Βοτανικοί Κήποι και ο Ρόλος τους στο Χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βοτανικοί Κήποι και ο Ρόλος τους στο Χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ"

Transcript

1 Βοτανικοί Κήποι και ο Ρόλος τους στο Χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ Άννα Ταμπούκου 1, Μαρία Παπαφωτίου 2, Αλέξανδρος Κουτσούρης 3 1. Γεωπόνος-εκπαιδευτικός, MSc Αρχιτεκτονικής Τοπίου, 2 ο Γυμνάσιο Βούλας, Βουλιαγμένης και Προόδου, Βούλα, 2. Αναπλ. Καθηγήτρια, Δ/ντρια Eργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Αθήνα, 3. Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, Αθήνα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας 1 είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικά με τη δυνατότητα συμβολής των Βοτανικών Κήπων στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γενικότερα στην προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μέσω της έρευνας αυτής διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι Βοτανικοί Κήποι μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, διαδραματίζοντας πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη στάσεων, συμπεριφορών και δεξιοτήτων, απαραίτητων για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Κατά συνέπεια, αναδεικνύεται ως επιτακτική η ανάγκη για θεσμική υποστήριξη της παρουσίας των Βοτανικών Κήπων στο γίγνεσθαι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ειδικότερα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βοτανικοί Κήποι, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αντιλήψεις εκπαιδευτικών των ΚΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία μπορεί να θεωρηθεί ως η κατεξοχήν περίοδος της ανακάλυψης και μάλιστα των κρυμμένων μυστικών της φύσης, γεγονός που θεωρείται ότι επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του ατόμου ως ενήλικα (Taylor Haque et al., 2006). Η αποστέρηση αυτής της δυνατότητας λόγω της αποκοπής των παιδιών από το φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σήμερα, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών ζει σε αστικά ή προαστιακά περιβάλλοντα (Nabhan and Trimble, 1994) ευθύνεται, σύμφωνα με ειδικούς παιδοψυχολόγους, για την 1 Η έρευνα που περιγράφεται στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης αποτελεί μέρος της Μεταπτυχιακής Διατριβής της κας Α. Ταμπούκου, η οποία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Αρχιτεκτονική Τοπίου».

2 πρόκληση μίας σειράς διαταραχών σε σωματικό και πνευματικό επίπεδο, ενώ φαίνεται να έχει επηρεάσει δραματικά και τον ψυχισμό τους (Dannenmaier, 1998). Η δημιουργία ειδικών υπαίθριων χώρων για παιδιά έχει αποτελέσει αντικείμενο αναρίθμητων ερευνών, τα αποτελέσματα των οποίων υποστηρίζουν, σε γενικές γραμμές, την άποψη ότι η διαμόρφωση υπαίθριων χώρων που στηρίζεται σε περιβαλλοντικό σχεδιασμό φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στην εκδήλωση, από πλευράς των παιδιών, κοινωνικών ενδιαφερόντων, ενώ παράλληλα ευνοεί την απελευθέρωση της φαντασίας τους και τον αυθορμητισμό τους στο παιχνίδι, με ταυτόχρονη ανάπτυξη της αυτενέργειας και δημιουργικότητάς τους (Taylor Haque et al., 2006). Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται διεθνώς ολοένα και περισσότερο ο εκπαιδευτικός ρόλος των Βοτανικών Κήπων (ΒΚ), ενώ σχετικά με το θέμα αυτό έχει αρχίσει και στην Ελλάδα να εμφανίζεται αξιοπρόσεκτη κινητικότητα (Kapelari, 2006). Οι ΒΚ αξίζει πράγματι να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση της αφύπνισης της σχέσης Παιδιού Φύσης (Moore, 2003). Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Δικτύου Βοτανικών Κήπων (BGCI, 2000), οι ΒΚ στην Ε.Ε. δέχονται κατά προσέγγιση 50 εκ. επισκέπτες ετησίως, το 50% μάλιστα των Κήπων διαχειρίζονται ήδη εκπαιδευτικά προγράμματα για το ευρύ κοινό, αλλά και για μαθητές και σπουδαστές. Τέτοια προγράμματα περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, περιβαλλοντικά μονοπάτια, ποικίλες δραστηριότητες σε θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη της Βοτανικής, περιβαλλοντικά παιχνίδια και ακόμα παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, διοργάνωση εκθέσεων βοτανικού αλλά και ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, κλπ. (Cheney et al., 2002). Οι ΒΚ αποτελούν εξαιρετικές υπαίθριες τάξεις, γι αυτό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία μεγάλου εύρους σχολικών μαθημάτων, όπως είναι η Βιολογία, η Γεωγραφία, η Φυσική, οι Κοινωνικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά, τα Καλλιτεχνικά, η Ιστορία αλλά και οι ξένες γλώσσες. Παράλληλα, αποτελούν ένα θαυμάσιο σκηνικό για τη διδασκαλία και μη παραδοσιακών μαθημάτων όπως είναι η Πληροφορική, η Τεχνολογία και η Εκπαίδευση για την Αειφορία (Kavtaradze, 2006). Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των Βοτανικών Κήπων που αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελεί πλέον αναμφισβήτητο γεγονός ότι η διδασκαλία σε ένα φυσικό περιβάλλον δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώση και να εμβαθύνουν στην αντίληψη της σχέσης τους με τη φύση και στη σημασία της βιωσιμότητας. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να αποδοθεί αφενός στη συνειδητοποίηση, από πλευράς των υπεύθυνων των ΒK, των πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων των Κήπων στο τομέα της εκπαίδευσης (ιδιαίτερα της περιβαλλοντικής), σε μια περίοδο ανάπτυξης του περιβαλλοντικού κινήματος, και αφετέρου στην ανάγκη για επαναξιολόγηση και δικαιολόγηση του ρόλου τους στην κοινωνία (Kelpie et al.,2006). Ωστόσο, σήμερα αναδεικνύεται ως επιτακτική η ανάγκη ώστε οι ΒΚ να δραστηριοποιηθούν εντονότερα στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, επικοινωνώντας με έναν πιο ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο με τις τοπικές κοινωνίες (Cheney et al., 2002). Αν και επί του παρόντος, οι ΒΚ τείνουν να ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά παρά με τους δασκάλους, είναι γεγονός ότι θα ήταν πολύ σημαντικό, να παρασχεθεί, από πλευράς Κήπων, η κατάλληλη υποστήριξη και στους εκπαιδευτικούς. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί θα είναι δυνατόν, με τη σειρά τους, να λειτουργήσουν ως

3 πολλαπλασιαστές, με τη δημιουργική αξιοποίηση των επισκέψεων στους Κήπους, αλλά και με την παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη, τόσο πριν όσο και μετά την πραγματοποίηση αυτών των επισκέψεων (Stitelmann, 2006). ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας διερευνώνται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας (ΚΠΕ) σε ότι αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης των Βοτανικών Κήπων (ΒΚ) ως εργαλείων για την ανάπτυξη και υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ), με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής διερευνώνται ακόμα οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με: το βαθμό συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ΒΚ και των ΚΠΕ, το είδος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που τυγχάνουν καλύτερης υποστήριξης σε έναν ΒΚ, αλλά και το κατά πόσο ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των ΒΚ είναι δυνατόν να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Παράλληλα, διερευνώνται οι προθέσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δραστηριοποίησή τους προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ΒΚ κοντά στα ΚΠΕ, αλλά και οι εμπειρίες τους σε ότι αφορά επισκέψεις σε ελληνικούς ΒΚ. Η έρευνα είχε πανελλαδικό χαρακτήρα, καθώς τα ερωτηματολόγια απευθύνθηκαν στους εκπαιδευτικούς 66 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου Φεβρουαρίου του έτους 2010, από 154 εκπαιδευτικούς, προερχόμενους από 60 ΚΠΕ, που εκπροσωπούσαν και τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 18.0 for Windows. Σκοπός της ανάλυσης ήταν τόσο η καταγραφή της κατανομής των συχνοτήτων των απαντήσεων (μεταβλητών), όσο και η διαπίστωση σχέσεων μεταξύ διαφορετικών μεταβλητών. Ειδικότερα, για την ερμηνεία του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες διπλής εισόδου (Cross tabs). ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν από την Ανάλυση Συχνοτήτων και τη Διμεταβλητή Ανάλυση μπορούν να συνοψιστούν, σε γενικές γραμμές, στα ακόλουθα: Βοτανικοί Κήποι και Εκπαιδευτική διαδικασία Οι ΒΚ μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των παιδιών για μάθηση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα σημαντικά στην αποκατάσταση της σχέσης παιδιού και φύσης, με την απόκτηση βιωματικών γνώσεων και εμπειριών (Πιν.1). Πίνακας 1: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ σχετικά με τη συμβολή των Βοτανικών Κήπων στη μαθησιακή διαδικασία ΒΚ ως κίνητρο μάθησης 0,6% 1,9% 14,3% 29,9% 35,1% 18,2% ΒΚ ως μοχλός αποκατάστασης 0% 1,3% 9,7% 25,3% 40,3% 23,4 της σχέσης παιδιού-φύσης

4 Προκειμένου ωστόσο οι ΒΚ να αποτελέσουν χώρους πρόσφορους για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών χρειάζεται, σύμφωνα με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, να διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και να έχουν την κατάλληλη αρχιτεκτονική διαμόρφωση (Πιν.2). Πίνακας 2: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ σχετικά με τη σημασία της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης των Βοτανικών Κήπων στην εκπαιδευτική διαδικασία Αναγκαιότητα αρχιτεκτονικής 0,7% 0,7% 5,2% 21,6% 36,6% 35,3% διαμόρφωσης ΒΚ για ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών Σύμφωνα εξάλλου με τους εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ τα παιδιά του Δημοτικού ωφελούνται πάρα πολύ και σαφώς περισσότερο, συγκριτικά με εκείνα των άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης, από επισκέψεις σε ΒΚ (Πιν.3). Ιδιαίτερα οι μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτικοί θεωρούν ως μικρότερο το βαθμό ωφέλειας που προκύπτει από την επίσκεψη μαθητών/τριών Γυμνασίου (sign: 0,075, Kendall s tau-b: -0,126) και Λυκείου (sign: 0,062, Kendall s tau-c: -0,131) σε ΒΚ. Πίνακας 3: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ σχετικά με το βαθμό ωφέλειας των βαθμίδων εκπαίδευσης από τις επισκέψεις σε Βοτανικούς κήπους Ωφέλεια Δημοτικού από,0% 1,3% 1,3% 11,7% 31,8% 53,9% επισκέψεις σε ΒΚ Ωφέλεια Γυμνασίου από,0% 1,3% 3,9% 20,8% 35,1% 39% επισκέψεις σε ΒΚ Ωφέλεια Λυκείου από,0% 2,6% 12,5% 24,3% 27,0% 33,6% επισκέψεις σε ΒΚ Η Βιολογία και τα Καλλιτεχνικά είναι τα μαθήματα των οποίων η διδασκαλία, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ, μπορεί να υποστηριχθεί καλύτερα στο περιβάλλον ενός ΒΚ, ενώ εκφράζονται επιφυλάξεις για μαθήματα όπως τα Μαθηματικά και η Ιστορία (Πιν.4). Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη διδασκαλία των Μαθηματικών, αφενός οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (sign: 0,103, Kendall s tau-c: 0,154) και αφετέρου οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας (sign: 0,001, Kendall s tau-c: - 0,295) θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι μπορεί να υποστηριχθεί ικανοποιητικά στο χώρο των ΒΚ, ενώ επιπλέον οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά με τους συναδέλφους τους στη Δευτεροβάθμια, ότι οι ΒΚ μπορεί να υποστηρίξουν ικανοποιητικά και τη διδασκαλία της Ιστορίας (sign: 0,042, Kendall s tau-b: -0,163). Πίνακας 4: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ σχετικά με τη συμβολή των Βοτανικών Κήπων στη διδασκαλία μαθημάτων Υποστήριξη διδασκαλίας,0% 0,7% 1,3% 6% 21,3% 70,7% Βιολογίας σε ΒΚ Υποστήριξη διδασκαλίας,0% 0,7% 2,8% 9,8% 24,5% 62,2% Καλλιτεχνικών σε ΒΚ Υποστήριξη διδασκαλίας 1,6% 23,8% 25,4% 23% 19% 7,1% Μαθηματικών σε ΒΚ Υποστήριξη διδασκαλίας 2,1% 21% 16,8% 32,2% 18,9% 9,1% Ιστορίας σε ΒΚ

5 Εμπειρίες επίσκεψης των εκπαιδευτικών σε Βοτανικούς Κήπους Η πλειοψηφία των ελλήνων εκπαιδευτικών, αν και γνωρίζει για την ύπαρξη Βοτανικών Κήπων (ΒΚ) στον ελληνικό τουλάχιστον χώρο, δε διαθέτει σε σημαντικό βαθμό εμπειρίες από επισκέψεις σε ελληνικούς ΒΚ (Πιν.5). Η γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ύπαρξη ΒΚ στον ελληνικό χώρο επηρεάζεται σημαντικά από την απόσταση του ΚΠΕ, στο οποίο υπηρετούν, από τον πλησιέστερο ΒΚ. Έτσι, όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση που βρίσκεται το ΚΠΕ από τον πλησιέστερο ΒΚ, τόσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν περί ΒΚ (sign: 0,005, Kendall s tau-b: 0,202). Περισσότερες εμπειρίες επίσκεψης σε ελληνικούς ΒΚ έχουν οι μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτικοί (sign: 0,006, Kendall s tau-c: -0,201), οι έχοντες περισσότερα χρόνια διδακτικής προϋπηρεσίας (sign:0,002, Kendall s tau-c: - 0,265), οι υπεύθυνοι των ΚΠΕ (sign:0,017, Cramer s V: 0,232) και ακόμα οι Δάσκαλοι και εκείνοι οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ που προέρχονται από τη Δευτεροβάθμια με υπόβαθρο Θετικών Επιστημών (sign:0,015, Cramer s V: 0,287). Πίνακας 5: Γνώση και εμπειρίες των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ σχετικά με την ύπαρξη Βοτανικών Κήπων στην Ελλάδα Γνώση των εκπαιδευτικών περί ύπαρξης ΒΚ στην Ελλάδα Εμπειρίες των εκπαιδευτικών από επισκέψεις σε ΒΚ στην Ελλάδα ΝΑΙ ΟΧΙ 72,7% 27,3% 34,5% 65,5% Βοτανικοί Κήποι και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι ΒΚ μπορούν, σύμφωνα με τη μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ, να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) (Πιν.6). Την παραπάνω μάλιστα άποψη υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι εκπαιδευτικοί τόσο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσο και εκείνοι της Δευτεροβάθμιας με υπόβαθρο Θετικών Επιστημών (sign: 0,034, Kendall s tau-c: -0,188). Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το έργο των ΚΠΕ μπορεί να υποβοηθηθεί σημαντικά από την ύπαρξη ΒΚ κοντά στα ΚΠΕ (Πιν.6), πλην όμως η πλειοψηφία των ΚΠΕ βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100χλμ. από τον πλησιέστερο ΒΚ. Ακόμα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δε γνωρίζει σχετικά με τη δραστηριοποίηση των ΒΚ στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενώ είναι ελάχιστο το ποσοστό των εκπαιδευτικών που διαθέτει σχετική προσωπική εμπειρία από διεξαγωγή ΠΠΕ σε ΒΚ (Πιν.7). Πίνακας 6: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ σχετικά με τη συμβολή των Βοτανικών Κήπων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΒΚ ως εργαλείο για την,0%,0%,0% 11,7% 37,7% 50,6% ανάπτυξη ΠΠΕ Σημαντικότητα ύπαρξης ΒΚ,0%,0% 2,6% 9,2% 28,8% 59,5% κοντά σε ΚΠΕ

6 Πίνακας 7: Ενημερότητα και εμπειρίες των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ σχετικά με τη διεξαγωγή Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Βοτανικούς Κήπους Ενημερότητα εκπαιδευτικών περί διεξαγωγής ΠΠΕ σε ΒΚ Εμπειρία εκπαιδευτικών από διεξαγωγή ΠΠΕ σε ΒΚ ΝΑΙ ΟΧΙ 29,2% 70,8% 18% 82% Όσοι έχουν επισκεφθεί (sign: 0,001, Phi: 0,266) ή έστω γνωρίζουν ΒΚ της χώρας (sign: 0,012, Phi: 0,206) αναγνωρίζουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, ότι οι ΒΚ προσφέρονται για τη διεξαγωγή ΠΠΕ. Η άποψη αυτή είναι μάλιστα εντονότερη σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς με υπόβαθρο Θετικών Επιστημών (sign:0,053, Cramer s V: 0,249). Σημαντικό πάντως μέρος των ΠΠΕ που υλοποιούνται στα ΚΠΕ μπορούν, σύμφωνα με το σύνολο των εκπαιδευτικών, να υποστηριχθούν ιδιαίτερα στο περιβάλλον ενός ΒΚ (Πιν.8). Οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ υποστηρίζουν ακόμα, στο μεγαλύτερό τους ποσοστό, ότι οι ξεναγήσεις σε ΒΚ επιβάλλεται να υποστηρίζονται με σχετικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό (Πιν.8). Πίνακας 8: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ σχετικά με τη συμβολή των Βοτανικών Κήπων στο έργο των ΚΠΕ και την αναγκαιότητα υποστήριξης των επισκέψεων με εκπαιδευτικό υλικό Δυνατότητα υποστήριξης Προγραμμάτων ΚΠΕ σε ΒΚ Ανάγκη ύπαρξης εκπαιδευτικού υλικού στους ΒΚ για την υποστήριξη των επισκέψεων ΝΑΙ ΟΧΙ 74% 26% 96,7% 3,3% Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ που βρίσκονται σε Περιφέρειες με ΒΚ γνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι οι ΒΚ της χώρας προσφέρονται για τη διεξαγωγή ΠΠΕ, συγκριτικά με συναδέλφους τους από ΚΠΕ που βρίσκονται σε Περιφέρειες χωρίς ΒΚ (sign: 0,092, Phi: 0,136). Παρόλα αυτά, διαπιστώνεται ότι ο βαθμός αξιοποίησης των ΒΚ για την υλοποίηση Παιδαγωγικών Προγραμμάτων των ΚΠΕ, για τα ΚΠΕ που βρίσκονται σε Περιφέρειες με ΒΚ, είναι χαμηλός ενώ για τα ΚΠΕ που βρίσκονται σε Περιφέρειες χωρίς ΒΚ είναι μηδενικός (sign: 0,000, Gamma: -1,000). Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ δε φαίνεται να έχει σκεφθεί σχετικά με την ανάπτυξη Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) με στόχο την αξιοποίηση ενός συγκεκριμένου ΒΚ (Πιν.9). Οι μεγαλύτεροι ωστόσο σε ηλικία εκπαιδευτικοί (sign: 0,098, Kendall s tau-c: -0,142), εκείνοι που έχουν εμπειρίες από επισκέψεις σε ΒΚ (sign: 0,017, Phi: - 0,2) και ακόμα όσοι εργάζονται σε ΚΠΕ που γειτνιάζουν με ΒΚ (sign: 0,000, Kendall s tau-c: 0,323) σκέφτονται περισσότερο την προοπτική να αναπτύξουν ΠΠΕ αξιοποιώντας το χώρο ενός ΒΚ.

7 Πίνακας 9: Σκέψεις των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ σχετικά με την αξιοποίηση των Βοτανικών Κήπων στο έργο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σκέψη για ανάπτυξη ΠΠΕ σε ΒΚ Επιθυμία για δημιουργία ΒΚ κοντά σε ΚΠΕ ΝΑΙ ΟΧΙ 31,3% 68,8% 77,9% 22,1% Η πλειοψηφία τέλος των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ εκφράζει τη διάθεση να ζητήσει από τους αρμόδιους φορείς τη δημιουργία ενός ΒΚ κοντά στο ΚΠΕ εργασίας τους, μεταξύ μάλιστα των αρμοδίων ιεραρχεί ως πλέον κατάλληλο φορέα την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Πιν.9). Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί (sign: 0,087, Kendall s tau-c:- 0,122) καθώς και οι έχοντες περισσότερα χρόνια διδακτικής προϋπηρεσίας (sign: 0,059, Kendall s tau-c: -0,139) είναι πιο θετικά διακείμενοι απέναντι σε μια τέτοια προοπτική. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την ανάλυση που προηγήθηκε, καταρχήν προκύπτει ότι οι Βοτανικοί Κήποι (ΒΚ) αποτελούν εν δυνάμει υπαίθριες τάξεις κατάλληλες για τη διδασκαλία ποικίλων σχολικών μαθημάτων, μεταξύ των οποίων ως πλέον δημοφιλή θεωρούνται, σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), η Βιολογία και τα Καλλιτεχνικά. Οι ΒΚ μπορεί να αξιοποιηθούν ως εργαλείο στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) καθώς, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ, ένας μεγάλος αριθμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) μπορεί να υποστηριχθεί σημαντικά από τη γειτνίαση με ΒΚ. Η γειτνίαση με ΒΚ θα μπορούσε λοιπόν να αποτελέσει ένα από τα κριτήρια κατά τη δημιουργία νέων ΚΠΕ, με στόχο την αξιοποίηση των υπαρχόντων ΒΚ στον ελληνικό χώρο και προς την κατεύθυνση της ΠΕ. Σε ότι αφορά την αξιοποίηση των ελληνικών ΒΚ για τη διεξαγωγή ΠΠΕ, η κατάσταση, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, είναι μάλλον απογοητευτική. Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός αξιοποίησης ΒΚ για την υλοποίηση ΠΠΕ από πλευράς των ΚΠΕ, αφενός, για ΚΠΕ που βρίσκονται σε Περιφέρειες χωρίς ΒΚ είναι μηδενικός ενώ, αφετέρου, για ΚΠΕ που βρίσκονται σε Περιφέρειες με ΒΚ είναι χαμηλός. Τα αίτια όμως της μη αξιοποίησης των ΒΚ από τα ΚΠΕ δεν θα πρέπει να αναζητηθούν απλά και μόνο στις μεγάλες συνήθως μεταξύ τους αποστάσεις, αλλά και στην ύπαρξη ενός μη ικανοποιητικού επιπέδου επικοινωνίας και ενημέρωσης, σχετικά με τις δράσεις και των δύο πλευρών. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ, ένας σημαντικός αριθμός των Προγραμμάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στα ΚΠΕ θα έβρισκε ιδιαίτερη υποστήριξη στο περιβάλλον ενός ΒΚ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν κοινό τόπο συνάντησης τους δύο αυτούς θεσμούς. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα εντοπίζεται μάλλον στο γεγονός ότι οι ΒΚ έχουν αρκετό ακόμα δρόμο να διανύσουν προκειμένου να καλλιεργήσουν, να αναπτύξουν και να αναδείξουν τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Προς την κατεύθυνση αυτή οι ΒΚ οφείλουν, μεταξύ άλλων, να διασφαλίσουν τη δημιουργία κατάλληλων - για την άσκηση εκπαιδευτικών πρακτικών - υποδομών αλλά και την παραγωγή εξειδικευμένου παιδαγωγικού υλικού. Από την πλευρά επίσης των ΚΠΕ, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν

8 τους ΒΚ και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς η σχετική γνώση και εμπειρία μπορεί να τους τροφοδοτήσει με ερεθίσματα τόσο για την ανάπτυξη ΠΠΕ στο περιβάλλον των ελληνικών ΒΚ όσο και για τη δημιουργία νέων ΒΚ. Σύμφωνα με τα παραπάνω διαφαίνεται η ανάγκη ανάπτυξης, από πλευράς ΒΚ, ενός συντονισμένου δικτύου ενημέρωσης (διεξαγωγή ημερίδων, σεμιναρίων, οργανωμένων ξεναγήσεων, παραγωγή και παροχή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωση σχετικών με τους ΒΚ δραστηριοτήτων σε σχολικές μονάδες, σε ΚΠΕ κ.λπ.) των εκπαιδευτικών και του κόσμου ευρύτερα που ασχολείται με την ΠΕ στην Ελλάδα (ΚΠΕ, Υπεύθυνοι ΠΕ κ.λπ.), σχετικά με τον κομβικό ρόλο των ΒΚ στο χώρο της ΠΕ, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να αποτελέσουν με της σειρά τους πολλαπλασιαστές του μηνύματος αυτού στην ευρύτερη σχολική κοινότητα και κοινωνία. Οι Βοτανικοί Κήποι (ΒΚ) αποτελούν αναμφισβήτητα τα βιβλία της φύσης. Γι αυτό η ανάγκη για θεσμική υποστήριξη της παρουσίας τους, διαμέσου και Εθνικού Δικτύου, στο γίγνεσθαι της ελληνικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και ειδικότερα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, είναι επιτακτική. Προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται, από πλευράς των ελληνικών ΒΚ, η συνεχής και γόνιμη επικοινωνία με το Διεθνές Δίκτυο Βοτανικών Κήπων (BGCI), έτσι ώστε να μεταφερθεί, να προσαρμοστεί κατάλληλα και να υιοθετηθεί και στο ελληνικό περιβάλλον, η εξαιρετικά πλούσια και συνεχώς εμπλουτιζόμενη με καινοτόμα στοιχεία εμπειρία του σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Chawla, L., Childrens concern for the natural environment. Children s Environments Quarterly 5(3). Cheney, J., Navarro, N.J., Jackson, P.W., Action Plan for Botanic Gardens in the European Union. National Botanic Garden of Belgium. Dannenmaier, Μ., A Child s Garden: Enchanting Outdoor Spaces for Children and parents. New York: Simon and Schuster. Hunt, S., Hay, F., Schools and their potential to help in the protection of plant biodiversity. In: Proceedings of the 6th International Congress on Education in Botanic Gardens: The Nature of Success: Success for Nature, Oxford. Kapelari, S., Networking in Central and Eastern Europe. In: Proceedings of the 6th International Congress on Education in Botanic Gardens: The Nature of Succes: Success for Nature. Oxford. Kavtaradze, D., Games for Sustainable Development: From knowledge to understanding. In: Proceedings of the 6th International Congress on Education in Botanic Gardens: The Nature of Succes: Success for Nature, Oxford. Kelpie, S., Evans, C., Focus on Plant Biodiversity at the Royal Botanic Garden Edinburg. In: Proceedings of the 6th International Congress on Education in Botanic Gardens: The Nature of Success: Success for Nature, Oxford. Moore, R.C., How Cities Use Parks to Help Children Learn. Chicago, IL: American Planning Association. Nabhan, G.P., Trimble, S., The Geography of Childhood: Why Children Need Wild Places. The Concord Library Boston: Beacon Press.

9 Stitelmann, M. (ed.), Plants and sustainability: Welcome classes at the Conservatory and Botanic Gardens of Geneva. Botanic Gardens of Geneva Tai, L., Taylor Haque, M., McLellan, G., Knight, E.J., History and Development In: Designing outdoor environments for children. McGraw- Hill, New York, pp

Αξιοποίηση σχολικών αυλών για δημιουργία οργανωμένου πρασίνου για αναψυχή και υποστήριξη της περιβαλλοντικής

Αξιοποίηση σχολικών αυλών για δημιουργία οργανωμένου πρασίνου για αναψυχή και υποστήριξη της περιβαλλοντικής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι οργανώσεις γονέων του Ν. Μαγνησίας ως παράγοντας επιρροής της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Οι οργανώσεις γονέων του Ν. Μαγνησίας ως παράγοντας επιρροής της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 1 Οι οργανώσεις γονέων του Ν. Μαγνησίας ως παράγοντας επιρροής της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Γιώργος Βαλκαμελής 1 & Αθηνά Πανηγυριτζόγλου 2 1 Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων (M.Sc.), Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα - Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση (ΚΠΕ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 995 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Χριστοφορίδου Σιρμαλού, M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Περίληψη: Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 «Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα Περιβαλλοντικά Προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ναι αλλά με ποιά ποιοτικά χαρακτηριστικά;

Περισσότερα Περιβαλλοντικά Προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ναι αλλά με ποιά ποιοτικά χαρακτηριστικά; Περισσότερα Περιβαλλοντικά Προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ναι αλλά με ποιά ποιοτικά χαρακτηριστικά; Μαρία Τζουρά 1, Γιώργος Τσιρτσής 2, Κατερίνα Κλωνάρη 3 1 Δασκάλα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία

ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία Σαλαµπάσης Μιχαήλ 1, Σαµαθρακής Βαγής 2 και Μπάτζιος Χρήστος 3 1 Τµήµα Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο σχολείο αποβλέπει στη δημιουργία πολιτών με ηθική συνείδηση και με

Το σύγχρονο σχολείο αποβλέπει στη δημιουργία πολιτών με ηθική συνείδηση και με ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 83 Η EΠIMOPΦΩΣH ΩΣ BAΣIKOΣ ΠAPAΓONTAΣ ANAΠTYΞHΣ TOY ANΘPΩΠINOY ΔYNAMIKOY THΣ ΠPΩTOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ: EPEYNHTIKEΣ ΔIAΠIΣTΩΣEIΣ Tων: Δάρρα Μαρίας, Σαΐτη Χρίστου Eισαγωγή Το σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία ομίλου ρομποτικής: η περίπτωση του προγράμματος «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής»

Οργάνωση και λειτουργία ομίλου ρομποτικής: η περίπτωση του προγράμματος «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής» Οργάνωση και λειτουργία ομίλου ρομποτικής: η περίπτωση του προγράμματος «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής» Στασινή Φράγκου 1, Μαρία Γρηγοριάδου 2 stassini.frangou@sch.gr, gregor@di.uoa.gr 1 ΜΙΘΕ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 380 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» EXPLORING THE STRENGTHS OF PROJECT-BASED

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο Σχολείο: Ο Σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Γ. Κ. Παπαδόπουλος

Η Πληροφορική στο Σχολείο: Ο Σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Γ. Κ. Παπαδόπουλος Η Πληροφορική στο Σχολείο: Ο Σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γ. Κ. Παπαδόπουλος Περίληψη Η εισαγωγή στο σχολείο των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, είναι πλέον αναγκαιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η συμβολή των Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576. Α Μέρος 7

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576. Α Μέρος 7 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης Α Μέρος 7 3 1. Εκπαιδευτικές κοινότητες πρακτικής και επαγγελματική μάθηση στο νέο σχολείο Ευγενία Αρβανίτη 2. Εφαρμογή της μεθόδου «έξι σκεπτόμενα καπέλα» του De

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΌ ΑΡΘΡΟ. Ο ρόλος του κοινωνιολόγου στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας. Καόδά Α.Κ., Μάϊνα Α., Αγραφιώτης Δ.

ΕΙΔΙΚΌ ΑΡΘΡΟ. Ο ρόλος του κοινωνιολόγου στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας. Καόδά Α.Κ., Μάϊνα Α., Αγραφιώτης Δ. ΕΙΔΙΚΌ ΑΡΘΡΟ Ο ρόλος του κοινωνιολόγου στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας Καόδά Α.Κ., Μάϊνα Α., Αγραφιώτης Δ. Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να διερευνήσει το ρόλο που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία

Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία (National Report) Δεκέμβριος 2012 Τεχνικοί Σύμβουλοι Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα μελέτη δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη και τη θέση της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη.

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. Creative usage of ICT in Primary and Secondary Education. etwinning Program

Διαβάστε περισσότερα