ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Έγκριση του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε έλι η του Προγράµµατος Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης ιάκριση της Τραπέζης στα B siness I ellen e A ards 2014 ιακρίσεις της Τραπέζης από την e ts he Bank για την ποιότητα εντολών πληρωµής ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύ εως Ο οµήνικος Θεοτοκόπουλος µετα ύ Βενετίας και Ρώµης Ένα σπάνιο χαρακτικό του enri atisse στην έκθεση ηµήτρης αλάνης. Τα εικονογραφηµένα βιβλία Καλοκαιρινές Ε ερευνήσεις στην έκθεση Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Επισκέ εις µαθητών στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο της Τραπέζης στο Ναύπλιο A A ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩ ap n a Η Alpha Bank και η oda one εισάγουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον πιο σύγχρονο τρόπο ανέπαφων πληρωµών Alpha Επιχειρηµατικά άνεια. Νέα διαφηµιστική εκστρατεία για τη στήρι η των επιχειρήσεων Νέα Alpha Bank repaid aster ard Καλοκαίρι µε Bon s προσφορές Πληρωµή οφειλών προς το ηµόσιο σε έως άτοκες δόσεις µε κάρτες εκδόσεως Alpha Bank Προώθηση εθνικής διαφηµιστικής εκστρατείας της Μaster ard Οδηγός Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας Επίσκε η του 1 ου Νηπιαγωγείου άνθης στο Κατάστηµα άνθης σελ. 2 σελ. 3 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 6 σελ. 9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 13 σελ. 14 σελ. 15 σελ. 16 σελ. 16 σελ. 17 σελ. 17 σελ. 18 σελ. 23 σελ. 24 πεύθυνος Εκδόσεως ΕΤΑΙ ΙΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σταδίου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ , a ail o ni ation alpha.gr o ni ation1 alpha.gr Σχεδιασµός παραγωγή G A.. Ioνική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Αlpha Aστικά Ακίνητα Alpha Bank pr s td Alpha Bank o ania Alpha Bank Srbija a.d. Alpha Bank a.d. Skopje Η Εποχή του οµήνικου Θεοτοκόπουλου ιµη Αναγέννηση στην Κρήτη και οι Απαρχές της Νεοελληνικής σελ. 31 Λογοτεχνίας, από τη Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Alpha Bank σελ. 25 σελ. 25 σελ. 26 σελ. 28 σελ. 29 σελ. 30 σελ. 36 Περιεχόµενα

3

4

5 ΤΡΑΠΕΖΑ ιάκριση της Τραπέζης στα B siness I ellen e A ards 2014 Σ το πλαίσιο του θεσµού Business IT Excellence Awards 2014, η Τράπεζα έλαβε για τρίτη συνεχή χρονιά, διάκριση, καθώς της απενεµήθη το βραβείο Αρίστης Επιδόσεως, στην Κατηγορία Ενοποίηση Συστηµάτων, για το έργο της Λειτουργικής Συγχωνεύσεως µε την πρώην Εµπορική Τράπεζα και τις Συνεταιριστικές Τράπεζες ωδεκανήσου, Ευβοίας και υτικής Μακεδονίας. Το έργο σχεδιάσθηκε µε στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και οµαλότερη µετάβαση στο ενιαίο περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων της Alpha Bank. Οι ιευθύνσεις του Τοµέα Πληροφορικής προγραµµάτισαν, οργάνωσαν και συντόνισαν τις επιµέρους Οµάδες και Έργα, που δηµιουργήθηκαν, προκειµένου να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι επιχειρησιακοί στόχοι. Τα βραβεία Business IT Excellence Awards καθιερώθηκαν το 2012, µε στόχο την επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών και της α ιοποιήσεως των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στα βραβεία συµµετέχουν εταιρίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και επιχειρήσεις που διαθέτουν Μονάδες Πληροφορικής για την υποστήρι η των δραστηριοτήτων τους. Η τελετή απονοµής πραγµατοποιήθηκε τη ευτέρα, 0 Ιουνίου 2014, στο ενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Εκ µέρους της Τραπέζης, το βραβείο παρέλαβαν ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Συστηµάτων Πληροφορικής εώργιος Μπλυµάκης, ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Εφαρµογών Πληροφορικής Σπυρίδων Τζαµτζής και ο ιευθυντής της ιευθύνσεως ιαχειρίσεως Έργων Κωνσταντίνος Φούρλας. 4

6 ΤΡΑΠΕΖΑ ιακρίσεις της Τραπέζης από την e ts he Bank για την ποιότητα εντολών πληρωµής H e ts he Bank αποτελεί, ως γνωστόν, έναν από τους κύριους ανταποκριτές µας µε παγκόσµια παρουσία και διεθνές κύρος. Με δεδοµένα τη σηµαντική θέση και το µερίδιό της στην παγκόσµια αγορά πληρωµών, έχει καθιερώσει, επί σειρά ετών, τον θεσµό απονοµής των STP Excellence Awards στις καλύτερες τράπεζες, µε τις οποίες συνεργάζεται ανά χώρα και οι οποίες επιτυγχάνουν S s ore άνω του 0 (βάσει των διεθνών προτύπων). ια το έτος 201, απενεµήθησαν στην Alpha Bank δύο βραβεία αριστείας για την ποιότητα των πληρωµών της, το EUR STP EXCELLENCE AWARD και το USD STP EXCELLENCE AWARD. Η επίτευ η υ ηλού S ποσοστού ε ερχοµένων εντολών πληρωµής από τη Μονάδα Κινήσεως Κεφαλαίων, είναι αποτέλεσµα της πλήρους κεντροποιήσεως και αυτοµατοποιήσεως των πληρωµών στην Τράπεζα και έχει ως άµεση θετική επίπτωση τόσο τη µείωση του λειτουργικού κόστους στη διαχείριση των πληρωµών, όσο και την επιλογή της Alpha Bank από ένες τράπεζες ως πύλη εισόδου εισερχοµένων πληρωµών, στην Ελλάδα. Στόχος της Μονάδος είναι αφενός, η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των πληρωµών, δεδοµένου ότι έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο IS και αφετέρου, η εφαρµογή των καλύτερων πρακτικών σε επίπεδο Οµίλου.

7 ΤΡΑΠΕΖΑ ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύ εως Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Ιουνίου 2014 Εσωτερικές Πιστοποιήσεις Την 14 Ιουνίου 2014, διε ήχθησαν, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, οι ε ετάσεις για τις Εσωτερικές Πιστοποιήσεις. Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο, προσήλθαν και ε ετάσθηκαν 2 7 άτοµα, ενώ στα ορισθέντα Καταστήµατα Ε εταστικά Κέντρα, 277 άτοµα, για συνολικά 1 Πιστοποιητικά. Έως σήµερα, έχουν συµµετάσχει στις ε ετάσεις συνολικά Υπάλληλοι και οι επιτυχόντες ανέρχονται σε άτοµα, µε το µέσο ποσοστό επιτυχίας να κυµαίνεται στο 71. Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία, ενώ στατιστικά στοιχεία, ανά Πιστοποιητικό, παρέχονται στο Alpha Bank Intranet. ΕΣΩΤΕ ΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙ ΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙ ΤΙΚΑ νώση του Πελάτη Συναλλαγές 1 Συναλλαγές 2 Έλεγχος Συναλλαγών από τη θέση εργασίας ΥΤΣ Εργασίες Καταναλωτικής Πίστεως Εργασίες Στεγαστικής Πίστεως Καταθέσεις και Επενδυτικές Εργασίες ΥΠΙ Καταθέσεις και Επενδυτικές Εργασίες ri e Τραπεζοασφαλιστικές Εργασίες Ιδιωτών Εργασίες ρηµατοδοτήσεως Επιχειρήσεων Καθυστερήσεις ρηµατοοικονοµική Ανάλυση Εγγυητικές Επιστολές Τραπεζοασφαλιστικές Εργασίες Επιχειρήσεων ιεθνές Εµπόριο Α ίες προς Είσπρα η ιεθνές Εµπόριο Ενέγγυες Πιστώσεις ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΣ ΕΠΙΤ ΧΙΑ

8 ΤΡΑΠΕΖΑ Επαναπιστοποίηση στην Παροχή Επενδυτικών πηρεσιών ΤτΕ και Πιστοποίηση Τραπε οασφαλιστικών ιαµεσολαβητών Ban a ran Κατά τον µήνα Ιούνιο, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της προετοιµασίας Υπαλλήλων και Στελεχών για τη συµµετοχή τους στις ε ετάσεις Επαναπιστοποιήσεως στην Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Κάτοχοι Πιστοποιητικών α1, α2, β1, β, γ, δ), τον Οκτώβριο Φορείς της εκπαιδεύσεως ήταν Καθηγητές Πανεπιστηµίων και έγκριτα στελέχη επαγγελµατίες της αγοράς. Το επικαιροποιηµένο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και ερωτήσεις παρέχονται στο Alpha Bank Intranet. 7

9 ΤΡΑΠΕΖΑ Οι υπο ήφιοι, για την καλύτερη ε άσκησή τους, µπορούν να εισέλθουν και στην πλατφόρµα WB SABA (https://elearning.alpha.gr/saba/web/main, Εκπαίδευσή µου Κατάλογος Προγραµµάτων Πιστοποίηση στην Παροχή Επενδυτικών πηρεσιών ΤτΕ, όπου, για όλα τα Πιστοποιητικά, έχουν δηµιουργηθεί µαθήµατα e learning προσοµοιώσεως δοκιµασίας ε ετάσεων. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν και δύο εκπαιδευτικά προγράµµατα προετοιµασίας Υπαλλήλων για τις ε ετάσεις Πιστοποιήσεως των Τραπεζοασφαλιστικών ιαµεσολαβητών (Ban ass ran e). Τα προγράµµατα διε ήχθησαν από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) και στην ε εταστική της , θα λάβουν µέρος 0 άτοµα. Εξειδικευµένη εκπαίδευση Στελεχών Κεντρικών πηρεσιών Τον Ιούνιο, διε ήχθησαν ε ειδικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα για την κάλυ η αναγκών που είχαν δηλώσει ιευθύνσεις της Τραπέζης. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα h Ba l A rd S andard r api al, i idi and n rpar r di i k ana n και rp ra d b r r rin. Στόχος του πρώτου προγράµµατος ήταν η κατανόηση του ρόλου που διαδραµατίζει το σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙΙ στο παγκόσµιο προληπτικό ρυθµιστικό πλαίσιο, ενώ του δευτέρου, οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν και επηρεάζουν την εταιρική αναδιάρθρωση του χρέους. Και τα δύο προγράµµατα ήταν διαρκείας δύο ηµερών, έκαστο και διε ήχθησαν σε συνεργασία µε την Ελληνοαµερικανική Ένωση και εισηγητές τους κκ. Grae e Skell και i hael Woolle, αντιστοίχως. Σε κάθε πρόγραµµα, συµµετείχαν συνολικά 20 Στελέχη, από τις ιευθύνσεις apital anage ent και Τραπεζικής Εποπτείας, orporate Banking, International Wholesale Banking, Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων Ε ωτερικού, Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων, Οικονοµικής Αναλύσεως, Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Εσωτερικού, Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Ε ωτερικού και Πωλήσεων ρηµατοοικονοµικών Προϊόντων.

10 ΤΡΑΠΕΖΑ M Ο οµήνικος Θεοτοκόπουλος µετα ύ Βενετίας και Ρώµης ε αφορµή τη συµπλήρωση 400 ετών από τον θάνατο του οµήνικου Θεοτοκόπουλου, το Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία µε το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, διοργάνωσαν έκθεση µε τίτλο Ο οµήνικος Θεοτοκόπουλος µεταξύ ενετίας και ώµης, η οποία έχει ως επίκεντρο τους δύο πίνακες του οµήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ κρέκο), που εκτίθενται µόνιµα στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τη άπτιση του ριστού, που ανήκει στον ήµο Ηρακλείου, και την πο η του ρους και της Μονής Σινά, που αγοράσθηκε από τα Ιδρύµατα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού, το 1 1. Στην Εκθεση παρουσιάζονται ντοκουµέντα που αφορούν στην παραµονή του Ελ κρέκο στη Ρώµη, καθώς και εικόνες, πίνακες και χαρακτικά, έργα σηµαντικών καλλιτεχνών του 1 ου αι. που συνάπτονται µε την εικονογραφία των δύο έργων του Θεοτοκόπουλου, τα οποία εκτίθενται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Ανάµεσά τους θα παρουσιασθούν, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα, η ροσκύνηση των ποιµένων από το Agnes therington Art enter ( ingston, Καναδάς), η ροσωπογραφία του της So onisba Ang issola που ανήκει σε ιδιωτική συλλογή του ε ωτερικού (Ρώµη), καθώς και µία ροσωπογραφία του, αγνώστου καλλιτέχνη, από τις συλλογές του Μουσείου i i. Η Έκθεση παρουσιάζεται αρχικά, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και στη συνέχεια, θα µεταφερθεί στο Μουσείο Μπενάκη, στο κτήριο της οδού Πειραιώς, όπου θα εκτεθεί, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα, ο πίνακας του Ελ κρέκο, αιδί που φυσάει ένα αναµµένο δαυλί, του seo a ionale di apodi onte της Νάπολης. ορηγός των Εκθέσεων για τον Ελ κρέκο, που διοργανώνει το Μουσείο Μπενάκη, είναι η Αlpha Bank. Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014, πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Εκθέσεως στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, όπου την Τράπεζα αντιπροσώπευσαν, ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Καταστηµάτων Νήσων Αιγαίου και Κρήτης εώργιος Καραχάλιος, η Προϊσταµένη ηµοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων Ελένη Στεργίου, η Επιµελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης Ειρήνη Οράτη, καθώς και ιευθυντές Καταστηµάτων της Κρήτης. Στιγµιότυπο από τα εγκαίνια της Εκθέσεως στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

11 ΤΡΑΠΕΖΑ Ένα σπάνιο χαρακτικό του enri atisse στην έκθεση ηµήτρης αλάνης. Τα εικονογραφηµένα βιβλία T Στην κάτω δε ιά γωνία του φύλλου, αφιέρωση του enri atisse στον ηµήτρη αλάνη essai Galanis. ordiale ent enri atisse ( οκίµιο στον αλάνη. Εγκαρδίως, enri atisse). enri atisse, Προσωπογραφία ηµήτρη αλάνη, (1 14) υγραφία σε κινέζικο χαρτί, 1,2,1 εκ. οκίµιο του καλλιτέχνη o 200, ένα νέο, α ιόλογο απόκτηµα προστέθηκε στη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank. Πρόκειται για ένα ε αιρετικά σπάνιο χαρακτικό του άλλου καλλιτέχνη enri atisse (1 1 4), ο οποίος υπήρ ε ένας από τους πρωτοπόρους του Μοντερνισµού στην Ευρώπη. Απεικονίζει τον Έλληνα χαράκτη και ζωγράφο, ηµήτρη αλάνη (1 7 1 ), ο οποίος είχε φθάσει στο Παρίσι στις αρχές του 20ού αιώνα και είχε ήδη κερδίσει την αναγνώριση των καλλιτεχνικών κύκλων της γαλλικής πρωτεύουσας. Ο atisse είχε συνδεθεί φιλικά µε τον αλάνη από το 1 10 και είχαν συµµετάσχει συχνά από κοινού σε οµαδικές εκθέσεις (Salon des Ind pendants 1 1 και 1 14). Επίσης, µοιράζονταν την αγάπη τους για τη µουσική και συχνά έπαιζαν µαζί, ο αλάνης όργανο και ο atisse βιολί. Τη δεκαετία του 1 10, ο atisse σχεδίασε ελάχιστα πορτραίτα φίλων του, τα οποία στη συνέχεια χάρα ε σε χαλκό. Ο άλλος καλλιτέχνης δηµιούργησε δύο ο υγραφίες µε την προσωπογραφία του αλάνη, λίγο πριν εκείνος καταταγεί στη Λεγεώνα των ένων τον Αύγουστο του < 10 / 36 >

12 ΤΡΑΠΕΖΑ Με λιτές, αδρές γραµµές ο atisse κατορθώνει να αιχµαλωτίσει τη χαρακτηριστική φυσιογνωµία του Έλληνα φίλου του, µε τη λεπτή, µακριά µύτη, τα πεταχτά αυτιά και το ειρωνικό µειδίαµα. Η σηµασία της αποκτήσεως του συγκεκριµένου έργου είναι πολλαπλή Είναι δοκίµιο του καλλιτέχνη, άρα ανήκε στην προσωπική του συλλογή και δεν είναι ένα από τα 1 αντίτυπα της σειράς που τυπώθηκαν στη συνέχεια. Το έργο, που αποτελεί µία από τις πρώιµες προσπάθειες του Μatisse στη χαρακτική, έχει τυπωθεί σε ελάχιστα αντίτυπα και αυτό είναι το µοναδικό στην Ελλάδα. Είναι δώρο µε προσωπική αφιέρωση του ενός καλλιτέχνη στον άλλο, άρα πιθανότατα ανήκε στον ίδιο τον αλάνη. Το έργο παρουσιάσθηκε, για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, στην έκθεση ηµήτρης αλάνης. Τα εικονογραφηµένα βιβλία που συνδιοργανώθηκε από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank και το Μορφωτικό δρυµα Εθνικής Τραπέζης, στο Μέγαρο Ε νάρδου, από την έως την Το έργο του atisse στην έκθεση ηµήτρης Γαλάνης. α εικονογραφηµένα βιβλία, Μέγαρο Ε νάρδου. Κέρκυρα 1 1. Ο αλάνης, αριστερά, στρατιώτης κατά τον Α Παγκόσµιο Πόλεµο. < 11 / 36 >

13 ΤΡΑΠΕΖΑ T Καλοκαιρινές Ε ερευνήσεις στην έκθεση Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ o Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης διοργανώνει θερινά εκπαιδευτικά εργαστήρια µε τίτλο Καλοκαιρινές Εξερευνήσεις. Κατά τον µήνα Ιούλιο, κεντρικό θέµα αποτελεί η έκθεση Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και Νοµίσµατα από τη Συλλογή της Alpha Bank, µε δύο προγράµµατα Θαλασσινά Τα ίδια στα Αρχαία ρόνια ια παιδιά 7 ετών. Ατρόµητοι Θαλασσοπόροι σε Μεγάλες Περιπέτειες ια παιδιά 11 ετών. Τα προγράµµατα εστιάζουν στα τα ίδια και στις περιπέτειες των αποίκων. Τα παιδιά, ανάλογα µε την ηλικία τους, περιηγούνται την Έκθεση και αναζητούν πληροφορίες, τις οποίες λαµβάνουν µέσω αφηγήσεως, ερωταποκρίσεων και επιλύσεως γρίφων. Στο τέλος, συµµετέχουν σε εργαστήριο χειροτεχνίας, όπου δηµιουργούν τα δικά τους νοµίσµατα, αντλώντας έµπνευση από τα εκθέµατα. < 12 / 36 >

14 ΤΡΑΠΕΖΑ M Επισκέ εις µαθητών στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο της Τραπέζης στο Ναύπλιο ε την ολοκλήρωση του σχολικού έτους , συµπληρώθηκε και ο πρώτος κύκλος επισκέ εων µαθητών της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαιδεύσεως στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο της Τραπέζης στο Ναύπλιο. Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική έκθεση που διοργάνωσαν από κοινού το Τµήµα Συλλογής Έργων Τέχνης και το Τµήµα Νοµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης µε τίτλο Μ ΘΟΣ. Αρχαία και Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη από τις Συλλογές της Alpha Bank. Μέσα από τα εκθέµατα, οι µαθητές γνώρισαν θεούς, ήρωες και µυθικά όντα της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας, ενώ ταυτοχρόνως ήρθαν σε επαφή µε τον τρόπο µε τον οποίο οι µορφές αυτές έχουν σχεδιασθεί επάνω σε αρχαία νοµίσµατα και έχουν αποτυπωθεί σε έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών. Παράλληλα µε την Έκθεση, διε ήχθη το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Με της Αριάδνης τον µίτο, ξετυλίγω τον µύθο, για τις ανάγκες του οποίου σχεδιάσθηκαν, από ειδική µουσειοπαιδαγωγό, δύο έντυπα για µαθητές Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαιδεύσεως αντιστοίχως, µε στόχο τη δραστηριοποίηση και τη συµµετοχή παιδιών διαφορετικών ηλικιών και ενδιαφερόντων. Στη διάρκεια του σχολικού έτους, ο αριθµός των επισκεπτών της Εκθέσεως ανήλθε σε 1. 20, συµπεριλαµβανοµένων και των 4 7 ατόµων που επισκέφθηκαν τον Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο κατά τη Νύχτα των Μουσείων, θεσµό στον οποίο η Τράπεζα συµµετείχε για πέµπτο συνεχές έτος. Η έκθεση ΜΥΘΟΣ. Αρχαία και Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη από τις Συλλογές της Alpha Bank θα συνεχισθεί κατά το επόµενο διδακτικό έτος και οι µαθητές θα έχουν την ευκαιρία να την επισκεφθούν εκ νέου. < 13 / 36 >

15 ΤΑ A ap n a Η Alpha Bank και η oda one εισάγουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον πιο σύγχρονο τρόπο ανέπαφων πληρωµών M ε σκοπό την προβολή της πρώτης εφαρµογής πραγµατοποιήσεως ανέπαφων πληρωµών µε χρήση κινητού τηλεφώνου, ap n a, από την Alpha Bank και τη oda one, εκίνησε τον Ιούλιο, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεοράσεως, Τύπου και διαδικτύου, µε κύριο µήνυµα ap n a Ο πιο σύγχρονος τρόπος ανέπαφων πληρωµών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με σύγχρονο και ευρηµατικό τρόπο, το τηλεοπτικό σποτ παρουσιάζει ένα σκανδαλιάρικο αγοράκι, το οποίο µιµούµενο, προφανώς, τους γονείς του προσπαθεί να πληρώσει για µία γιγάντια σακούλα σνακ χρησιµοποιώντας τα παιχνίδια του, όπως ακριβώς κάνουν οι µεγάλοι µε το κινητό τους Ο onta tless reader όµως και η ταµίας δεν κάνουν αποδεκτή τη συναλλαγή µέχρι να εµφανισθούν ο µπαµπάς και το κινητό του ιατί το ap n a είναι το κινητό µας πορτοφόλι Συγκεκριµένα, η εφαρµογή ap n a επιτρέπει την πραγµατοποίηση ανέπαφων συναλλαγών, µε χρέωση του τραπεζικού λογαριασµού που είναι συνδεδεµένος µε τη χρεωστική κάρτα, στις επιχειρήσεις που φέρουν τερµατικά αποδοχής καρτών µε τους ειδικούς αναγνώστες ( onta tless readers). Σήµερα, συναλλαγές ap n a πραγµατοποιούνται µέσω συγκεκριµένων συσκευών Android, σε περισσότερα από. 00 εµπορικά καταστήµατα όπως oda one, AB Bασιλόπουλος, otos Galleries, Κωτσόβολος, ondos enter, i a t, bli, ερµανός,, arks Spen er, al edonia, Inti issi i, Intersport, Σκλαβενίτης, Starb ks, bo, t ree, he Bod Shop κ.ά. όσο ο αριθµός των εµπόρων, όσο και οι τύποι των συσκευών, στους οποίους λειτουργεί η εφαρµογή, σταδιακά αυ άνονται. Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρµογή, καθώς και για τις προ ποθέσεις αποκτήσεώς της είναι διαθέσιµες στο ια να δείτε το τηλεοπτικό σποτ, πατήστε εδώ. < 14 / 36 >

16 ΤΑ A Alpha Επιχειρηµατικά άνεια Νέα διαφηµιστική εκστρατεία για τη στήρι η των επιχειρήσεων M ε στόχο την προβολή της διαρκούς και ενεργού στηρί εως που προσφέρει η Alpha Bank στους επιχειρηµατίες και τις µικρές επιχειρήσεις, εκίνησε τον Ιούλιο, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεοράσεως και διαδικτύου, µε κύριο µήνυµα Alpha Επιχειρηµατικά άνεια. Επιχειρείς Μα ί σου. Η ταινία, µε ευρηµατικότητα και χιούµορ, παρουσιάζει τα φανταστικά σενάρια που επινοεί µία παρέα φίλων σε ένα καφέ, στην προσπάθειά τους να ε ηγήσουν πού βρήκε χρήµατα ο ιδιοκτήτης του φούρνου της γειτονιάς τους, για την ανακαίνιση της επιχειρήσεώς του. Τα απίθανα υποθετικά σενάρια καταρρίπτονται από τον σερβιτόρο του καφέ, ο οποίος αποκαλύπτει το αυτονόητο, ότι δηλαδή ο επιχειρηµατίας πήρε δάνειο από την Alpha Bank. ια να δείτε τη διαφηµιστική ταινία, πατήστε εδώ. < 15 / 36 >

17 ΤΑ A Νέα Alpha Bank repaid aster ard H Τράπεζα παρουσίασε τον Ioύλιο, στους Πελάτες της τη νέα προπληρωµένη Κάρτα Alpha Bank Prepaid MasterCard. Η νέα Κάρτα παρέχει πλήρη ασφάλεια, έλεγχο και οργάνωση των αγορών του Πελάτη, καθώς του προσφέρει τη δυνατότητα να τη φορτίζει µε το ποσό της συναλλαγής που επιθυµεί να πραγµατοποιεί κάθε φορά. Η νέα Κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αγορές στο διαδίκτυο, για τηλεφωνικές παραγγελίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε το σήµα aster ard, στην Ελλάδα και το ε ωτερικό. Επιπλέον, η Κάρτα διαθέτει την τεχνολογία hip I που παρέχει πρόσθετη ασφάλεια στην πραγµατοποίηση των καθηµερινών συναλλαγών. Με τη νέα προπληρωµένη Κάρτα παρέχεται η δυνατότητα φορτίσεως της Κάρτας, όποτε και όσες φορές το επιθυµεί ο Κάτοχος, µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Alpha Web Banking, Alpha obile Banking και Alpha hone Banking, καθώς επίσης, στα ταµεία των Καταστηµάτων, στα Κέντρα Αυτοµάτων Συναλλαγών (Κ.Α.Σ.) και στα A s της Τραπέζης. Περισσότερες πληροφορίες για την Alpha Bank Prepaid MasterCard είναι διαθέσιµες στο.alpha.gr, στο Alpha Bank Intranet και στο Καλοκαίρι µε Bon s προσφορές T o Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών Bon s µε αφορµή την προβολή µεγάλων καλοκαιρινών προσφορών συλλογής και ε αργυρώσεως Bon s πόντων στους συνεργάτες του Προγράµµατος, εκίνησε τον Ιούνιο, διαφηµιστικό πρόγραµµα µέσω Τύπου και διαδικτύου, µε κύριο µήνυµα Ετοιµαστείτε για ένα καλοκαίρι µε B n. Περισσότερες πληροφορίες για τις Bon s καλοκαιρινές προσφορές, τους όρους και τη διάρκειά τους, είναι διαθέσιµες στο < 16 / 36 >

18 ΤΑ A Πληρωµή οφειλών προς το ηµόσιο σε έως άτοκες δόσεις µε κάρτες εκδόσεως Alpha Bank HΤράπεζα ανταποκρινόµενη στις ανάγκες των Πελατών της, προσφέρει και εφέτος, τη δυνατότητα ε οφλήσεως των οφειλών τους προς το ηµόσιο µε τις κάρτες εκδόσεως Alpha Bank, σε έως εννέα άτοκες δόσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι Πελάτες διευκολύνονται στην αποπληρωµή των υποχρεώσεών τους και βελτιώνουν τον οικονοµικό τους προγραµµατισµό. Η πληρωµή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω Alpha Web Banking, Alphaphone Banking, Alpha obile Banking, καθώς και στα ταµεία των Καταστηµάτων Alpha Bank. Παράλληλα, για την ε όφληση µεγάλων ποσών, παρέχεται η δυνατότητα δανειοδοτήσεως µε ιδιαίτερα προνοµιακούς όρους. Συγκεκριµένα, µε το προϊόν Alpha Μέτρον ριστον µε Προσηµείωση Ακινήτου, η Τράπεζα παρέχει προσωπικό δάνειο µε µεγάλη διάρκεια αποπληρωµής και χαµηλό επιτόκιο, ώστε οι Πελάτες να µπορέσουν να ανταποκριθούν µε µεγαλύτερη ευκολία στην ε όφληση των οφειλών τους προς το ηµόσιο. Ειδικότερα, το προϊόν προσφέρεται µε κυµαινόµενο επιτόκιο ribor µήνου πλέον περιθωρίου,7 (πλέον εισφοράς Ν.12 7, 0, ) για ποσό δανείου έως Ευρώ και µε µέγιστη διάρκεια αποπληρωµής τα 2 έτη. Προώθηση εθνικής διαφηµιστικής εκστρατείας της Μaster ard ε σκοπό την αύ ηση της χρήσεως των καρτών Alpha Bank aster ard, η Τράπεζα επικοινώνησε την εθνική διαφηµιστική εκστρατεία της a r ard για τη συνεργασία της µε τα Α ασιλόπουλος, η οποία διήρκεσε από 2 Ιουνίου 2014 έως 1 Ιουλίου Η ενέργεια προέτρεπε τους κατόχους καρτών aster ard να πραγµατοποιήσουν τις αγορές τους στα εταιρικά καταστήµατα ΑΒ Βασιλόπουλος χρησιµοποιώντας τις κάρτες τους, δίνοντας την ευκαιρία σε 0 τυχερούς, κάθε µέρα, να κερδίζουν άµεσα δωροεπιταγές των Ευρώ 20. Η ενέργεια επικοινωνήθηκε µέσω µονοφύλλου εντύπου στους λογαριασµούς των καρτών Μaster ard και µέσω του portal των καρτών Alpha Bank (www.alpha.gr/cards). < 17 / 36 >

19 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ T Η Ιονική Τράπεζα και το Εκδοτικό της Προνόµιο (1 1 20) ην Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο του εορτασµού της 1 0ης επετείου από την Ένωση των Ιονίων Νήσων µε την Ελλάδα, εγκαινιάσθηκε στο Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα, η έκθεση µε τίτλο Ιονική Τράπε α και το Εκδοτικό της Προνόµιο , την οποία διοργανώνει το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank. Το πρώτο κτήριο της Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα (σηµερινό Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης) Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank Λεπτοµέρεια από τίτλο δέκα Μετοχών της Ιονικής Τραπέζης Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης, Κέρκυρα 1

20 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Έκθεση παρακολουθεί την ιστορία του εκδοτικού προνοµίου της Ιονικής Τραπέζης, της πρώτης Τραπέζης που δραστηριοποιήθηκε στον ελληνικό χώρο και το έτος 2000 συγχωνεύθηκε µε την Alpha Τράπεζα Πίστεως για να αποτελέσουν την Alpha Bank. Συγκεκριµένα, η Έκθεση αναφέρεται σε µία περίοδο της ιστορίας της Ιονικής Τραπέζης (1 1 20), κατά την οποία η πορεία της ήταν αλληλένδετη µε την τύχη των Ιονίων Νήσων. Κατά την ίδια περίοδο, το εκδοτικό προνόµιο που διατηρούσε η Τράπεζα συνέβαλε καθοριστικά στη λειτουργία της, αλλά συγχρόνως, και στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας των Νήσων. Από το 1 20, που παύει οριστικά η ισχύς του, η Ιονική Τράπεζα θα ε ακολουθήσει να στηρίζει την οικονοµία των Ιονίων Νήσων, αλλά θα λειτουργεί στο ε ής ως µία αµιγώς εµπορική τράπεζα. Προσωπικό του Καταστήµατος Κερκύρας εν ώρα εργασίας, 1 00 περ. (σηµερινό Κατάστηµα Αγίου Σπυρίδωνος Alpha Bank). Αντίγραφο φωτογραφίας αρτονόµισµα Πέντε Κολονάτων της Ιονικής Τραπέζης, Κέρκυρα, δεκαετία 1 0 Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης, Κέρκυρα 1

21 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ χώρος της Εκθέσεως. Στην Έκθεση παρουσιάζονται σπάνια τεκµήρια (έγγραφα, α ιόγραφα, τόµοι λογιστικών βιβλίων, φωτογραφίες, ενθυµήµατα), τα οποία διαθέτει το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank, καθώς και υλικό που εκτίθεται στο Μουσείο αρτονοµισµάτων, όπως τραπεζογραµµάτια που ε έδιδε η Ιονική ως η εκδοτική Τράπεζα των Ιονίων Νήσων. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή µε τεκµήρια που αποτελούν ευγενική παραχώρηση άλλων Ιστορικών Αρχείων, Ιδρυµάτων και Βιβλιοθηκών του εσωτερικού και του ε ωτερικού. Α ίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι για τις ανάγκες της Εκθέσεως α ιοποιήθηκε και µέρος του Αρχείου της Ιονικής Τραπέζης που ευρίσκεται στις Συλλογές της British ibrar o oliti al and ono i S ien e του ondon S hool o ono i s. 20

22 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Στιγµιότυπα από τα εγκαίνια της Εκθέσεως. Στα εγκαίνια παρευρέθησαν εκπρόσωπος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Πα ών και ιαποντίων Νήσων κ.κ. Νεκταρίου, παράγοντες του επιχειρηµατικού χώρου, εκπρόσωποι του Τύπου, καθώς και Πελάτες και φίλοι της Τραπέζης. Την Τράπεζα εκπροσώπησαν ο ιευθυντής της ιευθύνσεως ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδος Αθανάσιος άτσης, ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Επιχειρηµατικών Κέντρων Βασίλειος Ζωγράφος, ο ιευθυντής της ραµµατείας ιοικητικού Συµβουλίου εώργιος Τριανταφυλλίδης, ο Υποδιευθυντής της ιευθύνσεως Καταστηµάτων Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων Νικόλαος Σπανός, ο ιευθυντής του Επιχειρηµατικού Κέντρου Αττικής Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, ιευθυντές των Καταστηµάτων της Κερκύρας, η Προϊσταµένη ηµοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων Ελένη Στεργίου, η ρύσα Τζανίµη από τις ηµόσιες Σχέσεις, ο ρης Ραπίδης και η Ανδροµάχη Θεοδωροπούλου από τη ραµµατεία ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και ο Επιστηµονικός Συνεργάτης του Ιστορικού Αρχείου, καθηγητής Κωνσταντίνος Κωστής. 21

23 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Την Έκθεση, που θα διαρκέσει έως και τον εκέµβριο του 201, συνοδεύει εικονογραφηµένος κατάλογος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το ε ώφυλλο του καταλόγου της Εκθέσεως. Εσωτερικές σελίδες του καταλόγου της Εκθέσεως. Μουσείο Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέ ης Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνος (Ηρώων Κυπριακού Αγώνα), ΚΕΡΚΥΡΑ ρες λειτουργίας 1 Απριλίου 30 Σεπτεµβρίου Τετάρτη και Παρασκευή και Πέµπτη Σάββατο και Κυριακή Οκτωβρίου 31 Μαρτίου Τετάρτη έως Κυριακή

24 Οδηγός Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας T ο Ελληνικό ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), στο οποίο συµµετέχει η Τράπεζα, παρουσίασε κατά τη συνάντηση των µελών του τον Ιούνιο 2014, τον Οδηγό Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας, ο οποίος δηµιουργήθηκε από την οµάδα έργου ιαφάνεια και ιακυβέρνηση του ικτύου. Στόχοι του Οδηγού είναι η παροχή κατάλληλων πληροφοριών και κατευθύνσεων, η ενίσχυση της αντιλή εως ότι η πρακτική εφαρµογή της Ε.Κ.Ε. λειτουργεί προς όφελος τόσο της κοινωνίας, όσο και των επιχειρήσεων, καθώς και η αύ ηση του αριθµού των επιχειρήσεων που αναγνωρίζουν και εφαρµόζουν πρακτικές Ε.Κ.Ε. Στον Οδηγό αναπτύσσονται, σε απλή γλώσσα και µέσα από τη χρήση πρακτικών παραδειγµάτων, θέµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Εταιρικής ιακυβερνήσεως, τα οποία µπορούν να συµβάλουν στην επίτευ η της επιχειρησιακής βιωσιµότητας και στην ενίσχυση της κερδοφορίας, της εταιρικής φήµης και της εσωτερικής και ε ωτερικής εικόνας. Σηµειώνεται ότι στην οµάδα εργασίας ιαφάνεια και ιακυβέρνηση συµµετείχαν 17 στελέχη από εταιρίες µέλη του Ελληνικού ικτύου για την Ε.Κ.Ε. Την Alpha Bank εκπροσωπούν η Προϊσταµένη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ελευθερία Πατακάκη και ο Σύµβουλος ιοικήσεως ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµορφώσεως ιώργος Τριανταφυλλόπουλος. 2

25 Επίσκε η του 1 ου Νηπιαγωγείου άνθης στο Κατάστηµα άνθης Σ το πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της Τραπέζης, το 1 ο Νηπιαγωγείο άνθης, επισκέφθηκε το Κατάστηµα άνθης, µε σκοπό την κατάθεση ενός συµβολικού ποσού σε κέρµατα υπέρ του λογαριασµού του εθελοντικού οργανισµού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΤΟ ΑΜΟ ΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ. Στην οµάδα της αντιπροσωπείας συµµετείχαν η ιευθύντρια του Νηπιαγωγείου, οι νηπιαγωγοί, γονείς και µικροί µαθητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικασία των τραπεζικών συναλλαγών. Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι του Καταστήµατος ενηµέρωσαν τα παιδιά για τον τρόπο, µε τον οποίο θα αποσταλεί το ποσό που έχει κατατεθεί στον Φορέα, καθώς και για την α ία της αποταµιεύσεως. 24

26 Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Τακτική ενική Συνέλευση T ην Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, στην αίθουσα του τρίτου ορόφου του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης. Στιγµιότυπο από την Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Ιονική ενοδοχειακαί Επιχειρήσεις. Alpha Αστικά Ακίνητα Τακτική ενική Συνέλευση Τ ην Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Alpha Αστικά Ακίνητα, στην αίθουσα του τρίτου ορόφου του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης. Στιγµιότυπο από την Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Alpha Αστικά Ακίνητα. 2

27 Σ Alpha Bank Cyprus Ltd Η Τράπεζα βραβεύει τους άριστους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κύπρου ε συνέχεια της πολυετούς στηρί εως που προσφέρει η Alpha Bank pr s td στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, πραγµατοποιήθηκαν και εφέτος, οι τελετές αποφοιτήσεως και βραβεύσεως, όπου η Τράπεζα προσέφερε χρηµατικά βραβεία στους άριστους φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Συγκεκριµένα, δόθηκαν βραβεία σε αριστεύσαντες της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών και ιοικήσεως και της Σχολής Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών. Επιπλέον, δόθηκε, για πρώτη φορά, και το σηµαντικό βραβείο ηµιουργικής Έρευνας και Καινοτοµίας σε φοιτητή της Πολυτεχνικής Σχολής. Τα βραβεία επιδόθηκαν στους φοιτητές από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της Τραπέζης εώργιο εωργίου. Στιγµιότυπο από την τελετή αποφοιτήσεως. Η Alpha Bank pr s td υποστηρικτής της εκδηλώσεως Μουσική στο Πάρκο 2 Τ ην 2 Ιουνίου 2014, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Μουσικής, ο Σύνδεσµος Φίλοι της Λευκωσίας σε συνεργασία µε τον ήµο Λευκωσίας διοργάνωσαν µουσική βραδιά µε τίτλο Μουσική στο Πάρκο 2. Την εκδήλωση υποστήρι ε η Τράπεζα ως χορηγός. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη Συµφωνική ορχήστρα Νέων Κύπρου, την περα της Κυπριακής Μουσικής Ακαδηµίας, τη Φιλαρµονική µπάντα της Αστυνοµίας, καθώς και πολλά άλλα είδη µουσικής. Με την ευκαιρία της εκδηλώσεως, τονίσθηκε από τους διοργανωτές, η ανάγκη να επιδιορθωθεί και να επαναλειτουργήσει το ηµοτικό Θέατρο Λευκωσίας, να ανεγερθεί το νέο Κυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο και να αναπλασθεί ο χώρος του ηµόσιου Κήπου Λευκωσίας. 2

28 Η Η Alpha Bank pr s td υποστηρίζει το 7ο Συνέδριο και Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τράπεζα ήταν ένας εκ των χορηγών του 7ου Συνεδρίου Alpha Bank pr s td αποτελεσµατικά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη στρατηγική και Εκθέσεως Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο τους και παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα µε γνώµονα, έλαβε χώρα την 4 Ιουλίου 2014, στο ενοδοχείο ilton ark, πάντοτε, την εταιρική υπευθυνότητα. Στο Συνέδριο στη Λευκωσία. Στόχος της εφετινής διοργανώσεως ήταν να παρευρέθησαν Στελέχη, Πελάτες και συνεργάτες της Τραπέζης, αναδεί ει την ανάγκη για εκσυγχρονισµό του εταιρικού ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών προβλήθηκαν οι δράσεις µοντέλου των επιχειρήσεων, µε σκοπό την επιβίωση και τη και πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha βιώσιµη ανάπτυ ή τους. Οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να Bank pr s td. γνωρίσουν επιτυχηµένες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εντά ει Πακέτο Καλωσορίσµατος Alpha Wel o e a k Ε γκαινιάσθηκε δυναµική διαφηµιστική εκστρατεία για την προβολή του Alpha Wel o e a k, ενός πακέτου καλωσορίσµατος για νέους Πελάτες της Τραπέζης, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται τραπεζικός λογαριασµός ό εως, χρεωστική κάρτα και σύνδεση µε την ηλεκτρονική υπηρεσία τραπεζικών συναλλαγών Alpha press Banking. Μετα ύ των προνοµίων του πακέτου περιλαµβάνονται εκπτώσεις σε τραπεζικές υπηρεσίες και συναλλαγές, καθώς και επιπλέον επιβράβευση σε περίπτωση παράλληλης αποκτήσεως προθεσµιακής καταθέσεως, µε στόχο την παροχή καλύτερης ε υπηρετήσεως και τη δηµιουργία µίας πιο στενής και ολοκληρωµένης σχέσεως µε τους Πελάτες. Η προβολή του πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, Τύπου, επιλεγµένων δικτυακών τόπων και υπαίθριας διαφηµίσεως. 27

29 Σ Alpha Bank Romania ιάκριση της Alpha Bank o ania το πλαίσιο της εορταστικής εκδηλώσεως op Bankers Gala, που έλαβε χώρα την Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014, απενεµήθη το ραβείο για το χαµηλότερο ποσοστό µη εξυπηρετούµενων δανείων στην Alpha Bank o ania. Η απονοµή του βραβείου έγινε από την I IA, γνωστή ρουµανική εταιρία µέσων ενηµερώσεως του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Στην έβδοµη συνεχή διοργάνωση της εκδηλώσεως, προβλήθηκαν οι επιδόσεις σε επιµέρους τοµείς των σηµαντικοτέρων τραπεζικών ιδρυµάτων της Ρουµανίας, κατά τη διάρκεια του 201. Εκ µέρους της Τραπέζης, το βραβείο παρέλαβε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Bank o ania Sergi pres. Συµµετοχή της Alpha Bank o ania σε δύο αθλητικούς αγώνες για την προώθηση του αθλητισµού και του υγιεινού τρόπου ζωής ara h n arpa hian la Τ ο Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014, οµάδα 7 Στελεχών της ιευθύνσεως ιαχειρίσεως Περιουσίας της Alpha Bank o ania συµµετείχε στην κατηγορία σκυταλοδροµίας του ετησίου Μαραθωνίου arpathian arathon, που διοργανώθηκε για πέµπτη συνεχή χρονιά. Πρόκειται για µία φιλανθρωπική διοργάνωση που απευθύνεται σε επαγγελµατίες δροµείς και εταιρίες, αλλά και στο ευρύ κοινό, µε σκοπό, όπως κάθε χρόνο, τη συγκέντρωση χρηµάτων για κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυµα. Εφέτος, δόθηκε, για µία ακόµη φορά, προτεραιότητα στα παιδιά. Τα χρήµατα, που συγκεντρώθηκαν, προσφέρθηκαν ως δωρεά στην Οργάνωση Sa e the hildren, η οποία πραγµατοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα. 2

30 Alpha Bank o ania Αγώνας ρόµου Εταιριών Tην Κυριακή, 2 Ιουνίου 2014, η Alpha Bank o ania συµµετείχε στον πρώτο Αγώνα ρόµου Εταιριών. Πρόκειται για αθλητική διοργάνωση που πραγµατοποιήθηκε για πρώτη χρονιά, στο Βουκουρέστι, µε σκοπό την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής µέσω του τζόγκινγκ. Στη διοργάνωση συµµετείχαν περίπου 00 δροµείς, στελέχη και εκπρόσωποι εταιριών στο Βουκουρέστι, που έλαβαν µέρος σε ατοµικούς ή οµαδικούς αγώνες δρόµου µήκους περίπου χιλιοµέτρων, σε πάρκο της πόλεως. Στον Αγώνα ρόµου έλαβαν µέρος Στελέχη διαφόρων ιευθύνσεων της Alpha Bank o ania, µε την Τράπεζα να τερµατίζει στη δεύτερη θέση της κατατά εως του οµαδικού αγώνα ανδρών. Alpha Bank Srbija a.d. Η Alpha Bank Srbija a.d. υποστηρικτής της εκθέσεως Ελληνικές θάλασσες Ένα φωτογραφικό τα ίδι στον χρόνο Aπό τη 12 Ιουνίου έως την 24 Ιουνίου 2014, στον εκθεσιακό χώρο της Κεντρικής Τραπέζης της Σερβίας στο Βελιγράδι, παρουσιάσθηκε η έκθεση φωτογραφίας Ελληνικές θάλασσες Ένα φωτογραφικό τα ίδι στον χρόνο. Έκθεση αυτή απετέλεσε την τελευταία πολιτιστική εκδήλωση της Ελληνικής Πρεσβείας του Βελιγραδίου στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ και πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία της Alpha Bank Srbija a.d. Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθησαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βελιγράδι κ. Κωνσταντίνος Οικονοµίδης, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank Srbija a.d. εώργιος Παπαναστασίου, ο Υποδιοικητής της Κεντρικής Τραπέζης της Σερβίας κ. eselin les i, ο Σύµβουλος του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού κ. Νίκος Τσιτσιµελής και ο Αναπληρωτής ιευθυντής του Σερβικού ραφείου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης κ. Srdjan ajstoro i. Στην Έκθεση παρουσιάσθηκε ένα σύνολο 70 φωτογραφιών, που κάλυπτε χρονικά την περίοδο από το δεύτερο µισό του 1 ου αιώνα έως σήµερα. Οι επισκέπτες, µέσα από πλούσιο οπτικό υλικό, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη σχέση των ανθρώπων µε τη θάλασσα, αλλά και να ανακαλύ ουν τον τρόπο ζωής στα παράλια και τις νησιωτικές περιοχές. 2

31 Alpha Bank Srbija a.d. Alpha ash και Alpha S art oan Mε κύριο µήνυµα επικοινωνίας When plans cannot wait και εν µέσω της θερινής περιόδου, κατά την οποία είναι αυ ηµένες οι καταναλωτικές ανάγκες των πολιτών, εγκαινιάσθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για τα καταναλωτικά προϊόντα Alpha ash και Alpha S art oan, µε προβολή µέσω Τύπου, ραδιοφώνου, επιλεγµένων ιστοσελίδων και υπαίθριας διαφηµίσεως. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η απλή και γρήγορη διαδικασία εγκρίσεως και τα ανταγωνιστικά επιτόκια, ενώ για περιορισµένη χρονική διάρκεια, τα προϊόντα θα διατίθενται και µε απαλλαγή από έ οδα φακέλου (disb rse ent ee). Alpha Bank a.d. Skopje Η Alpha Bank a.d. Skopje παρουσιάζει τη νέα κάρτα nter A eri an press HAlpha Bank a.d. Skopje, ο αποκλειστικός συνεργάτης της A eri an press στην τοπική αγορά, παρουσίασε τη νέα κάρτα nter A eri an press. Το νέο αυτό καινοτόµο προϊόν συνδέεται µε ασφάλεια µε τον τραπεζικό λογαριασµό του κατόχου, προσφέροντάς του τη δυνατότητα ελέγχου των οικονοµικών, καθώς και προνόµια στις καθηµερινές αγορές που πραγµατοποιεί, όπως επιστροφή χρηµάτων για αγορές σε επιλεγµένους εµπορικούς συνεργάτες. Η κάρτα αυτή επίσης, παρέχει στους κατόχους της τη δυνατότητα προσβάσεως στο πρόγραµµα Sele ts, µία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα µε εκατοντάδες ειδικά επιλεγµένες τοπικές και διεθνείς προσφορές. Η κάρτα nter A eri an press δίδει τη δυνατότητα για ασφαλείς, γρήγορες και εύκολες αγορές στο εσωτερικό και στο ε ωτερικό, αλλά και για ασφαλείς αγορές µέσω διαδικτύου, καθώς και σηµαντικές εκπτώσεις και προνόµια. < 30 / 36 >

32 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Η Εποχή του οµήνικου Θεοτοκόπουλου ιµη Αναγέννηση στην Κρήτη και οι Απαρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τη Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Alpha Bank Υπογραφή Θεοτοκόπουλου. Tο 2014 έχει ανακηρυχθεί ως έτος Ελ κρέκο µε αφορµή τη συµπλήρωση 400 ετών από τον θάνατο του µεγάλου Κρητικού ζωγράφου οµήνικου Θεοτοκόπουλου ( ). Ο εορτασµός του έτους Ελ κρέκο πλαισιώνεται από µία σειρά εκδηλώσεων και εκθέσεων σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, µε πρώτη τη γενέτειρά του, την πόλη του Ηρακλείου, όπου από την 20 Ιουνίου λειτουργεί Έκθεση για την ιταλική περίοδο του ζωγράφου, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Η τέχνη του οµήνικου Θεοτοκόπουλου διαµορφώθηκε και αναπτύχθηκε αρχικά στο αναγεννησιακό περιβάλλον του άνδακα, όπως αποκαλούσαν τότε την πόλη του Ηρακλείου, αλλά και ολόκληρη τη βενετοκρατούµενη νήσο. όνος αστικής οικογένειας του Ηρακλείου, µε πλούσια ανθρωπιστική παιδεία, µαθήτευσε δίπλα στους καλύτερους ζωγράφους της Κρήτης και ήταν ήδη κατα ιωµένος και αναγνωρισµένος ως aestro προτού φύγει για τη Βενετία το 1 7. Σύγχρονοι του Θεοτοκόπουλου ήταν οι ε αίρετοι ζωγράφοι εώργιος Κλόντζας και Μιχαήλ αµασκηνός, οι οποίοι, όπως και ο Θεοτοκόπουλος, µυήθηκαν στη βυζαντινή παράδοση και ταυτόχρονα ασκήθηκαν στη δηµιουργική αφοµοίωση των τεχνοτροπικών στοιχείων της υτικής Τέχνης. Ο Θεοτοκόπουλος, ωστόσο, κατόρθωσε να υπερβεί όχι µόνο τα γεωγραφικά, αλλά και τα καλλιτεχνικά όρια της εποχής του. Ανάµεσα στις πολυάριθµες εκδόσεις για τη ζωή και το έργο του, συγκαταλέγεται και η ελληνική έκδοση της µονογραφίας του J. Gudiol, Ελ Γκρέκο (Εµπορική Τράπεζα, Αθήναι, 1 0), η οποία διατίθεται από τον Φεβρουάριο και καθ όλη τη διάρκεια του 2014 στον πολιτιστικό χώρο Alpha Bank Πολιτιστικά, µε έκπτωση 40 για το Προσωπικό της Τραπέζης. Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Alpha Bank περιλαµβάνει ικανό αριθµό βιβλίων για τον οµήνικο Θεοτοκόπουλο και τη µεταβυζαντινή τέχνη της Κρήτης για να δείτε τους τίτλους πατήστε εδώ). 1

33 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Η ιµη Αναγέννηση στην Κρήτη, αποτέλεσµα της µακραίωνης αλληλεπιδράσεως δύο πολιτισµών που συνυπήρχαν στη νήσο, δεν περιορίσθηκε στη ζωγραφική, αλλά επεκτάθηκε και αγκάλιασε όλες τις εκφάνσεις της πολιτιστικής και πνευµατικής ζωής, όπως ε άλλου συνέβη και στη ύση. που γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση και αναρίθµητες λαϊκές διασκευές για θεατρικές παραστάσεις. Σύµφωνα µε τον Κωστή Παλαµά αποτέλεσε την αρχή του νεοελληνικού θεάτρου. Την εποχή που στην Αγγλία ανθούσε το ελισαβετιανό θέατρο, µε κύριο εκφραστή του τον Σαί πηρ, και στην Ισπανία ο Θερβάντες συνέγραφε το πρώτο στο είδος του µυθιστόρηµα στην Ευρώπη, τον ον Κιχώτη, στην Κρήτη η λογοτεχνία φθάνει στο απόγειο της ωριµότητάς της µε έµµετρα δραµατικά έργα που καλύπτουν όλα τα είδη κωµωδία, τραγωδία, ποιµενικό δράµα, θρησκευτικό δράµα, ποιµενική ποίηση και επική µυθιστορία. Περίοδος ακµής της κρητικής λογοτεχνίας ήταν ο ύστερος 1 ος αιώνας έως και την κατάκτηση της νήσου από τους Οθωµανούς το 1. Στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης υπάρχουν αντιπροσωπευτικά έργα αυτής της περιόδου, καθώς και µεταγενέστερες πραγµατείες για να δείτε τους τίτλους πατήστε εδώ). Αν και γραµµένα στο κρητικό γλωσσικό ιδίωµα, τα έργα αυτά άσκησαν σηµαντική επιρροή στη διαµόρφωση της νεώτερης ελληνικής λογοτεχνίας. Η Ερωφίλη του εώργιου ορτάτση (γύρω στο 1 00), εµπνευσµένη από την κλασικιστική ιταλική τραγωδία του G. Battista Giraldi inthio (1 4 ), είναι η πρώτη σωζόµενη τραγωδία στη νέα ελληνική γλώσσα Ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τολέδο, Καθεδρικός Ναός (από την έκδοση. G diol, Ελ Γκρέκο, 1 0, εικ. 2 ) 2

34 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου ( ), που γράφτηκε µετα ύ 1 0 και 1 10, αποτελεί διακριτό λογοτεχνικό είδος, αυτό της λεγόµενης επικής µυθιστορίας. Αν και πρότυπό του θεωρείται η ιταλική διασκευή του γαλλικού µεσαιωνικού µυθιστορήµατος του ierre de la p de (14 7), ο Κορνάρος προσάρµοσε την υπόθεση στο αναγεννησιακό κλίµα της εποχής του συνταιριάζοντας τη βυζαντινή λαϊκή παράδοση µε στοιχεία της Ιταλικής Αναγεννήσεως. Το έργο κυκλοφόρησε αρχικά σε χειρόγραφα και µόλις έναν αιώνα αργότερα, το 171, τυπώθηκε για πρώτη φορά στη Βενετία στο τυπογραφείο του Antonio Bortoli. Το µοναδικό αντίτυπο στην Ελλάδα της πρώτης εκείνης εκδόσεως ευρίσκεται σήµερα στη εννάδειο Βιβλιοθήκη. Η Μετανοούσα Μαγδαληνή, Λάδι σε µουσαµά, 1,04 0, µ. elson Atkins se o Art, ansas it (από την έκδοση. G diol, Ελ Γκρέκο, 1 0, εικ. 7)

35 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Εκτός από τη λογοτεχνία, ο Ερωτόκριτος πέρασε στην ελληνική λαϊκή παράδοση και ενέπνευσε ζωγράφους και µουσικούς. Ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα ήταν προσφιλές εικονογραφικό θέµα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, ενώ ένας άλλος δε ιοτέχνης, της παραδοσιακής µουσικής αυτή τη φορά, ο αείµνηστος Νίκος υλούρης µελοποίησε τους στίχους του Κορνάρου και άγγι ε µε τις χορδές της λύρας του τις εσώτερες χορδές της υχής µας. Η Βάπτιση του Κυρίου, Λάδι σε µουσαµά,, 0 2,11 µ. Τολέδο, ospital de San an Ba tista (από την έκδοση. G diol, Ελ Γκρέκο, 1 0, εικ. 242) 4

36 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Η δυναµική του Ερωτόκριτου και η συµβολή του στην ποίηση αποτυπώνεται µε ενάργεια από τον ιώργο Σεφέρη στο οµώνυµο δοκίµιό του είναι ο στίχος που πλησίασε πιο κοντά από κάθε άλλο ρυθµό το βαθύτερο κυµάτισµα της λαλιάς µας... Η κρητική αναγέννηση, προτού καταποντιστεί, έδωσε δυο καρπούς που θα ήταν αρκετοί για να τιµήσουν τόπους πολύ µεγαλύτερους από αυτό το νησί. Μια έντονη προσωπικότητα, το Θεοτοκόπουλο. Κι αυτή τη δεκαπεντασύλλαβη φράση... Κι ενώ η τέχνη του Θεοτοκόπουλου έµεινε στις εκκλησίες της Ισπανίας ώσπου να σωθούν τα χρόνια και να την ξαναβρούν οι φωτισµένοι, η έκφραση του κρητικού δεκαπεντασύλλαβου κυκλοφορούσε ανάµεσα στις θεραπαινίδες ώσπου να την ακούσει ο Σολωµός Η σηµερινή ελληνική ποίηση αρχίζει από τα χρόνια της κρητικής αναγέννησης.. Σεφέρης οκιµές Α ( καρος 200, η έκδοση σελ. 2 ) Η ταφή του Κόµη του rga, 1. Λάδι σε µουσαµά, 4, 0, 0 µ. Λεπτοµέρεια (υποθετική αυτοπροσωπογραφία του καλλιτέχνη) Τολέδο, γιος Θωµάς (από την έκδοση. G diol, Ελ Γκρέκο, 1 0, εικ. 10 ) Θεόφιλος Ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα, 1 10 Βόλος, Τοιχογραφία στον φούρνο του Βελέντζα (1, 4 0,7 µ.) (από την έκδοση. Τσαρούχης, Θεόφιλος, 1, εικ. 4 )

37 ME MIA MATIA Το, η µηνιαία ηλεκτρονική έκδοση εσωτερικής επικοινωνίας του Οµίλου, είναι πλέον διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr). Τον Ιούνιο 2014, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντηρήσεως και προστασίας της προτοµής του ποιητή Jean Moreas (Iωάννη Παπαδιαµαντόπουλου), στο πλαίσιο του έργου Οι φθορές που πληγώνουν. Η προτοµή έχει µεταφερθεί στην Πινακοθήκη του ήµου Αθηναίων και στη θέση της τοποθετήθηκε ακριβές αντίγραφο από ορείχαλκο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τραπέζης µε τα Παιδικά Χωριά SOS, πρόκειται να πραγµατοποιηθούν, το Σάββατο, 27 Σεπτεµβρίου 2014, εκδηλώσεις για τη συλλογή σχολικών ειδών και τροφίµων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Η Τράπεζα ανέλαβε χορηγός της εγκαταστάσεως του εµβληµατικού έργου του γλύπτη Γιώργου Ζογγολόπουλου ΠΟΣΕΙ ΩΝΑΣ, ύψους 3,90 µ. από ανοξείδωτο χάλυβα, στον περιβάλλοντα χώρο του νέου κτηρίου της Σχολής ηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου George Washington, στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Η επίσηµη παρουσίαση του ΠΟΣΕΙ ΩΝΑ θα πραγµατοποιηθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου του Πανεπιστηµίου George Washington, την 1 Οκτωβρίου 2014, όπου αναµένεται να παρευρεθούν διαπρεπείς Έλληνες της Αµερικής, καθώς και επιµελητές µεγάλων µουσείων, διαπρεπείς προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της επιστήµης, ακαδηµαϊκοί κ.ά. Το Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank Srbija a.d. στη Νύχτα Μουσείων Κατά την 11η διοργάνωση της Νύχτας Μουσείων, που πραγµατοποιήθηκε στη Σερβία, την 7 Ιουνίου 2014, ο αριθµός των επισκεπτών ανήλθε σε , µόνο στην πόλη του Βελιγραδίου. Το Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank Srbija a.d., το οποίο συµµετείχε στην εκδήλωση, υποδέχθηκε άνω των επισκεπτών. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διοργανώσεως, πραγµατοποιήθηκε φιλανθρωπική δράση µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση των πληµµυροπαθών της χώρας. < 36 / 36 >

38 Σας ευχόµαστε Kαλό Καλοκαίρι!

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 2 Μαρτίου 2014 Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί. Η Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank. Η Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank ΣΤΟ. 10 2013 Τεύχος 2 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μαζί. Η Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank. Η Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank ΣΤΟ. 10 2013 Τεύχος 2 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΤΡΑΠΕΖΑ 10 2013 Τεύχος 2 Η Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10 2013 Τεύχος 2 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK 10

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί. Καλές δουλειές! ΣΤΟ. Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί. Καλές δουλειές! ΣΤΟ. Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα Καλές δουλειές! ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 9 2014 πεύθυνος Εκδόσεως: ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙ ΙΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: 0 210 2

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συλλογή Σχολικών Ειδών από την A p a an ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙ Ο AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ Ε Θ ΝΗ Π Ο ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΗ ΕΣΙΕΣ

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συλλογή Σχολικών Ειδών από την A p a an ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙ Ο AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ Ε Θ ΝΗ Π Ο ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΗ ΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο Η Τ ΑΠΕ Α Π Ο ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΗ ΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ Ε Θ ΝΗ ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙ Ο AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΟΜΙ Ο ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Συλλογή Σχολικών Ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης Εκδήλωση του ρηµατιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank ΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 1 2014 πεύθυνος Εκδόσεως ΕΤ Η Ε Σταδίου 40 102 2 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 30 210 32 2413, 30 210 32 243 a 30 210 32 2439 a l n a n alpha. n a n1

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 6 2015 Τεύχος 19 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ALPHA BANK ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 6 2015 Τεύχος 19 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ALPHA BANK ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 6 2015 Τεύχος 19 Μαζί Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ALPHA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Μαζί ΣΤΟ. 0 χρόνια Μαζί

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Μαζί ΣΤΟ. 0 χρόνια Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 0 χρόνια ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 2 2014 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως ενάγηση στην έκθεση ΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥ ΗΣ Εικονογράφηση µιας αυτοβιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος έτη προσφοράς

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος έτη προσφοράς Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Γιάννης Σ. Κωστόπουλος έτη προσφοράς ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ 6 2014 πεύθυνος Εκδόσεως: ΑΙ ΙΚ ΙΚ Ι ΙΑ Σταδίου 1 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: 1 1, 1 a : 1 ail: ni a i n alpha.g ni a i n1 alpha.g Σχεδιασµός παραγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ Κ ΚΟ Ν Ν Κ Ε Ν. Μαζί

ΕΤΑ Κ ΚΟ Ν Ν Κ Ε Ν. Μαζί ΣΤΟ ΕΠ ΚΕΝΤ Ο Τ ΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑ Κ ΚΟ Ν Ν Κ Ε Ν ΕΤΑ ΕΣ Ο Ο ΠΟ Τ ΣΤ ΚΑ ΕΤΑ ΕΣ Ο Ο A Ε ΑΤΑ ΠΟ Τ ΣΤ ΚΑ Ε Α ΑΤ Α A Ε ΑΤΑ ε χ ς Μαζί Κ ΣΜ Σ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρµόζεται µέσα από το σύστηµα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της Τραπέζης. Ο άνθρωπος και ο σεβασµός των ανθρωπίνων αξιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς, ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/9.12.2004) Αθήναι, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Mαζί Σταδίου 40, 102 52 Aθήναι Tηλεφωνικό κέντρο: 210 326 0000 Telex: 218691 ACB GR, Fax: 210 326 5438 Internet: www.alpha.gr e-mail: csr@alpha.

Mαζί Σταδίου 40, 102 52 Aθήναι Tηλεφωνικό κέντρο: 210 326 0000 Telex: 218691 ACB GR, Fax: 210 326 5438 Internet: www.alpha.gr e-mail: csr@alpha. Mαζί Περιεχόμενα σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Μήνυμα Προέδρου... 7 - Eταιρικό προφίλ... 9 - Η Ιστορία της Alpha Bank στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη... 9 Συμβολή στην Εδραίωση της Αειφορίας... 9 Συνέργειες για την

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συγκέντρωση Στελεχών Οµίλου Alpha ank ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συγκέντρωση Στελεχών Οµίλου Alpha ank ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο Η Τ ΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Συγκέντρωση Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Περιεχόμενα Επιστολή Προέδρου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 9 Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

KΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

KΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ KΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Προσωπικό της Τραπέζης Απασχόληση Οι απασχολούμενοι στην Τράπεζα ανήλθαν την 31.12.24 σε 7.179 άτομα έναντι 7.412 του 23, σημειώνοντας μείωση κατά 3,1%. Η μέση ετήσια μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 5 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μιχάλης Οικονόμου, Σπίτι στη νότια Γαλλία Λάδι σε χαρτόνι 42,5 x 65,5 εκ. Η κοινωνική ευθύνη συνίσταται στην ενσωμάτωση από τις επιχειρήσεις, αρχών, στόχων και δράσεων που άπτονται του συνόλου των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013 Περιεχόμενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 8 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 9 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 11 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ... 15 ΜΕΤΟΧΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Περιεχόμενα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κανονιστική Συμμόρφωση (5) Σημαντικοί αριθμοί 2011 (6-7) 01 Ανθρώπινο δυναμικό (8-17) Στηρίζοντας την κοινωνία Το Συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007. Πράσινο φως για τους πυροπαθείς

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007. Πράσινο φως για τους πυροπαθείς ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Πράσινο φως για τους πυροπαθείς 3 4-5 6-7 Editorial Τα Νέα µας 8-11 Συνέντευξη 12-13 14-16 Εξελίξεις 17-18 Εξελίξεις 19 Ο Όµιλός µας Ο Όµιλός µας ιακρίσεις Τίτλος αγγλόφωνης

Διαβάστε περισσότερα