ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ. Παναγιώτα Σαρατσιώτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ. Παναγιώτα Σαρατσιώτη"

Transcript

1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ Παναγιώτα Σαρατσιώτη 1

2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ Οι τεράστιες οικονοµικές επιπτώσεις από κάθε µορφή διάβρωσης, αλλά και οι πολλές άλλες δυσάρεστες συνέπειες που επακολουθούν, επέβαλαν επιτακτικά την ανάγκη για ανάπτυξη µεθόδων και τεχνικών, τόσο για την πρόβλεψη και την εκτίµηση του διαβρωτικού κινδύνου όσο και για την αντιδιαβρωτική προστασία των µετάλλων. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος της διάβρωσης συνίσταται στην επιλογή των κατάλληλων σε κάθε περίπτωση υλικών µε γνώµονα όχι µόνο τα µηχανικά χαρακτηριστικά τους αλλά, και τη συµβατότητα της συµπεριφοράς και της αντοχής τους µέσα τους συγκεκριµένο διαβρωτικό περιβάλλον που προορίζονται να λειτουργήσουν, στον περιορισµό των γενικών συνθηκών που προκαλούν ή επιτείνουν τη διάβρωση, και την αποτελεσµατική και σωστή εφαρµογή της καταλληλότερης µεθόδου ή συνδυασµού µεθόδων προστασίας. Οι κυριότερες µέθοδοι προστασίας, που αποβλέπουν στη µείωση της ταχύτητας διάβρωσης µέσω µεταβολής των Θερµοδυναµικών ή/και των κινητικών στοιχείων της, είναι : τροποποιήσεις του µετάλλου τροποποιήσεις του περιβάλλοντος τροποποιήσεις του ηλεκτροδιακού δυναµικού υλικού-περιβάλλοντος τροποποιήσεις της παραγωγικής διεργασίας.. Στόχος της εργασίας είναι η προστασία µε γαλβανισµό ή αλλιώς επιψευδαργύρωση. Στις επόµενες παραγράφους θα παρατεθούν γενικά στοιχεία για την επιψευδαργύρωση αφού πρώτα γίνει µια ιστορική αναδροµή. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 'Ισως η αρχαιότερη αναφορά στην επιψευδαργύρωση µπορεί να βρεθεί σε µια Βαβυλωνιακή επιγραφή του 3oυ αιώνα, στην οποία αναφέρεται η χρήση του ψευδαργύρου ως µια φθηνή λύση για την προστασία του σιδήρου ή του χάλυβα. Παρά το γεγονός ότι έχουν βρεθεί αξιόλογες ποσότητες ψευδαργύρου σε αρχαιολογικά ευρήµατα, καµία αναφορά του εν λόγω µετάλλου δεν εµφανίζεται σε αρχαίες Ελληνικές ή Ρωµαϊκές γραφές. Η πρώτη εµπορική πηγή ψευδαργύρου ήταν η Kiva και η Ινδία. Τον 16 αιώνα εισάγονταν στην Ευρώπη µεγάλες ποσότητες ψευδαργύρου από την Kiva και πέρασε σχεδόν ένας αιώνας µέχρι να αρχίσει η παραγωγή ψευδαργύρου σαν παραπρόίόν στα µεταλλεία µολύβδου της κεντροανατολικής Ευρώπης. Η µεγάλη αντοχή του ψευδαργύρου στη διάβρωση δεν αξιοποιήθηκε για περίπου δύο αιώνες. To 1741, ο Γάλλος χηµικός Melonin για πρώτη φορά πραγµατοποίησε πειράµατα θερµής εµβάπτισης σε ψευδάργυρο. Η πρώτη ηλεκτροαπόθεση ψευδαργύρου έγινε To 2

3 1800, την ίδια χρονιά που ο Alessandro Volta ανακάλυψε το βολταϊκό στοιχείο. 0 Γερµανός Johann Wilhelm Ritter χρησιµοποίησε την µπαταρία του Volta για να αποθέσει ψευδάργυρο σε ψευδάργυρο και χάλυβα αιώνας ήταν περίοδος αργής ανάπτυξης των µεθόδων επιψευδαργύρωσης και πολύ περιορισµένης εµπορικής χρήσης µέχρι και τα τελευταία χρόνια του αιώνα, οπότε και η γεννήτρια έγινε εµπορικά διαθέσιµη. To 1805 µια αγγλική ευρεσιτεχνία αφορά µέθοδο επικάλυψης καρφιών και βιδών τοποθετώντας τα σε γαλβανική στήλη µε ψευδάργυρο και θαλασσινό νερό. Οι πρώτες εµπορικές εφαρµογές της επιψευδαργύρωσης βασίστηκαν σε µία σειρά εφευρέσεων όπως η αναγνώριση της παρουσίας ηλεκτρικού ρεύµατος από τους σπασµούς που προκαλεί στους µύες των βατράχων,η ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού,ηλεκτρικές στήλες για την τροφοδοσία δεξαµενών ηλεκτραπόθεσης,η αναγγελία των νόµων του Faraday κ.α. Σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραµάτισε η κατασκευή µεγάλων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας όπως το δυναµό και η ηλεκτροµηχανική γεννήτρια καθώς και η εύρεση κατάλληλων ιόντων που χρησιµοποιούνταν ως πηγές µετάλλου στην ηλεκτροχηµική δράση. Πριν το 1830 οι επικαλύψεις χρησιµοποιούνταν για προστατευτικούς ή διακοσµητικούς λόγους αλλά όχι σε µεγάλη κλίµακα και σε µικρό εύρος µετάλλων και εφαρµογών. Οι πρώτες ευρεσιτεχνίες που aφορούν την ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση (ηλεκτρογαλβανισµός) εκδόθηκαν στο Wall (Αγγλία) το1852 και περιγράφουν ένα όξινα διάλυµα για απόθεση ψευδαργύρου σε σίδηρο µε χρήση βολτάίκών στοιχείων. Aλλες αγγλικές ευρεσιτεχνίες ακολούθησαν το 1854, ενώ το 1855 ο Watt κατοχύρωαε µε ευρεσιτεχνία το πρώτο κυανιούχο αλκαλικό λουτρό ψευδαργύρου. Την ίδια περίοδο στην Σοβιετική 'Ένωση, και συγκεκριµένα το 1837, ο Jacobi ανακάλυψε ότι σε ένα κελί επιχάλκωσης, ο χαλκός αποτίθεται στην κάθοδο εάν χρησιµοποιείται θειικός χαλκός σαν ηλεκτρολύτης. Αποµονώνοντας το χαλκό από την κάθοδο παρατήρησε, ότι ο χαλκός είχε µορφοποιηθεί ακριβώς στο σχήµα της καθόδου και έτσι κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο χαλκός αποτίθεται υπό την επίδραση ηλεκτρικού ρεύµατος. Από τo 1840 αρκετοί επιστήµονες στο Petersburg και στη Μόσχα ασχολήθηκαν µε το θέµα της ηλεκτροαπόθεσης προσπαθώντας να επιλύσουν προβλήµατα κυρίως τεχνικής φύσης. Μεγάλη σηµασία δόθηκε στις επικαλύψεις µε χρυσό ή ασήµι και κυρίως στην προσπάθεια δηµιουργίας της κατάλληλης διάταξης που θα επικάλυπτε τα αντικείµενα σε όλες τους τις διαστάσεις. Η εξέλιξη της επιστήµης της ηλεκτροαπόθεσης στηρίχτηκε σε διαδοχικές ανακαλύψεις όπως η επιχρύσωση και επαργύρωση,η γαλβανοπλαστική,η χρήση µεταλλικών κυανιδίων για απόθεση µεταλλικών επιστρώσεων κ.α. 3

4 Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930, η πλειονότητα των επιψευδαργυρώσεων γινόταν µε χρήση αδρανών όξινων διαλυµάτων που βασίζονταν στο Θειικό και στο χλωριούχο ψευδάργυρο, είτε σε συνδυασµούς τους. Στις αρχές του 20 u αιώνα, τα όξινα διαλύµατα τροποποιήθηκαν µε χρήση ρυθµιστικών διαλυµάτων, όπως το βορικό οξύ και το χλωριούχο αµµώνιο. Επίσης την ίδια περίοδο άρχισε και η έρευνα για την προσθήκη οργανικών προσθέτων στα ηλεκτρολυτικά λουτρά, τα οποία άλλαζαν δραστικά τη κρυσταλλική δοµή των αποθεµάτων. Mία τυπική σύνθεση λουτρού που χρησιµοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα είναι η ακόλουθη: Θειικός ψευδάργυρος 100g Θειικό νάτριο 20g Χλωριούχος ψευδάργυρος 5g Βορικό οξύ 2.5g Liquorice 25g Νερό 500mL Θερµοκρασία δωµατίου Πυκνότητα ρεύµατος 0.5 Αdm 2 Η παραπάνω σύνθεση αποτελεί πατέντα του A.Classen το 1906 ενώ παρόµοιας σύνθεσης λουτρά χρησιµοποιήθηκαν µε επιτυχία εκείνη την περίοδο, τα οποία αποτυπώθηκαν σε επιστηµονικά συγγράµµατα της εποχής από τους L.Langbein και W. Pfanhausers αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα των επιµεταλλώσεων ψευδαργύρου. Τα θειικά ηλεκτρολυτικά λουτρά συνέχισαν να είναι η κύρια πηγή αποθέσεων µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930 λόγο του ότι ήταν οικονοµικά, αποτελεσµατικά, τα χηµικά που χρειάζονταν ήταν εύκολη η προµήθειά τους ενώ µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και για θερµό γαλβανισµό µε εµβάπτιση. Από την αρχή του 20ου αιώνα η έρευνα είχε επικεντρωθεί στην εύρεση πρόσθετων που Θα βελτίωναν την απόδοση της απόθεσης σε όξινα λουτρά ψευδαργύρου. 'Έχοντας δοκιµαστεί διάφορα στοιχεία χωρίς αποτέλεσµα, µία έρευνα το 1926 στη Μασαχουσέτη κατέληξε στο ότι ούτε η προσθήκη ζελατίνης στο λουτρό βελτίωνε τη δοµή του αποθέµατος παρόλο που τα αποτελέσµατα, από ότι γνωρίζουµε εκ των υστέρων, Θα ήταν διαφορετικά εάν είχε δοκιµαστεί η προσθήκη ζελατίνης στο κυανιούχο λουτρό ψευδαργύρου. Τελικώς, παρόλο που κανένα οργανικό πρόσθετο δεν επέφερε αξιόλογα αποτελέσµατα ξεκίνησε µία έρευνα πάνω στη χρήση ετεροκυκλικών οργανικών προσθέτων που θα οδηγούσε στην εύρεση της λύσης του κυανιούχου λουτρού ψευδαργύρου. To πρόβληµα µε τη χρήση χλωριούχων ή Θειικών λουτρών ψευδαργύρου που χρησιµοποιούνταν µέχρι το 1930 ήταν η µειωµένη ικανότητα απόθεσης που είχαν σε χαµηλές πυκνότητες ρεύµατος. Για το λόγο αυτό επανεξετάστηκε 4

5 η τεχνολογία των αλκαλικών κυανιούχων ηλεκτρολυτών που ήταν γνωστή από To Τελικά, η ιδανική λύση δόθηκε από τον C.H.Proctor το 1921 ο οποίος πρότεινε To λουτρό της ακόλουθης σύνθεσης: Μεταλλικός ψευδάργυρος 22g/L, Κυανιούχο νάτριο 75g/Ι, Ανθρακικό νάτριο 30g/Ι To οποίο µε µικρές µετατροπές θα χρησιµοποιούνταν σε βιοµηχανική κλίµακα για σχεδόν 50 χρόνια. Τα χρόνια µεταξύ 1935 και 1945 συχνά καλούνται ως η "χρυσή εποχή" των ηλεκτροαποθέσεων ψευδαργύρου όπου και αναπτύχθηκαν πολλές εναλλακτικές τεχνικές όπως η προσθήκη µολυβδαινίου στο λουτρό από τον Westbrook, η προσθήκη αρωµατικών αλδεϋδών από τον Hoffman, η προσθήκη πολυβυνιλικών αλκοολών από τον Wernuld καθώς και η κατασκευή της "'Hull κυψελίδας" από τον Richard 0. Hull. Στην δεκαετία του '60 µία πατέντα των Korpiun και Steeg οδήγησε στη χρήση αµµωνιακών λουτρών όπως το παρακάτω: Χλωριούχος ψευδάργυρος 15-50g/Ι, Χλωριούχο αµµώνιο g/Ι, Στιλβωτικοί φορείς /ο κ.ό., Αρχικές στιλβωτικές ουσίες /ο κ.ό., ph , ενώ στην δεκαετία του 50 δοκιµάστηκε χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία η χρήση αλκαλικών λουτρών. ΕΠΙΨΕΥ ΑΡΓΥΡΩΣΗ 0 ψευδάργυρος είναι ένα, σκληρό, κρυσταλλικό, στιλπνό και ασπρογάλαζο µέταλλο, το οποίο τρίβεται εύκολα. Είναι το µέταλλο που χρησιµοποιείται, κυρίως, για την αντιδιαβρωτική προστασία του σιδήρου και του χάλυβα. Οξειδώνεται πιο εύκολα από το σίδηρο, είναι αρκετά φθηνός και παρέχει πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία, ιδιαίτερα σε βιοµηχανικό και αστικό περιβάλλον. ιαβρώνεται, όµως, εύκολα σε περιβάλλον µε υψηλή υγρασία (σχετική υγρασία πάνω από 70 /ο) και στις περιπτώσεις αυτές αντικαθίσταται, συνήθως, από το κάδµιο. Η ταχύτητα διάβρωσης των επιψευδαργυρώσεων σε βιοµηχανικές περιοχές είναι περίπου 5.6 µm το χρόνο, σε αστικές περιοχές 1.5 µm το χρόνο, ενώ σε αγροτικές περιοχές 0.8µm το χρόνο. To πάχος των επιψευδαργυρώσεων µεταβάλλεται, συνεπώς, ανάλογα µε τη χρήση των αντικειµένων και το περιβάλλον στο οποίο εκτίθενται και κυµαίνεται από 5 έως 40 µm. Η αντοχή των επιψευδαργυρωµένων επιφανειών στη διάβρωση αυξάνεται σηµαντικά αν παθητικοποιηθούν µε εµβάπτιση σε χρωµικά ή φωσφορικά διαλύµατα. 0 θερµός γαλβανισµός (εµβάπτιση σε τηγµένο µέταλλο) χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στη βιοµηχανική παρασκευή κατασκευαστικών, βιοµηχανικών και οικιακών υλικών, τα οποία χρειάζονται ισχυρή επίστρωση µετάλλου. 'Οταν, όµως, απαιτείται να καλυφθούν ενώσεις, συγκολλήσεις, ή λεπτές και µικρές κατασκευές - και ιδιαίτερα όπου υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές σχετικά µε τις διαστάσεις- η ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα. Η επιψευδαργύρωση δίνει εύκολα 5

6 οµοιόµορφες αποθέσειςκαι δεν καλύπτει εσοχές ή τρύπες για βίδες κλπ. Σε µικρές κατασκευές, η ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω του χαµηλού κόστους εφαρµογής της, σε σύγκριση µε τo θερµό γαλβανισµό. 0 ψευδάργυρος αποτίθεται ηλεκτρολυτικά από αλκαλικά κυανιούχα ή από όξινα Θειικά λουτρά. Ακόµα, ως ηλεκτρολυτικά λουτρά, µπορεί να χρησιµοποιηθούν και διαλύµατα πυροφωσφορικών ή φθοριοβορικών αλάτων. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ XAΛYBA ΜΕ ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ANOPΓΑΝΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ Περίπου To 40% της παγκόσµιας κατανάλωσης ψευδαργύρου χρησιµοποιείται για την αντιδιαβρωτική προστασία του χάλυβα καθώς η συµπεριφορά της επιφάνειας του ψευδαργύρου παίζει σηµαντικό ρόλο έναντι της φθοράς εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Χαρακτηριστική είναι η σχέση των ρυθµών διάβρωσης ψευδαργύρου και χάλυβα η οποία κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 1/10 και 1/20. Η προστασία του χάλυβα αλλά και του σιδήρου µε χρήση στρώµατος ψευδαργύρου, βασίζεται σε δύο µηχανισµούς: 1)Τα στρώµατα ψευδαργύρου σχηµατίζουν ένα πολύ συµπαγές φράγµα στο οξυγόνο, την υγρασία και τους όξινους ρυπαντές της ατµόσφαιρας, εµποδίζοντας έτσι την άµεση επαφή τους µε το χάλυβα (ή απλά το σίδηρο). Η χαµηλή ταχύτητα φθοράς του ψευδάργυρου εξαρτάται από το γρήγορο σχηµατισµό αλάτων ψευδαργύρου ή άλλων ενώσεων στην επιφάνειά του ως αποτέλεσµα της αντίδρασής του µε την ατµόσφαιρα. Μερικά από τα άλατα αυτά µπορεί να είναι διαλυτά στο νερό µε αποτέλεσµα να αποµακρύνονται µε τη βροχή ή τη δρόσο, αλλά τα περισσότερα απ'αυτά είναι ουσιαστικά αδιάλυτα στο νερό και σχηµατίζουν ένα προστατευτικό στρώµα επιβραδύνοντας έτσι την ταχύτητα διάβρωσης του χάλυβα. 2) Ο δεύτερος µηχανισµός είναι η καθοδική προστασία της χαλύβδινης επιφάνειας που προσφέρεται µέσω της διάτρησης του προστατευτικού στρώµατος του ψευδαργύρου. Όπως αναφέρθηκε, η διάβρωση των µετάλλων είναι µια ηλεκτροχηµική διαδικασία µεταξύ δύο διαφορετικών περιοχών της επιφάνειας, οι οποίες συµπεριφέρονται ως άνοδος και ως κάθοδος αντίστοιχα. Ροή ηλεκτρονίων λαµβάνει χώρα µεταξύ τέτοιων περιοχών µε αποτέλεσµα την αποσύνθεση της ανόδου και την προστασία της κάθοδου. Στην περίπτωση του στρώµατος ψευδαργύρου πάνω στην επιφάνεια του χάλυβα, ο ψευδάργυρος αποτελεί την άνοδο που τείνει να διαλυτοποιηθεί όταν έρχεται σε επαφή µε το νερό, ενώ η καθοδική επιφάνεια του χάλυβα προστατεύεται από τη διάβρωση 6

7 (κανόνας της Θυσιαζόµενης ανόδου). Αν η απόσταση µεταξύ της ανοδικής και της καθοδικής περιοχής υπερβαίνει µια συγκεκριµένη τιµή, τότε Θα λάβει χώρα κανονική διάβρωση του χάλυβα. Στο σχήµα 1 απεικονίζονται οι περιορισµοί στην προστατευτική δράση του ψευδαργύρου σε µια επιφάνεια χάλυβα. Τα ιόντα ψευδαργύρου σχηµατίζουν προστατευτικά άλατα τα οποία γεµίζουν τους πόρους της χαλύβδινης επιφάνειας µέχρι µια ορισµένη απόσταση από την άνοδο ψευδαργύρου. Ο παραπάνω µηχανισµός παρουσιάζεται όταν ένα έλασµα γαλβανισµένου χάλυβα χαραχθεί µε επεξεργασία µε οξύ έτσι ώστε να σχηµατιστεί ένας σταυρός εκτεθειµένου. Μετά από 10 µήνες φυσικής αποσάθρωσης, ο ψευδάργυρος προστατεύει τις στενές ζώνες χάλυβα αλλά στο κέντρο του σταυρού η καθοδική προστασία αποτυγχάνει. Σχήµα 1. Καθοδική προστασία του χάλυβα Weathered galvanized steel plate with cross engraved by atching Είναι προφανές ότι στις χαλύβδινες επιφάνειες που καλύπτονται µε ψευδάργυρο, η καθοδική προστασία θα εµποδίσει τη δηµιουργία σκουριάς στο υπόστρωµα του χάλυβα σε αντίθεση µε το τι µπορεί να συµβεί στο χάλυβα στην περίπτωση εφαρµογής οργανικών επιστρωµάτων µε ελαττωµατικές περιοχές. Η ροή των ηλεκτρονίων µεταξύ της ανόδου ψευδαργύρου και της καθόδου του χάλυβα θα οδηγήσει στη διάλυση του ψευδαργύρου µέχρι, τελικά, να χρησιµοποιηθεί όλος ο ψευδάργυρος και η προστατευτική δράση να σταµατήσει. To ποσό του ψευδαργύρου που έχει διαλυθεί είναι ανάλογοπρος το ποσό του ρεύµατος που έχει περάσει µεταξύ του ψευδαργύρου και του χάλυβα. To ρεύµα 7

8 που µπορεί να περάσει, θα εξαρτηθεί από την ηλεκτρική αντίσταση του κυκλώµατος και την επιφάνεια του εκτεθειµένου χάλυβα. "Έτσι, όταν η διάβρωση αρχίζει σε ένα σηµείο, υπάρχει περιορισµός ως προς το χρονικό διάστηµα στο οποίο µπορεί να προσφερθεί προστασία. Ο ψευδάργυρος είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισµού και παρουσιάζει µικρή αντίσταση σε µια υπερβολική ροή ρεύµατος (ηλεκτρονίων). Απ'την άλλη µεριά, επειδή το Θαλασσινό νερό είναι πολύ καλύτερος αγωγός από το γλυκό (πόσιµο) νερό, για να προσφερθεί µια µακροχρόνια προστασία µπορεί να είναι καταλληλότερο να χρησιµοποιηθεί ένα στρώµα χρώµατος ψευδαργύρου που έχει σχετικά µικρή ηλεκτρική αγωγιµότητα, αντί µιας στρώσης µεταλλικού ψευδαργύρου. Αυτός είναι ο λόγος που τα πλούσια σε ψευδάργυρο πυριτικά επιστρώµατα προτιµούνται στις παραθαλάσσιες κατασκευές. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ Στη γενική διαδικασία γαλβανίσµατος, τα τµήµατα π.χ. του χάλυβα απολιπαίνονται σε αλκαλικό διάλυµα και εκπλύνονται σε ζεστό και κρύο νερό. Η σκουριά και τα άλατα αποµακρύνονται µε βύθιση σε διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 14 /ο, που ακολουθείται από έκπλυση µε νερό. Στη συνέχεια, τα τµήµατα του µετάλλου εµβαπτίζονται σε υδατικό διάλυµα συνεχούς ροής που περιέχει χλωριούχο ψευδάργυρο και χλωριούχο αµµώνιο, και σε µερικές περιπτώσεις φθοριούχο νάτριο και/ή χλωριούχο κάλιο, νικέλιο ή δηµήτριο. Σχηµατίζεται λεπτό στρώµα, ξηραίνεται στους C και εξασφαλίζει την επιφάνεια του χάλυβα από ρυπαντές έτσι ώστε να δηµιουργηθούν όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες ύγρανσης κατά τη διάρκεια της µετέπειτα βύθισης σε τηγµένο ψευδάργυρο. Γαλβάνισµα µε βύθιση εν θερµώ (hot-dip galvanising) To γαλβάνισµα µε βύθιση εν θερµώ είναι µια σχετικά απλή διαδικασία κατά την οποία ο χάλυβας βυθίζεται σε λουτρό τετηγµένου ψευδαργύρου θερµοκρασίας C. ιακρίνονται δύο διαφορετικές διαδικασίες γαλβανίσµατος εν θερµώ, οι οποίες δηµιουργούν διαφορετικές επιφάνειες ψευδαργύρου. Αυτές είναι: -γαλβάνισµα κατά παρτίδα (στρώµα ψευδαργύρου πάχους µm). -γαλβάνισµα συνεχούς ταινίας(στρώµα ψευδαργύρου πάχους µm). Στην πρώτη διαδικασία, τα χαλύβδινα αντικείµενα, ξεχωριστά ή ανά οµάδες, βυθίζονται σε λουτρό τηγµένου ψευδαργύρου. Η βύθιση αυτή έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός στρώµατος ψευδαργύρου, το οποίο προκαλεί το σχηµατισµό ενός µεγαλύτερου ή µικρότερου ποσού κράµατος ψευδαργύρου- 8

9 σιδήρου. Η στρώση ψευδαργύρου που πρόσκειται στην επιφάνεια του χάλυβα έχει τη µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε σίδηρο, συνήθως 30 %περίπου. Η µεσαία στρώση περιέχει 6-12 % σίδηρο και η πάνω στρώση είναι καθαρός ψευδάργυρος. Η εξωτερική στρώση έχει συνήθως µια στιλπνή, λαµπερή διακοσµητική εµφάνιση. Επειδή πολλές φορές το οξυγόνο και το µονοξείδιο του άνθρακα της ατµόσφαιρας παγιδεύονται στον τηγµένο χάλυβα σχηµατίζοντας οπές στη µεταλλική µήτρα, προστίθεται πυρίτιο (κατά τη διάρκεια του γαλβανίσµατος) µε τη µορφή σιδηροπυριτίου µε σκοπό την αποφυγή των ατελειών, την απόκτηση τηγµένου χάλυβα χωρίς αέρια και την αποξείδωση. Η δεύτερη διαδικασία, του συνεχούς γαλβανίσµατος εν θερµώ, παράγει ένα αρκετά διαφορετικό επίστρωµα ψευδαργύρου. Στην περίπτωση αυτή ο χάλυβας µε τη µορφή µιας συνεχούς ταινίας ή σύρµατος καθαρίζεται από τα έλαια, τη σκόνη και τη σκουριά µε θέρµανση σε κλίβανο. Στο πρώτο στάδιο όλοι οι οργανικοί ρυπαντές καίγονται µε οξείδωση στους 500 C περίπου. Η επιφάνεια οξειδώνεται σε µορφή οξειδίου του τρισθενούς σιδήρου. Στη συνέχεια η ταινία περνάει σε µια ζώνη αναγωγής (και ταυτόχρονα ψύξης) όπου εισάγεται υδρογόνο σε θερµοκρασία 900 C περίπου έτσι ώστε να προκύψει µια καθαρή χαλύβδινη επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια της ψύξης µπορεί να λάβει χώρα µερική επανοξείδωση, αλλά αυτή εµποδίζεται από τη ροή αζώτου. To ολικό πάχος του στρώµατος γαλβανίσµατος εξαρτάται από: (α) τον τύπο και την επιφανειακή σκληρότητα του υποστρώµατος του χάλυβα. (β) τη σύνθεση της επιφάνειας του χάλυβα. (γ) το χρόνο βύθισης. (δ) τη θερµοκρασία γαλβανίσµατος. (ε) τον όγκο του χαλύβδινου τµήµατος. µε σηµαντικότερες παραµέτρους τις δύο πρώτες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύνθεση και τα γενικά χαρακτηριστικά των στρωµάτων γαλβανίσµατος στο σύστηµα, όπως λαµβάνονται µε τη διαδικασία του γαλβανίσµατος εν θερµώ: 9

10 Τύπος στρώµατος Ολική σύνθεση : Στοιχειοµετρική του η-ψευδάργυ- ζ-κράµα δ-κράµα γ-κράµα ρος σύνθεση Ζη Zn13Fe Zn7Fe Zn 21,Fe5 Ποσοστά σιδήρου: Κρυσταλλική δο εξαγωνική µονοκλινη κυβική πάχος στρώµατος (µm) Ευκαµψία (flexibility) καλή φτωχή φτωχή φτωχή Σκληρότητα Αντίσταση εκτριβής υψηλή πολύ υψηλή πολύ υψnλή πολύ υψηλή Οταν αποξειδωµένοι χάλυβες υπόκεινται σε γαλβάνισµα εν θερµώ, το στρώµα ήτα συχνά µετατρέπεται (ολοκληρωτικά ή τµηµατικά) σε στρώµα ζήτα. Σε γαλβανισµένο χάλυβα συνεχούς ταινίας (φύλλα, ελάσµατα, σωλήνες) τα στρώµατα ζήτα και δέλτα δεν υπάρχουν και το γάµµα στρώµα είναι παρά πολύ λεπτό (<0,1µm). Τέλος όταν τάσεις και καταπονήσεις λαµβάνουν χώρα ως αποτέλεσµα γρήγορης ψύξης και/ή εξωτερικών δυνάµεων, το στρώµα του κράµατος δέλτα µπορεί να εµφανίσει µικρές ρωγµές. Οι επικαλύψεις µε λεπτό στρώµα δέλτα είναι λιγότερο επιδεκτικές στη βλάβη απ'ότι αυτές µε πυκνά στρώµατα δέλτα. Αν οι ρωγµές διαδίδονται στην επιφάνεια της επικάλυψης, συνιστάται η εφαρµογή ενός πληρωτικού πριν την εφαρµογή κάποιου οργανικού επιστρώµατος. Όσον αφορά στα καλύτερα αποτελέσµατα σε συνδυασµό µε οργανικά επιστρώµατα λαµβάνονται όταν το πάχος του στρώµατος ψευδαργύρου είναι τουλάχιστον 15 µm, µε προτιµητέα τιµή αυτή των 20 µm, έτσι ώστε να παρέχεται µακροχρόνια αντιδιαβρωτική προστασία ακόµα κι όταν το χρώµα 10

11 που έχει εφαρµοστεί, καταστραφεί µε την παροδο του χρόνου {τµηµατικά ή και στο µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειας). Πολύ λεπτά στρώµατα ψευδαργύρου της τάξης των 2-10 µm, όπως αυτά που λαµβάνονται από ηλεκτραπόθεση (επιψευδαργύρωση σε διάλυµα άλατος ψευδαργύρου), είναι ανεπαρκή για συνδυασµό µε οργανικά επιστρώµατα {οι συνδυασµοί αυτοί προορίζονται για τουλάχιστον 15χρονη παροχή προστασίας από τη διάβρωση). Γαλβάνισµα µε ηλεκτραπόθεση (electroplating) Η ηλεκτραπόθεση είναι µια σηµαντική διαδικασία γαλβανίσµατος κατά την οποία ένα στρώµα ψευδαργύρου αποτίθεται ηλεκτροχηµικά σε µια επιφάνεια χάλυβα. Τα τµήµατα που πρόκειται να επιστρωθούν, πρέπει πρώτα να απολιπανθούν και να προκατεργασθούν µε καθαρισµό δι'οξέος έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια καθαρή και λεία επιφάνεια. Στο λουτρό ηλεκτραπόθεσης ο χάλυβας σποτελεί την κάθοδο και ένα έλασµα ή µια ράβδος ψευδαργύρου την άνοδο. Σύµφωνα µε τη διαδικασία, το λουτρό περιέχει ένα όξινο ή αλκαλικό υδατικό διάλυµα αλάτων ψευδαργύρου. Κάτω από κατάλληλες συνθήκες τάσης και ρεύµατος, ένα συµπαγές µη κραµατοποιηµένο στρώµα ψευδαργύρου θα αποτεθεί (στο χάλυβα) µε πάχος που κυµαίνεται από 2.5 µέχρι 15 µm. Για επίστρωση σε χάλυβα µε µορφή ταινίας ή σύρµατος ακολουθείται η όξινη διαδικασία σε ελαφρά ανυψωµένες θερµοκρασίες. Τα περισσότερα από τα επιψευδαργυρωµένα µε ηλεκτρισµό ελάσµατα παθητικοποιούνται µετα το λουτρό του ψευδαργύρου. Η παθητικοποίηση γίνεται µε φωσφάτωση ή χρωµικοποίηση.για τα µικρά τµήµατα χάλυβα προτιµάται η διαδικασία της ηλεκτραπόθεσης σε έλικτρα, κατά την οποία τα χαλύβδινα τµήµατα τοποθετούνται σε ένα περιστρεφόµενο κύλινδρο έτσι ώστε από τη µεταξύ τους επαφή να γίνονται κάθοδοι και ένα βυθισµένο έλασµα ή ράβδος αποτελεί την άνοδο. Οµοιόµορφα επιστρώµατα αποκτούνται µε αυτόν τον τρόπο ακόµα και στην περίπτωση αντικειµένων ακανόνιστον σχήµατος. Γαλβάνισµα µε ψεκασµό ψευδαργύρου (metal spraying with zinc Μεγάλα χαλύβδινα αντικείµενα, όπως τµήµατα γέφυρας, γερανού κ.λ.π., δεν µπορούν να βυθιστούν σε λουτρό ψευδαργύρου εξαιτίας του µεγέθους τους. Αυτά τα αντικείµενα πρέπει να επιστρωθούν είτε µε ψεκασµό µεταλλικού ψευδαργύρου είτε µε εφαρµογή οργανικών επιστρωµάτων πλούσιων σε ψευδάργυρο. Η πρώτη από τις δύο αυτές µεθόδους περιλαµβάνει τη χρήση ενός ειδικά σχεδιασµένου πιστολιού ψεκασµού από το οποίο λεπτά σταγονίδια τηγµένου ψευδαργύρου εκτοξεύονται προς µια επιφάνεια χαλυβα που έχει εκτραχυνθεί. 11

12 Συνήθως η θερµοκρασίας εκτόξευσης του τηγµένου ψευδαργύρου είναι 3000 C και επιτυγχάνεται µε φλόγα που προέρχεται από καύση µίγµατος οξυγόνου και ακετυλενίου ή καύσιµου αερίου. Ακόµα και σ'αυτή την υψηλή θερµοκρασία, η θερµοχωρητικότητα των σταγόνων ψευδάργυρου είναι ανεπαρκής για να προκαλέσει τήξη της επιφάνειας του χάλυβα και δεν σχηµατίζεται κράµα Ζη-Fe. Κατά το πέρασµα τους από την ατµόσφαιρα, οι σταγόνες ψευδαργύρου (διαµέτρου µm) περιβάλλονται από µια λεπτή στρώση οξειδίου του ψευδαργύρου. Η πρόσκρουση των σταγόνων στο χάλυβα έχει ως αποτέλεσµα τη διάσπασή τους και ο τηγµένος ψευδάργυρος σχηµατίζει ένα στρώµα που αποτελείται από ψευδάργυρο, οξείδιο του ψευδαργύρου και µικρές φυσαλίδες αέρα. Τα στρώµατα αυτά έχουν πάχος µm, αλλά συνήθως εφαρµόζονται στο πάχος των 100 µm. Επίσης, περιέχουν περίπου 35 %φυσαλίδες ή πόρους, δηλαδή είναι στρώµατα πορώδη. Η πορώδης φύση των στρωµάτων που σχηµατίζονται µε ψεκασµό ψευδαργύρου, ενεργοποιεί την αντίδραση µεταξύ του µετάλλου και του οξυγόνου, της υγρασίας και των όξινων ρυπαντών της ατµόσφαιρας κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Στην πράξη πρέπει να σφραγίζονται αυτοί οι πόροι µε εφαρµογή ενός ασταριού (wash or etch primer) ή ενός ειδικού στρώµατος ασταριού από βινύλιο και αλουµίνιο. Εκτός από τις γνωστές από χρόνια µεθόδους γαλβανίσµατος έχουν εισαχθεί και δύο νέες µέθοδοι, η µέθοδος Galvalume και η µέθοδος Galvan που και οι δύο βασίζονται στα λουτρά ψευδαργύρου - αλουµινίου. Η πρώτη µέθοδος χρησιµοποιεί σύσταση λουτρού : ψευδάργυρός 43.5%, αλουµίνιο 55% και πυρίτιο 1.5%, ενώ η δεύτερη µέθοδος χρησιµοποιεί 95%ψευδάργυρο και 5% αλουµίνιο. Οι µέθοδοι Galvalume και Galfan παρέχουν χρονικά πολύ καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία απ'ότι οι άλλες µέθοδοι γαλβανίσµατος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Προστασία από τη διάβρωση γαλβανισµένων πυλώνων της ΕΗ µε χρήση οργανικών επιστρωµάτων, ιπλωµατική εργασία, Μάνη Σοφία, Αθήνα 1997 Ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση µε παλµικό ρεύµα, ιπλωµατική εργασία Παναγιώτη Νικολάου,Αθήνα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟ ΝΑΝΤΙΜΑ Εξάµηνο: 5ο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική επιµετάλλωση. Σπυρίδων Ανδριόπουλος. Αικατερίνη Ρηγάκη

Χηµική επιµετάλλωση. Σπυρίδων Ανδριόπουλος. Αικατερίνη Ρηγάκη Χηµική επιµετάλλωση Σπυρίδων Ανδριόπουλος Αικατερίνη Ρηγάκη Περιεχόµενα Σελίδες Α. Εισαγωγή 2 Β. Μη ηλεκτρολυτικές επιµεταλλώσεις Κατηγορίες 6 Γ. Μη καταλυόµενες χηµικές επιµεταλλώσεις 7. Αυτό καταλυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Α.Τ. ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΛ. 210 5381169, Ε-MAIL: arout@teipir.gr ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή Προστασία Ιστών και Πυλώνων Φωτισµού Αυτοκινητοδρόµων.

Επιφανειακή Προστασία Ιστών και Πυλώνων Φωτισµού Αυτοκινητοδρόµων. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡOΜΩΝ Hµερίδα Τ.Ε.Ε. 9 Απρ. 2003 Επιφανειακή Προστασία Ιστών και Πυλώνων Φωτισµού Αυτοκινητοδρόµων. Εισηγητής: Ε. Μαγιάκης, Μ-Η Μηχ. Ποιοτική ιασφάλιση ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ 1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦ/ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δρ. Πανδώρα Ψυλλάκη Μάρτιος 2013 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ KAI ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ KAI ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ KAI ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Οµάδα εργασίας : Πουλιόπουλος Πούλιος Χατζηµπαλάση Θεοδώρα I ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία που ακολουθεί εκπονήθηκε στο µάθηµα «Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή», στα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η MIC

Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η MIC Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5 ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ Η µικροβιολογικά επηρεασµένη διάβρωση προκαλείται από βιολογικούς οργανισµούς (µικρόβια).

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μέτρησης χαρακτηριστικών φόρτισης μπαταρίας ιόντων λιθίου

Διάταξη μέτρησης χαρακτηριστικών φόρτισης μπαταρίας ιόντων λιθίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Το αυτοκίνητο τη σηµερινή εποχή αποτελεί ένα σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ» ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Μ.: 3987 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ» ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ» ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ» ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως ορίζεται από τον ISO 8044 του 1986, διάβρωση είναι η αλληλεπίδραση ενός µετάλλου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ.

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3760 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Η Πράσινη Προσέγγιση. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Θάλεια Τελίδου. Επιβλέποντες καθηγητές Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Σπάνιες Γαίες. Η Πράσινη Προσέγγιση. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Θάλεια Τελίδου. Επιβλέποντες καθηγητές Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κατασκευή µεταλλικών δοχείων από Λευκοσίδηρο µε µικρότερο πάχος µε τελικό στόχο τη µείωση του κόστους της Α' ύλης

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κατασκευή µεταλλικών δοχείων από Λευκοσίδηρο µε µικρότερο πάχος µε τελικό στόχο τη µείωση του κόστους της Α' ύλης Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Κατασκευή µεταλλικών δοχείων από Λευκοσίδηρο µε µικρότερο πάχος µε τελικό στόχο τη µείωση του κόστους της Α' ύλης Σπουδαστής : Εισηγητής : Αχιλλέας Βαϊρης ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόµενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΣΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ Χ-70»

«ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΣΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ Χ-70» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΣΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ Χ-7»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (SURFACE ENGINEERING)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (SURFACE ENGINEERING) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ (SURFACE ENGINEERING) ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι επιφανειακές κατεργασίες που εφαρµόζονται στα χαλύβδινα αντικείµενα έχουν σκοπό να τα προστατεύσουν (δηλ. να αυξήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναδρομή, σημερινή τεχνολογία και προοπτική της μπαταρίας.

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναδρομή, σημερινή τεχνολογία και προοπτική της μπαταρίας. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναδρομή, σημερινή τεχνολογία και προοπτική της μπαταρίας. Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Νικόλαος Κορνήλιος Σπουδαστής : Τσοπουρίδης Ανέστης 2011-2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ζαχµάνογλου Θεόδωρος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ζαχµάνογλου Άρτεµις Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν και από το 1839

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Για ένα σύστηµα ο όρος σύνθετο σηµαίνει ότι τούτο αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά µέρη. Από γενική άποψη, λοιπόν, ένα υλικό αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΦΡΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΦΡΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΑΦΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τους µεταλλικούς αφρούς έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Ο κυριότερος λόγος για αυτή την αύξηση είναι κυρίως για εφαρµογές όπου χρειαζόµαστε µειωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΠΙΟΡΝ ΧΑΣΑ (420)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΠΙΟΡΝ ΧΑΣΑ (420) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: ΑΝΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Pt-TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΜΠΙΟΡΝ ΧΑΣΑ (420) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση αγροτικών κατασκευών Χαρίλαος Γουναράς Μαγδαληνή Λασκαρίδου

ιάβρωση αγροτικών κατασκευών Χαρίλαος Γουναράς Μαγδαληνή Λασκαρίδου ιάβρωση αγροτικών κατασκευών Χαρίλαος Γουναράς Μαγδαληνή Λασκαρίδου 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ Η διάβρωση ορίζεται ως η υποβάθµιση ή ακόµη και η καταστροφή ενός υλικού εξ αιτίας δράσεων µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανασκόπηση της εξέλιξης των κυψελών καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFCs) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Τάμπασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη προηγμένου συστήματος ελέγχου για κυψελίδα καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα