547,35 412,50 518,00 166,72

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "547,35 412,50 518,00 166,72"

Transcript

1 DEUTSCH-GRIECHISCHE ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΑ Α Συντάκτρια: Μιχαέλα Μπαλή, Germany Trade and Invest (Μάιος 2013) Athen (gtai) - Ακόµα δε διαφαίνεται φως στον ορίζοντα για την Ελλάδα, καθώς επικρατούν βαθιά ύφεση και υψηλή ανεργία. Πολυάριθµοι οικονοµικοί κλάδοι κατέγραψαν µείωση του τζίρου τους το Η υποχώρηση της εσωτερικής ζήτησης αναγκάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν διέξοδο σε ξένες αγορές παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές έχουν απωλέσει τη δυναµική τους, καθώς κι άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χτυπηθεί από την κρίση. Οι προοπτικές για τον τουρισµό παραµένουν αισιόδοξες. Περιεχόµενα 1. Γενική Άποψη της Οικονοµίας Εξέλιξη του ΑΕΠ Επενδύσεις Κατανάλωση Εξωτερικό Εµπόριο 2. Επισκόπηση κλάδων Κατασκευή µηχανών και εγκαταστάσεων Αυτοκινητοβιοµηχανία Χηµική βιοµηχανία Κατασκευαστική Βιοµηχανία Ηλεκτρική και ηλεκτρονική τεχνολογία Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας Τεχνολογία περιβάλλοντος Ιατρική τεχνολογία Φωτοβολταϊκή ενέργεια Αιολική ενέργεια Τουρισµός

2 2 1. Γενική άποψη της οικονοµίας Εξέλιξη του ΑΕΠ Τα δραστικά µέτρα λιτότητας που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση έφεραν επιτέλους τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα σε ότι αφορά στους µαρκοοικονοµικούς δείκτες. Το δηµόσιο χρέος µειώθηκε από 170,3% του ΑΕΠ το 2011 στο 156,9% το Ωστόσο για το 2013 αναµένεται να αυξηθεί πάλι στο 175,2% του ΑΕΠ. Η ύφεση ωστόσο συνεχίζεται δραµατική. Το ΑΕΠ µειώθηκε το πρώτο τρίµηνο του 2013 σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατά 5,3%. Για το έτος 2013 αναµένεται να συρρικνωθεί η οικονοµία κατά 4%. Ήδη κατά το προηγούµενο έτος το ΑΕΠ είχε µειωθεί κατά 6,4%. Συνολικά η υποχώρηση µεταξύ 2008 και 2012 ανέρχεται στο 20%. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυµάνθηκε το τρίτο τρίµηνο του 2012 στα επίπεδα του Η συρρίκνωση της ελληνικής οικονοµίας αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση της εσωτερικής ζήτησης (εκτίµηση της Ε.Ε 2013: ιδιωτική κατανάλωση -7,7%, δηµόσια κατανάλωση: -4,0%) και στις µειωµένες ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (εκτίµηση της Ε.Ε. 2013: -4,0%). Θετική υπήρξε η συµβολή του εξωτερικού εµπορίου, καθώς οι εξαγωγές προϊόντων (συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών) αυξήθηκαν το 2012 κατά 8,8% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η ελληνική πραγµατική οικονοµία αγωνίζεται για την επιβίωσή της. Απειλούνται ακόµα και υγιείς επιχειρήσεις εξαιτίας της µειωµένης αγοραστικής δύναµης, της συνεχιζόµενης πιστωτικής κρίσης και των κρατικών οφειλών (Απρίλιος 2013: 736,1 εκατ. ευρώ) µε αποτέλεσµα µια τάση συγκέντρωσης στο χώρο των επιχειρήσεων. Η λιτότητα συνεπάγεται δραστική µείωση της αγοραστικής δύναµης και του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων καθώς δραστικές περικοπές µισθών και συντάξεων αλλά και η εισαγωγή νέων όπως και αύξηση των ήδη υφιστάµενων φόρων συνιστούν µέρους του προγράµµατος εξυγίανσης. Η ανεργία ανήρθε το 2012 στο 24,2%, ενώ τον Ιανουάριο του 2013 έφτασε στο 25%. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις το 2014 αναµένεται περαιτέρω αύξηση που θα κυµανθεί µεταξύ 27 και 29%. Η ανεργία των νέων ξεπερνά το 60%. Ένας στους δύο νέους κάτω 25 ετών δε διαθέτει σύµβαση εργασίας. Η απασχόληση περιορίστηκε σωρευτικά µεταξύ 2009 και 2012 κατά 17,5% και ειδικότερα στους µισθωτούς κατά 19%. Η µείωση του κόστους εργασίας αναµενόταν σε συνδυασµό µε τη προσδοκώµενη µείωση των τιµών να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Τα έτη 2010 µέχρι το 2012 η οικονοµία ανέκτησε περίπου το 70% της ανταγωνιστικότητάς της απέναντι στην Ευρωζώνη. Μέχρι το 2013 αναµένεται να ανακτηθεί το σύνολο της απώλειας της ανταγωνιστικότητας, παρά το γεγονός ότι το επίπεδο τιµών εξακολουθεί και παραµένει υψηλό. Ο πληθωρισµός κυµάνθηκε το 2012 στο 1,5%, σύµφωνα µε τον Εθνικό είκτη Τιµών Καταναλωτή. Τον Απρίλιο του 2013

3 3 έπεσε στο 0,8%. Οικονοµική ανάπτυξη από το 2012 έως το 2014 (µεταβολή σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος σε %) ΑΕΠ -6,4-4,2 0,6 Εξαγωγές (cif) *) -13,8-6,5-1,9 Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου -19,2-4,0 8,4 κεφαλαίου Ιδιωτική κατανάλωση -9,1-6,9-1,6 *) Προϊόντα και υπηρεσίες Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Economic Forecast, Μάιος 2013 Οικονοµικά στοιχεία είκτης Συγκριτικά στοιχεία Γερµανίας 2012 ΑΕΠ (ονοµαστική τιµή, δις Ευρώ) 208,5 193, ΑΕΠ κατά κεφαλή(ευρώ) Πληθυσµός (εκατ.) 11,2 11,2 *) 81,8 *) Πρόβλεψη την Πηγές: Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛ.ΣΤΑΤ., Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας Επενδύσεις Για το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) προβλέπονται για το 2013 περίπου 6,8 δις ευρώ. Το 2012 έγιναν τρεις περικοπές στο προβλεπόµενο ποσό εξαιτίας του προγράµµατος λιτότητας µε αποτέλεσµα να ανέρθει τελικά στα 6,1 δις ευρώ, µειωµένο κατά 6,2% σε σχέση µε το επίπεδο του 2010 (6,5 δις ευρώ). Το µερίδιο του Π Ε ως ποσοστό του ΑΕΠ κυµάνθηκε το 2012 στο 3,1%. Η επανεκκίνηση των εργασιών στα µεγάλα έργα µεταφορικών υποδοµών µε έναν προϋπολογισµό της τάξεως των 2,7 δις ευρώ τον Απρίλιο του 2013 που είχαν σταµατήσει λόγω προβληµάτων στη χρηµατοδότηση, δίνουν νέα πνοή στα έργα ανάπτυξης. Τους επόµενους µήνες αναµένονται διαγωνισµοί αλλά και υπογραφή συµβάσεων για πολυάριθµα επενδυτικά έργα (Προϋπολογισµός: περίπου 2,4 δις ευρώ). Στις αρχές του 2013 έληξαν δέκα διαγωνισµοί για την κατασκευή ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης απορριµµάτων σε όλη την Ελλάδα. Επιλεγµένα έργα *) Έργο Επέκταση αεροσταθµού, στον Κρατικό Ποσό επένδυσης µε ΦΠΑ (Ευρώ) 110,00 εκατ. Φάση έργου Αναµονή σύµβασης Παρατηρήσεις Φορέας υλοποίησης Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων

4 4 Αερολιµένα Χανίων Αναβάθµιση δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης Οδικός άξονας Πάνορµο-Εξάντη στον Ν. Ρεθύµνου Ολοκλήρωση υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω - Νότια Σύνδεση- Κόµβος Σκαραµαγκά Λεωφ. Σχιστού Αναβάθµιση - βελτίωση παλιάς εθνικής οδού Ελευσίνα (Μάνδρα)-Θήβα Υπολειπόµενες εργασίες ολοκλήρωσης της γραµµής Τιθορέα- οµοκός Κατασκευή υποδοµήςδιπλής σιδηροδροµικής γραµµής, στο τµήµα Ροδοδάφνη (Αίγιο) Ψαθόπυργος Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά Σαράντα επτά (47) Έργα του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων Κατασκευή Νοσοκοµείου Κοµοτηνής 80,57 εκατ. Υπογραφή σύµβασης. Εκκίνηση έργου 63,50 εκατ. Αναµένεται διαγωνισµός. ιακήρυξη 6/ ,00 εκατ. Αναµένεται διαγωνισµός. ιακήρυξη 6/ ,00 εκατ. Αναµένεται διαγωνισµός. ιακήρυξη 6/ ,35 εκατ. 412,50 εκατ. 518,00 εκατ. 166,72 εκατ. Επικύρωση αποτελέσµατος ΕΡΓΟΣΕ Επικύρωση αποτελέσµατος ΕΡΓΟΣΕ Εγνατία Οδός Α.Ε. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων Επικύρωση αποτελέσµατος Αττικό Μετρό Α.Ε. Αναµένεται διαγωνισµός ΟΣΚ Α.Ε. 65,00 εκατ. Αναµένεται διαγωνισµός. ιακήρυξη 6/2013 ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

5 5 *) για τα οποία αναµένονταν διαγωνισµοί το πρώτο εξάµηνο του 2013 (Μάιος 2013) Πηγές: Έρευνα Germany Trade & Invest; Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων συνεχίζεται µε αργούς ρυθµούς. Η πώληση του κρατικού µεριδίου του ΟΠΑΠ πραγµατοποιήθηκε επιτυχώς το Μάιο του Περίπου 622 εκατ. ευρώ αναµένεται να εισρεύσουν άµεσα στα κρατικά ταµεία και 30 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Πιθανοί επενδυτές και επιχειρήσεις που επιθυµούν να εξάγουν στην Ελλάδα, θα πρέπει κατά την είσοδό τους στην αγορά να λάβουν υπόψη τους τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της χώρας (SWOT-Analyse): Strengths Μέλος ΕΕ και Ευρωζώνης. Weaknesses Μείωση της εσωτερικής ζήτησης. Γέφυρα µεταξύ Ανατολής και ύσης. Υψηλή ανεργία. Άρτια εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό µε γνώσεις ξένων γλωσσών. Ευκαιρίες για Joint Ventures στο πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης. Συγκριτικά χαµηλό κόστος εργασίας στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Ανεπαρκείς υποδοµές µε δυνατότητες επέκτασης. Μακροχρόνιες και περίπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης και απονοµής δικαιοσύνης. Περιορισµένη πρόσβαση σε δανειοδότηση. Opportunities Καλές προοπτικές σε ορισµένους οικονοµικούς κλάδους (Τουρισµός, Αγροτική παραγωγή). Παραγωγή καινοτόµων προϊόντων. Αυξανόµενες εξαγωγές, ισχυρός εξαγωγικός προσανατολισµός. Κρατικό πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Εξόρυξη πρώτων υλών. Threats Οικονοµική κρίση, ύφεση, οικονοµική πολιτική υπό την επίβλεψη της τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ, ΝΤ). Υψηλό έλλειµµα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Υψηλό έλλειµµα προϋπολογισµού και υψηλό δηµόσιο χρέος. Έλλειψη ρευστότητας. Μεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο τοµέα γίνονται µε αργούς ρυθµούς.

6 6 Κατανάλωση Η ιδιωτική κατανάλωση υποχώρησε το 2012 κατά 9,1% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά και η δηµόσια κατανάλωση ήταν µειωµένη κατά 4,2% σε σύγκριση µε το Οι εκτιµήσεις για το 2013 θεωρούν πιθανή µια περαιτέρω υποχώρηση κατά 7% (ιδιωτική κατανάλωση) και 4% (δηµόσια κατανάλωση). Τα επόµενα χρόνια δεν αναµένεται κάποια βελτίωση. Οι εξελίξεις αυτές αποδίδονται σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδας στο µειωµένο διαθέσιµο εισόδηµα, στις µαζικές περικοπές µισθών, στην απώλεια θέσεων εργασίας όπως και στο υψηλό επίπεδο τιµών. Αυτό επηρεάζει το δείκτη του λιανικού εµπορίου ο οποίος το 2012 σε ετήσια βάση συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων ήταν µειωµένος κατά 12,2%. Σωρευτικά από το 2008 µέχρι το 2012 ο δείκτης λιανικού εµπορίου (τζίρος) υποχώρησε κατά 34,5%. Εξωτερικό εµπόριο Το εξαγωγικό εµπόριο παρουσίασε µια ευχάριστη εξέλιξη το Οι ελληνικές εξαγωγές συµπεριλαµβανοµένων πλοίων και καυσίµων αυξήθηκαν το 2012 κατά 8,8% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Ο ρυθµός αύξησης ήταν µειωµένος σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (2011: 18%) εξαιτίας της µειωµένης διεθνούς ζήτησης και των προβληµάτων χρηµατοδότησης των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Οι αποστολές σε παραδοσιακούς εταίρους όπως η Γερµανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία υποχώρησαν ωστόσο υπεραντισταθµίστηκαν από υψηλότερες εξαγωγές σε καινούργιους εµπορικούς εταίρους. Οι εισαγωγές µειώθηκαν το 2012 κατά 12,3%κυρίως λόγω του χαµηλότερου διαθέσιµου εισοδήµατος. Η Γερµανία παραµένει, σύµφωνα µε τον όγκο των διµερών συναλλαγών και το 2012, ο σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος της Ελλάδας εφόσον δεν συµπεριληφθούν τα καύσιµα. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ιταλία και στη συνέχεια οι Κάτω Χώρες. Ο όγκος του ελληνογερµανικού εµπορίου µειώθηκε κατά 7,5% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος και ανήρθε σε 6,5 δις ευρώ σύµφωνα µε τη Γερµανική Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Οι γερµανικές αποστολές στην Ελλάδα µειώθηκαν κατά 7,8% ενώ οι γερµανικές εισαγωγές από την Ελλάδα µειώθηκαν κατά 6,0%. Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδας (σε εκατ. ευρώ; µεταβολή σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος σε %) Μεταβολή 2012/2011 Εισαγωγές *) , ,7-12,3 Εξαγωγές *) , ,6 8,8 Εµπορικό ισοζύγιο , ,0 27,9 *) Προϊόντα συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας

7 7 2. Επισκόπηση κλάδων Η άθλια οικονοµική κατάσταση δε δικαιολογεί αισιόδοξες εκτιµήσεις. Όλοι οι κλάδοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε τις συνέπειες της κρίσης, τη µειωµένη εσωτερική ζήτηση, την περιορισµένη ρευστότητα και την έλλειψη δανειοδότησης. Η βιοµηχανική παραγωγή υποχώρησε το 2012 κατά 5,3%. Ιδιαίτερα δραµατική είναι η υποχώρηση στην αγορά αυτοκινήτων και στον κατασκευαστικό τοµέα. Ενώ οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας συνιστούσαν υποδειγµατικό κλάδο, ο κλάδος των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων βρέθηκε αντιµέτωπος µε το πάγωµα νέων αδειών. Κάποιες ελπίδες υπάρχουν στον τουρισµό και στην αγορά ηλεκτρονικών (Smartphones και Tablets). εδοµένης της άσχηµης εικόνας της εγχώριας αγοράς οι ελληνικές επιχειρήσεις προσανατολίζονται όλο και περισσότερο σε ξένες αγορές. Για το λόγο αυτό πρέπει να προσαρµόσουν τα εξαγωγικά τους προϊόντα στις τεχνολογικές απαιτήσεις και στις προτιµήσεις των ξένων αγορών. Κατασκευή µηχανών και εγκαταστάσεων Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε µηχανήµατα και εξοπλισµό µειώθηκαν σύµφωνα µε ευρωπαϊκές πηγές κατά 19,2%. Το 2013 αναµένεται να συνεχιστεί η αρνητική τάση µε -4%. Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει τη µεγάλη υποχώρηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων σε µεταφορικό εξοπλισµό (Ιανουάριος-Σεπτέµβριος 2012: -34,2%) και σε ακίνητα (-32%) αλλά και τις περικοπές στο Π Ε (2012: 6,1 δις ευρώ έναντι 6,5 δις ευρώ το προηγούµενο έτος. Η παραγωγή µηχανών υποχώρησε το 2012 κατά σχεδόν 13%. Η αξία των ελληνικών εισαγωγών µηχανών µειώθηκαν το 2012 κατά 14%. Ευκαιρίες για γερµανικούς εξαγωγείς µηχανών και εγκαταστάσεων µπορούν να προκύψουν από τον πιο έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτοκινητοβιοµηχανία Η καθοδική πορεία της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου συνεχίζεται. Τους πρώτους τέσσερις µήνες του 2013 οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων υποχώρησαν εκ νέου. Μόνο τον Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 22% συγκριτικά µε τον ίδιο µήνα του περασµένου έτους. Από το 2004 έως το 2012 ο τζίρος µειώθηκε κατά 80%. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα συγκεντρωτικές τάσεις στην αγορά του αυτοκινήτου και τις επιµέρους αγορές. Τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα και η ελλιπής συντήρησή τους συµπληρώνουν την εικόνα. Ζήτηση υπάρχει κυρίως για εταιρικά αυτοκίνητα και λόγω της υψηλής τιµής της βενζίνης για αυτοκίνητα µε κινητήρες πετρελαίου. Η Γερµανία παραµένει η σηµαντικότερη χώρα εισαγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Χηµική βιοµηχανία

8 8 Η αγορά χηµικών καθορίζεται από τη χαµηλή εσωτερική ζήτηση. Σηµαντικοί κλάδοι αποδέκτες χηµικών προϊόντων όπως ο κατασκευαστικός τοµέας και η αγορά αυτοκινήτων βρίσκονται σε βαθιά κρίση. Περικοπές δαπανών και ληξιπρόθεσµες κρατικές οφειλές επηρεάζουν τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις. Η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης οδήγησε σε µια µεγάλη µείωση της ζήτησης και αντίστοιχα του τζίρου. Τους πρώτους δέκα µήνες του περασµένου έτους ο όγκος της παραγωγής χηµικών προϊόντων µειώθηκε κατά 12,8%. Κυρίως υποχώρησε η παραγωγή αζωτούχων λιπασµάτων (-36,5%), εντοµοκτόνων (-20,6%) και πολυµερών. Αύξηση κατέγραψε η παραγωγή καλλυντικών και αρωµάτων (3,3%) όπως και των ακυκλικών υδρογονανθράκων (200%). Κατασκευαστική βιοµηχανία Οι προοπτικές του κατασκευαστικού τοµέα στην Ελλάδα παραµένουν εξαιρετικά αρνητικές. Ο δείκτης παραγωγής του κλάδου µειώθηκε κατά το ήµισυ µεταξύ του 2005 και του Ο αριθµός των αδειών οικοδοµής (-36,7%) και όγκος (επιφάνεια: -32,1%, όγκος: -30,6%) της σχεδιαζόµενης δηµόσιας και ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας υποχώρησε σε διψήφιο ποσοστό το Πολλές κατασκευαστικές επιχειρήσεις επέλεξαν το δρόµο της συγχώνευσης ή έκλεισαν. Η ελληνική κυβέρνηση ελπίζει να δοθούν θετικά εναύσµατα από την ιδιωτικοποίηση δηµοσίων κτιρίων, από την επανεκκίνηση των εργασιών στα µεγάλα έργα υποδοµής µετά την επίλυση των προβληµάτων χρηµατοδότησης αλλά και από την αγορά εξοχικών κατοικιών. Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδας η ελληνική αγορά ακινήτων καταγράφει τη µεγαλύτερη διόρθωση τιµών σε σύγκριση µε τις τελευταίες δεκαετίες. Ηλεκτρική και ηλεκτρονική τεχνολογία Η ελληνική αγορά ηλεκτρικών προϊόντων υποχώρησε κατά 50% µεταξύ του 2011 και του 2013, σύµφωνα µε τους µεγάλους παίκτες στην αγορά, της οποίας ο όγκος εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 900 εκατ. ευρώ. Θετικές εξελίξεις αναµένονται από το Ενώ η αγορά µεγάλων οικιακών συσκευών καθώς και καινούργιου εξοπλισµού αναβάλλεται, οι Έλληνες καταναλωτές επικεντρώνονται στην αγορά µικρών οικιακών συσκευών και σύγχρονων ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων. Ο τζίρος των Smartphones αυξήθηκε το 2012 κατά 15% και ο αριθµός των Tablet-Computer που πωλήθηκαν κατά εντυπωσιακά 83%. Σε αντίθεση ο αριθµός των Η/Υ που πωλήθηκαν µειώθηκε κατά 21%. Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Η ελληνική αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών εκτιµάται ότι υποχώρησε κατά 13% το 2012 σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Το European Information Technology Observatory εκτιµά ότι η µείωση ανήρθε «µόνο» σε 5,3%. Και το 2013 θα συνεχιστεί η υποχώρηση που σύµφωνα µε την εταιρεία µελετών IDC αναµένεται να ανέλθει σε 3,5%. Από το 2014

9 9 προσδοκάται να ξεκινήσει η ανάκαµψη. Ιδιαίτερη ζήτηση για υπηρεσίες πληροφορικής υπάρχει στο χώρο των τηλεπικοινωνιών αλλά και στο χρηµατοπιστωτικό και στο δηµόσιο τοµέα. Ωστόσο η ζήτηση µειώθηκε εξαιτίας της συγχώνευσης τραπεζών, µειωµένης εσωτερικής ζήτησης αλλά και λόγω της έλλειψης νέων διαγωνισµών εκ µέρους του δηµόσιου τοµέα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής προσανατολίζονται όλο και περισσότερο στις ξένες αγορές. Τεχνολογία περιβάλλοντος Το αναπτυξιακό δυναµικό του κλάδου της διαχείρισης απορριµµάτων δεν έχει ακόµα εξαντληθεί. Στις αρχές του 2013 έληξε η πρώτη φάση των διαγωνισµών για δέκα ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης απορριµµάτων µε συνολικό προϋπολογισµό της τάξης των 1,5 δις ευρώ. Η επιλογή αναδόχων για τα έργα αναµένεται να δώσει ώθηση στην αγορά σύγχρονων µηχανηµάτων και στη µεταφορά τεχνογνωσίας. Πολυάριθµα συστήµατα ανακύκλωσης ήδη δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Σύµφωνα µε τη Eurostat στην Ελλάδα δηµιουργήθηκαν το κιλά απορρίµµατα κατά κεφαλή, λίγο χαµηλότερα από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU 27: 486 κιλά). Περίπου 17% εξ αυτών παίρνουν το δρόµο της ανακύκλωσης, λιγότερα απ ότι στον ευρωπαϊκό µέσο όρο (25%). Περίπου το 82% των ελληνικών απορριµµάτων τοποθετούνται σε χώρους υγειονοµικής ταφής (EU-27: 38%) και µόνο 1% κοµποστοποιείται. Ιατρική τεχνολογία Η αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων αναµένεται σύµφωνα µε εκτιµήσεις να συρρικνωθεί το 2013 κατά περίπου 20%. Σταθεροποίηση προσδοκάται από το Οι περικοπές στις δηµόσιες δαπάνες για την υγεία στο πλαίσιο της εξυγίανσης της ελληνικής οικονοµίας όπως και οι υψηλές ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµόσιου τοµέα έναντι φαρµακευτικών και ιατροτεχνολογικών επιχειρήσεων οδηγούν συχνά σε ελλείψεις ιατρικών σκευασµάτων στα νοσοκοµεία. Περίπου 21% των εισαγωγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων προέρχονταν το 2011 από τη Γερµανία. Φωτοβολταϊκή ενέργεια Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς από φωτοβολταϊκά πάρκα ανήρθε το 2012 στα 1.536,3 MWp ήδη πάνω από το στόχο για το Περίπου 300 MWp εξ αυτών αντιστοιχούν σε εγκαταστάσεις σε στέγες. Το µερίδιο του λέοντος έχουν εγκαταστάσεις µε ισχύ µεταξύ 50 και 120 MWp (38%). Από ισχύουν µειωµένες εγγυηµένες τιµές για καινούργιες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις µεταξύ 90 και 125 Euro/MWh ανάλογα µε την ισχύ. Σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2012 οι τιµές έχουν µειωθεί στο µισό. Από τον Αύγουστο του 2012 πάγωσε η αδειοδότηση νέων αιτήσεων για φωτοβολταϊκά. Εξαιρούνται τα έργα που διαθέτουν ήδη άδεια παραγωγής ή που εξαιρούνται από τη λήψη αυτής αλλά έχουν λάβει ήδη όρους σύνδεσης. Εξαιρούνται επίσης

10 10 οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στις στέγες και οι στρατηγικές επενδύσεις. Μεγάλη αναστάτωση και πολυάριθµα προβλήµατα στον κλάδο δηµιουργούν οι καθυστερηµένες πληρωµές εκ µέρους του ΛΑΓΗΕ, όπως και η επιβολή µιας έκτακτης εισφοράς επί του τζίρου της τάξεως του 25 µε 30%. Αιολική ενέργεια Η εγκατεστηµένη ισχύς των αιολικών πάρκων ανήρθε το 2012 στα 1.749,3 MW, 7% πάνω από το επίπεδο του προηγούµενου έτους. Για το 2013 οι εκτιµήσεις παραµένουν θετικές παρά τα προβλήµατα από την επιβολή έκτακτης εισφοράς επί του τζίρου της τάξης του 10% τον Αύγουστο Τουρισµός Μια µακρόχρονη στρατηγική µάρκετινγκ και µια ευρεία γκάµα προσφορών έχουν ως στόχο την προσέλκυση επισκεπτών στην Ελλάδα. Για την προώθηση του τουρισµού, που συνεισέφερε στο ΑΕΠ περίπου 18% το 2012, η ελληνική κυβέρνηση θέλει να εκσυγχρονίσει τις υποδοµές και να απλοποιήσει τη νοµοθεσία. Για το 2013 αναµένονται 17 εκατ. τουρίστες έναντι 16 εκατ. το προηγούµενο έτος. Παρά την υποχώρηση του αριθµού των Γερµανών επισκεπτών (-5,9%) το µερίδιό τους παραµένει υο υψηλότερο (13%). Ακολουθεί το Ηνωµένο Βασίλειο µε 12,4% και η Γαλλία µε 6,3%. Το µερίδιο του λέοντος κατέχουν οι ευρωπαϊκές χώρες µε 63,1% το Περίπου το 6% των επισκεπτών προερχόταν το 2012 από ασιατικές χώρες.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 2. Επιχειρηµατικές ειδήσεις...

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Περιεχόµενα. Οικονοµικές ειδήσεις.. 2. Επιχειρηµατικές ειδήσεις... ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα Οικονοµικές ειδήσεις.. 2 Επιχειρηµατικές ειδήσεις...8 Εµπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας διατηρήθηκε μέτριος και σταθερός

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 21 Απριλίου 2015 Τρέχον περιβάλλον: Ανάπτυξη και Ευθύνη Η εκκρεμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος B 2011 Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων Αρ. Τεύχους 6 Φεβρουάριος 2012 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Σεπτεμβρίου, 2014 Έκθεση Ε.Ε για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ε Έκθεση σχετικά με τηη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.. Τα αποτελέσματα της Έκθεσης δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ CCI: 2007GR161PO004 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Λ Λ Α ΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΙΦΛΙ ΑΣ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 3 1 37/d Tabidze str. 0179, Tbilisi - Georgia Tel: (+ 995 32) 94 28 58, Fax: (+ 995 32) 94 18 86, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και Απασχόληση. στην Ελλάδα

Ενέργεια και Απασχόληση. στην Ελλάδα Ενέργεια και Απασχόληση στην Ελλάδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ (Μ09) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ερευνητικό Έργο - ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ (Μ09) Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 12, Μάιος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΓΔΜ Σκόπια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον Δεκέμβριος 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 4 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος) M;era ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2013 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 15 Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Περιεχόμενα Σύνοψη συμπερασμάτων... 17 Πρόλογος... 33 Εισαγωγή... 37 ΜΕΡΟΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ πγ Μ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιούνιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα