29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου"

Transcript

1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο Συμπληρωματικής Περίθαλψης του Πανεπιστημίου Κύπρου στην περίπτωση που ενταχθούν σε αυτό και οι συνταξιούχοι 29 Σεπτεμβρίου 2010 Ετοιμάστηκε από την Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο είναι εμπιστευτικές και για χρήση από την i.e. Μuhanna & Co. και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα περιεχόμενα αυτής της έκθεσης δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να δοθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την γραπτή έγκριση της i.e. Muhanna & Cο.

2 2 Εκτελεστική περίληψη Σύμφωνα με οδηγίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουμε εκπονήσει μελέτη με σκοπό την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο Συμπληρωματικής Περίθαλψης («Το Ταμείο») του Πανεπιστημίου στην περίπτωση που ενταχθούν σε αυτό οι συνταξιούχοι. Η ημερομηνία εκτίμησης του Ταμείου είναι η 30 η Ιουνίου, 2010 («η ημερομηνία αναφοράς») και τα συμπεράσματα μας από την εκτίμηση αυτή είναι τα ακόλουθα: Η παρούσα αξία του επιπλέον κόστους για το Ταμείο στην περίπτωση που ενταχθούν σε αυτό οι συνταξιούχοι και τα εξαρτώμενα τους είναι για τα επόμενα 30 χρόνια. Η αύξηση τον συνεισφορών κατά 0,62% ετησίως θα είναι αρκετή για να καλύψει το κόστος της ασφάλισης για τα επόμενα τριάντα χρόνια Η πρώτη σημαντική αύξηση του ετήσιου κόστους αναμένεται να συμβεί το 2016 έτος κατά το οποίο αναμένεται η μέση ηλικία τον μελών να ξεπεράσει την ηλικία τον 45 χρόνων. Η αύξηση αυτή αναμένεται να αυξήσει το ετήσιο κόστος κατά 12%. Η δεύτερη σημαντική αύξηση του ετήσιου κόστους αναμένεται να συμβεί το 2030 έτος κατά το οποίο αναμένεται η μέση ηλικία τον μελών να ξεπεράσει την ηλικία τον 55 χρόνων. Η αύξηση αυτή αναμένεται να αυξήσει το ετήσιο κόστος κατά 15,5%. Τα αποτελέσματα είναι ευαίσθητα στις γενικές αυξήσεις των μισθών και την αύξηση των ασφαλίστρων από χρόνο σε χρόνο. Η συμπερίληψη όλων τον μελών του πανεπιστημίου στο Ταμείο δεν διαφοροποιεί σημαντικά την χρέωση από της ασφαλιστική εταιρεία διότι η μέση ηλικία των μελών δεν αλλάζει σε σχέση με τα παρόντα μέλη. Η παρούσα αξία του επιπλέον κόστους για το Ταμείο στην περίπτωση που ενταχθούν σε αυτό όλα τα μέλη του πανεπιστημίου και συνταξιούχοι και τα εξαρτώμενα τους είναι για τα επόμενα 30 χρόνια. Τα αποτελέσματα της μελέτης βασίζονται στις αναλογιστικές παραδοχές που έχουν γίνει. Αν η εμπειρία είναι διαφορετική από τις οικονομικές και δημογραφικές παραδοχές της παρούσας μελέτης, η χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου θα διαφοροποιηθεί. Η ανάλυση των κίνδυνων που μπορούν να προκαλέσουν μια τέτοια διαφοροποίηση και η ευαισθησία των αποτελεσμάτων στους κινδύνους αυτούς παρουσιάζονται στην Ενότητα 6. Εκτελεστική περίληψη V

3 3 Υπογραφή Όνομα Μαρίνος Θεοδοσίου Ημερομηνία: 26 Σεπτεμβρίου 2010 Κατάρτιση Εταιρεία Εταίρος του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου i.e. Muhanna & Co Εκτελεστική περίληψη V

4 4 Πίνακας περιεχομένων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ... 5 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ... 7 ΕΙΣΦΟΡΕΣ... 7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ... 7 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ... 8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ... 9 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ... 9 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ... 9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ...10 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ...10 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ...19 ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ...21 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ...21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...23 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ...24 Πίνακας περιεχομένων

5 5 1 - Εισαγωγή Εισαγωγή και σκοποί της εκτίμησης 1.1 Σύμφωνα με οδηγίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουμε εκπονήσει αναλογιστική μελέτη του Ταμείου Συμπληρωματικής Περίθαλψης Υγειάς («Το Ταμείο»), με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, Η μελέτη έχει εκπονηθεί με βάση τους κανονισμούς του Ταμείου και απώτερο σκοπό έχει να μελετήσει τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή των κανονισμών του Ταμείου στους συνταξιούχους του Πανεπιστημίου. 1.3 Η συμμετοχή στο Ταμείο είναι εθελοντική. Συγκεκριμένα από το συνολικό πληθυσμό των υπαλλήλων του πανεπιστημίου που ανέρχεται στα 908 άτομα κατά την ημερομηνία αναφοράς, τα 646 είναι ενταγμένα στο Ταμείο. Ως εκ τούτου οι οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στο Ταμείο η κάλυψη των μελλοντικών συνταξιούχων, θα πρέπει να μελετηθεί κάτω από δυο διαφορετικά σενάρια: 1. Παροχή ωφελημάτων στους μελλοντικούς συνταξιούχους του Ταμείου θεωρώντας ότι τα 648 άτομα είναι ενταγμένα στο Ταμείο, 2. Παροχή ωφελημάτων στους μελλοντικούς συνταξιούχους του Ταμείου θεωρώντας ότι όλα τα 908 θα είναι ενταγμένα στο Ταμείο. 1.4 Η παρούσα μελέτη απευθύνεται προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου και αποσκοπεί να επιτύχει του σκοπούς που συνοψίζονται πιο πάνω. Η μελέτη δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ή να παρέχει πληροφόρηση για οποιοδήποτε άλλο λόγω πέραν από αυτούς που σχετίζονται άμεσα με τους σκοπούς της. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο είναι εμπιστευτικές και για χρήση από την i.e. Muhanna & Co. και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα περιεχόμενα αυτής της έκθεσης (είτε μέρος τους είτε στο σύνολο τους) δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να δοθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την γραπτή έγκριση της i.e. Muhanna & Co. Δομή της μελέτης 1.5 Έχουμε οργανώσει τη μελέτη σε έξι (6) ενότητες: H Ενότητα 1 κάνει την εισαγωγή στη μελέτη αναλύοντας τους σκοπούς της εκτίμησης και δίνοντας λεπτομέρειες για τους περιορισμούς της. Στην Ενότητα 2 παρουσιάζονται περιληπτικά τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε η εκτίμηση, περισσότερη ανάλυση των οποίων γίνεται στο Παραρτήματα Α. Η Ενότητα 3 περιλαμβάνει την μεθοδολογία και τις παραδοχές της εκτίμησης. Στο Παράρτημα Β αναλύονται οι παραδοχές που υιοθετήθηκαν. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του Ταμείου δίνονται στην Ενότητα 4. Στην Ενότητα 5, εξετάζεται η αναλογιστική ανάλυση των κινδύνων του Ταμείου, δίνονται τα αναλυτικά αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας του Ταμείου στους κινδύνους αυτούς. Εισαγωγή

6 6 Τέλος, στην Ενότητα 6 παρατίθεται η περίληψη της μελέτης με τα κύρια συμπεράσματα και τις εισηγήσεις μας. Εισαγωγή

7 7 2 - Στοιχεία εκτίμησης 2.1 Για να καταστεί δυνατή η εκπόνηση αυτής της αναλογιστικής μελέτης, μας έχουν δοθεί στοιχεία με αναφορά την 30 η Ιουνίου, 2010 και που αφορούν στα ακόλουθα: Εισφορές 1. Εισφορές του Πανεπιστημίου και των μελών του Ταμείου του Πανεπιστημίου 2. Στοιχεία για όλα τα μέλη του Ταμείου (ενταγμένα και μη). Για τα ενταγμένα μέλη μας έχουν δοθεί επίσης στοιχεία για τα εξαρτώμενα τους. 3. Στοιχεία για τους συνταξιούχους του Ταμείου 4. Χρεώσεις που γίνονται από την Ασφαλιστική Εταιρεία για παροχή των ωφελημάτων του Ταμείου καθώς επίσης και τις αναμενόμενες επιπλέον χρεώσεις που θα γίνουν με την ένταξη των συνταξιούχων στο Ταμείο. 5. Ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου για τα έτη που λήγουν την 31η Αυγούστου Εισφορές του Πανεπιστημίου: Με βάση τους κανονισμούς του Ταμείου, το Πανεπιστήμιο εισφέρει 3% του μισθού του μέλους που δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών. 2.3 Εισφορές των μελών: Με βάση τους κανονισμούς του Ταμείου τα μέλη εισφέρουν 1% του μισθού τους που δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών. Στατιστικά στοιχεία για τα μέλη 2.4 Για σκοπούς της μελέτης έχουμε χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των μελών, όπως αυτά μας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο. Τα στοιχεία αυτά μας έχουν δοθεί σε δυο διαφορετικά αρχεία από δυο διαφορετικές πηγές : 1. Από το Πανεπιστήμιο Κύπρου: Στοιχεία όλων των 908 υπαλλήλων του Πανεπιστημίου χωρίς λεπτομέρειες για τα εξαρτώμενα τους 2. Από την Ασφαλιστική Εταιρεία μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου: Στοιχεία των 648 ενταγμένων μελών με λεπτομέρειες για τα εξαρτώμενα τους 2.5 Τα αποτελέσματα της μελέτης εξαρτώνται από την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών και οποιαδήποτε λάθη στην πληροφόρηση θα επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα της μελέτης. 2.6 Λεπτομέρειες και στατιστικές αναλύσεις για αυτά τα στοιχεία δίνονται στο Παράρτημα Α. Στοιχεία εκτίμησης

8 8 Λογαριασμοί και κεφάλαια του Ταμείου 2.7 Μας δόθηκε η ελεγμένη αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου για το έτος που λήγει στις 31 Αυγούστου, Αυτή περιλαμβανόταν στα στοιχεία που δόθηκαν σε μας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 2.8 Βάσει των στοιχείων που μας έχουν δοθεί, η εκτίμηση του ενεργητικού του Ταμείου κατά την 31 η Αυγούστου, 2009 είναι 267,329. Ποιότητα Στοιχείων 2.9 Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έχουν βασιστεί στα στοιχεία τα οποία μας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά την περίοδο μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της μελέτης Έχουμε διενεργήσει διάφορους γενικούς ελέγχους στα στοιχεία αυτά, που αφορούν τόσο στην ποιότητα όσο και στην λογική τους, και δεν διαπιστώσαμε οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα. Ως εκ τούτου είμαστε σε θέση να κρίνουμε ότι η πληροφόρηση που παρουσιάζεται είναι σωστή Οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία αυτά, μετά την αποστολή τους στην εταιρεία μας αλλά και η τυχόν διαθεσιμότητα νέων πληροφοριών μετά την υπογραφή της μελέτης αυτής δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα μας Τέλος, επισημαίνεται ότι, οι έλεγχοι στους οποίους έχουμε προβεί, δεν παρέχουν καμιά μορφή εγγύησης της εγκυρότητας των πληροφοριών αυτών και ως εκ τούτου οποιαδήποτε λάθη στην πληροφόρηση επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα της εκτίμησης. Στοιχεία εκτίμησης

9 9 3 - Μέθοδος και παραδοχές Μέθοδος Προβολής Εσόδων και Εξόδων 3.1 Στόχος της αναλογιστικής μελέτης είναι η εξέταση της βιωσιμότητας του Ταμείου Συμπληρωματικής Περίθαλψης Υγειάς του Πανεπιστημίου Κύπρου σε περίπτωση που επιτραπεί στους συνταξιούχους του Πανεπιστημίου να ενταχθούν στο Σχέδιο. 3.2 Για το σκοπό αυτό θα γίνουν προβολές των χρηματικών ροών του Ταμείου για τα επόμενα τριάντα χρόνια. Οι χρηματικές ροές περιλαμβάνουν την προβολή των εσόδων και εξόδων. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν δημογραφικές προβολές, οι οποίες περιλαμβάνουν την προβολή των μελών στο Ταμείο, ξεχωριστά για τις τέσσερις κατηγορίες κάλυψης: Κατηγορίες Κάλυψης 1 Μέλος μόνο 2 Μέλος συν σύζυγο 3 Μέλος συν σύζυγο συν παιδί/(ια) 4 Μέλος συν παιδιά Δημογραφικές Προβολές 3.3 Τα στοιχεία κατηγοριοποιημένα ως πιο πάνω κατά την ημερομηνία αναφοράς χρησιμοποιούνται ως βάση για τις προβολές. Αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα Α. 3.4 Για τις προβολές όλων τον μελών του πανεπιστημίου έχουμε διατηρήσει τα ίδια ποσοστά κατανομής των μελών μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών 3.5 Οι δημογραφικές προβολές γίνονται σε ατομική βάση και το σύνολο των μελών προκύπτει κάθε έτος από την πρόσθεση των ατομικών προβολών. Συγκεκριμένα, για την προβολή του κάθε υπάλληλου ο οποίος ήταν μέλος κατά την ημερομηνία αναφοράς, χρησιμοποιούνται στατιστικές πιθανότητες που αφορούν τη πιθανότητα θανάτου και συνταξιοδότησης κατά το έτος. Βάσει των πιθανοτήτων αυτών, προκύπτει η προβολή του υπαλλήλου. 3.6 Το αναλογιστικό μοντέλο προβλέπει και για μελλοντική εισδοχή νέων υπαλλήλων. Οι παραδοχές που αφορούν το ρυθμό εισδοχής νέων υπαλλήλων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. Η εισδοχή των νέων μελών γίνεται έτσι ώστε ο αριθμός τον ενεργών μελών να παραμένει σταθερός. 3.7 Για την προβολής των συζύγων και των εξαρτώμενων τέκνων θεωρούμε ότι η σημερινή κατανομή των μελών στις τέσσερις κατηγορίες παραμένει σταθερή διαχρονικά για τα ενεργά μέλη. Για τους συνταξιούχους θεωρούμε ότι δεν έχουν εξαρτώμενα και ότι το 75% από αυτούς είναι παντρεμένοι. 3.8 Επεξήγηση των στατιστικών παραδοχών για την εισδοχή νέων εξαρτωμένων δίνονται στο Παράρτημα Β. Μέθοδος και υποθέσεις εκτίμησης

10 10 Χρηματοοικονομικές Προβολές 3.9 Οι χρηματοοικονομικές προβολές περιλαμβάνουν της προβολή των εσόδων, εξόδων του Ταμείου. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουμε τα στοιχεία των εσόδων και εξόδων για τα οποία γίνετε προβολή με τη χρήση αναλογιστικών μοντέλων. Όπως και στην περίπτωση των δημογραφικών προβολών, έτσι και στις χρηματοοικονομικές, οι προβολές γίνονται σε ατομική βάση. Έσοδα Έξοδα Πληρωμές στην Ασφαλιστική Εταιρεία Κόστος Κάλυψης Εισφορές Μελών και Πανεπιστημίου ξεχωριστά Λοιπές Δαπάνες (Γραμματειακή Υποστήριξη) 3.10 Τα έσοδα του Ταμείου περιλαμβάνουν τα έσοδα από τις εισφορές και τους τόκους από τις επενδύσεις και τα έξοδα περιλαμβάνουν τις δαπάνες για ασφάλιστρα και τις λοιπές δαπάνες Προβολή Εισφορών: Χρησιμοποιώντας τις δημογραφικές προβολές καθώς επίσης και τους μισθούς των υπαλλήλων γίνονται οι προβολές των εισφορών Προβολή μισθού: η προβολή των μισθών γίνετε σε ατομική βάση. Χρησιμοποιώντας τον αρχικό μισθό κατά την ημερομηνία αναφοράς και τις παραδοχές ως προς τις αυξήσεις μισθών που αναμένονται κατά την περίοδο προβολής, υπολογίζεται ο μισθός του υπαλλήλου. Η προβολή βασίζεται στις παραδοχές για γενικές αυξήσεις μισθών, αυξήσεις λόγω πληθωρισμού και αυξήσεις λόγω υπηρεσίας και προαγωγών. Συνταξιούχοι 3.13 Ο αναμενόμενος αριθμός συνταξιούχων βασίζετε στην προβολή των συνταξιούχων που προκύπτουν από τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων Η προβολή των δαπανών των συνταξιούχων γίνετε με παρόμοιο τρόπο όπως η προβολή των δαπανών των υπόλοιπων μελών Το κόστος του σχεδίου για τους συνταξιούχους και τους εξαρτωμένους αυτών, θα πληρώνεται εξολοκλήρου από τους ίδιους. Η κυβέρνηση δεν θα εισφέρει κανένα ποσό για τους συνταξιούχους. Αναλογιστικές παραδοχές 3.16 Για να καταστεί δυνατή η προβολή των μελών του Ταμείου και η προβολή της οικονομικής κατάστασης είναι αναγκαίο να γίνουν διάφορες παραδοχές για κάθε παράγοντα που επηρεάζει το Ταμείο. Αυτές οι παραδοχές περιλαμβάνουν: Μέθοδος και υποθέσεις εκτίμησης

11 11 Δημογραφικές παραδοχές θνησιμότητα πριν και μετά την αφυπηρέτηση πιθανότητες αποχώρησης εισδοχή νέων μελών και εξαρτωμένων ηλικιακή διαφορά μελών και εξαρτωμένων Οικονομικές Παραδοχές πληθωρισμός γενικές αυξήσεις μισθών αύξηση μισθών επιτόκιο απόδοσης επενδύσεων προεξοφλητικό επιτόκιο Παραδοχές Αύξησης Ασφαλίστρων 3.17 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη αυτή: Δημογραφικές Παραδοχές Πίνακας Θνησιμότητας Ηλικία Αφυπηρέτησης 85% του PA90 (στο Παράρτημα Γ παρουσιάζονται τα προσδόκιμα ζωής σε διαφορετικές ηλικίες) Μη ακαδημαϊκό προσωπικό: 63 ο Ακαδημαϊκό προσωπικό: 67 ο Πιθανότητα Αποχώρησης πριν την αφυπηρέτηση Δεν έγινε παραδοχή για αποχώρηση πριν το 63 ο Εισδοχή Νέων Υπαλλήλων Παραδοχή για εισδοχή νέων υπαλλήλων. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα Β Ηλικιακή Διαφορά Υπάλληλος/ Σύζυγος: 3 Υπάλληλος/Παιδιά: 35 Οικονομικές Παραδοχές Πληθωρισμός 2,00% Γενική αύξηση μισθών 0,50% Ολική Αύξηση Μισθών 2,50% (2,00% + 0,50%) + κλίμακα για προαγωγές και προσαυξήσεις Απόδοση Επενδύσεων 4% Διαχειριστικά Έξοδα 2% επί των ασφαλίστρων Παραδοχές Αύξησης Ασφαλίστρων Μέθοδος και υποθέσεις εκτίμησης

12 12 Πληθωρισμός/Αύξηση Ασφαλίστρων 4% 3.18 Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ημερομηνία αναφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β. Μέθοδος και υποθέσεις εκτίμησης

13 13 4 Αποτελέσματα 4.1 Για το σκοπό της εξέτασης του σεναρίου αυτού, έχουμε εκπονήσει δημογραφικές και χρηματοοικονομικές προβολές όπως αυτές εξηγούνται στο μέρος 4 της έκθεσης. Οι προβολές αυτές παρουσιάζονται ξεχωριστά πιο κάτω. Σενάριο 1 1. Παροχή ωφελημάτων στους μελλοντικούς συνταξιούχους του Ταμείου λαμβάνοντας υπόψη τα 648 άτομα είναι ενταγμένα στο Ταμείο, 2. Παροχή ωφελημάτων στους μελλοντικούς συνταξιούχους του Ταμείου θεωρώντας ότι όλα τα 908 θα είναι ενταγμένα στο Ταμείο Δημογραφικές Προβολές Έτος Μέση Ηλικία Η προβολή του αριθμού των υπαλλήλων λαμβάνει υπόψη την εισδοχή νέων υπαλλήλων. Η παραδοχή έχει συντηρητικό χαρακτήρα με τους νέους υπαλλήλους να αντικαθιστούν αυτούς που αποχωρούν. Αποτελέσματα

14 Στις πιο πάνω προβολές λαμβάνονται υπόψη και οι συνταξιούχοι οι οποίοι τοποθετούνται στις κατηγορίες 1 και 2. Χρηματοοικονομικές Προβολές 4.4 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουμε τις προβολές των εισφορών και τον δαπανών σε ασφάλιστρα που αναμένονται για τα επόμενα 30 χρόνια. Έτος Εισφορές Ασφάλιστρα , , , , , , ,064, , ,125,134 1,046, ,193,335 1,096, ,263,177 1,285, ,340,216 1,350, ,414,805 1,416, ,508,685 1,497, ,585,856 1,574, ,679,843 1,662, ,766,605 1,752, ,856,019 1,847, ,963,190 1,953, ,052,297 2,061, ,180,921 2,192, ,258,060 2,326, ,354,554 2,470, ,461,899 2,624, ,547,945 3,212, ,668,359 3,423, ,737,414 3,632, ,827,461 3,863, ,933,581 4,095, ,047,817 4,386, ,119,473 4,665, ,217,713 4,964, ,265,636 5,214, ,457,178 5,563, ,520,610 5,883, Τα ασφάλιστρα αναμένεται να ξεπεράσουν τις εισφορές για πρώτη φορά το Παρόλα αυτά σημαντική διαφορά μεταξύ των εισφορών και το ασφαλίστρων δεν αναμένεται πριν απ το Στην ακόλουθη γραφική παράσταση παρουσιάζουμε τη σχέση εισφορών/ασφαλίστρων για τα επόμενα 30 χρόνια. Αποτελέσματα

15 15 Αποτελέσματα

16 16 Σενάριο 2 Δημογραφικές Προβολές Έτος Μέση Ηλικία Η προβολή του αριθμού των υπαλλήλων λαμβάνει υπόψη την εισδοχή νέων υπαλλήλων. Η παραδοχή έχει συντηρητικό χαρακτήρα με τους νέους υπαλλήλους να αντικαθιστούν αυτούς που αποχωρούν. 4.7 Στις πιο πάνω προβολές λαμβάνονται υπόψη και οι συνταξιούχοι οι οποίοι τοποθετούνται στις κατηγορίες 1 και 2. Χρηματοοικονομικές Προβολές 4.8 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουμε τις προβολές των εισφορών και τον δαπανών σε ασφάλιστρα που αναμένονται για τα επόμενα 30 χρόνια. Αποτελέσματα

17 17 Έτος Εισφορές Ασφάλιστρα Αποθεματικό με Αποθεματικό Αποθεματικό 4% με 4,62% με 5,0% ,225,831 1,227, ,307,111 1,284, ,395,093 1,343, ,483,903 1,406, ,571,863 1,471, ,673,516 1,542, ,768,996 1,615, ,880,708 1,898, ,983,388 1,987, ,108,075 2,094, ,216,956 2,196, ,346,119 2,311, ,470,852 2,431, ,601,140 2,562, ,740,973 2,703, ,873,328 2,852, ,040,324 3,034, ,129,583 3,204, ,277,799 3,398, ,429,348 3,613, ,526,306 3,817, ,688,316 4,691, ,785,483 4,977, ,908,763 5,290, ,050,678 5,602, ,191,528 5,984, ,292,037 6,359, ,414,493 6,763, ,481,861 7,116, ,706,724 7,563, ,793,869 7,978, Τα ασφάλιστρα αναμένεται να ξεπεράσουν τις εισφορές για πρώτη φορά το Παρόλα αυτά σημαντική διαφορά μεταξύ των εισφορών και το ασφαλίστρων δεν αναμένεται πριν απ το Στην ακόλουθη γραφική παράσταση παρουσιάζουμε τη σχέση εισφορών/ασφαλίστρων για τα επόμενα 30 χρόνια. Αποτελέσματα

18 Αποθεματικό Ταμείου Συμπληρωματικής Περίθαλψης Ποσό σε Ευρώle Αποθεματικό με 4% εισφορά Αποθεματικό με 4,62% εισφορά Αποθεματικό με 5% εισφορά Αποτελέσματα

19 19 5 Αναλογιστική Ανάλυση Κινδύνων Ευαισθησία Παραμέτρων 5.1 Τα αποτελέσματα της μελέτης βασίζονται πάνω στις αναλογιστικές παραδοχές που έχουν γίνει. Αυτό αφορά τόσο στις δημογραφικές όσο και στις οικονομικές παραδοχές που έχουν γίνει. Αν η εμπειρία είναι διαφορετική από τις παραδοχές, η χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου θα διαφοροποιηθεί. Ως εκ τούτου σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε την αναλογιστική ανάλυση των κινδύνων του Ταμείου μέσα από μια ποιοτική και ποσοτική περιγραφή της ευαισθησίας του Ταμείου, στις κυρίες δημογραφικές και οικονομικές παραδοχές που έχουν γίνει. Σενάρια ανάλυσης ευαισθησίας 5.2 Για να εξετάσουμε την ευαισθησία των αποτελεσμάτων παραδοχές που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση, εξετάζουμε την επίδραση διάφορων εναλλακτικών σεναρίων: Εναλλακτικό Σενάριο 1: Αύξηση του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα Εναλλακτικό Σενάριο 2: Μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα Εναλλακτικό Σενάριο 3: Αύξηση των μισθών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα Εναλλακτικό Σενάριο 4: Μείωση των μισθών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα 5.3 Ο πίνακας παρακάτω παρουσιάζει τα αποτελέσματα για τα διάφορα σενάρια: Βασικό Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Παρούσα Αξία κόστους Επιπλέον συνεισφορά για κάλυψη κόστους % 0.59% 0.66% 0.28% 0.99% Αναλογιστική Ανάλυση Κινδύνων

20 20 6 Περίληψη και Εισηγήσεις 6.1 Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου σε περίπτωση ένταξης των συνταξιούχων. Για το σκοπό αυτό, έχει γίνει μελέτη των κανονισμών, ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τα υφιστάμενα μέλη και τις οικονομικές καταστάσεις. Έχουμε εξετάσει την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Ταμείου με αξιολόγηση των αναμενόμενων μελλοντικών εισροών και εκροών του Ταμείου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο μέρος 6 της έκθεσης. 6.2 Η παρούσα αξία του επιπλέον κόστους για το Ταμείο στην περίπτωση που ενταχθούν σε αυτό οι συνταξιούχοι και τα εξαρτώμενα τους είναι για τα επόμενα 30 χρόνια. 6.3 Η αύξηση τον συνεισφορών κατά 0,62% ετησίως θα είναι αρκετή για να καλύψει το κόστος της ασφάλισης για τα επόμενα τριάντα χρόνια 6.4 Η πρώτη σημαντική αύξηση του ετήσιου κόστους αναμένεται να συμβεί το 2016 έτος κατά το οποίο αναμένεται η μέση ηλικία τον μελών να ξεπεράσει την ηλικία τον 45 χρόνων. Η αύξηση αυτή αναμένεται να αυξήσει το ετήσιο κόστος κατά 12%. 6.5 Η δεύτερη σημαντική αύξηση του ετήσιου κόστους αναμένεται να συμβεί το 2030 έτος κατά το οποίο αναμένεται η μέση ηλικία τον μελών να ξεπεράσει την ηλικία τον 55 χρόνων. Η αύξηση αυτή αναμένεται να αυξήσει το ετήσιο κόστος κατά 15,5%. 6.6 Η συμπερίληψη όλων τον μελών του πανεπιστημίου στο Ταμείο δεν διαφοροποιεί σημαντικά την χρέωση από της ασφαλιστική εταιρεία διότι η μέση ηλικία των μελών δεν αλλάζει σε σχέση με τα παρόντα μέλη. 6.7 Η παρούσα αξία του επιπλέον κόστους για το Ταμείο στην περίπτωση που ενταχθούν σε αυτό όλα τα μέλη του πανεπιστημίου και συνταξιούχοι και τα εξαρτώμενα τους είναι για τα επόμενα 30 χρόνια. 6.8 Για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και προστασία του Ταμείου, θα πρέπει να διεξάγονται αναλογιστικές εκτιμήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε τα προβλήματα χρηματοδότησης να εντοπίζονται και να επιλύονται. Περίληψη και Εισηγήσεις

21 21 Παράρτημα Α Περίληψη στοιχείων των μελών Ενεργά Μέλη Αριθμός Μέση ηλικία Συνολικός μισθός ( ) Μέσος Μισθός ( ) Ακαδημαϊκοί Μη Ακαδημαϊκοί ΣΥΝΟΛΟ Κατανομή μελών σε κατηγορίες ασφαλισμένων και ασφάλιστρα Περιγραφή Αριθμός Ποσοστό Ασφάλιστρο Μέλος % 106,332 Μέλος & Σύζυγος 73 11% 91,319 Μέλος, Σύζυγος και παιδία % 614,898 Μέλος & Παιδία 41 6% 43,616 ΣΥΝΟΛΟ % 856,164 Περίληψη στοιχείων των μελών

22 22 Παράρτημα Β - Παραδοχές εκτίμησης Αυτό το παράρτημα συνοψίζει τις παραδοχές που υιοθετούνται για την εκπόνηση της Αναλογιστικής Μελέτης με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου Δημογραφικές παραδοχές Οι στατιστικές παραδοχές αφορούν την πιθανότητα των γεγονότων (παραδείγματος χάριν, θάνατος, αφυπηρέτηση, αποχώρηση από την υπηρεσία) που επισυμβαίνουν στις διαφορετικές ηλικίες. Πίνακας Θνησιμότητας Ηλικία Αφυπηρέτησης Πιθανότητα Αποχώρησης πριν την αφυπηρέτηση Εισδοχή Νέων Υπαλλήλων Εισδοχή Νέων Εξαρτωμένων Ο Πίνακας θνησιμότητας PA90 μειωμένος κατά 15% είναι αυτός που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τα ποσοστά θνησιμότητας των μελών του Σχεδίου πριν και μετά την αφυπηρέτηση. Έχουμε υποθέσει ότι όλα τα μέλη αφυπηρετούν στην κανονική ηλικία αφυπηρέτησης τους, δηλαδή το 63 ο και 67 ο έτος ανάλογα με το σχέδιο υπηρεσίας τους. Δεν έχουμε λάβει υπόψη αποχωρήσεις από το Σχέδιο εκτός από την κανονική αφυπηρέτηση. Έχουμε υποθέσει ότι θα εισέρχονται στο σχέδιο νέοι υπάλληλοι στην ηλικία των 38 στην περίπτωση των ακαδημαϊκών και στην ηλικία των 31 έτους των μη ακαδημαϊκών. Η ηλικία αυτή επιλέχθηκε βάσει της ανάλυσης των στοιχείων που αφορούν τους νέους υπαλλήλους των τελευταίων 5 ετών. Ο ρυθμός εισδοχής των νέων υπαλλήλων θα αντικαθιστά κυρίως τους υπαλλήλους που αποχωρούν. Βάσει των αρχικών συζητήσεων με τους λειτουργούς του Ταμείου μας έχει αναφερθεί ότι η Τράπεζα δεν έχει σκοπό να προβεί σε προσλήψεις τα επόμενα χρόνια. Ο αριθμός τον συζύγων και των εξαρτωμένων αυτών παραμένει σταθερός για τα ενεργά μέλη. Για τους συνταξιούχους έχουμε υποθέσει ότι 75% είναι παντρεμένοι και οι υπόλοιποι ελεύθεροι. Ηλικιακή Διαφορά Υπάλληλος/Σύζυγος: 3 χρόνια Υπάλληλος/Παιδιά: 35 χρόνια Παραδοχές εκτίμησης

23 23 Οικονομικές παραδοχές Απόδοση Επενδύσεων Για το σκοπό των χρηματοοικονομικών προβολών και της προβολής του ενεργητικού του Ταμείου γίνετε παραδοχή του ποσοστού απόδοσης των επενδύσεων. Για το σκοπό της προβολής του ενεργητικού θα γίνει παραδοχή της απόδοσης των επενδύσεων ύψους 4%. 4% ετησίως Ολική Αύξηση Μισθών Η παραδοχή αυτή χρησιμοποιείται επίσης και για σκοπούς προεξόφλησης ποσών, δηλαδή τη μετατροπή ποσών σε παρούσες αξίες. Η αύξηση μισθών για τους υπαλλήλους της Τράπεζας περιλαμβάνει τρία στοιχεία: 1. γενικές αυξήσεις, 2. αυξήσεις στο Τιμαριθμικό Επίδομα (Τ.Ε.), και 3. ατομικές αυξήσεις λόγω προαγωγών ή/και προσαυξήσεων. Η ανάλυση των τελευταίων ετών για άλλους παρόμοιους οργανισμούς, έδειξε ότι οι γενικές αυξήσεις μισθών (συμπεριλαμβανομένου το Τιμαριθμικό Επίδομα (Τ.Ε.)) ήταν κατά μέσο όρο περίπου 4.00% το χρόνο. Η ανάλυση που έγινε στο Τιμαριθμικό Επίδομα (Τ.Ε.) έχει δείξει ότι αναμένεται μια μακροχρόνια αύξησης της παραμέτρου αυτής της τάξης του 2,00% ετησίως. Έχουμε επίσης υποθέσει ότι θα υπάρχουν μακροχρόνιες γενικές αυξήσεις που θα ανέρχονται στο 0,60% ετησίως. Ως εκ τούτου αναμένουμε ότι μακροπρόθεσμα μια γενική αύξηση των μισθών της τάξης του 2,50% (2,00% + 0,50%) ανά έτος είναι μια λογική υπόθεση. 2,50% + κλίμακα για προαγωγές και προσαυξήσεις Πέραν από αυτό, αυξήσεις λόγω των προαγωγών έχουν επιτραπεί επίσης με την προσθήκη ειδικής κλίμακας στην υπόθεση. Διαχειριστικά Έξοδα Οι λογαριασμοί του Ταμείου και συγκεκριμένα τα έξοδα, περιλαμβάνουν ποσά για Λοιπές Δαπάνες. Τα ποσά αυτά χρησιμοποιούνται στις προβολές των συνολικών εξόδων, έτσι χρειάζεται παραδοχή για το ύψος των Λοιπών Δαπανών. Έχουμε εξετάσει το επίπεδο των δαπανών αυτών ως προς το ύψος των ασφαλίστρων. 2% των ασφαλίστρων Παραδοχές εκτίμησης

24 24 Παραδοχές Ασφαλιστικών Εξόδων Παραδοχή για αύξηση των ασφαλιστικών εξόδων Εκφράζονται ως ποσοστό των ασφαλίστρων για κάθε κατηγορία 4% Παραδοχές εκτίμησης

25 Ετοιμάστηκε από: Οδός Niκoυ Γεωργίου 6 Μπλοκ C, 4ος όροφος 1095 Λευκωσία Κύπρος Τ.Θ Λευκωσία, Κύπρος Τηλ Φαξ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα. 10 Μαΐου 2012. Περιπτωσιολογικές Μελέτες.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα. 10 Μαΐου 2012. Περιπτωσιολογικές Μελέτες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα Η επόμενη μέρα 10 Μαΐου 2012 Τασία Τσικκίνη Ανώτερη Αναλογιστής i.e. Muhanna & co, Actuaries and Consultants

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέμβριος 2016 Απευθύνεται στο ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Β.Α Υπεύθυνοι Π. Ζαμπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Οικονόμου, Αναλογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια/Ταμεία Σύνταξης

Σχέδια/Ταμεία Σύνταξης Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα Η επόμενη μέρα 10 Μαΐου 2012 Εισαγωγή στο Σεμινάριο Σελίδα 1 Σχέδια/Ταμεία Σύνταξης (Κρατικός και Ευρύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ 1) Ταμεία Σύνταξης Με την εφαρμογή του αναλογικού σχεδίου των Κ.Α. το 1980 ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΑΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)

Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Αναλογιστική Μελέτη για τον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Υπεύθυνοι Νίκος Φράγκος Καθηγητής Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Χαλκοκονδύλη 56 - Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012 Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέµβριος 2012 Απευθύνεται ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ Υπεύθυνοι Π. Ζαµπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Παπαδάκη, Αναλογιστής FHAS Πύργος Αθηνών 24 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) Αναλογιστική Μελέτη για τον Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Υπεύθυνος Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής, FHAS Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 216(Ι)/2012 216(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡYΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη. Θέμης Πολυβίου

Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη. Θέμης Πολυβίου Τα νέα δεδομένα για το εφάπαξ και τη σύνταξη Θέμης Πολυβίου Όπως είναι γνωστό, μετά τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, που αποφασίστηκαν από τις κυβερνήσεις Χριστόφια και Αναστασιάδη και ψηφίστηκαν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα της Άσκησης QIS 5 με στοιχεία 31/12/2010

Συμπεράσματα της Άσκησης QIS 5 με στοιχεία 31/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Συμπεράσματα της Άσκησης QIS 5 με στοιχεία 31/12/2010 03 Μαΐου 2012 1 Στόχοι της Άσκησης και Βαθμός Επίτευξής τους Στόχοι της Άσκησης, όπως είχαν τεθεί κατά την

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε. 31/12/2014 Περιεχόμενα Εκτελεστική Περίληψη... 3 1. Γενικά Για Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος... 5 1.1. Εισαγωγή... 5 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Περιγράψετε σε συντοµία τα ωφελήµατα που µπορούν να προσφερθούν σε ένα συµβόλαιο Προσωπικών Ατυχηµάτων. 2. Ποιό ή ποιά ασφαλιστικά σχέδια Ζωής θα συµβουλεύατε

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης

Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης 1. Σύνοψη νομοθετικών αλλαγών Με τη ψήφιση του Ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦEK 222/A'/12.11.2012), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 8/7/2016 Πρωί: Χ Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Βδ Ασφαλίσεις Υγείας 1. Σε ένα χαρτοφυλάκιο managed care προϊόντων, το 2015 συνέβησαν οι εξής ζημιές: Ζημιές ( ) 1.500 10.000 40.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (09:00 :00) . Για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π UNIVERSAL LIFE 12-11-07 22:26 Page 1 UNIVERSAL LIFE ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007 ƒ π µ ƒ, π π π π Μετά από πολύµηνες και επίπονες προσπάθειες, οι διαπραγµατευτικές οµάδες της ΕΤΥΚ και της Universal

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: X Απόγευμα: Θεματική ενότητα: 1. Μια ισόβια ασφάλιση, με ασφαλισμένο κεφάλαιο ύψους 1, πληρωτέο τη χρονική στιγμή του θανάτου του (x), περιλαμβάνει πρόσθετη κάλυψη (rider),

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 1. Εισαγωγή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 1. Εισαγωγή Δείκτες σύγκρισης της χρηματοοικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των Συνταξιοδοτικών Ταμείων και παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική τους ισορροπία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1. Εισαγωγή Το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: Απόγευμα: X Θεματική ενότητα: () 1. Α. Με επιτόκιο i=3,5% και πίνακα θνησιμότητας με q 108 =1, υπολογίστε το A και το (), χρησιμοποιώντας την υπόθεση της ομοιόμορφης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Αθήνα, 07/07/2014 1 Εισηγητής oβασίλης Μπέτσης, Αναλογιστής o BSc in Statistics o MSc in Applied Finance o PhDc in Demography and Social Insurance o Εξειδίκευση σε Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Ζητήματα που θα εξεταστούν: Πως ορίζεται η έννοια της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ Παράδειγμα 1 (με κεκτημένα δικαιώματα κατά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας) Στοιχεία Υπαλλήλου κατά την αφυπηρέτηση: Μισθοδοτική Κλίμακα : 10η βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Case 05: Επιλογή Επενδύσεων (πολυσταδιακό πρόβλημα) ΣΕΝΑΡΙΟ

Case 05: Επιλογή Επενδύσεων (πολυσταδιακό πρόβλημα) ΣΕΝΑΡΙΟ Case 05: Επιλογή Επενδύσεων (πολυσταδιακό πρόβλημα) ΣΕΝΑΡΙΟ Ο χρονικός ορίζοντας απαρτίζεται από διαδοχικές χρονικές περιόδους. Διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου στο οποίο, καθώς ο χρόνος εξελίσσεται, το διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστικά Μαθηµατικά Ασφαλίσεων Ζωής

Αναλογιστικά Μαθηµατικά Ασφαλίσεων Ζωής Αναλογιστικά Μαθηµατικά Ασφαλίσεων Ζωής Αλέξανδρος Α. Ζυµπίδης Λέκτορας Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Αναλογιστής τ. Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 ii Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Χ. Τσαμπανάκη Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215194 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 21:11:42 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18653 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 41 του 1980 48 του 1982 11 του 1983 7 του 1984 10 του 1985 116 του 1985 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Δύο βασικοί κίνδυνοι: ο κίνδυνος ότι η ασφαλιστική εταιρία θα χάσει το «στοίχημα» και θα πληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ταμείων σύμφωνα με τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ UNIVERSAL 1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ (α) Από της 01/01/2002 να παραχωρηθεί στο προσωπικό αύξηση 2% επί των συνολικών µισθών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, 19.10.2012 136(Ι)/2012 Αρ.4358 19.10.2012 136(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό.

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. ΟΙ ΝΕΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ;) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. Προέχει η εργασία και η προστασία των μισθών γιατί οι αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού Οι ιδιαίτερα κρίσιμες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις στον Τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 30-7-2004 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & Ταχ. Κωδ.: 18535, Πειραιάς ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τηλ: 210/4225320-4 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 5. Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε Βούλγαρη 1 104.37 ΤΗΛ. 210-5244908 210-5200367 FAX. 210-5244907 agsse2005@gmail.com site: www3gsse.gr ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Η χρηματοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα