Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ηµερίδα Ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών για την Απασχόληση Ατόµων µε Αναπηρία Θεσσαλονίκη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Μόδα ή φιλοσοφία εταιρικής προοπτικής? Το παράδειγµα των ΕΛΠΕ Λιάνα Γούτα ΕΛΠΕ-Σύµβουλος ιεύθυνσης

2 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Μόδα? Επικοινωνιακό τρυκ? Παιχνίδιεντυπώσεων? Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι κάτι πολύ περισσότερο Συνυφασµένη µε τη σοβαρή και οραµατική επιχειρηµατική δράση Στόχος Ηµακροπρόθεσµηκαιβιώσιµηοικονοµικήανάπτυξη, που δηµιουργεί προστιθέµενη αξία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

3 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Απότιςιστορίεςεπιχειρηµατικώνκολοσσών : Εταιρίες που επιδεικνύουν εταιρική κοινωνική ευθύνη στηρίζουν την ανάπτυξή τους σε στέρεες βάσεις Εταιρίες µε στόχο το βραχυπρόθεσµο κέρδος δηµιουργούν παράπλευρες απώλειες, τις οποίες αργά ή γρήγορα καλούνται να πληρώσουν µε ακριβό τίµηµα. ΕΚΕ ενείναιφιλανθρωπίακαιχορηγίες. Αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία, τη σοβαρότητα, την ηθική, τις υγιείς αρχές, τους στόχους, µε τους οποίους δοµείται και πορεύεται µια εταιρία, που όλα µαζί αποτελούν στέρεα θεµέλια.

4 Η ΕΚΕ εντός της εταιρίας Μέριµνα: 1. για τους εργαζοµένους δίκαια και ισότιµη µεταχείριση ίσες ευκαιρίες διάφανη λειτουργία µε ευαισθησία σε κάθε ανθρώπινη µονάδα 2. στην καθηµερινή λειτουργία της µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και στον κοινωνικό περίγυρο 3. στις επιχειρηµατικές επιλογές της προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν στις προκλήσεις της εποχής και δηµιουργούν προστιθέµενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον.

5 Η ΕΚΕ εκτός της εταιρίας Σκόπιµη η γνωστοποίηση και επικοινωνία των εσωτερικών πρακτικών. Παράδειγµα ορθής επιχειρηµατικής πρακτικής και διαµόρφωσηµιαςισχυρήςεικόναςπροςτηνκοινωνία. Τοίδιοαυτόστίγµαµπορείνατοδώσεικαιµεάλλεςδράσεις κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα εκτός εταιρίας. εναποτελούν «δαπάνη»αλλά «επένδυση» : στοόνοµα, τηνεικόνα, τηναναγνωρισιµότητα, τηναξίατηςεταιρίας. ηµιουργούνπροστιθέµενηαξία. Συνδυασµός επιχειρηµατικής δράσης µε την κοινωνική δράσηκέρδοςγιατηνκοινωνία. Ηκοινωνίακαιοιπολίτεςτοαπαιτούνκαιαρχίζουννα συνειδητοποιούν και να κατευθύνουν την καταναλωτική τους δύναµη προς τις εταιρίες που λειτουργούν µε αξίες και συνδυάζουν την επιχειρηµατική τους δράση µε κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες.

6 Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ ΕΛΠΕ Αντικείµενο 3+1 ιυλιστήρια Εµπορία προϊόντων πετρελαίου Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Παραγωγή και εµπορία πετροχηµικών και χηµικών. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Προώθηση χρήσης φυσικού αερίου Παροχή µελετών και τεχνικών υπηρεσιών για τεχνικά έργα. Συµµετοχή στη µεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιεςµεταφορές) Οόµιλοςµεστοιχείατου 2007 Εργαζόµενοι σε Eλλάδα και εξωτερικό Σύνολο ενεργητικού Ίδιακεφάλαια Kύκλοςεργασιών άτοµα εκατ εκατ εκατ.

7 ΕΛΠΕ και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - ΕΚΕ Ισχυρός όµιλος µε έντονα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα για µια βιώσιµη κερδοφόρο ανάπτυξη. Κύριο µέληµα η ανάπτυξη των εργαζοµένων της-οµαδικότητα και συνεργασία. ηαρµονικήσυνεργασίαµετρίτους (πελάτες, προµηθευτές, επενδυτές, ΜΜΕ, τοπικέςκοινωνίες, κυβερνητικούςκαιμκο). Ενδιαφέρον και υποστήριξη για τις ανάγκες της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας σε τρέχοντα κοινωνικά προβλήµατα. Μέλος του Ελληνικού ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Μέλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ευρώπης «Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ετήσια Έκθεση»

8 ΕΛΠΕ και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - ΕΚΕ ιαστάσεις αειφόρου ανάπτυξης 1. Πρωταρχικός ρόλος στον παράγοντα άνθρωπο Ανάπτυξη και εκπαίδευση εργαζοµένων Φροντίδα για τους «ανθρώπους γύρω µας» 2. Ασφάλεια και υγιεινή Ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας 3. Προστασία περιβάλλοντος 160 εκ σε 5 χρόνια-βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές- Ευρωπαϊκή & Εθνική νοµοθεσία 4. Ποιότητα και νέες βελτιωµένες τεχνολογίες

9 ΕΛΠΕ και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - ΕΚΕ Στόχος : Φροντίδα για τους ανθρώπους γύρω µας 1. Για τους εργαζόµενους 2. Κοντά στις Τοπικές Κοινωνίες 3. Παρουσία στην ευρύτερη κοινότητα 4. Κοινωνική δράση στο εξωτερικό

10 1. Για τους εργαζόµενους Οι «άνθρωποί µας» είναι η κινητήρια δύναµη Επένδυση και ορθή αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού ιαφοροποίηση και ποικιλοµορφία: οφέλη και πρόκληση/ Ίσες ευκαιρίες ΜισθολογικόΣύστηµα / ΕπιχειρησιακήΣυλλογικήΣύµβασηΕργασίας / Σύστηµα Αµοιβής των ιευθυντικών Στελεχών / Σύστηµα Αξιολόγησης προσωπικού όλων των βαθµίδων κλπ ιαρκής εκπαίδευση σε όλους τους τοµείς. Συνθήκες εργασίας Ποσοστόπαραµονήςεργαζοµένων: 90% περισσότερο από 5 έτη 80% περισσότερα από 10 έτη Πολιτικές για ένα ευρύτατο και ποικίλο φάσµα παροχών και εκδηλώσεων

11 1. Για τους εργαζόµενους Παροχές και εκδηλώσεις για τους εργαζοµένους Επίδοµα παραγωγικότητας : 3,549 µηνιαίοι µισθοί. Μικρά χαµηλότοκα δάνεια Λειτουργία ιατρείων Προληπτική ιατρική (δωρεάν ετήσια check-ups, ειδικοί ιατρικοί έλεγχοι, προληπτικόςεµβολιασµός). Ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, για τους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους. Ασφάλεια ζωής / συνταξιοδοτικά προγράµµατα. Συµπληρωµατικό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο. Μαθήµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών. ωρεάν µετακίνηση από και προς τον χώρο εργασίας.

12 1. Για τους εργαζόµενους Παροχές και εκδηλώσεις για τους εργαζοµένους (συνέχεια) Οικονοµική ενίσχυση των εργαζοµένων, για την κάλυψη ειδικών αναγκών. Εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Επίδοµα κατασκηνώσεων για τα παιδιά των εργαζοµένων 6 έως 16 ετών. Επίδοµα παιδικού σταθµού και οικονοµική ενίσχυση προς τα παιδιά των εργαζοµένων µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επιπρόσθετηοικονοµικήενίσχυσητωνοικογενειώνµεπάνωαπό 3 παιδιά. ώρα πολυετούς παραµονής προς τους εργαζόµενους που εργάζονται 15, 20 ή 30 έτη. ωρεάν χρήση των εστιατορίων των εγκαταστάσεων και επιπρόσθετο ετήσιο επίδοµα για χρήση του κυλικείου. Οικονοµική ενίσχυση των εργαζοµένων σε περιπτώσεις γάµου, γέννησης παιδιού, κλπ.

13 1. Για τους εργαζόµενους Παραδείγµατα 2006 Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Φοιτητών 117 µαθητέςγυµνασίου, 71 µαθητέςλυκείου, 10 φοιτητές, 62 εισαχθέντεςστααεικαι 32 σετει. Εκδροµές για τους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους. Μάιος Σεπτέµβριος 2006 : άτοµα Χριστούγενναµεγιορτέςκαιδώραγιαταπαιδιάτωνεργαζοµένων. Ανοικτές Επισκέψεις στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις για τους εργαζόµενους και τις οικογένειέςτους. Συµµετοχή στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Επιχειρήσεων (European Corporate Games). 112 εργαζόµενοι/-ες 9 αγωνίσµατα 31 µετάλλια και 2η θέση ανάµεσα σε 150 εταιρίες. Συµµετοχή στο τουρνουά Τένις, Πινγκ-πονγκ και Ποδοσφαίρου 5Χ5 των Πετρελαιοειδών Εταιρειών (12 εταιρίες). 22 άτοµαµε 4 οµάδες.

14 2. Κοντά στις τοπικές κοινωνίες Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να οφελούνται από τη λειτουργία των ΕΛΠΕ ιάθεση ,00 σε έργα και δραστηριότητες στις τοπικές κοινωνίεςγιατο Υποστήριξηαθλητικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών δραστηριοτήτων και φορέων. Ενδεικτική αναφορά : ωρεά οχήµατος Α.Μ.Ε.Α. στο ήµο Εχεδώρου ωρεά υπερηχοκαρδιογράφου στο Θριάσιο Νοσοκοµείο ωρεές οχηµάτων στη Νοµαρχία υτ. Αττικής και στους ήµους Ελευσίνας και Μάνδρας ωρεά πετρελαίου θέρµανσης στα σχολεία των όµορων ήµων ιεθνές φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών του ήµου Εχεδώρου Γήπεδο ποδοσφαίρου στο ήµο Ευόσµου Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στο ήµο Μενεµένης Ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυµάτων

15 3. Παρουσία στην ευρύτερη κοινωνία ράσεις υποστήριξης στα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες : Για το 2006, δωρεά δύο αναπηρικών αµαξιδίων στο Σύλλογο ΠΑΣΚΑ (Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων). Πρόγραµµα εθελοντικής αιµοδοσίας. Πρακτικήάσκησηφοιτητώνκαισπουδαστών (1-6 µήνες). 455 φοιτητές το Επισκέψεις σχολείων και ΑΕΙ (2350 µαθητές/1250 φοιτητές/2005) ΕνίσχυσητουΟργανισµούπαιδικώνκαιεφηβικώνβιβλιοθηκών, όπως και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε εποπτικό υλικό. Υποστήριξη για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, οργανισµών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συµµετοχή στην έκδοση ειδικών αφιερωµάτων. Οικονοµική υποστήριξη αθλητικών σωµατείων, συλλόγων.

16 4. Κοινωνική δράση στο εξωτερικό Ηγετική θέση του Οµίλου στη Ν. Α. Ευρώπη µέσω θυγατρικών σε π.γ..μ. Σερβία Μαυροβούνιο Βουλγαρία Αλβανία Γεωργία Κύπρος Κοινωνικήδράσηκαιεκτόςσυνόρων. ΦιλοσοφίαπουδιαπερνάόλεςτιςδραστηριότητεςτουΟµίλου. Γνώµονας ο παράγοντας «άνθρωπος» και η διαφορετικότητα της κουλτούρας των χωρών Έµφαση στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών οµαλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του.

17 ΕΚΟ : το παράδειγµα µιας θυγατρικής Προγράµµατα ΕΚΕ 1. «Επόµενη Μέρα Αναδάσωση» 2. «Και, όµως,...,...ας ζήσουµε "ελαφρά τη καρδία" 3. «Κοινωνικώς Επιχειρείν '07» 4. Χάρτα του Ρήγα 5. Τηλεµαραθώνιος Αγάπης «Γίνε µαζί µου παιδί» 6. Εκδήλωση στο Βυζαντινό Μουσείο 7. «Μην κλείνεις τα µάτια στον καρκίνο του µαστού, Γνώρισε-Πρόλαβε Πρόλαβε-Αντιµετώπισε» 8. ωρεές σε Ιδρύµατα

18 Η ΕΚΟ για την Κοινωνία Πολιτική τιµών και υπηρεσιών σεόλη όλητη Ελληνική επικράτεια. Πρωτοβουλίες υπέρ των πιο ευπαθών κοινωνικών οµάδων Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΚΕΘΕΑ, Ίδρυµα γιατο Παιδί «ΗΠαµµακάριστος», Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόµων, ιεθνής Εταιρία Στήριξης Οικογένεια- Φροντίδα κλπ. Στήριξη Συλλόγων καιµη Κερδοσκοπικών Οργανισµών, κοινωφελών εταιριών για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, µε ειδικές ανάγκες και δεξιότητες, Κέντρα Περιθάλψεως κλπ. Πρόγραµµα εθελοντικής αιµοδοσίας εργαζοµένων : 217 εργαζόµενοι, 174 µονάδες αίµατος.

19 Αντί συµπεράσµατος... επιστρέφονταςστοαρχικόερώτηµα... µακάρι να δούµε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη να εξαπλώνεται τόσο που να αποτελέσει µια νέα επιχειρηµατική, αλλάσυνειδητή «µόδα»,αφήνοντας κέρδοςγιατηνεπιχείρησηαλλάκαιγιατηνκοινωνία, συµβαδίζοντας µε τις προκλήσεις της εποχής... Για τα ΕΛΠΕ αποτελεί βασική φιλοσοφία λειτουργίας...

Εισαγωγή. Κοινωνικό σύνολο Ανθρώπινο δυναμικό Υγεία και Ασφάλεια Περιβάλλον Ποιότητα

Εισαγωγή. Κοινωνικό σύνολο Ανθρώπινο δυναμικό Υγεία και Ασφάλεια Περιβάλλον Ποιότητα Εισαγωγή Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2007, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί συμπληρωματικό μέρος του Ετήσιου Απολογισμού της εταιρείας και περιέχει στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Περιεχόμενα 6. 7. 8. 9. 10. 11. Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Παρουσίαση της ΈκθεσηςΒιώσιμης Ανάπτυξης...4 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου...7 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ...9 1.2 Ο Όμιλος σε αριθμούς...12

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στην Κοινωνία

Η συμβολή μας στην Κοινωνία 3. Η συμβολή μας στην Κοινωνία Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα (ΕΚΕ) συνιστά ουσιαστικό τμήμα ή αναδεικνύεται σε όλες τις εκφάνσεις της στρατηγικής, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ Κοινωνικός Απολογισμός 2005 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ O Όμιλος ΟΤΕ Σταθερή τηλεφωνία Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και ο βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Ο όμιλος Eurobank EFG αποτελεί ένα μεγάλο και σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ÇÑÙÄÏÕ ÁÔÔÉÊÏÕ 12Á, 151 24 ÌÁÑÏÕÓÉ, ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 809 4000 - Fax: 210 809 4444 - www.moh.gr AVENUE C &W

ÇÑÙÄÏÕ ÁÔÔÉÊÏÕ 12Á, 151 24 ÌÁÑÏÕÓÉ, ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 809 4000 - Fax: 210 809 4444 - www.moh.gr AVENUE C &W ÇÑÙÄÏÕ ÁÔÔÉÊÏÕ 12Á, 151 24 ÌÁÑÏÕÓÉ, ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 809 4000 - Fax: 210 809 4444 - www.moh.gr AVENUE C &W Εταιρικός Σκοπός και Αξίες.................................................2 H Εταιρεία..............................................................6

Διαβάστε περισσότερα

77,68$/Bbl το 2009). Σύνολο 1.085.013 1.317.386 (232.373) (17,64% )

77,68$/Bbl το 2009). Σύνολο 1.085.013 1.317.386 (232.373) (17,64% ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 51 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ ΑΠΟ 01.01.2013 ΈΩΣ 31.12.2013 1 Περιεχόµενα Α. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΜΗ... 3 1. Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕIΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕIΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕIΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005 Εξώφυλλο: Ζερβέα Ευαγγελία Τμήμα Γενικής Λογιστικής & Δαπανών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ σελ. 7 1/ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ σελ.

Διαβάστε περισσότερα

οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας

οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας 4. Οι Άνθρωποι μας Η συνεχής φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και η μέριμνα για τις οικογένειες τους, συνιστούν ένα τμήμα της αναγνώρισης της συμμετοχής τους στην αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ & MOTOR OIL(ΕΛΛΑΣ) Πτυχιακή Εργασία των Σαρηγιαννίδου Ουρανίας (Α.Μ 6568) και Τεβρεντζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 1 Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου σελ. 4 Μήνυµα ιεύθυνσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας σελ. 6 Σχετικά µε τον Απολογισµό σελ. 8 1. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΣ 1.1 Προφίλ Οµίλου FOURLIS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ / 03 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΣ / 04-15 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ / 16-23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / 24-34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ / 35-38 ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ...10 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ...14 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Loading Σύνθεση εξωφύλλου: Αντλώντας από την εµπειρία προσφέρουµε στην κοινωνία Σήµα µε το οποίο προσδιορίζονται στην παρούσα έκδοση σχετικές πρακτικές ΕΚΕ B Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1995-2010 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

1995-2010 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜHΝΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤH...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Club Hotel Casino Loutraki...6 Ιστορικοί Σταθμοί...8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρµόζεται µέσα από το σύστηµα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της Τραπέζης. Ο άνθρωπος και ο σεβασµός των ανθρωπίνων αξιών,

Διαβάστε περισσότερα

EKΘEΣH BIΩΣIMHΣ ANAΠTYΞHΣ 2009

EKΘEΣH BIΩΣIMHΣ ANAΠTYΞHΣ 2009 4 EKΘEΣH BIΩΣIMHΣ ANAΠTYΞHΣ Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Παρουσίαση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου 9 Παρουσίαση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση Εταιρική Διακυβέρνηση Η Εταιρική Διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών με βάση το οποίο επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος μιας επιχείρησης, με μακροπρόθεσμο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Το να είσαι ξεχωριστός δεν είναι αυτοσκοπός. Για μια εταιρεία όπως ο ΟΤΕ είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής, των επιλογών και των δράσεων που ακολουθεί, των σχέσεων που αναπτύσσει,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου 3 Πληροφορίες σχετικά µε τον Κοινωνικό Απολογισµό 4 Προφίλ Εταιρείας 7 Επιχειρηµατική Προσέγγιση και Βασικές εσµεύσεις 14 Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Ανθρώπινο Δυναμικό

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Ανθρώπινο Δυναμικό ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ανθρώπινο Δυναμικό Υπευθυνότητα απέναντι στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας Αποστολή Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) Η διαρκής και επιταχυνόμενη ανάπτυξη των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή

Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας... σελ. 4 Ο Ομιλός μας...σελ. 5 Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία του Ομίλου FOURLIS... σελ. 6 Οι εταιρίες του

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 EΤ ΑΠΟΛ ΓΙΣΜΟΣ ΤΑΙΡΙΚΗΣ KOINΩΝΙΚΗΣ EΥΘ EΥ Ο ΥΝΗ7 ΝΗΣ Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, αντανακλά τη συνολική αντίληψη που έχουµε εµείς, οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ εταιρικησ ΥπεΥΘΥνοτητασ 2014

ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ εταιρικησ ΥπεΥΘΥνοτητασ 2014 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ εταιρικησ ΥπεΥΘΥνοτητασ 214 ελληνικα πετρελαια απολογισμοσ etaiρikhσ υπευθυνοτητασ 214 O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από το 26, δημοσιοποιεί Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα