1. Αναμιγνύονται 250mL διαλύματος CH 3 COOH 0,4M με 250mL διαλύματος NaOH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Αναμιγνύονται 250mL διαλύματος CH 3 COOH 0,4M με 250mL διαλύματος NaOH"

Transcript

1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ Λυκείου, Θετική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Νεάπολη,././ 20. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Αναμιγνύονται 250mL διαλύματος H 3 OOH 0,4M με 250mL διαλύματος NaOH 0,2Μ οπότε προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα όγκου 500mL. ίδονται για το H 3 OOH, Κ α =1, οπότε pκ α =4,75 και Κ w = Ποιο είναι το των αρχικών διαλυμάτων και ποια η συγκέντρωση και το του ρυθμιστικού διαλύματος που προκύπτει; Η απάντηση να δοθεί με δύο τρόπους: Α) Με τη βοήθεια πεχάμετρου. Β) Με υπολογισμούς. Σχολιάστε την ενδεχόμενη διαφορά. Mole/Lit H 3 OOΗ + Η 2 Ο Ý H 3 OO - + Η 3 Ο + Ο ξ ι κ ό ο ξ ύ NaOH Αρχικά 0,4 Αντιδρούν Χ Παράγονται Χ Χ Τελικά 0,4 - Χ Χ Χ Κa H3OOΗ = X 2 0,4 - Χ K α. Επειδή <10-2, μπορούν να γίνουν οι προσεγγίσεις, οπότε, Χ 2 = 1, ,4 ɸ Χ = [Η 3 Ο + ] = 2, και τελικά = 2,57. NaOH ɹ Na + + OH - 0,2M 0,2M 0,2M Συνεπώς [ΟΗ - ]=0,2Μ ɸ poh =0,70 και επειδή Κ w =10-14, =13,30. Τα mol του H 3 OOH στο αρχικό διάλυμα είναι η 1 = 1.V 1, δηλ. η 1 =0,4.0,25=0,1 mol, ενώ του NaOH είναι η 2 = 2.V 2, δηλ. η 2 =0,2.0,25=0,05 mol. Ρ υ θ μ ι σ τα ι κ ό δ ι ά λ υ μ α mole Αρχικά 0,1 0,05 Αντιδρούν 0,05 0,05 H 3 OOH + NaΟH ɹ H 3 OONa + H 2 O Παράγονται 0,05 Τελικά 0,05 0 0,05 Μετά την ανάμιξη οι συγκεντρώσεις του H 3 OOH είναι: οξ =η 1 /V ολ =0,05/0,5=0,1Μ και του H 3 OONa βασ =η 2 /V ολ =0,05/0,5=0,1Μ. ημιουργείται λοιπόν ρυθμιστικό διάλυμα με H 3 OOH 0,1Μ και H 3 OONa 0,1Μ, οπότε: 0, 1 = pka+log ɸ=4,75 + log ɸ=4,75 + log1 ɸ = 4,75 οξ 0, 1 ιάλυμα H 3 OOH 0,4M. 2,57 ιάλυμα NaOH 0,2Μ. 13,30 Ρυθμιστικό διάλυμα H 3 OOH 0,1M/H 3 OONa 0,1M. 4,75 Ναλμπάντης Κώστας, Χημικός σελ. 1/5

2 2. Από το ρυθμιστικό διάλυμα λαμβάνονται οι παρακάτω ποσότητες και γίνονται οι παρακάτω διεργασίες: 10mL του ρυθμιστικού διαλύματος αραιώνονται με νερό μέχρι ο όγκος τους να γίνει 100mL, ( ιάλυμα 1). Σε 100mL του ρυθμιστικού διαλύματος προστίθενται 10mL Hl 0,1Μ, ( ιάλυμα 2). Σε 100mL του ρυθμιστικού διαλύματος προστίθενται 10mL ΝαΟΗ 0,1Μ ( ιάλυμα 3). Ποιο είναι το των διαλυμάτων 1, 2 και 3; Η απάντηση να δοθεί με δύο τρόπους: Α) Με τη βοήθεια πεχάμετρου. Β) Με υπολογισμούς. Σχολιάστε την ενδεχόμενη διαφορά. ίδονται για το H 3 OOH, Κ α =1, οπότε pκ α =4,75 Αραίωση (10mL Ρυθ. ιαλ + Η 2 Ο = 100mL ) 100mL ρυθμιστικό διάλυμα + 10mL Hl 0,1Μ Η συγκέντρωση του H 3 OOH μετά την αραίωση είναι: και του H 3 OONa 1.V 1 = 1.V ολ ɸ 0,1.0,01= 1.0,1 ɸ 1 = 0,01Μ, 2.V 2 = 2.V ολ ɸ 0,1.0,01= 2.0,1 ɸ 2 = 0,01Μ, οπότε: = pka + log βασ οξ 0, 01 ɸ=4,75 + log 0, 01 = 4,75. ɸ=4,75 + log1 ɸ Τα mol του H 3 OOH στα 100mL ρυθμιστικού διαλύματος είναι η 1 = 1.V 1, δηλ. η 1 =0,1.0,1=0,01 mol. Όμοια τα mol του H 3 OONa είναι η 2 = 2.V 2, δηλ. η 2 =0,1.0,1=0,01 mol. Τα mol του Hl είναι η 3 = 3.V 3, δηλ. η 3 =0,1.0,01=0,001 mol. Το Hl αντιδρά με το H 3 OONa σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: mole H 3 OONa + Hl ɹ H 3 OOH + Nal H 3 OO - + H 3 Ο + ɹ H 3 OOH + Η 2 Ο Αρχικά 0,01 0,001 0,01 Αντιδρούν 0,001 0,001 Παράγονται 0,001 0,001 Τελικά 0, ,011 0,001 Τελικά οι συγκεντρώσεις του H 3 OOH είναι: οξ =η 1 /V ολ =0,011/0,11 =0,1Μ, του H 3 OONa είναι βασ =η 2 /V ολ =0,009/0,11=0,08181Μ, και του Νal είναι Nal =η 3 / V ολ =0,001/0,11=0,00909Μ. Το Nal δεν επηρεάζει το, ενώ το διάλυμα χαρακτηρίζεται ακόμη ρυθμιστικό οπότε έχουμε: = pka + log βασ οξ 0,08181 ɸ = 4,75 + log ɸ 0,1 = 4,75 + log0,8181 ɸ = 4,75-0,087 ɸ = 4,663 Ναλμπάντης Κώστας, Χημικός σελ. 2/5

3 Τα mol του H 3 OOH στα 100mL ρυθμιστικού διαλύματος είναι η 1 = 1.V 1, δηλ. η 1 =0,1.0,1=0,01 mol. Όμοια τα mol του H 3 OONa είναι η 2 = 2.V 2, δηλ. η 2 =0,1.0,1=0,01 mol. Τα mol του NaOH είναι η 3 = 3.V 3, δηλ. η 3 =0,1.0,01=0,001 mol. 100mL ρυθμιστικό διάλυμα + 10mL NaOH 0,1Μ Το NaΟH αντιδρά με το H 3 OOH σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: mole H 3 OOH + NaΟH ɹ H 3 OONa + H 2 O H 3 OOH + ΟH - ɹ H 3 OO - + H 2 O Αρχικά 0,01 0,001 0,01 Αντιδρούν 0,001 0,001 Παράγονται 0,001 Τελικά 0, ,011 Τελικά οι συγκεντρώσεις του H 3 OOH είναι: οξ =η 1 /V ολ =0,009/0,11=0,08181Μ, και του H 3 OONa είναι βασ =η 2 /V ολ = 0,011/0,11=0,1Μ Το διάλυμα χαρακτηρίζεται ακόμη ρυθμιστικό οπότε έχουμε: = pka + log ɸ 0, 1 = 4,75 + log 0, ɸ = 4,75 + log1,22 ɸ = 4,75 + 0,087 ɸ = 4,837, δηλαδή το αυξήθηκε ελάχιστα. Αραίωση (10mL ρυθ. ιαλ + Η 2 Ο = 100mL ). 4,75 100mL ρυθμιστικό διάλυμα + 10mL Hl 0,1Μ. 4, mL ρυθμιστικό διάλυμα + 10mL NaOH 0,1Μ. 4,837 Ναλμπάντης Κώστας, Χημικός σελ. 3/5

4 3. Να συγκρίνετε το των διαλυμάτων 2 και 3 με το των παρακάτω διαλυμάτων: 10mL Hl 0,1Μ + 100mL H 2 O. ( ιάλυμα 4) 10mL NaOH 0,1Μ + 100mL H 2 O. ( ιάλυμα 5) Η απάντηση να δοθεί με δύο τρόπους: Α) Με τη βοήθεια πεχάμετρου. Β) Με υπολογισμούς. Σχολιάστε την ενδεχόμενη διαφορά. 10mL Hl 0,1Μ + 100mL H 2 O 10mL NaOH 0,1Μ + 100mL H 2 O Η συγκέντρωση του Hl στο αραιωμένο διάλυμα 4 είναι: 1.V 1 = 1.V ολ ɸ 0,1.0,01= 1.0,11 ɸ 1 = 0,00909Μ. Έχουμε λοιπόν: Hl + H 2 O ɹ H 3 O + + l - 0,00909M 0,00909M 0,00909M Συνεπώς [H 3 O + ]= 0,00909M και = 2,04. ηλαδή η ίδια ποσότητα Hl μετέβαλλε το του νερού κατά 4,96 μονάδες, (από 7 σε 2,04) ενώ η μεταβολή του του ρυθμιστικού είναι μόνο κατά 0,087 μονάδες, δηλ. από 4,75 σε 4,663. Η συγκέντρωση του NaOH στο διάλυμα 5 είναι: 1.V 1 = 1.V ολ ɸ 0,1.0,01= 1.0,11 ɸ 1 = 0,00909Μ. Έχουμε λοιπόν: NaOH ɹ Νa + + OH - 0,00909M 0,00909M 0,00909M Συνεπώς [OH - ]= 0,00909M και poh = 2,04 και επειδή Κ w =10-14, τελικά = 11,96 ηλαδή η ίδια ποσότητα NaOH μετέβαλλε το του νερού κατά 4,96 μονάδες, (από 7 σε 11,96) ενώ η μεταβολή του του ρυθμιστικού είναι μόνο κατά 0,087 μονάδες, δηλ. από 4,75 σε 4, mL Hl 0,1Μ + 100mL H 2 O.. 2,04 10mL NaOH 0,1Μ + 100mL H 2 O.. 11,96 Ναλμπάντης Κώστας, Χημικός σελ. 4/5

5 4. Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος H 3 OOH/H 3 OONα ορισμένου. Να κάνετε υπολογισμούς και κατόπιν να παρασκευάσετε στο εργαστήριο 110mL ρυθμιστικού διαλύματος H 3 OOH/H 3 OONα με =5,75 χρησιμοποιώντας διαλύματα H 3 OOH 0,2Μ και H 3 OONα 0,2Μ. Να σχολιάστε την ενδεχόμενη διαφορά στην τιμή του των υπολογισμών και της τιμής του πεχάμετρου. ίδονται για το H 3 OOH Κ α =1, και pκ α = 4,75. Έστω ότι θα χρησιμοποιήσουμε V 1 ml H 3 OOH 0,2Μ και V 2 ml H 3 OONα 0,2Μ. Από την εξίσωση Henderson-Hasselbalch έχουμε: = pka + log ɸ 5,75 = 4,75 + log ɸ log =1 ɸ =10, οπότε: ηβασ. Vολ ηοξ. Vολ = 10 ɸ ηβασ. =10. (1) ηοξ. Γνωρίζουμε όμως ότι η Οξ =0,2.V 1 και η βασ =0,2.V 2, οπότε η (1) γίνεται: V 2 = 10. (2) V1 Πρέπει όμως V 1 + V 2 =110mL (3). Με επίλυση του συστήματος των εξισώσεων (2) και (3), προκύπτει ότι θα χρησιμοποιήσουμε 10mL H 3 OOH 0,2Μ και 100mL H 3 OONα 0,2Μ. ιάλυμα Ρυθμιστικό διάλυμα H 3 OOH/H 3 OONα. 5,75 Ναλμπάντης Κώστας, Χημικός σελ. 5/5

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Χημεία-Βιοχημεία ΓΕΛ» Θέμα Α Α1 δ Α2 β Α3 α) Λ β) Λ γ) Σ Α4 α) 2H 3 OΟΗ + Na 2 O 3 2H 3 OONa + O 2 + H 2 O β) H 3 N + 2H 2 Ni H 3 H 2 NH 2

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΧΚ4α) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ Τίτλος Πειράματος: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Θέµα ασκήσεως Προσδιορισµός καµπύλης διαλυτότητας σε διάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών υγρών συστατικών που το ένα ζεύγος παρουσιάζει περιορισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος 1 Web page www.a8eno.gr e-ail vrentzou@a8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή a8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Στοιχειομετρία Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 940 25 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ y = A + Bx Α = 0.0871 Β = 1.9398 y 1 = 0,087 + 1,94 0,7 = 1,44 (x 1, y 1 ) = (0,7, 1,44) y = 0,087

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ι Εργαστηριακός Συνεργάτης: Ρήγας Παύλος. Ωσμωτικότητα

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ι Εργαστηριακός Συνεργάτης: Ρήγας Παύλος. Ωσμωτικότητα Ωσμωτικότητα Στόχοι κατανόησης: Τί είναι ωσμωτικότητα, ωσμωτική πίεση και ώσμωση; Σε τι διαφέρει η συγκέντρωση από την ωσμωτικότητα ενός διαλύματος και πώς υπολογίζουμε την κάθε μία; Ωσμωτική πίεση: Το

Διαβάστε περισσότερα