Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ."

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. Π.4.1. ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 6 «Όργανα εφαρµογής των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων και των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης» του Ν. 2508/97, παρέχεται η δυνατότητα σύστασης ΝΠ µε σκοπό την παρακολούθηση της εφαρµογής των ΓΠΣ, των ΣΧΟΟΑΠ και των ΖΟΕ σε επίπεδο νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα σύστασης πενταµελούς επιτροπής πολεοδοµικού σχεδιασµού, µε απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου. Ως µέλη της, τακτικά και αναπληρωµατικά, ορίζονται µέλη του νοµαρχιακού συµβουλίου, δηµοτικοί και κοινοτικοί σύµβουλοι, υπάλληλοι του δηµοσίου, των οργανισµών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης, των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα και των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων και ιδιώτες µε ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέµατα συναφή προς τις αρµοδιότητες του νοµικού προσώπου. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των επιτροπών πολεοδοµικού σχεδιασµού, ο τρόπος άσκησης αυτών, οι όροι, η διαδικασία διάθεσης προσωπικού για την εξυπηρέτησή τους και οι αποδοχές του, οι αµοιβές των µελών των επιτροπών αυτών και κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία τους καθορίζονται και ρυθµίζονται µε Προεδρικό ιάταγµα, το οποίο όµως µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί καθιστώντας ανέφικτη την ενεργοποίηση του άρθρου 6 του ν 2508/97 µε το οποίο είναι δυνατή η σύσταση φορέα µε τη µορφή Ν.Π... για την παρακολούθηση της εφαρµογής των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Γι αυτό το λόγο προτείνεται η ανάληψη της παρακολούθησης της εφαρµογής του ΓΠΣ από το ήµο Χαλανδρίου και η ενίσχυσή του ώστε να ανταποκριθεί ουσιαστικά στο σύνολο των ευθυνών και των υποχρεώσεων που απαιτεί το συγκεκριµένο αντικείµενο που είναι περίπλοκο και απαιτεί ειδικευµένες υπηρεσίες σε θέµατα διαχείρισης των σχεδίων, επιτελικό έλεγχο και κανονιστικές ρυθµίσεις. Οι Φορείς Εφαρµογής του ΓΠΣ του ήµου Χαλανδρίου είναι ο Οργανισµός του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αττικής και ο ήµος Χαλανδρίου. Η υλοποίηση του πολεοδοµικού σχεδιασµού και ιδίως των προτάσεων οργανωµένων παρεµβάσεων τύπου ανάπλασης ή αναµόρφωσης αλλά και η υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων µετά τις Πράξεις Εφαρµογής των ρυµοτοµικών σχεδίων που θα ακολουθήσουν το ΓΠΣ ή είναι σε εξέλιξη, απαιτούν τη διαχείριση των δράσεων αυτών από ένα εξειδικευµένο και καλά στελεχωµένο φορέα που θα µπορεί να «επιχειρεί» αποτελεσµατικά. Παράλληλα η διαχείριση και ο συντονισµός της εφαρµογής των σχεδίων, απαιτούν στο ήµο σύγχρονο εξοπλισµό διαχείρισης χωρικών και πολεοδοµικών δεδοµένων. Για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Φύσης (όπως είναι η Ρεµατιά), είναι υποχρεωτική η σύσταση φορέα διαχείρισης µε συµµετοχή του ήµου και της Νοµαρχίας, τοπικών µη κυβερνητικών οργανώσεων που σε συνεργασία µέσω προγραµµατικών συµβάσεων µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το ΥΠΕΚΑ, θα µπορούσε να συντηρήσει και να λειτουργήσει το χώρο ως «χώρο εναλλακτικού τουρισµού και αναψυχής». Τέλος, για τα υπερτοπικά έργα χρειάζεται η συντονισµένη λειτουργία του ήµου µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την αποτελεσµατική προώθηση Έργων στο Περιφερειακό PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 144 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

2 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Πρόγραµµα, όπως και η συνεργασία µε την Περιφερειακή ιοίκηση, το ΥΠΕΚΑ, το Υπ. Μεταφορών, το ΥΠΑΝ, για την προώθηση έργων τόσο στο Περιφερειακό όσο και στο Εθνικό Επίπεδο. Π.4.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΓΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Οι απαιτούµενες µελέτες έργα και παρεµβάσεις που αφορούν στην ενεργοποίηση του ΓΠΣ περιγράφονται στους πίνακες Π.4.2.1, Π.4.2.2, Π και Π που ακολουθούν. Οι απαιτούµενες νοµικές ρυθµίσεις είναι: Έκδοση Υ.Α. για την έγκριση της τροποποίησης του ΓΠΣ Έκδοση Π. /τος για την Αναθεώρηση του εγκεκριµένου σχεδίου Χαλανδρίου και συγκεκριµένα για την χωροθέτηση του κοινωνικού εξοπλισµού, την επανεξέταση της κατά παρέκκλιση αρτιότητας Οι µελέτες αφορούν κυρίως στη Κτηµατογράφηση και πολεοδόµηση: των περιοχών επέκτασης που προβλέπονται από το ΓΠΣ του 1995 και οποίες δεν έχουν µέχρι σήµερα υλοποιηθεί (περιοχή Πεύκο Πολίτη ουκίσσης Πλακεντίας, περιοχή στο Πάτηµα ΙΙ που είναι σήµερα εκτός σχεδίου) της ζώνης πρασίνου γύρω από το Νεκροταφείο Στα πλαίσια της πολεοδόµησης τµηµάτων ή και της ένταξής τους στο σχέδιο Πόλης του ήµου, χρειάζεται να εκπονηθούν Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ΦΕΚ 723Β/1998. Απαιτούµενα Έργα: Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και απορροής οµβρίων Ολοκλήρωση των έργων οδοποίιας και ύδρευσης Κατασκευή των αναγκαίων Εκπαιδευτικών Μονάδων και πρόνοιας Κατασκευή των αναγκαίων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Κατασκευή ελεύθερων χώρων πρασίνου ιαφύλαξη και βελτίωση ποιότητας ζωής Για τη διαφύλαξη και βελτίωση ποιότητας ζωής προτείνεται η µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της όχλησης και της ηχορύπανσης από την κυκλοφορία οχηµάτων. Ορισµένα ενδεικτικά έργα είναι: Εφαρµογή συνολικής συγκοινωνιακής και κυκλοφοριακής µελέτης ήµου, Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στα όρια της Λεωφόρου Κηφισίας, σε κεντρικές αρτηρίες του ήµου, καθώς και κοντά στον κόµβο της Αττικής οδού, µετά από ακουστική µελέτη ηχοπροστασίας, Παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της Αττικής οδού, PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 145 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

3 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Μέτρηση και παρακολούθηση τιµών ατµοσφαιρικών ρύπων και στάθµης θορύβου, στο πλαίσιο του ΣΒΑΑ. Απαιτούµενες Αναπλάσεις: Ανάπλαση της Α ζώνης προστασίας του ρέµατος Πεντέλης - Χαλανδρίου Ανάπλαση του διαθέσιµου εγκεκριµένου πλάτους των οδών οι οποίες απαρτίζουν το προτεινόµενο δίκτυο ροής πεζών και ποδηλάτων, για τη δικτύωση των χώρων πρασίνου και κοινωφελούς εξοπλισµού Ανάπλαση της διαδροµής του Αδριάνειου Υδραγωγείου Ανάπλαση του κέντρου και πεζοδρόµηση του Ανάπλαση του µονοπατιού και των γεφυρών της Ρεµατιάς στον Άγιο Αθανάσιο Αξιοποίηση των οικοπέδων του ήµου στις περιοχές Πάτηµα Ι και ΙΙ για κοινωφελή χρήση ηµιουργία εκκλησιαστικού χώρου πέριξ του ναού της Αγ. Σκέπης Ανάπλαση του χώρου Λ. Κατσώνη & Π. Ηλία και αποκατάσταση και τοποθέτηση της προτοµής Τζίνας Μπαχάουερ Ανάπλαση της περιοχής Νοµισµατοκοπείου Απαιτούµενες Μελέτες: Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο Π στις παρακάτω περιοχές προτείνονται µελέτες ειδικών παρεµβάσεων: α. Περιοχή Νοµισµατοκοπείου β. Περιοχή Ριζαρείου Σχολής γ. Περιοχή Ιδρύµατος Χατζηκώνστα δ. Καταυλισµός Τσιγγάνων (Πεύκο Πολίτη Οδός Ίριδος) Π.4.3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Οι προτάσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Χαλανδρίου, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στην πρόταση της Τροποποίησης του ΓΠΣ παρουσιάζονται στο Παράρτηµα. Π.4.4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Η υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της εφαρµογής του ΓΠΣ απαιτεί τη συνεργασία και εµπλοκή του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, καθώς και µικτών σχηµάτων. Αντίστοιχα, η χρηµατοδότηση των έργων του προγράµµατος εφαρµογής του ΓΠΣ, είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί από εθνικούς πόρους, πόρους και προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΕΠ, Τοµεακά Προγράµµατα, Κοινοτικές πρωτοβουλίες κ.τ.λ.) πόρους του ιδιωτικού τοµέα ή ακόµη και δηµοτικούς πόρους. PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 146 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

4 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 147 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

5 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Αγγελίδης Μ. (2004), Αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, Εκδόσεις ΥΠΕΧΩ Ε, Αθήνα. Αραβαντινός Α. (1984), Πολεοδοµικός Σχεδιασµός, Αθήνα. Αραβαντινός Α. (1997), Πολεοδοµικός σχεδιασµός. για µια βιώσιµη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα. Αραβαντινός Α. (2001), Η ευρωπαϊκή και ελληνική πόλη στον 21 ο ρόλος του σχεδιασµού, Αθήνα. αιώνα. Αναµενόµενος Αραβαντινός Α., (2002), «υναµικές και σχεδιασµός κέντρων στην πόλη των επόµενων δεκαετιών προς συγκεντρωτικά ή αποκεντρωτικά σχήµατα», Αειχώρος, Τόµος 1, Τεύχος1. Αραβαντινός Α., Η ευρωπαϊκή και ελληνική πόλη στον 21 ο αιώνα, Εκδόσεις Ε.Μ.Π. - Κέντρο συνεχιζόµενης εκπαίδευσης. Αττικό Μετρό Α.Ε. (1997), «Προβλέψεις πληθυσµού και απασχόλησης για το Ν. Αττικής», Αθήνα. Γεράρδη Κ. (1996) «Στρατηγικός Σχεδιασµός της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας για µια Βιώσιµη Ανάπτυξη», Πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου Αθήνα - Αττική: Στρατηγικός Σχεδιασµός για µια Βιώσιµη Ανάπτυξη, ΟΡΣΑ, Αθήνα. Γεωργαλάς, Λ. (1996), Υδρογεωλογικές συνθήκες καρστικού συστήµατος Υµηττού, Αθήνα. Γεωργούλα Α., Σύµβουλοι Μηχανικοί, Σερράος Κ., Τίλλης Α., Αντωνιάδης Μ. (2010) «Μελέτη Τροποποίησης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ήµου Βριλησσίων», Β1 Στάδιο. ήµος Αθηναίων (1996), Ρυθµιστικό σχέδιο Αθήνας , δέκα χρόνια µετά, Πρακτικά διηµερίδας, Έκδοση ήµου Αθηναίων. ήµος Χαλανδρίου (2008) «Τοπικό Σχέδιο Αντιµετώπισης ασικών Πυρκαγιών» ήµος Χαλανδρίου (2008) «Τοπικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Σεισµών» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1997), Παρόδιες χρήσεις στο κύριο οδικό δίκτυο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Επιστ. Υπ. Κουµαντάκης (1997), Έρευνα υδρογεωλογικών συνθηκών και καθεστώτος εκµετάλλευσης υπογείων νερών λεκανοπεδίου Αθηνών, Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Τοµέας Πολεοδοµίας Χωροταξίας (2004), Ερευνητικό Πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα - Αττική», Σύνοψη, Ιούνιος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2000), Χρήσεις γης και κυκλοφορία στο κύριο οδικό δίκτυο - επιπτώσεις στον αστικό χώρο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2000), Πολεοδοµική και κυκλοφοριακή κατάσταση «εισόδων πόλεων», η περίπτωση της ευρύτερης Αθήνας. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001), Χρήσεις γης στο κύριο οδικό δίκτυο. PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 148 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

6 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Τοµέας Πολεοδοµίας Χωροταξίας (2001), Ερευνητικό Πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα - Αττική», Φάση Β. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ΣΕΠΟΧ (2004), Πόλη και χώρος από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα, Τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Αθ.Αραβαντινό, Αθήνα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2005), Πολιτική αειφόρου ανάπτυξης των πόλεων στην Ελλάδα. ΕΣΥΕ (1995), Λεξικό των ήµων, Κοινοτήτων και Οικισµών της Ελλάδος, καταρτίστηκε µε βάση την απογραφή πληθυσµού της 17ης Μαρτίου 1991, Αθήνα. ΕΣΥΕ (1995), Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος , Αθήνα. ΕΣΥΕ, Απογραφή Κτιρίων ΕΣΥΕ, Απογραφή Κτιρίων ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού Κατοικιών ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού υναµικού. ΕΣΥΕ, Στατιστική Οικοδοµική ραστηριότητα Ευστρατίου, Π.Μ. (2001), Κώδικας βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα. ΙΓΜΕ, Γεωλογικός χάρτης, φύλλο Κηφισιά. Καυκούλα Α., Παπαµίχος Ν., Χαστάογλου Β. (1990), Σχέδια Πόλεων στην Ελλάδα του 19 ου αι., Θεσσαλονίκη. Κορρές, Μ. (1993), Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα, Εκδ. Μέλισσα, Αθήνα. Κουτσόπουλος, Κ. (1990), «Γεωγραφία: Μεθοδολογία και Μέθοδοι Ανάλυσης Χώρου», Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα. Κοσµόπουλος, Π. (2004), Περιβαλλοντικός σχεδιασµός, University Studio Press,Θεσσαλονίκη. Λάµπρου, Ι. (1998), Ο υδάτινος πλούτος της αττικής γης, Εκδόσεις Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα. Μαχαίρας Γ. αµβέργης Χ. (2004), Ειδικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας Αττικής Οδού, Ηµερίδα Αντιπληµµυρικής Προστασίας Αττικής, Αθήνα. PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 149 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

7 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Μπίρης Κ. Η., (1999), Αι Αθήναι. Από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, έκδοση, Αθήνα, Μέλισσα. Μπρούτου Λεµπέση, Ε. (2006), Χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, Έκδοσεις οµική Ενηµέρωση, Αθήνα. Νέλλας Γ. & Συνεργάτες, Σύµβουλοι Μηχανικοί (2005), Αστική ανάπλαση και συνακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο ήµο Χαλανδρίου, Φάση IV: Επεξεργασία και Προγραµµατισµός Υλοποίησης του Επιλεγέντος Σχεδίου Αστικής Ανάπλασης & Κυκλοφοριακής ιαχείρισης. Οικονόµου., Γετίµης Π. και άλλοι (2001), Ο ιεθνής Ρόλος της Αθήνας, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος. Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, Σχεδιασµός µητροπολιτικής περιφέρειας για µια βιώσιµη ανάπτυξη του, Μάιος Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (2000), Αθήνα Αττική, Σχεδιασµός παρεµβάσεις και έργα για µια βιώσιµη ανάπτυξη. Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (2011) Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής Ορφανός Γ. (1976), Έκθεση υδρογεωλογικής αναγνώρισης Χαλανδρίου Βριλησσίων, ΙΓΜΕ, Αθήνα. Παπαδέας. Γ., Επεξηγηµατική µελέτη του γεωλογικού χάρτη της Αττικής, ΙΓΜΕ. Παππάς, Α. (1999), Η ύδρευσις των αρχαίων Αθηνών, Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα. Παπανικολάου,., Μπάση, Ε.-Κ., Κράνης Χ., ανάµος, Γ. (2004), Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του λεκανοπεδίου Αθηνών από το άνω Μειόκαινο έως σήµερα, 10ο Συνέδριο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη. Πουλίου, Κ. κ.α (2007), Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων. ιερεύνηση της εφαρµογής της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης στα πλαίσια των µελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, Εισήγηση σε ηµερίδα του ΤΕΕ. Σαρηγιάννης Γ. Μ., 2000, «Αθήνα Εξέλιξη Πολεοδοµία Μεταφορές», Αθήνα, Εκδόσεις Συµµετρία. Σήµα Α.Τ.Ε.Μ.Ε., ίεδρος Α.Ε., Σαχανίδης Κ., (2007) Ολοκληρωµένο Τοπικό Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανάπτυξης «Habitat Agenda», ήµος Χαλανδρίου, 2 η Φάση, Βασική Ανάλυση και είκτες, Αθήνα, Μάρτιος. Σκιαδάς Ελ. (1994), Ιστορικό ιάγραµµα των ήµων της Ελλάδος Σταµατιάδης,., (1990), Μελέτη αναθεώρησης εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Χαλανδρίου, Μελέτη, Τεχνική Υπηρεσία. Χαλανδρίου. Χαλάνδρι. Σταµατιάδης,., Πολεοδοµική µελέτη περιοχής Πάτηµα Ι, Μελέτη, Τεχνική Υπηρεσία. Χαλανδρίου. Χαλάνδρι. Σταµατιάδης,., Πολεοδοµική µελέτη περιοχής Πάτηµα ΙΙ, Μελέτη, Τεχνική Υπηρεσία. Χαλανδρίου. Χαλάνδρι. PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 150 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

8 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου ΤΕΕ (1993), Καταγραφή και Κωδικοποίηση των Πρόσφατων Πολεοδοµικών και Χωροταξικών Μελετών (Α Φάση), Αθήνα. ΤΕΕ - ήµος Αθηναίων (1996), Ένα όραµα για την Αθήνα, η συνέχεια ο καταστατικός χάρτης. Τραυλός, Ι., Πολεοδοµική εξέλιξις των Αθηνών, Αθήνα1993. Τρίτσης, Α., Η νέα οικιστική πολιτική, Εισηγήσεις του Υπουργού Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος Αθήνα, εκέµβρης Τσιούµα, Β., Βιτωριου-Γεωργουλή Α (1986), Υδρογεωλογική αναγνώριση της περιοχής ιδιοκτησίας Τράπεζας Ελλάδας (Νοµισµατοκοπείο), ΙΓΜΕ, Αθήνα. ΥΠΕΘΟ (1993), ιαµόρφωση Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Συγκοινωνιακής Υποδοµής της Χώρας. Ελλάδα 2010, Μελέτη Τεχνικής Υποστήριξης, Φάση Ι Μεθοδολογική Προσέγγιση, ΡΟΜΟΣ ΑΕΜ, Α. ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ. ΥΠΕΧΩ Ε, Επιχείρηση Πολεοδοµική Ανασυγκρότηση , Αθήνα 1983 ΥΠΕΧΩ Ε, Η πορεία της επιχείρησης «Πολεοδοµική Ανασυγκρότηση», Αθήνα ΥΠΕΧΩ Ε, Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας, /νση Ειδικών έργων αναβάθµισης περιοχών, Τµήµα Γ (1993), Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του ρέµατος Πεντέλης Χαλανδρίου και της ευρύτερης περιοχής, Αθήνα. ΥΠΕΧΩ Ε (1996), Εθνική Έκθεση της Ελλάδος, για την Παγκόσµια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τις πόλεις και την κατοικία, HABITAT II, Αθήνα. ΥΠΕΧΩ Ε (1996), Μελέτη Έρευνα Πολιτικής Γης στην Ελλάδα, Έκθεση Α Φάσης, Επιστ. Υπεύθ. Γιάννης Πυργιώτης, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος. ΥΠΕΧΩ Ε Ε.Μ.Π. (1998), Συµβολή προγραµµάτων αστικού τουρισµού στην ανάπτυξη - ανάπλαση ιστορικών κέντρων, η περίπτωση της Αθήνας, Αθήνα. ΥΠΕΧΩ Ε, ΕΜΠ (2004) Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, Ερευνητικό Πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα - Αττική» Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (2010) Πρόγραµµα Καλλικράτης. Νέα Αρχιτεκτονική για την αναµόρφωση της αυτοδιοίκησης και του κράτους. (Εισηγήσεις και Σχέδιο Προεδρικού ιατάγµατος για την Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ., Οδικός Χάρτης Άµεσων Ενεργειών Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθµού), Εισήγηση στη ιηµερίδα Επιµόρφωσης των νέων Αυτοδιοικητικών Αρχών. Χριστοφιλόπουλος. (2002), Πολιτιστικό περιβάλλον - χωρικός σχεδιασµός και βιώσιµη ανάπτυξη. ιαµόρφωση πολιτιστικού (ανθρωπογενούς) περιβάλλοντος µέσω χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, Εκδόσεις Π. Σάκκουλα, Αθήνα. Χριστοφιλόπουλος. (2005), Προστασία πολιτιστικών αγαθών, Εκδόσεις Π. Σάκκουλα, Αθήνα. Χρυσανθάκης Χ. (2007), ΣτΕ 2366/2007, Μεταφορά συντελεστή δόµησης Σχόλιο, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2007/ΙΙ, Νόµος και Φύση PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 151 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

9 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου Planet, ήµος Χαλανδρίου (Οκτώβριος 2008) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Χαλανδρίου , Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός (Υφιστάµενη Κατάσταση, Στρατηγική του ήµου Χαλανδρίου) Planet, ήµος Χαλανδρίου ( εκέµβριος 2008) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Χαλανδρίου , Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου, Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός και είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 152 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

10 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ ήµου Χαλανδρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ PLAS Α.Ε. Αικ. Γεωργούλα. Ντοκόπουλος Ε. ρακοπούλου 153 Β1 ΣΤΑ ΙΟ

11

12

13

14

15 Πίνακας Α Ειδικό Θεσμικό Πλαίσιο για το Δήμο Χαλανδρίου α/α Ν / ΒΔ-ΠΔ / ΥΑ, ΣτΕ, ΦΕΚ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Βασιλικό Διάταγμα ΦΕΚ 14 / Δ / «Όροι δόμησης Χαλάνδρι Μαρούσι. Περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου (Αττικής) ως και τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρουσίου» Αναθεωρούνται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως. 2 Προεδρικό Διάταγμα 183/86 ΦΕΚ 70 / Α / Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες Επιτρέπει την τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων πληθυσμού πάνω από κατοίκους με την απόφαση Νομάρχη. 3 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 166/Δ/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης Καθορίζονται σε κατηγορίες οι χρήσεις γης σε περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων /1989 ΦΕΚ 35 / Δ / (υποκαταστάθηκε από ΦΕΚ 728/Δ/ ) Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός χρήσεων γης μετά των απαραίτητων θέσεων στάθμευσης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Χαλανδρίου (Αττικής) 1) Μείωση Σ.Δ. κλιμακωτά ανά ζώνη υφιστάμενων Σ.Δ. 2) Γενική κατοικία στο βασικό οδικό δίκτυο Π.Δ. 414/80 (ΦΕΚ 113/Α). Γ.Κ. του άρθρου 5 του ΠΔ 81/80 (ΦΕΚ 27/Α) και άρθρο 1, παρ. 2,3 του ΠΔ 83/86. 3) Άλλη ομάδα σύμφωνα με το ΠΔ/ (ΦΕΚ 166/Δ/87) «Πολεοδομικό Κέντρο» και «Γ.Κ». Στην Γ.Κ. επιβάλλεται μικτή χρήση. Δεν ισχύει μετά την ΥΑ 32469/ /2860/89 ΦΕΚ 419 / Δ / Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) (Επαναδημοσιεύεται με τα διαγράμματα στις ) Εγκρίνεται το ΓΠΣ που περιλαμβάνει την Πολεοδομική Οργάνωση του Δήμου για πληθυσμό (απογραφή 1990) με την επέκταση του σχεδίου πόλης και τη δημιουργία 17 πολεοδομικών ενοτήτων, τον προσδιορισμό χρήσεων γης, την γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή και τη λήψη μέτρων για τη προστασία περιβάλλοντος. Επίσης περιλαμβάνει τις προτάσεις για το οδικό δίκτυο και τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, καθώς και τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του ΓΠΣ κατά τομέα /Π-918/89 ΦΕΚ 728 / Δ / Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός χρήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Χαλανδρίου (Αττικής) (Χώροι στάθμευσης Αυτοκινήτων, Πάρκινγκ, Γκαράζ) 1) Καθορίζονται τα ελάχιστα όρια αρτιότητας και οικοδομησιμότητας των οικοπέδων 2) Καθορίζονται οι μέγιστοι επιτρεπόμενοι ΣΔ. (Μειώνονται κλιμακωτά οι ΣΔ) /Τα-2415/89 ΦΕΚ 760/Δ/ Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου στην παραρεμάτια περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου και των όρων δόμησης αυτής Εγκρίνεται η τροποποίηση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών του εγκεκριμένου σχεδίου, τροποποιείται η οριογραμμή του ρέματος Πολυδρόσου, χαρακτηρίζονται όλοι οι ελεύθεροι χώροι ως χώρος πάρκου και άλσους, χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι οι δρόμοι της παραρεμάτιας περιοχής. Δεν ισχύει μετά την ΥΑ 31509/1365/90.

16 Όροι Δόμησης Χαλάνδρι /1365/90 ΦΕΚ 166 / Δ / Ακυρώνεται η Απόφαση 34814/Τα- 2415/89 του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου στην παραρεμάτια περιοχή Δήμου Χαλανδρίου και των όρων δόμησης αυτής» (ΦΕΚ 760 / Δ / 89) /5073/90 ΦΕΚ 561 / Δ / ΦΕΚ 701/Δ/13.12/1990 Ορισμός βασικού οδικού δικτύου Ν. Αττικής Αναγράφεται πίνακας βασικού οδικού δικτύου Ν. Αττικής. Ισχύει επί του ΓΠΣ /7621/91 ΦΕΚ 69 / Δ / Όροι Δόμησης Χαλάνδρι Ρεματιά Μέτρα για την προστασία της ρεματιάς Χαλανδρίου Πεντέλης (Βλέπε απόφαση 4228/664/93 και απόφαση 83878/5769/93) Στη ζώνη κατά μήκος της ρεματιάς καθορίζονται και ισχύουν για ένα χρόνο απαγορεύσεις, όροι και περιορισμοί για κάθε επέμβαση και δραστηριότητα που αλλοιώνει τη φυσική ροή των υδάτων, τη μορφή του τοπίου και του γεωφυσικού αναγλύφου κατά μήκος της ρεματιάς. 11 ΦΕΚ 93/ Δ / Διόρθωση σφάλματος στη 48568/2860/ απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «έγκριση ΓΠΣ Δήμου Χαλανδρίου Αττικής» Δημοσίευση των διαγραμμάτων της απόφασης 48568/ /Π-1128/92 ΦΕΚ 355 / Δ / Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (σε ορισμένα Ο.Τ. σε κλ.1:5000) Εγκρίνονται χρήσεις κοινωφελών εγκαταστάσεων /P-303/ ΦΕΚ 473 / Δ / Αναθεώρηση τμήματος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Δουκίσσης Πλακεντίας (Μεταμόρφωση Πεύκ. Ρουπ) Δήμου Χαλανδρίου (κλ. 1:500). Εγκρίνεται η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην αναφερόμενη περιοχή. Ε.Π.Α. 32/15 (Σταματιάδης) /Π-760/92 ΦΕΚ 874/Δ/1992 Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «Παραρεμμάτιας περιοχής Δήμου Χαλανδρίου (κλ. 1:500) Εγκρίνεται το δίκτυο πεζοδρόμων, ορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης στην αναφερόμενη περιοχή του Δήμου. Περιλαμβάνονται δύο πράξεις: /92 ΦΕΚ 1157 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) 1) Αναστολή για ένα χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών στην περιοχή Τούφας Δήμου Χαλανδρίου ( ). 2) Αναθεώρηση Ρ.Σ. σε ορισμένα Ο.Τ. και χαρακτηρισμός πεζόδρομων. Όροι δόμησης Χαλάνδρι Ρεματιά /664/93 ΦΕΚ 125 / Δ / Συμπλήρωση και παράταση της ισχύος της Απόφασης /7621/ των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μέτρα για τη προστασία ρεματιάς Χαλανδρίου Πεντέλης» (ΦΕΚ 69/Δ/ ) Εκτός των απολύτως απαραιτήτων υδραυλικών εργασιών, επιτρέπονται και άλλες εργασίες που επιβάλλονται για λόγους επικινδυνότητας.

17 17 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 323 / Δ / Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 15 (περιοχή Πάτημα) του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Βριλησσίων στα όρια σύνδεσης Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες, χώροι πρασίνου, κ.λπ. ΠΑΤΗΜΑ Ι /6312/93 ΦΕΚ 1266 / Δ / Τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής). Γίνεται τροποποίηση ορίων σε πολεοδομικές ενότητες, του Σ.Δ. καθώς και χρήσεων γης. Τροποποιείται το μεταφορικό δίκτυο, και καθορίζεται χώρος εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ / 5769 / 93 ΦΕΚ 1281 / Δ / Όροι δόμησης Χαλάνδρι Ρεματιά Μέτρα για την προστασία της ρεματιάς Χαλανδρίου Πεντέλης Επεκτείνεται η ζώνη προστασίας στην εντός σχεδίου περιοχές μεταξύ των ρυμοτομικών στο ρέμα και στους ΚΧ, ενώ για τις εκτός σχεδίου περιοχές επεκτείνεται σε απόσταση 30 μέτρα από τις οριογραμμές του ρέματος που καθορίστηκαν με το ΠΔ/ (ΦΕΚ 7/Δ/80) /2370/95 ΦΕΚ 376/Δ/ Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) «Επαναφορά» ΓΠΣ (ΦΕΚ 419/Δ/ ) μαζί με τα διαγράμματα /2370/95 ΦΕΚ 367/Δ/ Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή «Πεύκο Πολίτη» του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Νομισματοκοπείου της Τραπέζης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 22 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 659 / Δ / Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου, ως προστατευομένου τοπίου, καθορισμός των ορίων και ζωνών προστασίας αυτού, επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών εντός αυτών. Χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενη περιοχή και τοπίο, όπου καθορίζονται ζώνες Α και Β, χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης και λοιποί γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί. Με την χορήγηση της αριθμ. 6/2003 πράξεως ανάθεσης δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 & 12 του ΦΕΚ 659/Δ/ Ν ΦΕΚ 211/Α/ Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 24 Απόφ. ΔΜΕΟ/ε/Ο/266/95 ΦΕΚ 293 / Β / 95 Ανακατάταξη Επαρχιακού Δικτύου των Νομών της Χώρας Άρθρο 5. Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Νομού Αττικής Επίσης με την απόφαση 10172/02, ΦΕΚ 1326/Β/ , καθορίζεται η επαρχιακή οδός που έχει στην αρμοδιότητα της η Νομαρχία Αθηνών. 25 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 1138 / Δ / Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των δήμων Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής και Γέρακα (Ν. Αττικής), κατάργηση και επιβολή προκηπίου /5444/98 ΦΕΚ 743 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών εκτός από οικοδομικές άδειες για κτίρια με χρήση κατοικίας.

18 27 Έγγραφο 53982/363/98 Γνωμ 296/98 ΝΣΚ-296/98 Ισχύει από Αποδοχή γνωμοδότησης όσον αφορά τις εισόδους των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων σύμφωνα με το Άρθρο 2 ΠΔ-165/80 Γωνιακά οικόπεδα η κατασκευή όλων των επιβαλλόμενων χώρων στάθμευσης με είσοδο μόνο από την οδό που επιτρέπεται η διέλευση αυτοκινήτων, επιτρέπεται μέρος του χώρου στάθμευσης να εξυπηρετείται από τον πεζόδρομο και του Δήμου Χαλανδρίου /7079/98 ΦΕΚ 989 / Δ / Τροποποίηση και συμπλήρωση της Αποφ /5444/98 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Αναστολή χορήγησης οικοδομικών εργασιών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) Τροποποιείται η απόφαση 24377/5444/98. (ΦΕΚ 743 / Δ / 98) /98 ΦΕΚ 1031 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε περιοχή εντός σχεδίου του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο στις Λεωφ. Κηφισίας, Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανικολή (τρίγωνο Αγίας Βαρβάρας) Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών εκτός από οικοδομικές άδειες για κτίρια με χρήση κατοικίας, αναθεωρήσεις χωρίς αλλαγή χρήσης, για κατεδαφίσεις ή επισκευές κτιρίων χωρίς αλλαγή χρήσης, κ.λπ. 30 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 73 / Δ / Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) και τροποποίηση προκηπίου (επί βασικού οδικού δικτύου και ειδικότερα στα 576 και 577 οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ). Μετατοπίζεται η οικοδομική ρυμοτομική γραμμή στα ΟΤ 576, Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 154 / Δ / Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 15 «Πάτημα» του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα σημεία σύνδεσης του ίδιου δήμου και τροποποίηση του ΠΔ/ (ΦΕΚ 323 / Δ / 1993) Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της ΠΕ 15, τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο στα σημεία σύνδεσης με την επέκταση, εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής του πολεοδομικού σχεδίου. Στους οικοδομήσιμους χώρους αυτής της περιοχής επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας /6003/99 ΦΕΚ 788 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών. 33 ΣτΕ 4047/99 τμήμα Ε Ισχύει από Βασικό οδικό δίκτυο Χαλανδρίου (οδός Εθνικής Αντιστάσεως) Ρύθμιση Χρήσεων γης εκατέρωθεν των Βασικών οδικών αξόνων Ακυρώνει την Π-260/ της Διευθύνσεως Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η αναθεώρηση της οικοδομικής άδ.4221/ /7003/99 ΦΕΚ 936 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) στην περιοχή «Πάτημα ΙΙ» (ΠΕ 17) Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών /690/99/00 ΦΕΚ 63 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε περιοχή εντός σχεδίου του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (που έχουν πρόσωπο στις Λεωφόρους Κηφισιάς, Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανικολή (τρίγωνο Αγία Βαρβάρα) Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών.

19 /346/01 ΦΕΚ 83 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου στην περιοχή «Πάτημα ΙΙ» Ν. Αττικής Αναστέλλεται για ένα (1) χρόνο η χορήγηση οικοδομικών αδειών ειδικότερα στην περιοχή ΠΕ /769/01 ΦΕΚ 145 / Δ / Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου Αναστέλλονται μέχρι οι οικοδομικές άδειες σε συγκεκριμένα ΟΤ. 38 Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 838 / Δ / Τροποποίηση των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου *Ακυρώνεται με την απόφαση ΣΤΕ 509/ Τροποποιούνται οι χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου που βρίσκονται στα ΟΤ επί του βασικού οδικού δικτύου στην περιοχή του τριγώνου που περικλείεται από τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως Παπανικολή Κηφισίας και στη Λεωφ. Κηφισίας και στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως / Φ. Τροπ/02 ΦΕΚ 645 / Δ / Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 521 του Δήμου Χαλανδρίου Νομός Αττικής Αποχαρακτηρίζεται το ΟΤ 521 από χώρο σχολείου σε οικοδομήσιμο χώρο /2002 ΦΕΚ 1326 / Β / Καθορισμός επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών Χαρακτηρίζονται συγκεκριμένοι δρόμοι (κάποιοι και στο Χαλάνδρι) ως επαρχιακοί. 41 ΣτΕ 509/ Ακύρωση του ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 647 / Δ / Καθορισμός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ), κατά μήκος της λεωφόρου Ελευσίνας, Αεροδρομίου Σπάτων και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης. Καθορίζεται ζώνη γύρω από τον άξονα συγκοινωνιακού έργου (οδικό σιδηροδρομικό) Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας, Χαλανδρίου, Γέρακα (Ν. Αττικής). Επιβολή αυξανομένου προκηπίου κ.λπ /795/03 ΦΕΚ 813 / Δ / Αναγνώριση οδού (παρόδου οδού) Σόλωνος στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 70 του Δήμου Χαλανδρίου ότι υπάρχει πριν το 1923 (προ του 23) και χαρακτηρισμός αυτής σαν διατηρητέας. Χαρακτηρίζεται η οδός Σόλωνος ως διατηρητέα /04 ΦΕΚ 81 / Δ / Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 17 (ΠΕ 17) «ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ» του Δήμου Χαλανδρίου (Νομού Αττικής) και επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών ρέματος Καθορίζεται η οριογραμμή του ρέματος Αγίου Αντωνίου /04 ΦΕΚ 90 / Δ / Έγκριση Πολεοδομικής Ενότητας 16 (ΠΕ 16) περιοχή «Έθνος» του Δήμου Χαλανδρίου (Νομού Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης με το Δήμο Αγίας Παρασκευής (Νομού Αττικής). Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι κοινόχρηστων χώρων, κοινόχρηστος χώρος δασικής έκτασης (ΚΧ ΔΕ) /04 ΦΕΚ 897 / Δ / Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) Επαύξηση κοινωνικού εξοπλισμού Π.Ε. 5, 9, 12, 15, 17.

20 /05 ΦΕΚ 363 / Δ / Καθορισμός χώρου στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) για την κατασκευή Σταθμού Μετεπιβίβασης στο Σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» του μετρό και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης Καθορισμός περιοχής Μετρό. 48 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΣΚΠΟ/Φ1/6601/ ΦΕΚ 472 / Β / Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Χαλανδρίου Νομού Αττικής Ορίζεται ΚΕΠ που θα στεγάζεται στο σταθμό του Μετρό «Χαλάνδρι» /409/06 ΦΕΚ 428 / Δ / Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δημού Χαλανδρίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου (ΟΤ) 639 σε συμμόρφωση στην Απόφαση 15071/04 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας Το Ο.Τ. 639 επανέρχεται στον αρχικό ιδιοκτήτη (αντί για χώρο παιδικού σταθμού) /413/06 ΦΕΚ 431 / Δ / Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ 220 του Δήμου Χαλανδρίου σε συμμόρφωση προς την από Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (υπόθεση Ασημομύτη κατά Ελλάδος) Αποχαρακτηρισμός ιδιοκτησίας «Ασημομύτη» στο ΟΤ 220 από χώρο παιδικού σταθμού σε οικοδομήσιμο χώρο. 51 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΣΚΠΟ/Φ9/12596/ ΦΕΚ 755 / Β / Σύσταση δεύτερου Παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Χαλανδρίου του Νομού Αττικής Ορίζεται ΚΕΠ το οποίο εδρεύει στο Κάτω Χαλάνδρι /779/2006 ΦΕΚ 733 / Δ / Καθορισμός όρων δόμησης υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή, επί της λεωφόρου Μεσογείων και Ίριδος, στο Δήμο Χαλανδρίου, σε γήπεδο εμβαδού 9410,60 τ.μ. Καθορισμός Όρων και περιορισμών Δόμησης /2006 ΦΕΚ 899 / Δ / Τροποποίηση - συμπλήρωση του ΠΔ/ "Τροποποίηση των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (Νομού Αττικής) που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου" (ΦΕΚ-838/Δ/01) Προστίθεται το Ο.Τ. 271 στην πρώτη σειρά της παρ. β. της παραγράφου 5 Άρθρου 1 του ΠΔ/ /07 ΦΕΚ 37 / ΑΑΠ / Καθορισμός χώρου στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) για την κατασκευή Σταθμού Μετεπιβίβασης στο Σταθμό «Νομισματοκοπείο» του μετρό και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης

21 /07 ΦΕΚ 468 / ΑΑΠ / Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής για τον καθορισμό χώρων ανέγερσης Βρεφονηπιακού Σταθμού, Πολυϊατρείου Διαγνωστικού Κέντρου και Σταθμού Μετεπιβίβασης στο σταθμό «Νομισματοκοπείο του Μετρό» /209/07/07 ΦΕΚ 109 / ΑΑΠ / Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ 288 του Δήμου Χαλανδρίου (Νομού Αττικής) σε συμμόρφωση στις Αποφ 2134/04 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Απόφ. 2260/05 του Εφετείου Αθηνών και Απόφ. 1577/06 του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Χαρακτηρίζεται ως οικοδομήσιμος χώρος επιφάνεια 184,62 Μ2 υφιστάμενης οδού στο ΟΤ 288.

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Θεσμικό πλαίσιο: Ν.1337/83, Ν2508/97 Οδηγίες από τον υπερκείμενο σχεδιασμό Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΕΙ ΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Χωροταξικού. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιφερειακό Συµβούλιο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ α/α ΜΕΣΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Α ΕΠΙΠΕ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Παρατηρήσεις Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Η Πολεοδοµική Μελέτη στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγµατικότητα Εισηγητής : ούµας ηµήτριος ιπλωµ. Αρχιτεκτων

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα)

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα) Δροσιά, 13-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. : -20083/2012- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχετ. : -936/2013- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Ταχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ,Κ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ o Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «ΖΩΝΗ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ» o Η ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΕΘΝΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Χωροταξικός Σχεδιασµός Νόµος 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α /7-10-1999) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ Αθήνα, 20-6-2008 Αρ. Πρωτ.: 27148 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-2-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Διεύθυνση Αμαλιάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού µε παράλληλη ένταξη πυκνοδοµηµένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 251 21 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα

Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η Ναύπακτος από την αρχαιότητα ως σήμερα Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1838-1937 1829 - Απελευθέρωση από τους Οθωμανούς 1838 - Αποτύπωση του Φρουρίου και της πόλης Ναυπάκτου από Έλληνες και Βαυαρούς Μηχανικούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ρ. Κων/νος Παρθενόπουλος ιπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόµος, Αρχαιολόγος, Οικονοµολόγος και.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Της μελέτης "Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 και 7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα 412 22 Λ ά ρ ι σ α Τηλ: 2410-535615 2410-257866 / FAX 2410-255718

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηαγοράτωνγηπέδωντο 2011 στηνμακεδονία ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ σε συνδυασµό µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και οι επιπτώσεις τους στην ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. Τα Φάρσαλα είναι έδρα Δήμου και πρωτεύουσα την ομώνυμης επαρχίας. Ανήκει διοικητικά στο νομό Λάρισας. Σήμερα είναι μια σύγχρονη και δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ / ΓΠΣ

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ / ΓΠΣ Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ / ΓΠΣ Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρµογής Π.4.1.1 Νοµικό Πλαίσιο Ρόλος και Αρµοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρµογής των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό Θεσμικό πλαίσιο

Σχετικό Θεσμικό πλαίσιο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Υπεύθυνος μαθήματος: Κ. Σερράος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ Περίληψη Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. : ΖΙΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Το νερό, ως βασικό στοιχείο της ζωής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1575 20 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 145 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Επικύρωση καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης.

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙ ΟΥ ο Αστικός Αναδασμός η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. 1 Απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Εγκριμένο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΔΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Λευκωσία, Ιούνιος 2008 P Σεπτεμβρίου 2 Το «Σχέδιο Περιοχής Παλαιού Πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα