ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 8 ο από έως ) A i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 28 Φεβρουαρίου Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση την ημερομηνία κυκλοφορίας τους από το Ε.Τ. η οποία δεν συμπίπτει απαραίτητα μα την ημερομηνία δημοσίευσης τους Υπεύθυνος 1 ύλης : Αλουπογιάννης Ηλίας, Νομικός Συνεργάτης Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 1

2 Ι. NOMOI Ν. 4046/2012 ΦΕΚ A 28 / N. 4047/2012 ΦΕΚ A 31 / Ν. 4048/2012 ΦΕΚ A 34 / Ν. 4049/2012 ΦΕΚ A 35 / Ν. 4050/2012 ΦΕΚ A 36 / Ημερομηνία επανακυκλοφορίας : «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας». «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » και άλλες διατάξεις». «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης». «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων». ΙI. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 2 1 Π. Δ. 16/2012 ΦΕΚ A 30 / «Σύσταση Τμήματος Οικονομικών Θεμάτων τομέα Ναυτιλίας και Τμήματος Υποδομών και Τεχνικής Υποστήριξης τομέα Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 1 Δεν περιλαμβάνονται οι Νόμοι που αφορούν στην κύρωση διακρατικών συμφωνιών, συμβάσεων και πρωτοκόλλων συνεργασίας (εκτός αυτών που αναφέρονται στον Τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και της Διοικητικής Οργάνωσης). - Όλες οι καταχωρίσεις των νομοθετημάτων γίνονται κατ αύξοντα αριθμό ΦΕΚ. 2 Περιέχονται και Π.Δ. που περιλαμβάνουν προσαρμογές εναρμονίσεις - συμμορφώσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 2

3 ΙΙ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3 Α. Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/111/οικ.4329 / ΦΕΚ B 344 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓOΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚHΣ ΜΕΤΑΡΡYΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚHΣ ΔΙΑΚΥΒEΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/οικ.3696 ΦΕΚ B 245 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./1/106/οικ ΦΕΚ B 402 / «Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του ν. 2643/1998 έτους 2012». «Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/οικ.19823/ (ΑΔΑ:45Β2Χ ΝΧ7) απόφασης με θέμα: «Ορισμός της ΚτΠ Α.Ε. ως Δικαιούχου για την εκτέλεση της δράσης/έργου ευθύνης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μελέτη και Υλοποίηση Συστήματος Ψηφιακής Διακίνησης Δημοσιευτέας Ύλης στο Εθνικό Τυπογραφείο». «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». B. Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με σύμπραξη του Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Οικ. 7560/153 ΦΕΚ B 305 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Οικ.3900/555 ΦΕΚ B 327 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ1/2/3388 ΦΕΚ B 250 / «Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις». «Διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδικής βοήθειας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην ελληνική επικράτεια». «Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Βύρωνα Ν. Αττικής». III. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ 4 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πράξη 5 της ΦΕΚ A 37 / «Έναρξη διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων και καθορισμός όρων ανταλλαγής τους». 3 Δεν περιλαμβάνονται στις καταχωρούμενες αποφάσεις του Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (απλές ή κοινές) εκείνες που αφορούν σε: Υπηρεσιακές μεταβολές Δ.Υ., συγκρότηση σύνθεση αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων, εγκρίσεις προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (αναθέσεις έργων με μίσθωση) ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πολιτογραφήσεις ομογενών αλλοδαπών, εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων και καθιέρωση έγκριση υπερωριακής εργασίας (πλην της καταβαλλόμενης σε εργαζομένους στο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). 4 Περιλαμβάνονται αποφάσεις: του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, Π.Υ.Σ, Κ.Υ.Α. (στις οποίες δεν συμμετέχει ο Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), άλλων Υπουργών, αποφάσεις Α.Σ.Ε.Π, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ανεξάρτητων Αρχών, Εθνικών Επιτροπών, Γενικών Γραμματέων, Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και Σωμάτων Ασφαλείας. Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται κατ αύξοντα αριθμό ΦΕΚ. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 3

4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. 2575/84 / ΦΕΚ B 308 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 781/ ΦΕΚ B 311 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμ. γνωμοδότησης 13/VI/2012/ ΦΕΚ B 333 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθμ. απόφ /01/2012/ ΦΕΚ B 334 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 3956/ ΦΕΚ B 343 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Δ.Π.Ε ΕΞ/ ΦΕΚ B 344 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ /KB / ΦΕΚ B 344 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Γ456/οικ.7383/531/12/ ΦΕΚ B 250 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθμ. οικ. 7533/ ΦΕΚ B 251 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. 7492/ ΦΕΚ B 252 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ* ΑΡΙΘΜ. 16/VΙ/2012 ΦΕΚ B 354 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αρ. Φ Α.15/3/925/76/ ΦΕΚ B 355 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 15/VI/2012 ΦΕΚ B 364 / «Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής δανείων, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους μέσω τραπεζών και επιδοτούνται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας». «Άμεση μείωση μισθωμάτων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης». «Σύνταξη γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί των αιτημάτων εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», για επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη». «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία». «Αναγκαία μέτρα και διαδικασίες, μηχανισμοί και συστήματα που προβλέπονται από τη Διεθνή Σύμβαση κατά της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό (Παρίσι 19/10/2005) και αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της». «Αναστολή λειτουργίας και ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης». «Τροποποίηση της αριθμ /ΚΒ/2008 Υ.Α. «Εξετάσεις Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας». «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών και έκτακτων μεταφορών επιβατών με λεωφορεία». «Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης». «Καθορισμός κατηγοριών ελεγκτών δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης». «Σύνταξη γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α ) επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Θέσπιση εξαιρέσεως του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.), ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α ), από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του ν. 3919/2011 (32 Α ) και διατήρηση σε ισχύ της ειδικής περί αυτού ισχύουσας νομοθεσίας» των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». «Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσοστού της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνουν οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του N. 3982/2011, καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της βεβαίωσης συμβατότητας της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση επιχειρήσεως με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου». «Σύνταξη γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Διατήρηση διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 4

5 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Φ.908/18254/Η/ ΦΕΚ B 372 / «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων που καταργούνται με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/ ) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. Δ1/Α/3026 / ΦΕΚ B 376 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 131/20388 / ΦΕΚ B 393 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 2/97892/0025/ ΦΕΚ B 396 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 20/VΙ/2012/ ΦΕΚ B 434 / «Επιλογή είδους σύμβασης για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων». «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Iωάννη Δριβελέγκα». «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου προσδιορισμού και λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίμημα σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152), λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, της ειδικότερης διαδικασίας μεταφοράς του τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό, της ειδικότερης διαδικασίας και του τρόπου μεταφοράς του τιμήματος, όταν αυτό προέρχεται από αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δημόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.». «Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του Άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του Σχεδίου Νόμου «Διατήρηση σε ισχύ συστημάτων αδειοδότησης επαγγελμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» και ειδικότερα για τα εξής: α) Διδασκαλία σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, β) Διδασκαλία κατ οίκον, γ) Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ε) Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στ) Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ζ) Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, και η) Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». IV. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθ. αποφ. 113 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΔΗΚΕΔΗΒΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Αριθμ. 275 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμ Ημερομηνία επανακυκλοφορίας : προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Χερσονήσου, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/ 2011». προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, κατ εφαρμογή της παρ. Ια του άρθρου 33 του Ν. «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ν. Προποντίδας, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011». 5 Στο τελευταίο Τμήμα του Δελτίου υπό τον τίτλο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» παρατίθενται αποκλειστικά, αποφάσεις με τις οποίες διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων του προσωπικού (μονίμου ή Ι.Δ.Α.Χ.) που υπηρετεί σε διάφορους Φορείς ανά την Επικράτεια. κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 5

6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ/3ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ (παρ. Πολυκλινικής Αθηνών)» Αριθμ. 10/02/11945/012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Αριθμ. Πράξης 288 (5) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθμ. Φ.2/4576 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθμ ΦΕΚ B 314 / ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Αριθμ. απόφ. 130/2011 ΦΕΚ B 314 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» Αριθμ / ΦΕΚ B 314 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» Αριθμ / ΦΕΚ B 314 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Αριθμ. Α/9906 ΦΕΚ B 314 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ ΦΕΚ B 322 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. 948 ΦΕΚ B 322 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Αριθμ. 3427/2 ΦΕΚ B 322 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Αριθ. απόφ. 1388/2011 ΦΕΚ B 323 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Αριθμ ΦΕΚ B 323 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Αριθμ ΦΕΚ B 323 / «Διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της ΕΠΑ.Σ. του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Κέντρου Υγείας Ανδρίτσαινας, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Διαπιστωτική πράξη κατάργησης κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων στο Κέντρο Υγείας Κλειτορίας». προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Σκύδρας, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου Δικαίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ, που υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Επαγγελματικής Σχολής Βοηθών Νοσοκόμων του Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ κατ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου της Επαγγελματικής Σχολής Βοηθών Νοσοκόμων του Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου της ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς». προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Λήμνου, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ, που υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου». προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του πρώην Δήμου Πεύκων και νυν Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης Συκεών κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της εσπερινής επαγγελματικής σχολής βοηθών νοσηλευτών αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 6

7 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Ι/681 ΦΕΚ B 323 / ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. Αριθμ. 131 ΦΕΚ B 331 / ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. Αριθμ. 127 ΦΕΚ B 331 / ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. Αριθμ. 130 ΦΕΚ B 331 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ Αριθμ ΦΕΚ B 331 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Αριθμ ΦΕΚ B 331 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αριθμ ΦΕΚ B 366 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Αριθμ ΦΕΚ B 366 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Αριθμ ΦΕΚ B 366 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ ΦΕΚ B 367 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αριθμ. 404 ΦΕΚ B 367 / ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. 883 ΦΕΚ B 367 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/8814 ΦΕΚ B 368 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ Αριθμ ΦΕΚ B 368 / Προσωπικού με σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου του Φορέα Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ., (πρώην Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ρόδου), κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ., (πρώην Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ρόδου), κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.ΠΑ.Ρ. (πρώην Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Πεταλούδων), που υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο Οργανισμό οργανικών θέσεων κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Κ.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ, ευθύνης Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ που υπερβαίνουν το 60% των προβλεπομένων από τον οικείο Οργανισμό, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημόσιου δικαίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)». προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν. Ν. Ιωνίας, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα», κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ εφαρμογή των παρ. 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Κέντρων Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσώπου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΛΕΣΒΟΥ κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Αμοργού, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 7

8 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΠΔΔ Αριθμ. 18 ΦΕΚ B 368 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Αριθμ ΦΕΚ B 368 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ Αριθμ ΦΕΚ B 383 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ /1810 ΦΕΚ B 383 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθμ ΦΕΚ B 383 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ ΦΕΚ B 383 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ /4 1 ΦΕΚ B 383 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Αριθμ ΦΕΚ B 388 / Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθμ ΦΕΚ B 388 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αριθμ. Διαπιστωτικής Πράξης 20411/ ΦΕΚ B 388 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αριθμ. Διαπιστωτική Πράξη 20409/ ΦΕΚ B 388 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Αριθμ. απόφ. 16 ΦΕΚ B 389 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 852 ΦΕΚ B 389 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. 499 ΦΕΚ B 389 / προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα «Κεφάλαιον Αποζημιώσεως Φορτ/τών Ξηράς Θεσ/νίκης» κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Διαπίστωση κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» που υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα ΤΑΑΘΠ (Ν.Π.Δ.Δ.), κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Τροποποίηση της υπ αριθμ. απόφασης του Δημάρχου Κρωπίας για την αυτοδίκαιη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2946/Β / ». προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Διαπίστωση αυτοδίκαης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ εφαρμογή των παρ. 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Κέντρου Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 8

9 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. 498 ΦΕΚ B 389 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αριθ. 072/3 (4) ΦΕΚ B 400 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Αριθμ /2011 (1) ΦΕΚ B 406 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Αριθμ / (2) ΦΕΚ B 406 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΖΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Aριθμ. 202/ (3) ΦΕΚ B 406 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Aριθμ. 69 (4) ΦΕΚ B 406 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Αριθμ. Αποφ. 14 ΦΕΚ B 425 / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Αριθ. Γ1/11774 ΦΕΚ B 425 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. 500 ΦΕΚ B 425 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 5958/1630 ΦΕΚ B 427 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ /14189 (1) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» (ΟΠΑΑΠ) Αριθμ. 287 (2) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΟΔΗΠ» Αριθμ. 288 (3) προσωπικού με σχέση εργα σίας δημοσίου δικαίου του Κέντρου Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ», κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011». «Τροποποίηση της με αριθμ. 072/04/ (ΦΕΚ 2849/ τ.β / ) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» κατ εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 4024/11». «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ». προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Κέντρο Προστασίας Του Παιδιού Λασιθίου, κατ εφαρμογή της παρ.1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμολυ Μοσχάτου Ταύρου (πρώην Δήμος Ταύρου), κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Νοσοκομείου Γιαννιτσών και του Κ.Υ. Κρύας Βρύσης, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» Λάρισας, κατ εφαρμογή της παρ. 1 α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011». «Τροποποίηση της αριθ /13734/ (ΦΕΚ 3088/ Β / ) Διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ εφαρμογή των παρ. 1 β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν.4024/201». «Διαπίστωση κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του ΝΠΔΔ πρώην ΙΒΣΑ (Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών) του Δήμου Περιστερίου (ΦΕΚ 2353/ Τεύχος Δεύτερο) κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του ΝΠΔΔ «Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Περιστερίου ΑΟΔΗΠ» κατ εφαρμογή της παρ. 1 α του άρθρου 33 του Ν. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 9

10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ» Αριθμ. 289 (4) ΦΕΚ B 430 / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» Αριθμ. 290 (5) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Πράξη αριθμ.. 15/2012 (6) Δ.Σ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Αριθμ. 38 (7) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ β/ΣΤ5 ΦΕΚ B 3227 / «Διαπίστωση κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικού Βρεφικού Παιδικού Σταθμού Περιστερίου Γ. Παπαδάκης» (ΦΕΚ 2339/ Τεύχος Δεύτερο), κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» (ΦΕΚ 770/ τεύχος Δεύτερο) κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού του πρώην Δήμου Ωραιοκάστρου. προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα Νικηφόρος Βρεττάκος, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. Ημερομηνία επανακυκλοφορίας : «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 10

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) A i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 22 (Τεύχος o από /9 έως 2/9) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 5 ο από 08/4/203 έως 2/04/203) 5 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 03 (Τεύχος 4 ο από //03 έως 5//03) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8 Ιανουαρίου 03 Η καταχώρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 202 (Τεύχος 25 ο από 8/6 έως 22/6) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 25 Ιουνίου 202 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 23 ο από 03/06/203 έως 07/06/203) 3 0 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ (Τεύχος ο από / έως /) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οκτωβρίου Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/ έως 09/) -0 ) Ari ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 34 ο από 20/8 έως 24/8) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 04 (Τεύχος 4 ο από 0/0/04 έως 4/0/04) 3 0 ) 7 Ιανουαρίου 04 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 202 (Τεύχος 2 ο από 2-05 έως 25-05) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 28 Μαϊου 202 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ι μ ην ι αί ο Δ ε λτ ί ο Νομοθεσ ί ας ( ΑΑ ππ όό 11 // 33 33 00 // 00 44 // 22 00 11 22 ) Έτος 2012 Τεύχος 2 Επεξεργασία κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιι μ η ν ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από / // )) Έτος Τεύχος Ιούλιος Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα Ι. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 04 (Τεύχος ο από 6/5/04 έως 30/5/04) 3 0 ) Ιουνίου 04

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιμι η ν ιαι ίο ί Δ εε λλ ττ ίο ί Νο μο θ εε σ ίαί ς ( ΑΑ ππ όό 11 // 00 77 33 11 // 00 88 // 22 00 11 44 ) Έ ττος 2014 Τ εεύχος 4 Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΔΣΟ 0 (Σεύτος 7 ο από 09/09/0 έως /09/0) -0 ) Arii ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 επτεμβρίοσ 0 Ζ καηασώπηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Δ ιιμην ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από 1/1 28/2/2015)) Έτος 2015 Τεύχος 1 Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ. Kοινή Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με άλλους Υπουργούς. Προεδρικό Διάταγμα

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ. Kοινή Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με άλλους Υπουργούς. Προεδρικό Διάταγμα Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Kοινή Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με άλλους Υπουργούς Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο Περιγραφή Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 Σεπ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 Ιαν-11 Φεβ-11 Μαρ-11 Απρ-11 Μαϊ-11 Ιουν-11 Ιουν-12 Ιουλ-12

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας καταγραφής νομοθετικών ρυθμίσεων από τον ν.3845/2010. (Μνημόνιο Ι) έως και σήμερα

Πίνακας καταγραφής νομοθετικών ρυθμίσεων από τον ν.3845/2010. (Μνημόνιο Ι) έως και σήμερα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΓΔ4) Πληροφορίες: Γκίκα Φωτεινή, Παραμύθη Δήμητρα ( ) 210-3368

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 745 1 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Διάλυση κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Εστία Αθηνών» που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα