ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/2/2015 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ''ΑΝΑΚΤΗΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ- Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Ο.Π. 210'' 1) Στη σχετική προκήρυξη του προαναφερόμενου διαγωνισμού και ειδικότερα στο άρθρο 12 (ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ) αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν ''δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (πλην φοιτητών)'' καθώς και ''βεβαίωση από το ΤΕΕ ότι έχουν πληρωθεί οι οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης τη πρότασης''(12). Όπως γνωρίζετε, μεγάλος αριθμός αρχιτεκτόνων, λόγω του δυσχερούς και ασφυκτικού οικονομικού περιβάλλοντος που βιώνει τα τελευταία 5 χρόνια, δεν έχει την δυνατότητα απόκτησης ασφαλιστικής ενημερότητας και καταβολής της ετήσιας συνδρομής προς το ΤΕΕ. Αν και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο(φεκ1427/β'/ )στο άρθρο 10 (Χρόνος και τρόπος υποβολής μελετώνυποχρεώσεις διαγωνιζομένων) προβλέπει τα παραπάνω προϋποθέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μόνο σε κανονικές συνθήκες. Σας προτείνω λοιπόν, να επανεξετάσετε άμεσα το περιεχόμενο του άρθρου 12 της προκήρυξης σας, έτσι ώστε να μην αποκλειστεί μεγάλος αριθμός αρχιτεκτόνων και να μην λειτουργήσει έμμεσα ο διαγωνισμός σας ως εισπρακτικός μηχανισμός οφειλών, κάτι που είναι πέρα από το πνεύμα των ανοιχτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Κατόπιν του από 22/01/2015 εγγράφου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσ/νίκης και έχ οντας υπόψη το άρθρο 10, παρ. 4 της Απόφασης του ΥΠΕΚΑ 26804/2011, σύμφωνα μ ε το οποίο...τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και τις Υ.Δ. μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό του που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.3316/05, με εξαίρεση τους σπουδαστικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και τους διαγωνισμούς ιδεών..., στον συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από τους συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση η Κριτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 14 της προκήρυξης καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας, θα διαπιστώσει το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό των βραβευθέντων, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού από τα βραβεία σε περιπτώσεις μη τήρησης των απαιτήσεων της προκήρυξης. 2) Τοπογραφικό σχέδιο dwg? Έχει ήδη δοθεί στους συμμετέχοντες. 3) Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το υπόγειο γκαράζ? πχ από που είσοδος και έξοδος, πόσες θέσεις, όριο οικοπέδου για την ανάπτυξη του γκαράζ... 1

2 Η πρόταση ιδεών είναι ελεύθερη. Το όριο του οικοπέδου φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα παράρτημα ΙV. 4) Κυκλοφορία οχημάτων στις οδούς που διέρχονται απο την περιοχή μελέτης? Επισυνάπτουμε σχέδιο της περιοχής μελέτης με την υφιστάμενη ροή κυκλοφορίας οχημάτων. παράρτημα ΙV. 5) Καταργούνται κάποιοι άξονες κυκλοφορίας οχημάτων,δηλαδή δημιουργούνται πεζόδρομοι όπου κρίνουμε απαραίτητο ή τα κράσπεδα των πεζοδρομίων παραμένουν στα ίδια ακριβώς σημεία? Η διαμόρφωση της πρότασης είναι ελεύθερη, αρκεί να εξασφαλίζεται η συνέχεια της κυκλοφορίας των οχημάτων. 6) Πρέπει να διατηρηθούν τα υπάρχοντα κτίρια στο οικόπεδο Ο.Π. 210? Ναι πρέπει να διατηρηθούν. 7) Είναι δεσμευτικά τα υπάρχοντα όρια των οικοπέδων για την υλοποίηση των όποιων κατασκευών- διαμόρφωση της πλατείας? Θα δοθούν οι όροι δόμησης της περιοχής? Τα όρια των ιδιωτικών οικοπέδων είναι δεσμευτικά. Όροι Δόμησης δημοτικών οικοπέδων Συντελεστής δόμησης 3 Ποσοστό κάλυψης 70% 8) Όσον αφορά τον υπόγειο χώρο στάθμευσης απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων στάθμευσης? 9) Θα δοθούν πληροφορίες για τους στόχους << >>(άρθρο 13, σελ. 13 της 2

3 προκήρυξης)? 10) Θα δοθεί διάγραμμα με τις αναφερόμενες στην προκήρυξη μελέτες της περιοχής (κεφ. 3, σελ. 10) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (εφόσον πολλοί συμμετέχοντες δεν κατοικούν στις Σέρρες)? 11) Θα δοθεί κυκλοφοριακός χάρτης της περιοχής μελέτης καθώσ και χάρτης της πορείας των γραμμών των μέσων μαζικής μεταφοράς? Για τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα easy-trip services. 12) Στο τεύχος της προκήρυξης του διαγωνισμού στο κεφάλαιο 3 ΣΧΕΔΙΑ, στη σελ.9, ζητώνται τρεις πινακίδες ΑΟ με σχέδια (κατόψεις,τομές κλπ.) σε συγκεκριμένες κλίμακες. Και οι τρεις πινακίδες θα πρέπει να είναι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι (Κ-mount)? Καθώς στην προκήρυξη γράφει <<Οι υπόλοιπες δύο πινακίδες θα είναι απλά εκτυπωμένες (αλλά όχι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι). Οι πινακίδες πρέπει να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι(κmount)>>. Η μία πινακίδα η οποία θα είναι αντιπροσωπευτική της πρότασης πρέπει να είναι εκτυπωμένη και επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι (k-mount) και με αυτήν θα λάβετε μέρος στην έκθεση όλων των προτάσεων που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Οι υπόλοιπες δύο πινακίδες θα είναι απλά εκτυπωμένες ( αλλά όχι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι.) 13) Η μία αντιπροσωπευτική πινακίδα της πρότασης περιλαμβάνεται στις τρεις πινακίδες που πρέπει να υποβληθούν ή θα πρέπει να παραδώσουμε και μια τέταρτη? Ναι περιλαμβάνεται. 14) Στο άρθρο 10.5 επισημαίνετε ότι κάθε πρόσθετο στοιχείο δε θα ληφθεί υπόψη. Θα επιθυμούσαμε να συμπεριλάβουμε ένα αρχείο animation.εμπίπτει στην ίδια κατηγορία? 15) Ορισμένα μέλη της ομάδας δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Τ.Ε.Ε.(ζουν και 3

4 εργάζονται στο εξωτερικό, είτε ως αρχιτέκτονες είτε ως αρχιτέκτονεςπου εκτελούν πρακτική άσκηση) και δεν ανήκουν στον ασφαλιστικό φορέα του ΤΣΜΕΔΕ. Μπορούν τα μέλη αυτά να συμμετέχουν ως συνεργάτες ή ως σύμβουλοι της ομάδας? Αν ναι, θα πρέπει να καταθέσουν κάποια δικαιολογητικά? Βλέπε ερώτηση 1 16) Είναι δεσμευτική η θέση του τέρματος των αστικών λεωφορείων? Υπάρχει δυνατότητα - προοπτική μεταφοράς τους σε άλλο σημείο? Όχι, δεν είναι δεσμευτική. Οποιαδήποτε πρόταση για μεταφορά της στάσης, αμφιδρόμηση, μονοδρόμηση, πεζοδρόμηση κ.λ.π., θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη. 17) Σε ποιά μορφή θα παραδοθούν οι πινακίδες? Πόσες θα είναι σε άκαμπτο χαρτόνι? Βλέπε ερώτηση 4 18) Είναι δυνατόν να προμηθευτούμε από το δήμο σας υπόβαθρα σε ψηφιακή μορφή, μέσω mail? Έχουν δοθεί υπόβαθρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 19) Στο χώρο για την ανέγερση της δημοτικής αγοράς να δημιουργηθεί/σχεδιαστεί κτίσμα ή να αφεθεί το περίγραμμά του κενό υποχρεωτικά για μελλοντικό σχεδιασμό? Ο συγκεκριμένος χώρος δια την ανέγερσης δημοτικής αγοράς που αναφέρεται στο Προσάρτημα ΙΙ να μην ληφθεί υπόψη διότι προβλέπεται να αποχαρακτηριστεί. 20) Μπορεί εφόσον η πρόταση δουλευτεί σε Archicad να παραδοθούν αρχεία.pla και pdf προς εκτύπωση ή πρέπει υποχρεωτικά να παραδοθούν αρχεία.dwg με έτοιμα layout? 21) Και οι τρεις πινακίδες θα πρέπει να είναι κολλημένες σε k-mount? 4

