Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος"

Transcript

1 2 212 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος µε φωτιζόµενη οθόνη αφής REV200 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Ευκολονόητη, επεξηγούµενη οθόνη αφής Αυτοεκπαιδευόµενος ελεγκτής 2 θέσεων µε έλεγχο PID (πατέντα) Επιλογή 3 διαφορετικών τρόπων 24ωρης λειτουργίας και ενός εβδοµαδιαίου τρόπου, µε µεµονωµένη ρύθµιση κάθε 24ωρης λειτουργίας Έλεγχος εξοπλισµού ψύξης Χρήση Έλεγχος θερµοκρασίας χώρου σε: ιαµερίσµατα, µονοκατοικίες ή εξοχικά σπίτια Γραφεία, µεµονωµένους χώρους, αίθουσες συσκέψεων ή χώρους εµπορικής εκµετάλλευσης Για τον έλεγχο των παρακείµενων διατάξεων: Μαγνητικές βάνες στιγµιαίων θερµαντήρων νερού Μαγνητικές βάνες ατµοσφαιρικών καυστήρων αερίου Πιεστικοί καυστήρες πετρελαίου ή αερίου Κυκλοφορητές σε συστήµατα θέρµανσης ή βάνες ζώνης Συστήµατα θέρµανσης µε ηλεκτρικές αντιστάσεις ή ανεµιστήρες θερµαντικών σωµάτων µε αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας Θερµικοί κινητήρες Εξοπλισµός θέρµανσης και ψύξης CE1N2212el Siemens Building echnologies HVAC Products

2 Λειτουργίες Έλεγχος PID µε αυτοεκπαίδευση ή επιλεγόµενο κύκλο µεταγωγής Αυτόµατη λειτουργία µε εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 3 διαφορετικοί τρόποι 24ωρης λειτουργίας Αποµακρυσµένη λειτουργία και πλήκτρο παράκαµψης της ορισµένης λειτουργίας Βαθµονόµηση αισθητηρίου, δυνατότητα επανεκκίνησης Κλείδωµα των ενδείξεων για διευκόλυνση του καθαρισµού και αποτροπή των παρεµβάσεων τρίτων Αντιπαγετική προστασία, ελάχιστο όριο επιθυµητής τιµής Τρόπος λειτουργίας διακοπών Ψύξη Περιοδική λειτουργία αντλίας Βέλτιστη εκκίνηση για την πρώτη περίοδο θέρµανσης (P.1) Παραγγελία Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη REV200 Στις παραγγελίες παρακαλείσθε να σηµειώνετε τον τύπο, όπως αναγράφεται στην «Συνοπτική παρουσίαση τύπων». Ο ελεγκτής παραδίδεται πλήρης µε µπαταρίες. Τεχνικά χαρακτηριστικά Έλεγχος Αυτοεκπαίδευση Αλγόριθµος ελέγχου Ρυθµίσεις παραµέτρων Ο REV200 είναι ελεγκτής 2 θέσεων µε έλεγχο PID. Η θερµοκρασία χώρου ελέγχεται µέσω της κυκλικής µεταγωγής του στοιχείου ελέγχου (κινητήρα, κυκλοφοριτή, κλπ). Ο έλεγχος παράγει σήµατα θέσης ανάλογα µε την απόκλιση µεταξύ της ρυθµιζόµενης επιθυµητής τιµής και της πραγµατικής, που µετράται µε το ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας. Ο ρυθµός απόκρισης της εγκατάστασης εξαρτάται από τον επιλεγµένο αλγόριθµο ελέγχου: Οι εργοστασιακές ρυθµίσεις δηµιουργούν έναν αυτοεκπαιδευόµενο τρόπο λειτουργίας. Ο ελεγκτής προσαρµόζεται αυτόµατα στον τύπο του ελεγχόµενου συστήµατος (τύπος κτιρίου, τύπος θερµαντικού σθστήµατος, µέγεθος χώρου, κλπ.). Όταν ολοκληρωθεί η φάση εκπαίδευσης, ο ελεγκτής βελτιστοποιεί αυτόµατα τις παραµέτρους και στη συνέχεια βασίζει τη λειτουργία του στο µοντέλο, που έµαθε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η δυνατότητα αυτοεκπαίδευσης δεν αποτελεί την καλύτερη λύση, είναι δυνατή η επιλογή ελέγχου PID 12, PID 6 ή δύο θέσεων: Έλεγχος PID 12λεπτος κύκλος µεταγωγής για κανονικά ως αργά ελεγχόµενα συστήµατα (π.χ. µεγάλα σπίτια, µεγάλοι χώροι, χυτοσιδηρά θερµαντικά σώµατα, καυστήρες ελαίου). Έλεγχος PID 6 6-λεπτος κύκλος µεταγωγής για ταχέως ελεγχόµενα συστήµατα (π.χ. µικρά κτίρια, µικροί χώροι, επίπεδα θερµαντικά σώµατα / αερόθερµα, καυστήρες αερίου). Έλεγχος 2 θέσεων Καθαρός ελεγκτής δύο θέσεων µε διαφορικό διακοπής 0.5 C (± 0.25 C) για ελεγχόµενα συστήµατα µεγάλης δυσκολίας, µε ακραίες µεταβολές εξωτερικής θερµοκρασίας. Ο αλγόριθµος ελέγχου επιλέγεται από τους διακόπτες DIP αρ. 1 και αρ. 2. Όλες οι βασικές ρυθµίσεις γίνονται µε τους διακόπτες DIP. Η πρόσβαση στους διακόπτες DIP γίνεται εφικτή αφού αφαιρεθεί η µονάδα από τη βάση της. Κάθε ρύθµιση του διακόπτη DIP επιβεβαιώνεται πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο, που ενεργοποιεί τη ρύθµιση ON Z32 2/10 Siemens Building echnologies Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου REV200 CE1N2212el HVAC Products

3 Λειτουργία Έλεγχος µε αυτοεκπαίδευση * Έλεγχος PID µε κύκλο µεταγωγής 12 λεπτών Έλεγχος PID µε κύκλο µεταγωγής 6 λεπτών Έλεγχος 2 θέσεων Όριο επιθυµητής τιµής C * Όριο επιθυµητής τιµής C Θέρµανση ενεργή Ψύξη ενεργή Περιοδική λειτουργία αντλίας ανενεργή -ΟFF* Περιοδική λειτουργία αντλίας ενεργή -ON Έλεγχος βέλτιστης εκκίνησης OFF * Έλεγχος βέλτιστης εκκίνησης ¼ h / C Έλεγχος βέλτιστης εκκίνησης ½ h / C Έλεγχος βέλτιστης εκκίνησης 1 h / C Βαθµονόµηση αισθητηρίου ανενεργή * Βαθµονόµηση αισθητηρίου ενεργή Switch no * Εργοστασιακές ρυθµίσεις (όλα OFF) Τρόποι λειτουργίας Ο ελεγκτής διαθέτει 4 διαφορετικούς τρόπους αυτόµατης λειτουργίας µε επιλογή 24ωρων και εβδοµαδιαιών χρονοπρογραµµάτων Επίσης διαθέτει 2 συνεχείς τρόπους χωρίς πρόγραµµα µεταγωγής και έναν τρόπο εφεδρείας. Πρόγραµµα µεταγωγής Επιλέγοντας τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας, το πρόγραµµα µεταγωγής χρησιµοποιείται είτε ως εβδοµαδιαία είτε ως 24ωρη χρονορύθµιση. Επίσης µπορείτε να επιλέξετε έναν συνεχή τρόπο λειτουργίας, που δε χρησιµοποιεί πρόγραµµα µεταγωγής. 24ωρο χρονοπρόγραµµα Για το 24ωρο χρονοπρόγραµµα επιλέγετε ανάµεσα σε 2 διαφορετικές ακολουθίες µεταγωγής. Μπορείτε να διαλέξετε µεταξύ 1,2 ή 3 κύκλων µεταγωγών. Αναλόγως της επιλογής σας η µεταγωγική ακολουθία επαναλαµβάνεται κάθε ηµέρα. Για το σηµείο µεταγωγής επιλέγετε τόσο το χρόνο όσο και τη σχετική επιθυµητή τιµή. Για κάθε σηµείο µεταγωγής µπορεί να οριστεί µια συγκεκριµένη επιθυµητή τιµή. Παράδειγµα µε 2 κύκλους µεταγωγής C Εβδοµαδιαίο χρονοπρόγραµµα h Το εβδοµαδιαίο χρονοπρόγραµµα προσφέρει διαφορετικές ακολουθίες µεταγωγής για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε ηµέρα µπορείτε να επιλέξετε διαφορετική 24ωρη µεταγωγική ακολουθία, από τις τρεις που προσφέρονται, ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Όπως και στο 24ωρο χρονοπρόγραµµα, η ώρα και η επιθυµητή τιµή κάθε σηµείου µεταγωγής µπορεί να διαφέρει. 2212Z01 Siemens Building echnologies Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου REV200 CE1N2212el HVAC Products /10

4 Πλήκτρο παράκαµψης ορισµένης λειτουργίας Βαθµονόµηση αισθητηρίου Προσοχή Έλεγχος βέλτιστης εκκίνησης Στην αυτόµατη λειτουργία µπορεί να γίνει χειροκίνητη αλλαγή από την κανονική θερµοκρασία σε θερµοκρασία εξοικονόµησης µέω του πλήκτρου παράκαµψης καθορισµένης λειτουργίας. Η επιλογή αναιρείται αυτόµατα στο επόµενο σηµείο µεταγωγής ή όταν αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας. Εάν η ένδειξη θερµοκρασίας δε συµφωνεί µε την όντως µετρούµενη θερµοκρασία χώρου, το αισθητήριο θερµοκρασίας χρειάζεται νέα βαθµονόµηση. Η βαθµονόµηση ξεκινά µε το διακόπτη DIP αρ. 9 (βαθµονόµηση αισθητηρίου ON) και την επανεκκίνηση του διακόπτη DIP. Η ένδειξη θερµοκρασίας χώρου ρυθµίζεται ίση µε την πραγµατικά µετρούµενη θερµοκρασία µε βήµα προσαύξησης 0.2 C (max. ±2 C). Όταν η βαθµονόµηση του αισθητηρίου ολοκληρωθεί, ο διακόπτης DIP πρέπει να επανέλθει στη θέση απενεργοποίησης -OFF και να πιεστεί το πλήκτρο επανεκκίνησης του διακόπτη DIP. Το σηµείο ενεργοποίησης P.1, που είναι το πρώτο της ηµέρας, µετακινείται νωρίτερα, ώστε η επιθυµητή τιµή να έχει επιτευχθεί στο ζητούµενο χρόνο. Η ρύθµιση εξαρτάται από τον τύπο του συστήµατος ελέγχου, δηλαδή από τη µετάδοση της θέρµανσης (σωληνώσεις, θερµαντικά σώµατα), τη θερµοδυναµική του κτιρίου (µάζα κτίσµατος, τύπος µόνωσης) και το εξαγόµενο θέρµανσης (χωρητικότητα λέβητα, θερ- µοκρασία προσαγωγής). Η βελτιστοποίηση ορίζεται µε τους διακόπτες DIP αρ. 6, 7 και 8. Κανένα αποτέλεσµα OFF Για ταχέως ελεγχόµενα συστήµατα ¼ h / C ½ h / C Για µέσης ταχύτητας ελεγχόµενα συστήµατα 1 h / C Για βραδέως ελεγχόµενα συστήµατα Παράδειγµα µε πραγµατική θερµοκρασία χώρου 18 C και επιθυµητή τιµή 20 C: C P on R x h/ C - 4 h - 3 h - 2 h - 1 h P.1 1/2h/ C - 2 h - 1½ h - 1 h - ½ h 1/4h/ C - 1 h - ¾ h - ½ h - ¼ h t 2252D01 t Θερµοκρασία ( C) Rx Πραγµατική τιµή θερµοκρασίας χώρου t Επίσπευση του σηµείου ενεργοποίησης (h) P on Σηµείο έναρξης του ελέγχου βέλτιστης εκκίνησης Ψύξη Περιοδική λειτουργία αντλίας Ο διακόπτης DIP αρ. 4 χρησιµοποιείται για τη µεταγωγή στον τρόπο λειτουργίας ψύξης σε εφαρµογές ψύξης. Η ρύθµιση γίνεται µε το διακόπτη DIP αρ. 5 µε την αντλία σε λειτουργία. Έτσι προστατεύεται η αντλία από εµπλοκές στη διάρκεια µακρών περιόδων απενεργοποίησης. Η περιοδική λειτουργία της αντλίας ενεργοποιείται για ένα λεπτό κάθε 24 ώρες στις 12:00 h. 4/10 Siemens Building echnologies Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου REV200 CE1N2212el HVAC Products

5 Επιθυµητές τιµές Όριο επιθυµητών τιµών Επανεκκίνηση Λειτουργία διακοπών Αποµακρυσµένη λειτουργία Στην αυτόµατη λειτουργία οι επιθυµητές τιµές εισάγονται για κάθε σηµείο µεταγωγής και στη συνεχή λειτουργία µεµονωµένα. Όταν χρησιµοποιείται το ελάχιστο όριο επιθυµητής τιµής των 16 C, η ανεπιθύµητη µετάδοση θέρµανσης σε γειτονικά διαµερίσµατα κτιρίων µε πολλές ζώνες θέρµανσης εµποδίζεται. Η λειτουργία επιλέγεται µε το διακόπτη DIP αρ. 3. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο πίσω από τη µικρή οπή για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Οι µεµονωµένες ρυθµίσεις και ο χρόνος επανέρχονται στις εργοστασικές τιµές τους. Κατά το χρόνο επανεκκίνησης διάρκειας 3 δευτερολέπτων η οθόνη είναι όλη φωτισµένη για να ελέγχεται η καλή της λειτουργία. Μετά από κάθε επανεκκίνηση, όλες οι προσωπικές ρυθµίσεις, όπως ώρα, ηµέρα, ση- µείο µεταγωγής, επιθυµητές τιµές θερµοκρασίας, διακοπές,, βαθµονόµηση αισθητηρίου, κλπ. εισάγονται εκ νέου. Για τη λειτουργία διακοπών εισάγονται η ηµέρα έναρξης (το πολύ 6 ηµέρες νωρίτερα), η διάρκεια της περιόδου διακοπών και η επιθυµητή τιµή θερµοκρασίας. Αυτό σηµαίνει ότι όταν απουσιάζεται για µεγάλα διαστήµατα (ως 99 ηµέρες), η εγκατάσταση µπορεί να µεταχθεί στην απαιτούµενη θερµοκρασία εξοικονόµησης, µε αφετηρία την ηµέρα αναχώρησής σας. Κάθε βράδυ τα µεσάνυχτα ο µετρητής αφαιρεί µια ηµέρα. Όταν ο µετρητής επιστρέψει στο 00, επανέρχεται αυτόµατα ο πιο πρόσφατος τρόπος λειτουργίας. Με την κατάλληλη µονάδα αποµακρυσµένης λειτουργίας, ο ελεγκτής REV200 µπορεί να µεταχθεί σε οικονοµική λειτουργία (economy) και να ρυθµιστεί η απαιτούµενη επιθυµητή τιµή θερµοκρασίας. Η µεταγωγή γίνεται µε το κλείσιµο της ελεύθερης δυνα- µικού επαφής, που συνδέεται στους ακροδέκτες 1 και 2. Σε αυτή την περίπτωση εµφανίζεται το σύµβολο. Όταν ανοίξει η επαφή, ενεργοποιείται εκ νέου ο επιλεγµένος τρόπος λειτουργίας. Λειτουργία σύµφωνα µε τις ρυθµίσης του Συνεχής θερµοκρασία εξοικονόµησης ελεγκτή Z Z06 ιατάξεις αποµακρυσµένης λειτουργίας Κατάλληλες διατάξεις αποµακρυσµένης λειτουργίας: µόντεµ τηλεφώνου, χειροκίνητος διακόπτης, παραθυρικός διακόπτης, ανιχνευτής παρουσίας, κέντρο ελέγχου, κλπ. Μηχανολογικός σχεδιασµός Ελεγκτής Πλαστικό περίβληµα µε µεγάλη οθόνη, που λειτουργεί και ως απτική. Ο φωτισµός της οθόνης ενεργοποιείται µε το άγγιγµα και σβήνει αυτόµατα µετά από 15 δευτερόλεπτα. Ο ελεγκτής (άνω τµήµα) αφαιρείται εύκολα από τη βάση µε πίεση ενός πλήκτρου. Το αρθρωτό κάλυµµα του διαµερίσµατος συσσωρευτών επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση των δύο αλκαλικών µπαταριών τύπου ΑΑ 1.5 V. Η βάση προσαρµόζεται σε όλα τα εντοιχιζόµενα κιβώτια καλωδίων της αγοράς ή απευθείας στον τοίχο, καλωδιώνεται δε πριν την τοποθέτηση του ελεγκτή. Το ερµάριο έχει πρόβλεψη για ηλεκτρονικά στοιχεία, διακόπτη DIP και ρελέ σςιτψη και α ρελέ µε µεταγωγική επιαφή ελεύθερη δυναµικού. Οι επαφές σύνδεσης είναι ενσωµατωµένες στη βάση. Siemens Building echnologies Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου REV200 CE1N2212el HVAC Products /10

6 Ενδείξεις και στοιχεία λειτουργίας Έλεγχος οθόνης Πλήκτρα ενδείξεων Τιµές και σύµβολα θερµοκρασίας Κανονική θερµοκρασία Θερµοκρασία εξοικονόµησης Εφεδρεία µε αντιπαγετική προστασία Ένδειξη ώρας ή χρόνου µεταγωγής Σύµβολα ενδείξεων Αντικατάσταση συσσωρευτών Απαίτηση θέρµανσης σε λειτουργία Αποµακρυσµένος έλεγχος ενεργοποιηµένος Κλείδωµα ενδείξεων ενεργοποιηµένο Πρόγραµµα διακοπών ενεργοποιηµένο... Επιθυµητή τιµή θερµοκρασίας για πρόγραµµα µεταγωγής Πλήκτρο ενδείξεων (µε ένδειξη τρέχουσας ηµέρας) Βέλη Λειτουργία ψύξης ενεργή... Σηµείο µεταγωγής για το πρόγραµµα µεταγωγής Αύξηση / µείωση τιµών Πλήκτρα τρόπου λειτουργίας Αυτόµατη λειτουργία για το εβδοµαδιαίο χρονοπρόγραµµα µε ως 3 περιόδους θέρµανσης ανά ηµέρα Αυτόµατη λειτουργία για το 24ωρο χρονοπρόγραµµα µε 3 περιόδους θέρµανσης Αυτόµατη λειτουργία για το 24ωρο χρονοπρόγραµµα µε 2 περιόδους θέρµανσης Αυτόµατη λειτουργία για το 24ωρο χρονοπρόγραµµα µε 1 περίοδο θέρµανσης Συνεχής λειτουργία µε κανονική θερµοκρασία Συνεχής λειτουργία µε θερµοκρασία εξοικονόµησης Εφεδρεία µε αντιπαγετική προστασία Πλήκτρα χρόνου µεταγωγής Πλήκτρο επιπέδου / πλήκτρο παράκαµψης ορισµένης λειτουργίας Κλείδωµα ενδείξεων / επανεκκίνηση Πλήκτρα χρόνου µεταγωγής για ρύθµιση του σηµείου µεταγωγήςs Για χειροκίνητη µεταγωγή από την κανονική στη θερµοκρασία εξοικονόµησης και αντίστροφα Οπή για το κλείδωµα των ενδείξεων ή για επανεκκίνηση Λειτουργία πλήκτρων ενδείξεων Όλες οι λειτουργίες ενεργοποιούνται από την οθόνη αφής. Για το σκοπό αυτό η οθόνη διαιρειται σε τµήµατα µε ενδείξεις και πλήκτρα. Η λειτουργικότητα καταδεικνύεται µε το 6/10 Siemens Building echnologies Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου REV200 CE1N2212el HVAC Products

7 φωτισµό. Εάν ένα πεδίο είναι φωτισµένο, λειτουργεί ως πλήκτρο. Εάν το πεδίο δεν είναι φωτισµένο, προορίζεται για ενδείξεις. Όταν επιλέγετε ένα πεδίο µε την αφή, εµφανίζεται ένας µαύρος δροµέας και η τρέχουσα τιµή αναβοσβήνει, οπότε και µπορεί να τροποποιηθεί µε τα πλήκτρα + / -. Αυτόµατη αποθήκευση Ρύθµιση τιµών Κλείδωµα οθόνης Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Αντικατάσταση συσσωρευτών Όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο ρύθµισης ένδειξης, η εφµανιζόµενη τιµή αποθηκεύεται αυτόµατα για 5 δευτερόλεπτα και κατόπιν η οθόνη επιστρέφει στον αρχικό τρόπο λειτουργίας. Το ίδιο συµβαίνει και αν αγγίξετε ξανά το πλήκτρο. Πιέζοντας ένα απο αυτά τα πλήκτρα για ένα δευτερόλεπτο, προκαλείτε µεταβολή ενός λεπτού (χρονικές ρυθµίσεις) ή 0.2 C (ρυθµίσεις θερµοκρασίας). Πιο παρατεταµένη πίεση σηµαίνει γρήγορη ρύθµιση, που ακυρώνεται µε επαναλαµβανόµενη πίεση των πλήκτρων. Για τον καθαρισµό της οθόνης ή την αποφυγή παρεµβάσεων τρίτων τα πλήκτρα ενδείξεων κλειδώνονται. Πιέστε για λίγο το πλήκτρο πίσω από τη µικρή οπή (max. 1 δευτερόλεπτο): Εµφανίζεται το σύµβολο και όλες οι άλλες ενδείξεις εξαφανίζονται. Τα πλήκτρα ενδείξεων είναι πλέον ανενεργά, ενώ όλες οι άλλες λειτουργίες διατηρούνται πλήρως. Πιέστε ξανά το πλήκτρο πίσω από τη µικρή οπή (max. 1 δευτερόλεπτο). Περί τους τρείς µήνες πριν εξαντληθούν οι συσσωρευτές εµφανίζεται το σύµβολο µπαταρίας. Οι άλλες ενδείξεις εξαφανίζονται, τα πλήκτρα ενδείξεων απενεργοποιούνται ενώ οι λοιπές λειτουργίες διατηρούνται πλήρως. κατά την αλλαγή των συσσωρευτών τα τρέχοντα δεδοµένα µένουν αποθηκευµένα για τουλάχιστον ένα λεπτό. Τεχνικά στοιχεία Γενικά δεδοµένα µονάδας Πρότυπα Τάση λειτουργίας Συσσωρευτές (αλκαλικοί AA) 2 x 1.5 V Χρόνος ζωής Εφεδρεία για αντικατάσταση συσσωρευτών Μεταγωγική ικανότητα ρελέ Τάση Ένταση Στέλεχος αισθητηρίου Περιοχή µετρήσεων Σταθερά χρόνου Περιοχή ρύθµισης επιθυµητών τιµών Κανονική θερµοκρασία Θερµοκρασία εξοικονόµησης Θερµοκρασία αντιπαγετικής προστασίας Ανάλυση ρυθµίσεων και ενδείξεων Επιθυµητές τιµές Χρόνοι µεταγωγής Μέτρηση πραγµατικών τιµών Ενδείξεις πραγµατικών τιµών Ενδείξεις χρόνου Συµβατότητα Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα Οδηγία χαµηλής τάσης DC 3 V 2 x 1.5 V περίπου 2 χρόνια max. 1 min AC V 8 (3.5) A NC 50 kω ±2 % σε 25 C 0 40 C max. 10 min 3 29 C 3 29 C C 0.2 C 10 min 0.1 C 0.2 C 1 min 89/336/EEC 73/23/EEC Οδηγία EMC Ηλεκτροµαγνητική ατρωσία EN 50,082-2 Siemens Building echnologies Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου REV200 CE1N2212el HVAC Products /10

8 Περιβαλλοντικές συνθήκες Βάρος Χρώµα Μέγεθος Ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές EN 50,081-1 Κλάση ασφάλειας II κατά EN Βαθµός προστασίας IP30 κατά EN Μόνιµη περιβαλ. θερµοκρασία Λειτουργία Αποθήκευση και µεταφορά C C Μόνιµη περιβαλ. υγρασία G κατά DIN Με συσκευασία 0.4 kg Ερµάριο Βάση Ερµάριο λευκό σήµατος RAL9003 γκρι RAL x 110 x 33 mm Σηµειώσεις Σχεδιασµός Ο ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου θα πρέπει να βρίσκεται στον κυρίως χώρο διαβίωσης (καθηστικό ή σαλόνι) Το σηµείο τοποθέτησης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε το αισθητήριο να συλλαµβάνει τη θερµοκρασία χώρου µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, χωρίς να εκτίθεται άµµεσα σε ηλιακή ακτινοβολία ή άλλες πηγές θέρµανσης ή ψύξης (εσωτερικός τοίχος απέναντι από ανοίγµατα) Η τοποθέτηση γίνεται σε ύψος περίπου 1.5 m επάνω από το πάτωµα Η µονάδα προσαρµόζεται στα περισσότερα εντοιχισµένα κιβώτια καλωδίων της αγοράς ή τοποθετείται απευθείας στον τοίχο Τοποθέτηση και εγκατάσταση Κατά την τοποθέτηση του ελεγκτή, πρώτα στερεώνεται και καλωδιώνεται η βάση. Κατόπιν προσαρµόζεται η µονάδα στο άνω µέρος, αφήνεται να πέσει προς τα κάτω και κουµπώνει Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης, που παρέχονται µε τη µονάδα Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να τηρεί τα πρότυπα και τους κανονισµούς ασφαλείας Η επαφή αποµακρυσµένου ελέγχου 1/ 2 καλωδιώνεται ξεχωριστά µε θωρακισµένο καλώδιο Ρύθµιση σε λειτουργία Το προστατευτικό των συσσωρευτών, που αποτρέπει την κατά λάθος λειτουργία της µονάδας κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση, πρέπει να αφαιρείται Ο τρόπος ελέγχου µπορεί να µεταβληθεί µε το διακόπτη DIP, που βρίσκεται στο πίσω µέρος της µονάδας Εάν ο χώρος αναφοράς διαθέτει θερµοστατικές βάνες θερµαντικού σώµατος, πρέπει να είναι πλήρως ανοικτές Εάν η ένδειξη της θερµοκρασίας χώρου δε συµφωνεί µε τη µετρούµενη θερµοκρασία, το αισθητήριο θέλει νέα βαθµονόµηση (ανατρέξτε στο τµήµα "Βαθµονόµηση αισθητηρίου ") 8/10 Siemens Building echnologies Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου REV200 CE1N2212el HVAC Products

9 ιάγραµµα συνδεσµολογίας AC V L 2252A L2 L1 S1 N Y1 M1 L Ενεργή τάση, AC V S1 ιάταξη αποµακρυσµένης λειτουργίας (ελεύθερη δυναµικού) L1 Επαφή N.O., AC V / 8 (3.5) A 1 Σήµα "αποµακρυσµένη λειτουργία" L2 Επαφή N.C., AC V / 8 (3.5) A 2 Σήµα "αποµακρυσµένη λειτουργία" M1 Κυκλοφορητής Y1 Ρυθµιστής Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου REV200 Παραδείγµατα εφαρµογών F1 F2 F2 F1 Y2 M1 Y2 M1 2252S S02 Στιγµιαίος θερµαντήρας νερού Ατµοσφαιρικός καυστήρας αερίου Y3 Y4 2252S03 E1 2252S05 Βάνα ζώνης Μονάδα ψύξης Siemens Building echnologies Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου REV200 CE1N2212el HVAC Products /10

10 Y1 M1 2252S04 Κυκλοφορητής µε προέλεγχο από χειροκίνητη βάνα ανάµιξης E1 Μονάδα ψύξης Y1 Τρίοδη βάνα χειροκίνητης ρύθµισης F1 Θερµοστάτης ορίου θερµικής επανεκκίνησης Y2 Σωληνοειδής βάνα F2 Θερµοστάτης ορίου ασφαλείας Y3 Μηχανοκίνητη τρίοδη βάνα M1 Κυκλοφορητής Y4 Μηχανοκίνητη δίοδη βάνα Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου REV200 ιαστάσεις M M ,5 10/10 Siemens Building Siemens echnologies Building AG echnologies AG Änderungen vorbehalten Υπόκειται σε αναθεώρηση Siemens Building echnologies Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου REV200 CE1N2212el HVAC Products

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου 2 211 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη αφής REV100 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Επεξηγούµενη οθόνη αφής Αυτοεκπαιδευόµενος ελεγκτής δύο θέσεων µε έλεγχο PID (πατέντα)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 261 Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος REV12 5 τρόποι λειτουργίας, µενού µε περιστροφικό επιλογέα Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Εύκολο µενού µε επεξηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Synco 900 Οδηγίες Λειτουργίας. Έκδοση 1.0 Σειρά Ελεγκτών 1 CE1B2707el 19.07.2006. Building Technologies HVAC Products

Synco 900 Οδηγίες Λειτουργίας. Έκδοση 1.0 Σειρά Ελεγκτών 1 CE1B2707el 19.07.2006. Building Technologies HVAC Products Synco 900 Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 1.0 Σειρά Ελεγκτών 1 CE1B2707el 19.07.2006 Building Technologies HVAC Products Συγχαρητήρια για την επιλογή του συστήματος Siemens Synco 900 και ευχαριστίες για την

Διαβάστε περισσότερα

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products

RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο. Building Technologies HVAC Products Albatros 2 Ελεγκτής Κυκλώµατος θέρµανσης Τεχνικό εγχειρίδιο RVS46.. AVS75.. AVS37.. QAA75.. QAA78.. QAA55.. Έκδοση 3.0 CE1U2353el 13. June 2010 Building Technologies HVAC Products 2/141 Siemens Schweiz

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ NEA 230 V / 24 V. Οικοδομή Automotive Βιομηχανία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ NEA 230 V / 24 V. Οικοδομή Automotive Βιομηχανία Οικοδομή Automotive Βιομηχανία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1....... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας................................................. 3 2....... Περιγραφή συστήματος..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση του ελεγκτή.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση του ελεγκτή. ΕΛΕΓΚΤΕς ΣΕΙΡΑς 90C Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την χρήση του ελεγκτή. 90C ADAPTER KIT VRG801 ADAPTER KIT VRG900 VRG130,VRG230 VRG140, VRB140 3G, 4G 3F 3MG, 4MG, 5MG BIV T, TM 3HG, 3H

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θέρµανσης µε Αντιστάθµιση Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος

Ελεγκτής Θέρµανσης µε Αντιστάθµιση Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος Ελεγκτής Θέρµανσης µε Αντιστάθµιση Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος Γενικά Ο ελεγκτής θέρµανσης µε αντιστάθµιση εξωτερικής θερµοκρασίας περιβάλλοντος επενεργεί µέσω ελέγχου PI σε τρίοδη ή τετράοδη αναµεικτική

Διαβάστε περισσότερα

RVA63.242 Ελεγκτές Λέβητα και Κυκλώματος Θέρμανσης./Τεχνική Περιγραφή Siemens Building Technologies

RVA63.242 Ελεγκτές Λέβητα και Κυκλώματος Θέρμανσης./Τεχνική Περιγραφή Siemens Building Technologies RVA63.242 Ελεγκτές Λέβητα και Κυκλώματος Θέρμανσης./Τεχνική Έκδοση 1.3 Σειρά Ελεγκτών B CE1P2373EL 01.04.2005 Siemens Building Technologies 2/174 Building Technologies 01.04.2005 Περιεχόμενα 1 Περίληψη...7

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 60 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ΑΥΤΟΜ-λΕΙ 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ελεγκτής χώρου Μονάδα χειρισμού RC35 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης 7 747 006 361-06/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic 4321/4322. Ταμπλό ρύθμισης. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 023-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic 4321/4322. Ταμπλό ρύθμισης. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 023-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Ταμπλό ρύθμισης 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 023-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 6 720 807 355 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2 GR WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EL2H-0220GE51 R0308 EL2H-0220GE51 R0308 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Έκδοση λογισμικού... 7 2 Υποδείξεις ασφαλείας... 7 2.1 Ενδεδειγμένη χρήση...

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα. σηµείωση: στη µονάδα ελέγχου συνδέεται ένα αισθητήριο QA..

Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα. σηµείωση: στη µονάδα ελέγχου συνδέεται ένα αισθητήριο QA.. 7 601 INTELLIGAS Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου των διαρροών αερίου µε ένα αισθητήριο προορίζονται για την οδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES Γενική Περιγραφή Μοντέλο Αρ. DGB-160MES/200MES Απαγωγός των αερίων της καύσης Αγωγός παροχής αέρα Ανακουφιστική βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ

Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (> χρόνια) τρόποι λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα