Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων."

Transcript

1 Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα. V A. Δίνεται m%w/w και πυκνότητα p. Στα 0g διαλύματος υπάρχουν m g διαλυμένης ουσίας Στα 0 p ml διαλύματος υπάρχουν m Mr mol διαλυμένης ουσίας Στα 00 ml διαλύματος υπάρχουν c mol διαλυμένης ουσίας 00 pm pm c c 0 Mr Mr A3. Δίνεται m%w/v. Στα 0mL διαλύματος υπάρχουν m g διαλυμένης ουσίας Στα 0mL διαλύματος υπάρχουν m Mr mol διαλυμένης ουσίας Στα 00 ml διαλύματος υπάρχουν c mol διαλυμένης ουσίας 00 m m c c 0Mr Mr Β. Αραίωση και συμπύκνωση του διαλύματος με νερό n n c V c V Γ. Αραίωση και συμπύκνωση του διαλύματος με απομάκρυνση ή προσθήκη ουσίας αντίστοιχα. ον Βρίσκω τα συνολικά mol της διαλυμένης ουσίας στο διάλυμα ον Χρησιμοποιώ τη σχέση: n C, C σε Μ, V σε λίτρα. V Δ. Ανάμειξη διαλυμάτων: Αν για το κάθε διάλυμα έχουμε : Δ n mol, V όγκο και c συγκέντρωση Δ n mol, V όγκο και c συγκέντρωση c v c v Δ: n + n mol, V + V όγκο και c v v συγκέντρωση 69

2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Τα ισχυρά οξέα και οι ισχυρές βάσεις θεωρούμε πως έχουν βαθμό ιοντισμού 0%. Ιοντισμός ασθενών οξέων βάσεων Τρόπος εργασίας για την λύση των ασκήσεων. Υπολογίζουμε τη συγκέντρωση των χημικών ουσιών που συμμετέχουν στη χημική ισορροπία.... Φτιάχνουμε τον πίνακα με τις μεταβολές των συγκεντρώσεων Συγκέντρωση (Μ) ΗΑ + Η Ο Α - + Η 3 Ο + Αρχική C 0 0 Ιοντίζονται/ παράγονται -x + x + x Κατάσταση Χημικής Ισορροπίας (Κ.Χ.Ι) C-x x x.. ή χρησιμοποιούμε τους νόμους αραιώσεως του Ostwald. 3. Χρησιμοποιούμε τις προσεγγίσεις αν αυτές ισχύουν. 4. Για την εύρεση των ρη, ροη ενός διαλύματος στους 5 C, χρησιμοποιούμε τις σχέσεις: 4.. ρη = -log [Η 3 Ο + ], 4.. ροη = -log [ΟΗ - ] 4.3. ρη + ροη = Κ α, b = α C 5. βαθμός ιοντισμού α είναι αντίστροφος ανάλογος με την συγκέντρωση C. Έτσι όταν αραιώνουμε ένα διάλυμα ηλεκτρολύτη η συγκέντρωση του μειώνεται και ο βαθμός ιοντισμού αυξάνεται. 6. Για τη σύγκριση δύο ηλεκτρολυτών συγκρίνουμε τις αντίστοιχες Κ α, ή Κ b στην ίδια θερμοκρασία. Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή τους τόσο πιο ισχυρός είναι ο ηλεκτρολύτης. Γ. Υδατικά διαλύματα αλάτων. Το υδατικό διάλυμα ενός άλατος μπορεί να είναι όξινο, αλκαλικό ή ουδέτερο. α) Τα όξινα υδατικά διαλύματα αλάτων προέρχονται από την εξουδετέρωση ενός ισχυρού οξέος και μιας ασθενούς βάσης. Παράδειγμα αποτελεί το NH 4 C. Αρχικά υφίσταται διάσταση μέσα στο νερό: NH 4 C ΝΗ C - 70

3 και στην συνέχεια το οξύ ΝΗ 4 + αντιδρά με το Η Ο δίνοντας Η 3 Ο +. ΝΗ Η Ο ΝΗ 3 + Η 3 Ο + Έτσι το τελικό υδατικό διάλυμα του NH 4 C είναι όξινο διάλυμα. β) Τα βασικά υδατικά διαλύματα αλάτων προέρχονται από την εξουδετέρωση ενός ασθενούς οξέος και μιας ισχυρής βάσης. Παράδειγμα αποτελεί το CH 3 COONa. Αρχικά υφίσταται διάσταση μέσα στο νερό: CH 3 COONa CH 3 COO - +Na + και στην συνέχεια η βάση CH 3 COO - αντιδρά με το Η Ο δίνοντας ΟΗ -. CH 3 COO - + Η Ο CH 3 COOΗ + ΟΗ - Έτσι το τελικό υδατικό διάλυμα του CH 3 COONa είναι βασικό διάλυμα. γ) Τα ουδέτερα υδατικά διαλύματα αλάτων προέρχεται από την εξουδετέρωση ισχυρού οξέος από ισχυρή βάσης. Παράδειγμα αποτελεί το NaCl. Υφίσταται διάσταση μέσα στο νερό: NaCl Na + + Cl -. Στην συνέχεια ούτε τα ιόντα Na + ούτε τα ιόντα Cl - αντιδρούν με το Η Ο και έτσι τα διαλύματα τους είναι ουδέτερα αφού δεν διαταράσσεται η ισορροπία ιοντισμού του νερού. Τρόπος επίλυσης των ασκήσεων. Προσδιορίζουμε τη συγκέντρωση του άλατος.. Γράφουμε την αντίδραση της πλήρους διάστασής του μέσα στο νερό 3. Προσδιορίζουμε πιο από τα ιόντα του είναι ασθενής οξύ ή ασθενή ς βάση κατά Brönsted & Lowry. Αυτό γίνεται είτε από την ύπαρξη της σταθεράς διάστασης ή ιοντισμού κάποιου από αυτά στα δεδομένα του προβλήματος, είτε του συζυγούς του ζεύγους. 4. Καταρτίζουμε τον πίνακα με τις μεταβολές. 5. Κάνουμε τη χρήση της σχέσης Κ α K b = K w που συνδέει της σταθερές ιοντισμού συζυγούς οξέος και βάσης., αν αυτό επιβάλλεται από τα δεδομένα του προβλήματος. Λυμένα παραδείγματα Τα ισχυρά οξέα και οι ισχυρές βάσεις θεωρούμε πως έχουν βαθμό ιοντισμού 0%. 7

4 Ιοντισμός ασθενών οξέων βάσεων. 0,0 mol NH 3 διαλύονται σε Η Ο. Ο τελικός όγκος του διαλύματος είναι 0mL. Να υπολογίσετε: Α. το βαθμό ιοντισμού της NH 3. Β. Το ρη του διαλύματος στους 5 0 C. Δίνεται K b (NH 3 ) = -4 (στους 5 0 C). Απάντηση Η αρχική συγκέντρωση της ΝΗ 3 είναι: n [ NH3] [ NH3] V M 0,0 0, Είναι προτιμότερο να μετατρέπουμε τους δεκαδικούς σε δυνάμεις του. Γίνονται πιο εύκολα οι πράξεις. Σύμφωνα με το νόμο αραιώσεως του Ostwald έχουμε: K b ac a Επειδή K b [ NH ] 3 4 3, ισχύει η προσέγγιση: a. Οπότε: Kb [ ] Kb a [ NH3] a a NH3 a a 3, 5-4 Η τετραγωνική ρίζα των δυνάμεων του προσδιορίζεται εύκολα αν διαιρέσουμε τη δύναμη με το. Άλλος ένας λόγος για να χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις του. β) από την αντίδραση ιοντισμού της αμμωνίας στο νερό έχουμε: Συγκέντρωση NH 3 +HO + - NH 4 +OH Αρχικά Αντιδρούν/παράγονται - -,5 - = - -,5 + -,5 + -,5 Μένουν σε ΚΧΙ - - -,5 -,5 -,5 7

5 Από τον πίνακα προκύπτει πως: [ΟΗ - ]= -,5 Μ. Άρα:,5 [ OH ] log[ OH ] poh (),5, 5 ( ) ph poh 4 ph,5 4 ph,5. Σε ποιο τελικό όγκο πρέπει να αραιώσουμε ένα υδατικό διάλυμα 00 ml διαλύματος αμμωνίας με [ΝΗ 3 ]=Μ, ώστε να προκύψει διάλυμα με ροη=9. Δίνεται K b (NH 3 ) = -5 (στους 5 0 C). Απάντηση Η πορεία του πειράματος αποδίδεται στο σχήμα: [NH 3 ]=M όγκος [NH διαλύματος 3 ]=M V [NH 3 ]=M [NH 3 ]=xm όγκος διαλύματος V Έστω ότι προσθέτουμε V ml νερού. Ο όγκος του νέου διαλύματος V είναι μεγαλύτερος από τον αρχικό του όγκο V και προφανώς η νέα του συγκέντρωσή είναι μικρότερη. Προσδιορίζουμε τη νέα αυτή συγκέντρωση [ NH 3] : [ NH ] V [ NH3] V [ NH3] V V [ NH ] 3 3 () Στο αραιωμένο διάλυμα έχουμε: poh 5 log[ OH ] 5 () 5 [ OH ] M Βρίσκουμε τη συγκέντρωση των ανιόντων ΟΗ - στο αραιωμένο διάλυμα. Από την αντίδραση ιοντισμού της αμμωνίας του αραιωμένου διαλύματος στο νερό έχουμε: 73

6 Συγκέντρωση (Μ) NH 3 +HO + - NH 4 +OH Αρχικά x 0 0 Αντιδρούν/παράγονται Μένουν σε ΚΧΙ x Την προσδιορίσαμε στη σχέση (). Είναι προτιμότερο να προσδιορίζουμε όσες ποσότητες μπορούμε πριν τη χρήση του πίνακα, προκειμένου να μην περιέχονται σ αυτόν πολλοί άγνωστοι. Για τη σταθερά ιοντισμού της αμμωνίας και την παραπάνω χημική ισορροπία ισχύουν: K b [ NH ] [ OH ] ( ) [ ] NH3 x x x [ NH ] M (3) M L (),(3) L 4 V V 5 L Άρα πρέπει να προσθέσω: V V V L L L νερό ,8 Βρίσκουμε τον τελικό όγκο V του αραιωμένου διαλύματος. 3. Αν στο υδατικό διάλυμα Δ που περιέχει αμμωνία συγκέντρωσης 0,3Μ και όγκου 0mL και έχει βαθμό ιοντισμού α = -, προσθέσουμε 900mL νερού, πόσος θα είναι ο νέος βαθμός ιοντισμού της αμμωνίας; Απάντηση Σύμφωνα με το νόμο αραιώσεως των διαλυμάτων θα ισχύει: [ NH ] V [ NH V NH [ [ NH ] 3 3 3] [ 3] V 3 NH3] [ NH3] 3 0 M Σύμφωνα με το νόμο του Ostwald, για το αρχικό και το αραιωμένο διάλυμα ισχύουν: [ NH3] a K b [ ] [ ] NH a NH a [ NH3] a Kb V 3 3 [ NH ] 3 a 3 a a [ NH3] 3 a a,5 0, 5 Λόγω της αραίωσης του διαλύματος, περιμέναμε ο νέος βαθμός ιοντισμού να είναι μεγαλύτερος του αρχικού. 74

7 Υδατικά διαλύματα αλάτων. 4. Να βρεθεί το ph υδατικού διαλύματος ΝΗ 4 Cl με συγκέντρωση - Μ. Δίνεται K b (NH 3 ) = -6 (στους 5 0 C). Απάντηση Γράφουμε την αντίδραση διάστασης του άλατος: 4 4 M M M NH Cl NH Cl Από τα ιόντα που παράγονται, το NH 4, αντιδρά με το νερό: NH H O NH H O Βρίσκουμε τη σταθερά του οξέος NH 4 : K K K K K K K 4 W 8 W a b a a 6 a () Kb Συντάσσουμε τον πίνακα της αντίδρασης του οξέος NH 4 με το νερό: Συγκέντρωση (Μ) + NH 4 +HO NH 3 +H O Αρχικά Αντιδρούν/παράγονται -x +x +x Μένουν σε ΚΧΙ - -x x x 3 + K a [ NH ] [ H O ] x [ ] x () NH4 Επειδή K a 4 [ NH ] 8 6, ισχύει η προσέγγιση x (3) x (),(3) 8 8 x x (4) 5 x [ H3O ] M Ισχύει: ph H O 5 log[ 3 ] log 5 5. Αναμιγνύονται 0mL διαλύματος ΗF με συγκέντρωση 0,Μ με 0mL διαλύματος ΚΟΗ με συγκέντρωση 0,Μ. Να προσδιοριστεί το ρη στο τελικό διάλυμα. Απάντηση 75

8 Από το νόμο της αραίωσης διαλυμάτων προσδιορίζουμε τις νέες συγκεντρώσεις των ΗF και ΚΟΗ στο τελικό διάλυμα: [ HF] V [ HF] ( V V ) [ HF] [ HF] ( V V ) [ HF] M [ HF] V ( V V ) [ KOH ] V [ KOH ] ( V V ) [ KOH ] [ KOH ] [ KOH ] M [ KOH ] Οι δύο παραπάνω ηλεκτρολύτες δίνουν αντίδραση εξουδετέρωσης: HF KOH KF H O ( aq) M M M Το άλας που παράγεται υφίσταται διάσταση σύμφωνα με την αντίδραση: KF K F ( aq) M M M Από τα παραγόμενα ιόντα το F - αντιδρά με το νερό, σύμφωνα με την αντίδραση: V - Συγκέντρωση (Μ) F +HO HF - +OH Αρχικά Αντιδρούν/παράγονται -x +x +x Μένουν σε ΚΧΙ - -x x x Βρίσκουμε τη σταθερά του ιόντος: F : K K K K K K K 4 W 4 W a b b b b () Ka K b [ HF] [ OH ] x [ F ] x 4 () Επειδή K b [ F ] 4 3, ισχύει η προσέγγιση x (3) x (),(3) x x,5 x [ OH ] M (4),5 Ισχύει: poh log[oh ] log,5. Άρα: ph 4 poh ph 4,5,5 76

9 Ασκήσεις: Ισχυρά οξέα και βάσεις -. Να υπολογίσετε το ρη στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Διαλύματος HI 0, Μ. β. L διαλύματος που περιέχει 0, mol HN0 3. γ. 0 ml διαλύματος που περιέχει 0,00 mol ΝαΟΗ. δ. ΔιαλύματοςNαOH -3 Μ. Απ.α.,β.,γ.,δ.. -. Να υπολογιστεί το ρη των παρακάτω διαλυμάτων: α. HCI συγκέντρωσης 0,0 Μ β. ΚΟΗ συγκέντρωσης 0, Μ. γ. ΗΝ0 3 περιεκτικότητας 5,04-3 % w/w με πυκνότητα ρ =,5 g/ml. δ. Ισχυρού οξέος ΗΔ (M r = ) περιεκτικότητας 0, % w/w με πυκνότητα ρ =, g/ml. ε. ΗBr περιεκτικότητας 0,8 % w/v. στ. NaOH περιεκτικότητας 0,4% w/v. ζ. Ba(OH) περιεκτικότητας 0,855% w/v. η. Mg(OH) περιεκτικότητας,9% w/v. Aπ. α., β. 3, γ. 3, δ., ε., στ. 3,ζ. 3, η Σε μια ποσότητα νερού διαλύονται πλήρως 44,8 L αερίου HCI σε STP, με αποτέλεσμα να προκύψει διάλυμα όγκου 0 L. Ποιο είναι το ρη του διαλύματος; Απ. -4. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση c Μ διαλύματος HBr με ρη =. Απ. c = 0,0 Μ -5. Ποια είναι η Molarity διαλύματος NaOH με ρη = ; Απ. c = 0,0 Μ -6. α. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα διαλύματος NaOH με ρη = 3 και ρ =,8g/mL. β. Να υπολογιστεί η % w/v περιεκτικότητα διαλύματος Ca(OH) με ροη =. Απ. α. 0,35% w/w, β. 0,037% w/v. -7. Να υπολογιστεί το ρη των παρακάτω διαλυμάτων: α. Διαλύουμε σε ποσότητα νερού 0,8 g NaOH και 4,48 g ΚΟΗ με αποτέλεσμα να σχηματίζεται διάλυμα όγκου L. β. Διαλύουμε σε ποσότητα νερού,4 g HΙ και,6 g HBr με αποτέλεσμα να σχηματίζεται διάλυμα όγκου L. Απ. α., β.. Παρασκευή διαλυμάτων -8. Διαβιβάζουμε 67 ml αέριου HBrμετρημένα σε STP σε 3 L Η Ο, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται διάλυμα (Δ Ι ). Να υπολογιστεί το ρη του διαλύματος (Δ ), αν θεωρηθεί ότι η προσθήκη του αερίου δεν επηρεάζει τον όγκο του νερού. Απ. 77

10 Αραίωση διαλυμάτων -9. Σε ορισμένο όγκο διαλύματος (Δ ) NaOH 0,0 Μ προσθέτουμε νερό με αποτέλεσμα να σχηματίζεται διάλυμα (Δ ) όγκου L με ρη ίσο με. Να βρεθεί ο όγκος του αρχικού διαλύματος (Δ ). Απ. L -. Διαβιβάζουμε 67 ml αέριου HBr μετρημένα σε STP σε 3 L Η Ο, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται διάλυμα (Δ Ι ). Σε ποια οριακή τιμή τείνει το ρη του διαλύματος (Δ ) με πρακτικά άπειρη αραίωση; Να αιτιολογηθεί η απάντηση σας. Απ Να υπολογιστεί το ρη διαλύματος, το οποίο προκύπτει με την αραίωση: α. 00 ml διαλύματος HCI 0, Μ και HBr 0,4 Μ μέχρι του όγκου του L. I β. 0 ml διαλύματος, το οποίο περιέχει NaOH περιεκτικότητας 0,04% w/v και Ca(OH) περιεκτικότητας 0,48% w/v, μέχρι του όγκου των 500 ml. Aπ. α.,β.. -. x L αερίου HCI (σε STP) διαλύονται σε νερό και προκύπτει διάλυμα (Δ Ι ) όγκου 500mL. ml από το διάλυμα (Δ ) αραιώνεται με νερό σε όγκο 0 ml. Το τελικό διάλυμα (Δ ) έχει ρη =. Ποια είναι η τιμή του x; Απ., L -3. Σε L διαλύματος ΗΝ0 3 με ρη = προσθέτουμε 98 L νερού και παίρνουμε 00 L διαλύματος. Ποιο είναι το ρη του αραιωμένου διαλύματος; Απ α. Σε ποιον όγκο πρέπει να αραιώσουμε 5 ml διαλύματος NaOH ρη =, για να προκύψει διάλυμα με ρη = ; β. Πόσα ml νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 0 ml διαλύματος υπερχλωρικού οξέος με ρη =, για να προκύψει διάλυμα με ρη = 3; Aπ. α.500 ml, β. 80 m L. -5. Σε ποιον όγκο πρέπει να αραιώσουμε ml διαλύματος ΚΟΗ συγκέντρωσης 0, Μ, να μεταβληθεί το ρη του κατά μία μονάδα; Απ. 4 L -6. Πόσα ml νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 50 ml διαλύματος ΗΝ0 3 0,63% w/v,για να μεταβληθεί το ρη του αρχικού διαλύματος κατά δύο μονάδες; Απ ml -7. Σε x ml διαλύματος Ca(OH), περιεκτικότητας 0,037% w/v, προσθέτουμε 9,9 L Η 0.Το ρη του αρχικού διαλύματος μεταβλήθηκε κατά δύο μονάδες. Να υπολογιστεί η τιμή του χ. Απ. x= 0mL Συμπύκνωση -8. Σε L διαλύματος ΚΟΗ 0,0 Μ προσθέτουμε 5,04 g ΚΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Να υπολογιστεί το ρh του τελικού διαλύματος. Απ. α Σε L διαλύματος NaOH με ρη = προσθέτουμε 3,6 g NaOH, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Να προσδιοριστεί το ρη του τελικού διαλύματος. Απ. -0. L διαλύματος (Δ) ΚΟΗ με ρη = θερμαίνονται με αποτέλεσμα να σχηματίζεται διάλυμα (Δ3) όγκου 0, L. Να υπολογιστεί το ρη του τελικού διαλύματος (Δ3). Απ

11 Ανάμειξη -. Να υπολογιστεί το ρη διαλύματος(δ ) HBr, το οποίο προκύπτει με την προσθήκη400 ml νερού σε 0 ml διαλύματος (Δ ) HBr0,5 Μ. Απ.α.. -. Να υπολογιστεί το ρη διαλύματος, το οποίο προκύπτει με την ανάμειξη: α. 00 ml διαλύματος(δ )ΗCl 0, Μ με 800 ml διαλύματος (Δ) HCI,5 Μ. β. 0 ml διαλύματος (Δ ) NaOH 0,05 Μ με 400 ml διαλύματος (Δ ) NaOH 0,5 Μ. Απ.α.0,β Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε διάλυμα (Δ) HCI με ρη = και διάλυμα (Δ) HCI με ρη = 3, για να πάρουμε διάλυμα(δ3) HCI με ρη = ; ΑΠ. : -4. α. Αναμειγνύουμε L διαλύματος Ca(OH) (ρη = 3) με 3 L διαλύματος Ca(OH) περιεκτικότητας 4,8% w/v. Να βρεθεί η τιμή του ρη του τελικού διαλύματος. β. ΑναμειγνύουμεV Lδιαλύματος (Δ) ΗΝΟ 3 ρη = με V L διαλύματος (Δ ) ΗΝ0 3 συγκέντρωσης 0,37 Μ. Αποτέλεσμα της προσθήκης είναι να προκύψει διάλυμα (Δ3) με ρη =. Να βρεθεί ο λόγος V :V γ. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε διάλυμα υδροξειδίου του βαρίου (Ba(OH) ), το οποίο έχει ρη = 3 με διάλυμα Ba(OH), το οποίο έχει ρη =, για να προκύψει διάλυμα Ba(OH) με ρη = ; δ. Αναμειγνύουμε V ml διαλύματος ΚΟΗ (pη = ) με V ml διαλύματος NaOH,48% w/v με αποτέλεσμα να σχηματίζονται 400 ml διαλύματος με ρη = 3. Να υπολογιστούν οι όγκοι V και V. Aπ. α. 4, β. 3:,γ. :, δ. 300 ml, 0mL. -5. Να υπολογιστεί το ρη του διαλύματος(δ3) που προκύπτει με την ανάμειξη 400 ml διαλύματος (Δ) ΗΝ0 3 (ρη = ) με 0 ml διαλύματος (Δ) HCIO 4 συγκέντρωσης 4,6 Μ.ΑΠ. ρη = 0-6. Διαθέτουμε δύο διαλύματα: Διάλυμα (Δ ): HCI με ρη =,Διάλυμα (Δ ): HCI 0,9 Μ και HBr 0,0 Μ. Αναμειγνύουμε 900 ml από το διάλυμα (Δ ) με0 ml από διάλυμα (Δ ). Να βρεθεί το ρη του τελικού διαλύματος (Δ3) που προκύπτει. ΑΠ. ρη = -7. Σε 400 ml διαλύματος (Δ ) Ca(OH) με ρη = 3 προσθέτουμε 0 ml διαλύματος (Δ ) Ca(OH) Μ. Στο διάλυμα (Δ 3 ) που σχηματίστηκε προσθέτουμε ποσότητα στέρεου Ca(OH) χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Αν το τελικό διάλυμα (Δ 4 ) που προέκυψε έχει ρη = 4, να υπολογιστούν τα mol του στερεού Ca(OH) που προστέθηκαν. ΑΠ. 0,03 mol Νόμοι Ostwald Ασθενή οξέα & βάσεις -8. Να υπολογιστεί η τιμή της σταθεράς ιοντισμού K a ενός ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,0 Μ, αν ο βαθμός ιοντισμού είναι ίσος με 0,00. Απ. Ka =

12 -9. Ο βαθμός ιοντισμού ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ σε διάλυμα Μ είναι %. Ποια είναι η σταθερά ιοντισμού Ka του ΗΑ; Απ. Ka = Διάλυμα μεθανικού οξέος (HCOOH) συγκέντρωσης 0, Μ έχει ρη ίσο με,5. Να βρεθεί η σταθερά ιοντισμού του οξέος. Απ. Ka = Πόσα g αμμωνίας (ΝΗ 3 ) πρέπει να προστεθούν σε 0 ml νερού έτσι, ώστε να προκύψει διάλυμα με ρη = ; Δίνεται για την αμμωνία K b = --5. ΑΠ. 0,7 g -3. α. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση Η 3 Ο + διαλύματος μονοπρωτικού οξέος ΗΑ συγκέντρωσης Μ. Δίνεται η σταθερά ιοντισμού Ka του ΗΑ ίση με 0,9. β. Να υπολογιστεί το ρη διαλύματος μονοπρωτικού οξέος ΗΒ συγκέντρωσης 0, Μ. Δίνεται για το ΗΒ Ka = --. Δίνεται log3 = 0,48. Απ. α. [Η 3 Ο + ] = 0,6 Μ, β. ρη =, Ασθενές μονοπρωτικό οξύ παρουσιάζει σε διάλυμα του βαθμό ιοντισμού ίσο με 0,00, ενώ το μείγμα της ισορροπίας περιέχει,9-3 mg Η 3 Ο + ανά ml διαλύματος. Να υπολογιστούν: α. η αρχική συγκέντρωση c του οξέος, β. η σταθερά ιοντισμού Ka του οξέος. Απ. α. c = 0, Μ, β Πόσα ml διαλύματος CH 3 CΟΟH 0, Μ περιέχουν την ίδια ποσότητα κατιόντων Η 3 Ο + με αυτή που περιέχουν ml διαλύματος HCI 0,05Μ; Δίνεται K a (CH 3 COOH) = --5. Απ. 500 ml -35. Μονοπρωτικό οξύ ΗΑ ιοντίζεται κατά 4% σε διάλυμα του 0, Μ. α. Ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ σε διάλυμα του 0,05 Μ θα είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. β. Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού στο διάλυμα του ΗΑ 0,05 Μ. ΑΠ. α. Μεγαλύτερος, β. 0, Ορισμένος όγκος διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ Μ αραιώνεται σε τετραπλάσιο όγκο. Να βρεθεί ο λόγος των βαθμών ιοντισμού του οξέος στα δύο διαλύματα (α < 0,0). Απ. : -37. Σε 5 ml διαλύματος ασθενούς μονόξινης βάσης Β Μ με K b = --6 προσθέτουμε 75 ml Η Ο και παίρνουμε 0 ml διαλύματος. Ποιος ο λόγος των βαθμών ιοντισμού α : α της βάσης Β στα δύο διαλύματα; Απ. : -38. Διαθέτουμε διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ Μ με Ka = -6. Σε ml του διαλύματος προσθέτουμε 990 ml Η 0 και παίρνουμε 00 ml διαλύματος. Ποιο είναι το ρη του αραιωμένου διαλύματος; Απ. β. 4, -39. Αναμειγνύουμε V L διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικής βάσης (ΝΗ 3 ) με V L Η Ο. Στο αραιωμένο διάλυμα η αμμωνία παρουσιάζει τριπλάσιο βαθμό ιοντισμού. Αν ο βαθμός ιοντισμού της αμμωνίας παραμένει μικρότερος οπό 0,, να βρεθεί ο λόγος V : V. Απ. :8-40. α. Να υπολογιστεί ο βαθμός ιοντισμού μονοπρωτικού οξέος ΗΑ σε διάλυμα (Δ ) συγκέντρωσης 0, Μ. Δίνεται η σταθερά ιοντικού Ka = 0,05. 80

13 β. 5 L του διαλύματος (Δ ) θερμαίνονται με αποτέλεσμα να εξατμίζεται νερό και να προκύπτει διάλυμα (Δ) όγκου 0, L. Να υπολογιστεί η [Η 3 Ο + ] του τελικού διαλύματος (Δ ). ΑΠ. α. 0,5, β. 0,5 Μ. -4. Διαθέτουμε 800 ml διαλύματος CH 3 COOH συγκέντρωσης 0, Μ (Ka = -5 ). Στην ποσότητα του διαλύματος προσθέτουμε 0,4 mol καθαρού CH 3 COOH χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος. α. Να εξηγήσετε πώς θα μεταβληθούν ο βαθμός ιοντισμού του οξέος, τα mol των Η και η [Η ]. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. β. Στο αρχικό και στο τελικό διάλυμα να προσδιοριστούν: i. ο βαθμός ιοντισμού του CH 3 COOH, ii. τα mol των Η 3 Ο +, iii. η [Η 3 Ο + ]. ΑΠ. β. i. α=0,0, α = 0,005, ii.8-4 mol,,6-3 mol, iii. -3 Μ, --3 Μ -4. Η μεθυλαμίνη (CH 3 NH ) είναι ασθενής μονοπρωτική βάση. α. Να γραφεί η αντίδραση ιοντισμού της και να προσδιοριστούν τα συζυγή ζεύγη. β. Για τον προσδιορισμό της σταθεράς K b της μεθυλαμίνης διαλύθηκαν 5,5 g αυτής στο νερό και σχηματίστηκε διάλυμα (Δ ) όγκου L. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε το ρη του διαλύματος και βρέθηκε ίσο με,5. Να βρεθεί η σταθερά ιοντισμού K b. γ. Πόσα g CH 3 NH πρέπει να προστεθούν στο L του παραπάνω διαλύματος (Δ ), για να έχουμε στο τελικό διάλυμα (Δ ) που θα προκύψει,5 - Μ ιόντων Η 3 Ο + ; Απ. β. Kb = -5, γ.9,3g Για την εκτέλεση ενός πειράματος χρειαζόμαστε L διαλύματος (Δ 3 ) CH 3 NH με [ΟΗ - ] = -3 Μ. Στη διάθεση μας έχουμε δύο διαλύματα CH 3 NH 0, Μ (διάλυμα Δ ) και 0,0 Μ (διάλυμα Δ ). α. Πόσα L από το κάθε διάλυμα (Δ ) και (Δ ) που διαθέτουμε πρέπει να αναμείξουμε, για να παρασκευάσουμε το διάλυμα (Δ 3 ) που χρειαζόμαστε; β. Να υπολογιστεί στο διάλυμα (Δ 3 ) που παρασκευάστηκε ο βαθμός ιοντισμού της μεθυλαμίνης (CH 3 NH ). Δίνεται για τη μεθυλαμίνη (CH 3 NH ): K b = -5. Απ. α. V =0,75 L,V =,5L, β. α = 0, Να βρεθεί η αναλογία των όγκων με την οποία πρέπει να αναμείξουμε διάλυμα (Δ ) ΗΑ με ρη = 3 με ένα άλλο διάλυμα (Δ ) ΗΑ με ρη = 4 έτσι, ώστε να προκύψει διάλυμα (Δ 3 ) ΗΑ με συγκέντρωση -4 Μ ιόντων Η 3 Ο +. Το Η Α είναι ασθενές μονοπρωτικό οξύ με σταθερά ιοντισμού Ka = Ο -5.Απ.V :V = : -45. Σε ένα διάλυμα (Δ ) αρκετά ασθενούς Ι οργανικού μονοπρωτικού οξέος (έστω ΗΔ) θέλουμε να μειώσουμε τη [Η ] κατά 50 %. Πόσα L νερού πρέπει να προσθέσουμε σε L του διαλύματος (Δ ), για να πετύχουμε τη μείωση αυτή; Απ. 3 L -46. Σε διάλυμα (Δ ) άλατος NaA 0,0 Μ ο λόγος [Η 3 Ο + ]: [ΟΗ - ] έχει τιμή -4. Πόσα L νερού. πρέπει να προστεθούν σε L του διαλύματος (Δ ), για να προκύψει διάλυμα (Δ ) στο οποίο η τιμή του παραπάνω λόγου να είναι ίση με - ; Απ. 99L 8

14 Διαλύματα Αλάτων -47. Έχουμε 5 L διαλύματος NaCI 0, Μ. Ποιο είναι το ρη του διαλύματος; Απ Ποιο είναι το ρη διαλύματος NH 4 CI συγκέντρωσης 0, Μ; Δίνεται K b (NH 3 ) = --5. Απ Να υπολογιστεί το ρη των παρακάτω διαλυμάτων: α. Διάλυμα άλατος NaA 0,0 Μ. Δίνεται για το HAK a = -8. β. Διάλυμα αιθανικού νατρίου (CH 3 COONa) Μ. Δίνεται για το CH 3 COOH Ka = -5. γ. Διάλυμα χλωριούχου αμμωνίου (NH 4 CI) περιεκτικότητας 0,535% w/v. Δίνεται για την αμμωνία Kb = --5. δ. Διάλυμα μεθανικού νατρίου (HCOONa) περιεκτικότητας,7% w/w με πυκνότητα ρ =,5 g/ml. Δίνεται για τα μεθανικά ανιόντα (HCOO - ) Kb = -. Απ. α., β. 9,5, γ. 5, δ. 8, Σε 00 ml Η 0 προσθέτουμε,36 g HCOONa. Ποιο είναι το ρη του διαλύματος που Προκύπτει; Δίνεται Ka(HCOOH) = -4. Απ. 8,5-5. Σε ποιον όγκο πρέπει να αραιωθούν 50 ml διαλύματος CH 3 COONa συγκέντρωσης 0, Μ, ώστε να μεταβληθεί το ρη κατά μία μονάδα; Δίνεται για το συζυγές οξύ ότι pk a = 5. Απ. 5 L -5. α. Να υπολογιστεί η τιμή του ρη δια λύματος (Δ ) KCIO περιεκτικότητας 9,05% νν/ν. Δίνεται για τα CIO - ότι Kb = -5. β. Σε χ L του διαλύματος (Δ ) προσθέτουμε y L νερού. Στο αραιωμένο διάλυμα (Δ) το ροη του διαλύματος έχει μεταβληθεί κατά μισή μονάδα. Να βρεθεί ο λόγος χ: y. Απ.α. ρη=,5, β. χ: y = :9. Σύγκριση ισχύος ηλεκτρολυτών -53. Σε υδατικό διάλυμα CH 3 COOH 0, Μ ο βαθμός ιοντισμού του οξικού οξέος είναι %. Η συγκέντρωση [Η ] σε υδατικό διάλυμα HCOOH Μ είναι -- Μ. Ποιο από τα δύο οξέα είναι πιο ισχυρό, αν οι μετρήσεις έγιναν στην ίδια θερμοκρασία; Απ. HCOOH -54. Υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ (Μ Γ = 46) περιεκτικότητας 0,04% w/w (ρ =,5 g/ml) έχει συγκέντρωση [Η 3 Ο + ] ίση με --3 Μ. Υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΒ 0,0 Μ έχει βαθμό ιοντισμού 0,05. Ποιο από τα δύο οξέα είναι ισχυρότερο; ΑΠ. ΗΑ -55. Διαθέτουμε δύο διαλύματα: Διάλυμα άλατος NaA 0,0 Μ με [OH] = -5 Μ και βαθμό ιοντισμού α < 0,. Διάλυμα άλατος ΝαΔ 0,0 Μ με [ΟΗ - ] = -4 και βαθμό ιοντισμού α < 0,. α. Ποια βάση Α - και Δ - ιοντίζεται περισσότερο: β. Ποιο από τα συζυγή οξέα ΗΑ και ΗΔ είναι ισχυρότερο;απ. α. Δ -, β. ΗΑ. Αντίδραση μέσα στο διάλυμα -56. Διαλύουμε,8 g του μονοπρωτικού οξέος ΗΑ σε νερό με αποτέλεσμα να σχηματίζεται διάλυμα (Δ) όγκου L. Δίνονται i. : η [H 3 Ο + ] του διαλύματος (Δ ) είναι ίση με -4 Μ και 8

15 ii. για την πλήρη εξουδετέρωση του L του διαλύματος (Δ ) απαιτούνται 0 ml διαλύματος (Δ ) NaOH 0,5 Μ. Να υπολογιστούν: α. η σχετική μοριακή μάζα (Μ r ) του ΗΑ, β. η σταθερά ιοντισμού K a, γ. ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ στο διάλυμα (Δ ). ΑΠ. α. 80, β. Ka= -6, γ. 0, Για ένα διάλυμα (Δ ) ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ γνωρίζουμε ότι: α. Ορισμένος όγκος του διαλύματος (Δ ) απαιτεί για πλήρη αντίδραση τετραπλάσιο όγκο διαλύματος (Δ ) ΚΟΗ 0,05 Μ. β. Το διάλυμα παρουσιάζει ρη ίσο με 3. Να υπολογιστεί από τα δεδομένα αυτά η σταθερά ιοντισμού K a του οξέος Απ. K a = α. Υδατικό διάλυμα (Δ ) όγκου 50 ml περιέχει 0, mol/l ιόντων ΝΗ 4 + και έχει ρη = 5. Να βρεθεί η σταθερά ιοντισμού K a. β. Πόσα g ιόντων ΟΗ - απαιτούνται για την πλήρη εξουδετέρωση του διαλύματος (Δ ) των κατιόντων αμμωνίου; γ. Να υπολογιστεί το ρη του διαλύματος (Δ ) που προέκυψε από την εξουδετέρωση, αν με προσθήκη νερού ο όγκος γίνει,5 L. Απ. α. K a = -9, β. 0,45g γ., Αναμειγνύουμε 400 ml διαλύματος CH 3 COOH 0,5 Μ με 600 ml διαλύματος NaOH /6Μ. Στο τελικό διάλυμα που προκύπτει να υπολογιστεί ο λόγος [Η 3 Ο + ] : [ΟΗ - ]. Δίνεται για τα CH 3 COO - ότι K b = -9. Απ. -4 Μ -60. Αναμειγνύουμε L διαλύματος HCI 0,5 Μ με 4 L διαλύματος ΝΗ 3 0,5 Μ. Να υπολογιστεί το ρη του τελικού διαλύματος. Δίνεται για την ΝΗ 3 ότι K b = -5. ΑΠ. ρη = 5-6. Διαθέτουμε 00 ml διαλύματος (ΔΙ) ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ. α. Να βρεθεί η τιμή της σταθεράς ιοντισμού Ka του οξέος, αν το διάλυμα (Δ ) έχει ρη = 4 και το οξύ ιοντίζεται κατά %. β. i. Να υπολογιστούν τα ml διαλύματος (Δ ) υδροξειδίου του ασβεστίου (Ca(OH) ) συγκέντρωσης 0, Μ που απαιτούνται, για να αντιδράσουν πλήρως με τα 00 ml του διαλύματος (Δ ). ii. Στο διάλυμα (Δ 3 ) που προέκυψε από την εξουδετέρωση γίνεται προσθήκη νερού και προκύπτει διάλυμα (Δ 4 ) όγκου L. Να υπολογιστεί το ρη του τελικού διαλύματος (Δ 4 ). ΑΠ. α. Ka = -6, β. i. ml, ii. ρη = 8, L διαλύματος (Δ ) μονοπρωτικού οξέος Η Α (ρη = 3) εξουδετερώνονται πλήρως από 8L διαλύματος (Δ ) NaOH /90 Μ. Να υπολογιστεί το ρη του τελικού διαλύματος (Δ3) που προέκυψε Υδατικό διάλυμα Δ όγκου 4L περιέχει 0, mol ΝΗ 3 και έχει ρη =. Απ. ρη = 8,5 α. Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού της ΝΗ 3 στο διάλυμα Δ και τη σταθερά ιοντισμού K b της ΝΗ 3. 83

16 β. Στο διάλυμα Δ προσθέτουμε υδατικό διάλυμα HCI 0, Μ μέχρι να εξουδετερωθεί πλήρως η ΝΗ 3, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ. Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος HCI που απαιτήθηκε. γ. Το διάλυμα Δ αραιώνεται με νερό και προκύπτει διάλυμα Δ 3 όγκου 0 L. Να υπολογίσετε το ρη του διαλύματος Δ 3. Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 5 C, όπου Κ w = -4. ΑΠ. α. α = 0,0, K b =. -5, β. V = L, γ. ρη = Υδατικό διάλυμα (Δ) όγκου 600 ml περιέχει 36 g κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος (RCOOH, όπου R = C v H ν+, ν > 0). Ο βαθμός ιοντισμού του οξέος στο διάλυμα είναι α = -,5 και το διάλυμα έχει ρη =,5.. α. Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισμούς του οξέος RCOOH. β. Να βρείτε το συντακτικό τύπο του οξέος RCOOH.. Στο διάλυμα (Δ ) προστίθενται,5l υδατικού διαλύματος (Δ ) NaOH 0,4 Μ. Το διάλυμα που προκύπτει, αραιώνεται σε τελικό όγκο 6L (διάλυμα Δ 3 ). Να υπολογίσετε το ρη του διαλύματος (Δ 3 ). 3. Στο διάλυμα (Δ 3 ) προστίθενται 0,6 mol HCI, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος και προκύπτει διάλυμα (Δ 4 ). Να υπολογίσετε το ρη του διαλύματος (Δ 4 ). Απ.. α. K a = -5, β. CH 3 COOH,. ρη = 9,3. ρη = 3. Διερεύνηση -65. Πόσα γραμμάρια HCI πρέπει να προσθέσουμε σε L διαλύματος NaOH με ρη = 3, για να μεταβληθεί το ρη κατά μια μονάδα; (Θεωρούμε ότι το τελικό διάλυμα έχει όγκο L). Απ. 6,57 g Ασκήσεις με ρύθμιση ρη -66. α. Να υπολογιστεί ο βαθμός ιοντισμού του CH 3 COOH σε διάλυμα του συγκέντρωσης Μ. Ποια είναι η τιμή του ρη του διαλύματος; β. Σε ποια τιμή πρέπει να ρυθμιστεί το ρη του διαλύματος, έτσι ώστε να ιοντίζεται το CH 3 COOH σε ποσοστό 0,0%; Για το CH 3 COOH δίνεται ότι Ka = -5. Απ. α. α = 3,6-3, ρη =,5, β. ρη = Σε ένα διάλυμα που περιέχει ισχυρό οξύ προσθέτουμε ποσότητα ασθενούς μονοπρωτικής βάσης Β (K b = -3 ). Πόσα mol της Β πρέπει να προστεθούν σε 0,5 L του διαλύματος για να έχουμε τελικά -3 mol της Β στο διάλυμα; Το ρη του διαλύματος προσδιορίστηκε και βρέθηκε ίσο με. Απ., -3 mol 84

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS!

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Τύπωσε και λύσε τις ασκήσεις ακριβώς όπως την λύνει ο καθηγητής μας στο διπλανό βίντεο. Φωτογράφησε

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις

Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων 27 επαναληπτικές ασκήσεις 1) Υδατικό διάλυμα Δ 1 ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ έχει ph=3 και όγκο 200 ml. Στο διάλυμα Δ 1 προστίθενται 100 ml υδατικού διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων.

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Η ισχύς ενός οξέος σε υδατικό διάλυμα περιγράφεται από τη σταθερά ισορροπίας ιοντισμού του οξέος. Σε ένα αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ, έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων:

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων: Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων Παρατηρήσεις για τη λύση πιο σύνθετων ασκήσεων Α) Ασκήσεις με προσθήκη οξέος ή βάσης σε διάλυμα που περιέχει δύο ηλεκτρολύτες οι οποίοι αντιδρούν και οι δύο με το

Διαβάστε περισσότερα

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3

, ε) MgCl 2 NH 3. COOH, ι) CH 3 I.ΟΞΕΑΒΑΣΕΙΣ, ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ(ΓΕΝΙΚΑ) 1. Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις, όταν διαλυθούν στο νερό διίστανται και ποιες ιοντίζονται: α) Ca(NO 3 ) 2, β) KOH, γ) HCl, δ) NH 3, ε) MgCl 2, στ) NH 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ Ασκήσεις σε διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών I.ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ 1. Υδατικό διάλυμα NaOH έχει ph=12. Να υπολογισθεί η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. [ Απ. 0,04%] 2. Ένα διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2 ο Κεφάλαιο Οξέα - Βάσεις - Άλατα ph Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα Δείκτες - Ογκοµέτρηση kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Να βρεθεί το ph υδατικού

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS!

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Επίδραση κοινού ιόντος : Ασκήσεις εξάσκησης. Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Τύπωσε και λύσε τις ασκήσεις ακριβώς όπως την λύνει

Διαβάστε περισσότερα

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa =

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa = 1 Α. Μεταβολή ph με αραίωση υδατικού διαλύματος Η αραίωση υδατικού διαλύματος (δηλαδή η προσθήκη καθαρού διαλύτη) οδηγεί σε μετατόπιση του ph προς την τιμή 7. Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

HF + OHˉ. Διάλυμα ΝΗ 4 Βr και NH 3 : ΝΗ 4 Βr NH Brˉ, NH 3 + H 2 O NH OHˉ NH H 2 O NH 3 + H 3 O +

HF + OHˉ. Διάλυμα ΝΗ 4 Βr και NH 3 : ΝΗ 4 Βr NH Brˉ, NH 3 + H 2 O NH OHˉ NH H 2 O NH 3 + H 3 O + α) Υπολογίζουμε την αρχική συγκέντρωση c M κάθε ηλεκτρολύτη που περιέχεται στο διάλυμα. Αν η αρχική συγκέντρωση κάποιου ηλεκτρολύτη δεν μπορεί να υπολογιστεί, την ορίζουμε ως άγνωστο c. β) Γράφουμε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 1 2002 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2 200 2004 4 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2005 5 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 6 2006 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 7 8 2007 (Σωστό-Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος.

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. XHMEIA Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 13 Όταν αναμειγνύουμε διαλύματα μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος Στο σχέδιο μαθήματος 7 είδαμε μια πρώτη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ρυθμιστικά είναι τα διαλύματα που το ph τους παραμένει πρακτικά σταθερό όταν: α...προστεθεί σε αυτά μικρή ποσότητα ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης, ή β...όταν αραιωθούν μέσα σε κάποια όρια. Τα Ρ. Δ. περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 61. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. ιαθέτουµε 500 ml διαλύµατος ( ) NaOH µε ph = 13. α. Στο διάλυµα ( ) προσθέτουµε 1500 ml

Διαβάστε περισσότερα

6. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μία από τις παρακάτω προσθήκες: Α. ΝαF σε υδατικό διάλυμα HF Β. ΚCl σε υδατικό διάλυμα HCl

6. Δεν έχουμε επίδραση κοινού ιόντος σε μία από τις παρακάτω προσθήκες: Α. ΝαF σε υδατικό διάλυμα HF Β. ΚCl σε υδατικό διάλυμα HCl 1. Αν στο υδατικό διάλυμα του ασθενούς οξέος CH 3 COOH, διαλύσουμε το ισχυρό οξύ HCl: A. η [CH 3 COO - ] αυξάνεται, ενώ η [Η 3 Ο + ] μειώνεται B. η [CH 3 COO - ] και η [Η 3 Ο + ] αυξάνονται Γ. η [Η 3 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Ηλεκτρολύτες ονομάζονται: α. όσες χημικές ενώσεις είναι ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 02 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Όταν το ΚΒr διαλύεται στο νερό: α. ιοντίζεται β. δημιουργούνται ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις.

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 1. Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος βάσης κατά Bronsted Lowry α) Η 3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 A5, οι απαντήσεις σας να δοθούν με την απαιτούμενη αιτιολόγηση.

Στις ερωτήσεις A1 A5, οι απαντήσεις σας να δοθούν με την απαιτούμενη αιτιολόγηση. Μάθημα/Τάξη: Χημεία Γ Λυκείου Κεφάλαιο: Κεφάλαια 5 ο Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 22-01-2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 75/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 A5, οι απαντήσεις σας να δοθούν με την απαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Σημειώστε με Σωστό ή Λάθος. i) Η συγκέντρωση ενός διαλύματος είναι ίδια για ολόκληρο το διάλυμα ή για ένα μέρος αυτού. ii) Σε 50 ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Αν διαλύσουμε HCl σε υδατικό διάλυμα CH 3 COOH τότε: α. η [Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09 / 02 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1.

Βαθμός ιοντισμού. Για ισχυρούς ηλεκτρολύτες ισχύει α = 1. Για ασθενής ηλεκτρολύτες ισχύει 0 < α < 1. Βαθμός ιοντισμού Ο ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης στο νερό μπορεί να είναι πλήρης ή μερικώς. Ένα μέτρο έκφρασης της ισχύος των ηλεκτρολυτών, κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι ο βαθμός ιοντισμού (α).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 01 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ρήγα, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Δίνεται η ισορροπία: ΘΕΜΑΤΑ 2A(g) + B(g)

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικά διαλύματα

Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται διαλύματα των οποίων το ph παραμένει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων. Επίσης μπορούν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοινού ιόντος.

Επίδραση κοινού ιόντος. Επίδραση κοινού ιόντος. Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέτουμε άλλο ηλεκτρολύτη (συνήθως ισχυρό) που να έχει κοινό ιόν με τον ασθενή ηλεκτρολύτη. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών Μάθημα 1 Δείκτες Ογκομέτρηση Ορισμός των δεικτών Οι δείκτες οξέων - βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες, είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα με την τιμή του ph του διαλύματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Άσκηση 8η Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Διάσταση 2 ετεροπολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.gr ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας Εξεταστέα ύλη: Μάθημα: Χημεία Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Θετική Ονοματεπώνυμο:. Ζήτημα 1:.../25 Ημερομηνία: Ζήτημα 2:../25 Διάρκεια: hr Ζήτημα :../25 Ζήτημα 4:../25 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Σ. Καλαμαράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 8 ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 8 ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 8 ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 1. Να βρεθεί το ph διαλύματος CH 3 COOH συγκέντρωσης 0,1Μ στους 25 ο C. Δίνεται για το CH 3 COOH στους 25 ο C Κ α =10-5.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) 1. Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. i. H σχετική ατομική μάζα μετριέται σε γραμμάρια. ii. H σχετική ατομική μάζα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β (μονάδες 4x5=20) Α.5 1. Σ 2. Σ 3. Λ 4. Σ 5. Λ (μονάδες 5x1=5) Θέμα Β Β.1 1 β 2 δ 3 γ 4 ε 5 α (μονάδες 5x1=5) Β.2 1. Το άλας ΝaΑ διίσταται στο διάλυμα του ΗΑ: NaA

Διαβάστε περισσότερα

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3 1. Αναµιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυµάτων Α και Β. Προκύπτει δ/µα µε µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα εάν Α. το Α είναι NaOH 0,5 M και το Β είναι CH 3 COOH 1 M B. το Α είναι NaOH 1 M και το Β είναι HCl 0,5

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση Βαθμός./100 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted Lowry το HCl είναι οξύ επειδή: α) είναι ηλεκτρολύτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: Είναι η δυναμική ισορροπία που πραγματοποιείται σε υδατικά διαλύματα και στην οποία συμμετέχουν ιόντα. ΙΟΝΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ: Τα ιοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Να βρείτε και να δικαιολογήσετε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία: CH 3 COO (aq) +ΝΗ 4

Να βρείτε και να δικαιολογήσετε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η ισορροπία: CH 3 COO (aq) +ΝΗ 4 Θέ μα 1 ο Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Τα ατομικά τροχιακά 1s και 2p διαφέρουν α. κατά το σχήμα. β. κατά το μέγεθος. γ. κατά τον προσανατολισμό στο χώρο. δ. σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες.

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Να

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής

Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Θέμα 1 ο.... Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου Ιοντικής Ισορροπίας & Οργανικής Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.8 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 2,5x8=20 1.1 Κατά τη διάλυση HCl στο νερό, σε σταθερή θερμοκρασία,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος

Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος 79 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος Molarity ( Μ ) ή μοριακότητα κατ όγκο: μας δίνει τα mol της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1000 ml ( = 1 L ) διαλύματος. Π.χ. υδατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-2 (EΩΣ Ρ.Δ.) ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-2 (EΩΣ Ρ.Δ.) ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-2 (EΩΣ Ρ.Δ.) ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4 ΘΕΜΑ Α Α1) Με δεδομένο ότι η προσθήκη στερεού ή αερίου δεν μεταβάλλει τον όγκο του διαλύματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ (Μονάδες Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ.

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. Άσκηση 5η Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Ιοντικά διαλύματα- 2 Διάσταση Οι ιοντικές ενώσεις γενικώς διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα από 7 Κεφάλαιο 3: Οξέα Βάσεις Ιοντική ισορροπία ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιοντικής ένωσης (υδροξείδια µετάλλων, άλατα): αποµάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού της πλέγµατος ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2215 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2530 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2532 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2742

ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2215 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2530 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2532 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2742 Προβλήματα 1. ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_15 Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα ΗNO 3. Το διάλυμα που παρασκευάστηκε έχει συγκέντρωση 0,7 Μ (διάλυμα Δ1). α) Να υπολογίσετε την περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ. ΘΕΜΑ 1 ο 1) Β 2) Γ 3) Β 4) A.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ. ΘΕΜΑ 1 ο 1) Β 2) Γ 3) Β 4) A. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1) Β ) Γ ) Β 4) A 5) Α: οξύ: H O συζυγής βάση: ΟΗ - B: οξύ: H SO 4 συζυγής βάση: HSO 4 - Γ: οξύ: HΝO συζυγής βάση: ΝΟ - 1 6) Γ 7) α

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικά διαλύματα

Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται διαλύματα των οποίων το ph παραμένει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων. Επίσης μπορούν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοινού ιόντος

Επίδραση κοινού ιόντος Επίδραση κοινού ιόντος Έστω υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ. Στο διάλυμα αυτό υπάρχει η ιοντική ισορροπία: ΗΑ + Η 2 Ο Α - + Η 3 Ο + (1) c o -x x x Στο παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε έστω άλας NaA σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση διαλύματος

Συγκέντρωση διαλύματος Συγκέντρωση διαλύματος 22-1. SOS Ερώτηση: τι ονομάζουμε μοριακότητα κατ όγκο ή Molarity (Μολάριτι); Η μοριακότητα κατ' όγκο ή συγκέντρωση ή Molarity, εκφράζει τα mol διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Τάξη: Γ Γενικού Λυκείου Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο παρακάτω διάγραμμα τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ

1. Στο παρακάτω διάγραμμα τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ Επαναληπτικά δέντρα.. Ανόργανης στο ph. Στο παρακάτω διάγραμμα τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ αναφέρονται σε υδατικά διαλύματα. Το διάλυμα Α έχει όγκο 00mL και ph = HCl 00mL Ca(OH) 2 900mLH2O 0,448L

Διαβάστε περισσότερα

4α ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ [α) 1, β) Μ, γ) 9] 2. [α)13, β) 1, γ) 9] 3. [α) 0.1M - 0,01, β) 2mol,γ) 9] 4. [α) 0,01- Κb=2.10-5, β)0,2mol, γ) 5]

4α ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ [α) 1, β) Μ, γ) 9] 2. [α)13, β) 1, γ) 9] 3. [α) 0.1M - 0,01, β) 2mol,γ) 9] 4. [α) 0,01- Κb=2.10-5, β)0,2mol, γ) 5] 4 α ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όλα τα διαλύματα που αναφέρονται στα παρακάτω προβλήματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 ο C, όπου Κw=10-14 Σε όλα τα προβλήματα τα αριθμητικά δεδομένα επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.3 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Απαντήσεις. Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.3 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. ΘΕΜΑ Α Απαντήσεις Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.3 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Αν εξουδετερώσουμε υδατικό διάλυμα ΝaOH 0.1M με υδατικό διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Προσανατολισμού

Χημεία Προσανατολισμού Γ ΓΕΛ 14 / 04 / 2019 Χημεία Προσανατολισμού ΘΕΜΑ Α A1. δ - 5 μονάδες A2. β - 5 μονάδες A3. β - 5 μονάδες A4. β - 5 μονάδες A5. α - 5 μονάδες ΘΕΜΑ Β Β1. α. Το μαγγάνιο, Mn, είναι σκληρό αλλά εύθραυστο αργυρόλευκο

Διαβάστε περισσότερα

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά.

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά. Β2. α. K a Οξύ Συζυγής βάση K b 10-2 - HSO 4 2- SO 4 10-12 10-5 CH 3 COOH CH 3 COO - 10-9 β. Η ισορροπία: 2- CH 3 COOH + SO 4 CH 3 COO - - + HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 84 Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1 Υδατικό διάλυµα ( ) ΗΝΟ 2 0,1 Μ έχει όγκο 500 ml και ο βαθµός ιοντισµού του οξέος σε αυτό είναι α 1 = 10 2 Λύση: α Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί)

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. Σε αραιό

Διαβάστε περισσότερα

Εξουδετέρωση μίγματος βάσεων

Εξουδετέρωση μίγματος βάσεων Εξουδετέρωση μίγματος βάσεων Διαθέτουμε ένα υδατικό διάλυμα ΝΗ όγκου 00mL και συγκέντρωσης =0,1Μ. i) Ποιος ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ στο διάλυμα αυτό; ii) Στο παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε 0,8g στερεό ΝαΟΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΓΕΛ 14 / 04 / 2019 ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Α A1. Σε μία οξειδοαναγωγική αντίδραση το H 2 S μετατρέπεται σε H 2 SO 4. Η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης του ατόμου το θείου είναι ίση με: α. 2 β. 4 γ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντισµός του νερού - ph - ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο + Η 2 Ο Η 3

Ιοντισµός του νερού - ph - ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο + Η 2 Ο Η 3 Ιοντισµός του νερού - ph - ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων 135. 6 o Ιοντισµός του νερού - ph ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ιοντισµός του νερού: Πειραµατικά βρέθηκε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α.3 Τα ευγενή αέρια είναι συνολικά: α. οκτώ β. έξι γ. πέντε δ. επτά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α.3 Τα ευγενή αέρια είναι συνολικά: α. οκτώ β. έξι γ. πέντε δ. επτά. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου δεν είναι δυνατό να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O Ιοντική Ισορροπία 1) Ενα υδατικό διάλυμα είναι βασικό στους 25 C, όταν: α. [OH - ] > [H 3 O + ] β. [OH - ] < [H 3 O + ] γ. ph < 7 δ. poh > 7 2) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8)

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8) 1.Διαθέτουμε 200 ml υδατικού διαλύματος KΟΗ συγκέντρωσης 0,5 Μ (διάλυμα Δ1). Να υπολογισθούν: α) Η μάζα (g) του KΟΗ που περιέχεται στο διάλυμα Δ1. β) Ο όγκος (ml) του νερού που πρέπει να προστεθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. i. H 2 S ii. H 2 SO 3 iii. H 2 SO 4 iv. S Μονάδες 2. i. HCOOH ii. (COONa) 2 iii. CH 3 COONa iv. CH 3 CH 2 OH Μονάδες 2

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. i. H 2 S ii. H 2 SO 3 iii. H 2 SO 4 iv. S Μονάδες 2. i. HCOOH ii. (COONa) 2 iii. CH 3 COONa iv. CH 3 CH 2 OH Μονάδες 2 Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α.1 Αν το μόριο του SO 2 οξειδωθεί, θα προκύψει: i. H 2 S ii.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.( ΕΩΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ) ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 3

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.( ΕΩΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ) ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 3 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.( 5-6-7 ΕΩΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ) ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 3 ΘΕΜΑ Α Α1. Ένα διάλυμα Δ 1 του μονοπρωτικού οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,01Μ έχει ph = 2 (25

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΘΕΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ. ΘΕΜΑ 1 A.Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου. β. 1s 2s 2p 3s 3p 3d

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ. ΘΕΜΑ 1 A.Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου. β. 1s 2s 2p 3s 3p 3d ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 06-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΜΑ A.Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου 4Cr, στη θεμελιώδη κατάσταση είναι: α. K() L(8) M() N() 6

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Κομελίδη. Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών

Γεωργίου Κομελίδη. Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών Γεωργίου Κομελίδη Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Διαλύματα Ηλεκτρολυτών Komelidis Georios 1/8/2013 3. ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 3.1 Οξέα - Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Οι περισσότερες χημικές αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. α Α. δ Α4. β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία προσανατολισμού

Χημεία προσανατολισμού Χημεία προσανατολισμού ΘΕΜΑ Α Για τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1-1.9 γράψτε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Ποια από τις ακόλουθες μεταπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

KINHΤΡΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α

KINHΤΡΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗΤΜΗΜΑ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑ Α Α1. Σε υδατικό διάλυμα ΝΗ 3 με ph=10 προστίθεται υδατικό διάλυμα ΝαCl (θ=25 ο C). Η τιμή του ph του τελικού διαλύματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Με προσθήκη νερού δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Λογαριθµίζοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει η εξίσωση Ηenderson - Hasselbalch, µε

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Λογαριθµίζοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει η εξίσωση Ηenderson - Hasselbalch, µε Ρυθµιστικά διαλύµατα 205. 9 o Ρυθµιστικά διαλύµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ρυθµιστικά διαλύµατα: Ρυθµιστικά είναι τα διαλύµατα που διατηρούν το ph τους πρακτικά σταθερό, κατά την προσθήκη σε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση επανάληψης που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του ΡΗ.

Άσκηση επανάληψης που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του ΡΗ. Άσκηση επανάληψης που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του ΡΗ. Διάλυμα Δ όγκου V= 10 L, περιέχει το οξύ HA συγκέντρωσης C M και έχει ρη = 3. Το δ/μα Δ χωρίζεται σε 10 ίσα μέρη. 1 ο μέρος: Προσθέτω άλας ΝαΑ

Διαβάστε περισσότερα

! Η θεωρία αυτή καλύπτεται στο σχολικό βιβλίο, στις αντιδράσεις αντικατάστασης στην

! Η θεωρία αυτή καλύπτεται στο σχολικό βιβλίο, στις αντιδράσεις αντικατάστασης στην Πανελλήνιες Εξετάσεις Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Ημερήσιο: 01 Επαναληπτικές Θέμα ο Α1. Β Α. γ Α. β Α4. α Α5: α. Τα προκύπτοντα υβριδικά τροχιακά διαφέρουν από τα ατομικά τροχιακά από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Πέμπτη, 9 Ιουνίου 005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. O μέγιστος

Διαβάστε περισσότερα

Εξουδετέρωση μίγματος βάσεων

Εξουδετέρωση μίγματος βάσεων Εξουδετέρωση μίγματος βάσεων Διαθέτουμε ένα υδατικό διάλυμα ΝΗ όγκου 00mL και συγκέντρωσης =0,1Μ. i) Ποιος ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ στο διάλυμα αυτό; ii) Στο παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε 0,8g στερεό ΝαΟΗ,

Διαβάστε περισσότερα

(Η )=10-6 δ. K (Η )=10-9. α. K. α. ph=13 β. ph= 6 γ. ph= 7 δ. ph= 2 (A), CH C CH (B), CH C CCH 3 CH

(Η )=10-6 δ. K (Η )=10-9. α. K. α. ph=13 β. ph= 6 γ. ph= 7 δ. ph= 2 (A), CH C CH (B), CH C CCH 3 CH ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τετάρτη 1 Απριλίου 015 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Ο καταλληλότερος

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κεφάλαιο: Βρείτε τη συγκέντρωση όλων των σωματιδίων που περιέχονται σε διάλυμα ΝaΟΗ 10-7Μ. Θ= 25 ο C.

3 ο Κεφάλαιο: Βρείτε τη συγκέντρωση όλων των σωματιδίων που περιέχονται σε διάλυμα ΝaΟΗ 10-7Μ. Θ= 25 ο C. «1 ης» Σειρά Ασκήσεων: 1 ο Κεφάλαιο: Βρείτε τους ατομικούς αριθμούς ΟΛΩΝ των στοιχείων που έχουν 5 μονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα Μ. Να κάνετε το ίδιο και για αυτά που έχουν 1 ασύζευκτο e στη στιβάδα Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 A5, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 A5, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Χημεία Γ Λυκείου Κεφάλαιο: Κεφάλαια 3,4,5(μέχρι Ε.Κ.Ι) Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 10-12-2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 75/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 A5, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα