ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ"

Transcript

1 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Rebate καταβληθέν ποσό από φαρµακευτικές εταιρείες Φορολογική µεταχείριση TARIC - Ολοκληρωµένο ασµολόγιο Ε.Ε Τour leaders Α Α. Ε. Ι,Τ.Ε.Ι-Απαλλαγή Φ.Π.Α Α κατοικίας δικαιούχος απαλλαγής - Πώληση διαµερίσµατος Α κατοικίας ΦΠΑ Αγαθά ενσωµατούµενα σε εξέδρες γεωτρήσεων Αγαθά ενσωµατωµένα σε εξέδρες γεωτρήσεων Αγαθά εξερχόµενα απο ειδικό τελωνειακό καθεστώς Απαιτητό φόρου Αγαθά εξερχόµενα απο ειδικό τελωνειακό καθεστώς Γένεση φορολογικής υποχρέωσης Αγαθά επανεισαγόµενα Αγαθά εστίασης υπαγωγή στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ Αγαθά που εξάγονται εκτός Κοινότητας- Απαλλαγή υπηρεσιών ΦΠΑ Αγαθά που µεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές µη εγκατεστηµένων στη Κοινότητα ταξιδιωτών που αναχωρούν για χώρα εκτός Κοινότητας Αγαθά σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα µε σκοπό την εξαγωγή τους.απαλλαγή Άγιο Όρος εισαγωγή εγχώριων αγαθών Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά επενδυτικών αγαθών Αγορά ιδιοκτησίας από µέλος Κοινοπραξίας (αντιπαροχή) Αγορά ιδιοκτησίας από µέλος κοινωνίας Αγορά ιδιωτικού σκάφους αναψυχής µε νηολόγιο τρίτης χώρας Αγορά ιδιωτικού σκάφους αναψυχής σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ Αγορά καυσόξυλου-συντελεστής ΦΠΑ Αγορά λογισµικού µέσω internet ως παροχή υπηρεσιών Αγορά µεταχειρισµένου ιδιωτικού σκάφους αναψυχής Αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων από άλλο κράτος-µέλος Αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων από πωλητή

2 ειδικού καθεστώτος φορολογίας περιθωρίου κέρδους Αγορά µοτοσυκλέτας - Ενδοκοινοτική απόκτηση Αγορά οικοσυσκευών από κατοίκους του εξωτερικού Αγορά-εισαγωγή αγαθών µε σκοπό την εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση αυτών Αγορές αγαθών από άλλο κράτος-µέλος απαλλασσοµένων του φόρου Αγροτικά προϊόντα από αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις Αγροτικών προϊόντων ενδοκοινοτική παράδοση Αγροτικών προϊόντων παραγγελία αγοράς Αγροτικών προϊόντων πωλήσεις από συνεταιρισµούς για λογαριασµό των αγροτών Αγροτικών προϊόντων πώληση από συνεταιριστική οργάνωση για λογαριασµό άλλης Αγροτικών προϊόντων πώληση σε συνεταιρισµό Άδεια για διαδικασία απλουστευµένης διασάφησης και εκτελωνισµού Άδεια επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής - Παύση ισχύος Άδεια κατασκευής ακινήτων Υπαγωγή στο ΦΠΑ Άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-ορισµός Άδειας κυκλοφορίας µεταβίβαση µεταφορικού µέσου ηµόσιας Χρήσης Αδειας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης-απόρριψη αίτησης Άδειες Μεταβίβαση και παραχώρηση προς µη υποκείµενους στο φόρο Άδειες Μεταβίβαση και παραχώρηση προς υποκείµενους στο φόρο Άδειες παραγωγής και εκµετάλλευσης κινηµατογραφικών ταινιών Αερίου διανοµή - Απαλλαγή ΦΠΑ Αεροµεταφορές διεθνείς µε ενδιάµεσο σταθµό µετεπιβίβασης Ελλάδα Αεροµεταφορές διεθνείς προσώπων µε ενδιάµεσο σταθµό µετεπιβίβασης στην Ελλάδα Αεροπορικές γραµµές - Φορολογική αντιµετώπιση εσόδων επιδότησης Αεροπορικές εταιρείες - ιευκρινίσεις για απαλλαγή ΦΠΑ Αεροπορικές εταιρείες νεοσύστατες για εισαγωγή αεροσκαφών

3 Αεροσκάφη - Απαλλαγή µίσθωσης Αεροσκάφη Απαλλαγή παροχής υπηρεσιών για κάλυψη άµεσων αναγκών τους Αεροσκάφη - Απαλλαγή της παράδοσης και εισαγωγής τους Αεροσκάφη - Εφοδιασµός µε εµπορεύµατα ελεύθερης κυκλοφορίας καθεστώτος Ειδικού Προορισµού Αεροσκάφη - Εφοδιασµός µε εµπορεύµατα υποκείµενα σε ΕΦΚ Αεροσκάφη - Εφοδιασµός µε πετρελαιοειδή προϊόντα Αεροσκάφη Προϋποθέσεις απαλλαγής της παράδοσης και εισαγωγής τους Αεροσκάφη Προϋπόθεση απαλλαγής µίσθωσης Αεροσκαφών απαλλαγές Αθλητικά σωµατεία-σωµατική αγωγή Αθλητικές εκδηλώσεις - Ευκαιριακή πραγµατοποίηση Αθλητικές υπηρεσίες προς πρόσωπα µη υποκείµενα στο φόρο Αθλητικό σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- Εκµάθηση αθληµάτων-απαλλαγή ΦΠΑ Αθλητών µεταγραφή Οφειλόµενος ΦΠΑ Αισθητικές επεµβάσεις ιατρών-συντελεστής ΦΠΑ Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ακινήτου Αίτηση καταστροφής αποθηκευµένων αγαθών Ακίνητα - Ακύρωση πράξης προσδιορισµού του ΦΠΑ Ακίνητα - Ακύρωση πράξης προσδιορισµού του ΦΠΑ Ακίνητα - Αναγραφή αναλογούντος ΦΠΑ στο συµβόλαιο µεταβίβασης Ακίνητα Ανάκληση ειδικής δήλωσης ΦΠΑ Ακίνητα - Αξία που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης Ακίνητα Αυτοπαράδοση λόγω λύσης ΟΕ Ακίνητα - ήλωση µεταβολής κατασκευαστή Ακίνητα - Ειδικές ηλώσεις ΦΠΑ Ακίνητα Ειδική δήλωση ΦΠΑ Ακίνητα - Έκτακτη δήλωση για καταβολή διαφοράς ΦΠΑ Ακίνητα - Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ µεταβίβασης Ακίνητα - Εξαίρεση από υπαγωγή στο ΦΠΑ Ακίνητα Λοιπά θέµατα Ακίνητα Ματαίωση συµβολαίου µεταβίβασης Ακίνητα - Μη υπαγωγή συγκεκριµένων παραδόσεων στο ΦΠΑ

4 Ακίνητα Μικτό σύστηµα προσδιορισµού αξίας Ακίνητα Συµψηφισµός ληξιπρόθεσµων χρεών Ακίνητα Τόπος παροχής υπηρεσιών Ακίνητα Τόπος παροχής υπηρεσιών Ακίνητα Τόπος παροχής υπηρεσιών (παράδειγµα) Ακίνητα Τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ Ακίνητα Χρόνος απαίτησης φόρου Ακίνητα - Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης παράδοσης Ακίνητα -Γέννεση φορολογικής υποχρέωσης Ακίνητα µεταβιβαζόµενα Παραδείγµατα δηλούµενου τιµήµατος Ακίνητα-Υποχρέωση φόρου Ακίνητο καινούργιο Ακινητοποιήσεων έξοδα κτήσης Ακινήτου αγορά µε ΦΠΑ Ακινήτου ιδιόχρηση Ακινήτου µεταβιβαζόµενου υποδείγµατα Ακινήτου Μεταβίβαση - Ειδική ήλωση ΦΠΑ Ακινήτου µεταβίβαση - Πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α Ακινήτων άδεια κατασκευής Υπαγωγή στο ΦΠΑ Ακινήτων αυτοπαράδοση Ακινήτων µίσθωση-απαλλαγή ΦΠΑ 22.53γ 605 Ακινήτων παράδοση - Φορολογητέα αξία Ακινήτων παράδοση υπαγόµενη σε ΦΠΑ Ακινήτων παράδοση υπαγόµενη σε ΦΠΑ-Προϋποθέσεις Ακινήτων παράδοση-απαλλαγή ΦΠΑ Ακύρωση αδείας Φορολογικής αποθήκης Ακύρωση ειδικής δήλωσης ΦΠΑ ακινήτου Ακύρωση εξαγωγής αγαθών που έτυχαν απαλλαγής από το ΦΠΑ Ακύρωση πράξης προσδιορισµού του ΦΠΑ ακινήτου Ακύρωση πράξης προσδιορισµού του ΦΠΑ ακινήτου Αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν επαγγελµατική άδεια αλιείας - Απαλλαγή Αλιευτικού σκάφους παράδοση - Απαλλαγή ΦΠΑ Αλκοολούχα ποτά διακίνηση απο ωδεκάνησο σε λοιπή Ελλάδα Άλλες περιπτώσεις αγαθών που υπάγονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Αλληλοεκχώρηση εισαγωγικού σηµειώµατος Αλλόδαποί πελάτες ιδιωτ. Ασφαλιστικής εταιρείας-

5 ευτεροβάθµια περίθαλψη Αλλοδαποί υπάλληλοι ΦΠΑ αµοιβών Αµάχητο τεκµήριο αποπερατωµένου διαµερίσµατος Άµεση απαλλαγή-στέρηση δικαιώµατος Άµισθοι υποθηκοφύλακες ΦΠΑ Αµοιβές ντίλερς Αµοιβές σε αλλοδαπούς υπαλλήλους Αµοιβές ταξιδιωτικών πρακτορείων για υπηρεσίες έκδοσης διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων (service fees) - Απαλλαγή ΦΠΑ Αµοιβή αντιπροσώπου προς εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα υποκείµενη στο ΦΠΑ Αµοιβή ερευνητών σε πανεπιστηµιακά ερευνητικά προγράµµατα Αµοιβή ιδιωτικών ΚΤΕΟ Αµοιβή οίκου εξωτερικού προς αντιπρόσωπου υποκείµενη στο ΦΠΑ Αναβλητικής αίρεσης πώληση Ανακαίνηση και επισκευή Ιδιωτικής κατοικίας 21.24α 523 Ανακαίνηση και επισκευή παλαιών ιδιωτ. Κατοικιών Ανάκληση αδείας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης Ανάκληση αδείας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης Ανάκληση αδείας -φορολογικής αποθήκης Ανάκληση ειδικής δήλωσης ΦΠΑ ακινήτου Ανάληψη µερίδας από εταίρο ή µέτοχο σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου Ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας αποθηκευµένων αγαθών Αναστολή καταβολής ΦΠΑ εισαγωγής πρώτων υλών καθεστώτος Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο Αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε περίπτωση περιέλευσης πλοίων στην κυριότητα πιστωτικού ιδρύµατος Αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε περίπτωση περιέλευσης πλοίων στην κυριότητα πιστωτικού ιδρύµατος Αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε περίπτωση περιέλευσης πλοίων στην κυριότητα πιστωτικού ιδρύµατος Ανέγερση οικοδοµής - Αυτοπαράδοση διαµερισµάτων Ανέγερση οικοδοµής από συνιδιοκτήτες Ανέγερση οικοδοµής επί αντιπαροχή Ανέγερση οικοδοµής επί αντιπαροχή µε έκπτωτο εργολάβο

6 Ανέγερση οικοδοµής σε ιδιόκτητο οικόπεδο Ανέγερση οικοδοµής σε ιδιόκτητο οικόπεδο Ανθρώπινα όργανα.-απαλλαγή ΦΠΑ Ανθρώπινο αίµα -απαλλαγή ΦΠΑ Ανθρώπινο γάλα-απαλλαγή ΦΠΑ Ανόργανα έσοδα ΦΠΑ σε τιµολόγια Ανταλλαγή αγαθών Ανταλλαγή µερική αγαθών - Φορολογητέα αξία (παράδειγµα) Ανταλλαγή υπηρεσιών Φορολογητέα αξία (παράδειγµα) Ανταλλαγή ως διπλή πώληση Αντί καταβολής δόση πράγµατος Αντί καταβολής δόση πράγµατος Αντικείµενο ΦΠΑ Αντιπαροχή - Αξία παρεχόµενης εργολαβίας Αντιπαροχή Πωλήσεις διαµερισµάτων Αντιπαροχή µε πώληση ιδιοκτησίας Αξία οικοπέδου Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα - Ιδρύµατα τεχνολογίας και έρευνας - εισαγωγή ή Αγορά από το εσωτερικό της χώρας επενδυτικών αγαθών Αξία ακινήτου - Εκτίµηση από Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών Αξία ακινήτων - Μικτό σύστηµα προσδιορισµού Αξία οικοπέδου σε αντιπαροχή µε πώληση ιδιοκτησίας Αξία παρεχόµενης εργολαβίας στην αντιπαροχή Αξία που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων Απαίτηση φόρου για παροχή ύδατος, αποχέτευσης Απαίτηση φόρου για πράξεις που αφορούν ακίνητα Απαίτηση φόρου ενδοκοινοτικής παροχής υπηρεσίας Απαίτηση φόρου ενδοκοινοτικής παροχής υπηρεσιών (ειδικές περιπτώσεις) Απαίτηση φόρου κατά το χρόνο είσπραξης προκαταβολής Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Απαίτηση φόρου µεταγενέστερη του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης Απαίτηση φόρου σε ακίνητα-γέννεση φορολογικής υποχρέωσης Απαίτηση φόρου στο χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής Απαίτηση φόρου στο χρόνο έκδοσης του τιµολογίου Απαιτητό του φόρου για αγαθά εξερχόµενα

7 από ειδικό τελωνειακό καθεστώς Απαιτητό του φόρου στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών (παραδείγµατα) Απαιτητό φόρου Ενδοκοινοτική παράδοση Απαιτητό φόρου στην ενδοκοινοτική απόκτηση Απαλλαγές αεροσκαφών Απαλλαγές ΦΠΑ Απαλλαγές ΦΠΑ στη µεταφορά αγαθών Απαλλαγή αγαθών προς άλλο κράτος - µέλος που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάµεις κράτους που συµµετέχει στο ΝΑΤΟ Απαλλαγή αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν επαγγελµατική άδεια αλιείας Απαλλαγή από δασµούς και φόρους καυσίµων Φ..Χ. που εισέρχονται οδικώς από τρίτες χώρες Απαλλαγή από το ΟΠΑ της παράδοσης σκάφους µε σκοπό τη διάλυση του Απαλλαγή από το ΦΠΑ για τη λήψη υπηρεσιών (εκπαιδευτικά ιδρύµατα) Απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε τις πράξεις αυτές Απαλλαγή από ΦΠΑ αγαθών που χρησιµοποιούνται κατά την παροχή υπηρεσιών ή που ενσωµατώνονται στα αποθηκευµένα αγαθά Απαλλαγή για τα δικαιούχα πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν σε άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους στην Ελλάδα Απαλλαγή για τα δικαιούχα πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα για αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος Απαλλαγή για τα δικαιούχα πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα για αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους στην Ελλάδα Απαλλαγή για τα έργα κοινής υποδοµής ΝΑΤΟ Απαλλαγή διπλωµατικών και προξενικών αρχών, διεθνών οργανισµών και ΝΑΤΟ Απαλλαγή εισαγωγής χρυσών νοµισµάτων Απαλλαγή µίσθωσης αεροσκαφών

8 Απαλλαγή ναύλωσης και εκµίσθωσης πλοίων και αεροσκαφών Προϋπόθεση Απαλλαγή ναύλωσης πλοίων και πλωτών µέσων Απαλλαγή ορισµένων µεταφορών προσώπων Απαλλαγή παράδοσης και εισαγωγής υλικών για κατασκευή, µετατροπή, επισκευή και συντήρησή µέσων επιθαλάσσιας αρωγής Απαλλαγή παράδοσης και εισαγωγής καυσίµων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων κλπ Απαλλαγή παράδοσης σκάφους µε ελληνική σηµαία, από υποκείµενο το οποίο θα αλλάξει σηµαία Απαλλαγή παράδοσης σκαφών προς χρήση από Ένοπλες υνάµεις και δηµόσιο Απαλλαγή παροχής υπηρεσιών για κάλυψη άµεσων αναγκών πλοίων και αεροσκαφών Απαλλαγή σε εισαγωγή σκαφών για εµπορική ναυσιπλοΐα, αλιεία ή άλλη εκµετάλλευση Απαλλαγή σε εισαγωγή σκαφών κατάλληλων και για ιδιωτική χρήση Απαλλαγή σε εισαγωγή σκαφών προς χρήση από Ένοπλες υνάµεις και δηµόσιο Απαλλαγή σε παράδοση και εισαγωγή πλοίων και πλωτών µέσων Απαλλαγή σε σκάφη που προορίζονται να διαλυθούν Απαλλαγή στα καινούργια θαλάσσια µεταφορικά µέσα προς επαγγελµατική χρήση Απαλλαγή στην εξαγωγή σκαφών Απαλλαγή στην παράδοση σκαφών (πλοίων και πλωτών µέσων γενικά) Απαλλαγή στις υπηρεσίες ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών µεταξύ Ελλάδας και νησιών Αζόρων, Μαδέρας Απαλλαγή τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης, διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου Απαλλαγή της εισαγωγής και παράδοσης χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος Απαλλαγή της παράδοσης και εισαγωγής αεροσκαφών Απαλλαγή της παράδοσης και εισαγωγής αεροσκαφών Προϋποθέσεις Απαλλαγή υπηρεσιών που έχουν ενσωµατωθεί στα αγαθά που εξάγονται εκτός της Κοινότητας

9 Απαλλαγή ΦΠΑ υπηρεσίων που συνδέονται µε την εκπαίδευση Απαλλαγή ΦΠΑ (Α.Υ.Ο /8478/ΠΟΛ 1262/ Απαλλαγή ΦΠΑ αεροπορικών εταιρειών - ιευκρινίσεις Απαλλαγή ΦΠΑ για δικαιώµατα τεχνογνωσίας και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας Απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγόµενα αγαθά από ΟΗΕ και τα µέλη του προσωπικού του Απαλλαγή ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αγαθών- Φορολογική αποθήκη Απαλλαγή ΦΠΑ στα θαλάσσια ταξί Απαλλαγή ΦΠΑ στα προϊόντα αλιείας Απαλλαγή ΦΠΑ στην αγορά, εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση επενδυτικών αγαθών Απαλλαγή ΦΠΑ στην παράδοση αλιευτικού σκάφους (κουφαριού) και µηχανής Απαλλαγή ΦΠΑ στην πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων Απαλλαγή ΦΠΑ στην πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων - Όροι Απαλλαγή ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών προς το ΠΒΚ (Πεδίο Βολής Κρήτης) Απαλλαγή ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια ικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για την προµήθεια εξοπλισµού µεσω του ΥΜΕ Απαλλαγή ΦΠΑ των αµοιβών ταξιδιωτικών πρακτορείων για υπηρεσίες έκδοσης διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων (service fees) Απαλλαγή ΦΠΑ υπηρεσιών για αγαθά προοριζόµενα για τελωνειακό καθεστώς Απαλλαγής έκταση από τον ΦΠΑ Απαλλασσόµενη µετακίνηση µηχανηµάτων Ενδοκοινοτική απόκτηση Απαλλοτρίωση αγαθών Απεικόνιση πράξεων ΦΠΑ για αγορά,εισαγωγή αγαθών,λήψη υπηρεσιών (εκπαιδευτικά ιδρύµατ) Από απόσταση καθεστώς πωλήσεων Από απόσταση πωλήσεις αγαθών Απογραφή-Φορολογική αποθήκη Αποδεικτικά στοιχεία εξαγωγής

10 Απόδειξη αποστολής αγαθών σε νησιωτικές περιοχές Απόδειξη αυτοπαράδοσης Απόδειξη αυτοπαράδοσης - Πράξεις για τις οποίες δεν εκδίδεται Απόδειξη αυτοπαράδοσης - Πράξεις για τις οποίες εκδίδεται Απόδειξη ενδοκοινοτικής παράδοσης Απόδειξη επανεξαγωγής αγαθών Απόδοση ΦΠΑ ακινήτων Παράδειγµα Αποζηµίωση εκκαθάρισης από τις ΚΤΕΛ Α.Ε και τους µετόχους αυτών Αποζηµίωση εκµισθωτή ακινήτου σε µισθωτή αποχωρούντα από µίσθιο Αποζηµίωση εκµισθωτή ακινήτου σε µισθωτή αποχωρούντα απο το µίσθιο Αποθηκευµένα αγαθά -Αίτηση καταστροφής Αποθηκευµένα αγαθά-ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας Αποθηκευµένα αγαθά-εξαγωγή Αποθηκευµένα αγαθά-επιστροφή Αποθηκευµένων αγαθών καταστροφή Αποθήκευση αγαθών σε άλλο κράτος-µέλος Τόπος παροχής υπηρεσίας Αποθήκευσης χρόνος Αποθηκευτής/εναποθέτης-Πώληση αγαθών Αποθηκευτής-Ορισµός Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις-έλεγχος δικαιολογητικών Απόκτηση τίτλου γλωσσοµάθειας-φπα στη διεξαγωγή εξετάσεων Απολογιστικό κόστος ακινήτου Έκτακτη δήλωση ΦΠΑ Αποπερατωµένου διαµερίσµατος αµάχητο τεκµήριο Αποπεράτωση οικοδοµής Απόρριψη αίτησης αδειας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης Αποστολή αγαθών - Χρόνος παράδοσης Αποστολή αγαθών στο εξωτερικό για λογαριασµό επιτηδευµατία µε έδρα την Ελλάδα Αποστολή µηχανηµάτων σε διεθνή έκθεση Ενδοκοινοτική παράδοση Αποχέτευσης υπηρεσίες από ΟΤΑ, ηµόσιο, Ν.Π Αποχώρηση εταίρου - Αυτοπαράδοση ιδιοκτησίας κατασκευαστικής εταιρείας

11 Αρµόδια αρχή χορήγησης λειτουργίας φορολογικής αποθήκης κοινοτικών οχηµάτων 26.43α 784 Αρµοδιότητα για την επιβολή φόρου στην Ελλάδα Άρση εξαιρέσεων υπό συγκεκριµένες προυποθέσεις Ενδοκοινοτική απόκτηση Αρχιτέκτονες - Τόπος παροχής υπηρεσιών σε χώρα εκτός ΕΕ Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες Ασφαλιστικοί σύµβουλοι-ορισµός εργασιων Ασώµατα κινητά αγαθά Ατοµικές αποθήκες-φορολογική αποθήκη Αυτοκίνητα Εργασίες επί αυτών πριν και µετά την πώλησή τους Αυτοκίνητο µεταφοράς ασθενων-μεταβίβαση 22.53α 604 Αυτοκινήτων µεταβιβάσεις Αυτόµατοι πωλήτές-συντελεστής ΦΠΑ Αυτοπαράδοση Έννοια Αυτοπαράδοση Πράξεις για τις οποίες δεν εκδίδεται απόδειξη Αυτοπαράδοση Πράξεις για τις οποίες εκδίδεται απόδειξη Αυτοπαράδοση Στοιχείο Αυτοπαράδοση Φορολογητέα αξία στοιχείου Αυτοπαράδοση Χρόνος παράδοσης Αυτοπαράδοση αγαθών (παραδείγµατα) Αυτοπαράδοση ακινήτου - Ειδική δήλωση Αυτοπαράδοση ακινήτου Ειδική δήλωση Αυτοπαράδοση ακινήτου - Φορολογητέα αξία Αυτοπαράδοση ακινήτων Αυτοπαράδοση ακινήτων - Φορολογητέα αξία Αυτοπαράδοση ακινήτων λόγω λύσης ΟΕ Αυτοπαράδοση αυτοκινήτων (παράδειγµα) Αυτοπαράδοση διαµερισµάτων σε ανέγερση οικοδοµής Αυτοπαράδοση δωρεάν διάθεσης αγαθών - Λογιστικές εγγραφές Αυτοπαράδοση επενδυτικών αγαθών Αυτοπαράδοση ιδιοκτησίας κατασκευαστικής εταιρείας Αποχώρηση εταίρου Αυτοπαράδοση ιδιοκτησίας πριν την αποπεράτωση οικοδοµής Αυτοπαράδοση καταστήµατος κατασκευαστικής εταιρείας Αυτοπαράδοση οινοπνευµατωδών ποτών (παράδειγµα) Αυτοπαράδοση, ιδιόχρηση ακινήτου Αυτοπαράδοσης αγαθών θεωρούµενες πράξεις

12 Αυτοπαράδοσης απόδειξη Αυτοπαράδοσης πράξεις - Φορολογητέα αξία Αυτοπαράδοσης χρόνος ακινήτου στην εκµίσθωσή του Αυτοχρησιµοποίηση υπηρεσιών Αφορολόγητων ειδών καταστήµατα-εκθέσεις Β Βιβλία µε εικόνες για παιδιά-υπερµειωµένος συντελεστής ΦΠΑ Βιβλίο αποθήκης-τήρηση στην έδρα Βιβλίο Κοστολογίου Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδοµών Τρόπος Τήρησης Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδοµών Υπόχρεος Τήρησης Βιβλίο φορολογικής αποθήκης Βιολόγοι,βιοχηµικοί και κλινικοί χηµικοί-υπηρεσίες απαλλασσόµενες ΦΠΑ Βιοµάζα-µείωση ΦΠΑ Βοηθητικές υπηρεσίες έκδοσης περιοδικού-συντελεστής ΦΠΑ Βοηθητικοί χώροι κτισµάτων Απαλλαγή ΦΠΑ δικαιώµατος χρήσης Γ Γένεση φορολογικής υποχρέωσης Γένεση φορολογικής υποχρέωσης (παραδείγµατα) Γένεση φορολογικής υποχρέωσης για αγαθά εξερχόµενα από ειδικό τελωνειακό καθεστώς Γένεση φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση Γενετικό υλικό παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης Γενικές αποθήκες-φορολογική αποθήκη Γενικές παρατηρήσεις περι απαλλαγών Γιατρός Μελετητής Γλυκά και παγωτά-συντελεστής ΦΠΑ Γλύπτη Υπηρεσίες-ΦΠΑ Γραµµατόσηµα παράδοση Γραφεία διαµεσολάβησης για την επιστροφή ή την άµεση απαλλαγή από το ΦΠΑ ασµολογητέα αξία εισαγοµένων εµπορευµάτων

13 ασµολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων αναστολή πληρωµής ασµολόγιο Εθνικό ασµολόγιο Κοινό της Ε.Ε είγµατα ιανοµή βιβλίων τιµής ένεκεν είγµατα Έννοια είγµατα φαρµάκων ελτία απαλλαγής (Θεώρηση) όταν παραδίδονται καθυστερηµένα οι διασαφήσεις εξαγωγής ελτία Κίνησης σε µεταχειρισµένα θαλαµηγά σκάφη αναψυχής ελτίο Αποστολής τιµολόγηση του κατόπιν αύξησης συντελ. ΦΠΑ ελτίο Κίνησης ιδιωτικών πλοίων αναψυχής Προϋποθέσεις έκδοσης ελτίο Προµηθείας Υλικών και Αντικειµένων για την αγορά καυσίµων και λιπαντικών εξαµενόπλοια-σλέπια-φορολογική αποθήκη ευτεροβάθµια και πρωτοβάθµια υγεία-διάκριση υπηρεσιών ευτεροβάθµια περίθαλψη αλλοδαπών πελατών ιδιωτικής ασφαλίστικής εταιρείας µε έδρα εντός ΕΕ ηλούµενο τίµηµα µεταβιβαζόµενου ακινήτου - Παραδείγµατα ηλώσεις Εθνικού Κτηµατολογίου ήλωση εξόδου φορολογικής αποθήκης ήλωση µεταβολής κατασκευαστή ακινήτου ήλωση µεταβολών-µετάταξης ηµόσια θεάµατα ελευθερη είσοδος δηµοσιογράφων ηµόσια θεάµατα ελευθερη είσοδος µελών της ένωσης Ελλήνων σεναριογράφων ηµόσια θεάµατα ελευθερη είσοδος ορισµένων προσώπων ηµόσια θεάµατα-ελεύθερη είσοδος σκηνοθετών ηµόσια ΚΤΕΟ ηµόσια τεχνικά έργα σε περιοχές µε µειωµένο συντελεστή ηµόσιας Χρήσης µεταφορικό µέσο Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας ηµόσιο, ΟΤΑ και δηµοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις Μη καταβολή ΦΠΑ ηµόσιο, ΟΤΑ, Ν.Π.. - ΦΠΑ ηµοσιογράφοι -ελευθερη είσοδος σε δηµόσια θεάµατα ηµοσιογράφοι µε σύµβαση έργου

14 ηµοσίου και ΝΠ πράξεις ιαδικασία Άµεσης απαλλαγής ΦΠΑ-αγοραστή ταξιδιώτη ιαδικασία Απαλλαγής Καταστηµάτων Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.) ιαδικασία απλουστευµένης διασάφησης και διαδικασία εκτελωνισµού ιαδικασία επιστροφής ΦΠΑ ταξιδιώτη ιαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης και απαλλαγής από το φόρο προστιθεµένης αξίας ιαδοχικές πωλήσεις - Παράδοση αγαθού ιάθεση αγαθών επιχείρησης για τις ανάγκες της ιάθεση προσωπικού για πνευµατική αρωγή και ανάπτυξη.απαλλαγή ΦΠΑ ιαικασία απαλλαγής ΦΠΑ για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση ιακαίωµα έκπτωσης ΦΠΑ στα Ινστιτούτα ή Κέντρα Ερευνας που εποπτεύονται από το ηµόσιο ιακίνηση αλκοοούχων προϊόντων απο ωδεκάνησα στη λοιπή Ελλάδα ιαλυτικής αίρεσης πώληση ιαµερίσµατα που ανεγέρθηκαν µε αντιπαροχή ιαµεσολάβηση µεταφοράς κεφαλαίων.απαλλαγή ΦΠΑ ιαµονή (full board) έναντι ενιαίας τιµής-συντελεστής ΦΠΑ ιαµονή µε ηµιδιατροφή-συντελεστής ΦΠΑ ιαµονή µε πρωινό-συντελεστής ΦΠΑ ιαµονή µε σύστηµα all inclusive-συντελεστής ΦΠΑ ιαµονή σε ξενοδοχεία-υπερµειωµένος συντελεστής ΦΠΑ ιανοµή βιβλίων τιµής ένεκεν ως δείγµατα ιανοµή ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου - Απαλλαγή ΦΠΑ ιασάφηση εισαγωγής ιασάφηση εισαγωγής - Τιµές συναλλάγµατος για στατιστική αξία ιασυνοριακός έλεγχος Απαιτητό φόρου ιατυπώσεις εξαγωγής-ορισµός ιαφήµισης υπηρεσίες σε τρίτη χώρα ιαφηµιστική δαπάνη - Μετακύλιση εξόδων ιαχωρισµός επικαρπίας από την κυριότητα ιεθνείς αεροµεταφορές µε ενδιάµεσο σταθµό

15 µετεπιβίβασης Ελλάδα ιεθνείς αεροµεταφορές προσώπων µε ενδιάµεσο σταθµό µετεπιβίβασης στην Ελλάδα ιεθνείς µεταφορές ιεθνείς οργανισµοί ιεθνείς οργανισµοί - Απαλλαγή ΦΠΑ παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών ιεκπεραίωση εκκρεµών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α ιεκπεραίωση εκκρεµών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α ιεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης τίτλου γλωσσοµάθειας απο αλλοδαπούς φορείς ιεταιρικές ενδοοµιλικές δαπάνες διοικητικής υποστήριξης (royalties)-φπα ιευκρινήσεις περί ενδείξεων.κ, Ε.Χ,.Κ.ΕΧ ικαιολογητικά απαλλαγής ΦΠΑ για δικαιώµατα τεχνογνωσίας και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ικαιολογητικά για την απαλλαγή ΦΠΑ στην αγορά, εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση επενδυτικών αγαθών ικαιολογητικά έγκρισης εισαγωγής αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών χωρίς καταβολή Φ.Π.Α.(εκπαιδευτικά ιδρύµατα) ικαιολογητικά έγκρισης εισαγωγής- αγοράς αγαθώνλήψης υπηρεσιών ικαίωµα απαλλαγής-στέρηση ικαίωµα εκµετάλλευσης εµπορικού κέντρου ικαίωµα έκπτωσης και επιστροφής φόρου σε ερευνητικό πρόγραµµα ικαίωµα έκπτωσης φόρου εισροών εµπορικού κέντρου ικαίωµα έκπτωσης ΦΠΑ-Υπεκµίσθωση ακίνητου ικαίωµα πραγµατικής δουλείας ικαιώµα χρήσης κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισµάτων - Απαλλαγή ΦΠΑ ικαιώµατα Μεταβίβαση και παραχώρηση προς µη υποκείµενους στο φόρο ικαιώµατα Μεταβίβαση και παραχώρηση προς υποκείµενους στο φόρο ικαιώµατα royalties σε τιµολόγιο προµηθευτή από τις ΗΠΑ ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας,ευρεσιτεχνίας, µέθοδος παραγωγής

16 ικαιώµατα τεχνογνωσίας - Απαλλαγή ΦΠΑ ικηγορικές αµοιβές ΦΠΑ ικηγορικές υπηρεσίες -ΦΠΑ ικηγορική αµοιβή για σύνταξη συµβολαίου πώλησης οικοδοµής ικηγόροι,δικαστικοί επιµελητές,συµβολαιογράφοι, αµισθ.υποθηκοφύλακες.υπαγωγή σε ΦΠΑ ιόδια ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας - Απαλλαγή ΦΠΑ ιπλωµατικές Αποστολές - Παράδοση φυσικού αερίου ιπλωµατικές αρχές ιπλωµατικές σχέσεις - Απαλλαγή ΦΠΑ παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών οκιµή και πώληση ώρα Έννοια ωρεάν διαθέσεις κινητών τηλεφώνων ωρεάν διάθεση αγαθών ωρεάν διάθεση αγαθών ως παροχή υπηρεσίας ωρεάν διάθεση δωµατίων/ποτών σε πελάτες καζίνο ωρεάν διαθεση εµβολίων απο παιδίατρο ωρεάν διάθεση και τοποθέτηση εξαρτηµάτων αυτοκινήτων ωρεάν παραχώρηση των Ε.Α.Φ..Σ.Σ από τη Γ.Γ.Α ωρεάν παροχή γεύµατος στο προσωπικό ωρεάν παροχή γεύµατος στο προσωπικό ωρεάν παροχή υπηρεσιών στάθµευσης αυτοκινήτων ωρεάν υπηρεσία πλυσίµατος αυτοκινήτου από πρατήριο καυσίµων Ε Ε.Α.Φ..Σ.Σ. - ωρεάν παραχώρηση από τη Γ.Γ.Α Ε..Ε. (Ειδικό ιοικητικό εγγράφο )- Απώλεια του οικείου αντιτύπου Ε.Ι.Χ µεταβίβαση-απαλλαγή ΦΠΑ 22.53β 604 Ε.Φ.Κ. - Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Εγγυήσεις προσωπικές,εγγυήσεις πιστώσεων Εγγύηση καλής λειτουργίας - Επισκευή αγαθών Εγγύηση καλής λειτουργίας - Μη υπαγωγή στο ΦΠΑ Εγγυοδοσία συσκευασιών - ΦΠΑ Εγκατασταση αγαθών - Χρόνος παράδοσης

17 Εγκατάσταση και συναρµολόγηση αγαθών στην Ελλάδα Εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα µόνιµη Εγκεκριµένος εναποθέτης. ιαδικασία χορήγησης άδειας Εθνικό ασµολόγιο Εθνικό Κτηµατολόγιο ηλώσεις Είδη κυλικείου-µειωµένος συντελεστής Είδη φορολογικής αποθήκης Ειδικές απαλλαγές Ειδικές αποθήκες-φορολογική αποθήκη Ειδικές ηλώσεις ΦΠΑ ακινήτων Ειδική δήλωση πράξης αυτοπαράδοσης ακινήτου Ειδική δήλωση σε πράξεις αυτοπαράδοσης ακινήτου Ειδική δήλωση ΦΠΑ ακινήτου Ειδική δήλωση ΦΠΑ ακινήτου Ακύρωση Ειδική δήλωση ΦΠΑ ακινήτου Ανάκληση Ειδική ήλωση ΦΠΑ ακινήτου Τροποποιητική Ειδική ήλωση ΦΠΑ µεταβίβασης ακινήτου Ειδική δήλωση ΦΠΑ µεταβίβασης ακινήτων Έλεγχος Ειδική δήλωση ΦΠΑ στη µεταβίβαση ακινήτου Περαίωση ως ειλικρινής Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο-ΦΠΑ Ειδικό Βιβλίο Αδειών λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης Ειδικό δελτίο απαλλαγής ΦΠΑ- εκπτώσεις αγορασθέντων αγαθών Ειδικό ιπλότυπο ελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ Ειδικό ιπλότυπο ελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ-λοιπές υποχρεώσεις Ειδικό ιπλότυπο ελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ-τήρηση δυο σειρών Ειδικό έντυπο Απολογιστικού κόστους Έκτακτη δήλωση Ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους Ειδικό σηµείωµα αυτοελέγχου-µετακύλιση φόρου Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων Ειδικό στοιχείο επι ενδοκοινοτικών πράξεων Ειδικό τελωνειακό καθεστώς κατά την εισαγωγή αγαθών Ειδικοί χώροι κτισµάτων Απαλλαγή ΦΠΑ δικαιώµατος χρήσης Ειδικός Προορισµός Ειδικού καθεστώτος µεταπωλητής - Ενδοκοινοτική απόκτηση µεταχειρισµένων αγαθών Είδος αποθήκης - Χρόνος αποθήκευσης Εισαγόµενα εµπορεύµατα - ασµολογητέα αξία

18 Εισαγωγέας/Υποχρεώσεις-Ενέργειες Τελωνειακών Αρχών Εισαγωγή αγαθών Εισαγωγή αγαθών Εισαγωγή αγαθών - Ειδικό τελωνειακό καθεστώς Εισαγωγή αγαθών - Φορολογητέα αξία Εισαγωγή αγαθών από τρίτη χωρά και αποστολή σε χώρα της Ε.Ε Εισαγωγή αγαθών και φορολογική υποχρέωση Εισαγωγή αγαθών µε αναστολή πληρωµής δασµολογικών-φορολογικών επιβαρύνσεων Εισαγωγή αγαθών προοριζόµενα για εξαγωγή ή παράδοση υποκείµενου στο ΦΠΑ σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε Εισαγωγή αγαθών-µειωµένοι συντελεστές στα νησιά Εισαγωγή αεροσκαφών Εισαγωγή αεροσκαφών Προϋποθέσεις απαλλαγής Εισαγωγή αεροσκαφών - Φορολογική µεταχείριση νεοσύστατων αεροπορικών εταιρειών Εισαγωγή από κοινοτική χώρα Μεταφορικά από τρίτη χώρα Εισαγωγή εγχώριων αγαθών στην περιοχή του Άγίου Όρους Εισαγωγή εµπορευµάτων Εισαγωγή εµπορευµάτων Εφαρµοζόµενος συντελεστής ΦΠΑ Εισαγωγή επενδυτικών αγαθών Εισαγωγή επενδυτικών αγαθών Εισαγωγή καυσίµων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων κλπ Εισαγωγή λογισµικού σε φυσική µορφή Εισαγωγή νέου εξοπλισµού για εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων Εισαγωγή πρώτων υλών καθεστώτος Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο Εισαγωγή σκαφών για εµπορική ναυσιπλοΐα, αλιεία ή άλλη εκµετάλλευση Απαλλαγή Εισαγωγή σκαφών κατάλληλων και για ιδιωτική χρήση Απαλλαγή Εισαγωγή σκαφών προς χρήση από Ένοπλες υνάµεις και δηµόσιο Απαλλαγή Εισαγωγή υλικών για κατασκευή, µετατροπή, επισκευή και συντήρησή µέσων επιθαλάσσιας αρωγής Εισαγωγή υλικών συσκευασίας υπό καθεστώς

19 προσωρινής εισαγωγής Εισαγωγή χρυσών νοµισµάτων - Απαλλαγή Εισαγωγής διασάφηση Εισαγωγικό δικαίωµα - Εκχώρηση Εισαγωγικό σηµείωµα Αλληλοεκχώρηση Εισαγωγικού δικαιώµατος εκχώρηση Φορολογική µεταχείριση Εισητήρια γκρούπ επιβατών-συντελεστής ΦΠΑ Εισιτήρια - Τρόπος τήρησης βιβλίων, Ε3 και ΦΠΑ Εισιτήρια µεταφορικών µέσων Φορολογητέα αξία Είσοδος οχηµάτων στη φορολογική αποθήκη Είσοδος προϊόντων σε φορολογική αποθήκη Είσοδος αγαθών σε φορολογική αποθήκη και απαλλαγή των εγχώριων αγαθών Είσπραξη προκαταβολής πριν την παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος µέλος Εκδηλώσεις για ενίσχυση Ν.Π µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εκδηλώσεις για την οικονοµική ενίσχυση προσώπων µε απαλλαγή ΦΠΑ Εκδοση αδείας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης Έκδοση βιβλίων από νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Έκδοση εισιτηρίων απο γκρούπ επιβατών-συντελεστής ΦΠΑ Έκδοση θεωρηµένων εκκαθαρίσεων από τις τράπεζες-απαλλαγή ΦΠΑ Έκδοση στοιχείου Παράδοση Κτισµάτων Εκκρεµείς αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών Εκµάθηση αθληµάτων από αθλητικό σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα-απαλλαγή ΦΠΑ Εκµετάλλευση εµπορικού κέντρου Εκµετάλλευση τουριστικού σκάφους µε leasing Εκµεταλλευτές Ταξί -Καθεστώς ΦΠΑ Εκµεταλλευτής φορολογικής αποθήκης 26.1α 760 Εκµισθωτής ακινήτου προς µισθωτή αποχωρούντα από µίσθιο Αποζηµίωση Εκπαίδευση εντός ΕΕ Τόπος παροχής υπηρεσίας Εκπαίδευση επαγγελµατική Εκπαίδευση στους Η/Υ -εφαρµογή διατάξεων ΦΠΑ

20 Εκπαιδευτήρια µουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Ιδρύµατα Τεχνολογίας και Ερευνας-Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών Εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς πρόσωπα µη υποκείµενα στο φόρο Έκπαιδευτική εταιρεία - Λήψη υπηρεσιών και απόκτηση αγαθών από τρίτη χώρα Εκπλειστηριαζοµένων αγαθών κύριος Εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών Μείωση φορολογητέας αξίας Εκπτώσεις στον αγοραστή µη συµπεριλαµβανόµενες στη φορολογητέα αξία Έκπτωση ΦΠΑ στα Ινστιτούτα ή Κέντρα Ερευνας που εποπτεύονται από το ηµόσιο Έκτακτη δήλωση για καταβολή διαφοράς ΦΠΑ ακινήτων Έκτακτη δήλωση υποβολής ειδικού εντύπου Απολογιστικού κόστους Έκτακτη δήλωση-υποβολή Έκτακτη δήλωση-υποχρέωση µη υποβολής Έκταση απαλλαγής από τον ΦΠΑ Εκτέλεση έργων εργολαβική Εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης Χρόνος απαίτησης φόρου Εκτελεσθέν µερικώς έργο - Χρόνος απόδοσης ΦΠΑ Εκτελωνιστικά έξοδα-τριγωνική συναλλαγή µε τρίτη χώρα Εκτίµηση αξίας ακινήτου από Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών Εκτός έδρας φορολογική αποθήκη Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων Ενδιάµεσες εργασίες Εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώµατος Εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώµατος Εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώµατος Φορολογική µεταχείριση Εκχώρηση εισαγωγικού σηµειώµατος Καταχρηστική χρησιµοποίηση ΕΛ.ΤΑ -Υπηρεσίες και παρεπόµενες αυτών παραδόσεις Έλεγχοι τελωνειακής αποθήκευσης - Εκθέσεις ελέγχου Ελεύθερα τελωνειακά συγκροτήµατα Ελεύθερη αποθήκη Ελεύθερη είσοδος µελών της ένωσης Ελλήνων

21 σεναριογράφων σε δηµόσια θεάµατα Ελεύθερη είσοδος ορισµένων προσώπων σε δηµόσια θεάµατα Ελεύθερη είσοδος των δηµοσιογράφων σε δηµόσια θεάµατα Ελεύθερη είσοδος των σκηνοθετών σε δηµόσια θεάµατα Ελεύθερη ζώνη Ελεύθερος τελωνειακός χώρος Ελευθέρων σπουδών εργαστήρια Εµπορεύµατα ελεύθερης κυκλοφορίας καθεστώτος Ειδικού Προορισµού - Εφοδιασµός πλοίων και αεροσκαφών Εµπορεύσιµα αγαθά επιχείρησης ως συνόλου Ένδικη µεταβίβαση Εµπορικά και ψυχαγωγικά συνέδρια-εξαίρεση απαλλαγής ΦΠΑ Εµπορικά σήµατα Μεταβίβαση και παραχώρηση προς µη υποκείµενους στο φόρο Εµπορικά σήµατα Μεταβίβαση και παραχώρηση προς υποκείµενους στο φόρο Εµπορικές διαφηµίσειςεθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας& Τηλεόρασης.Εξαίρεση απαλλαγής ΦΠΑ Εµπορικό κέντρο - Άσκηση επιλογής φορολόγησης της µίσθωσης χώρων αυτού Εµπορικό κέντρο - ικαίωµα έκπτωσης φόρου εισροών Εµπορικό κέντρο - Τρόπος φορολόγησης Εµπορικό κέντρο.έννοια Εµπορικό κέντρο-επιλογή φορολόγησης εκµεταλλευτή εµπ. Κέντρου Εµπορικό κέντρο-επιχειρήσεις εκµετάλλευσης εµπορικών κέντρων Εµπορικού κέντρου δικαίωµα εκµετάλλευσης Εµπορικών κέντρων µίσθωση Ενδείξεις.Κ,Ε.Χ,.ΚΕΧ Ενδιάµεσες εργασίες εκτύπωσης βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων Ένδικη µεταβίβαση εµπορεύσιµων αγαθών επιχείρησης ως συνόλου Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Φορολογητέα αξία Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων µεταφορικών µέσων Ενδοκοινοτικές αποκτήσειςαγαθών Τόπος άφιξης νησιά

22 Ενδοκοινοτικές µεταφορές Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Χρόνος απαίτησης και καταβολής του φόρου Ενδοκοινοτικές πράξεις - Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ Ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Απαίτηση φόρου κατά το χρόνο είσπραξης προκαταβολής Ενδοκοινοτικές τριγωνικές συναλλαγές Ενδοκοινοτική απόκτηση Ενδοκοινοτική απόκτηση - Αγορά µοτοσυκλέτας Ενδοκοινοτική απόκτηση Απαιτητό φόρου Ενδοκοινοτική απόκτηση - Απαλλασσόµενη µετακίνηση µηχανηµάτων Ενδοκοινοτική απόκτηση - Άρση εξαιρέσεων υπό συγκεκριµένες προυποθέσεις Ενδοκοινοτική απόκτηση Γένεση φορολογικής υποχρέωσης Ενδοκοινοτική απόκτηση - Εδαφικό πεδίο εφαρµογής ΦΠΑ Ενδοκοινοτική απόκτηση Έννοια και εξαιρέσεις Ενδοκοινοτική απόκτηση - Εξαίρεση Νοµικού Προσώπου (παράδειγµα) Ενδοκοινοτική απόκτηση - Θεωρούµενες πράξεις Ενδοκοινοτική απόκτηση - Θεωρούµενες πράξεις Ενδοκοινοτική απόκτηση Κράτη-µέλη Ε.Ε Ενδοκοινοτική απόκτηση - Κριτήριο φορολόγησης Ενδοκοινοτική απόκτηση Παράδειγµα Ενδοκοινοτική απόκτηση - Φορολογητέα αξία (παράδειγµα) Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Εξαιρέσεις Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Τόπος (παραδείγµατα) Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Φορολόγηση στην Ελλάδα Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών - Φορολογική υποχρέωση και απαιτητό του φόρου Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών µε Ε.Φ.Κ Ενδοκοινοτική απόκτηση εµπορευµάτων Ενδοκοινοτική απόκτηση εµπορευµάτων µε έκδοση τιµολογίου σε τρίτη χώρα Ενδοκοινοτική απόκτηση επενδυτικών αγαθών

23 Ενδοκοινοτική απόκτηση ή πράξη λήπτη Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου µεταφορικού µέσου Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριου µεταφορικού µέσου Ενδοκοινοτική απόκτηση µεταχειρισµένων αγαθών από µεταπωλητή ειδικού καθεστώτος Ενδοκοινοτική αποστολή εµπορευµάτων - Έξοδα Ενδοκοινοτική αποστολή εµπορευµάτων και υπηρεσιών - Έξοδα Ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών Ενδοκοινοτική µίσθωση µεταφορικών µέσων - Παράδειγµα Ενδοκοινοτική παράδοση Απαιτητό του φόρου Ενδοκοινοτική παράδοση - Αποστολή µηχανηµάτων σε διεθνή έκθεση Ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών Ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών Ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών (παραδείγµατα) Ενδοκοινοτική παραδόση αγαθών µέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου) Ενδοκοινοτική παράδοση αγροτικών προϊόντων Ενδοκοινοτική παράδοση καινούργιου µεταφορικού µέσου Ενδοκοινοτική παράδοση που πραγµατοποιείται από παραγγελιοδόχο Ενδοκοινοτική παράδοση-απόδειξη Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας Απαίτηση φόρου Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών Απαίτηση φόρου σε ειδικές περιπτώσεις Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών - Λογιστικές εγγραφές, συµπλήρωση περιοδικής δήλωσης Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών - ΦΠΑ δαπανών Ενδοκοινοτική πώληση ντοκιµαντέρ Ενδοκοινοτική συναλλαγή Μετακίνηση µηχανηµάτων για αποθήκευση Ενδοκοινοτική τριγωνική πώληση Ενδοκοινοτική τριγωνική πώληση (παραδείγµατα) Ενδοκοινοτική τριγωνική συναλλαγή - Παράδειγµα Ενδοκοινοτικής απόκτησης τόπος Ενδοκοινοτικό ταξίδι Ενδοκοινοτικό ταξίδι ιάθεση αγαθών Ενδοκοινοτικό ταξίδι µε ενδιάµεσο σταθµό σε τρίτη χώρα

24 Ενδοκοινοτικό ταξίδι µε πλοίο Ενδύµατα και υφασµάτινα είδη.μετατροπές και επιδιορθώσεις Ενέργεια υποκείµενου στα πλαίσια της οικονοµικής του δραστηριότητας Ενεργειακά προιόντα που καταναλώνονται µε σκοπό την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων Ενεργητική τελειοποίηση Εννοια αυτοπαράδοσης Έννοια δειγµάτων Έννοια δώρων Έννοια και περιεχόµενο οικονοµικής δραστηριότητας Έννοια και περιεχόµενο παράδοσης αγαθών Έννοια κτιρίου Έννοια οικοδοµής Έννοια παροχής υπηρεσιών Έννοια υποκείµενου στο φόρο Ενσώµατα κινητά αγαθά Ενσωµατωµένα αγαθά σε εξέδρες γεωτρήσεων Εξαγωγείς-Λοιπες υποχρεώσεις Εξαγωγές αγροτ. Προϊόντων απο ΑΣΟ για αγρότες (αρ.41,ν 2859/2000) Εξαγωγές αποδεικτικά σοιχεία Εξαγωγή αγαθών Εξαγωγή αγαθών από παραγγελιοδόχο Εξαγωγή αγαθών εκτος Κοινότηταςαπο µη εγκατεστηµένο σε Ελλάδα αγοραστή.απαλλαγή ΦΠΑ Εξαγωγή αγαθών προθεσµία πραγµατοποίησης Εξαγωγή αποθηκευµένων αγαθών Εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση προθεσµία πραγµατοποίησης Εξαγωγή σκαφών Απαλλαγή Εξαγωγής αγαθών ακύρωση που έτυχαν απαλλαγής ΦΠΑ Εξαιρέσεις από τον κανόνα του χρόνου πραγµατοποίησης φορολογητέων πράξεων Εξαιρέσεις ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών Εξαιρέσεις και έννοια ενδοκοινοτικής απόκτησης Εξαίρεση από υπαγωγή στο ΦΠΑ ακινήτων Εξαίρεση Νοµικού Προσώπου - Ενδοκοινοτική

25 απόκτηση (παράδειγµα) Εξαιρετική δυσχέρεια για την άµεση έκδοση τιµολογίου Χρόνος απαίτησης φόρου Εξαρτηµένη εργασία και ΦΠΑ Εξέδρες γεωτρήσεων - Αγαθά ενσωµατούµενα Εξέδρες γεωτρήσεων-αγαθά ενσωµατωµένα Εξετάσεις ξένων γλωσσών απο Ελληνικές επιχειρήσεις-φπα Έξοδα διαφηµιστικής δαπάνης - Μετακύλιση Έξοδα ενδοκοινοτικής αποστολής εµπορευµάτων Έξοδα ενδοκοινοτικής αποστολής εµπορευµάτων και υπηρεσιών Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων Έξοδα µεταφοράς επί της φορτωτικής Έξοδος οχηµάτων από φορολογική αποθήκη Έξοδος προϊόντων οπό φορολογική αποθήκη Εξωτερική διαµετακόµιση Επαγγελµατικά πλοία αναψυχής µε παύση δραστηριότητας Επαγγελµατικά πλοία αναψυχής που παύουν την δραστηριότητά τους και αποτελούν αντικείµενο ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής Επαγγελµατική δραστηριότητα και παράδοση αγαθών Επαγγελµατική εκπαίδευση Επαγγελµατικής χρήσης καινούργια θαλάσσια µεταφορικά Επαναλαµβανόµενες πωλήσεις στον ίδιο αγοραστή Χρόνος απαίτησης φόρου Επανεισαγόµενα αγαθά Επανεισαγωγή αγαθών-προσωρινή εξαγωγή Επανεξαγωγή αγαθών-απόδειξη Επενδυτικά αγαθά - Απαλλαγή ΦΠΑ στην αγορά, εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση Επενδυτικά αγαθά - Απεικόνιση πράξεων Επενδυτικά αγαθά - Πενταετής περίοδος διακανονισµού ΦΠΑ Επενδυτικών αγαθών αυτοπαράδοση Επενδυτικών αγαθών εισαγωγή Επί πιστώσει πώληση Επικαρπία επαγγελµατία κατασκευαστή οικοδοµών Επικαρπίας κυριότητας διαχωρισµός Επιµερισµός κόστους σε περισσότερες οικοδοµές Λογιστικό σηµείωµα

26 Επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας Επισκευή ποδηλάτων,υποδηµάτων,δερµάτινων ειδών Επιστηµονικά Συνέδρια-Προϋποθέσεις απαλλαγής ΦΠΑ Επιστηµονικές υπηρεσίες προς πρόσωπα µη υποκείµενα στο φόρο Επιστροφές του τιµήµατος µη συµπεριλαµβανόµενες στη φορολογητέα αξία Επιστροφή αποθηκευµένων αγαθών Επιστροφή ΦΠΑ ακινήτου Αίτηση Επίταξη αγαθών Επιχειρήσεις απο µετατροπή ή συγχώνευση Απαλλαγή απο ΦΠΑ Επιχειρήσεις κατασκευής κάβων Επιχειρήσεις σε εκκαθάριση Επιχείρηση εστίασης ή catering-συντελεστής ΦΠΑ Εποπτεία και έλεγχος της φορολογικής αποθήκης Εποπτεία και έλεγχος της φορολογικής αποθήκης Έργα κοινής υποδοµής ΝΑΤΟ - Απαλλαγή ΦΠΑ Εργασίες ασφαλιστικών συµβούλων Εργασίες διαπραγµάτευσης απαιτήσεων Εργασίες διαπραγµάτευσης επιταγών και λοιπών αξιογράφων Εργασίες διαπραγµάτευσης καταθέσεων τρεχούµενων λογαριασµών πληρωµών Εργασίες διαπραγµάτευσης µεταφορών καταθέσεων και εµβάσµατα, Εργασίες διαπραγµάτευσης πιστωτικών τίτλων Εργασίες επί αυτοκινήτων πριν και µετά την πώλησή τους Εργασίες στο χώρο των αποθηκών Εργασίες φασόν επί ενσώµατων κινητών αγαθών Εργασίες φασόν σε αγαθά που εξάγονται Εργαστήρια ελευθεύρων σπουδών Εργολαβία παρεχόµενη Αξία στην αντιπαροχή Εργολαβική εκτέλεση έργων Ερευνητικά προγράµµατα - Απαλλαγή ΦΠΑ Ερευνητικά προγράµµατα - Όροι για απαλλαγή ΦΠΑ Ερευνητικά προγράµµατα πανεπιστηµιακά - Αµοιβή ερευνητών Ερευνητικό πρόγραµµα - ικαίωµα έκπτωσης και επιστροφής φόρου

27 Ερευνητών αµοιβή σε πανεπιστηµιακά ερευνητικά προγράµµατα Έσοδα επιδότησης για εκµετάλλευση αεροπορικών γραµµών - Φορολογική αντιµετώπιση Έσοδα χωρίς δικαίωµα έκπτωσης ΦΠΑ Φορολογητέα αξία (παράδειγµα µε pro-rata) Εστίαση Τόπος φορολόγησης Εστίαση.Συντελεστής ΦΠΑ (ΠΟΛ 1182/2011) Εστίαση και παράδοση µη αλκοολούχων ποτών.συντελεστής ΦΠΑ Εστίαση κατά τη διάρκεια ταξιδιού Τόπος φορολόγησης Εστίαση.Υπαγωγή στον κανονικό ΦΠΑ (ΠΟΛ 1170/2011) Εστιατόρια κλπ. Πράξεις παροχής υπηρεσιών Έτοιµα εδέσµατα,γεύµατα και φαγητά-συντελεστής ΦΠΑ Έτοιµα προς άµεση κατανάλωση µη τυποποιηµένασυντελεστής ΦΠΑ Ευκαιριακή δραστηριότητα κατασκευής οικοδοµών Ευκαιριακή κατασκευή οικοδοµής από εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ευκαιριακή πραγµατοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών κλπ. εκδηλώσεων Ευρωπαϊκοί οργανισµοί - Απαλλαγή ΦΠΑ παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών Ευρωπαϊκος Οργανισµος για την Ασφάλεια ικτύων και Πληροφοριών (ENISA) - Απαλλαγή ΦΠΑ για την προµήθεια εξοπλισµού µεσω του ΥΜΕ Εφαρµογή µειωµένων συντελεστών Εφηµερίδες και περιοδικά - Φορολογητέα αξία Εφηµερίδες και περιοδικά Φορολογητέα αξία (παράδειγµα) ΕΦΚ - Εφοδιασµός πλοίων και αεροσκαφών ΕΦΚ - Εφοδιασµός πλωτών µέσων µε καύσιµα που απαλλάσσονται ΕΦΚ Φορολογητέα αξία (παράδειγµα) Εφόδια πλοίων και αεροσκαφών Εφοδιασµός πλοίων και αεροσκαφών µε εµπορεύµατα υποκείµενα σε ΕΦΚ Εφοδιασµός µε καύσιµα µε απαλλαγή ΕΦΚ πλωτών µέσων Εφοδιασµός πλοίων και αεροσκαφών µε εµπορεύµατα ελεύθερης κυκλοφορίας καθεστώτος Ειδικού Προορισµού

28 Εφοδιασµός πλοίων και αεροσκαφών µε πετρελαιοειδή προϊόντα Εφοδιασµός πλοίων, αεροσκαφών µε εµπορεύµατα υποκείµενα σε ΕΦΚ Εφοδιασµού Παραστατικό (µε κοινοτικά και µη κοινοτικά εφόδια) Ζ Ζωγράφοι-συντελεστής ΦΠΑ Η Ηθοποιοί υποκείµενοι στο ΦΠΑ Ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.φορολογική µεταχείρηση εισαγωγής Ηλεκτρική ενέργεια -συντελεστής ΦΠΑ Ηλεκτρικής ενέργειας διανοµή - Απαλλαγή ΦΠΑ Ηλεκτροµαγνητικών ή άλλων µέσων αγορά Φορολογική µεταχείρηση Ηλεκτρονικά παρεχόµενες υπηρεσίες Ηλεκτρονικά παρεχόµενες υπηρεσίες προς πρόσωπα µη υποκείµενα στο φόρο Ηλεκτρονικές και µαγνητικές κάρτες για πώληση νερού και ρεύµατος Ηλεκτρονικές και µαγνητικές κάρτες πώλησης νερού και ρεύµατος Φορολογητέα αξία Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Τόπος παροχής (παράδειγµα) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές -εκπαίδευση Ηµιτελών ιδιοκτησιών µεταβιβάσεις Ηµιτελών ιδιοκτησιών µεταβιβάσεις Θ Θαλαµηγά σκάφη αναψυχής που έχουν καταβάλει τον Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της ΕΕ Θαλάσσια µεταφορικά µέσα καινούρια - Ενδοκοινοτική απόκτηση Θαλάσσια µεταφορικά µέσα καινούρια προς επαγγελµατική χρήση Θαλάσσια µεταφορικά µέσα καινούρια προς ιδιωτική χρήση Θαλάσσια µεταφορικά µέσα καινούρια προς µεταπώληση Θαλάσσια ταξί - Απαλλαγή ΦΠΑ Θέση αγαθού στη διάθεση του λήπτη

29 Θέση στάθµευσης Θέση του πράγµατος στη διάθεση του λήπτη Θεωρηµένες εκκαθαρίσεις απο τράπεζες-απαλλαγή ΦΠΑ Ι Ιατρικά απόβλητα-συλλογή,µεταφορά και επεξεργασίασυντελεστής ΦΠΑ Ιατρικές υπηρεσίες -ΦΠΑ Ιατρική περίθαλψη στο πλαίσιο άσκησης ιατρικών απαγγελµάτων Ιατρικό µηχάνηµα -Υπαγωγή σε ΦΠΑ Ιατροί εργασίας-παροχή υπηρεσιών Ιδιαίτερα µαθήµατα-φροντιστήρια Ιδιοκατανάλωση παραγόµενου προϊόντος Ιδιότητες υποκείµενου στο Φόρο Ιδιόχρηση Ιδιόχρηση ακινήτου Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών - ωρεάν διάθεση δωµατίων/ποτών σε πελάτες καζίνο Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών - ωρεάν παροχή γεύµατος στο προσωπικό Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών - ωρεάν παροχή υπηρεσιών στάθµευσης αυτοκινήτων Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών - ωρεάν πλύσιµο αυτοκινήτου από πρατήριο καυσίµων Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών Παραδείγµατα Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών - Υπηρεσίες µιας επιχείρησης προς τον εαυτό της Ιδιοχρησιµοποιούµενες υπηρεσίες Φορολογητέα αξία Ιδιωτ. Ασθενοφόρο µεταφορά ασθενών (χωρις άδεια)-φπα Ιδιωτ. Κατοικίες (παλαιές)-υλικά Ιδιωτικά ΚΤΕΟ Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής - ελτίο Κίνησης Ιδιωτικές κατοικίες (Παλαιές). Ανακαίνιση και επισκευή. Συντελεστής ΦΠΑ Ιδιωτική κατοικία (ανακαίνιση και επισκευή) 21.24α 523 Ιδιωτική κατοικία-µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ Ιδιωτικής χρήσης καινούργια θαλάσσια µεταφορικά

30 Ίδρυµα Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης Απαλλαγή ΦΠΑ σύµβασης έργου Ινστιτούτα που εποπτεύονται από το ηµόσιο - Έκπτωση ΦΠΑ Κ Κάβων κατασκευή Καζίνο - ωρεάν διάθεση δωµατίων/ποτών σε πελάτες Καθεστώς ελεύθερης αποθήκης Καθεστώς ελεύθερης ζώνης Καθεστώς ελεύθερου τελωνειακώς χώρου και ελεύθερου τελωνειακού συγκροτήµατος Καθεστώς εναποθήκευσης εµπορευµάτων Καθεστώς εναποθήκευσης εµπορευµάτων Καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης Καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης Καθεστώς Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο Αναστολή καταβολής ΦΠΑ εισαγωγής πρώτων υλών Καθεστώς παθητικής τελειοποίησης Καθεστώς παθητικής τελειοποίησης - Φορολογητέα αξία Καθεστώς προσωρινής εισαγωγής Καθεστώς προσωρινής εισαγωγής Καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.εισαγωγή υλικών συσκευασίας Καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ιδιωτικών πλοίων αναψυχής Καθεστώς πωλήσεων από απόσταση Καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης Καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης-γενικές διατάξεις Καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης-ορισµός Καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης Καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης, ελεύθερης ζώνης και ελεύθερης αποθήκης Καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης Καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης, ελεύθερου τελωνειακού χώρου, ελεύθερων τελωνειακών συγκροτηµάτων Καθεστώς τελωνειακής επιτήρησης καθεστώς της προσωρινής εναπόθεσης Καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης Καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης- ιαδικασία

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ "Ζ" 21.2.16 SERVICE FEESΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 43.2.8 SERVICE FEESΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 43.2.9 ALL INCLUSIVE 21.2.4 EDI ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Το σύγγραµµα αυτό δηµιουργήθηκε από την επιστηµονική µας οµάδα µε σκοπό να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & Φ.Π.Α. Α Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Επιµέλεια :ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Μ. 5225 Εισηγητής:ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο

Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος έχει

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (άρθρο 1 Ν.2859/2000) Νόµοι που αφορούν σε τροποποιήσεις του Ν.2859/ 2000 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Επιβολή του

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φ.Π.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φ.Π.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλομοίρης Πέτρος ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

\ ^' ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ»

\ ^' ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ί - :. \ \ \ ^' ' Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΑΑΙΤΖΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ Α.Ε.Μ. 8134 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ 2. Ιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φ.Π.Α. ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φ.Π.Α. ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι Aπαλλαγή Φ.Π.Α. για το προσωπικό των προξενικών Αγαθά επένδυσης -ΦΠΑ Αγορά Α' κατοικίας µε δάνειο-τεκµήριο Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά οικοσυσκευών απο κατοίκους εξωτερικού Αγορά ταξί-έκπτωση ΦΠΑ Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΣ 2009 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΒΣ 2009 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΒΣ 2009 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ A. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [1] Π 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ [1] Μείωση φόρου εισοδήµατος από µίσθωση κατοικίας Σελ. 3 [2] Μερισµός κοινών δαπανών εµπορίας και παροχής υπηρεσιών Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑ Η ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:«ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΖΑΒΒΟΥ ΕΦΗ (Α.Μ 14205) ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (Α.Μ 14086) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΤΟΣ:2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ Συνοπτικός οδηγός σχετικά µε το ΦΠΑ στα ακίνητα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Περιεχόμενα 1. Χρήσιµες Πληροφορίες...3 1.1 Πρόσωπα υπόχρεα σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2014...3 1.2 Χρόνος υποβολής δηλώσεων...4

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. 4. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπειών των αυτοκινητοβιομηχανιών. (δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1573/1985-Α' 201).

αντιπροσωπειών των αυτοκινητοβιομηχανιών. (δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1573/1985-Α' 201). 1) Καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την χορήγηση της ειδικής άδειας για την παραγωγή ζύθου εντός τη χώρας και από εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και άλλες ομοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1270 ΕΤΟΣ: 2002. ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1270 ΕΤΟΣ: 2002. ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1270 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ»

Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα