ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ"

Transcript

1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ θα υπάρχει και στο Metropolitan) με συμμετοχή του εργαζόμενου 15% των τιμών ΦΕΚ. Εάν οι εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΦΕΚ τότε θα πραγματοποιούνται με έκπτωση 50% από τον τιμοκατάλογο του Metropolitan. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές κλινικές επισκέψεις* σε όλους τους ιατρούς επιμελητές του νοσοκομείου (εξαιρούνται ψυχιατρική, οφθαλμολογική και οδοντιατρική επίσκεψη). Για τις οφθαλμολογικές επισκέψεις παρέχεται έκπτωση 40% επί των τιμών του Metropolitan και για τις οδοντιατρικές έκπτωση 20%. Για προγραμματισμένες επισκέψεις σε Διευθυντές ιατρούς του Νοσοκομείου παρέχεται έκπτωση 50%. * Ο χρόνος απόκρισης για τις προγραμματισμένες ιατρικές κλινικές επισκέψεις δε ξεπερνά τις 3 ημέρες. - Δωρεάν παιδιατρικές, παιδοχειρουργικές και παιδο-ορθοπεδικές επισκέψεις.

2 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Η ιατρική επίσκεψη σε Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Παθολόγο και Χειρουργό είναι δωρεάν 7 ημέρες την εβδομάδα όλο το 24ωρο. Η ιατρική επίσκεψη σε Νευρολόγο, ΩΡΛ και Πνευμονολόγο είναι δωρεάν 7 ημέρες την εβδομάδα από 9:00π.μ. - 21:00μ.μ. Για παιδιά θα ισχύουν τα ανωτέρω, επίσης. Διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στα Επείγοντα Έκτακτα περιστατικά γίνονται δωρεάν έως του ποσού των 400. Οι εξετάσεις που θα υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο θα πραγματοποιούνται σε τιμές ΦΕΚ και εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ με έκπτωση 50% στον τιμοκατάλογο του Metropolitan (που επισυνάπτεται) Εφ όσον απαιτείται συνταγογράφηση ή παραπεμπτικό εξετάσεων ΕΟΠΥΥ, αυτή θα γίνεται από τον ιατρό ΕΟΠΥΥ του Metropolitan. ΠΡΟΛΗΨΗ - Δωρεάν παροχή μια φορά ετησίως γενικού - λιπιδαιμικού ελέγχου που περιλαμβάνει: Χοληστερίνη αίματος HDL /LDL Τριγλυκερίδια αίματος Ολικά λιπίδια VLDL χοληστερίνης Γενική αίματος, γενική ούρων, αιμοπετάλια, ΤΚΕ, σάκχαρο, ουρικό οξύ, ουρία, κρεατινίνη, SGOT, SGPT, γgt, αλκαλική φωσφατάση Παθολογική εξέταση - εκτίμηση- ιατρικές οδηγίες - Δωρεάν παροχή μια φορά ετησίως ελέγχου θυρεοειδούς που περιλαμβάνει: TSH /T3/ T4 Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς Ιατρική εκτίμηση

3 Στις πιο πάνω δωρεάν παροχές του Metropolitan σε περίπτωση που ο παθολόγος ή ενδοκρινολόγος συστήσει περαιτέρω έλεγχο, οι επιπλέον εξετάσεις που θα απαιτηθούν θα γίνονται δωρεάν μετά από συνταγογράφισή τους από το Metropolitan. - Δυνατότητα πραγματοποίηση ενδοσκοπικών εξετάσεων με ευνοϊκό τιμολόγιο γαστροσκόπηση 180 και κολονοσκόπηση 280 συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του ιατρού. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση) Υπερηχογράφημα μαστών Pap test γυναικολογική εξέταση Ιατρική εκτίμηση-οδηγίες Τιμή 30 Κλινική εξέταση μαστών (ψηλάφηση) Ψηφιακή μαστογραφία Pap test γυναικολογική εξέταση Ιατρική εκτίμηση- οδηγίες Τιμή 60 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ P.S.A FREE P.S.A ΟΥΡΟΜΕΤΡΙΑ Κλινική εξέταση προστάτη Ιατρική εκτίμηση - οδηγίες Τιμή 60

4 - Στα check up του νοσοκομείου έκπτωση 30% ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Καθαρισμός οδόντων Φθορίωση οδόντων Οδηγίες στοματικής υγιεινής Ατομικό 65 οικογενειακό (τετραμελής οικογένεια) Για να ισχύσουν όλες τις παραπάνω παροχές απαιτείται επικοινωνία με τις γραμμές επικοινωνίας, εξυπηρέτησης και ραντεβού ( και ),που θα λειτουργούν από π.μ. έως μ.μ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Επίσης 24ωρη τηλεφωνική γραμμή στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι μετέχοντες στο πρόγραμμα και τα μέλη των οικογενειών τους, για ιατρική εκτίμηση πιθανών προβλημάτων υγείας ( ). 24ωρη ειδική τηλεφωνική γραμμή άμεσης επικοινωνίας για καρδιολογικά προβλήματα ( ). ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος προσκομίσει το βιβλιάριο του και έχει κάλυψη από Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Εταιρίας του, τότε η τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τον συμφωνηθέντα με την Εταιρία τιμοκατάλογο και σε περίπτωση που από το Ομαδικό Συμβόλαιο προβλέπεται απαλλαγή/συμμετοχή του εργαζόμενου, αυτή θα καλύπτεται μέχρι ποσοστού 30% αφού πρώτα αφαιρεθεί η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή το Metropolitan θα απορροφά την συμμετοχή μέχρι του 30% της δαπάνης νοσηλείας.

5 Θα εξαιρούνται από τον τιμοκατάλογο χρέωσης τα φάρμακα, υλικά, ειδικά υλικά. Οι αμοιβές ιατρών θα προκύπτουν από τoν συμφωνηθέντα με την Εταιρία τιμοκατάλογο. - Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος προσκομίσει βιβλιάριο υγείας αλλά η εταιρία στην οποία εργάζεται δεν καλύπτει το προσωπικό της με Ομαδικό ασφαλιστήριο Υγείας και ο εργαζόμενος δεν έχει ούτε Ατομικό ασφαλιστήριο, τότε θα παρέχεται έκπτωση ύψους 30% στα έξοδα νοσηλείας εξαιρουμένων των φαρμάκων, υλικών, ειδικών υλικών. Οι αμοιβές ιατρών δεν θα ξεπερνούν τις συμφωνηθείσες με τις ασφαλιστικές εταιρίες αμοιβές. Ο ασφαλισμένος θα καλύπτει ιδιωτικά το κόστος που θα προκύψει αφού προηγουμένως αφαιρεθεί η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ. - Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος προσκομίσει βιβλιάριο υγείας, δεν καλύπτεται με Ομαδικό συμβόλαιο αλλά έχει κάλυψη με Ατομικό ασφαλιστήριο, τότε η τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με το συμφωνηθέντα τιμοκατάλογο με την Εταιρία που παρέχει το Ατομικό ασφαλιστήριο (εάν δεν υπάρχει συμφωνία με την Εταιρία που παρέχει το Ατομικό ασφαλιστήριο θα παρέχεται έκπτωση ως ανωτέρω 30%). Στην περίπτωση που προκύπτει από το Ατομικό Συμβόλαιο απαλλαγή/συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας, αυτή θα καλύπτεται μέχρι το 30% του κόστους νοσηλείας αφού πρώτα αφαιρεθεί η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή το Metropolitan θα απορροφά την συμμετοχή μέχρι το 30% της δαπάνης νοσηλείας. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν προσκομίσει βιβλιάριο υγείας και δεν καλύπτεται από Ομαδικό ή Ατομικό ασφαλιστήριο τότε θα παρέχεται έκπτωση 30% στα χρεούμενα κόστη από το νοσοκομείο πλην φαρμάκων, υλικών, ειδικών υλικών. Οι αμοιβές των ιατρών δεν θα ξεπερνούν τις συμφωνημένες με τις ασφαλιστικές Εταιρίες εκτός εάν ο εργαζόμενος συμφωνήσει διαφορετικά με τον θεράποντα ιατρό. Το κόστος μετά την αφαίρεση της έκπτωσης θα καταβάλλεται από τον εργαζόμενο. - Στις επεμβάσεις πλαστικής, πλαστικής επανορθωτικής και κοσμετολογικής χειρουργικής που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, παρέχεται έκπτωση 50%. Εξαιρούνται φάρμακα, υλικά, ειδικά υλικά και αμοιβές ιατρών που δεν θα ξεπερνούν τις συμφωνημένες με τις ασφαλιστικές εταιρίες αμοιβές.

6 - Σε περίπτωση νοσηλείας η μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής από και προς το Metropolitan θα είναι δωρεάν. - Όλες οι ανωτέρω παροχές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης καλύπτουν τον/την σύζυγο και παιδιά, παράλληλα οι ίδιες παροχές παρέχονται και στους γονείς, αδέλφια του εργαζομένου - συνταξιούχου με εξαίρεση τα 400 των διαγνωστικών εξετάσεων στο τμήμα επειγόντων. - Ειδικά για γονείς και αδέλφια στο τμήμα επειγόντων η χρέωση θα γίνεται σε τιμές ΦΕΚ ή με 50% έκπτωση στον τιμοκατάλογο του Metropolitan εάν οι διαγνωστικές εξετάσεις δεν συμπεριλαμβάνεται στο ΦΕΚ. Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Βαλμάς Δημήτρης τηλ.:

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2015 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 3 11 13 15 15 16 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8 H VICTORY ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΠΕ σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, την ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDICENTER στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Όμιλος Εταιρειών Υγείας Λ. Κηφισίας 132 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα.

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των 20, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ. Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Προς Τα Συµβαλλόµενα ΛΕΑ Κοιν. Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής των ΛΕΑ Prudential ΕΠΕ, κον Α. ούµα Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Θέµα : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΑ - GL / 60000540 ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Λ. Κηφισίας 132 & 210-6966000 1) 25% Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ X + 7 PRESS POST PRESS POST Tαχ. Γραφείο KEMΠΑ Αριθμός άδειας 3275 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/5211/06 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό)

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό) ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΟΝΕΙΣ & Α ΕΛΦΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά µέλος) και οι υπόλοιπες στην προνοµιακή τιµή των 20, 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης: 700 700 27 97

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης: 700 700 27 97 ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 Τηλ. 24ωρης εξυπηρέτησης: 700 700 27 97 1 Περιεχόμενα: Σελ. Θέμα 1-2 Περιεχόμενα 3 Επιστολή καλωσορίσματος 4 Συχνές Ερωτήσεις & Τηλέφωνα Επείγουσας Ανάγκης 5 Προγράμματα και κόστη 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 65, Πειραιάς, Τηλ. : 210 4520604, 210 4520632, Fax : 210 4520662 Κρατικό τιμολόγιο για τις μικροβιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

*Όσον αφορά στα προνόμια των μελών του ΕΥ CLUB ακολουθεί ενδεικτική αναφορά

*Όσον αφορά στα προνόμια των μελών του ΕΥ CLUB ακολουθεί ενδεικτική αναφορά Θεσσσαλονίκη 10/12/2012 Αγαπητά μέλη, Ο σύλλογος μας ήρθε σε επαφή με το EY CLUB εταιρία προγραμμάτων υγείας (ΟΧΙ ασφαλιστική εταιρία) και εξασφάλισε συμφωνία ειδικά διαμορφωμένη για τα μέλη μας, με παροχές

Διαβάστε περισσότερα

System. Συμβεβλημένα Νοσοκομεία & Κλινικές. σε Συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα με ειδικό τιμολόγιο

System. Συμβεβλημένα Νοσοκομεία & Κλινικές. σε Συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα με ειδικό τιμολόγιο System 2012 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία & Κλινικές Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη σε Συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα με ειδικό τιμολόγιο Ειδικές Προσφορές και Εκπτώσεις από την International

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές:

Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές: Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές: 1. Προκαθορισμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι για τα μέλη σας με προσωπική τους χρέωση, θα βρείτε αναλυτικά στο Παράρτημα Ι. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια υγείας. Φροντίζουμε εσάς και την οικογένειά σας. την ασφάλιση στην υγεία

Υγεία για Όλους. Προνόμια υγείας. Φροντίζουμε εσάς και την οικογένειά σας. την ασφάλιση στην υγεία Υγεία για Όλους Προνόμια υγείας Φροντίζουμε εσάς και την οικογένειά σας την ασφάλιση στην υγεία Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο προνομίων υγείας Ως ασφαλισμένος της ΑΧΑ στον κλάδο υγείας, αποκτάτε αυτομάτως

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

*Αποκτήστε την «Προνόμιο με κάρτα» από το ηλεκτρονικό κατάστημα της. Τι πρέπει να γνωρίζω

*Αποκτήστε την «Προνόμιο με κάρτα» από το ηλεκτρονικό κατάστημα της. Τι πρέπει να γνωρίζω 1 Τι πρέπει να γνωρίζω H «Προνόμιο με κάρτα» είναι η μοναδική εκπτωτική κάρτα που σας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ παροχές και εκπτώσεις παντού!!! Προνόμια στην Υγεία και σε 19 ακόμα κατηγορίες για τις καθημερινές

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 65, Πειραιάς, Τηλ. 210 4520604, Fax : 210 4520662 Site : www.ippokratis-hospital.gr ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα