ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού συνόλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού συνόλου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 24/9/2012 Αριθ. Πρωτ. : ΟΙΚ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας Προς : Ταχ. Κωδ. : (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο Telefax : εκπροσώπους Διαγωνιζόμενων Πληροφορίες : Μ. Σιβρή Τηλέφωνο : Κοινοποίηση : όπως πίνακας ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού συνόλου Επταπυργίου του Δήμου Θεσσαλονίκης Με το παρόν έγγραφο δίνονται απαντήσεις διευκρινίσεις στα εμπρόθεσμα υποβληθέντα από τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους διαγωνιζόμενων ερωτήματα. Το παρόν θα αποσταλεί στους παραπάνω μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρακαλούνται να μας απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο για επιβεβαίωση της παραλαβής του. Επίσης, το παρόν έγγραφο καθώς και το συνοδευτικό αυτού διευκρινιστικό στοιχείο, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Τα ερωτήματα παραθέτονται κατά ομάδες, όπως υποβλήθηκαν, ακόμη και αν είναι κοινά με άλλων ομάδων και χρήζουν της ίδιας απάντησης. Γενικές Διευκρινήσεις. Καταρχήν θέλουμε να επισημάνουμε ότι όλη η περιοχή γύρω από το χώρο του Φρουρίου του Επταπυργίου εντάσσεται σε αρχαιολογική ζώνη, οπότε οι μελετητές πρέπει να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε εργασία ανασκαφής ενδεχομένως να αποκαλύψει αρχαιότητες των οποίων η έρευνα είναι επιβεβλημένη βάσει του Αρχαιολογικού Νόμου και ενδέχεται να επιφέρει τροποποιήσεις στις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Επίσης, μετά από σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε από εγγεγραμμένο εκπρόσωπο διαγωνιζομένων και προς διευκόλυνση των μελετητών, αποστέλλουμε ως διευκρινιστικό στοιχείο, τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής μελέτης με αποτύπωση αρχαιολογικών ευρημάτων. 1

2 1η Ομάδα Ερωτημάτων 1. Επιτρέπεται η δημιουργία υπόσκαφων κατασκευών σε συνδυασμό με την χρήση της υψομετρικής διαφοράς του εδάφους και την κατάλληλη φύτευση, στο πλαίσιο της δημιουργίας του χώρου στάθμευσης καθώς και των παρακείμενων χώρων εξυπηρέτησης του κοινού, στο χωροθετημένο βάση της προκήρυξης σημείο; Υπάρχουν ενδείξεις για αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή Α σε επαφή με την ανώνυμη οδό; Δεν υπάρχει αντίρρηση για υπόσκαφες κατασκευές αποκλειστικά και μόνο στην περιοχή Α, στο πλαίσιο δημιουργίας χώρου στάθμευσης και χώρων εξυπηρέτησης κοινού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω γενικές διευκρινήσεις. 2. Μπορούν να μας δοθούν τα στοιχεία των αρχαιολογικών ανασκαφών (όρια τομώνδείγματα ευρημάτων), όπου έχουν διενεργηθεί εντός της περιοχής διαμόρφωσης, ώστε να γίνει ακριβής προσδιορισμός της δυνατότητας φύτευσης ή άλλων πιθανών αρχιτεκτονικών επεμβάσεων; Υπάρχουν ανασκαφικές μελέτες στις οποίες μπορούμε να ανατρέξουμε για την άντληση των σχετικών στοιχείων; Μέχρι ποιο βάθος από τις υφιστάμενες στάθμες του περιβάλλοντος χώρου, μπορούν να επεκταθούν οι αρχιτεκτονικές προτάσεις-επεμβάσεις; Όπως επισημάνθηκε στις γενικές διευκρινήσεις, αποστέλλουμε τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής μελέτης με αποτύπωση αρχαιολογικών ευρημάτων. Επισημαίνουμε επίσης ότι δεν έχει γίνει διεξοδική ανασκαφική έρευνα σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης. Επιπλέον θα προτείναμε πλην του χώρου Α, όλες οι επεμβάσεις να είναι επιφανειακές. 3. Είναι αποδεκτό το ενδεχόμενο δημιουργίας υπόγειου ταμιευτήρα νερού, σε σημείο εκτός της ακρόπολης και σε σημεία που δεν έχουν βεβαιωθεί μετά από ανασκαφική έρευνα αρχαιολογικά ευρήματα; Καταρχήν μπορεί να προταθεί η θέση και ο τύπος της παρέμβασης, θα πρέπει όμως να υπάρχει και εναλλακτική πρόταση δεδομένου ότι η τελική έγκριση χωροθέτησης της εν λόγω κατασκευής θα δοθεί από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. 4. Παρακαλώ αποσαφηνίστε τον όρο ειδικοί μορφολογικοί όροι δόμησης για το οικοδομικό τετράγωνο του άρθρου 5 παρ. 9 της προκήρυξης. Εννοείτε ότι μπορούμε να αλλάξουμε και την αρτιότητα,το μέγιστο επιτρεπόμενο, επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων, χρήσεις γης, κάλυψη κλπ, ή αναφέρεστε μόνο σε μορφολογικά στοιχεία (αναλογίες ανοιγμάτων κλπ). Οι ειδικοί μορφολογικοί όροι δόμησης θα αφορούν κυρίως μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία και όχι τροποποίηση όρων που αφορούν τα μεγέθη των κτιρίων, όπως αρτιότητα, δόμηση, κάλυψη, μέγιστο ύψος, αριθμό ορόφων κλπ. Γενικότερα επισημαίνουμε ότι στην περιοχή της Ακρόπολης Θεσσαλονίκης, η οποία περικλείεται από τα βυζαντινά τείχη, η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχει καθιερώσει εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια συγκεκριμένους οικοδομικούς περιορισμούς, οι οποίοι διέπουν τη διαδικασία ελέγχου βάσει του άρθρου 10 του Αρχαιολογικού Νόμου 3028/2002, ώστε να προστατευθούν τόσο τα Τείχη, το φρούριο του Επταπυργίου και οι αρχαιότητες που έχουν αποκαλυφθεί στην περιοχή της Ακροπόλεως. Οι περιορισμοί αυτοί συνίστανται κυρίως : α) Στον καθορισμό του μέγιστου ύψους των οικοδομών, δηλαδή στα 7,50 μέτρα για τα πρώτα από τα τείχη της Ακρόπολης οικοδομικά τετράγωνα, όπως είναι το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο αναφέρεται η παρ. 5.9, άρθρο 5 της Προκήρυξης. Ήτοι επιτρέπονται 2 (δύο) όροφοι με επιπλέον το ύψος της στέγης (περίπου 1,50 μ), η οποία θα είναι υποχρεωτικά αμφικληνής κεραμοσκεπής. 2

3 β) Η κλίση της στέγης δεν θα ξεπερνά το 30% και η επικάλυψη θα γίνεται με κεραμίδια βυζαντινού τύπου. γ) Ως αφετηρία μέτρησης των υψών του κτιρίου θα θεωρείται η στάθμη του πεζοδρομίου (βεβαίωση από τον Αρμόδιο Δήμο). δ) Σε περίπτωση οπισθοχώρησης του κτιρίου από την οικοδομική γραμμή έως 2,50 μέτρα, ως αφετηρία μέτρησης θα λαμβάνεται το υψόμετρο του Δήμου. Άλλως η στάθμη του φυσικού εδάφους. ε) Σε περίπτωση κλίσης του οικοπέδου είτε κατά την έννοια του προσώπου είτε κατά την έννοια του βάθους θα δημιουργείται κλιμάκωση του κτιρίου. στ) Στη στέγη δεν θα τοποθετούνται ηλιακοί θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά πάνελς. 5. Ο ειδικός φωτισμός που προβλέπεται για την ανάδειξη της εξωτερικής όψης των τειχών της Ακρόπολης θα περιοριστεί αυστηρά, ΜΟΝΟ στα σημεία που δεν έχει έως σήμερα αντιμετωπιστεί, θεωρώντας τον υφιστάμενο εγκατεστημένο ηλεκτροφωτισμό ανάδειξης των τειχών, ως δεδομένο και μη επιδεχόμενο οποιασδήποτε αλλαγής; Ο προτεινόμενος δηλαδή φωτισμός θα υιοθετήσει τις βασικές αρχές του υφιστάμενου φωτιστικού σχεδιασμού υποχρεωτικά; Σύμφωνα με τη παρ.5.8, άρθρο 5 της Προκήρυξης ο ειδικός φωτισμός θα προβλεφθεί στα τμήματα της εσωτερικής όψης των τειχών της Ακρόπολης και της εξωτερικής τους πλευράς, όπου δεν έχει προβλεφθεί. Ο προτεινόμενος φωτισμός δεν είναι απαραίτητο να ακολουθεί επακριβώς τις αρχές του υφιστάμενου. Η προτεινόμενη μελέτη θα λάβει υπόψη το υλοποιημένο τμήμα ηλεκτροφωτισμού του συνόλου των τειχών της Ακρόπολης και πιθανόν θα προτείνει βελτιώσεις ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποτελεί αρμονικό σύνολο. 6. Τι περιλαμβάνει η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη που ζητείται, στα πλαίσια του συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων διαμόρφωσης; Σύμφωνα με τη παρ.5.8, άρθρο 5 της Προκήρυξης, η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, στην παρούσα φάση του Διαγωνισμού, αφορά τον ειδικό φωτισμό της εσωτερικής όψης των τειχών της Ακρόπολης καθώς και τον φωτισμό στο σύνολο των παρεμβάσεων, με σκοπό την ανάδειξη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ως προς τον φωτισμό θα αναλύεται στην έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης, παρ.1.14, άρθρο 14, της Προκήρυξης. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τους μελετητές, επεξηγηματικά στοιχεία μπορούν να απεικονίζονται και στα σχέδια (πινακίδες 2 έως 7, παρ.3.14, άρθρο 14 της Προκήρυξης). 7. Επιτρέπεται μια περιορισμένης κλίμακας φύτευση (κατάλληλα επιλεγμένη, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα εξαιτίας εκτεταμένων ριζικών συστημάτων κ.α....) μέσα στον προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής και στα σημεία όπου, από την διενεργηθείσα ανασκαφική έρευνα, δεν έχουν διαπιστωθεί αρχαιολογικά ευρήματα ή δεν έχουν γίνει αρχαιολογικές τομές; Εντός του χώρου της παλαιοχριστιανικής βασιλικής δεν επιτρέπεται κατηγορηματικά η φύτευση. Επίσης δεν επιτρέπεται στους χώρους όπου έχουν διαπιστωθεί αρχαιολογικά ευρήματα, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που έχει αποσταλεί ως διευκρινιστικό στοιχείο. 8. Επιτρέπεται η απομάκρυνση της πρόχειρης υφιστάμενης περίφραξης από συρματόπλεγμα όπου υπάρχει και η αντικατάστασή της από κατάλληλα επιλεγμένη χαμηλή φύτευση η οποία διαπιστωμένα να λειτουργεί ως προστατευτικό στοιχείο που εξυπηρετεί τις ανάγκες προστασίας του χώρου; 3

4 Το υλικό και ο τρόπος της περίφραξης είναι στην ευχέρεια του μελετητή. 9. Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση της υφιστάμενης περίφραξης από συρματόπλεγμα, επιτρέπεται η ήπια χρήση αναρριχόμενων φυτών για την κάλυψη του; Απαντήθηκε ανωτέρω. 10. Για τη δημιουργία τοίχων αντιστήριξης περιμετρικά του αρχαιολογικού χώρου της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, επιτρέπεται η επέμβαση στις παρυφές των ορίων του και μάλιστα εντός του; Δεν υπάρχει αντίρρηση για τη δημιουργία αντιστήριξης του υφιστάμενου αρχαιολογικού χώρου της παλαιοχριστιανικής βασιλικής εκτός των ορίων του, με τρόπο ώστε αυτή να είναι αναστρέψιμη και με μορφή και υλικά συμβατά με τον αρχαιολογικό χώρο. 11. Το πτυχίο Αρχιτέκτονα Τοπίου από το Τ.Ε.Ι Ηπείρου, και πιο συγκεκριμένα του τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Άρτας, είναι επαρκές για την εκπόνηση της φυτοτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, δηλαδή έχει δικαίωμα υπογραφής της μελέτης ; Εάν όχι ποιές προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί η θέση του Αρχιτέκτονα Τοπίου για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και τι άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ακριβώς πρέπει να έχει; Δεν γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή αποφοίτων Τ.Ε.Ι για την εκπόνηση της φυτοτεχνικής μελέτης. 12. Η μη πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος 2011 και ΕΕΤΗΔΕ 2011 και των δόσεων του 2012 αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό; Σύμφωνα με τη παρ.7.6, άρθρο 7 της Προκήρυξης, για την καταβολή των βραβείων και εξαγορών, οι Μελετητές οφείλουν να προσκομίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Επίσης, σύμφωνα με την παρ.3.γ, άρθρο 3 της με αρ. πρωτ.οι.26804/ Απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» για την απονομή των βραβείων και των εξαγορών και την καταβολή τους αποκλείονται οι συμμετέχοντες που δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και οι έχοντες λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν3316/ Τι εννοείτε περιοχή άμεσης επέμβασης και Α στάδιο του έργου (προκήρυξη σελίδα 6); Η μελέτη θα αφορά δυο φάσεις υλοποίησης; Στο σύνολο της περιοχής μελέτης θα μπορούσαν άμεσα να υλοποιηθούν τα τμήματα όπου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, όπως αυτά παρουσιάζονται στα προσαρτήματα 4 και 5 της Προκήρυξης. 2η Ομάδα Ερωτημάτων 1. Οι ιδιοκτησίες γωνία Επταπυργίου με ανώνυμη οδό και ανώνυμη οδό με την οδό Μποσινάκη είναι σε καίρια σημεία της περιοχής μελέτης. Επιτρέπεται στην υπόθεση εργασίας να μη συμπεριληφθούν στις προτάσεις ή αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία αποκλεισμού; Εφόσον οι ιδιοκτησίες αυτές ευρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις προτάσεις. 4

5 2. Στο άρθρο 5, παράγραφος 9, αναφέρεται το Ο.Τ. που περικλείεται από την οδό Παπαρέσκα και το χαρακτηρισμένο πεζόδρομο. Ποιο είναι αυτό το Ο.Τ.; Στο χάρτη αναφέρονται δύο χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι. Ποιος από τους δύο; Αυτοί που αποτελεί επέκταση της Αράχθου ή ο επόμενος; Είναι το Ο.Τ για Προτάσεις Ογκοπλασίας, όπως απεικονίζεται διαγραμμισμένο στο Προσάρτημα 3 της Προκήρυξης. 3. Επιτρέπεται τη μελέτη φωτισμού να την εκπονήσει συνάδελφος μηχανικός μέλος ΤΕΕ, με πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, από πανεπιστήμιο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ και μεταπτυχιακό από ελληνικό πανεπιστήμιο; Στη παρ.1.6, άρθρο 6 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού αναφέρεται ότι για την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από τον Νόμο άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού και μόνο αυτοί. 4. Άρθρο 14, παράγραφος 6Β. Αυτές οι δύο σελίδες θα είναι πέρα των 15 σελίδων κειμένου που ζητούνται ή θα είναι εμπεριέχονται σε αυτές; Η περίληψη της έκθεσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 της Προκήρυξης δεν θα υπερβαίνει η καθεμία τις δύο (2) σελίδες και θα συμπεριλαμβάνεται στις δεκαπέντε (15) συνολικά σελίδες της Έκθεσης Περιγραφής της Συνολικής Πρότασης. 5. Άρθρο 8, παράγραφος 8.1., αναφέρεται ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων». Τι εννοείτε με την επιλογή αυτή ως κριτή του διαγωνισμού και από ποιον φορέα προτείνεται; Η έννοια του κριτή «εκ προσωπικοτήτων» καθορίζεται στο άρθρο 12 της με αρ. πρωτ.οι.26804/ Απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων». Στην παρ.2.12 αναφέρεται ότι «Οι κριτές «εκ προσωπικοτήτων» από την Ελλάδα και το εξωτερικό πρέπει να είναι επιστήμονες που διαθέτουν ένα τουλάχιστον βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή μέλη ΔΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντες αντίστοιχης θέσης σχολών της αλλοδαπής που να διαθέτουν είτε βραβείο σε διαγωνισμό είτε σημαντικό έργο κριτικής σκέψης». Ο κριτής «εκ προσωπικοτήτων» προτείνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή. 6. Ποια είναι τα ακριβή όρια των περιοχών Α,Β και Γ; Τα σημεία Α, Β και Γ δεν έχουν καθορισμένη έκταση και όρια. Τα σημεία Α και Β αποτελούν ενδεικτικά σημεία χωροθέτησης των δύο υπαίθριων χώρων διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η ακριβής χωροθέτηση αυτών είναι στην κρίση του μελετητή. Το σημείο Γ αφορά τον ήδη υπάρχοντα χώρο εκδηλώσεων. 3η Ομάδα Ερωτημάτων 1. Διευκρίνιση για τα απαιτούμενα σχέδια της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και ιδιαίτερα για τη μελέτη άρδευσης και τις Η/Μ εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τη παρ.5.8, άρθρο 5 της Προκήρυξης, η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, στην παρούσα φάση του Διαγωνισμού, αφορά τον ειδικό φωτισμό της εσωτερικής 5

6 όψης των τειχών της Ακρόπολης καθώς και τον φωτισμό στο σύνολο των παρεμβάσεων, με σκοπό την ανάδειξη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ως προς τον φωτισμό θα αναλύεται στην έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης, παρ.1.14, άρθρο 14, της Προκήρυξης. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τους μελετητές, επεξηγηματικά στοιχεία μπορούν να απεικονίζονται και στα σχέδια (πινακίδες 2 έως 7, παρ.3.14, άρθρο 14 της Προκήρυξης). 2. Χρειάζονται σχέδια φυτοτεχνικής μελέτης για ολόκληρη την περιοχή μελέτης ή ενδεικτική φύτευση στα σημεία ενδιαφέροντος; Η φυτοτεχνική μελέτη αφορά τις βασικές αρχές διαμόρφωσης του πρασίνου. Θα παρουσιάζεται ενδεικτικά η κατηγορία των φυτών και οι θέσεις φύτευσης χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς ο αριθμός τους, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία του τοπίου και τον φρουριακού τύπου χαρακτήρα του μνημείου. 3. Στα σημεία που ζητείται η ενδεικτική φύτευση με πόση λεπτομέρεια πρέπει να δείχνεται; Απαντήθηκε ανωτέρω. 4. Για την ενδεικτική φύτευση η ονομασία θα πρέπει να αναγράφεται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα; Η ονομασία για την ενδεικτική φύτευση θα αναγράφεται στην λατινική και εντός παρενθέσεως η ελληνική, αν υπάρχει. 5. Άρθρο 5, παρ.2 της Προκήρυξης, αναφέρεται σε χώρους εξυπηρέτησης του κοινού για τους επισκέπτες του μνημείου, οι χώροι αυτοί τι προδιαγραφές πρέπει να καλύπτουν (τ.μ, γραφεία, wc, εργαζόμενοι αρθ, κτλ) και ποια θα είναι η λειτουργία τους ; Αναφερόμαστε σε χώρους υγιεινής του κοινού αποκλειστικά. Ο αριθμός τους θα εκτιμηθεί σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, θεωρούμε πάντως ότι πρέπει να υπάρχουν συνολικά τουλάχιστον δύο (2) w.c ανδρών, δύο (2) γυναικών και ένα (1) Α.Μ.Ε.Α. 6. Άρθρο 5, παρ.4 της Προκήρυξης, αναφέρεται στη διαμόρφωση 2 υπαίθριων χώρων διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων ήπιου χαρακτήρα, χωρητικότητας 300 περίπου θέσεων, νοούνται καθιστές οι θέσεις ή γενικά χωρητικότητας τριακοσίων ατόμων ; Σύμφωνα τη παρ.5.4, άρθρο 5 της Προκήρυξης, θα προβλεφθούν δύο υπαίθριοι χώροι διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων χωρητικότητας 300 περίπου καθιστών θέσεων ο καθένας. 7. Η οδός Σαπουντζόγλου έχει αλλάξει ονομασία; Γιατί δεν φαίνεται σε κανένα σχέδιο που βρίσκεται. Η οδός Σαπουντζόγλου απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής μελέτης ως «ανώνυμη οδός», μεταξύ των οδών Επταπυργίου και Μποσινάκη και κάτω από το χώρο ανέγερσης Γυμνασίου. 8. Άρθρο 5, παρ.4 της Προκήρυξης, αναφέρεται στη δημιουργία χώρου στάθμευσης, χωρητικότητας περίπου 30 θέσεων (25 επιβατικά Ι.Χ και 5 λεωφορεία), ο σχεδιασμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή είναι πιο ελεύθερο το θέμα ; 6

7 Οι θέσεις στάθμευσης θα οριοθετηθούν ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα στάθμευσης των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη οχημάτων και η ευχερής κυκλοφορία τους (είσοδος-έξοδος) σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικά προδιαγραφές της παρόδιας στάθμευσης. 9. Ποια είναι τα ακριβή όρια των περιοχών Α, Β, Γ ; Τα σημεία Α, Β και Γ δεν έχουν καθορισμένη έκταση και όρια. Τα σημεία Α και Β αποτελούν ενδεικτικά σημεία χωροθέτησης των δύο υπαίθριων χώρων διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η ακριβής χωροθέτηση αυτών είναι στην κρίση του μελετητή. Το σημείο Γ αφορά τον ήδη υπάρχοντα χώρο εκδηλώσεων. 10. Άρθρο 5, παρ.4 της Προκήρυξης, αναφέρεται στη διαμόρφωση δύο υπαίθριων χώρων διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων στις περιοχές Α, Β, αυτοί οι χώροι πρέπει να βρίσκονται μέσα σε αυτές τις περιοχές ή πάνω ακριβώς στα σημεία Α, Β όπως αυτά φαίνονται στο τοπογραφικό; Απαντήθηκε ανωτέρω. Ο Προϊστάμενος ΔΕΕΑΠ α.α Εσωτ. Διανομή ΔΕΕΑΠ, Τμήμα Β Ε. Κρητικού Μ. Σιβρή Ε. Κρητικού Ι. Παπαφίλης Αρχιτέκτων Μηχ/κος 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (αποστολή και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1. Οργανισμός Θεσσαλονίκης Βασ. Όλγας Θεσσαλονίκη fax η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Επταπύργιο Θεσσαλονίκης fax ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Βρυσακίου 15, Αθήνα fax Πανελλήνιος Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστονίκου 18, Αθήνα fax Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων Διδότου 26 Αθήνα fax: Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων Διδότου 26 - Αθήνα fax: ΤΕΕ Ενημερωτικό Δελτίο-Ιστοσελίδα fax:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/2/2015 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ''ΑΝΑΚΤΗΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ- Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η με αρ. πρωτ. 25275/20-04-2015 Περιληπτική Προκήρυξη και η αντίστοιχη Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού του θέματος.

Η με αρ. πρωτ. 25275/20-04-2015 Περιληπτική Προκήρυξη και η αντίστοιχη Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού του θέματος. Λάρισα 12-06-2015 Αριθμ. Πρωτ.:40775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ Α. ΤΗΛ.:2413-500270

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ-

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι. Δραγάτση 12, Πειραιάς 18510 ΤΗΛ. 2132022340-5. Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 2 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής Αλ. Συμεωνίδη

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ σημαντική υπήρξε η βοήθεια των υπηρεσιών στις οποίες αποταθήκαμε και πολύτιμη η συμβολή τους στον έλεγχο των διαγραμμάτων μας.

Πολύ σημαντική υπήρξε η βοήθεια των υπηρεσιών στις οποίες αποταθήκαμε και πολύτιμη η συμβολή τους στον έλεγχο των διαγραμμάτων μας. To θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η παρούσα ομάδα εργασίας είναι: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ». Το σκεπτικό της εργασίας είναι να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012)[1][2] Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.[3]

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012)[1][2] Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.[3] ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012)[1][2] Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.[3] Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΚ_v5 Διαμόρφωση : Θεόδωρος Κάντζος (kan62) Πολιτικός Μηχανικός για το Michanikos.gr ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ - 79Α/12 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός (Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Ταχ. : 57001 Κώδικας Πληροφορ. : Σάμουελ Αλέξιος Σάλεμ Τηλ. : 2310 483070 Fax :

Διαβάστε περισσότερα