5 Βλέπε ερώτηση 12 22) Μπορεί το υπόγειο parking να έχει 2ή 3 επίπεδα σε βάθος? Υπάρχουν σχετικές προδιαγραφές? Δεν υπάρχει δέσμευση. 23) Μπορεί να διευκρινιστεί η φορά κυκλοφορίας των δρόμων, ώστε να ληφθεί υπόψη στη νέα διαμόρφωση? Βλέπε ερώτηση 4 24) Μπορεί το Ο.Π.210 να διευρυνθεί,ώστε να περικλείει και το υπαίθριο πάρκινγκ της οδού Νίκου Νικολάου ή πρέπει αυστηρά να σχεδιαστεί το υπόγειο πάρκινγκ στο περίγραμμα της υπάρχουσας οικοδομικής γραμμής? Η πρόταση είναι ελεύθερη. 25) Στο προράστημα 2 της πλατείας εμπορείου, φαίνεται να έχει προβλεφθεί χώρος για την ανέγερση Δημοτικής Αγορας. Υπάρχει ακόμα αυτή η πρόθεση? Είναι δηλ. ένα δεδομένο που πρέπει να λάβουμε υπόψιν στο σχεδιασμό, το ότι σε εκείνο το σημείο θα υπάρξει κάποιο κτίριο ή όχι Σε περίπτωση που η απάντηση είναι ναι, κάνουμε προτάσεις μορφολογικές και για το κτίριο αυτό? Βλέπε ερώτηση ) Διατίθενται τα ύψη των κτιρίων της περιοχής ή και όψεις τους σε ψηφιακή μορφή ή και άλλη μορφή? Δεν διατίθενται τα ύψη των κτιρίων της περιοχής. Έχει αναρτηθεί φωτογραφική τεκμηρίωση της περιοχής. 27) Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι η αντιπροσωπευτική πινακίδα πρότασης πρέπει να είναι εκτυπωμένη σε άκαμπτο χαρτί (k-mount). 5

6 Συνεπώς πρέπει να είναι όλες οι πινακίδες εκτυπωμένες σε άκαμπτο χαρτί ή μόνο η αντιπροσωπευτική? Βλέπε ερώτηση 12 28) Από τις 3 αναφερόμενες πινακίδες ποιά θεωρείται η αντιπροσωπευτική της πρότασης? Βλέπε ερώτηση 12 29) Αναφέρεται ότι το Ο.Π.210 θα αξιοποιηθεί ως υπόγειος χώρος στάθμευσης. Υπάρχει δέσμευση για το πόσες θέσεις στάθμευσης θα έχει χωρητικότητα? Δέσμευση για το ύψος και τον αριθμό ορόφων? Δεν υπάρχει δέσμευση για τον σχεδιασμό του υπόγειου χώρου στάθμευσης. 30) Πάνω από το υπόγειο χώρο στάθμευσης μπορεί να ενταχθεί και μόνιμη κατασκευή (κτίριοόγκος) για την εξυπηρέτηση πολιτών σε δραστηριότητες αναψυχής ή δεσμευόμαστε μόνο στην αξιοποίηση του χώρου ως πρασίνου. Δεν υπάρχει δέσμευση για τον σχεδιασμό του χώρου πάνω από το υπόγειο χώρο στάθμευσης. Σε κάθε περίπτωση είναι ενδιαφέρον να συσχετιστεί οποιαδήποτε πρόταση ως προς την βιωσιμότητα του υπόγειου χώρου στάθμευσης σε συνδυασμό με την χρήση του ελεύθερου χώρου. 31) Στην επεξήγηση των πινακίδων, συγκεκριμένα στην πιν. 3, αναφέρεται κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες του υπόγειου χώρου στάθμευσης ή γενικά του αστικού εξοπλισμού, δαπέδων, κ.λ.π.? Ισχύουν τα αναφερόμενα στην προκήρυξη 32) Οι όψεις των κτιρίων (πολυκατοικιών) περιμετρικά της πλατείας εμπορίου που πρέπει να επιλέξουμε για ανάπλαση κελύφους είναι συγκεκριμένου αριθμού? Σε τι κλίμακα θα πρέπει να σχεδιαστούν? Δεν υπάρχει δέσμευση για την ανάπλαση περιμετρικά της πλατείας Εμπορίου 33) Στην οριζοντιογραφία που έχετε επισυνάψει αναφέρεται (χώρος δια την ανέγερσιν δημοτικής αγοράς). Εννοείται ανοιχτής δημοτικής αγοράς? Είναι μέρος της πλατείας όπου εμπλεκόμαστε να σχεδιάσουμε? Δεν υπάρχει δέσμευση για την ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου 6

7 34) Στο άρθρο 10, παρ. 3 ''ΣΧΕΔΙΑ'', αναφέρεται ότι αρχικά ότι οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως τρεις πινακίδες μεγέθους χαρτιού Α0. Ωστόσο στα ζητούμενα αναφέρεται αναλυτικά τα σχέδια που θα πρέπει να περιλαμβάνει καθεμία από τις τρεις πινακίδες. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τρεις πινακίδες ή μπορούν να υποβάλουν λιγότερες? Βλέπε ερώτηση 12 35) Στο άρθρο 10, 3 ''ΣΧΕΔΙΑ'', αναφέρεται ότι η μια από τις πινακίδες η οποία θα είναι αντιπροσωπευτική της πρότασης πρέπει να είναι επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι(k-moynt), ενώ στη συνέχεια αναφέρεται ότι ''Οι πινακίδες πρέπει να είναι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι(kmount)''.tι απ'ο τα δύο ισχύει? Θα πρέπει μόνο η μια ή και οι τρεις πινακίδες να είναι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι (k-mount)? Σε περίπτωση που απαιτείται να είναι επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι (k-mount)'' μόνο η αντιπροσωπευτική πινακίδα της πρότασης,ποια από τις πινακίδες ((Σχέδιο Γενικής Διαμόρφωσης-κλ. 1:500), 2 (Σχέδιο διαμόρφωσης, Κάτοψη, Τομές κλπκλ.1:200)και 3(Σχηματικές κατόψεις κτιρίου στάθμευσης, σχηματικές Τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες κλπ) θεωρείται αντιπροσωπευτική της πρότασης? Βλέπε ερώτηση ) Σχετικά με το άκαμπτο χαρτόνι (k-mount)στο οποίο θα πρέπει να είναι επικολλημένες οι πινακίδες, προβλέπεται συγκεκριμένο πάχος ή εναπόκειται στην ελεύθερη επιλογή των συμμετεχόντων? Βλέπε ερώτηση ) Στο προσάρτημα ΙΙ(οριζοντιογραφία πλατείας εμπορίου) σημειώνεται με περίγραμμα <<χώρος για την ανέγερση δημοτικής αγοράς>>. Με δεδομένο ότι στη προκήρυξη του διαγωνισμού δεν αναφέρεται κάτι σχετικό,τίθεται ζητούμενο του διαγωνισμού η ανέγερση κτηρίου στη συγκεκριμένη θέση? Βλέπε ερώτηση ) Στο άρθρο 10 της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού, σχετικά με τα σχέδια αναφέρεται ότι <<μία πινακίδα, η οποία θα είναι η αντιπροσωπευτική της πρότασης πρέπει να είναι εκτυπωμένη και επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι...οι υπόλοιπες δύο πινακίδες θα είναι απλά εκτυπωμένες (αλλά όχι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι>>.μπορεί να αποσαφηνίσετε ποιο από τα παραπάνω ισχύει. Βλέπε ερώτηση 12. 7

8 39) Στο άρθρο 13 της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού σε σχέση με την κατασκευασιμότητα της πρότασης αναφέρεται πως <<θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί έλεγχος ιδιοκτησιακών δεδομένων των προτεινόμενων περιοχών>>. Υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης σε ιδιοκτησίες οι οποίες δεν ανήκουν στον δήμο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα? Αν ναι, μπορείται να μας υποδείξετε ποιές είναι αυτές οι ιδιοκτησίες?αν υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης σε ιδιωτικούς χώρους, οι ενδεχόμενες απαλλοτριώσεις θα αύξανανκατά πολύ το κόστος του έργου, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, το οποίο είναι η οικονομική διάσταση της πρότασης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης σε ιδιοκτησίες και η παρέμβαση θα πρέπει να περιοριστεί στο δημόσιο δημοτικό χώρο. 40) Στην αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού αναφέρεται ότι το δημοτικό οικόπεδο στο ΟΠ210 θα χρησιμοποιηθεί ως υπόγειος χώρος στάθμευσης. Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητούμενα σε σχέση με τις προδιαγραφές και τα μεγέθη?(π.χ. ελάχιστος και μέγιστος αριθμος θέσεων, αριθμός ορόφων, μέγεθος έκταση κλπ.) Βλέπε ερώτηση ) Σήμερα στην περιοχή μελέτης λειτουργούν διάσπαρτα οι βασικοί σταθμοί εξυπηρέτηση και η αφετηρία των αστικών συγκοινωνιών του δήμου Σερρών,ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Με δεδομένο ότι στην προκήρυξη δεν αναφέρεται κάτι σχετικό, είναι ζητούμενο του διαγωνισμού η ένταξη της ανωτέρω λειτουργίας στην νέα πρόταση?υπάρχει πρόβλεψη για τη χωροθέτηση αυτών των λειτουργιών καιγια την κυκλοφοριακή οργάνωση των δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών? Βλέπε ερώτηση ) Έπειτα από υπόδειξη της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού ήρθαμε σε επικοινωνία με την τεχνική υπηρεσία ώστε να ζητηθούν δεδομένα σχετικά με την κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης. Η απάντηση που λάβαμε είναι πως εκτός της υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης, υπάρχει μελέτη υπό εξέλιξη. Για την ισοτιμία μεταξύ των διαγωνιζομένων προτάσεων,δε θεωρείτε πως πρέπει να υπάρχουν κοινά δεδομένα κυκλοφοριακής οργάνωσης προς όλους? Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ως ζητούμενο στην αναλυτική προκήρυξη, θεωρείται σκόπιμη μία σκαριφηματική πρόταση για την κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης? Βλέπε ερώτηση 4. 43) Με δεδομένα ότι: i)οι απαντήσεις στα ερωτήματα για συμπληρωματικές απορίες θα δοθούν στις 28/01/2015, ii)παρεμβάλλεται η διαδικασία των κοινοβουλευτικών εκλογών στις 25/01/2015 και iii) όπως αναφέραμε παραπάνω δεν έχουν δεδομένα κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη περιοχή μελέτης, κρίνεται σκόπιμη η παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων κατά εύλογο χρονικό διάστημα? Τα υποερωτήματα i & ii έχουν απαντηθεί με Ανακοίνωση στις 4/2/15.Για το 8

9 υποερώτημα iii, βλέπε ερώτηση 4. 44) Eάν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης των υφιστάμενων οικοδομών στο Ο.Π. 210,όπως για παράδειγμα η κατεδάφισή τους. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης των υφιστάμενων οικοδομών. 45) Εάν το υπόγειο parking θα πρέπει να φιλοξενεί συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων και επίσης εάν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των υπόγειων ορόφων. Βλέπε ερώτηση ) Καλημέρα, ονομάζαομαι Στέλλα Χατζηγαβριήλ, συμμετέχω στο διαγωσιμό της πλ. Εμπορίου και θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα: Στο δεξιό άκρο της πλατείας υπάρχει σχεδιασμένος χώρος, προοριζόμενος για την ανέγερση δημοτικής αγοράς. Τι προβλέπεται και για τη δημοτική αγορά και πώς δικαιολογείται αυτή η θέση, έναντι της παλιάς; Βλέπε ερώτηση ) Θα μας παραδοθεί η οριζοντιογραφία σε πρόγραμμα autocad έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι μελετητές; Βλέπε ερώτηση 2. 48) Υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής; Εάν δεν υπάρχει ποιοι δρόμοι θα μπορούσαν να πεζοδρομηθούν; Βλέπε ερώτηση 4 και 5. 49) Δύναται να προταθεί από τους μελετητές η υπόγεια διαδρομή κάποιων δρόμων; Καταρχήν δεν αποκλείεται, θα πρέπει να εξεταστεί όμως με τεχνικοοικονομικά κριτήρια. 50) Ο «χώρος για την ανέγερση δημοτικής αγοράς» τι σημαίνει; Τι χώρος θα είναι αυτός; Υπάρχει κτιριολογικό πρόγραμμα; Βλέπε ερώτηση 33 51) Υπάρχει πρόβλεψη πεζοδρόμησης στην ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία συνέχεια στον όποιο διαχωρισμό πεζών, οχημάτων; Εάν δεν υπάρχει, τότε η προσπάθεια 9

10 διαχωρισμού κινήσεων πεζών, οχημάτων, ποδηλάτων στην συγκεκριμένη περιοχή θα είναι σχεδόν άνευ νοήματος με δεδομένο ότι στην περιοχή συμβάλουν 9-10 δρόμοι! Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη πρόβλεψη πεζοδρόμησης. Οι προβληματισμοί που θέτετε αποτελούν το αντικείμενο διερεύνησης της πρότασης. 52) Τα τρία ισότιμα βραβεία δίνουν την εντύπωση ότι η τελική επιλογή της πρότασης που πιθανόν θα εφαρμοσθεί θα επιλεγεί όχι από την κριτική επιτροπή αλλά από τον Δήμο και έτσι υποβαθμίζεται το κύρος του διαγωνισμού. 53) Δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Βλέπε ερώτηση 1. 54) Στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι οι πινακίδες θα είναι κολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι ότι πριν αναφέρεται ότι μόνο η πρώτη πινακίδα θα είναι κολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι. Τι ισχύει τελικά; Βλέπε ερώτηση 12 55) Τα ηλεκτρονικά αρχεία δεν είναι δυνατόν να παραδίδονται σε dwg λόγω πνευματικών δικαιωμάτων τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί καθώς δεν έχουν αποζημιωθεί. Παρακαλούμε για διόρθωση. 56) Ποιά είναι τα όρια της περιοχής επέμβασης α)για την αστική ανάπλαση, β)για την υπόγεια στάθμευση? Παρακαλούμε να τα περιγράψετε με διακεκομμένη γραμμή στο υπόβαθρο. Τα όρια της περιοχής επέμβασης για την αστική ανάπλαση φαίνονται στο Προσάρτημα ΙV. Για την υπόγεια στάθμευση βλέπε ερώτηση 4. 57) Τα όρια της ρυμοτομικής γραμμής τα θεωρούμε δεσμευτικά για την μελέτη? Στην περίπτωση που η ρυμοτομική γραμμή δεν τηρείται (διαφορετική γραμμή κρασπέδου), την επαναφέρουμε, την διατηρούμε ή την επαναδιαπραγματευόμαστε ελεύθερα? Τα όρια της ρυμοτομικής γραμμής είναι δεσμευτικά για τις υπέργειες κατασκευές. 10

11 Η προτεινόμενη διαμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει τον υφιστάμενο αδόμητο χώρο (π.χ. ΟΠ 77) 58) Στην προκύρηξη, γίνεται αναφορά στην "υφιστάμενη πλατεία". Ποιά τμήματα ανήκουν σε αυτή? Να περιγραφεί η πλατεία με σχετική γραμμή στο υπόβαθρο. Βλέπε ερώτηση 56 59) Στην προκύρηξη, γίνεται αναφορά στην "συνολική κατασκευή". Τί περιλαμβάνει? 60) Στην προκύρηξη, άρθρο 10.Σημ.2., γίνεται αναφορά σε πρόθεση του δήμου για υπόγειο χώρο στάθμευσης. Υπάρχει ήδη μελέτη για κτίριο υπόγειας στάθμευσης? Ποιές είναι οι προδιαγραφές αυτού του χώρου (θέσεις στάθμευσης, αριθμός ορόφων, περίγραμμα χώρου)? Βλέπε ερώτηση 29 61) Σε σχέση με την ανέγερση του κτιρίου της νέας δημποτικής αγοράς, υπάρχει σχέδιο (τύπου masterplan) για την χωροθέτησή του? Με ποιό τρόπο θα την συμπεριλάβουμε στον σχεδιασμό? Υπάρχει σχετική οικοδομική/ρυμοτομική γραμμή/σχέδιο νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων? Βλέπε ερώτηση 33 62)Παρακαλούμε περιγράψτε τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τους δρόμους Νίκου Νικολάου και Ανατολικής Θράκης. 63)Να μας δωθεί αποτύπωση σημαντικών όψεων της περιοχής. Σε περίπτωση που αυτή είναι ελλειπής, παρακαλούμε να μας δωθεί επιπλέον λεπτομερής φωτογραφική αποτύπωση ώστε να προχωρήσουμε σε μελέτη αισθητικής αναβάθμισης όψεων. Βλέπε ερώτηση 26 64).Στην περίπτωση μέλους ομάδας με μηδενικό ποσοστό που είναι αρχιτέκτονας και μεταπτυχιακός φοιτητής αλλά όχι εγεγεγραμμένος στο Τ.Ε.Ε.,αυτός μπορεί να συμμετέχει παραλείποντας την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού? Βλέπε ερώτηση 1 65) ο δεκαψήφιος αριθμός της πρότασης έχει σημασία με ποια σειρά θα είναι γράμματα και νούμερα (πχ. ΑΒ , Α Β, 123ΑΒ45678) 11

12 66) Για ποιο λόγο να υποβληθεί σχέδιο αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης. Δεν είναι αυτό που έχετε δώσει; χρειάζεται κάτι άλλο πάνω σε αυτό; Το σχέδιο αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης έχει δοθεί. 67) Αναφέρεται ότι η μια πινακίδα θα είναι επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι (k-mount) και παρακάτω γράφει: "οι υπόλοιπες πινακίδες θα είναι απλά εκτυπωμένες (αλλά όχι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι). Οι πινακίδες πρέπει να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι (k-mount)" τελικά πρέπει να είναι και οι τρείς ή όχι; Βλέπε ερώτηση ) Στην σελίδα 10 σημ.1 γράφει "για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - αλλαγές στο υφιστάμενο κυκλοφοριακό καθεστώς κίνησης αλλά και στάθμευσης, εξυπηρέτηση κατοίκων κλπ οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου." Υπάρχει κάποια υφιστάμενη μελέτη που θα έπρεπε να λάβουμε υπόψιν; Ισχύει το σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης και τα δεδομένα για τη δημόσια συγκοινωνία (βλέπε ερώτηση 4 και 11). 69) Στο τοπογραφικό που μας έχετε στείλει φαίνεται μια περιοχή δεσμευμένη για την ανέγερση της δημοτικής αγοράς. Εμείς στην πρότασή μας θα λάβουμε υπόψη αυτή τη θέση ή μπορεί να αλλάξει; Βλέπε ερώτηση 33 70) Ο χώρος στάθμευσης που πρέπει να προβλεφθεί, έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις σε αριθμό θέσεων, αριθμό ορόφων, θέση μέσα στην περιοχή μελέτης, θέση εισόδων - εξόδων, πρόσβαση στο νέο κτίριο δημοτικής αγοράς κλπ; Βλέπε ερώτηση 29 71) Μπορουμε να επεμβουμε στις κυκλοφοριακες ρυθμισεις εντος και εκτος της περιοχης του διαγωνισμου; Μπορούν να προταθούν τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. 72) Στο σημείο με τις στάσεις των αστικών λεωφορείων, σύμφωνα με την Οριζοντιογραφία, φαίνεται η ανέγερση δημοτικής αγοράς. Ποια συνιστώσα κρατάμε για το σχεδιασμό; Τη στάση ή τη δημοτική αγορά. Παρακαλούμε δώστε μας περισσότερα στοιχεία (στέγαση, διαστάσεις, λεπτομερή χρήση) σε περίπτωση που προορίζεται για δημοτική αγορά. 12

13 Βλέπε ερώτηση 19 και 16.Δεν κρατάμε καμία συνιστώσα. 73) Τα περίπτερα που σημειώνονται μπορούν να μετακινηθούν; Ναι μπορούν να μετακινηθούν. 74) Όσον αφορά κάποιες όψεις ιδιωτικών κτηρίων, μπορούμε να προτείνουμε κάποια υποτυπώδη αναπαλαίωση; Υπάρχει κάποιο επιτρεπτό όριο στην επέμβαση, πχ μόνο βάψιμο; Ισχύουν ότι αναφέρονται στην προκήρυξη. 75) Στο άρθρο 10 της προκήρυξης παράγραφος 3, αναφέρεται ότι η μια πινακίδα πρέπει να είναι επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι ενώ οι υπόλοιπες δύο όχι και αμέσως μετά ότι «οι πινακίδες πρέπει να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι». Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί πόσες και ποιές πινακίδες πρέπει τελικά να είναι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι. Βλέπε ερώτηση 12 76) Στο άρθρο 10 της προκήρυξης παράγραφος 3 αναφέρεται ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν 2 σχηματικές τομές (κλ. 1:200 ή 1:100) στην πινακίδα 3. Οι τομές αυτές θα πρέπει να γίνουν στην θέση του κτιρίου στάθμευσης; Η πρόταση είναι ελεύθερη. Οι τομές θα σχεδιαστούν όπου εσείς κρίνετε προκειμένου η πρόταση να γίνει κατανοητή. 77) Στο άρθρο 10 της προκήρυξης παράγραφος Γ, υπάρχει αναφορά στους στόχους του « ». Πώς θα πρέπει να τεκμηριώνει η πρόταση την συνεισφορά της στην επίτευξη αυτών των στόχων; Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα; Ισχύουν ότι αναφέρονται στην προκήρυξη. 78) Οταν προτείνετε να ενταχθούν νέες χρήσεις και να καταργηθούν υφιστάμενες (άρθρο 13, παρ. Α) αναφέρεστε σε δημόσιες και κοινωφελείς χρήσεις ή σε ιδιωτικές όπως εμπόριο, κατοικία, υπηρεσίες κτλ; Υπάρχει η δυνατότητα να προταθούν κτίρια για την στέγαση δημόσιων και κοινωφελών χρήσεων; 13

14 Βλέπε ερώτηση 30 79) Στο άρθρο 3 αναφέρεστε στον «ευρύτερο χώρο που δημιουργείται από τη διεύρυνση των οδών». Υπάρχει κάποια μελέτη ή πρόθεση να αυξηθεί το πλάτος των οδών; Να εξεταστεί στα πλαίσια σχεδιασμού της πρότασής σας. 80) Υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη για τις Σέρρες ή για την περιοχή επέμβασης; Θα μπορούσε να μας παρασχεθεί; Αν όχι, πού θα μπορούσαμε να την αναζητήσουμε; Βλέπε ερώτηση 4 81) Μπορούμε να προτείνουμε την κατασκευή κτιρίων πάνω από το επίπεδο του εδάφους; Ναι είναι δυνατή η κατασκευή κτιρίων. 82) Ποιά είναι η κατώτερη στάθμη που μπορεί να έχει η εκσκαφή του υπόγειου κτιρίου στάθμευσης; Αναμένεται να βρεθούν αρχαιότητες, κι αν ναι σε ποιο βάθος; Δεν υπάρχει δέσμευση για την εκσκαφή του υπόγειου κτιρίου. 83) Πόσες θέσεις πρέπει να προβλεφθούν στον υπόγειο χώρο στάθμευσης; Βλέπε ερώτηση ) Διευκρινήστε σε ποιό βαθμό μπορούμε να παρέμβουμε έτσι ώστε να «μετασχηματίσουμεαναπλάσουμε το κέλυφος των πολυκατοικιών» περιμετρικά της πλατείας. Δεν υπάρχει δέσμευση. 85) Υπάρχει δυνατότητα να προτείνουμε νέες κατασκευές και διπλά κελύφη πάνω στα κτίρια εφόσον δεν αυξάνεται η δόμηση; Η πρόταση είναι ελεύθερη. 86) Θα μπορούσαμε να προτείνουμε τη μετακίνηση της αφετηρίας των λεωφορείων σε άλλη θέση εντός ή εκτός της περιοχής μελέτης; Η πρόταση είναι ελεύθερη, αλλά οι αλλαγές που θα προταθούν πρέπει να είναι Τεκμηριωμένες. Επίσης πρέπει να προβλέπεται η συνέχεια κίνησης των οχημάτων. 14

15 87) Στην κάτοψη που μας έχει δοθεί σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή «χώρος διά την ανέγερσιν δημοτικής αγοράς». Ο χώρος αυτός είναι άρα δεσμευμένος ή μπορούμε να παρέμβουμε εκεί εξίσου; Βλέπε ερώτηση ) Στο άρθρο 10 παρ. 3 της προκήρυξης ενώ καταρχήν αναφέρεται η κλίμακα των σχεδίων σε κάθε πινακίδα (πιν.1, κλ. 1:500, πιν.2, κλ.1:200, πιν.3, κλ.1:100 ή 1:200 και λεπτομέρειες 1:20 ή 1:50, πιο κάτω στο κείμενο αναφέρεται ότι η κλίμακα των σχεδίων επιλέγεται από τους διαγωνιζόμενους. Τι από τα δύο ισχύει; Οι κλίμακες είναι δεσμευτικές εκτός από την Πινακίδα 3 όπου η επιλογή είναι δική σας. 89) Στο άρθρο 10 παρ. 3 της προκήρυξης ενώ καταρχήν αναφέρεται ότι μόνο μια πινακίδα θα είναι εκτυπωμένη και επικολλημένη σε χαρτόνι και οι άλλες απλά εκτυπωμένες σε χαρτί, στη συνέχεια με έντονα μπλε γράμματα αναφέρεται ότι "Οι πινακίδες πρέπει να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι". Τι από τα δύο ισχύει; Βλέπε ερώτηση ) Ποιά η σήμανση που θα πρέπει να έχει το cd-rom της παράδοσης εξωτερικά; Αυτή θα βρίσκεται επάνω στον δίσκο ή στη θήκη του; 90) Στο σχέδιο οριζοντιογραφίας που συνοδεύει την προκύρηξη αναφέρεται "χώρος δια την ανέγερσιν δημοτικής αγοράς". Ισχύει αυτή η πρόβλεψη; Βλέπε ερώτηση 19 91) Οι στάσεις των λεωφορείων που υφίστανται στην περιοχή της πλατείας αποτελούν απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να συμπεριληφθεί στην πρόταση; Ο αριθμός τους είναι δεσμευτικός; Η χωροθέτηση στην πρότασή θα γίνει κατά την κρίση των διαγωνιζόμενων; Βλέπε ερώτηση ) Ποια η σχέση του σταθμού Υπεραστικών λεωφορείων με την Πλατεία Εμπορίου; Βλέπε ερώτηση ) Στο άρθρο 13 παρ. Ε της προκήρυξης αναφέρεται πως θα πρέπει να εφαρμοστεί έλεγχος των ιδιοκτησιακών δεδομένων των προτεινόμενων περιοχών. Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να γίνει από 15

16 τους διαγωνιζόμενους και ποιά η αναγκαιότητά του; Ο δημόσιος χώρος, όπως αυτός περιγράφεται στο σχέδιο Οριζοντιογραφίας της προκήρυξης δεν ισχύει; Θα πρέπει να έχει γίνει έλεγχος για τα κτίρια που θα προταθούν για ανάπλαση του κελύφους τους; 94) Είναι στην κρίση των διαγωνιζόμενων η υποβολή κυκλοφοριακής πρότασης, με μετατροπή της υφιστάμενης κυκλοφορίας; Βλέπε ερώτηση ) Είναι στην κρίση των διαγωνιζόμενων η πεζοδρόμηση οδών; Βλέπε ερώτηση 51 και ) Όσον αφορά στον υπόγειο χώρο στάθμευσης που προβλέπεται στο Ο.Π.210, υπάρχουν προδιαγραφές γι αυτόν, όπως μέγεθος, απαιτούμενος αριθμός θέσεων, αριθμός υπογείων ορόφων κλπ; Βλέπε ερώτηση ) Στο άρθρο 10 παρ. 3 της προκήρυξης αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν υπόβαθρα της περιοχής, να ενημερωθούν για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κίνησης και στάθμευσης, και να πάρουν πληροφορίες για τον προβλεπόμενο χώρο στάθμευσης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία όμως σε τηλεφωνική επικοινωνία δηλώνει πως δεν διαθέτει περεταίρω στοιχεία για οποιονδήποτε από τους παραπάνω τομείς. Υπάρχουν επιπλέον στοιχεία, και αν ναι δεν είναι σκόπιμο αυτά να κοινοποιηθούν σε όλους τους εγγεγραμμένους στο διαγωνισμό; Βλέπε ερώτηση 4 (υφιστάμενη κυκλοφοριακή κατάσταση) 97) Στο άρθρο 10, σημ.1 της προκήρυξης αναφέρεται πως "Για τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές... Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου." Οι "προτεινόμενες" από ποιόν, τους διαγωνιζόμενους; Αν ναι, με ποιόν τρόπο ο διαγωνιζόμενος θα ενημερωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία για τις προτεινόμενες από αυτόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις; Βλέπε ερώτηση 4 98)Υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής, είτε εφαρμοσμένη είτε ως πρόταση; Βλέπε ερώτηση 4 99) Η σήμανση στο σχέδιο «Χώρος για την ανέγερση Δημοτικής Αγοράς», αναφέρεται σε πραγματική μελλοντική οικοδόμηση τέτοιου χώρου στο εν λόγω σημείο, που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη στην πρόταση; Βλέπε ερώτηση ) Μπορούμε να αλλάξουμε τη χάραξη των οδών, ή οφείλουμε να τηρήσουμε κάποια μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης; Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, παρακαλούμε όπως μας το χορηγήσατε, αναφέρεστε στο άρθρο 10 της προκήρυξης σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που διαθέτει η Δ/νση 16

17 Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Βλέπε ερώτηση 5 101)Επίσης στο άρθρο 10 της προκήρυξης αναφέρεστε στο οικόπεδο της πρώην Δημοτικής Αγοράς, το οποίο πρόκειται να μετατραπεί σε υπόγειο πάρκινγκ. Παρακαλούμε να μας καταδείξετε στο σχέδιο που ακριβώς βρίσκεται. Αφορά το δημοτικό οικόπεδο ΟΠ ) Τα υφιστάμενα κτήρια στο Ο.Π. 210 παραμένουν και ο υπόγειος χώρος στάθμευσης προβλέπεται για το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου που ορίζεται από την Ο.Γ.; Ναι τα υφιστάμενα κτήρια στο Ο.Π. 210 παραμένουν. Βλέπε ερώτηση ) Στο προράστημα 2 της πλατειας εμπορίου, φαίνεται να έχει προβλεφθεί χώρος για την ανέγερση Δημοτικής Αγοράς. Υπάρχει ακόμα αυτή η πρόθεση? Είναι δηλ. ένα δεδομένο που πρέπει να λάβουμε υπόψιν στο σχεδιασμό, το οτι σε εκείνο το σημείο θα υπάρξει κάποιο κτίριο ή όχι Σε περίπτωση που η απάντηση ειναι ναι, κάνουμε προτασεις μορφολογικές και για το κτίριο αυτό? Βλέπε ερώτηση ) Στο προσάρτημα 2 υπάρχει χώρος χαρακτηρισμένος ως ΧΩΡΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Τι ακριβώς προβλέπεται για τον χώρο αυτόν; Βλέπε ερώτηση )ΤΙ ακριβώς εννοείτε με τον όρο διεύρυνση οδικών αξόνων; Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε ροές οδών; Μπορεί να γίνει διαπλάτυνση πεζοδρομίων ή αντίστοιχα μείωση του πλάτους ορισμένων ενδεχομένως; Βλέπε ερώτηση ) Επιτρέπεται η κατασκευή κτηρίου στον χώρο του Ο.Π. 210; Και αν ναι με ποιες προϋποθέσεις ; Επιτρέπεται η κατασκευή κτηρίου - ων γενικότερα; Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση. Βλέπε ερώτηση ) Δεν ξεκαθαρίζεται αν όλες ή μόνο μια από τις πινακίδες θα είναι σε άκαμπτο χαρτόνι. Βλέπε ερώτηση ) Η περιοχή επέμβασης αφορά όλη την περιοχή που είναι σχεδιασμένη στα τοπογραφικά; Ναι. Βλέπε προσάρτημα IV. 17

18 109) Σαν σύμβουλος μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε και αν ναι με ποιους όρους; Βλέπε ερώτηση 1 110) Ο χώρος στάθμευσης των λεωφορείων μπορεί να απομακρυνθεί; Βλέπε ερώτηση ) Στη σελ. 9 της Προκήρυξης αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η κάθε μια από τις τρεις πινακίδες. Είναι δυνατή χωροθέτηση κάποιων στοιχείων της Πιν.2 στην Πιν.1 ; 112)Παρακαλώ διευκρινίστε εάν θα παραδοθεί επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι (Κ-Mount) μόνο μια αντιπροσωπευτική πινακίδα ή όλες οι πινακίδες της κάθε πρότασης ; Βλέπε ερώτηση )Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της χάραξης τμημάτων κάποιου ή κάποιων οδικών αξόνων που υφίστανται εντός της περιοχής μελέτης του διαγωνισμού (με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκύπτει σημαντική ποσοτική και ποιοτική επιβάρυνση στο ευρύτερο κυκλοφοριακό φορτίο της περιοχής) προς όφελος της τελικής Πρότασης ; Οποιαδήποτε πρόταση θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη και να επιτρέπει τη συνέχεια της κυκλοφορίας 114)Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς (της υποφαινόμενης στην δοθείσα οριζοντιογραφία) ορισμένης θέσης της Δημοτικής Αγοράς σε άλλη θέση (χωρίς σημαντική μείωση του μεγέθους της) ; Ναι. Δεν υπάρχει δέσμευση. 115)Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των στάσεων των λεωφορείων σε άλλες θέσεις ; Βλέπε ερώτηση ) Στο ανατολικό κομμάτι της πλατείας εμπορίου οι στάσεις λεωφορείων πρέπει να διατηρηθούν? Βλέπε ερώτηση ) Ο περιγεγραμμένος στο τοπογραφικό χώρος για την μελλοντική Δημοτική Αγορά είναι αντικείμενο του διαγωνισμού? Το κτίριο αυτό είναι προς σχεδιασμό από τους διαγωνιζόμενους έστω και σχηματικά? 18

19 Ο περιγεγραμμένος χώρος αποτελεί αντικείμενο μελέτης. Δεν υπάρχει δέσμευση για μελλοντική Δημοτική αγορά. 118) Κυκλοφοριακη ρύθμιση οχημάτων: Ποιες είναι οι σημερινές ροές και ποιές οι επιθυμούμενες? Υπάρχουν στοιχεία από την τεχνική υπηρεσία ώστε να δοθούν? Ζητείται από τους μελετητές ολοκληρωμένη πρόταση κινήσεων μέσα στα πλαίσια διαγωνισμού ιδεών? Υπάρχουν δεδομένα για την μελλοντική κίνηση των οχημάτων στη περιοχή? Η πρόταση αναπτύσσεται ελεύθερα, αρκεί οι παρεμβάσεις να είναι αιτιολογημένες και να εξασφαλίζεται ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. 119) Οι μελετητές μπορούν να προτείνουν περιορισμούς στην κίνηση οχημάτων ή πρέπει να διατηρηθεί ο σημερινός φόρτος? Η μονοδρόμηση της Μεγ Αλεξάνδρου διατηρείται? Υπάρχει απαίτηση συγκεκριμένου πλάτους ή λωρίδων? Βλέπε ερώτηση ) Αναφορικά με την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα... οι υπηρεσίες δίνουν στο μεγάλο ποσοστό τους τώρα βραχυπρόθεσμες ενημερότητες. Είναι εντάξει αν ισχύουν την ημερομηνία παράδοσης του διαγωνισμού ή πρέπει να ισχύουν μέχρι την όποια μέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων? Βλέπε ερώτηση 1 121)Ο πλήρης σχεδιασμός του παρκινγκ είναι αντικειμενο σχεδιασμου ή όχι.? Υπάρχουν δεδομένα γύρω από αυτό, όπως χωρητικότητα κλπ? Δεν αναφέρεται κατι σχετικό στην Προκύρηξη ή στα παρεχόμενα στοιχεία. Η πρόταση αναπτύσσεται ελεύθερα. Για το υπόγειο χώρο στάθμευσης ισχύουν ότι αναφέρεται στην προκήρυξη. 122)Στην προκήρυξη στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι η πρόταση θα παραδοθεί συσκευασμένη σε ένα και μόνο αδιαφανές δέμα με ένα δεκαψήφιο αριθμό στη θέση του αποστολέα. Τα ταχυδρομεία εκτός Ελλάδας δε δέχονται να παραλάβουν δέμα πάνω στο οποίο δε αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα. Μπορούμε να στείλουμε την πρόταση σε διπλή συσκευασία; Η πρώτη με τα στοιχεία που θα πεταχτεί αμέσως μετά την παραλαβή και η δεύτερη με τον εξαψήφιο κωδικό; 123)Μπορεί να δοθεί κυκλοφοριακή μελέτη της ευρύτερης περιοχής; Βλέπε ερώτηση )Μέχρι ποιο βαθμό μπορούν να γίνουν δεκτές προτάσεις με σημαντικές αλλαγές στο κυκλοφοριακό; Βλέπε ερώτηση

20 125)Για το μελλοντικό υπόγειο πάρκινκ τι προβλέπεται ακριβώς; Πόσες θέσεις στάθμευσης, τι επιφάνεια θα καταλαμβάνει; Βλέπε ερώτηση )Στο τοπογραφικό που έχει δοθεί αναφέρεται σε ένα σημείο χώρος δια την ανέγερσιν δημοτικής αγοράς. Σε τι ακριβώς αναφέρεται; Πρέπει να ληφθεί υπόψη; Βλέπε ερώτηση )Τι επεμβάσεις στις όψεις των πολυκατοικιών περιμετρικά της πλατείας μπορούν να γίνουν δεκτές; 128) Σε περίπτωση που κάποιος είναι ενεργό μέλος του ασφαλιστικού φορέα αλλά οφείλει ένα εξάμηνο, μπορεί να γίνει προσκόμιση απλής βεβαίωσης εγγραφής αντί της ασφαλιστικής ενημερότητας; Είναι άδικο να μη μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι συνάδελφοι αρχιτέκτονες σε έναν διαγωνισμό λόγο οφειλών. Βλέπε ερώτηση ) Στη σελίδα 9 της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην τελευταία παράγραφο, δεν γίνεται κατανοητό αν τελικά θα είναι μόνο μία (1) ή όλες οι πινακίδες σε άκαμπτο χαρτόνι (K-mount), καθώς αναγράφεται με έντονα υπογραμμισμένα γράμματα ότι : «Οι πινακίδες πρέπει να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι (K-mount)», σε αντίφαση με την προηγούμενη αναφορά στην ίδια παράγραφο ότι η μια πινακίδα θα είναι επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι (K-mount) και οι υπόλοιπες δύο απλά εκτυπωμένες. Βλέπε ερώτηση ) Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρήσης λογισμικού με παραγωγή αρχείου DWG, μπορούν να παραδοθούν τα τελικά σχέδια της αρχιτεκτονικής πρότασης σε κάποια άλλη ηλεκτρονική μορφή; 131) Στο άρθρο 10, παράγραφος 10.3 και συγκεκριμένα στα περιεχόμενα της πινακίδας 3, αναφέρεται με έντονα γράμματα: «Σχηματικές κατόψεις του κτιρίου στάθμευσης.» Είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η λύση σε κάτοψη του Υπόγειου Parking ή μπορούμε να αρκεστούμε σε μια απλή σήμανση εισόδου/εξόδου σε αυτό στο σχέδιο κάτοψης διαμόρφωσης των οδικών αξόνων; Το υπόγειο parking απαιτεί μια ξεχωριστή σχεδιαστική αρχιτεκτονική μελέτη σε σχέση με την αρχιτεκτονική μελέτη της διαμόρφωσης ανάδειξης των οδικών αξόνων, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να μετατραπεί από μικρής κλίμακας σε μεγάλης κλίμακα. 20

21 Για το υπόγειο πάρκινγκ δεν ζητείται αρχιτεκτονική μελέτη αλλά σχηματικές κατόψεις και σχηματικές τομές. 132) Στο άρθρο 10, παράγραφος 10.3 και συγκεκριμένα στις σημειώσεις 1 και 2, αναφέρεται ότι για τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για την μελλοντική χρήση υπόγειου parking οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Παρακαλούμε πολύ να γίνει πιο σαφές. Πιο θα είναι το είδος των πληροφοριών που θα παρέχονται και τι ρόλο ή περιορισμούς θα έχουν στην αρχιτεκτονική πρόταση; Θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό να παρέχονται πληροφορίες για έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου εκτός της αναλυτικής προκήρυξης και χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός. Πληροφορίες που μπορεί να αποτελούν καθοριστικό ρόλο στον τελικό σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής πρότασης. Η αρχιτεκτονική πρόταση διαμορφώνεται ελεύθερα, αρκεί να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. 133) Είναι δυνατή η συμμετοχή στο διαγωνισμό αρχιτεκτόνων μηχανικών χωρίς δικαιολογητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό τη προυπόθεση ότι θα δηλωθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες της ομάδας και δεν θα έχουν κανένα ποσοστό συμμετοχής στο οικονομικό έπαθλο σε περίπτωση που η πρόταση της ομάδας βραβευθεί; Βλέπε ερώτηση ) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό με τη φοιτητική τους ιδιότητα έχουν και οι διδακτορικοί φοιτητές (υποψήφιοι διδάκτορες); Βλέπε ερώτηση ) Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων στάθμευσης που πρέπει να περιλαμβάνει το υπόγειο parking; Βλέπε ερώτηση ) Ποιο είναι το μέγεθος και τα όρια του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο προορίζεται για υπόγειος χώρος στάθμευσης? Βλέπε ερώτηση 24 και 30 21

22 137) Ποιες οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης? Βλέπε ερώτηση 4 138) Υπάρχουν κάποιες παιρετέρω προδιαγραφές για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης που ζητείται? (αριθμός θέσεων, αριθμός επιπέδων) 139) Θα μπορούσατε να μας παρέχετε ένα υπόβαθρο πιο διευρυμένο ώστε να μπορούμε να δούμε το σύνολο των περιγραμμάτων των κτηρίων και όχι μόνο τις όψεις τους? Δεν υπάρχει δυνατότητα. 140) Υπάρχει κάποια πρόσφατη κυκλοφοριακή μελέτη για τη συγκεκριμένη περιοχή και με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτή? Ισχύει το σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης και τα δεδομένα για τη δημόσια συγκοινωνία (βλέπε ερώτηση 4 και 11). 141) Είναι δυνατόν να μας ενημερώσετε διαγραμματικά για την κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων στο σημείο επέμβασης? Βλέπε ερώτηση ) Θα ήταν εύκολο να μας παράσχετε κάποιες πληροφορίες για την κίνηση των λεωφορείων? Για τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα easy-trip services. 143) Ποιά είναι η ελάχιστη-μέγιστη απαιτούμενη χωρητικότητα για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης? Δεν υπάρχει δέσμευση. 144) Στην προκήρυξη σημειώνεται <<οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να επιλέξουν όψεις κτιρίων (πολυκατοικιών ) περιμετρικά της πλατείας Εμπορίου, και να μετασχηματίσουν - αναπλάσουν το κέλυφός τους >>, εννοείται τις όψεις των κτιρίων του Ο.Π. 210 Ή Ο.Π. 77? 22

23 145) Στην προκήρυξη δεν είναι σαφές πόσες από τις πινακίδες θα είναι επικολλημένες σε k- mount,μπορείτε να μας το διευκρινίσετε? 23

24 Βλέπε ερώτηση ) Θα μας δοθεί κάποιος χάρτης με την κυκλοφορία? Ναι. 147) Τα όρια επέμβασης είναι αποκλειστικά αυτά των οικοδομικών τετραγώνων ή μπορεί να τροποποιηθούν και οι χαράξεις και οι διαστάσεις των οδών? Βλέπε ερώτηση 24, 30 και ) Υπάρχει κάποιος χάρτης με σημαντικές αρχαιολογικά περιοχές της πόλης? Όχι δεν υπάρχει. 149) Υπάρχει κάποιος χάρτης των υφισταμενων πεζοδρομήσεων της πόλης? Υπάρχει πρόθεση επέκτασης αυτών? προβλέπονται πεζοδρομήσεις στην άμεση περιοχή? Θεσμικά δεν υπάρχει απόφαση πεζοδρόμησης στην περιοχή μελέτης. Επισυνάπτεται σχέδιο υφιστάμενων πεζοδρόμων της πόλης 150) Η απόφαση απομάκρυνσης των αστικών λεωφορείων είναι οριστική? Δεν υπάρχει Απόφαση απομάκρυνσης των αστικών λεωφορείων. 151) Υπάρχουν αξιόλογα κτίρια στην περιοχή? Υπάρχει λίστα αξιόλογων ή διατηρητέων κτιρίων της πόλης? Υπάρχει στρατηγική σχετική με την αρχιτεκτονική στην πόλη? Ναι, το ξενοδοχείο METROPOLIS γωνία του ΟΠ 33 Οδός Κων/πολεως και Παπαπαύλου. 152) Ο χώρος στάθμευσης που ζητείται θα πρέπει να είναι χωρητικότητας πόσων οχημάτων και να αναπτύσσεται σε πόσους ορόφους?μπορεί να μας διατεθεί η παλιότερη σχετική μελέτη? Ο σχεδιασμός του υπόγειου χώρου στάθμευσης είναι ελεύθερος.

25 153) Το ζήτημα της πιλοτικής εφαρμογής στην περίπτωση του διαγωνισμού πώς γίνεται αντιληπτό από την διοργανώτρια αρχή? Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παρ. στ. 154) Γνωρίζουμε αν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή μελέτης? Όχι. 155) Μπορούν να προταθούν πεζοδρομήσεις δρόμων στην ευρύτερη περιοχή? Ναι μπορούν. 156) Η διοργανώτρια αρχή ζητάει πάρκο ή πλατεία? Επιτρέπεται η πρόβλεψη κατασκευών όπως αναψυκτηρίων κτλ στα πεδία μελέτης? Ζητούμενο είναι η αναβάθμιση της πλατείας και η δημιουργία ενός πόλου έλξης και βλέπε ερώτηση ) Καλημέρα θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση αναφορικά με τα παραδοτέα του διαγωνισμού.στοάρθρο 10.5 επισημαίνετε ότι κάθε πρόσθετο στοιχείο δε θα ληφθεί υπόψη.θα επιθυμούσαμε να συμπεριλάβουμε ένα αρχείο animation.εμπίπτει στην ίδια κατηγορία? 149)) Ποιο είναι το μέγεθος και τα όρια του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο προορίζεται για υπόγειος χώρος στάθμευσης? 158) Υπάρχει δυνατότητα το προσάρτημα 2 που δίδεται σε μορφή pdf να δοθεί σε επεξεργάσιμη μορφή (dwg)? Το προσάρτημα ΙΙ έχει ήδη δοθεί. 159)Θα δοθεί κάποιο σχέδιο / διάγραμμα υης υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης? Βλέπε ερώτηση ) Υπάρχει προαπαιτούμενος αριθμός θέσεων για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης που ορίζει ο διαγωνισμός?

26 Βλέπε ερώτηση ) Υπάρχει υφιστάμενο κυκλοφοριακό σχεδιάγραμμα της περιοχής? Βλέπε ερώτηση ) Η κυκλοφορία των οχημάτων θα παραμείνει ως έχει, ή μπορεί να τροποποηθεί στηριζόμενη στην καινούργια πρόταση? Η πρόταση είναι ελεύθερη. 163) Άρθρο 3:''Μετασχηματισμός- ανάπλαση του κελύφους των όψεων''. Με τον όρο κέλυφος εννοούμε την εξωτερική επιδερμίδα? 164) Άρθρο 8: ''Έγκυρη υποβολή μέσω ταχυδρομείου. Με τον όρο έγκυρη υποβολή εννοούμε ότι η σφραγίδα πρέπει να έχει ημερομηνία 03/03 μέχρι τις 15:00? Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση. 165) Άρθρο 10 παράρτημα 3: Οι πινακίδες να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι. Παρακαλώ διευκρινίστε: Η πρώτη ή και οι τρεις να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι? Βλέπε ερώτηση ) Άρθρο 12: Διευκρινίστε παρακαλούμε τι θα περιέχει ο σφραγισμένος φάκελος σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται την επώνυμη παρουσίαση της πρότασής του σε περίπτωση που δεν διακριθεί. 167) Διευκρινίστε παρακαλούμε τα όρια του Ο.Π.210. Έχει αναρτηθεί το προσάρτημα IV. ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΒΟΛΟΣ Χ4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 3 ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού συνόλου

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημειακού συνόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ TOΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει διαγωνισμό ιδεών (εφεξής «ο Διαγωνισμός» ), με θέμα : ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ TOΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. σε συνεργασία με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Τ.Ε.Ε./T.K.M.) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. σε συνεργασία με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Τ.Ε.Ε./T.K.M.) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ σε συνεργασία με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Τ.Ε.Ε./T.K.M.) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ " Ανάκτηση ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ELITH - ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν έως την 17 η Ιουλίου 2013 σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11769/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. : Θ.Αντωντζίκη : 210 82.00.859 : 1.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεμεσός, μία νέα εποχή

Λεμεσός, μία νέα εποχή ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Λεμεσός, μία νέα εποχή Δήμος Λεμεσού Φ.Ε.Κ. Τμήμα Λεμεσού Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (ΦΕΚ) - τμήμα Λεμεσού προκηρύσσουν τον φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή».

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013 ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/9/2013 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τον Δεκέμβριο του 2013 θα απονεμηθούν τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ - EXPLORING THE BOUNDARIES» ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διοργάνωση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001070052 2013-05-21

13PROC001070052 2013-05-21 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ.: 210-82.03.292 82.11.124 FAX: 210-82.15.909 http://www.aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 112/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

: Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010

: Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Προµηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14075/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. : Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 1. Υποθέτοντας ότι οι στάσεις θα έχουν δύο πλατφόρµες (µιά για κάθε κατεύθυνση κίνησης της συγκοινωνίας), θα θέλαµε να γνωρίζουµε άν το ίδιο ισχύει και για τις δύο ακριανές (Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Aθήνα 2 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1041499/ 3113/ 694/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1065 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά»

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Ερώτηση 1.: Στην ενότητα 15.2.1 «Πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Από πειραματική σε πιλοτική εφαρμογή SUSREG Case Study 2 Πειραματική μελέτη Τι κερδίσαμε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρ. προκήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτηρίου- Διερεύνηση της δομικής συγκρότησης (χώρος,υλική έκφραση φώς) Διδάσκοντες: Αναστασία Πεχλιβανίδου-Λιακατά, τ.καθηγήτρια ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφικός ιαγωνισµός. στις Κατασκευές στην Κύπρο;». ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 3. Εντοπισµός των κακών πρακτικών ως περιπτώσεις προς αποφυγή

Φωτογραφικός ιαγωνισµός. στις Κατασκευές στην Κύπρο;». ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 3. Εντοπισµός των κακών πρακτικών ως περιπτώσεις προς αποφυγή Επαρχιακό Τµήµα Λευκωσίας-Κερύνειας Φωτογραφικός ιαγωνισµός «Ασφάλεια στις Κατασκευές στην Κύπρο;» Ο Σύλλογος Πολιτικών ικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) προκηρύσσει ιαγωνισµό Φωτογραφίας µε θέµα: «Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 96. Σε μία υπό σύσταση επιχείρηση O.E. η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-5-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404531 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα