Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου Αριθμός Απόφασης 184/2012 Θέμα 05 : Έλεγχος δηλώσεων υπόχρεων τελών καθαριότητας και φωτισμού, τελών ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τροποποίηση του προϋπολογισμού. Σήμερα την 25 η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του τέως Επαρχιακού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ύστερα από την 14360/ πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Αδαμίδης Κωνσταντίνος 1. Σκαμάγκης Αθανάσιος 2. Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα 2. Κουκουλήθρας Στυλιανός 3. Μπουλώτης Δημήτριος 4. Κατσανέρη Δέσποινα 5. Λυριστής Παράσχος 6. Κουκούμης Ευστράτιος 7. Κυριαζής Παλαιολόγος 8. Μαρινάκης Δημήτριος 9. Βουλγαράκης Δημήτριος 10. Αγάπιος Κωνσταντίνος 11. Κωνσταντάρας Σωτήριος 12. Μοσχάκης Νικόλαος 13. Χατζόγλου Σπυρίδων 14. Τσανταρλιώτης Παναγιώτης 15. Πλαφαδέλλης Ευάγγελος 16. Τριβόλας Τριαντάφυλλος 17. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 18. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή 19. Κριαρής Αγοραστός 20. Μπανάβου Μάλαμα 21. Ψυχούδης Βασίλειος 22. Πανταζής Σαράντης 23. Σακαρίκος Γεώργιος 24. Σαρδιανός Αθανάσιος 25. Πινάκος Δημήτριος Ο Δήμαρχος κ.χατζηδιαμαντής Αντώνης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Προσκλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων, από τους οποίους ήταν παρόντες : 1. Από την Τοπική Κοινότητα Βάρους ο κ. Κριθαρέλλης Βασίλειος. 2. Από την Τοπική Κοινότητα Ατσικής ο κ. Τραντής Κωνσταντίνος. 3. Από την Τοπική Κοινότητα Ρουσσοπουλίου ο κ. Στενός Γεώργιος. 4. Από την Τοπική Κοινότητα Κοντιά η κ. Γιαννάκη Πελαγία. 5. Από την Τοπική Κοινότητα Πορτιανού η κ. Γεροντάρα Ελένη. 6. Από την Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης η κ. Γεώργα Ελεονόρα.

2 7. Από την Τοπική Κοινότητα Κάσπακα η κ. Σπυριδάκη Δέσποινα. 8. Από την Τοπική Κοινότητα Σαρδών ο κ. Καρακίτσος Ευάγγελος. 9. Από την Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας ο κ.κοβιός Φώτιος Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των είκοσι πέντε (25) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά την διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία του 1 ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος,αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπουλώτης. Μετά τη συζήτηση του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κριαρής Αγοραστός. Μετά τη συζήτηση του 4 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.τριβόλας Τριαντάφυλλος, κ.σακαρίκος Γεώργιος, κ.χατζόγλου Σπυρίδων και κ. Πινάκος Δημήτριος. Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η εισήγηση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Βαταλίδη Γεώργιου, που αφορά τον έλεγχο δηλώσεων υπόχρεων τελών καθαριότητας και φωτισμού, τελών ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τροποποίηση του προϋπολογισμού: «Η επιφάνεια (εμβαδόν) των ακινήτων (στεγασμένων ή όχι ηλεκτροδοτούμενων ή όχι χώρων) είναι καθοριστικό στοιχείο για την επιβολή των τελών καθαριότητας και φωτισμού (εμβαδόν τ.μ. χ συντελεστή), του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (εμβαδόν τ.μ. χ τιμή ζώνης χ συντελεστή παλαιότητας=αντικειμενική αξία χ συντελεστή ΤΑΠ 0,25-0,35 %ο ) και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (εμβαδόν τ.μ. χ συντελεστή 0,02-0,07), με τις ιδιαιτερότητες που το καθένα παρουσιάζει ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ακινήτου. Το παραπάνω εμβαδόν προκύπτει από τις υπεύθυνες δηλώσεις των υπόχρεων στις οποίες βεβαιώνεται από το Δήμο η επιφάνεια των ακινήτων και αναγράφεται η χρήση του ακινήτου (οικία, κατάστημα, γραφείο κλπ.) και η διεύθυνσή του, οι οποίες, προκειμένου για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, κατατίθενται στη Δ.Ε.Η. για την ηλεκτροδότηση των ακινήτων, προκειμένου η Δ.Ε.Η. να εισπράξει τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το Τ.Α.Π. και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και οι οποίες από το Νοέμβριο του 1994 συντάσσονται σε ενιαίο έντυπο για τα ακίνητα που ηλεκτροδοτήθηκαν από την ημερομηνία αυτή και μετά. Παρόμοια δήλωση υποβάλλεται σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του ακινήτου (προσθήκη, αλλαγή χρήσης κ.λ.π.). Προηγούμενα υποβάλλονταν σχετική υπεύθυνη δήλωση χωριστά για τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας από το έτος 1975 και με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 25/75, για το Τ.Α.Π. από το έτος 1993 με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 2139/93 και για το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων από με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1080/80. Ο Δήμος Λήμνου σήμερα δεν έχει σαφή εικόνα για το πώς υποβλήθηκαν (αν έγινε έλεγχος της επιφάνειας, αν έχει καταγραφεί σωστά η χρήση των ακινήτων για την ανάλογη επιβολή ή όχι του τέλους, του Τ.Α.Π. ή του Φόρου) ή αν υποβλήθηκαν καν οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις ούτε έχουν ξεκαθαριστεί τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την σωστή συμπλήρωσή τους. Υπάρχουν οι παραπάνω αναφερόμενοι Νόμοι, οι οποίοι ισχύουν, όπως τροποποιήθηκαν καθώς και πλειάδα Νόμων που επιλύουν επί μέρους θέματά τους, υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή τους καθώς και αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που επιλύουν επί μέρους θέματα (οι διατάξεις των οποίων έχουν καταγραφεί σε ειδικό έντυπο το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος

3 της παρούσας) και ή δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη κυρίως από τις πρώην κοινότητες, πριν την συνένωση των Δήμων με τον Καποδίστρια ή έχουν ερμηνευθεί διαφορετικά (κυρίως από τους πρώην Δήμους) με αποτέλεσμα ίδια θέματα να αντιμετωπίζονται με διαφορετικά κριτήρια, κατά Δημοτική Ενότητα ή για μερικά θέματα υπάρχει αδυναμία να δοθεί σωστή λύση από τους εμπλεκόμενους και καταφεύγουμε στην προχειρότητα. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 που επιβάλλουν το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΧΑΡΑΤΣΙ), έχουν ωθήσει τους υπόχρεους να υποβάλουν σωρεία αιτήσεων για έλεγχο του εμβαδού των ακινήτων τους. Στην Δ.Ε. Ατσικής από έλεγχο εμβαδού 143 ακινήτων, ύστερα από αίτηση, έχει προκύψει μείωση του συνολικού εμβαδού της Δ.Ε. κατά τ.μ. (-9769,+375). Στην Δ.Ε. Κούταλης έχει προκύψει μείωση του συνολικού εμβαδού της Δ.Ε. κατά 716 τ.μ. (- 949,+233). Στην Δ.Ε. Μούδρου έχει προκύψει αύξηση του συνολικού εμβαδού της Δ.Ε. κατά 431 τ.μ. (+2.064,-1633), με αποτέλεσμα ο Δήμος Λήμνου να υπολείπεται των υπολογιζόμενων εσόδων του κατά περίπου, πέρα από την απασχόληση των υπηρεσιών του Δήμου για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων- δηλώσεων. Ο Δήμαρχος, με την αριθ. 2951/ απόφασή του, ύστερα από σχετική ενημέρωση του Δ.Σ., συγκρότησε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από δύο Αντιδημάρχους και πέντε υπαλλήλους του Δήμου με έργο, αφού μελετήσει τη σχετική νομολογία και λάβει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και με γνώμονα την εφαρμογή ίδιων κριτηρίων σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, όσον αφορά την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του Τ.Α.Π. και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων να υποβάλει σχετική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η παραπάνω ομάδα εργασίας, αφού εξέτασε διεξοδικά το θέμα και προκειμένου να αντιμετωπιστεί σωστά, σήμερα, η επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του Τ.Α.Π. και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά και στο μέλλον, ο εξαγγελλόμενος ενιαίος φόρος υπέρ των Δήμων, προτείνει ότι ο Δήμος πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: Α. Να προβεί σε έλεγχο όλων των δηλώσεων των υπόχρεων, κατόχων ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων, στεγασμένων ή μη στεγασμένων χώρων, χρησιμοποιούμενων ακινήτων, όσων είναι καταγραμμένοι στις σχετικές καταστάσεις της ΔΕΗ, άσχετα αν ορισμένα ακίνητα, ή ορισμένοι χώροι αυτών πρόκειται να απαλλαγούν από την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού ή του Τ.Α.Π. ή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των νόμων και αποφασιστεί από το Δ.Σ. όπως θα προταθεί παρακάτω. Β. Ο έλεγχος αυτός θα αφορά την έκταση (εμβαδόν τ.μ.), το είδος (στεγασμένος ή μη στεγασμένος χώρος) και την χρήση του ακινήτου (οικία, κατάστημα κ.λ.π.) και θα ασκείται με αυτοψία και καταμέτρηση των χώρων, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου ή όπως άλλως αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί που θα ασκήσουν τον έλεγχο θα είναι εφοδιασμένοι με τις σχετικές καταστάσεις της ΔΕΗ, όπου είναι καταγραμμένοι όλοι οι καταναλωτές και με σχετικά έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν σε όλα τα πεδία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τα απαραίτητα στοιχεία όπως: (το έντυπο καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής του επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας). Α. Στοιχεία καταναλωτή: Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ. Β. Στοιχεία ακινήτου: 1. Δ/νση Ακινήτου 2. Έτος οικοδομικής άδειας. Υφιστάμενο από.. 3. Μονοκατοικία. Διπλοκατοικία (με ή χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας).. Πολυκατοικία. 4. Ηλεκτροδοτούμενο. Μη ηλεκτροδοτούμενο. Αριθμός παροχής ΔΕΗ.

4 5. Εντός οικισμού - σχεδίου πόλης.. Εκτός οικισμού - σχεδίου πόλης Ζώνη. 6. Είδος ακινήτου: Στεγασμένος χώρος. Μη στεγασμένος χώρος... Επιχειρήσεων (κινηματογράφοι, επιχειρήσεων πώλησης οικοδομικών υλικών, σταθμών και συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ) που ασκούν δραστηριότητα σε στεγασμένο χώρο ή σε στεγασμένο και σε μή στεγασμένο χώρο. 7. Το εμβαδόν τ.μ. του ακινήτου 8.Χρήση ακινήτου: Οικία, κατάστημα (είδος), βιοτεχνία, ξενοδοχεία κλπ. Στα ξενοδοχεία οι χώροι ύπνου κ.λ.π., θα υπολογιστούν ως κατοικίες, οι δε χώροι (εστιατόρια, αίθουσες συνδιαλέξεων), θα υπολογιστούν ως χώροι άλλης χρήσης. 9. Σύνταξη πρόχειρου σχεδιαγράμματος: α)των στεγασμένων χώρων (θα μετρηθούν εξωτερικά), με σαφή αναφορά των επιμέρους χώρων π.χ. κυρίως κτίριο με τους ορόφους, κλιμακοστάσια (εξωτερικά), ημιυπαίθριοι χώροι, με σαφή αναφορά αν έχουν διαμορφωθεί και χρησιμοποιούνται για κατοικία, όπως και τα στέγαστρα και οι σοφίτες και των μή στεγασμένων χώρων, επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα σ αυτούς. β)βοηθητικοί χώροι, όπως τα ημιυπόγεια, με αναφορά αν έχουν διαμορφωθεί και χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, οι αποθήκες, τα γκαράζ, οι στάβλοι κ.λ.π., όπως και οι μη στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται. γ)στις πολυκατοικίες οι βοηθητικοί χώροι (υπόγειο, μηχανοστάσιο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, αποθήκες, διάδρομοι προσπέλασης κ.λ.π.). 10.Για τα εκτός οικισμού σχεδίου πόλης κτίσματα να διαπιστώνεται και να καταγράφεται αν υπάρχει ακάλυπτη έκταση τουλάχιστον ίση με αυτή που καταλαμβάνει το κτίσμα ή πόση υπάρχει και να απεικονίζεται. 11. Παρατηρήσεις όπως εάν υπάρχουν ημιυπαίθριοι χώροι, στέγαστρα, σοφίτες, ημιυπόγεια κ.λ.π και κάποια από αυτά έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, να αναφέρεται τούτο. Επίσης εάν ο έλεγχος έγινε με αυτοψία και καταμέτρηση των χώρων ή κατ εκτίμηση, ύστερα από άρνηση του υπόχρεου για έλεγχο ή αδυναμία πρόσβασης στο ακίνητο ή και οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα του ακινήτου που δεν έχει προβλεφθεί στο έντυπο. Το παρακάτω έντυπο θα συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωσή του, όπως επίσης με τα σχεδιαγράμματα των ορίων των οικισμών σχεδίου πόλης καθώς και με τα όρια των ζωνών ( αντικ. αξίες) Μύρινας. Τα στοιχεία του ελέγχου θα καταχωρηθούν και θα αποτελούν το αρχείο ακινήτων των υπόχρεων του Δήμου. Στο αρχείο αυτό θα καταχωρούνται και τα στοιχεία των νέων υπόχρεων, κατόχων ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται για πρώτη φορά. Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με κοινό κριτήριο για τους υπόχρεους όλης της περιφέρειας του Δήμου και έχοντας πλήρη γνώση όσων οι διατάξεις των Νόμων κ.λ.π. ορίζουν και το Συμβούλιο αποφασίσει, θα αποφανθεί για τους συγκεκριμένους χώρους, κάθε υπόχρεου, παλαιού και νέου, στους οποίους θα επιβάλλεται το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, το Τ.Α.Π. και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και θα καταχωρήσει τα νέα στοιχεία στο αρχείο καταναλωτών της ΔΕΗ, για την είσπραξή τους. Γ. Προτείνεται, όσον αφορά την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού η καθιέρωση του πλασματικού εμβαδού, σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων (νοσηλευτικά ιδρύματα, στεγασμένους ή μη χώρους άνω των 1000 τ.μ., ξενοδοχεία, εποχιακές επιχειρήσεις, κ.λ.π., όπως και από τον Νόμο ορίζεται, με την κλιμάκωση διαφοροποίηση του συντελεστή, όταν το Δ.Σ. λάβει σχετική απόφαση για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους, αφού έχει πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος των δηλώσεων των υπόχρεων, όπως αναφέρεται παραπάνω (ποσοστιαία διαφορά μεταξύ τους;).

5 Η παραπάνω καθιέρωση των περισσότερων του ενός συντελεστών, ιδιαίτερα για τα ακίνητα άλλης (πλην, των κατοικιών) χρήσης και του πλασματικού εμβαδού, είναι απαραίτητη γιατί με ένα ενιαίο συντελεστή ορισμένες από τις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες ακινήτων καλούνται να καταβάλουν υπέρογκα ποσά ή εξαιτίας αυτού, δεν καταβάλουν καθόλου όπως για παράδειγμα: 1. Μία ταβέρνα που έχει κτίσμα 100 τ.μ. και ακάλυπτο χώρο 1000 τ.μ. καλείται να καταβάλει τέλος για 1100 τ.μ. Χ τον ενιαίο συντελεστή π.χ. 2,00 /τ.μ. = 2.200,00. Αν για τον ακάλυπτο χώρο καθοριστεί διαφορετικός συντελεστής π.χ. 1,00 / τ.μ. θα καταβάλει α. 100 Χ2,00 =200,00 β. 1000Χ1,00 =1000,00 Σύνολο 1200,00 Θα δηλωθεί δε στη ΔΕΗ ο μεγαλύτερος (2 ) συντελεστής και α.100 τ.μ. για το κτίσμα και β. πλασματικό εμβαδόν για τον ακάλυπτο χώρο 1000 : 2,00 /τ.μ.=500 τ.μ. ήτοι σύνολο εμβαδού ( τ. μ.) 600 τ.μ. Χ 2,00 / τ. μ. = 1.200,00 Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που το ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο αποτελείται από στεγασμένο (κτίσμα) και μη στεγασμένο χώρο όπως και τα εκτός σχεδίου πόλης οικισμού κτίσματα και από τη χρήση του (οικιστική ή εμπορική) υπόκεινται στο έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΧΑΡΑΤΣΙ), πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή ώστε το εμβαδόν του ακινήτου που θα δηλωθεί στην Δ.Ε.Η. για Τ.Α.Π. (ΤΑΠ=ΧΑΡΑΤΣΙ) να ανταποκρίνεται μόνο στο εμβαδόν του κτίσματος. Για τον μη στεγασμένο χώρο το Τ.Α.Π. θα καταβάλλεται στο σύνολο του (όχι το πλασματικό) εμβαδού του, ύστερα από σχετική δήλωση του υπόχρεου, με βεβαιωτικό κατάλογο. 2. Για τα ξενοδοχεία οι χώροι ύπνου κ.λ.π. θεωρούνται κατοικίες και σ αυτούς επιβάλλεται ο συντελεστής που ορίζεται για κατοικίες, ενώ οι λοιποί χώροι όπως εστιατόρια, αίθουσες, διαλέξεων κ.λ.π. θεωρούνται άλλης χρήσης. Στην ΔΕΗ, επειδή υπάρχει μία παροχή ηλεκτρικής ρεύματος, πρέπει να δηλωθεί ένας συντελεστής (ο μεγαλύτερος) π.χ. ένα ξενοδοχείο με συνολικό εμβαδόν 1000 τ.μ. υπολογιζόμενο σαν κατοικία και με συντελεστή 1,00 πρέπει να καταβάλει τέλος 1000Χ1,00 =1000,00, και με συνολικό εμβαδόν άλλης χρήσης 1000 τ.μ. με συντελεστή 2,00 πρέπει να καταβάλει τέλος 1000 τ.μ. Χ2,00 τ.μ. =2000,00 ήτοι σύνολο τελών =3000. Στην ΔΕΗ θα δηλωθεί α τ.μ. για τους χώρους άλλης χρήσης και β. πλασματικό εμβαδόν για τους χώρους κατοικίας 1000,00 : 2 /τ.μ.= 500τ.μ. ήτοι σύνολο εμβαδού = 1500τ.μ. Χ2,00 /τ.μ.=3000,00. Δ.Για τον υπολογισμό των χρεωστέων επιφανειών, ως ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, που θα δηλώνονται στην Δ.Ε.Η., για την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του Τ.Α.Π. και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, με γνώμονα την ίδια μεταχείριση των υπόχρεων όλης της περιφέρειας του Δήμου και για την αποφυγή υπέρμετρων χρεώσεων, κυρίως στο Τ.Α.Π. που έχει αμεσότητα με το ΧΑΡΑΤΣΙ, προτείνεται να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω βασικές αρχές: 1. Σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, σαν αγροτική περιοχή, για τον προσδιορισμό της σε τ.μ. επιφανείας των κατοικιών δεν λαμβάνονται υπόψη οι χώροι σταβλισμού ζώων όπως και οι εκτός της κύριας κατοικίας λοιποί χώροι (αποθήκες, γκαράζ, ημιυπόγεια κ.λ.π.) που δεν προορίζονται για κατοίκηση (εξαιρείται η πόλη της Μύρινας η οποία έχει χαρακτηριστεί ημιαστική περιοχή). 2. Ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια ακινήτου θα θεωρείται αυτή για την οποία χορηγήθηκε η παροχή της Δ.Ε.Η. Υπόλοιποι χώροι π.χ. ένα γκαράζ, μια αποθήκη κ.λ.π. που ηλεκτροδοτούνται κρυφά από την Δ.Ε.Η., θα θεωρούνται μη ηλεκτροδοτούμενοι χώροι και θα απαλλάσσονται από τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ο Δήμος αν επιθυμεί μπορεί να κινήσει διαδικασία είσπραξης των τελών από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα). Το Τ.Α.Π. θα εισπράττεται με βεβαιωτικό κατάλογο, ύστερα από σχετική δήλωση του υπόχρεου και δεν θα καταβάλλεται ο φόρος.

6 Παρακάτω αναφέρονται τα ακίνητα, τα οποία ανάλογα με την ιδιοκτησία τους ή την χρήση τους, απαλλάσσονται, από τον Νόμο, όπως ειδικότερα αναφέρεται είτε από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, είτε από το Τ.Α.Π. είτε από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α/Α Περιγραφή ιδιοκτησίας ή χρήσης του ακινήτου 1 Ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου (συμπεριλαμβάνονται και οι Στρατιωτικές Μονάδες) των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, των συνδέσμων Ο.Τ.Α. και των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εφόσον οι ίδιοι (Δημόσιο, ΟΤΑ, κ.λ.π.) είναι καταναλωτές. 2 Ακίνητα των Ιερών Ναών και Θρησκευτικών γενικά δογμάτων ( Ελληνικών και ξένων) δεν περιλαμβάνονται τα τυχόν ιδρύματα αυτών ( γηροκομεία, παιδικοί σταθμοί αυτών κ.λ.π.). 3 Οι αγωνιστικοί χώροι, οι χώροι των κερκίδων και των αποδυτηρίων εφ όσον ανήκουν σε σωματεία ή φίλαθλες οργανώσεις και άλλοι αγωνιστικοί χώροι, εφόσον, στους τελευταίους, η είσοδος είναι ελεύθερη. 4 Ακίνητα που ανήκουν σε αυτούς που έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το Δημόσιο εφ όσον οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την απαλλαγή από Δημοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. 5 Τα κτίσματα οικοδομές που ανεγείρονται για μια επταετία από την έκδοση οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν της παρόδου της επταετίας. Τέλος καθαρ. & φωτισμού ΤΑΠ Φόρος ηλεκτρ. Χώρων 6 Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 7 Ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί : α. Σαν δημόσιοι χώροι ταφής ( νεκροταφεία ), β. Σαν χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων, γ. Σαν διατηρητέα, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα. 8 Ακίνητα που ανήκουν στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημοσίου χαρακτήρα. 9 Ακίνητα που ανήκουν στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα (οι κρατικές ανώνυμες εταιρείες όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ κ.λ.π, οι οποίες είναι εξ ορισμού εμπορικές εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν απαλλάσσονται). 10 Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε

7 αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για τον σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για τις ανάγκες του υπόχρεου. 11 Τα κτίσματα βοηθητικών χώρων κατοικιών ( αποθήκη, γκαράζ, ημιυπόγεια κ.λ.π.) που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, σε όλη την περιφέρεια του Δήμου πλην της πόλης της Μύρινας. 12 Για τον υπολογισμό της επιφάνειας των θερμοκηπίων δεν λαμβάνονται υπόψη οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ελεγχόμενες συνθήκες κλιματισμού. ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Προτείνεται επίσης η υπαγωγή: Α. Για τις κατοικίες α. Η συνολική στεγασμένη επιφάνεια (συνυπολογίζεται στο εμβαδόν η επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι εξωτερικοί τοίχοι), με τα εσωτερικά κλιμακοστασίου και τον χώρο του ανελκυστήρα, που χρησιμοποιείται για κατοίκηση. Στις διώροφες κ.λ.π. κατοικίες, το εμβαδόν όλων των ορόφων (Δ.Τ., Τ.Α.Π., ΦΟΡΟΣ). β. Οι ημιυπαίθριοι χώροι στο Δ.Τ. και Φόρο απαλλάσσονται δε από το Τ.Α.Π., εάν παραμείνουν ανοιχτοί ή εάν έχουν κλειστεί και έχουν τακτοποιηθεί, σύμφωνα με το Ν. 3843/10. Εάν δεν έχουν τακτοποιηθεί υπόκεινται και στο Τ.Α.Π. γ. Τα μπαλκόνια και οι ταράτσες, εάν δεν έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, απαλλάσσονται από Δ.Τ., ΤΑΠ και Φόρο. δ. Τα ημιυπόγεια, εάν δεν έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, απαλλάσσονται από το Δ.Τ. και το Φόρο, υπόκεινται δε στο Τ.Α.Π. (εάν δεν ηλεκτροδοτούνται το Τ.Α.Π. εισπράττεται με βεβαιωτικό κατάλογο). ε. Οι σοφίτες, εάν δεν έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, απαλλάσσονται του Δ.Τ, Τ.Α.Π. και φόρου. στ. Τα εξωτερικά κλιμακοστάσια εξαιρούνται του Δ.Τ., Τ.Α.Π. και Φόρο. η. Κοινόχρηστοι χώροι διπλοκατοικιών: 1. Με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας: υπόκεινται στο Δ.Τ. και Φόρο και απαλλάσσονται από το Τ.Α.Π. 2. Χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας: υπόκεινται στο Δ.Τ., Φόρο και στο Τ.Α.Π. με μείωση 10 %. θ. Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών (κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, διάδρομοι προσπέλασης) υπόκεινται στο Δ.Τ. και Φόρο, απαλλάσσονται δε από το Τ.Α.Π. B. Για τα ακίνητα άλλης χρήσης: α. Για το τέλος καθαριότητας και φωτισμού: Η συνολικά χρησιμοποιούμενη επιφάνεια (στεγασμένος ή μη χώρος), πραγματικό ή πλασματικό ή πραγματικό συν πλασματικό εμβαδόν. β. Για το Τ.Α.Π.: Η συνολικά χρησιμοποιούμενη στεγασμένη επιφάνεια. Επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να δηλωθούν κτίσμα και οικόπεδο (ακάλυπτος χώρος) μαζί, αλλά ούτε και η δυνατότητα στην κοινή δήλωση, που υποβάλλεται στην ΔΕΗ, να δηλωθούν χωριστά το κτίσμα και χωριστά ο μη στεγασμένος χώρος, θα πρέπει στην δήλωση προς την ΔΕΗ να αναφέρεται μόνο το εμβαδόν του κτίσματος για το Τ.Α.Π. Για τον μη στεγασμένο χώρο, εάν δεν έχει δική του παροχή της Δ.Ε.Η., να εισπράττεται με βεβαιωτικό κατάλογο, επιτυγχάνοντας παράλληλα και την απαλλαγή, του χώρου αυτού, από την καταβολή του έκτακτου ειδικού τέλους (ΧΑΡΑΤΣΙ), από το οποίο και με τον νόμο απαλλάσσεται.

8 γ. Για τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων: Η συνολικά χρησιμοποιούμενη πραγματική επιφάνεια (στεγασμένος ή μη χώρος), με το πραγματικό ή πλασματικό εμβαδόν εφόσον η χρήση του ακινήτου το δικαιολογεί (εμπορική ή βιομηχανική χρήση)» Η προτεινόμενη εργασία ελέγχου όλων των δηλώσεων των υπόχρεων, κατόχων ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων (χρησιμοποιούμενων) ακινήτων, στεγασμένων ή μη στεγασμένων, δεν μπορεί να εκτελεστεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, λόγω φόρτου εργασίας και πρότεινε να ανατεθεί σε ιδιώτες μηχανικούς, αναλόγου εμπειρίας, σε πρώτη φάση για τους υπόχρεους της Δ.Ε. Μύρινας, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχει και η μεγαλύτερη απόκλιση όσον αφορά το εμβαδόν και τη χρήση των ακινήτων. Σχετικά έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λήμνου η αριθμ. 22/2012 μελέτη με τίτλο Ανάθεση εργασίας καταγραφής και αποτύπωσης ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δ.Ε. Μύρινας του Δήμου Λήμνου, προϋπολογισμού συν Φ.Π.Α (23%), ήτοι σύνολο , με την οποία προβλέπεται η με αυτοψία καταμέτρηση και καταγραφή και πλανημετρική αποτύπωση περίπου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων της Δ.Ε. Μύρινας, έτσι ώστε ο Δήμος να διαθέτει μία βάση δεδομένων και ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (G.I.S.) για τα ακίνητα αυτά. Επειδή, στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2012, δεν υπάρχει σχετική πίστωση για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, πρέπει να γίνει τροποποίησή του με τη δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο Καταγραφή και αποτύπωση ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δ.Ε Μύρινας του Δήμου Λήμνου, με τη μεταφορά: α. Από τον ΚΑ της πίστωσης των , που είναι γραμμένη σ αυτόν με τίτλο Εργασία ελέγχου-καταγραφής ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων β. Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ-9111) πίστωσης » Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση Αποφασίζει ομόφωνα Αριθμός απόφασης 184/2012 Α. Να προβεί σε έλεγχο όλων των δηλώσεων των υπόχρεων, κατόχων ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων, στεγασμένων ή μη στεγασμένων χώρων, χρησιμοποιούμενων ακινήτων, όσων είναι καταγραμμένοι στις σχετικές καταστάσεις της ΔΕΗ, άσχετα αν ορισμένα ακίνητα, ή ορισμένοι χώροι αυτών πρόκειται να απαλλαγούν από την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού ή του Τ.Α.Π. ή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των νόμων, όπως παρακάτω: Β. Ο έλεγχος αυτός θα αφορά την έκταση (εμβαδόν τ.μ.), το είδος (στεγασμένος ή μη στεγασμένος χώρος) και την χρήση του ακινήτου (οικία, κατάστημα κ.λ.π.) και θα ασκείται με αυτοψία και καταμέτρηση των χώρων, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου. Αυτοί που θα ασκήσουν τον έλεγχο θα είναι εφοδιασμένοι με τις σχετικές καταστάσεις της ΔΕΗ, όπου είναι καταγραμμένοι όλοι οι καταναλωτές και με σχετικά έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν σε όλα τα πεδία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τα απαραίτητα στοιχεία όπως: (το έντυπο καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής του επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας). Α. Στοιχεία καταναλωτή: Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ. Β. Στοιχεία ακινήτου:

9 1. Δ/νση Ακινήτου 2. Έτος οικοδομικής άδειας. Υφιστάμενο από.. 3. Μονοκατοικία. Διπλοκατοικία (με ή χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας).. Πολυκατοικία. 4. Ηλεκτροδοτούμενο. Μη ηλεκτροδοτούμενο. Αριθμός παροχής ΔΕΗ. 5. Εντός οικισμού - σχεδίου πόλης.. Εκτός οικισμού - σχεδίου πόλης Ζώνη. 6. Είδος ακινήτου: Στεγασμένος χώρος. Μη στεγασμένος χώρος... Επιχειρήσεων (κινηματογράφοι, επιχειρήσεων πώλησης οικοδομικών υλικών, σταθμών και συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ) που ασκούν δραστηριότητα σε στεγασμένο χώρο ή σε στεγασμένο και σε μή στεγασμένο χώρο. 7. Το εμβαδόν τ.μ. του ακινήτου 8.Χρήση ακινήτου: Οικία, κατάστημα (είδος), βιοτεχνία, ξενοδοχεία κλπ. Στα ξενοδοχεία οι χώροι ύπνου κ.λ.π., θα υπολογιστούν ως κατοικίες, οι δε χώροι (εστιατόρια, αίθουσες συνδιαλέξεων), θα υπολογιστούν ως χώροι άλλης χρήσης. 9. Σύνταξη πρόχειρου σχεδιαγράμματος: α)των στεγασμένων χώρων (θα μετρηθούν εξωτερικά), με σαφή αναφορά των επιμέρους χώρων π.χ. κυρίως κτίριο με τους ορόφους, κλιμακοστάσια (εξωτερικά), ημιυπαίθριοι χώροι, με σαφή αναφορά αν έχουν διαμορφωθεί και χρησιμοποιούνται για κατοικία, όπως και τα στέγαστρα και οι σοφίτες και των μή στεγασμένων χώρων, επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα σ αυτούς. β)βοηθητικοί χώροι, όπως τα ημιυπόγεια, με αναφορά αν έχουν διαμορφωθεί και χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, οι αποθήκες, τα γκαράζ, οι στάβλοι κ.λ.π., όπως και οι μη στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται. γ)στις πολυκατοικίες οι βοηθητικοί χώροι (υπόγειο, μηχανοστάσιο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, αποθήκες, διάδρομοι προσπέλασης κ.λ.π.). 10.Για τα εκτός οικισμού σχεδίου πόλης κτίσματα να διαπιστώνεται και να καταγράφεται αν υπάρχει ακάλυπτη έκταση τουλάχιστον ίση με αυτή που καταλαμβάνει το κτίσμα ή πόση υπάρχει και να απεικονίζεται. 11. Παρατηρήσεις όπως εάν υπάρχουν ημιυπαίθριοι χώροι, στέγαστρα, σοφίτες, ημιυπόγεια κ.λ.π και κάποια από αυτά έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, να αναφέρεται τούτο. Επίσης εάν ο έλεγχος έγινε με αυτοψία και καταμέτρηση των χώρων ή κατ εκτίμηση, ύστερα από άρνηση του υπόχρεου για έλεγχο ή αδυναμία πρόσβασης στο ακίνητο ή και οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα του ακινήτου που δεν έχει προβλεφθεί στο έντυπο. Το παρακάτω έντυπο θα συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωσή του, όπως επίσης με τα σχεδιαγράμματα των ορίων των οικισμών σχεδίου πόλης καθώς και με τα όρια των ζωνών ( αντικ. αξίες) Μύρινας. Τα στοιχεία του ελέγχου θα καταχωρηθούν και θα αποτελούν το αρχείο ακινήτων των υπόχρεων του Δήμου. Στο αρχείο αυτό θα καταχωρούνται και τα στοιχεία των νέων υπόχρεων, κατόχων ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται για πρώτη φορά. Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με κοινό κριτήριο για τους υπόχρεους όλης της περιφέρειας του Δήμου και έχοντας πλήρη γνώση όσων οι διατάξεις των Νόμων κ.λ.π. ορίζουν, θα αποφανθεί για τους συγκεκριμένους χώρους, κάθε υπόχρεου, παλαιού και νέου, στους οποίους θα επιβάλλεται το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, το Τ.Α.Π. και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και θα καταχωρήσει τα νέα στοιχεία στο αρχείο καταναλωτών της ΔΕΗ, για την είσπραξή τους.

10 Γ.Ύστερα από τον έλεγχο, για τις περιπτώσεις που θα παρουσιάσουν διαφορά εμβαδού τ.μ. προς τα πάνω, να μην απαιτηθεί από τον Δήμο αναδρομική χρέωση της διαφοράς, ούτε επιβολή ανάλογου προστίμου, επειδή, όπως αναφέρεται στην εισήγηση δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πώς έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των καταναλωτών, ή αν έχει γίνει σωστά η καταγραφή των ακινήτων όσον αφορά το εμβαδόν, τη χρήση τους κλπ και επομένως δεν έχει αποκλειστική ευθύνη ο υπόχρεος, για δε τις περιπτώσεις διαφοράς προς τα κάτω, ο Δήμος να μην υποχρεούται στην καταβολή, στον υπόχρεο, της διαφοράς. Δ.Δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν λάβει σχετική απόφαση για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, να καθιερώσει πλασματικό εμβαδό, σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων (νοσηλευτικά ιδρύματα, στεγασμένους ή μη χώρους άνω των 1000 τ.μ., ξενοδοχεία, εποχιακές επιχειρήσεις, κ.λ.π., όπως και από τον Νόμο ορίζεται, με την κλιμάκωση διαφοροποίηση του συντελεστή, με ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των συντελεστών που θα επιβληθούν, για την αυτόματη προσαρμογή του πλασματικού εμβαδού, σε περίπτωση επανακαθορισμού των συντελεστών αυτών, αφού έχει πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος των δηλώσεων των υπόχρεων. Ε.Για τον υπολογισμό των χρεωστέων επιφανειών, ως ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, που θα δηλώνονται στην Δ.Ε.Η., για την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του Τ.Α.Π. και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, με γνώμονα την ίδια μεταχείριση των υπόχρεων όλης της περιφέρειας του Δήμου και για την αποφυγή υπέρμετρων χρεώσεων, κυρίως στο Τ.Α.Π. που έχει αμεσότητα με το ΧΑΡΑΤΣΙ, να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω βασικές αρχές: 1. Σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, σαν αγροτική περιοχή, για τον προσδιορισμό της σε τ.μ. επιφανείας των κατοικιών δεν λαμβάνονται υπόψη οι χώροι σταβλισμού ζώων όπως και οι εκτός της κύριας κατοικίας λοιποί χώροι (αποθήκες, γκαράζ, ημιυπόγεια κ.λ.π.) που δεν προορίζονται για κατοίκηση (εξαιρείται η πόλη της Μύρινας η οποία έχει χαρακτηριστεί ημιαστική περιοχή). 2. Ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια ακινήτου θα θεωρείται αυτή για την οποία χορηγήθηκε η παροχή της Δ.Ε.Η. Υπόλοιποι χώροι π.χ. ένα γκαράζ, μια αποθήκη κ.λ.π. που ηλεκτροδοτούνται κρυφά από την Δ.Ε.Η., θα θεωρούνται μη ηλεκτροδοτούμενοι χώροι και θα απαλλάσσονται από τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ο Δήμος αν επιθυμεί μπορεί να κινήσει διαδικασία είσπραξης των τελών από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα). Το Τ.Α.Π. θα εισπράττεται με βεβαιωτικό κατάλογο, ύστερα από σχετική δήλωση του υπόχρεου και δεν θα καταβάλλεται ο φόρος. Παρακάτω αναφέρονται τα ακίνητα, τα οποία ανάλογα με την ιδιοκτησία τους ή την χρήση τους, απαλλάσσονται, από τον Νόμο, όπως ειδικότερα αναφέρεται είτε από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, είτε από το Τ.Α.Π. είτε από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α/Α Περιγραφή ιδιοκτησίας ή χρήσης του ακινήτου 1 Ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου (συμπεριλαμβάνονται και οι Στρατιωτικές Μονάδες) των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, των συνδέσμων Ο.Τ.Α. και των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εφόσον οι ίδιοι (Δημόσιο, ΟΤΑ, κ.λ.π.) είναι καταναλωτές. 2 Ακίνητα των Ιερών Ναών και Θρησκευτικών γενικά δογμάτων ( Ελληνικών και ξένων) δεν περιλαμβάνονται τα τυχόν ιδρύματα αυτών ( γηροκομεία, παιδικοί σταθμοί Τέλος καθαρ. & φωτισμού ΤΑΠ Φόρος ηλεκτρ. Χώρων

11 αυτών κ.λ.π.). 3 Οι αγωνιστικοί χώροι, οι χώροι των κερκίδων και των αποδυτηρίων εφ όσον ανήκουν σε σωματεία ή φίλαθλες οργανώσεις και άλλοι αγωνιστικοί χώροι, εφόσον, στους τελευταίους, η είσοδος είναι ελεύθερη. 4 Ακίνητα που ανήκουν σε αυτούς που έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το Δημόσιο εφ όσον οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την απαλλαγή από Δημοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. 5 Τα κτίσματα οικοδομές που ανεγείρονται για μια επταετία από την έκδοση οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν της παρόδου της επταετίας. 6 Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 7 Ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί : α. Σαν δημόσιοι χώροι ταφής ( νεκροταφεία ), β. Σαν χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων, γ. Σαν διατηρητέα, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα. 8 Ακίνητα που ανήκουν στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημοσίου χαρακτήρα. 9 Ακίνητα που ανήκουν στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα (οι κρατικές ανώνυμες εταιρείες όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ κ.λ.π, οι οποίες είναι εξ ορισμού εμπορικές εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν απαλλάσσονται). 10 Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για τον σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για τις ανάγκες του υπόχρεου. 11 Τα κτίσματα βοηθητικών χώρων κατοικιών ( αποθήκη, γκαράζ, ημιυπόγεια κ.λ.π.) που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, σε όλη την περιφέρεια του Δήμου πλην της πόλης της Μύρινας. 12 Για τον υπολογισμό της επιφάνειας των θερμοκηπίων δεν λαμβάνονται υπόψη οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ελεγχόμενες συνθήκες κλιματισμού. ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Αποφασίζεται επίσης η υπαγωγή: Α. Για τις κατοικίες α. Η συνολική στεγασμένη επιφάνεια (συνυπολογίζεται στο εμβαδόν η επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι εξωτερικοί τοίχοι), με τα εσωτερικά κλιμακοστασίου και τον χώρο του ανελκυστήρα, που χρησιμοποιείται για κατοίκηση. Στις διώροφες κ.λ.π. κατοικίες, το εμβαδόν όλων των ορόφων (Δ.Τ., Τ.Α.Π., ΦΟΡΟΣ). β. Οι ημιυπαίθριοι χώροι στο Δ.Τ. και Φόρο απαλλάσσονται δε από το Τ.Α.Π., εάν παραμείνουν ανοιχτοί ή εάν έχουν κλειστεί και έχουν τακτοποιηθεί, σύμφωνα με το Ν. 3843/10. Εάν δεν έχουν τακτοποιηθεί υπόκεινται και στο Τ.Α.Π. γ. Τα μπαλκόνια και οι ταράτσες, εάν δεν έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, απαλλάσσονται από Δ.Τ., ΤΑΠ και Φόρο.

12 δ. Τα ημιυπόγεια, εάν δεν έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, απαλλάσσονται από το Δ.Τ. και το Φόρο, υπόκεινται δε στο Τ.Α.Π. (εάν δεν ηλεκτροδοτούνται το Τ.Α.Π. εισπράττεται με βεβαιωτικό κατάλογο). ε. Οι σοφίτες, εάν δεν έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, απαλλάσσονται του Δ.Τ, Τ.Α.Π. και φόρου. στ. Τα εξωτερικά κλιμακοστάσια εξαιρούνται του Δ.Τ., Τ.Α.Π. και Φόρο. η. Κοινόχρηστοι χώροι διπλοκατοικιών: 1. Με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας: υπόκεινται στο Δ.Τ. και Φόρο και απαλλάσσονται από το Τ.Α.Π. 2. Χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας: υπόκεινται στο Δ.Τ., Φόρο και στο Τ.Α.Π. με μείωση 10 %. θ. Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών (κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, διάδρομοι προσπέλασης) υπόκεινται στο Δ.Τ. και Φόρο, απαλλάσσονται δε από το Τ.Α.Π. B. Για τα ακίνητα άλλης χρήσης: α. Για το τέλος καθαριότητας και φωτισμού: Η συνολικά χρησιμοποιούμενη επιφάνεια (στεγασμένος ή μη χώρος), πραγματικό ή πλασματικό ή πραγματικό συν πλασματικό εμβαδόν. β. Για το Τ.Α.Π.: Η συνολικά χρησιμοποιούμενη στεγασμένη επιφάνεια. Επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να δηλωθούν κτίσμα και οικόπεδο (ακάλυπτος χώρος) μαζί, αλλά ούτε και η δυνατότητα στην κοινή δήλωση, που υποβάλλεται στην ΔΕΗ, να δηλωθούν χωριστά το κτίσμα και χωριστά ο μη στεγασμένος χώρος, θα πρέπει στην δήλωση προς την ΔΕΗ να αναφέρεται μόνο το εμβαδόν του κτίσματος για το Τ.Α.Π. Για τον μη στεγασμένο χώρο, εάν δεν έχει δική του παροχή της Δ.Ε.Η., να εισπράττεται με βεβαιωτικό κατάλογο, επιτυγχάνοντας παράλληλα και την απαλλαγή, του χώρου αυτού, από την καταβολή του έκτακτου ειδικού τέλους (ΧΑΡΑΤΣΙ), από το οποίο και με τον νόμο απαλλάσσεται. γ. Για τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων: Η συνολικά χρησιμοποιούμενη πραγματική επιφάνεια (στεγασμένος ή μη χώρος), με το πραγματικό ή πλασματικό εμβαδόν εφόσον η χρήση του ακινήτου το δικαιολογεί (εμπορική ή βιομηχανική χρήση)» Τα παραπάνω θα αποτελούν τον γνώμονα, για την οικονομική υπηρεσία, προκειμένου να αποφανθεί για τους συγκεκριμένους χώρους, κάθε υπόχρεου, που θα υπάγονται ή θα απαλλάσσονται από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, το Τ.Α.Π. ή το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. ΣΤ. Η παραπάνω εργασία ελέγχου όλων των δηλώσεων των υπόχρεων, κατόχων ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων (χρησιμοποιούμενων) ακινήτων, στεγασμένων ή μη στεγασμένων, δεν μπορεί να εκτελεστεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, λόγω φόρτου εργασίας και αποφασίζει να ανατεθεί ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό, σε ιδιώτες μηχανικούς, αναλόγου εμπειρίας, σε πρώτη φάση για τους υπόχρεους της Δ.Ε. Μύρινας, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχει και η μεγαλύτερη απόκλιση όσον αφορά το εμβαδόν και τη χρήση των ακινήτων. Η δαπάνη της εργασίας αυτής, σύμφωνα με την αρίθμ.22/2012 σχετική μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου, με τίτλο Καταγραφή και αποτύπωση ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δ.Ε. Μύρινας του Δήμου Λήμνου, ανέρχεται στο ποσό των , συν Φ.Π.Α. (23%) , ήτοι σύνολο , που δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους Ζ.Τροποποιεί τον προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 όπως παρακάτω: Μεταφέρει : α.από τον ΚΑ πίστωση ,00, που είναι γραμμένη σ αυτόν με τίτλο «Εργασία ελέγχου-καταγραφής ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων» και β. Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ-9111) πίστωση ,00

13 και την εγγράφει, δημιουργώντας νέο ΚΑ με τίτλο «Εργασία καταγραφής και αποτύπωσης ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δ.Ε Μύρινας του Δήμου Λήμνου», ήτοι σύνολο ,00. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 184/2012. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αδαμίδης Κωνσταντίνος Ακριβές απόσπασμα Μύρινα Ο Πρόεδρος ΤΑ ΜΕΛΗ Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα Μπουλώτης Δημήτριος Κατσανέρη Δέσποινα Λυριστής Παράσχος Κουκούμης Ευστράτιος Κυριαζής Παλαιολόγος Μαρινάκης Δημήτριος Βουλγαράκης Δημήτριος Αγάπιος Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας Σωτήριος Μοσχάκης Νικόλαος Χατζόγλου Σπυρίδων Τσανταρλιώτης Παναγιώτης Πλαφαδέλλης Ευάγγελος Τριβόλας Τριαντάφυλλος Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή Κριαρής Αγοραστός Μπανάβου Μάλαμα Ψυχούδης Βασίλειος Πανταζής Σαράντης Σακαρίκος Γεώργιος Σαρδιανός Αθανάσιος Πινάκος Δημήτριος Αδαμίδης Κωνσταντίνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Αριθμός Απόφασης 345/2011 Θέμα 3 ο : Εξέταση τέλους ακίνητης περιουσίας και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 82/2014 Θέμα 24 ο : Συμπλήρωση Μεταβατικών Διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 69/2014 Θέμα 11 ο : Έγκριση μετακινήσεων Σήμερα την 28 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 147/2013 Θέμα 29 ο : Αποδοχή συνολικής πίστωσης 298.402,00. για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 183/2013 Θέμα 28 ο : Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα.

Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 149/2013 Θέμα 31 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 182/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 191/2013 Θέμα 36 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 28 η Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 52/2013 Θέμα 8 ο : Καθορισμός κριτηρίων δικαιούχων ευπαθών κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Αριθμός Απόφασης 225/2014 Θέμα 10 ο : Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 370/2013 Θέμα 2 ο : Ενδεχόμενη καταπάτηση τμήματος αγροτικού δρόμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Μαρτίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Μαρτίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Μαρτίου 2014. Αριθμός Απόφασης 105/2014 Θέμα 3 ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 178/2013 Θέμα 23 ο : Α. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2013 απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΘ-Ο51 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΘ-Ο51 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 238/2013 Θέμα 42 ο : Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 385/2013 Θέμα 17 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 65/2013 Θέμα 21 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩΛΘ-ΧΥΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩΛΘ-ΧΥΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 171/2012 Θέμα 26 ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 331/2012 Θέμα 5 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 26 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 156/2013 Θέμα 1 ο : Αποδοχή πίστωσης 70.600,00 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Αριθμός Απόφασης 201/2014 Θέμα 10 ο ημερήσιας διάταξης: Επανεξέταση αιτήματος Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Αριθμός Απόφασης 255/2012 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 115/2012 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης : Συμμετοχή του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 186/2012 Θέμα 7 ο : Έγκριση άρθρων πρόσθετης αποζημίωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 159/2014 Θέμα 05 ο : Εξέταση αιτήματος Εθνικής Τράπεζας (κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 398/2013 Θέμα 30 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός- βελτίωση,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Αριθμός Απόφασης 344/2011 Θέμα 2 ο : Εξέταση τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΘ-ΔΧΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΘ-ΔΧΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Αριθμός Απόφασης 93/2013 Θέμα 3 ο : Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 282/2012 Θέμα 04 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΣΥΔ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΣΥΔ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΣΥΔ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 348/2012 Θέμα 22 ο : Έγκριση εκμίσθωσης βοσκοτόπου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 181/2014 Θέμα 27 ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Αριθμός Απόφασης 217/2014 Θέμα 2 ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 159/2012 Θέμα 14 ο : Διαγραφές οφειλών. Σήμερα την 18 η Μαΐου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 146/2014 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή ομάδας μελετητών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Αριθμός Απόφασης 96/2013 Θέμα 6 ο : Καθορισμός νέων θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Λήμνου.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 198/2013 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης της κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου

Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ημερομηνία: 23/11/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ) Προσκαλούμε όλους τους δημότες του ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ να υποβάλουν δήλωση ακινήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Ιουλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Ιουλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Ιουλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 232/2014 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης : Έγκριση 3 ου ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Αριθμός Απόφασης 253/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 59/2013 Θέμα 15 ο : Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Αριθμός Απόφασης 166/2015 Θέμα 22 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Οκτωβρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Οκτωβρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Οκτωβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 352/2014 Θέμα 12 ο : Παράταση της προθεσμίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 378/2013 Θέμα 10 ο : Καθορισμός τελών ύδρευσης ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩΛΘ-ΣΣ3 Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 345/2013 Θέμα 9 ο : Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 391/2013 Θέμα 23 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Αριθμός Απόφασης 143/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Μαρτίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Μαρτίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Μαρτίου 2015. Αριθμός Απόφασης 101/2015 Θέμα 11 ο : Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 72/2013 Θέμα 28 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΘ-4Δ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΘ-4Δ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Αριθμός Απόφασης 91/2013 Θέμα 1 ο : Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 353/2013 Θέμα 17 ο : Έγκριση του τελικού αναθεωρημένου επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 196/2015 Θέμα 22 ο : Έκδοση κανονιστικής απόφασης που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 60/2014 Θέμα 2ο: Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 47/2013 Θέμα 3 ο : Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 172/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Προσφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 44 ης /16-9-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 44 ης /16-9-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 132/2013 Θέμα 14 ο : Έγκριση 3 ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015. Αριθμός Απόφασης 74/2015 Θέμα 2 ο : Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 108/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 14 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11: 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Στα Σπάτα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 286/2012 Θέμα 08 : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ Για Δήμους και κοινότητες στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων:

1. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ Για Δήμους και κοινότητες στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 02 ας Ιουλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 213/2012 ΑΔΑ: Β410ΩΛΘ-0Γ0 Θέμα 8 ο : Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Αριθμός Απόφασης 189/2014 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2 ου ΑΠΕ, 2

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Αριθμός Απόφασης 133/2015 Θέμα 13 ο : Διαγραφή οφειλών βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 03/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιανουαρίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 03/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιανουαρίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 03/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιανουαρίου 2015. Αριθμός Απόφασης 13/2015 Θέμα 2 ο : Διαγραφή οφειλών βάσει του άρθρου 174 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 23/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10502/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 180/2012 Θέμα 1 ο : Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός α)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 369/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 25 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 369/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 25 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμός Απόφασης: 369/2014 Από το πρακτικό αριθμός: 25 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 18 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 18 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 18 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του.

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΞΜ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2013. της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 250/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 250/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 250/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 17/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21/7/2009 Σήμερα την 21 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίας ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 23-12-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 21/18-10-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής και καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 07-06-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 07-06-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 153/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 153/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 153/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης / 23-11-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.neafiladelfeia.gr

www.neafiladelfeia.gr www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 411/2014 Θέμα 25 ο : Διαγραφή οφειλών (Μέρος Β ) βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα