ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα της Εγνατίας Οδού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα της Εγνατίας Οδού» ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc 0116/5090/B02

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα της Εγνατίας Οδού» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Ευρώ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών κατασκευής χωματουργικών, τεχνικών έργων, περίφραξης και Η/Μ που έχουν εκτελεστεί από παλιότερες εργολαβίες της Εγνατίας Οδού και την εσωτερική διαμόρφωση των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου. Το ζεύγος των ΣΕΑ Ελευθεροχωρίου προβλέπεται να αναπτυχθεί αμφίπλευρα της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα αυτής, που διέρχεται από τον νομό Θεσπρωτίας, μεταξύ των αστικών κέντρων Ηγουμενίτσας και Ιωαννίνων, κοντά στους οικισμούς Παραμυθιάς και παλαιού Ελευθεροχωρίου. Τα απαλλοτριωμένα γήπεδα, που διατίθενται από την ΕΟΑΕ για την ανάπτυξη των ΣΕΑ Ελευθεροχωρίου διατάσσονται συμμετρικά ως προς την αρτηρία μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Νεοχωρίου (02) και Σελλών (03) και περί την Χ.Θ ~ του υποτμήματος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΟΥ Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες και για τα δυο γήπεδα ΣΕΑ: Η διαμόρφωση των επιφανειών κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΣΕΑ όπως ακριβώς περιγράφονται στο αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης, μέχρι 0,60Μ περίπου χαμηλότερα από το υψόμετρο της ερυθράς της οριογραμμής της Εγνατίας Οδού. Η ολοκλήρωση της κατασκευής των κυκλοφοριακών συνδέσεων των γηπέδων ΣΕΑ με την Εγνατία Οδό και η κατασκευή των εσωτερικών οδών και των θέσεων στάθμευσης των ΣΕΑ, (χωματουργικά, τεχνικά έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση). Η κατασκευή των έργων για την συλλογή και απορροή των επιφανειακών υδάτων των ανωτέρω επιφανειών κυκλοφορίας των ΣΕΑ (των οδών σύνδεσης με τον αυτοκινητόδρομο, των εσωτερικών οδών και των θέσεων στάθμευσης) καθώς και των επιφανειών πρασίνου. Η κατασκευή δίδυμων φρεατίων και εγκαρσίων διελεύσεων: α)στις εσωτερικές οδούς για την είσοδο δικτύων ΟΚΩ εντός του περιγράμματος όπου θα κατασκευαστούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ΣΕΑ, β) για την αποχέτευση των κτιριακών αυτών εγκαταστάσεων, γ) για τα δίκτυα άρδευσης και πυρόσβεσης του περιβάλλοντα χώρου και δ) για τυχόν άλλες μελλοντικές χρήσεις που προβλέπονται από τη σύμβασης παραχώρησης. Η τοποθέτηση γραμμής παροχής ηλεκτρικής ισχύος για τον οδοφωτισμό των κυκλοφοριακών συνδέσεων, των εσωτερικών οδών και των θέσεων στάθμευσης των ΣΕΑ, η σύνδεσή της με τους πίνακες (πίλλαρ), η K:\A01160d\cons\tefxi\TP.doc /5090/Β02

3 μετεγκατάσταση ιστών οδοφωτισμού ύψους 12μ. και η τοποθέτηση ιστών οδοφωτισμού ύψους 10μ. στις εσωτερικές οδούς και θέσεις στάθμευσης. Η μόρφωση του εδάφους, η κατασκευή υπογείου δικτύου άρδευσης και η φύτευση των ελεύθερων επιφανειών, που εκτείνονται εκτός του εσωτερικού οδικού δικτύου και των θέσεων στάθμευσης και μέχρι τα όρια των γηπέδων, της περιμετρικής ζώνης και της ζώνης διαχωρισμού με την Εγνατία Οδό. Η περίφραξη των γηπέδων. Η ολοκλήρωση της κατασκευής των δυο Κτιρίων χώρων υγιεινής ΧΣΑ (τύπου Β) της Αγίας Αναστασίας 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το ζεύγος των ΣΕΑ Ελευθεροχωρίου προβλέπεται να κατασκευαστεί συμμετρικά ως προς την αρτηρία μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Νεοχωρίου (02) και Σελλών (03) και περί την Χ.Θ ~ του υποτμήματος Στον δεξιό (νότιο) κλάδο υφίσταται απαλλοτριωμένη έκταση, περίπου 150 στρεμμάτων, η οποία ορίζεται από την αρτηρία και την επαρχιακή οδό Παραμυθιάς. Η εν λόγω οδός, μετά την παράλληλη οριζοντιογραφικά και σε μεγαλύτερο υψόμετρο όδευση της, υποβιβάζεται και διασταυρώνεται με την Εγνατία Οδό, με κάτω διάβαση, που ορίζει το ανατολικό όριο της έκτασης. Η χαράδρωση της δυτικής πλευράς διαμορφώνει δύο λωρίδες «σκέλη» - διαθέσιμου υγιούς εδάφους, παράλληλες με τις δύο οδούς. Σύμφωνα με την Μελέτη Γενικής ιάταξης, το ωφέλιμο εμβαδόν της έκτασης, που διατίθεται για την ανάπτυξη των λειτουργιών του δεξιού ΣΕΑ (υποχρεωτικών και προαιρετικών) ανέρχεται σε 40 στρέμματα περίπου. Στον αριστερό (βόρειο) κλάδο διατίθεται περιορισμένη επιμήκης έκταση, μεγέθους 35 στρεμμάτων περίπου, που ορίζεται από την αρτηρία και το παρακείμενο βουνό, με πρόσωπο μήκους 300μ επί της ΕΟ και μέσο βάθος 80~100μ. Εντός του γηπέδου υφίσταται υδραυλική τάφρος παροχέτευσης επιφανειακών υδάτων, η οποία οδεύει, αρχικά, σε ανοικτή διατομή παράλληλα με το πίσω όριο της έκτασης και, στην συνέχεια, με κλειστή διατομή διασχίζει υπογείως την αρτηρία και απορρέει στην χαράδρα της δυτικής πλευράς. Σύμφωνα με την Μελέτη Γενικής ιάταξης, το ωφέλιμο εμβαδόν της έκτασης, που διατίθεται για την ανάπτυξη των λειτουργιών του αριστερού ΣΕΑ ανέρχεται σε 21 στρέμματα περίπου. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης, οδοφωτισμού, πρασίνου και κατασκευής κτιρίων χώρων υγιεινής ΧΣΑ (τύπου Β). 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΕΙΑ Γενικά οι εργασίες διαμόρφωσης των γηπέδων των Σ.Ε.Α. θα γίνουν σύμφωνα με τις μελέτες από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και δανείων. Ειδικότερα: 1. Πριν από κάθε εργασία εκσκαφής ειδοποιείται η Αρχαιολογική Υπηρεσία σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. 2. Γίνεται η μετακίνηση τυχών υπογείων ή εναέριων δικτύων Ο.Κ.Ω., που εμποδίζουν την κατασκευή, από τους αρμόδιους φορείς, η καθαίρεση των επικείμενων που τυχόν υπάρχουν στην απαλλοτριωμένη έκταση, η K:\A01160d\cons\tefxi\TP.doc /5090/Β02

4 αποψίλωση της περιοχής κατάληψης και η εκσκαφή φυτικών γαιών σε βάθος που θα καθορισθεί και σε απόσταση 2,00μ. από το πόδι του πρανούς επιχώματος. Τα προϊόντα εκσκαφής των φυτικών γαιών αποθηκεύονται για την επένδυση πρανών και πλήρωση νησίδων. 3. Γίνεται η εκσκαφή ορυγμάτων σύμφωνα με τις διατομές της μελέτης, τις Ο.Μ.Ο.Ε. και την Τ.Σ.Υ. 4. Απομακρύνονται τα τυχόν πλεονάζοντα φυτικά και τα υπόλοιπα προϊόντα εκσκαφής που είναι ακατάλληλα για έδραση ή κατασκευή επιχωμάτων, αφού προηγουμένως ελεγχθεί η ακαταλληλότητα της εργαστηριακά. Η απόθεση των ακατάλληλων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής θα γίνει σε χώρους που δε θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δε θα είναι δασικές εκτάσεις και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και την ΕΣΥ. Γενικά τα προϊόντα εκσκαφών που είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων καθώς και τα προϊόντα καθαιρέσεων θα αποτεθούν με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου σε κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ και τις Κ.Υ.Α. έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Απαγορεύονται αποθέσεις, έστω και προσωρινώς, σε χώρους προστασίας φυσικού περιβάλλοντος ή προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς. 5. Τα επιχώματα κατασκευάζονται, σύμφωνα με τις διατομές της μελέτης, τα Π.Κ.Ε., τις Ο.Μ.Ο.Ε. την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, κατά προτεραιότητα από τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής. 6. Επενδύονται τα πρανή των επιχωμάτων με φυτική γη ελαχίστου πάχους 0,30μ. Η επένδυση θα γίνεται συγχρόνως με την ανύψωση των επιχωμάτων και θα πληροί τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 7. Απαγορεύεται η κατασκευή επένδυσης πρανών, πλήρωσης ερεισμάτων ή νησίδων με φυτική γη συγχρόνως με την κατασκευή εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών στο ίδιο τμήμα της οδού. 8. Η κατασκευή των ερεισμάτων προβλέπεται από θραυστό υλικό οδοστρωσίας (εκτός αν κάτι άλλο προβλέπεται στις μελέτες) 9. Θα γίνει η εγκατάσταση κατά μήκος της οδού των παράλληλων και εγκάρσιων έργων αγωγών διέλευσης καλωδίων κ.λ.π. Γενικά όλες οι διελεύσεις των αγωγών θα σημανθούν κατάλληλα κατά την κατασκευή από τον Ανάδοχο. 10. Τα δάνεια χώματα που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων, θα ληφθούν από την ευρύτερη περιοχή του έργου, και αφού ακολουθηθεί η απαιτούμενη από τη νομοθεσία διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, σύμφωνα με τους όρους της Ε.Σ.Υ., τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη Γεωτεχνική Μελέτη. Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών κ.λπ. μπορούν να εξασφαλιστούν είτε από λατομεία που λειτουργούν νόμιμα στην περιοχή, είτε από λατομεία που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν κατόπιν όλων των νομίμων εγκρίσεων και αδειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην K:\A01160d\cons\tefxi\TP.doc /5090/Β02

5 Ε.Σ.Υ. (άρθρα Α-7, Β-5, κλπ.) είτε από τα υλικά εκσκαφών σύμφωνα με τους αυτούς ως άνω όρους. Θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης τοπίου των δανειοθαλάμων, αποθεσιοθαλάμων, λατομείων, εργοταξίων κ.λπ. σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ., την Κ.Υ.Α έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τη σχετική νομοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. 4.2 Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Σε όλες τις ασφαλτικές στρώσεις, χρησιμοποιείται άσφαλτος 50/70. Όπου κατασκευάζονται ασφαλτικές στρώσεις επί οδοστρωσίας, προηγείται η κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης. Μεταξύ ασφαλτικών στρώσεων θα εφαρμόζεται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Παράλειψη ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης μεταξύ νέων ασφαλτικών ταπήτων μπορεί να γίνει ύστερα από σχετική πρόταση του αναδόχου και έγκριση ή εντολή της Ε.Ο.Α.Ε Εσωτερική Οδοί - Θέσεις Στάθμευσης Αναλυτικά το οδόστρωμα περιλαμβάνει: α) υο στρώσεις υπόβασης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. η κάθε μία, κατά την ΠΤΠ-Ο150. β) υο στρώσεις βάσης οδοστρωσίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. η κάθε μία, κατά την ΠΤΠ-Ο155. γ) Μία ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. η κάθε μία, κατά την ΠΤΠ-Α260. ε) Μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., κατά την ΠΤΠ-Α ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γενικές παρατηρήσεις για τα τεχνικά έργα Σε κάθε τεχνικό τα υλικά κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, την Τ.Σ.Υ., τις Ο.Μ.Ο.Ε.. ή τα Π.Κ.Ε. Έτσι κατά κανόνα το σκυρόδεμα κοιτοστρώσεων είναι ποιότητας C10/12, το ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, το οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, C30/37 κ.λ.π Τεχνικά έργα Προβλέπεται η κατασκευή των έργων για την συλλογή και απορροή των επιφανειακών υδάτων της εσωτερικής οδοποιίας. Η συλλογή και η απορροή των επιφανειακών υδάτων και ομβρίων, θα γίνει με την κατασκευή ρείθρων και κρασπεδορείθρων και με κλειστό δίκτυο αγωγών, το οποίο θα οδεύει προς τον τελικό αποδέκτη. Κατασκευή του αναγκαίου αριθμού φρεατίων έλξης καλωδίων συνδεδεμένων με προστατευτικούς αγωγούς εντός των οποίων θα διέλθουν οι παροχές για τα ισχυρά ρεύματα, τα ασθενή ρεύματα, την υδροδότηση, την πυρόσβεση και την K:\A01160d\cons\tefxi\TP.doc /5090/Β02

6 άρδευση των επιφανειών πρασίνου. Γενικά η διάταξη και ο αριθμός των φρεατίων θα είναι τέτοια για κάθε είδος παροχής από δίκτυα ώστε να υπάρχει ένα φρεάτιο στην εξωτερική περίμετρο του γηπέδου του ΣΕΑ συνδεδεμένο με ένα αντίστοιχο φρεάτιο τοποθετημένου στην περίμετρο του χώρου, όπου θα αναπτυχθεί το αντικείμενο της παραχώρησης. Ειδικά για το κτίριο του υποσταθμού της ΕΗ προδιαγράφεται ότι αυτό θα κατασκευαστεί με δαπάνες του παραχωρησιούχου σε θέση και μέγεθος σύμφωνα με τη μελέτη που θα συνταχθεί από αυτόν. Κατασκευή του αναγκαίου αριθμού δίδυμων φρεατίων τοποθετημένων ανάντι και κατάντι των οδών, που περιβάλλουν το χώρο παραχώρησης για την σύνδεση του δικτύου συλλογής όμβριων με αυτό που θα αναπτυχθεί στην περιμετρική ζώνη του αντικειμένου παραχώρησης. Κατασκευή ενός διδύμου φρεατίων τοποθετημένων στην πλευρά όπου προβλέπεται σύμφωνα με το γενικό σχέδιο διάταξης η συγκέντρωση των υγρών λυμάτων. Στα ανωτέρω φρεάτια θα γίνουν οι συνδέσεις της αποχέτευσης του ΚΕΤ και του ΚΕΟ. Κατασκευή δύο δίδυμων φρεατίων για την μελλοντική τοποθέτηση κρουνών πυρόσβεσης από τον παραχωρησιούχο και σύνδεσή τους με αντίστοιχους προστατευτικούς αγωγούς. Το πρώτο ζεύγος δίδυμων φρεατίων θα τοποθετηθεί στην πλευρά του χώρου στάθμευσης επιβατικών οχημάτων και το δεύτερο ζεύγος στην πλευρά στάθμευσης των βαρέων οχημάτων. Οι προστατευτικοί αγωγοί θα διασχίζουν εγκάρσια τις οδούς διέλευσης προς τους ανωτέρω χώρους στάθμευσης. Εντός των προστατευτικών αγωγών θα τοποθετηθεί εξαρχής γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα Φ 2. Μελλοντικά θα γίνει η σύνδεση των φρεατίων με το αντλιοστάσιο υδροδότησης, το οποίο θα κατασκευασθεί από τον παραχωρησιούχο εντός χώρου που ορίζεται ως αντικείμενο παραχώρησης. 4.4 ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σήμανση επί του αυτοκινητοδρόμου Πινακίδες αναγγελίας, Πινακίδες γραμμικής ένδειξης αποστάσεων, Πινακίδες δικτύου ΣΕΑ, Πινακίδες εξόδου, Πινακίδες υπόδειξης πρόσβασης. Σήμανση εντός του ΣΕΑ Ρυθμιστική σήμανση εσωτερικού δικτύου (διαχωρισμός κυκλοφορίας, διάδρομοι διέλευσης και πρόσβασης), Οριζόντια σήμανση εσωτερικού δικτύου (οριογραμμές οδών, οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης, διαβάσεις πεζών). Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν στηθαία, μειωτές ταχύτητας κ.λ.π., σύμφωνα με την μελέτη Ασφάλειας. K:\A01160d\cons\tefxi\TP.doc /5090/Β02

7 4.4.1 Στηθαία ασφαλείας Τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας στην περιοχή της διαπλάτυνση για την κατασκευή των προσβάσεων των ΣΕΑ ενώ στις περιοχές των ιστών οδοφωτισμού προβλέπεται η τοποθέτηση μονόπλευρου στηθαίου ασφαλείας τύπου ΜΣΟ Σήμανση κατά τη διάρκεια της κατασκευής Επίσης θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο τα οποιαδήποτε έργα σήμανσης ασφάλειας χρειασθούν κατά την εκτέλεση του έργου για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας με παρακαμπτήριους οδούς και για οποιοδήποτε λόγο ασφαλείας. Η προσωρινή εργοταξιακή σήμανση θα γίνεται σύμφωνα με την προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. ΙΠΑ /οικ/502/ απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε Περίφραξη Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο χώρος των γηπέδων των Σ.Ε.Α. προβλέπεται να περιφραχθεί με περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62μ. 4.5 Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Οδοφωτισμός προβλέπεται να κατασκευασθεί στην περιοχή της διαπλάτυνσης για την κατασκευή των προσβάσεων των Σ.Ε.Α στην εσωτερική οδοποιία και στις θέσεις στάθμευσης. Ειδικότερα : Α) Για τον φωτισμό των κυκλοφοριακών συνδέσεων Σε κάθε κλάδο σύνδεσης της αρτηρίας με τον αντίστοιχο ΣΕΑ, προβλέπεται εγκατάσταση μονόπλευρου φωτισμού με γαλβανισμένους σιδηρούς ιστούς ύψους 12Μ, φωτιστικά τύπου CUT OFF, λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP), 250W, κατάλληλου υπαίθριου ηλεκτρικού Πίνακα (πίλλαρ), που θα καλύπτει αντίστοιχα απαιτούμενα φορτία φωτισμού της κυκλοφοριακής σύνδεσης, καθώς και τυχόν εξοπλισμού, εγκατεστημένου επί της αρτηρίας. Οι εν λόγω ιστοί θα προέλθουν από μετεγκατάσταση ήδη υπαρχόντων ιστών επί της Εγνατίας Οδού. Β) Για τον φωτισμό του εσωτερικού οδικού δικτύου, των θέσεων στάθμευσης και του πλατύσματος με τις εξυπηρετήσεις των οχημάτων προβλέπονται γαλβανισμένοι σιδηροϊστοί, ύψους 10 Μ, με φωτιστικά σώματα οδών και λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP), ισχύος 150W. Η φωτεινή ένταση στο οδόστρωμα θα πρέπει να είναι Eav>20Lux, με συντελεστή ομοιομορφίας Uo>30%. 4.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προβλέπεται διαμόρφωση του εδάφους, κατασκευή βασικού δικτύου άρδευσης και φύτευση των ελεύθερων επιφανειών, που εκτείνονται εκτός του εσωτερικού οδικού δικτύου και των θέσεων στάθμευσης και μέχρι τα όρια των γηπέδων, της περιμετρικής ζώνης και της ζώνης διαχωρισμού με την Εγνατία Οδό. Τονίζεται ότι όλα τα φυτά θα τα προμηθεύσει η ΕΟΑΕ από τις εγκαταστάσεις των φυτωρίων Γρεβενών και Αμβροσίας Κομοτηνής. K:\A01160d\cons\tefxi\TP.doc /5090/Β02

8 4.7 ΚΤΙΡΙΑ Ολοκλήρωση του Κτιρίου χώρων υγιεινής του ΧΣΑ περιοχής Αγ. Αναστασίας Το κτίριο χώρων υγιεινής στην περιοχή Αγ. Αναστασίας είναι ισόγειο, με κλειστούς και ημιυπαίθριους χώρους διαστάσεων 8,90Χ5,05 m, με δύο προεξοχές 1,80Χ050 m, αναπτύσσεται σε υπερυψωμένη βάση διαστάσεων 8,90Χ7,50 m. με δύο (2) κεκλιμένα επίπεδα ανόδου και θα κατασκευαστεί με όσα προβλέπονται στις οριστικές μελέτες. Ο σκελετός του κτιρίου έχει ήδη κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ για τις τοιχοποιίες πλήρωσης θα χρησιμοποιηθούν οπτόπλινθοι. Το κτίριο έχει συμμετρική διάταξη, αποτελείται δε από δύο (2) προθαλάμους με νιπτήρες, δύο (2) χώρους υγιεινής ανδρών και γυναικών, ένα (1) χώρο ουρητήρων, ένα (1) χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ και γυναικών αλλαγής βρεφών, και δύο βοηθητικούς χώρους Η/Μ και συντήρησης. Η ύδρευση του κτιρίου θα εξασφαλιστεί μέσω τοπικού δικτύου Ύδρευσης. Για την αποχέτευση του κτιρίου θα κατασκευαστεί σηπτική δεξαμενή και απορροφητικός βόθρος. 5. ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισμούς ενημέρωση για τις θέσεις των τροφοδοτικών γραμμών των δικτύων Ο.Κ.Ω. στις περιοχές κατασκευής του έργου, ακόμη και αυτών που επισημαίνονται στις μελέτες, προκειμένου να φροντίσει για την μετατόπιση ή την προστασία τους. Επίσης οφείλει να επιβεβαιώσει τις οδεύσεις αυτές σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή. 6. ΜΕΛΕΤΕΣ 6.1 ιατιθέμενες μελέτες Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας, διατίθεται η Μελέτη Γενικής ιάταξης Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου. Επιπλέον διατίθενται και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αναφέρονται παρακάτω. 6.2 Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στην Προσφορά του, τις μελέτες που αναφέρονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ. Η αμοιβή των μελετών τις οποίες θα εκπονήσει ο ανάδοχος θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. και με την εφαρμογή έκπτωσης 20% στην προεκτιμώμενη αμοιβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΜΕΟ/α/οικ/1161/ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει όλες τις μελέτες που θα εκπονήσει σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή συμβατή με DWG files και όπου υπάρχουν K:\A01160d\cons\tefxi\TP.doc /5090/Β02

9 υπόβαθρα σε μορφή εικόνας (jpg, tiff) να επισυνάπτονται στην υποβολή. Τα κείμενα θα πρέπει να είναι συμβατά με αρχεία Microsoft Office. 7. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις για την ανάπτυξη των ΣΕΑ Ελευθεροχωρίου (ΚΥΑ /4725/0010/ και ΚΥΑ /6037/ ). 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για το ζεύγος των ΣΕΑ Ελευθεροχωρίου έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει εκδοθεί η υπ αριθμόν / Κοινή Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩ Ε Πολιτισμού - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων. Η παραπάνω Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της ΕΣΥ. Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνοδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και θα πρέπει να βρίσκονται στο εργοτάξιο σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Όπως αναφέρεται και στην ΕΣΥ, όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών έργων και δραστηριοτήτων (δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, συγκέντρωσης ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης, εγκαταστάσεις κοκκομετρικού διαχωρισμού κλπ.) θα πρέπει να εξασφαλισθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τα ανωτέρω θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη και κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος του έργου, με σαφείς χρονικούς προσδιορισμούς και ανάλυση των επί μέρους δράσεων. K:\A01160d\cons\tefxi\TP.doc /5090/Β02

10 Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Πέτρος Μαλλίνης Πολιτικός Μηχανικός Πέτρος Μαλλίνης /ντής Εκμετάλλευσης ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Μελπομένη Πούρη Τμηματάρχης Συμβάσων Έργων - Προμηθειών Βάια Τσανταρλιώτου Αναπλ. ιευθύντρια Συμβάσεων ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 676/3/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Πέτρος Μαλλίνης /ντής Εκμετάλλευσης K:\A01160d\cons\tefxi\TP.doc /5090/Β02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.20» 36.000.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR1610-1620\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.700.000 Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.700.000 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 23.330.000 Ευρώ. Ιούλιος 2012. K:\A5841\cons\tefhi\MAPS.doc 5841/5185

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 23.330.000 Ευρώ. Ιούλιος 2012. K:\A5841\cons\tefhi\MAPS.doc 5841/5185 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση - διαπλάτυνση τµήµατος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 4+200 (58.4.1)» 23.330.000 Ευρώ Ιούλιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού (60.1.1-60.1.2-60.2.2)» 147.600.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώµατος Λιµένος Οινουσσών (Ν50.00)» 1.200.933 ευρώ. Ιανουάριος 2012. K:\N5000\cons\tefxi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώµατος Λιµένος Οινουσσών (Ν50.00)» 1.200.933 ευρώ. Ιανουάριος 2012. K:\N5000\cons\tefxi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώµατος Λιµένος Οινουσσών (Ν50.00)» 1.200.933 ευρώ Ιανουάριος 2012 K:\N5000\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5000/4953/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: «Κατασκευή εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Μάκρης στο τµήµα 15.5 της Εγνατίας Οδού» Ιούλιος 2009 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\1550_4\Tefhi\MAPS_1550.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c)" 13.920.000 Φεβρουάριος 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c) 13.920.000 Φεβρουάριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Eπιβατικός και Εµπορικός Λιµένας Σιγρίου Ν.Λέσβου Α φάση (Ν5800c)" 13.920.000 Φεβρουάριος 2014 K:\N5800c\cons\tefhi\5320_MAPS.doc Ν5800c/5320 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ : «Εµπορικός & Επιβατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: «Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ. «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου»

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ. «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 11 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc N1800b/4961 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες» Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ... - 3-1.1 Γενικά στοιχεία... - 3-1.2 Ομάδα μελέτης... - 6 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... - 7-2.1 Γεωγραφική θέση Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 56 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τ.Σ.Υ.-Τ.Π.)

VII. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τ.Σ.Υ.-Τ.Π.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4)» 75.522.000,00

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκατό πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες. Πηγή χρηµατοδότησης: Κ.Α. 2012 ΕΠ 00180068. Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013

Εκατό πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες. Πηγή χρηµατοδότησης: Κ.Α. 2012 ΕΠ 00180068. Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Περιβάλλων χώρος και σύνδεση µε δίκτυα Κτιρίου του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα