ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Έγκριση του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε έλι η του Προγράµµατος Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης ιάκριση της Τραπέζης στα B siness I ellen e A ards 2014 ιακρίσεις της Τραπέζης από την e ts he Bank για την ποιότητα εντολών πληρωµής ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύ εως Ο οµήνικος Θεοτοκόπουλος µετα ύ Βενετίας και Ρώµης Ένα σπάνιο χαρακτικό του enri atisse στην έκθεση ηµήτρης αλάνης. Τα εικονογραφηµένα βιβλία Καλοκαιρινές Ε ερευνήσεις στην έκθεση Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Επισκέ εις µαθητών στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο της Τραπέζης στο Ναύπλιο A A ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩ ap n a Η Alpha Bank και η oda one εισάγουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον πιο σύγχρονο τρόπο ανέπαφων πληρωµών Alpha Επιχειρηµατικά άνεια. Νέα διαφηµιστική εκστρατεία για τη στήρι η των επιχειρήσεων Νέα Alpha Bank repaid aster ard Καλοκαίρι µε Bon s προσφορές Πληρωµή οφειλών προς το ηµόσιο σε έως άτοκες δόσεις µε κάρτες εκδόσεως Alpha Bank Προώθηση εθνικής διαφηµιστικής εκστρατείας της Μaster ard Οδηγός Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας Επίσκε η του 1 ου Νηπιαγωγείου άνθης στο Κατάστηµα άνθης σελ. 2 σελ. 3 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 6 σελ. 9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 13 σελ. 14 σελ. 15 σελ. 16 σελ. 16 σελ. 17 σελ. 17 σελ. 18 σελ. 23 σελ. 24 πεύθυνος Εκδόσεως ΕΤΑΙ ΙΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σταδίου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ , a ail o ni ation alpha.gr o ni ation1 alpha.gr Σχεδιασµός παραγωγή G A.. Ioνική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Αlpha Aστικά Ακίνητα Alpha Bank pr s td Alpha Bank o ania Alpha Bank Srbija a.d. Alpha Bank a.d. Skopje Η Εποχή του οµήνικου Θεοτοκόπουλου ιµη Αναγέννηση στην Κρήτη και οι Απαρχές της Νεοελληνικής σελ. 31 Λογοτεχνίας, από τη Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Alpha Bank σελ. 25 σελ. 25 σελ. 26 σελ. 28 σελ. 29 σελ. 30 σελ. 36 Περιεχόµενα

3

4

5 ΤΡΑΠΕΖΑ ιάκριση της Τραπέζης στα B siness I ellen e A ards 2014 Σ το πλαίσιο του θεσµού Business IT Excellence Awards 2014, η Τράπεζα έλαβε για τρίτη συνεχή χρονιά, διάκριση, καθώς της απενεµήθη το βραβείο Αρίστης Επιδόσεως, στην Κατηγορία Ενοποίηση Συστηµάτων, για το έργο της Λειτουργικής Συγχωνεύσεως µε την πρώην Εµπορική Τράπεζα και τις Συνεταιριστικές Τράπεζες ωδεκανήσου, Ευβοίας και υτικής Μακεδονίας. Το έργο σχεδιάσθηκε µε στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και οµαλότερη µετάβαση στο ενιαίο περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank. Οι ιευθύνσεις του Τοµέα Πληροφορικής προγραµµάτισαν, οργάνωσαν και συντόνισαν τις επιµέρους Οµάδες και Έργα, που δηµιουργήθηκαν, προκειµένου να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι επιχειρησιακοί στόχοι. Τα βραβεία Business IT Excellence Awards καθιερώθηκαν το 2012, µε στόχο την επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών και της α ιοποιήσεως των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στα βραβεία συµµετέχουν εταιρίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και επιχειρήσεις που διαθέτουν Μονάδες Πληροφορικής για την υποστήρι η των δραστηριοτήτων τους. Η τελετή απονοµής πραγµατοποιήθηκε τη ευτέρα, 0 Ιουνίου 2014, στο ενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Εκ µέρους της Τραπέζης, το βραβείο παρέλαβαν ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Συστηµάτων Πληροφορικής εώργιος Μπλυµάκης, ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Εφαρµογών Πληροφορικής Σπυρίδων Τζαµτζής και ο ιευθυντής της ιευθύνσεως ιαχειρίσεως Έργων Κωνσταντίνος Φούρλας. 4

6 ΤΡΑΠΕΖΑ ιακρίσεις της Τραπέζης από την e ts he Bank για την ποιότητα εντολών πληρωµής H e ts he Bank αποτελεί, ως γνωστόν, έναν από τους κύριους ανταποκριτές µας µε παγκόσµια παρουσία και διεθνές κύρος. Με δεδοµένα τη σηµαντική θέση και το µερίδιό της στην παγκόσµια αγορά πληρωµών, έχει καθιερώσει, επί σειρά ετών, τον θεσµό απονοµής των STP Excellence Awards στις καλύτερες τράπεζες, µε τις οποίες συνεργάζεται ανά χώρα και οι οποίες επιτυγχάνουν S s ore άνω του 0 (βάσει των διεθνών προτύπων). ια το έτος 201, απενεµήθησαν στην Alpha Bank δύο βραβεία αριστείας για την ποιότητα των πληρωµών της, το EUR STP EXCELLENCE AWARD και το USD STP EXCELLENCE AWARD. Η επίτευ η υ ηλού S ποσοστού ε ερχοµένων εντολών πληρωµής από τη Μονάδα Κινήσεως Κεφαλαίων, είναι αποτέλεσµα της πλήρους κεντροποιήσεως και αυτοµατοποιήσεως των πληρωµών στην Τράπεζα και έχει ως άµεση θετική επίπτωση τόσο τη µείωση του λειτουργικού κόστους στη διαχείριση των πληρωµών, όσο και την επιλογή της Alpha Bank από ένες τράπεζες ως πύλη εισόδου εισερχοµένων πληρωµών, στην Ελλάδα. Στόχος της Μονάδος είναι αφενός, η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των πληρωµών, δεδοµένου ότι έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο IS και αφετέρου, η εφαρµογή των καλύτερων πρακτικών σε επίπεδο Οµίλου.

7 ΤΡΑΠΕΖΑ ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύ εως Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Ιουνίου 2014 Εσωτερικές Πιστοποιήσεις Την 14 Ιουνίου 2014, διε ήχθησαν, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, οι ε ετάσεις για τις Εσωτερικές Πιστοποιήσεις. Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο, προσήλθαν και ε ετάσθηκαν 2 7 άτοµα, ενώ στα ορισθέντα Καταστήµατα Ε εταστικά Κέντρα, 277 άτοµα, για συνολικά 1 Πιστοποιητικά. Έως σήµερα, έχουν συµµετάσχει στις ε ετάσεις συνολικά Υπάλληλοι και οι επιτυχόντες ανέρχονται σε άτοµα, µε το µέσο ποσοστό επιτυχίας να κυµαίνεται στο 71. Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία, ενώ στατιστικά στοιχεία, ανά Πιστοποιητικό, παρέχονται στο Alpha Bank Intranet. ΕΣΩΤΕ ΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙ ΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙ ΤΙΚΑ νώση του Πελάτη Συναλλαγές 1 Συναλλαγές 2 Έλεγχος Συναλλαγών από τη θέση εργασίας ΥΤΣ Εργασίες Καταναλωτικής Πίστεως Εργασίες Στεγαστικής Πίστεως Καταθέσεις και Επενδυτικές Εργασίες ΥΠΙ Καταθέσεις και Επενδυτικές Εργασίες ri e Τραπεζοασφαλιστικές Εργασίες Ιδιωτών Εργασίες ρηµατοδοτήσεως Επιχειρήσεων Καθυστερήσεις ρηµατοοικονοµική Ανάλυση Εγγυητικές Επιστολές Τραπεζοασφαλιστικές Εργασίες Επιχειρήσεων ιεθνές Εµπόριο Α ίες προς Είσπρα η ιεθνές Εµπόριο Ενέγγυες Πιστώσεις ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΣ ΕΠΙΤ ΧΙΑ

8 ΤΡΑΠΕΖΑ Επαναπιστοποίηση στην Παροχή Επενδυτικών πηρεσιών ΤτΕ και Πιστοποίηση Τραπε οασφαλιστικών ιαµεσολαβητών Ban a ran Κατά τον µήνα Ιούνιο, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της προετοιµασίας Υπαλλήλων και Στελεχών για τη συµµετοχή τους στις ε ετάσεις Επαναπιστοποιήσεως στην Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Κάτοχοι Πιστοποιητικών α1, α2, β1, β, γ, δ), τον Οκτώβριο Φορείς της εκπαιδεύσεως ήταν Καθηγητές Πανεπιστηµίων και έγκριτα στελέχη επαγγελµατίες της αγοράς. Το επικαιροποιηµένο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και ερωτήσεις παρέχονται στο Alpha Bank Intranet. 7

9 ΤΡΑΠΕΖΑ Οι υπο ήφιοι, για την καλύτερη ε άσκησή τους, µπορούν να εισέλθουν και στην πλατφόρµα WB SABA (https://elearning.alpha.gr/saba/web/main, Εκπαίδευσή µου Κατάλογος Προγραµµάτων Πιστοποίηση στην Παροχή Επενδυτικών πηρεσιών ΤτΕ, όπου, για όλα τα Πιστοποιητικά, έχουν δηµιουργηθεί µαθήµατα e learning προσοµοιώσεως δοκιµασίας ε ετάσεων. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν και δύο εκπαιδευτικά προγράµµατα προετοιµασίας Υπαλλήλων για τις ε ετάσεις Πιστοποιήσεως των Τραπεζοασφαλιστικών ιαµεσολαβητών (Ban ass ran e). Τα προγράµµατα διε ήχθησαν από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) και στην ε εταστική της , θα λάβουν µέρος 0 άτοµα. Εξειδικευµένη εκπαίδευση Στελεχών Κεντρικών πηρεσιών Τον Ιούνιο, διε ήχθησαν ε ειδικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα για την κάλυ η αναγκών που είχαν δηλώσει ιευθύνσεις της Τραπέζης. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα h Ba l A rd S andard r api al, i idi and n rpar r di i k ana n και rp ra d b r r rin. Στόχος του πρώτου προγράµµατος ήταν η κατανόηση του ρόλου που διαδραµατίζει το σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙΙ στο παγκόσµιο προληπτικό ρυθµιστικό πλαίσιο, ενώ του δευτέρου, οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν και επηρεάζουν την εταιρική αναδιάρθρωση του χρέους. Και τα δύο προγράµµατα ήταν διαρκείας δύο ηµερών, έκαστο και διε ήχθησαν σε συνεργασία µε την Ελληνοαµερικανική Ένωση και εισηγητές τους κκ. Grae e Skell και i hael Woolle, αντιστοίχως. Σε κάθε πρόγραµµα, συµµετείχαν συνολικά 20 Στελέχη, από τις ιευθύνσεις apital anage ent και Τραπεζικής Εποπτείας, orporate Banking, International Wholesale Banking, Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων Ε ωτερικού, Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων, Οικονοµικής Αναλύσεως, Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Εσωτερικού, Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Ε ωτερικού και Πωλήσεων ρηµατοοικονοµικών Προϊόντων.

10 ΤΡΑΠΕΖΑ M Ο οµήνικος Θεοτοκόπουλος µετα ύ Βενετίας και Ρώµης ε αφορµή τη συµπλήρωση 400 ετών από τον θάνατο του οµήνικου Θεοτοκόπουλου, το Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία µε το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, διοργάνωσαν έκθεση µε τίτλο Ο οµήνικος Θεοτοκόπουλος µεταξύ ενετίας και ώµης, η οποία έχει ως επίκεντρο τους δύο πίνακες του οµήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ κρέκο), που εκτίθενται µόνιµα στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τη άπτιση του ριστού, που ανήκει στον ήµο Ηρακλείου, και την πο η του ρους και της Μονής Σινά, που αγοράσθηκε από τα Ιδρύµατα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού, το 1 1. Στην Εκθεση παρουσιάζονται ντοκουµέντα που αφορούν στην παραµονή του Ελ κρέκο στη Ρώµη, καθώς και εικόνες, πίνακες και χαρακτικά, έργα σηµαντικών καλλιτεχνών του 1 ου αι. που συνάπτονται µε την εικονογραφία των δύο έργων του Θεοτοκόπουλου, τα οποία εκτίθενται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Ανάµεσά τους θα παρουσιασθούν, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα, η ροσκύνηση των ποιµένων από το Agnes therington Art enter ( ingston, Καναδάς), η ροσωπογραφία του της So onisba Ang issola που ανήκει σε ιδιωτική συλλογή του ε ωτερικού (Ρώµη), καθώς και µία ροσωπογραφία του, αγνώστου καλλιτέχνη, από τις συλλογές του Μουσείου i i. Η Έκθεση παρουσιάζεται αρχικά, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και στη συνέχεια, θα µεταφερθεί στο Μουσείο Μπενάκη, στο κτήριο της οδού Πειραιώς, όπου θα εκτεθεί, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα, ο πίνακας του Ελ κρέκο, αιδί που φυσάει ένα αναµµένο δαυλί, του seo a ionale di apodi onte της Νάπολης. ορηγός των Εκθέσεων για τον Ελ κρέκο, που διοργανώνει το Μουσείο Μπενάκη, είναι η Αlpha Bank. Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014, πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Εκθέσεως στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, όπου την Τράπεζα αντιπροσώπευσαν, ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Καταστηµάτων Νήσων Αιγαίου και Κρήτης εώργιος Καραχάλιος, η Προϊσταµένη ηµοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων Ελένη Στεργίου, η Επιµελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης Ειρήνη Οράτη, καθώς και ιευθυντές Καταστηµάτων της Κρήτης. Στιγµιότυπο από τα εγκαίνια της Εκθέσεως στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

11 ΤΡΑΠΕΖΑ Ένα σπάνιο χαρακτικό του enri atisse στην έκθεση ηµήτρης αλάνης. Τα εικονογραφηµένα βιβλία T Στην κάτω δε ιά γωνία του φύλλου, αφιέρωση του enri atisse στον ηµήτρη αλάνη essai Galanis. ordiale ent enri atisse ( οκίµιο στον αλάνη. Εγκαρδίως, enri atisse). enri atisse, Προσωπογραφία ηµήτρη αλάνη, (1 14) υγραφία σε κινέζικο χαρτί, 1,2,1 εκ. οκίµιο του καλλιτέχνη o 200, ένα νέο, α ιόλογο απόκτηµα προστέθηκε στη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank. Πρόκειται για ένα ε αιρετικά σπάνιο χαρακτικό του άλλου καλλιτέχνη enri atisse (1 1 4), ο οποίος υπήρ ε ένας από τους πρωτοπόρους του Μοντερνισµού στην Ευρώπη. Απεικονίζει τον Έλληνα χαράκτη και ζωγράφο, ηµήτρη αλάνη (1 7 1 ), ο οποίος είχε φθάσει στο Παρίσι στις αρχές του 20ού αιώνα και είχε ήδη κερδίσει την αναγνώριση των καλλιτεχνικών κύκλων της γαλλικής πρωτεύουσας. Ο atisse είχε συνδεθεί φιλικά µε τον αλάνη από το 1 10 και είχαν συµµετάσχει συχνά από κοινού σε οµαδικές εκθέσεις (Salon des Ind pendants 1 1 και 1 14). Επίσης, µοιράζονταν την αγάπη τους για τη µουσική και συχνά έπαιζαν µαζί, ο αλάνης όργανο και ο atisse βιολί. Τη δεκαετία του 1 10, ο atisse σχεδίασε ελάχιστα πορτραίτα φίλων του, τα οποία στη συνέχεια χάρα ε σε χαλκό. Ο άλλος καλλιτέχνης δηµιούργησε δύο ο υγραφίες µε την προσωπογραφία του αλάνη, λίγο πριν εκείνος καταταγεί στη Λεγεώνα των ένων τον Αύγουστο του < 10 / 36 >

12 ΤΡΑΠΕΖΑ Με λιτές, αδρές γραµµές ο atisse κατορθώνει να αιχµαλωτίσει τη χαρακτηριστική φυσιογνωµία του Έλληνα φίλου του, µε τη λεπτή, µακριά µύτη, τα πεταχτά αυτιά και το ειρωνικό µειδίαµα. Η σηµασία της αποκτήσεως του συγκεκριµένου έργου είναι πολλαπλή Είναι δοκίµιο του καλλιτέχνη, άρα ανήκε στην προσωπική του συλλογή και δεν είναι ένα από τα 1 αντίτυπα της σειράς που τυπώθηκαν στη συνέχεια. Το έργο, που αποτελεί µία από τις πρώιµες προσπάθειες του Μatisse στη χαρακτική, έχει τυπωθεί σε ελάχιστα αντίτυπα και αυτό είναι το µοναδικό στην Ελλάδα. Είναι δώρο µε προσωπική αφιέρωση του ενός καλλιτέχνη στον άλλο, άρα πιθανότατα ανήκε στον ίδιο τον αλάνη. Το έργο παρουσιάσθηκε, για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, στην έκθεση ηµήτρης αλάνης. Τα εικονογραφηµένα βιβλία που συνδιοργανώθηκε από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank και το Μορφωτικό δρυµα Εθνικής Τραπέζης, στο Μέγαρο Ε νάρδου, από την έως την Το έργο του atisse στην έκθεση ηµήτρης Γαλάνης. α εικονογραφηµένα βιβλία, Μέγαρο Ε νάρδου. Κέρκυρα 1 1. Ο αλάνης, αριστερά, στρατιώτης κατά τον Α Παγκόσµιο Πόλεµο. < 11 / 36 >

13 ΤΡΑΠΕΖΑ T Καλοκαιρινές Ε ερευνήσεις στην έκθεση Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ o Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης διοργανώνει θερινά εκπαιδευτικά εργαστήρια µε τίτλο Καλοκαιρινές Εξερευνήσεις. Κατά τον µήνα Ιούλιο, κεντρικό θέµα αποτελεί η έκθεση Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και Νοµίσµατα από τη Συλλογή της Alpha Bank, µε δύο προγράµµατα Θαλασσινά Τα ίδια στα Αρχαία ρόνια ια παιδιά 7 ετών. Ατρόµητοι Θαλασσοπόροι σε Μεγάλες Περιπέτειες ια παιδιά 11 ετών. Τα προγράµµατα εστιάζουν στα τα ίδια και στις περιπέτειες των αποίκων. Τα παιδιά, ανάλογα µε την ηλικία τους, περιηγούνται την Έκθεση και αναζητούν πληροφορίες, τις οποίες λαµβάνουν µέσω αφηγήσεως, ερωταποκρίσεων και επιλύσεως γρίφων. Στο τέλος, συµµετέχουν σε εργαστήριο χειροτεχνίας, όπου δηµιουργούν τα δικά τους νοµίσµατα, αντλώντας έµπνευση από τα εκθέµατα. < 12 / 36 >

14 ΤΡΑΠΕΖΑ M Επισκέ εις µαθητών στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο της Τραπέζης στο Ναύπλιο ε την ολοκλήρωση του σχολικού έτους , συµπληρώθηκε και ο πρώτος κύκλος επισκέ εων µαθητών της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαιδεύσεως στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο της Τραπέζης στο Ναύπλιο. Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική έκθεση που διοργάνωσαν από κοινού το Τµήµα Συλλογής Έργων Τέχνης και το Τµήµα Νοµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης µε τίτλο Μ ΘΟΣ. Αρχαία και Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη από τις Συλλογές της Alpha Bank. Μέσα από τα εκθέµατα, οι µαθητές γνώρισαν θεούς, ήρωες και µυθικά όντα της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας, ενώ ταυτοχρόνως ήρθαν σε επαφή µε τον τρόπο µε τον οποίο οι µορφές αυτές έχουν σχεδιασθεί επάνω σε αρχαία νοµίσµατα και έχουν αποτυπωθεί σε έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών. Παράλληλα µε την Έκθεση, διε ήχθη το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Με της Αριάδνης τον µίτο, ξετυλίγω τον µύθο, για τις ανάγκες του οποίου σχεδιάσθηκαν, από ειδική µουσειοπαιδαγωγό, δύο έντυπα για µαθητές Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαιδεύσεως αντιστοίχως, µε στόχο τη δραστηριοποίηση και τη συµµετοχή παιδιών διαφορετικών ηλικιών και ενδιαφερόντων. Στη διάρκεια του σχολικού έτους, ο αριθµός των επισκεπτών της Εκθέσεως ανήλθε σε 1. 20, συµπεριλαµβανοµένων και των 4 7 ατόµων που επισκέφθηκαν τον Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο κατά τη Νύχτα των Μουσείων, θεσµό στον οποίο η Τράπεζα συµµετείχε για πέµπτο συνεχές έτος. Η έκθεση ΜΥΘΟΣ. Αρχαία και Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη από τις Συλλογές της Alpha Bank θα συνεχισθεί κατά το επόµενο διδακτικό έτος και οι µαθητές θα έχουν την ευκαιρία να την επισκεφθούν εκ νέου. < 13 / 36 >

15 ΤΑ A ap n a Η Alpha Bank και η oda one εισάγουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον πιο σύγχρονο τρόπο ανέπαφων πληρωµών M ε σκοπό την προβολή της πρώτης εφαρµογής πραγµατοποιήσεως ανέπαφων πληρωµών µε χρήση κινητού τηλεφώνου, ap n a, από την Alpha Bank και τη oda one, εκίνησε τον Ιούλιο, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεοράσεως, Τύπου και διαδικτύου, µε κύριο µήνυµα ap n a Ο πιο σύγχρονος τρόπος ανέπαφων πληρωµών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με σύγχρονο και ευρηµατικό τρόπο, το τηλεοπτικό σποτ παρουσιάζει ένα σκανδαλιάρικο αγοράκι, το οποίο µιµούµενο, προφανώς, τους γονείς του προσπαθεί να πληρώσει για µία γιγάντια σακούλα σνακ χρησιµοποιώντας τα παιχνίδια του, όπως ακριβώς κάνουν οι µεγάλοι µε το κινητό τους Ο onta tless reader όµως και η ταµίας δεν κάνουν αποδεκτή τη συναλλαγή µέχρι να εµφανισθούν ο µπαµπάς και το κινητό του ιατί το ap n a είναι το κινητό µας πορτοφόλι Συγκεκριµένα, η εφαρµογή ap n a επιτρέπει την πραγµατοποίηση ανέπαφων συναλλαγών, µε χρέωση του τραπεζικού λογαριασµού που είναι συνδεδεµένος µε τη χρεωστική κάρτα, στις επιχειρήσεις που φέρουν τερµατικά αποδοχής καρτών µε τους ειδικούς αναγνώστες ( onta tless readers). Σήµερα, συναλλαγές ap n a πραγµατοποιούνται µέσω συγκεκριµένων συσκευών Android, σε περισσότερα από. 00 εµπορικά καταστήµατα όπως oda one, AB Bασιλόπουλος, otos Galleries, Κωτσόβολος, ondos enter, i a t, bli, ερµανός,, arks Spen er, al edonia, Inti issi i, Intersport, Σκλαβενίτης, Starb ks, bo, t ree, he Bod Shop κ.ά. όσο ο αριθµός των εµπόρων, όσο και οι τύποι των συσκευών, στους οποίους λειτουργεί η εφαρµογή, σταδιακά αυ άνονται. Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρµογή, καθώς και για τις προ ποθέσεις αποκτήσεώς της είναι διαθέσιµες στο ια να δείτε το τηλεοπτικό σποτ, πατήστε εδώ. < 14 / 36 >

16 ΤΑ A Alpha Επιχειρηµατικά άνεια Νέα διαφηµιστική εκστρατεία για τη στήρι η των επιχειρήσεων M ε στόχο την προβολή της διαρκούς και ενεργού στηρί εως που προσφέρει η Alpha Bank στους επιχειρηµατίες και τις µικρές επιχειρήσεις, εκίνησε τον Ιούλιο, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεοράσεως και διαδικτύου, µε κύριο µήνυµα Alpha Επιχειρηµατικά άνεια. Επιχειρείς Μα ί σου. Η ταινία, µε ευρηµατικότητα και χιούµορ, παρουσιάζει τα φανταστικά σενάρια που επινοεί µία παρέα φίλων σε ένα καφέ, στην προσπάθειά τους να ε ηγήσουν πού βρήκε χρήµατα ο ιδιοκτήτης του φούρνου της γειτονιάς τους, για την ανακαίνιση της επιχειρήσεώς του. Τα απίθανα υποθετικά σενάρια καταρρίπτονται από τον σερβιτόρο του καφέ, ο οποίος αποκαλύπτει το αυτονόητο, ότι δηλαδή ο επιχειρηµατίας πήρε δάνειο από την Alpha Bank. ια να δείτε τη διαφηµιστική ταινία, πατήστε εδώ. < 15 / 36 >

17 ΤΑ A Νέα Alpha Bank repaid aster ard H Τράπεζα παρουσίασε τον Ioύλιο, στους Πελάτες της τη νέα προπληρωµένη Κάρτα Alpha Bank Prepaid MasterCard. Η νέα Κάρτα παρέχει πλήρη ασφάλεια, έλεγχο και οργάνωση των αγορών του Πελάτη, καθώς του προσφέρει τη δυνατότητα να τη φορτίζει µε το ποσό της συναλλαγής που επιθυµεί να πραγµατοποιεί κάθε φορά. Η νέα Κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αγορές στο διαδίκτυο, για τηλεφωνικές παραγγελίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε το σήµα aster ard, στην Ελλάδα και το ε ωτερικό. Επιπλέον, η Κάρτα διαθέτει την τεχνολογία hip I που παρέχει πρόσθετη ασφάλεια στην πραγµατοποίηση των καθηµερινών συναλλαγών. Με τη νέα προπληρωµένη Κάρτα παρέχεται η δυνατότητα φορτίσεως της Κάρτας, όποτε και όσες φορές το επιθυµεί ο Κάτοχος, µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Alpha Web Banking, Alpha obile Banking και Alpha hone Banking, καθώς επίσης, στα ταµεία των Καταστηµάτων, στα Κέντρα Αυτοµάτων Συναλλαγών (Κ.Α.Σ.) και στα A s της Τραπέζης. Περισσότερες πληροφορίες για την Alpha Bank Prepaid MasterCard είναι διαθέσιµες στο.alpha.gr, στο Alpha Bank Intranet και στο Καλοκαίρι µε Bon s προσφορές T o Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών Bon s µε αφορµή την προβολή µεγάλων καλοκαιρινών προσφορών συλλογής και ε αργυρώσεως Bon s πόντων στους συνεργάτες του Προγράµµατος, εκίνησε τον Ιούνιο, διαφηµιστικό πρόγραµµα µέσω Τύπου και διαδικτύου, µε κύριο µήνυµα Ετοιµαστείτε για ένα καλοκαίρι µε B n. Περισσότερες πληροφορίες για τις Bon s καλοκαιρινές προσφορές, τους όρους και τη διάρκειά τους, είναι διαθέσιµες στο < 16 / 36 >

18 ΤΑ A Πληρωµή οφειλών προς το ηµόσιο σε έως άτοκες δόσεις µε κάρτες εκδόσεως Alpha Bank HΤράπεζα ανταποκρινόµενη στις ανάγκες των Πελατών της, προσφέρει και εφέτος, τη δυνατότητα ε οφλήσεως των οφειλών τους προς το ηµόσιο µε τις κάρτες εκδόσεως Alpha Bank, σε έως εννέα άτοκες δόσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι Πελάτες διευκολύνονται στην αποπληρωµή των υποχρεώσεών τους και βελτιώνουν τον οικονοµικό τους προγραµµατισµό. Η πληρωµή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω Alpha Web Banking, Alphaphone Banking, Alpha obile Banking, καθώς και στα ταµεία των Καταστηµάτων Alpha Bank. Παράλληλα, για την ε όφληση µεγάλων ποσών, παρέχεται η δυνατότητα δανειοδοτήσεως µε ιδιαίτερα προνοµιακούς όρους. Συγκεκριµένα, µε το προϊόν Alpha Μέτρον ριστον µε Προσηµείωση Ακινήτου, η Τράπεζα παρέχει προσωπικό δάνειο µε µεγάλη διάρκεια αποπληρωµής και χαµηλό επιτόκιο, ώστε οι Πελάτες να µπορέσουν να ανταποκριθούν µε µεγαλύτερη ευκολία στην ε όφληση των οφειλών τους προς το ηµόσιο. Ειδικότερα, το προϊόν προσφέρεται µε κυµαινόµενο επιτόκιο ribor µήνου πλέον περιθωρίου,7 (πλέον εισφοράς Ν.12 7, 0, ) για ποσό δανείου έως Ευρώ και µε µέγιστη διάρκεια αποπληρωµής τα 2 έτη. Προώθηση εθνικής διαφηµιστικής εκστρατείας της Μaster ard ε σκοπό την αύ ηση της χρήσεως των καρτών Alpha Bank aster ard, η Τράπεζα επικοινώνησε την εθνική διαφηµιστική εκστρατεία της a r ard για τη συνεργασία της µε τα Α ασιλόπουλος, η οποία διήρκεσε από 2 Ιουνίου 2014 έως 1 Ιουλίου Η ενέργεια προέτρεπε τους κατόχους καρτών aster ard να πραγµατοποιήσουν τις αγορές τους στα εταιρικά καταστήµατα ΑΒ Βασιλόπουλος χρησιµοποιώντας τις κάρτες τους, δίνοντας την ευκαιρία σε 0 τυχερούς, κάθε µέρα, να κερδίζουν άµεσα δωροεπιταγές των Ευρώ 20. Η ενέργεια επικοινωνήθηκε µέσω µονοφύλλου εντύπου στους λογαριασµούς των καρτών Μaster ard και µέσω του portal των καρτών Alpha Bank (www.alpha.gr/cards). < 17 / 36 >

19 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ T Η Ιονική Τράπεζα και το Εκδοτικό της Προνόµιο (1 1 20) ην Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο του εορτασµού της 1 0ης επετείου από την Ένωση των Ιονίων Νήσων µε την Ελλάδα, εγκαινιάσθηκε στο Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα, η έκθεση µε τίτλο Ιονική Τράπε α και το Εκδοτικό της Προνόµιο , την οποία διοργανώνει το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank. Το πρώτο κτήριο της Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα (σηµερινό Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης) Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank Λεπτοµέρεια από τίτλο δέκα Μετοχών της Ιονικής Τραπέζης Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης, Κέρκυρα 1

20 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Έκθεση παρακολουθεί την ιστορία του εκδοτικού προνοµίου της Ιονικής Τραπέζης, της πρώτης Τραπέζης που δραστηριοποιήθηκε στον ελληνικό χώρο και το έτος 2000 συγχωνεύθηκε µε την Alpha Τράπεζα Πίστεως για να αποτελέσουν την Alpha Bank. Συγκεκριµένα, η Έκθεση αναφέρεται σε µία περίοδο της ιστορίας της Ιονικής Τραπέζης (1 1 20), κατά την οποία η πορεία της ήταν αλληλένδετη µε την τύχη των Ιονίων Νήσων. Κατά την ίδια περίοδο, το εκδοτικό προνόµιο που διατηρούσε η Τράπεζα συνέβαλε καθοριστικά στη λειτουργία της, αλλά συγχρόνως, και στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας των Νήσων. Από το 1 20, που παύει οριστικά η ισχύς του, η Ιονική Τράπεζα θα ε ακολουθήσει να στηρίζει την οικονοµία των Ιονίων Νήσων, αλλά θα λειτουργεί στο ε ής ως µία αµιγώς εµπορική τράπεζα. Προσωπικό του Καταστήµατος Κερκύρας εν ώρα εργασίας, 1 00 περ. (σηµερινό Κατάστηµα Αγίου Σπυρίδωνος Alpha Bank). Αντίγραφο φωτογραφίας αρτονόµισµα Πέντε Κολονάτων της Ιονικής Τραπέζης, Κέρκυρα, δεκαετία 1 0 Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης, Κέρκυρα 1

21 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ χώρος της Εκθέσεως. Στην Έκθεση παρουσιάζονται σπάνια τεκµήρια (έγγραφα, α ιόγραφα, τόµοι λογιστικών βιβλίων, φωτογραφίες, ενθυµήµατα), τα οποία διαθέτει το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank, καθώς και υλικό που εκτίθεται στο Μουσείο αρτονοµισµάτων, όπως τραπεζογραµµάτια που ε έδιδε η Ιονική ως η εκδοτική Τράπεζα των Ιονίων Νήσων. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή µε τεκµήρια που αποτελούν ευγενική παραχώρηση άλλων Ιστορικών Αρχείων, Ιδρυµάτων και Βιβλιοθηκών του εσωτερικού και του ε ωτερικού. Α ίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι για τις ανάγκες της Εκθέσεως α ιοποιήθηκε και µέρος του Αρχείου της Ιονικής Τραπέζης που ευρίσκεται στις Συλλογές της British ibrar o oliti al and ono i S ien e του ondon S hool o ono i s. 20

22 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Στιγµιότυπα από τα εγκαίνια της Εκθέσεως. Στα εγκαίνια παρευρέθησαν εκπρόσωπος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Πα ών και ιαποντίων Νήσων κ.κ. Νεκταρίου, παράγοντες του επιχειρηµατικού χώρου, εκπρόσωποι του Τύπου, καθώς και Πελάτες και φίλοι της Τραπέζης. Την Τράπεζα εκπροσώπησαν ο ιευθυντής της ιευθύνσεως ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδος Αθανάσιος άτσης, ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Επιχειρηµατικών Κέντρων Βασίλειος Ζωγράφος, ο ιευθυντής της ραµµατείας ιοικητικού Συµβουλίου εώργιος Τριανταφυλλίδης, ο Υποδιευθυντής της ιευθύνσεως Καταστηµάτων Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων Νικόλαος Σπανός, ο ιευθυντής του Επιχειρηµατικού Κέντρου Αττικής Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, ιευθυντές των Καταστηµάτων της Κερκύρας, η Προϊσταµένη ηµοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων Ελένη Στεργίου, η ρύσα Τζανίµη από τις ηµόσιες Σχέσεις, ο ρης Ραπίδης και η Ανδροµάχη Θεοδωροπούλου από τη ραµµατεία ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και ο Επιστηµονικός Συνεργάτης του Ιστορικού Αρχείου, καθηγητής Κωνσταντίνος Κωστής. 21

23 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Την Έκθεση, που θα διαρκέσει έως και τον εκέµβριο του 201, συνοδεύει εικονογραφηµένος κατάλογος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το ε ώφυλλο του καταλόγου της Εκθέσεως. Εσωτερικές σελίδες του καταλόγου της Εκθέσεως. Μουσείο Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέ ης Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνος (Ηρώων Κυπριακού Αγώνα), ΚΕΡΚΥΡΑ ρες λειτουργίας 1 Απριλίου 30 Σεπτεµβρίου Τετάρτη και Παρασκευή και Πέµπτη Σάββατο και Κυριακή Οκτωβρίου 31 Μαρτίου Τετάρτη έως Κυριακή

24 Οδηγός Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας T ο Ελληνικό ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), στο οποίο συµµετέχει η Τράπεζα, παρουσίασε κατά τη συνάντηση των µελών του τον Ιούνιο 2014, τον Οδηγό Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας, ο οποίος δηµιουργήθηκε από την οµάδα έργου ιαφάνεια και ιακυβέρνηση του ικτύου. Στόχοι του Οδηγού είναι η παροχή κατάλληλων πληροφοριών και κατευθύνσεων, η ενίσχυση της αντιλή εως ότι η πρακτική εφαρµογή της Ε.Κ.Ε. λειτουργεί προς όφελος τόσο της κοινωνίας, όσο και των επιχειρήσεων, καθώς και η αύ ηση του αριθµού των επιχειρήσεων που αναγνωρίζουν και εφαρµόζουν πρακτικές Ε.Κ.Ε. Στον Οδηγό αναπτύσσονται, σε απλή γλώσσα και µέσα από τη χρήση πρακτικών παραδειγµάτων, θέµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Εταιρικής ιακυβερνήσεως, τα οποία µπορούν να συµβάλουν στην επίτευ η της επιχειρησιακής βιωσιµότητας και στην ενίσχυση της κερδοφορίας, της εταιρικής φήµης και της εσωτερικής και ε ωτερικής εικόνας. Σηµειώνεται ότι στην οµάδα εργασίας ιαφάνεια και ιακυβέρνηση συµµετείχαν 17 στελέχη από εταιρίες µέλη του Ελληνικού ικτύου για την Ε.Κ.Ε. Την Alpha Bank εκπροσωπούν η Προϊσταµένη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ελευθερία Πατακάκη και ο Σύµβουλος ιοικήσεως ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµορφώσεως ιώργος Τριανταφυλλόπουλος. 2

25 Επίσκε η του 1 ου Νηπιαγωγείου άνθης στο Κατάστηµα άνθης Σ το πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της Τραπέζης, το 1 ο Νηπιαγωγείο άνθης, επισκέφθηκε το Κατάστηµα άνθης, µε σκοπό την κατάθεση ενός συµβολικού ποσού σε κέρµατα υπέρ του λογαριασµού του εθελοντικού οργανισµού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΤΟ ΑΜΟ ΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ. Στην οµάδα της αντιπροσωπείας συµµετείχαν η ιευθύντρια του Νηπιαγωγείου, οι νηπιαγωγοί, γονείς και µικροί µαθητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικασία των τραπεζικών συναλλαγών. Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι του Καταστήµατος ενηµέρωσαν τα παιδιά για τον τρόπο, µε τον οποίο θα αποσταλεί το ποσό που έχει κατατεθεί στον Φορέα, καθώς και για την α ία της αποταµιεύσεως. 24

26 Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Τακτική ενική Συνέλευση T ην Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, στην αίθουσα του τρίτου ορόφου του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης. Στιγµιότυπο από την Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις. Alpha Αστικά Ακίνητα Τακτική ενική Συνέλευση Τ ην Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Alpha Αστικά Ακίνητα, στην αίθουσα του τρίτου ορόφου του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης. Στιγµιότυπο από την Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Alpha Αστικά Ακίνητα. 2

27 Σ Alpha Bank Cyprus Ltd Η Τράπεζα βραβεύει τους άριστους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κύπρου ε συνέχεια της πολυετούς στηρί εως που προσφέρει η Alpha Bank pr s td στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, πραγµατοποιήθηκαν και εφέτος, οι τελετές αποφοιτήσεως και βραβεύσεως, όπου η Τράπεζα προσέφερε χρηµατικά βραβεία στους άριστους φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Συγκεκριµένα, δόθηκαν βραβεία σε αριστεύσαντες της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών και ιοικήσεως και της Σχολής Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών. Επιπλέον, δόθηκε, για πρώτη φορά, και το σηµαντικό βραβείο ηµιουργικής Έρευνας και Καινοτοµίας σε φοιτητή της Πολυτεχνικής Σχολής. Τα βραβεία επιδόθηκαν στους φοιτητές από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της Τραπέζης εώργιο εωργίου. Στιγµιότυπο από την τελετή αποφοιτήσεως. Η Alpha Bank pr s td υποστηρικτής της εκδηλώσεως Μουσική στο Πάρκο 2 Τ ην 2 Ιουνίου 2014, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Μουσικής, ο Σύνδεσµος Φίλοι της Λευκωσίας σε συνεργασία µε τον ήµο Λευκωσίας διοργάνωσαν µουσική βραδιά µε τίτλο Μουσική στο Πάρκο 2. Την εκδήλωση υποστήρι ε η Τράπεζα ως χορηγός. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη Συµφωνική ορχήστρα Νέων Κύπρου, την περα της Κυπριακής Μουσικής Ακαδηµίας, τη Φιλαρµονική µπάντα της Αστυνοµίας, καθώς και πολλά άλλα είδη µουσικής. Με την ευκαιρία της εκδηλώσεως, τονίσθηκε από τους διοργανωτές, η ανάγκη να επιδιορθωθεί και να επαναλειτουργήσει το ηµοτικό Θέατρο Λευκωσίας, να ανεγερθεί το νέο Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο και να αναπλασθεί ο χώρος του ηµόσιου Κήπου Λευκωσίας. 2

28 Η Η Alpha Bank pr s td υποστηρίζει το 7ο Συνέδριο και Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τράπεζα ήταν ένας εκ των χορηγών του 7ου Συνεδρίου Alpha Bank pr s td αποτελεσµατικά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη στρατηγική και Εκθέσεως Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο τους και παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα µε γνώµονα, έλαβε χώρα την 4 Ιουλίου 2014, στο ενοδοχείο ilton ark, πάντοτε, την εταιρική υπευθυνότητα. Στο Συνέδριο στη Λευκωσία. Στόχος της εφετινής διοργανώσεως ήταν να παρευρέθησαν Στελέχη, Πελάτες και συνεργάτες της Τραπέζης, αναδεί ει την ανάγκη για εκσυγχρονισµό του εταιρικού ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών προβλήθηκαν οι δράσεις µοντέλου των επιχειρήσεων, µε σκοπό την επιβίωση και τη και πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha βιώσιµη ανάπτυ ή τους. Οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να Bank pr s td. γνωρίσουν επιτυχηµένες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εντά ει Πακέτο Καλωσορίσµατος Alpha Wel o e a k Ε γκαινιάσθηκε δυναµική διαφηµιστική εκστρατεία για την προβολή του Alpha Wel o e a k, ενός πακέτου καλωσορίσµατος για νέους Πελάτες της Τραπέζης, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται τραπεζικός λογαριασµός ό εως, χρεωστική κάρτα και σύνδεση µε την ηλεκτρονική υπηρεσία τραπεζικών συναλλαγών Alpha press Banking. Μετα ύ των προνοµίων του πακέτου περιλαµβάνονται εκπτώσεις σε τραπεζικές υπηρεσίες και συναλλαγές, καθώς και επιπλέον επιβράβευση σε περίπτωση παράλληλης αποκτήσεως προθεσµιακής καταθέσεως, µε στόχο την παροχή καλύτερης ε υπηρετήσεως και τη δηµιουργία µίας πιο στενής και ολοκληρωµένης σχέσεως µε τους Πελάτες. Η προβολή του πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, Τύπου, επιλεγµένων δικτυακών τόπων και υπαίθριας διαφηµίσεως. 27

29 Σ Alpha Bank Romania ιάκριση της Alpha Bank o ania το πλαίσιο της εορταστικής εκδηλώσεως op Bankers Gala, που έλαβε χώρα την Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014, απενεµήθη το ραβείο για το χαµηλότερο ποσοστό µη εξυπηρετούµενων δανείων στην Alpha Bank o ania. Η απονοµή του βραβείου έγινε από την I IA, γνωστή ρουµανική εταιρία µέσων ενηµερώσεως του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Στην έβδοµη συνεχή διοργάνωση της εκδηλώσεως, προβλήθηκαν οι επιδόσεις σε επιµέρους τοµείς των σηµαντικοτέρων τραπεζικών ιδρυµάτων της Ρουµανίας, κατά τη διάρκεια του 201. Εκ µέρους της Τραπέζης, το βραβείο παρέλαβε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Bank o ania Sergi pres. Συµµετοχή της Alpha Bank o ania σε δύο αθλητικούς αγώνες για την προώθηση του αθλητισµού και του υγιεινού τρόπου ζωής ara h n arpa hian la Τ ο Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014, οµάδα 7 Στελεχών της ιευθύνσεως ιαχειρίσεως Περιουσίας της Alpha Bank o ania συµµετείχε στην κατηγορία σκυταλοδροµίας του ετησίου Μαραθωνίου arpathian arathon, που διοργανώθηκε για πέµπτη συνεχή χρονιά. Πρόκειται για µία φιλανθρωπική διοργάνωση που απευθύνεται σε επαγγελµατίες δροµείς και εταιρίες, αλλά και στο ευρύ κοινό, µε σκοπό, όπως κάθε χρόνο, τη συγκέντρωση χρηµάτων για κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυµα. Εφέτος, δόθηκε, για µία ακόµη φορά, προτεραιότητα στα παιδιά. Τα χρήµατα, που συγκεντρώθηκαν, προσφέρθηκαν ως δωρεά στην Οργάνωση Sa e the hildren, η οποία πραγµατοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα. 2

30 Alpha Bank o ania Αγώνας ρόµου Εταιριών Tην Κυριακή, 2 Ιουνίου 2014, η Alpha Bank o ania συµµετείχε στον πρώτο Αγώνα ρόµου Εταιριών. Πρόκειται για αθλητική διοργάνωση που πραγµατοποιήθηκε για πρώτη χρονιά, στο Βουκουρέστι, µε σκοπό την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής µέσω του τζόγκινγκ. Στη διοργάνωση συµµετείχαν περίπου 00 δροµείς, στελέχη και εκπρόσωποι εταιριών στο Βουκουρέστι, που έλαβαν µέρος σε ατοµικούς ή οµαδικούς αγώνες δρόµου µήκους περίπου χιλιοµέτρων, σε πάρκο της πόλεως. Στον Αγώνα ρόµου έλαβαν µέρος Στελέχη διαφόρων ιευθύνσεων της Alpha Bank o ania, µε την Τράπεζα να τερµατίζει στη δεύτερη θέση της κατατά εως του οµαδικού αγώνα ανδρών. Alpha Bank Srbija a.d. Η Alpha Bank Srbija a.d. υποστηρικτής της εκθέσεως Ελληνικές θάλασσες Ένα φωτογραφικό τα ίδι στον χρόνο Aπό τη 12 Ιουνίου έως την 24 Ιουνίου 2014, στον εκθεσιακό χώρο της Κεντρικής Τραπέζης της Σερβίας στο Βελιγράδι, παρουσιάσθηκε η έκθεση φωτογραφίας Ελληνικές θάλασσες Ένα φωτογραφικό τα ίδι στον χρόνο. Έκθεση αυτή απετέλεσε την τελευταία πολιτιστική εκδήλωση της Ελληνικής Πρεσβείας του Βελιγραδίου στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ και πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία της Alpha Bank Srbija a.d. Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθησαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βελιγράδι κ. Κωνσταντίνος Οικονοµίδης, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank Srbija a.d. εώργιος Παπαναστασίου, ο Υποδιοικητής της Κεντρικής Τραπέζης της Σερβίας κ. eselin les i, ο Σύµβουλος του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού κ. Νίκος Τσιτσιµελής και ο Αναπληρωτής ιευθυντής του Σερβικού ραφείου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης κ. Srdjan ajstoro i. Στην Έκθεση παρουσιάσθηκε ένα σύνολο 70 φωτογραφιών, που κάλυπτε χρονικά την περίοδο από το δεύτερο µισό του 1 ου αιώνα έως σήµερα. Οι επισκέπτες, µέσα από πλούσιο οπτικό υλικό, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη σχέση των ανθρώπων µε τη θάλασσα, αλλά και να ανακαλύ ουν τον τρόπο ζωής στα παράλια και τις νησιωτικές περιοχές. 2

31 Alpha Bank Srbija a.d. Alpha ash και Alpha S art oan Mε κύριο µήνυµα επικοινωνίας When plans cannot wait και εν µέσω της θερινής περιόδου, κατά την οποία είναι αυ ηµένες οι καταναλωτικές ανάγκες των πολιτών, εγκαινιάσθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για τα καταναλωτικά προϊόντα Alpha ash και Alpha S art oan, µε προβολή µέσω Τύπου, ραδιοφώνου, επιλεγµένων ιστοσελίδων και υπαίθριας διαφηµίσεως. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η απλή και γρήγορη διαδικασία εγκρίσεως και τα ανταγωνιστικά επιτόκια, ενώ για περιορισµένη χρονική διάρκεια, τα προϊόντα θα διατίθενται και µε απαλλαγή από έ οδα φακέλου (disb rse ent ee). Alpha Bank a.d. Skopje Η Alpha Bank a.d. Skopje παρουσιάζει τη νέα κάρτα nter A eri an press HAlpha Bank a.d. Skopje, ο αποκλειστικός συνεργάτης της A eri an press στην τοπική αγορά, παρουσίασε τη νέα κάρτα nter A eri an press. Το νέο αυτό καινοτόµο προϊόν συνδέεται µε ασφάλεια µε τον τραπεζικό λογαριασµό του κατόχου, προσφέροντάς του τη δυνατότητα ελέγχου των οικονοµικών, καθώς και προνόµια στις καθηµερινές αγορές που πραγµατοποιεί, όπως επιστροφή χρηµάτων για αγορές σε επιλεγµένους εµπορικούς συνεργάτες. Η κάρτα αυτή επίσης, παρέχει στους κατόχους της τη δυνατότητα προσβάσεως στο πρόγραµµα Sele ts, µία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα µε εκατοντάδες ειδικά επιλεγµένες τοπικές και διεθνείς προσφορές. Η κάρτα nter A eri an press δίδει τη δυνατότητα για ασφαλείς, γρήγορες και εύκολες αγορές στο εσωτερικό και στο ε ωτερικό, αλλά και για ασφαλείς αγορές µέσω διαδικτύου, καθώς και σηµαντικές εκπτώσεις και προνόµια. < 30 / 36 >

32 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Η Εποχή του οµήνικου Θεοτοκόπουλου ιµη Αναγέννηση στην Κρήτη και οι Απαρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τη Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Alpha Bank Υπογραφή Θεοτοκόπουλου. Tο 2014 έχει ανακηρυχθεί ως έτος Ελ κρέκο µε αφορµή τη συµπλήρωση 400 ετών από τον θάνατο του µεγάλου Κρητικού ζωγράφου οµήνικου Θεοτοκόπουλου ( ). Ο εορτασµός του έτους Ελ κρέκο πλαισιώνεται από µία σειρά εκδηλώσεων και εκθέσεων σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, µε πρώτη τη γενέτειρά του, την πόλη του Ηρακλείου, όπου από την 20 Ιουνίου λειτουργεί Έκθεση για την ιταλική περίοδο του ζωγράφου, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Η τέχνη του οµήνικου Θεοτοκόπουλου διαµορφώθηκε και αναπτύχθηκε αρχικά στο αναγεννησιακό περιβάλλον του άνδακα, όπως αποκαλούσαν τότε την πόλη του Ηρακλείου, αλλά και ολόκληρη τη βενετοκρατούµενη νήσο. όνος αστικής οικογένειας του Ηρακλείου, µε πλούσια ανθρωπιστική παιδεία, µαθήτευσε δίπλα στους καλύτερους ζωγράφους της Κρήτης και ήταν ήδη κατα ιωµένος και αναγνωρισµένος ως aestro προτού φύγει για τη Βενετία το 1 7. Σύγχρονοι του Θεοτοκόπουλου ήταν οι ε αίρετοι ζωγράφοι εώργιος Κλόντζας και Μιχαήλ αµασκηνός, οι οποίοι, όπως και ο Θεοτοκόπουλος, µυήθηκαν στη βυζαντινή παράδοση και ταυτόχρονα ασκήθηκαν στη δηµιουργική αφοµοίωση των τεχνοτροπικών στοιχείων της υτικής Τέχνης. Ο Θεοτοκόπουλος, ωστόσο, κατόρθωσε να υπερβεί όχι µόνο τα γεωγραφικά, αλλά και τα καλλιτεχνικά όρια της εποχής του. Ανάµεσα στις πολυάριθµες εκδόσεις για τη ζωή και το έργο του, συγκαταλέγεται και η ελληνική έκδοση της µονογραφίας του J. Gudiol, Ελ Γκρέκο (Εµπορική Τράπεζα, Αθήναι, 1 0), η οποία διατίθεται από τον Φεβρουάριο και καθ όλη τη διάρκεια του 2014 στον πολιτιστικό χώρο Alpha Bank Πολιτιστικά, µε έκπτωση 40 για το Προσωπικό της Τραπέζης. Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Alpha Bank περιλαµβάνει ικανό αριθµό βιβλίων για τον οµήνικο Θεοτοκόπουλο και τη µεταβυζαντινή τέχνη της Κρήτης για να δείτε τους τίτλους πατήστε εδώ). 1

33 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Η ιµη Αναγέννηση στην Κρήτη, αποτέλεσµα της µακραίωνης αλληλεπιδράσεως δύο πολιτισµών που συνυπήρχαν στη νήσο, δεν περιορίσθηκε στη ζωγραφική, αλλά επεκτάθηκε και αγκάλιασε όλες τις εκφάνσεις της πολιτιστικής και πνευµατικής ζωής, όπως ε άλλου συνέβη και στη ύση. που γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση και αναρίθµητες λαϊκές διασκευές για θεατρικές παραστάσεις. Σύµφωνα µε τον Κωστή Παλαµά αποτέλεσε την αρχή του νεοελληνικού θεάτρου. Την εποχή που στην Αγγλία ανθούσε το ελισαβετιανό θέατρο, µε κύριο εκφραστή του τον Σαί πηρ, και στην Ισπανία ο Θερβάντες συνέγραφε το πρώτο στο είδος του µυθιστόρηµα στην Ευρώπη, τον ον Κιχώτη, στην Κρήτη η λογοτεχνία φθάνει στο απόγειο της ωριµότητάς της µε έµµετρα δραµατικά έργα που καλύπτουν όλα τα είδη κωµωδία, τραγωδία, ποιµενικό δράµα, θρησκευτικό δράµα, ποιµενική ποίηση και επική µυθιστορία. Περίοδος ακµής της κρητικής λογοτεχνίας ήταν ο ύστερος 1 ος αιώνας έως και την κατάκτηση της νήσου από τους Οθωµανούς το 1. Στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης υπάρχουν αντιπροσωπευτικά έργα αυτής της περιόδου, καθώς και µεταγενέστερες πραγµατείες για να δείτε τους τίτλους πατήστε εδώ). Αν και γραµµένα στο κρητικό γλωσσικό ιδίωµα, τα έργα αυτά άσκησαν σηµαντική επιρροή στη διαµόρφωση της νεώτερης ελληνικής λογοτεχνίας. Η Ερωφίλη του εώργιου ορτάτση (γύρω στο 1 00), εµπνευσµένη από την κλασικιστική ιταλική τραγωδία του G. Battista Giraldi inthio (1 4 ), είναι η πρώτη σωζόµενη τραγωδία στη νέα ελληνική γλώσσα Ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τολέδο, Καθεδρικός Ναός (από την έκδοση. G diol, Ελ Γκρέκο, 1 0, εικ. 2 ) 2

34 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου ( ), που γράφτηκε µετα ύ 1 0 και 1 10, αποτελεί διακριτό λογοτεχνικό είδος, αυτό της λεγόµενης επικής µυθιστορίας. Αν και πρότυπό του θεωρείται η ιταλική διασκευή του γαλλικού µεσαιωνικού µυθιστορήµατος του ierre de la p de (14 7), ο Κορνάρος προσάρµοσε την υπόθεση στο αναγεννησιακό κλίµα της εποχής του συνταιριάζοντας τη βυζαντινή λαϊκή παράδοση µε στοιχεία της Ιταλικής Αναγεννήσεως. Το έργο κυκλοφόρησε αρχικά σε χειρόγραφα και µόλις έναν αιώνα αργότερα, το 171, τυπώθηκε για πρώτη φορά στη Βενετία στο τυπογραφείο του Antonio Bortoli. Το µοναδικό αντίτυπο στην Ελλάδα της πρώτης εκείνης εκδόσεως ευρίσκεται σήµερα στη εννάδειο Βιβλιοθήκη. Η Μετανοούσα Μαγδαληνή, Λάδι σε µουσαµά, 1,04 0, µ. elson Atkins se o Art, ansas it (από την έκδοση. G diol, Ελ Γκρέκο, 1 0, εικ. 7)

35 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Εκτός από τη λογοτεχνία, ο Ερωτόκριτος πέρασε στην ελληνική λαϊκή παράδοση και ενέπνευσε ζωγράφους και µουσικούς. Ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα ήταν προσφιλές εικονογραφικό θέµα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, ενώ ένας άλλος δε ιοτέχνης, της παραδοσιακής µουσικής αυτή τη φορά, ο αείµνηστος Νίκος υλούρης µελοποίησε τους στίχους του Κορνάρου και άγγι ε µε τις χορδές της λύρας του τις εσώτερες χορδές της υχής µας. Η Βάπτιση του Κυρίου, Λάδι σε µουσαµά,, 0 2,11 µ. Τολέδο, ospital de San an Ba tista (από την έκδοση. G diol, Ελ Γκρέκο, 1 0, εικ. 242) 4

36 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Η δυναµική του Ερωτόκριτου και η συµβολή του στην ποίηση αποτυπώνεται µε ενάργεια από τον ιώργο Σεφέρη στο οµώνυµο δοκίµιό του είναι ο στίχος που πλησίασε πιο κοντά από κάθε άλλο ρυθµό το βαθύτερο κυµάτισµα της λαλιάς µας... Η κρητική αναγέννηση, προτού καταποντιστεί, έδωσε δυο καρπούς που θα ήταν αρκετοί για να τιµήσουν τόπους πολύ µεγαλύτερους από αυτό το νησί. Μια έντονη προσωπικότητα, το Θεοτοκόπουλο. Κι αυτή τη δεκαπεντασύλλαβη φράση... Κι ενώ η τέχνη του Θεοτοκόπουλου έµεινε στις εκκλησίες της Ισπανίας ώσπου να σωθούν τα χρόνια και να την ξαναβρούν οι φωτισµένοι, η έκφραση του κρητικού δεκαπεντασύλλαβου κυκλοφορούσε ανάµεσα στις θεραπαινίδες ώσπου να την ακούσει ο Σολωµός Η σηµερινή ελληνική ποίηση αρχίζει από τα χρόνια της κρητικής αναγέννησης.. Σεφέρης οκιµές Α ( καρος 200, η έκδοση σελ. 2 ) Η ταφή του Κόµη του rga, 1. Λάδι σε µουσαµά, 4, 0, 0 µ. Λεπτοµέρεια (υποθετική αυτοπροσωπογραφία του καλλιτέχνη) Τολέδο, γιος Θωµάς (από την έκδοση. G diol, Ελ Γκρέκο, 1 0, εικ. 10 ) Θεόφιλος Ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα, 1 10 Βόλος, Τοιχογραφία στον φούρνο του Βελέντζα (1, 4 0,7 µ.) (από την έκδοση. Τσαρούχης, Θεόφιλος, 1, εικ. 4 )

37 ME MIA MATIA Το, η µηνιαία ηλεκτρονική έκδοση εσωτερικής επικοινωνίας του Οµίλου, είναι πλέον διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr). Τον Ιούνιο 2014, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντηρήσεως και προστασίας της προτοµής του ποιητή Jean Moreas (Iωάννη Παπαδιαµαντόπουλου), στο πλαίσιο του έργου Οι φθορές που πληγώνουν. Η προτοµή έχει µεταφερθεί στην Πινακοθήκη του ήµου Αθηναίων και στη θέση της τοποθετήθηκε ακριβές αντίγραφο από ορείχαλκο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τραπέζης µε τα Παιδικά Χωριά SOS, πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, το Σάββατο, 27 Σεπτεµβρίου 2014, εκδηλώσεις για τη συλλογή σχολικών ειδών και τροφίµων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Η Τράπεζα ανέλαβε χορηγός της εγκαταστάσεως του εµβληµατικού έργου του γλύπτη Γιώργου Ζογγολόπουλου ΠΟΣΕΙ ΩΝΑΣ, ύψους 3,90 µ. από ανοξείδωτο χάλυβα, στον περιβάλλοντα χώρο του νέου κτηρίου της Σχολής ηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου George Washington, στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Η επίσηµη παρουσίαση του ΠΟΣΕΙ ΩΝΑ θα πραγµατοποιηθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου του Πανεπιστηµίου George Washington, την 1 Οκτωβρίου 2014, όπου αναµένεται να παρευρεθούν διαπρεπείς Έλληνες της Αµερικής, καθώς και επιµελητές µεγάλων µουσείων, διαπρεπείς προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της επιστήµης, ακαδηµαϊκοί κ.ά. Το Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank Srbija a.d. στη Νύχτα Μουσείων Κατά την 11η διοργάνωση της Νύχτας Μουσείων, που πραγµατοποιήθηκε στη Σερβία, την 7 Ιουνίου 2014, ο αριθµός των επισκεπτών ανήλθε σε , µόνο στην πόλη του Βελιγραδίου. Το Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank Srbija a.d., το οποίο συµµετείχε στην εκδήλωση, υποδέχθηκε άνω των επισκεπτών. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διοργανώσεως, πραγµατοποιήθηκε φιλανθρωπική δράση µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση των πληµµυροπαθών της χώρας. < 36 / 36 >

38 Σας ευχόµαστε Kαλό Καλοκαίρι!

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος Δεληβορριάς Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη. Το Μουσείο Μπενάκη σήμερα 1

Άγγελος Δεληβορριάς Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη. Το Μουσείο Μπενάκη σήμερα 1 »Αν το Μουσείο Μπενάκη μπορεί να πραγματώνει τους στόχους του, αυτό οφείλεται στην αμέριστη συνδρομή όσων αναγνωρίζουν την ποιότητα του έργου που επιτελεί, όσων το εμπιστεύονται και το αγαπούν, εκδηλώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Έναρξη λειτουργίας Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Το κτήριο της οδού Κριεζώτου 3, όπου έζησε και εργάστηκε για σαράντα χρόνια ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης

Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Η ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Το πρώτο κτήριο της Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα. Το υποκατάστημα της Ιονικής Τραπέζης στο Αργοστόλι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Αϊ Γιάννη. Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

C A P T I V A E Ρ Ω Ά Δ Ε Σ

C A P T I V A E Ρ Ω Ά Δ Ε Σ C A P T I V A E Ρ Ω Ά Δ Ε Σ Οι και παρουσιάζουν: CAPTIVAE ΤΡΩΑΔΕΣ Οι Τρωάδες του Ευριπίδη, τραγωδία παρουσιασμένη για πρώτη φορά το 415 π.χ., έργο πολύπλευρο και βαθειά αντιπολεμικό είναι και σήμερα (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Μελοποίησης Ποιημάτων

Εργαστήριο. Μελοποίησης Ποιημάτων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων -- cafe -- gallery -- βιβλιοθήκη -- εργαστήρια ------------- 7η Θ ε ρ ι ν ή Α κ α δ η μ ί α Τ έ χ ν η ς Εργαστήριο Μελοποίησης Ποιημάτων - Παρουσίαση - Ανάλυση - Μελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης - 4 Οκτωβρίου 2015 - www.neasmirnihistoricrun.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης Νέα Σμύρνη 2015 4 Οκτωβρίου 2015 Αγώνες: 10 Χλμ., 5 Χλμ., 2,5 Χλμ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ethos Sustainability Awards 2014 www.ethos-sustainabilityforum.gr

Ethos Sustainability Awards 2014 www.ethos-sustainabilityforum.gr Ethos Sustainability Awards 2014 29.04.2014 Η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών για τη Βιωσιμότητα & την Κοινωνική Καινοτομία! Η Ethos Media Α.Ε. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Με στόχο την κοινωνική προσφορά, η Τράπεζα Πειραιώς στην Κύπρο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό έργο και τα περιβαλλοντικά θέματα, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί. Καλές δουλειές! ΣΤΟ. Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί. Καλές δουλειές! ΣΤΟ. Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα Καλές δουλειές! ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 9 2014 πεύθυνος Εκδόσεως: ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙ ΙΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: 0 210 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμος Θερμαϊκoύ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου - 7ο Πανελλήνιο Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο: «ιαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη»

Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο: «ιαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καλοκαιρινή εκστρατεία με τίτλο: «ιαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» από το Τμήμα Βορέειου Βιβλιοθήκης της /νσης Εποπτείας ΝΠ ήμου Αμαρουσίου σε συνεργασία με τη Future

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Διοργάνωση Συνδιοργάνωση Συνεργαζόμενοι φορείς Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σκοπός του Προγράμματος: Οι σύγχρονες και συνεχείς αλλαγές στο οικονομικό-ασφαλιστικό-επιχειρηματικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια καθιστούν τον Εσωτερικό Έλεγχο μια βασική λειτουργία για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) 1. Εγκαίνια του Εκθεσιακού Μουσειακού Χώρου «Κούλλης Μιχαήλ»

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) 1. Εγκαίνια του Εκθεσιακού Μουσειακού Χώρου «Κούλλης Μιχαήλ» Εκδηλώσεις από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων l Της Μαρίας Ματθοπούλου Ποστεκκή Εκτελεστικής Μηχανικού Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Τζιώρτζης Τηλέφωνο : 2103307645

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Γυµναστήριο Παπάγου (Κέντρο Νεότητας Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου)

Γυµναστήριο Παπάγου (Κέντρο Νεότητας Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ( ΟΠΑΠ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4-6 & ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 15669 ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. ήµαρχο Πεντέλης κ. ηµήτριο Στεργίου Καψάλη 2. Θεµατική Αντιδήµαρχο κα. Αρχοντία Μπούσουλα - Χάνου

1. ήµαρχο Πεντέλης κ. ηµήτριο Στεργίου Καψάλη 2. Θεµατική Αντιδήµαρχο κα. Αρχοντία Μπούσουλα - Χάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 07.03.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 5223 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Ταχ. /νση: Καλαµβόκη 2α Προς: Τηλ: 213 2050000 Fax: 210 6137497 Τους

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην ιστορική του έδρα! Στο γήπεδο της Λεωφόρου, εκεί που ζήσαμε και πανηγυρίσαμε μεγάλες στιγμές.

Είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην ιστορική του έδρα! Στο γήπεδο της Λεωφόρου, εκεί που ζήσαμε και πανηγυρίσαμε μεγάλες στιγμές. Είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην ιστορική του έδρα! Στο γήπεδο της Λεωφόρου, εκεί που ζήσαμε και πανηγυρίσαμε μεγάλες στιγμές. Εκεί που θα είσαι κι εσύ, στη δική σου θέση, σε κάθε αγώνα! Μη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2014 Η Alpha Bank στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συμμετέχει διαχρονικά σε ενέργειες που στόχο έχουν να ενισχύσουν την κοινωνία την παιδεία, τον πολιτισμό,

Διαβάστε περισσότερα

πολλαπλές κατηγορίες δώρο Νέοι και οικογένειες εταιρικά προνόμια

πολλαπλές κατηγορίες δώρο Νέοι και οικογένειες εταιρικά προνόμια Μέλη Γιατί να γίνω μέλος; Γίνε κομμάτι της ζωής του Μουσείου Μπενάκη και διεκδίκησε προνόμια που σου αναλογούν. Γίνε τώρα μέλος και η ενεργή συμμετοχή σου θα αποκτήσει νόημα μέσα από μια μοναδική μουσειακή

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης του ήµου Τανάγρας Α) Γενικά στοιχεία για το / τη ηµότη ηµοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο : Γυναίκα Άνδρας Ηλικία : Εθνικότητα : Ανήκετε

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 Έναρξη της έκθεσης ζωγραφικής που πλαισιώνει τις εκδηλώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 1. 1. ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 10:30 το πρωί παρτυ μασκέ για τους μικρούς μας φίλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ Δευτέρα 9 Θεατρική παράσταση με τίτλο: «Το Χρώμα Είναι το πιο Δυνατό Χαστούκι» Μαρκίδειο Θέατρο Ώρα: 8:00 μ.μ. / Τιμή: 5

ΘΕΑΤΡΟ Δευτέρα 9 Θεατρική παράσταση με τίτλο: «Το Χρώμα Είναι το πιο Δυνατό Χαστούκι» Μαρκίδειο Θέατρο Ώρα: 8:00 μ.μ. / Τιμή: 5 MUSICAL SUNDAYS Κυριακή 1 Musical Sundays ΠΑΙΔΙΚΟ Κυριακή 1 Παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο: «Παθήματα Μαθήματα», από τους μύθους του Αισώπου / Τιμή: 5 Οργανωτής: Θεατρική Παιδική Σκηνή «Αιώρα». ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Μεγάλη συμμετοχή και καινοτόμες ιδέες στο 1ο HACKATHON #TRANSPORT των Συγκοινωνιών Αθηνών το Σαββατοκύριακο 18-19 Ιουλίου 2015

Δελτίο Τύπου. Μεγάλη συμμετοχή και καινοτόμες ιδέες στο 1ο HACKATHON #TRANSPORT των Συγκοινωνιών Αθηνών το Σαββατοκύριακο 18-19 Ιουλίου 2015 Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015 Δελτίο Τύπου Μεγάλη συμμετοχή και καινοτόμες ιδέες στο 1ο HACKATHON #TRANSPORT των Συγκοινωνιών Αθηνών το Σαββατοκύριακο 18-19 Ιουλίου 2015 Το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ 1 MOBILITY FORUM & APPS AWARDS 2 Απριλίου 2 HR COMMUNITY CONFERENCE & AWARDS 14 Μαΐου 3 OTCs & COSMETICS CONFERENCE 4 HOSPITALITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι απασχολούμενοι στις Εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank ανήλθαν στις 31.12.2009 σε 7.662 άτομα έναντι 8.061 στις 31.12.2008, σημειώνοντας μείωση κατά 5% συνολικά: ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Certified Insurance Customer Services

Certified Insurance Customer Services Certified Insurance Customer Services Excellence Specialist 23-24 Απριλίου & 21-22 Μαΐου 2015 ιοργανωτές: Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association of Financial Management,

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.thedigitalgate.gr

http://www.thedigitalgate.gr http://www.thedigitalgate.gr Ο Διοργανωτής Με την Επιστημονική Υποστήριξη: Στόχος του Διαγωνισμού Εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Συνδιοργάνωση: Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Δ.Α.ΣΤΑ.) Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα ράσεων 29 Μαΐου 2015 Βρείτε πληροφορίες για όλες τις δρασεις στο emdpiraeus.gr

Πρόγραµµα ράσεων 29 Μαΐου 2015 Βρείτε πληροφορίες για όλες τις δρασεις στο emdpiraeus.gr ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΛ.: 213 2022144 FAX : 213 2022096 Email: typos@pireasnet.gr Website www.pireasnet.gr Πρόγραµµα ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 9-2-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/15/967 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 9-2-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/15/967 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 9-2-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/15/967 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton

http://www.eea.gr/gr/el/articles/ypoyrgoi-se-anazitisi-ependyton Συχνές Ερωτήσεις Επικοινωνία ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ Α ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.Α. ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2014 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και η Επιστημονική Ένωση ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ διοργανώνουν Πανελλήνιους Μαθητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα