Aριθ. Διακήρυξης 2 / ΠΡΟΧ / 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "210-4857692 x.kairi@sivitanidios.edu.gr. Aριθ. Διακήρυξης 2 / ΠΡΟΧ / 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Καλλιθέα: Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ πρωτ:3636 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: E mail: ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Aριθ Διακήρυξης 2 / ΠΡΟΧ / 2015 Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια α)γραφικής ύλης β)φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 και γ) αναλώσιμου υλικού (μελάνια, toner) εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομ Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα 22 Απριλίου 2015 Τετάρτη 10:00 πμ Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: 1 Τις διατάξεις περί Διοικήσεως της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και

2 Σελ 2 Επαγγελμάτων 2 Τα άρθρα 15 και του ΠΔ118/2007(ΦΕΚ150/τα / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον Ν 4155/ Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 4 Το Ν3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τα / ) καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του 4210/13 (ΦΕΚ 254/Α / ) 5 Το άρθρο 11 του Ν 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/τα / ) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 14/τα / ) 6 Τον Ν4155/2013 (ΦΕΚ120/A/ )«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ), 7 Το Νόμο 4281/2014 (ΦΕΚ Α /160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 8 Την αριθμ Π1/2380/ Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 3400/τβ / ) 9 Το από αίτημα της προϊσταμένης του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού καθώς και τα αιτήματα των Σχολικών Μονάδων και των Διοικητικών Υπηρεσιών για γραφική ύλη και αναλώσιμα υλικά εκτυπωτών 10 Την αριθ 87/ απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης έως μαζί με το ΦΠΑ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος χρήσης οικονομικών ετών 2015 και 2016 για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των σχολικών μονάδων, του ΕΚ, του ΙΕΚ και του ΚΕΔΙΒΙΜ2 της Σιβιτανιδείου Σχολής για ένα (1) έτος από την υπογραφή των συμβάσεων 11 Τις αρ πρωτ 3560 έως 3566/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με α/α 235 έως 229 αντίστοιχα στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 12 Tην ανάγκη προμήθειας: α)γραφικής ύλης β)φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γ)

3 Σελ 3 αναλώσιμου υλικού εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για ένα έτος και με δεδομένο ότι στο τέλος Μαρτίου 2015 λήγουν και οι τρεις σχετικές συμβάσεις ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για προμήθεια α)γραφικής ύλης (Κλασέρ-ντοσιέ/φάκελοι/γραφική ύλη & μικροαντίκειμενα γραφείου/κόλες αναφοράς/χαρτί) β) φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4-Α3-Α5 γ)αναλώσιμου υλικού (μελανοταινίες, μελάνια, toner) εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων που θα καλύψει τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των σχολικών μονάδων, του ΕΚ, της ΣΕΚ του ΙΕΚ και του ΚΕΔΙΒΙΜ2 της Σιβιτανιδείου Σχολής για ένα (1) έτος από την υπογραφή των συμβάσεων, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και τα υποδείγματα της οικονομικής προσφοράς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης Ο προϋπολογισμός δαπάνης θα είναι κατ ανώτατο όριο 26900,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος χρήσης οικονομικών ετών 2015, Τόπος - χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας Διαγωνισμού ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα Προς το Τμήμα Διαχείρισης (ισογ Γρ109) Δια του Γρ Πρωτοκόλλου (ισογ Γρ 122) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22/4/2015 έως και την 10:00 πμ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου Γρ104 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22/4/ :00 πμ Σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των προσφορών, η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Σιβιτανιδείου Σχολής (ισόγειο γρ122) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, ΤΚ 17610, έως και την 22/4/2015 και ώρα 10:00 το πρωί με απόδειξη Στην ίδια διεύθυνση μπορούν να παραλαμβάνονται προσφορές που έχουν αποσταλεί

4 Σελ 4 ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και εφόσον είχαν αποσταλεί εμπρόθεσμα, όπως ο Νόμος ορίζει Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από την υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό Η διενέργεια του Διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 22/4/2015 και ώρα 10:00 το πρωί στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Γραφείο 104 της Σιβιτανιδείου Σχολής από την αρμόδια τριμελή επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού που ορίστηκε με την αρ πρωτ 1423/ (ΑΔΑ:ΩΙ1Ρ469ΒΨ1-ΕΓΣ) απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής 2Γενικά στοιχεία διαγωνισμού ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Α)Γραφική ύλη έως 6750,00 ευρώ Κλασέρ-ντοσιέ CPV Διαφάνειες CPV Φάκελοι CPV γραφική ύλη & μικροαντίκειμενα γραφείου CPV κόλες αναφοράς CPV Β) Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3-Α4-Α5 έως 7650,00 ευρώ CPV γ)αναλώσιμο υλικό εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων έως 12500,00 ευρώ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 20713,00 Ευρώ 6187,00 Ευρώ 26900,00 Ευρώ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σιβιτανίδειος Σχολή, Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών

5 Σελ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ % ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 ν 2198/1994 ΦΠΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: 0,10% επί της αξίας της αρχικής, εκτός ΦΠΑ, σύμβασης Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το Νόμο φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των λοιπών κρατήσεων Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δημόσιο και υπολογίζεται στο σύνολο της προσφοράς Σε κάθε περίπτωση η συνολική αξία τού προς προμήθεια υλικού καθ όλη τη διάρκεια του έτους δε θα ξεπεράσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και δεν θα είναι μικρότερη των ¾ αυτής όπως ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη (βλ αναλυτικά άρθρο 4- παρ Γ) 3 Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι ασχολούνται με την εμπορία γραφικής ύλης και λοιπών συναφών ειδών, χάρτου και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών συσκευών και συγκεκριμένα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προσώπων πλην όσων εξαιρούνται βάση των διατάξεων του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ Α /160/ ) Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών είτε οι ίδιοι είτε νόμιμος εκπρόσωπός τους και να λάβουν γνώση των συμμετασχόντων στο Διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν 4Σύνταξη προσφορών 1 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, να είναι σαφείς και θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί 60 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού

6 Σελ 6 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα Επίσης, προς διευκόλυνση του έργου της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει κάτω από τον τίτλο του διαγωνισμού να αναγράφεται η μία ή περισσότερες ομάδες ειδών για τις οποίες θα υποβληθεί οικονομική προσφορά από τον συμμετέχοντα (πχ ΟΜΑΔΑ 1) Η προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής διάρθρωση: Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ όπου θα περιλαμβάνονται: α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ4 του άρθρου 8 του Ν 1599/86 (Α 75) στην οποία: i Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν iiνα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος iii Να δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ Α /160/ ) iv Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσκόμιση και φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον του ανατεθεί η προμήθεια β) Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό νομίμου εκπροσώπησης Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Α -Τεχνικές Προδιαγραφές και θα περιέχει: α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας (Παράρτημα Α1-Α2-Α3 αντίστοιχα) β) για : τη ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ: κατάλογο των προσφερόμενων ειδών που θα αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων το ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4, Α3 ΚΑΙ Α5 Περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή Για τα ΜΕΛΑΝΙΑ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, TONER κατάλογο των προσφερόμενων ειδών και φωτοαντίγραφα των ζητούμενων πιστοποιητικών (ISO

7 Σελ 7 κά ) Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν αξιολογούνται για την κατάταξη των υποψηφίων, όμως για την επιλογή της χαμηλότερης από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: Να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο δαπάνης μαζί με το ΦΠΑ για την ομάδα ή ομάδες για τις οποίες υποβάλλει προσφορά Τα είδη κάθε ομάδας περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες του Παραρτήματος Β Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Οι τιμές να δίνονται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων ως εξής: Ανά εκάστοτε μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠΑ, Συνολικό κόστος όλης της απαιτούμενης ποσότητας ανά είδος χωρίς ΦΠΑ Συνολικό κόστος όλων των ειδών χωρίς ΦΠΑ Ποσοστό και ποσό αναλογούντος ΦΠΑ Τελικό συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αριθμητικώς και ολογράφως Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο, κουτί, συσκευασία, δεσμίδα κά) μπορεί να περιέχει έως δύο δεκαδικά ψηφία Μέσα στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των υλικών Στην περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής Ως ανώτατο ποσό δαπάνης ορίζεται το ποσό των συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ Αναλυτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) τα ανώτατα όρια δαπάνης μαζί με το ΦΠΑ έχουν ως εξής: ΟΜΑΔΑ 1- ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α)Γραφική ύλη - σύνολο έως 6750,00 ευρώ

8 Σελ 8 Κλασέρ-ντοσιέ ΚΑΕ 1261 Α έως 2250,00 ευρώ Διαφάνειες ΚΑΕ 1261Β έως 225,00 ευρώ Φάκελοι ΚΑΕ 1261Δ έως 75 ευρώ γραφική ύλη & μικροαντίκειμενα γραφείου ΚΑΕ 1261Ω έως 3525,00 ευρώ κόλες αναφοράς ΚΑΕ 1831ΛΘ έως 675,00 ευρώ ΘΑ πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς 2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 -Α3-Α5 ΚΑΕ 1719 Α έως 7650,00 ευρώ Να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Οι τιμές να δίνονται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ για τη δεσμίδα φωτοαντιγραφικού χαρτιού μπορεί να περιέχει έως δύο δεκαδικά ψηφία Μέσα στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των υλικών όπου αυτό είναι απαραίτητο Στην περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής Να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της 3 ΜΕΛΑΝΙΑ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, TONER Αναλώσιμο υλικό (μελανοταινίες, μελάνια, toner) εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ΚΑΕ 1731 Α έως ευρώ Να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος B ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Οι τιμές να δίνονται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων ως εξής: Ανά μοναδιαίο κόστος υλικού (τεμάχιο) χωρίς ΦΠΑ Συνολικό κόστος της απαιτούμενης ποσότητας ανά είδος/τύπο μηχανήματος χωρίς ΦΠΑ Συνολικό κόστος όλων των προς προμήθεια ειδών χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ που αναλογεί Τελική συνολική οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αριθμητικώς και ολογράφως

9 Σελ 9 Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο) μπορεί να περιέχει έως δύο δεκαδικά ψηφία Μέσα στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των υλικών Στην περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής Να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της 5 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην παρούσα, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των φακέλων προσφοράς και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού Είναι δυνατή η υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για περισσότερες της μίας ομάδες του αυτού διαγωνισμού εντός του ιδίου σφραγισμένου φακέλου Η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους προσφορών και ελέγχει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές και τα ζητούμενα στη διακήρυξη Με αιτιολογημένη απόφασή της η επιτροπή μπορεί ν απορρίψει προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις ζητούμενες προδιαγραφές Στη συνέχεια η επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τις προσφορές κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη χαμηλότερη προσφορά) Προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή γράφει όρους οι οποίοι δεν συμφωνούν με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Ομοίως δεν γίνονται δεκτές και εναλλακτικές προσφορές Η προσφορά για μέρος των προς προμήθεια υλικών μιας ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η αποσφράγιση και η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ με βάση τους πίνακες οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων Ανάδοχος είναι αυτός που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν γνώση του πρακτικού και εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, η επιτροπή υποβάλλει τα πρακτικά της προς τα αρμόδια όργανα της Σιβιτανιδείου Σχολής για την τελική έγκριση αποτελέσματος, την κατακύρωση στο μειοδότη και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης Η σύμβαση περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την

10 Σελ 10 υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών Καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου Υπογράφεται εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον επιλεγέντα ανάδοχο 6 Παράδοση προμήθειας Οι παραδόσεις θα γίνουν στη Σιβιτανίδειο Σχολή από τους Αναδόχους στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την αρ 1919/ απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής ως εξής: ΟΜΑΔΑ 1: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο τμήμα, εκτός από τα είδη αρχειοθέτησης και τις κόλλες αναφοράς που θα παραληφθούν τμηματικά με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της Σχολής ΟΜΑΔΑ 2: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 -Α3-Α5 Τμηματικά καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μετά από σχετική παραγγελία από το Τμήμα Προμηθειών και με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της Σχολής Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τη ζητούμενη ποσότητα χαρτιού μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας ΟΜΑΔΑ 3: ΜΕΛΑΝΙΑ, TONER Τμηματικά καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μετά από σχετική παραγγελία από το Τμήμα Προμηθειών και με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της Σχολής Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τα ζητούμενα προϊόντα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αντικατασταθεί εκτυπωτικό μηχάνημα συγκεκριμένου τύπου (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α ), ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει το είδος αναλώσιμου υλικού (toner, μελάνι) για το οποίο έχει υποβάλει την προσφορά του, με κατάλληλο αναλώσιμο υλικό για το νέο τύπο μηχανήματος που θα προκύψει, αλλά εντός του προβλεπόμενου ορίου δαπάνης 7 Πληρωμή-κρατήσεις Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εξόφληση του τιμολογίου της πρώτης παράδοσης υλικών προς τη Σχολή να προσκομίσει Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4, παράγραφος Γ) της παρούσας Η εξόφληση των Τιμολογίων από τη Σχολή θα γίνεται μετά την αποπεράτωση της παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή

11 Σελ 11 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής και με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών Επί του καθαρού ποσού θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και θα βαρύνουν τον μειοδότη 8 Γενικοί όροι-επίλυση διαφορών 1 Η Σιβιτανίδειος Σχολή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις κάθε είδους δαπανών (φόρων, τελών κλπ) 2 Σε ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προμηθειών 3 Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση δικαιώματος σύμβασης σε τρίτους από τον Ανάδοχο 4 Η τροποποίηση της σύμβασης είναι εφικτή, στην περίπτωση που ο εργοδότης το κρίνει σκόπιμο, πάντα με την προϋπόθεση της εξασφάλισης της εκτέλεσης της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε Η επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης ανάγεται στην αρμοδιότητα των καθ ύλην Δικαστηρίων με εφαρμογή πάντοτε του Ελληνικού Δικαίου 9Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για την παρούσα Διακήρυξη από το τμήμα Διαχείρισης της Σιβιτανιδείου Σχολής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (ισόγειο γρ 109) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Τηλέφωνο: Φαξ: , E- Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του φορέα www sivitanidios edu gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στο ΚΗΔΜΗΣ Τυχόν διευκρινίσεις θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του φορέα Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1-Α2-Α3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημήτριος Μιχαλολιάκος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1-Β2-Β3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 Τεχνικές προδιαγραφές Γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου

12 Σελ 12 i) Τα προμηθευόμενα είδη γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά ii) Τα προμηθευόμενα είδη γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου θα τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης iii) Θα τηρούνται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος, μον μέτρησης και ποσότητα Α/Α Α ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΗ 1 Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη ράχη 8/34-μπλέ 2 Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη ράχη 4/32-μπλε Ντοσιέ αρχειοθέτησης 25 X 35 cm με κορδέλες (χωρίς πτερύγια) ράχη cm Ντοσιέ αρχειοθέτησης 25X35 cm με κορδέλες και με πτερύγια- ράχη cm Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 3 εσωτερικά πτερύγια -χωρίς λάστιχο- 5 26Χ35 (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο 6 πρεσπάν- 25Χ35 (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) Ντοσιέ από χαρτόνι (φάκελοι χωρίς πτερύγια) 25Χ34- (σε τέσσερα 7 διαφορετικά χρώματα) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 8 Ντοσιέ (φάκελοι) πλαστικοί με κλιπ -χωρητικότητα 1-30 φύλλα- για Α4 9 Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με έλασμα 26Χ34 10 Κουτί αρχείου από χαρτόνι με ράχη 8 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο- 11 Κουτί αρχείου από δέρμα με ράχη 8 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο- Κουτί αρχείου από χαρτόνι με ράχη 2,5 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και 12 λάστιχο Ζελατίνες για φύλλα A4 ενισχυμένες, διάφανες, με άνοιγμα από πάνω με 13 τρύπες αρχειοθέτησης για όλους τους τύπους ντοσιέ-κλασέρ Πακέτα των Ζελατίνες με άνοιγμα επάνω-δεξιά για φύλλα Α4 Πακέτα των Ζελατίνες χοντρές (0,15 mm) για φύλλα Α4 Πακέτα των Διαχωριστικές σελίδες για αρχειοθέτηση Σετ Β ΧΑΡΤΙΚΑ 1 Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 30 ανά σελίδα 2 Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 65 ανά σελίδα 3 Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 14 ανά σελίδα 4 Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 12 ανά σελίδα 96,5Χ42,3 mm 5 Ετικέτες αδιάβροχες 9*5 cm 6 Αυτοκόλλητες ετικέτες στρογγυλές για σήμανση κόκκινες Πακέτα Πακέτο των 100 σελίδων Πακέτο των 100 σελίδων Πακέτο των 100 σελίδων Πακέτο των 100 σελίδων Πακέτο των 100 σελίδων 7 Ετικέτες αυτοκόλλητες για κλασέρ 61Χ192 mm Σετ των 100 τμχ 8 Σελιδοδείκτες μικροί χρωματιστοί 20*50 mm (σετ των τεσσάρων χρωμάτων) Σετ 9 Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ χωρίς λογότυπο, μικροί Πακέτα των 25 τεμαχίων 10 Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ χωρίς λογότυπο (36*26 περίπου) για Α4 Πακέτα των 25 τεμαχίων 11 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί χωρίς λογότυπο (36*26 περίπου) για Α4 Πακέτα των 25

13 Σελ Φάκελοι αλληλογραφίας χωρίς λογότυπο, μπεζ Α3 13 Μπλοκ Α4 χωρίς γραμμές 14 Μπλοκ Α4 τεμαχίων Πακέτα των 25 τεμαχίων των 50 φύλλων των 50 φύλλων 15 Μπλοκ Α4 καρέ 16 χαρτί λευκό κύβους σημειώσεων(κύβοι) Κύβοι 17 Χαρτί μπεζ με νερά για πλαστικοποίηση Α4 (πακέτα) Πακέτα 18 φύλλα πλαστικοποίησης για κάρτες εισόδου Α4 (πακέτο των 100 φύλλων) Πακέτα 19 Χαρτί Α4 λευκό 120g/m2 λευκό (φύλλα) φύλλα χαρτί Α4 για πτυχία (πακέτο των 250 φύλλων) 160 g/m2 χρώματος ivoireφύλλα 20 χαρτί Α4 για κάρτες εισόδου- 80g/m2- γαλάζιο/σομόν/ροζ/πράσινο/κίτρινο ( 1 21 πακέτο για κάθε χρώμα και 2 επιπλέον πράσινα) Πακέτα Πακέτα 22 Post it κίτρινα 76mm*76mm (κύβος των 100) Κύβοι 23 Post it κίτρινα 38 mm*51mm (κύβος των 100) Κύβοι Μελανοταινίες αριθμομηχανής 13 mm 1/2'' black -red nylon για CANON- 24 TRIUMPH-ADLER ΧΑΡΤΙ ΔΙΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 60GR A4 400 ΦΥΛΛΑ ( διπλά φύλλα) (Σε πακέτα διπλών φύλλων) Γ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Πακέτα ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Μολύβια μηχανικά ξύλινα 0,7 mm τύπου rotring με ανταλλακτικά μύτες 2 Μολύβια ξύλινα HB 3 Μολύβια ξύλινα 2H 4 Μολύβια ξύλινα μεσαίας σκληρότητας 5 Μολύβι μηχανικό FaberCastell 0,5 με 5 ανταλλακτικά 2Β 6 Στυλό διαρκείας -μπλε 10 mm 7 Στυλό διαρκείας -κόκκινα 10 mm 8 Στυλό διαρκείας -μαύρα 10 mm 9 Στυλό διαρκείας -πράσινα 10 mm 10 Γομολάστιχες μεσαίου μεγέθους για μολύβι (λευκές) 11 Γομολάστιχες μεσαίου μεγέθους (μπλε-κόκκινη) 12 Ξύστρες μολυβιών μεταλλικές 13 Μαρκαδόροι πίνακα μαύροι 14 Μαρκαδόροι πίνακα μπλε 15 Μαρκαδόροι πίνακα πράσινοι 16 Μαρκαδόροι πίνακα κόκκινοι 17 Σφουγγάρια πίνακα μαρκαδόρου 18 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, χοντρή μύτη, μαύροι 19 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, μεσαία μύτη, μαύροι 20 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,μαύροι 21 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,κόκκινοι 22 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,μπλε

14 Σελ Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, στρογγυλή μύτη 1,5 mm μπλε τύπου artline 24 Μαρκαδόροι για CD/DVD με λεπτή μύτη 25 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ)κίτρινοι- χοντρή μύτη 26 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ)πράσινοι- χοντρή μύτη 27 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ) γαλάζιοι 28 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ) ροζ 29 Μαρκαδόροι ζωγραφικής Κουτιά των 24 τεμαχίων 30 Διορθωτικά υγρά ( συσκευασία blanco με διαλυτικό) 20 ml 31 Διορθωτικά στυλό 7ml 32 Διορθωτικά roler 4,2 mm πλάτος, 6Μ μήκος 33 Μελάνι για ταμπόν- φιαλίδιο των 30 ml 34 Ταμπόν για σφραγίδες νο 2 35 Ταμπόν για σφραγίδες νο 1 Δ ΕΙΔΗ ΚΟΠΗΣ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Ψαλίδια 16 cm 2 Αποσυρραπτικό 3 Συρραπτικά 26/6 4 Συρραπτικά 24/6 τύπου r maestri PRIMULA 12 5 Συρραπτικά 24/6 τύπου blackred 6 Συρραπτικά μικρά τύπου PARVA 64 7 Κλιπ 5 εκ Κουτιά 8 Κλιπ 4 εκ Κουτιά 9 Κλιπ 3,2 εκ Κουτιά 10 Κλιπ 2,5 εκ Κουτιά 11 Κοπίδια φαρδιάς λάμας 12 καρφίτσες (κουτιά) Κουτιά 13 Μεταλλικοί συνδετήρες για μικρό συρραπτικό RO-MA 2000/64 Κουτάκια 14 Μεταλλικοί συνδετήρες για μικρό συρραπτικό RO-MA (24/6) Κουτάκια 15 Μεταλλικοί συνδετήρες για μεγάλο συρραπτικό RO-MA (24/6) Κουτάκια 16 Μεταλλικοί συνδετήρες για επιτραπέζιο συρραπτικό Κουτάκια 17 Συνδετήρες μεγάλοι (50 mm) (Κουτιά των 100) 18 Συνδετήρες μεσαίοι 33 mm (Κουτιά των 100) 19 Συνδετήρες μικροί 28mm (Κουτιά των 100) 20 Λάστιχα ψιλά (Κουτιά των 100) 21 Λάστιχα χονδρά (Κουτιά των 100) 22 Πινέζες (Κουτιά των 120) 23 push pins Α5-16 (Κουτιά των 100) 24 Βάση για Σελοτέιπ (μεγάλη) 25 Σελοτέιπ 33m/15mm 26 Κολλητική ταινία PVC καφέ

15 Σελ Κολλητική ταινία ράχης βιβλίων 50mm διάφανη 28 Κόλλα υγρή 29 Κόλλα συμπυκνωμένη τύπου stick 30 Κόλλα στιγμής τύπου logo Ε ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 CD-RW 2 CD-R 3 DVD-R 4 CD-R με θήκες, 700 MB 5 DVD-RW με θήκες 4,7 GB 6 DVD-R με θήκες 4,7 GB 7 USB-STICK 46B 8 Θήκες χάρτινες για CD 9 Θήκες ζελατίνης για CD ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 Τεχνικές προδιαγραφές Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 i) Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο των προς προμήθεια ειδών ii) Το προς προμήθεια Φωτοαντιγραφικό χαρτί θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά iii) Θα τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές Χαρτί Α4 -Α3-Α5 φωτοαντιγραφικό Διαστάσεις: 21,0 Χ 29,7 εκ για το Α 4, 297 Χ 42 εκ για το Α 3, 14,8 Χ 21 εκ για το Α5 Μονόφυλλο, κατάλληλο για φωτοεκτύπωση πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις Σύνθεση χημικού πολτού 100% Χρώμα λευκό ματ Βάρος 80gr/m2 Πάχος mm Κόψιμο φύλλων κάθε δεσμίδας λείο, χωρίς γραμμώσεις και επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού Κατάλληλο για όλους τους εκτυπωτές laser και inkjet καθώς και για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και fax Να περνά από το μηχάνημα χωρίς να αφήνει χνούδι Να έχει αντοχή στην υγρασία Αδιαφάνεια Το προϊόν να είναι καινούριο και αμεταχείριστο Συσκευασία: Δεσμίδα των 500 φύλλων περιτυλιγμένες ώστε να προστατεύονται από την υγρασία και να αντέχουν κατά τις διακινήσεις και τις φορτοεκφορτώσεις Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: Το είδος του χαρτιού Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή Οι διαστάσεις των φύλλων

16 Ο αριθμός τους Το βάρος τους Σελ 16 Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 1 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 Δεσμίδες των 500 φύλλων Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 Δεσμίδες των 500 φύλλων 25 3 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α5 Πακέτο των 500 φύλλων 32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3 Τεχνικές προδιαγραφές για μελάνια εκτυπωτών Τα μελάνια, toner, μελανοταινίες να είναι γνήσια (original), αντίστοιχα με Τύποι μελανιών: τους τύπους των Εκτυπωτών, Fax & Φωτοτυπικών των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων Όλα τα μελανοδοχεία θα παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφόμενες ημερομηνίες κατασκευής και λήξης Να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση Συσκευασία - Λήξη Θα πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση Τα μελανοδοχεία να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά από την ημερομηνία παράδοσής τους Για όλα τα είδη απαιτείται πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη και ISO πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη Για κάθε Laser toner να αναγράφεται ο αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC (Black Toner), ISO/IEC19798 (Colour Toner) και ISO/IEC/24711, ενώ για κάθε Inkjet και Ποσότητα - Ποιότητα η περιεκτικότητά του σε ml Η ποιότητα εκτύπωσης και ο αριθμός των εκτυπώσεων να συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων Σε Αντικατάσταση περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η αντικατάσταση να γίνεται ΑΜΕΣΑ με νέο άριστης ποιότητας Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ Α Εκτυπωτές 1 CANON I 9950 BCI-6 PM,R,BU,G,PG,C,M,Y (ΣΕΤ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 2 CANON IP 3600 μαύρο PGI-520/CLI 521B έγχρωμο CLI 521C M Y 3 CANON P BL-41COLOR 4 EPSON ACULASER EPSON Toner S black M EPSON EPL-6200L C13S EPSON STYLOUS ΣΕΤ , T COLOR EPSON STYLUS S22 Black T1281 C13T Cyan T1282 C13T EPSON STYLUS OFFICE B1100 Magenta T1283 C13T Yellow T1284 C13T Black T0711H C13T07114H10

17 Σελ 17 Yellow T1004 C13T Magenta T1003 C13T Cyan T1002 C13T EPSON WF 7015 ΣΕΤ HP COLOR LASERJET 3600 HP BUSINESS INJEKT 1000 HP COLOR LASER JET 2600n HP Color LaserJet 3800n HP COLOR LASER JET 4700 dn HP DESKJET 1220C HP DESKJET 5525 Q6470A Q6471A Q6472A Q6473A σετ έγχρωμων και μαύρων μελανιών Black Q600A Cyan Q6001A Yellow Q6002A Magenta Q6003A black Q6470A cyan Q7581A yellow Q7582A magenta Q7583A Black Q5950A cyan Q5951A yellow Q5952A magenta Q5953A HP 45 Black (51645A) HP 78 Tri-color (C6578DN) 655 (σετ 4 χρωμάτων) 17 HP DESKJET 6940 HP No339 (C8767EE μαύρο 21ml) 18 HP DESKJET 895Cxi HP No344 14ml) έγχρωμο-23 HP Tricolor Print (C9363EE έγχρωμο μαύρο-hp45 19 HP DESKJET D2660 έγχρωμο 300XL 20 HP J μαύρο 300XL black XL 901XL 21 HP LASER JET 600 M602 color 901 CE390A 22 HP LASER JET 1020 Q2612A

18 SERIES HP LASER JET 1160 HP LASER JET 1200 SERIES HP LASER JET 1320 HP LASER JET 1525n color HP LASER JET P2035 HP LaserJet 4100n HP OFFICEJET PRO 276dw CR 770A HP OFFICEJET F2480 HP OFFICEJET 4315 ALL IN ONE HP OFFICEJET J4580 ALL IN ONE HP OFFICEJET J6410 All in one Σελ 18 HP Q5949A Black HP Toner 15Χ Black C7115X (C7115A HP Black 15A)- EP25 Q5949Α (σετ των 4 χρωμάτων)ce 320 A, CE 321 A, CE 322 A, CE 323 A CE 505 A C8061A BLACK BLACK 950XL CYAN 951XL YELLOW 951XL MAGENTA 951XL 300 CC641EE 300 CC644EE μαύρο-21 C9351CE έγχρωμο-22 C9352CE μαύρο AE έγχρωμο-901 CC656AE ασπρόμαυρο CB336EE 34 έγχρωμο CB338EE HP OFFICEJET K 7100 σετ έγχρωμων μελανιών KONICA MINOLTA PAGE PRO 1350W LASER KYOCERA FS-6950 DN LEXMARK E120 LEXMARK E240 LASER LEXMARK E 260dn LEXMARK E 360 dn BLACK -TONER TK440 LEXMARK E12016SE Toner Cartridge 24016SA E260A11E E360H11E

19 Σελ OKI B SAMSUNG PRINTER XPRESS M 2022 SAMSUNG ML-2571N SAMSUNG ML-2851 ND XEROX PHASER 7760 MLT-D111S Standard Yield Mono Toner Cartridge ML2010D3ELS MLD2850BELS Imaging units #108R RO1163 (2), 106R01160 (1), 106R01161 (1), 106R01162 (1) Β Συσκευές τηλεμοιοτυπίαςμελανοταινίες 1 BROTHER 2840 DR2200 DRUM 2 CANON FAX-L280 FX3 3 CANON FAX-JX200 ΜΕΛAΝΙ CANON ΜΑYΡΟ (BLACK) PG-50 4 PANASONIC KX-FL401 Toner KX-FAT 88X Black LASER 5 PANASONIC KX-FL611 Panasonic toner KX-FA 83X black LASER 6 PANASONIC KX-FP215 KXFA52X 7 PHILIPS MAGIC 5 ECO PFA351 PRIMO 8 XEROX FAXCENTRE 013R XEROX PHAZER 6115 ΣΕΤ 113R00692/3/4/5 Mfp Γ Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 1 KONICA 7022 TN 301K BLACK 30K 2 KYOCERA KM AB000 3 NASHUATEC DSM 627 TYPE2220D 4 TOSHIBA E STUDIO 206 T1640EHC Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΕΙΔΟΣ:ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΗ Α ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική 1 επένδυση & θήκη στη ράχη 8/34- μπλέ ΠΟΣΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ 190 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

20 Σελ 20 Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική 2 επένδυση & θήκη στη ράχη 4/32- μπλε 30 Ντοσιέ αρχειοθέτησης 25 X 35 cm 3 με κορδέλες (χωρίς πτερύγια) ράχη 7-8 cm 260 Ντοσιέ αρχειοθέτησης 25X35 cm με 4 κορδέλες και με πτερύγια- ράχη 12-15cm 515 Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 3 εσωτερικά πτερύγια -χωρίς λάστιχο- 5 26Χ35 (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) 2480 Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο 6 πρεσπάν- 25Χ35 (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) 350 Ντοσιέ από χαρτόνι (φάκελοι χωρίς 7 πτερύγια) 25Χ34- (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) 800 Ντοσιέ (φάκελοι) πλαστικοί με κλιπ 8 -χωρητικότητα 1-30 φύλλα- για Α4 220 Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 9 έλασμα 26Χ34 25 Κουτί αρχείου από χαρτόνι με ράχη 10 8 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο- 180 Κουτί αρχείου από δέρμα με ράχη 8 11 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο- 80 Κουτί αρχείου από χαρτόνι με ράχη 12 2,5 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο 35 Ζελατίνες για φύλλα A4 ενισχυμένες, διάφανες, με άνοιγμα από πάνω με Πακέτα 13 τρύπες αρχειοθέτησης για όλους των 100 τους τύπους ντοσιέ-κλασέρ 10 Ζελατίνες με άνοιγμα επάνω-δεξιά Πακέτα 14 για φύλλα Α4 των Ζελατίνες χοντρές (0,15 mm) για Πακέτα 15 φύλλα Α4 των Διαχωριστικές σελίδες για 16 αρχειοθέτηση Σετ 8 Β ΧΑΡΤΙΚΑ Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 30 1 ανά σελίδα Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 65 2 ανά σελίδα Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 14 3 ανά σελίδα Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 12 4 ανά σελίδα 96,5Χ42,3 mm 5 Ετικέτες αδιάβροχες 9*5 cm Αυτοκόλλητες ετικέτες στρογγυλές 6 για σήμανση κόκκινες Πακέτο των 100 σελίδων 6 Πακέτο των 100 σελίδων 1 Πακέτο των 100 σελίδων 8 Πακέτο των 100 σελίδων 8 Πακέτο των 100 σελίδων 1 Πακέτα 3

21 Ετικέτες αυτοκόλλητες για κλασέρ 7 61Χ192 mm Σελιδοδείκτες μικροί χρωματιστοί 8 20*50 mm (σετ των τεσσάρων χρωμάτων) Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ χωρίς 9 λογότυπο, μικροί Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ χωρίς 10 λογότυπο (36*26 περίπου) για Α4 Σελ 21 Σετ των 100 τμχ 2 Σετ 40 Πακέτα των 25 τεμαχίων 15 Πακέτα των 25 τεμαχίων 15 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί Πακέτα 11 χωρίς λογότυπο (36*26 περίπου) για των 25 Α4 τεμαχίων 15 Φάκελοι αλληλογραφίας χωρίς 12 λογότυπο, μπεζ Α3 13 Μπλοκ Α4 χωρίς γραμμές 14 Μπλοκ Α4 Πακέτα των 25 τεμαχίων 4 των 50 φύλλων 12 των 50 φύλλων Μπλοκ Α4 καρέ 8 χαρτί λευκό κύβους 16 σημειώσεων(κύβοι) Κύβοι 70 Χαρτί μπεζ με νερά για 17 πλαστικοποίηση Α4 (πακέτα) Πακέτα 4 φύλλα πλαστικοποίησης για κάρτες 18 εισόδου Α4 (πακέτο των 100 φύλλων) Πακέτα 20 Χαρτί Α4 λευκό 120g/m2 λευκό 19 (φύλλα) φύλλα 1250 χαρτί Α4 για πτυχία (πακέτο των φύλλων) 160 g/m2 χρώματος ivoireφύλλα Πακέτα 14 χαρτί Α4 για κάρτες εισόδου- 80g/m2-21 γαλάζιο/σομόν/ροζ/πράσινο/κίτρινο ( Πακέτα 1 πακέτο για κάθε χρώμα και 2 επιπλέον πράσινα) 14 Post it κίτρινα 76mm*76mm (κύβος 22 Κύβοι των 100) 60 Post it κίτρινα 38 mm*51mm (κύβος 23 Κύβοι των 100) 80 Μελανοταινίες αριθμομηχανής mm 1/2'' black -red nylon για CANON-TRIUMPH-ADLER 4 ΧΑΡΤΙ ΔΙΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 60GR A ΦΥΛΛΑ ( διπλά φύλλα) (Σε Πακέτα πακέτα 400 διπλών φύλλων) 130 Γ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μολύβια μηχανικά ξύλινα 0,7 mm τύπου rotring με ανταλλακτικά μύτες 20 Μολύβια ξύλινα HB 200 Μολύβια ξύλινα 2H 60 Μολύβια ξύλινα μεσαίας σκληρότητας 20

22 Δ Μολύβι μηχανικό FaberCastell 0,5 με 5 ανταλλακτικά 2Β Σελ 22 Στυλό διαρκείας -μπλε 10 mm 670 Στυλό διαρκείας -κόκκινα 10 mm 260 Στυλό διαρκείας -μαύρα 10 mm 320 Στυλό διαρκείας -πράσινα 10 mm 50 Γομολάστιχες μεσαίου μεγέθους για μολύβι (λευκές) 100 Γομολάστιχες μεσαίου μεγέθους (μπλε-κόκκινη) 100 Ξύστρες μολυβιών μεταλλικές 60 Μαρκαδόροι πίνακα μαύροι 370 Μαρκαδόροι πίνακα μπλε 380 Μαρκαδόροι πίνακα πράσινοι 140 Μαρκαδόροι πίνακα κόκκινοι 280 Σφουγγάρια πίνακα μαρκαδόρου 70 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, χοντρή μύτη, μαύροι 30 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, μεσαία μύτη, μαύροι 50 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,μαύροι 50 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,κόκκινοι 50 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,μπλε 50 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, στρογγυλή μύτη 1,5 mm μπλε τύπου artline 30 Μαρκαδόροι για CD/DVD με λεπτή μύτη 20 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ)κίτρινοι- χοντρή μύτη 90 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ)πράσινοι- χοντρή μύτη 30 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ) γαλάζιοι 30 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ) ροζ 40 Μαρκαδόροι ζωγραφικής Κουτιά των 24 τεμαχίων 2 Διορθωτικά υγρά ( συσκευασία blanco με διαλυτικό) 20 ml 80 Διορθωτικά στυλό 7ml 60 Διορθωτικά roler 4,2 mm πλάτος, 6Μ μήκος 60 Μελάνι για ταμπόν- φιαλίδιο των 30 ml 25 Ταμπόν για σφραγίδες νο 2 12 Ταμπόν για σφραγίδες νο 1 6 ΕΙΔΗ ΚΟΠΗΣ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ψαλίδια 16 cm 20 15

23 Σελ 23 2 Αποσυρραπτικό 8 3 Συρραπτικά 26/6 7 Συρραπτικά 24/6 τύπου r maestri 4 PRIMULA Συρραπτικά 24/6 τύπου blackred 10 6 Συρραπτικά μικρά τύπου PARVA Κουτιά 7 Κλιπ 5 εκ των 10 τμχ 18 Κουτιά 8 Κλιπ 4 εκ των 10 τμχ 18 Κουτιά 9 Κλιπ 3,2 εκ των 10 τμχ 30 Κουτιά 10 Κλιπ 2,5 εκ των 10 τμχ Κοπίδια φαρδιάς λάμας καρφίτσες (κουτιά) Κουτιά 15 Μεταλλικοί συνδετήρες για μικρό 13 συρραπτικό RO-MA 2000/64 Κουτάκια 80 Μεταλλικοί συνδετήρες για μικρό 14 συρραπτικό RO-MA (24/6) Κουτάκια 40 Μεταλλικοί συνδετήρες για μεγάλο 15 συρραπτικό RO-MA (24/6) Κουτάκια 320 Μεταλλικοί συνδετήρες για 16 επιτραπέζιο συρραπτικό Κουτάκια Συνδετήρες μεγάλοι (50 mm) (Κουτιά των 100) Συνδετήρες μεσαίοι 33 mm (Κουτιά των 100) Συνδετήρες μικροί 28mm (Κουτιά των 100) Λάστιχα ψιλά (Κουτιά των 100) Λάστιχα χονδρά (Κουτιά των 100) Πινέζες (Κουτιά των 120) push pins Α5-16 (Κουτιά των 100) Βάση για Σελοτέιπ (μεγάλη) 1 25 Σελοτέιπ 33m/15mm Κολλητική ταινία PVC καφέ 18 Κολλητική ταινία ράχης βιβλίων 27 50mm διάφανη Κόλλα υγρή Κόλλα συμπυκνωμένη τύπου stick Κόλλα στιγμής τύπου logo 50 Ε ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ 1 CD-RW 60

24 Σελ 24 2 CD-R DVD-R CD-R με θήκες, 700 MB 35 5 DVD-RW με θήκες 4,7 GB 40 6 DVD-R με θήκες 4,7 GB 35 7 USB-STICK 46B 40 8 Θήκες χάρτινες για CD Θήκες ζελατίνης για CD 10 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΑΙ Α3 Α/ Α Είδος 1 Φωτοαντιγραφι κό χαρτί Α4 Μονάδα Μέτρησης Δεσμίδες των 500 φύλλων Ποσότητ α 2800 (Α) Τιμή ανά δεσμίδα των 500 φύλλων (Α) χωρίς ΦΠΑ (Β) ποσοστό ΦΠΑ (Γ) με ΦΠΑ (Β) Συνολικό κόστος για κάθε είδος με ΦΠΑ Συνολικό κόστος για τα δύο είδη (αριθμητικά και ολογράφως) με ΦΠΑ (Γ) 2 Φωτοαντιγραφι κό χαρτί Α3 Δεσμίδες των 500 φύλλων 20 (Α) (Β) (Γ) 3 Φωτοαντιγραφι κό χαρτί Α5 Πακέτο των 500 φύλλων 26 (Α) (Β) (Γ)

25 Σελ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ Α Εκτυπωτές ΚΟΣΤΟ Σ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙ Ο ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ CANON I 9950 CANON IP 3600 CANON P1700 EPSON ACULASER M1200 EPSON EPL-6200L EPSON STYLOUS COLOR 1200 EPSON STYLUS S22 BCI-6 PM,R,BU,G,PG,C,M,Y (ΣΕΤ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 1 μαύρο PGI-520/CLI 521B 2 έγχρωμο CLI 521C M Y 2 40BL-41COLOR 2 EPSON Toner S black 9 C13S ΣΕΤ , T Black T1281 C13T EPSON STYLUS OFFICE B1100 EPSON WF 7015 HP COLOR LASERJET 3600 HP BUSINESS INJEKT 1000 Cyan T1282 C13T Magenta T1283 C13T Yellow T1284 C13T Black T0711H C13T07114H10 2 Yellow T1004 C13T Magenta T1003 C13T Cyan T1002 C13T ΣΕΤ 2 Q6470A 1 Q6471A 1 Q6472A 1 Q6473A 1 σετ έγχρωμων και μαύρων μελανιών 2

26 HP COLOR LASER JET 2600n HP Color LaserJet 3800n HP COLOR LASER JET 4700 dn HP DESKJET 1220C HP DESKJET 5525 HP DESKJET 6940 HP DESKJET 895Cxi HP DESKJET D2660 HP J HP LASER JET 600 M602 HP LASER JET 1020 SERIES HP LASER JET 1160 HP LASER JET 1200 SERIES HP LASER JET 1320 HP LASER JET 1525n color HP LASER JET P2035 Σελ 26 Black Q600A 2 Cyan Q6001A 1 Yellow Q6002A 1 Magenta Q6003A 1 black Q6470A 1 cyan Q7581A 1 yellow Q7582A 1 magenta Q7583A 1 Black Q5950A 1 cyan Q5951A 1 yellow Q5952A 1 magenta Q5953A 1 HP 45 Black (51645A) 1 HP 78 Tri-color (C6578DN) (σετ 4 χρωμάτων) 2 HP No339 (C8767EE μαύρο 21ml) 2 HP No344 (C9363EE έγχρωμο 14ml) 1 έγχρωμο-23 HP Tricolor Print 3 μαύρο-hp45 3 έγχρωμο 300XL 2 μαύρο 300XL 2 black XL 901XL 2 color CE390A 5 Q2612A 7 HP Q5949A Black 9 HP Toner 15Χ Black C7115X (C7115A HP Black 15A)-EP25 15 Q5949Α 1 (σετ των 4 χρωμάτων)ce 320 A, CE 321 A, CE 322 A, CE 323 A 2 CE 505 A 2

27 Σελ HP LaserJet 4100n HP OFFICEJET PRO 276dw CR 770A 30 HP OFFICEJET F2480 C8061A BLACK 4 BLACK 950XL 21 CYAN 951XL 11 YELLOW 951XL 11 MAGENTA 951XL HP OFFICEJET 4315 ALL IN ONE HP OFFICEJET J4580 ALL IN ONE HP OFFICEJET J6410 All in one HP OFFICEJET K 7100 KONICA MINOLTA PAGE PRO 1350W LASER KYOCERA FS-6950 DN LEXMARK E120 LEXMARK E240 LASER LEXMARK E 260dn LEXMARK E 360 dn OKI B 6500 SAMSUNG PRINTER XPRESS M 2022 SAMSUNG ML-2571N SAMSUNG ML-2851 ND XEROX PHASER CC641EE CC644EE 1 μαύρο-21 C9351CE 3 έγχρωμο-22 C9352CE 3 μαύρο AE 5 έγχρωμο-901 CC656AE 3 ασπρόμαυρο CB336EE 2 έγχρωμο CB338EE 2 σετ έγχρωμων μελανιών BLACK -TONER 2 TK440 2 LEXMARK E12016SE Toner Cartridge SA 2 E260A11E 16 E360H11E MLT-D111S Standard Yield Mono Toner Cartridge 1 ML2010D3ELS 6 MLD2850BELS 4 Imaging units #108R RO1163 (2), 106R01160 (1), 106R01161 (1), 106R01162 (1) 4 Β Συσκευές τηλεμοιοτυπίας-

28 Σελ μελανοταινίες BROTHER 2840 DR2200 DRUM 2 CANON FAX-L280 FX3 1 CANON FAX-JX200 ΜΕΛAΝΙ CANON ΜΑYΡΟ (BLACK) PG-50 1 PANASONIC KX-FL401 LASER Toner KX-FAT 88X Black 4 PANASONIC KX-FL611 LASER Panasonic toner KX-FA 83X black 2 PANASONIC KX-FP215 KXFA52X 2 PHILIPS MAGIC 5 ECO PRIMO PFA351 4 XEROX FAXCENTRE R XEROX PHAZER 6115 Mfp ΣΕΤ 113R00692/3/4/5 1 Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα KONICA 7022 TN 301K BLACK 30K 1 KYOCERA KM AB000 2 NASHUATEC DSM 627 TYPE2220D 3 TOSHIBA E STUDIO 206 T1640EHC 1 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 11-5-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 4639 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3160 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6/10/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6/0/204 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:367 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 1-10-014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:1476 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Τρίτη 10:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Τρίτη 10:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 3-9-04 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 955 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 13 Οκτωβρίου 2014 Δευτέρα 11:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 13 Οκτωβρίου 2014 Δευτέρα 11:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6/0/204 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 3673 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-11-2014 Ι Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 15516 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002925930 2015-07-21

15PROC002925930 2015-07-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001696246 2013-11-01

13PROC001696246 2013-11-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543699 2015-01-27

15PROC002543699 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27-1 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: οικ. 487 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 2-2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµ. Μήνας Έτος Ηµέρα Ώρα. 28 Μαρτίου 2014 Παρασκευή 11:00 π.µ. Η Σιβιτανίδειος ηµοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Ηµεροµ. Μήνας Έτος Ηµέρα Ώρα. 28 Μαρτίου 2014 Παρασκευή 11:00 π.µ. Η Σιβιτανίδειος ηµοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα:19-3-2014 Ι Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3773 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 2 Οκτωβρίου 2014 Πέμπτη 10:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 2 Οκτωβρίου 2014 Πέμπτη 10:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 25-9-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 13112 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 2-0-204 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 4727 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

θεμάτων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

θεμάτων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/01 ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ηγουμενίτσα 05/05/01 Αρ. Πρωτ. 1158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Γραφική ύλη, Υλικά μηχανογράφησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012. Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012. Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη: 27-06-2012 Αρ. Πρωτ.: οικ. 60811/5587 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ 2) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΠΡΟΤΥΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ. Αντικείμενο Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638184 2015-03-13

15PROC002638184 2015-03-13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 1-10-014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 1478 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002347088 2014-10-17

14PROC002347088 2014-10-17 1PROC007088 01-10-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 17/10/ 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:οικ.101/587 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039749 2014-05-12

14PROC002039749 2014-05-12 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ XΑΛΚΙ Α 08/05/2014 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 53339/2999 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002434997 2014-11-28

14PROC002434997 2014-11-28 Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Μαρούσι, 28/11/2014. Eύη Ζήγρα Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMIKOY Ω /ΣΟΥ Ρόδος, 2/0/205 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 775 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Περιφέρεια Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα