Αρ. Πρωτ.: A9/0595 Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ.: A9/0595 Αθήνα, 30 Απριλίου 2015"

Transcript

1 1 Αρ. Πρωτ.: A9/0595 Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 Προς 1. Το Υπουργείο Οικονομικών - Αν. Υπουργό, κα Νάντια Βαλαβάνη Θέμα: «Θέσεις της ΟΦΑΕ στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για σχέδιο Υ.Α. για την εφαρμογή του αρ. 21 του ν.4321/15» Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση στην οποία έχει τεθεί το σχέδιο Υ.Α., την οποία και υπογράφεται ως αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών, για την εφαρμογή του άρθρου 21 ν. 2321/2015, η Ο.Φ.Α.Ε. θέτει υπόψη τα παρακάτω : 1) Όπως έχουμε επισημάνει σε πρόσφατη ανακοίνωσή μας αμέσως μετά την ψήφιση του ν. 4321/2015, η ρύθμιση του άρθρου 21, με την οποία εμπίπτουν στις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες σε περιπτώσεις εταιριών χωρών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, μη συνεργαζόμενες φορολογικά, τριγωνικές συναλλαγές κτλ. παρά μόνον εφόσον καταβληθεί παρακρατούμενος φόρος σύμφωνα με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει στην Ελλάδα 26%, βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι διαμορφώνει όρους ισότιμου ανταγωνισμού στην αγορά. Όπως καταγγέλλουμε ασταμάτητα τα τελευταία χρόνια, ο χώρος των αυτοκινητιστών λυμαίνεται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταφορικών και διαμεταφορικών επιχειρήσεων (logistics) ελληνικών ή μικτών συμφερόντων, οι οποίες για λόγους φορολογικούς μεταφέρουν την έδρα τους στη Βουλγαρία, την Κύπρο και αλλού και στη συνέχεια, λειτουργώντας με μικρότερο φορολογικό, ασφαλιστικό, εργασιακό κτλ. κόστος, διενεργούν μεταφορικό έργο στην Ελλάδα, υποκλέπτοντας το έργο των Ελλήνων μεταφορέων. 2) Χαιρετίσαμε τη ρύθμιση αυτή, διότι η εξίσωση της φορολογικής μεταχείρισης με τα ισχύοντα στην Ελλάδα αποστερεί από τις επιχειρήσεις αυτές το προνόμιο της εγκατάστασης στη Βουλγαρία, την Κύπρο κτλ. ενώ, όπως ορθά έχει επισημάνει και η ίδια η Υπουργός σε συνέντευξή της, η 1

2 2 καταπολέμηση των τριγωνικών συναλλαγών θα αυξήσει τα έσοδα στα κρατικά ταμεία, αλλά θα επιφέρει και μείωση τιμών βασικών προϊόντων. Δεν είναι ανάξιο επισήμανσης το γεγονός ότι η Ο.Φ.Α.Ε. υπήρξε ένας από τους ελάχιστους φορείς οι οποίοι χαιρέτισαν τη ρύθμιση αυτή, παρά το γεγονός ότι δεν τη συνδέει οποιαδήποτε πολιτική ταύτιση με τη σημερινή κυβέρνηση. Αντίθετα, μεγάλη μερίδα της εκπροσώπησης των μεγάλων βιομηχανιών και εταιριών τάχθηκε ενάντια στη ρύθμιση αυτή με το επιχείρημα ότι με αυτό τον τρόπο υπερφορολογούνται πραγματικές συναλλαγές, δημιουργείται πρόβλημα ρευστότητας στις εταιρίες, παραλύουν οι εισαγωγές κτλ. 3) Το υπό διαβούλευση σχέδιο Υ.Α. είναι προφανές ότι ενδίδει στις πιέσεις αυτές. Σε αυτό συνηγορεί και ο ασφυκτικός για μία φορολογική μεταρρύθμιση τέτοιας κλίμακας ολιγοήμερος χρόνος διάρκειας της διαβούλευσης. Καταρχήν το σχέδιο Υ.Α. κείται σαφώς εκτός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης με βάση την οποία έχει συνταχθεί. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης του τελευταίου εδ. της παρ. 1 άρθρου 21 ν. 2321/2015, με το οποίο αναμορφώθηκε και αντικαταστάθηκε η περ. ιγ άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), «με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και ειδικότερα η διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται για τις περ. γ και δ ανωτέρω». Όμως η Υ.Α. δεν περιορίζεται σε ρύθμιση διαδικασιών και ειδικότερα διαδικασιών ελέγχου, αλλά ουσιαστικά επιχειρεί νέα ρύθμιση, εξαιρώντας έμμεσα μέσω της διαδικασίας προέγκρισης συναλλαγής, σωρεία κατηγοριών επιχειρήσεων και συναλλαγών από την υποχρέωση προκαταβολής του παρακρατούμενου φόρου 26%. Διευρύνει δηλαδή υπέρμετρα τις εξαιρέσεις του κανόνα του άρθρου 21, δηλαδή τις περιπτώσεις εκείνες των συναλλαγών οι οποίες εντέλει εκπίπτουν ως επιχειρηματικές δαπάνες. Ετσι βρίσκεται σε σαφή αντίθεση με τη διάταξη της περ. παρ. 1 άρθρου 21 ν. 3421/2015, η οποία προβλέπει ότι ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλει παρακρατούμενο φόρο για να μην εκπίπτει στην έκπτωση της δαπάνης και, στη συνέχεια, εφόσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής στις τρέχουσες τιμές αγοράς, θα επιστρέφεται αζημίως για το Δημόσιο ο παρακρατηθείς φόρος. Η ρύθμιση αυτή αναιρείται με Υ.Α., χωρίς ο νομοθέτης να έχει εξουσιοδοτήσει την Υπουργό και συνεπώς, εάν παραμείνει ως έχει η Υ.Α., διαφαίνεται ότι είναι άκυρη διότι η σχετική τροποποίηση θα έπρεπε να γίνει με νόμο και όχι με Υ.Α. 4) Οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της υπό διαβούλευση Υ.Α. αν και δεν αναφέρουν ρητά τις μεταφορικές και διαμεταφορικές 2

3 3 επιχειρήσεις, ανοίγουν τον δρόμο και σε αυτές, αφού δεν αποκλείουν την υπαγωγή τους στις περιπτώσεις του άρθρου 2, το οποίο δεν περιγράφει επιχειρήσεις με συγκριμένο αντικείμενο, αλλά κάθε είδους επιχείρηση και συναλλαγή εφόσον πληρεί τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις. 5) Η Ο.Φ.Α.Ε. εκφράζει την ανησυχία ότι όπως και η ρύθμιση του άρθρου 21 επιχείρησε σωστά μεν επί της αρχής, αλλά χωρίς πληρότητα φορολογικής μελέτης και επάρκεια προηγούμενης νομοτεχνικής επεξεργασίας γενίκευσε τον κανόνα, έτσι και το υπό διαβούλευση σχέδιο, πέραν όσων προαναφέραμε, διευρύνει ανεξέλεγκτα τις εξαιρέσεις έτσι ώστε δημιουργεί τον κίνδυνο να ακυρώσει στην πράξη το σύνολο του κανόνα. Επισημαίνει και πάλι ότι σχετικά με τις λεγόμενες «τριγωνικές συναλλαγές», που αφορούν μόνο μεγάλες και πολύ μεγάλες, πολυεθνικές, εταιρείες, και «αγγίζουν» επίσης τη μάστιγα των off-shore, η μόνη θεμιτή κατεύθυνση των μέτρων είναι η καταπολέμηση της «νόμιμης» φοροαποφυγής. Μέσω των διεθνών τριγωνικών συναλλαγών, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος φοροαπαλλαγής και φοροδιαφυγής. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, οι οποίες υποκρύπτουν μεταφορά φορολογητέας ύλης από χώρα σε χώρα. Η υπό διαβούλευση Υ.Α. αφορά φορολογική πολιτική, η οποία επηρεάζει τις εμπορικές συναλλαγές με συνολικά 57 διαφορετικές χώρες μεταξύ των οποίων εμφανίζονται και ορισμένοι από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας, καθώς οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες για το 2014 ανήλθαν περίπου στα 4,5 δις, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 9,3% των συνολικών εισαγωγών). Τέτοιες χώρες μεταξύ άλλων είναι η Βουλγαρία (εισαγωγές ύψους 1,5 δις - εφαρμόζει φορολογικό συντελεστή 10% στα επιχειρηματικά κέρδη), η Σαουδική Αραβία (εισαγωγές ύψους 1,3 δις - μη συνεργάσιμο φορολογικά κράτος), η Κύπρος (εισαγωγές 392 εκατ. - εφαρμόζει φόρος νομικών προσώπων 12,5% και ΦΠΑ 19%), η Ιρλανδία (εισαγωγές 230 εκατ. - εφαρμόζει φορολογικό συντελεστή 12,5% στα επιχειρηματικά κέρδη) και η ΠΓΔΜ (εισαγωγές 192 εκατομ. - μη συνεργάσιμο κράτος και χώρα με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς). Η Βουλγαρία και η Κύπρος, χώρες προνομιακές φορολογικά (ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι χαμηλότερος από 13%), είναι δύο βασικές χώρες υποδοχής εταιριών μεσολάβησης σε τριγωνικές και ενδοομιλικές συναλλαγές και εταιριών off-shore. Επίσης αποτελούν χώρες εγκατάστασης και διαμεταφορικών και μεταφορικών εταιριών, οι οποίες χάρις στο χαμηλότερο κόστος ασκούν αθέμιτο ανταγωνισμό στις Ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις και υποκλέπτουν το έργο τους, οδηγώντας στον επαγγελματικό αφανισμό τους ήδη εξουθενωμένους από τη μακρόχρονη κρίση και υπερχρέωση Ελληνες αυτοκινητιστές. 7) Απέναντι στο φαινόμενο αυτό, που αν συνεχισθεί προκαλεί τον κίνδυνο συνεχόμενης εγκατάστασης ελληνικών επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες, 3

4 4 αύξησης των «εισαγωγών» και μείωσης των φορολογικών εσόδων, που όπως πάντα θα λειτουργήσει σε βάρος των οικονομικά ασθενέστερων, επαναλαμβάνουμε ότι η ρύθμιση του νόμου βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι διαμορφώνει όρους ισότιμου ανταγωνισμού στην αγορά και καλούμε την κυβέρνηση να άρει τις όποιες αδικίες και φυσικά να επεκτείνει την ηλεκτρονική διοικητική διαδικασία, χωρίς όμως να ακυρώνει και να καταργεί στην πράξη, προτού καν την αρχίσει, την καταπολέμηση της ως τώρα νόμιμης φοροαποφυγής και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Για την ΟΦΑΕ Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Απόστολος Κενανίδης Χαράλαμπος Τσοχαταρίδης 4

5 5 Κοινοποίηση: 1. Το Γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Αλέξη Τσίπρα 2. Τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως, κ. Γιάννη Δραγασάκη 3. Toυς Υπουργούς Επικρατείας - κ. Φλαμπουράρη - κ. Νικολούδη 4. Το Υπουργείο Οικονομικών - Υπουργό, κ. Γιάνη Βαρουφάκη - Αν. Υπουργό, κ. Δημήτριο Μάρδα - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, κα. Κατερίνα Σαββαΐδου - Δ/ντη Γραφείου Αναπληρώτριας Υπουργού, κ. Παπαδιγενόπουλο 5. Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού - Υπουργό, κ. Γεώργιο Σταθάκη - Αν. Υπουργό ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., κ. Χρήστο Σπίρτζη - Γενική Γραμματέα Μεταφορών, κ. Θεοπίστη Πέρκα - Γενικό Δ/ντή Μεταφορών, κ. Βασίλειο Καλλιβωκά 6. Τους Έλληνες Βουλευτές - Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου, κα Ευαγγελία Αμμανατίδου - Βουλευτή Ν. Πέλλας, κα Θεοδώρα Τζάκρη - Βουλευτή Ν. Πέλλας, κ. Ιωάννη Σηφάκη - Βουλευτή Ν. Πέλλας, κ. Χρήστο Σμία - Βουλευτή Ν. Πέλλας, κ. Γεώργιο Καρασμάνη 7. Τους Έλληνες Ευρωβουλευτές - κα. Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ - κ. Στέλιο Κούλογλου - κ. Μιλτιάδη Κύρκο - κ. Γεώργιο Κύρτσο - κ. Νότη Μαριά 5

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ν. 4334/2015 ΚΑΙ Ν. 4336/2015 Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η χώρα μας προχωρά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΜΑΥΡΟΥΣΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΕΜ 7361 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΕΜ 7929 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΣΕΒΕΕ για ένα Νέο Φορολογικό Σύστημα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΣΕΒΕΕ για ένα Νέο Φορολογικό Σύστημα ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΣΕΒΕΕ για ένα Νέο Φορολογικό Σύστημα Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 ΑΠ: 18711 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 Προς: Αντιπρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ Α.Ε. ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ( Δ.Λ.Π.

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ Α.Ε. ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ( Δ.Λ.Π. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ Α.Ε. ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ( Δ.Λ.Π.)"

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 1. Πολ. 1098/4.5.2011 Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ», καθώς και τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε., ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» *

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» * ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» * ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μάιος 2011 Στις 31/03/2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος φορολογικός Νόμος 3943/ 2011, με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται στον περιορισμό των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξεως Εσωτερικός Ελεγκτής Καθηγητής e-mail: apapa@athenstax.gr

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξεως Εσωτερικός Ελεγκτής Καθηγητής e-mail: apapa@athenstax.gr ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αθήνα 11/10/2006 Μελέτη: Λογιστικής & Φορολογικής Αντιμετώπισης Καρτών Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Παρατηρήσεις 2. Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κωδικοποίηση της νέας φορολογίας εισοδήματος με τον Ν.4172/2013, μετά τον Ν.4223/2013 92

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κωδικοποίηση της νέας φορολογίας εισοδήματος με τον Ν.4172/2013, μετά τον Ν.4223/2013 92 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY www.dfn.gr ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κωδικοποίηση της νέας φορολογίας εισοδήματος με τον Ν.4172/2013, μετά τον Ν.4223/2013 92 Ο φόρος από μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα