Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου Αριθμός Απόφασης 184/2012 Θέμα 05 : Έλεγχος δηλώσεων υπόχρεων τελών καθαριότητας και φωτισμού, τελών ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τροποποίηση του προϋπολογισμού. Σήμερα την 25 η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του τέως Επαρχιακού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ύστερα από την 14360/ πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Αδαμίδης Κωνσταντίνος 1. Σκαμάγκης Αθανάσιος 2. Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα 2. Κουκουλήθρας Στυλιανός 3. Μπουλώτης Δημήτριος 4. Κατσανέρη Δέσποινα 5. Λυριστής Παράσχος 6. Κουκούμης Ευστράτιος 7. Κυριαζής Παλαιολόγος 8. Μαρινάκης Δημήτριος 9. Βουλγαράκης Δημήτριος 10. Αγάπιος Κωνσταντίνος 11. Κωνσταντάρας Σωτήριος 12. Μοσχάκης Νικόλαος 13. Χατζόγλου Σπυρίδων 14. Τσανταρλιώτης Παναγιώτης 15. Πλαφαδέλλης Ευάγγελος 16. Τριβόλας Τριαντάφυλλος 17. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 18. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή 19. Κριαρής Αγοραστός 20. Μπανάβου Μάλαμα 21. Ψυχούδης Βασίλειος 22. Πανταζής Σαράντης 23. Σακαρίκος Γεώργιος 24. Σαρδιανός Αθανάσιος 25. Πινάκος Δημήτριος Ο Δήμαρχος κ.χατζηδιαμαντής Αντώνης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Προσκλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων, από τους οποίους ήταν παρόντες : 1. Από την Τοπική Κοινότητα Βάρους ο κ. Κριθαρέλλης Βασίλειος. 2. Από την Τοπική Κοινότητα Ατσικής ο κ. Τραντής Κωνσταντίνος. 3. Από την Τοπική Κοινότητα Ρουσσοπουλίου ο κ. Στενός Γεώργιος. 4. Από την Τοπική Κοινότητα Κοντιά η κ. Γιαννάκη Πελαγία. 5. Από την Τοπική Κοινότητα Πορτιανού η κ. Γεροντάρα Ελένη. 6. Από την Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης η κ. Γεώργα Ελεονόρα.

2 7. Από την Τοπική Κοινότητα Κάσπακα η κ. Σπυριδάκη Δέσποινα. 8. Από την Τοπική Κοινότητα Σαρδών ο κ. Καρακίτσος Ευάγγελος. 9. Από την Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας ο κ.κοβιός Φώτιος Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των είκοσι πέντε (25) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά την διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία του 1 ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος,αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπουλώτης. Μετά τη συζήτηση του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κριαρής Αγοραστός. Μετά τη συζήτηση του 4 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.τριβόλας Τριαντάφυλλος, κ.σακαρίκος Γεώργιος, κ.χατζόγλου Σπυρίδων και κ. Πινάκος Δημήτριος. Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η εισήγηση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Βαταλίδη Γεώργιου, που αφορά τον έλεγχο δηλώσεων υπόχρεων τελών καθαριότητας και φωτισμού, τελών ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τροποποίηση του προϋπολογισμού: «Η επιφάνεια (εμβαδόν) των ακινήτων (στεγασμένων ή όχι ηλεκτροδοτούμενων ή όχι χώρων) είναι καθοριστικό στοιχείο για την επιβολή των τελών καθαριότητας και φωτισμού (εμβαδόν τ.μ. χ συντελεστή), του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (εμβαδόν τ.μ. χ τιμή ζώνης χ συντελεστή παλαιότητας=αντικειμενική αξία χ συντελεστή ΤΑΠ 0,25-0,35 %ο ) και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (εμβαδόν τ.μ. χ συντελεστή 0,02-0,07), με τις ιδιαιτερότητες που το καθένα παρουσιάζει ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ακινήτου. Το παραπάνω εμβαδόν προκύπτει από τις υπεύθυνες δηλώσεις των υπόχρεων στις οποίες βεβαιώνεται από το Δήμο η επιφάνεια των ακινήτων και αναγράφεται η χρήση του ακινήτου (οικία, κατάστημα, γραφείο κλπ.) και η διεύθυνσή του, οι οποίες, προκειμένου για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, κατατίθενται στη Δ.Ε.Η. για την ηλεκτροδότηση των ακινήτων, προκειμένου η Δ.Ε.Η. να εισπράξει τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το Τ.Α.Π. και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και οι οποίες από το Νοέμβριο του 1994 συντάσσονται σε ενιαίο έντυπο για τα ακίνητα που ηλεκτροδοτήθηκαν από την ημερομηνία αυτή και μετά. Παρόμοια δήλωση υποβάλλεται σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του ακινήτου (προσθήκη, αλλαγή χρήσης κ.λ.π.). Προηγούμενα υποβάλλονταν σχετική υπεύθυνη δήλωση χωριστά για τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας από το έτος 1975 και με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 25/75, για το Τ.Α.Π. από το έτος 1993 με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 2139/93 και για το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων από με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1080/80. Ο Δήμος Λήμνου σήμερα δεν έχει σαφή εικόνα για το πώς υποβλήθηκαν (αν έγινε έλεγχος της επιφάνειας, αν έχει καταγραφεί σωστά η χρήση των ακινήτων για την ανάλογη επιβολή ή όχι του τέλους, του Τ.Α.Π. ή του Φόρου) ή αν υποβλήθηκαν καν οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις ούτε έχουν ξεκαθαριστεί τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την σωστή συμπλήρωσή τους. Υπάρχουν οι παραπάνω αναφερόμενοι Νόμοι, οι οποίοι ισχύουν, όπως τροποποιήθηκαν καθώς και πλειάδα Νόμων που επιλύουν επί μέρους θέματά τους, υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή τους καθώς και αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που επιλύουν επί μέρους θέματα (οι διατάξεις των οποίων έχουν καταγραφεί σε ειδικό έντυπο το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος

3 της παρούσας) και ή δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη κυρίως από τις πρώην κοινότητες, πριν την συνένωση των Δήμων με τον Καποδίστρια ή έχουν ερμηνευθεί διαφορετικά (κυρίως από τους πρώην Δήμους) με αποτέλεσμα ίδια θέματα να αντιμετωπίζονται με διαφορετικά κριτήρια, κατά Δημοτική Ενότητα ή για μερικά θέματα υπάρχει αδυναμία να δοθεί σωστή λύση από τους εμπλεκόμενους και καταφεύγουμε στην προχειρότητα. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 που επιβάλλουν το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΧΑΡΑΤΣΙ), έχουν ωθήσει τους υπόχρεους να υποβάλουν σωρεία αιτήσεων για έλεγχο του εμβαδού των ακινήτων τους. Στην Δ.Ε. Ατσικής από έλεγχο εμβαδού 143 ακινήτων, ύστερα από αίτηση, έχει προκύψει μείωση του συνολικού εμβαδού της Δ.Ε. κατά τ.μ. (-9769,+375). Στην Δ.Ε. Κούταλης έχει προκύψει μείωση του συνολικού εμβαδού της Δ.Ε. κατά 716 τ.μ. (- 949,+233). Στην Δ.Ε. Μούδρου έχει προκύψει αύξηση του συνολικού εμβαδού της Δ.Ε. κατά 431 τ.μ. (+2.064,-1633), με αποτέλεσμα ο Δήμος Λήμνου να υπολείπεται των υπολογιζόμενων εσόδων του κατά περίπου, πέρα από την απασχόληση των υπηρεσιών του Δήμου για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων- δηλώσεων. Ο Δήμαρχος, με την αριθ. 2951/ απόφασή του, ύστερα από σχετική ενημέρωση του Δ.Σ., συγκρότησε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από δύο Αντιδημάρχους και πέντε υπαλλήλους του Δήμου με έργο, αφού μελετήσει τη σχετική νομολογία και λάβει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και με γνώμονα την εφαρμογή ίδιων κριτηρίων σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, όσον αφορά την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του Τ.Α.Π. και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων να υποβάλει σχετική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Η παραπάνω ομάδα εργασίας, αφού εξέτασε διεξοδικά το θέμα και προκειμένου να αντιμετωπιστεί σωστά, σήμερα, η επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του Τ.Α.Π. και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά και στο μέλλον, ο εξαγγελλόμενος ενιαίος φόρος υπέρ των Δήμων, προτείνει ότι ο Δήμος πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: Α. Να προβεί σε έλεγχο όλων των δηλώσεων των υπόχρεων, κατόχων ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων, στεγασμένων ή μη στεγασμένων χώρων, χρησιμοποιούμενων ακινήτων, όσων είναι καταγραμμένοι στις σχετικές καταστάσεις της ΔΕΗ, άσχετα αν ορισμένα ακίνητα, ή ορισμένοι χώροι αυτών πρόκειται να απαλλαγούν από την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού ή του Τ.Α.Π. ή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των νόμων και αποφασιστεί από το Δ.Σ. όπως θα προταθεί παρακάτω. Β. Ο έλεγχος αυτός θα αφορά την έκταση (εμβαδόν τ.μ.), το είδος (στεγασμένος ή μη στεγασμένος χώρος) και την χρήση του ακινήτου (οικία, κατάστημα κ.λ.π.) και θα ασκείται με αυτοψία και καταμέτρηση των χώρων, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου ή όπως άλλως αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί που θα ασκήσουν τον έλεγχο θα είναι εφοδιασμένοι με τις σχετικές καταστάσεις της ΔΕΗ, όπου είναι καταγραμμένοι όλοι οι καταναλωτές και με σχετικά έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν σε όλα τα πεδία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τα απαραίτητα στοιχεία όπως: (το έντυπο καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής του επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας). Α. Στοιχεία καταναλωτή: Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ. Β. Στοιχεία ακινήτου: 1. Δ/νση Ακινήτου 2. Έτος οικοδομικής άδειας. Υφιστάμενο από.. 3. Μονοκατοικία. Διπλοκατοικία (με ή χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας).. Πολυκατοικία. 4. Ηλεκτροδοτούμενο. Μη ηλεκτροδοτούμενο. Αριθμός παροχής ΔΕΗ.

4 5. Εντός οικισμού - σχεδίου πόλης.. Εκτός οικισμού - σχεδίου πόλης Ζώνη. 6. Είδος ακινήτου: Στεγασμένος χώρος. Μη στεγασμένος χώρος... Επιχειρήσεων (κινηματογράφοι, επιχειρήσεων πώλησης οικοδομικών υλικών, σταθμών και συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ) που ασκούν δραστηριότητα σε στεγασμένο χώρο ή σε στεγασμένο και σε μή στεγασμένο χώρο. 7. Το εμβαδόν τ.μ. του ακινήτου 8.Χρήση ακινήτου: Οικία, κατάστημα (είδος), βιοτεχνία, ξενοδοχεία κλπ. Στα ξενοδοχεία οι χώροι ύπνου κ.λ.π., θα υπολογιστούν ως κατοικίες, οι δε χώροι (εστιατόρια, αίθουσες συνδιαλέξεων), θα υπολογιστούν ως χώροι άλλης χρήσης. 9. Σύνταξη πρόχειρου σχεδιαγράμματος: α)των στεγασμένων χώρων (θα μετρηθούν εξωτερικά), με σαφή αναφορά των επιμέρους χώρων π.χ. κυρίως κτίριο με τους ορόφους, κλιμακοστάσια (εξωτερικά), ημιυπαίθριοι χώροι, με σαφή αναφορά αν έχουν διαμορφωθεί και χρησιμοποιούνται για κατοικία, όπως και τα στέγαστρα και οι σοφίτες και των μή στεγασμένων χώρων, επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα σ αυτούς. β)βοηθητικοί χώροι, όπως τα ημιυπόγεια, με αναφορά αν έχουν διαμορφωθεί και χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, οι αποθήκες, τα γκαράζ, οι στάβλοι κ.λ.π., όπως και οι μη στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται. γ)στις πολυκατοικίες οι βοηθητικοί χώροι (υπόγειο, μηχανοστάσιο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, αποθήκες, διάδρομοι προσπέλασης κ.λ.π.). 10.Για τα εκτός οικισμού σχεδίου πόλης κτίσματα να διαπιστώνεται και να καταγράφεται αν υπάρχει ακάλυπτη έκταση τουλάχιστον ίση με αυτή που καταλαμβάνει το κτίσμα ή πόση υπάρχει και να απεικονίζεται. 11. Παρατηρήσεις όπως εάν υπάρχουν ημιυπαίθριοι χώροι, στέγαστρα, σοφίτες, ημιυπόγεια κ.λ.π και κάποια από αυτά έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, να αναφέρεται τούτο. Επίσης εάν ο έλεγχος έγινε με αυτοψία και καταμέτρηση των χώρων ή κατ εκτίμηση, ύστερα από άρνηση του υπόχρεου για έλεγχο ή αδυναμία πρόσβασης στο ακίνητο ή και οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα του ακινήτου που δεν έχει προβλεφθεί στο έντυπο. Το παρακάτω έντυπο θα συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωσή του, όπως επίσης με τα σχεδιαγράμματα των ορίων των οικισμών σχεδίου πόλης καθώς και με τα όρια των ζωνών ( αντικ. αξίες) Μύρινας. Τα στοιχεία του ελέγχου θα καταχωρηθούν και θα αποτελούν το αρχείο ακινήτων των υπόχρεων του Δήμου. Στο αρχείο αυτό θα καταχωρούνται και τα στοιχεία των νέων υπόχρεων, κατόχων ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται για πρώτη φορά. Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με κοινό κριτήριο για τους υπόχρεους όλης της περιφέρειας του Δήμου και έχοντας πλήρη γνώση όσων οι διατάξεις των Νόμων κ.λ.π. ορίζουν και το Συμβούλιο αποφασίσει, θα αποφανθεί για τους συγκεκριμένους χώρους, κάθε υπόχρεου, παλαιού και νέου, στους οποίους θα επιβάλλεται το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, το Τ.Α.Π. και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και θα καταχωρήσει τα νέα στοιχεία στο αρχείο καταναλωτών της ΔΕΗ, για την είσπραξή τους. Γ. Προτείνεται, όσον αφορά την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού η καθιέρωση του πλασματικού εμβαδού, σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων (νοσηλευτικά ιδρύματα, στεγασμένους ή μη χώρους άνω των 1000 τ.μ., ξενοδοχεία, εποχιακές επιχειρήσεις, κ.λ.π., όπως και από τον Νόμο ορίζεται, με την κλιμάκωση διαφοροποίηση του συντελεστή, όταν το Δ.Σ. λάβει σχετική απόφαση για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους, αφού έχει πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος των δηλώσεων των υπόχρεων, όπως αναφέρεται παραπάνω (ποσοστιαία διαφορά μεταξύ τους;).

5 Η παραπάνω καθιέρωση των περισσότερων του ενός συντελεστών, ιδιαίτερα για τα ακίνητα άλλης (πλην, των κατοικιών) χρήσης και του πλασματικού εμβαδού, είναι απαραίτητη γιατί με ένα ενιαίο συντελεστή ορισμένες από τις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες ακινήτων καλούνται να καταβάλουν υπέρογκα ποσά ή εξαιτίας αυτού, δεν καταβάλουν καθόλου όπως για παράδειγμα: 1. Μία ταβέρνα που έχει κτίσμα 100 τ.μ. και ακάλυπτο χώρο 1000 τ.μ. καλείται να καταβάλει τέλος για 1100 τ.μ. Χ τον ενιαίο συντελεστή π.χ. 2,00 /τ.μ. = 2.200,00. Αν για τον ακάλυπτο χώρο καθοριστεί διαφορετικός συντελεστής π.χ. 1,00 / τ.μ. θα καταβάλει α. 100 Χ2,00 =200,00 β. 1000Χ1,00 =1000,00 Σύνολο 1200,00 Θα δηλωθεί δε στη ΔΕΗ ο μεγαλύτερος (2 ) συντελεστής και α.100 τ.μ. για το κτίσμα και β. πλασματικό εμβαδόν για τον ακάλυπτο χώρο 1000 : 2,00 /τ.μ.=500 τ.μ. ήτοι σύνολο εμβαδού ( τ. μ.) 600 τ.μ. Χ 2,00 / τ. μ. = 1.200,00 Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που το ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο αποτελείται από στεγασμένο (κτίσμα) και μη στεγασμένο χώρο όπως και τα εκτός σχεδίου πόλης οικισμού κτίσματα και από τη χρήση του (οικιστική ή εμπορική) υπόκεινται στο έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΧΑΡΑΤΣΙ), πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή ώστε το εμβαδόν του ακινήτου που θα δηλωθεί στην Δ.Ε.Η. για Τ.Α.Π. (ΤΑΠ=ΧΑΡΑΤΣΙ) να ανταποκρίνεται μόνο στο εμβαδόν του κτίσματος. Για τον μη στεγασμένο χώρο το Τ.Α.Π. θα καταβάλλεται στο σύνολο του (όχι το πλασματικό) εμβαδού του, ύστερα από σχετική δήλωση του υπόχρεου, με βεβαιωτικό κατάλογο. 2. Για τα ξενοδοχεία οι χώροι ύπνου κ.λ.π. θεωρούνται κατοικίες και σ αυτούς επιβάλλεται ο συντελεστής που ορίζεται για κατοικίες, ενώ οι λοιποί χώροι όπως εστιατόρια, αίθουσες, διαλέξεων κ.λ.π. θεωρούνται άλλης χρήσης. Στην ΔΕΗ, επειδή υπάρχει μία παροχή ηλεκτρικής ρεύματος, πρέπει να δηλωθεί ένας συντελεστής (ο μεγαλύτερος) π.χ. ένα ξενοδοχείο με συνολικό εμβαδόν 1000 τ.μ. υπολογιζόμενο σαν κατοικία και με συντελεστή 1,00 πρέπει να καταβάλει τέλος 1000Χ1,00 =1000,00, και με συνολικό εμβαδόν άλλης χρήσης 1000 τ.μ. με συντελεστή 2,00 πρέπει να καταβάλει τέλος 1000 τ.μ. Χ2,00 τ.μ. =2000,00 ήτοι σύνολο τελών =3000. Στην ΔΕΗ θα δηλωθεί α τ.μ. για τους χώρους άλλης χρήσης και β. πλασματικό εμβαδόν για τους χώρους κατοικίας 1000,00 : 2 /τ.μ.= 500τ.μ. ήτοι σύνολο εμβαδού = 1500τ.μ. Χ2,00 /τ.μ.=3000,00. Δ.Για τον υπολογισμό των χρεωστέων επιφανειών, ως ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, που θα δηλώνονται στην Δ.Ε.Η., για την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του Τ.Α.Π. και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, με γνώμονα την ίδια μεταχείριση των υπόχρεων όλης της περιφέρειας του Δήμου και για την αποφυγή υπέρμετρων χρεώσεων, κυρίως στο Τ.Α.Π. που έχει αμεσότητα με το ΧΑΡΑΤΣΙ, προτείνεται να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω βασικές αρχές: 1. Σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, σαν αγροτική περιοχή, για τον προσδιορισμό της σε τ.μ. επιφανείας των κατοικιών δεν λαμβάνονται υπόψη οι χώροι σταβλισμού ζώων όπως και οι εκτός της κύριας κατοικίας λοιποί χώροι (αποθήκες, γκαράζ, ημιυπόγεια κ.λ.π.) που δεν προορίζονται για κατοίκηση (εξαιρείται η πόλη της Μύρινας η οποία έχει χαρακτηριστεί ημιαστική περιοχή). 2. Ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια ακινήτου θα θεωρείται αυτή για την οποία χορηγήθηκε η παροχή της Δ.Ε.Η. Υπόλοιποι χώροι π.χ. ένα γκαράζ, μια αποθήκη κ.λ.π. που ηλεκτροδοτούνται κρυφά από την Δ.Ε.Η., θα θεωρούνται μη ηλεκτροδοτούμενοι χώροι και θα απαλλάσσονται από τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ο Δήμος αν επιθυμεί μπορεί να κινήσει διαδικασία είσπραξης των τελών από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα). Το Τ.Α.Π. θα εισπράττεται με βεβαιωτικό κατάλογο, ύστερα από σχετική δήλωση του υπόχρεου και δεν θα καταβάλλεται ο φόρος.

6 Παρακάτω αναφέρονται τα ακίνητα, τα οποία ανάλογα με την ιδιοκτησία τους ή την χρήση τους, απαλλάσσονται, από τον Νόμο, όπως ειδικότερα αναφέρεται είτε από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, είτε από το Τ.Α.Π. είτε από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α/Α Περιγραφή ιδιοκτησίας ή χρήσης του ακινήτου 1 Ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου (συμπεριλαμβάνονται και οι Στρατιωτικές Μονάδες) των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, των συνδέσμων Ο.Τ.Α. και των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εφόσον οι ίδιοι (Δημόσιο, ΟΤΑ, κ.λ.π.) είναι καταναλωτές. 2 Ακίνητα των Ιερών Ναών και Θρησκευτικών γενικά δογμάτων ( Ελληνικών και ξένων) δεν περιλαμβάνονται τα τυχόν ιδρύματα αυτών ( γηροκομεία, παιδικοί σταθμοί αυτών κ.λ.π.). 3 Οι αγωνιστικοί χώροι, οι χώροι των κερκίδων και των αποδυτηρίων εφ όσον ανήκουν σε σωματεία ή φίλαθλες οργανώσεις και άλλοι αγωνιστικοί χώροι, εφόσον, στους τελευταίους, η είσοδος είναι ελεύθερη. 4 Ακίνητα που ανήκουν σε αυτούς που έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το Δημόσιο εφ όσον οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την απαλλαγή από Δημοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. 5 Τα κτίσματα οικοδομές που ανεγείρονται για μια επταετία από την έκδοση οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν της παρόδου της επταετίας. Τέλος καθαρ. & φωτισμού ΤΑΠ Φόρος ηλεκτρ. Χώρων 6 Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 7 Ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί : α. Σαν δημόσιοι χώροι ταφής ( νεκροταφεία ), β. Σαν χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων, γ. Σαν διατηρητέα, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα. 8 Ακίνητα που ανήκουν στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημοσίου χαρακτήρα. 9 Ακίνητα που ανήκουν στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα (οι κρατικές ανώνυμες εταιρείες όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ κ.λ.π, οι οποίες είναι εξ ορισμού εμπορικές εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν απαλλάσσονται). 10 Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε

7 αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για τον σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για τις ανάγκες του υπόχρεου. 11 Τα κτίσματα βοηθητικών χώρων κατοικιών ( αποθήκη, γκαράζ, ημιυπόγεια κ.λ.π.) που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, σε όλη την περιφέρεια του Δήμου πλην της πόλης της Μύρινας. 12 Για τον υπολογισμό της επιφάνειας των θερμοκηπίων δεν λαμβάνονται υπόψη οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ελεγχόμενες συνθήκες κλιματισμού. ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Προτείνεται επίσης η υπαγωγή: Α. Για τις κατοικίες α. Η συνολική στεγασμένη επιφάνεια (συνυπολογίζεται στο εμβαδόν η επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι εξωτερικοί τοίχοι), με τα εσωτερικά κλιμακοστασίου και τον χώρο του ανελκυστήρα, που χρησιμοποιείται για κατοίκηση. Στις διώροφες κ.λ.π. κατοικίες, το εμβαδόν όλων των ορόφων (Δ.Τ., Τ.Α.Π., ΦΟΡΟΣ). β. Οι ημιυπαίθριοι χώροι στο Δ.Τ. και Φόρο απαλλάσσονται δε από το Τ.Α.Π., εάν παραμείνουν ανοιχτοί ή εάν έχουν κλειστεί και έχουν τακτοποιηθεί, σύμφωνα με το Ν. 3843/10. Εάν δεν έχουν τακτοποιηθεί υπόκεινται και στο Τ.Α.Π. γ. Τα μπαλκόνια και οι ταράτσες, εάν δεν έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, απαλλάσσονται από Δ.Τ., ΤΑΠ και Φόρο. δ. Τα ημιυπόγεια, εάν δεν έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, απαλλάσσονται από το Δ.Τ. και το Φόρο, υπόκεινται δε στο Τ.Α.Π. (εάν δεν ηλεκτροδοτούνται το Τ.Α.Π. εισπράττεται με βεβαιωτικό κατάλογο). ε. Οι σοφίτες, εάν δεν έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, απαλλάσσονται του Δ.Τ, Τ.Α.Π. και φόρου. στ. Τα εξωτερικά κλιμακοστάσια εξαιρούνται του Δ.Τ., Τ.Α.Π. και Φόρο. η. Κοινόχρηστοι χώροι διπλοκατοικιών: 1. Με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας: υπόκεινται στο Δ.Τ. και Φόρο και απαλλάσσονται από το Τ.Α.Π. 2. Χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας: υπόκεινται στο Δ.Τ., Φόρο και στο Τ.Α.Π. με μείωση 10 %. θ. Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών (κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, διάδρομοι προσπέλασης) υπόκεινται στο Δ.Τ. και Φόρο, απαλλάσσονται δε από το Τ.Α.Π. B. Για τα ακίνητα άλλης χρήσης: α. Για το τέλος καθαριότητας και φωτισμού: Η συνολικά χρησιμοποιούμενη επιφάνεια (στεγασμένος ή μη χώρος), πραγματικό ή πλασματικό ή πραγματικό συν πλασματικό εμβαδόν. β. Για το Τ.Α.Π.: Η συνολικά χρησιμοποιούμενη στεγασμένη επιφάνεια. Επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να δηλωθούν κτίσμα και οικόπεδο (ακάλυπτος χώρος) μαζί, αλλά ούτε και η δυνατότητα στην κοινή δήλωση, που υποβάλλεται στην ΔΕΗ, να δηλωθούν χωριστά το κτίσμα και χωριστά ο μη στεγασμένος χώρος, θα πρέπει στην δήλωση προς την ΔΕΗ να αναφέρεται μόνο το εμβαδόν του κτίσματος για το Τ.Α.Π. Για τον μη στεγασμένο χώρο, εάν δεν έχει δική του παροχή της Δ.Ε.Η., να εισπράττεται με βεβαιωτικό κατάλογο, επιτυγχάνοντας παράλληλα και την απαλλαγή, του χώρου αυτού, από την καταβολή του έκτακτου ειδικού τέλους (ΧΑΡΑΤΣΙ), από το οποίο και με τον νόμο απαλλάσσεται.

8 γ. Για τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων: Η συνολικά χρησιμοποιούμενη πραγματική επιφάνεια (στεγασμένος ή μη χώρος), με το πραγματικό ή πλασματικό εμβαδόν εφόσον η χρήση του ακινήτου το δικαιολογεί (εμπορική ή βιομηχανική χρήση)» Η προτεινόμενη εργασία ελέγχου όλων των δηλώσεων των υπόχρεων, κατόχων ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων (χρησιμοποιούμενων) ακινήτων, στεγασμένων ή μη στεγασμένων, δεν μπορεί να εκτελεστεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, λόγω φόρτου εργασίας και πρότεινε να ανατεθεί σε ιδιώτες μηχανικούς, αναλόγου εμπειρίας, σε πρώτη φάση για τους υπόχρεους της Δ.Ε. Μύρινας, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχει και η μεγαλύτερη απόκλιση όσον αφορά το εμβαδόν και τη χρήση των ακινήτων. Σχετικά έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λήμνου η αριθμ. 22/2012 μελέτη με τίτλο Ανάθεση εργασίας καταγραφής και αποτύπωσης ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δ.Ε. Μύρινας του Δήμου Λήμνου, προϋπολογισμού συν Φ.Π.Α (23%), ήτοι σύνολο , με την οποία προβλέπεται η με αυτοψία καταμέτρηση και καταγραφή και πλανημετρική αποτύπωση περίπου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων της Δ.Ε. Μύρινας, έτσι ώστε ο Δήμος να διαθέτει μία βάση δεδομένων και ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (G.I.S.) για τα ακίνητα αυτά. Επειδή, στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2012, δεν υπάρχει σχετική πίστωση για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, πρέπει να γίνει τροποποίησή του με τη δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο Καταγραφή και αποτύπωση ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δ.Ε Μύρινας του Δήμου Λήμνου, με τη μεταφορά: α. Από τον ΚΑ της πίστωσης των , που είναι γραμμένη σ αυτόν με τίτλο Εργασία ελέγχου-καταγραφής ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων β. Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ-9111) πίστωσης » Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση Αποφασίζει ομόφωνα Αριθμός απόφασης 184/2012 Α. Να προβεί σε έλεγχο όλων των δηλώσεων των υπόχρεων, κατόχων ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων, στεγασμένων ή μη στεγασμένων χώρων, χρησιμοποιούμενων ακινήτων, όσων είναι καταγραμμένοι στις σχετικές καταστάσεις της ΔΕΗ, άσχετα αν ορισμένα ακίνητα, ή ορισμένοι χώροι αυτών πρόκειται να απαλλαγούν από την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού ή του Τ.Α.Π. ή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των νόμων, όπως παρακάτω: Β. Ο έλεγχος αυτός θα αφορά την έκταση (εμβαδόν τ.μ.), το είδος (στεγασμένος ή μη στεγασμένος χώρος) και την χρήση του ακινήτου (οικία, κατάστημα κ.λ.π.) και θα ασκείται με αυτοψία και καταμέτρηση των χώρων, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου. Αυτοί που θα ασκήσουν τον έλεγχο θα είναι εφοδιασμένοι με τις σχετικές καταστάσεις της ΔΕΗ, όπου είναι καταγραμμένοι όλοι οι καταναλωτές και με σχετικά έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν σε όλα τα πεδία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τα απαραίτητα στοιχεία όπως: (το έντυπο καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής του επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας). Α. Στοιχεία καταναλωτή: Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ. Β. Στοιχεία ακινήτου:

9 1. Δ/νση Ακινήτου 2. Έτος οικοδομικής άδειας. Υφιστάμενο από.. 3. Μονοκατοικία. Διπλοκατοικία (με ή χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας).. Πολυκατοικία. 4. Ηλεκτροδοτούμενο. Μη ηλεκτροδοτούμενο. Αριθμός παροχής ΔΕΗ. 5. Εντός οικισμού - σχεδίου πόλης.. Εκτός οικισμού - σχεδίου πόλης Ζώνη. 6. Είδος ακινήτου: Στεγασμένος χώρος. Μη στεγασμένος χώρος... Επιχειρήσεων (κινηματογράφοι, επιχειρήσεων πώλησης οικοδομικών υλικών, σταθμών και συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ) που ασκούν δραστηριότητα σε στεγασμένο χώρο ή σε στεγασμένο και σε μή στεγασμένο χώρο. 7. Το εμβαδόν τ.μ. του ακινήτου 8.Χρήση ακινήτου: Οικία, κατάστημα (είδος), βιοτεχνία, ξενοδοχεία κλπ. Στα ξενοδοχεία οι χώροι ύπνου κ.λ.π., θα υπολογιστούν ως κατοικίες, οι δε χώροι (εστιατόρια, αίθουσες συνδιαλέξεων), θα υπολογιστούν ως χώροι άλλης χρήσης. 9. Σύνταξη πρόχειρου σχεδιαγράμματος: α)των στεγασμένων χώρων (θα μετρηθούν εξωτερικά), με σαφή αναφορά των επιμέρους χώρων π.χ. κυρίως κτίριο με τους ορόφους, κλιμακοστάσια (εξωτερικά), ημιυπαίθριοι χώροι, με σαφή αναφορά αν έχουν διαμορφωθεί και χρησιμοποιούνται για κατοικία, όπως και τα στέγαστρα και οι σοφίτες και των μή στεγασμένων χώρων, επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα σ αυτούς. β)βοηθητικοί χώροι, όπως τα ημιυπόγεια, με αναφορά αν έχουν διαμορφωθεί και χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, οι αποθήκες, τα γκαράζ, οι στάβλοι κ.λ.π., όπως και οι μη στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται. γ)στις πολυκατοικίες οι βοηθητικοί χώροι (υπόγειο, μηχανοστάσιο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, αποθήκες, διάδρομοι προσπέλασης κ.λ.π.). 10.Για τα εκτός οικισμού σχεδίου πόλης κτίσματα να διαπιστώνεται και να καταγράφεται αν υπάρχει ακάλυπτη έκταση τουλάχιστον ίση με αυτή που καταλαμβάνει το κτίσμα ή πόση υπάρχει και να απεικονίζεται. 11. Παρατηρήσεις όπως εάν υπάρχουν ημιυπαίθριοι χώροι, στέγαστρα, σοφίτες, ημιυπόγεια κ.λ.π και κάποια από αυτά έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατοίκηση, να αναφέρεται τούτο. Επίσης εάν ο έλεγχος έγινε με αυτοψία και καταμέτρηση των χώρων ή κατ εκτίμηση, ύστερα από άρνηση του υπόχρεου για έλεγχο ή αδυναμία πρόσβασης στο ακίνητο ή και οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα του ακινήτου που δεν έχει προβλεφθεί στο έντυπο. Το παρακάτω έντυπο θα συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωσή του, όπως επίσης με τα σχεδιαγράμματα των ορίων των οικισμών σχεδίου πόλης καθώς και με τα όρια των ζωνών ( αντικ. αξίες) Μύρινας. Τα στοιχεία του ελέγχου θα καταχωρηθούν και θα αποτελούν το αρχείο ακινήτων των υπόχρεων του Δήμου. Στο αρχείο αυτό θα καταχωρούνται και τα στοιχεία των νέων υπόχρεων, κατόχων ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται για πρώτη φορά. Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με κοινό κριτήριο για τους υπόχρεους όλης της περιφέρειας του Δήμου και έχοντας πλήρη γνώση όσων οι διατάξεις των Νόμων κ.λ.π. ορίζουν, θα αποφανθεί για τους συγκεκριμένους χώρους, κάθε υπόχρεου, παλαιού και νέου, στους οποίους θα επιβάλλεται το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, το Τ.Α.Π. και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και θα καταχωρήσει τα νέα στοιχεία στο αρχείο καταναλωτών της ΔΕΗ, για την είσπραξή τους.

10 Γ.Ύστερα από τον έλεγχο, για τις περιπτώσεις που θα παρουσιάσουν διαφορά εμβαδού τ.μ. προς τα πάνω, να μην απαιτηθεί από τον Δήμο αναδρομική χρέωση της διαφοράς, ούτε επιβολή ανάλογου προστίμου, επειδή, όπως αναφέρεται στην εισήγηση δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πώς έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των καταναλωτών, ή αν έχει γίνει σωστά η καταγραφή των ακινήτων όσον αφορά το εμβαδόν, τη χρήση τους κλπ και επομένως δεν έχει αποκλειστική ευθύνη ο υπόχρεος, για δε τις περιπτώσεις διαφοράς προς τα κάτω, ο Δήμος να μην υποχρεούται στην καταβολή, στον υπόχρεο, της διαφοράς. Δ.Δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν λάβει σχετική απόφαση για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, να καθιερώσει πλασματικό εμβαδό, σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων (νοσηλευτικά ιδρύματα, στεγασμένους ή μη χώρους άνω των 1000 τ.μ., ξενοδοχεία, εποχιακές επιχειρήσεις, κ.λ.π., όπως και από τον Νόμο ορίζεται, με την κλιμάκωση διαφοροποίηση του συντελεστή, με ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των συντελεστών που θα επιβληθούν, για την αυτόματη προσαρμογή του πλασματικού εμβαδού, σε περίπτωση επανακαθορισμού των συντελεστών αυτών, αφού έχει πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος των δηλώσεων των υπόχρεων. Ε.Για τον υπολογισμό των χρεωστέων επιφανειών, ως ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, που θα δηλώνονται στην Δ.Ε.Η., για την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του Τ.Α.Π. και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, με γνώμονα την ίδια μεταχείριση των υπόχρεων όλης της περιφέρειας του Δήμου και για την αποφυγή υπέρμετρων χρεώσεων, κυρίως στο Τ.Α.Π. που έχει αμεσότητα με το ΧΑΡΑΤΣΙ, να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω βασικές αρχές: 1. Σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, σαν αγροτική περιοχή, για τον προσδιορισμό της σε τ.μ. επιφανείας των κατοικιών δεν λαμβάνονται υπόψη οι χώροι σταβλισμού ζώων όπως και οι εκτός της κύριας κατοικίας λοιποί χώροι (αποθήκες, γκαράζ, ημιυπόγεια κ.λ.π.) που δεν προορίζονται για κατοίκηση (εξαιρείται η πόλη της Μύρινας η οποία έχει χαρακτηριστεί ημιαστική περιοχή). 2. Ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια ακινήτου θα θεωρείται αυτή για την οποία χορηγήθηκε η παροχή της Δ.Ε.Η. Υπόλοιποι χώροι π.χ. ένα γκαράζ, μια αποθήκη κ.λ.π. που ηλεκτροδοτούνται κρυφά από την Δ.Ε.Η., θα θεωρούνται μη ηλεκτροδοτούμενοι χώροι και θα απαλλάσσονται από τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ο Δήμος αν επιθυμεί μπορεί να κινήσει διαδικασία είσπραξης των τελών από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα). Το Τ.Α.Π. θα εισπράττεται με βεβαιωτικό κατάλογο, ύστερα από σχετική δήλωση του υπόχρεου και δεν θα καταβάλλεται ο φόρος. Παρακάτω αναφέρονται τα ακίνητα, τα οποία ανάλογα με την ιδιοκτησία τους ή την χρήση τους, απαλλάσσονται, από τον Νόμο, όπως ειδικότερα αναφέρεται είτε από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, είτε από το Τ.Α.Π. είτε από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α/Α Περιγραφή ιδιοκτησίας ή χρήσης του ακινήτου 1 Ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου (συμπεριλαμβάνονται και οι Στρατιωτικές Μονάδες) των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, των συνδέσμων Ο.Τ.Α. και των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εφόσον οι ίδιοι (Δημόσιο, ΟΤΑ, κ.λ.π.) είναι καταναλωτές. 2 Ακίνητα των Ιερών Ναών και Θρησκευτικών γενικά δογμάτων ( Ελληνικών και ξένων) δεν περιλαμβάνονται τα τυχόν ιδρύματα αυτών ( γηροκομεία, παιδικοί σταθμοί Τέλος καθαρ. & φωτισμού ΤΑΠ Φόρος ηλεκτρ. Χώρων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 282/2012 Θέμα 04 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 72/2013 Θέμα 28 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. GRADUATED ASSIGNMENT THE REVENUES AND EXPENDITURESOF THE MUNICIPALITY

Διαβάστε περισσότερα

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Στην εκτός σχεδίου περιοχή βιοµηχανικό κτίριο ή κτήριο γραφείωνκαταστηµάτων το οποίο έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχει αλλάξει τη χρήση σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ` Αθήνα, Μάιος 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Με το νόμο 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία.

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία. 340. Σε περίπτωση νομιμοποίησης υπερβάσεων με τον νόμο Ν4178 (δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 23) σε οικοδομή με οικοδομική άδεια, εκτός από το παράβολο που θα πληρωθεί με βάση τα τετραγωνικά των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 411/2014 Θέμα 25 ο : Διαγραφή οφειλών (Μέρος Β ) βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74 120623 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα