29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου"

Transcript

1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο Συμπληρωματικής Περίθαλψης του Πανεπιστημίου Κύπρου στην περίπτωση που ενταχθούν σε αυτό και οι συνταξιούχοι 29 Σεπτεμβρίου 2010 Ετοιμάστηκε από την Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο είναι εμπιστευτικές και για χρήση από την i.e. Μuhanna & Co. και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα περιεχόμενα αυτής της έκθεσης δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να δοθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την γραπτή έγκριση της i.e. Muhanna & Cο.

2 2 Εκτελεστική περίληψη Σύμφωνα με οδηγίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουμε εκπονήσει μελέτη με σκοπό την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο Συμπληρωματικής Περίθαλψης («Το Ταμείο») του Πανεπιστημίου στην περίπτωση που ενταχθούν σε αυτό οι συνταξιούχοι. Η ημερομηνία εκτίμησης του Ταμείου είναι η 30 η Ιουνίου, 2010 («η ημερομηνία αναφοράς») και τα συμπεράσματα μας από την εκτίμηση αυτή είναι τα ακόλουθα: Η παρούσα αξία του επιπλέον κόστους για το Ταμείο στην περίπτωση που ενταχθούν σε αυτό οι συνταξιούχοι και τα εξαρτώμενα τους είναι για τα επόμενα 30 χρόνια. Η αύξηση τον συνεισφορών κατά 0,62% ετησίως θα είναι αρκετή για να καλύψει το κόστος της ασφάλισης για τα επόμενα τριάντα χρόνια Η πρώτη σημαντική αύξηση του ετήσιου κόστους αναμένεται να συμβεί το 2016 έτος κατά το οποίο αναμένεται η μέση ηλικία τον μελών να ξεπεράσει την ηλικία τον 45 χρόνων. Η αύξηση αυτή αναμένεται να αυξήσει το ετήσιο κόστος κατά 12%. Η δεύτερη σημαντική αύξηση του ετήσιου κόστους αναμένεται να συμβεί το 2030 έτος κατά το οποίο αναμένεται η μέση ηλικία τον μελών να ξεπεράσει την ηλικία τον 55 χρόνων. Η αύξηση αυτή αναμένεται να αυξήσει το ετήσιο κόστος κατά 15,5%. Τα αποτελέσματα είναι ευαίσθητα στις γενικές αυξήσεις των μισθών και την αύξηση των ασφαλίστρων από χρόνο σε χρόνο. Η συμπερίληψη όλων τον μελών του πανεπιστημίου στο Ταμείο δεν διαφοροποιεί σημαντικά την χρέωση από της ασφαλιστική εταιρεία διότι η μέση ηλικία των μελών δεν αλλάζει σε σχέση με τα παρόντα μέλη. Η παρούσα αξία του επιπλέον κόστους για το Ταμείο στην περίπτωση που ενταχθούν σε αυτό όλα τα μέλη του πανεπιστημίου και συνταξιούχοι και τα εξαρτώμενα τους είναι για τα επόμενα 30 χρόνια. Τα αποτελέσματα της μελέτης βασίζονται στις αναλογιστικές παραδοχές που έχουν γίνει. Αν η εμπειρία είναι διαφορετική από τις οικονομικές και δημογραφικές παραδοχές της παρούσας μελέτης, η χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου θα διαφοροποιηθεί. Η ανάλυση των κίνδυνων που μπορούν να προκαλέσουν μια τέτοια διαφοροποίηση και η ευαισθησία των αποτελεσμάτων στους κινδύνους αυτούς παρουσιάζονται στην Ενότητα 6. Εκτελεστική περίληψη V

3 3 Υπογραφή Όνομα Μαρίνος Θεοδοσίου Ημερομηνία: 26 Σεπτεμβρίου 2010 Κατάρτιση Εταιρεία Εταίρος του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου i.e. Muhanna & Co Εκτελεστική περίληψη V

4 4 Πίνακας περιεχομένων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ... 5 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ... 7 ΕΙΣΦΟΡΕΣ... 7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ... 7 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ... 8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ... 9 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ... 9 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ... 9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ...10 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ...10 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ...19 ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ...21 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ...21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...23 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ...24 Πίνακας περιεχομένων

5 5 1 - Εισαγωγή Εισαγωγή και σκοποί της εκτίμησης 1.1 Σύμφωνα με οδηγίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουμε εκπονήσει αναλογιστική μελέτη του Ταμείου Συμπληρωματικής Περίθαλψης Υγειάς («Το Ταμείο»), με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, Η μελέτη έχει εκπονηθεί με βάση τους κανονισμούς του Ταμείου και απώτερο σκοπό έχει να μελετήσει τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή των κανονισμών του Ταμείου στους συνταξιούχους του Πανεπιστημίου. 1.3 Η συμμετοχή στο Ταμείο είναι εθελοντική. Συγκεκριμένα από το συνολικό πληθυσμό των υπαλλήλων του πανεπιστημίου που ανέρχεται στα 908 άτομα κατά την ημερομηνία αναφοράς, τα 646 είναι ενταγμένα στο Ταμείο. Ως εκ τούτου οι οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στο Ταμείο η κάλυψη των μελλοντικών συνταξιούχων, θα πρέπει να μελετηθεί κάτω από δυο διαφορετικά σενάρια: 1. Παροχή ωφελημάτων στους μελλοντικούς συνταξιούχους του Ταμείου θεωρώντας ότι τα 648 άτομα είναι ενταγμένα στο Ταμείο, 2. Παροχή ωφελημάτων στους μελλοντικούς συνταξιούχους του Ταμείου θεωρώντας ότι όλα τα 908 θα είναι ενταγμένα στο Ταμείο. 1.4 Η παρούσα μελέτη απευθύνεται προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου και αποσκοπεί να επιτύχει του σκοπούς που συνοψίζονται πιο πάνω. Η μελέτη δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ή να παρέχει πληροφόρηση για οποιοδήποτε άλλο λόγω πέραν από αυτούς που σχετίζονται άμεσα με τους σκοπούς της. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο είναι εμπιστευτικές και για χρήση από την i.e. Muhanna & Co. και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα περιεχόμενα αυτής της έκθεσης (είτε μέρος τους είτε στο σύνολο τους) δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να δοθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την γραπτή έγκριση της i.e. Muhanna & Co. Δομή της μελέτης 1.5 Έχουμε οργανώσει τη μελέτη σε έξι (6) ενότητες: H Ενότητα 1 κάνει την εισαγωγή στη μελέτη αναλύοντας τους σκοπούς της εκτίμησης και δίνοντας λεπτομέρειες για τους περιορισμούς της. Στην Ενότητα 2 παρουσιάζονται περιληπτικά τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε η εκτίμηση, περισσότερη ανάλυση των οποίων γίνεται στο Παραρτήματα Α. Η Ενότητα 3 περιλαμβάνει την μεθοδολογία και τις παραδοχές της εκτίμησης. Στο Παράρτημα Β αναλύονται οι παραδοχές που υιοθετήθηκαν. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του Ταμείου δίνονται στην Ενότητα 4. Στην Ενότητα 5, εξετάζεται η αναλογιστική ανάλυση των κινδύνων του Ταμείου, δίνονται τα αναλυτικά αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας του Ταμείου στους κινδύνους αυτούς. Εισαγωγή

6 6 Τέλος, στην Ενότητα 6 παρατίθεται η περίληψη της μελέτης με τα κύρια συμπεράσματα και τις εισηγήσεις μας. Εισαγωγή

7 7 2 - Στοιχεία εκτίμησης 2.1 Για να καταστεί δυνατή η εκπόνηση αυτής της αναλογιστικής μελέτης, μας έχουν δοθεί στοιχεία με αναφορά την 30 η Ιουνίου, 2010 και που αφορούν στα ακόλουθα: Εισφορές 1. Εισφορές του Πανεπιστημίου και των μελών του Ταμείου του Πανεπιστημίου 2. Στοιχεία για όλα τα μέλη του Ταμείου (ενταγμένα και μη). Για τα ενταγμένα μέλη μας έχουν δοθεί επίσης στοιχεία για τα εξαρτώμενα τους. 3. Στοιχεία για τους συνταξιούχους του Ταμείου 4. Χρεώσεις που γίνονται από την Ασφαλιστική Εταιρεία για παροχή των ωφελημάτων του Ταμείου καθώς επίσης και τις αναμενόμενες επιπλέον χρεώσεις που θα γίνουν με την ένταξη των συνταξιούχων στο Ταμείο. 5. Ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου για τα έτη που λήγουν την 31η Αυγούστου Εισφορές του Πανεπιστημίου: Με βάση τους κανονισμούς του Ταμείου, το Πανεπιστήμιο εισφέρει 3% του μισθού του μέλους που δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών. 2.3 Εισφορές των μελών: Με βάση τους κανονισμούς του Ταμείου τα μέλη εισφέρουν 1% του μισθού τους που δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών. Στατιστικά στοιχεία για τα μέλη 2.4 Για σκοπούς της μελέτης έχουμε χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των μελών, όπως αυτά μας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο. Τα στοιχεία αυτά μας έχουν δοθεί σε δυο διαφορετικά αρχεία από δυο διαφορετικές πηγές : 1. Από το Πανεπιστήμιο Κύπρου: Στοιχεία όλων των 908 υπαλλήλων του Πανεπιστημίου χωρίς λεπτομέρειες για τα εξαρτώμενα τους 2. Από την Ασφαλιστική Εταιρεία μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου: Στοιχεία των 648 ενταγμένων μελών με λεπτομέρειες για τα εξαρτώμενα τους 2.5 Τα αποτελέσματα της μελέτης εξαρτώνται από την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών και οποιαδήποτε λάθη στην πληροφόρηση θα επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα της μελέτης. 2.6 Λεπτομέρειες και στατιστικές αναλύσεις για αυτά τα στοιχεία δίνονται στο Παράρτημα Α. Στοιχεία εκτίμησης

8 8 Λογαριασμοί και κεφάλαια του Ταμείου 2.7 Μας δόθηκε η ελεγμένη αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου για το έτος που λήγει στις 31 Αυγούστου, Αυτή περιλαμβανόταν στα στοιχεία που δόθηκαν σε μας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 2.8 Βάσει των στοιχείων που μας έχουν δοθεί, η εκτίμηση του ενεργητικού του Ταμείου κατά την 31 η Αυγούστου, 2009 είναι 267,329. Ποιότητα Στοιχείων 2.9 Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έχουν βασιστεί στα στοιχεία τα οποία μας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά την περίοδο μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της μελέτης Έχουμε διενεργήσει διάφορους γενικούς ελέγχους στα στοιχεία αυτά, που αφορούν τόσο στην ποιότητα όσο και στην λογική τους, και δεν διαπιστώσαμε οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα. Ως εκ τούτου είμαστε σε θέση να κρίνουμε ότι η πληροφόρηση που παρουσιάζεται είναι σωστή Οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία αυτά, μετά την αποστολή τους στην εταιρεία μας αλλά και η τυχόν διαθεσιμότητα νέων πληροφοριών μετά την υπογραφή της μελέτης αυτής δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα μας Τέλος, επισημαίνεται ότι, οι έλεγχοι στους οποίους έχουμε προβεί, δεν παρέχουν καμιά μορφή εγγύησης της εγκυρότητας των πληροφοριών αυτών και ως εκ τούτου οποιαδήποτε λάθη στην πληροφόρηση επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα της εκτίμησης. Στοιχεία εκτίμησης

9 9 3 - Μέθοδος και παραδοχές Μέθοδος Προβολής Εσόδων και Εξόδων 3.1 Στόχος της αναλογιστικής μελέτης είναι η εξέταση της βιωσιμότητας του Ταμείου Συμπληρωματικής Περίθαλψης Υγειάς του Πανεπιστημίου Κύπρου σε περίπτωση που επιτραπεί στους συνταξιούχους του Πανεπιστημίου να ενταχθούν στο Σχέδιο. 3.2 Για το σκοπό αυτό θα γίνουν προβολές των χρηματικών ροών του Ταμείου για τα επόμενα τριάντα χρόνια. Οι χρηματικές ροές περιλαμβάνουν την προβολή των εσόδων και εξόδων. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν δημογραφικές προβολές, οι οποίες περιλαμβάνουν την προβολή των μελών στο Ταμείο, ξεχωριστά για τις τέσσερις κατηγορίες κάλυψης: Κατηγορίες Κάλυψης 1 Μέλος μόνο 2 Μέλος συν σύζυγο 3 Μέλος συν σύζυγο συν παιδί/(ια) 4 Μέλος συν παιδιά Δημογραφικές Προβολές 3.3 Τα στοιχεία κατηγοριοποιημένα ως πιο πάνω κατά την ημερομηνία αναφοράς χρησιμοποιούνται ως βάση για τις προβολές. Αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα Α. 3.4 Για τις προβολές όλων τον μελών του πανεπιστημίου έχουμε διατηρήσει τα ίδια ποσοστά κατανομής των μελών μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών 3.5 Οι δημογραφικές προβολές γίνονται σε ατομική βάση και το σύνολο των μελών προκύπτει κάθε έτος από την πρόσθεση των ατομικών προβολών. Συγκεκριμένα, για την προβολή του κάθε υπάλληλου ο οποίος ήταν μέλος κατά την ημερομηνία αναφοράς, χρησιμοποιούνται στατιστικές πιθανότητες που αφορούν τη πιθανότητα θανάτου και συνταξιοδότησης κατά το έτος. Βάσει των πιθανοτήτων αυτών, προκύπτει η προβολή του υπαλλήλου. 3.6 Το αναλογιστικό μοντέλο προβλέπει και για μελλοντική εισδοχή νέων υπαλλήλων. Οι παραδοχές που αφορούν το ρυθμό εισδοχής νέων υπαλλήλων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. Η εισδοχή των νέων μελών γίνεται έτσι ώστε ο αριθμός τον ενεργών μελών να παραμένει σταθερός. 3.7 Για την προβολής των συζύγων και των εξαρτώμενων τέκνων θεωρούμε ότι η σημερινή κατανομή των μελών στις τέσσερις κατηγορίες παραμένει σταθερή διαχρονικά για τα ενεργά μέλη. Για τους συνταξιούχους θεωρούμε ότι δεν έχουν εξαρτώμενα και ότι το 75% από αυτούς είναι παντρεμένοι. 3.8 Επεξήγηση των στατιστικών παραδοχών για την εισδοχή νέων εξαρτωμένων δίνονται στο Παράρτημα Β. Μέθοδος και υποθέσεις εκτίμησης

10 10 Χρηματοοικονομικές Προβολές 3.9 Οι χρηματοοικονομικές προβολές περιλαμβάνουν της προβολή των εσόδων, εξόδων του Ταμείου. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουμε τα στοιχεία των εσόδων και εξόδων για τα οποία γίνετε προβολή με τη χρήση αναλογιστικών μοντέλων. Όπως και στην περίπτωση των δημογραφικών προβολών, έτσι και στις χρηματοοικονομικές, οι προβολές γίνονται σε ατομική βάση. Έσοδα Έξοδα Πληρωμές στην Ασφαλιστική Εταιρεία Κόστος Κάλυψης Εισφορές Μελών και Πανεπιστημίου ξεχωριστά Λοιπές Δαπάνες (Γραμματειακή Υποστήριξη) 3.10 Τα έσοδα του Ταμείου περιλαμβάνουν τα έσοδα από τις εισφορές και τους τόκους από τις επενδύσεις και τα έξοδα περιλαμβάνουν τις δαπάνες για ασφάλιστρα και τις λοιπές δαπάνες Προβολή Εισφορών: Χρησιμοποιώντας τις δημογραφικές προβολές καθώς επίσης και τους μισθούς των υπαλλήλων γίνονται οι προβολές των εισφορών Προβολή μισθού: η προβολή των μισθών γίνετε σε ατομική βάση. Χρησιμοποιώντας τον αρχικό μισθό κατά την ημερομηνία αναφοράς και τις παραδοχές ως προς τις αυξήσεις μισθών που αναμένονται κατά την περίοδο προβολής, υπολογίζεται ο μισθός του υπαλλήλου. Η προβολή βασίζεται στις παραδοχές για γενικές αυξήσεις μισθών, αυξήσεις λόγω πληθωρισμού και αυξήσεις λόγω υπηρεσίας και προαγωγών. Συνταξιούχοι 3.13 Ο αναμενόμενος αριθμός συνταξιούχων βασίζετε στην προβολή των συνταξιούχων που προκύπτουν από τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων Η προβολή των δαπανών των συνταξιούχων γίνετε με παρόμοιο τρόπο όπως η προβολή των δαπανών των υπόλοιπων μελών Το κόστος του σχεδίου για τους συνταξιούχους και τους εξαρτωμένους αυτών, θα πληρώνεται εξολοκλήρου από τους ίδιους. Η κυβέρνηση δεν θα εισφέρει κανένα ποσό για τους συνταξιούχους. Αναλογιστικές παραδοχές 3.16 Για να καταστεί δυνατή η προβολή των μελών του Ταμείου και η προβολή της οικονομικής κατάστασης είναι αναγκαίο να γίνουν διάφορες παραδοχές για κάθε παράγοντα που επηρεάζει το Ταμείο. Αυτές οι παραδοχές περιλαμβάνουν: Μέθοδος και υποθέσεις εκτίμησης

11 11 Δημογραφικές παραδοχές θνησιμότητα πριν και μετά την αφυπηρέτηση πιθανότητες αποχώρησης εισδοχή νέων μελών και εξαρτωμένων ηλικιακή διαφορά μελών και εξαρτωμένων Οικονομικές Παραδοχές πληθωρισμός γενικές αυξήσεις μισθών αύξηση μισθών επιτόκιο απόδοσης επενδύσεων προεξοφλητικό επιτόκιο Παραδοχές Αύξησης Ασφαλίστρων 3.17 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη αυτή: Δημογραφικές Παραδοχές Πίνακας Θνησιμότητας Ηλικία Αφυπηρέτησης 85% του PA90 (στο Παράρτημα Γ παρουσιάζονται τα προσδόκιμα ζωής σε διαφορετικές ηλικίες) Μη ακαδημαϊκό προσωπικό: 63 ο Ακαδημαϊκό προσωπικό: 67 ο Πιθανότητα Αποχώρησης πριν την αφυπηρέτηση Δεν έγινε παραδοχή για αποχώρηση πριν το 63 ο Εισδοχή Νέων Υπαλλήλων Παραδοχή για εισδοχή νέων υπαλλήλων. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα Β Ηλικιακή Διαφορά Υπάλληλος/ Σύζυγος: 3 Υπάλληλος/Παιδιά: 35 Οικονομικές Παραδοχές Πληθωρισμός 2,00% Γενική αύξηση μισθών 0,50% Ολική Αύξηση Μισθών 2,50% (2,00% + 0,50%) + κλίμακα για προαγωγές και προσαυξήσεις Απόδοση Επενδύσεων 4% Διαχειριστικά Έξοδα 2% επί των ασφαλίστρων Παραδοχές Αύξησης Ασφαλίστρων Μέθοδος και υποθέσεις εκτίμησης

12 12 Πληθωρισμός/Αύξηση Ασφαλίστρων 4% 3.18 Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ημερομηνία αναφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β. Μέθοδος και υποθέσεις εκτίμησης

13 13 4 Αποτελέσματα 4.1 Για το σκοπό της εξέτασης του σεναρίου αυτού, έχουμε εκπονήσει δημογραφικές και χρηματοοικονομικές προβολές όπως αυτές εξηγούνται στο μέρος 4 της έκθεσης. Οι προβολές αυτές παρουσιάζονται ξεχωριστά πιο κάτω. Σενάριο 1 1. Παροχή ωφελημάτων στους μελλοντικούς συνταξιούχους του Ταμείου λαμβάνοντας υπόψη τα 648 άτομα είναι ενταγμένα στο Ταμείο, 2. Παροχή ωφελημάτων στους μελλοντικούς συνταξιούχους του Ταμείου θεωρώντας ότι όλα τα 908 θα είναι ενταγμένα στο Ταμείο Δημογραφικές Προβολές Έτος Μέση Ηλικία Η προβολή του αριθμού των υπαλλήλων λαμβάνει υπόψη την εισδοχή νέων υπαλλήλων. Η παραδοχή έχει συντηρητικό χαρακτήρα με τους νέους υπαλλήλους να αντικαθιστούν αυτούς που αποχωρούν. Αποτελέσματα

14 Στις πιο πάνω προβολές λαμβάνονται υπόψη και οι συνταξιούχοι οι οποίοι τοποθετούνται στις κατηγορίες 1 και 2. Χρηματοοικονομικές Προβολές 4.4 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουμε τις προβολές των εισφορών και τον δαπανών σε ασφάλιστρα που αναμένονται για τα επόμενα 30 χρόνια. Έτος Εισφορές Ασφάλιστρα , , , , , , ,064, , ,125,134 1,046, ,193,335 1,096, ,263,177 1,285, ,340,216 1,350, ,414,805 1,416, ,508,685 1,497, ,585,856 1,574, ,679,843 1,662, ,766,605 1,752, ,856,019 1,847, ,963,190 1,953, ,052,297 2,061, ,180,921 2,192, ,258,060 2,326, ,354,554 2,470, ,461,899 2,624, ,547,945 3,212, ,668,359 3,423, ,737,414 3,632, ,827,461 3,863, ,933,581 4,095, ,047,817 4,386, ,119,473 4,665, ,217,713 4,964, ,265,636 5,214, ,457,178 5,563, ,520,610 5,883, Τα ασφάλιστρα αναμένεται να ξεπεράσουν τις εισφορές για πρώτη φορά το Παρόλα αυτά σημαντική διαφορά μεταξύ των εισφορών και το ασφαλίστρων δεν αναμένεται πριν απ το Στην ακόλουθη γραφική παράσταση παρουσιάζουμε τη σχέση εισφορών/ασφαλίστρων για τα επόμενα 30 χρόνια. Αποτελέσματα

15 15 Αποτελέσματα

16 16 Σενάριο 2 Δημογραφικές Προβολές Έτος Μέση Ηλικία Η προβολή του αριθμού των υπαλλήλων λαμβάνει υπόψη την εισδοχή νέων υπαλλήλων. Η παραδοχή έχει συντηρητικό χαρακτήρα με τους νέους υπαλλήλους να αντικαθιστούν αυτούς που αποχωρούν. 4.7 Στις πιο πάνω προβολές λαμβάνονται υπόψη και οι συνταξιούχοι οι οποίοι τοποθετούνται στις κατηγορίες 1 και 2. Χρηματοοικονομικές Προβολές 4.8 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουμε τις προβολές των εισφορών και τον δαπανών σε ασφάλιστρα που αναμένονται για τα επόμενα 30 χρόνια. Αποτελέσματα

17 17 Έτος Εισφορές Ασφάλιστρα Αποθεματικό με Αποθεματικό Αποθεματικό 4% με 4,62% με 5,0% ,225,831 1,227, ,307,111 1,284, ,395,093 1,343, ,483,903 1,406, ,571,863 1,471, ,673,516 1,542, ,768,996 1,615, ,880,708 1,898, ,983,388 1,987, ,108,075 2,094, ,216,956 2,196, ,346,119 2,311, ,470,852 2,431, ,601,140 2,562, ,740,973 2,703, ,873,328 2,852, ,040,324 3,034, ,129,583 3,204, ,277,799 3,398, ,429,348 3,613, ,526,306 3,817, ,688,316 4,691, ,785,483 4,977, ,908,763 5,290, ,050,678 5,602, ,191,528 5,984, ,292,037 6,359, ,414,493 6,763, ,481,861 7,116, ,706,724 7,563, ,793,869 7,978, Τα ασφάλιστρα αναμένεται να ξεπεράσουν τις εισφορές για πρώτη φορά το Παρόλα αυτά σημαντική διαφορά μεταξύ των εισφορών και το ασφαλίστρων δεν αναμένεται πριν απ το Στην ακόλουθη γραφική παράσταση παρουσιάζουμε τη σχέση εισφορών/ασφαλίστρων για τα επόμενα 30 χρόνια. Αποτελέσματα

18 Αποθεματικό Ταμείου Συμπληρωματικής Περίθαλψης Ποσό σε Ευρώle Αποθεματικό με 4% εισφορά Αποθεματικό με 4,62% εισφορά Αποθεματικό με 5% εισφορά Αποτελέσματα

19 19 5 Αναλογιστική Ανάλυση Κινδύνων Ευαισθησία Παραμέτρων 5.1 Τα αποτελέσματα της μελέτης βασίζονται πάνω στις αναλογιστικές παραδοχές που έχουν γίνει. Αυτό αφορά τόσο στις δημογραφικές όσο και στις οικονομικές παραδοχές που έχουν γίνει. Αν η εμπειρία είναι διαφορετική από τις παραδοχές, η χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου θα διαφοροποιηθεί. Ως εκ τούτου σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε την αναλογιστική ανάλυση των κινδύνων του Ταμείου μέσα από μια ποιοτική και ποσοτική περιγραφή της ευαισθησίας του Ταμείου, στις κυρίες δημογραφικές και οικονομικές παραδοχές που έχουν γίνει. Σενάρια ανάλυσης ευαισθησίας 5.2 Για να εξετάσουμε την ευαισθησία των αποτελεσμάτων παραδοχές που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση, εξετάζουμε την επίδραση διάφορων εναλλακτικών σεναρίων: Εναλλακτικό Σενάριο 1: Αύξηση του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα Εναλλακτικό Σενάριο 2: Μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα Εναλλακτικό Σενάριο 3: Αύξηση των μισθών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα Εναλλακτικό Σενάριο 4: Μείωση των μισθών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα 5.3 Ο πίνακας παρακάτω παρουσιάζει τα αποτελέσματα για τα διάφορα σενάρια: Βασικό Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Παρούσα Αξία κόστους Επιπλέον συνεισφορά για κάλυψη κόστους % 0.59% 0.66% 0.28% 0.99% Αναλογιστική Ανάλυση Κινδύνων

20 20 6 Περίληψη και Εισηγήσεις 6.1 Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου σε περίπτωση ένταξης των συνταξιούχων. Για το σκοπό αυτό, έχει γίνει μελέτη των κανονισμών, ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τα υφιστάμενα μέλη και τις οικονομικές καταστάσεις. Έχουμε εξετάσει την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Ταμείου με αξιολόγηση των αναμενόμενων μελλοντικών εισροών και εκροών του Ταμείου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο μέρος 6 της έκθεσης. 6.2 Η παρούσα αξία του επιπλέον κόστους για το Ταμείο στην περίπτωση που ενταχθούν σε αυτό οι συνταξιούχοι και τα εξαρτώμενα τους είναι για τα επόμενα 30 χρόνια. 6.3 Η αύξηση τον συνεισφορών κατά 0,62% ετησίως θα είναι αρκετή για να καλύψει το κόστος της ασφάλισης για τα επόμενα τριάντα χρόνια 6.4 Η πρώτη σημαντική αύξηση του ετήσιου κόστους αναμένεται να συμβεί το 2016 έτος κατά το οποίο αναμένεται η μέση ηλικία τον μελών να ξεπεράσει την ηλικία τον 45 χρόνων. Η αύξηση αυτή αναμένεται να αυξήσει το ετήσιο κόστος κατά 12%. 6.5 Η δεύτερη σημαντική αύξηση του ετήσιου κόστους αναμένεται να συμβεί το 2030 έτος κατά το οποίο αναμένεται η μέση ηλικία τον μελών να ξεπεράσει την ηλικία τον 55 χρόνων. Η αύξηση αυτή αναμένεται να αυξήσει το ετήσιο κόστος κατά 15,5%. 6.6 Η συμπερίληψη όλων τον μελών του πανεπιστημίου στο Ταμείο δεν διαφοροποιεί σημαντικά την χρέωση από της ασφαλιστική εταιρεία διότι η μέση ηλικία των μελών δεν αλλάζει σε σχέση με τα παρόντα μέλη. 6.7 Η παρούσα αξία του επιπλέον κόστους για το Ταμείο στην περίπτωση που ενταχθούν σε αυτό όλα τα μέλη του πανεπιστημίου και συνταξιούχοι και τα εξαρτώμενα τους είναι για τα επόμενα 30 χρόνια. 6.8 Για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και προστασία του Ταμείου, θα πρέπει να διεξάγονται αναλογιστικές εκτιμήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε τα προβλήματα χρηματοδότησης να εντοπίζονται και να επιλύονται. Περίληψη και Εισηγήσεις

21 21 Παράρτημα Α Περίληψη στοιχείων των μελών Ενεργά Μέλη Αριθμός Μέση ηλικία Συνολικός μισθός ( ) Μέσος Μισθός ( ) Ακαδημαϊκοί Μη Ακαδημαϊκοί ΣΥΝΟΛΟ Κατανομή μελών σε κατηγορίες ασφαλισμένων και ασφάλιστρα Περιγραφή Αριθμός Ποσοστό Ασφάλιστρο Μέλος % 106,332 Μέλος & Σύζυγος 73 11% 91,319 Μέλος, Σύζυγος και παιδία % 614,898 Μέλος & Παιδία 41 6% 43,616 ΣΥΝΟΛΟ % 856,164 Περίληψη στοιχείων των μελών

22 22 Παράρτημα Β - Παραδοχές εκτίμησης Αυτό το παράρτημα συνοψίζει τις παραδοχές που υιοθετούνται για την εκπόνηση της Αναλογιστικής Μελέτης με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου Δημογραφικές παραδοχές Οι στατιστικές παραδοχές αφορούν την πιθανότητα των γεγονότων (παραδείγματος χάριν, θάνατος, αφυπηρέτηση, αποχώρηση από την υπηρεσία) που επισυμβαίνουν στις διαφορετικές ηλικίες. Πίνακας Θνησιμότητας Ηλικία Αφυπηρέτησης Πιθανότητα Αποχώρησης πριν την αφυπηρέτηση Εισδοχή Νέων Υπαλλήλων Εισδοχή Νέων Εξαρτωμένων Ο Πίνακας θνησιμότητας PA90 μειωμένος κατά 15% είναι αυτός που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τα ποσοστά θνησιμότητας των μελών του Σχεδίου πριν και μετά την αφυπηρέτηση. Έχουμε υποθέσει ότι όλα τα μέλη αφυπηρετούν στην κανονική ηλικία αφυπηρέτησης τους, δηλαδή το 63 ο και 67 ο έτος ανάλογα με το σχέδιο υπηρεσίας τους. Δεν έχουμε λάβει υπόψη αποχωρήσεις από το Σχέδιο εκτός από την κανονική αφυπηρέτηση. Έχουμε υποθέσει ότι θα εισέρχονται στο σχέδιο νέοι υπάλληλοι στην ηλικία των 38 στην περίπτωση των ακαδημαϊκών και στην ηλικία των 31 έτους των μη ακαδημαϊκών. Η ηλικία αυτή επιλέχθηκε βάσει της ανάλυσης των στοιχείων που αφορούν τους νέους υπαλλήλους των τελευταίων 5 ετών. Ο ρυθμός εισδοχής των νέων υπαλλήλων θα αντικαθιστά κυρίως τους υπαλλήλους που αποχωρούν. Βάσει των αρχικών συζητήσεων με τους λειτουργούς του Ταμείου μας έχει αναφερθεί ότι η Τράπεζα δεν έχει σκοπό να προβεί σε προσλήψεις τα επόμενα χρόνια. Ο αριθμός τον συζύγων και των εξαρτωμένων αυτών παραμένει σταθερός για τα ενεργά μέλη. Για τους συνταξιούχους έχουμε υποθέσει ότι 75% είναι παντρεμένοι και οι υπόλοιποι ελεύθεροι. Ηλικιακή Διαφορά Υπάλληλος/Σύζυγος: 3 χρόνια Υπάλληλος/Παιδιά: 35 χρόνια Παραδοχές εκτίμησης

23 23 Οικονομικές παραδοχές Απόδοση Επενδύσεων Για το σκοπό των χρηματοοικονομικών προβολών και της προβολής του ενεργητικού του Ταμείου γίνετε παραδοχή του ποσοστού απόδοσης των επενδύσεων. Για το σκοπό της προβολής του ενεργητικού θα γίνει παραδοχή της απόδοσης των επενδύσεων ύψους 4%. 4% ετησίως Ολική Αύξηση Μισθών Η παραδοχή αυτή χρησιμοποιείται επίσης και για σκοπούς προεξόφλησης ποσών, δηλαδή τη μετατροπή ποσών σε παρούσες αξίες. Η αύξηση μισθών για τους υπαλλήλους της Τράπεζας περιλαμβάνει τρία στοιχεία: 1. γενικές αυξήσεις, 2. αυξήσεις στο Τιμαριθμικό Επίδομα (Τ.Ε.), και 3. ατομικές αυξήσεις λόγω προαγωγών ή/και προσαυξήσεων. Η ανάλυση των τελευταίων ετών για άλλους παρόμοιους οργανισμούς, έδειξε ότι οι γενικές αυξήσεις μισθών (συμπεριλαμβανομένου το Τιμαριθμικό Επίδομα (Τ.Ε.)) ήταν κατά μέσο όρο περίπου 4.00% το χρόνο. Η ανάλυση που έγινε στο Τιμαριθμικό Επίδομα (Τ.Ε.) έχει δείξει ότι αναμένεται μια μακροχρόνια αύξησης της παραμέτρου αυτής της τάξης του 2,00% ετησίως. Έχουμε επίσης υποθέσει ότι θα υπάρχουν μακροχρόνιες γενικές αυξήσεις που θα ανέρχονται στο 0,60% ετησίως. Ως εκ τούτου αναμένουμε ότι μακροπρόθεσμα μια γενική αύξηση των μισθών της τάξης του 2,50% (2,00% + 0,50%) ανά έτος είναι μια λογική υπόθεση. 2,50% + κλίμακα για προαγωγές και προσαυξήσεις Πέραν από αυτό, αυξήσεις λόγω των προαγωγών έχουν επιτραπεί επίσης με την προσθήκη ειδικής κλίμακας στην υπόθεση. Διαχειριστικά Έξοδα Οι λογαριασμοί του Ταμείου και συγκεκριμένα τα έξοδα, περιλαμβάνουν ποσά για Λοιπές Δαπάνες. Τα ποσά αυτά χρησιμοποιούνται στις προβολές των συνολικών εξόδων, έτσι χρειάζεται παραδοχή για το ύψος των Λοιπών Δαπανών. Έχουμε εξετάσει το επίπεδο των δαπανών αυτών ως προς το ύψος των ασφαλίστρων. 2% των ασφαλίστρων Παραδοχές εκτίμησης

24 24 Παραδοχές Ασφαλιστικών Εξόδων Παραδοχή για αύξηση των ασφαλιστικών εξόδων Εκφράζονται ως ποσοστό των ασφαλίστρων για κάθε κατηγορία 4% Παραδοχές εκτίμησης

25 Ετοιμάστηκε από: Οδός Niκoυ Γεωργίου 6 Μπλοκ C, 4ος όροφος 1095 Λευκωσία Κύπρος Τ.Θ Λευκωσία, Κύπρος Τηλ Φαξ

Νέο Κυβερνητικό Ταμείο Προνοίας

Νέο Κυβερνητικό Ταμείο Προνοίας Νέο Κυβερνητικό Ταμείο Προνοίας Παρουσίαση γενικών παραμέτρων του νέου Κυβερνητικού Ταμείου Προνοίας (ΚΤΠ) 21 Νοεμβρίου 2017 Μαρίνος Θεοδοσίου, FCAA Διευθύνων Αναλογιστής και Συνεταίρος, i.e. Muhanna &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PRUDENTIAL Co. Ltd. An Independent Employee Benefits Consulting Firm ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΝΠΔΔ ΣΕ ΝΠΙΔ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΝΠΔΔ ΣΕ ΝΠΙΔ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. PRUDENTIAL Co. Ltd. Μομφεράτου 148-114 75 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 64 30 540 FAX: 210 64 70 063 Web site: www.prudential.gr email: actuaries@prudential.gr ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα. 10 Μαΐου 2012. Περιπτωσιολογικές Μελέτες.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα. 10 Μαΐου 2012. Περιπτωσιολογικές Μελέτες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα Η επόμενη μέρα 10 Μαΐου 2012 Τασία Τσικκίνη Ανώτερη Αναλογιστής i.e. Muhanna & co, Actuaries and Consultants

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναλογιστική Ανασκόπηση 2014

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναλογιστική Ανασκόπηση 2014 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναλογιστική Ανασκόπηση 2014 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 28 Απριλίου, 2016 Κώστας Σταυράκης Αναλογιστής Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Κύριοι στόχοι αναλογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. ΝΠΙΔ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2016 PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ Μάρτιος 2014 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέμβριος 2016 Απευθύνεται στο ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Β.Α Υπεύθυνοι Π. Ζαμπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Οικονόμου, Αναλογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ;

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Παραδείγματα: Τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014 3 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 20/2/2017 Πρωί: Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Βα, Συνταξιοδοτικά Σχήματα & Κοινωνική ασφάλιση 1/18 1.Ποια από τα παρακάτω αληθεύουν ; α) Οι οικονομικές και οι δημογραφικές μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, 20.12.91 1499 K.AJL 365/91 Αριθμός 365 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και τους Εξαρτώμενους τους) (Τροποποιητικοί)

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ 1) Ταμεία Σύνταξης Με την εφαρμογή του αναλογικού σχεδίου των Κ.Α. το 1980 ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια/Ταμεία Σύνταξης

Σχέδια/Ταμεία Σύνταξης Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα Η επόμενη μέρα 10 Μαΐου 2012 Εισαγωγή στο Σεμινάριο Σελίδα 1 Σχέδια/Ταμεία Σύνταξης (Κρατικός και Ευρύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σημείωμα Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Χρηματοοικονομική εξέλιξη του Συνταξιοδοτικού Συστήματος για ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ

Τεχνικό Σημείωμα Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Χρηματοοικονομική εξέλιξη του Συνταξιοδοτικού Συστήματος για ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ Τεχνικό Σημείωμα Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής Χρηματοοικονομική εξέλιξη του Συνταξιοδοτικού Συστήματος για ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ 2 2008-2060 ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος 2010 1 Δεν περιλαμβάνονται τα Ειδικά Ταμεία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Χαλκοκονδύλη 56 - Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΑΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 8/7/206 Πρωί: Απόγευμα: X Θεματική ενότητα: Βδ Ασφαλίσεις Υγείας Ερώτημα (0 μονάδες) i) Έχουμε ένα συμβόλαιο σοβαρών ασθενειών με 2-έτη διάρκεια, με τις εξής πληροφορίες: ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων Ανατομία και Ευρήματα Ακολουθώντας τον τίτλο της ημερίδας, θα αναφέρω εισαγωγικά πως η Επικουρική Ασφάλιση ασθενεί βαριά. Και η ασθένεια αυτή έχει αρχίσει προ

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) Αναλογιστική Μελέτη για τον Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Υπεύθυνος Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής, FHAS Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Γ. Για όσους ενδιαφέρονται να έχουν μία επιπλέον ενημέρωση, παραθέτουμε κατωτέρω ορισμένες λεπτομέρειες :

Υ.Γ. Για όσους ενδιαφέρονται να έχουν μία επιπλέον ενημέρωση, παραθέτουμε κατωτέρω ορισμένες λεπτομέρειες : Υ.Γ. Για όσους ενδιαφέρονται να έχουν μία επιπλέον ενημέρωση, παραθέτουμε κατωτέρω ορισμένες λεπτομέρειες : Α. Αποσπάσματα από την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (Φ80020/οικ.29753/Δ15.531-30.6.2016):

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. November 2014 Απευθύνεται ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ Υπεύθυνοι Π. Ζαµπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Οικονόµου, Αναλογιστής FHAS To protect the confidential

Διαβάστε περισσότερα

Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)

Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Αναλογιστική Μελέτη για τον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Υπεύθυνοι Νίκος Φράγκος Καθηγητής Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής,

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 216(Ι)/2012 216(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡYΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Περιγράψετε σε συντοµία τα ωφελήµατα που µπορούν να προσφερθούν σε ένα συµβόλαιο Προσωπικών Ατυχηµάτων. 2. Ποιό ή ποιά ασφαλιστικά σχέδια Ζωής θα συµβουλεύατε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑ ΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑ ΕΛΦΩΝ ΚΕΡΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑ ΕΛΦΩΝ Έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια οι απευθείας διαπραγµατεύσεις της Οργάνωσής µας µε την

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012 Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέµβριος 2012 Απευθύνεται ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ Υπεύθυνοι Π. Ζαµπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Παπαδάκη, Αναλογιστής FHAS Πύργος Αθηνών 24 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (09:00 :00) . Για

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά Ταμεία. 2 July 09

Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά Ταμεία. 2 July 09 Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά Ταμεία 2 July 09 Χρηματικές ροές Συνταξιοδοτικών Ταμείων Εισοδήματα από Επενδύσεις + Εισφορές Ενεργητικό Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο Υποχρεώσεις Παθητικό Λειτουργικά Συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων Ε Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2648, 22.11.91 1247 K.AJI. 330/91 Αριθμός 330 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη. Θέμης Πολυβίου

Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη. Θέμης Πολυβίου Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη Θέμης Πολυβίου Όπως είναι γνωστό, μετά τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, που αποφασίστηκαν από τις κυβερνήσεις Χριστόφια και Αναστασιάδη και ψηφίστηκαν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Altius Επιλογές Σπουδών. Για ένα λαμπρό μέλλον που δεν είναι μακριά.

Altius Επιλογές Σπουδών. Για ένα λαμπρό μέλλον που δεν είναι μακριά. Altius Επιλογές Σπουδών Για ένα λαμπρό μέλλον που δεν είναι μακριά. Altius Επιλογές Σπουδών Η Altius Insurance δημιούργησε το νέο ασφαλιστικό προϊόν Altius Επιλογές Σπουδών. Η σίγουρη επένδυση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Altius Επιλογές Σύνταξης. Γιατί το μέλλον είναι κοντά!

Altius Επιλογές Σύνταξης. Γιατί το μέλλον είναι κοντά! Altius Επιλογές Σύνταξης Γιατί το μέλλον είναι κοντά! Altius Επιλογές Σύνταξης Η Altius Insurance έχοντας ως γνώμονα εσάς και τις ανάγκες σας από τη στιγμή που θα σταματήσετε να εργάζεστε, δημιουργεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (Ενημερωτικό Σημείωμα του Δικηγόρου Αθηνών Διονυσίου Ρίζου) Η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου δημιουργεί μια νέα εικόνα συνολικά για τις επιβαρύνσεις που υφίσταται ο δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 8/7/2016 Πρωί: Χ Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Βδ Ασφαλίσεις Υγείας 1. Σε ένα χαρτοφυλάκιο managed care προϊόντων, το 2015 συνέβησαν οι εξής ζημιές: Ζημιές ( ) 1.500 10.000 40.000

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Άρθρο 18)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Άρθρο 18) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Άρθρο 18) ΜΕΡΟΣ Α - Οικονομικές πληροφορίες που λαμβάνονται από τους καταναλωτές 1. Οικονομικές πληροφορίες Κατά τη διαδικασία χορήγησης συμβάσεων πίστωσης στα πλαίσια του παρόντος Νόμου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τη τις παροχές του ΕΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τη τις παροχές του ΕΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, 7 / 06 /06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ5-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: X Απόγευμα: Θεματική ενότητα: 1. Μια ισόβια ασφάλιση, με ασφαλισμένο κεφάλαιο ύψους 1, πληρωτέο τη χρονική στιγμή του θανάτου του (x), περιλαμβάνει πρόσθετη κάλυψη (rider),

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα της Άσκησης QIS 5 με στοιχεία 31/12/2010

Συμπεράσματα της Άσκησης QIS 5 με στοιχεία 31/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Συμπεράσματα της Άσκησης QIS 5 με στοιχεία 31/12/2010 03 Μαΐου 2012 1 Στόχοι της Άσκησης και Βαθμός Επίτευξής τους Στόχοι της Άσκησης, όπως είχαν τεθεί κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 30(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4286 Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 713 Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε. 31/12/2014 Περιεχόμενα Εκτελεστική Περίληψη... 3 1. Γενικά Για Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος... 5 1.1. Εισαγωγή... 5 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Περιγράψετε σε συντοµία τα ωφελήµατα που µπορούν να προσφερθούν σε ένα συµβόλαιο Προσωπικών Ατυχηµάτων. 2. Ποιό ή ποιά ασφαλιστικά σχέδια Ζωής θα συµβουλεύατε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL LIFE

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL LIFE ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL LIFE 1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ α. 01/07/2005 θα παραχωρηθεί αύξηση στους βασικούς µισθούς της 31/12/2004*

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης

Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης 1. Σύνοψη νομοθετικών αλλαγών Με τη ψήφιση του Ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦEK 222/A'/12.11.2012), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995)

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995) E.E. Παρ. III(D Αρ. 3022, 8.12.95 1379 K.AJI. 294/95 Αριθμός 294 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ» - Δημιουργία Εγγυημένου Κεφαλαίου Εφάπαξ Ασφαλίστρου (κωδ )

Πρόγραμμα «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ» - Δημιουργία Εγγυημένου Κεφαλαίου Εφάπαξ Ασφαλίστρου (κωδ ) Πρόγραμμα «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ» - Δημιουργία Εγγυημένου Κεφαλαίου Εφάπαξ Ασφαλίστρου (κωδ. 10442) Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Ασφαλισμένο, εάν αυτός βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο ανανεωμένος αυτός συνοπτικός ασφαλιστικός οδηγός έχει ως σκοπό την πληροφόρηση των μελών του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ Παράδειγμα 1 (με κεκτημένα δικαιώματα κατά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας) Στοιχεία Υπαλλήλου κατά την αφυπηρέτηση: Μισθοδοτική Κλίμακα : 10η βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 1. Εισαγωγή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 1. Εισαγωγή Δείκτες σύγκρισης της χρηματοοικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των Συνταξιοδοτικών Ταμείων και παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική τους ισορροπία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1. Εισαγωγή Το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

909 Κ.Δ.Π. 185/95 Ο ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

909 Κ.Δ.Π. 185/95 Ο ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2988, 7.7.95 909 Κ.Δ.Π. 185/95 Αριθμός 185 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 21:11:42 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18653 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: /2016/0092. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: /2016/0092. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.02.15 09:57:05 EET Reason: Location: Athens Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό.

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. ΟΙ ΝΕΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ;) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. Προέχει η εργασία και η προστασία των μισθών γιατί οι αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31/01/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αύξηση πληθυσμού κατά 0,4 % ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: Έτος 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31/01/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αύξηση πληθυσμού κατά 0,4 % ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31/01/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αύξηση πληθυσμού κατά 0,4 % ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: Έτος 2009 Την 1 η Ιανουαρίου του 2010 ο πληθυσμός της Ελλάδας εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2007 2008 Εξάμηνο 8 ο 7η Διάλεξη: Αξιολόγηση Επενδύσεων Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Πώς υπολογίζονται οι παρούσες αξίες. Αρχές Χρηµατοοικονοµικής των επιχειρήσεων

Κεφάλαιο 2. Πώς υπολογίζονται οι παρούσες αξίες. Αρχές Χρηµατοοικονοµικής των επιχειρήσεων Κεφάλαιο 2 Αρχές Χρηµατοοικονοµικής των επιχειρήσεων Πώς υπολογίζονται οι παρούσες αξίες McGraw-Hill/Irwin. Θέµατα που καλύπτονται 2-2 Μελλοντικές αξίες και παρούσες αξίες Αναζητώντας εύκολες λύσεις ιηνεκείς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Ζητήματα που θα εξεταστούν: Πως ορίζεται η έννοια της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα της διαθεσιμότητας κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων

Οικονομικά αποτελέσματα της διαθεσιμότητας κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονομικά αποτελέσματα της διαθεσιμότητας κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων Καθηγητής Κώστας Συριόπουλος Αθήνα, 10.10.2013 1 Επιπτώσεις στα δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π UNIVERSAL LIFE 12-11-07 22:26 Page 1 UNIVERSAL LIFE ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007 ƒ π µ ƒ, π π π π Μετά από πολύµηνες και επίπονες προσπάθειες, οι διαπραγµατευτικές οµάδες της ΕΤΥΚ και της Universal

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: Απόγευμα: X Θεματική ενότητα: () 1. Α. Με επιτόκιο i=3,5% και πίνακα θνησιμότητας με q 108 =1, υπολογίστε το A και το (), χρησιμοποιώντας την υπόθεση της ομοιόμορφης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 27(IΙ) του 2014

Αριθμός 27(IΙ) του 2014 514 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Ν. 27(IΙ)/2014 Αρ. 4261, 15.4.2014 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Οδηγούμε με σιγουριά στον δρόμο της ανάπτυξης

MetLife Οδηγούμε με σιγουριά στον δρόμο της ανάπτυξης MetLife Οδηγούμε με σιγουριά στον δρόμο της ανάπτυξης Γιατί να κάνω Αποταμιευτικό / Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Αύξηση Ορίων Συνταξιοδότησης Μείωση Βασικών Συντάξεων Μείωση Επικουρικών Συντάξεων Αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507,

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, 25.5.90 1075 Ν. 63/90 Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα