ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/2/2015 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ''ΑΝΑΚΤΗΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ- Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Ο.Π. 210'' 1) Στη σχετική προκήρυξη του προαναφερόμενου διαγωνισμού και ειδικότερα στο άρθρο 12 (ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ) αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν ''δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (πλην φοιτητών)'' καθώς και ''βεβαίωση από το ΤΕΕ ότι έχουν πληρωθεί οι οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης τη πρότασης''(12). Όπως γνωρίζετε, μεγάλος αριθμός αρχιτεκτόνων, λόγω του δυσχερούς και ασφυκτικού οικονομικού περιβάλλοντος που βιώνει τα τελευταία 5 χρόνια, δεν έχει την δυνατότητα απόκτησης ασφαλιστικής ενημερότητας και καταβολής της ετήσιας συνδρομής προς το ΤΕΕ. Αν και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο(φεκ1427/β'/ )στο άρθρο 10 (Χρόνος και τρόπος υποβολής μελετώνυποχρεώσεις διαγωνιζομένων) προβλέπει τα παραπάνω προϋποθέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μόνο σε κανονικές συνθήκες. Σας προτείνω λοιπόν, να επανεξετάσετε άμεσα το περιεχόμενο του άρθρου 12 της προκήρυξης σας, έτσι ώστε να μην αποκλειστεί μεγάλος αριθμός αρχιτεκτόνων και να μην λειτουργήσει έμμεσα ο διαγωνισμός σας ως εισπρακτικός μηχανισμός οφειλών, κάτι που είναι πέρα από το πνεύμα των ανοιχτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Κατόπιν του από 22/01/2015 εγγράφου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσ/νίκης και έχ οντας υπόψη το άρθρο 10, παρ. 4 της Απόφασης του ΥΠΕΚΑ 26804/2011, σύμφωνα μ ε το οποίο...τα δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και τις Υ.Δ. μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό του που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.3316/05, με εξαίρεση τους σπουδαστικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και τους διαγωνισμούς ιδεών..., στον συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από τους συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση η Κριτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 14 της προκήρυξης καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας, θα διαπιστώσει το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό των βραβευθέντων, διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού από τα βραβεία σε περιπτώσεις μη τήρησης των απαιτήσεων της προκήρυξης. 2) Τοπογραφικό σχέδιο dwg? Έχει ήδη δοθεί στους συμμετέχοντες. 3) Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το υπόγειο γκαράζ? πχ από που είσοδος και έξοδος, πόσες θέσεις, όριο οικοπέδου για την ανάπτυξη του γκαράζ... 1

2 Η πρόταση ιδεών είναι ελεύθερη. Το όριο του οικοπέδου φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα παράρτημα ΙV. 4) Κυκλοφορία οχημάτων στις οδούς που διέρχονται απο την περιοχή μελέτης? Επισυνάπτουμε σχέδιο της περιοχής μελέτης με την υφιστάμενη ροή κυκλοφορίας οχημάτων. παράρτημα ΙV. 5) Καταργούνται κάποιοι άξονες κυκλοφορίας οχημάτων,δηλαδή δημιουργούνται πεζόδρομοι όπου κρίνουμε απαραίτητο ή τα κράσπεδα των πεζοδρομίων παραμένουν στα ίδια ακριβώς σημεία? Η διαμόρφωση της πρότασης είναι ελεύθερη, αρκεί να εξασφαλίζεται η συνέχεια της κυκλοφορίας των οχημάτων. 6) Πρέπει να διατηρηθούν τα υπάρχοντα κτίρια στο οικόπεδο Ο.Π. 210? Ναι πρέπει να διατηρηθούν. 7) Είναι δεσμευτικά τα υπάρχοντα όρια των οικοπέδων για την υλοποίηση των όποιων κατασκευών- διαμόρφωση της πλατείας? Θα δοθούν οι όροι δόμησης της περιοχής? Τα όρια των ιδιωτικών οικοπέδων είναι δεσμευτικά. Όροι Δόμησης δημοτικών οικοπέδων Συντελεστής δόμησης 3 Ποσοστό κάλυψης 70% 8) Όσον αφορά τον υπόγειο χώρο στάθμευσης απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων στάθμευσης? 9) Θα δοθούν πληροφορίες για τους στόχους << >>(άρθρο 13, σελ. 13 της 2

3 προκήρυξης)? 10) Θα δοθεί διάγραμμα με τις αναφερόμενες στην προκήρυξη μελέτες της περιοχής (κεφ. 3, σελ. 10) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (εφόσον πολλοί συμμετέχοντες δεν κατοικούν στις Σέρρες)? 11) Θα δοθεί κυκλοφοριακός χάρτης της περιοχής μελέτης καθώσ και χάρτης της πορείας των γραμμών των μέσων μαζικής μεταφοράς? Για τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα easy-trip services. 12) Στο τεύχος της προκήρυξης του διαγωνισμού στο κεφάλαιο 3 ΣΧΕΔΙΑ, στη σελ.9, ζητώνται τρεις πινακίδες ΑΟ με σχέδια (κατόψεις,τομές κλπ.) σε συγκεκριμένες κλίμακες. Και οι τρεις πινακίδες θα πρέπει να είναι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι (Κ-mount)? Καθώς στην προκήρυξη γράφει <<Οι υπόλοιπες δύο πινακίδες θα είναι απλά εκτυπωμένες (αλλά όχι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι). Οι πινακίδες πρέπει να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι(κmount)>>. Η μία πινακίδα η οποία θα είναι αντιπροσωπευτική της πρότασης πρέπει να είναι εκτυπωμένη και επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι (k-mount) και με αυτήν θα λάβετε μέρος στην έκθεση όλων των προτάσεων που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. Οι υπόλοιπες δύο πινακίδες θα είναι απλά εκτυπωμένες ( αλλά όχι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι.) 13) Η μία αντιπροσωπευτική πινακίδα της πρότασης περιλαμβάνεται στις τρεις πινακίδες που πρέπει να υποβληθούν ή θα πρέπει να παραδώσουμε και μια τέταρτη? Ναι περιλαμβάνεται. 14) Στο άρθρο 10.5 επισημαίνετε ότι κάθε πρόσθετο στοιχείο δε θα ληφθεί υπόψη. Θα επιθυμούσαμε να συμπεριλάβουμε ένα αρχείο animation.εμπίπτει στην ίδια κατηγορία? 15) Ορισμένα μέλη της ομάδας δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Τ.Ε.Ε.(ζουν και 3

4 εργάζονται στο εξωτερικό, είτε ως αρχιτέκτονες είτε ως αρχιτέκτονεςπου εκτελούν πρακτική άσκηση) και δεν ανήκουν στον ασφαλιστικό φορέα του ΤΣΜΕΔΕ. Μπορούν τα μέλη αυτά να συμμετέχουν ως συνεργάτες ή ως σύμβουλοι της ομάδας? Αν ναι, θα πρέπει να καταθέσουν κάποια δικαιολογητικά? Βλέπε ερώτηση 1 16) Είναι δεσμευτική η θέση του τέρματος των αστικών λεωφορείων? Υπάρχει δυνατότητα - προοπτική μεταφοράς τους σε άλλο σημείο? Όχι, δεν είναι δεσμευτική. Οποιαδήποτε πρόταση για μεταφορά της στάσης, αμφιδρόμηση, μονοδρόμηση, πεζοδρόμηση κ.λ.π., θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη. 17) Σε ποιά μορφή θα παραδοθούν οι πινακίδες? Πόσες θα είναι σε άκαμπτο χαρτόνι? Βλέπε ερώτηση 4 18) Είναι δυνατόν να προμηθευτούμε από το δήμο σας υπόβαθρα σε ψηφιακή μορφή, μέσω mail? Έχουν δοθεί υπόβαθρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 19) Στο χώρο για την ανέγερση της δημοτικής αγοράς να δημιουργηθεί/σχεδιαστεί κτίσμα ή να αφεθεί το περίγραμμά του κενό υποχρεωτικά για μελλοντικό σχεδιασμό? Ο συγκεκριμένος χώρος δια την ανέγερσης δημοτικής αγοράς που αναφέρεται στο Προσάρτημα ΙΙ να μην ληφθεί υπόψη διότι προβλέπεται να αποχαρακτηριστεί. 20) Μπορεί εφόσον η πρόταση δουλευτεί σε Archicad να παραδοθούν αρχεία.pla και pdf προς εκτύπωση ή πρέπει υποχρεωτικά να παραδοθούν αρχεία.dwg με έτοιμα layout? 21) Και οι τρεις πινακίδες θα πρέπει να είναι κολλημένες σε k-mount? 4

5 Βλέπε ερώτηση 12 22) Μπορεί το υπόγειο parking να έχει 2ή 3 επίπεδα σε βάθος? Υπάρχουν σχετικές προδιαγραφές? Δεν υπάρχει δέσμευση. 23) Μπορεί να διευκρινιστεί η φορά κυκλοφορίας των δρόμων, ώστε να ληφθεί υπόψη στη νέα διαμόρφωση? Βλέπε ερώτηση 4 24) Μπορεί το Ο.Π.210 να διευρυνθεί,ώστε να περικλείει και το υπαίθριο πάρκινγκ της οδού Νίκου Νικολάου ή πρέπει αυστηρά να σχεδιαστεί το υπόγειο πάρκινγκ στο περίγραμμα της υπάρχουσας οικοδομικής γραμμής? Η πρόταση είναι ελεύθερη. 25) Στο προράστημα 2 της πλατείας εμπορείου, φαίνεται να έχει προβλεφθεί χώρος για την ανέγερση Δημοτικής Αγορας. Υπάρχει ακόμα αυτή η πρόθεση? Είναι δηλ. ένα δεδομένο που πρέπει να λάβουμε υπόψιν στο σχεδιασμό, το ότι σε εκείνο το σημείο θα υπάρξει κάποιο κτίριο ή όχι Σε περίπτωση που η απάντηση είναι ναι, κάνουμε προτάσεις μορφολογικές και για το κτίριο αυτό? Βλέπε ερώτηση ) Διατίθενται τα ύψη των κτιρίων της περιοχής ή και όψεις τους σε ψηφιακή μορφή ή και άλλη μορφή? Δεν διατίθενται τα ύψη των κτιρίων της περιοχής. Έχει αναρτηθεί φωτογραφική τεκμηρίωση της περιοχής. 27) Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι η αντιπροσωπευτική πινακίδα πρότασης πρέπει να είναι εκτυπωμένη σε άκαμπτο χαρτί (k-mount). 5

6 Συνεπώς πρέπει να είναι όλες οι πινακίδες εκτυπωμένες σε άκαμπτο χαρτί ή μόνο η αντιπροσωπευτική? Βλέπε ερώτηση 12 28) Από τις 3 αναφερόμενες πινακίδες ποιά θεωρείται η αντιπροσωπευτική της πρότασης? Βλέπε ερώτηση 12 29) Αναφέρεται ότι το Ο.Π.210 θα αξιοποιηθεί ως υπόγειος χώρος στάθμευσης. Υπάρχει δέσμευση για το πόσες θέσεις στάθμευσης θα έχει χωρητικότητα? Δέσμευση για το ύψος και τον αριθμό ορόφων? Δεν υπάρχει δέσμευση για τον σχεδιασμό του υπόγειου χώρου στάθμευσης. 30) Πάνω από το υπόγειο χώρο στάθμευσης μπορεί να ενταχθεί και μόνιμη κατασκευή (κτίριοόγκος) για την εξυπηρέτηση πολιτών σε δραστηριότητες αναψυχής ή δεσμευόμαστε μόνο στην αξιοποίηση του χώρου ως πρασίνου. Δεν υπάρχει δέσμευση για τον σχεδιασμό του χώρου πάνω από το υπόγειο χώρο στάθμευσης. Σε κάθε περίπτωση είναι ενδιαφέρον να συσχετιστεί οποιαδήποτε πρόταση ως προς την βιωσιμότητα του υπόγειου χώρου στάθμευσης σε συνδυασμό με την χρήση του ελεύθερου χώρου. 31) Στην επεξήγηση των πινακίδων, συγκεκριμένα στην πιν. 3, αναφέρεται κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες του υπόγειου χώρου στάθμευσης ή γενικά του αστικού εξοπλισμού, δαπέδων, κ.λ.π.? Ισχύουν τα αναφερόμενα στην προκήρυξη 32) Οι όψεις των κτιρίων (πολυκατοικιών) περιμετρικά της πλατείας εμπορίου που πρέπει να επιλέξουμε για ανάπλαση κελύφους είναι συγκεκριμένου αριθμού? Σε τι κλίμακα θα πρέπει να σχεδιαστούν? Δεν υπάρχει δέσμευση για την ανάπλαση περιμετρικά της πλατείας Εμπορίου 33) Στην οριζοντιογραφία που έχετε επισυνάψει αναφέρεται (χώρος δια την ανέγερσιν δημοτικής αγοράς). Εννοείται ανοιχτής δημοτικής αγοράς? Είναι μέρος της πλατείας όπου εμπλεκόμαστε να σχεδιάσουμε? Δεν υπάρχει δέσμευση για την ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου 6

7 34) Στο άρθρο 10, παρ. 3 ''ΣΧΕΔΙΑ'', αναφέρεται ότι αρχικά ότι οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως τρεις πινακίδες μεγέθους χαρτιού Α0. Ωστόσο στα ζητούμενα αναφέρεται αναλυτικά τα σχέδια που θα πρέπει να περιλαμβάνει καθεμία από τις τρεις πινακίδες. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τρεις πινακίδες ή μπορούν να υποβάλουν λιγότερες? Βλέπε ερώτηση 12 35) Στο άρθρο 10, 3 ''ΣΧΕΔΙΑ'', αναφέρεται ότι η μια από τις πινακίδες η οποία θα είναι αντιπροσωπευτική της πρότασης πρέπει να είναι επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι(k-moynt), ενώ στη συνέχεια αναφέρεται ότι ''Οι πινακίδες πρέπει να είναι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι(kmount)''.tι απ'ο τα δύο ισχύει? Θα πρέπει μόνο η μια ή και οι τρεις πινακίδες να είναι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι (k-mount)? Σε περίπτωση που απαιτείται να είναι επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι (k-mount)'' μόνο η αντιπροσωπευτική πινακίδα της πρότασης,ποια από τις πινακίδες ((Σχέδιο Γενικής Διαμόρφωσης-κλ. 1:500), 2 (Σχέδιο διαμόρφωσης, Κάτοψη, Τομές κλπκλ.1:200)και 3(Σχηματικές κατόψεις κτιρίου στάθμευσης, σχηματικές Τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες κλπ) θεωρείται αντιπροσωπευτική της πρότασης? Βλέπε ερώτηση ) Σχετικά με το άκαμπτο χαρτόνι (k-mount)στο οποίο θα πρέπει να είναι επικολλημένες οι πινακίδες, προβλέπεται συγκεκριμένο πάχος ή εναπόκειται στην ελεύθερη επιλογή των συμμετεχόντων? Βλέπε ερώτηση ) Στο προσάρτημα ΙΙ(οριζοντιογραφία πλατείας εμπορίου) σημειώνεται με περίγραμμα <<χώρος για την ανέγερση δημοτικής αγοράς>>. Με δεδομένο ότι στη προκήρυξη του διαγωνισμού δεν αναφέρεται κάτι σχετικό,τίθεται ζητούμενο του διαγωνισμού η ανέγερση κτηρίου στη συγκεκριμένη θέση? Βλέπε ερώτηση ) Στο άρθρο 10 της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού, σχετικά με τα σχέδια αναφέρεται ότι <<μία πινακίδα, η οποία θα είναι η αντιπροσωπευτική της πρότασης πρέπει να είναι εκτυπωμένη και επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι...οι υπόλοιπες δύο πινακίδες θα είναι απλά εκτυπωμένες (αλλά όχι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι>>.μπορεί να αποσαφηνίσετε ποιο από τα παραπάνω ισχύει. Βλέπε ερώτηση 12. 7

8 39) Στο άρθρο 13 της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού σε σχέση με την κατασκευασιμότητα της πρότασης αναφέρεται πως <<θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί έλεγχος ιδιοκτησιακών δεδομένων των προτεινόμενων περιοχών>>. Υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης σε ιδιοκτησίες οι οποίες δεν ανήκουν στον δήμο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα? Αν ναι, μπορείται να μας υποδείξετε ποιές είναι αυτές οι ιδιοκτησίες?αν υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης σε ιδιωτικούς χώρους, οι ενδεχόμενες απαλλοτριώσεις θα αύξανανκατά πολύ το κόστος του έργου, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, το οποίο είναι η οικονομική διάσταση της πρότασης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης σε ιδιοκτησίες και η παρέμβαση θα πρέπει να περιοριστεί στο δημόσιο δημοτικό χώρο. 40) Στην αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού αναφέρεται ότι το δημοτικό οικόπεδο στο ΟΠ210 θα χρησιμοποιηθεί ως υπόγειος χώρος στάθμευσης. Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητούμενα σε σχέση με τις προδιαγραφές και τα μεγέθη?(π.χ. ελάχιστος και μέγιστος αριθμος θέσεων, αριθμός ορόφων, μέγεθος έκταση κλπ.) Βλέπε ερώτηση ) Σήμερα στην περιοχή μελέτης λειτουργούν διάσπαρτα οι βασικοί σταθμοί εξυπηρέτηση και η αφετηρία των αστικών συγκοινωνιών του δήμου Σερρών,ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Με δεδομένο ότι στην προκήρυξη δεν αναφέρεται κάτι σχετικό, είναι ζητούμενο του διαγωνισμού η ένταξη της ανωτέρω λειτουργίας στην νέα πρόταση?υπάρχει πρόβλεψη για τη χωροθέτηση αυτών των λειτουργιών καιγια την κυκλοφοριακή οργάνωση των δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών? Βλέπε ερώτηση ) Έπειτα από υπόδειξη της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού ήρθαμε σε επικοινωνία με την τεχνική υπηρεσία ώστε να ζητηθούν δεδομένα σχετικά με την κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης. Η απάντηση που λάβαμε είναι πως εκτός της υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης, υπάρχει μελέτη υπό εξέλιξη. Για την ισοτιμία μεταξύ των διαγωνιζομένων προτάσεων,δε θεωρείτε πως πρέπει να υπάρχουν κοινά δεδομένα κυκλοφοριακής οργάνωσης προς όλους? Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ως ζητούμενο στην αναλυτική προκήρυξη, θεωρείται σκόπιμη μία σκαριφηματική πρόταση για την κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης? Βλέπε ερώτηση 4. 43) Με δεδομένα ότι: i)οι απαντήσεις στα ερωτήματα για συμπληρωματικές απορίες θα δοθούν στις 28/01/2015, ii)παρεμβάλλεται η διαδικασία των κοινοβουλευτικών εκλογών στις 25/01/2015 και iii) όπως αναφέραμε παραπάνω δεν έχουν δεδομένα κυκλοφοριακής οργάνωσης για τη περιοχή μελέτης, κρίνεται σκόπιμη η παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων κατά εύλογο χρονικό διάστημα? Τα υποερωτήματα i & ii έχουν απαντηθεί με Ανακοίνωση στις 4/2/15.Για το 8

9 υποερώτημα iii, βλέπε ερώτηση 4. 44) Eάν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης των υφιστάμενων οικοδομών στο Ο.Π. 210,όπως για παράδειγμα η κατεδάφισή τους. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης των υφιστάμενων οικοδομών. 45) Εάν το υπόγειο parking θα πρέπει να φιλοξενεί συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων και επίσης εάν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των υπόγειων ορόφων. Βλέπε ερώτηση ) Καλημέρα, ονομάζαομαι Στέλλα Χατζηγαβριήλ, συμμετέχω στο διαγωσιμό της πλ. Εμπορίου και θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα: Στο δεξιό άκρο της πλατείας υπάρχει σχεδιασμένος χώρος, προοριζόμενος για την ανέγερση δημοτικής αγοράς. Τι προβλέπεται και για τη δημοτική αγορά και πώς δικαιολογείται αυτή η θέση, έναντι της παλιάς; Βλέπε ερώτηση ) Θα μας παραδοθεί η οριζοντιογραφία σε πρόγραμμα autocad έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι μελετητές; Βλέπε ερώτηση 2. 48) Υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής; Εάν δεν υπάρχει ποιοι δρόμοι θα μπορούσαν να πεζοδρομηθούν; Βλέπε ερώτηση 4 και 5. 49) Δύναται να προταθεί από τους μελετητές η υπόγεια διαδρομή κάποιων δρόμων; Καταρχήν δεν αποκλείεται, θα πρέπει να εξεταστεί όμως με τεχνικοοικονομικά κριτήρια. 50) Ο «χώρος για την ανέγερση δημοτικής αγοράς» τι σημαίνει; Τι χώρος θα είναι αυτός; Υπάρχει κτιριολογικό πρόγραμμα; Βλέπε ερώτηση 33 51) Υπάρχει πρόβλεψη πεζοδρόμησης στην ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία συνέχεια στον όποιο διαχωρισμό πεζών, οχημάτων; Εάν δεν υπάρχει, τότε η προσπάθεια 9

10 διαχωρισμού κινήσεων πεζών, οχημάτων, ποδηλάτων στην συγκεκριμένη περιοχή θα είναι σχεδόν άνευ νοήματος με δεδομένο ότι στην περιοχή συμβάλουν 9-10 δρόμοι! Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη πρόβλεψη πεζοδρόμησης. Οι προβληματισμοί που θέτετε αποτελούν το αντικείμενο διερεύνησης της πρότασης. 52) Τα τρία ισότιμα βραβεία δίνουν την εντύπωση ότι η τελική επιλογή της πρότασης που πιθανόν θα εφαρμοσθεί θα επιλεγεί όχι από την κριτική επιτροπή αλλά από τον Δήμο και έτσι υποβαθμίζεται το κύρος του διαγωνισμού. 53) Δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Βλέπε ερώτηση 1. 54) Στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι οι πινακίδες θα είναι κολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι ότι πριν αναφέρεται ότι μόνο η πρώτη πινακίδα θα είναι κολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι. Τι ισχύει τελικά; Βλέπε ερώτηση 12 55) Τα ηλεκτρονικά αρχεία δεν είναι δυνατόν να παραδίδονται σε dwg λόγω πνευματικών δικαιωμάτων τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί καθώς δεν έχουν αποζημιωθεί. Παρακαλούμε για διόρθωση. 56) Ποιά είναι τα όρια της περιοχής επέμβασης α)για την αστική ανάπλαση, β)για την υπόγεια στάθμευση? Παρακαλούμε να τα περιγράψετε με διακεκομμένη γραμμή στο υπόβαθρο. Τα όρια της περιοχής επέμβασης για την αστική ανάπλαση φαίνονται στο Προσάρτημα ΙV. Για την υπόγεια στάθμευση βλέπε ερώτηση 4. 57) Τα όρια της ρυμοτομικής γραμμής τα θεωρούμε δεσμευτικά για την μελέτη? Στην περίπτωση που η ρυμοτομική γραμμή δεν τηρείται (διαφορετική γραμμή κρασπέδου), την επαναφέρουμε, την διατηρούμε ή την επαναδιαπραγματευόμαστε ελεύθερα? Τα όρια της ρυμοτομικής γραμμής είναι δεσμευτικά για τις υπέργειες κατασκευές. 10

11 Η προτεινόμενη διαμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει τον υφιστάμενο αδόμητο χώρο (π.χ. ΟΠ 77) 58) Στην προκύρηξη, γίνεται αναφορά στην "υφιστάμενη πλατεία". Ποιά τμήματα ανήκουν σε αυτή? Να περιγραφεί η πλατεία με σχετική γραμμή στο υπόβαθρο. Βλέπε ερώτηση 56 59) Στην προκύρηξη, γίνεται αναφορά στην "συνολική κατασκευή". Τί περιλαμβάνει? 60) Στην προκύρηξη, άρθρο 10.Σημ.2., γίνεται αναφορά σε πρόθεση του δήμου για υπόγειο χώρο στάθμευσης. Υπάρχει ήδη μελέτη για κτίριο υπόγειας στάθμευσης? Ποιές είναι οι προδιαγραφές αυτού του χώρου (θέσεις στάθμευσης, αριθμός ορόφων, περίγραμμα χώρου)? Βλέπε ερώτηση 29 61) Σε σχέση με την ανέγερση του κτιρίου της νέας δημποτικής αγοράς, υπάρχει σχέδιο (τύπου masterplan) για την χωροθέτησή του? Με ποιό τρόπο θα την συμπεριλάβουμε στον σχεδιασμό? Υπάρχει σχετική οικοδομική/ρυμοτομική γραμμή/σχέδιο νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων? Βλέπε ερώτηση 33 62)Παρακαλούμε περιγράψτε τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τους δρόμους Νίκου Νικολάου και Ανατολικής Θράκης. 63)Να μας δωθεί αποτύπωση σημαντικών όψεων της περιοχής. Σε περίπτωση που αυτή είναι ελλειπής, παρακαλούμε να μας δωθεί επιπλέον λεπτομερής φωτογραφική αποτύπωση ώστε να προχωρήσουμε σε μελέτη αισθητικής αναβάθμισης όψεων. Βλέπε ερώτηση 26 64).Στην περίπτωση μέλους ομάδας με μηδενικό ποσοστό που είναι αρχιτέκτονας και μεταπτυχιακός φοιτητής αλλά όχι εγεγεγραμμένος στο Τ.Ε.Ε.,αυτός μπορεί να συμμετέχει παραλείποντας την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού? Βλέπε ερώτηση 1 65) ο δεκαψήφιος αριθμός της πρότασης έχει σημασία με ποια σειρά θα είναι γράμματα και νούμερα (πχ. ΑΒ , Α Β, 123ΑΒ45678) 11

12 66) Για ποιο λόγο να υποβληθεί σχέδιο αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης. Δεν είναι αυτό που έχετε δώσει; χρειάζεται κάτι άλλο πάνω σε αυτό; Το σχέδιο αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης έχει δοθεί. 67) Αναφέρεται ότι η μια πινακίδα θα είναι επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι (k-mount) και παρακάτω γράφει: "οι υπόλοιπες πινακίδες θα είναι απλά εκτυπωμένες (αλλά όχι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι). Οι πινακίδες πρέπει να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι (k-mount)" τελικά πρέπει να είναι και οι τρείς ή όχι; Βλέπε ερώτηση ) Στην σελίδα 10 σημ.1 γράφει "για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - αλλαγές στο υφιστάμενο κυκλοφοριακό καθεστώς κίνησης αλλά και στάθμευσης, εξυπηρέτηση κατοίκων κλπ οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου." Υπάρχει κάποια υφιστάμενη μελέτη που θα έπρεπε να λάβουμε υπόψιν; Ισχύει το σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης και τα δεδομένα για τη δημόσια συγκοινωνία (βλέπε ερώτηση 4 και 11). 69) Στο τοπογραφικό που μας έχετε στείλει φαίνεται μια περιοχή δεσμευμένη για την ανέγερση της δημοτικής αγοράς. Εμείς στην πρότασή μας θα λάβουμε υπόψη αυτή τη θέση ή μπορεί να αλλάξει; Βλέπε ερώτηση 33 70) Ο χώρος στάθμευσης που πρέπει να προβλεφθεί, έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις σε αριθμό θέσεων, αριθμό ορόφων, θέση μέσα στην περιοχή μελέτης, θέση εισόδων - εξόδων, πρόσβαση στο νέο κτίριο δημοτικής αγοράς κλπ; Βλέπε ερώτηση 29 71) Μπορουμε να επεμβουμε στις κυκλοφοριακες ρυθμισεις εντος και εκτος της περιοχης του διαγωνισμου; Μπορούν να προταθούν τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. 72) Στο σημείο με τις στάσεις των αστικών λεωφορείων, σύμφωνα με την Οριζοντιογραφία, φαίνεται η ανέγερση δημοτικής αγοράς. Ποια συνιστώσα κρατάμε για το σχεδιασμό; Τη στάση ή τη δημοτική αγορά. Παρακαλούμε δώστε μας περισσότερα στοιχεία (στέγαση, διαστάσεις, λεπτομερή χρήση) σε περίπτωση που προορίζεται για δημοτική αγορά. 12

13 Βλέπε ερώτηση 19 και 16.Δεν κρατάμε καμία συνιστώσα. 73) Τα περίπτερα που σημειώνονται μπορούν να μετακινηθούν; Ναι μπορούν να μετακινηθούν. 74) Όσον αφορά κάποιες όψεις ιδιωτικών κτηρίων, μπορούμε να προτείνουμε κάποια υποτυπώδη αναπαλαίωση; Υπάρχει κάποιο επιτρεπτό όριο στην επέμβαση, πχ μόνο βάψιμο; Ισχύουν ότι αναφέρονται στην προκήρυξη. 75) Στο άρθρο 10 της προκήρυξης παράγραφος 3, αναφέρεται ότι η μια πινακίδα πρέπει να είναι επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι ενώ οι υπόλοιπες δύο όχι και αμέσως μετά ότι «οι πινακίδες πρέπει να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι». Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί πόσες και ποιές πινακίδες πρέπει τελικά να είναι επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι. Βλέπε ερώτηση 12 76) Στο άρθρο 10 της προκήρυξης παράγραφος 3 αναφέρεται ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν 2 σχηματικές τομές (κλ. 1:200 ή 1:100) στην πινακίδα 3. Οι τομές αυτές θα πρέπει να γίνουν στην θέση του κτιρίου στάθμευσης; Η πρόταση είναι ελεύθερη. Οι τομές θα σχεδιαστούν όπου εσείς κρίνετε προκειμένου η πρόταση να γίνει κατανοητή. 77) Στο άρθρο 10 της προκήρυξης παράγραφος Γ, υπάρχει αναφορά στους στόχους του « ». Πώς θα πρέπει να τεκμηριώνει η πρόταση την συνεισφορά της στην επίτευξη αυτών των στόχων; Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα; Ισχύουν ότι αναφέρονται στην προκήρυξη. 78) Οταν προτείνετε να ενταχθούν νέες χρήσεις και να καταργηθούν υφιστάμενες (άρθρο 13, παρ. Α) αναφέρεστε σε δημόσιες και κοινωφελείς χρήσεις ή σε ιδιωτικές όπως εμπόριο, κατοικία, υπηρεσίες κτλ; Υπάρχει η δυνατότητα να προταθούν κτίρια για την στέγαση δημόσιων και κοινωφελών χρήσεων; 13

14 Βλέπε ερώτηση 30 79) Στο άρθρο 3 αναφέρεστε στον «ευρύτερο χώρο που δημιουργείται από τη διεύρυνση των οδών». Υπάρχει κάποια μελέτη ή πρόθεση να αυξηθεί το πλάτος των οδών; Να εξεταστεί στα πλαίσια σχεδιασμού της πρότασής σας. 80) Υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη για τις Σέρρες ή για την περιοχή επέμβασης; Θα μπορούσε να μας παρασχεθεί; Αν όχι, πού θα μπορούσαμε να την αναζητήσουμε; Βλέπε ερώτηση 4 81) Μπορούμε να προτείνουμε την κατασκευή κτιρίων πάνω από το επίπεδο του εδάφους; Ναι είναι δυνατή η κατασκευή κτιρίων. 82) Ποιά είναι η κατώτερη στάθμη που μπορεί να έχει η εκσκαφή του υπόγειου κτιρίου στάθμευσης; Αναμένεται να βρεθούν αρχαιότητες, κι αν ναι σε ποιο βάθος; Δεν υπάρχει δέσμευση για την εκσκαφή του υπόγειου κτιρίου. 83) Πόσες θέσεις πρέπει να προβλεφθούν στον υπόγειο χώρο στάθμευσης; Βλέπε ερώτηση ) Διευκρινήστε σε ποιό βαθμό μπορούμε να παρέμβουμε έτσι ώστε να «μετασχηματίσουμεαναπλάσουμε το κέλυφος των πολυκατοικιών» περιμετρικά της πλατείας. Δεν υπάρχει δέσμευση. 85) Υπάρχει δυνατότητα να προτείνουμε νέες κατασκευές και διπλά κελύφη πάνω στα κτίρια εφόσον δεν αυξάνεται η δόμηση; Η πρόταση είναι ελεύθερη. 86) Θα μπορούσαμε να προτείνουμε τη μετακίνηση της αφετηρίας των λεωφορείων σε άλλη θέση εντός ή εκτός της περιοχής μελέτης; Η πρόταση είναι ελεύθερη, αλλά οι αλλαγές που θα προταθούν πρέπει να είναι Τεκμηριωμένες. Επίσης πρέπει να προβλέπεται η συνέχεια κίνησης των οχημάτων. 14

15 87) Στην κάτοψη που μας έχει δοθεί σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή «χώρος διά την ανέγερσιν δημοτικής αγοράς». Ο χώρος αυτός είναι άρα δεσμευμένος ή μπορούμε να παρέμβουμε εκεί εξίσου; Βλέπε ερώτηση ) Στο άρθρο 10 παρ. 3 της προκήρυξης ενώ καταρχήν αναφέρεται η κλίμακα των σχεδίων σε κάθε πινακίδα (πιν.1, κλ. 1:500, πιν.2, κλ.1:200, πιν.3, κλ.1:100 ή 1:200 και λεπτομέρειες 1:20 ή 1:50, πιο κάτω στο κείμενο αναφέρεται ότι η κλίμακα των σχεδίων επιλέγεται από τους διαγωνιζόμενους. Τι από τα δύο ισχύει; Οι κλίμακες είναι δεσμευτικές εκτός από την Πινακίδα 3 όπου η επιλογή είναι δική σας. 89) Στο άρθρο 10 παρ. 3 της προκήρυξης ενώ καταρχήν αναφέρεται ότι μόνο μια πινακίδα θα είναι εκτυπωμένη και επικολλημένη σε χαρτόνι και οι άλλες απλά εκτυπωμένες σε χαρτί, στη συνέχεια με έντονα μπλε γράμματα αναφέρεται ότι "Οι πινακίδες πρέπει να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι". Τι από τα δύο ισχύει; Βλέπε ερώτηση ) Ποιά η σήμανση που θα πρέπει να έχει το cd-rom της παράδοσης εξωτερικά; Αυτή θα βρίσκεται επάνω στον δίσκο ή στη θήκη του; 90) Στο σχέδιο οριζοντιογραφίας που συνοδεύει την προκύρηξη αναφέρεται "χώρος δια την ανέγερσιν δημοτικής αγοράς". Ισχύει αυτή η πρόβλεψη; Βλέπε ερώτηση 19 91) Οι στάσεις των λεωφορείων που υφίστανται στην περιοχή της πλατείας αποτελούν απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να συμπεριληφθεί στην πρόταση; Ο αριθμός τους είναι δεσμευτικός; Η χωροθέτηση στην πρότασή θα γίνει κατά την κρίση των διαγωνιζόμενων; Βλέπε ερώτηση ) Ποια η σχέση του σταθμού Υπεραστικών λεωφορείων με την Πλατεία Εμπορίου; Βλέπε ερώτηση ) Στο άρθρο 13 παρ. Ε της προκήρυξης αναφέρεται πως θα πρέπει να εφαρμοστεί έλεγχος των ιδιοκτησιακών δεδομένων των προτεινόμενων περιοχών. Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να γίνει από 15

16 τους διαγωνιζόμενους και ποιά η αναγκαιότητά του; Ο δημόσιος χώρος, όπως αυτός περιγράφεται στο σχέδιο Οριζοντιογραφίας της προκήρυξης δεν ισχύει; Θα πρέπει να έχει γίνει έλεγχος για τα κτίρια που θα προταθούν για ανάπλαση του κελύφους τους; 94) Είναι στην κρίση των διαγωνιζόμενων η υποβολή κυκλοφοριακής πρότασης, με μετατροπή της υφιστάμενης κυκλοφορίας; Βλέπε ερώτηση ) Είναι στην κρίση των διαγωνιζόμενων η πεζοδρόμηση οδών; Βλέπε ερώτηση 51 και ) Όσον αφορά στον υπόγειο χώρο στάθμευσης που προβλέπεται στο Ο.Π.210, υπάρχουν προδιαγραφές γι αυτόν, όπως μέγεθος, απαιτούμενος αριθμός θέσεων, αριθμός υπογείων ορόφων κλπ; Βλέπε ερώτηση ) Στο άρθρο 10 παρ. 3 της προκήρυξης αναφέρεται ότι οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν υπόβαθρα της περιοχής, να ενημερωθούν για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κίνησης και στάθμευσης, και να πάρουν πληροφορίες για τον προβλεπόμενο χώρο στάθμευσης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία όμως σε τηλεφωνική επικοινωνία δηλώνει πως δεν διαθέτει περεταίρω στοιχεία για οποιονδήποτε από τους παραπάνω τομείς. Υπάρχουν επιπλέον στοιχεία, και αν ναι δεν είναι σκόπιμο αυτά να κοινοποιηθούν σε όλους τους εγγεγραμμένους στο διαγωνισμό; Βλέπε ερώτηση 4 (υφιστάμενη κυκλοφοριακή κατάσταση) 97) Στο άρθρο 10, σημ.1 της προκήρυξης αναφέρεται πως "Για τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές... Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου." Οι "προτεινόμενες" από ποιόν, τους διαγωνιζόμενους; Αν ναι, με ποιόν τρόπο ο διαγωνιζόμενος θα ενημερωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία για τις προτεινόμενες από αυτόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις; Βλέπε ερώτηση 4 98)Υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής, είτε εφαρμοσμένη είτε ως πρόταση; Βλέπε ερώτηση 4 99) Η σήμανση στο σχέδιο «Χώρος για την ανέγερση Δημοτικής Αγοράς», αναφέρεται σε πραγματική μελλοντική οικοδόμηση τέτοιου χώρου στο εν λόγω σημείο, που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη στην πρόταση; Βλέπε ερώτηση ) Μπορούμε να αλλάξουμε τη χάραξη των οδών, ή οφείλουμε να τηρήσουμε κάποια μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης; Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, παρακαλούμε όπως μας το χορηγήσατε, αναφέρεστε στο άρθρο 10 της προκήρυξης σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που διαθέτει η Δ/νση 16

17 Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Βλέπε ερώτηση 5 101)Επίσης στο άρθρο 10 της προκήρυξης αναφέρεστε στο οικόπεδο της πρώην Δημοτικής Αγοράς, το οποίο πρόκειται να μετατραπεί σε υπόγειο πάρκινγκ. Παρακαλούμε να μας καταδείξετε στο σχέδιο που ακριβώς βρίσκεται. Αφορά το δημοτικό οικόπεδο ΟΠ ) Τα υφιστάμενα κτήρια στο Ο.Π. 210 παραμένουν και ο υπόγειος χώρος στάθμευσης προβλέπεται για το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου που ορίζεται από την Ο.Γ.; Ναι τα υφιστάμενα κτήρια στο Ο.Π. 210 παραμένουν. Βλέπε ερώτηση ) Στο προράστημα 2 της πλατειας εμπορίου, φαίνεται να έχει προβλεφθεί χώρος για την ανέγερση Δημοτικής Αγοράς. Υπάρχει ακόμα αυτή η πρόθεση? Είναι δηλ. ένα δεδομένο που πρέπει να λάβουμε υπόψιν στο σχεδιασμό, το οτι σε εκείνο το σημείο θα υπάρξει κάποιο κτίριο ή όχι Σε περίπτωση που η απάντηση ειναι ναι, κάνουμε προτασεις μορφολογικές και για το κτίριο αυτό? Βλέπε ερώτηση ) Στο προσάρτημα 2 υπάρχει χώρος χαρακτηρισμένος ως ΧΩΡΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Τι ακριβώς προβλέπεται για τον χώρο αυτόν; Βλέπε ερώτηση )ΤΙ ακριβώς εννοείτε με τον όρο διεύρυνση οδικών αξόνων; Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε ροές οδών; Μπορεί να γίνει διαπλάτυνση πεζοδρομίων ή αντίστοιχα μείωση του πλάτους ορισμένων ενδεχομένως; Βλέπε ερώτηση ) Επιτρέπεται η κατασκευή κτηρίου στον χώρο του Ο.Π. 210; Και αν ναι με ποιες προϋποθέσεις ; Επιτρέπεται η κατασκευή κτηρίου - ων γενικότερα; Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση. Βλέπε ερώτηση ) Δεν ξεκαθαρίζεται αν όλες ή μόνο μια από τις πινακίδες θα είναι σε άκαμπτο χαρτόνι. Βλέπε ερώτηση ) Η περιοχή επέμβασης αφορά όλη την περιοχή που είναι σχεδιασμένη στα τοπογραφικά; Ναι. Βλέπε προσάρτημα IV. 17

18 109) Σαν σύμβουλος μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε και αν ναι με ποιους όρους; Βλέπε ερώτηση 1 110) Ο χώρος στάθμευσης των λεωφορείων μπορεί να απομακρυνθεί; Βλέπε ερώτηση ) Στη σελ. 9 της Προκήρυξης αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η κάθε μια από τις τρεις πινακίδες. Είναι δυνατή χωροθέτηση κάποιων στοιχείων της Πιν.2 στην Πιν.1 ; 112)Παρακαλώ διευκρινίστε εάν θα παραδοθεί επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι (Κ-Mount) μόνο μια αντιπροσωπευτική πινακίδα ή όλες οι πινακίδες της κάθε πρότασης ; Βλέπε ερώτηση )Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της χάραξης τμημάτων κάποιου ή κάποιων οδικών αξόνων που υφίστανται εντός της περιοχής μελέτης του διαγωνισμού (με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκύπτει σημαντική ποσοτική και ποιοτική επιβάρυνση στο ευρύτερο κυκλοφοριακό φορτίο της περιοχής) προς όφελος της τελικής Πρότασης ; Οποιαδήποτε πρόταση θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη και να επιτρέπει τη συνέχεια της κυκλοφορίας 114)Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς (της υποφαινόμενης στην δοθείσα οριζοντιογραφία) ορισμένης θέσης της Δημοτικής Αγοράς σε άλλη θέση (χωρίς σημαντική μείωση του μεγέθους της) ; Ναι. Δεν υπάρχει δέσμευση. 115)Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των στάσεων των λεωφορείων σε άλλες θέσεις ; Βλέπε ερώτηση ) Στο ανατολικό κομμάτι της πλατείας εμπορίου οι στάσεις λεωφορείων πρέπει να διατηρηθούν? Βλέπε ερώτηση ) Ο περιγεγραμμένος στο τοπογραφικό χώρος για την μελλοντική Δημοτική Αγορά είναι αντικείμενο του διαγωνισμού? Το κτίριο αυτό είναι προς σχεδιασμό από τους διαγωνιζόμενους έστω και σχηματικά? 18

19 Ο περιγεγραμμένος χώρος αποτελεί αντικείμενο μελέτης. Δεν υπάρχει δέσμευση για μελλοντική Δημοτική αγορά. 118) Κυκλοφοριακη ρύθμιση οχημάτων: Ποιες είναι οι σημερινές ροές και ποιές οι επιθυμούμενες? Υπάρχουν στοιχεία από την τεχνική υπηρεσία ώστε να δοθούν? Ζητείται από τους μελετητές ολοκληρωμένη πρόταση κινήσεων μέσα στα πλαίσια διαγωνισμού ιδεών? Υπάρχουν δεδομένα για την μελλοντική κίνηση των οχημάτων στη περιοχή? Η πρόταση αναπτύσσεται ελεύθερα, αρκεί οι παρεμβάσεις να είναι αιτιολογημένες και να εξασφαλίζεται ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. 119) Οι μελετητές μπορούν να προτείνουν περιορισμούς στην κίνηση οχημάτων ή πρέπει να διατηρηθεί ο σημερινός φόρτος? Η μονοδρόμηση της Μεγ Αλεξάνδρου διατηρείται? Υπάρχει απαίτηση συγκεκριμένου πλάτους ή λωρίδων? Βλέπε ερώτηση ) Αναφορικά με την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα... οι υπηρεσίες δίνουν στο μεγάλο ποσοστό τους τώρα βραχυπρόθεσμες ενημερότητες. Είναι εντάξει αν ισχύουν την ημερομηνία παράδοσης του διαγωνισμού ή πρέπει να ισχύουν μέχρι την όποια μέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων? Βλέπε ερώτηση 1 121)Ο πλήρης σχεδιασμός του παρκινγκ είναι αντικειμενο σχεδιασμου ή όχι.? Υπάρχουν δεδομένα γύρω από αυτό, όπως χωρητικότητα κλπ? Δεν αναφέρεται κατι σχετικό στην Προκύρηξη ή στα παρεχόμενα στοιχεία. Η πρόταση αναπτύσσεται ελεύθερα. Για το υπόγειο χώρο στάθμευσης ισχύουν ότι αναφέρεται στην προκήρυξη. 122)Στην προκήρυξη στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι η πρόταση θα παραδοθεί συσκευασμένη σε ένα και μόνο αδιαφανές δέμα με ένα δεκαψήφιο αριθμό στη θέση του αποστολέα. Τα ταχυδρομεία εκτός Ελλάδας δε δέχονται να παραλάβουν δέμα πάνω στο οποίο δε αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα. Μπορούμε να στείλουμε την πρόταση σε διπλή συσκευασία; Η πρώτη με τα στοιχεία που θα πεταχτεί αμέσως μετά την παραλαβή και η δεύτερη με τον εξαψήφιο κωδικό; 123)Μπορεί να δοθεί κυκλοφοριακή μελέτη της ευρύτερης περιοχής; Βλέπε ερώτηση )Μέχρι ποιο βαθμό μπορούν να γίνουν δεκτές προτάσεις με σημαντικές αλλαγές στο κυκλοφοριακό; Βλέπε ερώτηση

20 125)Για το μελλοντικό υπόγειο πάρκινκ τι προβλέπεται ακριβώς; Πόσες θέσεις στάθμευσης, τι επιφάνεια θα καταλαμβάνει; Βλέπε ερώτηση )Στο τοπογραφικό που έχει δοθεί αναφέρεται σε ένα σημείο χώρος δια την ανέγερσιν δημοτικής αγοράς. Σε τι ακριβώς αναφέρεται; Πρέπει να ληφθεί υπόψη; Βλέπε ερώτηση )Τι επεμβάσεις στις όψεις των πολυκατοικιών περιμετρικά της πλατείας μπορούν να γίνουν δεκτές; 128) Σε περίπτωση που κάποιος είναι ενεργό μέλος του ασφαλιστικού φορέα αλλά οφείλει ένα εξάμηνο, μπορεί να γίνει προσκόμιση απλής βεβαίωσης εγγραφής αντί της ασφαλιστικής ενημερότητας; Είναι άδικο να μη μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι συνάδελφοι αρχιτέκτονες σε έναν διαγωνισμό λόγο οφειλών. Βλέπε ερώτηση ) Στη σελίδα 9 της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην τελευταία παράγραφο, δεν γίνεται κατανοητό αν τελικά θα είναι μόνο μία (1) ή όλες οι πινακίδες σε άκαμπτο χαρτόνι (K-mount), καθώς αναγράφεται με έντονα υπογραμμισμένα γράμματα ότι : «Οι πινακίδες πρέπει να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι (K-mount)», σε αντίφαση με την προηγούμενη αναφορά στην ίδια παράγραφο ότι η μια πινακίδα θα είναι επικολλημένη σε άκαμπτο χαρτόνι (K-mount) και οι υπόλοιπες δύο απλά εκτυπωμένες. Βλέπε ερώτηση ) Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρήσης λογισμικού με παραγωγή αρχείου DWG, μπορούν να παραδοθούν τα τελικά σχέδια της αρχιτεκτονικής πρότασης σε κάποια άλλη ηλεκτρονική μορφή; 131) Στο άρθρο 10, παράγραφος 10.3 και συγκεκριμένα στα περιεχόμενα της πινακίδας 3, αναφέρεται με έντονα γράμματα: «Σχηματικές κατόψεις του κτιρίου στάθμευσης.» Είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η λύση σε κάτοψη του Υπόγειου Parking ή μπορούμε να αρκεστούμε σε μια απλή σήμανση εισόδου/εξόδου σε αυτό στο σχέδιο κάτοψης διαμόρφωσης των οδικών αξόνων; Το υπόγειο parking απαιτεί μια ξεχωριστή σχεδιαστική αρχιτεκτονική μελέτη σε σχέση με την αρχιτεκτονική μελέτη της διαμόρφωσης ανάδειξης των οδικών αξόνων, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να μετατραπεί από μικρής κλίμακας σε μεγάλης κλίμακα. 20

21 Για το υπόγειο πάρκινγκ δεν ζητείται αρχιτεκτονική μελέτη αλλά σχηματικές κατόψεις και σχηματικές τομές. 132) Στο άρθρο 10, παράγραφος 10.3 και συγκεκριμένα στις σημειώσεις 1 και 2, αναφέρεται ότι για τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για την μελλοντική χρήση υπόγειου parking οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Παρακαλούμε πολύ να γίνει πιο σαφές. Πιο θα είναι το είδος των πληροφοριών που θα παρέχονται και τι ρόλο ή περιορισμούς θα έχουν στην αρχιτεκτονική πρόταση; Θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό να παρέχονται πληροφορίες για έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου εκτός της αναλυτικής προκήρυξης και χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός. Πληροφορίες που μπορεί να αποτελούν καθοριστικό ρόλο στον τελικό σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής πρότασης. Η αρχιτεκτονική πρόταση διαμορφώνεται ελεύθερα, αρκεί να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. 133) Είναι δυνατή η συμμετοχή στο διαγωνισμό αρχιτεκτόνων μηχανικών χωρίς δικαιολογητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό τη προυπόθεση ότι θα δηλωθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες της ομάδας και δεν θα έχουν κανένα ποσοστό συμμετοχής στο οικονομικό έπαθλο σε περίπτωση που η πρόταση της ομάδας βραβευθεί; Βλέπε ερώτηση ) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό με τη φοιτητική τους ιδιότητα έχουν και οι διδακτορικοί φοιτητές (υποψήφιοι διδάκτορες); Βλέπε ερώτηση ) Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων στάθμευσης που πρέπει να περιλαμβάνει το υπόγειο parking; Βλέπε ερώτηση ) Ποιο είναι το μέγεθος και τα όρια του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο προορίζεται για υπόγειος χώρος στάθμευσης? Βλέπε ερώτηση 24 και 30 21

22 137) Ποιες οδοί είναι διπλής κατεύθυνσης? Βλέπε ερώτηση 4 138) Υπάρχουν κάποιες παιρετέρω προδιαγραφές για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης που ζητείται? (αριθμός θέσεων, αριθμός επιπέδων) 139) Θα μπορούσατε να μας παρέχετε ένα υπόβαθρο πιο διευρυμένο ώστε να μπορούμε να δούμε το σύνολο των περιγραμμάτων των κτηρίων και όχι μόνο τις όψεις τους? Δεν υπάρχει δυνατότητα. 140) Υπάρχει κάποια πρόσφατη κυκλοφοριακή μελέτη για τη συγκεκριμένη περιοχή και με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτή? Ισχύει το σχέδιο υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης και τα δεδομένα για τη δημόσια συγκοινωνία (βλέπε ερώτηση 4 και 11). 141) Είναι δυνατόν να μας ενημερώσετε διαγραμματικά για την κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων στο σημείο επέμβασης? Βλέπε ερώτηση ) Θα ήταν εύκολο να μας παράσχετε κάποιες πληροφορίες για την κίνηση των λεωφορείων? Για τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα easy-trip services. 143) Ποιά είναι η ελάχιστη-μέγιστη απαιτούμενη χωρητικότητα για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης? Δεν υπάρχει δέσμευση. 144) Στην προκήρυξη σημειώνεται <<οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να επιλέξουν όψεις κτιρίων (πολυκατοικιών ) περιμετρικά της πλατείας Εμπορίου, και να μετασχηματίσουν - αναπλάσουν το κέλυφός τους >>, εννοείται τις όψεις των κτιρίων του Ο.Π. 210 Ή Ο.Π. 77? 22

23 145) Στην προκήρυξη δεν είναι σαφές πόσες από τις πινακίδες θα είναι επικολλημένες σε k- mount,μπορείτε να μας το διευκρινίσετε? 23

24 Βλέπε ερώτηση ) Θα μας δοθεί κάποιος χάρτης με την κυκλοφορία? Ναι. 147) Τα όρια επέμβασης είναι αποκλειστικά αυτά των οικοδομικών τετραγώνων ή μπορεί να τροποποιηθούν και οι χαράξεις και οι διαστάσεις των οδών? Βλέπε ερώτηση 24, 30 και ) Υπάρχει κάποιος χάρτης με σημαντικές αρχαιολογικά περιοχές της πόλης? Όχι δεν υπάρχει. 149) Υπάρχει κάποιος χάρτης των υφισταμενων πεζοδρομήσεων της πόλης? Υπάρχει πρόθεση επέκτασης αυτών? προβλέπονται πεζοδρομήσεις στην άμεση περιοχή? Θεσμικά δεν υπάρχει απόφαση πεζοδρόμησης στην περιοχή μελέτης. Επισυνάπτεται σχέδιο υφιστάμενων πεζοδρόμων της πόλης 150) Η απόφαση απομάκρυνσης των αστικών λεωφορείων είναι οριστική? Δεν υπάρχει Απόφαση απομάκρυνσης των αστικών λεωφορείων. 151) Υπάρχουν αξιόλογα κτίρια στην περιοχή? Υπάρχει λίστα αξιόλογων ή διατηρητέων κτιρίων της πόλης? Υπάρχει στρατηγική σχετική με την αρχιτεκτονική στην πόλη? Ναι, το ξενοδοχείο METROPOLIS γωνία του ΟΠ 33 Οδός Κων/πολεως και Παπαπαύλου. 152) Ο χώρος στάθμευσης που ζητείται θα πρέπει να είναι χωρητικότητας πόσων οχημάτων και να αναπτύσσεται σε πόσους ορόφους?μπορεί να μας διατεθεί η παλιότερη σχετική μελέτη? Ο σχεδιασμός του υπόγειου χώρου στάθμευσης είναι ελεύθερος.

25 153) Το ζήτημα της πιλοτικής εφαρμογής στην περίπτωση του διαγωνισμού πώς γίνεται αντιληπτό από την διοργανώτρια αρχή? Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παρ. στ. 154) Γνωρίζουμε αν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή μελέτης? Όχι. 155) Μπορούν να προταθούν πεζοδρομήσεις δρόμων στην ευρύτερη περιοχή? Ναι μπορούν. 156) Η διοργανώτρια αρχή ζητάει πάρκο ή πλατεία? Επιτρέπεται η πρόβλεψη κατασκευών όπως αναψυκτηρίων κτλ στα πεδία μελέτης? Ζητούμενο είναι η αναβάθμιση της πλατείας και η δημιουργία ενός πόλου έλξης και βλέπε ερώτηση ) Καλημέρα θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση αναφορικά με τα παραδοτέα του διαγωνισμού.στοάρθρο 10.5 επισημαίνετε ότι κάθε πρόσθετο στοιχείο δε θα ληφθεί υπόψη.θα επιθυμούσαμε να συμπεριλάβουμε ένα αρχείο animation.εμπίπτει στην ίδια κατηγορία? 149)) Ποιο είναι το μέγεθος και τα όρια του δημοτικού οικοπέδου, το οποίο προορίζεται για υπόγειος χώρος στάθμευσης? 158) Υπάρχει δυνατότητα το προσάρτημα 2 που δίδεται σε μορφή pdf να δοθεί σε επεξεργάσιμη μορφή (dwg)? Το προσάρτημα ΙΙ έχει ήδη δοθεί. 159)Θα δοθεί κάποιο σχέδιο / διάγραμμα υης υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης? Βλέπε ερώτηση ) Υπάρχει προαπαιτούμενος αριθμός θέσεων για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης που ορίζει ο διαγωνισμός?

26 Βλέπε ερώτηση ) Υπάρχει υφιστάμενο κυκλοφοριακό σχεδιάγραμμα της περιοχής? Βλέπε ερώτηση ) Η κυκλοφορία των οχημάτων θα παραμείνει ως έχει, ή μπορεί να τροποποηθεί στηριζόμενη στην καινούργια πρόταση? Η πρόταση είναι ελεύθερη. 163) Άρθρο 3:''Μετασχηματισμός- ανάπλαση του κελύφους των όψεων''. Με τον όρο κέλυφος εννοούμε την εξωτερική επιδερμίδα? 164) Άρθρο 8: ''Έγκυρη υποβολή μέσω ταχυδρομείου. Με τον όρο έγκυρη υποβολή εννοούμε ότι η σφραγίδα πρέπει να έχει ημερομηνία 03/03 μέχρι τις 15:00? Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση. 165) Άρθρο 10 παράρτημα 3: Οι πινακίδες να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι. Παρακαλώ διευκρινίστε: Η πρώτη ή και οι τρεις να είναι σε άκαμπτο χαρτόνι? Βλέπε ερώτηση ) Άρθρο 12: Διευκρινίστε παρακαλούμε τι θα περιέχει ο σφραγισμένος φάκελος σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται την επώνυμη παρουσίαση της πρότασής του σε περίπτωση που δεν διακριθεί. 167) Διευκρινίστε παρακαλούμε τα όρια του Ο.Π.210. Έχει αναρτηθεί το προσάρτημα IV. ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ-

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι. Δραγάτση 12, Πειραιάς 18510 ΤΗΛ. 2132022340-5. Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η με αρ. πρωτ. 25275/20-04-2015 Περιληπτική Προκήρυξη και η αντίστοιχη Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού του θέματος.

Η με αρ. πρωτ. 25275/20-04-2015 Περιληπτική Προκήρυξη και η αντίστοιχη Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού του θέματος. Λάρισα 12-06-2015 Αριθμ. Πρωτ.:40775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ Α. ΤΗΛ.:2413-500270

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Μάρτιος 2011 Γιατί κρύβονται οι δημοτικές παρατάξεις; Εδώ και χρόνια έχει ξεκινήσει στο δήμο μας η διαδικασία αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

381. Διώροφο κτίριο έχει οικοδομική άδεια (1979), η οποία όμως εκδόθηκε σε μη άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο (το τοπογραφικό της άδειας έδειχνε μεγαλύτερο πρόσωπο οικοπέδου από ότι στην πραγματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1427 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πρωτ. οικ. 26804 Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνι σμών και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

79. Σε αυθαίρετη κατοικία η οποία πρόκειται να νομιμοποιηθεί σύμφωνα το άρθρο 23 του Ν.4178/13: i. η νομιμοποίηση θα είναι με όρους δόμησης χρονολογίας κατασκευής; ii. οι μελέτες που απαιτούνται είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Ταχ. : 57001 Κώδικας Πληροφορ. : Σάμουελ Αλέξιος Σάλεμ Τηλ. : 2310 483070 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής.

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Π ρ ο ς ΥΠ.Ε.ΧΩ. Ε. - ΥΠ.ΕΘ.Ο. Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Σύµφωνα µε το Π.. 346/30-9-98

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Εξωραϊστικός πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος «Ο Αρδηττός», Γειτονιά, Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας, Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου, Κίνηση Πολιτών Φιλοπάππου, Κίνηση Πολιτών Άνω Πετραλώνων, Μέγας

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/10-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 598/2014 ΘΕΜΑ: Απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Θέμα: Παροχή Απαντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ /ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΧΠΠΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...4 1.1. Πολυτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους;

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους; 298. Σε οικόπεδο που είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια (διώροφο με υπόγειο) το 1983, κατασκευάσθηκε ο φέρων οργανισμός του ισογείου και υπογείου. Δεν αποπερατώθηκε. Το 2003 εκδόθηκε άδεια αποπεράτωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 03 ΣΕΛ. 04 ΣΕΛ. 04 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 05 ΣΕΛ. 06

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων: Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα