Χίονι. ΙΑΡΘΡΩΣΗ Χιόνι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χίονι. ΙΑΡΘΡΩΣΗ Χιόνι"

Transcript

1 Χίονι Νίκος Μαµάσης* Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 * Μέρος του υλικού προέρχεται από την παρακάτω πηγή: Ναλµπάντης, Ι., Σηµειώσεις Προχωρηµένης Υδρολογίας - Μέρος Γ, 58 σελίδες, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999, ΙΑΡΘΡΩΣΗ Χιόνι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΞΗΣ ΧΙΟΝΙΟΥ 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το χιόνι (snow) είναι µορφή κατακρήµνισης που δηµιουργείται από τη συµπύκνωση των υδρατµών σε θερµοκρασία κατώτερη των 0 ο C. Κατακρηµνίζεται µε τη µορφή απλών κρυστάλλων ή συνδυασµών και εναποτίθεται στο έδαφος σαν χιονοκάλυψη (snow cover), εκτός αν λειώσει κατά τη διαδροµή του στην ατµόσφαιρα και να µετατραπεί σε βροχή. Συνεχής χιονόπτωση µπορεί να σχηµατίσει συσσώρευση χιονιού (snow pack) στο έδαφος. Στις πολικές περιοχές αλλά και στα ψηλότερα όρη, όπου πέφτει σε µεγάλη ποσότητα και έκταση, η πίεση των επάνω στρώσεων το µετατρέπει σε πάγο, σχηµατίζοντας έτσι τους παγετώνες (glacier). Μετά την εναπόθεση του χιονιού αρχίζει η διαδικασία του µεταµορφισµού όπου οι δενδριτικοί παγοκρύσταλλοί αποσυντίθενται σε θραύσµατα τα οποία στη συνέχεια µεγαλώνουν και γίνονται πιο στρογγυλά. Εάν υπάρχει θερµοβαθµίδα στο συσσωρευµένο χιόνι οι µεγαλύτεροι κόκκοι σχηµατίζονται στο κοντά στο έδαφος και ονοµάζονται πάχνη βάθους (depth hoar). Σε διαλέκτους βορείων χωρών (Γροιλανδία, Σκανδιναβία) υπάρχουν δεκάδες λέξεις για να περιγράψουν το χιόνι όχι µόνοωςπροςτηµορφή του αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στους 0 o C υπάρχει στο χιόνι νερό και στις τρεις µορφές Το χιόνι είναι µονωτής αφού έχει µικρή θερµική αγωγιµότητα Έχει υψηλή ανακλαστικότητα (albedo) Όταν λειώνει ή εξαχνώνεται απελευθερώνεται µεγάλο ποσό λανθάνουσας θερµότητας στο περιβάλλον Οι αρχικοί κρύσταλλοι γίνονται πιο σπυρωτοί µε τηεπίδρασητουανέµου, της λανθάνουσας θερµότητας και του νερού, ενώ σταδιακά αυξάνεται η πυκνότητα Ορυθµός τήξης του χιονιού εξαρτάται από την τοπογραφία, τη νέφωση και την ανακλαστικότητα Ηδηµιουργία χιονοστιβάδας (avalanche) εξαρτάται από τη συσσώρευση του χιονιού και την κλίση του εδάφους. Οι περισσότερες χιονοστιβάδες δηµιουργούνται ύστερα από χιονόπτωση µε ένταση µεγαλύτερη από 2 cm/hr και σε κλίσεις µοιρών. Σε µεγάλες κλίσεις όµως από 60 µοίρες σπάνια το χιόνι µπορεί να συσσωρευτεί σε µεγάλες ποσότητες και να δηµιουργήσει χιονοστιβάδα 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµασία του χιονιού στην υδρολογία 1. Σηµαντικός υδατικός πόρος πολλών περιοχών 2. Η προσωρινή αποθήκευση νερού αυξάνει την υστέρηση µεταξύ κατακρήµνισης και απορροής 3. Μειώνει τον ρυθµό απορροής 4. Το χιόνι ευνοεί την επαναφόρτιση των υπόγειων υδροφορέων 5. Επιδρά σηµαντικά στο µικροκλίµα 6. Προξενεί ξαφνικές πληµµύρες που συνδυάζονται µεδιάβρωσηκαι κατολισθήσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµασία εκτίµησης ύψους τήξης χιονιού 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κλιµατολογία χιονιού Η υψηλή ανακλαστικότητα (albedo) του χιονιού (συνήθως µεγαλύτερη από 0.80) σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι καλύπτει ένα µεγάλο ποσοστό των ηπείρων κάνει το χιόνι σηµαντικό παράγοντα στο ενεργειακό ισοζύγιο της γης. Το χιόνι επηρεάζει πολλές φυσικές διεργασίες (υδρολογικές, βιολογικές, γεωλογικές) Το ποσοστό της κατακρήµνισης που πέφτει ως χιόνι αυξάνει µετογεωγραφικό πλάτος και φθάνει το 65% περίπου στην Αλάσκα Στο 42% του Β. Ηµισφαίριου (πάνω από το γεωγραφικό πλάτος 40 ο ) εµφανίζεται τουλάχιστον εποχιακή χιονοκάλυψη Έντονη αύξηση χιονόπτωσης µετουψόµετρο Σχέση ποσοστού χιονόπτωσης (στην κατακρήµνιση) και υψοµέτρου ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ιεργασίες τήξης χιονιού Περίοδος συσσώρευσης Αρνητική καθαρή εισροή ενέργειας Πτωτικήτάσηθερµοκρασίας χιονοκάλυψης Αυξητική τάση ισοδύναµου ύψους νερού Περίοδος τήξης Φάση θέρµανσης (αύξηση θερµοκρασίας χιονοκάλυψης µέχρι 0 ο C) Φάση ωρίµανσης (κατακράτηση νερού τήξης) Φάση εκροής νερού 4

5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ιεργασίες µεταµορφισµού χιονιού Καθίζηση λόγω βαρύτητας Παράγοντες: βάρος χιονιού, θερµοκρασία, πυκνότητα Αύξηση πυκνότητας 2-50 kgm -3 ηµ -1 Αποικοδοµητικός µεταµορφισµός ηµιουργία πιο σφαιρικών κόκκων Αύξηση πυκνότητας µέχρι και 1% ανά ώρα ως τα 250 kgm -3 Εποικοδοµητικός µεταµορφισµός Σε µικροκλίµακα: απόθεση µορίων νερού µεταξύ κόκκων και δηµιουργία λαιµού Σε µεγαλύτερη κλίµακα: κλίση θερµοκρασίας, εξάχνωση σε θερµότερες περιοχές, συµπύκνωση σε ψυχρότερες. Ψυχρός αέρας πάνω από λεπτή χιονοκάλυψη: έντονη πτώση θερµοκρασίας προς τα πάνω, έντονη εξάχνωση στη βάση του, δηµιουργία πάχνης βάθους (depth hoar) µε επίπεδους κρυστάλλους και µικρή αντοχή Μεταµορφισµός τήξης Πάγωµα νερού(από τήξη ή βροχόπτωση) σε ψυχρό χιόνι ηµιουργία στερεού πάγου σε µεγάλες εκτάσεις. Απελευθέρωση θερµότητας, θέρµανση του χιονιού και επιτάχυνση της µεταφοράς υδρατµών Σχηµατισµός µεγαλύτερων και στρογγυλεµένων κόκκων (διαµέτρου 1-2 mm) Στρωµάτωση στην αρχή της περιόδου τήξης Οµογενοποίηση κατά την τήξη (maxρs = 350 kgm -3 ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τοµή χιονοκάλυψης 5

6 ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Χαρακτηριστικές ιδιότητες του χιονιού Μεγέθη V όγκος, Μ µάζα, Α έκταση, ρ πυκνότητα είκτες s χιόνι, i πάγος, w νερό, a αέρας, m τήξη Πορώδες: Περιεκτικότητα σε νερό: Πυκνότητα χιονιού: Ισοδύναµούψοςνερού: φ = (V a + V w )/V s θ = V w /V s ρ s = (M i + M w )/V s h m = [V w + V i (ρ i /ρ w )]/A = h s (ρ s /ρ w ) Μεγέθη πυκνότητας Όρια διακύµανσης: 4 < ρ s < 340 kg m -3 Συνήθη όρια: 70 < ρ s < 150 kg m -3 Μέση τιµήγιαεκτιµήσεις 100 kg m -3 όπου ρ s /ρ w σχετική πυκνότητα ΜΕΤΡΗΣΗ Μετρικές ιδιότητες του χιονιού µε υδρολογικό ενδιαφέρον Ύψος κατακρήµνισης (precipitation depth) Ύψος χιονόπτωσης (snowfall depth) Ύψος χιονοκάλυψης (snow cover depth) Ύψος τήξης χιονιού (snowmelt depth) Ύψος απωλειών (ablation) Ύψος εκροής νερού (water output) Ισοδύναµο ύψος νερού χιονόπτωσης (snowfall water equivalent) Ισοδύναµο ύψος νερού χιονοκάλυψης (snowcover water equivalent) 6

7 ΧΙΟΝΙ Μέτρηση χιονόπτωσης Ύψος χιονόπτωσης (σηµειακό) Χιονοτράπεζα (1 m 1 m), 1 m ύψος Ισοδύναµούψοςνερού(επιφανειακό) Ραντάρ καιρού Ισοδύναµούψοςνερού(σηµειακό) Χιονοτράπεζα (τήξη, ζύγιση) Παγκόσµιος βροχογράφος Μαξιλάρια χιονιού (snow pillows) Μέτρηση µεγεθών χιονοκάλυψης Ύψος χιονοκάλυψης (σηµειακό) Κινητός πήχης (µπαστούνι χιονιού) Μόνιµησταδία Έκταση χιονοκάλυψης Αεροφωτογραφίες Φωτογραφίες εδάφους ορυφορικές εικόνες Ισοδύναµούψοςνερού(σηµειακό) ειγµατολήπτης χιονιού ιαδροµές χιονοµέτρησης (snow courses) m 5-6 σηµεία Μαξιλάρια χιονιού (snow pillows) Ισοδύναµούψοςνερού(επιφανειακό) Μέτρηση ακτινοβολίας ΜΕΤΡΗΣΗ Μαξιλάρια χιονιού (snow pillows) Πρόκειται για µηχανισµούς εκτίµησης του ισοδύναµου ύψους νερού µε τηνµέτρηση της υδροστατικής πίεσης που δηµιουργείται από τη συσσώρευση χιονιού. Χρησιµοποιήθηκαν από τη δεκαετία του 1960 και σήµερα η επιφάνεια που καταλαµβάνουν είναι 3 m 2 SNOTEL site in Idaho 7

8 ΜΕΤΡΗΣΗ Αττική: 29/1/2008 ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΞΗΣ Πηγές θερµότητας για τη διαδικασία τήξης χιονιού 1. Συµπύκνωση υδρατµών (water vapor condensation) 2. Ακτινοβολία βραχέων και µακρών κυµάτων (radiation) 3. Μεταγωγή (convection). Μεταφορά θερµότητας µε µετακίνηση µαζών αέρα 4. Βροχόπτωση 5. Αγωγή (conduction). Μεταφορά θερµότητας από µόριο σε µόριο µε έδαφος και αέρα 8

9 ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΞΗΣ Συµπύκνωση υδρατµών (water vapor condensation) ΤΞ 6 =Κ*V*(e-6.11) ΤΞ 6 τήξη χιονιού (in/6 hr) e πίεση υδρατµών αέρα (mb) Κ εµπειρική σταθερά (ορίστηκε 0.005, αργότερα 0.003) V ταχύτητα ανέµου (m/hr) Ακτινοβολία (radiation) ΤΞ 12 =TΞ 0 *(1-0.75*n) ΤΞ 12 τήξη χιονιού (in/12 hr) ΤΞ 0 τήξη χιονιού σε πλήρη ηλιοφάνεια (in/12 hr) n νεφοκάλυψη (0-1) ΤΞ 0 γιαγεωγραφικάπλάτη40 ο -48 ο παίρνει τιµές 0.35 Μάρτιος, 0.42 Απρίλιος, 0.48 Μάϊος, 0.53 Ιούνιος ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΞΗΣ Μεταγωγή (convection) ΤΞ 6 = Κ*V*(Τ-32) ΤΞ 6 τήξη χιονιού (in/6 hr) Κ εµπειρική σταθερά ( σε 0 υψόµετρο, K*0.7 σε υψόµετρο10000 ft ) V ταχύτητα ανέµου (m/hr) Τ θερµοκρασία ( o F) Βροχόπτωση ΤΞ 1 = Β*(Τ w -32)/144*Q ΤΞ 1 τήξη χιονιού (in/1 hr) B βροχόπτωση (in) Τ w θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου ( o F) Q ποιότητα χιονιού (0.7-1) Αγωγή (conduction) Υπάρχουν εµπειρικές σχέσεις µεβάσητηνθερµική αγωγιµότητα του εδάφους και την κατακόρυφη κατανοµή της θερµοκρασία στο έδαφος. Εκτιµάται ότι η τήξη από αυτόν το παράγοντα είναι ασήµαντη (0.02 in/day) 9

10 Degree-day method Degree day ορίζεται η απόκλιση 1 ο F από µια ορισµένη θερµοκρασία σταθερά για µία ηµέρα Ανοικτές περιοχές ΤΞ = 0.06*(Τ µέση -24) ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΞΗΣ 34 o F< Τ µέση <66 o F ΤΞ = 0.04*(Τ µέγιστη -27) 44 o F< Τ µέση <76 o F ασώδεις περιοχές ΤΞ = 0.05*(Τ µέση -32) 34 o F< Τ µέση <66 o F ΤΞ = 0.04*(Τ µέγιστη -42) 44 o F< Τ µέση <76 o F ΤΞ τήξη χιονιού (in/24 hr) Τ µέση µέση θερµοκρασία ηµέρας ( o F) Τ µέγιστη µέγιστη θερµοκρασία ηµέρας ( o F) Q ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΞΗΣ Regression equations U.S. ARMY G ( T 25) = m Q G T m ηµερήσια απορροή λόγω τήξης χιονιού (cm) συνολική ακτινοβολία µέγιστη ηµερήσια θερµοκρασία PYSKLYWEC, 1966 Q = n H ( T 36) u (RH) u r(T - 32) l Q n Η T u r ηµερήσια απορροή λόγω τήξης χιονιού (in/day) ηλιοφάνεια ακτινοβολία µακρών κυµάτων ηµερήσια θερµοκρασία (F) ταχύτητα ανέµου (mph) βροχόπτωση (in/day) 10

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εφαρµογή του SPI για την ολοκληρωµένη διαχείριση των λειψυδριών στην Κύπρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 1. Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Το νερό είναι το ουσιαστικότερο συστατικό της γης για την ύπαρξη της ζωής Η ατµοσφαιρική υγρασία παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις µεταβαλλόµενη από 0.2% στα ξηρά και στα ψυχρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔE3 ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Μπαλτάς Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη

Copyright: Μπαλτάς Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη ISBN 960-456-038-7 Copyright: Μπαλτάς Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2 Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΕΡΓΟ: «Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα του Μόρνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει σαφές και καθορισμένο ανώτατο όριο της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας. Τα ανώτατο αυτό όριο θα πρέπει να είναι, φυσικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου 1 ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου Σχολικό Ετος 2011 2012 2 Μαθητές συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 1. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Υδρολογία

Εισαγωγή στην Υδρολογία Εισαγωγή στην Υδρολογία Photo by Sandra Baki Νίκος Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα 011 Περιεχόµενα Εισαγωγή* Ιστορία* Υδραυλικά έργα στην αρχαία Ελλάδα Υδρολογικός κύκλος και χωροχρονικές κλίµακες Υδρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου: Βιβλίο Μαθητή ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Συντονισμός: Ιωάννης Καρμιώτης, Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανοµή των βροχοπτώσεων 1. Ορισµοί

Γεωγραφική κατανοµή των βροχοπτώσεων 1. Ορισµοί Γεωγραφική κατανοµή των βροχοπτώσεων 1. Ορισµοί Η ποσότητα της βροχής που φτάνει στην επιφάνεια της γης εάν συγκεντρωθεί σε µα οριζόντια επιφάνεια, θα σχηµατίσει ένα υδάτινο στρώµα, το πάχος του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος

Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος Στην ορολογία SI η λέξη «βαθμός» δεν χρησιμοποιείται με την κλίμακα Kelvin π.χ. 20 C 293 K (δηλ. kelvin ΟΧΙ βαθμούς kelvin) Μέτρηση Θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 1.1 Σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας Η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ-ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός υδραυλικών ιδιοτήτων δασικών εδαφών σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο ISO 11274/1998.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΟ ΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΕΞΩΓΗΪΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΝΕΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΝΕΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΝΕΦΩΝ Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε την συµπύκνωση των υδρατµών λόγω αδιαβατικής ανόδου µιας αέριας µάζας και πως αυτό σχετίζεται µε την ατµοσφαιρική ευστάθεια. Ο σχηµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέµπτο Τοπικά συστήµατα ανέµων

Κεφάλαιο Πέµπτο Τοπικά συστήµατα ανέµων Κεφάλαιο Πέµπτο Τοπικά συστήµατα ανέµων Μεγάλη ποικιλία τοπικών συστηµάτων ανέµου παρατηρείται στις ορεινές περιοχές, τις µεγάλες λίµνες και τις παράκτιες περιοχές. Παρουσιάζουν µεταβλητές διευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 4.1 Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του καθαρού νερού Το νερό αποτελεί µια µοναδική χηµική ένωση στον πλανήτη πού βρίσκεται σε αφθονία και απαντάται στη φύση στις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξατµισοδιαπνοή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εξατµισοδιαπνοή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εξατµισοδιαπνοή Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 211 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εξατµισοδιαπνοή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(α) 1 000 Kg m 2 sec -1 (γ) 50 000 Kg m 2 sec -1. (δ) 100 000 Kg m 2 sec -1

(α) 1 000 Kg m 2 sec -1 (γ) 50 000 Kg m 2 sec -1. (δ) 100 000 Kg m 2 sec -1 1 Ένα κυβικό µέτρο νερού έχει µάζα 1000 Kg. Σ ένα πληµµυρικό φαινόµενο, που η ροή του νερού φτάνει τα 10 m/sec, ποια θα είναι η κινητική ενέργεια ενός κυβικού µέτρου νερού; 1 000 Kg m 2 sec -1 5 000 Kg

Διαβάστε περισσότερα

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%.

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%. 1. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το θεωρητικό δυναμικό, δηλαδή το ανώτατο φυσικό όριο της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στη γή ανέρχεται σε 7.500 Gtoe ετησίως και αντιστοιχεί 75.000 % του παγκόσμιου ενεργειακού ισοζυγίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Ε.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε.1 Γενικά Είναι πλέον γνωστό και κοινά αποδεκτό στις μέρες μας, ότι η ορθή κατανάλωση ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας. Τα αέρια του θερμοκηπίου, υπεύθυνα για την μόλυνση και υπερθέρμανση

Διαβάστε περισσότερα