ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VACUUM CLEANER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VACUUM CLEANER"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VACUUM CLEANER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL Μοντέλο/Model: RC-172 Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα! Read the instruction manual carefully before using this vacuum cleaner! Για να προστατέψετε το περιβάλλον, μην πετάξετε αυτή τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα όταν τελειώσει η διάρκεια ζωής της. 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Προειδοποίηση: 1. Η συσκευή αυτή είναι μόνο για οικιακή χρήση. Προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους για την απορρόφηση σκόνης, αλλά δεν είναι κατάλληλη για βιομηχανικούς ή διακοσμητικούς χώρους. Δεν μπορεί να απορροφήσει νερό. 2. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, παρά μόνο αν παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 3. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Διαθέτει όμορφο σχήμα και πρωτότυπη σχεδίαση, που αντιπροσωπεύουν τη σύγχρονη μοντέρνα ζωή. Με μεγάλη απορροφητική ισχύ Μοτέρ 800W, μεγάλη απορροφητική ισχύς. Πολλαπλό φίλτρο για να αποφεύγεται η ρύπανση του αέρα Η χρήση του συστήματος πολλαπλού φίλτρου διασφαλίζει τον καθαρισμό όλης της σκόνης και διατηρεί τον αέρα από την έξοδο καθαρό. Μία συσκευή ταιριάζει με διάφορα στόμια απορρόφησης για πολλούς σκοπούς Διάφορα στόμια απορρόφησης χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση σκόνης από χαλιά ή σκληρά δάπεδα, αλλά επίσης και για την αφαίρεση της σκόνης από τοίχους, οροφές, καναπέδες, κρεβάτια και όλες τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Πιεστικά κουμπιά ποδιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για εύκολη λειτουργία Τα πιεστικά κουμπιά ποδιού σας απελευθερώνουν από την ανάγκη να σκύβετε, για εύκολη λειτουργία. Ισχύς απορρόφησης με ελεύθερη ρύθμιση Για να ρυθμίζετε την απορροφητική ισχύ από τη λαβή ροής αέρα και τη συσκευή. Ένδειξη γεμάτης σακούλας συλλογής σκόνης Όταν η σακούλα συλλογής σκόνης ή το φίλτρο αέρα γεμίσουν σκόνη, η ένδειξη γεμάτης σακούλας στο επάνω μέρος του σώματος της συσκευής καλύπτεται από κόκκινες ενδείξεις. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να αδειάσετε τη σακούλα συλλογής σκόνης ή να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα. 2

3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμπίπτει με την ονομαστική τάση της συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από την ηλεκτρική κουζίνα ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα με υψηλή θερμοκρασία, ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία της από την παραμόρφωση των πλαστικών μερών της (Εικ. 1). Μην λυγίζετε, τεντώνετε ή τραβάτε τον εύκαμπτο σωλήνα. Σταματήστε τη χρήση αν σπάσει ή φθαρεί ο σωλήνας και χρησιμοποιήστε το νέο σωλήνα. (Εικ. 2). Όταν θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή σας ή να διακόψετε τη λειτουργία της, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Όταν τη βγάζετε από την πρίζα, πιάστε το φις και μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος. (Εικ. 3). Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς σακούλα συλλογής σκόνης ή όταν η σακούλα συλλογής σκόνης είναι χαλασμένη ή μη τοποθετημένη. (Εικ. 4). Κατά την απορρόφηση, μην απορροφάτε ουσίες όπως λάσπη, πολτό, στάχτες ή αιχμηρά αντικείμενα. Διαφορετικά μπορεί να φράξει η σακούλα συλλογής σκόνης ή το φίλτρο αέρα και να προκληθεί ζημιά στο μοτέρ. Εάν απορροφηθούν τέτοιες ουσίες, καθαρίστε αμέσως τη σακούλα συλλογής σκόνης και το φίλτρο ροής αέρα. (Εικ. 5) Κατά τη χρήση, μην απορροφάτε κουβάρια μαλλιού, μεγάλα ρολά χαρτιού ή πλαστικών σάκων που μπορούν εύκολα να φράξουν την οπή αναρρόφησης ή το σωλήνα αναρρόφησης. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη ή παραμόρφωση του καλύμματος του σώματος της συσκευής. Εάν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η απορρόφηση, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία της συσκευής, βγάλτε την από την πρίζα και καθαρίστε την. (Εικ. 6) Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, πρέπει να χρησιμοποιείτε υγρό πανό εμποτισμένο σε νερό ή ουδέτερο απορρυπαντικό και σε καμία περίπτωση βενζίνη ή διαλυτικά. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια του σώματος της συσκευής. (Εικ.7) Κατά τη χρήση, μη φράζετε και μη σκεπάζετε την πίσω έξοδο για να μην εμποδίζεται η κανονική εξαγωγή του αέρα. Διαφορετικά, το μοτέρ θα καταστραφεί από υπερθέρμανση. Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή τον τεχνικό αντιπρόσωπό του ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Πιέστε το κουμπί στην κεφαλή του σωλήνα και τοποθετήστε την στην είσοδο της συσκευής έως ότου ασφαλίσει (Εικ.8). Αν θέλετε να βγάλετε το σωλήνα από τη συσκευή, πιέστε το κουμπί του σωλήνα πριν τον τραβήξετε έξω. (Εικ. 9). Τρόπος χρήσης των σωλήνων σύνδεσης και του καμπύλου σωλήνα. Για τη σύνδεση, βάλτε το μεγαλύτερο άκρο του σωλήνα σύνδεσης στη λαβή ροής αέρα και, στη συνέχεια, στρίψτε το μέχρι να στερεωθεί καλά. (Εικ. 10) Σύνδεση των σωλήνων Ανατρέξτε στα παραπάνω. (Εικ. 10) Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα με βούρτσα δαπέδου. Για τη σύνδεση, 3

4 εισάγετε το μικρότερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στο σωλήνα της βούρτσας δαπέδου και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον μέχρι να συνδεθεί σταθερά. (Εικ. 11). Όσον αφορά τη σύνδεση των σωλήνων σύνδεσης με το στόμιο σχισμής, ανατρέξτε στα παραπάνω. (Εικ. 10) Για να ξεκινήσετε τη χρήση Τραβήξτε προς τα έξω το καλώδιο ρεύματος. Το καλώδιο μπορεί να τραβηχτεί έξω μέχρι την κίτρινη ένδειξη. Δεν επιτρέπεται να το τραβήξετε περισσότερο από την κόκκινη ένδειξη (Εικ. 12). Κουμπί τροφοδοσίας Μετά τη σύνδεση στην πρίζα, πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας στο κάλυμμα του σώματος της συσκευής για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη λειτουργία. (Εικ. 13). Ρύθμιση της απορροφητικής ισχύος Μπορείτε να ελέγξετε την απορροφητική ισχύ όχι μόνο από το κουμπί ρύθμισης ταχύτητας αλλά και από το ρυθμιστή ροής αέρα στη λαβή. (Εικ.14, 15) Τρόπος χρήσης Για τις γωνίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνδυαστικό στόμιο (Εικ. 16) Για καναπέδες, κουρτίνες ή διακοσμητικές επιφάνειες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα καναπέδων. Για κουβέρτες και δάπεδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα δαπέδου. (Εικ. 17) Καθαρισμός σακούλας συλλογής σκόνης και αντικατάσταση εξαρτημάτων. Όταν η ένδειξη της σκούπας στο επάνω μέρος του σώματος της συσκευής είναι γεμάτο με κόκκινες ενδείξεις, αυτό σημαίνει ότι η σακούλα συλλογής σκόνης έχει γεμίσει με σκόνη. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη χάρτινη σακούλα συλλογής σκόνης και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα όταν φράξει. (Εικ. 18) Αντικατάσταση της σακούλας συλλογής σκόνης 1) Ανασηκώστε το μοχλό του μπροστινού καλύμματος για να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα (Εικ. 19). 2) Για να αφαιρέσετε τη σακούλα συλλογής σκόνης από τη βάση της σακούλας συλλογής σκόνης (Εικ. 20). 3) Εάν χρησιμοποιείτε χάρτινη σακούλα συλλογής σκόνης, αντικαταστήστε την με μια καινούργια. Εάν χρησιμοποιείτε πάνινη σακούλα συλλογής σκόνης, αφαιρέστε το κλιπ, ανοίξτε τη σακούλα συλλογής σκόνης και αδειάστε τη σκόνη και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την ξανά στη θέση της για περαιτέρω χρήση, αφού σφραγίσετε τη σακούλα ξανά (Εικ. 21). 4) Για να συναρμολογήσετε τη σακούλα συλλογής σκόνης, θα πρέπει να πιέσετε το κουμπί του μοχλού στη βάση της σακούλας και να εισαγάγετε τη σακούλα συλλογής σκόνης στις δύο υποδοχές και, στη συνέχεια, να αφήσετε το κουμπί, για να στερεωθεί η σακούλα συλλογής σκόνης (Εικ. 22). 5) Αν η σακούλα συλλογής σκόνης έχει σχιστεί, αντικαταστήστε την αμέσως. 4

5 Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα και αναποδογυρίστε τη βάση της σακούλας συλλογής σκόνης για να αφαιρέσετε το φίλτρο για καθάρισμα ή αντικατάσταση (Εικ. 23). Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα εξόδου Πιέστε το μοχλό του σωλήνα εξόδου αέρα του καλύμματος για ν απελευθερώσετε το κάλυμμα της εξόδου αέρα καθαρισμό ή αντικατάσταση (Εικ. 24). Καθάρισμα του φίλτρου αέρα εισόδου και εξόδου (Εικ. 25). 1) Τοποθετήστε το φίλτρο σε τρεχούμενο νερό για ξέπλυμα. 2) Σκουπίστε το φίλτρο με μια πετσέτα και, στη συνέχεια, αφήστε το να στεγνώσει σε δροσερό μέρος. 3) Στεγνώστε το φίλτρο σε σημείο που αερίζεται καλά και προσέξτε να μην το ζεστάνετε πολύ, έτσι ώστε να αποφύγετε την παραμόρφωση από υψηλή θερμοκρασία. Προειδοποίηση: Μην πλένετε το φίλτρο στο πλυντήριο και μην το στεγνώνετε με πιστολάκι για τα μαλλιά. Τύλιγμα καλωδίου ρεύματος Όταν δεν βρίσκεται σε χρήση η συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί τυλίγματος του καλωδίου για να τυλιχτεί το καλώδιο (Εικ. 26). Για την αποθήκευση της συσκευής Τοποθετήστε την πλαστική υποδοχή του σωλήνα σύνδεσης στη βάση της συσκευής ή στο άγκιστρο στήριξης στο πίσω μέρος της συσκευής. (Εικ. 27) Τοποθετήστε το συνδυαστικό στόμιο στην οπή αξεσουάρ στο κάτω μέρος του σώματος της συσκευής μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης (Εικ. 28). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ονομαστική τάση: V~, 50/60Hz Ισχύς: RC-172:800W 5

6 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ελέγξτε τις ακόλουθες λεπτομέρειες πριν μεταφέρετε τη συσκευή σας για επισκευή σε μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Το μοτέρ δεν λειτουργεί. Η απορροφητική ισχύς γίνεται αδύναμη. Το καλώδιο ρεύματος δεν τυλίγεται πλήρως. Το καλώδιο ρεύματος δεν ξετυλίγεται Το καλώδιο ρεύματος τυλίγεται αυτόματα Δεν υπάρχει ρύθμιση ταχύτητας 1. Ελέγξτε εάν το φις είναι σταθερά τοποθετημένο στην πρίζα. 2. Ελέγξτε αν ο διακόπτης ρεύματος της συσκευής είναι ανοιχτός. 3. Ελέγξτε μήπως ο θερμοευαίσθητος θερμοστάτης είναι κλειστός λόγω υπερθέρμανσης. 1. Ελέγξτε εάν ο εύκαμπτος σωλήνας, η βούρτσα δαπέδου ή ο σωλήνας σύνδεσης έχουν φράξει. 2. Ελέγξτε μήπως η σακούλα έχει γεμίσει. 3. Ελέγξτε αν το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο και ο συνδετικός σωλήνας έχει συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος έχει συστραφεί. Το καλώδιο μπορεί να έχει συστραφεί. Η θέση σταθεροποίησης του καλωδίου από το μηχανισμό τυλίγματος του καλωδίου μπορεί να είναι εκτός ελέγχου. Ο μηχανισμός ρύθμισης της ταχύτητας μπορεί να μη λειτουργεί 1. Συνδέστε το φις ξανά στην πρίζα για να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει ρεύμα. 2. Στη συνέχεια, ανοίξτε πάλι τον διακόπτη ρεύματος. 3. Μόλις κρυώσει το μοτέρ, η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα να λειτουργεί. 1. Αφαιρέστε αμέσως τα εμπόδια. 2. Αδειάστε τη σκόνη. 3. Καθαρίστε τη σακούλα συλλογής σκόνης για την επανασυναρμολόγηση των σωλήνων σύνδεσης. Τραβήξτε προς τα έξω το καλώδιο ρεύματος μέχρι το ορισμένο μήκος και ξανατυλίξτε το. Ξανατυλίξτε ή τραβήξτε το καλώδιο μέσα και τα έξω αρκετές φορές πατώντας το κουμπί τυλίγματος του καλωδίου. Τραβήξτε το καλώδιο ρεύματος 4-5 φορές. Εάν εξακολουθεί να τυλίγεται αυτόματα, ζητήστε επισκευή από μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις. Επανεκκινήστε τη συσκευή μερικές φορές και εάν συνεχίσει να μη λειτουργεί, επικοινωνήστε με μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις. Το μπροστινό κάλυμμα δεν κλείνει. Η ένδειξη γεμάτης σακούλας καλύπτεται από κόκκινες ενδείξεις Ελέγξτε εάν υπάρχει η σακούλα συλλογής σκόνης ή εάν το μπροστινό κάλυμμα έχει παραμορφωθεί χωρίς η σακούλα συλλογής σκόνης να είναι σε σωστή θέση. Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένη η βούρτσα δαπέδου, ο εύκαμπτος σωλήνας ή ο μακρύς εύκαμπτος σωλήνας. Ελέγξτε εάν η σακούλα συλλογής σκόνης έχει γεμίσει και το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο. Τοποθετήστε τη σακούλα συλλογής σκόνης στη σωστή θέση και, στη συνέχεια, μεταφέρετε τη συσκευή στην εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις. Αφαιρέστε αμέσως τα εμπόδια. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη σακούλα συλλογής σκόνης. Καθαρίστε το φίλτρο εισόδου αέρα. 6

7 ENGLISH FEATURES Warning:1.This appliance is for household use only, It is only used indoors for dust, but not applied for industrial or decorating areas. It can not suck in water. 2.This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 3.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Streamline mold-making and original design, representing modern fashionable life. With strong suction power 800W motors, strong suction power. Multi-filter to avoid the second air pollution Using the multi-filter system ensures cleaning out all the dust, and keep the air clean from the outlet. One appliance fit with various suction nozzles for multi-purposes Various suction nozzles are used to suck up dust on carpet or hard floor but also to remove dust on wall, ceiling, couch, bed and all home electric appliance. Pedal on/off buttons for easy operation Pedal on/off buttons can release you from stooping for easy operation. Suction power with freely regulation To regulate the suction power on the air flow handle and unit. Dust bag full indicator function When the dust bag or the air filter is full of dust, the dust full indicator on top of the body will be covered by red indications. This shows that you need to empty the dust bag or clean the air filter. 7

8 PRECAUTIONS Before using, please make sure the network voltage coincides with the product rated voltage. Keep the appliance away from stove or any other high temperature objects so as not to influence its operation by deforming its plastic parts.(fig.1) Do not bend, extrude or pull by the flexible hose, Stop using the broken or damaged hose, instead to use the new hose. (Fig.2) When you need to clean your appliance or stop operation, unplug from the power outlet. When unplugging, be sure to hold the plug, but not pull or carry by the power cord.(fig.3) Never use the appliance without dust bag or when the dust bag is broken or not assembled.(fig.4) When sucking, do not suck up particles as mud, paste,wall ashes, or sharp articles. otherwise it may result in obstruction to the dust bag or air filter or damage to the motor. If sucking up these particles, please immediately clean the dust bag and air flow filter.(fig.5) When in use, do not suck up suck hair rolls, large paper rolls or plastic bags which may easily lead to block the suction hole or suction tube or hose. Other wise it may cause breakdown or deforming of body cover. If any block occur to the suction,immediately stop operation by unplugging from the outlet for cleaning.(fig.6) When cleaning the appliance, wet cloth soaked with water or neutral detergent shall be used instead of gasoline or banana water. Otherwise it may lead to breakage of fadedness of the body cover.(fig.7) When in use, do not block or shelter the rear outlet cover to avoid influencing normal air exhaustion. Otherwise, the motor will be damaged by overheat. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. HOW TO ASSEMBLE Push the button of hose head, and insert it into unit inlet until locked (fig.8) If want to pull out the hose from unit, please press the button on the hose before pull out.(fig.9) How to use connecting tubes and curved wand? When connecting, insert the bigger end of the connecting tube into air flow handle and then swivel it to firm connection. (fig.10) Connection of the tubes. Refer to the above said.(fig.10) Connection of connecting tube with floor brush. For connection, insert the smaller end of connecting tube into the tube on the floor brush, and then swivel it to firm connection.(fig.11) Regarding the connection of connecting tubes with crevice nozzle, refer to the above said.(fig.10) 8

9 To start operation Pull out the power cord The power cord can be pulled out as long as it is marked with yellow color. It is forbidden to exceed the red mark (fig.12) Power button After plugging into electrical power outlet, press the power button on the body cover to control start and stop.(fig.13) Regulation of suction power You can control suction power not only by speed regulation knob but also by air flow regulator on handle. (fig.14, 15) How to use For corner or crevice place, you can use combi nozzle(fig.16) For couch, curtain or decoration surfaces, the sofa brush should be used. And the floor brush is used for blanket and floor.(fig.17) Cleaning dust bag and replacing parts. When the cleaner indicator on top of the body is filled with red indications, it means the dust bag is full of dust. You need to replace paper dust bag and clean the air filter when clogged.(fig.18) Replacing the dust bag 5) Lift up by the front cover clamp to open the front cover (fig.19) 6) To take out the dust bag from dust bag holder.(fig.20) 7) If you use a paper dust bag, replace it with a new one. If a cloth dust bag, Take out the clip and open the dust bag to empty dust then insert it back to Its Position for further use by sealing the bag well with the clip.(fig.21) 8) Assembling the dust bag, you should press the clamp button on the bag holder, and insert the dust bag into the two slots, then release the button to clip the dust bag.(fig 22) 5) If the dust bag is broken, replace it immediately. Replacing the front cover and turn the dust bag holder over to take out the filter for cleaning or replace a new one.(fig.23) Replacing the air outlet filter Press the clamp position of the air outlet cover to discharge the air outlet cover for clean up or a new replacement.(fig.24) 9

10 Cleaning the air inlet and outlet filter.(fig.25) 1) Put the filter into running water for rinsing. 2) Remove some water by patting the filter with towel, then dry it in cool place. 3) Dry the filter in a ventilation place, take care not to bake it so as to avoid being deformed by high temperature. Warning: Neither wash the filter in a washing machine nor dry it with a hair dryer. Power cord rewinding When not in use, unplug from the electrical power outlet and then press the cord rewinding button to feed back the power cord.(fig.26) For storage Insert the plastic holder of the Connecting tube into the unit base or holder hook on the back unit. (Fig.27) Put the combination crevice nozzle in the accessory hole in the bottom of the body after finishing suction.(fig.28) TECHNICAL SPECIFICATIONS Rating voltage: V~, 50/60Hz Power: RC-172:800W 10

11 TROUBLE SHOOTING GUIDE Please check the following details before you have your appliance repaired in an authorized servicing department. Problem Possible reason Solution 1. Check if the power plug is firmly inserted into the outlet. 2. Check if the power switch of the appliance is on. 3. Check if the heat sensitive thermostat be off due to overheating. Motor can t work Suction power becomes weak Power cord will not fully feed back Power cord can not be taken out Power cord rewinds itself No speed regulation Front cover can't be closed Dust full is indicator covered by red indications 1. Check if the hose, floor brush or connecting tube is clogged. 2. Check if the dust is full; 3. Check if the air filter is clogged, the connecting tube is correctly attached. Check if the power cord is twisted. The power cord may be twisted. The inertial rewinding by the cord rewinder device may lead to be out of control. The speed regulation device may be out of control Check if no dust bag is put inside or the front cover deformed without dust bag in good position. Check if the floor brush, the hose or the long connecting tube is blocked. See if the dust bag is full and the air filter is clogged. 1. Insert the plug back again into the outlet to secure it is switched on. 2. And then turn the power switch on. 3. After the motor be cool off, the unit will restart working automatically. 1. Immediately remove the obstruction. 2. Empty dust. 3. Clean the dust bag for reassembly of connecting tubes. Pull out the power cord at its certain length and rewind it. Rewind or pull the cord in or out for several times by pressing the power cord rewind button. Pull the power cord out in for 4-5 times. If still rewinds itself, ask for an authorized servicing department for repair. Restart the appliance for reuse at several times, if it is exactly out of control, ask for an authorized servicing department. Put the dust bag in good position and then take the appliance to the authorized servicing department. Immediately remove obstructions away. Clean or replace the dust bag. Clean the air inlet filter. 11

12 12

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Σκούπα Vacuum Cleaner AC-1108

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Σκούπα Vacuum Cleaner AC-1108 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Fan Heater Αερόθερμο. Model / Μοντέλο KHFN-2021 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Fan Heater Αερόθερμο. Model / Μοντέλο KHFN-2021 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Fan Heater Αερόθερμο Model / Μοντέλο KHFN-2021 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Bathroom Fan Heater KHFN-2021. This owner

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Model / Μοντέλο KCF-70 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Ceramic Fan

Διαβάστε περισσότερα

Mica Panel Heater Θερμαντικό Mica Panel

Mica Panel Heater Θερμαντικό Mica Panel Mica Panel Heater Θερμαντικό Mica Panel Model / Μοντέλο KPMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing the panel heater Kerosun KPMC-20.

Διαβάστε περισσότερα

SCH-17 Convection Heater Θερμοπομπός

SCH-17 Convection Heater Θερμοπομπός SCH-17 Convection Heater Θερμοπομπός GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: EM5186 Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: KRMC-15 / KRMC-20 / KRMC-25 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable

Διαβάστε περισσότερα

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 European patent No.1367337 GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 8 ENGLISH PLEASE

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: TKRMC-15 / TKRMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric

Διαβάστε περισσότερα

WET & DRY VACUUM CLEANER PNTS 1300 B2

WET & DRY VACUUM CLEANER PNTS 1300 B2 WET & DRY VACUUM CLEANER PNTS 1300 B2 WET & DRY VACUUM CLEANER Translation of original operation manual ΣΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

WET AND DRY CLEANER PNTS 1500 A1

WET AND DRY CLEANER PNTS 1500 A1 WET AND DRY CLEANER PNTS 1500 A1 WET AND DRY CLEANER Translation of original operation manual ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Before reading, unfold the

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος μικροκυμάτων. Οδηγίες χρήσης και Οδηγός ψησίματος. φανταστείτε τις δυνατότητες. www.samsung.com/register. MW71b

Φούρνος μικροκυμάτων. Οδηγίες χρήσης και Οδηγός ψησίματος. φανταστείτε τις δυνατότητες. www.samsung.com/register. MW71b MW71b Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες χρήσης και Οδηγός ψησίματος φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung. Δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica

Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica Models / Μοντέλα KTMC-15 / KTMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7 2 ENGLISH OWNERS INSTRUCTION MANUAL Congratulations

Διαβάστε περισσότερα

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR Freezer - Fridge ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR Freezer - Fridge ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ DOUBLE DOOR REFRIGERATOR Freezer - Fridge Instruction booklet ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ...2 Οδηγίες ασφαλείας...2 Προειδοποιήσεις ασφαλείας...3 Εγκατάσταση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DIGITAL MICA HEATER ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA Model / Μοντέλο: MMH-20035 Keep these instructions in a safe place for future reference. Φυλάξτε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER

TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER Instruction booklet ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης GN140-DFS1415 Index BEFORE USING THE APPLIANCE... 2 General warnings... 2 Old and out-of-order

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμηχάνημα 5 σε 1 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Μόνο Ψύξη) ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Πολυμηχάνημα 5 σε 1 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Μόνο Ψύξη) ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Οδηγίες Χρήσης User s Manual Πολυμηχάνημα 5 σε 1 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Μόνο Ψύξη) ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Multifunctional Unit 5 in 1 PORTABLE AIR CONDITIONER (Only Cooling)

Διαβάστε περισσότερα

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Model / Μοντέλο: FSTC-40 GB GR OWNER S MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER Instruction booklet. ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης UND1011W

TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER Instruction booklet. ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης UND1011W TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER Instruction booklet ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης UND1011W Index BEFORE USING THE APPLIANCE... 2 General warnings... 2 Old and out-of-order

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPZ-801 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛ.ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ELECTRIC DIRECT JUICER Μοντέλο / Model : JC5508-A AC220-240V 50Hz - 80W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPF-609 AC230V 50Hz - 1800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

RKI-18/RKO-18. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-18/RKO-18. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-18/RKO-18 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901374 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα