ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Τ.Ε.Ε. 4 η Τεχνική Αναφορά ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αλέξανδρος Α. Ζυμπίδης Κωνσταντίνος Γ. Μακέδος Αναλογιστής Πολιτικός Μηχανικός τ. Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής Υπεύθυνος Αναλογιστικού Επίκουρος Καθηγητής Παρατηρητηρίου ΤΕΕ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή Σκοπός της μελέτης... 5 σελίδα 3. Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας στη βιωσιμότητα του Τ.Σ.Μ.Δ.Ε Καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης σχετικά με το συνολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα καθώς επίσης και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης σχετικά με το γενικό σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα καθώς επίσης και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης σχετικά με το σύστημα ασφάλισης των Μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ. Βασικά δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία και μελλοντικές προβλέψεις Υποθέσεις - Συμπεράσματα Ειδικής Ασφαλιστικής Μελέτης Προσδιορισμός βασικών αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν ένα ιδανικό σύστημα ασφάλισης. Καταγραφή δεσμεύσεων για συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων. Προσαρμογή των αρχών και αξιών σε ρεαλιστικό περιβάλλον Παρουσίαση βασικής ρεαλιστικής πρότασης (και εναλλακτικών προτάσεων) για ένα καινούριο σύστημα ασφάλισης των Μηχανικών. Προσδιορισμός μεταβατικών προβλέψεων καθώς και πιθανού σχεδίου υλοποίησης της πρότασης Παράρτημα Α: Κατασκευή Χρηματοροών 20-ετίας ΤΣΜΕΔΕ Παράρτημα Β: Νομοθεσία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

3 1. Εισαγωγή Το Αναλογιστικό Παρατηρητήριο του Τ.Ε.Ε. μελετά συνεχώς το σύστημα ασφάλισης των μελών του, με σκοπό όχι μόνο την παρακολούθηση του αναλογιστικού ελλείμματος του κάθε κλάδου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., αλλά κυρίως το πώς αυτό εξελίσσεται στο βάθος του χρόνου, ώστε να μπορούμε έγκαιρα και αξιόπιστα να επεμβαίνουμε και να προλαβαίνουμε το πραγματικό αναλογιστικό έλλειμμα, πριν αυτό απειλήσει τη βιωσιμότητα του εκάστοτε κλάδου. Για ιστορικούς, αλλά κυρίως για ουσιαστικούς λόγους απαριθμούνται τα «χτυπήματα» που δέχθηκε το Ταμείο κατά την τελευταία 5ετία, και συμπίπτει και με τη γενικότερη περίοδο της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας : 1. Η πρόσφατη κατάργηση των εσόδων, που προέρχονταν από μελέτες ή έργα μηχανικών και εισέρεαν μέχρι τώρα στο ΤΣΜΕΔΕ (με τον νόμο 4254/2014), αποτελεί ένα επιπλέον «χτύπημα» για το Ταμείο μας. Το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων εισφορών, όπου στις «καλές ημέρες» (την 5ετία ) ξεπερνούσε κατά πολύ τα ετησίως, ήταν ένα σημαντικό έσοδο για το Ταμείο, που ως ποσοστό των συνολικών εσόδων του ξεπερνούσε το 10%. 2. Το «Κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων και αντίστοιχο «κούρεμα» των αποθεματικών του Ταμείου που ήταν τοποθετημένα στον Ενιαίο Λογαριασμό που διατηρούσε η Τράπεζα της Ελλάδος για όλα τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση απομείωσε την περιουσία του Ταμείου πλέον των δύο δις ευρώ και με απώτερη συνέπεια τη μείωση του χρόνου βιωσιμότητας του ΤΣΜΕΔΕ. Υπενθυμίζεται για ιστορικούς, αλλά και ουσιαστικούς λόγους η δέσμευση και των τριών κομμάτων που αποτέλεσαν την συγκυβέρνηση του 2012, ότι η συγκεκριμένη απώλεια θα αποκατασταθεί για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία!!! 3. Η μείωση των εισπραχθέντων εισφορών του Ταμείου, λόγω της οικονομικής κρίσης και της αλληλένδετης συνέπειάς της στους μηχανικούς, που αδυνατούν να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Είναι 3

4 χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο δείκτης εισπραξιμότητας των εισφορών για το έτος 2012, παρουσιάζει πτωτική τάση καταλήγοντας στο επίπεδο του 64%. 4. Η αύξηση των εισφορών των εν ενεργεία ασφαλισμένων, που μπορεί να φαντάζει ως μέτρο εξυγίανσης, αλλά εφόσον δεν δικαιωθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) από το ΣτΕ και τελικά εφαρμοστεί, θα αποτελεί μακροπρόθεσμα μία «βόμβα» για το αναλογιστικό ισοζύγιο του Ταμείου. 5. Η κατάρρευση του κατασκευαστικού κλάδου που νομοτελειακά οδηγεί: α) λιγότερες εγγραφές νέων μελών β) περισσότερες διαγραφές λόγω αλλαγής επαγγελματικής κατεύθυνσης ή μετανάστευσης σε άλλη χώρα ή αντικειμενικής αδυναμίας εξόφλησης των εισφορών και γ) περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης σε ετήσια βάση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά το ημερολογιακό έτος 2012 το πλήθος των ατόμων που συνταξιοδοτήθηκαν ξεπέρασε το πλήθος των νεοεισερχομένων ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα, συνταξιοδοτήθηκαν άτομα ενώ εισήλθαν στην ασφάλιση μόνο άτομα. Επίσης, ο δείκτης του πηλίκου των ενεργών προς τους συνταξιούχους μηχανικούς, που απεικονίζει την ευρωστία ενός Ταμείου που χρηματοδοτείται με το αναδιανεμητικό σύστημα παρουσιάζει αρνητική εξέλιξη μέσα στην τελευταία πενταετία καταλήγοντας στο Νο 5 (ενώ κινείτο στη περιοχή του Νο 8). 4

5 2. Σκοπός της Μελέτης Με βάση τα παραπάνω η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τους υπογράφοντες λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, που δόθηκαν από το ΤΣΜΕΔΕ στο Αναλογιστικό Παρατηρητήριο του Τ.Ε.Ε., καθώς και τις εξελίξεις σχετικά με: α) την αυξανόμενη τάση μη έγγραφής νέων μελών στο ΤΕΕ και συνεπώς και στο ΤΣΜΕΔΕ. β) την εντεινόμενη πίεση μελών του ΤΕΕ να διαγραφούν σε συνδυασμό, σε συνδυασμό με την αυξητική τάση μη έγκαιρης καταβολής των εισφορών. γ) το άσχημο οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον το οποίο οδηγεί σε συνταξιοδότηση αυξημένο αριθμό μελών του ΤΕΕ και μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις, τόσο το Επιμελητήριο, όσο και τον Ασφαλιστικό μας Φορέα. δ) την επικείμενη, περαιτέρω ενοποίηση του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ με τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ. ε) το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων. Η βασική ημερομηνία, που χρησιμοποιήθηκε ως ημερομηνία αναλογιστικής αποτίμησης των διαφόρων μεγεθών είναι η Ο Εντολέας της μελέτης είναι η διοίκηση του ΤΕΕ. 5

6 3. Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας στη βιωσιμότητα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Στην τρέχουσα ενότητα περιγράφουμε ορισμένες καταστάσεις και γεγονότα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το μέλλον και το επίπεδο βιωσιμότητας του ΤΣΜΕΔΕ, με βάση την εξαιρετικά άσχημη οικονομική συγκυρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Στην επόμενη παράγραφο θα συστηματοποιήσουμε την καταγραφή κάποιων σεναρίων και θα εξετάσουμε την πιθανή επίδραση αυτών στη μελλοντική πορεία του Ταμείου. α. «Κούρεμα» ελληνικών ομολόγων Η απομείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων («κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων), και μάλιστα με τον υποχρεωτικό τρόπο που έγινε για όλα τελικά τα ασφαλιστικά Ταμεία ανεξάρτητα και με τις επιμέρους αποφάσεις των διοικήσεων τους, έχει σαφώς αρνητικό αντίκτυπο στη μελλοντική πορεία του ΤΣΜΕΔΕ. Προς αντιστάθμιση των αντιδράσεων που σαφώς έχουν προκληθεί από την παραπάνω κίνηση, τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας έχουν κατά καιρούς προχωρήσει σε δηλώσεις και υποσχέσεις αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ζημιές από το «κούρεμα» θα καλυφθούν από μεταφορά περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου προς τα Ταμεία. Επίσης, έχουν γίνει αναφορές στην ετήσια κρατική χρηματοδότηση που υφίσταται προς τα Ταμεία ή άλλες πιο «τεχνικές» λύσεις όπως: αναγνώριση της «χαμένης» περιουσίας στο αναλογιστικό ισοζύγιο του κάθε Ταμείου!!! Όλα αυτά βέβαια δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα με σαφή, ξεκάθαρο και αμετάκλητο τρόπο. Προφανώς λοιπόν όλο το εγχείρημα βρίσκεται στον «αέρα». Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα νέα ομόλογα που αποδόθηκαν στα Ταμεία (μετά την οριστική ανταλλαγή) έχουν χαμηλότερες επενδυτικές αποδόσεις αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια. Μπορεί το τελευταίο (αύξηση της διάρκειας λήξης) να μην επηρεάζει άμεσα το ΤΣΜΕΔΕ αφού δεν έχει πρόβλημα ρευστότητας (όσο παραμένει ταμειακά πλεονασματικό στις χρήσεις του), αλλά η μείωση των επενδυτικών αποδόσεων είναι σίγουρο ότι αποτελεί επιπλέον ζημιά στο Ενεργητικό και το Αναλογιστικό Ισοζύγιο του Ταμείου. Τέλος, τα όποια νέα περιουσιακά στοιχεία, που λέγεται ότι θα 6

7 αποδοθούν προς αποζημίωση, μάλλον θα είναι «αμφίβολης» αξίας και σίγουρα χαμηλής επενδυτικής απόδοσης. β. Αυξητικές τάσεις μη εγγραφής μελών στο ΤΕΕ Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της απροθυμίας για εγγραφή στο ΤΕΕ και συνεπώς στο ΤΣΜΕΔΕ. Το συγκεκριμένο φαινόμενο συνδέεται με το άσχημο οικονομικό περιβάλλον το οποίο σαφώς επηρεάζει τις κλασικές επαγγελματικές δραστηριότητες ενός Μηχανικού. Το αρνητικό οικονομικό κλίμα που συνεχίζει να υπάρχει σε συνδυασμό και με τις ρυθμίσεις των νόμων 3863/2010 και 3865/2010 (ασφαλιστικοί νόμοι Λοβέρδου) που υποχρεώνουν ή «επιτρέπουν» στους Μηχανικούς να ασφαλιστούν σε άλλους κύριους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αναμένεται να διαμορφώσουν δυσμενέστερες συνθήκες εισόδου νεοεισερχομένων ατόμων στο ΤΣΜΕΔΕ. Πρακτικά αναμένεται να περιοριστεί ο αριθμός νεοεισερχομένων ατόμων και έτσι θα επηρεαστεί αρνητικά και η αναλογία Εργαζομένων Συνταξιούχων. γ. Αυξητικές τάσεις διαγραφής μελών του ΤΕΕ Τα τελευταία έτη παρουσιάζεται επίσης το φαινόμενο των πολλών αιτήσεων για διαγραφή από το ΤΣΜΕΔΕ. Όπως τονίσαμε και στην προηγούμενη υποπαράγραφο, το συγκεκριμένο φαινόμενο επιδεινώνεται από το γενικά άσχημο εργασιακό, οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον. Στην παρούσα φάση εκκρεμούν αρκετές αιτήσεις διαγραφής στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ. Η ικανοποίηση των αυτών των αιτήσεων μπορεί να προκαλέσει ντόμινο διαγραφών με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο δε φαύλος κύκλος των αιτήσεων διαγραφής και επανεγγραφφής των ίδιων προσώπων θα δημιουργήσει ομάδες ασφαλισμένων με μικρό αριθμό ετών εισφορών στο Ταμείο. Ως γνωστόν, η βιωσιμότητα και η ευρωστία ενός Ταμείου είναι άμεσα συνδεδεμένη και ευθέως ανάλογη με το μέσο όρο του πλήθος των ετών συνεισφοράς της ομάδας των ασφαλισμένων ατόμων. 7

8 δ. Άσχημο οικονομικό & επενδυτικό περιβάλλον (αυξητικές τάσεις συνταξιοδότησης) Το άσχημο οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον μπορεί να ωθήσει αρκετούς επαγγελματίες να αποσυρθούν πρόωρα αμέσως μόλις καταφέρουν να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Μέχρι πριν μερικά έτη, υπήρχε η τάση να παραμένουν αρκετοί μετά την ηλικία των 65 ετών μη επιζητώντας τη συνταξιοδότησή τους. Αυτό αναμένεται να αλλάξει γενικά για άνδρες και γυναίκες που ενδεχομένως αναζητήσουν την εξασφάλιση που παρέχει η καταβολή της μηνιαίας σύνταξης. 8

9 4. Καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης σχετικά με το συνολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα καθώς επίσης και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Το συνολικό Σύστημα Κονωνικής Ασφάλισης της χώρας βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, ακολουθώντας το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί με βάση τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας έχει «υποστεί» τέσσερις μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις ή όπως έχουν χαρακτηρισθεί ασφαλιστικές μεταρυθμίσεις μέσα στα τελευταία είκοσι πέντε έτη. Οι σχετικοί ασφαλιστικοί νόμοι είναι οι εξής: ν.2084/1992, ν.3029/2002, 3655/2008 και ν.3863&3865/2010. Πρέπει επίσης, να προσθέσουμε το νόμο 4052/2012 ο οποίος προκαλεί σημαντικές αλλαγές στο χώρο της Επικουρικής Ασφάλισης. Η συνολική περιουσία του συστήματος είναι εξαιρετικά μικρή τόσο σε απόλυτες τιμές, όσο και σε σχέση με τη συσσωρευμένη αναλογιστική υποχρέωση. Μετά το «κούρεμα» αλλά και τις ανάγκες ρευστότητας μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2014, η περιουσία μπορεί να λογίζεται πλέον ως ανύπαρκτη. Η περιουσία των Ασφαλιστικών Ταμείων πριν το PSI ήταν περίπου 26 δις ευρώ. Μετά το PSI, το οποίο προκάλεσε ονομαστική μείωση κατά 53,5% το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 12 δις ευρώ. Η ετήσια κρατική χρηματοδότηση του συστήματος Κοινωνικής ασφάλισης προβλέπεται λιγότερη από 10 δις ευρώ για το τρέχον έτος 2014 (ενώ το 2012 εκινείτο στην περιοχή των 14 δις). Η αναλογία Εργαζομένων ως προς Συνταξιούχους έχει μειωθεί κάτω από το όριο του 2:1. Αυτή τη στιγμή εκτιμάται το πλήθος των εργαζομένων περίπου στα 3,7 εκατ. άτομα ενώ το πλήθος των συνταξιούχων κινείται 9

10 στην περιοχή των 2,7 εκατ. ατόμων. Δηλαδή, αντιστοιχεί 1,4 εργαζόμενοι σε κάθε συνταξιούχο. Η συνολική συσσωρευμένη αναλογιστική υποχρέωση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Κύριες & Επικουρικές Συντάξεις) ανέρχεται περίπου στα 800 δις ευρώ!!! (781,8 δις σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση στην επόμενη σελίδα) 10

11 Ηλικία Πλήθος Συνταξιούχων Συνολικό ποσό συντάξεων (σε ) Μέσο ποσό Μηνιαίας Σύνταξης (σε ) Μέση Ηλικία (Ιούνιος 2014) Συντελεστής Ράντας Αναλογιστική Υποχρέωση <= ,30 395, , ,54 707, , ,86 949, , , , , , , , ,42 966, , ,68 850, , ,71 787, , ,39 734, , ,98 711, , ,37 699, , > ,47 672, , Απροσδιόριστη ,40 575, , ΣΥΝΟΛΑ , Μέση Ηλικία Πλήθος ΕΝΕΡΓΩΝ Ασφαλισμένων Προϋπηρεσία (σε έτη) Μέσο ποσό Μηνιαίας Σύνταξης (σε ) Μέση Ηλικία Συνταξιοδότησης Συντελεστής Ράντας Αναλογιστική Υποχρέωση , , Επιτόκιο Προεξόφλησης : 2,50% & Πίνακας Θνησιμότητας : ΕΑΕ 2012 P ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

12 Οι Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος Δημογραφικός χάρτης γεννήσεων και θανάτων Ποσοστό απασχόλησης Ποσοστό ανεργίας Εισφοροδιαφυγή Ανασφάλιστη εργασία Ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας στην παρούσα χρονική συγκυρία, επιδρούν όλοι με αρνητικό τρόπο στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος και πολύ περισσότερο στην τρέχουσα λειτουργία του. Με βάση όλη την παραπάνω αρνητική συγκυρία είναι προφανές ότι το συνολικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης μαζί με τη «Ρήτρα Μηδενικών Ελλειμμάτων» που πλέον έχει ενσωματωμένη, οδηγείται σε οικονομική ασφυξία! Οι προσδοκίες των ασφαλισμένων πρέπει να είναι περιορισμένες και σίγουρα θα πρέπει να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης μετά τη συνταξιοδότηση τους. Μια τέτοια εναλλακτική λύση είναι η ίδρυση και λειτουργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. 12

13 5. Καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης σχετικά με το γενικό σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα καθώς επίσης και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ο νόμος 3029/2002 (άρθρο 7) προσάρμοσε την ελληνική νομοθεσία στην ευρωπαϊκή οδηγία 41/2003 και έδωσε τη δυνατότητα για την ίδρυση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) στην Ελλάδα. Τα ΤΕΑ μπορούν να ιδρύονται σε προαιρετική βάση ύστερα από πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή ύστερα από κοινού συμφωνία των εργαζομένων και των εργοδοτών ή των αυτοτελώς απασχολούμενων κτλ. Λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- και καλύπτουν διαφόρους κινδύνους συμπληρωματικούς ως προς το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, κτλ). Το σύστημα χρηματοδότησης μπορεί να είναι το αναδιανεμητικό ή το κεφαλαιοποιητικό. Στις περιπτώσεις που τα ΤΕΑ χορηγούν συντάξεις τότε το σύστημα χρηματοδότησης είναι αποκλειστικά και μόνο το κεφαλαιοποιητικό. Η ίδρυση ενός τέτοιου Ταμείου γίνεται κατόπιν σύνταξης ειδικού καταστατικού εισφορών και παροχών, σχετικής αναλογιστικής μλέτης, έγκρισης βιωσιμότητας από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και τελική αποδοχή και δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Επιπλέον τα Ταμεία υπόκεινται στον ετήσιο έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν λιγότερα από δέκα (10) Ταμεία Προαιρετικής επαγγελματικής και τέσσερα (4) Ταμεία Υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης (όπως φαίνονται παρακάτω). 13

14 Επαγγελματικά Ταμεία Υποχεωτικής Ασφάλισης 1. ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών & Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2. ΤΕΑ-ΥΕΤ Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων 3. ΕΤΕΑ-ΠΕΠ Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών 4. ΤΕΑ-ΥΦΕ Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εταιρειών Τα ΤΕΑ (προαιρετικής ασφάλισης) που λειτουργούν στην Ελλάδα, όπως καταγράφονται στη σχετική ιστοσελίδα της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής είναι τα εξής: Επαγγελματικά Ταμεία Προαιρετικής Ασφάλισης Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας (ΤΕΑΥΠΟΙΚ) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης των Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (ΤΕΑΓΕ) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΤΕΑΕΕΚΕ) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (ΤΕΑΕΤΔΕΑ) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Καζίνο (ΤΕΑΠΚ) 14

15 Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Occupational Pension Funds) είναι η EIOPA (European Insurance & Occupational Pensions Authority) με έδρα στη Γερμανία (Φρανκφούρτη). https://eiopa.europa.eu/. Στη συνέχεια καταγράφουμε ενδεικτικά τρία Ταμεία Επαγελματικής Ασφάλισης Μηχανικών που λειτουργούν στην Ιρλανδία και Γερμανία. The Engineer's & Technician's Flexible Pension Plan The Baden-Württemberg pension fund for engineer pensions (Versorgungswerk Ingenieursversorgung Baden-Württemberg) The pension fund of the Baden-Württemberg Chamber of Architects (Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg VWDA) Επίσης, παραθέτουμε τις σχετικές ιστοσελίδες για περισσότερες λεπτομέρεις και πληροφορίες. id= &vtmid=0&vbid= &vbmid=0&letter=v id= &vtmid=0&letter=v&vbid= &vbmid=0 Στο Παράρτημα Β παραθέτουμε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για τα ΤΕΑ 15

16 6. Καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης σχετικά με το σύστημα ασφάλισης των Μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ. Βασικά δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία και μελλοντικές προβλέψεις Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα βασικά δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία του ΤΣΜΕΔΕ όπως διαμορφώθηκαν την τελευταία δεκαετία. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά! H οικονομική κρίση σε συνδυασμό με το «κούρεμα» των αποθεματικών του Ταμείου έχει δημιουργήσει μια άσχημη κατάσταση. Παρόλα ταύτα όλοι οι σημαντικοί δείκτες ξεπερνούν κατά πολύ τους αντίστοιχους μέσους όρους που εμφανίζονται στο συνολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό καταδεικνύει την ιδαίτερη δυναμική και ανθεκτικότητα του Ταμείου. Επίσης, είναι προφανές ότι η πλήρης ενοποίηση του στο συνολικό σύστημα θα είναι εντελώς άδικη και ισοπεδωτική για το επίπεδο προστασίας των μηχανικών. Στις επόμενες σελίδες καταγράφουμε αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία Ελεύθεροι επαγγελματίες Μισθωτοί Μέλη Οικογενειών Κυρίως ασφαλισμένοι Χήρος ή Χήρα Τέκνα Ασφαλισμένων Νεοεισερχόμενοι ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (πλήθος ατόμων)

17 Ελεύθεροι επαγγελματίες Μισθωτοί Μέλη Οικογενειών Κυρίως ασφαλισμένοι Χήρος ή Χήρα Τέκνα Ασφαλισμένων Νεοεισερχόμενοι ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (πλήθος ατόμων) Το πλήθος των νεοεισερχομένων στην ασφάλιση εκινείτο σταθερά στην περιοχή των ατόμων, όμως την τελευταία διετία το πλήθος των νεοεισερχομένων ατόμων υποδιπλασιάστηκε!!! Το 2013 εισήλθαν στην ασφάλιση μόλις 2061 άτομα!!! Το πηλίκο εργαζομένων προς συνταξιούχους μειώθηκε από 9,23 σε 6,25. Παραμένει όμως εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με το αντίστοιχο μέσο όρο του συνολικού συστήματος (μόλις 1,4) Δείκτης [ Εργαζόμενοι : Συνταξιούχοι ] 9,23 9,08 8,99 8,77 8,32 7,99 7,49 7,41 6,74 6,25 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,

18 Το ετήσιο ταμειακό αποτέλεσμα (Έσοδα μείον Έξοδα) του ΤΣΜΕΔΕ κατά την τελευταία 10-ετία ( ) είναι σταθερά πλεονασματικό. Ακόμη και την τελευταία τριετία εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης, το ετήσιο αποτέλεσμα παραμένει θετικό. Προφανώς η μειωτική τάση μπορεί να αναστραφεί πολύ εύκολα εάν περάσουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Ετήσιο Ταμειακό Πλεόνασμα , , , , , Ετήσιο Ταμειακό Πλεόνασμα , , , , ,45 Η περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ σήμερα εκτιμάται στην περιοχή των 2 δις ευρώ. Η εξέλιξη της, την τελευταία δεκαετία φαίνεται στον επόμενο πίνακα. Το συγκεκριμένο ποσό των 2 δις είναι μεγάλο (σε σύγκριση με το συνολικό σύστημα) ως ποσοστό της συσσωρευμένης Αναλογιστικής Υποχρέωσης η οποία σύμφωνα με παλιότερες αναλογιστικές μελέτες κινείται κατά ανώτατο όριο στην περιοχή των 20 δις ευρώ. Άρα το ποσοστό αποθεματοποίησης του ΤΣΜΕΔΕ είναι μεγαλύτερο από 10% ενώ του συνολικού συστήματος είναι περίπου 1-2% Περιουσία (σε δις ευρώ) 2,0 2,2 2,5 2,8 2, Περιουσία (σε δις ευρώ) 3,3 3,4 3,4 1,7 2,0 18

19 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,

20 7. Υποθέσεις - Συμπεράσματα Ειδικής Ασφαλιστικής Μελέτης α. Υποθέσεις Οι βασικές υποθέσεις παραμένουν σταθερές και στα τρία σενάρια (κεντρικό, αισιόδοξο & απαισιόδοξο). Στον πίνακα 1 καταγράφουμε μόνο τις υποθέσεις του κεντρικού σεναρίου ενώ στον πίνακα 2 καταγράφουμε μόνο τις υποθέσεις που διαφοροποιούνται στα άλλα δύο σενάρια. Πίνακας 1: Υποθέσεις κεντρικού σεναρίου Παράμετρος Υπόθεση Κεφάλαιο % ετήσιας απόδοσης επενδύσεων 4,00% Συνολικά έξοδα έτους % ετήσιας αύξησης εξόδων 2,00% Μέση Ετήσια Σύνταξη έτους % ετήσιας αύξησης σύνταξης 0,00% Μέσο ποσό ΕΦΑΠΑΞ έτους % ετήσιας αύξησης ΕΦΑΠΑΞ 1,00% Πλήθος Ασφαλισμένων έτους Πλήθος Νεοεισερχομένων έτους % ετήσιας αύξησης πλήθους 7,00% νεοεισερχομένων Ανώτατο ετήσιο όριο νεοεισερχομένων ατόμων Πλήθος Συνταξιοδοτηθέντων το έτος % ετήσιας αύξησης πλήθους 2,00% συνταξιοδοτηθέντων Ποσοστό θνησιμότητας Ενεργών 0,20% Ποσοστό θνησιμότητας Συνταξιούχων 1,50% Πλήθος Συνταξιούχων έτους Μέση ετήσια εισφορά % ετήσιας αύξησης 0,00% Συνολικό ποσό Λοιπών Εσόδων % ετήσιας αύξησης 3,00% Κρατική Επιχορήγηση 0 % ετήσιας αύξησης 0,00% 20

21 Πίνακας 2 : Διαφοροποιήσεις Υποθέσεων Παράμετρος Αισιόδοξο Κεντρικό Απαισιόδοξο % ετήσιας απόδοσης επενδύσεων 5,00% 4,00% 2,00% Ετήσια αύξηση πλήθους 9,00% 7,00% 2,00% νεοεισερχομένων Ετήσια αύξηση πλήθους 1,00% 2,00% 3,00% συνταξιοδοτηθέντων Μέση ετήσια εισφορά (χωρίς αναδρομικά) β. Συμπεράσματα Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις κατασκευάσαμε τις σχετικές χρηματοροές και τα αντίστοιχα διαγράμματα (βλέπε Παράρτημα Α). Αξίζει να σημειώσουμε ότι το σύνολο των υποθέσεων είναι προσεκτικά σχεδιασμένες και αποδίδουν σωστά την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και την προοπτική του Ταμείου. Και στα τρία σενάρια έχουμε μηδενίσει απολύτως την κρατική χρηματοδότηση του Ταμείου. Είναι σαφές ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι από τα πολύ λίγα Ταμεία (ενδεχομένως και το μοναδικό Ταμείο) που μπορεί να «αντέξει» χρηματοοικονομικά 10 έως 15 έτη χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση. Όπως παρατηρούμε το κεφάλαιο του Ταμείου επαρκεί τουλάχιστον για μια δεκαπενταετία στο Κεντρικό Σενάριο, ενώ στο Αισιόδοξο Σενάριο το κεφάλαιο μπορεί να παραμείνει θετικό για όλη την επόμενη εικοσαετία. Βεβαίως, και στα τρία σενάρια το κεφάλαιο κινείται πτωτικά μετά την πρώτη δεκαετία (δηλαδή μετά το έτος 2024) και είναι σίγουρο ότι κάποια χρονική στιγμή θα υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εγκαίρως και κατάλληλα. 21

22 8. Προσδιορισμός βασικών αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν ένα ιδανικό σύστημα ασφάλισης. Καταγραφή δεσμεύσεων για συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων. Προσαρμογή των αρχών και αξιών σε ρεαλιστικό περιβάλλον Ο σχεδιασμός ενός νέου συστήματος Ασφάλισης πρέπει έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: Απλότητα Ευελιξία και εύκολη προσαρμογή Αλληλεγγύη, Ανταποδοτικότητα & Εξασφάλιση Επαγγελματική Διαχείριση επενδύσεων Σωστή τεχνική υποστήριξη (Μηχανογραφική & Αναλογιστική) Η Απλότητα θα διασφαλίσει την εύκολη διαχείριση και την αποτελεσματικότητα όπως επίσης, θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις για την άρση δισταγμών και αμφιβολιών στην αποδοχή του συστήματος. Η Ευελιξία είναι απαραίτητη γιατί οι παρούσες δύσκολες συνθήκες στην ελληνική οικονομία έχουν δημιουργήσει ένα ρευστό τοπίο που οποιαδήποτε λύση δεν μπορεί να εγγυηθεί την ολική έξοδο από την κρίση. Η Αλληλεγγύη & η Ανταποδοτικότητα εάν και μερικές φορές λειτουργούν ανταγωνιστικά πρέπει να συνυπάρχουν στο όποιο σύστημα ασφάλισης προκειμένου να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο εξασφάλισης στο σύστημα. Η Επαγγελματική διαχείριση επενδύσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων θα μειώσει το επενδυτικό ρίσκο και θα εξασφαλίσει το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης στο σύστημα. H Σωστή τεχνική υποστήριξη μπορεί να επιτευχθεί με την πλήρη μηχανογράφηση του συστήματος και τη συνεχή αναλογιστική 22

23 παρακολούθηση προκειμένου να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και οι γρήγορες διορθωτικές επεμβάσεις όποτε χρειάζονται. 9. Παρουσίαση βασικής ρεαλιστικής πρότασης (και εναλλακτικών προτάσεων) για ένα καινούριο σύστημα ασφάλισης των Μηχανικών. Προσδιορισμός μεταβατικών προβλέψεων καθώς και πιθανού σχεδίου υλοποίησης της πρότασης Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τις όποιες ρεαλιστικές προοπτικές, που μπορούν να υπάρξουν στο άμεσο μέλλον, το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΑ είναι το μόνο όχημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το ΤΕΕ για την ασφαλιστική κάλυψη των μελών του. Το συγκεκριμένο Ταμείο (για τις ανάγκες του παρόντος) θα το ονομάσουμε με την κωδική ονομασία ΤΕΑ ΤΕΕ. Το ΤΕΑ - ΤΕΕ θα μπορούσε να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του ΤΕΕ και δεδομένης της τυπικής ύπαρξης τουλάχιστον 100 «ιδρυτικών» μελών, που θα υπέγραφαν τη σχετική συμβολαιογραφική ιδρυτική πράξη Το ΤΕΑ - ΤΕΕ θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα μέρος του κεφαλαίου του ΤΣΜΕΔΕ, «κατ αναλογίαν» με τα κεφάλαια που διεκδίκησαν και πήραν ως «προίκα» τα τέσσερα ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Η δομή των εισφορών, παροχών αλλά και γενικότερα των όρων και μηχανισμών ασφάλισης του ΤΕΑ - ΤΕΕ πρέπει να είναι δυναμική, διαφανής και ευέλικτη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η Προστασία, η Αλληλεγγύη και η Αναλογικότητα (σε σχέση με το χρόνο και το ποσό εισφορών ασφάλισης), χωρίς όμως να αποτελεί «βραχνά» και τροχοπέδη για την επαγγελματική σταδιοδρομία ενός μηχανικού. 23

24 9.1. Διεκδίκηση Μεταφοράς Κεφαλαίων στο ΤΕΑ - ΤΕΕ Το ΤΣΜΕΔΕ παρότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από όλο το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, σε όρους «ασφαλιστικής αγοράς» είναι υπο-αποθεματοποιημένο. Η αποτίμηση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων την ανέρχεται περίπου σε δύο (2) δις ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό, συγκρινόμενο με τις υποχρεώσεις που έχει ήδη αναλάβει (μέχρι και την ), όπως σημειώσαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο είναι μικρό, σε ποσοστό ίσο με 10%. Επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι σε περίπτωση, που ζητούσαμε σήμερα από μια ασφαλιστική εταιρεία να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής συντάξεων μόνο για τους ήδη συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ (περίπου άτομα), τότε η ασφαλιστική θα ζητούσε τουλάχιστον διπλάσιο ποσό των δύο (2) δις ευρώ, ώστε να μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις για τους ήδη συνταξιούχους. 9.2 Διεκδίκηση Κεφαλαίων με Υποχρέωση Με βάση τα παραπάνω και δεδομένης της χαμηλής υποαποθεματοποίησης, σε καμία περίπτωση το ΤΕΑΜ - ΤΕΕ δεν πρέπει να αναλάβει υποχρεώσεις ή μέρος των υποχρεώσεων που έχει δημιουργήσει το ΤΣΜΕΔΕ, εάν δεν εξασφαλιστεί ότι το ποσό που θα μεταφερθεί προς αντιστάθμιση δεν θα είναι ανάλογο της αντίστοιχης αναληφθείσας υποχρέωσης, ώστε η ταυτόχρονη μεταφορά υποχρεώσεων & κεφαλαίων να μην δημιουργήσει μόνο προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα να μπορεί να δημιουργηθεί ένα ισοσκελισμένο αναλογιστικό ισοζύγιο. Εάν παρόλα ταύτα δεν ληφθεί το σωστό μέρος της αντίστοιχης περιουσίας, τότε θα πρέπει άμεσα και μετά τη δημιουργία του ΤΕΑ - ΤΕΕ να γίνει αναλογιστική μελέτη και να τροποποιήσει την αναληφθείσα υποχρέωση και προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισοσκελισμένο αναλογιστικό ισοζύγιο. 24

25 9.3. Διεκδίκηση Κεφαλαίων χωρίς Υποχρέωση Εναλλακτικά και πιθανόν ιδανικά το ΤΕΑ - ΤΕΕ μπορεί να διεκδικήσει ένα μέρος του κεφαλαίου του ΤΣΜΕΔΕ χωρίς να αναλάβει μέρος της υποχρέωσης. Το σκεπτικό μεταφοράς κεφαλαίου θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιο άλλο κριτήριο. Π.χ. Ένα ποσό (Κ) προκειμένου το ΤΕΕ να συναινέσει στη συνένωση και ενοποίηση με τα άλλα ταμεία, θα μπορούσε να ήταν Κ = ευρώ ή Κ = 2 x (Α/Β) δις ευρώ Α = εισφορές που καταργήθηκαν πρόσφατα Β = σύνολο εισφορών που κατέβαλλαν οι μηχανικοί μέχρι σήμερα 9.4. Εισφορές προς το ΤΕΑ - ΤΕΕ Οι εισφορές τόσο των ελεύθερων επαγγελματιών, όσο και των μισθωτών θα κυμαίνονται στα σημερινά επίπεδα, αξιοποιώντας ταυτόχρονα έσοδα του Ταμείου και του ΤΕΕ που καταργήθηκαν ή επίκεινται να καταργηθούν με μνημονιακούς νόμους, όπως: α. Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες η επικείμενη κατάργηση του πόρου 2% προς το ΤΣΜΕΔΕ, σε συνδυασμό με την κατάργηση του πόρου του 2% προς το ΤΕΕ επιτρέπει την «μεταφορά» των συγκεκριμένων ποσών προς το ΤΕΑ - ΤΕΕ. β. Για τους μισθωτούς: Η ελάφρυνση που θα προκύψει (ν. 4254/2014) από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τους κατά 1% από 1 ης Ιουλίου 2014, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ανάλογα Δομή εισφορών για το ΤΕΑΜηχ Ο κάθε ασφαλισμένος θα πληρώνει εισφορές προς το ΤΕΑ - ΤΕΕ και το συγκεκριμένο ποσό θα διαχωρίζεται σε δύο μέρη. 25

26 Το πρώτο μέρος, έστω x%, θα πιστώνεται άμεσα στον Ατομικό του Λογαριασμό. Το δεύτερο μέρος, (προφανώς 100% - x%) θα πιστώνεται στον Κεντρικό Λογαριασμό του ΤΕΑΜηχ Δομή Παροχών Εφάπαξ βοήθημα, κατά την ημερομηνία αποχώρησης, ίσο με την αξία του Ατομικού Λογαρισμού κάθε ασφαλισμένου. Ασφαλιστικές παροχές Προστασίας Αλληλεγγύης σύμφωνα με το σχέδιο που είχε διαμορφωθεί για τον «Κλάδο Ειδικών Παροχών» Ο Ατομικός Λογαριασμός κάθε ασφαλισμένου θα λειτουργεί όπως ένας τραπεζικός καταθετικός λογαριασμός στον οποίο θα εισέρχονται - το προκαθορισμένο μέρος (x%) από τις ατομικές του εισφορές. - Εισόδημα εξ επενδύσεων και - «Μέρισμα» από τον Κεντρικό Λογαριασμό 9.7. Λειτουργία του ΤΕΑ - ΤΕΕ (βλέπε σχήμα απόμενης σελίδας) Τα μέλη του ΤΕΑ - ΤΕΕ δίνουν εισφορές οι οποίες διαχωρίζονται στους Ατομικούς τους Λογαριασμούς και στον Κεντρικό Λογαριασμό. Στον Κεντρικό Λογαριασμό εισρέουν α) το υπόλοιπο μέρος των ατομικών εισφορών β) τα κεφάλαια που τυχόν δοθούν από το ΤΣΜΕΔΕ, γ) το εισόδημα επενδύσεων και δ) τα όποια λοιπά έσοδα. Η διοίκηση του ΤΕΑ - ΤΕΕ αποφασίζει σε ετήσια βάση α) τα ποσά που θα μεταφερθούν προς τους Ατομικούς λογαριασμούς λόγω της επενδυτικής αποδόσης του προηγούμενου έτους & του όποιου άλλου καλού αποτελέσματος λειτουργίας και β) Το ποσό που θα μεταφερθεί προς τον Λογαριασμό Προστασίας. 26

27 Από τους Ατομικούς Λογαριασμούς πληρώνονται τα εφάπαξ προς τους ασφαλισμένους. Από το Λογαριασμό Προστασίας πληρώνονται οι ασφαλιστικές παροχές. Από τον Κεντρικό Λογαριασμό πληρώνονται τα έξοδα λειτουργίας του ΤΕΑ - ΤΕΕ. Ο Κεντρικός Λογαριασμός λειτουργεί ως πυλώνας «εξισορρόπησης» για όλο το σύστημα του ΤΕΑΜηχ. (βλέπε το σχήμα στην επόμενη σελίδα) 27

28 Ατομικές εισφορές Εφάπαξ Παροχές Ατομικοί Λογαριασμοί Μεταφορά Κεφαλαίου Έξοδα Λειτουργίας από το ΤΣΜΕΔΕ Κεντρικός Λογαριασμός Παροχές Προστασίας Λοιπά Έσοδα Λογαριασμός Προστασίας 42 28

29 Παράρτημα Α Ειδικής Ασφαλιστικής Μελέτης για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλισης των μηχανικών Κατασκευή Χρηματοροών για το ΤΣΜΕΔΕ Κλάδοι Κύριας Σύνταξης, Ειδικής Προσαύξησης, Επικουρικής και ΕΦΑΠΑΞ Υποθέσεις 2. Συμπεράσματα 3. Πίνακες & Διαγράμματα Δρ. Αλέξανδρος Α. Ζυμπίδης Αναλογιστής Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

30 Παράρτημα Α : Κατασκευή Χρηματοροών 20-ετίας ΤΣΜΕΔΕ Πίνακας 3α : Κεντρικό Σενάριο, Χρηματοροή για τα έτη ΕΣΟΔΑ (σε ) Εισφ ορές Κρατική Επιχορήγηση Λοιπά Έσοδα Έσοδα εξ επενδύσεων Σύνολο Εσόδων ΕΞΟΔΑ (σε ) Παροχές Διοικ. + Λοιπά Έξοδα Σύνολο Εξόδων Ετήσιο Αποτέλεσμα (σε ) Κεφ άλ αιο (σε εκατ. ) Πλήθος Ενεργών Πλήθος Νεοεισερχομένων Πλήθος Συνταξιοδοτηθέντων Πλήθος θανόντων Συνταξιούχων Πλήθος Συνταξιούχων

31 Πίνακας 3β : Κεντρικό Σενάριο, Χρηματοροή για τα έτη ΕΣΟΔΑ (σε ) Εισφ ορές Κρατική Επιχορήγηση Λοιπά Έσοδα Έσοδα εξ επενδύσεων Σύνολο Εσόδων ΕΞΟΔΑ (σε ) Παροχές Διοικ. + Λοιπά Έξοδα Σύνολο Εξόδων Ετήσιο Αποτέλεσμα (σε ) Κεφ άλαιο (σε εκατ. ) Πλήθος Ενεργ ών Πλήθος Νεοεισερχομένων Πλήθος Συνταξιοδοτηθέντων Πλήθος θανόντων Συνταξιούχων Πλήθος Συνταξιούχων

32 Διάγραμμα 1 : Εξέλιξης κεφαλαίου - Κεντρικό Σενάριο, έτη

33 Πίνακας 4α : Αισιόδοξο Σενάριο, Χρηματοροή για τα έτη ΕΣΟΔΑ (σε ) Εισφ ορές Κρατική Επιχορήγηση Λοιπά Έσοδα Έσοδα εξ επενδύσεων Σύνολο Εσόδων ΕΞΟΔΑ (σε ) Παροχές Διοικ. + Λοιπά Έξοδα Σύνολο Εξόδων Ετήσιο Αποτέλεσμα (σε ) Κεφ άλ αιο (σε εκατ. ) Πλήθος Ενεργ ών Πλήθος Νεοεισερχομένων Πλήθος Συνταξιοδοτηθέντων Πλήθος θανόντων Συνταξιούχων Πλήθος Συνταξιούχων

34 Πίνακας 4β : Αισιόδοξο Σενάριο, Χρηματοροή για τα έτη ΕΣΟΔΑ (σε ) Εισφ ορές Κρατική Επιχορήγηση Λοιπά Έσοδα Έσοδα εξ επενδύσεων Σύνολο Εσόδων ΕΞΟΔΑ (σε ) Παροχές Διοικ. + Λοιπά Έξοδα Σύνολο Εξόδων Ετήσιο Αποτέλεσμα (σε ) Κεφ άλ αιο (σε εκατ. ) Πλήθος Ενεργ ών Πλήθος Νεοεισερχομένων Πλήθος Συνταξιοδοτηθέντων Πλήθος θανόντων Συνταξιούχων Πλήθος Συνταξιούχων

35 Διάγραμμα 2 : Εξέλιξης κεφαλαίου - Αισιόδοξο Σενάριο, έτη

36 Πίνακας 5α : Απαισιόδοξο Σενάριο, Χρηματοροή για τα έτη ΕΣΟΔΑ (σε ) Εισφ ορές Κρατική Επιχορήγηση Λοιπά Έσοδα Έσοδα εξ επενδύσεων Σύνολο Εσόδων ΕΞΟΔΑ (σε ) Παροχές Διοικ. + Λοιπά Έξοδα Σύνολο Εξόδων Ετήσιο Αποτέλεσμα (σε ) Κεφ άλαιο (σε εκατ. ) Πλήθος Ενεργ ών Πλήθος Νεοεισερχομένων Πλήθος Συνταξιοδοτηθέντων Πλήθος θανόντων Συνταξιούχων Πλήθος Συνταξιούχων

37 Πίνακας 5β : Απαισιόδοξο Σενάριο, Χρηματοροή για τα έτη ΕΣΟΔΑ (σε ) Εισφ ορές Κρατική Επιχορήγηση Λοιπά Έσοδα Έσοδα εξ επενδύσεων Σύνολο Εσόδων ΕΞΟΔΑ (σε ) Παροχές Διοικ. + Λοιπά Έξοδα Σύνολο Εξόδων Ετήσιο Αποτέλεσμα (σε ) Κεφ άλαιο (σε εκατ. ) Πλήθος Ενεργ ών Πλήθος Νεοεισερχομένων Πλήθος Συνταξιοδοτηθέντων Πλήθος θανόντων Συνταξιούχων Πλήθος Συνταξιούχων

38 Διάγραμμα 3 : Εξέλιξης κεφαλαίου - Απαισιόδοξο Σενάριο, έτη

39 Παράρτημα Β : Νομοθεσία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Στη συνέχεια παραθέτουμε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για τα ΤΕΑ Νόμος 3029/2002, (ΦΕΚ 160Α / ) Υπουργική Απόφαση καθορισμού των όρων λειτουργίας των ΤΕΑ, (ΦΕΚ 462Β / ) Υπουργική Απόφαση καθορισμού των θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης σε ΤΕΑ, (ΦΕΚ 1703Β / ) Υπουργική Απόφαση για τις διοικητικές κυρώσεις, (ΦΕΚ 2004) 370Β / Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (L235 / 10 / ) 39

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) Αναλογιστική Μελέτη για τον Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Υπεύθυνος Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής, FHAS Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Παρουσίαση µέρους της εισήγησης στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη 15 Νοεµβρίου 2014 Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ασφαλιστικό μοχλός ή τροχοπέδη στην ανάπτυξη ; ΕΤΑΑ

ασφαλιστικό μοχλός ή τροχοπέδη στην ανάπτυξη ; ΕΤΑΑ ασφαλιστικό μοχλός ή τροχοπέδη στην ανάπτυξη ; παροχές εισφορές ΕΤΑΑ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στην Κοινωνική Ασφάλιση και το ΤΣΜΕΔΕ

Οι εξελίξεις στην Κοινωνική Ασφάλιση και το ΤΣΜΕΔΕ Οι εξελίξεις στην Κοινωνική Ασφάλιση και το ΤΣΜΕΔΕ 1. Εισαγωγή Η χώρα για να βγει από την κρίση χρειάζεται άμεσα ένα επεξεργασμένο εθνικό σχέδιο, που να συνδυάζει δραστική δημοσιονομική εξυγίανση, και

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ 1) Ταμεία Σύνταξης Με την εφαρμογή του αναλογικού σχεδίου των Κ.Α. το 1980 ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002)

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΑΡΘΡΟ 7 Σύσταση - Σκοπός Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και ανάπτυξη της συμπληρωματικής-επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 1. Εισαγωγή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 1. Εισαγωγή Δείκτες σύγκρισης της χρηματοοικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των Συνταξιοδοτικών Ταμείων και παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική τους ισορροπία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1. Εισαγωγή Το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας 15 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΛΕΑ - ΛΑΡΙΣΣΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας ΘΕΜΑ: TAMEIA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η ιοίκηση ενός φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Μετά από τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του PSI στα αποθετικά του Ταμείου μας και επειδή στο επόμενο διάστημα θα κληθούμε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. κώδικας : 10110 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ληστρικές Αυξήσεις Εισφορών (Ν.3986/2011)

1. Ληστρικές Αυξήσεις Εισφορών (Ν.3986/2011) 1. Ληστρικές Αυξήσεις Εισφορών (Ν.3986/2011) Ηλεκτρονικό Ειδοποιητήριο Β εξαμήνου 2014 Αναδρομικά Παράδειγμα Νέος ασφαλισμένος (μετά 93) ελεύθερος επαγγελματίας με ειδική προσαύξηση και 5ετία στην ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ Τα τελευταία χρόνια και ειδικά με την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων παρακολουθούμε τον αργό θάνατο του δημόσιου κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος Το ΤΣΑΥ υπονομεύτηκε με καταστροφικές

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας

Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας Μέσα σε μια διαρκή πίεση από ολοένα και πιο δυσβάσταχτα μέτρα, το ασφαλιστικό έμεινε σκόπιμα έξω από κάθε συζήτηση σαν φυσιολογικό θύμα του κουρέματος του Δημόσιου χρέους.

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα 7 Ιουνίου 2008 Και 1. Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στους παλιούς ασφαλισμένους από 1-1-2008 1. Με βάση το νόμο 3029/2002 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: α) ΠΕΔΜΗΕΔΕ β) ΠΕΔΜΕΔΕ γ) ΠΕΣΕΔΕ δ) ΣΑΤΕ ε) ΣΤΕΑΤ Κοινοπ: ως πίνακας λοιπών αποδεκτών

Προς: α) ΠΕΔΜΗΕΔΕ β) ΠΕΔΜΕΔΕ γ) ΠΕΣΕΔΕ δ) ΣΑΤΕ ε) ΣΤΕΑΤ Κοινοπ: ως πίνακας λοιπών αποδεκτών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝ/ΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΩΡΑΙΤΗ 82 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11525 ΤΗΛ. 2106717051-2106776841-6944897505 FAX 2106776842 E-MAIL domilka1@tee.gr -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΥ ΚΑΦΦΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΥ ΚΑΦΦΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΥ ΚΑΦΦΕ με τίτλο: Ασφαλιστικό: Μοχλός ή τροχοπέδη στην ανάπτυξη στην διημεριδα του ΤΕΕ με θέμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση Οι τεχνικές υπηρεσίες και οι διπλ. Μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά ΠΟΠΟΚΠ Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013 12:57. Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων ΑΝΑΦΟΡΑ. Προς τον κ. Υπουργό: 1 / 14

Αναφορά ΠΟΠΟΚΠ Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013 12:57. Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων ΑΝΑΦΟΡΑ. Προς τον κ. Υπουργό: 1 / 14 Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων ΑΝΑΦΟΡΑ Προς τον κ. Υπουργό: 1 / 14 - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, Στρατούλης Δημήτριος, Καραγιαννίδης Χρήστος, Μπάρκας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ Ν.4281/2014

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ Ν.4281/2014 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ Ν.4281/2014 PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Β.ΜΑΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΤΟΕ Ημερίδα 18/06/2015 Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα αναπτύχθηκε ύθ αποσπασματικά και χωρίς μακροχρόνιο σχεδιασμό. Η εμμονή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Σ.Κ.Α.)

ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Σ.Κ.Α.) ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ - ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Σ.Κ.Α.) Για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα αφορούν όλους τους συνταξιούχους αλλά ιδιαίτερα τους νέους εργαζόμενους, αυτούς που θα βγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια.

Τα μέτρα αφορούν όλους τους συνταξιούχους αλλά ιδιαίτερα τους νέους εργαζόμενους, αυτούς που θα βγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια. Ανατροπές σε συντάξεις, κύριες και επικουρικές, διαδοχική ασφάλιση, τσάκισμα παροχών με ενιαιοποίηση προς τα κάτω, αλλά και συγχωνεύσεις ταμείων, μειώσεις σε εφάπαξ, εισφορές των εργοδοτών, παράδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΡΑ ΜΗ ΕΝ!!!!!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΡΑ ΜΗ ΕΝ!!!!! ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΡΑ ΜΗ ΕΝ!!!!! Από την πρώτη ηµέρα διακυβέρνησης της Ν.., καθηµερινά µε συνεχείς δηλώσεις,επανέρχεται στην επικαιρότητα το θέµα της Κοινωνικής ασφάλισης και η ανάγκη αλλαγών που «χρειάζεται».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165 Εξαιρ. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού Συστήµατος. Η πρόταση Νεκτάριου

Η Νέα Αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού Συστήµατος. Η πρόταση Νεκτάριου Η Νέα Αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού Συστήµατος Η πρόταση Νεκτάριου Στο πλαίσιο της επιτροπής που λειτουργεί στο Υπουργείο Εργασίας µε σκοπό την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη µεταρρύθµιση του

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα θέσεων ΕΣΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πάνο Σκουρλέτη

Υπόμνημα θέσεων ΕΣΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πάνο Σκουρλέτη ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.229 Υπόμνημα θέσεων ΕΣΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πάνο Σκουρλέτη για την υφιστάμενη κατάσταση του ΟΑΕΕ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 Τ.Κ. 54643 Θεσ/νίκη Τηλ.-Fax: 2310 269887 smhbe@smhbe.gr www.smhbe.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 Τ.Κ. 54643 Θεσ/νίκη Τηλ.-Fax: 2310 269887 smhbe@smhbe.gr www.smhbe. Προς: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Κοιν: Υπόψη: Υπουργού κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη Αναπληρωτή υπουργού κας Θεανούς Φωτίου Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Ρωμανιά Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου International Life, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς. Insurance Money Conference, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013. Η

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Β TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

2]Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών e-mail: diefpar@ika.gr

2]Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών e-mail: diefpar@ika.gr ΑΔΑ: ΒΙΦΔ4691ΩΓ-ΤΘΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 7/5/2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΤΟ1/652/2348 ΑΡ.: 36 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ http://www.tpda.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ)

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ) ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ) Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση και Επαγγελµατικά Ταµεία Ασφάλισης Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής ΙΣΑ για το ΕΤΑΑ-Τ.Υ (πρώην ΤΣΑΥ) Αθήνα Μάρτιος 2015 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες:

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες: Ομιλία Προέδρου ΕΣΕΕ στην κοινή Ενημερωτική εκδήλωση ΚΕΕΕ-ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ: «Νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία» (12/11/2014) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Μ.Πολυχρονοπούλου ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ. Τομέας Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Τομέας Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ. Τομέας Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Τομέας Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ Τομέας Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Τομέας Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Απασχολούμ ενο Προσωπικό Νέες Συντάξεις (Άμεσες) ομάδες εργασίας Νέες Τροποποι Πράξεις ητικές Εμμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Ταμείο : Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ α.3% επί των τακτικών και β. 2% επί των πάσης φύσεως αμοιβών πέραν των τακτικών

Διαβάστε περισσότερα