ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ"

Transcript

1 Φροντίδα κεντρικών φλεβικών καθετήρων στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Kόλλια Θωμαή 1, Πρεβύζη Ευαγγελία 2 1. Νοσηλεύτρια, MSc, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 2. Νοσηλεύτρια, MSc, Νεφρολογική Κλινική, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι Κεντρικοί Φλεβικοί Καθετήρες (ΚΦΚ) αποτελούν μέρος της καθημερινής κλινικής πρακτικής όσον αφορά τον χειρισμό βαρέως πασχόντων στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Οι λοιμώξεις, που σχετίζονται με τoυς ΚΦΚ, αποτελούν σοβαρή αιτία νοσηρότητας και θνητότητας, γεγονός, που καθιστά επιτακτική ανάγκη την υιοθέτηση κλινικών πρωτοκόλλων όσον αφορά την φροντίδα τους στη ΜΕΘ. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της νοσηλευτικής φροντίδας, για την πρόληψη των λοιμώξεων από ΚΦΚ στην ΜΕΘ. Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών. Οι μελέτες εκπονήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα και αντλήθηκαν από ξένες βάσεις ηλεκτρονικών δεδομένων (Pubmed, Medline, Cochrane) και ελληνικές (Iatrotek), σχετικά με την νοσηλευτική φροντίδα των ΚΦΚ, στην ΜΕΘ για την πρόληψη των λοιμώξεων. Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι, η σωστή επιλογή των επιθεμάτων του σημείου εισόδου, το αντισηπτικό διάλυμα περιποίησης, ο σωστός χρόνος αντικατάστασης των συσκευών έγχυσης, η έκπλυση του κεντρικού φλεβικού καθετήρα, η αντισηψία των χεριών και τέλος η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού, αποτελούν τα βασικότερα σημεία πρόληψης των λοιμώξεων των ΚΦΚ στη ΜΕΘ. Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση και συμμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού ως προς τις οδηγίες που αφορούν τη φροντίδα ΚΦΚ, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη των λοιμώξεων στην ΜΕΘ. Λέξεις Κλειδιά: Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, λοιμώξεις κεντρικών φλεβικών, ΜΕΘ, νοσηλευτική φροντίδα ΚΦΚ. Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Πρεβύζη Ευαγγελία, Κωστή Παλαμά 154 Δραπετσώνα ΤΚ: 18648, Κιν: , Rostrum of Asclepius - To Vima tou Asklipiou Journal Volume 14, Issue 2 (April June 2015) REVIEW Care of central venous catheters in Intensive Care Unit Kollia Thomai 1, Prevyzi Evangelia 2 1. RN, MSc, ICU, Iatriko Center of Athens 2. RN, MSc, Nephrology Clinic, Tzaneio General Hospital of Piraeus ABSTRACT Introduction: Central venous catheters (CVC) are part of daily clinical practice, regarding treatment of critically ill patients in the Intensive Care Unit (ICU). Infections associated with CVC, are a serious cause of morbidity and mortality, thus making as a demanding need the adoption of clinical protocols for the care in ICU. Aim: The aim of this review was to explore the nursing care to prevent CVC s infections in ICU. Method and material: The methodology followed included reviews and research studies. The studies were carried out during the period and were drawn from foreign electronic databases (Pubmed, Medline, Cochrane) and Greek (Iatrotek), on the nursing care of CVC, in the ICU to prevent infections. Results: The literature review showed that the right choice of dressings on the point of entry, the antiseptic treatment solution, the time for replacement infusion sets, the flushing of central venous catheter, the hand disinfection and finally the training of nursing staff, are the key points to prevent CVC s infections in ICU. Conclusions: Education and compliance of nurses regarding the instructions of CVC's care, are the gold standard in the prevention of infections. Keywords: International guidelines, CVC s infections in ICU, CVC s nursing care. Corresponding Author: Prevyzi Evangelia, Kosti Palama 154 Piraeus,P.C.: 18648, Mob: , Σελίδα 83

2 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί πολυδύναμο και περίπλοκο χώρο κάθε νοσοκομείου που παρέχει φροντίδα σε βαρέως πάσχοντες σε κρίσιμες καταστάσεις με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. Ειδικότερα, οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις ΜΕΘ καλούνται να αντιμετωπίσουν καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή ασθενών, με εφαρμογή σύνθετων και άμεσων παρεμβάσεων που αφενός βασίζονται στη τήρηση πρωτοκόλλων αφετέρου προϋποθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις λόγω του προηγμένου τεχνικού εξοπλισμού και των αυξημένων απαιτήσεων. 1,2 Η τοποθέτηση ΚΦΚ αποτελεί την επικρατέστερη μέθοδο επιλογής για την ασφαλή πρόσβαση στην κεντρική κυκλοφορία. Επίσης, είναι αναγκαία για την χορήγηση ενδοφλέβιας φαρμακευτικής αγωγής και διαλυμάτων, την παρεντερική σίτιση, το αιμοδυναμικό monitoring, και την προσωρινή καρδιακή βηματοδότηση σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% των νοσηλευομένων ασθενών στη ΜΕΘ. 2-3 Παρότι, υπάρχουν διαφορετικά είδη και τύποι ΚΦΚ, εντούτοις ο συνηθέστερος είναι από πολυουρεθάνη, πολυαιθυλένιο ή σιλικόνη. 1-4 Επίσης, οι ΚΦΚ διακρίνονται σε καθετήρες πολλαπλών αυλών και μονού αυλού. Στη καθημερινή κλινική πρακτική, τοποθετούνται κυρίως ΚΦΚ πολλαπλών αυλών, οι οποίοι μπορεί με να είναι περισσότερο εύχρηστοι κατά την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντα ΜΕΘ ωστόσο σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης. 1-4 Οι συνηθέστερες επιπλοκές που αφορούν τη χρήση των ΚΦΚ είναι η θρόμβωση και οι λοιμώξεις, οι οποίες σχετίζονται με τη τεχνική και τα σημεία τοποθέτησης τους, το χρονικό διάστημα παραμονής τους και τους χειρισμούς των καθετήρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι λοιμώξεις αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας, γεγονός, που καθιστά αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή πρωτοκόλλων για τη σωστή μέθοδο εισαγωγής του καθετήρα καθώς και του τρόπου περιποίησης και διατήρησης τους. 1-4 Κύριος αιτιολογικός παράγοντας των περισσοτέρων λοιμώξεων που σχετίζονται με τους ΚΦΚ είναι η χλωρίδα της επιδερμίδας του σημείου εισόδου του καθετήρα και πιο συγκεκριμένα οι Coagulase-Negative Staphylococci που αποτελεί το κυρίαρχο αερόβιο στέλεχος της επιδερμίδας που ενοχοποιείται για τις λοιμώξεις αυτές. 1-4 Οι λοιμώξεις εμφανίζονται με πολλούς μηχανισμούς και διακρίνονται σε τοπικές και συστηματικές. Οι τοπικές λοιμώξεις παρουσιάζονται με τοπικά σημεία φλεγμονής στο σημείο εισόδου του ΚΦΚ και με αποικισμό του καθετήρα είτε στο άκρο του είτε στο υποδόριο τμήμα του. Οι συστηματικές λοιμώξεις, εμφανίζονται με Φροντίδα κεντρικών φλεβικών καθετήρων στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Σελίδα 84

3 μικροβιαιμία-σήψη σχετιζόμενη με τον ΚΦΚ, με λοιμώξεις από τους ΚΦΚ. Οι πιο συχνές με σηπτική θρομβοφλεβίτιδα (διαπυημένη αιτίες μόλυνσης των ΚΦΚ είναι η χορήγηση φλέβα) και με περιφερικές επιπλοκές όπως διαλύματος μη στείρου μικροβίων, η ενδοκαρδίτιδα, ή περιφερικά αποστήματα. 1-4 αιματογενής διασπορά μικροβίων από άλλες εστίες λοίμωξης, η μόλυνση του σημείου ΣΚΟΠΟΣ εισόδου του ΚΦΚ και η είσοδος μικροβίων και Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η ο αποικισμός της εξωτερικής επιφάνειας του, διερεύνηση της νοσηλευτικής φροντίδας, για είτε κατά την εισαγωγή του είτε αργότερα. 1-5 την πρόληψη των λοιμώξεων των ΚΦΚ, στην Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι, ΜΕΘ. τα βασικά σημεία για την φροντίδα των ΚΦΚ είναι τα επιθέματα σημείου εισόδου, το ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ αντισηπτικό διάλυμα περιποίησης, ο σωστός Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε χρόνος αντικατάστασης των συσκευών περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και έγχυσης, η έκπλυση του κεντρικού φλεβικού ερευνητικών μελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν καθετήρα, η αντισηψία των χεριών και τέλος κατά το χρονικό διάστημα και η εκπαίδευση του νοσηλευτικού αντλήθηκαν από ξένες βάσεις ηλεκτρονικών προσωπικού. 1-5 δεδομένων (Pubmed, Medline, Cochrane) και Αναλυτικότερα, ο τύπος του επιθέματος που ελληνικές (Iatrotek), σχετικά με την χρησιμοποιείται συχνότερα για την κάλυψη νοσηλευτική φροντίδα των ΚΦΚ στην ΜΕΘ του σημείου εισόδου των ΚΦΚ, είναι οι για την πρόληψη των λοιμώξεων. Οι λέξειςκλειδιά αποστειρωμένες γάζες ή διαφανής μεμβράνη που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: διεθνείς πολυουρεθάνης όπως Tegaderm και Opsite ή κατευθυντήριες οδηγίες, κεντρικοί ακόμα καλύτερα η διαφανής μεμβράνη καθετήρες, λοιμώξεις κεντρικών φλεβικών πολυουρεθάνης όπως Opsite iv καθετήρων, μονάδα εντατικής θεραπείας, Οι Webster και συν., 6 τόνισαν, ότι δεν έχει νοσηλευτική φροντίδα κεντρικών φλεβικών ακόμα αποδειχτεί, ποιο από τα επιθέματα καθετήρων. Εξαιρέθηκαν οι μελέτες που σημείου εισόδου του ΚΦΚ είναι το αφορούσαν ΚΦΚ αιμοκάθαρσης, καθώς και καταλληλότερο για χρήση. Συνήθως μελέτες που αφορούσαν ανήλικους ασθενείς. χρησιμοποιείται ό,τι υπάρχει διαθέσιμο ή ό,τι προτιμάει ο νοσηλευτής. Στην κλινική πράξη, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ τα διαφανή επιθέματα είναι περισσότερο Στις Hνωμένες Πολιτείες Aμερικής εύχρηστα διότι επιτρέπουν την επισκόπηση εμφανίζονται κάθε χρόνο περιστατικά του σημείου εισόδου. Σελίδα 85

4 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σύμφωνα όμως, με τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρόληψη των λοιμώξεων, που σχετίζονται με τους ΚΦΚ, τα διαφανή επιθέματα αυξάνουν τον αποικισμό των μικροβίων και τον κίνδυνο λοιμώξεων. 7 Σύμφωνα με τους Oncu και συν., 8 και τον Lelape, 9 τα διαφανή επιθέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση να αφαιρούνται όταν υγρανθούν ή όταν αποκολληθούν. Οι Hansen και συν., 10 συνιστούν πριν και μετά την επαφή με το σημείο εισόδου του ΚΦΚ, την αντισηψία χεριών για τουλάχιστον 15sec και κατόπιν τη τοποθέτηση καθαρών γαντιών. Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά την υγιεινή των χεριών. Από το CDC, συστήνεται, κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο, το επίθεμα να είναι γάζα και μετά να αφαιρείται. Όταν χρησιμοποιηθεί διαφανές επίθεμα θα πρέπει να αλλάζεται κάθε 7 μέρες ενώ αν χρησιμοποιηθεί επίθεμα γάζας θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2 μέρες. 11 Σχετικά με το αντισηπτικό διάλυμα περιποίησης ΚΦΚ, ο Jones, 12 αναφέρει ότι, η χλωρεξιδίνη 2% αποτελεί το επικρατέστερο διάλυμα στο σημείο εισόδου του ΚΦΚ. Για να έχει σωστό αντισηπτικό αποτέλεσμα χρειάζεται περίπου 30sec ώστε να στεγνώσει. Αναφέρει ακόμη τη χρήση οινοπνεύματος 70% και ιωδιούχου ποβιδίνης, η οποία χρειάζεται 2-3min για να στεγνώσει. Οι Darouiche και συν., 13 υποστηρίζουν ότι, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στην αντισηπτική δράση μεταξύ των διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο η χλωρεξιδίνη 2% θεωρείται ότι επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα γιατί δεν επηρεάζεται η δράση της από το αίμα και έχει υπολειπόμενη δράση που φτάνει τις 24 ώρες. Επίσης, ενδείκνυται για τον καθαρισμό του στομίου των αυλών του ΚΦΚ πριν την τοποθέτηση της στρόφιγγας τριπλής κατεύθυνσης (συνδετικο three way), την τοποθέτηση των συσκευών έγχυσης και των πωμάτων. Τονίζεται δε από τον Mc Dollell 14, ότι απαγορεύεται η χρήση αντιβιοτικών αλοιφών στο σημείο εισόδου του καθετήρα γιατί ευνοούν την ανάπτυξη των λοιμώξεων. Οι συσκευές έγχυσης που περιέχουν λίπος, αίμα κ.α., θα πρέπει να αλλάζονται το αργότερο κάθε 24 ώρες ενώ η συσκευή έγχυσης που περιέχει προποφόλη θα πρέπει να αλλάζεται κάθε 6-12 ώρες ή ακόμα καλύτερα κάθε φορά που αλλάζει το φιαλίδιο Η έρευνα των Gillies και συν., 15 έδειξε ότι, η συχνή αντικατάσταση των συσκευών έγχυσης δεν συμβάλει στη μείωση του ποσοστού λοιμώξεων. Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι, δεν υπάρχει λόγος να αλλάζεται η συσκευή έγχυσης νωρίτερα από 96 ώρες αν δεν περιέχει λιπίδια ή προϊόντα αίματος. Η αντικατάσταση των συσκευών νωρίτερα από 96 ώρες, βρέθηκε ότι αφενός δεν μειώνει την πιθανότητα λοιμώξεων αφετέρου αυξάνει το κόστος της νοσηλείας. Φροντίδα κεντρικών φλεβικών καθετήρων στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Σελίδα 86

5 Οι Moureau και συν., 16 επισημαίνουν, ότι η φλεβικού καθετήρα με N/S 0.9%, αφού δεν αντικατάσταση όλων των συσκευών θα έχει παρατηρηθεί διαφορά στο ποσοστό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που γίνεται λοίμωξης ανάμεσα στην έκπλυση του αλλαγή του σημείου τοποθέτησης του ΚΦΚ, κεντρικού φλεβικού καθετήρα με Ν/S 0.9% ανεξάρτητα από το πότε αλλάχτηκαν οι και στην έκπλυση με ηπαρίνη. συσκευές τελευταία φορά. Επίσης, οι ίδιοι Οι Pittet και συν., 19 διερεύνησαν την υγιεινή ερευνητές δεν κατέληξαν σε κάποιο των χεριών, η οποία κατέχει σημαντικό ρόλο συμπέρασμα αναφορικά, με το ποιες στην φροντίδα των ΚΦΚ τόσο κατά την συσκευές είναι καταλληλότερες (απλές εισαγωγή τους όσο και κατά την φροντίδα συσκευές έγχυσης ή συσκευές με φίλτρα) για τους. Η σωστή υγιεινή των χεριών μπορεί να τον έλεγχο των λοιμώξεων και συνέστησαν επιτευχθεί με τη χρήση αλκοολούχου περαιτέρω έρευνα. διαλύματος ή με τη χρήση αντιμικροβιακού Όλοι οι παραπάνω ερευνητές καταλήγουν υγρού σαπουνιού και άφθονου ξεπλύματος με στο συμπέρασμα ότι, είναι σημαντική η νερό. Ο Carratala, 20 αναφέρει ότι, η καταγραφή της ημερομηνίας τοποθέτησης κατάλληλη άσηπτη τεχνική για την στις συσκευές έγχυσης όπως επίσης η περιποίηση του ΚΦΚ, δεν περιλαμβάνει καταγραφή κάθε αντικατάστασης. Επίσης, σε πάντα χρήση αποστειρωμένων γαντιών. Ένα κάθε αλλαγή συσκευής έγχυσης, πρέπει να καθαρό ζευγάρι γάντια μιας χρήσης σε γίνεται πλύση του σημείου εισόδου του αυλού συνδυασμό με το σωστό αντισηπτικό διάλυμα του καθετήρα με χλωρεξιδίνη 2% και περιποίησης του σημείου εισόδου του ΚΦΚ τοποθέτηση καθαρού πώματος στη εξασφαλίζουν τόσο την προστασία του στρόφιγγα τριπλής κατεύθυνσης (συνδετικό- νοσηλευτή όσο και του ασθενή από παθογόνα 3way), εφόσον ο συγκεκριμένος αυλός δεν μικρόβια. ξαναχρησιμοποιηθεί Οι Kumar και συν., 17 αναφέρουν, ότι η κατακάθιση θρόμβων στο εσωτερικό του ΚΦΚ λειτουργεί ως αρχή για αποικισμό του ενδαγγειακού καθετήρα από μικρόβια με συνέπεια την λοίμωξη. Η χρήση της ηπαρίνης για την έκπλυση του ΚΦΚ προλαμβάνει την θρόμβωση αλλά δημιουργεί αιμορραγικές επιπλοκές. Οι Van Rooden και συν., 18 υποστηρίζουν την έκπλυση του κεντρικού Οι Pittet και συν., 19 και ο Carratala, 20 συμφωνούν ότι η αλλαγή γαντιών για την περιποίηση των ΚΦΚ σε συνδυασμό με την σωστή υγιεινή των χεριών από ασθενή σε ασθενή εξασφαλίζει την αποφυγή της οριζόντιας μετάδοσης των παθογόνων μικροβίων και την πρόληψη των λοιμώξεων. Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόληψη των λοιμώξεων από ΚΦΚ στις ΜΕΘ. Οι Ηansen συν., 10 Σελίδα 87

6 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας διερεύνησαν το επίπεδο των γνώσεων 1251 νοσηλευτών σε 32 ΜΕΘ στη Γερμανία, σχετικά με τις λοιμώξεις από ΚΦΚ από τον Απρίλιο 2006 έως τον Μάρτιο Αναλυτικότερα, στους νοσηλευτές δόθηκε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών σχετικά με τα μέτρα πρόληψης των λοιμώξεων σχετιζόμενων με τους ΚΦΚ. Αμέσως μετά, ακολουθούσε παρέμβαση απο το προσωπικό ελέγχου των λοιμώξεων, η οποία περιελάμβανε διαλέξεις για τα μέτρα πρόληψης με παράλληλα εφαρμογή σεναρίου και αφίσες. Επιπλέον, ελέγχονταν οι εργαστηριακές τιμές σχετιζόμενες με τις λοιμώξεις από ΚΦΚ. Μετά την παρέμβαση και κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου που εξελισσόταν η μελέτη, υπήρξε σημαντική μείωση στις λοιμώξεις σχετιζόμενες με τους ΚΦΚ στις ΜΕΘ, που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι Walz και συν., 21 έδειξαν ότι, η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους νοσηλευτές αλλά και στους γιατρούς, συμβάλλει στην πρόληψη των λοιμώξεων, αφού μετά από εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα ποσοστά λοιμώξεων μειώθηκαν κατά 66%. Σύμφωνα με τους Franca και συν., 5 ο ρόλος του νοσηλευτή είναι το κλειδί και για την καλή λειτουργικότητα των ΚΦΚ ενώ οι Warren και συν., 22 συστήνουν την υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης με θέμα την σωστή διαχείριση των ΚΦΚ. Οι Labeau και συν., 23 πραγματοποίησαν πολυεθνική έρευνα σε συνεργασία με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων, όπου συμμετείχαν 3405 ΜΕΘ από 22 Ευρωπαϊκές χώρες, από τον Οκτώβριο 2006 έως και τον Μάρτιο 2007 με σκοπό την αξιολόγηση των γνώσεων των νοσηλευτών ΜΕΘ σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη των λοιμώξεων από ΚΦΚ. Η έρευνα κατέδειξε την αναγκαιότητα βελτίωσης των γνώσεων των νοσηλευτών και συνέστησε να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης με θέμα την σωστή διαχείριση των ΚΦΚ. Η συμμόρφωση των νοσηλευτών με τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες, θεωρείται σημαντική όπως αναφέρουν οι Koutzavekiaris και συν. 24 Τέλος, οι Rickard και συν., 25 και οι Eggimann και συν., 26 πιστεύουν ότι, αλλάζοντας τις συνήθειες της καθημερινής πρακτικής, μειώνεται σε μέγιστο βαθμό το ποσοστό λοιμώξεων από τους ΚΦΚ. Oι Csomos και συν., 27 συνέστησαν ότι, η διαχείριση των ΚΦΚ είναι απαραίτητο να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες με στόχο την πρόληψη των λοιμώξεων και την προαγωγή της υγείας των βαρέως πασχόντων. Ωστόσο, είναι σπουδαίο να τονισθεί ο σημαντικός ρόλος της φροντίδας βασισμένης στις "ανάγκες", η οποία δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή και αξιολόγηση μετρήσιμων κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων Φροντίδα κεντρικών φλεβικών καθετήρων στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Σελίδα 88

7 αλλά αντιθέτως αφορά τη βελτίωση της 5. Frasca D, Dahyot-Fizelier C, Mimoz O. κλινικής εικόνας, την ανακούφιση των Prevention of central venous cathetersrelated συμπτωμάτων και την παροχή στήριξης. 28 infection in ICU. Crit Care 2010;14(2):212. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6. Webster J, Gillies D, O Riordan E, Sherriff Δεδομένου ότι, οι ΚΦΚ σχετίζονται με αύξηση KL, Rickard CM. Different dressings used της νοσηρότητας και της θνητότητας, με to protect the central venous catheter site αύξηση του χρόνου και του κόστους with the aim of reducing the chance of νοσηλείας και με αύξηση της απασχόλησης developing a catheter-related infection. του νοσηλευτικού προσωπικού στις ΜΕΘ, η Cochrane Database Syst Rev 2011; σωστή φροντίδα τους συμβάλλει σημαντικά 11:CD στην μείωση των λοιμώξεων. 7. Center for Disease Control and Τα μέτρα πρόληψης αφορούν τα επιθέματα, Prevention. Guideline for Prevention of το αντισηπτικό διάλυμα, τις συσκευές Intravascular Device-Related Infections. έγχυσης, το διάλυμα έκπλυσης, την υγιεινή Διαδικτυακή σελίδα: των χεριών, την χρήση άσηπτης τεχνικής στην διαχείρισή τους και τέλος την Ημερομηνία Πρόσβασης : 2/12/2014. εκπαίδευση των νοσηλευτών των ΜΕΘ. 8. Oncu S, Ozsut H, Yildirim A, Ay P, Cakar N, Eraksoy H, et al. Central venous catheters ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ infections, risk factors and the effect of 1. Μπαλτόπουλος Γ. Εντατική Θεραπεία και glycopeptide antibiotics. Ann Clin Επείγουσα Ιατρική:Κατευθυντήριες Microbiol Antimicrob 2003; 27: 2(3). Οδηγίες. Εκδ., Πασχαλίδης, Αθήνα, Lelape A. Prevention of nosocomial 2. Ρούσσος Χ. Εντατική Θεραπεία. Εκδ., infections in ICU. What is really effective? Πασχαλίδης, Αθήνα, Med Arh 2003; 57(4 Suppl 1): Depledqe J, Gracie F. Providing IV therapy 10. Hansen S, Schwab F, Behnke M, Geffers C, education to community nurses. Br J Gastmeier P. Compliance with national Community Nurs 2006; 11(10): guidelines for the prevention of central 4. Patterson JE, Malani PN, Maragakis LL. venous catheter-associated-infections in Infection control in the intensive care German Intensive Care Unit. Dtsch Med unit: Progress and challenges in system Wochenschr 2013;138(34-35):1706- and accountability. Critical Care Medicine ; 38: S363-S372 Σελίδα 89

8 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας 11. CDC, Guidelines for the prevention of Intravascular Catheters-related infection, Jones CA. Central venous catheter infection in adults in acute hospital settings. Br J Nurs 2006;15(7):362, Darouiche RO, Wall MJ, Itari KM, Otterson MF, Webb LA, Carrick MM, et al. Chlorhexidine Alcohol versus Povidone Iodine for Surgical-Site Antisepsis. N Engl J Med 2010; 362(1): McDonnell G.E, Antisepsis Disinfection, and Sterilization: Types, Action, and Resistant. Shock, Injury, Inflammation and Sepsis: Laboratory and Clinical Approaches 2007;28(3): Gillies D, O Riordan L, Wallen M, Morrison LE, Rankin K, Naqy S. Optimal timing for intravenous administration set replacement. Cochrane Database Syst Rev 2005; 19(4):CD Moureau N, Lamperti M, Kelly LJ, Dawson R, Elbarbory M, Van Boxtel AJ, et al. Evidence-based consensus on the insertion of central venous access devices: definitions of minimal requirements for training. Br J Anaesth 2013; 110(3): Kumar M, Vandermeer B, Bassler D, Mansoor N. Low-dose heparin for prolonging the patency of peripheral intravenous catheter in adults a systematic review and metanalysis. Inter J Med 2014; 2(1): Van Rooden CJ, Tesselaar MET, Osanto S, Rosendaal FR, Huisman MV. Deep vein thrombosis associated with central venous catheters a review. J Thromb Haemost 2005;3(11): Pittet D, Hugonnet S, Harbath S. Effectiveness of a hospital-wide programmed to improve compliance with hand hygiene. Lancet 2000; 14(356): Carratala J. Role of antibiotic prophylaxis for the prevention of intravascular catheter-related infection. Clin Micr and Inf J 2001; 7(4): Walz MJ, Memtsoudis SG, Heard SO. Prevention of Central Venous Catheter Bloodstream Infections. Intensive Care Med J 2010; 25: Warren DK, Zack JE, Mayfield JL, Chen A, Prentice D, Fraser VJ, et al. The Effect of an Education Program on the Incidence of Central Venous Catheter-Associated Bloodstream Infection in a Medical ICU. Chest 2004;126: Labeau SO, Vandijck MS, Rello J, Adam S, Rosa A, Wenisch C, et al. Centers for Disease Control and Prevention guidelines for preventing central venous catheter-related infection: Results of a knowledge test among 3405 European intensive care nurses. Crit Care Med 2009; 37(1): Koutzavekiaris I, Vouloumanou EK, Gourni M, Rafailidis PI, Michalopoulos A, Φροντίδα κεντρικών φλεβικών καθετήρων στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Σελίδα 90

9 Falagas ME. Knowledge and practices regarding prevention of infections associated with central venous catheters: a survey of intensive care unit medical and nursing staff. Am J Infect 2011; 39(7): Rickard CM, Courtney M, Webster J. Central venous catheters: a survey of ICU practices. J Adv Nurs 2004;48(3): Eggimann P, Harbarth S, Constantin MN, Troveneau S, Chevrolet JC, Pillet D. Impact of a prevention strategy targeted at vascular-access care on incidence of infections acquired in intensive care. Lancet 2000; 27(355): Csomόs A, Orban E, Konczne Reti R, Vass E, Darvas K. Intensive care nurse s knowledge about the evidence-based guidelines of preventing central venous catheter related infection. Orv Hetit 2008;149(20): Πολυκανδριώτη Μ, Κουτελέκος Ι. Ανάγκες ασθενών. Περιεγχειρητική Νοσηλευτική 2013;2(2): Σελίδα 91

Πρόληψη Λοιμώξεων Ενδοαγγειακών Καθετήρων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Πρόληψη Λοιμώξεων Ενδοαγγειακών Καθετήρων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 1 Πρόληψη Λοιμώξεων Ενδοαγγειακών Καθετήρων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Μαρία Φωκά, BSc (Hons) in Nursing Studies, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Μονάδα Εντατικής Θεραπεία, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015) _ΕΡΕΥΝΑ_ Διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών Σταφυλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2015) _ΕΡΕΥΝΑ_ Αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης σχετικά με το πρωτόκολλο για την πρόληψη της πνευμονίας συνδεόμενης με τον αναπνευστήρα Ρεβενιώτη

Διαβάστε περισσότερα

τικές διαστάσεις στη χώρα µας, όπως και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Αυτό οφείλεται στην κακή χρήση των αντιβιοτικών, που έγινε τις τελευταίες

τικές διαστάσεις στη χώρα µας, όπως και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Αυτό οφείλεται στην κακή χρήση των αντιβιοτικών, που έγινε τις τελευταίες Ιωάννης "#$%%&'(")*+,-! Παύλος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ Ο επεµβατικός µηχανικός αερισµός µέσω της διασωλήνωσης της τραχείας, σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης της πιο συχνής νοσοκοµειακής λοίµωξης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία (Fistula): Νοσηλευτική φροντίδα βασισμένη σε ενδείξεις

Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία (Fistula): Νοσηλευτική φροντίδα βασισμένη σε ενδείξεις _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία (Fistula): Νοσηλευτική φροντίδα βασισμένη σε ενδείξεις Πρεβύζη Ευαγγελία Νοσηλεύτρια, ΜSc(c), Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γ.Ν.Π. Τζάνειο, Παθολογική Νοσηλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (CLEO) ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2013),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Ευφροσύνη Λεβιδιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των Νοσηλευτών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των Νοσηλευτών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των Νοσηλευτών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σχετικά με την πρόληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή λοίμωξη Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις συμβάλλουν:

Νοσοκομειακή λοίμωξη Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις συμβάλλουν: Νοσοκομειακή λοίμωξη ορίζεται η λοίμωξη που οφείλεται στην επίδραση λοιμογόνου παράγοντα, ο οποίος δεν ήταν παρόν στον οργανισμό του ασθενούς κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο ή δε βρισκόταν στη φάση της

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρόληψη Λοιμώξεων σχετιζόμενων με Eνδαγγειακούς Kαθετήρες (Νοσηλευτής, Ms, ΣΝΕΛ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο) Το παρόν αποτελεί μετάφραση των ανανεωμένων κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 468

www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 468 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 468 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 4 th Issue, October December 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια από ραβδομυόλυση μετά από χρήση ηρωίνης. Νοσηλευτική προσέγγιση

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια από ραβδομυόλυση μετά από χρήση ηρωίνης. Νοσηλευτική προσέγγιση _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Οξεία νεφρική ανεπάρκεια από ραβδομυόλυση μετά από χρήση ηρωίνης. Νοσηλευτική προσέγγιση Πρεβύζη Η. Ευαγγελία 2 Νοσηλεύτρια TE, Μsc(c), Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, ΓΝΠ «Τζάνειο», Παθολογική Νοσηλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 1 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Ιατρονοσηλευτικών Πράξεων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Κόστος Ιατρονοσηλευτικών Πράξεων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Κόστος Ιατρονοσηλευτικών Πράξεων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ίντας Γεώργιος Νοσηλευτής Π.Ε., MSc, Υποψήφιος διδάκτωρ πανεπιστηµίου Αθηνών. Πιτσόλη Μαρία Νοσηλεύτρια Π.Ε. Μυριανθεύς Παύλος Επίκουρος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων. Νοσηλευτική Υπηρεσία ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Εγχειρίδιο Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων. Νοσηλευτική Υπηρεσία ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1 η Υ.ΠΕ Αττικής «ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Εγχειρίδιο Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων Νοσηλευτική Υπηρεσία ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Αθήνα 2015 «Η

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 293 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το πλύσιμο των Χεριών στην Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Το πλύσιμο των Χεριών στην Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Το πλύσιμο των Χεριών στην Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 43 Ανασκόπηση Το πλύσιμο των Χεριών στην Πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Αρετή Τσαλογλίδου 1 Κωνσταντίνος Κουκουρίκος 2 Χρήστος Ηλιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις σε ασθενείς με ουροκαθετήρα Παθογένεση πρόληψη

Ουρολοιμώξεις σε ασθενείς με ουροκαθετήρα Παθογένεση πρόληψη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(6):741-750 Ουρολοιμώξεις σε ασθενείς με ουροκαθετήρα Παθογένεση πρόληψη Ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ PERIOPERATIVE NURSING (2014), VOLUME 3, ISSUE 3 ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Παναγιώτης Ισχακής Φοιτητής Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας Περίληψη Η στεφανιαία νόσος αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασηψία-αντισηψία στην περιοχική αναισθησία. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος. Εισαγωγή

Ασηψία-αντισηψία στην περιοχική αναισθησία. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος. Εισαγωγή Ασηψία-αντισηψία στην περιοχική αναισθησία Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος Εισαγωγή Οι λοιμώδεις επιπλοκές μπορεί να συμβούν με οποιαδήποτε τεχνική περιοχικής αναισθησίας. Ωστόσο, οι επιπλοκές που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. KNOWLEDGE OF PULSE OXIMETRY AMONG MEDICAL AND NURSING STAFF

ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. KNOWLEDGE OF PULSE OXIMETRY AMONG MEDICAL AND NURSING STAFF ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Κουτσούκη Σωτηρία 1, Κοσμίδης Δημήτριος 1 1. Νοσηλευτές, μεταπτυχιακοί φοιτητές ΕΚΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η παλμική οξυμετρία είναι μια ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ _ΕΡΕΥΝΑ_ Σύγκριση των απόψεων ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού για την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε χειρουργικά τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικό προσωπικό και χειρονακτική μετακίνηση

Νοσηλευτικό προσωπικό και χειρονακτική μετακίνηση Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Νοσηλευτικό προσωπικό και χειρονακτική μετακίνηση Αντωνίου K. 1, Βασιλοπούλου Γ. 2 1. ΤΕ, MSc, Νοσηλεύτρια, Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ασφάλεια του νοσοκομειακού ασθενούς (The

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος Μάιος 2009

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος Μάιος 2009 Copyright 2009 www.vima asklipiou.gr Σελίδα 93 Copyright 2009 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δοκιμασία Κοπώσεως Πρωτόκολλο Bruce Η ηλεκτροκαρδιογραφική (ΗΚΓ) δοκιμασία κοπώσεως αποτελεί την πιο απλή και αναίμακτη διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 149 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του αποικισμού με πολυανθεκτικά παθογόνα μικρόβια στη μονάδα εντατικής θεραπείας

O ρόλος του αποικισμού με πολυανθεκτικά παθογόνα μικρόβια στη μονάδα εντατικής θεραπείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW O ρόλος του αποικισμού με πολυανθεκτικά παθογόνα μικρόβια στη μονάδα εντατικής θεραπείας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Δήμητρα Μπαλάσκα 1, Ζωή Μπιτσώρη 2 1. ΠΕ,MSc,Διοικητικός 1 η ΥΠΕ 2. 2. ΤΕ Νοσηλεύτρια, Μs(c), ΜΕΘ, Γ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 13, Τεύχος 3 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014) _ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Εκτίμηση των μεταβολών της Ενδοκράνιας Πίεσης (ΕΠ) μετά την εφαρμογή θεραπευτικών μέτρων για την Ενδοκράνια

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και παρακίνηση: Σημαντικές έννοιες στην νοσηλευτική

Ηγεσία και παρακίνηση: Σημαντικές έννοιες στην νοσηλευτική ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ηγεσία και παρακίνηση: Σημαντικές έννοιες στην νοσηλευτική Πρεβύζη Ευαγγελία 1, Κόλλια Θωμαή 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc(c), ΜΤΝ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Παθολογική Νοσηλευτική

Διαβάστε περισσότερα