Όργανα ελέγχου εγκαταστάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όργανα ελέγχου εγκαταστάσεων"

Transcript

1 Όργανα ελέγχου εγκαταστάσεων για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και λιγότερα έξοδα ma Προσωπική προστασία προστασία εγκαταστάσεων πυροπροστασία Ο ηλεκτρισμός είναι απαραίτητος. Για να εξασφαλίσουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού και χωρίς κινδύνους, μια φιλική προς το χρήστη ασφάλεια είναι βασική. Ο κύριος στόχος δεν είναι μόνο η προστασία των ανθρώπων, αλλά και η προστασία της περιουσίας απο πυρκαγία και ευελιξία κατά την λειτουργία. κρίσιμο όριο Όχι ανεξέλεγκτα ρεύματα διαρροής. ρεύμα σφάλματος ανίχνευση χρόνος προηγμένη πληροφόρηση πηγή ρεύματος μέτρηση μετασχηματιστή ρεύματος φορτίο σφάλμα μόνωσης Αρχή λειτουργίας του RCM τύπος Α Η διαφορά των RCM και των RCD Τα RCM ( Residual Current Monitors ) (επιτηρητές ρευμάτων διαρροής ) επιτηρούν τα ρεύματα διαρροής σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μας δείχνουν την στάθμη και ανιχνεύουν τιμές εκτός ορίων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση, αλλά και την διακοπή. Εκπληρούν την προδιαγραφή IEC G που αφορά ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων επιτηρητές ρευμάτων διαρροής για εγκαταστάσεις σε σπίτια και παρεμφερείς εφαρμογές. Σε αντίθεση οι διακόπτες διαρροής RCDs προσφέρουν προστασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το IEC 60364, π.χ. στο μπάνιο. Τα RCDs διακόπτουν την τροφοδότηση σε περίπτωση σφάλματος. Στατιστικές ασφαλιστικών εταιρειών δείχνουν την βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο σαν το πιο συχνό λόγο πρόκλησης πυρκαγιάς. Διακοπές στη λειτουργία λόγω της αναπάντεχης λειτουργίας των προστατευτικών μέτρων, συνοδεύονται απο μεγάλα έξοδα. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν συνήθως μια κοινή αιτία. Ανεξέλεκτα ρεύματα όπως ρεύματα διαρροής, τα οποία δεν ανιχνεύονται σε πρώιμο στάδιο. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα λόγω της μεγαλύτερης αξιοπιστίας της εγκατάστασης και της λειτουργικότητας της. Ο στόχος οποιουδήποτε συντηρητή είναι να ανιχνεύει δυσλειτουργίες σε πρώιμο στάδιο, να εξαλείψει τις αιτίες και έτσι να πετύχει ένα υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας για την εγκατάσταση, έτσι ώστε να μειωθούν και τα λειτουργικά έξοδα. Αυτό κυρίως αφορά: Κέντρα υπολογιστικών συστημάτων Γραφεία και κέντρα διοίκησης Νοσοκομεία, ιατρεία και τράπεζες Μονάδες παραγωγής ρεύματος και διανομής Συστήματα προστασίας σε μονάδες παραγωγής ενέργειας Σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως τηλεόραση και ραδιόφωνο Συστήματα επικοινωνίας Αεροδρόμια Βιομηχανικά εργοστάσια Εγκαταστάσεις κτιρίων Και σε πολλούς άλλους τομείς 23 Πως λειτουργεί ένα RCM Όλοι οι αγωγοί μέσα στο κύκλωμα που είναι να ελέγχει (με εξαίρεση του αγωγού προστασίας γείωσης) περνάνε μέσα απο ένα μετασχηματιστή έντασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σφάλμα το σύνολο όλων των ρευμάτων είναι μηδέν και έτσι δεν δημιουργείται τάση μέσα στον μετασχηματιστή έντασης. Εάν υπάρξει ένα ρεύμα διαρροής IF ως προς τη γη, η διαφορά σε ρεύμα στο μετρούμενο ρέυμα δημιουργεί ένα ρεύμα που ανιχνεύεται απο το RCM. Αυτή η μέθοδος μέτρησης ισχύει για τα RCMs που προορίζεται για χρήση σε εναλασσόμενα δίκτυα (τύπος Α βάση του IEC 60755). Στην περίπτωση του RCM τύπου Β χρησιμοποιούνται ειδικοί μετασχηματιστές μέτρησης και μέσω μιας ειδικής μεθόδου μέτρησης ανιχνεύονται εναλασσόμενα και συνεχή ρεύματα. ELECTRONICS ΕΚΔ

2 Προτερήματα λόγω της επιτήρησης των ρευμάτων διαρροής με τα RCM. Εξειδικευμένη συντήρηση Εξειδικευμένη συντήρηση Συνεχόμενη επιτήρηση αντί ελέγχου με ανθρώπινο δυναμικό Εργασίες συντήρησης μπορούν να προγραμματιστούν Κεντρική πληροφόρηση για την κατάσταση του δικτύου Δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης μέσω του internet/ Ethernet. Υψηλή λειτουργικότητα / αξιοπιστία της εγκατάστασης Υψηλή λειτουργικότητα / αξιοπιστία της εγκατάστασης Μεγαλύτερη κερδοφορία Μεγαλύτερη κερδοφορία Αποφυγή σφαλμάτων σε Δεν έχουμε αναπάντεχες ευαίσθητους χώρους διακοπές της λειτουργίας Η ανίχνευση ενός σφάλματος Λιγότερος χρόνος και εργασία καταγράφεται αντί για διακοπή για την συντήρηση. Σφάλματα σε καινούργιες εγκαταστάσεις ή με την προμήθεια καινούργιου εξοπλισμού ανιχνεύονται άμεσα. Αποφεύγονται ξαφνικές διακοπές της λειτουργίας Τα δίκτυα TN-S επιτηρούνται για ανεπιθύμητα βραχυκυκλώματα μεταξύ ουδέτερου (Ν) και γης (PE). 24 Μεγαλύτερη ασφάλεια κατά της πυρκαγίας Μεγαλύτερη ασφάλεια κατά της πυρκαγίας Τα ρεύματα διαρροής ανιχνεύονται ενώ εξελίσσονται Ανιχνεύεται η υπερφόρτωση του ουδέτερου Ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μειώνεται Ανιχνεύονται τα αδύνατα σημεία της εγκατάστασης π.χ. γεφυρώματα μεταξύ ουδετέρου και γης. Διαφορές μεταξύ RCMA, RCM και RCMS Οι επιτηρητές ρευμάτων διαρροής διαφέρουν βάση των ρευμάτων που μπορούν να ανιχνεύσουν. Σειρά RCM Επιτηρητής ρευμάτων διαρροής τύπου Α για την επιτήρηση εναλλασσομένων ρευμάτων και παλλόμενων ρευμάτων συνεχούς. Σειρά RCMS Επιτηρητής ρευμάτων διαρροής πολλαπλών καναλιών για την επιτήρηση εναλλασσομένων ρευμάτων και παλλόμενων ρευμάτων συνεχούς. Σειρά RCMA Επιτηρητής ρευμάτων διαρροής για την επιτήρηση εναλασσομένων ρευμάτων,παλλόμενων και μικρών ρευμάτων συνεχούς. Εφαρμογές RCM / RCMS/ RCMA 24

3 Οι επιτηρητές RCM /RCMS στην πράξη - προστασία έναντι ξαφνικής διακοπής και κινδύνων πυρκαγιάς. Η πιο συχνή αιτία σφαλμάτων μόνωσης και ρευμάτων διαρροής είναι η ελατωματική μόνωση λόγω: Φυσικής ζημιάς στα καλώδια σύνδεσης της συσκευής. Εξαιρετικά χαμηλή αντίσταση του εξοπλισμού και των λαμπών λόγω της συνεχόμενης θέρμανσης. Kίνδυνος φωτιάς λογω σφάλματος στην εγκατάσταση (πάνω από 60 W) Τα σφάλματα στη μόνωση έχουν σοβαρές επιπτώσεις όπως: Απρόσμενη λειτουργία των συστημάτων προστασίας Κίνδυνος πυρκαγίας όταν η ισχύς λόγω του σφάλματος ξεπεράσει τα 60 W. Διακοπή των παραγωγικών διαδικασιών Απώλεια δεδομένων σε χώρους μηχανογραφικών κέντρων. Κίνδυνος τραυματισμού π.χ λόγω χαλασμένου φωτισμού. Μη προγραμματισμένη συντήρηση. Μεγάλο κόστος λόγω της διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας. Προτερήματα : Η υψηλή αντίσταση μόνωσης του συστήματος παραμένει άθικτη. Υψηλότερη ασφάλεια του προσωπικού, αξιοπιστία της λειτουργικότητας και της εγκατάστασης. Δεν υπάρχουν απρόσμενες διακοπές, ρεύματα διαρροής στην περιοχή των ma ανιχνεύονται και καταγράφονται σε πρώιμο στάδιο. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα λόγω λιγότερων διακοπών στη λειτουργία. Η συντήρηση γίνεται βάση προγράμματος. Συνεχόμενη επιτήρηση αντί σποραδικού ελέγχου της εγκατάστασης. Τι πρέπει να γίνει Επιτήρηση των ρευμάτων διαρροής σε κρίσιμες εγκαταστάσεις και συσκευές. Εγκατάσταση των RCM πρόσθετα στις συνηθισμένες συσκευές προστασίας. Διατήρηση της υψηλής αντίστασης μονώσεως της εγκατάστασης με την άμεση εύρεση και αντιμετώπιση των σφαλμάτων μόνωσης. Τι είναι ένα σύστημα RCMS Το RCMS στην πράξη - μεγαλύτερη ηλεκτρική ασφάλεια σε σύγχρονα κτίρια Το RCMS σύστημα είναι ένας πολυκάναλος επιτηρητής μόνωσης που μπορεί να ανιχνεύσει διαρροές σε 12 κυκλώματα ανα συσκευή, και μέχρι 704 κυκλώματα όταν συνδεθούν σε δίκτυο. Το RCMS είναι κατάλληλο για εναλασσόμενα και παλμικά ρεύματα διαρροής. Μια τυπική εφαρμογή για τα συστήματα RCMS είναι η επιτήρηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κτίρια. Αιτίες Άσκοπα περιπλανόμενα ρεύματα. Υπερφόρτωση του ουδέτερου (Ν) λόγω αρμονικών. Διακοπές στους αγωγούς του ουδέτερου (Ν) και της γειώσεως (PE). 25 Οι σχεδιαστές ενός κτιρίου παίζουν σημαντικό ρόλο γιατί ακόμα και στο στάδιο του σχεδιασμού θέτουν τα θεμέλια για την μελοντική ομαλή λειτουργία. Τα ρεύματα διαρροής όχι μόνο επηρεάζουν την αξιοπιστία και την λειτουργικότητα της εγκατάστασης μας. Παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, σύγχρονες συσκευές όπως PCs, φωτοτυπικά κ.α. με αυξανόμενους ρυθμούς προκαλούν σφάλματα. Επιπτώσεις Μη επιθυμητές διακοπές της λειτουργίας Βλάβες λόγω πυρκαγιάς Επίδραση στις συσκευές προστασίας Μη εξηγήσιμες δυσλειτουργίες Μη εξηγήσιμες βλάβες σε συστήματα πυρασφάλειας, τηλεπικοινωνιών και μηχανογραφικά κέντρα Απώλεια δεδομένων. Βλάβες λόγω διάβρωσης σε σωλήνες, αλεξικέραυνα και ηλεκτρόδια γείωσης. 25

4 RCMS στην πράξη - επιτηρώντας ένα κεντρικό σημείο γείωσης. συσκευή 1 γραμμή δεδομένων συσκευή 2 θωράκιση Τροφοδοσίες σε σύγχρονα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται σαν ένα δίκτυο TN-S (ο ουδέτερος και η γείωση ξεχωριστά) με ένα κεντρικό σημείο γείωσης. Αυτό απαιτείται για παράδειγμα από τις προδιαγραφές: DIN VDE ,-510,-540,-710 & DIN VDE Στην πράξη πάντως χρησιμοποιείται το σύστημα TN-C, (κοινός ουδέτερος και γείωση) επιτρέποντας έτσι ένα μέρος του φορτίου (ουδέτερος) να διανέμεται μέσω όλων των αγωγών γείωσης και εξισορρόπησης με αποτέλεσμα να ρέουν υψηλά ρεύματα μέσα σε ολόκληρο το κτίριο μέσω των αγώγιμων υλικών, όπως θωρακίσεις αγωγών δεδομένων, μεταλλικές κατασκευές, αγωγοί νερού κλπ. Τι πρέπει να κάνουμε ΤΝ σύστημα (5 αγωγών) για εγκαταστάσεις ΙΤ, με ευνοϊκούς όρους για ηλεκρομαγνητική συμβατότητα τρεμοπαίξιμο οθόνης συσκευή 1 λανθασμένα δεδομένα συσκευή 2 διάβρωση σωλήνα παρεμβάλλων Μαγνητικό πεδίο Σχεδιάζουμε την τροφοδοσία μας σαν σύστημα TNS (5 αγωγών). Σύνδεση του ουδέτερου στην μπάρα γείωσης / εξισορρόπησης μόνο σε ένα κεντρικό σημείο, έτσι ώστε τα ρεύματα συστηματικά να επιστρέφουν στην πηγή τροφοδότησης. Πως μπορούμε να επιτηρήσουμε «καθαρά» συστήματα TNS Συνεχής επιτήρηση ρευμάτων. Στο κοινό σημείο γεφύρωσης του ουδέτερου και της γείωσης. Στο κεντρικό σημείο γείωσης. Στους πίνακες διανομής μεγάλης σημασίας Σε κυκλώματα μεγάλης σημασίας. ρεύμα σφάλματος Προτερήματα 26 TN-C σύστημα (4 αγωγών), με μη ευνοϊκούς όρους για ηλεκρομαγνητική συμβατότητα Δυσλειτουργίες και διακοπές μειώνονται. Άσκοπα περιπλανόμενα ρεύματα και γεφυρώματα N-PE που έχουν εγκατασταθεί κατά λάθος ανιχνεύονται. Ο κίνδυνος πυρκαγίας μειώνεται αισθητά. RCMS στην πράξη - κίνδυνοι λόγω της υπερφόρτωσης του ουδετέρου. Σε σύγχρονα κτίρια υπάρχουν ηλεκτρικά φορτία (υπολογιστές, ηλεκτρονικά,ballasts, φωτοτυπικά κλπ.) που μπορούν να υπερφορτώσουν τον ουδέτερο με ρεύματα αρμονικών. Αυτό ισχύει ακόμα και όταν οι συσκευές είναι κατανεμημένες συμμετρικά ανάμεσα στις τρείς φάσεις. Ανεξάρτητα απο την κατανομή των άλλων φορτίων, το ρεύμα που ρέει στον ουδέτερο είναι το σύνολο των ρευμάτων στα 150Hz που εμφανίζεται στους αγωγούς των τριών φάσεων. Συνεπώς ο ουδέτερος μπορεί να υπερφορτωθεί, πράγμα που σημαίνει ένα πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αν έχουμε μια διακοπή στον ουδέτερο, τότε πια έχουμε μη ελέγξιμες μετατοπίσεις των σημείων ουδετέρωσης και μπορούν να παρουσιαστούν αυξήσεις στην τάση που μπορούν να βλάψουν τα μηχανήματα και την εγκατάσταση ακόμα και σε σημείο που να μην είναι δυνατή η επισκευή τους. Τα ρεύματα στα 150 Ηz των αγωγών φάσεων αρθροίζονται στον ουδέτερο Ν 26 Τι πρέπει να κάνουμε. Αποφυγή της υπερφόρτωσης του ουδέτερου και επιλογή της διατομής του με γνώμονα τα φορτία που δημιουργούνται μέσω των αρμονικών Πιθανότητα εγκατάστασης φίλτρων. Πλεονεκτήματα Υπερφόρτωση και διακοπή του ουδέτερου, ανιχνέυεται σε πρώιμο στάδιο. Σφάλματα του εξοπλισμού λόγω των μετατοπίσεων των σημείων ουδετέρωσης αποφεύγονται. Η αξιοπιστία της εγκατάστασης και λειτουργικότητας αυξάνονται αισθητά. Ο κίνδυνος πυρκαγίας μειώνεται. Τα λειτουργικά έξοδα μειώνονται.

5 Παράδειγμα μιας εφαρμογής ενός συστήματος RCMS κεντρικό σημείο γείωσης μπάρα εξισορρόπησης δυναμικού επι μέρους κατανεμητής 27 επι μέρους κατανεμητής γραμμή δεδομένων γείωση συστήματος =κέντρο επιτήρησης συστημάτων κτιρίου Επεξήγηση ΙΔ= ρεύματα σφάλματος. ΙN= ρεύμα στον ουδέτερο Ν. IPE= ρεύμα στον αγωγό γείωσης (PE). IPEN-PE= ρεύμα στη γέφυρα PEW PE IPAS= ρεύμα στην μπάρα εξισορρόπησης Σημείωση: σε κανονική λειτουργία του συστήματος, ΤΝ με πολλαπλές εισόδους ο αγωγός PEN χρησιμοποιείται μόνο σαν ουδέτερος αγωγός. ELECTRONICS ΕΚΔ

6 Εξομαλυμένα ρεύματα σφαλμάτων συνεχούς ή ρεύματα διαρροών Χωρίς να περνανε απο το μηδέν εμφανίζονται μερικώς στην περίπτωση της εγκατάστασης φορτίων με γέφυρες ανορθώσεως. Αυτά συνήθως περιέχουν φορτιστές μπαταριών, ρυθμιστής στροφών κινητήρων, κατανεμητές για ρύθμιση της συχνότητας VPS κλπ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διακοπών διαρροής RCD επηρεάζονται αρνητικά ή αναιρούνται τελείως λόγω των ρευμάτων συνεχούς. Χρησημοποιώντας ένα σύστημα RCMA που είναι κατάλληλο για ρεύματα AC/DC όλοι οι γνωστοί τύποι ρευμάτων σφάλματος και ρευμάτων διαρροής μπορούν να ανιχνευτούν. σύνδεση ενός σημείου σύνδεση τριών σημείων αστέρος σύνδεση έξη σημείων αστέρος Τι πρέπει να κάνουμε. Έλεγχος της εγκατάστασης και του εξοπλισμού για ρεύματα σφαλμάτων DC Για ρυθμιστές ταχύτητας συμβουλευτείτε το DIN VDE Βάλτε τα φορτία που περιέχουν ρεύματα σφάλματος DC σε ξεχωριστό δικό τους κύκλωμα. Επιτήρηση του κυκλώματος DC ή του φορτίου με μια μονάδα RCMA που είναι ευαίσθητη σε AC/DC ρεύματα. Συνδιάστε την μονάδα RCMA με ένα ασφαλειοδιακόπτη κατά EN για την διακοπή. Συνδέσεις ημιαγωγών με ρεύματα DC χωρίς να περνούν απο το μηδέν Σύστημα ΤΝ Προτερήματα. 28 Αυξημένη προστασία για όλους τους γνωστούς τύπους ρευμάτων σφάλματος και ρευμάτων διαρροής. Επίσης είναι κατάλληλο για εγκαταστάσεις με ονομαστικό ρεύμα 425 Α αν χρησημοποιηθεί μαζί με ασφαλειοδιακόπτη κατα EN Ιδανική προσαρμογή στην εγκατάσταση λόγω των ρυθμιζόμενων ορίων και του χρόνου καθυστέρησης. Οι μετασχηματιστές μέτρησης το κάνουν πρακτικά ανεξάρτητο απο την ονομαστική τάση και το φορτίο της εγκατάστασης. Τύπος Α Τύπος Β Τύπος Α Τύπος Α Παράδειγμα εγκατάστασης σύμφωνα με το DIN EN Εγκατάσταση των επιτηρητών ρεύματος σφαλμάτων της σειράς RCM Παραδείγματα εφαρμογών Επιτήρηση ενός φορτίου 28 Επιτήρηση ηλεκτρικών φορτίων με πολλαπλά κανάλια

Τροφοδότησης. Ασφαλή Συστήματα. Τροφοδότησης. για ιατρικούς χώρους ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τροφοδότησης. Ασφαλή Συστήματα. Τροφοδότησης. για ιατρικούς χώρους ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ασφαλή Συστήματα Ασφαλή Συστήματα Τροφοδότησης Τροφοδότησης για ιατρικούς χώρους ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Κρήτης 26-10439 Αθήνα, Τηλ: 210-8833337 site: www.dimoulas.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός κατάλογος OVR Απαγωγοί υπερτάσεων Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα

Τεχνικός κατάλογος OVR Απαγωγοί υπερτάσεων Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα Τεχνικός κατάλογος OVR Απαγωγοί υπερτάσεων Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα Σύστημα pro M compact Λύσεις προστασίας από υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα Πανόραμα 2 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οι απαιτούμενες δοκιμές και μετρήσεις τηςνέαςυδε Είναι τα μέτρα με τα οποία αποδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ.....3 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία...3 1.1.1 Αρμονική παραμόρφωση..3 1.1.2 Αρμονικές και μεταβατικά... 4 1.1.3 Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται, πληροί τις απαιτήσεις. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ Σπουδαστής: Τσεσμετζής Ευάγγελος Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Καμινάρης Σταύρος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος Ένα μικρό εγχειρίδιο για αυτό το βασικό και πολύ χρήσιμο μέσο προστασίας

Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος Ένα μικρό εγχειρίδιο για αυτό το βασικό και πολύ χρήσιμο μέσο προστασίας Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος Ένα μικρό εγχειρίδιο για αυτό το βασικό και πολύ χρήσιμο μέσο προστασίας Γιώργος Σαρρής Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος 1 /34 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατηγοριοποίηση φορτίων ΧΤ με βάση τις ηλεκτρονικές υπογραφές τους Δρομπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία φωτοβολταϊκών γεννητριών έναντι υπερτάσεων

Προστασία φωτοβολταϊκών γεννητριών έναντι υπερτάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προστασία φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Έκδοση 2 η Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Περιεχόμενα Εισαγωγή Όπου υπάρχει ήλιος, υπάρχει και ενέργεια 2 Τοπολογίες φωτοβολταϊκών (Φ/Β συστημάτων 4 Προστασία στοιχειοσειρών από ανάστροφα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία: Προστασία από ηλεκτροπληξία στους χώρους υπηρεσιών υγείας

Διπλωματική εργασία: Προστασία από ηλεκτροπληξία στους χώρους υπηρεσιών υγείας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διπλωματική εργασία: Προστασία από ηλεκτροπληξία στους χώρους υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των ηλεκτρολόγων Α ειδικότητας εξετάζονται στο θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη και εγκατάσταση μονάδας PLC σε τόρνο Διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε.

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. θεμελιακή γείωση Η θεμελιακή γείωση, η οποία αποτελεί μια εκ τωνδιαθέσιμωνμεθόδωνκατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντικεραυνική προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. 1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. Παναγιώτης Κυριακού, Διπλ. Μηχανολόγος - Μηχανικός Product Specialist, Compressor Technique Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Συστήματα Πεπιεσμένου Αέρα... Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy GE Digital Energy Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy Κωδικός δημοσίευσης GE: GET-8563 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου (εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης) - Επικίνδυνα ρεύματα που διέρχονται μέσα από το ανθρώπινο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:36530 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα