ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ"

Transcript

1 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Rebate καταβληθέν ποσό από φαρµακευτικές εταιρείες Φορολογική µεταχείριση TARIC - Ολοκληρωµένο ασµολόγιο Ε.Ε Τour leaders Α Α. Ε. Ι,Τ.Ε.Ι-Απαλλαγή Φ.Π.Α Α κατοικίας δικαιούχος απαλλαγής - Πώληση διαµερίσµατος Α κατοικίας ΦΠΑ Αγαθά ενσωµατούµενα σε εξέδρες γεωτρήσεων Αγαθά ενσωµατωµένα σε εξέδρες γεωτρήσεων Αγαθά εξερχόµενα απο ειδικό τελωνειακό καθεστώς Απαιτητό φόρου Αγαθά εξερχόµενα απο ειδικό τελωνειακό καθεστώς Γένεση φορολογικής υποχρέωσης Αγαθά επανεισαγόµενα Αγαθά εστίασης υπαγωγή στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ Αγαθά που εξάγονται εκτός Κοινότητας- Απαλλαγή υπηρεσιών ΦΠΑ Αγαθά που µεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές µη εγκατεστηµένων στη Κοινότητα ταξιδιωτών που αναχωρούν για χώρα εκτός Κοινότητας Αγαθά σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα µε σκοπό την εξαγωγή τους.απαλλαγή Άγιο Όρος εισαγωγή εγχώριων αγαθών Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά επενδυτικών αγαθών Αγορά ιδιοκτησίας από µέλος Κοινοπραξίας (αντιπαροχή) Αγορά ιδιοκτησίας από µέλος κοινωνίας Αγορά ιδιωτικού σκάφους αναψυχής µε νηολόγιο τρίτης χώρας Αγορά ιδιωτικού σκάφους αναψυχής σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ Αγορά καυσόξυλου-συντελεστής ΦΠΑ Αγορά λογισµικού µέσω internet ως παροχή υπηρεσιών Αγορά µεταχειρισµένου ιδιωτικού σκάφους αναψυχής Αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων από άλλο κράτος-µέλος Αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων από πωλητή

2 ειδικού καθεστώτος φορολογίας περιθωρίου κέρδους Αγορά µοτοσυκλέτας - Ενδοκοινοτική απόκτηση Αγορά οικοσυσκευών από κατοίκους του εξωτερικού Αγορά-εισαγωγή αγαθών µε σκοπό την εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση αυτών Αγορές αγαθών από άλλο κράτος-µέλος απαλλασσοµένων του φόρου Αγροτικά προϊόντα από αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις Αγροτικών προϊόντων ενδοκοινοτική παράδοση Αγροτικών προϊόντων παραγγελία αγοράς Αγροτικών προϊόντων πωλήσεις από συνεταιρισµούς για λογαριασµό των αγροτών Αγροτικών προϊόντων πώληση από συνεταιριστική οργάνωση για λογαριασµό άλλης Αγροτικών προϊόντων πώληση σε συνεταιρισµό Άδεια για διαδικασία απλουστευµένης διασάφησης και εκτελωνισµού Άδεια επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής - Παύση ισχύος Άδεια κατασκευής ακινήτων Υπαγωγή στο ΦΠΑ Άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-ορισµός Άδειας κυκλοφορίας µεταβίβαση µεταφορικού µέσου ηµόσιας Χρήσης Αδειας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης-απόρριψη αίτησης Άδειες Μεταβίβαση και παραχώρηση προς µη υποκείµενους στο φόρο Άδειες Μεταβίβαση και παραχώρηση προς υποκείµενους στο φόρο Άδειες παραγωγής και εκµετάλλευσης κινηµατογραφικών ταινιών Αερίου διανοµή - Απαλλαγή ΦΠΑ Αεροµεταφορές διεθνείς µε ενδιάµεσο σταθµό µετεπιβίβασης Ελλάδα Αεροµεταφορές διεθνείς προσώπων µε ενδιάµεσο σταθµό µετεπιβίβασης στην Ελλάδα Αεροπορικές γραµµές - Φορολογική αντιµετώπιση εσόδων επιδότησης Αεροπορικές εταιρείες - ιευκρινίσεις για απαλλαγή ΦΠΑ Αεροπορικές εταιρείες νεοσύστατες για εισαγωγή αεροσκαφών

3 Αεροσκάφη - Απαλλαγή µίσθωσης Αεροσκάφη Απαλλαγή παροχής υπηρεσιών για κάλυψη άµεσων αναγκών τους Αεροσκάφη - Απαλλαγή της παράδοσης και εισαγωγής τους Αεροσκάφη - Εφοδιασµός µε εµπορεύµατα ελεύθερης κυκλοφορίας καθεστώτος Ειδικού Προορισµού Αεροσκάφη - Εφοδιασµός µε εµπορεύµατα υποκείµενα σε ΕΦΚ Αεροσκάφη - Εφοδιασµός µε πετρελαιοειδή προϊόντα Αεροσκάφη Προϋποθέσεις απαλλαγής της παράδοσης και εισαγωγής τους Αεροσκάφη Προϋπόθεση απαλλαγής µίσθωσης Αεροσκαφών απαλλαγές Αθλητικά σωµατεία-σωµατική αγωγή Αθλητικές εκδηλώσεις - Ευκαιριακή πραγµατοποίηση Αθλητικές υπηρεσίες προς πρόσωπα µη υποκείµενα στο φόρο Αθλητικό σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- Εκµάθηση αθληµάτων-απαλλαγή ΦΠΑ Αθλητών µεταγραφή Οφειλόµενος ΦΠΑ Αισθητικές επεµβάσεις ιατρών-συντελεστής ΦΠΑ Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ακινήτου Αίτηση καταστροφής αποθηκευµένων αγαθών Ακίνητα - Ακύρωση πράξης προσδιορισµού του ΦΠΑ Ακίνητα - Ακύρωση πράξης προσδιορισµού του ΦΠΑ Ακίνητα - Αναγραφή αναλογούντος ΦΠΑ στο συµβόλαιο µεταβίβασης Ακίνητα Ανάκληση ειδικής δήλωσης ΦΠΑ Ακίνητα - Αξία που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης Ακίνητα Αυτοπαράδοση λόγω λύσης ΟΕ Ακίνητα - ήλωση µεταβολής κατασκευαστή Ακίνητα - Ειδικές ηλώσεις ΦΠΑ Ακίνητα Ειδική δήλωση ΦΠΑ Ακίνητα - Έκτακτη δήλωση για καταβολή διαφοράς ΦΠΑ Ακίνητα - Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ µεταβίβασης Ακίνητα - Εξαίρεση από υπαγωγή στο ΦΠΑ Ακίνητα Λοιπά θέµατα Ακίνητα Ματαίωση συµβολαίου µεταβίβασης Ακίνητα - Μη υπαγωγή συγκεκριµένων παραδόσεων στο ΦΠΑ

4 Ακίνητα Μικτό σύστηµα προσδιορισµού αξίας Ακίνητα Συµψηφισµός ληξιπρόθεσµων χρεών Ακίνητα Τόπος παροχής υπηρεσιών Ακίνητα Τόπος παροχής υπηρεσιών Ακίνητα Τόπος παροχής υπηρεσιών (παράδειγµα) Ακίνητα Τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ Ακίνητα Χρόνος απαίτησης φόρου Ακίνητα - Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης παράδοσης Ακίνητα -Γέννεση φορολογικής υποχρέωσης Ακίνητα µεταβιβαζόµενα Παραδείγµατα δηλούµενου τιµήµατος Ακίνητα-Υποχρέωση φόρου Ακίνητο καινούργιο Ακινητοποιήσεων έξοδα κτήσης Ακινήτου αγορά µε ΦΠΑ Ακινήτου ιδιόχρηση Ακινήτου µεταβιβαζόµενου υποδείγµατα Ακινήτου Μεταβίβαση - Ειδική ήλωση ΦΠΑ Ακινήτου µεταβίβαση - Πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α Ακινήτων άδεια κατασκευής Υπαγωγή στο ΦΠΑ Ακινήτων αυτοπαράδοση Ακινήτων µίσθωση-απαλλαγή ΦΠΑ 22.53γ 605 Ακινήτων παράδοση - Φορολογητέα αξία Ακινήτων παράδοση υπαγόµενη σε ΦΠΑ Ακινήτων παράδοση υπαγόµενη σε ΦΠΑ-Προϋποθέσεις Ακινήτων παράδοση-απαλλαγή ΦΠΑ Ακύρωση αδείας Φορολογικής αποθήκης Ακύρωση ειδικής δήλωσης ΦΠΑ ακινήτου Ακύρωση εξαγωγής αγαθών που έτυχαν απαλλαγής από το ΦΠΑ Ακύρωση πράξης προσδιορισµού του ΦΠΑ ακινήτου Ακύρωση πράξης προσδιορισµού του ΦΠΑ ακινήτου Αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν επαγγελµατική άδεια αλιείας - Απαλλαγή Αλιευτικού σκάφους παράδοση - Απαλλαγή ΦΠΑ Αλκοολούχα ποτά διακίνηση απο ωδεκάνησο σε λοιπή Ελλάδα Άλλες περιπτώσεις αγαθών που υπάγονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Αλληλοεκχώρηση εισαγωγικού σηµειώµατος Αλλόδαποί πελάτες ιδιωτ. Ασφαλιστικής εταιρείας-

5 ευτεροβάθµια περίθαλψη Αλλοδαποί υπάλληλοι ΦΠΑ αµοιβών Αµάχητο τεκµήριο αποπερατωµένου διαµερίσµατος Άµεση απαλλαγή-στέρηση δικαιώµατος Άµισθοι υποθηκοφύλακες ΦΠΑ Αµοιβές ντίλερς Αµοιβές σε αλλοδαπούς υπαλλήλους Αµοιβές ταξιδιωτικών πρακτορείων για υπηρεσίες έκδοσης διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων (service fees) - Απαλλαγή ΦΠΑ Αµοιβή αντιπροσώπου προς εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα υποκείµενη στο ΦΠΑ Αµοιβή ερευνητών σε πανεπιστηµιακά ερευνητικά προγράµµατα Αµοιβή ιδιωτικών ΚΤΕΟ Αµοιβή οίκου εξωτερικού προς αντιπρόσωπου υποκείµενη στο ΦΠΑ Αναβλητικής αίρεσης πώληση Ανακαίνηση και επισκευή Ιδιωτικής κατοικίας 21.24α 523 Ανακαίνηση και επισκευή παλαιών ιδιωτ. Κατοικιών Ανάκληση αδείας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης Ανάκληση αδείας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης Ανάκληση αδείας -φορολογικής αποθήκης Ανάκληση ειδικής δήλωσης ΦΠΑ ακινήτου Ανάληψη µερίδας από εταίρο ή µέτοχο σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου Ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας αποθηκευµένων αγαθών Αναστολή καταβολής ΦΠΑ εισαγωγής πρώτων υλών καθεστώτος Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο Αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε περίπτωση περιέλευσης πλοίων στην κυριότητα πιστωτικού ιδρύµατος Αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε περίπτωση περιέλευσης πλοίων στην κυριότητα πιστωτικού ιδρύµατος Αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε περίπτωση περιέλευσης πλοίων στην κυριότητα πιστωτικού ιδρύµατος Ανέγερση οικοδοµής - Αυτοπαράδοση διαµερισµάτων Ανέγερση οικοδοµής από συνιδιοκτήτες Ανέγερση οικοδοµής επί αντιπαροχή Ανέγερση οικοδοµής επί αντιπαροχή µε έκπτωτο εργολάβο

6 Ανέγερση οικοδοµής σε ιδιόκτητο οικόπεδο Ανέγερση οικοδοµής σε ιδιόκτητο οικόπεδο Ανθρώπινα όργανα.-απαλλαγή ΦΠΑ Ανθρώπινο αίµα -απαλλαγή ΦΠΑ Ανθρώπινο γάλα-απαλλαγή ΦΠΑ Ανόργανα έσοδα ΦΠΑ σε τιµολόγια Ανταλλαγή αγαθών Ανταλλαγή µερική αγαθών - Φορολογητέα αξία (παράδειγµα) Ανταλλαγή υπηρεσιών Φορολογητέα αξία (παράδειγµα) Ανταλλαγή ως διπλή πώληση Αντί καταβολής δόση πράγµατος Αντί καταβολής δόση πράγµατος Αντικείµενο ΦΠΑ Αντιπαροχή - Αξία παρεχόµενης εργολαβίας Αντιπαροχή Πωλήσεις διαµερισµάτων Αντιπαροχή µε πώληση ιδιοκτησίας Αξία οικοπέδου Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα - Ιδρύµατα τεχνολογίας και έρευνας - εισαγωγή ή Αγορά από το εσωτερικό της χώρας επενδυτικών αγαθών Αξία ακινήτου - Εκτίµηση από Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών Αξία ακινήτων - Μικτό σύστηµα προσδιορισµού Αξία οικοπέδου σε αντιπαροχή µε πώληση ιδιοκτησίας Αξία παρεχόµενης εργολαβίας στην αντιπαροχή Αξία που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων Απαίτηση φόρου για παροχή ύδατος, αποχέτευσης Απαίτηση φόρου για πράξεις που αφορούν ακίνητα Απαίτηση φόρου ενδοκοινοτικής παροχής υπηρεσίας Απαίτηση φόρου ενδοκοινοτικής παροχής υπηρεσιών (ειδικές περιπτώσεις) Απαίτηση φόρου κατά το χρόνο είσπραξης προκαταβολής Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Απαίτηση φόρου µεταγενέστερη του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης Απαίτηση φόρου σε ακίνητα-γέννεση φορολογικής υποχρέωσης Απαίτηση φόρου στο χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής Απαίτηση φόρου στο χρόνο έκδοσης του τιµολογίου Απαιτητό του φόρου για αγαθά εξερχόµενα

7 από ειδικό τελωνειακό καθεστώς Απαιτητό του φόρου στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών (παραδείγµατα) Απαιτητό φόρου Ενδοκοινοτική παράδοση Απαιτητό φόρου στην ενδοκοινοτική απόκτηση Απαλλαγές αεροσκαφών Απαλλαγές ΦΠΑ Απαλλαγές ΦΠΑ στη µεταφορά αγαθών Απαλλαγή αγαθών προς άλλο κράτος - µέλος που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάµεις κράτους που συµµετέχει στο ΝΑΤΟ Απαλλαγή αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν επαγγελµατική άδεια αλιείας Απαλλαγή από δασµούς και φόρους καυσίµων Φ..Χ. που εισέρχονται οδικώς από τρίτες χώρες Απαλλαγή από το ΟΠΑ της παράδοσης σκάφους µε σκοπό τη διάλυση του Απαλλαγή από το ΦΠΑ για τη λήψη υπηρεσιών (εκπαιδευτικά ιδρύµατα) Απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε τις πράξεις αυτές Απαλλαγή από ΦΠΑ αγαθών που χρησιµοποιούνται κατά την παροχή υπηρεσιών ή που ενσωµατώνονται στα αποθηκευµένα αγαθά Απαλλαγή για τα δικαιούχα πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν σε άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους στην Ελλάδα Απαλλαγή για τα δικαιούχα πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα για αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος Απαλλαγή για τα δικαιούχα πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα για αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους στην Ελλάδα Απαλλαγή για τα έργα κοινής υποδοµής ΝΑΤΟ Απαλλαγή διπλωµατικών και προξενικών αρχών, διεθνών οργανισµών και ΝΑΤΟ Απαλλαγή εισαγωγής χρυσών νοµισµάτων Απαλλαγή µίσθωσης αεροσκαφών

8 Απαλλαγή ναύλωσης και εκµίσθωσης πλοίων και αεροσκαφών Προϋπόθεση Απαλλαγή ναύλωσης πλοίων και πλωτών µέσων Απαλλαγή ορισµένων µεταφορών προσώπων Απαλλαγή παράδοσης και εισαγωγής υλικών για κατασκευή, µετατροπή, επισκευή και συντήρησή µέσων επιθαλάσσιας αρωγής Απαλλαγή παράδοσης και εισαγωγής καυσίµων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων κλπ Απαλλαγή παράδοσης σκάφους µε ελληνική σηµαία, από υποκείµενο το οποίο θα αλλάξει σηµαία Απαλλαγή παράδοσης σκαφών προς χρήση από Ένοπλες υνάµεις και δηµόσιο Απαλλαγή παροχής υπηρεσιών για κάλυψη άµεσων αναγκών πλοίων και αεροσκαφών Απαλλαγή σε εισαγωγή σκαφών για εµπορική ναυσιπλοΐα, αλιεία ή άλλη εκµετάλλευση Απαλλαγή σε εισαγωγή σκαφών κατάλληλων και για ιδιωτική χρήση Απαλλαγή σε εισαγωγή σκαφών προς χρήση από Ένοπλες υνάµεις και δηµόσιο Απαλλαγή σε παράδοση και εισαγωγή πλοίων και πλωτών µέσων Απαλλαγή σε σκάφη που προορίζονται να διαλυθούν Απαλλαγή στα καινούργια θαλάσσια µεταφορικά µέσα προς επαγγελµατική χρήση Απαλλαγή στην εξαγωγή σκαφών Απαλλαγή στην παράδοση σκαφών (πλοίων και πλωτών µέσων γενικά) Απαλλαγή στις υπηρεσίες ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών µεταξύ Ελλάδας και νησιών Αζόρων, Μαδέρας Απαλλαγή τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης, διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου Απαλλαγή της εισαγωγής και παράδοσης χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος Απαλλαγή της παράδοσης και εισαγωγής αεροσκαφών Απαλλαγή της παράδοσης και εισαγωγής αεροσκαφών Προϋποθέσεις Απαλλαγή υπηρεσιών που έχουν ενσωµατωθεί στα αγαθά που εξάγονται εκτός της Κοινότητας

9 Απαλλαγή ΦΠΑ υπηρεσίων που συνδέονται µε την εκπαίδευση Απαλλαγή ΦΠΑ (Α.Υ.Ο /8478/ΠΟΛ 1262/ Απαλλαγή ΦΠΑ αεροπορικών εταιρειών - ιευκρινίσεις Απαλλαγή ΦΠΑ για δικαιώµατα τεχνογνωσίας και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας Απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγόµενα αγαθά από ΟΗΕ και τα µέλη του προσωπικού του Απαλλαγή ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αγαθών- Φορολογική αποθήκη Απαλλαγή ΦΠΑ στα θαλάσσια ταξί Απαλλαγή ΦΠΑ στα προϊόντα αλιείας Απαλλαγή ΦΠΑ στην αγορά, εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση επενδυτικών αγαθών Απαλλαγή ΦΠΑ στην παράδοση αλιευτικού σκάφους (κουφαριού) και µηχανής Απαλλαγή ΦΠΑ στην πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων Απαλλαγή ΦΠΑ στην πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων - Όροι Απαλλαγή ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών προς το ΠΒΚ (Πεδίο Βολής Κρήτης) Απαλλαγή ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια ικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για την προµήθεια εξοπλισµού µεσω του ΥΜΕ Απαλλαγή ΦΠΑ των αµοιβών ταξιδιωτικών πρακτορείων για υπηρεσίες έκδοσης διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων (service fees) Απαλλαγή ΦΠΑ υπηρεσιών για αγαθά προοριζόµενα για τελωνειακό καθεστώς Απαλλαγής έκταση από τον ΦΠΑ Απαλλασσόµενη µετακίνηση µηχανηµάτων Ενδοκοινοτική απόκτηση Απαλλοτρίωση αγαθών Απεικόνιση πράξεων ΦΠΑ για αγορά,εισαγωγή αγαθών,λήψη υπηρεσιών (εκπαιδευτικά ιδρύµατ) Από απόσταση καθεστώς πωλήσεων Από απόσταση πωλήσεις αγαθών Απογραφή-Φορολογική αποθήκη Αποδεικτικά στοιχεία εξαγωγής

10 Απόδειξη αποστολής αγαθών σε νησιωτικές περιοχές Απόδειξη αυτοπαράδοσης Απόδειξη αυτοπαράδοσης - Πράξεις για τις οποίες δεν εκδίδεται Απόδειξη αυτοπαράδοσης - Πράξεις για τις οποίες εκδίδεται Απόδειξη ενδοκοινοτικής παράδοσης Απόδειξη επανεξαγωγής αγαθών Απόδοση ΦΠΑ ακινήτων Παράδειγµα Αποζηµίωση εκκαθάρισης από τις ΚΤΕΛ Α.Ε και τους µετόχους αυτών Αποζηµίωση εκµισθωτή ακινήτου σε µισθωτή αποχωρούντα από µίσθιο Αποζηµίωση εκµισθωτή ακινήτου σε µισθωτή αποχωρούντα απο το µίσθιο Αποθηκευµένα αγαθά -Αίτηση καταστροφής Αποθηκευµένα αγαθά-ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας Αποθηκευµένα αγαθά-εξαγωγή Αποθηκευµένα αγαθά-επιστροφή Αποθηκευµένων αγαθών καταστροφή Αποθήκευση αγαθών σε άλλο κράτος-µέλος Τόπος παροχής υπηρεσίας Αποθήκευσης χρόνος Αποθηκευτής/εναποθέτης-Πώληση αγαθών Αποθηκευτής-Ορισµός Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις-έλεγχος δικαιολογητικών Απόκτηση τίτλου γλωσσοµάθειας-φπα στη διεξαγωγή εξετάσεων Απολογιστικό κόστος ακινήτου Έκτακτη δήλωση ΦΠΑ Αποπερατωµένου διαµερίσµατος αµάχητο τεκµήριο Αποπεράτωση οικοδοµής Απόρριψη αίτησης αδειας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης Αποστολή αγαθών - Χρόνος παράδοσης Αποστολή αγαθών στο εξωτερικό για λογαριασµό επιτηδευµατία µε έδρα την Ελλάδα Αποστολή µηχανηµάτων σε διεθνή έκθεση Ενδοκοινοτική παράδοση Αποχέτευσης υπηρεσίες από ΟΤΑ, ηµόσιο, Ν.Π Αποχώρηση εταίρου - Αυτοπαράδοση ιδιοκτησίας κατασκευαστικής εταιρείας

11 Αρµόδια αρχή χορήγησης λειτουργίας φορολογικής αποθήκης κοινοτικών οχηµάτων 26.43α 784 Αρµοδιότητα για την επιβολή φόρου στην Ελλάδα Άρση εξαιρέσεων υπό συγκεκριµένες προυποθέσεις Ενδοκοινοτική απόκτηση Αρχιτέκτονες - Τόπος παροχής υπηρεσιών σε χώρα εκτός ΕΕ Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες Ασφαλιστικοί σύµβουλοι-ορισµός εργασιων Ασώµατα κινητά αγαθά Ατοµικές αποθήκες-φορολογική αποθήκη Αυτοκίνητα Εργασίες επί αυτών πριν και µετά την πώλησή τους Αυτοκίνητο µεταφοράς ασθενων-μεταβίβαση 22.53α 604 Αυτοκινήτων µεταβιβάσεις Αυτόµατοι πωλήτές-συντελεστής ΦΠΑ Αυτοπαράδοση Έννοια Αυτοπαράδοση Πράξεις για τις οποίες δεν εκδίδεται απόδειξη Αυτοπαράδοση Πράξεις για τις οποίες εκδίδεται απόδειξη Αυτοπαράδοση Στοιχείο Αυτοπαράδοση Φορολογητέα αξία στοιχείου Αυτοπαράδοση Χρόνος παράδοσης Αυτοπαράδοση αγαθών (παραδείγµατα) Αυτοπαράδοση ακινήτου - Ειδική δήλωση Αυτοπαράδοση ακινήτου Ειδική δήλωση Αυτοπαράδοση ακινήτου - Φορολογητέα αξία Αυτοπαράδοση ακινήτων Αυτοπαράδοση ακινήτων - Φορολογητέα αξία Αυτοπαράδοση ακινήτων λόγω λύσης ΟΕ Αυτοπαράδοση αυτοκινήτων (παράδειγµα) Αυτοπαράδοση διαµερισµάτων σε ανέγερση οικοδοµής Αυτοπαράδοση δωρεάν διάθεσης αγαθών - Λογιστικές εγγραφές Αυτοπαράδοση επενδυτικών αγαθών Αυτοπαράδοση ιδιοκτησίας κατασκευαστικής εταιρείας Αποχώρηση εταίρου Αυτοπαράδοση ιδιοκτησίας πριν την αποπεράτωση οικοδοµής Αυτοπαράδοση καταστήµατος κατασκευαστικής εταιρείας Αυτοπαράδοση οινοπνευµατωδών ποτών (παράδειγµα) Αυτοπαράδοση, ιδιόχρηση ακινήτου Αυτοπαράδοσης αγαθών θεωρούµενες πράξεις

12 Αυτοπαράδοσης απόδειξη Αυτοπαράδοσης πράξεις - Φορολογητέα αξία Αυτοπαράδοσης χρόνος ακινήτου στην εκµίσθωσή του Αυτοχρησιµοποίηση υπηρεσιών Αφορολόγητων ειδών καταστήµατα-εκθέσεις Β Βιβλία µε εικόνες για παιδιά-υπερµειωµένος συντελεστής ΦΠΑ Βιβλίο αποθήκης-τήρηση στην έδρα Βιβλίο Κοστολογίου Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδοµών Τρόπος Τήρησης Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδοµών Υπόχρεος Τήρησης Βιβλίο φορολογικής αποθήκης Βιολόγοι,βιοχηµικοί και κλινικοί χηµικοί-υπηρεσίες απαλλασσόµενες ΦΠΑ Βιοµάζα-µείωση ΦΠΑ Βοηθητικές υπηρεσίες έκδοσης περιοδικού-συντελεστής ΦΠΑ Βοηθητικοί χώροι κτισµάτων Απαλλαγή ΦΠΑ δικαιώµατος χρήσης Γ Γένεση φορολογικής υποχρέωσης Γένεση φορολογικής υποχρέωσης (παραδείγµατα) Γένεση φορολογικής υποχρέωσης για αγαθά εξερχόµενα από ειδικό τελωνειακό καθεστώς Γένεση φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση Γενετικό υλικό παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης Γενικές αποθήκες-φορολογική αποθήκη Γενικές παρατηρήσεις περι απαλλαγών Γιατρός Μελετητής Γλυκά και παγωτά-συντελεστής ΦΠΑ Γλύπτη Υπηρεσίες-ΦΠΑ Γραµµατόσηµα παράδοση Γραφεία διαµεσολάβησης για την επιστροφή ή την άµεση απαλλαγή από το ΦΠΑ ασµολογητέα αξία εισαγοµένων εµπορευµάτων

13 ασµολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων αναστολή πληρωµής ασµολόγιο Εθνικό ασµολόγιο Κοινό της Ε.Ε είγµατα ιανοµή βιβλίων τιµής ένεκεν είγµατα Έννοια είγµατα φαρµάκων ελτία απαλλαγής (Θεώρηση) όταν παραδίδονται καθυστερηµένα οι διασαφήσεις εξαγωγής ελτία Κίνησης σε µεταχειρισµένα θαλαµηγά σκάφη αναψυχής ελτίο Αποστολής τιµολόγηση του κατόπιν αύξησης συντελ. ΦΠΑ ελτίο Κίνησης ιδιωτικών πλοίων αναψυχής Προϋποθέσεις έκδοσης ελτίο Προµηθείας Υλικών και Αντικειµένων για την αγορά καυσίµων και λιπαντικών εξαµενόπλοια-σλέπια-φορολογική αποθήκη ευτεροβάθµια και πρωτοβάθµια υγεία-διάκριση υπηρεσιών ευτεροβάθµια περίθαλψη αλλοδαπών πελατών ιδιωτικής ασφαλίστικής εταιρείας µε έδρα εντός ΕΕ ηλούµενο τίµηµα µεταβιβαζόµενου ακινήτου - Παραδείγµατα ηλώσεις Εθνικού Κτηµατολογίου ήλωση εξόδου φορολογικής αποθήκης ήλωση µεταβολής κατασκευαστή ακινήτου ήλωση µεταβολών-µετάταξης ηµόσια θεάµατα ελευθερη είσοδος δηµοσιογράφων ηµόσια θεάµατα ελευθερη είσοδος µελών της ένωσης Ελλήνων σεναριογράφων ηµόσια θεάµατα ελευθερη είσοδος ορισµένων προσώπων ηµόσια θεάµατα-ελεύθερη είσοδος σκηνοθετών ηµόσια ΚΤΕΟ ηµόσια τεχνικά έργα σε περιοχές µε µειωµένο συντελεστή ηµόσιας Χρήσης µεταφορικό µέσο Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας ηµόσιο, ΟΤΑ και δηµοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις Μη καταβολή ΦΠΑ ηµόσιο, ΟΤΑ, Ν.Π.. - ΦΠΑ ηµοσιογράφοι -ελευθερη είσοδος σε δηµόσια θεάµατα ηµοσιογράφοι µε σύµβαση έργου

14 ηµοσίου και ΝΠ πράξεις ιαδικασία Άµεσης απαλλαγής ΦΠΑ-αγοραστή ταξιδιώτη ιαδικασία Απαλλαγής Καταστηµάτων Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.) ιαδικασία απλουστευµένης διασάφησης και διαδικασία εκτελωνισµού ιαδικασία επιστροφής ΦΠΑ ταξιδιώτη ιαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης και απαλλαγής από το φόρο προστιθεµένης αξίας ιαδοχικές πωλήσεις - Παράδοση αγαθού ιάθεση αγαθών επιχείρησης για τις ανάγκες της ιάθεση προσωπικού για πνευµατική αρωγή και ανάπτυξη.απαλλαγή ΦΠΑ ιαικασία απαλλαγής ΦΠΑ για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση ιακαίωµα έκπτωσης ΦΠΑ στα Ινστιτούτα ή Κέντρα Ερευνας που εποπτεύονται από το ηµόσιο ιακίνηση αλκοοούχων προϊόντων απο ωδεκάνησα στη λοιπή Ελλάδα ιαλυτικής αίρεσης πώληση ιαµερίσµατα που ανεγέρθηκαν µε αντιπαροχή ιαµεσολάβηση µεταφοράς κεφαλαίων.απαλλαγή ΦΠΑ ιαµονή (full board) έναντι ενιαίας τιµής-συντελεστής ΦΠΑ ιαµονή µε ηµιδιατροφή-συντελεστής ΦΠΑ ιαµονή µε πρωινό-συντελεστής ΦΠΑ ιαµονή µε σύστηµα all inclusive-συντελεστής ΦΠΑ ιαµονή σε ξενοδοχεία-υπερµειωµένος συντελεστής ΦΠΑ ιανοµή βιβλίων τιµής ένεκεν ως δείγµατα ιανοµή ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου - Απαλλαγή ΦΠΑ ιασάφηση εισαγωγής ιασάφηση εισαγωγής - Τιµές συναλλάγµατος για στατιστική αξία ιασυνοριακός έλεγχος Απαιτητό φόρου ιατυπώσεις εξαγωγής-ορισµός ιαφήµισης υπηρεσίες σε τρίτη χώρα ιαφηµιστική δαπάνη - Μετακύλιση εξόδων ιαχωρισµός επικαρπίας από την κυριότητα ιεθνείς αεροµεταφορές µε ενδιάµεσο σταθµό

15 µετεπιβίβασης Ελλάδα ιεθνείς αεροµεταφορές προσώπων µε ενδιάµεσο σταθµό µετεπιβίβασης στην Ελλάδα ιεθνείς µεταφορές ιεθνείς οργανισµοί ιεθνείς οργανισµοί - Απαλλαγή ΦΠΑ παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών ιεκπεραίωση εκκρεµών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α ιεκπεραίωση εκκρεµών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α ιεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης τίτλου γλωσσοµάθειας απο αλλοδαπούς φορείς ιεταιρικές ενδοοµιλικές δαπάνες διοικητικής υποστήριξης (royalties)-φπα ιευκρινήσεις περί ενδείξεων.κ, Ε.Χ,.Κ.ΕΧ ικαιολογητικά απαλλαγής ΦΠΑ για δικαιώµατα τεχνογνωσίας και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ικαιολογητικά για την απαλλαγή ΦΠΑ στην αγορά, εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση επενδυτικών αγαθών ικαιολογητικά έγκρισης εισαγωγής αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών χωρίς καταβολή Φ.Π.Α.(εκπαιδευτικά ιδρύµατα) ικαιολογητικά έγκρισης εισαγωγής- αγοράς αγαθώνλήψης υπηρεσιών ικαίωµα απαλλαγής-στέρηση ικαίωµα εκµετάλλευσης εµπορικού κέντρου ικαίωµα έκπτωσης και επιστροφής φόρου σε ερευνητικό πρόγραµµα ικαίωµα έκπτωσης φόρου εισροών εµπορικού κέντρου ικαίωµα έκπτωσης ΦΠΑ-Υπεκµίσθωση ακίνητου ικαίωµα πραγµατικής δουλείας ικαιώµα χρήσης κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισµάτων - Απαλλαγή ΦΠΑ ικαιώµατα Μεταβίβαση και παραχώρηση προς µη υποκείµενους στο φόρο ικαιώµατα Μεταβίβαση και παραχώρηση προς υποκείµενους στο φόρο ικαιώµατα royalties σε τιµολόγιο προµηθευτή από τις ΗΠΑ ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας,ευρεσιτεχνίας, µέθοδος παραγωγής

16 ικαιώµατα τεχνογνωσίας - Απαλλαγή ΦΠΑ ικηγορικές αµοιβές ΦΠΑ ικηγορικές υπηρεσίες -ΦΠΑ ικηγορική αµοιβή για σύνταξη συµβολαίου πώλησης οικοδοµής ικηγόροι,δικαστικοί επιµελητές,συµβολαιογράφοι, αµισθ.υποθηκοφύλακες.υπαγωγή σε ΦΠΑ ιόδια ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας - Απαλλαγή ΦΠΑ ιπλωµατικές Αποστολές - Παράδοση φυσικού αερίου ιπλωµατικές αρχές ιπλωµατικές σχέσεις - Απαλλαγή ΦΠΑ παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών οκιµή και πώληση ώρα Έννοια ωρεάν διαθέσεις κινητών τηλεφώνων ωρεάν διάθεση αγαθών ωρεάν διάθεση αγαθών ως παροχή υπηρεσίας ωρεάν διάθεση δωµατίων/ποτών σε πελάτες καζίνο ωρεάν διαθεση εµβολίων απο παιδίατρο ωρεάν διάθεση και τοποθέτηση εξαρτηµάτων αυτοκινήτων ωρεάν παραχώρηση των Ε.Α.Φ..Σ.Σ από τη Γ.Γ.Α ωρεάν παροχή γεύµατος στο προσωπικό ωρεάν παροχή γεύµατος στο προσωπικό ωρεάν παροχή υπηρεσιών στάθµευσης αυτοκινήτων ωρεάν υπηρεσία πλυσίµατος αυτοκινήτου από πρατήριο καυσίµων Ε Ε.Α.Φ..Σ.Σ. - ωρεάν παραχώρηση από τη Γ.Γ.Α Ε..Ε. (Ειδικό ιοικητικό εγγράφο )- Απώλεια του οικείου αντιτύπου Ε.Ι.Χ µεταβίβαση-απαλλαγή ΦΠΑ 22.53β 604 Ε.Φ.Κ. - Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Εγγυήσεις προσωπικές,εγγυήσεις πιστώσεων Εγγύηση καλής λειτουργίας - Επισκευή αγαθών Εγγύηση καλής λειτουργίας - Μη υπαγωγή στο ΦΠΑ Εγγυοδοσία συσκευασιών - ΦΠΑ Εγκατασταση αγαθών - Χρόνος παράδοσης

17 Εγκατάσταση και συναρµολόγηση αγαθών στην Ελλάδα Εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα µόνιµη Εγκεκριµένος εναποθέτης. ιαδικασία χορήγησης άδειας Εθνικό ασµολόγιο Εθνικό Κτηµατολόγιο ηλώσεις Είδη κυλικείου-µειωµένος συντελεστής Είδη φορολογικής αποθήκης Ειδικές απαλλαγές Ειδικές αποθήκες-φορολογική αποθήκη Ειδικές ηλώσεις ΦΠΑ ακινήτων Ειδική δήλωση πράξης αυτοπαράδοσης ακινήτου Ειδική δήλωση σε πράξεις αυτοπαράδοσης ακινήτου Ειδική δήλωση ΦΠΑ ακινήτου Ειδική δήλωση ΦΠΑ ακινήτου Ακύρωση Ειδική δήλωση ΦΠΑ ακινήτου Ανάκληση Ειδική ήλωση ΦΠΑ ακινήτου Τροποποιητική Ειδική ήλωση ΦΠΑ µεταβίβασης ακινήτου Ειδική δήλωση ΦΠΑ µεταβίβασης ακινήτων Έλεγχος Ειδική δήλωση ΦΠΑ στη µεταβίβαση ακινήτου Περαίωση ως ειλικρινής Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο-ΦΠΑ Ειδικό Βιβλίο Αδειών λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης Ειδικό δελτίο απαλλαγής ΦΠΑ- εκπτώσεις αγορασθέντων αγαθών Ειδικό ιπλότυπο ελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ Ειδικό ιπλότυπο ελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ-λοιπές υποχρεώσεις Ειδικό ιπλότυπο ελτίου Απαλλαγής ΦΠΑ-τήρηση δυο σειρών Ειδικό έντυπο Απολογιστικού κόστους Έκτακτη δήλωση Ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους Ειδικό σηµείωµα αυτοελέγχου-µετακύλιση φόρου Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων Ειδικό στοιχείο επι ενδοκοινοτικών πράξεων Ειδικό τελωνειακό καθεστώς κατά την εισαγωγή αγαθών Ειδικοί χώροι κτισµάτων Απαλλαγή ΦΠΑ δικαιώµατος χρήσης Ειδικός Προορισµός Ειδικού καθεστώτος µεταπωλητής - Ενδοκοινοτική απόκτηση µεταχειρισµένων αγαθών Είδος αποθήκης - Χρόνος αποθήκευσης Εισαγόµενα εµπορεύµατα - ασµολογητέα αξία

18 Εισαγωγέας/Υποχρεώσεις-Ενέργειες Τελωνειακών Αρχών Εισαγωγή αγαθών Εισαγωγή αγαθών Εισαγωγή αγαθών - Ειδικό τελωνειακό καθεστώς Εισαγωγή αγαθών - Φορολογητέα αξία Εισαγωγή αγαθών από τρίτη χωρά και αποστολή σε χώρα της Ε.Ε Εισαγωγή αγαθών και φορολογική υποχρέωση Εισαγωγή αγαθών µε αναστολή πληρωµής δασµολογικών-φορολογικών επιβαρύνσεων Εισαγωγή αγαθών προοριζόµενα για εξαγωγή ή παράδοση υποκείµενου στο ΦΠΑ σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε Εισαγωγή αγαθών-µειωµένοι συντελεστές στα νησιά Εισαγωγή αεροσκαφών Εισαγωγή αεροσκαφών Προϋποθέσεις απαλλαγής Εισαγωγή αεροσκαφών - Φορολογική µεταχείριση νεοσύστατων αεροπορικών εταιρειών Εισαγωγή από κοινοτική χώρα Μεταφορικά από τρίτη χώρα Εισαγωγή εγχώριων αγαθών στην περιοχή του Άγίου Όρους Εισαγωγή εµπορευµάτων Εισαγωγή εµπορευµάτων Εφαρµοζόµενος συντελεστής ΦΠΑ Εισαγωγή επενδυτικών αγαθών Εισαγωγή επενδυτικών αγαθών Εισαγωγή καυσίµων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων κλπ Εισαγωγή λογισµικού σε φυσική µορφή Εισαγωγή νέου εξοπλισµού για εκτέλεση κοινοτικών προγραµµάτων Εισαγωγή πρώτων υλών καθεστώτος Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο Εισαγωγή σκαφών για εµπορική ναυσιπλοΐα, αλιεία ή άλλη εκµετάλλευση Απαλλαγή Εισαγωγή σκαφών κατάλληλων και για ιδιωτική χρήση Απαλλαγή Εισαγωγή σκαφών προς χρήση από Ένοπλες υνάµεις και δηµόσιο Απαλλαγή Εισαγωγή υλικών για κατασκευή, µετατροπή, επισκευή και συντήρησή µέσων επιθαλάσσιας αρωγής Εισαγωγή υλικών συσκευασίας υπό καθεστώς

19 προσωρινής εισαγωγής Εισαγωγή χρυσών νοµισµάτων - Απαλλαγή Εισαγωγής διασάφηση Εισαγωγικό δικαίωµα - Εκχώρηση Εισαγωγικό σηµείωµα Αλληλοεκχώρηση Εισαγωγικού δικαιώµατος εκχώρηση Φορολογική µεταχείριση Εισητήρια γκρούπ επιβατών-συντελεστής ΦΠΑ Εισιτήρια - Τρόπος τήρησης βιβλίων, Ε3 και ΦΠΑ Εισιτήρια µεταφορικών µέσων Φορολογητέα αξία Είσοδος οχηµάτων στη φορολογική αποθήκη Είσοδος προϊόντων σε φορολογική αποθήκη Είσοδος αγαθών σε φορολογική αποθήκη και απαλλαγή των εγχώριων αγαθών Είσπραξη προκαταβολής πριν την παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος µέλος Εκδηλώσεις για ενίσχυση Ν.Π µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εκδηλώσεις για την οικονοµική ενίσχυση προσώπων µε απαλλαγή ΦΠΑ Εκδοση αδείας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης Έκδοση βιβλίων από νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Έκδοση εισιτηρίων απο γκρούπ επιβατών-συντελεστής ΦΠΑ Έκδοση θεωρηµένων εκκαθαρίσεων από τις τράπεζες-απαλλαγή ΦΠΑ Έκδοση στοιχείου Παράδοση Κτισµάτων Εκκρεµείς αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών Εκµάθηση αθληµάτων από αθλητικό σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα-απαλλαγή ΦΠΑ Εκµετάλλευση εµπορικού κέντρου Εκµετάλλευση τουριστικού σκάφους µε leasing Εκµεταλλευτές Ταξί -Καθεστώς ΦΠΑ Εκµεταλλευτής φορολογικής αποθήκης 26.1α 760 Εκµισθωτής ακινήτου προς µισθωτή αποχωρούντα από µίσθιο Αποζηµίωση Εκπαίδευση εντός ΕΕ Τόπος παροχής υπηρεσίας Εκπαίδευση επαγγελµατική Εκπαίδευση στους Η/Υ -εφαρµογή διατάξεων ΦΠΑ

20 Εκπαιδευτήρια µουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Ιδρύµατα Τεχνολογίας και Ερευνας-Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών Εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς πρόσωπα µη υποκείµενα στο φόρο Έκπαιδευτική εταιρεία - Λήψη υπηρεσιών και απόκτηση αγαθών από τρίτη χώρα Εκπλειστηριαζοµένων αγαθών κύριος Εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών Μείωση φορολογητέας αξίας Εκπτώσεις στον αγοραστή µη συµπεριλαµβανόµενες στη φορολογητέα αξία Έκπτωση ΦΠΑ στα Ινστιτούτα ή Κέντρα Ερευνας που εποπτεύονται από το ηµόσιο Έκτακτη δήλωση για καταβολή διαφοράς ΦΠΑ ακινήτων Έκτακτη δήλωση υποβολής ειδικού εντύπου Απολογιστικού κόστους Έκτακτη δήλωση-υποβολή Έκτακτη δήλωση-υποχρέωση µη υποβολής Έκταση απαλλαγής από τον ΦΠΑ Εκτέλεση έργων εργολαβική Εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης Χρόνος απαίτησης φόρου Εκτελεσθέν µερικώς έργο - Χρόνος απόδοσης ΦΠΑ Εκτελωνιστικά έξοδα-τριγωνική συναλλαγή µε τρίτη χώρα Εκτίµηση αξίας ακινήτου από Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών Εκτός έδρας φορολογική αποθήκη Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων Ενδιάµεσες εργασίες Εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώµατος Εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώµατος Εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώµατος Φορολογική µεταχείριση Εκχώρηση εισαγωγικού σηµειώµατος Καταχρηστική χρησιµοποίηση ΕΛ.ΤΑ -Υπηρεσίες και παρεπόµενες αυτών παραδόσεις Έλεγχοι τελωνειακής αποθήκευσης - Εκθέσεις ελέγχου Ελεύθερα τελωνειακά συγκροτήµατα Ελεύθερη αποθήκη Ελεύθερη είσοδος µελών της ένωσης Ελλήνων

21 σεναριογράφων σε δηµόσια θεάµατα Ελεύθερη είσοδος ορισµένων προσώπων σε δηµόσια θεάµατα Ελεύθερη είσοδος των δηµοσιογράφων σε δηµόσια θεάµατα Ελεύθερη είσοδος των σκηνοθετών σε δηµόσια θεάµατα Ελεύθερη ζώνη Ελεύθερος τελωνειακός χώρος Ελευθέρων σπουδών εργαστήρια Εµπορεύµατα ελεύθερης κυκλοφορίας καθεστώτος Ειδικού Προορισµού - Εφοδιασµός πλοίων και αεροσκαφών Εµπορεύσιµα αγαθά επιχείρησης ως συνόλου Ένδικη µεταβίβαση Εµπορικά και ψυχαγωγικά συνέδρια-εξαίρεση απαλλαγής ΦΠΑ Εµπορικά σήµατα Μεταβίβαση και παραχώρηση προς µη υποκείµενους στο φόρο Εµπορικά σήµατα Μεταβίβαση και παραχώρηση προς υποκείµενους στο φόρο Εµπορικές διαφηµίσειςεθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας& Τηλεόρασης.Εξαίρεση απαλλαγής ΦΠΑ Εµπορικό κέντρο - Άσκηση επιλογής φορολόγησης της µίσθωσης χώρων αυτού Εµπορικό κέντρο - ικαίωµα έκπτωσης φόρου εισροών Εµπορικό κέντρο - Τρόπος φορολόγησης Εµπορικό κέντρο.έννοια Εµπορικό κέντρο-επιλογή φορολόγησης εκµεταλλευτή εµπ. Κέντρου Εµπορικό κέντρο-επιχειρήσεις εκµετάλλευσης εµπορικών κέντρων Εµπορικού κέντρου δικαίωµα εκµετάλλευσης Εµπορικών κέντρων µίσθωση Ενδείξεις.Κ,Ε.Χ,.ΚΕΧ Ενδιάµεσες εργασίες εκτύπωσης βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων Ένδικη µεταβίβαση εµπορεύσιµων αγαθών επιχείρησης ως συνόλου Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Φορολογητέα αξία Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων µεταφορικών µέσων Ενδοκοινοτικές αποκτήσειςαγαθών Τόπος άφιξης νησιά

22 Ενδοκοινοτικές µεταφορές Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Χρόνος απαίτησης και καταβολής του φόρου Ενδοκοινοτικές πράξεις - Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ Ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Απαίτηση φόρου κατά το χρόνο είσπραξης προκαταβολής Ενδοκοινοτικές τριγωνικές συναλλαγές Ενδοκοινοτική απόκτηση Ενδοκοινοτική απόκτηση - Αγορά µοτοσυκλέτας Ενδοκοινοτική απόκτηση Απαιτητό φόρου Ενδοκοινοτική απόκτηση - Απαλλασσόµενη µετακίνηση µηχανηµάτων Ενδοκοινοτική απόκτηση - Άρση εξαιρέσεων υπό συγκεκριµένες προυποθέσεις Ενδοκοινοτική απόκτηση Γένεση φορολογικής υποχρέωσης Ενδοκοινοτική απόκτηση - Εδαφικό πεδίο εφαρµογής ΦΠΑ Ενδοκοινοτική απόκτηση Έννοια και εξαιρέσεις Ενδοκοινοτική απόκτηση - Εξαίρεση Νοµικού Προσώπου (παράδειγµα) Ενδοκοινοτική απόκτηση - Θεωρούµενες πράξεις Ενδοκοινοτική απόκτηση - Θεωρούµενες πράξεις Ενδοκοινοτική απόκτηση Κράτη-µέλη Ε.Ε Ενδοκοινοτική απόκτηση - Κριτήριο φορολόγησης Ενδοκοινοτική απόκτηση Παράδειγµα Ενδοκοινοτική απόκτηση - Φορολογητέα αξία (παράδειγµα) Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Εξαιρέσεις Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Τόπος (παραδείγµατα) Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Φορολόγηση στην Ελλάδα Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών - Φορολογική υποχρέωση και απαιτητό του φόρου Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών µε Ε.Φ.Κ Ενδοκοινοτική απόκτηση εµπορευµάτων Ενδοκοινοτική απόκτηση εµπορευµάτων µε έκδοση τιµολογίου σε τρίτη χώρα Ενδοκοινοτική απόκτηση επενδυτικών αγαθών

23 Ενδοκοινοτική απόκτηση ή πράξη λήπτη Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου µεταφορικού µέσου Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριου µεταφορικού µέσου Ενδοκοινοτική απόκτηση µεταχειρισµένων αγαθών από µεταπωλητή ειδικού καθεστώτος Ενδοκοινοτική αποστολή εµπορευµάτων - Έξοδα Ενδοκοινοτική αποστολή εµπορευµάτων και υπηρεσιών - Έξοδα Ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών Ενδοκοινοτική µίσθωση µεταφορικών µέσων - Παράδειγµα Ενδοκοινοτική παράδοση Απαιτητό του φόρου Ενδοκοινοτική παράδοση - Αποστολή µηχανηµάτων σε διεθνή έκθεση Ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών Ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών Ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών (παραδείγµατα) Ενδοκοινοτική παραδόση αγαθών µέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου) Ενδοκοινοτική παράδοση αγροτικών προϊόντων Ενδοκοινοτική παράδοση καινούργιου µεταφορικού µέσου Ενδοκοινοτική παράδοση που πραγµατοποιείται από παραγγελιοδόχο Ενδοκοινοτική παράδοση-απόδειξη Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας Απαίτηση φόρου Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών Απαίτηση φόρου σε ειδικές περιπτώσεις Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών - Λογιστικές εγγραφές, συµπλήρωση περιοδικής δήλωσης Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών - ΦΠΑ δαπανών Ενδοκοινοτική πώληση ντοκιµαντέρ Ενδοκοινοτική συναλλαγή Μετακίνηση µηχανηµάτων για αποθήκευση Ενδοκοινοτική τριγωνική πώληση Ενδοκοινοτική τριγωνική πώληση (παραδείγµατα) Ενδοκοινοτική τριγωνική συναλλαγή - Παράδειγµα Ενδοκοινοτικής απόκτησης τόπος Ενδοκοινοτικό ταξίδι Ενδοκοινοτικό ταξίδι ιάθεση αγαθών Ενδοκοινοτικό ταξίδι µε ενδιάµεσο σταθµό σε τρίτη χώρα

24 Ενδοκοινοτικό ταξίδι µε πλοίο Ενδύµατα και υφασµάτινα είδη.μετατροπές και επιδιορθώσεις Ενέργεια υποκείµενου στα πλαίσια της οικονοµικής του δραστηριότητας Ενεργειακά προιόντα που καταναλώνονται µε σκοπό την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων Ενεργητική τελειοποίηση Εννοια αυτοπαράδοσης Έννοια δειγµάτων Έννοια δώρων Έννοια και περιεχόµενο οικονοµικής δραστηριότητας Έννοια και περιεχόµενο παράδοσης αγαθών Έννοια κτιρίου Έννοια οικοδοµής Έννοια παροχής υπηρεσιών Έννοια υποκείµενου στο φόρο Ενσώµατα κινητά αγαθά Ενσωµατωµένα αγαθά σε εξέδρες γεωτρήσεων Εξαγωγείς-Λοιπες υποχρεώσεις Εξαγωγές αγροτ. Προϊόντων απο ΑΣΟ για αγρότες (αρ.41,ν 2859/2000) Εξαγωγές αποδεικτικά σοιχεία Εξαγωγή αγαθών Εξαγωγή αγαθών από παραγγελιοδόχο Εξαγωγή αγαθών εκτος Κοινότηταςαπο µη εγκατεστηµένο σε Ελλάδα αγοραστή.απαλλαγή ΦΠΑ Εξαγωγή αγαθών προθεσµία πραγµατοποίησης Εξαγωγή αποθηκευµένων αγαθών Εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση προθεσµία πραγµατοποίησης Εξαγωγή σκαφών Απαλλαγή Εξαγωγής αγαθών ακύρωση που έτυχαν απαλλαγής ΦΠΑ Εξαιρέσεις από τον κανόνα του χρόνου πραγµατοποίησης φορολογητέων πράξεων Εξαιρέσεις ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών Εξαιρέσεις και έννοια ενδοκοινοτικής απόκτησης Εξαίρεση από υπαγωγή στο ΦΠΑ ακινήτων Εξαίρεση Νοµικού Προσώπου - Ενδοκοινοτική

25 απόκτηση (παράδειγµα) Εξαιρετική δυσχέρεια για την άµεση έκδοση τιµολογίου Χρόνος απαίτησης φόρου Εξαρτηµένη εργασία και ΦΠΑ Εξέδρες γεωτρήσεων - Αγαθά ενσωµατούµενα Εξέδρες γεωτρήσεων-αγαθά ενσωµατωµένα Εξετάσεις ξένων γλωσσών απο Ελληνικές επιχειρήσεις-φπα Έξοδα διαφηµιστικής δαπάνης - Μετακύλιση Έξοδα ενδοκοινοτικής αποστολής εµπορευµάτων Έξοδα ενδοκοινοτικής αποστολής εµπορευµάτων και υπηρεσιών Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων Έξοδα µεταφοράς επί της φορτωτικής Έξοδος οχηµάτων από φορολογική αποθήκη Έξοδος προϊόντων οπό φορολογική αποθήκη Εξωτερική διαµετακόµιση Επαγγελµατικά πλοία αναψυχής µε παύση δραστηριότητας Επαγγελµατικά πλοία αναψυχής που παύουν την δραστηριότητά τους και αποτελούν αντικείµενο ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής Επαγγελµατική δραστηριότητα και παράδοση αγαθών Επαγγελµατική εκπαίδευση Επαγγελµατικής χρήσης καινούργια θαλάσσια µεταφορικά Επαναλαµβανόµενες πωλήσεις στον ίδιο αγοραστή Χρόνος απαίτησης φόρου Επανεισαγόµενα αγαθά Επανεισαγωγή αγαθών-προσωρινή εξαγωγή Επανεξαγωγή αγαθών-απόδειξη Επενδυτικά αγαθά - Απαλλαγή ΦΠΑ στην αγορά, εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση Επενδυτικά αγαθά - Απεικόνιση πράξεων Επενδυτικά αγαθά - Πενταετής περίοδος διακανονισµού ΦΠΑ Επενδυτικών αγαθών αυτοπαράδοση Επενδυτικών αγαθών εισαγωγή Επί πιστώσει πώληση Επικαρπία επαγγελµατία κατασκευαστή οικοδοµών Επικαρπίας κυριότητας διαχωρισµός Επιµερισµός κόστους σε περισσότερες οικοδοµές Λογιστικό σηµείωµα

26 Επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας Επισκευή ποδηλάτων,υποδηµάτων,δερµάτινων ειδών Επιστηµονικά Συνέδρια-Προϋποθέσεις απαλλαγής ΦΠΑ Επιστηµονικές υπηρεσίες προς πρόσωπα µη υποκείµενα στο φόρο Επιστροφές του τιµήµατος µη συµπεριλαµβανόµενες στη φορολογητέα αξία Επιστροφή αποθηκευµένων αγαθών Επιστροφή ΦΠΑ ακινήτου Αίτηση Επίταξη αγαθών Επιχειρήσεις απο µετατροπή ή συγχώνευση Απαλλαγή απο ΦΠΑ Επιχειρήσεις κατασκευής κάβων Επιχειρήσεις σε εκκαθάριση Επιχείρηση εστίασης ή catering-συντελεστής ΦΠΑ Εποπτεία και έλεγχος της φορολογικής αποθήκης Εποπτεία και έλεγχος της φορολογικής αποθήκης Έργα κοινής υποδοµής ΝΑΤΟ - Απαλλαγή ΦΠΑ Εργασίες ασφαλιστικών συµβούλων Εργασίες διαπραγµάτευσης απαιτήσεων Εργασίες διαπραγµάτευσης επιταγών και λοιπών αξιογράφων Εργασίες διαπραγµάτευσης καταθέσεων τρεχούµενων λογαριασµών πληρωµών Εργασίες διαπραγµάτευσης µεταφορών καταθέσεων και εµβάσµατα, Εργασίες διαπραγµάτευσης πιστωτικών τίτλων Εργασίες επί αυτοκινήτων πριν και µετά την πώλησή τους Εργασίες στο χώρο των αποθηκών Εργασίες φασόν επί ενσώµατων κινητών αγαθών Εργασίες φασόν σε αγαθά που εξάγονται Εργαστήρια ελευθεύρων σπουδών Εργολαβία παρεχόµενη Αξία στην αντιπαροχή Εργολαβική εκτέλεση έργων Ερευνητικά προγράµµατα - Απαλλαγή ΦΠΑ Ερευνητικά προγράµµατα - Όροι για απαλλαγή ΦΠΑ Ερευνητικά προγράµµατα πανεπιστηµιακά - Αµοιβή ερευνητών Ερευνητικό πρόγραµµα - ικαίωµα έκπτωσης και επιστροφής φόρου

27 Ερευνητών αµοιβή σε πανεπιστηµιακά ερευνητικά προγράµµατα Έσοδα επιδότησης για εκµετάλλευση αεροπορικών γραµµών - Φορολογική αντιµετώπιση Έσοδα χωρίς δικαίωµα έκπτωσης ΦΠΑ Φορολογητέα αξία (παράδειγµα µε pro-rata) Εστίαση Τόπος φορολόγησης Εστίαση.Συντελεστής ΦΠΑ (ΠΟΛ 1182/2011) Εστίαση και παράδοση µη αλκοολούχων ποτών.συντελεστής ΦΠΑ Εστίαση κατά τη διάρκεια ταξιδιού Τόπος φορολόγησης Εστίαση.Υπαγωγή στον κανονικό ΦΠΑ (ΠΟΛ 1170/2011) Εστιατόρια κλπ. Πράξεις παροχής υπηρεσιών Έτοιµα εδέσµατα,γεύµατα και φαγητά-συντελεστής ΦΠΑ Έτοιµα προς άµεση κατανάλωση µη τυποποιηµένασυντελεστής ΦΠΑ Ευκαιριακή δραστηριότητα κατασκευής οικοδοµών Ευκαιριακή κατασκευή οικοδοµής από εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ευκαιριακή πραγµατοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών κλπ. εκδηλώσεων Ευρωπαϊκοί οργανισµοί - Απαλλαγή ΦΠΑ παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών Ευρωπαϊκος Οργανισµος για την Ασφάλεια ικτύων και Πληροφοριών (ENISA) - Απαλλαγή ΦΠΑ για την προµήθεια εξοπλισµού µεσω του ΥΜΕ Εφαρµογή µειωµένων συντελεστών Εφηµερίδες και περιοδικά - Φορολογητέα αξία Εφηµερίδες και περιοδικά Φορολογητέα αξία (παράδειγµα) ΕΦΚ - Εφοδιασµός πλοίων και αεροσκαφών ΕΦΚ - Εφοδιασµός πλωτών µέσων µε καύσιµα που απαλλάσσονται ΕΦΚ Φορολογητέα αξία (παράδειγµα) Εφόδια πλοίων και αεροσκαφών Εφοδιασµός πλοίων και αεροσκαφών µε εµπορεύµατα υποκείµενα σε ΕΦΚ Εφοδιασµός µε καύσιµα µε απαλλαγή ΕΦΚ πλωτών µέσων Εφοδιασµός πλοίων και αεροσκαφών µε εµπορεύµατα ελεύθερης κυκλοφορίας καθεστώτος Ειδικού Προορισµού

28 Εφοδιασµός πλοίων και αεροσκαφών µε πετρελαιοειδή προϊόντα Εφοδιασµός πλοίων, αεροσκαφών µε εµπορεύµατα υποκείµενα σε ΕΦΚ Εφοδιασµού Παραστατικό (µε κοινοτικά και µη κοινοτικά εφόδια) Ζ Ζωγράφοι-συντελεστής ΦΠΑ Η Ηθοποιοί υποκείµενοι στο ΦΠΑ Ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.φορολογική µεταχείρηση εισαγωγής Ηλεκτρική ενέργεια -συντελεστής ΦΠΑ Ηλεκτρικής ενέργειας διανοµή - Απαλλαγή ΦΠΑ Ηλεκτροµαγνητικών ή άλλων µέσων αγορά Φορολογική µεταχείρηση Ηλεκτρονικά παρεχόµενες υπηρεσίες Ηλεκτρονικά παρεχόµενες υπηρεσίες προς πρόσωπα µη υποκείµενα στο φόρο Ηλεκτρονικές και µαγνητικές κάρτες για πώληση νερού και ρεύµατος Ηλεκτρονικές και µαγνητικές κάρτες πώλησης νερού και ρεύµατος Φορολογητέα αξία Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Τόπος παροχής (παράδειγµα) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές -εκπαίδευση Ηµιτελών ιδιοκτησιών µεταβιβάσεις Ηµιτελών ιδιοκτησιών µεταβιβάσεις Θ Θαλαµηγά σκάφη αναψυχής που έχουν καταβάλει τον Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της ΕΕ Θαλάσσια µεταφορικά µέσα καινούρια - Ενδοκοινοτική απόκτηση Θαλάσσια µεταφορικά µέσα καινούρια προς επαγγελµατική χρήση Θαλάσσια µεταφορικά µέσα καινούρια προς ιδιωτική χρήση Θαλάσσια µεταφορικά µέσα καινούρια προς µεταπώληση Θαλάσσια ταξί - Απαλλαγή ΦΠΑ Θέση αγαθού στη διάθεση του λήπτη

29 Θέση στάθµευσης Θέση του πράγµατος στη διάθεση του λήπτη Θεωρηµένες εκκαθαρίσεις απο τράπεζες-απαλλαγή ΦΠΑ Ι Ιατρικά απόβλητα-συλλογή,µεταφορά και επεξεργασίασυντελεστής ΦΠΑ Ιατρικές υπηρεσίες -ΦΠΑ Ιατρική περίθαλψη στο πλαίσιο άσκησης ιατρικών απαγγελµάτων Ιατρικό µηχάνηµα -Υπαγωγή σε ΦΠΑ Ιατροί εργασίας-παροχή υπηρεσιών Ιδιαίτερα µαθήµατα-φροντιστήρια Ιδιοκατανάλωση παραγόµενου προϊόντος Ιδιότητες υποκείµενου στο Φόρο Ιδιόχρηση Ιδιόχρηση ακινήτου Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών - ωρεάν διάθεση δωµατίων/ποτών σε πελάτες καζίνο Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών - ωρεάν παροχή γεύµατος στο προσωπικό Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών - ωρεάν παροχή υπηρεσιών στάθµευσης αυτοκινήτων Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών - ωρεάν πλύσιµο αυτοκινήτου από πρατήριο καυσίµων Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών Παραδείγµατα Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών - Υπηρεσίες µιας επιχείρησης προς τον εαυτό της Ιδιοχρησιµοποιούµενες υπηρεσίες Φορολογητέα αξία Ιδιωτ. Ασθενοφόρο µεταφορά ασθενών (χωρις άδεια)-φπα Ιδιωτ. Κατοικίες (παλαιές)-υλικά Ιδιωτικά ΚΤΕΟ Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής - ελτίο Κίνησης Ιδιωτικές κατοικίες (Παλαιές). Ανακαίνιση και επισκευή. Συντελεστής ΦΠΑ Ιδιωτική κατοικία (ανακαίνιση και επισκευή) 21.24α 523 Ιδιωτική κατοικία-µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ Ιδιωτικής χρήσης καινούργια θαλάσσια µεταφορικά

30 Ίδρυµα Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης Απαλλαγή ΦΠΑ σύµβασης έργου Ινστιτούτα που εποπτεύονται από το ηµόσιο - Έκπτωση ΦΠΑ Κ Κάβων κατασκευή Καζίνο - ωρεάν διάθεση δωµατίων/ποτών σε πελάτες Καθεστώς ελεύθερης αποθήκης Καθεστώς ελεύθερης ζώνης Καθεστώς ελεύθερου τελωνειακώς χώρου και ελεύθερου τελωνειακού συγκροτήµατος Καθεστώς εναποθήκευσης εµπορευµάτων Καθεστώς εναποθήκευσης εµπορευµάτων Καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης Καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης Καθεστώς Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο Αναστολή καταβολής ΦΠΑ εισαγωγής πρώτων υλών Καθεστώς παθητικής τελειοποίησης Καθεστώς παθητικής τελειοποίησης - Φορολογητέα αξία Καθεστώς προσωρινής εισαγωγής Καθεστώς προσωρινής εισαγωγής Καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.εισαγωγή υλικών συσκευασίας Καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ιδιωτικών πλοίων αναψυχής Καθεστώς πωλήσεων από απόσταση Καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης Καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης-γενικές διατάξεις Καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης-ορισµός Καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης Καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης, ελεύθερης ζώνης και ελεύθερης αποθήκης Καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης Καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης, ελεύθερου τελωνειακού χώρου, ελεύθερων τελωνειακών συγκροτηµάτων Καθεστώς τελωνειακής επιτήρησης καθεστώς της προσωρινής εναπόθεσης Καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης Καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης- ιαδικασία

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι Aπαλλαγή Φ.Π.Α. για το προσωπικό των προξενικών Αγαθά επένδυσης -ΦΠΑ Αγορά Α' κατοικίας µε δάνειο-τεκµήριο Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά οικοσυσκευών απο κατοίκους εξωτερικού Αγορά ταξί-έκπτωση ΦΠΑ Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005

ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005 ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005 του Αύγουστου Μυλωνά, υπεύθυνου του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ, πτυχιούχου Οικονοµικών του Εµπορικού Τµήµατος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ [1] Μείωση φόρου εισοδήµατος από µίσθωση κατοικίας Σελ. 3 [2] Μερισµός κοινών δαπανών εµπορίας και παροχής υπηρεσιών Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο

Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος έχει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 Η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (άρθρο 1 Ν.2859/2000) Νόµοι που αφορούν σε τροποποιήσεις του Ν.2859/ 2000 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Επιβολή του

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις όπως ισχύει: ΑΥΟ 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΕΚ Β`335/23/4/97 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. 4. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ Συνοπτικός οδηγός σχετικά µε το ΦΠΑ στα ακίνητα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει μέσω πρακτικών εφαρμογών τα ειδικά θέματα διακίνησης &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ»

Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014

ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014 ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014 Αθήνα, 17/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1. απάνες κτιριακών επεµβάσεων Τιµολόγια, ελτία αποστολής (και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φ.Π.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φ.Π.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλομοίρης Πέτρος ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ "Ζ" 21.2.16 SERVICE FEESΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 43.2.8 SERVICE FEESΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 43.2.9 ALL INCLUSIVE 21.2.4 EDI ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικό υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 44, 20.2.2008, σ.11. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Το σύγγραµµα αυτό δηµιουργήθηκε από την επιστηµονική µας οµάδα µε σκοπό να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 καθιερώθηκε µια νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πολ.1128/2-6-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πολ.1128/2-6-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 1-7-2011 Αριθμ.πρωτ.483 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινήσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13-17 του ν.3296/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1 η Οκτωβρίου 2015

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1 η Οκτωβρίου 2015 Αθήνα, 12/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ ΠΟΛ.: 1224 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΠΑ, ΤΑ ΥΣΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ VAT, DIFFICULTIES IN FACT Α.Μ: 14688 Α.Μ: 14496 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΠΑ, ΤΑ ΥΣΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ VAT, DIFFICULTIES IN FACT Α.Μ: 14688 Α.Μ: 14496 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΠΑ, ΤΑ ΥΣΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ VAT, DIFFICULTIES IN FACT ΚΟΥΒΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ: 14688 Α.Μ: 14496 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΝΝΟΙΕΣ Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φ.Π.Α. ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φ.Π.Α. ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξεως Εσωτερικός Ελεγκτής Καθηγητής e-mail: apapa@athenstax.gr

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξεως Εσωτερικός Ελεγκτής Καθηγητής e-mail: apapa@athenstax.gr ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αθήνα 11/10/2006 Μελέτη: Λογιστικής & Φορολογικής Αντιμετώπισης Καρτών Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπειών των αυτοκινητοβιομηχανιών. (δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1573/1985-Α' 201).

αντιπροσωπειών των αυτοκινητοβιομηχανιών. (δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1573/1985-Α' 201). 1) Καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την χορήγηση της ειδικής άδειας για την παραγωγή ζύθου εντός τη χώρας και από εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και άλλες ομοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 4/9/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Κατάργηση ΦΠΑ σε ηµόσια Έργα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος

Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα : Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Εισηγητής : κ. Γεωργαλάς Αντώνιος Παρουσίαση : Καρτάνου Σπυριδούλα Καβάλα, Σεπτέμβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Tax Flash «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Απρίλιος 2013 Στις 26.3.2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/18-7-13 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΗ-38Π) : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17Α), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Δ ιοίκησης & Ο ικονομίας Τμήμα Λ ογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Άρθρο 1 Έννοια "1. Με τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκµισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα