Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την διαδικασία αντιμετώπισης: Α. Κατ'οίκον περιστατικών Β. Διαδικασία διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν εξέτασης από BY.Ε. σε ΚΕ.Π.Α. που δεν λειτουργεί BYE Γ. Δικαστικών αποφάσεων Δ. Εκκρεμείς προσφυγές ή ενστάσεις για Β.Υ.Ε. κατά αποφάσεων Α.Y.Ε. προ ΚΕ.Π.Α. ( ) Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ) Κατ' οίκον περιστατικά χαρακτηρίζονται όσα έχουν: α) Υπεύθυνη Δήλωση γιατρού για αδυναμία προσέλευσης προς εξέταση και β) Βεβαίωση Διευθυντή Νοσ/μείου ή κλινικής σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προς εξέταση νοσηλεύεται. Υποχρέωση του υπαλλήλου είναι να ενημερώσει τον ιατρό προελέγχου καθώς και τον ασφαλισμένο ότι ψυχιατρικά περιστατικά δεν χαρακτηρίζονται ποτέ κατ' οίκον, παρά μόνο αν ο αιτών νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική. Για τα εν λόγω περιστατικά θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1.- Μετά την καταχώρηση της αίτησης αναγράφεται εξωτερικά στον ιατρικό φάκελο με ευανάγνωστα γράμματα ο χαρακτηρισμός κατ' οίκον, το ονοματεπώνυμο του αιτούντα, ο A.M. ΚΕ.Π.Α., η διεύθυνση στην, οποία διαμένει ο αιτών που δεν μπορεί να μετακινηθεί, ενδεχομένως ο όροφος, το όνομα που αναγράφει το κουδούνι, τηλέφωνο επικοινωνίας, η πάθηση ή παθήσεις.(π.χ. νευρολογικό, ψυχιατρικό, νευρολογικό κλπ). 2.- Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, οι σχηματισθέντες ιατρικοί φάκελοι φυλάσσονται σε ξεχωριστό μέρος από τα υπόλοιπα περιστατικά. 3.- Ο αρμόδιος υπάλληλος, θα ενημερώνει τον Διοικητικό Διευθυντή για το πλήθος των φακέλων που εκκρεμούν. 4.- Ο Διοικητικός Διευθυντής σε συνεννόηση με τον Υγειονομικό Διευθυντή της μονάδας υγείας ΕΟΠΥΥ θα ορίζει ανάλογης ειδικότητας με το περιστατικό, γιατρό του Ειδικό Σώματος, προκειμένου να επισκεφθεί τα περιστατικά με διοικητική υπάλληλο η οποία θα εκτελεί χρέη γραμματέα, και θα συντάσσουν Εισηγητική Έκθεση (συνημμένο υπόδειγμα σχετικό No 1). 1

2 5.- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης της Εισηγητικής Έκθεσης (υπογραφή ιατρού και γραμματέα), αυτή θα τοποθετείται εντός του φυσικού ιατρικού φακέλου. 6.- Κατόπιν ο υπάλληλος της γραμματείας ΚΕΠΑ θα συντάσσει πινάκιο (συνημμένο σχετικό Νο2) που θα αποστέλλεται στην Δνση Αναπηρίας στο φαξ υπόψη κ. Δαβάκη τηλ. επικοινωνίας , Ο φάκελος θα αρχειοθετείται. Στη συνέχεια οι εν λόγω ιατρικοί φάκελοι θα εξετάζονται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται από την Διεύθυνση Αναπηρίας & I.E.. Η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή προκειμένου να αποφανθεί για το περιστατικό θα λαμβάνει υπόψη της την Εισηγητική Έκθεση του ιατρού. 8.- Η υπόλοιπη διαδικασία θα γίνεται όπως στις κοινές περιπτώσεις. 9.-Σε περίπτωση που η υποβληθείσα αίτηση είναι αρμοδιότητα άλλου ΚΕΠΑ η αίτηση δεν θα καταχωρείται στο σύστημα ΟΠΣ και ο φάκελος θα αποστέλλεται στο πλησιέστερο ΚΕΠΑ διαμονής του αιτούντα. Έναρξη ισχύος της ανωτέρω διαδικασίας ορίζεται η 2/5/2012 και αφορά τα σημεία ΚΕ.Π.Α. όλης της Ελλάδας. Πρότερες οδηγίες διαχείρισης των κατ' οίκον περιστατικών παύουν να ισχύουν από την ανωτέρω ημερομηνία. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ BYE ΣΕ ΚΕ.Π.Α. ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ BYE Τα περιστατικά που χρήζουν εξέτασης από Β.Υ.Ε. και στο συγκεκριμένο ΚΕ.Π.Α. δεν λειτουργεί Β.Υ.Ε., (συνημμένος πίνακας με τα σημεία Β.Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α σχετικό No 3), τότε ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕ.Π.Α.: 1) θα καταχωρεί την προσφυγή του ενδιαφερόμενου ή του ασφαλιστικού φορέα 2) Όταν ορισθεί από το σύστημα η ημερομηνία συνεδρίασης BYE, θα διαβιβάζει υπηρεσιακά με έγγραφο: 1) τον φυσικό ιατρικό φάκελο του ενδιαφερομένου με εκτυπωμένη τη χειρόγραφη γνωμάτευση με τα στοιχεία του και 2) το πινάκιο με τα ονόματα των εξεταζόμενων. Στη συνέχεια μετά την λήξη της συνεδρίασης της BYE, θα επιστρέφονται οι σχετικοί φάκελοι στα κατά τόπους αρμόδια ΚΕ.Π.Α. και εκείνα με τη σειρά τους θα καταχωρούν στο σύστημα τα στοιχεία της χειρόγραφης γνωμάτευσης, θα σκανάρουν την γνωμάτευση καθώς και τυχόν επιπλέον ιατρικά δικαιολογητικά που προσκόμισε ο εξεταζόμενος προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εκδοθεί η οριστική γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. 3) Στις περιπτώσεις που εκκρεμούσαν προσφυγές για Β.Υ.Ε κατά αποφάσεων Α.Υ.Ε. προ ΚΕ.Π.Α. ( ) είτε από προσφυγή του ίδιου είτε από ασφαλιστικό φορέα και έχει εκδοθεί Γνωμάτευση Α.Υ.Ε ΚΕ.Π.Α., αυτή δεν ισχύει, πρέπει να ακυρωθεί και να εξετασθεί από Β.Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α. Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όπως είναι γνωστό τα διοικητικά δικαστήρια αναπέμπουν περιπτώσεις προκειμένου να αποφανθεί Α/θμια ή Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή, ζητώντας διευκρινίσεις επί των γνωματεύσεων, οι οποίες έχουν προθεσμία. Η διαχείριση θα γίνεται ως εξής: 1.- Την υπόθεση θα την διαχειρίζεται το ΚΕ.Π.Α. στο οποίο υπάρχει ο φυσικός ιατρικός φάκελος. 2.- Όταν είναι αναπομπή σε Β.Υ.Ε. και στο συγκεκριμένο ΚΕ.Π.Α. δεν λειτουργεί Β.Υ.Ε., τότε ο υπάλληλος του ΚΕ.Π.Α. θα αποστέλλει υπηρεσιακά 2

3 με έγγραφο τον φυσικό ιατρικό φάκελο πινάκιο τυπωμένη γνωμάτευση στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. που λειτουργεί BYE. (συνημμένος πίνακας με τα σημεία Β.Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α σχετικό No 3). 3.- Αρμόδιος υπάλληλος της Δνσης Αναπηρίας για BYE είναι κ. Λευτέρης Κεραμύδας( τηλ. επικοινωνίας: φαξ ). Πρότερες οδηγίες διαχείρισης των Β.Y.Ε, περιστατικών παύουν να ισχύουν από την 2/5/2012. Δ. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Η ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Β.Υ.Ε. ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Α.Υ.Ε. ΠΡΟ ΚΕ.Π.Α. ( ) Η διαχείριση τους θα γίνεται ως εξής: 1.- Οι φυσικοί συνταξιοδοτικοί φάκελοι θα αποστέλλονται στο αρμόδιο σημείο ΚΕ.Π.Α. 2.- Ο υπάλληλος ΚΕ.Π.Α. θα συντάσσει χειρόγραφο πινάκιο (συνημμένο σχέδιο No 4). 3.- Το πινάκιο θα αποστέλλεται στην Δ/νση Αναπηρίας στο φαξ προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής. 4.- Όταν οριστεί η ημερομηνία επιτροπής θα κοινοποιηθεί στο αρμόδιο σημείο ΚΕ.Π.Α.. Στη συνέχεια θα σταλεί πρόσκληση (συνημμένο σχετικό No 5) στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής. 5.- Τέλος, μετά την συνεδρίαση η γραμματέας αποστέλλει τον συνταξιοδοτικό φάκελο στον αρμόδιο φορέα. Το αποτέλεσμα της Β.Υ.Ε. δεν γνωστοποιείται ποτέ στον ενδιαφερόμενο. Ε. Όταν προκύπτουν λανθασμένες ή ελλιπείς γνωματεύσεις πιστοποίησης Αναπηρίας (Λάθος ημερομηνία, παράλειψη αναγραφής επιμέρους ποσοστών, παράλειψη αναγραφής επιδόματος ΝΑΙ - ΟΧΙ κλπ ) δεν θα αποστέλλονται οι φάκελοι στην Δνση αναπηρίας για διόρθωση ή συμπλήρωση, ούτε ερωτήματα για ανάκληση. Η διαχείριση αυτών των περιπτώσεων θα αντιμετωπίζεται ως εξής: 1.- Η γραμματεία ΚΕ.Π.Α. εισάγει στο σύστημα με θέμα εγγράφου οίκοθεν και στα σχόλια τον λόγο της επαναεισαγωγής. 2.- Το σύστημα αναγνωρίζει πλέον το αίτημα και ορίζει τον ιατρικό φάκελο σε επιτροπή χωρίς να γίνει ενημέρωση του ασφαλισμένου. 3.- Η επιτροπή εξετάζει το αίτημα και εκδίδεται νέα απόφαση βάσει του αιτήματος. 4.- Σε καμμία περίπτωση δεν θα επανεκδίδεται από το σύστηυα Ο.Π.Σ. η πρώτη απόφαση. Θεωρείται ως μη εκδοθείσα. Προσφυγή ασφαλισμένου για Β.Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α. θα συνοδεύεται από παράβολο των46,14. Συν/να 7φ Εσωτερική Διανομή: 1.Γραφείο Διοικητή 2.Γραφείο Υττοδ/τη κ. Δ.Πατσούρη 3.Γραφείο Γ.Δ.Α.Υ. 4.Δ/νση Παροχών -Τμ. Κύριας Σύνταξης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & I.E. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣ.

4

5

6

7

8

9

10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/05/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Της ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Π51/586 Ταχ.Δ/νση:Αγ. Κων/νου 8 (102

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-05-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Γκαμούρα-Ε.Δαβάκη Χ.Θεοδωράκη Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ074691ΩΓ-ΣΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ074691ΩΓ-ΣΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη Αριθ.Τηλέφ. : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, 29-06-2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, 29-06-2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, 29-06-2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτερ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΡΒΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΡΒΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δημητρακοπούλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτερ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ. - 43 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - Ελέγχου Κοινών Επιχειρήσεων - Ελέγχου Οικοδ/κών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 06 / 08 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34642 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ακαδημίας 6-106 81 Αθήνα

1 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ακαδημίας 6-106 81 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αθήνα,14 Μαρτίου 2013 Αρ. Πρωτ. : Προς : Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της χώρας Κοινοποίηση : Γενική Γραμματεία Εμπορίου 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3)

2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3) Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση κειμένου Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας Ελλάδας-ΗΠΑ και Κανονισμού Εφαρμογής της. Σας, κοινοποιούμε κατωτέρω το κείμενο του Νόμου 2186/94 (ΦΕΚ 15/τ.α / 8.2.94)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 28-09-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2131.5/24001/2015

Πειραιάς, 28-09-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2131.5/24001/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Πειραιάς, 28-09-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, 29-06-2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, 29-06-2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, 29-06-2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΛ-ΥΩΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΛ-ΥΩΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ A Αθήνα, 10 /04/2014 Αρ. πρωτ : Δ29α/Φ.11/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7" ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.Πε) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας Ταχυδρομική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 1 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ A Αθήνα, 10 /04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ιαχείρισης αλληλογραφίας

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ιαχείρισης αλληλογραφίας ΑΠΟ: ιεύθυνση ιοικητικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση ιοικητικού - Τµήµα Γραµµατείας Νοσοκοµείου ΘΕΜΑ : ιαδικασία ιαχείρισης αλληλογραφίας Το Τµήµα της Γραµµατείας του Νοσοκοµείου είναι υπεύθυνο για την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21/7/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α34/270/9. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 21/7/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α34/270/9. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα 21/7/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α34/270/9 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 Πηγή: http://www.disabled.gr/chorigisi-deltion-metakinisis-amea-gia-to-etos-2014/ Διευκρινιστική εγκύκλιος υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) Οριστική απάντηση στα αιτήματα των πολιτών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους σε εξήντα (60) ημέρες, κατ` ανώτατο όριο.

α) Οριστική απάντηση στα αιτήματα των πολιτών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους σε εξήντα (60) ημέρες, κατ` ανώτατο όριο. Εγκύκλιος ΙΚΑ: 99/18.10.1999 α) Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, άρθρο 5 του Ν.1943/1991. β) Προθεσμίες (ως εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών αιτημάτων (χώρος ΙΚΑ). γ) Διαδικασίες καταβολής χρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα