Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1"

Transcript

1 Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1 Θα αποφύγω να αποτυπώσω με αριθμούς τα αποτελέσματα της παρέμβασής μας και θα περιγράψω το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε, θα αναφερθώ κυρίως στον χαρακτήρα των παρεμβάσεών μας και θα εξηγήσω γιατί πολλές από αυτές μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε Καλές Πρακτικές. Πρόκειται για πρακτικές που σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε, επανασχεδιάσαμε και επαναπροσδιορίσαμε μέσα από συνεργασίες και διαπραγματεύσεις με τους ίδιους τους Ρομά, με τους συνεργάτες του Προγράμματος και τις διάφορες υπηρεσίες και παίρνοντας υπόψη τα κατά περίπτωση διαφορετικά πλαίσια τόπου και χρόνου. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα συνεχές σχεδιασμού, εφαρμογής, αξιολόγησης και επανασχεδιασμού Πρακτικών για την ένταξη, που αποδείχτηκαν μέσα από την πράξη Καλές Πρακτικές. Με τον όρο Καλές Πρακτικές περιγράφουμε «αυτό που δουλεύει» σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ή περιβάλλον, δηλαδή μια δοκιμασμένη διαδικασία ή δράση που έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική από άλλες. Ωστόσο, μια Πρακτική που δούλεψε αποτελεσματικά στο πλαίσιο ενός συνόλου μεταβλητών δεν σημαίνει ότι θα έχει τα ίδια αποτελέσματα σε παρόμοιες καταστάσεις ή περιβάλλοντα (εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά). Δηλαδή είναι λάθος η υπόθεση ότι μπορεί μια Πρακτική να προταθεί ως Καλή για κάθε περίπτωση γιατί τα ίδια τα αρχικά σχέδια και οι επιδιώξεις κατά την εφαρμογή αλλάζουν. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρμογή Πρακτικών σε διάφορους τομείς, π.χ. την κατοικία, την απασχόληση, την υγεία, την εκπαίδευση, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη των Ρομά, εξαρτάται από ένα σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων και βέβαια από το θεωρητικό και ιδεολογικό πλαίσιο της ομάδας που σχεδιάζει, παρακολουθεί, αναστοχάζεται και επηρεάζει τις παρεμβάσεις και τις Πρακτικές. Χρειαζόμαστε δηλαδή και αναζητούμε εκείνα τα θεωρητικά και οργανωτικά πλαίσια που μπορούν να δημιουργήσουν Καλές Πρακτικές, με 1 Υπεύθυνη του Προγράμματος για την «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» της κατηγορίας πράξης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» που υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2010 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. 1

2 χαρακτηριστικά βιωσιμότητας σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους, σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι οι μετέχοντες σε διαδικασίες ένταξης, οι ίδιοι οι Ρομά και οι υπηρεσίες και οι φορείς, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν καλές πρακτικές γιατί θα έχουν τα παραδείγματα, τις ικανότητες και την τεχνογνωσία να το κάνουν. Στο Πρόγραμμά μας οι βασικοί άξονες στους οποίους αναπτύχθηκαν δράσεις είναι η εκπαίδευση, οι κοινότητες και οι υπηρεσίες. Οι Πρακτικές που ακολούθησε από την αρχή η Επιστημονική Ομάδα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης του Έργου (ΕΟΣΠΕ) στηρίζονται σε τρεις πυλώνες (Α) Δημιουργία δικτύων συνεργασίας και ενδυνάμωσης (μικρές και μεγαλύτερες συμμαχίες) μεταξύ όλων των εμπλεκομένων: συνεργασία μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας του Προγράμματος (ΕΟΣΠΕ, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, διαμεσολαβητές). συνεργασία μεταξύ ομάδων του Προγράμματος διαφορετικών ειδικοτήτων και λειτουργιών, (ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί με εκπαιδευτικούς και διαμεσολαβητές και όλες οι ομάδες με την ΕΟΣΠΕ), συνεργασία των ομάδων του Προγράμματος με ομάδες έξω από αυτό (ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί με οικογένεια, κοινότητα, σχολεία, υπηρεσίες και φορείς, εκπαιδευτικοί του Προγράμματος με οικογένεια και σχολεία, διαμεσολαβητές με οικογένεια, κοινότητα, σχολεία και υπηρεσίες) και επαφές και διαμεσολαβήσεις της ΕΟΣΠΕ με φορείς που οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τη λειτουργία του Προγράμματος, (Υ.ΠΑΙ.Θ, Περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, ευρύτερη κοινότητα). ΕΟΣΠΕ Ψυχολόγοι Κοινωνικοί λειτουργοί Ιατροκοινωνικές υπηρεσίες Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης και ενισχυτικών μαθημάτων, «καλλιτέχνες» ΜΚΟ Σχολεία Κοινότητα Ρομά Υπηρεσίες & Φορείς Δήμοι Διευθύνσεις εκπαίδευσης 2

3 Αυτή η δικτύωση και οι τακτικές συναντήσεις εποπτείας με όλες τις ομάδες χωριστά βοηθάει την Επιστημονική ομάδα (ΕΟΣΠΕ) εκτός από τις προσωπικές επαφές και παρεμβάσεις να έχει μια συνεχή ενημέρωση για όλα τα ζητήματα ώστε να δρα διαμεσολαβητικά και συνδετικά μεταξύ των διαφορετικών ομάδων του Προγράμματος και μεταξύ του Προγράμματος και των εκτός Προγράμματος εμπλεκομένων στις διαδικασίες ένταξης. Αυτό εξασφαλίζει συνεχή παρακολούθηση του έργου σε κάθε τομέα δραστηριοποίησης και επιτρέπει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τον αναστοχασμό ώστε να προχωρούμε σε αναμόρφωση και επαναπροσδιορισμό προσεγγίσεων, υλικών και μεθόδων. (Β) Διαμόρφωση της οργανωτικής δομής του έργου Αυτή η δομή είναι γνωστή σε όλους τους εμπλεκόμενους (εσωτερικούς συνεργάτες και εξωτερικούς φορείς, υπηρεσίες και κοινότητες) έτσι ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά τα δίκτυα και να μην διαλύεται η δυναμική τους, είναι ευέλικτη ώστε να μεγιστοποιείται η χρήση του χρόνου, να εξυπηρετούνται οι διαφορετικές ζωές των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους και να προσαρμόζεται στις εσωτερικές ανάγκες και στα διαφορετικά περιβάλλοντα υλοποίησης του έργου. (Γ) Δημιουργία πλαισίων παρέμβασης (α) στην Κοινότητα, (β) στις Υπηρεσίες και (γ) στην Εκπαίδευση, τρία πλαίσια παρέμβασης που στηρίζονται και υποβοηθούνται από τη λειτουργία των δικτύων που περιέγραψα πιο πάνω. Σ αυτά τα δίκτυα ο ρόλος των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών είναι πρωταρχικής σημασίας. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί δρουν ως «δίδυμο» στο πεδίο προκειμένου να αντιμετωπίσουν ζητήματα πρόληψης, παρέμβασης και συμβουλευτικής και να λειτουργήσουν ως γέφυρες των ομάδων του Προγράμματος με τους Ρομά, και των Ρομά με τις υπηρεσίες. Βρίσκονται στους οικισμούς και καταυλισμούς καθημερινά αποκτώντας έτσι «ματιά από μέσα». Η συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή της κοινότητας έχει ως αποτέλεσμα ο ρόλος τους να γίνει λιγότερο παρεμβατικός και οι ίδιοι να θεωρούνται λιγότερο «ξένοι» μετά από ένα διάστημα,να χαίρουν μεγαλύτερης εμπιστοσύνης από τα μέλη της κοινότητας, να αποκτούν πολιτισμική συνάφεια. 3

4 Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο δεν θα αναφερθώ στα δύο πρώτα πλαίσια για να εστιάσω στο πλαίσιο παρέμβασης στην εκπαίδευση. (γ) Πλαίσιο Παρέμβασης στην Εκπαίδευση Στα τρεισήμισι χρόνια εφαρμογής του Προγράμματος, έχει δημιουργηθεί και έχει δοκιμαστεί στην πράξη μια ποικιλία υλικού βασισμένου σε ολιστικές προσεγγίσεις στη μάθηση, στη χρήση της λογοτεχνίας και στη διαλογική σχέση και αλληλεπίδραση ανάμεσα στους πολιτισμούς που εκπροσωπούνται στη μαθησιακή κοινότητα, δημιουργώντας έτσι ένα πλουραλιστικό σύμπαν προσεγγίσεων σε διαρκή αλληλεπίδραση και διαπραγμάτευση. Παράλληλα όμως με αυτές τις παιδαγωγικές επιλογές υπάρχει και η παρουσία της επίσημης γνώσης που προκρίνεται από το αναλυτικό πρόγραμμα και βέβαια λαμβάνεται υπόψη. Οι πρακτικές που εφαρμόζονται υπαγορεύονται από τις παιδαγωγικές προθέσεις, τους περιορισμούς, τις ανάγκες και το περιβάλλον στο οποίο θα διδάξει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός. Τα υλικά και ο τρόπος διδασκαλίας δεν συστήνονται ως μοντέλα εφαρμογής, αλλά κυρίως ως αφορμή για προβληματισμό, ενδυνάμωση και αφετηρία για τη βελτίωση τους. Είναι Καλές Πρακτικές, στο βαθμό που εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι για παράδειγμα: (1) Στο Τμήμα εφήβων Ρομά που φοιτούν στο σχολικό συγκρότημα των διαπολιτισμικών Δημοτικών Σχολείων 3 ου και 5 ου Μενεμένης τα μαθήματα γραμματισμού στηρίχτηκαν στα Δικαιώματα του Παιδιού και στην κριτική συνειδητοποίηση (όπως διατυπώθηκε από τον Φρέιρε). Ο μικρόκοσμος του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας, το μικροσύστημα που αποτελεί το άμεσο περιβάλλον του παιδιού, όλα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός παραγωγικού πλαισίου σκέψεων που αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Το μεγάλο βιβλίο που βλέπετε είναι αποτέλεσμα του ιδιότυπου αναλυτικού προγράμματος της τάξης αυτής. 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 Το πρόγραμμα αυτό εμπλουτίζεται με τον καιρό με θεματικές περιοχές που αντλούνται από την κοινωνική, την εκπαιδευτική και την πολιτική για την υγεία που επηρεάζουν το μικροσύστημα του παιδιού, τη ζωή για παράδειγμα στην οικογένεια και την κοινότητα ή τις λειτουργίες των σχολικών μονάδων. Σ αυτήν την περίπτωση δηλαδή ο δάσκαλος μαθαίνει καθημερινά κι αυτός από τη ζωή των Ρομά μαθητών και μαθητριών του, παίρνει θέση απέναντι στα προβλήματα τους και ενσωματώνει τις εμπειρίες τους στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτή είναι μια Καλή Πρακτική γραμματισμού γιατί οι έφηβοι Ρομά έμαθαν να γράφουν και να διαβάζουν, ορισμένοι από αυτούς απέκτησαν ήδη απολυτήριο δημοτικού και μέσα από την παραγωγή δικών τους κειμένων μπαίνουν σε διαδικασίες κριτικής συνειδητοποίησης και ενδυνάμωσης. (2) Οι εκπαιδευτικοί που κάνουν ενισχυτικά μαθήματα σε τμήματα παιδιών Ρομά λειτουργούν σε πολλαπλά επίπεδα. Τα μαθήματα στοχεύουν στην ενίσχυση της ελληνομάθειας των παιδιών κάτι που συντελεί στη βελτίωση όχι μόνο των επιδόσεών τους στο σχολείο αλλά και στην ενίσχυση της αυτοεικόνας και της αυτοπεποίθησής τους. Ο τύπος των ενισχυτικών μαθημάτων είναι το αποτέλεσμα μιας 9

10 διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο σχολείο και το Πρόγραμμα. Υπάρχουν τάξεις που τα παιδιά χρειάζονται ενίσχυση και εμπλουτισμό σε υπάρχουσες γνώσεις γραμματισμού και τάξεις όπου τα παιδιά χρειάζονται και γραμματισμό στην κουλτούρα του σχολείου. Τα σχήματα ενισχυτικής διδασκαλίας που έχουν επικρατήσει κυμαίνονται από τις πιο κλασικές μορφές ενισχυτικών μαθημάτων, μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος ή στο πλαίσιο του ολοήμερου έως την ένταξή τους στο κυρίως πρόγραμμα μαθημάτων και μέσα στην κύρια τάξη ή και σε καταυλισμούς και οικισμούς σε περίπτωση που η μετακίνηση των παιδιών προς και από το σχολείο γίνεται με λεωφορείο. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα και μόνον κοινό εκπαιδευτικό υλικό για όλες αυτές τις διαφορετικές περιπτώσεις. Γι αυτό και η επιστημονική ομάδα του Προγράμματος από κοινού με τους εκπαιδευτικούς, και παίρνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες χώρου και χρόνου που γίνονται τα μαθήματα, ορίζουν στόχους και περιεχόμενο, σχεδιάζουν διαδικασίες και υλικά, παρακολουθούν και απαντούν σε ζητήματα που προκύπτουν. ψ 10

11 11

12 (3) Στα Τμήματα γραμματισμού ενηλίκων υπάρχουν όλα τα δυνατά σχήματα και συνθέσεις τμημάτων και από άποψη ηλικιών και από άποψη μορφωτικών αποσκευών που φέρνει ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/η. Τμήματα που μπορεί να συνυπάρχουν τρεις γενιές (γιαγιά, μητέρα, παιδί), τμήματα που οι εκπαιδευόμενοι/ες επιδιώκουν την απόκτηση απολυτηρίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τμήματα που λειτουργούν σε σχολεία, τμήματα που λειτουργούν σε καταυλισμούς και οικισμούς. Τμήματα που λειτουργούν με πιο παραδοσιακά κείμενα γραμματισμού, τμήματα που ο γραμματισμός επιδιώκεται μέσα από την εμπλοκή σε μαθήματα ραπτικής, κομμωτικής ή οδήγησης. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα τμήματα ενηλίκων συνεργάζονται με την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος, συζητούν για τις ιδιαιτερότητες κάθε τμήματος και ανταλλάσσουν ιδέες για το περιεχόμενο και το υλικό των μαθημάτων. Τα μαθήματα στις περισσότερες περιπτώσεις αντλούν θέματα από το σύμπαν των εκπαιδευόμενων. Η Πρακτική εδώ είναι ότι το μάθημα είναι μια παραγωγική διαδικασία που μπορεί να ξεκινάει από μια λέξη, μια κατάσταση, ένα γεγονός, μια επιθυμία των ίδιων των εκπαιδευόμενων. Δεν είναι ένα περιεχόμενο και μια διαδικασία που έχει από πριν αποφασιστεί και σχεδιαστεί γι αυτούς. Είναι κάτι στο οποίο μετέχουν οι ίδιοι ως συνδημιουργοί, που ξεκινάει από αυτούς και είναι γι αυτούς. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα συγκεκριμένο υλικό και περιεχόμενο αλλά υπάρχει μια προσέγγιση που κινεί τη διαδικασία. Για παράδειγμα, μια εκδρομή, μια έξοδος της ομάδας με τον εκπαιδευτικό για φαγητό γίνονται μαθήματα. 12

13 13

14 (4) Υπάρχουν τάξεις σχολείων με παιδιά Ρομά στα οποία οι εκπαιδευτικοί της τάξης, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα και συνεργάτες του Προγράμματος, υιοθετούν και ενσωματώνουν στην καθημερινή διδακτική πρακτική προτάσεις του Προγράμματος για διαφοροποιημένη διδασκαλία όπως η χρήση της λογοτεχνίας για τη διδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηματικών, βελτιώνοντας πρώτα απ όλα τις σχέσεις ανάμεσα σε παιδιά Ρομά και μη Ρομά και κάνοντας εφικτή την ένταξη των παιδιών Ρομά στη μαθησιακή κοινότητα της τάξης. 14

15 Για να σχεδιαστούν ειδικοί συνδυασμοί διδακτικών μεθόδων και υλικών, το προσωπικό ή ομαδικό σύμπαν των διαφορετικών περιπτώσεων χρησιμοποιείται ως δεξαμενή θεμάτων υπό διαπραγμάτευση. Έτσι σε βάθος χρόνου μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες ομοιογένειες μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων. Ανακεφαλαιώνοντας Είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζονται οι Ρομά που αυξάνει τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες που τους αφορούν και τους ενδυναμώνει για να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που συναντούν στην ένταξή τους. Γνωστή σε όλους τους εμπλεκόμενους οργανωτική δομή του έργου, δικτύωση, συνδιαμόρφωση προγραμμάτων και ευελιξία μεθόδων και υλικού ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικά πλαίσια, ανατροφοδότηση, συνεχής παρακολούθηση του έργου και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι μερικά χαρακτηριστικά των Πρακτικών που ακολουθήσαμε και διαπιστώσαμε ότι είναι αποτελεσματικές και γι αυτό μπορούμε να αναφερόμαστε σ αυτές ως Καλές Πρακτικές του Προγράμματος. 15

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση

Η Εφαρμογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Η Εφαρμογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράμματος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριληπτική Ενταξιακή Εκπαίδευση / Inclusive EducaCon

Συμπεριληπτική Ενταξιακή Εκπαίδευση / Inclusive EducaCon Συμπεριληπτική Ενταξιακή Εκπαίδευση / Inclusive EducaCon Βασίλειος Κωτούλας Διδάσκων ΠΔ407 vkotoulas@sed.uth.gr Σκοπός: Ο κάθε άνθρωπος να αναγνωρίζεται και να μαθαίνει σαν ένα ολοκληρωμένο άτομο έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Διαδικασίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 1. ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ένας λόγος που έκανε απαραίτητη τη σύνταξη ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική υπεύθυνη: Βενέττα Λαμπροπούλου

Επιστημονική υπεύθυνη: Βενέττα Λαμπροπούλου 1 ΥΠΕΠΘ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΑΕΚ:. Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 1. ΕΠΠΣ-ΑΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2. ΕΠΠΣ-ΑΠΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 3. ΕΠΠΣ-ΑΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΟΥΛΑ ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ, ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PROJECT KAI TOY ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα