1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο Πληροφοριακή παιδεία & ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο Πληροφοριακή παιδεία & ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:"

Transcript

1 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο Πληροφοριακή παιδεία & ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η συμβολή των έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πληροφοριακή Παιδεία και Εκπαίδευση χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Βιβλιοθηκονόμος M.Sc.. Ελένη Παπαδάτου Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειονόμος M.A. Νίνα Σισαμάκη Market analyst

2 Εισαγωγή Πληροφοριακή παιδεία ορίζεται η ικανότητα αναγνώρισης, εντοπισμού, αξιολόγησης, οργάνωσης και αποτελεσματικής δημιουργίας και χρήσης της πληροφορίας με σκοπό να διεκπεραιωθεί ένα θέμα ή προβληματισμός (Unesco,, 2003)

3 Αναγκαιότητα Η πληθώρα των πληροφοριών της εποχής μας, κατέστησε την πληροφοριακή παιδεία απαραίτητη σε: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Εργασιακό Περιβάλλον

4 Πηγές Πληροφόρησης Η Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. παρέχει πρόσβαση σε: Βάσεις Δεδομένων Περιοδικά Μονογραφίες Διδακτορικές Διατριβές Μεταπτυχιακές Εργασίες Εγκυκλοπαίδειες Λεξικά Ηλεκτρονικό υλικό

5 Σκοπός Εκπαίδευσης Χρηστών Ενημέρωση Ανάλυση πηγών Αξιολόγηση πληροφοριών Διεύρυνση της χρήσης της Βιβλιοθήκης

6 Προσφερόμενες Υπηρεσίες Σεμινάρια Πρωτοετών Φοιτητών Αναζήτηση στον OPAC, διαθεσιμότητα και εντοπισμός του τεκμηρίου Αναζήτηση στις ηλεκτρονικές πηγές που παρέχει η Βιβλιοθήκη Tutorial Οδηγοί Έντυποι και Ηλεκτρονικοί Help Desk

7 Πόσ ο σ υχνά αναζητάτε π ληροφορίες χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων; 30,00% 25,00% 25,20% 25,20% 19,80% 26,10% 15,00% 10,00% 5,00% 3,60% 0,00% Κ αθημερινά Μία φορά την εβδομάδα Μία φορά το μήνα Μία φορά στους τρεις μήνες Ποτέ Συχνότητα αναζήτησης πληροφοριών των Προπτυχιακών Φοιτητών

8 Θ εω ρώ απ αραίτητη την ύπ αρξη εκπ αιδευτικώ ν σεμιναρίω ν για την απ οδοτικότερη χρήση τω ν ηλεκτρονικώ ν πηγώ ν της βιβλιοθήκης 35,00% 30,00% 25,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 15,40% Δ ιαφωνώ μερικώς 23,10% Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 30,80% 30,80% Σ υμφωνώ μερικώς Σ υμφωνώ π λήρως Ανάγκη για εκπαιδευτικά σεμινάρια από Μεταπτυχιακούς φοιτητές 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 7% Διαφωνώ πλήρως Θεωρώ απαραίτητη την ύπαρξη εκπαιδευτικών σεμιναρίω ν για την απ οδοτικότερη χρήση τω ν ηλεκτρονικώ ν πηγώ ν της βιβλιοθήκης 11,30% Διαφωνώ μερικ ώς 28,20% Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 21,10% Συμφωνώ μερικ ώς 32,40% Συμφωνώ πλήρως Ανάγκη για εκπαιδευτικά σεμινάρια από Υποψήφιους Διδάκτορες/Ερευνητές Θεω ρώ απ αραίτητη την ύπ αρξη εκπ αιδευτικώ ν σ εμιναρίω ν για την απ οδοτικότερη χρήσ η τω ν ηλεκτρονικώ ν π ηγώ ν της βιβλιοθήκης 40,00% 30,00% 10,00% 10,00% 12,00% 30,00% 28,00% 0,00% Διαφωνώ πλήρως Διαφωνώ μερικ ώς Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ Συμφωνώ μερικ ώς Συμφωνώ πλήρως Ανάγκη για εκπαιδευτικά σεμινάρια από Μέλη ΔΕΠ

9 Θ εω ρώ απ αραίτητη την ύπ αρξη εκπ αιδευτικώ ν σεμιναρίω ν για την αποδοτικότερη χρήση τω ν ηλεκτρονικώ ν πηγώ ν της βιβλιοθήκης 40,00% 30,00% 10,00% 7,50% 11,90% 28,40% 21,60% 30,60% 0,00% Διαφωνώ πλήρως Διαφωνώ μερικώς Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ Συμφωνώ μερικώς Συμφωνώ πλήρως Ανάγκη για εκπαιδευτικά σεμινάρια αθροιστικά από Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες/Ερευνητές και Μέλη ΔΕΠ

10 Η απ ουσία θεματικής ταξινόμησης τω ν βάσ εω ν δεδομένω ν μειώ νει την απ οτελεσματικότητα της έρευνάς μου. 50,00% 40,00% 30,00% 10,00% 0,00% 2,60% Διαφωνώ πλήρως 7,40% Διαφωνώ μερικώς 20,40% Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 42,20% Συμφωνώ μερικώς 27,40% Συμφωνώ πλήρως Θεω ρώ απ αραίτητη την αναζήτηση π ληροφοριώ ν στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης με λέξεις κλειδιά (θέμα, τίτλος, συγγραφέας, κ.λ.π.) 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,70% 0,70% Δ ιαφωνώ π λήρως Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 11,20% Σ υμφωνώ μερικώς 87,30% Σ υμφωνώ π λήρως

11 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 0,00% Ποια πηγή ανάκτησης πληροφοριών από το διαδίκτυο επ ιλέγετε; 21,90% Βιβλιοθήκη 78,10% Web 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 10,00% 0,00% Ποια πηγή ανάκτησης πληροφοριών επιλέγετε; 57,30% 42,70% Βιβλιοθήκη Διαδίκτυο Προτίμηση πηγής πληροφοριών από όλους τους χρήστες της βιβλιοθήκης Προτίμηση πηγής πληροφοριών από τους χρήστες που θεωρούν τις πηγές της βιβλιοθήκης πιο αξιόπιστες από το διαδίκτυο

12 Μελλοντικές Ενέργειες Επέκταση των σεμιναρίων σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές Σεμινάρια για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/ερευνητές ερευνητές, καθώς και για μέλη ΔΕΠ

13 Μελλοντικές Ενέργειες Εγκατάσταση Metalib Πλατφόρμα ενιαίας μετά-αναζήτησης στις ετερογενείς ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης Θεματική ταξινόμηση των Βάσεων Δεδομένων Δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης με λέξεις κλειδιά Εκπαιδευτικά σεμινάρια για προπτυχιακούς φοιτητές/μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες-ερευνητές ερευνητές/μέλη ΔΕΠ/προσωπικό βιβλιοθήκης

14 Μελλοντικές Ενέργειες Έρευνα αξιολόγησης Metalib Σύνδεση Metalib με ALEPH Παρουσιάσεις στους χρήστες της βιβλιοθήκης Βάσεων Δεδομένων από εκδοτικούς οίκους

15 Συμπέρασμα Η αυξημένη ανάγκη πρόσβασης στις κατάλληλες πληροφορίες θα αναγκάσουν τις βιβλιοθήκες να οργανώσουν περισσότερο τις προσπάθειες για εφαρμογή της πληροφοριακής παιδείας.

16 Ευχαριστούμε