ΣΑΓΗΡΧΝ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΚΔΝΣΡΟ ΑΚΣΖ ΠΡΧΣΖ ΑΜΜΟΤΓΗΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 28/7/ /8/ /8/ /8/2010 ΣΡΑΣΟΝΗ,ΚΔΝΣΡΗ ΚΗ ΠΛΑΕ ΗΔΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ ΗΔΡΗΟ-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΓΗΡΧΝ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΚΔΝΣΡΟ ΑΚΣΖ ΠΡΧΣΖ ΑΜΜΟΤΓΗΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 28/7/2010 12/8/2010 17/8/2010 22/8/2010 ΣΡΑΣΟΝΗ,ΚΔΝΣΡΗ ΚΗ ΠΛΑΕ ΗΔΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ ΗΔΡΗΟ-"

Transcript

1 ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΑ ΤΓΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΩΝ - ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΚΩΓΙΚΟ ΓΔΙΓΜΑΣΟ ΓΗΜΟ Γ.ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ ΗΜΔΙΟ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ ΑΚΣΗ ΝΟΜΟ B ΙΟΤΛΙΟΤ Α ΑΤΓΟΤΣΟΤ Β ΑΤΓΟΤΣΟΤ Γ ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΧΣΖ ΑΜΜΟΤΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΚΔΝΣΡΟ ΒΗΝΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΣΑΡΣΟΝΗΟΤ ΑΜΜΟΤΛΗΑΝΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ, 'GERMANY' ΝΔΟΝ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΣΡΑΣΟΝΗ,ΚΔΝΣΡΗ ΚΗ ΠΛΑΕ 'MOUNT ATHOS' ΗΔΡΗΟ ΗΔΡΗΟ- ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟΤ ΗΔΡΗΟ- ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ BEACH BAR COCOA ΗΔΡΗΟ- ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ BEACH BAR COSTA COSTA ΝΔΑ ΡΟΓΑ 'VILLA LILA' ΝΔΑ ΡΟΓΑ BEACH BAR ΞΔΡΞΖ ΝΔΑ ΡΟΓΑ ΑΛΤΚΔ ΑΒΓΖΜΗΧΣΖ ΑΜΜΟΤΛΗΑΝΖ SAVANA ΑΛΤΚΔ ΑΜΜΟΤΛΗΑΝΖ ΔΚΚΛΖΗΑ ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 'AKRATHOS' THEOXENIA ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ ΚΑΜΠΟΤΓΖ ΚΑΜΠΟΤΓΗ 1 AKTI ΚΑΜΠΟΤΓΗ 1 ΑΜΜΟΤΛΗΑΝΖ 'AGIONISI' ΠΟΡΣΟ ΑΓΗΟ

2 Τ XENIA OURANOUPOLIS 'EAGLES PALLAS' BUNGALOWS ARISTOTELES ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ- ΚΑΛΑ ΚΟΗΝ.ΠΛΑΕ COMITSA ΣΕΑΦΑ FILIPPOS ΣΡΤΠΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ - ΣΑΓΗΡΟΝ ΡΟΓΗΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΑΜΜΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΠΤΡΓΑΓΗΚΗΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΗΑ ΠΤΡΓΑΓΗΚΗΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΗΑ ΓΟΜΑΣΗΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΓΔΒΔΛΗΚΗ ΠΑΝΑΓΗΑ ΠΤΡΓΑΓΗΚΗΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΜΠΟ ΣΟΡΧΝΖ ΤΚΔΑ ΚΔΝΣΡΟ ΣΟΡΧΝΖ ΤΚΔΑ ΣΟΡΧΝΖ ΤΚΔΑ ΣΟΡΧΝΖ ΑΡΣΖ ΣΟΡΧΝΖ ΑΡΣΖ ΚΑΛΑΜΗΣΗ 'ERMIONI' 'SARTI BEACH' KAFE ΔΜΜΑΝΟΤΔΛΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΟΡΧΝΖ ΚΑΛΑΜΗΣΗ- ΚΑΛΑΜΗΣΗ- ERMIONI ΑΡΣΖ ΑΡΣΖ ΣΟΡΧΝΖ ΤΚΔΑ ΚΔΝΣΡΟ ΠΑΡΑΛΗΑ ΤΚΗΑ ΣΟΡΧΝΖ ΑΡΣΖ, ΜΔΟΝ ΠΛΑΣΑΝΗΣΗ ΣΟΡΧΝΖ ΑΡΣΖ, ΜΔΟΝ ΑΡΜΔΝΗΣΖ ΗΘΧΝΗΑ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ ΒΟΤΡΒΟΤΡΟΤ ΗΘΧΝΗΑ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΛΗΒΡΟΥΗΟ ΗΘΧΝΗΑ ΓΔΞΗΟ ΑΚΡΟ ΛΗΒΡΟΥΗΟ ΗΘΧΝΗΑ HOTEL ΑΝΣΗΓΟΝΖ ΛΗΒΡΟΥΗΟ ΗΘΧΝΗΑ VILLA MARY ΛΗΒΡΟΥΗΟ ΗΘΧΝΗΑ 9ης ΟΓΟΤ ΛΗΒΡΟΥΗΟ ΗΘΧΝΗΑ ΑΡΗΣΔΡΟ ΑΚΡΟ ΛΗΒΡΟΥΗΟ ΗΘΧΝΗΑ ΝΗΚΖΣΖ 'TORONEOS',ΑΡΗΣΔ ΡΑ ΠΡΟΒΛΖΣΑ ΝΗΚΖΣΖ

3 ΗΘΧΝΗΑ ΝΗΚΖΣΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ - ΝΗΚΖΣΖ- ΚΑΛΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ ΗΘΧΝΗΑ ΓΧΓΧΝΖ ΝΗΚΖΣΖ- ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ ΗΘΧΝΗΑ HOTEL XENIOS ΝΗΚΖΣΖ- ZEUS ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ ΗΘΧΝΗΑ ΟΓΟ ΣΡΑΣΑ ΝΗΚΖΣΖ- ΓΗΑΛΟΤ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ ΗΘΧΝΗΑ ΝΗΚΖΣΖ- ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ ΗΘΧΝΗΑ HOTEL SAPFO ΝΗΚΖΣΖ- BEACH ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ ΗΘΧΝΗΑ ΝΗΚΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΛΟΓΡΗΑ ΗΘΧΝΗΑ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ 'ASSA MARIS' ΔΛΑΗΧΝ ΗΘΧΝΗΑ ΝΗΚΖΣΖ 'ΒΗΡΓΗΝΗΑ' ΔΛΗΑ ΗΘΧΝΗΑ ΝΗΚΖΣΖ Τ ΔΛΗΑ 2 'ΑΝΘΔΜΟΤ' ΗΘΧΝΗΑ ΝΗΚΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΑΗ ΓΗΑΝΝΖ ΗΘΧΝΗΑ ΝΗΚΖΣΖ ΜΑΚΡΤΑ 'PORFI' ΛΑΓΚΑΓΑ ΚΔΝΣΡΟ ΗΘΧΝΗΑ ΝΗΚΖΣΖ ΛΑΓΟΜΑΝΓΡΑ 'LAGOMANDRA' ΗΘΧΝΗΑ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ LACARA ΚΟΤΣΛΟΤΜΟΤΗ ΗΘΧΝΗΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ 'ΗΘΧΝΗΑ'- 'ΜΔΛΗΣΧΝ' ΠΟΡΣΟ ΚΑΡΡΑ ΗΘΧΝΗΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΟΥΖ - ΠΟΡΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΡΡΑ,ΚΟΥΖ ΗΘΧΝΗΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΡΗΝΑ PORTO ΠΟΡΣΟ CARRAS ΚΑΡΡΑ,MARINA ΗΘΧΝΗΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ Τ ΜΑΡΜΑΡΑ A 'ΑΕΑΠΗΚΟ' ΗΘΧΝΗΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ, ΑΠ ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΜΑΡΜΑΡΑ B ΗΘΧΝΗΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΗΘΧΝΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΟ, ΡΔΓΚΟ VILLAGE ΠΑΡΑΓΔΗΟ,ΜΔΟ Ν ΜΑΡΜΑΡΑ C ΜΑΡΜΑΡΑ C

4 ΗΘΧΝΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΟ, ΑΡΗΣΔΡΟ ΑΚΡΟ ΜΑΡΜΑΡΑ C ΗΘΧΝΗΑ ΜΠΑΝΗΔΡΔ, ΜΑΡΜΑΡΑ D ΠΔΡΗΠΣΔΡΟΤ ΗΘΧΝΗΑ ΜΠΑΝΗΔΡΔ, ΜΔΟΝ ΜΑΡΜΑΡΑ D ΗΘΧΝΗΑ ΜΠΑΝΗΔΡΔ, ΑΡΗΣΔΡΟ ΑΚΡΟ ΜΑΡΜΑΡΑ D ΗΘΧΝΗΑ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΑΛΟΝΗΚΗΟΤ ΟΡΜΤΛΗΑ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ - ΚΑΛΑ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΟΡΜΤΛΗΑ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ,S ΟΡΜΤΛΗΑ ΟΡΜΤΛΗΑ ΟΡΜΤΛΗΑ ΟΡΜΤΛΗΑ ΟΡΜΤΛΗΑ ΟΡΜΤΛΗΑ ΟΡΜΤΛΗΑ ΟΡΜΤΛΗΑ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΠΑΛΛΖΝΖ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟ ΠΑΛΛΖΝΖ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟ ΠΑΛΛΖΝΖ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟ ΠΑΛΛΖΝΖ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΑΛΛΖΝΖ ΥΑΝΗΧΣΖ ΠΑΛΛΖΝΖ ΥΑΝΗΧΣΖ ΠΑΛΛΖΝΖ ΥΑΝΗΧΣΖ 'SARGANI' 'OLYMBICO' SITHON 'ΦΗΛΗΠΠΔΗΟ' 'PHILOXENIA' ΓΔΡΑΚΗΝΑ Τ 'MARTHA'S HOUSE' ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ - ΚΑΛΑ,ΞΔΝΟΓΟΥΔΗ Ο 'AKROGIALI' ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ ΚΟΤΡΜΠΑΣΖ Τ 'ΠΟΛΤΥΡΟΝΟ' LOUTRA BEACH - ΚΑΛΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ 'SOUSOURAS' 'PELLA BEACH' ARGANI ΒΑΣΟΠΔΓΗ- OLYMBICO ΒΑΣΟΠΔΓΗ-SITHON ΦΑΚΟΤΓΗΑ ΦΑΚΟΤΓΗΑ ΓΔΡΑΚΗΝΖ ΒΟΤΡΛΑ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΑΝΗΧΣΖ ΥΑΝΗΧΣΖ ΥΑΝΗΧΣΖ

5 ΠΑΛΛΖΝΖ ΠΔΤΚΟΥΧΡΗΟΤ ΜΔΟΝ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ ΠΔΤΚΟΥΧΡΗ ΠΑΛΛΖΝΖ ΠΔΤΚΟΥΧΡΗΟΤ 'PELY' ΠΔΤΚΟΥΧΡΗ ΠΑΛΛΖΝΖ ΠΔΤΚΟΥΧΡΗΟΤ 'KOSTIS' ΠΔΤΚΟΥΧΡΗ ΠΑΛΛΖΝΖ ΠΑΛΗΟΤΡΗΟΤ 'PORT MARINA' ΠΑΛΗΟΤΡΗ ΠΑΛΛΖΝΖ ΠΑΛΗΟΤΡΗΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΓΛΑΡΟΚΑΒΟ ΠΑΛΛΖΝΖ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΟΗΚΗΑ Γ.ΑΛΔΞΗΑΓΖ ΗΓΖΡΟΠΟΡΣΟ ΠΑΛΛΖΝΖ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΘΔΖ ΗΓΖΡΟΠΟΡΣΟ ΗΓΖΡΟΠΟΡΣΟ ΠΑΛΛΖΝΖ ΝΔΑ ΚΗΧΝΖ ANEMI BEACH ΝΔΑ ΚΗΧΝΖ ΠΑΛΛΖΝΖ ΝΔΑ ΚΗΧΝΖ ΝΔΑ ΚΗΧΝΖ- 'SKIONI BEACH' ΚΟΗΝ.ΠΛΑΕ ΠΑΛΛΖΝΖ ΠΑΛΗΟΤΡΗΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ ΥΡΟΤΧ ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΑΛΑΝΓΡΑ 'POSSIDI HOLIDAYS' ΠΟΔΗΓΗ ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΑΛΑΝΓΡΑ ΔΟΣ ΠΟΔΗΓΗ ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΑΛΑΝΓΡΑ ΜΔΝΓΖ ΚΑΛΛΑΝΓΡΑ ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΑΛΑΝΓΡΑ ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ ΠΟΔΗΓΗ ΚΑΛΛΑΝΓΡΑ 2 (ΠΟΔΗΓΧΝ) ΚΑΑΝΓΡΑ ΦΟΤΡΚΑ ΚΑΛΑ,ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΦΟΤΡΚΑ ΚΑΑΝΓΡΑ ΦΟΤΡΚΑ ΦΟΤΡΚΑ,ΑΓ.ΗΧΑΝΝ 'AVRA' Ζ ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΗΒΖΡΖ ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ ΠΛΖΗΟΝ Τ ΔΛΑΝΖ,ΗΒΖΡΖ 'ELANI BAY' ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ SANY ΑΝΖ B ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ ΔΠΡΟΘΔΝ Τ 'PARADISE ΑΝΖ 1 SIMANDRO BEACH' ΚΑΑΝΓΡΑ ΝΔΑ ΦΧΚΑΗΑ Y ΑΝΖ 2 'SANI BEACH' ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΑΑΝΓΡΔΗΑ 'SANI BEACH PHOCEA CLUB' ΑΝΖ 3

6 ΚΑΑΝΓΡΑ ΝΔΑ ΦΧΚΑΗΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΠΛΑΕ - ΚΑΛΑ,ΞΔΝΟΓΟΥΔΗ Ν.ΦΧΚΑΗΑ Ο 'ALEXANDROS' ΚΑΑΝΓΡΑ ΝΔΑ ΦΧΚΑΗΑ ΚΔΝΣΡΟ Ν.ΦΧΚΑΗΑ- ΠΛΑΚΑΡΑ ΚΑΑΝΓΡΑ ΑΦΤΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΑΦΤΣΟ - ΒΑΡΚΔ ΚΑΑΝΓΡΑ ΑΦΤΣΟΤ Τ ΑΦΤΣΟ ΑΦΤΣΟ ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΑΛΛΗΘΔΑ Τ ΚΑΛΛΗΘΔΑ 1 'ΑΜΜΧΝ ΕΔΤ' ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΑΛΛΗΘΔΑ Τ ΚΑΛΛΗΘΔΑ 2 'ATHOS PALACE' ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΡΤΟΠΖΓΖ ΚΔΝΣΡΟ EOT ΚΡΤΟΠΖΓΖ ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΡΤΟΠΖΓΖ 'ALEXANDER THE ΚΡΤΟΠΖΓΖ 2 GREAT' ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΡΤΟΠΖΓΖ ΠΛΑΕ ΠΖΓΑΓΑΚΗΑ ΚΡΤΟΠΖΓΖ ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΡΤΟΠΖΓΖ 'KASSANDRA ΚΡΤΟΠΖΓΖ 4 PALACE' ΚΑΑΝΓΡΑ ΚΑΛΑΝΓΡΑ ΚΔΝΣΡΟ ΑΗΓΑΗΟΠΔΛΑΓΗΣΗΚ Α 'PORTES BEACH' ΝΔΑ ΠΟΣΗΓΑΗΑ ΝΔΑ ΠΟΣΗΓΑΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΑ ΠΟΣΗΓΑΗΑ ΑΓΗΟΤ ΜΑΜΑ ΟΤΕΟΤΝΖ Τ 'ΠΟΣΗΓΑΗΑ ΠΑΛΛΑ' ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΡΣΔ 1 ΠΟΡΣΔ 2 ΑΓΗΟ ΜΑΜΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΑΗΧΝΑ OCEANIA CLUB ΔΛΑΗΧΝΑ ΦΛΟΓΖΣΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΦΛΟΓΖΣΑ ΝΔΑ ΠΟΣΗΓΑΗΑ 'GOLDEN BEACH' ΣΟΡΧΝΑΗΟ

7 ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ Ν.ΗΛΑΣΧΝ ΑΡΗΣΔΡΟ ΑΚΡΟ ΠΑΡΑΛΗΑ ΒΔΡΓΗΑ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ Ν.ΗΛΑΣΧΝ ΓΔΞΗΟ ΑΚΡΟ ΠΑΡΑΛΗΑ ΒΔΡΓΗΑ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ ΜΔΟΝ ΝΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΑ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ ΑΡΗΣΔΡΟ ΑΚΡΟ ΜΤΚΟΝΗΑΣΗΚΑ- ΓΔΧΠΟΝΗΚΑ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ ΓΔΞΗΟ ΑΚΡΟ ΜΤΚΟΝΗΑΣΗΚΑ- ΓΔΧΠΟΝΗΚΑ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΚΑΛΗΚΡΑΣΔΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΚΤΑΝΖ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28/7/2010 12/8/2010 27/8/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ ΒΙΝΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28/7/2010 12/8/2010 27/8/2010

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28/7/2010 12/8/2010 27/8/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ ΒΙΝΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28/7/2010 12/8/2010 27/8/2010 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ 2010 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΚΤΗ ΝΟΜΟΣ 64121501 64120501 64121001 64121901 64120601 64120701 64120702

Διαβάστε περισσότερα

KENTRIKI MACEDONIA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

KENTRIKI MACEDONIA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV MACEDONIA MAKEDONIA BP11018 GR1220030154030101 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22-Μαϊ 12-Ιουν 10-Ιουλ 7-Αυγ 4-Σεπ 2-Οκτ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ MAKEDONIA BP11018

Διαβάστε περισσότερα

KENTR-ANAT-DYTMACED VOR AIGAIO. ETRS 89 Longitude_BW. 4Km NATIONAL ROAD ALEXANDROUPOLI- KOMOTINI

KENTR-ANAT-DYTMACED VOR AIGAIO. ETRS 89 Longitude_BW. 4Km NATIONAL ROAD ALEXANDROUPOLI- KOMOTINI ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ BWID ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ BWName ETRS 89 Longitude_BW ETRS 89 Latitude_BW ΕΓΣΑ 87 EASTING ΕΓΣΑ 87 NORTHING ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ GR1110010171010101 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ξενοδοχείων της Χαλκιδικής

Κατάλογος Ξενοδοχείων της Χαλκιδικής Κατάλογος της Χαλκιδικής Καλλιθέας ADONIS ADONIS, ΠΟΠΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, TK 63077 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 2374025100, fax: 22045, e- mail: info@adonis-hotel.gr, URL: adonishotel.gr, Κατηγορία: 1*, Κλίνες: 31, Καλλιθέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013 Anastasia aptms - Φούρκα 28.04.13-01.06.13-26.09.13-31.05.13 25.09.13 31.10.13 Double Room- BB 2Ad 30 45 30 Double Room- BB 2Ad+1ch(2-11) 30 45 30 Double Room- BB 2Ad+2ch(2-11)

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Α Κ Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Κ Α Β Α Λ Α X A Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η

Θ Ρ Α Κ Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Κ Α Β Α Λ Α X A Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η Θ Ρ Α Κ Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Κ Α Β Α Λ Α ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 09/06-10/07 4 A/I 142 205 100-12 δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Julia Htl 2*+ Φούρκα ΟΦΗ ATOMA 31.05.12-01.07.12-01.08.12-01.09.12-30.06.12 31.07.12 31.08.12 30.09.12 Double Room-Standard AL 2Ad 55 55 75 75 Double Room-Standard

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκιδική Με δικό σας μεταφορικό μέσο

Χαλκιδική Με δικό σας μεταφορικό μέσο Χαλκιδική Με δικό σας μεταφορικό μέσο STEFANI HOTEL*** άρτη ιθωνία Με Πρωινό 01/07-31/07 01/08 31/08 Δίκλινο 165 198 Σρίκλινο 148 178 HOTEL ELEA VILLAGE*** Ακτή Ελιά ιθωνία Με Πρωινό 11/06-22/07 23/07

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015 Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από /2015 έωρ /2015 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 1 ΝΔΡ 9592, ΦΗΥ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΚΑΗ ΦΔΚΑΜΟΗ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΣΑΓΑΡΑΓΔ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΝΔΟ ΡΤΗΟ ΠΤΛΑΗΑ - ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΠΤΛΑΗΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ, ΠΛΑΓΗΑΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2014-201

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2014-201 Σελίδα : 1 1 L-0003 AKS ANNABELLE BEACH RESORT 5 Ναι Ν. Ηρακλείου Αnisaras Τ.Θ. 77 700 14 Hersonissos Irakleiou 2 L-0005 ALIA PALACE 5 Ναι Χαλκιδική Pefkohori Halkidikis 63085 Halkidiki 3 L-0009 ATHENAEUM

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2014-201 Εποπτεία : 0100 - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2014-201 Εποπτεία : 0100 - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Σελίδα : 1 Εποπτεία : 0100 - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 1 L-0009 ATHENAEUM INTERCONTINENTA 5 Αθήνα ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 89-93 ΑΘΗΝΑ -11745 2 L-0047 KIVOTOS 5 Ναι Μύκονος 846 00 Mikonos 3 L-0091 SKIATHOS PALACE 5 Ναι Σκιάθος Koukounaries

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2014-201

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2014-201 Σελίδα : 1 1 L-0003 AKS ANNABELLE BEACH RESORT 5 Ναι Ν. Ηρακλείου Αnisaras Τ.Θ. 77 700 14 Hersonissos Irakleiou 2 L-0006 ASTIR OF PAROS 5 Ναι Πάρος Naoussa Parou 844 01 Kolymbithres 3 L-0009 ATHENAEUM

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2014-201 Εποπτεία : 0100 - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2014-201 Εποπτεία : 0100 - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Σελίδα : 1 Εποπτεία : 0100 - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 1 L-0006 ASTIR OF PAROS 5 Ναι Πάρος Naoussa Parou 844 01 Kolymbithres 2 L-0009 ATHENAEUM INTERCONTINENTA 5 Αθήνα ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 89-93 ΑΘΗΝΑ -11745 3 L-0040 GRECOTEL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Έκδοση Β 23/06/2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Έκδοση Β 23/06/2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Έκδοση Β 23/06/2012 Αγαπητοί πελάτες λόγω διαρκών προσφορών οι του τιμοκαταλόγου συνεχώς αναπροσαρμόζονται. Παρακαλούμε για την έγκυρη ενημέρωσή σας, όπως απευθύνεστε στο προσωπικό του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2013-201

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2013-201 Σελίδα : 1 1 L-0003 AKS ANNABELLE VILLAGE 5 Ναι Ν. Ηρακλείου Αnisaras Τ.Θ. 77 700 14 Hersonissos Irakleiou 2 2 L-0004 APOLLONIA BEACH 5 Ναι Ν. Ηρακλείου ΤΘ.32 Εlinoperamata gaziou Malebi 714 14 Irakliou

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2012-201

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2012-201 Σελίδα : 1 1 CON-016 ΣΑΡΡΗΧΑΣΑΝ ΝΕΤΖΙΑΤ & ΝΙΧΑΤ Ρόδος ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 28 85100 ΡΟΔΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3 2 L-0003 AKS ANNABELLE VILLAGE 5 Ναι Ν. Ηρακλείου Αnisaras Τ.Θ. 77 700 14 Hersonissos Irakleiou

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIENCE ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΥΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

EXPERIENCE ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΥΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ > ΧΙΟΣ ΗΛΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΣΑΜΟΣ ΠΑΞΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΚΥΡΟΣ ΚΩΣ ΣΥΜΗ ΠΙΕΡΙΑ ΠΑΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΝΔΡΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΙΦΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΘΑΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ > EXPERIENCE Greece ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχεία & Ενοικιαζόμενα δωμάτια ανά νομό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ETAA-TAN

Ξενοδοχεία & Ενοικιαζόμενα δωμάτια ανά νομό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ETAA-TAN Ξενοδοχεία & Ενοικιαζόμενα δωμάτια ανά νομό 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ETAA-TAN ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ FILOXENIA HOTEL Β 2248 ΠΑΛΕΡΟΣ ΠΑΛΕΡΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (2643) 042177, (6977) 581991 THEOXENIA Β 41 ΤΟΥΡΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. Παηηζίων 69, Αθήνα Σηλ.:210/8202111-8202108, Fax: 82.02.110 Πληροθορίες: Εσδοκία Παπανικολάοσ Ηλίας Μποσρολιάς

Γ.Σ.Ε.Ε. Παηηζίων 69, Αθήνα Σηλ.:210/8202111-8202108, Fax: 82.02.110 Πληροθορίες: Εσδοκία Παπανικολάοσ Ηλίας Μποσρολιάς ... REGINA MARE HOTEL................... ... G HOTELS....................... ... ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ LAGOMANDRA BEACH...................... ... ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ MALACONDA BEACH ΕΡΕΣΡΙΑ..................... ... ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2013-201

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2013-201 Σελίδα : 1 1 CON-017 DANAI Αθήνα ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 335 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2 CON-018 ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ Θεσσαλονίκη ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 619 57004 Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 3 L-0003 AKS ANNABELLE VILLAGE 5 Ναι Ν. Ηρακλείου Αnisaras Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8 Α Μ Ο Ρ Γ Ο ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 2131/8 6 B/B 160 229 270 405 50 12 δυπεάν ΓΩΡΟ μία νύσηα επιπλέον για διαμονή 5 διαν/ζευνεκηόρ ςτηλήρ πεπιόδος(21/720/8) 21/720/8 235 420 ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ 27/815/9

Διαβάστε περισσότερα

6 31/8 439 519 299. 439 525 289 Ξενοδοχείο AEOLIS 4* 429 655 359 Ξενοδοχείο KIVO 4* 549 N/A 369 Ξενοδοχείο LOULOUDIS 4*

6 31/8 439 519 299. 439 525 289 Ξενοδοχείο AEOLIS 4* 429 655 359 Ξενοδοχείο KIVO 4* 549 N/A 369 Ξενοδοχείο LOULOUDIS 4* TOXIC DESIGNS ΣΕΛ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 2-12 ΧΡ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ 26 ΣΑΜΟΣ ΔΩΡΟ οι μεταφορές 5 25/8 429 495 319 Ξενοδοχείο PARADISE 3* 439 525 289 Ξενοδοχείο AEOLIS 4* 26 ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2013-201

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2013-201 Σελίδα : 1 1 L-0003 AKS ANNABELLE VILLAGE 5 Ναι Ν. Ηρακλείου Αnisaras Τ.Θ. 77 700 14 Hersonissos Irakleiou 3 2 L-0004 APOLLONIA BEACH 5 Ναι Ν. Ηρακλείου ΤΘ.32 Εlinoperamata gaziou Malebi 714 14 Irakliou

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2012-20

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2012-20 Σελίδα : 1 1 L-0003 AKS ANNABELLE VILLAGE 5 Ναι Ν. Ηρακλείου Αnisaras Τ.Θ. 77 700 14 Hersonissos Irakleiou 2 2 L-0004 APOLLONIA BEACH 5 Ναι Ν. Ηρακλείου ΤΘ.32 Εlinoperamata gaziou Male 714 14 Irakliou

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2012-20

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2012-20 Σελίδα : 1 1 L-0003 AKS ANNABELLE VILLAGE 5 Ναι Ν. Ηρακλείου Αnisaras Τ.Θ. 77 700 14 Hersonissos Irakleiou 3 2 L-0004 APOLLONIA BEACH 5 Ναι Ν. Ηρακλείου ΤΘ.32 Εlinoperamata gaziou Male 714 14 Irakliou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2010

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2010 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2010 Σελ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 10 15/7, 22/7, 29/7 879 1,130 629 7 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5/8, 12/8, 19/8 899 1,150 649 8 11/7, 22/8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012 PORTO PAROS 4* Sup. ΝΑΟΥΣΑ, ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ ΠΑΡΟΣ Τιμή κατ άτομο με PREMIUM ALL INCLUSIVE 3 ο άτομο 3 ο άτομο 4 ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο 5 νύχτες

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. Παιδί έως 04 ετών Δωρεάν 4 250. Δωρεάν 4 180. Δωρεάν 4 295 (για κρατήσεις μέχρι 20/04) Παιδί έως 05 ετών Δωρεάν

Δωρεάν. Παιδί έως 04 ετών Δωρεάν 4 250. Δωρεάν 4 180. Δωρεάν 4 295 (για κρατήσεις μέχρι 20/04) Παιδί έως 05 ετών Δωρεάν ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ακτή Ποσειδώνος 38, στον Ηλεκτρικό Σταθμό του Πειραιά 18531, Πειραιάς. Τηλ. 210 4101601. Φαξ: 210 4101603 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Φιλελλήνων 7, Πλατεία Συντάγματος, 10557, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27-Μαϊ 24-Ιουν 20-Ιουλ 16-Αυγ 12-Σεπ 10-Οκτ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27-Μαϊ 24-Ιουν 20-Ιουλ 16-Αυγ 12-Σεπ 10-Οκτ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ

ΑΚΤΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27-Μαϊ 24-Ιουν 20-Ιουλ 16-Αυγ 12-Σεπ 10-Οκτ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27-Μαϊ 24-Ιουν 20-Ιουλ 16-Αυγ 12-Σεπ 10-Οκτ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,ΚΕΝΤΡΟ KRITI BP13001 GR4310030191030101 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟ ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ ΑΚΤΗΣ(ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΗ KRITI BP13002 GR4310030791030201 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑ) KRITI BP13002 GR4310030791030202

Διαβάστε περισσότερα

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν)

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν) TRAVEL PLAN Για πληροφορίεσ & κρατήςεισ: Λ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 12A Νζο Λιμάνι 49100 Κζρκυρα Σθλ: (+30) 26610 45005 Fax: (+30) 26610 45005 e-mail: info@kingtravel.gr Web : www. kingtravel.gr Με το Δικό

Διαβάστε περισσότερα