ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ"

Transcript

1 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

2 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία παρέχουν θεραπευτικές επιλογές που δεν θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι παλαιότεροι γιατροί. Ο άρρωστος όμως στα σύγχρονα νοσοκομεία είναι πάντοτε εκτεθειμένος και τρωτός στις νοσοκομειακές λοιμώξεις, οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό είναι «ιατρογενείς ιατρογενείς» και ως εκ τούτου είναι δυνατόν να προληφθούν.

3 Ο ενδαγγειακός καθετήρας αυτό το δυνητικά θανατηφόρο εργαλείο, είναι αναντικατάστατος στα σύγχρονα νοσοκομεία. Η μη ορθή όμως χρήση του είναι επικίνδυνη. Πάνω από 40% των νοσοκομειακών βακτηριδιαιμιών σχετίζονται με ενδαγγειακό καθετήρα σε κεντρική φλέβα (ΚΚΦ ΚΚΦ) ενώ το 20-40% είναι προλήψιμες. Παρά δε την ύπαρξη νέων ισχυρών αντιβιοτικών η θνητότητα από λοιμώξεις και βακτηριδιαιμίες σχετιζόμενες με ενδαγγειακό καθετήρα (ΛΕΚ & ΒΕΚ ) προσεγγίζει το25%.

4 Συχνά η χρήση των ενδαγγειακών καθετήρων συνοδεύεται από λοιμώξεις τοπικές ( σηπτική θρομβοφλεβίτιδα) συστηματικές (ενδοκαρδίτιδα ενδοκαρδίτιδα, σηψαιμία ) και από αιματογενή διασπορά ( οστεομυελίτιδα, αρθρίτιδα ).

5 Η χρήση των ενδαγγειακών καθετήρων συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα (10-20%), παράταση της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας (Μ.Ο.. 7 ημέρες) και αυξημένο κόστος που υπερβαίνει $6000 (1998) ανά εισαγωγή αρρώστου στο νοσοκομείο.

6 ΟΡΙΣΜΟΙ 1.Αποικισμός καθετήρα:ανάπτυξη ανάπτυξη >15αποικιών στο εγγύς η άπω άκρο του καθετήρα χωρίς συνοδά συμπτώματα. 2.Λοίμωξη στη θέση εισόδου του καθετήρα: ερυθρότητα ευαισθησία σκληρία ή εκροή πύου στο δέρμα και σε έκταση 2 εκ. από το σημείο εισόδου του καθετήρα.

7 3.Λοίμωξη θυλάκου: ερυθρότητα και νέκρωση του δέρματος που επικαλύπτει το θύλακο εμφυτευμένης ενδαγγειακής συσκευής ή παρουσία πυώδους συλλογής στον υποδόριο θύλακο που περιέχει τη δεξαμενή (ρεζερβουάρ ρεζερβουάρ) της συσκευής. 4.Λοίμωξη της σύραγγας (tunnel) :ερυθρότητα ευαισθησία, σκληρία στους υπερκείμενους του καθετήρα ιστούς και σε απόσταση > 2 εκ. από το σημείο εισόδου του καθετήρα

8 5. Βακτηριδιαιμία σχετιζόμενη με τον ενδαγγειακό καθετήρα ( ΒΕΚ ) : απομόνωση του ίδιου μικροοργανισμού στο τμήμα του καθετήρα και το αίμα, σε άρρωστο με κλινικά συμπτώματα ΛΕΚ και απουσία άλλης εστίας λοίμωξης. 6. Βακτηριδιαιμία σχετιζόμενη με το ενδοφλέβιο διάλυμα ( ΒΕΔ ) : ο ίδιος μικροοργανισμός στο διάλυμα και το αίμα χωρίς να υπάρχει άλλη εστία λοίμωξης.

9 7. Λοιμώξεις σχετιζόμενες με μακρά παραμονή του καθετήρα στο αγγείο : ανάπτυξη >15 αποικιών στο τμήμα του καθετήρα και ΒΕΚ: όταν υπάρχει ανάπτυξη 10πλασίου και άνω αριθμού αποικιών σε δείγμα αίματος από τον αυλό του καθετήρα σε σχέση με το δείγμα από περιφερική φλέβα

10 ΕΠΙΔΗΜΙΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Περισσότεροι από 5 εκατομ. Καθετήρες κεντρικής φλέβας(κκφ ΚΚΦ) και άνω των 20 εκατομ. Περιφερικής φλέβας(κπφ ΚΠΦ) τοποθετούνται ετησίως (ΗΠΑ ΗΠΑ) σε νοσοκομειακούς αρρώστους. Με συντηρητικές εκτιμήσεις συχνότητας βακτηριδιαιμίας 4% (για( ΚΚΦ), υπολογίζονται βακτηριδιαιμίας ετησίως. ΒΕΚ στις ΜΕΘ από ΚΚΦ > ΚΠΦ

11 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΒΕΚ &ΛΕΚ Η εμπειρία του προσωπικού που τοποθετεί τον καθετήρα Η διάρκεια παραμονής του Το χορηγούμενο διάλυμα Η συχνότητα αλλαγής επίδεσης Η πλημμελής αντισηψία του δέρματος Παράγοντες του ξενιστή Η τοποθέτηση του καθετήρα στο ΤΕΠ.

12 ΕΙΔΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ Οι καθετήρες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, αναλόγως του χρόνου παραμονής τους στο αγγείο: Καθετήρες βραχείας διαρκείας & Καθετήρες μακράς διαρκείας (μόνιμοι μόνιμοι) που τοποθετούνται με χειρουργική επέμβαση.

13 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Καθετήρες περιφερικής φλέβας (ΚΠΦ ΚΠΦ) Φλεβικοί καθετήρες της μέσης γραμμής(φκμγ ΦΚΜΓ) Καθετήρες κεντρικής φλέβας (ΚΚΦ ΚΚΦ) Περιφερικώς τοποθετούμενοι καθετήρες κεντρικής φλέβας Καθετήρες περιφερικής αρτηρίας Καθετήρες κεντρικής αρτηρίας (Swanz Ganz, σφαγιτίδων, υποκλειδίου). Συστήματα παρακολούθησης πιέσεως.

14 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Καθετήρες κεντρικής φλέβας με σήραγγα (tunnel) :Hickman, Broviac, κτλ για χημειοθεραπεία, αιμοκάθαρση, έγχυση στο σπίτι. Ολικώς εμφυτευμένες ενδαγγειακές συσκευές (ΟΕΕΣ ΟΕΕΣ), εμφύτευση κάτω από το δέρμα, καλλίτερη αισθητική για τον άρρωστο, όχι συχνή αλλαγή, μικρότερη συχνότητα ΒΕΚ.

15 ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ Σταφυλόκκοκοι πηκτάση αρνητικοί (επιδερμικός σταφυλόκκοκος), Σταφυλόκκοκοι χρυσίζοντες. Εντερόκκοκοι, μύκητες (κυρίως στελέχη της candida) και Gram αρνητικοί βάκιλοι είναι οι συχνότερα ανευρισκόμενοι μικροοργανισμοί.

16 ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ Ο μικροβιακός αποικισμός του καθετήρα και η σχετιζόμενη με τον καθετήρα βακτηριδιαιμία και λοίμωξη οφείλονται στην αλληλεπίδραση τεσσάρων παραγόντων 1. Μικροβιακοί παράγοντες 2.Παράγοντες του ξενιστή 3.Υλικό κατασκευής και είδος καθετήρα 4.Ιατρογενείς παράγοντες

17 ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1. Οι ημιποσοτικές Καλλιέργειες (ΗΠΚ ΗΠΚ) ) & οι ποσοτικές καλλιέργειες (ΠΚ ΠΚ). 2. Νεώτερη ορολογική μέθοδος (ELISA) 3. Διαφορετικός χρόνος θετικοποιήσεως ΔΧΘ 4. Η διενέργεια Gram χρώσης.

18 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αυστηρή άσηπτη τεχνική κατά την τοποθέτηση του καθετήρα καθώς & πλύσιμο των χεριών Περιοχή τοποθέτησης του καθετήρα Υλικό κατασκευής του καθετήρα Προληπτικά μέτρα στην τοποθέτηση του καθετήρα Αλλαγή του καθετήρα της συσκευής χορήγησης και των χορηγουμένων διαλυμάτων Φροντίδα της περιοχής εισόδου του καθετήρα Αντιμικροβιακές αλοιφές, επίδεση καθετήρα, φίλτρα, επαργυρωμένη προσθήκη, εμποτισμένοι καθετήρες με αντιβιοτικά ή αντισηπτικά, ομάδα ενδοφλέβιας θεραπείας, προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών, έκπλυση με διαλύματα ηπαρίνης και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

19 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΙΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 1. Αντικατοπτρίζει η θετική αιμοκαλλιέργεια επιμόλυνση αληθή βακτηριδιαιμία ή μυκηταιμία; 2. Ποια είναι η πηγή της βακτηριδιαιμίας; 3. Πρέπει να αφαιρεθεί ο καθετήρας 4. Ποια είναι η αντιμικροβιακή θεραπεία εκλογής;

20 Ο σημαντικότερος παράγων κινδύνου είναι ο τρόπος εισαγωγής του καθετήρα. Η μη άσηπτη εισαγωγή του καθετήρα συνδυάζεται με αυξημένη συχνότητα λοίμωξης. Η λοίμωξη ευνοείται σημαντικά όταν υπάρχει μόλυνση του δέρματος στην περιοχή εισόδου του καθετήρα. Η απειρία του γιατρού και οι πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες που προηγούνται και η χρήση καθετήρα πολλών αυλών προδιαθέτουν σε υψηλό κίνδυνο λοιμώξεων.

21 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρόληψη Λοιμώξεων σχετιζόμενων με Eνδαγγειακούς Kαθετήρες (Νοσηλευτής, Ms, ΣΝΕΛ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο) Το παρόν αποτελεί μετάφραση των ανανεωμένων κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιδημιολογία, αιτιολογία και παθοφυσιολογία

1. Επιδημιολογία, αιτιολογία και παθοφυσιολογία There are no translations available. Πώς να αντιμετωπίσουμε (διαχειριστούμε) τις μοναδικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις Χρήστος Περ. Τσάκωνας Παθολόγος Εισαγωγή Όπως και τα παιδιά δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγχειρητικές Επιπλοκές Γενικής Χειρουργικής. Ενδοκοιλιακές Επιπλοκές.

Μετεγχειρητικές Επιπλοκές Γενικής Χειρουργικής. Ενδοκοιλιακές Επιπλοκές. Μετεγχειρητικές Επιπλοκές Γενικής Χειρουργικής. Ενδοκοιλιακές Επιπλοκές. Παπασταματίου Μιλτιάδης 1, Πάσχος Νικόλαος 2, Νικολόπουλος Δημήτρης 3 1: Διευθυντής Β Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΝΙ Κωσταντοπούλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος

Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Η ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)(CAP) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΝΕΟΣ Παθολόγος Πνευμονία είναι η φλεγμονή του πνευμονικού παρεγχύματος, οφείλεται κυρίως σε λοιμώξεις από βακτήρια, ιούς, μύκητες ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171 Εγκαυματική Ν όσος, ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ Επιδημιολογία Παρά τη σημαντική πρόοδο στην πρόληψη και αντιμετώπιση, τα εγκαύματα αποτελούν τον βαρύτερο τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου

Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Αντικατάσταση (Αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Ορθοπαιδική χειρουργική Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Diagnosis and treatment of peri-implantitis

Diagnosis and treatment of peri-implantitis Diagnosis and treatment of peri-implantitis I. Karoussis 1, S. Kotsovilis 2, A. Felutzis 3, J. Fourmousis 4 Peri-implantitis may be defined as inflammatory process affecting both soft and hard peri-implant

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Βαγγελογιάννη Α. Κατεργιαννάκη Αναπληρωτή Καθηγητή

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Βαγγελογιάννη Α. Κατεργιαννάκη Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Βαγγελογιάννη Α. Κατεργιαννάκη Αναπληρωτή Καθηγητή Οι περισσότεροι άρρωστοι με αιμορραγία από τον γαστρεντερικό σωλήνα, αναφέρουν αποβολή αίματος από το στόμα ή το ορθό. Η αποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 μετάγγιση αποτελεί συνήθως ασφαλή θεραπευτική μέθοδο, και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μηδενικό κίνδυνο, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τµήµα Νοσηλευτικής (Σ.Ε.Υ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων Υπό την εποπτεία της καθηγήτριας τεχνικών εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Όσο ο αριθμός και η τοξικότητα των βακτηριδίων αυξάνονται στην περιοχή του χειρουργικού τραύματος, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ» ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Επιτροπή Πρόεδρος : Γρηγόρης Θ. Γεροτζιάφας Μέλη : Κώστας Βέμμος, Αλεξανδρος Τσελέπης Εισαγωγικό σημείωμα Τα θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Οι κίνδυνοι στο εργαστήριο Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στα κλινικά εργαστήρια απειλείται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα