«ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Υπέρ. Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Υπέρ. Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας»"

Transcript

1 «ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Υπέρ Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας»

2 ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ (open / lap) Η συχνότερη χειρουργική επέμβαση ασθενείς με χολολιθίαση στις Η.Π.Α. (1990) ασθενείς ετησίως πεθαίνουν στις Η.Π.Α. (επιπλοκές της νόσου ή της επέμβασης). > 50% χολοκυστεκτομών σήμερα γίνεται λαπαροσκοπικά.

3 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ Μικρότερο μετεγχειρητικό άλγος Γρηγορότερη ανάρρωση Επιπλοκές ;

4 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚ/ΜΗ Ερωτήματα Ο χειρουργός είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ανοικτή επέμβαση αν χρειαστεί ; Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις ; Εχει περισσότερες επιπλοκές από την ανοικτή ; Τελικό οικονομικό κόστος ;

5 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚ/ΜΗ Προβλήματα Οι νέοι χειρουργοί δεν είναι όλοι επαρκώς εκπαιδευμένοι στη διενέργεια ανοικτής χολοκυστεκτομής. Στη τεχνικά δύσκολη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (οξεία χολοκ/τις, ανατομικές παραλλαγές κλπ) δεν αποφασίζουν εύκολα την μετατροπή της επέμβασης σε ανοικτή. αύξηση της πιθανότητας κάκωσης των εξωηπατικών χοληφόρων

6 Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή σχετίζεται με υψηλότερη επίπτωση κακώσεων των εξωηπατικών χοληφόρων Waage A et al 2006 Connor S et al 2006 Jenkins P et al 2008 Haapamaki M et al 2008

7 UNIVERSITY HOSPITAL, EDIMBURGH, U.K. Κακώσεις εξωηπατικών χοληφόρων κατά τη διάρκεια χολοκυστεκτομής Επεμβάσεις Κακώσεις Λαπαροσκοπικές (2977) 4 Ανοικτές (123) - Μετατροπή λαπαροσκοπικής σε ανοικτή: 7% Jenkins P et al 2008

8 Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Κακώσεις εξωηπατικών χοληφόρων κατά τη διάρκεια χολοκυστεκτομής ( ) Επέμβαση Κακώσεις p Λαπαροσκοπική (2100) 8 (0,38%) Ανοικτή (2295) 3 (0,13%) 0,1 Μετατροπή λαπαροσκ. σε ανοικτή: 234 (10,2%)

9 Μετατροπή λαπαροσκοπικής σε ανοικτή χολοκυστεκτομή 5 10 % Risk factors for conversion: - Φύλο (άνδρες) - Παχυσαρκία - Χολοκυστίτις

10 «ΜΙΝΙ» ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ Ιδιες μετεγχειρητικές επιπλοκές Ιδιος χρόνος παραμονής στο Νοσοκομείο Ιδιος χρόνος ανάρρωσης Μικρότερος εγχειρητικός χρόνος Keus F et al 2006 Ros A et al 2006 Connor S et al 2006 Waage A et al 2006

11 ΑΝΟΙΚΤΗ vs ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ Χαμηλότερη επίπτωση κάκωσης εξωηπατικών χοληφόρων (;) Μικρότερος εγχειρητικός χρόνος («μίνι» χολοκ/μή) Ιδιες μετεγχειρητικές επιπλοκές χρόνος νοσηλείας χρόνος ανάρρωσης («μίνι» χολοκ/μή)

12 ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ Πρώτη εφαρμογή λαπαρ/κής κολεκτομής το Short-term morbidity? Ογκολογική «ασφάλεια» ;

13 SHORT-TERM MORBIDITY Αντικρουόμενες μελέτες Η λαπαροσκοπική κολεκτομή είναι ανώτερη - λιγότερες μείζονες μετεγχειρητικές επιπλοκές - λιγότερες επιπλοκές γενικά - μικρότερος χρόνος νοσηλείας Lacy A et al 1995 S.A.G.E.S. 2009

14 SHORT-TERM MORBIDITY Δεν υπάρχουν διαφορές COLOR STUDY 2002 COST STUDY 2004

15 SHORT-TERM MORBIDITY Η ανοικτή κολεκτομή είναι ανώτερη της λαπαροσκοπικής: - μικρότερος εγχειρητικός χρόνος - χαμηλότερο κόστος νοσηλείας - λιγότερες επανεγχειρήσεις Delaney P et al 2008

16 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ Υποτροπή στο trocar site 10 μήνες μετά από λαπαροσκοπική δεξιά ημικολεκτομή Fusco M et al 1993

17 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ 13 δημοσιευμένες περιπτώσεις τοπικής υποτροπής μέχρι το 1995 Cirocco W et al 1995

18 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ Μετα-ανάλυση προοπτικών κλινικών μελετών (COST, COLOR, CLASSIC STUDIES): End points: - 3ετής επιβίωση ελεύθερη νόσου, - 3ετής συνολικά επιβίωση Χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ ανοικτής και λαπαροσκοπικής κολεκτομής Bonjer H et al 2007

19 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ Συμπέρασμα Η λαπαροσκοπική κολεκτομή είναι ογκολογικά το ίδιο ασφαλής με την ανοικτή επέμβαση ως προς τον χρόνο ελεύθερο νόσου (3ετία) και ως προς τη συνολική επιβίωση (3ετία). Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ;

20 ΑΝΟΙΚΤΗ vs ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ Η ανοικτή κολεκτομή φαίνεται ότι υπερέχει της λαπαροσκοπικής διότι σχετίζεται με: - μικρότερο εγχειρητικό χρόνο, - μικρότερο κόστος νοσηλείας, - λιγότερες επανεγχειρήσεις

21 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ Η πιο συχνή επέμβαση γενικής χειρουργικής. Τοποθέτηση συνθετικού πλέγματος είτε ανοικτά είτε λαπαροσκοπικά (TAPP ή TEP). Συνήθως μικρής σημασίας μετεγχειρητικά προβλήματα.

22 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κάκωση σπερματικού πόρου Κακώσεις νεύρων και αγγείων Υποτροπή

23 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κακώσεις νεύρων και μεγάλων αγγείων Εντερική απόφραξη Κάκωση ουροδόχου κύστης Υποτροπή

24 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ: Laparoscopic techniques versus open techniques for repair of an hernia in the groin 41 προοπτικές μελέτες 7161 ασθενείς Follow-up 6 36 μήνες McCormack K et al 2010

25 ΥΠΕΡ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Γρηγορότερη ανάρρωση Μικρότερο παραμένον άλγος McCormack K et al 2010

26 ΚΑΤΆ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σημαντικά μεγαλύτερος εγχειρητικός χρόνος. Σημαντικά περισσότερες σοβαρές επιπλοκές (κυρίως κακώσεις της ουροδόχου κύστης και μεγάλων αγγείων). McCormack K et al 2010

27 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ Ιδια και στις δύο μεθόδους McCormack K et al 2010

28 ΑΝΟΙΚΤΗ vs ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΚΗΣ Η ανοικτή μέθοδος είναι ανώτερη διότι: - απαιτεί σημαντικά μικρότερο εγχειρητικό χρόνο, - σχετίζεται με σημαντικά λιγότερες σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η λαπαροσκοπικώς υποβοηθούμενη θεραπεία της βουβωνοκήλης στα παιδιά

Η λαπαροσκοπικώς υποβοηθούμενη θεραπεία της βουβωνοκήλης στα παιδιά Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 51-55, 2013 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25 1 51 Η λαπαροσκοπικώς υποβοηθούμενη θεραπεία της βουβωνοκήλης στα παιδιά Ιωάννης Α. Βαλιούλης Τμήμα Χειρουργικής Παίδων, Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Nεότεροι Προβληματισμοί στη Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου Παχέος Εντέρου

Nεότεροι Προβληματισμοί στη Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου Παχέος Εντέρου ACHAIKI IATRIKI Volume 33, Issue 2, July 2014 Ανασκόπηση Review Nεότεροι Προβληματισμοί στη Χειρουργική Αντιμετώπιση του Καρκίνου Παχέος Εντέρου Controversies in Colorectal Cancer Surgical Treatment ABSTRACT

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική θεραπεία της κολίτιδας Crohn

Χειρουργική θεραπεία της κολίτιδας Crohn ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(3):331-344 Χειρουργική θεραπεία της κολίτιδας Crohn Ποσοστό 20 25% των ασθενών με νόσο του Crohn εμφανίζει εντόπιση της νόσου στο παχύ έντερο (κολίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ. Δρ. Αναστάσιος Παππάς Διευθυντής Ε.Σ.Υ. του Ουρολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου << Άγιος Σάββας >>.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ. Δρ. Αναστάσιος Παππάς Διευθυντής Ε.Σ.Υ. του Ουρολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου << Άγιος Σάββας >>. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ Δρ. Αναστάσιος Παππάς Διευθυντής Ε.Σ.Υ. του Ουρολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου >. Η ριζική κυστεκτοµή είναι θεραπεία εκλογής στο µη µεταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

[αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ [αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Από τη Λαπαροσκοπική στη Ρομποτική Χειρουργική - Η νέα εποχή Ρομποτική Χολοκυστεκτομή Μιας Μικροτομής (SingleSite) Παθήσεις Οισοφάγου Ρομποτική Γαστρεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Οργανωτική Επιτροπή...2 Χαιρετισµός...3 Οµιλητές Συντονιστές...4-5 Συνοπτικό Επιστηµονικό Πρόγραµµα...6 Επιστηµονικό Πρόγραµµα...7-17 Γενικές Πληροφορίες...18 Βιβλίο Περιλήψεων...19-46

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανεύρυσμα ορίζεται μια εντοπισμένη, παθολογική

Ως ανεύρυσμα ορίζεται μια εντοπισμένη, παθολογική Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων αορτής στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» n Ι. Μαρaκης 1, Χ. Ρηγoπουλος 2, Β. Κατσiκας 2 1 Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» 2 Ιατροί Αγγειοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία Χολοκυστίτιδα: από τα ΤΕΠ στο Χειρουργείο

Οξεία Χολοκυστίτιδα: από τα ΤΕΠ στο Χειρουργείο Οξεία Χολοκυστίτιδα: από τα ΤΕΠ στο Χειρουργείο Χαρίση Ε. 1, Μαρνέρας Χ. 2, Υφαντής Α. 3, Αρβανίτης Γ. 4. 1. Μ.Sc Νοσηλεύτρια, Παν/κό Νοσοκοµείο Λάρισας 2.Μ.Sc Νοσηλευτή, Παν/κό Νοσοκοµείο Ρίου, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑΣ 47 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑΣ Κ. Μ. Κωνσταντινίδης MD, PhD, FACS ΕΠ. Καθηγητής Χειρουργικής Ohio State University, ΗΠΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ας δούμε την πλέον συνηθισμένη κλινική εικόνα μιας αρχόμενης οξείας εκκολπωματίτιδος

Ας δούμε την πλέον συνηθισμένη κλινική εικόνα μιας αρχόμενης οξείας εκκολπωματίτιδος 1 Χειρουργική Κλινική 3 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθήνας Δ/ντής: Δρ Γ.Θ.Λακιώτης ΟΞΕΙΑ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΙΤΙΣ Ας δούμε την πλέον συνηθισμένη κλινική εικόνα μιας αρχόμενης οξείας εκκολπωματίτιδος Ασθενής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Ξηρομερίτης. Χειρουργός Ουρολόγος

Μάριος Ξηρομερίτης. Χειρουργός Ουρολόγος Μάριος Ξηρομερίτης Χειρουργός Ουρολόγος Πόσο απαραίτητος είναι ο λεμφαδενικός καθαρισμός στο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως; Πολλές απόψεις για: Σκοπό Ανατομική επέκταση του Επίπτωση στη συνέχεια της επέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων

Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων Β Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων 26 & 27 AΠPIΛIOY 2014 Αμφιθέατρο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Υπό την αιγίδα: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

short news Γ. ασκαλόπουλος

short news Γ. ασκαλόπουλος 18-19 Γ. ασκαλόπουλος Η συµπληρωµατική ακτινοθεραπεία σε καρκίνο του προστάτη παθολογικού σταδίου Τ3Ν0Μ0 µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο µεταστάσεων και βελτιώνει την επιβίωση. Αποτελέσµατα της µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή τόσο του χρόνου, όσο και της μορφής της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι οι σημαντικότερες μεταβλητές, διότι:

Η επιλογή τόσο του χρόνου, όσο και της μορφής της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι οι σημαντικότερες μεταβλητές, διότι: edtime - Τι νεότερο πάνω στην οξεία παγκρεατίτιδα; Written by Νικολόπουλος Δημήτρης, Παπασταματίου Μιλτιάδης Κυριακή, 23 Δεκέμβριος 2007 There are no translations available. Νικολόπουλος*, Μ. Παπασταματίου**

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα, αναζήτησα βιβλιογραφία

Πρόσφατα, αναζήτησα βιβλιογραφία Θεόδωρος Γ. Αναγνώστου Επιμ. Α Ουρολογίας Α.Ο.Ν.Α. «Αγ. Σάββας» Πρόσφατα, αναζήτησα βιβλιογραφία και δημοσιευμένα άρθρα από τον Τύπο, προκειμένου να συνθέσω μια ομιλία, όπου έπρεπε να λάβω μια αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική λιθοτριψία

Διαδερμική λιθοτριψία O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Διαδερμική λιθοτριψία Η σίγουρη και αποτελεσματική μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγχειρητικές Επιπλοκές Γενικής Χειρουργικής. Ενδοκοιλιακές Επιπλοκές.

Μετεγχειρητικές Επιπλοκές Γενικής Χειρουργικής. Ενδοκοιλιακές Επιπλοκές. Μετεγχειρητικές Επιπλοκές Γενικής Χειρουργικής. Ενδοκοιλιακές Επιπλοκές. Παπασταματίου Μιλτιάδης 1, Πάσχος Νικόλαος 2, Νικολόπουλος Δημήτρης 3 1: Διευθυντής Β Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΝΙ Κωσταντοπούλειο

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΓΟΝΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΓΟΝΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 67 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΓΟΝΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Κ. Κωνσταντινίδης, MD, PhD Διευθυντής Γενικής και Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παχυσαρκία αποτελεί ένα διαχρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολική ή υφολική κοιλιακή υστερεκτομή σε καλοήθεις γυναικολογικές παθήσεις; πώς, πότε και γιατί;

Ολική ή υφολική κοιλιακή υστερεκτομή σε καλοήθεις γυναικολογικές παθήσεις; πώς, πότε και γιατί; ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 11, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 07-14, 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Ολική ή υφολική κοιλιακή υστερεκτομή σε καλοήθεις γυναικολογικές παθήσεις; πώς, πότε και γιατί; Δανιηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Da Vinci εντυπωσιακή τεχνολογία που αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙ Α

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙ Α ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙ Α Ε. Κουτίνου Νοσηλεύτρια MSc, Προισταµένη Χειρουργείου Γ. Ν. Σισµανόγλειο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η χοληδόχος κύστη είναι ένας αποθηκευτικός χώρος όπου διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

short news Ο. Βεργετάκη Γ. ασκαλόπουλος

short news Ο. Βεργετάκη Γ. ασκαλόπουλος 18-19 Ο. Βεργετάκη Γ. ασκαλόπουλος Αλλαντική τοξίνη Α για την υπερλειτουργική κύστη και την υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα µυός σε ασθενείς µε νόσο Parkinson και πολυσυστηµατική ατροφία. Botulin Toxin

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια

Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια Ενημερωτικό Δελτίο Eλληνικη Γαστρεντερολογικη Εταιρεια Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΥΧΟΣ 46 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Δελτίο Τύπου Σημαντικές Ανακοινώσεις Συνέδρια Μετεκπαίδευση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τομος ΙΑ, Τευχος 10, Σελ. 447-452. Ειλεός από χολολίθους. Θεραπεία σε ένα ή σε δύο χρόνους;

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τομος ΙΑ, Τευχος 10, Σελ. 447-452. Ειλεός από χολολίθους. Θεραπεία σε ένα ή σε δύο χρόνους; ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τομος ΙΑ, Τευχος 10, Σελ. 447-452 Α Χειρουργικό Τµήµα του Νοσοκοµείου Ατυχημάτων Κ.Α.Τ. «Απόστολος Παύλος» Χειρουργική Κλινική, Τµήµα Γενικής Χειρουργικής του Ακαδ. Νοσ. του Παν. του Düsseldorf

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνοκοοικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των ινομυωμάτων της μήτρας

Κοινωνοκοοικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των ινομυωμάτων της μήτρας 18(2):129-133, 2006 Ανασκόπηση Κοινωνοκοοικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των ινομυωμάτων της μήτρας Κ. Δίνας Κ. Πανταζής Λ. Ζεπειρίδης Θ. Θεοδωρίδης Θ. Αγοραστός Ι.Ν. Μπόντης Περίληψη Τα ινομυώματα

Διαβάστε περισσότερα