Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος"

Transcript

1 Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ ΦΟΡΜΑ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) (συµπληρώνεται από τους ασκάλους) Α) Γενικά Στοιχεία 1. Αθήνα: άσκαλοι: Φιλιππούσης Γεώργιος, Σιάκας Σπύρος, Καραγιάννη έσποινα 2. Κρήτη: άσκαλοι: Τοµαζινάκης Αριστόκριτος, Γκίζα Παναγιώτα, Μαστοράκη Ελένη Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/ Τµήµα Αριθµός Μαθητών 08/4/ η & 3 η Ε

2 Λεόντειο 32 Λύκειο Πατησίων.Σ. 24 Ναυστάθµου Σούδας-Κρήτη Β) Περιγραφή Μαθήµατος 1. α. Τίτλος Μαθήµατος: Τηλεσυνεργασία. Ανάδειξη και διαπραγµάτευση των ενοτήτων µέσα από διάλογο και συζήτηση. Ανάληψη πρωτοβουλιών και προτάσεις για τη συνέχιση του project. β. Μεθοδολογία δηµιουργίας σεναρίου στην Εκπαιδευτική ιαδικασία. 2. Ένταξη µαθήµατος στο αναλυτικό πρόγραµµα: Τάξη: Ε Γνωστικό αντικείµενο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή (ζωγραφική), Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γεωγραφία ιδακτική Ενότητα: Ευαισθητοποίηση σε θέµατα περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στις ανανεώσιµες πηγές και τη χρήση τους, δηµιουργία σεναρίου στην Εκπαιδευτική ιαδικασία, προσδιορισµός των στόχων από τους µαθητές, ανάδειξη και συγκεκριµενοποίηση των δραστηριοτήτων σχετικά µε τις ενότητες που έχουν παρουσιαστεί στη 2 η Τηλεδιάσκεψη. 3. ιδακτικοί στόχοι:

3 Οι µαθητές/τριες αναδεικνύουν τα θέµατα των ενοτήτων που έχουν αναλάβει, δηλ. τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έχοντας υπόψη τις προϋπάρχουσες ιδέες και γνώσεις τους. Επικοινωνούν, συζητούν, συνεργάζονται σε οµάδες τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και αποµακρυσµένο µέσω συγκεκριµένης ασύγχρονης πλατφόρµας για το τι θα ήθελαν να µάθουν για τις ανανεώσιµες πηγές και µε ποιο τρόπο. Επίσης, όσον αφορά τη δηµιουργία του σεναρίου, κύριος διδακτικός στόχος είναι να γίνει µια σύντοµη αναδροµή στην έρευνα που προηγήθηκε (2 η Τηλεδιάσκεψη) και να µορφοποιηθούν τα κύρια στοιχεία της ιστορίας (χρόνος, τόπος, συµµετέχοντες, πρόβληµα) µε έµφαση στον τρόπο προσδιορισµού του προβλήµατος και της λύσης του. Επιπλέον, προσδιορίζουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια τα στοιχεία της ιστορίας και τις µορφές αποτύπωσης σεναρίου. Τέλος, γίνεται σύνθεση απόψεων και λήψη απόφασης τελικού σεναρίου. Μεθοδολογία ιδακτικής προσέγγισης: συνεργατική µάθηση, διερεύνηση ιδεών, διαπραγµάτευση νοήµατος, λύση προβληµάτων, καταιγισµός ιδεών, κατηγοριοποίηση ταξινόµηση των ιδεών. Αναµενόµενα αποτελέσµατα: Μετά το τέλος της 3 η ς τηλεδιάσκεψης θα πρέπει οι µαθητές να έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν µε τους συµµαθητές και των «δύο τάξεων», να αξιοποιήσουν τα νέα µέσα, να έχουν δράσει συλλογικά, να έχουν προβληµατιστεί µε τους στόχους κα τις ενέργειές τους σχετικά µε τις θεµατικές ενότητες που έχουν αναλάβει, ώστε να τις ολοκληρώσουν. 4. Σύντοµη Περιγραφή: Μεταξύ 2 ης και 3 ης Τηλεδιάσκεψης Οι µαθητές και οι µαθήτριες ενηµερώνονται για θέµατα ασφάλειας του διαδικτύου. Εργάζονται πάνω σε συγκεκριµένες δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό υλικό : «Βιώσιµη ανάπτυξη και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» και σε επιπλέον συµπληρωµατικές δραστηριότητες.

4 Εντάσσονται στο πρόγραµµα «Η Ώρα της Γης» και ασχολούνται µε τις δραστηριότητες που προτείνει η WWF (περιβαλλοντική οργάνωση η οποία αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος σε περισσότερες από 100 χώρες). Βρίσκουν πληροφορίες και συνεργάζονται από απόσταση µέσω συγκεκριµένης ασύγχρονης πλατφόρµας η οποία έχει δηµιουργηθεί για τις ανάγκες του σχεδίου εργασίας (project). Συνεργάζονται, ώστε να περιγράψουν τις ανανεώσιµες πηγές, να δηµιουργήσουν τη «σύνοψη», να δηµιουργήσουν ένα εικονογραφηµένο σενάριο (ή άλλες µορφές αποτύπωσης) σύµφωνα µε τη Μεθοδολογία δηµιουργίας σεναρίου στην Εκπαιδευτική ιαδικασία και να ετοιµάσουν µια παρουσίαση όλων αυτών µέσω του προγράµµατος powerpoint. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης Συζήτηση, αλληλεπίδραση, συνεργασία µεταξύ των δύο τάξεων µε αφορµή τη διαδικασία δηµιουργίας του εκπαιδευτικού σεναρίου. Τα παιδιά κάθε τοπικής οµάδας αναφέρουν και εξηγούν µε ποια ενότητα ασχολήθηκαν, ποια είναι η «σύνοψη» που έκαναν, πώς εργάστηκαν, ώστε να δηµιουργήσουν το σενάριο και τα σκίτσα. Τα παιδιά της αποµακρυσµένης οµάδας προσπαθούν σε πρότυπα εικονογραφηµένων σεναρίων σε φύλλα Α3 να σχεδιάσουν το σενάριο που είχε ήδη αναφέρει η αντίστοιχη οµάδα της άλλης τάξης. είχνουν το δικό τους εικονογραφηµένο σενάριο και γίνεται αντιπαραβολή µε το έτοιµο εικονογραφηµένο σενάριο της αντίστοιχης οµάδας (µέσω powerpoint). 5. οµή Μαθήµατος: Αναλυτική περιγραφή επιµέρους βηµάτων διδασκαλίας Μεταξύ 2 ης και 3 ης Τηλεδιάσκεψης 1 ώρα Οι µαθητές και οι µαθήτριες ενηµερώνονται για θέµατα ασφάλειας του διαδικτύου καθώς εµπλέκονται ενεργά στη µάθηση µέσω διαδικτύου και συγκεκριµένα µέσω της ασύγχρονης πλατφόρµας. Χρησιµοποιούν το υλικό από τον Ελληνικό Κόµβο Ασφαλούς ιαδικτύου και την εκστρατεία της Safer Internet για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (http://www.saferinternet.gr).

5 2 ο δίωρο Οι µαθητές και οι µαθήτριες συνεργάζονται ώστε να αποκτήσουν γνώσεις για την προέλευση και τη µορφή των πηγών ενέργειας και συγκεκριµένα για την ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια, την υδροηλεκτρική ενέργεια και τη βιοµάζα. Συνεργάζονται και επιλύουν τις δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό υλικό «Βιώσιµη ανάπτυξη και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας», καθώς και τις συµπληρωµατικές δραστηριότητες για την καλύτερη κατανόηση του θέµατός µας (αρχεία: anan_wwf.doc, drasthr_exoik_prin_3h_thl.doc). 3 ο δίωρο Συµµετέχοντας στην εκστρατεία «Η Ώρα της Γης», οι µαθητές και οι µαθήτριες εµπλέκονται σε συγκεκριµένες δραστηριότητες που προτείνει η wwf. Είναι χρήσιµο ν αναφερθεί ότι «Η Ώρα της Γης (EARTH HOUR) ξεκίνησε ως µία εκστρατεία ευαισθητοποίησης που καλούσε τους πολίτες του Σίδνεϊ για να σβήσουν τα φώτα τους ένα βράδυ, για µια ώρα. Η ενέργεια αυτή σύντοµα µετατράπηκε σε µία από τις µεγαλύτερες πρωτοβουλίες ενάντια στην κλιµατική αλλαγή παγκοσµίως. Φέτος, στις το Σάββατο 28 Μαρτίου, καλούνται οι πολίτες σε ολόκληρο τον κόσµο να σβήσουν τα φώτα τους για µία ώρα την Ώρα της Γης. Στόχος είναι να συµµετάσχουν 1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι, σε περισσότερες από 1000 πόλεις, και όλοι µαζί να αποδείξουµε πως είναι δυνατόν να δράσουµε ενάντια στην υπερθέρµανση του πλανήτη. Η Ώρα της Γης είναι ένα µήνυµα ελπίδας και δράσης.» (http://www.earthhour.org/about/gr:el)». Οι στόχοι των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την πρόταση της WWF για την Ε και Στ είναι οι εξής: Οι µαθητές θα µάθουν για: την πρωτοβουλία «Ώρα της Γης», τα θέµατα του κλίµατος στο παγκόσµιο περιβάλλον, προσωπική και κοινωνική ευθύνη, την επικοινωνία µε τους εκλεγµένους εκπροσώπους της κυβέρνησης. Οι µαθητές θα µάθουν πώς να:

6 ερευνούν και συζητούν περιβαλλοντικά θέµατα που επηρεάζουν τις παγκόσµιες κοινωνίες κατανοούν την ευθύνη της κυβέρνησης ερµηνεύουν την επιτυχία των ατόµων ή οµάδων που διαχειρίζονται κοινωνικά θέµατα. Επίσης, οι µαθητές του Ε1 Τµήµατος του Λεοντείου ηµοτικού Σχολείου προχωρούν στις παρακάτω δράσεις ώστε να ευαισθητοποιήσουν τους συµµαθητές τους και τους γονείς τους : 1. Στις σχολικές αίθουσες τοιχοκολλούν αφίσες, οι οποίες παρουσιάζουν το λογότυπο του προγράµµατος. 2. Αναρτούν στον ιστότοπο του σχολείου ένα banner, το οποίο ενηµερώνει για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα αλλά και το οποίο «οδηγεί» στην ιστοσελίδα 3. ίνεται ενηµερωτική επιστολή σε όλους τους γονείς σχετικά µε την «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ». 4. Όλες οι τάξεις του ηµοτικού και του Γυµνασίου ύστερα από παρότρυνση των µαθητών και µαθητριών του Ε1 ασχολούνται µε τις δραστηριότητες τις οποίες προτείνει η WWF, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν στα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 5. Γίνεται ειδική προβολή στο θέατρο του σχολείου µας για όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες σχετικά µε την «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ», τις οποίες έχουν ετοιµάσει οι µαθητές και οι µαθήτριες. 4 ο δίωρο Οι µαθητές και οι µαθήτριες συνεργάζονται ώστε να περιγράψουν τις ανανεώσιµες πηγές, να δηµιουργήσουν τη «σύνοψη», να δηµιουργήσουν ένα εικονογραφηµένο σενάριο (ή άλλες µορφές αποτύπωσης) σύµφωνα µε τη Μεθοδολογία δηµιουργίας σεναρίου στην Εκπαιδευτική ιαδικασία και να ετοιµάσουν µια παρουσίαση όλων αυτών µέσω του προγράµµατος powerpoint. Στόχος είναι η γνωστική αυτονοµία του µαθητή, η ενεργητική µάθηση, η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και οι εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες. Σε συγκεκριµένο φύλλο εργασίας οι µαθητές/τριες δηµιουργούν τη σύνοψη του σεναρίου και κατ επέκταση το σενάριο απατώντας στα παρακάτω ερωτήµατα Ποιος είναι ο ήρωας; Πού; Πότε; Τι; Γιατί; Είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι έχουµε συγκεκριµένο και κεντρικό ήρωα, ο οποίος είναι «Ο Λάµπης ο Εξοικονοµάκης». Με αυτόν θα προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν

7 αναπαραστάσεις των µηχανών και των διαδικασιών παραγωγής εναλλακτικών µορφών ενέργειας µε ποικίλες τεχνικές (κυρίως πλαστελίνες και φλιπ µπουκ). Στη συνέχεια, σε πρότυπο φύλλο Α3 δηµιουργούν την εικονογράφησή τους και το σενάριο. Από τη Μεθοδολογία δηµιουργίας σεναρίου στην Εκπαιδευτική ιαδικασία (Σ. Σιάκας) ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Στην απάντηση του ερωτήµατος «Τι», γίνεται µια πρώτη προσέγγιση του «κόσµου» της ιστορίας, δηλαδή του τόπου, του χρόνου, των συµµετεχόντων και της δράσης της ιστορίας. Κύριος διδακτικός στόχος είναι να γίνει µια σύντοµη αναδροµή στην έρευνα που προηγήθηκε και να µορφοποιηθούν τα κύρια στοιχεία της ιστορίας (χρόνος, τόπος, συµµετέχοντες, πρόβληµα) µε έµφαση στον τρόπο προσδιορισµού του προβλήµατος και της λύσης του, δηλαδή σε εκείνο το γεγονός που διαταράσσει µια κατάσταση ισορροπίας και που συµβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της ιστορίας. Έχοντας ήδη προσδιοριστεί το θέµα, µετά την έρευνα που προηγήθηκε, ζητείται από τον κάθε µαθητή ξεχωριστά να προσδιορίσει και να σηµειώσει στο τετράδιο του ένα επιµέρους ζήτηµα από την πλευρά του θέµατος που εξερεύνησε η οµάδα έρευνας στην οποία ανήκε και που θα τον ενδιέφερε να αναπτύξει σε µορφή σεναρίου. Στη συνέχεια ο κάθε µαθητής ανακοινώνει στην τάξη προφορικά το επιµέρους ζήτηµα που έχει επιλέξει και που θα τον ενδιέφερε να αναπτύξει. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η διατήρηση του ενδιαφέροντος των µαθητών και η δηµιουργία µιας γέφυρας µε τη συνέχεια της διαδικασίας. Επόµενο βήµα είναι ο προσδιορισµός µε µεγαλύτερη ακρίβεια των στοιχείων της ιστορίας-μορφές αποτύπωσης σεναρίου. ίνονται σηµειώσεις σχετικά µε τις µορφές αποτύπωσης σεναρίου, εκτυπώνοντας µέρος του διδακτικού υλικού και συγκεκριµένα του αρχείου p.p. µε ονοµασία «Υλικό», και του κεφαλαίου «βασικές αρχές» µορφές αποτύπωσης του σεναρίου», ώστε τα παιδιά σταδιακά να φτάσουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα το οποίο είναι η εικονογράφηση του σεναρίου. Στις σηµειώσεις που δίνονται τα παιδιά δουλεύουν ατοµικά και οµαδικά. Τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω: 1. Η σύνοψη

8 Στο ειδικό πρότυπο αποτύπωσης της σύνοψης της ιστορίας οι µαθητές απαντώντας στα ερωτήµατα ποιος, τι πότε, πού, γιατί διαµορφώνουν τη σύνοψη (περίληψη) της ιστορίας τους. 2. ηµιουργία των κειµένων ( διαλόγων- µονολόγων αφηγήσεων) της ιστορίας Σε ένα λευκό χαρτί διαµορφώνουν τις σκέψεις τους σε µορφή διαλόγων, µονολόγων ή αφηγήσεων τρίτου προσώπου ανάλογα µε την κάθε ιστορία. Με άλλα λόγια µεταφέρουν τις σκέψεις τους στο στόµα των συµµετεχόντων της ιστορίας τους. Σε αυτό το στάδιο µπορεί να υπάρξει µια µικρή δυσκολία στο να κατανοήσουν τη διαδικασία µεταφοράς της σκέψης τους που συνήθως είναι σε µορφή αφήγησης τρίτου προσώπου σε µορφή πρώτου προσώπου. Επίσης µε διακριτική παρακολούθηση και παρέµβαση από το δάσκαλο στη διαδικασία της συγγραφής του κειµένου σε κάθε µαθητή δίνεται έµφαση στη σύνδεση των κειµένων µε το προς εξέταση θέµα και στην αποτροπή δηµιουργίας κειµένων εντελώς εκτός θέµατος. 3. Εικονογράφηση σεναρίου Οι µαθητές αρχικά «κόβουν» το κείµενο των διαλόγων ή των µονολόγων σε µικρότερες φράσεις ανάλογα µε το νόηµα, τα σηµεία όπου δίνεται κάποια έµφαση κ.ο.κ. και το µεταφέρουν στο πρότυπο του εικονογραφηµένου σεναρίου στο αντίστοιχο πλαίσιο κειµένου. Στη συνέχεια, προσθέτουν τις εικόνες που θα «ντύσουν» το κείµενο προσέχοντας να υπάρχει µια αντιστοιχία µεταξύ του νοήµατος και της εικόνας. Η εικονογράφηση του σεναρίου είναι η πιο ενδιαφέρουσα στιγµή του δίωρου. Τα παιδιά µε µεγάλο ενδιαφέρον και καλλιτεχνική ικανότητα δηµιουργούν θαυµάσια σκίτσα. Το επόµενο βήµα είναι η σύνθεση των απόψεών τους. Βλέπουν τα σκίτσα, συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις. Αποφασίζουν ποια αποτύπωση σεναρίου θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια της 3ης τηλεδιάσκεψης και η οποία θα είναι και η ιστορία για τη δηµιουργία του τελικού video. Τέλος δηµιουργούν την παρουσίασή τους µε τη βοήθεια του PowerPoint. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης

9 Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους (σύνοψη, σκίτσα, διαλόγους). Επίσης, θα επικοινωνήσουν, θα αλληλεπιδράσουν, θα συνεργαστούν, ώστε να γνωρίζουν τους στόχους και τις ενέργειες που καλούνται να φέρουν εις πέρας για την 4 η Τηλεδιάσκεψη. Έτσι: Τα παιδιά κάθε τοπικής οµάδας αναφέρουν και εξηγούν µε ποια ενότητα ασχολήθηκαν, ποια είναι η «σύνοψη» που έκαναν, πώς εργάστηκαν, ώστε να δηµιουργήσουν το σενάριο και τα σκίτσα Τα παιδιά της αποµακρυσµένης οµάδας προσπαθούν σε πρότυπα εικονογραφηµένων σεναρίων σε φύλλα Α3 να σχεδιάσουν το σενάριο που είχε ήδη αναφέρει η αντίστοιχη οµάδα της «άλλης τάξης». είχνουν το δικό τους εικονογραφηµένο σενάριο και γίνεται αντιπαραβολή µε το έτοιµο εικονογραφηµένο σενάριο της αντίστοιχης οµάδας (µέσω ppt). Γ) Παράρτηµα επισυναπτόµενο υλικό: 1. Σχέδιο µαθήµατος (Forma_Sxediou_3ou_thlediask_leoneios_souda_2009.doc) 2. Φύλλα εργασίας a. anan_wwf.doc b. drasthriothtes_wra_ghs_2009.pdf c. protypo_eikonogr.doc d. Σύνοψη Εικονογραφηµένου Σεναρίου-προτυπο.doc 3. Παρουσιάσεις (ppt) a. Senaria_leonteios_all_2009.ppt b. Senaria_leonteios_epilogh_2009.ppt c. 3Η Τ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ.ppt 4. Ερωτηµατολόγια a. ONGOING3 b. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ1

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Πρόταση ιαθεµατικού Σχεδιασµού Μαθηµάτων Μέσω Τηλεδιάσκεψης στο ηµοτικό Σχολείο : «Άσπρα Καράβια τα Όνειρά µας»

Μια Πρόταση ιαθεµατικού Σχεδιασµού Μαθηµάτων Μέσω Τηλεδιάσκεψης στο ηµοτικό Σχολείο : «Άσπρα Καράβια τα Όνειρά µας» 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Μια Πρόταση ιαθεµατικού Σχεδιασµού Μαθηµάτων Μέσω Τηλεδιάσκεψης στο ηµοτικό Σχολείο : «Άσπρα Καράβια τα Όνειρά µας» Ζαράνη Φλώρα Κλωστράκη Γεωργία zaraniflora@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

«ιδακτική αξιοποίηση εφαρµογής Web 2.0 για την οπτικοποίηση αποτελεσµάτων δηµοσκόπησης µε τη χρήση σύννεφου λέξεων (word cloud)»

«ιδακτική αξιοποίηση εφαρµογής Web 2.0 για την οπτικοποίηση αποτελεσµάτων δηµοσκόπησης µε τη χρήση σύννεφου λέξεων (word cloud)» «ιδακτική αξιοποίηση εφαρµογής Web 2.0 για την οπτικοποίηση αποτελεσµάτων δηµοσκόπησης µε τη χρήση σύννεφου λέξεων (word cloud)» Σαλονικίδης Ιωάννης άσκαλος, 11 ο ηµοτικό Σχολείο Ευόσµου salnk@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΒΕΝΤΕΚΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: «Μία ιστοεξερεύνηση για τη Μικρασιατική

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Περιγραφή, η τέχνη του χώρου: αναπαράσταση μέσα από το λόγο ενός ιστορικού μνημείου και παρουσίασή του με πολυτροπικό κείμενο (από τη Νεοελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 1. ασκάλες: Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, Παναγή Αλεξάνδρα. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος. ιευθύνσεις Internet

ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 1. ασκάλες: Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, Παναγή Αλεξάνδρα. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος. ιευθύνσεις Internet 4. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Σε αυτό το στάδιο σχεδιάζονται δραστηριότητες µε στόχο την εισαγωγή των µαθητών στο προς εξέταση θέµα και στην ανάλυση του θέµατος πάνω σε θεµατικούς άξονες οι οποίοι θα αποτελέσουν µαγιά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Λογοτεχνία: Ο ρόλος της λογοτεχνίας στη δηµιουργία θετικών στάσεων για το περιβάλλον. ιδακτική δοκιµή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Α γυµνασίου. Νάκη Στέλλα, ρ., Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα