Διάλεξη 14 Εισαγωγή στην Ιεραρχία Μνήμης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 14 Εισαγωγή στην Ιεραρχία Μνήμης"

Transcript

1 ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 14 Εισαγωγή στην Ιεραρχία Μνήμης Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1

2 H Μικρο-αρχιτεκτονική μας PCSrc IF/ID Control ID/EX WB M EX Το data path είναι σε καλή κατάσταση. Οι μνήμες όμως; Είναι πολύ πιο πολύπλοκες από ότι φαίνεται στο σχήμα EX/MEM WB M MEM/WB WB P C Add Shift left 2 RegWrite Add PCSrc Read Instruction address [31-0] Instruction memory Sign extend Read register 1 Read register 2 Write register Write data Instr [20-16] Instr [15-11] Read data 1 Read data 2 Registers = ALU 0 Result 1 ALUOp ALUSrc RegDst 0 1 Address Write data MemWrite Data memory MemRead Read data MemToReg 1 0 2

3 Μνήμες σε πραγματικό σύστημα Core-i7 ιεραρχία μνήμης 3

4 Ιεραρχία Μνήμης Large and Fast Έχουμε δει ήδη κάποιες βασικές τεχνικές για να επιταχύνουμε την επεξεργασία δεδομένων στην CPU (πχ διοχέτευση) Δεν έχουμε πει όμως τίποτε για τις μνήμες. Χρειαζόμαστε μεγάλες μνήμες για να αποθηκεύσουμε εντολές και δεδομένα για μεγάλες εφαρμογές όπως βάσεις δεδομένων, video και μουσική, κτλ Χρειαζόμαστε γρήγορες μνήμες για να μπορούμε να παρέχουμε εντολές και δεδομένα με τον ίδιο ρυθμό που μας ζητάει η CPU. Αλλιώς η CPU θα περιμένει συνέχεια χωρίς να κάνει τίποτα. Το μοντέλο ότι έχουμε μια μεγάλη επίπεδη μνήμη η οποία μπορεί να παρέχει εντολές και δεδομένα σε έναν κύκλο και έχει ανεξάντλητο μέγεθος δεν ισχύει. Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε πως μπορούμε να σχεδιάσουμε τις μνήμες εντολών και δεδομένων ώστε να προσομοιάζει όσο το δυνατόν το παραπάνω μοντέλο. Κρυφές μνήμες (cache memories). Εικονικές μνήμες (virtual memories) 4

5 Είδη μνήμης Η τεχνολογία μνημών είναι είτε γρήγορη και ακριβή (SRAMs), είτε αργή και φθηνή (Magnetic Disks) Η πιο γρήγορη μνήμη (SRAM) είναι πολύ ακριβή για να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μια CPU. Από την άλλη, η δυναμική μνήμη (DRAM) έχει χαμηλότερη ταχύτητα από την λογική που χρησιμοποιείται στην μικρο-αρχιτεκτονική. Εάν χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μια CPU, το σύστημα θα πρέπει να καθυστερεί πολλούς κύκλους για να διαβάζουμε δεδομένα ή εντολές. Είδος Μνήμης Ταχύτητα Κόστος/MB Χωρητικότητα Static RAM H πιο γρήγορη Ακριβή Μικρή Dynamic RAM Αργή Φθηνή Μεγάλη Hard disks Η πιο αργή Η πιο Φθηνή Η μεγαλύτερη Είδος Μνήμης Ταχύτητα Κόστος/MB Χωρητικότητα Static RAM 1-10 cycles ~$5 έως ~4MB Dynamic RAM cycles ~$ MB-4GB Hard disks 10,000,000 cycles ~$ GB-400GB 5

6 Μνήμη Cache To ιδανικό λοιπόν είναι να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ γρήγορης και φθηνής μνήμης. Πως μπορούμε να έχουμε τον καλύτερο συνδυασμό των δύο αυτών κόσμων; Η λανθάνουσα μνήμη (cache memory) είναι μια μικρή και γρήγορη μνήμη που ανταποκρίνεται σε αυτές τις προδιαγραφές. Επειδή είναι μικρή σε μέγεθος σε σχέση με την κύρια μνήμη δεν είναι πολύ ακριβή. Η cache βρίσκεται ανάμεσα στον επεξεργαστή και στην (μεγαλύτερη και πιο αργή) κύρια μνήμη. Κρατάει αντίγραφα των πιο συχνά εκτελούμενων εντολών και δεδομένων. Η προσπέλαση δεδομένων και εντολών μειώνεται με το να κάνουμε την συχνή περίπτωση πιο γρήγορη. Η κύρια μνήμη χρειάζεται να προσπελασθεί μόνο για δεδομένα που δεν είναι στην cache. Αυτά είναι συνήθως δεδομένα που δεν εκτελούνται τόσο συχνά Cache (Merriam-Webster online dictionary) a hiding place especially for concealing and preserving provisions or implements a secure place of storage CPU Μικρή στατική μνήμη(cache) Μεγάλη δυναμική μνήμη (RAM) 6

7 Η αρχή της τοπικότητας των προσπελάσεων μνήμης Η ιεραρχία της μνήμης σε έναν επεξεργαστή βασίζεται σε μία πολύ βασική εμπειρική αρχή: Τα προγράμματα σε κάθε χρονική στιγμή προσπελαύνουν ένα μικρό ποσοστό των δεδομένων και εντολών τους. Η αρχή της τοπικότητας διακρίνεται σε: την αρχή της χρονικής τοπικότητας (temporal locality) που λέει ότι ένα πρόγραμμα που προσπελαύνει μια διεύθυνση μνήμης έχει αυξημένες πιθανότητες να την προσπελάσει ξανά σύντομα. την αρχή της χωρικής τοπικότητας (spatial locality) που λέει ότι ένα πρόγραμμα που προσπελαύνει μια διεύθυνση μνήμης έχει αυξημένες πιθανότητες να προσπελάσει σύντομα μια γειτονική διεύθυνση μνήμης. 7

8 Χρονική τοπικότητα σε προγράμματα Τα loops είναι τυπικά παραδείγματα εμφάνισης χρονικής τοπικότητας σε προγράμματα. Το block του loop εκτελείται πολλές φορές, και συνεπώς κάθε εντολή στο loop προσπελαύνεται συνεχώς από την μνήμη Εάν τοποθετήσουμε τις εντολές του loop σε μια μνήμη cache, θα μπορούμε να τις προσπελαύνουμε συνεχώς από εκεί και όχι από την κύρια μνήμη. Loop: lw $t0, 0($s1) add $t0, $t0, $s2 sw $t0, 0($s1) addi $s1, $s1, -4 bne $s1, $0, Loop 8

9 Χρονική τοπικότητα σε δεδομένα Πολλά προγράμματα προσπελαύνουν τις ίδιες μεταβλητές, ειδικά μέσα σε loops. Για παράδειγμα, οι μεταβλητές sum και i προσπελαύνονται συνεχώς. sum = 0; for (i = 0; i < MAX; i++) sum = sum + f(i); Τέτοιες μεταβλητές πολλές φορές αποθηκεύονται σε καταχωρητές και όχι στην μνήμη, για να μπορούν να διαβαστούν χωρίς να χρειάζεται να φορτωθούν πρώτα από την μνήμη. Αυτό, όμως, δεν είναι πάντα δυνατόν να γίνει. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός καταχωρητών σε μια CPU. 9

10 Χωρική τοπικότητα σε προγράμματα Όταν προσπελάσουμε μια εντολή, κατά πάσα πιθανότητα, αμέσως μετά θα προσπελάσουμε και τις εντολές που έπονται στον χώρο. Εάν εκτελέσουμε μια εντολή στην διεύθυνση i, είναι πολύ πιθανόν να εκτελέσουμε μια εντολή στις επόμενες διευθύνσεις. Τμήματα κώδικα όπως τα loops χαρακτηρίζονται πολύ συχνά από χρονική και χωρική τοπικότητα ταυτόχρονα. sub $sp, $sp, 16 sw $ra, 0($sp) sw $s0, 4($sp) sw $a0, 8($sp) sw $a1, 12($sp) 10

11 Χωρική τοπικότητα σε δεδομένα Πολλά προγράμματα προσπελαύνουν δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε γειτονικές θέσεις μνήμης. Οι πίνακες (όπως το array στον κώδικα) αποθηκεύονται σε συνεχείς θέσεις στην μνήμη. Τα πεδία ενός struct ή object επίσης αποθηκεύονται σε συνεχείς θέσεις στην μνήμη. Άρα και τα δεδομένα σε loops μπορούν να έχουν χρονική και χωρική τοπικότητα ταυτόχρονα. sum = 0; for (i = 0; i < MAX; i++) sum = sum + array[i]; employee.name = Homer Simpson ; employee.boss = Mr. Burns ; employee.age = 45; 11

12 Μνήμες Cache και χρονική τοπικότητα Στην πρώτη προσπέλαση μιας διεύθυνσης, α) τα δεδομένα διαβάζονται από την κύρια μνήμη, και β) ένα αντίγραφο των δεδομένων μεταφέρεται και στην cache. Με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα μπορούν να διαβάζονται στην συνέχεια από την γρήγορη cache (1 κύκλος μηχανής) και όχι από την αργή κύρια μνήμη (δεκάδες ή και εκατοντάδες κύκλοι μηχανής) H πρώτη προσπέλαση είναι αργή, αλλά αφού ζεσταθεί η cache με δεδομένα, οι επόμενες προσπελάσεις είναι πολύ πιο γρήγορες. Αυτός ο αλγόριθμος εκμεταλλεύεται την χρονική τοπικότητα. Δεδομένα και εντολές που προσπελαύνονται συχνά θα βρίσκονται στην cache. CPU Μικρή στατική μνήμη(cache) Μεγάλη δυναμική μνήμη (RAM) 12

13 Μνήμες Cache και χωρική τοπικότητα Oπως μόλις είδαμε, όταν η CPU διαβάζει από την θέση i της κύριας μνήμης, ένα αντίγραφο των δεδομένων στην θέση αυτή αποθηκεύεται στην cache. Αντί όμως να αντιγράφουμε μόνο την θέση i αντιγράφουμε και αρκετές άλλες θέσεις γειτονικές της i; για παράδειγμα τα δεδομένα στις θέσεις από i μέχρι και i + 3. Για παράδειγμα, αντί να διαβάσουμε μόνο ένα στοιχείο A[i] του πίνακα A, μπορούμε να διαβάσουμε τα στοιχεία Α[i].. A[i+3] ή και παραπάνω ΠΡΙΝ τα ζητήσει η CPU. Prefetching Τα δεδομένα σε αυτές τις θέσεις θα βρίσκονται στην cache εάν η CPU αργότερα χρειασθεί να τα προσπελάσει.. CPU Μικρή στατική μνήμη(cache) Μεγάλη δυναμική μνήμη (RAM) 13

14 H ιδέα της cache είναι πολύ γενικότερη H ιδέα του να φέρουμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε συχνά κοντά στον τόπο επεξεργασίας είναι μία από τις πιο βασικές αρχές της επιστήμης υπολογιστών. Πάρτε για παράδειγμα τα δίκτυα. Δίκτυα όπως το internet έχουν μεγάλο χρόνο απόκρισης (latency), και συνεπώς το να μεταφέρουμε δεδομένα συνεχώς δεν είναι επιθυμητό. Web browsers όπως Firefox και Chrome αποθηκεύουν σελίδες που προσπελαύνετε συχνά στον σκληρό σας δίσκο. 14

15 Mια απλή μνήμη cache Οι Caches διαιρούνται σε blocks που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα bytes. Ο αριθμός των blocks σε μια cache είναι συνήθως δύναμη του 2. Ας πάρουμε την απλή περίπτωση που ένα block έχει μέγεθος ένα byte. Συνήθως το block έχει πολύ μεγαλύτερο μήκος, αλλά ας το δεχτούμε αυτό για χάριν απλότητας. Block index 8-bit data

16 Τέσσερεις σημαντικές ερωτήσεις 1. Που ακριβώς στην cache τοποθετείται ένα block δεδομένων όταν αντιγράφεται από την κύρια μνήμη; 2. Πως ανιχνεύουμε εάν κάποια λέξη είναι ήδη στην cache, ή θα πρέπει να πρέπει να την φέρουμε από την κύρια μνήμη; 3. Τι κάνουμε όταν γεμίσει η cache με δεδομένα; Για να φέρουμε καινούργια δεδομένα από την κύρια μνήμη στην cache, πρέπει να διώξουμε ένα block από δεδομένα που είναι ήδη στην cache. Πώς επιλέγουμε αυτό το block; 4. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να γράψουμε στην μνήμη; 16

17 1. Που τοποθετούνται νέα δεδομένα Μία cache άμεσης απεικόνισης (direct-mapped) ακολουθεί την πιο απλή προσέγγιση: κάθε διεύθυνση μνήμης μπορεί να απεικονιστεί σε ένα και μόνο cache block. Πχ. Κύρια μνήμη 16 bytes, cache 4 bytes. Οι διευθύνσεις 0, 4, 8 και 12 μπορούν να τοποθετηθούν ΜΟΝΟ στο block 0 της cache. Οι διευθύνσεις 1, 5, 9 και 11 μπορούν να τοποθετηθούν ΜΟΝΟ στο block 1 της cache. Memory Address Index

18 1. Που τοποθετούνται νέα δεδομένα Σε μια direct-mapped μνήμη cache μεγέθους 2 k blocks, η διεύθυνση i θα τοποθετηθεί στο cache block i mod 2 k Για παράδειγμα, σε μια cache με 4 blocks η διεύθυνση 14 θα τοποθετηθεί στο block 2 14 mod 4 = 2 Memory Address Index

19 1. Που τοποθετούνται νέα δεδομένα Ένας απλός τρόπος να υπολογίσουμε το i mod 2 k είναι να κοιτάξουμε τα τελευταία k bits της διεύθυνσης i. Για την 4-bit cache, ελέγχουμε τα τελευταία 2 bits. H διεύθυνσης 14 (1110 δυαδικό) θα τοποθετηθεί στο cache block 2 (10 in binary). Memory Address Index

20 2. Πως βρίσκουμε δεδομένα στην cache Πως ανιχνεύουμε εάν κάποια λέξη είναι ήδη στην cache; To πρώτο βήμα για να βρούμε εάν η διεύθυνση i είναι στην cache είναι να υπολογίσουμε το block όπου θα πρέπει να βρίσκεται η διεύθυνση i i mod 2 k Όμως πολλές άλλες διευθύνσεις μπορούν να αποθηκευθούν στο ίδιο cache block. Για παράδειγμα, το cache block 2 μπορεί να περιέχει δεδομένα από τις διευθύνσεις 2, 6, 10 or 14. Άρα χρειάζεται επιπλέον πληροφορία Memory Address Index

21 2. Πως βρίσκουμε δεδομένα στην cache; Tags! Χρησιμοποιούμε ως tags τα υπόλοιπα bits της διεύθυνσης για να ξεχωρίσουμε μεταξύ διαφορετικών θέσεων μνήμης που τυχαίνει να πέφτουν στο ίδιο cache block. Για να έχουμε match, πρέπει το tag στην cache να είναι το ίδιο με τα αντίστοιχα bits της διεύθυνσης i Index Tag Tag + Index = Address = = = = 0111 Data 21

22 2. Πως βρίσκουμε δεδομένα στην cache; Όταν ξεκινάει να τρέχει ένα πρόγραμμα, η cache είναι άδεια και περιέχει άκυρα δεδομένα (invalid data). Για να ξεχωρίσουμε λοιπόν μεταξύ έγκυρων και άκυρων δεδομένων, προσθέτουμε ένα valid bit σε κάθε cache block. Όταν το σύστημα αρχικοποιείται όλα τα valid bits γίνονται 0. Όταν δεδομένα φορτώνονται σε ένα cache block, το αντίστοιχο valid bit γίνεται 1. Για να έχουμε match, πρέπει το tag στην cache να είναι το ίδιο με τα αντίστοιχα bits της διεύθυνσης i KAI το valid bit του cache block να είναι 1. Valid Index Bit Tag Data Valid Bit Main memory address in cache block = 0000 Invalid Invalid =

23 Παράδειγμα λειτουργίας Cache (I) 8-blocks, 1 word/block, direct mapped Αρχική κατάσταση της cache: Block Index 000 N 001 N 010 N 011 N 100 N 101 N 110 N 111 N V Tag Data 23

24 Παράδειγμα λειτουργίας Cache (II) Word addr Binary addr (5 bits) Hit/miss Cache block Miss 110 Block Index 000 N 001 N 010 N 011 N 100 N 101 N V Tag Data 110 Y 10 Mem[22] 111 N 24

25 Παράδειγμα λειτουργίας Cache (III) Word addr Binary addr Hit/miss Cache block Miss 010 Index V Tag Data 000 N 001 N 010 Y 11 Mem[26] 011 N 100 N 101 N 110 Y 10 Mem[22] 111 N 25

26 Παράδειγμα λειτουργίας Cache (IV) Word addr Binary addr Hit/miss Cache block Hit Hit 010 Index V Tag Data 000 N 001 N 010 Y 11 Mem[26] 011 N 100 N 101 N 110 Y 10 Mem[22] 111 N 26

27 Παράδειγμα λειτουργίας Cache (V) Word addr Binary addr Hit/miss Cache block Miss Miss Hit 000 Index V Tag Data 000 Y 10 Mem[16] 001 N 010 Y 11 Mem[26] 011 Y 00 Mem[3] 100 N 101 N 110 Y 10 Mem[22] 111 N 27

28 Παράδειγμα λειτουργίας Cache (VI) Word addr Binary addr Hit/miss Cache block Miss 010 Index V Tag Data 000 Y 10 Mem[16] 001 N 010 Y 10 Mem[18] 011 Y 00 Mem[3] 100 N 101 N 110 Y 10 Mem[22] 111 N 28

29 Μικρο-αρχιτεκτονική της cache Όταν η CPU διαβάζει από την μνήμη, η διεύθυνση στέλνεται καταρχάς στον ελεγκτή της cache (cache controller). Tα λιγότερο σημαντικά k bits της διεύθυνσης χρησιμοποιούνται σαν block index στην cache. Εάν το block είναι έγκυρο (valid bit = 1) και το πεδίο tag είναι το ίδιο με τα περισσότερο σημαντικά (m - k) bits της m-bit της διεύθυνσης, τότε έχουμε cache hit και τα δεδομένα στέλνονται στην CPU Address (32 bits) Index Index Valid Tag Data To CPU Tag = Hit 29

30 Cache Misses Μιας και οι μνήμες cache είναι πολύ μικρότερες από την κύρια μνήμη, είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν φορές που δεν βρίσκουμε τα δεδομένα στην cache (cache miss). H κύρια μνήμη είναι μερικά GB, ενώ μια τυπική cache ΚΒ Το ποσοστό των cache hits ανάμεσα σε όλες τις προσπελάσεις τις cache, λέγεται hit rate. Το ποσοστό των cache misses λέγεται miss rate. Σε περίπτωση ενός cache miss, η CPU φέρνει τα δεδομένα από την κύρια μνήμη και ταυτόχρονα τα μεταφέρει και στην cache. Θεωρούμε για απλούστευση ότι μέχρι να έρθουν τα δεδομένα στην cache η CPU κάνει stall. Αυτό το stall μπορεί να διαρκέσει δεκάδες ή και εκατοντάδες κύκλους μηχανής. 30

31 Cache Misses Τα δεδομένα που έρχονται από την μνήμη μεταφέρονται και στην cache ως εξής: Tα λιγότερο σημαντικά k bits της διεύθυνσης χρησιμοποιούνται σαν block index στην cache. The περισσότερο σημαντικά (m - k) bits της διεύθυνσης αποθηκεύονται στο πεδίο tag. To δεδομένα από την κύρια μνήμη αποθηκεύονται στο πεδίο Data. Θέτουμε το valid bit του cache block ίσο με 1. Address (32 bits) Data Index Tag Index Valid Tag Data

32 3. Tί γίνεται εάν γεμίσει η cache Τι κάνουμε όταν γεμίσει η cache με δεδομένα; Για να φέρουμε καινούργια δεδομένα από την κύρια μνήμη στην cache, πρέπει να διώξουμε ένα block από δεδομένα που είναι ήδη στην cache. Πώς επιλέγουμε αυτό το block; Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ένα cache miss μεταφέρει καινούργια δεδομένα από την κύρια μνήμη στην cache. Τα δεδομένα αυτά διαγράφουν οτιδήποτε ήταν στην cache στο ίδιο block. 32

33 Τέσσερεις σημαντικές ερωτήσεις 1. Που ακριβώς στην cache τοποθετείται ένα block δεδομένων όταν αντιγράφεται από την κύρια μνήμη; 2. Πως ανιχνεύουμε εάν κάποια λέξη είναι ήδη στην cache, ή θα πρέπει να πρέπει να την φέρουμε από την κύρια μνήμη; 3. Τι κάνουμε όταν γεμίσει η cache με δεδομένα; Για να φέρουμε καινούργια δεδομένα από την κύρια μνήμη στην cache, πρέπει να διώξουμε ένα block από δεδομένα που είναι ήδη στην cache. Πώς επιλέγουμε αυτό το block; 4. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να γράψουμε στην μνήμη; 33

34 4. Γράφοντας στην cache Η πρώτη περίπτωση είναι να γράψουμε σε μια διεύθυνση που είναι ήδη στην cache (write hit). Θεωρείστε μια direct-mapped cache. Index V Tag Data Address Data Έστω ότι θέλουμε να γράψουμε νέα δεδομένα στην cache στην διεύθυνση Υπάρχουν δύο στρατηγικές οργάνωσης της cache σε περίπτωση write hit. Mem[ ] = Index V Tag Data Address Data

35 Write-through caches Μια write-through cache γράφει τα δεδομένα εκτός από την cache ΚΑΙ στην μνήμη, έτσι ώστε η κύρια μνήμη να είναι πάντα ενημερωμένη με τα τελευταία δεδομένα. Mem[ ] = Index V Tag Data Address Data Αυτό είναι μια απλή λύση, αν και συνήθως δημιουργεί υψηλό overhead Δημιουργεί την ανάγκη να στέλνουμε συνέχεια δεδομένα στην κύρια μνήμη πολλές φορές χωρίς λόγο. 35

36 Write-back caches Σε μια write-back cache γράφουμε μόνο στην cache αμέσως αλλά όχι στην κύρια μνήμη. H κύρια μνήμη ανανεώνεται με τα πιο πρόσφατα δεδομένα μόνο όταν το cache block το οποίο γράψαμε αντικαθίσταται και πρέπει να γραφεί πίσω στην μνήμη. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα το δεδομένα της κύριας μνήμης δεν είναι τα σωστά (πρόβλημα ασυνέπειας μνήμης = inconsistency) Κάθε μελλοντικό διάβασμα (read) από το ίδιο block θα εξυπηρετηθεί από την cache. Χρειάζεται ένα extra bit (dirty bit) για κάθε block στην cache. Γίνεται 1 όταν η CPU γράψει οποιαδήποτε byte στο block αυτό. Μόνο όταν dirty bit = 1, χρειάζεται να ανανεωθεί η κύρια μνήμη σε περίπτωση αντικατάστασης ενός block. Mem[ ] = Index V Dirty Tag Data Address Data

37 Write-back caches Παράδειγμα λειτουργίας μιας write-back cache στις 2 παρακάτω πράξεις Mem[ ] = Read Mem[ ] // Write Hit // Read Miss Index V Dirty Tag Data Address Data Index V Dirty Tag Data Address Data

38 Write misses Η δεύτερη περίπτωση είναι να γράψουμε σε μια διεύθυνση που δεν είναι στην cache (write miss). Θεωρείστε μια direct-mapped cache. Έστω ότι θέλουμε να γράψουμε: Mem[ ] = // Write Miss Πως αντιμετωπίζουμε αυτήν την περίπτωση; Index V Tag Data Address Data

39 Write Allocate Μία στρατηγική είναι να προσκομίσουμε πρώτα το block από την κύρια μνήμη και στην συνέχεια να το γράψουμε στην cache (write allocate). Mem[ ] = Index V Tag Data Address Τα δεδομένα θα παρέχονται από την cache εάν τα χρειαστούμε πάλι. Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται κυρίως σε συνδυασμό με write-back caches Data

40 No Write Allocate Λειτουργεί καλά αυτή η στρατηγική για τον παρακάτω κώδικα; for (int i = 0; i < LARGE; i++) a[i] = i; Όχι, δεν έχει νόημα να βάζουμε στην cache δεδομένα όπως ο πίνακας a[.] που δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. H δεύτερη στρατηγική είναι να γράψουμε απευθείας στην κύρια μνήμη, χωρίς να τοποθετήσουμε τα δεδομένα στην cache (no write allocate). Mem[ ] = Index V Tag Data Address Data

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 11: Κρυφή Μνήμη Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ221: Οργάνωση Υπολογιστών και Συμβολικός Προγραμματισμός. Ενότητα 7 Ιεραρχία Μνήμης

ΕΠΛ221: Οργάνωση Υπολογιστών και Συμβολικός Προγραμματισμός. Ενότητα 7 Ιεραρχία Μνήμης ΕΠΛ221: Οργάνωση Υπολογιστών και Συμβολικός Προγραμματισμός Ενότητα 7 Ιεραρχία Μνήμης 1 Οργάνωση Συστήματος Μνήμης Μια από τις κυριότερες λειτουργίες ενός υπολογιστικού συστήματος είναι η αποθήκευση και

Διαβάστε περισσότερα

3. Γλώσσα μηχανής IJVM 4. Σχεδιαστικές επιλογές 5. Κρυφή μνήμη

3. Γλώσσα μηχανής IJVM 4. Σχεδιαστικές επιλογές 5. Κρυφή μνήμη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΙΚΡΟΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΙΙ Γ. Τσιατούχας 4 ο Κεφάλαιο. Στοίβες ιάρθρωση 2. Μοντέλο μνήμης IJVM. Γλώσσα μηχανής IJVM 4. Σχεδιαστικές επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Ο επεξεργαστής. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση

Κεφάλαιο 4. Ο επεξεργαστής. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 4 Ο επεξεργαστής ιαφάνειες διδασκαλίας του πρωτότυπου βιβλίου µεταφρασµένες στα ελληνικά και εµπλουτισµένες (µετάφραση,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης I Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιπλωµατική Εργασία Εργαλείο προσοµοίωσης µνήµης ΧΜSIM Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Λιώρης Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή

5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή Κεφάλαιο 5: Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή 116 5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια υπάρχει όλο και αυξανόμενη ζήτηση για αύξηση της απόδοσης των υπολογιστικών συστημάτων. Ταυτόχρονα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 2.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 3.1 ΑΣΚΗΣΗ

1.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 2.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 3.1 ΑΣΚΗΣΗ 1.1 ΑΣΚΗΣΗ i) Έστω ότι οι εντολές κινητής υποδιαστολής ευθύνονται για το 25% του χρόνου εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα µηχάνηµα. Προτείνεται να βελτιωθεί το υλικό που σχετίζεται µε αριθµούς κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 4: Υλικό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 6 --0 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τοπικότητα των αναφορών και ποιών μονάδων του υπολογιστή ή τεχνικών η απόδοση εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 13. Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts)

ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 13. Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts) ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 13 Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Οργάνωση και Σχεδίαση Υπoλογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Υλικό (Hardware)/Δομή του υπολογιστή Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 Επικοινωνία Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΨHΦIAKA ΣYΣTHMATA Τόµος B' Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διαχείριση Μνήμης (Memory Management)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διαχείριση Μνήμης (Memory Management) Λειτουργικά Συστήματα Ι Διαχείριση Μνήμης (Memory Management) 1 «Δίψα» για Μνήμη! ~1990: ένας desktop υπολογιστής είχε περίπου 1MB memory. Τα 4MB ήταν πολυτέλεια! Σήμερα: ένα laptop, ακόμα κι ένα κινητό(!)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI 1 --ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-- Κεφάλαιο 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Έξω βρέχει». Η πρόταση αυτή µπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Κάτι άλλο αποκλείεται. Στο σκεπτικό αυτό βασίζεται η κατασκευή των υπολογιστών. Ακόµη και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Μαθήματος

Σημειώσεις Μαθήματος ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Σημειώσεις Μαθήματος 1 Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 2 Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά Περιφερειακή Μνήμη 3 1. Οθόνες Υπολογιστών Η εικόνα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 10: Υποκλέπτοντα πρωτόκολλα. 2-state,3-state,4-state (MESI, dragon) cache coherent protocols. Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 5 ο Οργάνωση Υπολογιστών. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 5 ο Οργάνωση Υπολογιστών. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Μάθημα 5 ο Οργάνωση Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος Υποσυστήματα αυτόνομου υπολογιστή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 1 of 10 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2007 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 17-20 Δεκεμβρίου 2007 Στο τελευταίο αυτό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 7 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι και Δομές

Διαβάστε περισσότερα