ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ: ΜΔΕ-ΟΠ/0368 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Ανάλυση Εξωτερικού περιβάλλοντος Οικονομικό περιβάλλον Πολιτικές συνθήκες Θεσμικό πλαίσιο Κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον Τεχνολογικό περιβάλλον. 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 2.1 Εισαγωγή Παρουσίαση των προϊόντων του κλάδου.. 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 3.1 Εισαγωγή Διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου Διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου συνολικής τους 28 παραγωγικής δυναμικότητας Διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει της 30 παραγωγικής τους δυναμικότητας ανά προϊόν 3.3 Πρωτογενής παραγωγή και χρήση γάλακτος Εγχώρια παραγωγή γάλακτος Εγχώρια χρήση γάλακτος Κόστος γάλακτος στον παραγωγό. 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 4.1 Εισαγωγή Ζήτηση και ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού Δαπάνες νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα Ζήτηση και γεωγραφική κατανομή των νοικοκυριών Ζήτηση και συνολικές μηνιαίες δαπάνες αγορών 43 1

3 4.3.3 Ζήτηση και μέγεθος των νοικοκυριών Ζήτηση ανά κατηγορία προϊόντος Ζήτηση γάλακτος Ζήτηση γιαουρτιού Μερίδια αγοράς Ζήτηση ανά εμπορικό σήμα Μερίδια αγοράς λευκού γάλακτος Μερίδια αγοράς γιαουρτιού ΚΕΦΑΛΑΙΟ V MARKETING ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 5.1 Εισαγωγή Μείγμα marketing Product (προϊόν) Price (τιμή) Promotion (προώθηση) Place (τόπος διανομή) Διαφημιστικές δαπάνες γαλακτοκομικών προϊόντων Συνολικές διαφημιστικές δαπάνες κλάδου Κατανομή διαφημιστικών δαπανών ανά προϊόν Άλλες τεχνικές προώθησης 66 Παράρτημα V Κεφαλαίου.. 68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6.1 Τεχνολογία παραγωγής Δίκτυα διανομής Συσκευασία. 75 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 7.1 Εισαγωγή Χρηματοοικονομική ανάλυση Κερδοφορία Ρευστότητα Αποδοτικότητα Πωλήσεις Αποτελέσματα χρήσης Πωλήσεις 85 2

4 7.4.2 Αποτελέσματα χρήσης Ανάλυση ενοποιημένου ισολογισμού 88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 8.1 Εισαγωγή Εισαγωγές Εισαγωγές ανά προϊόν Εισαγωγές ανά χώρα προέλευσης Εξαγωγές Εξαγωγές ανά κατηγόρια προϊόντος Εξαγωγές ανά χώρα προορισμού Κυριότερες εξαγωγικές επιχειρήσεις Δείκτες ανταγωνιστικότητας Βαθμός κάλυψης εισαγωγών Βαθμός εξωστρέφειας Εισαγωγική διείσδυση Βαθμός αυτάρκειας. 103 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙX ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ M. PORTER ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 9.1 Εισαγωγή Το υπόδειγμα του M. Porter Η απειλή από τους νεοεισερχόμενους Οικονομίες κλίμακας Απαιτήσεις σε κεφάλαια Πρόσβαση σε δίκτυα διανομής Κόστος μετακίνησης Διαφοροποίηση του προϊόντος Μειονεκτήματα κόστους ανεξάρτητα από το μέγεθος Κυβερνητική πολιτική Αναμενόμενη αντίδραση H διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών Η πίεση απειλή από υποκατάστατα προιόντα Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων 116 επιχειρήσεων Ο αριθμός των ανταγωνιστών και το μέγεθός τους Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς Διαφοροποίηση του προϊόντος κόστος μετακίνησης Το ύψος του σταθερού κόστους των επιχειρήσεων Πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα σε μεγάλα μεγέθη 119 3

5 Υψηλοί φραγμοί εξόδου 119 ΚΕΦΑΛΑΙΟ X ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 10.1 Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο διάκρισης στρατηγικών ομάδων Στρατηγικές ομάδες στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων Βασικές κατηγορίες επιχειρήσεων του κλάδου Οι 7 στρατηγικές ομάδες του κλάδου. 127 ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 11.1 Εισαγωγή Απειλή από νεοεισερχόμενους Οικονομίες κλίμακας Απαιτήσεις σε κεφάλαια Πρόσβαση σε δίκτυα διανομής Κόστος μετακίνησης Διαφοροποίηση προϊόντος Μειονεκτήματα κόστους ανεξάρτητα από το μέγεθος Κυβερνητική πολιτική Αναμενόμενη αντίδραση Συμπέρασμα Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών Πίεση-απειλή από υποκατάστατα Συμπέρασμα Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων 148 Επιχειρήσεων Ο αριθμός των ανταγωνιστών και το μέγεθός τους Συμπέρασμα Ο ρυθμός της ανάπτυξης της αγοράς Διαφοροποίηση του προϊόντος- κόστος μετακίνησης Το ύψος του σταθερού κόστους των επιχειρήσεων Πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα σε μεγάλα μεγέθη Υψηλοί φραγμοί εξόδου Συμπέρασμα 155 4

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ A.1 Εισαγωγή. 158 A.2 Παραγωγικές επιχειρήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων A.3 Εισαγωγικές επιχειρήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων 183 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β HACCP ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Β.1 Εισαγωγή ορισμός HACCP. 190 Β.1.1 Ιστορική εξέλιξη του HACCP Β.1.2 Σκοπός αντικείμενο HACCP 191 Β.1.3 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). 192 Β.1.4 ΔΟΠ - Ι S O HACCP 193 Β.2 Εισαγωγή. 194 Β.2.1 Αρχές του συστήματος HACCP. 195 Β.2.2 Διαδικασία εγκατάστασης HACCP 196 Β.2.3 Ορολογία HACCP Β.2.4 Εφαρμογή του συστήματος HACCP στην παραγωγή φρέσκου 202 γιαουρτιού Β Γραμμή παραγωγής φρέσκου γιαουρτιού 202 Β Καθορισμός των κρίσιμων σημείων έλεγχου (CCPs) 206 5

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πίνακας 1.1 Μακροοικονομικά στοιχεία περιόδου Πίνακας 1.2 Εξέλιξη ανεργίας ( ). 13 Πίνακας 1.3 Εγγυημένες ποσότητες γάλακτος ανά χώρα Ε.Ε. ( ) Πίνακας 1.4 Εγγυημένες ποσότητες γάλακτος Ελλάδος ( ).. 17 Πίνακας 3.1 Διάρθρωση απασχόλησης στις εταιρείες του κλάδου της γαλακτοκομίας Πίνακας 3.2 Κατάταξη γαλακτοκομείων βάσει ποσότητας επεξεργαζόμενου γάλακτος 29 Πίνακας 3.3 Κατανομή παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει της ετήσιας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.. 31 Πίνακας 3.4 Εγχώρια πρωτογενής παραγωγή γάλακτος.. 33 Πίνακας 3.5 Εγχώρια παραγωγή και χρήση γάλακτος ( ).. 34 Πίνακας 3.6 Μέση τιμή αγελαδινού γάλακτος στον παραγωγό.. 37 Πίνακας 4.1 Προβολές πληθυσμού Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα ( ) 40 Πίνακας 4.5 Πωλήσεις γάλακτος από το σύνολο των καταστημάτων. 46 Πίνακας 4.6 Μερίδιο κάθε υποκατηγορίας γάλακτος (%) στις συνολικές πωλήσεις 47 Πίνακας 4.7 Πωλήσεις γιαουρτιών στην Ελλάδα σε όγκο 48 Πίνακας 4.8 Μερίδια εταιρειών στην αγορά λευκού γάλακτος. 49 Διάγραμμα 4.1 Μερίδια αγοράς λευκού γάλακτος εντός ψυγείου Διάγραμμα 4.2 Μερίδια αγοράς συμπυκνωμένου γάλακτος Πίνακας 4.9 Μερίδια εταιριών στην αγορά γιαουρτιού. 52 Πίνακας 4.2 Μ.Ο μηνιαίων δαπανών νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα κατά περιοχή 53 Πίνακας 4.3 Μ.Ο μηνιαίων δαπανών νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα κατά τάξεις συνολικών μηνιαίων αγορών 54 Πίνακας 4.4 Μ.Ο μηνιαίων δαπανών νοικοκυριών για γαλακτοκομικά 55 προϊόντα κατά αριθμό μελών. Διάγραμμα 5.1 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης. 61 Διάγραμμα 5.2 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών ανά Μ.Μ.Ε. ( ) 62 Πίνακας 5.1 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο ενημέρωσης ( ).. 68 Πίνακας 5.2 Κυριότερες διαφημιστικές δαπάνες ανά κατηγορία προϊόντος και εμπορικό σήμα (2002) 69 Πίνακας 5.3 Διαφημιστικές δαπάνες ανά προϊόν και μέσο ενημέρωσης ( ) Πινάκας 7.1 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ( ) 79 Πίνακας 7.2 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ( ) 82 Πίνακας 7.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ( ). 84 Πίνακας 7.4 Κύκλος εργασιών 11 παραγωγικών επιχειρήσεων 6

8 ( ).. 85 Πίνακας 7.5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 11 παραγωγικών επιχειρήσεων ( ).. 87 Πίνακας 7.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός 11 εταιρειών του δείγματος ( ) 90 Πίνακας 8.1 Εισαγωγές γαλακτοκομικών σε ποσότητα ανά κατηγόρια προϊόντος ( ) 93 Διάγραμμα 8.1 Χώρες προέλευσης εισαγωγών σε ποσότητες 95 Διάγραμμα 8.2 Χώρες προέλευσης εισαγωγών σε άξια 95 Πίνακας 8.2 Εξαγωγές γαλακτοκομικών σε ποσότητα ανά κατηγόρια προϊόντος ( ). 96 Πίνακας 8.3 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων σε ποσότητες ( ).. 98 Πίνακας 8.4 Εγχώρια παραγωγή κατανάλωση εισαγωγές εξαγωγές ( ) 101 Διάγραμμα 10.1 Διαγραμματική απεικόνιση στρατηγικών ομάδων στον υποκλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων Διάγραμμα Β.1 Διάγραμμα συσχετισμού ΔΟΠ και Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 194 Διάγραμμα Β.2 Διάγραμμα αποφάσεων για τον καθορισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCP) Διάγραμμα Β.3 Διάγραμμα ροής παρασκευής φρέσκου γιαουρτιού

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του τομέα της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιούνται, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σύνολο από δυνάμεις εκτός επιχείρησης, οι οποίες επηρεάζουν τη διαμόρφωση της παρούσας και μελλοντικής τους στρατηγικής. Παρόλο που οι περισσότερες από αυτές τις δυνάμεις παραμέτρους διαφοροποιούνται από κλάδο σε κλάδο της οικονομίας, εντούτοις ορισμένες γενικευμένες δυνάμεις ασκούν επιρροή στη διαμόρφωση της στρατηγικής κάθε επιχείρησης. 1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το εξωτερικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μπορεί να αναλυθεί σε Γενικευμένο ή Μάκρο Περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται, και το Μίκρο Περιβάλλον το οποίο συνδέεται άμεσα με τις ενδοκλαδικές δυνάμεις που επηρεάζουν την εκάστοτε επιχείρηση και θα αποτελέσει το αντικείμενο μελέτης του 11 ου κεφαλαίου αυτής της εργασίας. Δεδομένου ότι λόγω της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης των αγορών, οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται πλέον η μια την άλλη σε ένα ολοένα και ποιο δυναμικό περιβάλλον, με πολλές απειλές αλλά και ευκαιρίες, η εγρήγορση και η αποτελεσματική κατανόηση των δυνάμεων του εξωτερικού περιβάλλοντος αποτελούν μονόδρομο. Οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν το Γενικευμένο εξωτερικό περιβάλλον ή Μάκρο-περιβάλλον των επιχειρήσεων έχουν να κάνουν με τις Πολιτικές και Οικονομικές συνθήκες 8

10 μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις καθώς και με τις Κοινωνικοπολιτιστικές αξίες και τις Τεχνολογικές μεταβολές που συμβαίνουν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μια επιχείρηση δραστηριοποιείται, αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες της επιτυχίας και κερδοφορίας της. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να απασχολήσει πολύ σοβαρά τα διοικητικά στελέχη στη χάραξη της στρατηγικής της επιχείρησης. Οι αγορές πλέον έχουν διεθνοποιηθεί, η οικονομία όμως της χώρας μέσα στην οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο, συνεχίζει να παίζει το βασικότερο ρόλο. Οι εγχώριες οικονομικές συνθήκες είναι εκείνες που θα προσδιορίσουν τις δυνάμεις Προσφοράς και Ζήτησης των προϊόντων. Έτσι, ως δυνάμεις που επηρεάζουν τις εγχώριες οικονομικές συνθήκες μιας οικονομίας θα μπορούσαν να αναφερθούν ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, το διαθέσιμο εισόδημα και οι αποταμιεύσεις των καταναλωτών, οι δείκτες του χρηματιστηρίου και γενικά το στάδιο του επιχειρηματικού της κύκλου που βρίσκεται η οικονομία της χώρας. (Γεωργόπουλος, 2002) Παρόλο που η Ελληνική οικονομία κατάφερε τα τελευταία χρόνια να επιτύχει ρυθμούς ανάπτυξης αρκετά πάνω από το μέσο όρο των ρυθμών ανάπτυξης των ανεπτυγμένων χωρών, φτάνοντας το 2003 το 4,2% (ΕΞΠΡΕΣ,22/11/04), αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη προσπάθεια να ξεφύγει από το τέλμα της ύφεσης στην οποία έχει πέσει τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια οικονομία. Η προσπάθεια της χώρας μας για ένταξη στη Νομισματική Ένωση της Ευρώπης, αλλά και η ένταξή της αυτή καθεαυτή, της έδωσε την ευκαιρείς να βελτιώσει πολλά από τα Μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας της, παρόλο που το αποτέλεσμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. 9

11 Έτσι παρατηρούμε ότι για την επίτευξη των μέτρων σύγκλισης, τα επιτόκια τόσο των καταθέσεων όσο και των δανείων, μειώθηκαν δραστικά. Το Νοέμβριο του 2004 σημειώθηκε επιπλέον αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού, πέφτοντας από 6,75% σε 6,50%, τόσο για το δανεισμό κεφαλαίων κίνησης όσο και για την αγορά πάγιου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τις επιχειρήσεις (EΣΥΕ). Η ίδια τάση για μείωση παρατηρείται και στα επιτόκια των καταθέσεων. Τι σημαίνει αυτό; Περισσότερες επενδύσεις λόγω του χαμηλότερου κόστους του κεφαλαίου, που με τη σειρά του συνεπάγεται μείωση της ανεργίας και βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας γενικότερα. Από την άλλη, η μείωση των επιτοκίων των καταθέσεων, σημαίνει αύξηση της κατανάλωσης αφού οι αποταμιεύσεις των καταναλωτών δεν αποδίδουν πλέον όσο παλαιότερα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι επενδύσεις του ομίλου ΔΕΛΤΑ έφτασαν το 40 εκ το 2003 (Plantmanagement,22/3/04), της FRISLAND HELLAS S.A τα 10 εκ της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 7εκ το 2004, της ΡΟΔΟΠΗ τα 4,145 εκ (Plantmanagement,06/05/04) και της ΕΛΒΟΛ τα 3εκ. Οι εξελίξεις αυτές δίνουν ώθηση τόσο στην οικονομία ως σύνολο, όσο και στις επιχειρήσεις του υπό εξέταση κλάδου. Στον πίνακα 1.1 αναφέρονται κάποια βασικά μακροοικονομικά στοιχεία για τις περιόδους , που μπορούν να μας βοηθήσουν να αποκρυπτογραφήσουμε την κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας της περίοδο αυτή. 10

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Α.Ε.Π ΚΑΘΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ , , , , , , , , , ΤΟ ΑΕΠ, ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Όπως φαίνεται από τη δεύτερη στήλη του πίνακα 1.1, ο Δείκτης Τιμών του Καταναλωτή (ΔΤΚ) μετά το 1998 σταθεροποιείται σε επίπεδα κάτω του 4%, με μόνη σημαντική αύξηση αυτή της περιόδου όπου και ανέβηκε κατά 1,2%. Η σταθεροποίηση αυτή του ΔΤΚ δείχνει πως τα χρήματα των Ελλήνων αποκτούν πλέον σταθερή αξία, γεγονός που αποβαίνει προς όφελος του συνόλου της οικονομίας. Το ΑΕΠ σχεδόν διπλασιάζεται την περίοδο Παρόλο που η μέτρηση του γίνεται σε τρέχουσες τιμές, λόγω του συνεχώς μειούμενου πληθωρισμού, το μέγεθος αυτό της αύξησης μας δίνει ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Σε σταθερές τιμές η αύξηση προφανώς δεν θα ήταν αυτής της τάξης, παρόλαυτά και πάλι θα δήλωνε μια σημαντικά αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Οι δύο επόμενες στήλες του πίνακα 1.1 παρουσιάζουν το Καθαρό Εθνικό Διαθέσιμο Εισόδημα και την Τελική Καταναλωτική Δαπάνη. Και αυτά τα δύο 11

13 μεγέθη σχεδόν διπλασιάζονται την περίοδο που αναλύουμε. Παράλληλα από τη μελέτη αυτών των δύο στηλών μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι το ποσοστό της αποταμίευσης των Ελλήνων για την περίοδο αυτή παραμένει σχεδόν αμετάβλητο και κυμαίνεται γύρω στο 10%. Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενθαρρυντικά για όλους τους κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα γι αυτούς που παράγουν καταναλωτικά αγαθά, στους οποίους ανήκει και ο κλάδος της Γαλακτοβιομηχανίας. Οι καταναλωτές παρά την αύξηση του εισοδήματός τους συνεχίζουν να καταναλώνουν το ίδιο ποσοστό του. Βλέποντας την αύξηση του Καθαρού Εθνικού Διαθεσίμου Εισοδήματος, βλέπουμε παράλληλα να αυξάνεται και η κατανάλωση, με άλλα λόγια η Ζήτηση, δίνοντας στις επιχειρήσεις την ευκαιρία, δρώντας κατάλληλα, να επιτύχουν μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους. Εδώ πάντως θα πρέπει να τονίσουμε πως σημαντικό πλήγμα για το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων και όχι μόνο, αποτέλεσε η σημαντική αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς από το καλοκαίρι του Η εξέλιξη αυτή είχε σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο κόστος παραγωγής των προϊόντων, όσο και στις τιμές τους στην αγορά, όπου σημειώθηκαν αρκετές ανατιμήσεις. Τέλος ένα μέγεθος της Ελληνικής οικονομίας όπου δεν παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια είναι ο τομέας της απασχόληση. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1.2 (EΣYE) που ακολουθεί, η μείωση της ανεργίας την περίοδο ανήλθε μόλις στο 1,7% (από 11% το 1998 σε 9,3% το 2003). Το υψηλό αυτό ποσοστό της ανεργίας σημαίνει και υψηλό ποσοστό οικονομικά ανενεργών πολιτών, που πέρα από την κοινωνική διάσταση του θέματος, συνεπάγεται ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν και στην τόνωση της Ζήτησης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. 12

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ( ) ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ % ,825% ,05% ,475% % ,3% ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΡΙΜΗΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα που η επιχείρηση δραστηριοποιείται παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε χώρες όπου η πολιτική κατάσταση είναι ρευστή, με αποτέλεσμα επισταμένες εκτιμήσεις για τις πολιτικές αλλαγές του μέλλοντος να κρίνονται απολύτως απαραίτητες (Γεωργόπουλος, 2002). Λόγω της πολιτικής σταθερότητας που υπάρχει στη χώρα μας από το 1974, η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο της Γαλακτοβιομηχανίας, καθώς και στις κυβερνητικές πολιτικές που τον επηρεάζουν. Οι θεσμικοί πολιτικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κλάδο των Γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν να κάνουν με το επίπεδο της φορολογίας, την προσέγγιση των κυβερνήσεων σε θέματα απασχόλησης, τις διακρατικές συμφωνίες, τα κρατικά μονοπώλια, την προστασία του περιβάλλοντος, τους δασμούς και τις ποσοστώσεις. 13

15 Τα Γαλακτοκομικά προϊόντα υπόκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ο οποίος περιγράφει τους όρους και τις προδιαγραφές που πρέπει να ισχύουν σε όλα τα στάδια της παραγωγής τους. Παράλληλα η χώρα μας είναι εναρμονισμένη και με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζει τα θέματα παραγωγής, ποιότητας και υγιεινής των Γαλακτοκομικών προϊόντων. Από το 1992 ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οδηγία ΕΟΚ 92/46 που αφορά τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και γενικά προϊόντων με βάση το γάλα. Στην οδηγία αυτή αναφέρονται οι όροι για την παραγωγή, εγκατάσταση, επεξεργασία και μεταποίηση του νωπού γάλακτος. Καθορίζονται επίσης οι όροι για την υγιεινή των ζώων και της εκμετάλλευσης, της συλλογής του νωπού γάλακτος και της μεταφοράς του από την εκμετάλλευση της παραγωγής στο κέντρο συλλογής, τυποποίησης, επεξεργασίας ή μεταποίησης του. Τέλος ορίζονται οι προδιαγραφές για την υγιεινή του προσωπικού, καθώς και αυτές που πρέπει να τηρούνται κατά τη συλλογή του γάλακτος στην εκμετάλλευση παραγωγής και κατά την παραλαβή του νωπού γάλακτος στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης (Plant-management,03/12/03). Επίσης ύστερα από απαίτηση των οργανώσεων προστασίας του καταναλωτή, ο ΕΦΕΤ αποφάσισε την ένταξη των μονάδων μαζικής ή βιομηχανικής εστίασης στον επίσημο έλεγχο τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Plant-management,12/01/04). Σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις, που συμπεριλαμβάνουν και τον κλάδο παραγωγής Γαλακτοκομικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα οφείλουν να εφαρμόζουν, να διατηρούν και να αναθεωρούν μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας βάση των αρχών των διεθνών προτύπων του HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points). Από τις 31 Μαρτίου 1984 η παραγωγή του αγελαδινού γάλακτος σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζεται από το σύστημα των ποσοστώσεων, το οποίο συνδέει την κοινοτική παραγωγή με τις ανάγκες της 14

16 αγοράς. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε προκειμένου να σταματήσει η υπερπαραγωγή γάλακτος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προερχόταν κυρίως από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Η χώρα μας εντάχθηκε στο σύστημα αυτό, παρόλο που η εγχώρια παραγωγή της δεν επαρκούσε για την κάλυψη της εγχώριας κατανάλωσης. Στους πίνακες 1.3 και 1.4 στο τέλος της ενότητας παρουσιάζεται η εξέλιξη των εγγυημένων ποσοτήτων γάλακτος, τόσο για την Ελλάδα από το 1984 όπου και άρχισε να λειτουργεί το σύστημα έως και το 2008, όσο και των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο βάσει των επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Γεωργίας. Παρατηρούμε ότι στην περίοδο αυτή οι εγγυημένες ποσότητες γάλακτος ( οι ποσότητες που κάθε χώρα επιτρέπεται να παράγει ), αυξήθηκαν από 472 χιλιάδες τόνους που ήταν την περίοδο σε 699,82 χιλιάδες τόνους την περίοδο Η αύξηση αυτή αν και είναι σημαντική, είναι μικρότερη από αυτήν που θα επιθυμούσε η τότε Ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με τους κρατικούς και κοινοτικούς νόμους, προβλέπονται οφέλη που συνίστανται σε επιδοτήσεις για τον κλάδο των Γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι νόμοι αυτοί περιλαμβάνουν αναπτυξιακά προγράμματα όπως: Ο νόμος Α.Ν 2601/98 ο οποίος προβλέπει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία όμως δε μπορεί να ξεπεράσει το 60% του κόστους επένδυσης. Για την υπαγωγή στο νόμο αυτό η επένδυση θα πρέπει να υπερβαίνει ένα ελάχιστο ποσό, ενώ η επιχορήγηση δε μπορεί να υπερβαίνει τις ευρώ ανά νέα θέση εργασίας που δημιουργείται. Κανονισμός 1257/1999 που συμπεριλαμβάνεται στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ και έχει στόχο: τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας, τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Το πρόγραμμα προβλέπει συγχρηματοδότηση κατά 55% από ιδιωτική συμμετοχή, 30% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και 15% από εθνική συμμετοχή. 15

17 Κοινοτικό πρόγραμμα INTERREG IΙ που αφορούσε τη βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με τη συλλογή και συγκέντρωση του γάλακτος καθώς και τη μεταφορά του στις μεταποιητικές μονάδες, σε 23 επιλεγμένους από το ΥΠ.ΕΘ.Ο νομούς. Κοινοτικό πρόγραμμα INTERREG I που προέβλεπε τη κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 5 εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας του γάλακτος σε πέντε νομούς της χώρας (ICAP 2003). Τέλος, όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να επηρεάσει τον κλάδο της γαλακτοβιομηχανία αξίζει να αναφερθούν εν συντομία τρεις ακόμη παράγοντες: Όσον αφορά το καθεστώς των συναλλαγών με τρίτες χώρες, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πως για τις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων προς τις χώρες αυτές ισχύουν οι δασμοί του κοινού δασμολογίου. Ο κυβερνητικός νόμος βάση του οποίου επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας ζωής του φρέσκού γάλατος κατά μια ημέρα (πέντε αντί τεσσάρων). Τέλος η προβλεπόμενη μείωση του φορολογικού συντελεστή των Ανωνύμων Εταιρειών από 1/1/2005 από 35% σε 32% που αναμένεται να τονώσει την επιχειρηματικότητα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, κατά συνέπεια και στη γαλακτοβιομηχανία (παρόλο που η μείωση θα είναι μικρότερη από αυτή που επιθυμούσε ο ΣΕΒ). 16

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ Ε.Ε. ( ) ΕΤΟΣ ΧΩΡΑ ΒΕΛΓΙΟ 3.140, , , ,4 ΔΑΝΙΑ 4.456, , , ,5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ , , ΕΛΛΑΔΑ 699,8 699,8 699,8 699,8 ΙΣΠΑΝΙΑ 6.007, , , ,6 ΓΑΛΛΙΑ , , , ,5 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5.386, , , ,6 ΙΤΑΛΙΑ , , , ,4 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 268,1 269,4 270,9 272,1 ΟΛΛΑΝΔΙΑ , , , ΑΥΣΤΡΙΑ , , ,2 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.835, , , ,5 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2.394, , , ,6 ΣΟΥΗΔΙΑ , ,5 ΒΡΕΤΑΝΙΑ , , , ,5 ΣΥΝΟΛΟ , , ,2 ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΙ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε. ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΤΟΝΟΥΣ ΣΤΗ Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΕΧΕΙ ΔΟΘΗΚΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ , , , , , , , , , , ,82 ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΙΛ ΤΟΝΟΥΣ 17

19 1.2.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αναλύει διεξοδικά το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον περιλαμβάνει τις στάσεις, αξίες και συμπεριφορές των καταναλωτών στους οποίους η επιχείρηση απευθύνεται. Οι ανάγκες διαφοροποιούνται και το ίδιο συμβαίνει και με τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών. Για παράδειγμα, το ενδιαφέρον για υγιεινή διατροφή και προστασία του περιβάλλοντος, γίνεται όλο και ποιο έντονο στις μέρες μας. Έτσι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κλάδο της Γαλακτοβιομηχανίας, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις αλλαγές στο τρόπο ζωής, τη στάση των καταναλωτών απέναντι σε συγκεκριμένες δραστηριότητές τους, όπως είναι το μάρκετινγκ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να σέβονται τους ηθικούς κανόνες που η εκάστοτε κοινωνία επιβάλει (Γεωργόπουλος, 2002). Οι διατροφικές συνήθειες του Έλληνα καταναλωτή κατατάσσουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα στα σημαντικότερα είδη διατροφής. Αναλύοντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και παίρνοντας ως δεδομένο πως το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας από το 2005 έως το 2030 θα κυμανθεί στα χωρίς σημαντικές αυξομειώσεις (προβλέψεις EUROSTAT), σημαντικό είναι να στραφούμε στη γεωγραφική, εισοδηματική και ηλικιακή ανάλυση του πληθυσμού. Στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας, η μέση μηνιαία δαπάνη για γαλακτοκομικά προϊόντα είναι 22,78 ευρώ ανά νοικοκυριό, σαφώς μικρότερη από τις αντίστοιχες δαπάνες των νοικοκυριών των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλαυτά παρατηρείται μια κλιμάκωση της δαπάνης αυτής όσο κινούμαστε από αγροτικές σε αστικές περιοχές. Έτσι η δαπάνη για γαλακτοκομικά προϊόντα στις αγροτικές περιοχές ανέρχεται σε 15,79ευρώ το μήνα, σε ημιαστικές περιοχές στα 21,46 ευρώ, σε αστικές περιοχές στα 21,86 ευρώ, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης στα 24,92 ευρώ, ενώ τέλος στη περιοχή της Αθήνας στα 26,92 ευρώ μηνιαίως (ICAP, 2003). 18

20 Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτό το φαινόμενο ίσως έχουν να κάνουν με τις εισοδηματικές διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των νοικοκυριών των αστικών κέντρων και των αγροτικών περιοχών. Ένας δεύτερος λόγος θα μπορούσε να είναι η έλλειψη πληροφόρησης και γνώσης που είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών. Ο τελευταίος αλλά ίσως και σημαντικότερος λόγος ίσως σχετίζεται με την ιδιοπαραγωγή σε γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν αρκετά νοικοκυριά στην ύπαιθρο. Σημαντική, αλλά αναμενόμενη, διαφορά στις δαπάνες για Γαλακτοκομικά προϊόντα παρατηρείται και ανάλογα με την εισοδηματική κλίμακα στην οποία κινούνται τα νοικοκυριά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι νοικοκυριά των οποίων οι συνολικές μηνιαίες αγορές είναι μέχρι 293 ευρώ ξοδεύουν 8,33 ευρώ για γαλακτοκομικά προϊόντα, για αγορές από ευρώ 17,34 ευρώ, ενώ νοικοκυριά που ξοδεύουν πάνω από ευρώ μηνιαίως σε αγορές ξοδεύουν 37,01 ευρώ για γαλακτοκομικά προϊόντα. Αντίστοιχη κλιμάκωση παρατηρείται και όσο αυξάνονται τα μέλη ενός νοικοκυριού. Έτσι μονομελή νοικοκυριά ξοδεύουν 11,43 ευρώ μηνιαίως, 2μελή 16,25 ευρώ, 3 μελή 24,43 ευρώ, 4 μελή 32,31 ευρώ, 5 μελή 35,36 ευρώ, ενώ τέλος νοικοκυριά από 6 μέλη και πάνω ξοδεύουν 40,38 μηνιαίως. (ICAP, 2003) Ένας ακόμα δημογραφικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού. Έτσι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει αρκετά προϊόντα γάλακτος όπως φρέσκο γάλα, γιαούρτι, επιδόρπια κτλ, να απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά. Παρόλαυτά και παρά τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων που τους επιτρέπουν κάποιες πολυτέλειες που πριν πολύ λίγες δεκαετίες ήταν απαγορευτικές, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η τάση της υπογεννητικότητας που υπάρχει στη χώρα. Λογική αντίδραση των επιχειρήσεων του κλάδου θα ήταν να στρέψουν τη προσοχή τους και σε άλλες ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού και συγκεκριμένα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, που σε λίγα χρόνια θα αποτελούν την πλειοψηφία του καταναλωτικού κοινού. 19

21 Η στροφή των καταναλωτών σε ποιο υγιεινούς τρόπους διατροφής, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει και έχει απασχολήσει σοβαρά τις Γαλακτοβιομηχανίες. Τα προϊόντα με χαμηλά λιπαρά, που πριν λίγα χρόνια απευθυνόταν αποκλειστικά σε γυναίκες, αποτελούν πλέον τρόπο ζωής για ορισμένους. Η προσφορά τέτοιου είδους προϊόντων αυξάνεται συνεχώς από τις επιχειρήσεις, ενώ την ίδια κατεύθυνση ακολουθεί και η ζήτησή τους. Σημαντικό ρόλο για τη στροφή των καταναλωτών σε ποιο υγιεινό τρόπο διατροφής, διαδραμάτισε και το διατροφικό σκάνδαλο της νόσου της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας που ξέσπασε στο Βέλγιο και γνωστοποιήθηκε το Το γεγονός αυτό φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο οι Ελληνικές Βιομηχανίες Γάλακτος, στις οποίες δεν παρατηρήθηκε κανένα κρούσμα, στρέφοντας τις διαφημιστικές τους εκστρατείες στην παρουσίαση των αγνών συνθηκών παραγωγής του γάλακτος στις εγκαταστάσεις, τους διαφημίζοντας παράλληλα και την προστασία του περιβάλλοντος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο τέταρτος προσδιοριστικός παράγοντας του εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις είναι το τεχνολογικό περιβάλλον. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η δημιουργία νέας γνώσης αποτελούν ευκαιρία, αλλά και απειλή για κάθε επιχείρηση εάν αυτή δεν καταφέρει να προσαρμοστεί. Με τον όρο βελτίωση της τεχνολογίας δεν εννοούμε μόνο τις μεγαλειώδεις επιστημονικές ανακαλύψεις, αλλά και ποιο απλά ζητήματα που επηρεάζουν ακόμα ποιο άμεσα τις επιχειρήσεις, όπως είναι οι βελτιώσεις σε υλικά και μεθόδους της παραγωγής, ή στο σχεδιασμό των προϊόντων. Ένας κλάδος μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά και άμεσα από βελτιώσεις της τεχνολογίας σε άλλους κλάδους όπως πχ ο κλάδος των μεταφορών που επηρεάζει σχεδόν όλους τους κλάδους της βιομηχανίας. Επίσης βελτιώσεις σε κλάδους που παράγουν προϊόντα που αποτελούν εισροές για άλλους κλάδους είναι 20

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ...3. Εισαγωγή...3. Εγχώρια παραγωγή τυροκομικών...3. Καταναλωτικές προτιμήσεις...4. Δίκτυα διανομής... Έρευνα αγοράς Τοµέας τυροκοµικών προϊόντων στη Γαλλία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων Παρίσι, Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ...3 Εισαγωγή...3 Εγχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΙ ΚΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά γιαουρτιού της Γερμανίας

Η αγορά γιαουρτιού της Γερμανίας ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 3 Μαΐου 28 Η αγορά γιαουρτιού της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Καταναλωτικές συνήθειες Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΝΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 7084 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΛΤΑ (VIVARTIA)

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΛΤΑ (VIVARTIA) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ.

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά ελαιολάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Μάρτιος 2013 Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με σχετική έρευνα της οργάνωσης DiaryCo, η οποία μελετά την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 2 ο : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 2.1.: ΤΟ ΑΕΠ & Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η οικονομική ανάλυση διακρίνεται σε μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL : olina 4@hotmail.com WEBSITE ADDRESS : http://www.fage.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Διάλεξη 12 Νίκος Θεοχαράκης Δεκέμβριος 2014 Μέτρηση κόστους ζωής Το κόστος ζωής σε νομισματικές μονάδες μπορεί να αυξάνεται ενίοτε

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120. Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250. Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203

Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120. Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250. Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203 Τύποι γάλακτος Πρωτεϊνη λίπος λακτόζηασβέστιο Καζεϊνη Ορρού Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120 Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250 Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203 *Το κατσικίσιο γάλα έχει λιγότερη Λακτόζη από το

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. : Εταιρική Παρουσίαση» «E.J. Papadopoulos S.A. : Company Presentation» Δόικα Δήμητρα 7724 Τζωρτζάκη Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Δίκτυα Πωλήσεων στο Εξωτερικό Βέλτιστες Ελληνικές Λουτράκι,9 Ιουνίου 2010 0 Άγις Πιστιόλας Διευθυντής Marketing & Eξαγωγών Αgrino - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε. Κρίση και Εξαγωγές «Η απάντηση η είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κρήτης. Προβλήματα και προοπτικές.

Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κρήτης. Προβλήματα και προοπτικές. Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κρήτης. Προβλήματα και προοπτικές. 27.9.2008 Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης Χρήση γάλακτος Η Γραβιέρα Κρήτης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) απορροφά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία, βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εργαλεία: Κανονισμοί Ισχύουν σε ΟΛΑ τα Κράτη Μέλη αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα