ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100"

Transcript

1 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτηµένο ηλεκτρολόγο. Προτού θέσετε σε λειτουργία τον θερµοστάτη, µετρήστε τον κινητήρα µεταφοράς της αποδοτικότητας, ελέγξτε το λέβητα και επιθεωρήστε την µόνωση του καλωδίου. Ο θερµοστάτης ST-81 χρησιµοποιείται για την κεντρική θέρµανση του λέβητα. Χρησιµοποιείται για να ελέγξει την αντλία κεντρικής θέρµανσης κυκλοφορίας νερού, την κατανάλωση ζεστού νερού και του αέρα. Ο ST-81 είναι ένας θερµοστάτης χρησιµοποιώντας ένα συνεχόµενο σήµα. Σε αυτούς τους τύπους των θερµοστατών, η ισχύς του ανεµιστήρα είναι υπολογισµένη βάσει την θερµοκρασία του λέβητα και των καυσαερίων µετρηµένα στην έξοδο του λέβητα. Ο ανεµιστήρας δουλεύει συνεχόµενα και η δύναµη του εξαρτάται από την θερµοκρασία του λέβητα και των καυσαερίων καθώς και µε τη διαφορά µεταξύ των δύο παραµέτρων και την ονοµαστική τιµή τους Ι.α. Βασικοί όροι Εκκίνηση: Ο κύκλος ξεκινάει όταν ενεργοποιήσουµε την λειτουργία εκκίνησης από το µενού και είναι σε λειτουργία µέχρι η θερµοκρασία του λέβητα να φτάσει στους 40 C, σε περίπτωση που η θερµοκρασία δεν πέσει κάτω από αυτή τη θερµοκρασία µέσα σε 2 λεπτά. Αν αυτές οι συνθήκες πληρούνται, ο θερµοστάτης θα γυρίσει σε «duty» λειτουργία και το «manual operation symbol» θα απενεργοποιηθεί. Εάν ο θερµοστάτης αποτύχει να φτάσει τους παραµέτρους που απαιτούνται για να βρίσκεται σε «duty» λειτουργία µέσα σε 30 λεπτά από την ενεργοποίηση της λειτουργίας «fire up», το «Unable to fire up» µήνυµα θα εµφανιστεί στην οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση ο κύκλος της «fire up» θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Βασική λειτουργία: µόλις η εκκίνηση ολοκληρωθεί, ο θερµοστάτης προχωράει στην βασική του λειτουργία. Ο αέρας ελέγχεται αυτόµατα χρησιµοποιώντας το zpid αλγόριθµο και η θερµοκρασία είναι πολύ κοντά στις ονοµαστικές του τιµές. Στο µενού χειρισµού, «fan» µήνυµα θα εµφανιστεί στη θέση της «fire up» λειτουργίας. Ο ανεµιστήρας µπορεί να απενεργοποιηθεί όταν θα χρειαστεί (π.χ. όταν θα γεµίζετε µε καύσιµα). Εάν η θερµοκρασία ανέβει απροσδόκητα πάνω από 5 C πάνω από το κανονικό, η λεγόµενη «Supervision mode» (επίβλεψη λειτουργίας) θα ενεργοποιηθεί. Επίβλεψη λειτουργίας Αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί στη διάρκεια της «duty cycle» εάν η θερµοκρασία ανεβεί πάνω από 5 C πάνω από το κανονικό. Σε αυτήν την περίπτωση ο θερµοστάτης θα αλλάξει από το PID έλεγχο σε χειροκίνητη λειτουργία (σύµφωνα µε τους παραµέτρους που είσχθησαν από το µενού) για να µειώσει την θερµοκρασία του νερού. Απόσβεση εάν η θερµοκρασία του λέβητα πέσει κάτω από το όριο της εκκίνησης και αποτυγχάνει να ανεβεί µέσα σε 30 λεπτά, ο ρυθµιστής θα αλλάξει στη λειτουργία «damping». Στη διάρκεια αυτή της λειτουργίας, ο ανεµιστήρας θα απενεργοποιηθεί και στην οθόνη θα εµφανιστεί το µήνυµα «Damping». Σε περίπτωση απώλειας της τάσης, ο θερµοστάτης παύει να λειτουργεί. Όταν η δύναµη αποθηκεύεται, ο θερµοστάτης γυρνάει στη λειτουργία µε τις προηγούµενες παραµέτρους, χρησιµοποιώντας την µνήµη. Η έλλειψη τάσης δεν προκαλεί απώλεια των αποθηκευµένων παραµέτρων. ΙΙ. Λειτουργία του ρυθµιστή Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει την λειτουργία του ρυθµιστή, την αλλαγή των παραµέτρων και την πλοήγηση στο µενού µε τον διακόπτη ακωδικοποίητη. Ανάλογα µε την λειτουργία που βρίσκεται ο λέβητας η οθόνη θα εµφανίσει τις λειτουργικές παραµέτρους του λέβητα. Η δεδοµένη λειτουργία επιλέγεται από τον χρήστη. ΙΙ.α)Κεντρικό µενού Στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, η LCD οθόνη δείχνει το κεντρικό µενού περιέχοντας τα παρακάτω: Θερµοκρασία του λέβητα (αριστερά της οθόνης) Επιθυµητή θερµοκρασία (δεξιά της οθόνης) Παύση ανεµιστήρα. Αφού σταµατήσει ο ανεµιστήρας χειροκίνητα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, το σύµβολο * θα εµφανιστεί στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

2 Τρόπος λειτουργίας. Στην κάτω δεξιά γωνία, το αντίστοιχο γράµµα της λειτουργίας εµφανίζεται. Ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας το αντίστοιχο σύµβολο εµφανίζεται. D Θέρµανση σπιτιού Β Προτεραιότητα θερµοσίφωνα R Παράλληλες Αντλίες L Θερινή λειτουργία Πατώντας τον διακόπτη θα µας πάει στο κεντρικό µενού. Η οθόνη θα δείξει δύο επιλογές του µενού. Για να επιλέξει διαφορετική επιλογή, γυρίστε τον διακόπτη ακωδικοποίητη. ΙΙ.β) Αλλάζοντας την κεντρική θέρµανση και θερµοκρασία κατανάλωσης ζεστού νερού. Για να αλλάξετε την θερµοκρασία της κεντρικής θέρµανσης (καθώς «C.H. screen» κύρια οθόνη, γυρίστε τον διακόπτη και αφού επιλέξετε την επιθυµητή τιµή, πατήστε για να επιβεβαιωθεί η αλλαγή. Για να αλλάξετε την θερµοκρασία κατανάλωσης ζεστού νερού (καθώς «H.C.W. screen» κύρια οθόνη, γυρίστε τον διακόπτη και αφού επιλέξετε την επιθυµητή τιµή, πατήστε για να επιβεβαιωθεί η αλλαγή. Το κεφάλαιο «Screen» περιγράφει τις µεθόδους αλλαγής της κύριας οθόνης. ΙΙ.B) Εκκίνηση Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ανάψετε εύκολα τον λέβητα. Μόλις γίνει ανάφλεξη του λέβητα, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε έναν αυτόµατο κύκλο εκκίνησης. Επιλέγοντας τις βέλτιστες παραµέτρους, ο λέβητας χρησιµοποιεί την zpid λειτουργία στην οµαλή µετάβαση στην κανονική λειτουργία. Εάν ο λέβητας φτάσει την επιθυµητή θερµοκρασία εκκίνησης, ο ανεµιστήρας θα εµφανισθεί αντί της λειτουργίας ανάφλεξης. Από εδώ και πέρα, η επιλογή θα ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τον ανεµιστήρα. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει προσωρινά να απενεργοποιήσετε τον ανεµιστήρα οποιαδήποτε στιγµή, π.χ. όταν γεµίζετε µε καύσιµα. Εάν κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης ο λέβητας δεν φτάσει τους 40 C µέσα σε 30 λεπτά, το παρακάτω µήνυµα θα εµφανιστεί στην οθόνη. Για να επαναφέρετε τον λέβητα σε λειτουργία, απενεργοποιήστε τον συναγερµό πιέζοντας τον διακόπτη και ξεκινώντας ξανά την διαδικασία ανάφλεξης. ΙΙ.δ) Χειροκίνητη λειτουργία Για την άνεση σας, ο θερµοστάτης διαθέτει ένα µοντέλο χειροκίνητης λειτουργίας. Σε αυτήν την λειτουργία κάθε µεµονωµένος ενεργοποιητής ενεργοποιεί και απενεργοποιεί ανεξάρτητα από τους άλλους. Εκτός από την χειροκίνητη λειτουργία, η λειτουργία δύναµής του αέρα έχει παρασχεθεί. Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του λέβητα σας και η βέλτιστη απόδοσή του, συνιστούµε η δύναµη του ανεµιστήρα να είναι πάντα ρυθµισµένος στο 4. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την δύναµη του αέρα του ανεµιστήρα κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης λειτουργίας. Πιέζοντας τον encoder, ενεργοποιεί τον ανεµιστήρα. Ο ανεµιστήρας θα λειτουργεί µέχρι το encoder πιεστεί ξανά. Πατήστε το encoder για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την C.H.PUMP. Πατήστε το encoder για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την H.C.W.PUMP. Πατήστε το encoder για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον ΑLARM. II.ε) Ενεργοποίηση της αντλίας κεντρικής θέρµανσης. Με αυτήν την λειτουργία, µπορείτε να ρυθµίσετε την θερµοκρασία µε την οποία θα ενεργοποιείται η αντλία κεντρικής θέρµανσης (η θερµοκρασία µετράται στον λέβητα). Η αντλία θα ξεκινήσει αφού η θερµοκρασία υπερβεί το επιθυµητό. Η αντλία θα απενεργοποιηθεί όταν η θερµοκρασία του λέβητα πέσει κάτω από την επιθυµητή θερµοκρασία (το λιγότερο 2 C). Σε αυτήν την περίπτωση η αντλία θα σταµατήσει την θερµοκρασία του λέβητα στους 33 C. ΙΙ.στ) Ενεργοποίηση της αντλίας κατανάλωσης ζεστού νερού. Με αυτή την λειτουργία, µπορείτε να ρυθµίσετε την θερµοκρασία η οποία ενεργοποιεί την αντλία κατανάλωσης ζεστού νερού (η θερµοκρασία µετράται στον λέβητα). Επάνω στην επιθυµητή θερµοκρασία (π.χ. 40 C), η αντλία ενεργοποιείται και λειτουργεί ανάλογα µε την επιλεγµένη λειτουργία. Η αντλία θα απενεργοποιηθεί όταν η θερµοκρασία του λέβητα πέσει κάτω από την επιθυµητή θερµοκρασία (το λιγότερο 3 C). Σε αυτήν την περίπτωση, η αντλία θα σταµατήσει την θερµοκρασία του λέβητα στους 37 C. ΙΙ.ζ) Τρόπος λειτουργίας επιλέγοντας έναν από τους τέσσερις τρόπους λειτουργίας. II.ζ.1) Προτεραιότητα θέρµανσης σπιτιού Εάν επιλέξετε αυτή την επιλογή, ο ρυθµιστής θα γυρίσει στην προτεραιότητα θέρµανσης σπιτιού. Η αντλία κεντρικής θέρµανσης αρχίζει να λειτουργεί πάνω από την επιθυµητή θερµοκρασία της αντλίας

3 (ρυθµ. στους 35 C). Κάτω από αυτήν την θερµοκρασία, η αντλία είναι κλειστή. Όταν βρίσκεται στην house heating λειτουργία, το γράµµα D εµφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης. ΙΙ.ζ.2) Προτεραιότητα κατανάλωσης ζεστού νερού. Ενεργοποιώντας την συγκεκριµένη λειτουργία, ο ρυθµιστής θα αλλάξει στην λειτουργία προτεραιότητας θερµοσίφωνου. Σε αυτήν την λειτουργία, η αντλία καταν. ζεστ. νερ. ενεργοποιείται έως ότου η θερµοκρασία H.C.W. φτάσει στα επιθυµητά επίπεδα. Μετά η H.C.W αντλία σταµατάει και η C.H. αντλία ενεργοποιείται. Η αντλία κεντρικής θέρµανσης θα λειτουργεί µέχρι η θερµοκρασία του θερµοσίφωνα να πέσει κάτω από την επιθυµητή. Μετά η C.H. αντλία σταµατάει και η H.C.W αντλία ενεργοποιείται. Σε αυτήν την λειτουργία, ο ανεµιστήρας λειτουργεί όσο είναι η θερµοκρασία κάτω τους 62 C, για να αποτρέψει τον λέβητα από την υπερθέρµανση. Η λειτουργία για την προτεραιότητα κατανάλωσης ζεστού νερού σηµαίνει ότι ζεσταίνεται πρώτα το νερό για κατανάλωση και µετά το νερό για τα σώµατα. Όταν βρίσκεται σε λειτουργία η H.C.W priority, το γράµµα Β εµφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης. Προσοχή: Ο λέβητας θα πρέπει να έχει αντεπίστροφες βαλβίδες τοποθετηµένες στο κύκλωµα της αντλίας κεντρικής θέρµανσης και στο κύκλωµα αντλίας κατανάλωσης ζεστού νερού. Μία βαλβίδα τοποθετηµένη στην αντλία κατανάλωσης ζεστού νερού θα αποτρέψει το ζεστό νερό να γυρίσει πίσω στον θερµοσίφωνα. ΙΙ.ζ.3) Αντλίες Σε αυτήν την λειτουργία, οι αντλίες αρχίζουν να λειτουργούν πάνω από την επιθυµητή θερµοκρασία (ρυθµ. 35 C). Αυτές οι θερµοκρασίες µπορούν, ωστόσο, να ποικίλλουν ανάλογα µε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Αυτό µπορεί να προκαλέσει ανώµαλη λειτουργία στις αντλίες. Ωστόσο, όταν τα κατώτατα όρια υπερβούν, οι αντλίες θα αρχίσουν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Η αντλία κεντρικής θέρµανσης θα λειτουργεί συνεχόµενα, καθώς η αντλία κατανάλωσης ζεστού νερού σταµατήσει αφού έχει φτάσει η επιθυµητή θερµοκρασία στο θερµοσίφωνα. Όταν βρίσκεται σε λειτουργία η Parallel pumps, το γράµµα R εµφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτήν την λειτουργία, µια αντεπίστροφη βαλβίδα θα πρέπει να τοποθετηθεί για να διατηρήσει διαφορετικές θερµοκρασίες στο θερµοσίφωνο και στο σπίτι. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία των παράλληλων αντλιών, 3 πράγµατα θα εµφανιστούν στην οθόνη. Αρχίζοντας από αριστερά αυτά είναι: Θερµοκρασία του λέβητα (C.H), θερµοκρασία θερµοσίφωνου (H.C.W) και επιθυµητή θερµοκρασία (C.H). ΙΙ.ζ.4) Θερινή λειτουργία Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιηµένη, µόνο η αντλία κατανάλωσης ζεστού νερού λειτουργεί µε σκοπό να ζεστάνει το νερό στο θερµοσίφωνο. Η αντλία θα λειτουργεί πάνω από µία προκαθορισµένη λειτουργία (βλέπε την λειτουργία ενεργοποίησης της θερµοκρασίας λειτουργίας) και θα λειτουργεί µέχρι η επιθυµητή θερµοκρασία επιτευχθεί. Η αντλία θα ξεκινήσει ξανά όταν η θερµοκρασία πέσει κάτω από το επιτρεπτό όριο. Στην θερινή λειτουργία, µόνο η θερµοκρασία είναι ρυθµισµένη στον λέβητα που ζεσταίνει νερό για τον θερµοσίφωνα (η θερµοκρασία του λέβητα είναι η ίδια θερµοκρασία του θερµοσιφώνου). Στην θερινή λειτουργία, το γράµµα L εµφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. ΙΙ.η) Κύρια οθόνη Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε την κύρια οθόνη. Οι παρακάτω αλλαγές είναι διαθέσιµες: Οθόνη λέβητα (C.H) Αυτή η οθόνη εµφανίζει την τρέχουσα και επιθυµητή C.H θερµοκρασία. Γυρίζοντας τον διακόπτη, µπορείτε να αλλάξετε την θερµοκρασία. Αφού ρυθµίσετε την σωστή τιµή, επιβεβαιώστε την πατώντας τον διακόπτη (encoder knob) H.C.W. Οθόνη Αυτή η οθόνη εµφανίζει την τρέχουσα και επιθυµητή H.C.W. θερµοκρασία. Γυρίζοντας τον διακόπτη, µπορείτε να αλλάξετε την θερµοκρασία. Αφού ρυθµίσετε την σωστή τιµή, επιβεβαιώστε την πατώντας τον διακόπτη (encoder knob) Οθόνη καυσαερίων

4 Τα παρακάτω πράγµατα εµφανίζονται, αρχίζοντας από αριστερά: τρέχουσα C.H θερµοκρασία, τρέχουσα θερµοκρασία καυσαερίων και δύναµη του ανεµιστήρα σε ποσοστό. Αυτή επιλογή εµφανίζεται για παρακολούθηση των τρεχουσών παραµέτρων του λέβητα. ΙΙ.θ) Γλώσσα Με αυτήν την λειτουργία, µπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στον θερµοστάτη. ΙΙ.ι) Εργοστασιακές ρυθµίσεις Ο ρυθµιστής έχει ρυθµιστεί από πριν. Ωστόσο, πρέπει να προσαρµοστεί στις δικές σας ανάγκες. Μπορείτε να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθµίσεις οποιαδήποτε στιγµή. Θέτοντας σε λειτουργία τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, όλες οι υπάρχουσες ρυθµίσεις θα αντικατασταθούν µε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Μετά, θα µπορείτε ξανά να ρυθµίσετε τις δικές σας παραµέτρους του λέβητα. ΙΙ.κ) Παραµέτρους ρύθµισης Η πρόσβαση για τις παραµέτρους ρύθµισης είναι απενεργοποιηµένη για τον χρήστη. Αυτή η επιλογή περιέχει προηγµένες παραµέτρους προσβάσιµες µόνο από τον κατασκευαστεί. ΙΙΙ. Προστασία Με σκοπό να διασφαλιστεί µια ασφαλή και άψογη λειτουργία, ο ρυθµιστής παρέχεται µε πολλές δικλείδες ασφαλείας. Σε περίπτωση ενός συναγερµού, µία ακουστική προειδοποίηση θα ακουστεί και θα εµφανιστεί στην οθόνη το ανάλογο µήνυµα. Πατήστε τον διακόπτη για να θέσετε τον θερµοστάτη σε λειτουργία. Σε περίπτωση που το µήνυµα (C.H. Temperature Too High) εµφανιστεί, περιµένετε µέχρι η θερµοκρασία πέσει σε κανονικές τιµές. ΙΙΙ.α) Θερµική προστασία Ο λέβητας προστατεύεται µε ένα επιπρόσθετο µεταλλικό αισθητήριο (τοποθετούµενο στο αισθητήριο του λέβητα) που απενεργοποιεί τον ανεµιστήρα όταν η θερµοκρασία υπερβεί τους 85 C. Αυτό αποτρέπει το νερό να βράσει µέσα στο σύστηµα, όταν ο λέβητας υπερθερµανθεί ή ο θερµοστάτης έχει υποστεί ζηµιά. Όταν η λειτουργία προστασίας ενεργοποιηθεί και η θερµοκρασία πέσει σε ασφαλές τιµές, το αισθητήριο αυτόµατα θα ξεκινήσει ξανά τη συσκευή και ο συναγερµός θα απενεργοποιηθεί. Εάν το αισθητήριο υποστεί ζηµία ή υπερθερµανθεί, ο καυστήρας, ο ανεµιστήρας και η τροφοδοσία απενεργοποιούνται. ΙΙΙ.β) Αυτόµατος έλεγχος του αισθητηρίου Όταν ο αισθητήρας της κεντρικής θέρµανσης ή της κατανάλωσης ζεστού νερού υποστεί ζηµία, ένα προειδοποιητικό σήµα ακούγεται µε µία πρόσθετη ένδειξη εµφανίζονται στην οθόνη π.χ. C.H. Sensor Damaged. Ο ανεµιστήρας απενεργοποιείται και η δύο οι αντλίες ενεργοποιούνται συγχρόνως, ανεξάρτητα από την θερµοκρασία. Εάν το αισθητήριο της κεντρικής θέρµανσης υποστεί ζηµία, ο συναγερµός παραµένει ενεργός µέχρι να αντικατασταθεί. Εάν το αισθητήριο κατανάλωσης ζεστού νερού υποστεί ζηµία, πατήστε MENU για να απενεργοποιήσετε τον συναγερµό και επαναφέρετε τη µία αντλία (κεντρικής θέρµανσης). Για να µπορείτε να χειρίζεστε του όλες τις λειτουργίες του λέβητα, πρέπει να αλλάξετε το αισθητήριο. ΙΙΙ.γ) Προστασία θερµοκρασίας Ο ρυθµιστής έχει µια επιπρόσθετη θερµοκρασία σε περίπτωση που το αισθητήριο υποστεί ζηµία. Αφού η θερµοκρασία υπερβεί τους 85 C, ο συναγερµός ακούγεται και στην οθόνη εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα: ALARM TEMPERATURE TOO Η τρέχουσα θερµοκρασία διαβάζεται από έναν ηλεκτρονικό αισθητήρα και επεξεργάζεται από µία θερµοστατική βαλβίδα. Όταν η θερµοκρασία ανέβει, ο ανεµιστήρας θα σταµατήσει και οι δύο οι αντλίες ξεκινάνε να λειτουργούν ώστε να διανείµουν το ζεστό νερό µέσα στο σύστηµα. ΙΙΙ.δ) Anti-Boil προστασία Αυτή η λειτουργία χρησιµοποιείται µόνο µε την λειτουργία προτεραιότητα θερµοσίφωνου. Για παράδειγµα όταν η θερµοκρασία θερµοσίφωνου είναι 55 C και η θερµοκρασία του λέβητα ανεβεί στους 67 C (5 C πάνω από την επιτρεπτή θερµοκρασία), ο θερµοστάτης σταµατάει τον ανεµιστήρα. Εάν η θερµοκρασία του λέβητα φτάσει τους 80 C, η C.H. αντλία θα ενεργοποιηθεί. Εάν η θερµοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται, ο συναγερµός θα ενεργοποιηθεί στους 85 C. Αυτή η κατάσταση µπορεί να εµφανιστεί όταν ο θερµοσίφωνας ή η αντλία υποστεί ζηµία ή όταν το αισθητήριο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ωστόσο, εάν η θερµοκρασία πέσει, ο θερµοστάτης θα ενεργοποιήσει τον ανεµιστήρα στους 66 C και θα παραµείνει στην βασική λειτουργία διατηρώντας την θερµοκρασία των 62 C. ΙΙΙ.στ) Ασφάλεια

5 Ο ρυθµιστής έχει προστασία δικτύου WT 3.15 A. Υψηλή τάση του ρεύµατος µπορεί να προκαλέσει ζηµία στον θερµοστάτη. ΙV) Συντήρηση Πριν και κατά τη διάρκεια της σεζόν, ο θερµοστάτης πρέπει να ελέγχεται για την κατάσταση των καλωδίων. Πρέπει επίσης να ελέγχεται εάν ο θερµοστάτης είναι σωστά τοποθετηµένος και καθαρό από υγρασία και σκόνη. Καλό είναι να µετρηθούν οι παράµετροι γείωσης για τους κινητήρες (αντλία λέβητα, αντλία κατανάλωσης ζεστού νερού και ανεµιστήρας) Τεχνικές προδιαγραφές 1. Τάση τροφοδοσίας V 230V/50HZ+/-10% 2. Κατανάλωση ρεύµατος W 5 3. Θερµοκρασία περιβάλλοντος C Φορτίο στην έξοδο της αντλίας A 0,5 5. Έξοδος ανεµιστήρα A 0,6 6. Εύρος µέτρησης θερµοκρασίας C Ακρίβεια µετρήσεων C 1 8. Εύρος ρύθµισης θερµοκρασίας C Αντίσταση αισθητηρίου C Ασφάλεια A 3,15 V. Σύνδεση Προσοχή: Όλες οι εργασίες σύνδεσης πρέπει να εκτελεστούν µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης η συσκευή θα πρέπει να µην είναι συνδεδεµένη (βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι στη πρίζα). Προσοχή: Ακατάλληλες συνδέσεις καλωδίων µπορεί να βλάψουν τον ρυθµιστή. Ο ρυθµιστής µπορεί να µη λειτουργήσει σε κλειστό κύκλωµα. Χρειάζεται να προµηθευτείτε βαλβίδες ασφαλείας, βαλβίδες πιέσεως και δοχείο αδρανείας µε σκοπό να αποτραπεί το νερό να βράσει στο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης. V. Σύνδεση των καλωδίων ιάγραµµα του θερµοστάτη

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης. Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου THERM LEV

Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης. Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου THERM LEV THERM LEV Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Στοιχεία επικοινωνίας: Θεσσαλονίκη: 11χλµ Θεσ/νίκης-Νεοχωρούδας, 57008 Ιωνία, Τηλ: 2310 780 761-2, fax :2310

Διαβάστε περισσότερα

Αν ο χρήστης αποτύχει να Πριν από την εγκατάσταση εγκατάσταση. Ο λέβητας αερίου δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο που δεν προστατεύεται από τη βροχή και τα καιρικά φαινόµενα. Εάν πρέπει να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV O αύξον αριθμός του λέβητα φαίνεται στη πλακέτα που είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου είναι προσβάσιμος εφόσον αφαιρεθεί το μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.1 / Μάιος 2014 1 Παρακαλούμε, διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του λέβητα πέλλετ Grande.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης κι απόδοσης 3 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Οδηγίες χρήσης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 60 6303 9019 09/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ΑΥΤΟΜ-λΕΙ 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES Γενική Περιγραφή Μοντέλο Αρ. DGB-160MES/200MES Απαγωγός των αερίων της καύσης Αγωγός παροχής αέρα Ανακουφιστική βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης λέβητα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης λέβητα 1 BLACK STAR και WOODY Λέβητες καύσης pellets Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης λέβητα Κατάσταση Μάιος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΥΠΟΙ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΒΗΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A Innovens Pro Ελλάδα EL Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-5 Οδηγίες χρήσης 30004754-00-A Ευρετήριο Εισαγωγή...4. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...4. Συντμήσεις...4.3 Γενικές πληροφορίες...5.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ Kanmed BW3 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, Αρ. είδους BW3-082/3 203-08-27 043 Προσοχή Η λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού θέρμανσης των ασθενών μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό. Οδηγίες συντήρησης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211. Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία

6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό. Οδηγίες συντήρησης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211. Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία 6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό Οδηγίες συντήρησης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211 Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: COMPACT / COMFORT Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 MT2002CAL003701011 Αντικαθιστά την έκδοση 1 2 Εγχειρίδιο κατάρτισης ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα