ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3715/ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ TMHMA B ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση: Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Όπως Π.. Ταχ. Κωδ: Πληροφορίες: Α. Μακρή Μ. Πελώνη Τηλέφωνο: , 4013, 4207,4211, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Προσωρινά έκτακτα µέτρα στήριξης παραγωγών ορισµένων φρούτων και λαχανικών» Σύµφωνα µε τον κατ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ) 932/2014 της Επιτροπής θεσπίζονται προσωρινά έκτακτα µέτρα στήριξης παραγωγών ορισµένων φρούτων και λαχανικών, εξαιτίας της απρόβλεπτης κρίσης που προκλήθηκε από την απαγόρευση της ρωσικής κυβέρνησης στις εισαγωγές ορισµένων οπωροκηπευτικών προϊόντων. Από τα µέτρα αυτά µπορούν να επωφεληθούν Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) οπωροκηπευτικών ή/και παραγωγοί µη µέλη ΟΠ που καλλιεργούν και εµπορεύονται ντοµάτες, καρότα, λάχανα, γλυκοπιπεριές, κουνουπίδια, µπρόκολα, αγγούρια, κολοκύθια, µανιτάρια, µήλα, αχλάδια, δαµάσκηνα, κόκκινα φρούτα, επιτραπέζια σταφύλια και ακτινίδια, που προορίζονται για νωπή κατανάλωση, µε σκοπό την οµαλοποίηση των γεωργικών αγορών. Επιπλέον, σας υπενθυµίζουµε ότι το ισχύoν θεσµικό πλαίσιο περιλαµβάνει τους Κανονισµούς (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου και 543/2011 της Επιτροπής, τις αρ /2009 (ΦΕΚ 594/Β /2009) και αρ / (ΦΕΚ 867/Β /2009) αποφάσεις, όπως ισχύουν. 1

2 1. ΣΚΟΠΟΣ Η ενωσιακή στήριξη θα χορηγηθεί σε: 1. Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) του τοµέα των οπωροκηπευτικών και 2. παραγωγούς οπωροκηπευτικών που δεν είναι µέλη Οργανώσεων παραγωγών για δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο από 18/8/2014 έως 30/11/2014 και ειδικότερα για τα παρακάτω προϊόντα, τα οποία προορίζονται να καταναλωθούν νωπά : Ντοµάτες µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας Καρότα µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας Λάχανα µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας Γλυκοπιπεριές µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας Κουνουπίδια, µπρόκολα µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας Αγγούρια µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας Αγγουράκια µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας Μανιτάρια του γένους Agaricus µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας Μήλα µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας Αχλάδια µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας αµάσκηνα µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας Κόκκινα φρούτα των κωδικών συνδυασµένης ονοµατολογίας , και Επιτραπέζια σταφύλια µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας , και Ακτινίδια µε κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Το ανώτατο ύψος της ενωσιακής δαπάνης για όλα τα Κράτη - Μέλη και για όλα τα προϊόντα ανέρχεται σε Από το ποσό αυτό, τα θα διατεθούν για την ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή που αφορά στα µήλα και στα αχλάδια και τα για τα υπόλοιπα προϊόντα. Όταν τα αιτήµατα των Κρατών- Μελών για ενωσιακή ενίσχυση υπερβούν τα ανωτέρω ποσά, θα χρησιµοποιηθούν συντελεστές κατανοµής για όλες τις αιτήσεις καταβολής οι οποίοι ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίοι θα εφαρµοστούν οµοιόµορφα. Επιπλέον σε περίπτωση υπέρβασης ενός ή και των δύο µέγιστων ποσών ενίσχυσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώνει τα Κ-Μ να µην παραλαµβάνουν άλλες αιτήσεις. 2

3 3. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Τα µέτρα που προβλέπονται είναι τα εξής: 3.1 Η απόσυρση οπωροκηπευτικών από την αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 22 της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 64Β/09), όπως ισχύει. Τα οπωροκηπευτικά τα οποία αποσύρονται από την αγορά δύναται να: α. Οδηγηθούν για βιολογική αποσύνθεση και λιπασµατοποίηση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση / του Υπουργείου Γεωργίας, όπως ισχύει. β. ιατεθούν για τη διατροφή των ζώων (Σε ηµερήσια βάση: Αιγοπρόβατα: 1 κιλό ανά ζώο, Βοοειδή: 7 κιλά ανά ζώο, Εκτατικής µορφής εκµεταλλεύσεις χοίρων: 3 κιλά ανά ζώο ) γ. ιατεθούν ως δωρεάν διανοµή (για τα νωπά προϊόντα: σε ηµερήσια βάση: 1 κιλό ανά τελικό δικαιούχο- φυσικό πρόσωπο). Περιλαµβάνεται η δυνατότητα µεταποίησης των αποσυρόµενων νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων. Το όριο του 5% που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου και στο άρθρο 79 παράγραφος 2 του Καν(ΕΕ) 543/11 για τη δράση της απόσυρσης δεν ισχύει. 3.2 Η πρώιµη συγκοµιδή σύµφωνα µε το άρθρο 23 της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 64Β/09) ), όπως ισχύει και τα άρθρα 84 και 85 του Καν(ΕΕ) 543/11. Η δράση της πρώιµης συγκοµιδής δύναται να καλύψει µόνο προϊόντα τα οποία πραγµατικά συγκοµίζονται άγουρα, βρίσκονται στους αγρούς και η περίοδος κανονικής συγκοµιδής δεν έχει αρχίσει (µε εξαίρεση τα οπωροκηπευτικά που η περίοδος συγκοµιδής τους υπερβαίνει τον ένα µήνα). 3.3 Η µη συγκοµιδή σύµφωνα µε τα άρθρα 84 και 85 του Καν(ΕΕ) 543/11. Η δράση της µη συγκοµιδής µόνο για τις ΟΠ, δύναται να εφαρµοστεί σε καλλιεργούµενη έκταση από την οποία έχει ήδη ληφθεί ποσότητα προς εµπορία µε την προϋπόθεση ότι αυτή η ποσότητα θα αφαιρεθεί από τον υπολογισµό της ενίσχυσης µε βάση τα βιβλία αποθήκης και τα λογιστικά στοιχεία της Ο.Π. Ως «µη συγκοµιδή» νοείται η περάτωση του υφιστάµενου κύκλου παραγωγής στη συγκεκριµένη περιοχή όταν το προϊόν έχει αναπτυχθεί επαρκώς και είναι γενικά υγιούς, ανόθευτης και εµπορεύσιµης ποιότητας. Ωστόσο, η καταστροφή των προϊόντων που προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες ή ασθένεια δεν θεωρείται ως µη συγκοµιδή. 3

4 Οι όροι για την εφαρµογή της µη συγκοµιδής αφορούν στους: α. Η ΟΠ ενηµερώνει άµεσα µε έγγραφό της ή ηλεκτρονικό µήνυµα την αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, για την πρόθεση της να υλοποιήσει µη συγκοµιδή. β. Το έγγραφο κοινοποίησης πρέπει να περιλαµβάνει επίσης: βα) Το ποσό της αποζηµίωσης λόγω της εφαρµογής της δράσης της µη συγκοµιδής. ββ) Το προϊόν στο οποίο θα εφαρµοστεί µη συγκοµιδή και η αντίστοιχη επιφάνεια σε στρέµµατα. Επισηµαίνεται ότι για η πρώιµη συγκοµιδή και η µη συγκοµιδή δεν εφαρµόζονται συγχρόνως για το ίδιο προϊόν και την ίδια συγκεκριµένη περιοχή για ένα δεδοµένο έτος. 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.1 Οι Ο.Π. υλοποιούν τα έκτακτα µέτρα παρέµβασης της παραγράφου 3 µέσα από τα επιχειρησιακά τους ταµεία και θα ακολουθήσουν λεπτοµερείς οδηγίες όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώσει ότι δε θα δεχτεί άλλες κοινοποιήσεις. Η ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή χορηγείται ακόµη και αν οι ΟΠ δεν προβλέπουν αποσύρσεις, πρώιµη και µη συγκοµιδή στα ΕΠ τους. Η δαπάνη για τα έκτακτα µέτρα παρέµβασης δύναται να υπερβεί το όριο του 1/3 των πραγµατικών δαπανών του επιχειρησιακού προγράµµατος. Το ύψος δαπάνης του επιχειρησιακού προγράµµατος του έτους 2014 (τροποποίηση εντός του έτους) δύναται να αυξηθεί πέραν του ποσοστού 25% του ποσού που έχει αρχικά εγκριθεί. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης για τα έκτακτα προσωρινά µέτρα στήριξης δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΕ) 1308/2012. Οι Ο.Π. που δεν υλοποιούν επιχειρησιακά προγράµµατα εφόσον το επιθυµούν δύνανται να υλοποιήσουν τα έκτακτα µέτρα στήριξης και θα ακολουθήσουν λεπτοµερείς οδηγίες όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώσει ότι δε θα δεχτεί άλλες κοινοποιήσεις. 4.2 Οι παραγωγοί µη µέλη ΟΠ καθώς και τα µέλη ΟΠ των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία: για να υλοποιήσουν τη δράση της απόσυρσης πρέπει να υπογράψουν σύµβαση µε αναγνωρισµένη ΟΠ για το σύνολο της ποσότητας που προτίθενται να αποσύρουν. Η οργάνωση παραγωγών αποδέχεται όλα τα εύλογα αιτήµατα παραγωγών µη µελών, αξιολογώντας τις ποσότητες µε βάση 4

5 τις περιφερειακές αποδόσεις καθώς και µε τη δήλωση ΟΣ Ε Τα ποσά που αντιστοιχούν στις πραγµατικές δαπάνες της οργάνωσης παραγωγών για την απόσυρση παρακρατούνται από την οργάνωση παραγωγών. Αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών παρέχονται µε τιµολόγια και φυλάσσονται στην ΟΠ. Η ενωσιακή χρηµατοδότηση ενίσχυση καταβάλλεται µέσω της ΟΠ µε την οποία σύναψαν σύµβαση. Σε Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας που δεν λειτουργούν ΟΠ οι οποίες δραστηριοποιούνται στα συγκεκριµένα προϊόντα, οι παραγωγοί µη µέλη ΟΠ και τα µέλη ΟΠ των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία, δεν υποχρεούνται να συνάψουν την παραπάνω συµφωνία µε Ο.Π.. Στην περίπτωση αυτή κοινοποιούν µε έγγραφο ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, κάθε ενέργεια απόσυρσης στην οποία προτίθενται να προβούν. Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε αυτή των ΟΠ (άρθρα 7 και 8 της ΥΑ / (ΦΕΚ 867 Β/2009). Οι ΑΟΚ αποδέχονται όλα τα εύλογα αιτήµατα των παραγωγών, αξιολογώντας τις ποσότητες µε βάση τις περιφερειακές αποδόσεις, την εκάστοτε έκταση και τη δήλωση ΟΣ Ε Η ενωσιακή χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον παραγωγό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ µε βάση τα στοιχεία της δήλωσης του ΟΣ Ε Για να υλοποιήσουν τη δράση πρώιµης συγκοµιδής, κοινοποιούν µε έγγραφο ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ( ΑΟΚ) κάθε σχετική ενέργεια στην οποία προτίθενται να προβούν. Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε αυτή των ΟΠ (άρθρο 23 της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 64Β/2009)). Η ενωσιακή χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον παραγωγό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ µε βάση τα στοιχεία της δήλωσης του ΟΣ Ε Για να υλοποιήσουν τη δράση µη συγκοµιδής, κοινοποιούν µε έγγραφο ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ( ΑΟΚ) κάθε σχετική ενέργεια στην οποία προτίθενται να προβούν. Η ενωσιακή χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον παραγωγό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ µε βάση τα στοιχεία της δήλωσης του ΟΣ Ε Οι αρµόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων αναλαµβάνουν την οργάνωση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έκτακτων µέτρων παρέµβασης σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 23 της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 64Β/2009) και τα άρθρα 7,8,9 της ΥΑ / (ΦΕΚ 867 Β/2009). Επισηµαίνεται ότι, οι ως άνω υπηρεσίες µεριµνούν προκειµένου να εξευρεθούν οι 5

6 χώροι παραλαβής των προϊόντων µε ιδιαίτερη προσοχή για τους παραγωγούς, µη µέλη αλλά και της µετουσίωσης των προϊόντων στο σύνολό τους. 5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ 5.1 Η ενωσιακή χρηµατοδοτική συνδροµή για τα µέλη των ΟΠ καθορίζεται: για τις αποσύρσεις στο Υπόδειγµα 1 για την πρώιµη και µη συγκοµιδή στο Υπόδειγµα Η ενωσιακή ενίσχυση για τους παραγωγούς µη µέλη ΟΠ καθώς και για τα µέλη ΟΠ των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία καθορίζεται: για τις αποσύρσεις στο Υπόδειγµα 3 για την πρώιµη και µη συγκοµιδή στο Υπόδειγµα 4 6. ΕΛΕΓΧΟΙ 6.1 Οι πρωτοβάθµιοι έλεγχοι για τις δράσεις της απόσυρσης διενεργούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της ποσότητας των προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά και τουλάχιστον 10% των οργανώσεων παραγωγών, σύµφωνα µε το άρθρο 108 του Καν (ΕΚ) 543/2011. Ωστόσο οι παραπάνω έλεγχοι για τους παραγωγοί µη µέλη ΟΠ καθώς και τα µέλη ΟΠ των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, οι οποίοι δεν συνάψει σύµβαση µε ΟΠ ανέρχονται σε ποσοστό 100%. 6.2 Οι δευτεροβάθµιοι έλεγχοι για τις δράσεις της απόσυρσης διενεργούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της ποσότητας των προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά και τουλάχιστον 10% των οργανώσεων παραγωγών, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Καν (ΕΚ) 543/2011. Ωστόσο, οι επιτόπιοι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 40% των οντοτήτων στις οποίες διενεργήθηκαν πρωτοβάθµιοι έλεγχοι και τουλάχιστον το 5% της ποσότητας των προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά. 6.3 Οι έλεγχοι για τις δράσεις της πρώιµης και µη συγκοµιδής διενεργούνται σε ποσοστό τουλάχιστον το 25% των σχετικών εκτάσεων παραγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Καν (ΕΚ) 543/2011, µε εξαίρεση σχετικά µε τη µη υλοποίηση µερικής συγκοµιδής. Ωστόσο οι παραπάνω έλεγχοι για τους παραγωγοί µη µέλη ΟΠ καθώς και τα µέλη ΟΠ των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, ανέρχονται στο 100% της σχετικής έκτασης παραγωγής. 6

7 6.4 Σηµειώνεται ότι όσον αφορά σε δράσεις απόσυρσης, πρώιµης και µη συγκοµιδής στη ντοµάτα καλύπτουν µόνο τις ποικιλίες που προορίζονται για νωπή κατανάλωση. 6.5 Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρµόδιες επιτροπές ελέγχου, που ορίζονται στην ΚΥΑ / (ΦΕΚ 64Β/09) όπως ισχύει και στο άρθρο 7, παρ. 2 της ΥΑ / (ΦΕΚ 867 Β/2009). Οι αρµόδιες επιτροπές συντάσσουν τα σχετικά πρακτικά ελέγχου µε σαφή αναφορά στα αποτελέσµατα και αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη διαδικασία πληρωµής. 7. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 7.1 Καθηµερινά µέχρι τις 10 π.µ., οι Ο.Π. και οι παραγωγοί µη µέλη κοινοποιούν στις αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ, την πρόθεσή τους να υλοποιήσουν τα µέτρα στήριξης και την ηµεροµηνία υλοποίησης τους, σύµφωνα µε τα Υπόδειγµα 5, 6 και 7 για τις ΟΠ και τα Υπόδειγµα 8, 9 και 10 για παραγωγούς µη µέλη. 7.2 Κάθε Παρασκευή µέχρι τις µ.µ., οι αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τα απαιτούµενα στοιχεία για ευτέρα έως Τετάρτη της προηγούµενης εβδοµάδας σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 11,12 και 13. Κάθε ευτέρα πριν τις το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών), ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει στην Επιτροπή ( AGRI- ) όλες τις κοινοποιήσεις που έχει λάβει από τις Π.Ε. για ευτέρα έως Τετάρτη της προηγούµενης εβδοµάδας σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα του Παραρτήµατος II του Καν (ΕΕ) 932/2014. Επισηµαίνεται ότι τα ποσά των στηλών που αφορούν στους παραγωγούς µη µέλη στα ανωτέρω Υποδείγµατα προκύπτουν από το άθροισµα των αντίστοιχων στηλών των Υποδειγµάτων του σηµείου Κάθε Τετάρτη µέχρι τις µ.µ., οι Αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τα απαιτούµενα στοιχεία για Πέµπτη έως Κυριακή της προηγούµενης εβδοµάδας σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 11,12 και 13. Κάθε Πέµπτη πριν τις το µεσηµέρι (ώρα Βρυξελλών), ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει στην Επιτροπή (AGRI- όλες τις κοινοποιήσεις που έχει λάβει από τις Π.Ε. για Πέµπτη έως Κυριακή της προηγούµενης εβδοµάδας σύµφωνα µε τα σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα του Παραρτήµατος II του Καν (ΕΕ) 932/

8 7.4 Επισηµαίνεται ότι την Πέµπτη 4/09/2014 πρέπει να κοινοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση (AGRI-AID- όλα τα µέτρα στήριξης που κοινοποιήθηκαν από την 18/8/2014 έως την 30/8/ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι επίκειται υπέρβαση τους ενός ή και των δύο µέγιστων ποσών ενίσχυσης ενηµερώνει άµεσα τα Κ-Μ να µην παραλαµβάνουν άλλες σχετικές αιτήσεις και να µην προβαίνουν σε περαιτέρω κοινοποιήσεις. Σε περίπτωση που κάποια κοινοποίηση δεν έχει γίνει πριν από αυτή την ενηµέρωση δε χορηγείται καµία ενωσιακη ενίσχυση. 7.6 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενηµερώνει τις αρµόδιες ΑΟΚ, οι οποίες µε τη σειρά τους ενηµερώνουν τις ΟΠ και τα µη µέλη, όχι νωρίτερα από δύο ηµερολογιακές ηµέρες µετά τη σχετική κοινοποίηση προς την Επιτροπή ότι το αίτηµα τους έχει παραληφθεί από στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι ενδέχεται να είναι επιλέξιµοι για την καταβολή της χρηµατοδοτικής συνδροµής της Ένωσης. Επιπλέον στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώσει τα Κ-Μ ότι δεν παραλαµβάνει άλλες κοινοποιήσεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενηµερώνει τις αρµόδιες ΑΟΚ, οι οποίες µε τη σειρά τους ενηµερώνουν τις ΟΠ και τα µη µέλη, ότι το αίτηµα τους δεν θα παραληφθεί από την Επιτροπή και ότι δεν είναι επιλέξιµοι για την καταβολή της χρηµατοδοτικής συνδροµής από την Ένωση. 7.7 Σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την Επιτροπή, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει στην Επιτροπή τις συνολικές ποσότητες που αποσύρθηκαν, τις συνολικές εκτάσεις στις οποίες υλοποιηθήκαν οι δράσεις πρώιµης και µη συγκοµιδής και τα συνολικά ποσά της ενωσιακής χρηµατοδοτικής συνδροµής για τις αντίστοιχες δράσεις απόσυρσης, µη συγκοµιδής και πρώιµης συγκοµιδής. Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ορισθούν λεπτοµέρειες για τις αιτήσεις και την καταβολή της ενίσχυσης στις ΟΠ και στους παραγωγούς µη µέλη. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ: Για Ενέργεια: Περιφέρειες του Κράτους /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας - Έδρες τους Περιφερειακές Ενότητες /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας - Έδρες τους ΟΠΕΚΕΠΕ /νση Αµέσων Ενισχύσεων και Αγοράς οµοκού 5 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Για Κοινοπoίηση: Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Καρασµάνη Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Π. Κουκουλόπουλου Γραφείο Γεν. Γραµµατέα ΑΠ &.Σ. κ.. Μελά Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταµένου Γενικής /νσης κ. Κ. Αγγελάκη 9

10 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ( ΚΑΝ(EE) 543/2011 ΑΡΘΡΟ 79 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΚΑΝ 932/2014) ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ( ΕΥΡΩ/ 100ΚΙΛΑ) ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ( ΕΥΡΩ/ 100ΚΙΛΑ) ΜΕΛΗ ΟΠ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ωρεάν διανοµή Άλλοι προορισµοί ωρεάν διανοµή 100% Άλλοι προορισµοί 75% (το υπόλοιπο ιδία συµµετοχή της ΟΠ) Μήλα 16,98 13,22 16,98 9,92 Αχλάδια 23,85 15,90 23,85 11,93 Ντοµάτες 27,45 18,30 27,45 13,73 Καρότα 12,81 8,54 12,81 6,41 Λάχανα 5,81 3,88 5,81 2,91 Γλυκοπιπεριές 44,40 30,00 44,40 22,50 Κουνουπίδια και Μπρόκολα 15,69 10,52 15,69 7,89 Αγγούρια και Αγγουράκια 24,00 16,00 24,00 12,00 Μανιτάρια 43,99 29,33 43,99 22,00 αµάσκηνα 34,00 20,40 34,00 15,30 Κόκκινα φρούτα 12,76 8,50 12,76 6,38 Νωπά Επιτραπέζια Σταφύλια 39,16 26,11 39,16 19,58 Ακτινίδια 29,69 19,79 29,69 14,84 10

11 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΪΜΗ Ή ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙ Η ΟΠ ( /ΕΚΤΑΡΙΟ) Υπαίθρια Θερµοκηπίου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΠ 75% ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Ο.Π. 25% ΜΕΛΗ ΟΠ 75% ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Ο.Π. 25% Μήλα 1.784,70 594,90 0,00 0,00 Αχλάδια 1.609,88 536,63 0,00 0,00 Ντοµάτες 7.411, , , ,00 Καρότα 1.729,35 576,45 0,00 0,00 Λάχανα 838,08 279,36 0,00 0,00 Γλυκοπιπεριές 7.087, , , ,50 Κουνουπίδια και Μπρόκολα 2.130,30 710,10 0,00 0,00 Αγγούρια 2.376,00 792, , ,00 Αγγουράκια 6.480, , , ,00 Μανιτάρια 0,00 0, , ,86 αµάσκηνα 2.065,50 688,50 0,00 0,00 Κόκκινα φρούτα 353,08 117,69 0,00 0,00 Νωπά Επιτραπέζια Σταφύλια 3.524, ,95 0,00 0,00 Ακτινίδια 2.938,82 979,61 0,00 0,00 11

12 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 3 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ( ΚΑΝ(EE) 543/2011 ΑΡΘΡΟ 79 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΚΑΝ 932/2014) ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ( ΕΥΡΩ/ 100ΚΙΛΑ) ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ( ΕΥΡΩ/ 100ΚΙΛΑ) ΜΗ ΜΕΛΗ ΟΠ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ωρεάν διανοµή Άλλοι προορισµοί ωρεάν διανοµή 100% Άλλοι προορισµοί 50% Μήλα 16,98 13,22 16,98 6,61 Αχλάδια 23,85 15,90 23,85 7,95 Ντοµάτες 27,45 18,30 27,45 9,15 Καρότα 12,81 8,54 12,81 4,27 Λάχανα 5,81 3,88 5,81 1,94 Γλυκοπιπεριές 44,40 30,00 44,40 15 Κουνουπίδια και µπρόκολα 15,69 10,52 15,69 5,26 Αγγούρια και Αγγουράκια 24,00 16,00 24,00 8 Μανιτάρια 43,99 29,33 43,99 14,665 αµάσκηνα 34,00 20,40 34,00 10,2 Κόκκινα φρούτα 12,76 8,50 12,76 4,25 Νωπά Επιτραπέζια Σταφύλια 39,16 26,11 39,16 13,055 Ακτινίδια 29,69 19,79 29,69 9,895 12

13 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 4 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΪΜΗ Ή ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙ Η ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΗ ΜΕΛΗ ( /ΕΚΤΑΡΙΟ) Υπαίθρια Θερµοκηπίου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗ ΜΕΛΗ ΟΠ 50% ΜΗ ΜΕΛΗ ΟΠ 50% Μήλα 1.189,80 0,00 Αχλάδια 1.073,25 0,00 Ντοµάτες 4.941, ,00 Καρότα 1.152,90 0,00 Λάχανα 558,72 0,00 Γλυκοπιπεριές 4.725, ,00 Κουνουπίδια και Μπρόκολα 1.420,20 0,00 Αγγούρια 1.584, ,00 Αγγουράκια 4.320, ,00 Μανιτάρια 0, ,73 αµάσκηνα 1.377,00 0,00 Κόκκινα φρούτα 235,38 0,00 Νωπά Επιτραπέζια Σταφύλια 2.349,90 0,00 Ακτινίδια 1.959,21 0,00 13

14 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:. /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Υποδείγµατα για κοινοποιήσεις αναφερόµενα στο άρθρο 8 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ - ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΟΜΗ (αποστολή µε ) ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μήλα Αχλάδια Ποσότητε ς (tn) Οργάνωσεις Παραγωγών απόσυ ρση µεταφορά διαλογή και συσκευασία (α) (β) (γ) (δ) ΣΥΝΟΛΟ (ε)=(β)+(γ)+ (δ) Ποσότητες (tn) απόσυρση µεταφορ ά διαλογή και συσκευα σία ΣΥΝΟΛΟ Συνολικές Ποσότητες (tn) Συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι)=(ζ)+(η)+(θ) (ια)=(α)+(στ) (ιβ)=(ε)+(ι) ΣΥΝΟΛΟ (Α) Οργάνωσεις Παραγωγών Ποσότητε ς (tn) απόσυρση µεταφορά διαλογ ή και συσκε υασία ΣΥΝΟΛΟ Ποσότητες (tn) απόσυρση µεταφορ ά διαλογή και συσκευα σία ΣΥΝΟΛΟ Συνολικές Ποσότητες (tn) Συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) 14

15 (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(β)+(γ)+ (δ) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι)=(ζ)+(η)+(θ) (ια)=(α)+(στ) (ιβ)=(ε)+(ι) Ντοµάτες Καρότα Λάχανα Γλυκοπιπ εριές Κουνουπ ίδια και µπρόκολ α Αγγούρια και αγγουρά κια Μανιτάρι α αµάσκη να Κόκκινα φρούτα Νωπά επιτραπέ ζια σταφύλια Ακτινίδια ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) *Πρέπει να συµπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel για κάθε εβδοµάδα ( συµπεριλαµβανοµένων των µηδενικών κοινοποιήσεων για εβδοµάδες χωρίς ενέργειες, στην περίπτωση των κρατών µελών που έχουν υποβάλει προηγούµενη κοινοποίηση) Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΤΟΠΟΣ)/..(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 15

16 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:. /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ - ΆΛΛΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (αποστολή µε ) ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ: Ποσότητες (tn) Οργάνωσεις Παραγωγών Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Ποσότητες (tn) Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Συνολικές Ποσότητες (tn) Συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Μήλα (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(α)+(γ) (στ)=(β)+(δ) Αχλάδια ΣΥΝΟΛΟ (Α) Ποσότητες (tn) Οργάνωσεις Παραγωγών Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Ποσότητες (tn) Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Συνολικές Ποσότητες (tn) Συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(α)+(γ) (στ)=(β)+(δ) Ντοµάτες Καρότα Λάχανα 16

17 Γλυκοπιπεριές Κουνουπίδια και µπρόκολα Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια αµάσκηνα Κόκκινα φρούτα Νωπά επιτραπέζια σταφύλια Ακτινίδια ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) *Πρέπει να συµπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel για κάθε εβδοµάδα ( συµπεριλαµβανοµένων των µηδενικών κοινοποιήσεων για εβδοµάδες χωρίς ενέργειες, στην περίπτωση των κρατών µελών που έχουν υποβάλει προηγούµενη κοινοποίηση) Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΤΟΠΟΣ)/..(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 17

18 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:. /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙ ΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙ ΗΣ (αποστολή µε ) ΠΕΡΙΟ ΟΣ:. ΗΜ/ΝΙΑ: Έκταση (εκτάρια) Οργάνωσεις Παραγωγών Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Έκταση (εκτάρια) Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Συνολική Έκταση (εκτάρια) Συνολική ενωσιακή στήριξη (EUR) (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(α)+(γ) (στ)=(β)+(δ) Μήλα Αχλάδια ΣΥΝΟΛΟ (Α) Έκταση (εκτάρια) Οργάνωσεις Παραγωγών Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Έκταση (εκτάρια) Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Συνολική Έκταση (εκτάρια) Συνολική ενωσιακή στήριξη (EUR) (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(α)+(γ) (στ)=(β)+(δ) Ντοµάτες 18

19 Καρότα Λάχανα Γλυκοπιπεριές Κουνουπίδια και µπρόκολα Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια αµάσκηνα Κόκκινα φρούτα Νωπά επιτραπέζια σταφύλια Ακτινίδια ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) *Πρέπει να συµπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel για κάθε εβδοµάδα ( συµπεριλαµβανοµένων των µηδενικών κοινοποιήσεων για εβδοµάδες χωρίς ενέργειες, στην περίπτωση των κρατών µελών που έχουν υποβάλει προηγούµενη κοινοποίηση) Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΤΟΠΟΣ)/..(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 19

20 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. Α.Φ.Μ.: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:. ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:. /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Υποδείγµατα για κοινοποιήσεις αναφερόµενα στο άρθρο 8 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ - ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΟΜΗ (αποστολή µε ) ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ποσότητες (tn) απόσυρση µεταφορά διαλογή και συσκευασία ΣΥΝΟΛΟ Μήλα Αχλάδια ΣΥΝΟΛΟ (Α) (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(β)+(γ)+(δ) Ποσότητες (tn) απόσυρση µεταφορά διαλογή και συσκευασία ΣΥΝΟΛΟ (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(β)+(γ)+(δ) 20

21 Ντοµάτες Καρότα Λάχανα Γλυκοπιπεριές Κουνουπίδια και µπρόκολα Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια αµάσκηνα Κόκκινα φρούτα Νωπά επιτραπέζια σταφύλια Ακτινίδια ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (ΤΟΠΟΣ)/..(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 21

22 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. Α.Φ.Μ.: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:. ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:. /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ - ΆΛΛΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (αποστολή µε ) ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ: Ποσότητες (tn) Μήλα Αχλάδια ΣΥΝΟΛΟ (Α) (α) (β) Ποσότητες (tn) Ντοµάτες Καρότα Λάχανα (α) (β) Γλυκοπιπεριές 22

23 Κουνουπίδια και µπρόκολα Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια αµάσκηνα Κόκκινα φρούτα Νωπά επιτραπέζια σταφύλια Ακτινίδια ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (ΤΟΠΟΣ)/..(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 23

24 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. Α.Φ.Μ.: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:. ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:. /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙ ΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙ ΗΣ (αποστολή µε ) ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ: Έκταση (εκτάρια) Μήλα Αχλάδια ΣΥΝΟΛΟ (Α) (α) (β) Έκταση (εκτάρια) Ντοµάτες Καρότα Λάχανα (α) (β) Γλυκοπιπεριές 24

25 Κουνουπίδια και µπρόκολα Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια αµάσκηνα Κόκκινα φρούτα Νωπά επιτραπέζια σταφύλια Ακτινίδια ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (ΤΟΠΟΣ)/..(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 25

26 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:. /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΠΡΟΣ: ΟΠΕΚΕΠΕ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Υποδείγµατα για κοινοποιήσεις αναφερόµενα στο άρθρο 8 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ - ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΟΜΗ (αποστολή µε ) ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ποσότητες (tn) Οργάνωσεις Παραγωγών απόσυρση µεταφορά διαλογή και συσκευασία ΣΥΝΟΛΟ Ποσότητες (tn) απόσυρση µεταφορά διαλογή και συσκευασία ΣΥΝΟΛΟ Συνολικές Ποσότητες (tn) Συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(β)+(γ)+(δ) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι)=(ζ)+(η)+(θ) (ια)=(α)+(στ) (ιβ)=(ε)+(ι) Μήλα Αχλάδια ΣΥΝΟΛΟ (Α) Ποσότητες (tn) Οργάνωσεις Παραγωγών απόσυρση µεταφορά διαλογή και συσκευασία ΣΥΝΟΛΟ Ποσότητες (tn) απόσυρση µεταφορά διαλογή και συσκευασία ΣΥΝΟΛΟ Συνολικές Ποσότητες (tn) Συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(β)+(γ)+(δ) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι)=(ζ)+(η)+(θ) (ια)=(α)+(στ) (ιβ)=(ε)+(ι) Ντοµάτες Καρότα 26

27 Λάχανα Γλυκοπιπεριές Κουνουπίδια και µπρόκολα Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια αµάσκηνα Κόκκινα φρούτα Νωπά επιτραπέζια σταφύλια Ακτινίδια ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) *Πρέπει να συµπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel για κάθε εβδοµάδα ( συµπεριλαµβανοµένων των µηδενικών κοινοποιήσεων για εβδοµάδες χωρίς ενέργειες, στην περίπτωση των κρατών µελών που έχουν υποβάλει προηγούµενη κοινοποίηση) Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΣ)/..(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 27

28 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:. /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΠΡΟΣ: ΟΠΕΚΕΠΕ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ - ΆΛΛΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ (αποστολή µε ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 12 ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ: Μήλα Αχλάδια ΣΥΝΟΛΟ (Α) Ποσότητες (tn) Οργάνωσεις Παραγωγών Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Ποσότητες (tn) Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Συνολικές Ποσότητες (tn) Συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(α)+(γ) (στ)=(β)+(δ) Ντοµάτες Καρότα Λάχανα Ποσότητες (tn) Οργάνωσεις Παραγωγών Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Ποσότητες (tn) Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Συνολικές Ποσότητες (tn) Συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(α)+(γ) (στ)=(β)+(δ) Γλυκοπιπεριές Κουνουπίδια και µπρόκολα 28

29 Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια αµάσκηνα Κόκκινα φρούτα Νωπά επιτραπέζια σταφύλια Ακτινίδια ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) *Πρέπει να συµπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel για κάθε εβδοµάδα ( συµπεριλαµβανοµένων των µηδενικών κοινοποιήσεων για εβδοµάδες χωρίς ενέργειες, στην περίπτωση των κρατών µελών που έχουν υποβάλει προηγούµενη κοινοποίηση) Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΣ)/..(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 29

30 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:. /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΠΡΟΣ: ΟΠΕΚΕΠΕ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙ ΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙ ΗΣ (αποστολή µε ) ΠΕΡΙΟ ΟΣ:. ΗΜ/ΝΙΑ: Έκταση (εκτάρια) Οργάνωσεις Παραγωγών Έκταση (εκτάρια) Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Συνολική Έκταση (εκτάρια) Συνολική ενωσιακή στήριξη (EUR) (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(α)+(γ) (στ)=(β)+(δ) Μήλα Αχλάδια ΣΥΝΟΛΟ (Α) Έκταση (εκτάρια) Οργάνωσεις Παραγωγών Έκταση (εκτάρια) Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης (σε ευρώ) Συνολική Έκταση (εκτάρια) Συνολική ενωσιακή στήριξη (EUR) (α) (β) (γ) (δ) (ε)=(α)+(γ) (στ)=(β)+(δ) Ντοµάτες Καρότα Λάχανα Γλυκοπιπεριές 30

31 Κουνουπίδια και µπρόκολα Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια αµάσκηνα Κόκκινα φρούτα Νωπά επιτραπέζια σταφύλια Ακτινίδια ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) *Πρέπει να συµπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel για κάθε εβδοµάδα ( συµπεριλαµβανοµένων των µηδενικών κοινοποιήσεων για εβδοµάδες χωρίς ενέργειες, στην περίπτωση των κρατών µελών που έχουν υποβάλει προηγούµενη κοινοποίηση) Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΣ)/..(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 31

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα: ηµοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 35235 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ: Π.Α.Π ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 10/10/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 100012 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ 2007-2013 (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) Ιστορικότητα Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ6Β-Ω6Θ ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ Μονάδα Α Λ. Αθηνών 58, 10441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ: ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Αχαρνών 2 : 101 76 : 210-2124285, 210-2124273 : 210-5238337 : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ax2u042@minagric.gr ax2u051@minagric.

: Αχαρνών 2 : 101 76 : 210-2124285, 210-2124273 : 210-5238337 : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ax2u042@minagric.gr ax2u051@minagric. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/09/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.:4451/116103 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ, ΤΥΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Β ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 125316 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αρ. Απόφασης: 567 ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΗ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-8-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.: 40844/ΕΥΣ6681 ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕIA ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Aθήνα, 02-07-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 1791/74062 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα