες δυσάρεστες συνέπειες που επακολουθούν, επέβαλαν επιτακτικά την ανάγκη για ανάπτυξη µεθόδων και τεχνικών, τόσο για την πρόβλεψη και την εκτίµηση του διαβρωτικού κινδύνου όσο και για την αντιδιαβρωτική προστασία των µετάλλων. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος της διάβρωσης συνίσταται στην επιλογή των κατάλληλων σε κάθε περίπτωση υλικών µε γνώµονα όχι µόνο τα µηχανικά χαρακτηριστικά τους αλλά, και τη συµβατότητα της συµπεριφοράς και της αντοχής τους µέσα τους συγκεκριµένο διαβρωτικό περιβάλλον που προορίζονται να λειτουργήσουν, στον περιορισµό των γενικών συνθηκών που προκαλούν ή επιτείνουν τη διάβρωση, και την αποτελεσµατική και σωστή εφαρµογή της καταλληλότερης µεθόδου ή συνδυασµού µεθόδων προστασίας. Οι κυριότερες µέθοδοι προστασίας, που αποβλέπουν στη µείωση της ταχύτητας διάβρωσης µέσω µεταβολής των Θερµοδυναµικών ή/και των κινητικών στοιχείων της, είναι : τροποποιήσεις του µετάλλου τροποποιήσεις του περιβάλλοντος τροποποιήσεις του ηλεκτροδιακού δυναµικού υλικού-περιβάλλοντος τροποποιήσεις της παραγωγικής διεργασίας.. Στόχος της εργασίας είναι η προστασία µε γαλβανισµό ή αλλιώς επιψευδαργύρωση. Στις επόµενες παραγράφους θα παρατεθούν γενικά στοιχεία για την επιψευδαργύρωση αφού πρώτα γίνει µια ιστορική αναδροµή. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 'Ισως η αρχαιότερη αναφορά στην επιψευδαργύρωση µπορεί να βρεθεί σε µια Βαβυλωνιακή επιγραφή του 3oυ αιώνα, στην οποία αναφέρεται η χρήση του ψευδαργύρου ως µια φθηνή λύση για την προστασία του σιδήρου ή του χάλυβα. Παρά το γεγονός ότι έχουν βρεθεί αξιόλογες ποσότητες ψευδαργύρου σε αρχαιολογικά ευρήµατα, καµία αναφορά του εν λόγω µετάλλου δεν εµφανίζεται σε αρχαίες Ελληνικές ή Ρωµαϊκές γραφές. Η πρώτη εµπορική πηγή ψευδαργύρου ήταν η Kiva και η Ινδία. Τον 16 αιώνα εισάγονταν στην Ευρώπη µεγάλες ποσότητες ψευδαργύρου από την Kiva και πέρασε σχεδόν ένας αιώνας µέχρι να αρχίσει η παραγωγή ψευδαργύρου σαν παραπρόίόν στα µεταλλεία µολύβδου της κεντροανατολικής Ευρώπης. Η µεγάλη αντοχή του ψευδαργύρου στη διάβρωση δεν αξιοποιήθηκε για περίπου δύο αιώνες. To 1741, ο Γάλλος χηµικός Melonin για πρώτη φορά πραγµατοποίησε πειράµατα θερµής εµβάπτισης σε ψευδάργυρο. Η πρώτη ηλεκτροαπόθεση ψευδαργύρου έγινε To 2

3 1800, την ίδια χρονιά που ο Alessandro Volta ανακάλυψε το βολταϊκό στοιχείο. 0 Γερµανός Johann Wilhelm Ritter χρησιµοποίησε την µπαταρία του Volta για να αποθέσει ψευδάργυρο σε ψευδάργυρο και χάλυβα αιώνας ήταν περίοδος αργής ανάπτυξης των µεθόδων επιψευδαργύρωσης και πολύ περιορισµένης εµπορικής χρήσης µέχρι και τα τελευταία χρόνια του αιώνα, οπότε και η γεννήτρια έγινε εµπορικά διαθέσιµη. To 1805 µια αγγλική ευρεσιτεχνία αφορά µέθοδο επικάλυψης καρφιών και βιδών τοποθετώντας τα σε γαλβανική στήλη µε ψευδάργυρο και θαλασσινό νερό. Οι πρώτες εµπορικές εφαρµογές της επιψευδαργύρωσης βασίστηκαν σε µία σειρά εφευρέσεων όπως η αναγνώριση της παρουσίας ηλεκτρικού ρεύµατος από τους σπασµούς που προκαλεί στους µύες των βατράχων,η ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού,ηλεκτρικές στήλες για την τροφοδοσία δεξαµενών ηλεκτραπόθεσης,η αναγγελία των νόµων του Faraday κ.α. Σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραµάτισε η κατασκευή µεγάλων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας όπως το δυναµό και η ηλεκτροµηχανική γεννήτρια καθώς και η εύρεση κατάλληλων ιόντων που χρησιµοποιούνταν ως πηγές µετάλλου στην ηλεκτροχηµική δράση. Πριν το 1830 οι επικαλύψεις χρησιµοποιούνταν για προστατευτικούς ή διακοσµητικούς λόγους αλλά όχι σε µεγάλη κλίµακα και σε µικρό εύρος µετάλλων και εφαρµογών. Οι πρώτες ευρεσιτεχνίες που aφορούν την ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση (ηλεκτρογαλβανισµός) εκδόθηκαν στο Wall (Αγγλία) το1852 και περιγράφουν ένα όξινα διάλυµα για απόθεση ψευδαργύρου σε σίδηρο µε χρήση βολτάίκών στοιχείων. Aλλες αγγλικές ευρεσιτεχνίες ακολούθησαν το 1854, ενώ το 1855 ο Watt κατοχύρωαε µε ευρεσιτεχνία το πρώτο κυανιούχο αλκαλικό λουτρό ψευδαργύρου. Την ίδια περίοδο στην Σοβιετική 'Ένωση, και συγκεκριµένα το 1837, ο Jacobi ανακάλυψε ότι σε ένα κελί επιχάλκωσης, ο χαλκός αποτίθεται στην κάθοδο εάν χρησιµοποιείται θειικός χαλκός σαν ηλεκτρολύτης. Αποµονώνοντας το χαλκό από την κάθοδο παρατήρησε, ότι ο χαλκός είχε µορφοποιηθεί ακριβώς στο σχήµα της καθόδου και έτσι κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο χαλκός αποτίθεται υπό την επίδραση ηλεκτρικού ρεύµατος. Από τo 1840 αρκετοί επιστήµονες στο Petersburg και στη Μόσχα ασχολήθηκαν µε το θέµα της ηλεκτροαπόθεσης προσπαθώντας να επιλύσουν προβλήµατα κυρίως τεχνικής φύσης. Μεγάλη σηµασία δόθηκε στις επικαλύψεις µε χρυσό ή ασήµι και κυρίως στην προσπάθεια δηµιουργίας της κατάλληλης διάταξης που θα επικάλυπτε τα αντικείµενα σε όλες τους τις διαστάσεις. Η εξέλιξη της επιστήµης της ηλεκτροαπόθεσης στηρίχτηκε σε διαδοχικές ανακαλύψεις όπως η επιχρύσωση και επαργύρωση,η γαλβανοπλαστική,η χρήση µεταλλικών κυανιδίων για απόθεση µεταλλικών επιστρώσεων κ.α. 3

4 Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930, η πλειονότητα των επιψευδαργυρώσεων γινόταν µε χρήση αδρανών όξινων διαλυµάτων που βασίζονταν στο Θειικό και στο χλωριούχο ψευδάργυρο, είτε σε συνδυασµούς τους. Στις αρχές του 20 u αιώνα, τα όξινα διαλύµατα τροποποιήθηκαν µε χρήση ρυθµιστικών διαλυµάτων, όπως το βορικό οξύ και το χλωριούχο αµµώνιο. Επίσης την ίδια περίοδο άρχισε και η έρευνα για την προσθήκη οργανικών προσθέτων στα ηλεκτρολυτικά λουτρά, τα οποία άλλαζαν δραστικά τη κρυσταλλική δοµή των αποθεµάτων. Mία τυπική σύνθεση λουτρού που χρησιµοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα είναι η ακόλουθη: Θειικός ψευδάργυρος 100g Θειικό νάτριο 20g Χλωριούχος ψευδάργυρος 5g Βορικό οξύ 2.5g Liquorice 25g Νερό 500mL Θερµοκρασία δωµατίου Πυκνότητα ρεύµατος 0.5 Αdm 2 Η παραπάνω σύνθεση αποτελεί πατέντα του A.Classen το 1906 ενώ παρόµοιας σύνθεσης λουτρά χρησιµοποιήθηκαν µε επιτυχία εκείνη την περίοδο, τα οποία αποτυπώθηκαν σε επιστηµονικά συγγράµµατα της εποχής από τους L.Langbein και W. Pfanhausers αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα των επιµεταλλώσεων ψευδαργύρου. Τα θειικά ηλεκτρολυτικά λουτρά συνέχισαν να είναι η κύρια πηγή αποθέσεων µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930 λόγο του ότι ήταν οικονοµικά, αποτελεσµατικά, τα χηµικά που χρειάζονταν ήταν εύκολη η προµήθειά τους ενώ µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και για θερµό γαλβανισµό µε εµβάπτιση. Από την αρχή του 20ου αιώνα η έρευνα είχε επικεντρωθεί στην εύρεση πρόσθετων που Θα βελτίωναν την απόδοση της απόθεσης σε όξινα λουτρά ψευδαργύρου. 'Έχοντας δοκιµαστεί διάφορα στοιχεία χωρίς αποτέλεσµα, µία έρευνα το 1926 στη Μασαχουσέτη κατέληξε στο ότι ούτε η προσθήκη ζελατίνης στο λουτρό βελτίωνε τη δοµή του αποθέµατος παρόλο που τα αποτελέσµατα, από ότι γνωρίζουµε εκ των υστέρων, Θα ήταν διαφορετικά εάν είχε δοκιµαστεί η προσθήκη ζελατίνης στο κυανιούχο λουτρό ψευδαργύρου. Τελικώς, παρόλο που κανένα οργανικό πρόσθετο δεν επέφερε αξιόλογα αποτελέσµατα ξεκίνησε µία έρευνα πάνω στη χρήση ετεροκυκλικών οργανικών προσθέτων που θα οδηγούσε στην εύρεση της λύσης του κυανιούχου λουτρού ψευδαργύρου. To πρόβληµα µε τη χρήση χλωριούχων ή Θειικών λουτρών ψευδαργύρου που χρησιµοποιούνταν µέχρι το 1930 ήταν η µειωµένη ικανότητα απόθεσης που είχαν σε χαµηλές πυκνότητες ρεύµατος. Για το λόγο αυτό επανεξετάστηκε 4

5 η τεχνολογία των αλκαλικών κυανιούχων ηλεκτρολυτών που ήταν γνωστή από To Τελικά, η ιδανική λύση δόθηκε από τον C.H.Proctor το 1921 ο οποίος πρότεινε To λουτρό της ακόλουθης σύνθεσης: Μεταλλικός ψευδάργυρος 22g/L, Κυανιούχο νάτριο 75g/Ι, Ανθρακικό νάτριο 30g/Ι To οποίο µε µικρές µετατροπές θα χρησιµοποιούνταν σε βιοµηχανική κλίµακα για σχεδόν 50 χρόνια. Τα χρόνια µεταξύ 1935 και 1945 συχνά καλούνται ως η "χρυσή εποχή" των ηλεκτροαποθέσεων ψευδαργύρου όπου και αναπτύχθηκαν πολλές εναλλακτικές τεχνικές όπως η προσθήκη µολυβδαινίου στο λουτρό από τον Westbrook, η προσθήκη αρωµατικών αλδεϋδών από τον Hoffman, η προσθήκη πολυβυνιλικών αλκοολών από τον Wernuld καθώς και η κατασκευή της "'Hull κυψελίδας" από τον Richard 0. Hull. Στην δεκαετία του '60 µία πατέντα των Korpiun και Steeg οδήγησε στη χρήση αµµωνιακών λουτρών όπως το παρακάτω: Χλωριούχος ψευδάργυρος 15-50g/Ι, Χλωριούχο αµµώνιο g/Ι, Στιλβωτικοί φορείς /ο κ.ό., Αρχικές στιλβωτικές ουσίες /ο κ.ό., ph , ενώ στην δεκαετία του 50 δοκιµάστηκε χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία η χρήση αλκαλικών λουτρών. ΕΠΙΨΕΥ ΑΡΓΥΡΩΣΗ 0 ψευδάργυρος είναι ένα, σκληρό, κρυσταλλικό, στιλπνό και ασπρογάλαζο µέταλλο, το οποίο τρίβεται εύκολα. Είναι το µέταλλο που χρησιµοποιείται, κυρίως, για την αντιδιαβρωτική προστασία του σιδήρου και του χάλυβα. Οξειδώνεται πιο εύκολα από το σίδηρο, είναι αρκετά φθηνός και παρέχει πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία, ιδιαίτερα σε βιοµηχανικό και αστικό περιβάλλον. ιαβρώνεται, όµως, εύκολα σε περιβάλλον µε υψηλή υγρασία (σχετική υγρασία πάνω από 70 /ο) και στις περιπτώσεις αυτές αντικαθίσταται, συνήθως, από το κάδµιο. Η ταχύτητα διάβρωσης των επιψευδαργυρώσεων σε βιοµηχανικές περιοχές είναι περίπου 5.6 µm το χρόνο, σε αστικές περιοχές 1.5 µm το χρόνο, ενώ σε αγροτικές περιοχές 0.8µm το χρόνο. To πάχος των επιψευδαργυρώσεων µεταβάλλεται, συνεπώς, ανάλογα µε τη χρήση των αντικειµένων και το περιβάλλον στο οποίο εκτίθενται και κυµαίνεται από 5 έως 40 µm. Η αντοχή των επιψευδαργυρωµένων επιφανειών στη διάβρωση αυξάνεται σηµαντικά αν παθητικοποιηθούν µε εµβάπτιση σε χρωµικά ή φωσφορικά διαλύµατα. 0 θερµός γαλβανισµός (εµβάπτιση σε τηγµένο µέταλλο) χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στη βιοµηχανική παρασκευή κατασκευαστικών, βιοµηχανικών και οικιακών υλικών, τα οποία χρειάζονται ισχυρή επίστρωση µετάλλου. 'Οταν, όµως, απαιτείται να καλυφθούν ενώσεις, συγκολλήσεις, ή λεπτές και µικρές κατασκευές - και ιδιαίτερα όπου υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές σχετικά µε τις διαστάσεις- η ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα. Η επιψευδαργύρωση δίνει εύκολα 5

6 οµοιόµορφες αποθέσειςκαι δεν καλύπτει εσοχές ή τρύπες για βίδες κλπ. Σε µικρές κατασκευές, η ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω του χαµηλού κόστους εφαρµογής της, σε σύγκριση µε τo θερµό γαλβανισµό. 0 ψευδάργυρος αποτίθεται ηλεκτρολυτικά από αλκαλικά κυανιούχα ή από όξινα Θειικά λουτρά. Ακόµα, ως ηλεκτρολυτικά λουτρά, µπορεί να χρησιµοποιηθούν και διαλύµατα πυροφωσφορικών ή φθοριοβορικών αλάτων. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ XAΛYBA ΜΕ ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ANOPΓΑΝΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ Περίπου To 40% της παγκόσµιας κατανάλωσης ψευδαργύρου χρησιµοποιείται για την αντιδιαβρωτική προστασία του χάλυβα καθώς η συµπεριφορά της επιφάνειας του ψευδαργύρου παίζει σηµαντικό ρόλο έναντι της φθοράς εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Χαρακτηριστική είναι η σχέση των ρυθµών διάβρωσης ψευδαργύρου και χάλυβα η οποία κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 1/10 και 1/20. Η προστασία του χάλυβα αλλά και του σιδήρου µε χρήση στρώµατος ψευδαργύρου, βασίζεται σε δύο µηχανισµούς: 1)Τα στρώµατα ψευδαργύρου σχηµατίζουν ένα πολύ συµπαγές φράγµα στο οξυγόνο, την υγρασία και τους όξινους ρυπαντές της ατµόσφαιρας, εµποδίζοντας έτσι την άµεση επαφή τους µε το χάλυβα (ή απλά το σίδηρο). Η χαµηλή ταχύτητα φθοράς του ψευδάργυρου εξαρτάται από το γρήγορο σχηµατισµό αλάτων ψευδαργύρου ή άλλων ενώσεων στην επιφάνειά του ως αποτέλεσµα της αντίδρασής του µε την ατµόσφαιρα. Μερικά από τα άλατα αυτά µπορεί να είναι διαλυτά στο νερό µε αποτέλεσµα να αποµακρύνονται µε τη βροχή ή τη δρόσο, αλλά τα περισσότερα απ'αυτά είναι ουσιαστικά αδιάλυτα στο νερό και σχηµατίζουν ένα προστατευτικό στρώµα επιβραδύνοντας έτσι την ταχύτητα διάβρωσης του χάλυβα. 2) Ο δεύτερος µηχανισµός είναι η καθοδική προστασία της χαλύβδινης επιφάνειας που προσφέρεται µέσω της διάτρησης του προστατευτικού στρώµατος του ψευδαργύρου. Όπως αναφέρθηκε, η διάβρωση των µετάλλων είναι µια ηλεκτροχηµική διαδικασία µεταξύ δύο διαφορετικών περιοχών της επιφάνειας, οι οποίες συµπεριφέρονται ως άνοδος και ως κάθοδος αντίστοιχα. Ροή ηλεκτρονίων λαµβάνει χώρα µεταξύ τέτοιων περιοχών µε αποτέλεσµα την αποσύνθεση της ανόδου και την προστασία της κάθοδου. Στην περίπτωση του στρώµατος ψευδαργύρου πάνω στην επιφάνεια του χάλυβα, ο ψευδάργυρος αποτελεί την άνοδο που τείνει να διαλυτοποιηθεί όταν έρχεται σε επαφή µε το νερό, ενώ η καθοδική επιφάνεια του χάλυβα προστατεύεται από τη διάβρωση 6

7 (κανόνας της Θυσιαζόµενης ανόδου). Αν η απόσταση µεταξύ της ανοδικής και της καθοδικής περιοχής υπερβαίνει µια συγκεκριµένη τιµή, τότε Θα λάβει χώρα κανονική διάβρωση του χάλυβα. Στο σχήµα 1 απεικονίζονται οι περιορισµοί στην προστατευτική δράση του ψευδαργύρου σε µια επιφάνεια χάλυβα. Τα ιόντα ψευδαργύρου σχηµατίζουν προστατευτικά άλατα τα οποία γεµίζουν τους πόρους της χαλύβδινης επιφάνειας µέχρι µια ορισµένη απόσταση από την άνοδο ψευδαργύρου. Ο παραπάνω µηχανισµός παρουσιάζεται όταν ένα έλασµα γαλβανισµένου χάλυβα χαραχθεί µε επεξεργασία µε οξύ έτσι ώστε να σχηµατιστεί ένας σταυρός εκτεθειµένου. Μετά από 10 µήνες φυσικής αποσάθρωσης, ο ψευδάργυρος προστατεύει τις στενές ζώνες χάλυβα αλλά στο κέντρο του σταυρού η καθοδική προστασία αποτυγχάνει. Σχήµα 1. Καθοδική προστασία του χάλυβα Weathered galvanized steel plate with cross engraved by atching Είναι προφανές ότι στις χαλύβδινες επιφάνειες που καλύπτονται µε ψευδάργυρο, η καθοδική προστασία θα εµποδίσει τη δηµιουργία σκουριάς στο υπόστρωµα του χάλυβα σε αντίθεση µε το τι µπορεί να συµβεί στο χάλυβα στην περίπτωση εφαρµογής οργανικών επιστρωµάτων µε ελαττωµατικές περιοχές. Η ροή των ηλεκτρονίων µεταξύ της ανόδου ψευδαργύρου και της καθόδου του χάλυβα θα οδηγήσει στη διάλυση του ψευδαργύρου µέχρι, τελικά, να χρησιµοποιηθεί όλος ο ψευδάργυρος και η προστατευτική δράση να σταµατήσει. To ποσό του ψευδαργύρου που έχει διαλυθεί είναι ανάλογοπρος το ποσό του ρεύµατος που έχει περάσει µεταξύ του ψευδαργύρου και του χάλυβα. To ρεύµα 7

8 που µπορεί να περάσει, θα εξαρτηθεί από την ηλεκτρική αντίσταση του κυκλώµατος και την επιφάνεια του εκτεθειµένου χάλυβα. "Έτσι, όταν η διάβρωση αρχίζει σε ένα σηµείο, υπάρχει περιορισµός ως προς το χρονικό διάστηµα στο οποίο µπορεί να προσφερθεί προστασία. Ο ψευδάργυρος είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισµού και παρουσιάζει µικρή αντίσταση σε µια υπερβολική ροή ρεύµατος (ηλεκτρονίων). Απ'την άλλη µεριά, επειδή το Θαλασσινό νερό είναι πολύ καλύτερος αγωγός από το γλυκό (πόσιµο) νερό, για να προσφερθεί µια µακροχρόνια προστασία µπορεί να είναι καταλληλότερο να χρησιµοποιηθεί ένα στρώµα χρώµατος ψευδαργύρου που έχει σχετικά µικρή ηλεκτρική αγωγιµότητα, αντί µιας στρώσης µεταλλικού ψευδαργύρου. Αυτός είναι ο λόγος που τα πλούσια σε ψευδάργυρο πυριτικά επιστρώµατα προτιµούνται στις παραθαλάσσιες κατασκευές. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ Στη γενική διαδικασία γαλβανίσµατος, τα τµήµατα π.χ. του χάλυβα απολιπαίνονται σε αλκαλικό διάλυµα και εκπλύνονται σε ζεστό και κρύο νερό. Η σκουριά και τα άλατα αποµακρύνονται µε βύθιση σε διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 14 /ο, που ακολουθείται από έκπλυση µε νερό. Στη συνέχεια, τα τµήµατα του µετάλλου εµβαπτίζονται σε υδατικό διάλυµα συνεχούς ροής που περιέχει χλωριούχο ψευδάργυρο και χλωριούχο αµµώνιο, και σε µερικές περιπτώσεις φθοριούχο νάτριο και/ή χλωριούχο κάλιο, νικέλιο ή δηµήτριο. Σχηµατίζεται λεπτό στρώµα, ξηραίνεται στους C και εξασφαλίζει την επιφάνεια του χάλυβα από ρυπαντές έτσι ώστε να δηµιουργηθούν όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες ύγρανσης κατά τη διάρκεια της µετέπειτα βύθισης σε τηγµένο ψευδάργυρο. Γαλβάνισµα µε βύθιση εν θερµώ (hot-dip galvanising) To γαλβάνισµα µε βύθιση εν θερµώ είναι µια σχετικά απλή διαδικασία κατά την οποία ο χάλυβας βυθίζεται σε λουτρό τετηγµένου ψευδαργύρου θερµοκρασίας C. ιακρίνονται δύο διαφορετικές διαδικασίες γαλβανίσµατος εν θερµώ, οι οποίες δηµιουργούν διαφορετικές επιφάνειες ψευδαργύρου. Αυτές είναι: -γαλβάνισµα κατά παρτίδα (στρώµα ψευδαργύρου πάχους µm). -γαλβάνισµα συνεχούς ταινίας(στρώµα ψευδαργύρου πάχους µm). Στην πρώτη διαδικασία, τα χαλύβδινα αντικείµενα, ξεχωριστά ή ανά οµάδες, βυθίζονται σε λουτρό τηγµένου ψευδαργύρου. Η βύθιση αυτή έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός στρώµατος ψευδαργύρου, το οποίο προκαλεί το σχηµατισµό ενός µεγαλύτερου ή µικρότερου ποσού κράµατος ψευδαργύρου- 8

9 σιδήρου. Η στρώση ψευδαργύρου που πρόσκειται στην επιφάνεια του χάλυβα έχει τη µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε σίδηρο, συνήθως 30 %περίπου. Η µεσαία στρώση περιέχει 6-12 % σίδηρο και η πάνω στρώση είναι καθαρός ψευδάργυρος. Η εξωτερική στρώση έχει συνήθως µια στιλπνή, λαµπερή διακοσµητική εµφάνιση. Επειδή πολλές φορές το οξυγόνο και το µονοξείδιο του άνθρακα της ατµόσφαιρας παγιδεύονται στον τηγµένο χάλυβα σχηµατίζοντας οπές στη µεταλλική µήτρα, προστίθεται πυρίτιο (κατά τη διάρκεια του γαλβανίσµατος) µε τη µορφή σιδηροπυριτίου µε σκοπό την αποφυγή των ατελειών, την απόκτηση τηγµένου χάλυβα χωρίς αέρια και την αποξείδωση. Η δεύτερη διαδικασία, του συνεχούς γαλβανίσµατος εν θερµώ, παράγει ένα αρκετά διαφορετικό επίστρωµα ψευδαργύρου. Στην περίπτωση αυτή ο χάλυβας µε τη µορφή µιας συνεχούς ταινίας ή σύρµατος καθαρίζεται από τα έλαια, τη σκόνη και τη σκουριά µε θέρµανση σε κλίβανο. Στο πρώτο στάδιο όλοι οι οργανικοί ρυπαντές καίγονται µε οξείδωση στους 500 C περίπου. Η επιφάνεια οξειδώνεται σε µορφή οξειδίου του τρισθενούς σιδήρου. Στη συνέχεια η ταινία περνάει σε µια ζώνη αναγωγής (και ταυτόχρονα ψύξης) όπου εισάγεται υδρογόνο σε θερµοκρασία 900 C περίπου έτσι ώστε να προκύψει µια καθαρή χαλύβδινη επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια της ψύξης µπορεί να λάβει χώρα µερική επανοξείδωση, αλλά αυτή εµποδίζεται από τη ροή αζώτου. To ολικό πάχος του στρώµατος γαλβανίσµατος εξαρτάται από: (α) τον τύπο και την επιφανειακή σκληρότητα του υποστρώµατος του χάλυβα. (β) τη σύνθεση της επιφάνειας του χάλυβα. (γ) το χρόνο βύθισης. (δ) τη θερµοκρασία γαλβανίσµατος. (ε) τον όγκο του χαλύβδινου τµήµατος. µε σηµαντικότερες παραµέτρους τις δύο πρώτες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύνθεση και τα γενικά χαρακτηριστικά των στρωµάτων γαλβανίσµατος στο σύστηµα, όπως λαµβάνονται µε τη διαδικασία του γαλβανίσµατος εν θερµώ: 9

10 Τύπος στρώµατος Ολική σύνθεση : Στοιχειοµετρική του η-ψευδάργυ- ζ-κράµα δ-κράµα γ-κράµα ρος σύνθεση Ζη Zn13Fe Zn7Fe Zn 21,Fe5 Ποσοστά σιδήρου: Κρυσταλλική δο εξαγωνική µονοκλινη κυβική πάχος στρώµατος (µm) Ευκαµψία (flexibility) καλή φτωχή φτωχή φτωχή Σκληρότητα Αντίσταση εκτριβής υψηλή πολύ υψηλή πολύ υψnλή πολύ υψηλή Οταν αποξειδωµένοι χάλυβες υπόκεινται σε γαλβάνισµα εν θερµώ, το στρώµα ήτα συχνά µετατρέπεται (ολοκληρωτικά ή τµηµατικά) σε στρώµα ζήτα. Σε γαλβανισµένο χάλυβα συνεχούς ταινίας (φύλλα, ελάσµατα, σωλήνες) τα στρώµατα ζήτα και δέλτα δεν υπάρχουν και το γάµµα στρώµα είναι παρά πολύ λεπτό (<0,1µm). Τέλος όταν τάσεις και καταπονήσεις λαµβάνουν χώρα ως αποτέλεσµα γρήγορης ψύξης και/ή εξωτερικών δυνάµεων, το στρώµα του κράµατος δέλτα µπορεί να εµφανίσει µικρές ρωγµές. Οι επικαλύψεις µε λεπτό στρώµα δέλτα είναι λιγότερο επιδεκτικές στη βλάβη απ'ότι αυτές µε πυκνά στρώµατα δέλτα. Αν οι ρωγµές διαδίδονται στην επιφάνεια της επικάλυψης, συνιστάται η εφαρµογή ενός πληρωτικού πριν την εφαρµογή κάποιου οργανικού επιστρώµατος. Όσον αφορά στα καλύτερα αποτελέσµατα σε συνδυασµό µε οργανικά επιστρώµατα λαµβάνονται όταν το πάχος του στρώµατος ψευδαργύρου είναι τουλάχιστον 15 µm, µε προτιµητέα τιµή αυτή των 20 µm, έτσι ώστε να παρέχεται µακροχρόνια αντιδιαβρωτική προστασία ακόµα κι όταν το χρώµα 10

11 που έχει εφαρµοστεί, καταστραφεί µε την παροδο του χρόνου {τµηµατικά ή και στο µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειας). Πολύ λεπτά στρώµατα ψευδαργύρου της τάξης των 2-10 µm, όπως αυτά που λαµβάνονται από ηλεκτραπόθεση (επιψευδαργύρωση σε διάλυµα άλατος ψευδαργύρου), είναι ανεπαρκή για συνδυασµό µε οργανικά επιστρώµατα {οι συνδυασµοί αυτοί προορίζονται για τουλάχιστον 15χρονη παροχή προστασίας από τη διάβρωση). Γαλβάνισµα µε ηλεκτραπόθεση (electroplating) Η ηλεκτραπόθεση είναι µια σηµαντική διαδικασία γαλβανίσµατος κατά την οποία ένα στρώµα ψευδαργύρου αποτίθεται ηλεκτροχηµικά σε µια επιφάνεια χάλυβα. Τα τµήµατα που πρόκειται να επιστρωθούν, πρέπει πρώτα να απολιπανθούν και να προκατεργασθούν µε καθαρισµό δι'οξέος έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια καθαρή και λεία επιφάνεια. Στο λουτρό ηλεκτραπόθεσης ο χάλυβας σποτελεί την κάθοδο και ένα έλασµα ή µια ράβδος ψευδαργύρου την άνοδο. Σύµφωνα µε τη διαδικασία, το λουτρό περιέχει ένα όξινο ή αλκαλικό υδατικό διάλυµα αλάτων ψευδαργύρου. Κάτω από κατάλληλες συνθήκες τάσης και ρεύµατος, ένα συµπαγές µη κραµατοποιηµένο στρώµα ψευδαργύρου θα αποτεθεί (στο χάλυβα) µε πάχος που κυµαίνεται από 2.5 µέχρι 15 µm. Για επίστρωση σε χάλυβα µε µορφή ταινίας ή σύρµατος ακολουθείται η όξινη διαδικασία σε ελαφρά ανυψωµένες θερµοκρασίες. Τα περισσότερα από τα επιψευδαργυρωµένα µε ηλεκτρισµό ελάσµατα παθητικοποιούνται µετα το λουτρό του ψευδαργύρου. Η παθητικοποίηση γίνεται µε φωσφάτωση ή χρωµικοποίηση.για τα µικρά τµήµατα χάλυβα προτιµάται η διαδικασία της ηλεκτραπόθεσης σε έλικτρα, κατά την οποία τα χαλύβδινα τµήµατα τοποθετούνται σε ένα περιστρεφόµενο κύλινδρο έτσι ώστε από τη µεταξύ τους επαφή να γίνονται κάθοδοι και ένα βυθισµένο έλασµα ή ράβδος αποτελεί την άνοδο. Οµοιόµορφα επιστρώµατα αποκτούνται µε αυτόν τον τρόπο ακόµα και στην περίπτωση αντικειµένων ακανόνιστον σχήµατος. Γαλβάνισµα µε ψεκασµό ψευδαργύρου (metal spraying with zinc Μεγάλα χαλύβδινα αντικείµενα, όπως τµήµατα γέφυρας, γερανού κ.λ.π., δεν µπορούν να βυθιστούν σε λουτρό ψευδαργύρου εξαιτίας του µεγέθους τους. Αυτά τα αντικείµενα πρέπει να επιστρωθούν είτε µε ψεκασµό µεταλλικού ψευδαργύρου είτε µε εφαρµογή οργανικών επιστρωµάτων πλούσιων σε ψευδάργυρο. Η πρώτη από τις δύο αυτές µεθόδους περιλαµβάνει τη χρήση ενός ειδικά σχεδιασµένου πιστολιού ψεκασµού από το οποίο λεπτά σταγονίδια τηγµένου ψευδαργύρου εκτοξεύονται προς µια επιφάνεια χαλυβα που έχει εκτραχυνθεί. 11

12 Συνήθως η θερµοκρασίας εκτόξευσης του τηγµένου ψευδαργύρου είναι 3000 C και επιτυγχάνεται µε φλόγα που προέρχεται από καύση µίγµατος οξυγόνου και ακετυλενίου ή καύσιµου αερίου. Ακόµα και σ'αυτή την υψηλή θερµοκρασία, η θερµοχωρητικότητα των σταγόνων ψευδάργυρου είναι ανεπαρκής για να προκαλέσει τήξη της επιφάνειας του χάλυβα και δεν σχηµατίζεται κράµα Ζη-Fe. Κατά το πέρασµα τους από την ατµόσφαιρα, οι σταγόνες ψευδαργύρου (διαµέτρου µm) περιβάλλονται από µια λεπτή στρώση οξειδίου του ψευδαργύρου. Η πρόσκρουση των σταγόνων στο χάλυβα έχει ως αποτέλεσµα τη διάσπασή τους και ο τηγµένος ψευδάργυρος σχηµατίζει ένα στρώµα που αποτελείται από ψευδάργυρο, οξείδιο του ψευδαργύρου και µικρές φυσαλίδες αέρα. Τα στρώµατα αυτά έχουν πάχος µm, αλλά συνήθως εφαρµόζονται στο πάχος των 100 µm. Επίσης, περιέχουν περίπου 35 %φυσαλίδες ή πόρους, δηλαδή είναι στρώµατα πορώδη. Η πορώδης φύση των στρωµάτων που σχηµατίζονται µε ψεκασµό ψευδαργύρου, ενεργοποιεί την αντίδραση µεταξύ του µετάλλου και του οξυγόνου, της υγρασίας και των όξινων ρυπαντών της ατµόσφαιρας κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Στην πράξη πρέπει να σφραγίζονται αυτοί οι πόροι µε εφαρµογή ενός ασταριού (wash or etch primer) ή ενός ειδικού στρώµατος ασταριού από βινύλιο και αλουµίνιο. Εκτός από τις γνωστές από χρόνια µεθόδους γαλβανίσµατος έχουν εισαχθεί και δύο νέες µέθοδοι, η µέθοδος Galvalume και η µέθοδος Galvan που και οι δύο βασίζονται στα λουτρά ψευδαργύρου - αλουµινίου. Η πρώτη µέθοδος χρησιµοποιεί σύσταση λουτρού : ψευδάργυρός 43.5%, αλουµίνιο 55% και πυρίτιο 1.5%, ενώ η δεύτερη µέθοδος χρησιµοποιεί 95%ψευδάργυρο και 5% αλουµίνιο. Οι µέθοδοι Galvalume και Galfan παρέχουν χρονικά πολύ καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία απ'ότι οι άλλες µέθοδοι γαλβανίσµατος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Προστασία από τη διάβρωση γαλβανισµένων πυλώνων της ΕΗ µε χρήση οργανικών επιστρωµάτων, ιπλωµατική εργασία, Μάνη Σοφία, Αθήνα 1997 Ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση µε παλµικό ρεύµα, ιπλωµατική εργασία Παναγιώτη Νικολάου,Αθήνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Θεµα: ιάβρωση στα ηλεκτρονικά Παπαγεωργίου Ιωσήφ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εισαγωγή Η διάβρωση των ηλεκτρονικών έχει αποκτήσει τεράστια σηµασία τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΥ Τι θα μάθουμε στην άσκηση αυτή Στην άσκηση αυτή θα πραγματοποιήσουμε μια τυπική ηλεκτροσταθμική ανάλυση. Θα προσδιορίσουμε χαλκό σε δείγματα οξειδίου του. Ο προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση των αλκαλίων στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε ορισμένες κοινές ιδιότητες των αλκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106

Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106 Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106 Ή διάβρωση του χαλκού. Για σημαντική μερίδα του τεχνικού κόσμου η απάντηση στην ερώτηση τρυπάει ο χαλκός από διάβρωση? είναι αρνητική. Κάποιοι λίγοι γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 1 2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία Ερωτήσεις Θεωρίας 6-1-1. Τι είναι η Η ηλεκτρόλυση είναι μία χημική μέθοδος διασπάσεως του νερού στα συστατικά του. 6-1-2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟ ΝΑΝΤΙΜΑ Εξάµηνο: 5ο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις.

Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις. Ηλεκτροχηµεία Ηλεκτροχηµεία Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις. Η επιµετάλλωση στη χρυσοχοΐα γίνεται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια:

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ Θωμάς Kρεμιώτης 1 από 6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ α/α ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m²

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m² Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 13/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.05.090 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010945074100000006 Sikalastic Metal Primer Sikalastic Metal Primer (Liquid Plastics Metal Primer) Αντιδιαβρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Η ιστορία Το έτος 2006 ξεκίνησε η συνεργασία της Adam Opel GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012.

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) Το Παγκόσµιο Πείραµα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος STOPCOR. Η φιλοσοφία του STOPCOR βασίστηκε στη δυνατότητα εφαρµογής ενος θυσιαζόµενου ανοδίου αλλά µε τη µέθοδο της επιβαλλόµενης τάσεως.

Μέθοδος STOPCOR. Η φιλοσοφία του STOPCOR βασίστηκε στη δυνατότητα εφαρµογής ενος θυσιαζόµενου ανοδίου αλλά µε τη µέθοδο της επιβαλλόµενης τάσεως. Η αυτόνοµη συσκευή STOPCOR µε ανόδιο µαγνησίου παρέχει καθοδική προστασία σε οποιαδήποτε µεταλλική επιφάνεια έχει προδιάθεση να παρουσιάσει διάβρωση εξ'αιτίας της ηλεκτρόλυσης. Η φιλοσοφία του STOPCOR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΠΙΤΣΙΛΙΣΤΙΚΟ Χωρίς σιλικόνη Με χλωριούχο βάση 6-01-01 400 12 ΠΑΣΤΑ ΑΝΤΙΠΙΤΣΙΛΙΣΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ(gr) ΣΥΣΚ(τεμ) /τεμ 6-01-05 300 12 6-01-15 5lt 1 ΣΠΡΕΥ ΤΣΙΓΚΟΥ Προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 10: Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου γαλβανική επικάλυψη νικελίου και γαλβανοπλαστική νικελίου

1. ΣΓΕ 10: Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου γαλβανική επικάλυψη νικελίου και γαλβανοπλαστική νικελίου 1. ΣΓΕ 10: Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου γαλβανική επικάλυψη νικελίου και γαλβανοπλαστική νικελίου Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου

Διαβάστε περισσότερα

EUROCHEM Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α Γ Ι Α Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α

EUROCHEM Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α Γ Ι Α Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α EUROCHEM Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α Γ Ι Α Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2010 Στην πρώτη στήλη δίνονται οι προδιαγραφές MIL και FED κατ, αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΡΕΥΝΑ Μια μεγάλη έρευνα της ΕΛΕΜΚΟ για το ηλεκτρόδιο γείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Εισαγωγή Τα αρχιτεκτονικά πολυεστερικά χρώματα πούδρας, όταν εφαρμόζονται σωστά σε μία καλά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου, προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Ταστοιχεία αυτά για τα δίκτυα που είναι κατασκευασµένα από χαλκοσωλήναή γαλβανισµένο σίδηρο είναι :

ΓΕΝΙΚΑ. Ταστοιχεία αυτά για τα δίκτυα που είναι κατασκευασµένα από χαλκοσωλήναή γαλβανισµένο σίδηρο είναι : ΓΕΝΙΚΑ Τονερό που παραµένει µέσα στις σωληνώσεις των υδραυλικών δικτύων των σπιτιών ή στα ψυκτικά µηχανήµατα, διαβρώνει τα υλικά κατασκευής ή κόλλησης και παραλαµβάνει ορισµένα τοξικά στοιχεία για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Το αυτοκίνητο τη σηµερινή εποχή αποτελεί ένα σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Παγκόσμιο πείραμα για το Διεθνές Έτος Χημείας Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού στον πλανήτη, για την ακρίβεια το 95% είναι αλμυρό νερό, δηλ. περιέχει άλατα. Σε αυτή τη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Καθυστερεί την έναρξη της διάβρωσης Μειώνει το ρυθμό διάβρωσης Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της κατασκευής Μειώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ε. Σαματίδου, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Χ. Γεωργολιός Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης, Τμήμα Χημείας, 54006 Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310-997884. e-mail: apm@chem.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα:

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα: Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/11/2009 Κωδικός:02.02.030 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και Κανόνες Σχεδίασης

Κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και Κανόνες Σχεδίασης 3 η Θεµατική Ενότητα : Κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και Κανόνες Σχεδίασης Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης Κατασκευή δίσκου πυριτίου Κατασκευή ICs και Κανόνες Σχεδίασης 2 Κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB Ακουστικά Υλικά ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ TECOCELL Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες Αεραγωγοί Τεχνικοί χώροι Ηχομονωτικοί κλωβοί MERFOCELL Με επίπεδη ακατέργαστη επιφάνεια ή με υφή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology)

Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology) Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology) Η παραγωγή υάλου ξεκινά με την ανάμειξη των αρχικών υλικών που αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από φυσικά ορυκτά ( άμμος ασβεστόλιθος) και σε μικρότερες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Κρέατος και Λουκάνικα Λουκάνικα 4

Προϊόντα Κρέατος και Λουκάνικα Λουκάνικα 4 23 Προϊόντα Κρέατος και Λουκάνικα Λουκάνικα 4 Λουκάνικο τύπου Φρανκφούρτης Το προϊόν είναι πολύ μαλακό Διαχωρίζεται ζελέ ή λίπος Ανάπτυξη απωθητικού χρώματος Πολύ ανοιχτό χρώμα πολύ μικρό ποσοστό συνδετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ !Unexpected End of Formula l ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Γκέκας Γιώργος Δημητριάδου Άννα Τζελέπη Λαμπρινή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Πειράµατα Επιδείξεως Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

IV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

IV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ IV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Περιεχόμενα 1. Υλικά καθαρισμού και προστασίας ανοξείδωτων χαλύβων 60 1.1 Εξοπλισμός καθαρισμού συγκόλλησης 60 2. Βοηθητικά υλικά στη συγκόλληση και επεξεργασία μετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145 LawiPur Versiegelung Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002 Ι. Το Προϊόν Το einza LawiPur Versiegelung είναι µια άχρωµη-άοσµηυδατοδιαλυτη επίστρωση 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα