ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011-2012"

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ταυτόχρονη αποµάκρυνση Cr (VI) και οργανικών ρύπων από υδατικά διαλύµατα µε φωτοκαταλυτική επεξεργασία. 2. Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθοδολογίας προσδιορισµού παρασιτοκτόνων στο έδαφος µε τεχνικές υγρής-στερεής εκχύλισης και αέριας χρωµατογραφίας. 3. Αποµάκρυνση χρωστικών από υδατικά διαλύµατα µε προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα από ανακυκλωµένα ελαστικά Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γενοτοξική και αντιγενοτοξική δράση επιλεγµένων φυσικών φυτικών εκχυλισµάτων 2. Ανάπτυξη της τεχνικής των µικροπυρήνων σε επιθηλιακά κύτταρα της στοµατικής κοιλότητας (Buccal micronucleus cytome assay) 3. Περιβαλλοντικές και γενοτοξικές επιπτώσεις νανουλικών άνθρακα (σε συνεργασία µε τον κ. Ι. εληγιαννάκη) ΒΛΑΣΤΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

3 Προτεινόµενα Θέµατα Πτυχιακών εργασιών Θέµα Σύγκριση των αυξητικών τάσεων των ειδών Pinus halepensis (χαλέπιος πεύκη) και Pinus pinea (κουκουναριά) σε σχέση µε τη µεταβολή των κλιµατικών συνθηκών στην περιοχή της Στροφιλιάς (Ν. Αχαΐας) Σύγκριση των αυξητικών τάσεων των ειδών Ulmus minor (πεδινή φτελιά) και Fraxinus angustifolia (νερόφραξος) σε σχέση µε τη µεταβολή των κλιµατικών συνθηκών στην περιοχή Λεσσινίου (Ν. Αιτωλοακαρνανίας) Οι επιπτώσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων στη δοµή και τη σύνθεση της βιοκοινότητας στα τροπικά νησιά Krakatau - Ανασκόπηση Χρονική διάρκεια 8-9 µήνες 8-9 µήνες 6 µήνες Επιβλέπων (-οντες) Π. ηµόπουλος &. Σαρρής Π. ηµόπουλος,. Σαρρής & Μ. Πανίτσα Π. ηµόπουλος & Α. Καλλιµάνης (βιβλιογραφική)

4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ερμηνεία της κατανομής των θειϊκών αλάτων, στο νερό της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού. 2. Υπολογισμός της τροφικής κατάστασης του Αμβρακικού κόλπου με τη βοήθεια χημικών αναλύσεων ολικού αζώτου και φωσφόρου. 3. Προσρόφηση Φωσφόρου από Φυσικά υλικά για την αποκατάσταση των ελληνικών λιμνών από το πρόβλημα του ευτροφισμού. Ζαχαρίας Ι.

5 ΘΕΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2011) 1. Η ερηµοποίηση των εδαφών στην Μεσόγειο και στην Ελλάδα 2. ιάβρωση εδαφών-επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και γονιµότητα 3. Μεθοδολογίες ανάλυσης εδάφους, φυτικών ιστών και ιλύος (Μονάδων επεξεργασίας αστικών λυµάτων) 4. ιαχρονική εξέλιξη των χρήσεων γής στις παραποτάµιες εκτάσεις του Αχελώου. 5. Η Λειψυδρία και η αντιµετωπισή της στην Κύπρο Ιωάννης Κ.Καλαβρουζιώτης

6 Θέµατα ιπλωµατικών - Οι µεταβολές στην ποικιλότητα των κοινών οικογενειών ή γενών προβλέπουν τη µεταβολή του αριθµού ειδών; - Μπορούµε να προβλέψουµε τον αριθµό των ειδών από τον πλούτο των κοινών οικογενειών ή κοινών γενών; - Μπορούµε να προβλέψουµε τον αριθµό των ειδών από τον αριθµό ειδών των κοινών οικογενειών ή κοινών γενών; Καλλιµάνης Αθ.

7 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θέµα Αριθµός φοιτητών 1. Βιολογική επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείου 1 2. Βιολογική αναγωγή Cr(VI) σε πόσιµο νερό 1 3. Βιολογική αναγωγή Cr(VI) σε υγρά απόβλητα 1 4. Αποµάκρυνση As από το πόσιµο νερό 1 5. Υδρογονοτροφική απονιτροποίηση πόσιµου νερού 1 6. Επεξεργασία αποβλήτων τυροκοµείου 1 7. Παραγωγή βιοντίζελ 1 Βαγενάς ηµήτρης

8 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ) Χωρική και χρονική κατανοµή των χαιτογνάθων στον Αµβρακικό κόλπο ( Εργασία: εργαστηριακές αναλύσεις δειγµάτων ζωοπλαγκτού Άτοµα: 1 ) 2) Εποχιακή διακύµανση και κατανοµή των προνυµφών των δεκαπόδων στον Αµβρακικό κόλπο ( Εργασία: εργαστηριακές αναλύσεις δειγµάτων ζωοπλαγκτού Άτοµα: 1 ) 3) Ηµερονύκτια κατακόρυφη µετανάστευση (ΗΚΜ) και διατροφή των κλαδοκεραιωτών στη λίµνη Τριχωνίδα ( Εργασία: εργαστηριακές αναλύσεις δειγµάτων ζωοπλαγκτού Άτοµα: 1-2 ) 4) Η επίδραση του σεληνιακού κύκλου στην ΗΚΜ του ζωοπλαγκτού ( Εργασία: νυκτερινές δειγµατοληψίες ζωοπλαγκτού το καλοκαίρι στη Λ. Τριχωνίδα, εργαστηριακές αναλύσεις αυτών των δειγµάτων ζωοπλαγκτού Άτοµα: 1-2 ) 5) Οι «άγνωστες» λίµνες της Ελλάδας ( Εργασία: βιβλιογραφική αναζήτηση στοιχείων Άτοµα: 1 ) Γ. Κεχαγιάς

9 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μαθηματική προσομοίωση τεχνητών υγροτόπων (μαζί με Χ. Ακράτο) 2. Μελέτη για την δημιουργία οχήματος μηδενικών ρύπων (3 θέσεις) 3. Λειτουργία και προσομοίωση υβριδικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (3 θέσεις) 4. Προσομοίωση λειτουργίας Κυψέλης Καυσίμου Φ.ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

10 Θέµατα ιπλωµατικών Εργασιών Ακαδηµαϊκό Έτος Χαρτογράφηση των καµένων εκτάσεων της περιφέρειας? αξιοποιώντας το ιστορικό αρχείο δορυφορικών εικόνων LANDSAT της USGS 2. ορυφορικός άτλαντας της Ελλάδας: Μια πιλοτική εφαρµογή στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας (ή?) 3. Ζώνες επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών σε πολλαπλές χωροχρονικές και θεµατικές κλίµακες Νίκος Κούτσιας

11 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Λέκτορας Χρήστος Ακράτος 1. Επεξεργασία υγρών αποβλήτων µε χρώµιο µε τη χρήση πιλοτικών µονάδων τεχνητών υγροβιοτόπων Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη της αποµάκρυνσης των ρύπων στο ήδη επεξεργασµένο από βιολογικό φίλτρο υγρό απόβλητο µε χρώµιο µε την χρήση Πιλοτικής Κλίµακας Τεχνητών Υγροβιότοπών Οριζόντιας Υπόγειας Ροής. 2. Επεξεργασία γαλακτοκοµικών υγρών αποβλήτων µε τη χρήση πιλοτικών µονάδων τεχνητών υγροβιοτόπων Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη της αποµάκρυνσης των ρύπων στο ήδη επεξεργασµένο από βιολογικό φίλτρο υγρό απόβλητο γαλακτοκοµικής µονάδας µε την χρήση Πιλοτικής Κλίµακας Τεχνητών Υγροβιότοπών Οριζόντιας Υπόγειας Ροής. 3. Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου µε τη χρήση τεχνητού υγροβιοτόπου πλήρους κλίµακας Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη της αποµάκρυνσης των ρύπων στο ήδη επεξεργασµένο από βιολογικό φίλτρο υγρό απόβλητο ελαιοτριβείου µε την χρήση Πλήρους Κλίµακας Τεχνητού Υγροβιότοπου Επιφανειακής Ροής. 4. Μέτρηση εξατµισοδιαπνοής σε τεχνητούς υγροβιοτόπους οριζόντιας υπόγειας ροής Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη της εξατµισοδιαπνοής µε την χρήση Πιλοτικής Κλίµακας Τεχνητού Υγροβιότοπου Οριζόντιας Υπόγειας Ροής. 5. Μοντελοποίηση λειτουργίας τεχνητών υγροβιοτόπων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων αλγορίθµων και του απαραίτητου λογισµικού για την µοντελοποίηση λειτουργίας τεχνητών υγροβιοτόπων.

12 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ηλιακός δροσισµός κτιρίων µε ενσωµάτωση υλικών αλλαγής φάσης 2. Βιώσιµα υλικά κτιρίων µε ελαχιστοποιηµένη ενσωµατωµένη ενέργεια 3. Επίδραση περιβαλλοντικών συνθηκών στη λειτουργία φωτοβολταϊκών κυττάρων 4. Ανακύκλωση φωτοβολταϊκών κυττάρων 5. Αξιοποίηση παράκτιου αιολικού δυναµικού. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

13 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φυτεµένα δώµατα : Θεωρητική προσέγγιση και εφαρµογές 2. Μελέτη ποιότητας αέρα εσωτερικού περιβάλλοντος. Θεωρητική µελέτη και εφαρµογή σε σχολικά κτίρια 3. Μελέτη κατανοµών θερµοκρασιών επιφανείας εδάφους και βαθών στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας - Χρησιµοποίηση σε εφαρµογές βιοκλιµατικού σχεδιασµού κτιρίων. Καθ. Π. Μιχαλακάκου

14 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μελέτη της συµβιωτικής µικροβιακής ποικιλότητας σε πληθυσµούς εντόµων 2. Η ζωή στα άκρα: µελετώντας τη µικροβιακή ποικιλότητα στην έρηµο Σαχάρα 3. Μελέτη της µικροβιακής ποικιλότητας στη ριζόσφαιρα ενεργειακών φυτών 4. Μελέτη της µικροβιοκτόνου δράσης νέων νανοϋλικών 5. Μικροοργανισµοί και παραγωγή βιοενέργειας (βιβλιογραφική) Καθ. Κ. Μπούρτζης

15 Θεωρητικές διπλωµατικές 1. Επιπτώσεις των δρόµων στο φυσικό περιβάλλον (Ανασκόπηση) 2. Επιπτώσεις των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ΑΠΕ στη βιοποικιλότητα (Ανασκόπηση) ιπλωµατικές έρευνας πεδίου

16 ΘΕΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. «Αξιοποίηση Αγροτικών Υπολειµµάτων προς Παραγωγή Compost Υψηλής Ποιότητας» 2. «Εκτίµηση Περιβαλλοντικού Αποτυπώµατος των Κατασκευών και Μέτρα Βελτίωσης» 3. «Ανθεκτικότητα σε ιάρκεια Υφιστάµενων Κατασκευών από Σκυρόδεµα και Προτάσεις Βελτίωσης» 4. «Τεχνοοικονοµική Μελέτη Αξιοποίησης Τέφρας Βιοµάζας» Οι φοιτητές του Τµήµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν ιπλωµατική Εργασία στα ανωτέρω θέµατα (1-2 φοιτητές ανά θέµα) να επικοινωνήσουν µαζί µου. Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα ιαχ. Περιβ. & ΦΠ

17 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μελέτη της µικροβιακής ποικιλότητας σε απόβλητα ορυχείων. 2. Αρκτικός κύκλος και µικροβιακή ποικιλότητα. Η ζωή στους παγετώνες. Γ. ΤΣΙΑΜΗΣ

18 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 1/ Μελέτη επεισοδίων αερολυµάτων µικρού και µεγάλου µεγέθους από µετρήσεις των σταθµών AERONET στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη 2/ Μελέτη της ενδοηµερήσιας πορείας της βροχόπτωσης στη Βορειοδυτική Ελλάδα 3/ Υπολογισµός του βιοκλιµατικού δείκτη Emberger Sauvage στον Ελλαδικό χώρο για την περίοδο Α. ΦΩΤΙΑ Η

19 Θεωρητικές - βιβλιογραφικές διπλωµατικές 1. Επιπτώσεις των δρόµων στο φυσικό περιβάλλον (Ανασκόπηση) 2. Επιπτώσεις των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ΑΠΕ στη βιοποικιλότητα (Ανασκόπηση) ιπλωµατικές έρευνας πεδίου 3. Ποικιλότητα των Ορθοπτέρων στο δάσος της αδιάς 4. Ποικιλότητα των Ορθοπτέρων στη Ροδόπη 5. Ποικιλότητα των πεταλούδων στη Ροδόπη 6. Ποικιλότητα της εδαφόβιας πανίδας στη Ροδόπη (2) 7. Τα πουλιά της Τριχωνίδας και της Λυσιµαχίας (2) 8. Ποικιλότητα της εδαφόβιας πανίδας ως προς την υψοµετρική διαβάθµιση (Κύπρος): (1-2) Βασιλική Κατή Επίκουρος Καθ. ιατήρησης & ιαχείρισης της Βιοποικιλότητας

20 1. Φωτολυτική, φωτοκαταλυτική και υπερηχητική αποδόµηση επιλεγµένων γενοτοξικών οργανικών ρύπων και µελέτη της αποµάκρυνσης της γενοτοξικότητας τους ως συνάρτηση του χρόνου και των συνθηκών κατεργασίας. (2 πτυχιακές) (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ κ.. ΒΛΑΣΤΟ) 2. Μελέτη της κινητικής και των συνθηκών που επηρρεάζουν τη θερµική διάσπαση επιλεγµένων, θερµικά ασταθών ουσιών, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές περιβαλλοντικές καταστροφές. Μαρία Παπαδάκη

21 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργασία πεδίου - Εργαστήριο Συσχέτιση βλάστησης - εδαφικών συνθηκών σε οικοσυστήµατα προστατευόµενης περιοχής Οικολογία, σύνθεση, δοµή και αξιολόγηση της επιπαραλιακής νησιωτικής ζώνης. Συµβολή στη µελέτη της Φυτοποικιλότητας νησιών του Αιγαίου (2) Εργασία βιογεωγραφική Αξιολόγηση της χλωριδικής ποικιλότητας, σηµαντικά είδη και οικολογικοί δείκτες στην περιοχή του Βόρειου ή του Κεντρικού Αιγαίου. Ξενικά είδη εισβολείς Νησίδες ενδιαιτηµάτων Μ. Πανίτσα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 Χ. ΑΚΡΑΤΟΣ - ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» Θ-ΠΜΣ/ΠΟΜ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

476 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη)

476 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη) 476 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης (Ξάνθη) Σκοπός Αποστολή του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη του μηχανικού, αλλά και να αναδεικνύει επιστήμονες άρτια καταρτισμένους στο σχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 186 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8614/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Δι αχείριση Φυσικών Πόρων»

Διαβάστε περισσότερα

Αχελώου. 3 ιεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας, Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και ιαχείρισης Φυσικών Πόρων στο Μεσολόγγι, µε

Αχελώου. 3 ιεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας, Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και ιαχείρισης Φυσικών Πόρων στο Μεσολόγγι, µε 2.3.2 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε της θεµατικής ενότητας: χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας ανάπτυξη και φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον Ως στόχος προτεραιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

212 Δασ/γίας και Διαχ/σης Περ/ντος και Φυσ. Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα)

212 Δασ/γίας και Διαχ/σης Περ/ντος και Φυσ. Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) 212 Δασ/γίας και Διαχ/σης Περ/ντος και Φυσ. Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) Σκοπός Η επιστήμη της Δασολογίας ξεκίνησε από τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης σαν αποτέλεσμα των σύγχρονων ολοένα αυξανόμενων

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αποκατάσταση ρυπαντών και Αξιολόγηση Χηµικής Ποιότητας των υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταµού Ευρώτα»

«Φυσική Αποκατάσταση ρυπαντών και Αξιολόγηση Χηµικής Ποιότητας των υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταµού Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φυσική Αποκατάσταση ρυπαντών και Αξιολόγηση Χηµικής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

6-6 Ε 4 1/2 5 Ζ 3 2/4 5 Γ 15 10 25 55 15 9 24 54 ΣΤ 14 10 24 52 Ζ 15 9 24 54

6-6 Ε 4 1/2 5 Ζ 3 2/4 5 Γ 15 10 25 55 15 9 24 54 ΣΤ 14 10 24 52 Ζ 15 9 24 54 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (Μαθήµατα, ώρες διδασκαλίας και φόρτο εργασίας ανά εβδοµάδα, διδακτικές µονάδες ανά εξάµηνο) Α ΕΞΑΜΗΝΟ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ Μ 1 Γεωργική Χηµεία Υ ΜΓΥ 3 2 5 11

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο έρευνας Ιούνιος, 26 1. EΚΤΕΝΗΣ ΣΥΝΟΨΗ Σε έρευνα που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τη στάση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΞΕΠΑΠΑ ΕΑΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρβανίτη-Βλαβιανού Αγνή Ασηµακόπουλος ηµοσθένης Γκατζογιάννης Στυλιανός ακανάλη Στυλιανή Κρεστενίτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να Περιεχόμενα Αβραμίδου Παναγιώτα... 2 Δανιηλίδου Αρετή... 3 Δημάς Χρήστος... 4 Δήμου Δημήτριος... 5 Καρακίτσιου Μαρία... 6 Καρδασοπούλου Στεφανία-Αργυρώ... 8 Κουβαλάκης Θεόδωρος... 9 Κουρτίδου Συμέλα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΒΑ ΑΣ Εκπόνηση εργασίας: Ευαγγελάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ-ΤΕΙ- ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνεισφορά εντός κοίτης αποθέσεων κατσίγαρου στην ποιότητα του ποταµού Ευρώτα» ΚΟΥΣΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ρ. Ν.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικά στοιχεία φωτιστικής πηγής, Αρχή λειτουργίας, Θερμοκρασία νήματος, Χρόνος ζωής λαμπτήρα, Μετρήσεις Υπολογισμοί.

Κατασκευαστικά στοιχεία φωτιστικής πηγής, Αρχή λειτουργίας, Θερμοκρασία νήματος, Χρόνος ζωής λαμπτήρα, Μετρήσεις Υπολογισμοί. ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Τεχνική Έκθεση

Τελική Τεχνική Έκθεση ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF MEDITERRANEAN TEMPORARY PONDS IN CRETE LIFE04NAT/GR/000105 Τελική Τεχνική Έκθεση Μελέτη ανθρωπογενών πιέσεων και ποιότητας νερού και εδάφους στα Μεσογειακά Εποχικά Λιµνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών

Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών «Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ηπείρου, Γενικά Αρχεία του Κράτους Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα