Παράρτημα I ΔΕΙΚΤΗΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράρτημα I ΔΕΙΚΤΗΣ 1"

Transcript

1 Παράρτημα I ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Η ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ Δείκτης 1: Ποσοστό κάλυψης από το ΕΚΕ των συνολικών αναγκών εφοδιασμού των μικρών νησιών του Αιγαίου όσον αφορά τα προϊόντα/ομάδες προϊόντων που περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο εφοδιασμού Προδιαγραφές: το κράτος μέλος καλείται να κοινοποιήσει το ποσοστό κάλυψης για κάθε προϊόν/ομάδα προϊόντων που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού. Το ποσοστό κάλυψης από το ΕΚΕ των αναγκών εφοδιασμού δείχνει τη σχέση ανάμεσα στην ποσότητα των προϊόντων/ομάδων προϊόντων που υπάγονται στο ΕΚΕ και της συνολικής ποσότητας των ίδιων προϊόντων/ομάδων προϊόντων που εισήχθησαν στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά το ημερολογιακό έτος ν (καθώς και κατά το έτος ν-1 τουλάχιστον για τη σύγκριση). Εάν οι ποσότητες των εισαχθέντων προϊόντων δεν μπορούν να καθοριστούν επακριβώς, αρκεί μια εκτίμησή τους. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία βάσει των οποίων έγινε αυτή η εκτίμηση καθώς και τα μέτρα που προβλέπονται για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των εκτιμηθέντων στοιχείων. Παράδειγμα στοιχείων/ που πρέπει να κοινοποιηθούν: Παράδειγμα του δείκτη 1: Ποσοστό κάλυψης των αναγκών των μικρών νησιών του Αιγαίου από το ΕΚΕ*: Κωδικός ΣΟ Μεταβολή % Μεταβολή % ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ % 80% 85% -4 % +5 % Σιτηρά 10 84% 80% 85% -4 % +5 % Σίτος % 93% 95% -7 % +2 % Σίκαλη % 98% 98% -1 % 0 % Κριθάρι % 0% 0% 0 % 0 % Βρώμη % 98% 98% -1 % 0 % Καλαμπόκι % 0% 0% 0 % 0 % Ζωοτροφές % 23% 27% +3% +4 % Βαμβακόσπορος % 25% 30% +5 % +5 % Αλφάλφα και χορτονομή % 35% 40% +2 % +5 % Απόβλητα και κατάλοιπα βιομηχανιών τροφίμων % 5% 2% -5 % -3 % Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές % 5% 2% -5 % -3 % ΑΛΕΥΡΙ % 45% 40% -5% -5% Σιτάλευρο % % % % % Σκληρός σίτος % % % % % Μαλακός αρτοποιήσιμος σίτος % % % % % * Τα ποσοστά κάλυψης και τα ποσοστά μεταβολής που αναγράφονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν απλώς παραδείγματα. 1

2 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΚΕ) ΔΕΙΚΤΗΣ 2 ΣΤΟΧΟΣ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Δείκτης 2α: Σύγκριση των τιμών καταναλωτή στα μικρά νησιά του Αιγαίου όσον αφορά τα προϊόντα/ομάδες προϊόντων που καλύπτονται από το ΕΚΕ σε σχέση με τις τιμές εντός των κρατών μελών Δείκτης 2β: Σύγκριση του δείκτη τιμών ενός καλαθιού προϊόντων στα μικρά νησιά του Αιγαίου με τον ίδιο δείκτη τιμών στα κράτη μέλη Προδιαγραφές: τα κράτη μέλη καλούνται να καθορίσουν την μέση τιμή των προϊόντων/ομάδων προϊόντων που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού στα μικρά νησιά του Αιγαίου και να την συγκρίνουν με τη μέση τιμή των ίδιων προϊόντων/ομάδων προϊόντων σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά το έτος ν. Η διαφορά πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό (100% = 1,00). Για τη συμπλήρωση του δείκτη 2α καλείται το κράτος μέλος να συνδυάσει όλα τα στοιχεία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύψει ενιαία τιμή για τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Η τιμή αυτή θα δείξει, όσον αφορά τα επιλεγέντα προϊόντα, το ενδεικτικό επίπεδο των τιμών που ισχύουν στα μικρά νησιά του Αιγαίου σε σχέση με το επίπεδο της Ελλάδας. Παράδειγμα στοιχείων/ που πρέπει να κοινοποιηθούν: Παράδειγμα του δείκτη 2α: Σύγκριση των τιμών των προϊόντων που υπάγονται στο ΕΚΕ στα μικρά νησιά του Αιγαίου και στην Ελλάδα* ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 1,65 1,62 1,58 1,57 1,55 1,52 1,48 1,44 Σίτοςι 1,05 1,01 0,99 0,95 0,91 0,84 0,79 0,81 Σίκαλη 1,08 1,09 1,05 1,04 1,08 1,07 1,09 1,10 Κριθάρι 1,87 1,85 1,74 1,58 1,54 1,47 1,43 1,29 Βρώμη 2,25 2,21 2,18 2,04 2,23 2,25 2,04 2,02 Καλαμπόκι 2,28 2,25 2,24 2,23 2,31 2,34 2,08 2,04 Βαμβακόσπορος 1,08 1,09 1,05 1,04 1,08 1,07 1,09 1,10 Αλφάλφα και χορτονομές 1,65 1,62 1,58 1,57 1,55 1,52 1,48 1,44 Απόβλητα και κατάλοιπα βιομηχανιών τροφίμων 1,88 1,85 1,74 1,70 1,65 1,71 1,66 1,64 Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τις ζωοτροφές 1,25 1,28 1,28 1,26 1,22 1,27 1,25 1,24 ΑΛΕΥΡΙ 1,05 1,01 0,99 0,95 0,91 0,84 0,79 0,81 Σιτάλευρο 1,18 1,16 1,14 1,15 1,15 1,13 1,08 1,12 Σκληρός σίτος 1,02 1,08 1,06 1,07 1,05 1,04 0,94 1,14 Μαλακός αρτοποιήσιμος σίτος 1,68 1,66 1,71 1,73 1,58 1,54 1,25 1,52 * Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον παρόντα πίνακα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα: παρατίθενται απλώς ως παραδείγματα Παράδειγμα του δείκτη 2β : Δείκτες τιμών καταναλωτή ενός καλαθιού προϊόντων που υπάγονται στο ΕΚΕ στα μικρά νησιά του Αιγαίου σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη σε εθνικό επίπεδο * ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 1,65 1,62 1,58 1,57 1,55 1,52 1,48 1,44 ΑΛΕΥΡΑ 1,05 1,01 0,99 0,95 0,91 0,84 0,79 0,81 * Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον παρόντα πίνακα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα: παρατίθενται απλώς ως παραδείγματα 2

3 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΣΤΓΠ) ΔΕΙΚΤΗΣ 3 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δείκτης 3α: της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) στα μικρά νησιά του Αιγαίου και σε εθνικό επίπεδο Δείκτης 3β: του ζωικού κεφαλαίου σε μονάδες χονδρών ζώων (ΜΧΖ) στα μικρά νησιά του Αιγαίου και σε εθνικό επίπεδο Δείκτης 3γ: της ποσότητας ορισμένων τοπικών γεωργικών προϊόντων στα μικρά νησιά του Αιγαίου Δείκτης 3δ: των ποσοτήτων ορισμένων μεταποιημένων τοπικών γεωργικών προϊόντων στα μικρά νησιά του Αιγαίου Δείκτης 3ε: της γεωργικής απασχόλησης στα μικρά νησιά του Αιγαίου και σε εθνικό επίπεδο Διευκρινίσεις: Δείκτης 3α: το κράτος μέλος καλείται να κοινοποιεί κάθε έτος τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων εκταρίων για την γεωργική παραγωγή (ΧΓΕ) στα μικρά νησιά του Αιγαίου και σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά το έτος ν, καθώς και όσον αφορά ορισμένα έτη για τα οποία διατίθεται αυτό το στοιχείο, ώστε να φαίνεται η. Δείκτης 3β: το κράτος μέλος καλείται να κοινοποιήσει τον αριθμό των μονάδων χονδρών ζώων (ΜΧΖ) που υπάρχουν στα μικρά νησιά του Αιγαίου και σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά το έτος ν, καθώς και όσον αφορά ορισμένα έτη για τα οποία διατίθεται αυτό το στοιχείο, ώστε να φανεί η. Η Ελλάδα μπορεί να επιλέξει το είδος ή τα είδη ζώων το οποίο/τα οποία αφορά αυτός ο δείκτης. Δείκτης 3γ: ζητείται η κατάρτιση ενός καταλόγου ειδικών προϊόντων ή ομάδων προϊόντων για τα οποία χορηγείται ενίσχυση υπέρ των μικρών νησιών του Αιγαίου και να κοινοποιηθεί η ετήσια ποσότητα όσον αφορά αυτά τα προϊόντα ή τις ομάδες προϊόντων. Την Επιτροπή θα την ενδιέφερε ιδιαιτέρως να λάβει τις πληροφορίες αυτές όσον αφορά τα εξής προϊόντα: Ελιές Μέλι Μαστίχα Χίου Δείκτης 3δ: το κράτος μέλος θα καταρτίσει έναν κατάλογο μεταποιημένων προϊόντων στα μικρά νησιά του Αιγαίου τα οποία χρησιμοποιούν κατά μεγάλο μέρος τοπικά γεωργικά προϊόντα για τα οποία χορηγούνται ενισχύσεις βάσει του προγράμματος ενίσχυσης και θα αναφέρει την ετήσια παραγόμενη ποσότητα. Η Επιτροπή ενδιαφέρεται κυρίως να λάβει αυτές τις πληροφορίες όσον αφορά τα εξής προϊόντα: Ελαιόλαδο Κρασί Παραδοσιακά τυριά 3

4 Δείκτης 3ε: το κράτος μέλος καλείται να κοινοποιήσει τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης σε ΙΠΑ (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) που δηλώνουν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επωφελούνται από τα μέτρα υπέρ της τοπικής γεωργικής παραγωγής. Τα προαναφερόμενα στοιχεία μπορούν να αναφέρονται στο έτος ν-2 εάν δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για το έτος ν-1. Παράδειγμα στοιχείων/ που πρέπει να κοινοποιηθούν: Παράδειγμα του δείκτη 3α : της ΧΓΕ στα μικρά νησιά του Αιγαίου και σε εθνικό επίπεδο* Νησιά του Αιγαίου % GR ,37% * Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον παρόντα πίνακα δεν αντιπροσωπεύουν την ΧΓΕ στα μικρά νησιά του Αιγαίου και σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται απλώς για ένα παράδειγμα Παράδειγμα του δείκτη 3β : του ζωικού κεφαλαίου σε ΜΧΖ στα μικρά νησιά του Αιγαίου και σε εθνικό επίπεδο * Νησιά του Αιγαίου % GR ,37% * Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον παρόντα πίνακα δεν αντιπροσωπεύουν τις ΜΧΖ στα μικρά νησιά του Αιγαίου και σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται απλώς για παράδειγμα Παράδειγμα του δείκτη 3γ: Ποσότητα σε τόνους των γεωργικών προϊόντων για τα οποία χορηγούνται ενισχύσεις ΜΣΤΓΠ στα μικρά νησιά του Αιγαίου * Γεωργικά προϊόντα Ελιές % Μέλι 12,9 12,8 12,5 13,0 12,8 12,7 12,5-3% Μαστίχα Χίου % * Τα στοιχεία που αναγράφονται στον παρόντα πίνακα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα: πρόκειται απλώς για παράδειγμα Παράδειγμα του δείκτη 3δ: Ποσότητα μεταποιημένων προϊόντων τα οποία υπάγονται στο πρόγραμμα στήριξης* Μεταποιημένα προϊόντα: Ελαιόλαδο % Κρασί % Τυριά % * Τα στοιχεία που αναγράφονται στον παρόντα πίνακα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα: πρόκειται απλώς για παράδειγμα Παράδειγμα του δείκτη 3ε : Αριθμός θέσεων εργασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σε ΙΠΑ)* Νησιά του Αιγαίου % GR ,37% * Τα στοιχεία που αναγράφονται στον παρόντα πίνακα δεν αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό αριθμό των θέσεων εργασίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου και σε εθνικό επίπεδο: πρόκειται απλώς για παράδειγμα 4

5 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΣΤΓΠ) ΔΕΙΚΤΗΣ 4 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΞΙΑ (ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ) ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δείκτης 4α: της εμπορικής αξίας του ζωικού κεφαλαίου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Δείκτης 4β: της εμπορικής αξίας ορισμένων τοπικών γεωργικών προϊόντων των μικρών νησιών του Αιγαίου Δείκτης 4γ: της αξίας ορισμένων μεταποιημένων τοπικών γεωργικών προϊόντων στα μικρά νησιά του Αιγαίου Δείκτης 4δ: της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τη μεταποίηση ορισμένων τοπικών γεωργικών προϊόντων των μικρών νησιών του Αιγαίου Διευκρινίσεις: Δείκτης 4α: το κράτος μέλος καλείται να κοινοποιεί κάθε έτος βάσει των στοιχείων που αφορούν τον δείκτη 3β ( του ζωικού κεφαλαίου σε ΜΧΑ στα μικρά νησιά του Αιγαίου ) τη συνολική εμπορική αξία του ζωικού κεφαλαίου. Δείκτης 4β: το κράτος μέλος καλείται να κοινοποιεί, βάσει των στοιχείων που αφορούν τον δείκτη 3γ ( της ποσότητας ορισμένων τοπικών γεωργικών προϊόντων στα μικρά νησιά του Αιγαίου ), τη συνολική εμπορική αξία αυτών των προϊόντων. Δείκτης 4γ: με βάση τον κατάλογο που αφορά τον δείκτη 3δ ( των ποσοτήτων ορισμένων μεταποιημένων τοπικών γεωργικών προϊόντων στα μικρά νησιά του Αιγαίου ) το κράτος μέλος θα κοινοποιεί την συνολική εμπορική αξία αυτών των προϊόντων. Δείκτης 4δ: για τα προϊόντα που αφορούν τους δείκτες 3δ και 4γ (μεταποιημένα τοπικά γεωργικά προϊόντα στα μικρά νησιά του Αιγαίου ) το κράτος μέλος θα κοινοποιεί τη μέση προστιθέμενη αξία για καθένα από αυτά τα προϊόντα Αυτό το στοιχείο υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της εμπορικής αξίας του μεταποιημένου προϊόντος και της τιμής του βασικού προϊόντος. Η αξία εν συνεχεία θα εκφραστεί ως ποσοστό της εμπορικής αξίας του μεταποιημένου προϊόντος (παράδειγμα: εμπορική αξία του ελαιολάδου = /t, τιμή ελαιοκάρπου = 500 /t προστιθέμενη αξία = /t, δηλαδή 75%) 5

6 Παράδειγμα στοιχείων/ που πρέπει να κοινοποιηθούν: Παράδειγμα του δείκτη 4α : της εμπορικής αξίας του ζωικού κεφαλαίου στα μικρά νησιά του Αιγαίου (σε χιλιάδες ευρώ)* Αιγοπρόβατα ND -22% Βοοειδή ND 1,4% ΣΥΝΟΛΟ ND -28% * Τα στοιχεία που αναγράφονται στον παρόντα πίνακα δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική αξία του ζωικού κεφαλαίου στα μικρά νησιά του Αιγαίου : πρόκειται απλώς για παράδειγμα Παράδειγμα του δείκτη 4β: της εμπορικής αξίας ορισμένων προϊόντων που υπάγονται στο πρόγραμμα στήριξης (σε ευρώ)* Προϊόντα: Ελιές % Μέλι % Μαστίχα Χίου % * Τα στοιχεία που αναγράφονται στον παρόντα πίνακα δεν αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές αξίες: πρόκειται απλώς για παράδειγμα Παράδειγμα του δείκτη 4γ: της αξίας ορισμένων μεταποιημένων προϊόντων που υπάγονται στο πρόγραμμα στήριξης σε ευρώ* Προϊόν: Ελαιόλαδο % Κρασί % Τυριά % * Τα στοιχεία που αναγράφονται στον παρόντα πίνακα δεν αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές αξίες: πρόκειται απλώς για παράδειγμα Παράδειγμα του δείκτη 4δ: της προστιθέμενης αξίας ορισμένων μεταποιημένων προϊόντων που υπάγονται στο πρόγραμμα στήριξης* Προϊόν: Ελαιόλαδο 50% 55% 53% 51% 49% 48% 45% -10% Κρασί 48% 42% 48% 47% 49% 47% 46% -4% Τυριά 55% 56% 55% 57% 56% 58% 59% +7%% * Τα στοιχεία που αναγράφονται στον παρόντα πίνακα δεν αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές αξίες: πρόκειται απλώς για παράδειγμα 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ(ΕΚ) 1405/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ «Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα,24/4/2012 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 49680 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ & & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 29/ 8/2007 1.Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 321815 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φ.Π. Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 10/05/2013 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 55287 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 της κατ εξουσιοδότηση πράξης (ΧΧΧ/2014).

Άρθρο 4 της κατ εξουσιοδότηση πράξης (ΧΧΧ/2014). 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 3. Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρο 16 και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015)

Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015) Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015) Αποποίηση ευθύνης: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των όρων και των επεξηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 2007 2013

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 2007 2013 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 319/1 I (Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 2007 2013 (2006/C

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Fact Sheet Το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων. Εδώ και πολλές γενεές θεωρείται στη Μεσόγειο ως σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 32314 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 4 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ε. Μπουσίου Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ: Tοµέας βοείου κρέατος 1

Fact Sheet. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ: Tοµέας βοείου κρέατος 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ: Tοµέας βοείου κρέατος Fact Sheet Ο τοµέας βοείου κρέατος είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος τοµέας παραγωγής στην Κοινότητα, αντιπροσωπεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...3 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2007R1234 EL 02.04.2012 010.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Μάρτιος 2015 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά στοιχεία Ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ του ΓΚΑΝΤΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης. Παρασκευή, 16 εκεµβρίου 2005 Εβδοµάδα: 50 ΕΤΟΣ: 13ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης. Παρασκευή, 16 εκεµβρίου 2005 Εβδοµάδα: 50 ΕΤΟΣ: 13ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ: ECC- ΑΠΕ - ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Παρασκευή, 16 εκεµβρίου 2005 Εβδοµάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 2009 ISSN 1831-0826 Ειδική έκθεση αριθ. 6 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ EL

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα