Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα"

Transcript

1 Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

2 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ κατά την περίοδο Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με πίνακες και διαγράμματα, ενώ υπάρχει και μια σύντομη περιγραφή της εξέλιξης των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών και δεικτών.

3 Α.1. Κλάδος: Εμπόριο αυτοκινήτων Tο εμπόριο αυτοκινήτων υπήρξε αναμφισβήτητα ο εμπορικός κλάδος που δέχτηκε τις μεγαλύτερες ίσως απώλειες στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, με τη ραγδαία συρρίκνωση των μεγεθών του μέχρι και το Το έτος 2014 υπήρξαν ισχυρές ενδείξεις αναστροφής του αρνητικού κλίματος, όπως φαίνεται από τη σημαντική ανάκαμψη που σημειώθηκε στον κύκλο εργασιών, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα παραμένει ζημιογόνο, αν και οι ζημιές μειώθηκαν με έντονο ρυθμό. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν ως ένα βαθμό τα μερίδια του κλάδου στο σύνολο. Έτσι, το ενεργητικό του κάλυπτε το 6,3% του συνολικού ενεργητικού, οι δε πωλήσεις του το 4,3% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου το 2014 (μερίδιο 2013: 3,7%). Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) του κλάδου ανήλθε σε 5,98 εκατ. περίπου. Βάσει των αποτελεσμάτων των 408 επιχειρήσεων του κλάδου, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,3% και διαμορφώθηκε σε 2.308,3 εκατ. το Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν επίσης, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, το δε μεικτό περιθώριο περιορίστηκε σε 15,7%. Το αποτέλεσμα του κλάδου παρέμεινε ζημιογόνο (για πέμπτο συνεχές έτος), τόσο σε επίπεδο λειτουργικού όσο και τελικού (καθαρού) αποτελέσματος το 2014, ωστόσο οι ζημίες χρήσεως συρρικνώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 42,52 εκατ. (από 73,69 εκατ. το 2013). Το ποσοστό καθαρού κέρδους και ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν αρνητικοί. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου υπέστησαν νέα μείωση (-5,5%) και διαμορφώθηκαν σε 2.440,9 εκατ.. Όλα τα στοιχεία που συγκροτούν το ενεργητικό παρουσίασαν υποχώρηση. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού αυξήθηκε οριακά σε 0,9:1. Ο μέσος χρόνος διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε και πάλι σημαντικά, σε 80 ημέρες, ενώ και ο χρόνος είσπραξης απαιτήσεων συρρικνώθηκε από 144 ημέρες το 2012 σε 98 ημέρες το Οι μεταβολές αυτές είναι ενδεικτικές της προσπάθειας προσαρμογής των επιχειρήσεων στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς (περιορισμός πιστώσεων, αποθεματοποίησης κλπ.). Δεδομένης της έλλειψης επενδύσεων, τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 5,3% και 5,5% αντίστοιχα. Η δανειακή επιβάρυνση παρέμεινε αμετάβλητη σε 81,8%, ενώ η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 1,6:1. Ο τραπεζικός δανεισμός, ως ποσοστό του συνολικού, ανήλθε σε 62%. Τέλος, οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν οριακά, η δε γενική ρευστότητα ανήλθε σε 1,11 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α1 Αυτοκίνητα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,2% Πάγιο ενεργητικό 44,4% Κυκλοφορούν ενεργητικό 48,7% 239

4 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α1 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,3 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,4 Διαθέσιμα ,1 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,5 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,3 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,7 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων 408-6,6 Πίνακας Α2 Αυτοκίνητα Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 0,8:1 0,7:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 98 ημ. 125 ημ. 144 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 80 ημ. 96 ημ. 128 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 81,8% 81,8% 79,9% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 1,6:1 2,1:1 3,2:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 62,0% 64,8% 65,4% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,11 1,00 0,96 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,67 0,65 0,59 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,16 0,12 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 15,7% 16,9% 16,1% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,8% -3,6% -9,7% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -9,6% -15,7% -35,4% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,0% 0,1% -3,5% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 12,3% -2,7% -38,3% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -5,5% -10,5% -21,8% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -6,3% -3,6% -22,1% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 4,2% 2,0% -31,7% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 42,3% 64,1% 16,1% -36,5% 413,4% 60,6% 240

5 Α.2. Κλάδος: Εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 247 επιχειρήσεις, συνιστώντας το 3,7% του συνόλου. Το συνολικό ενεργητικό τους ανήλθε το 2014 σε 702,2 εκατ., καλύπτοντας το 1,8% των συνολικών κεφαλαίων του εμπορίου γενικά, ενώ οι πωλήσεις του κλάδου αντιστοιχούν στο 2,82% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Το 2014 εντάθηκε η βελτίωση των αποτελεσμάτων του κλάδου, η οποία είχε ήδη καταγραφεί από το προηγούμενο έτος. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,6%, ενώ λιγότερο έντονη ήταν η βελτίωση στα μεικτά κέρδη (10,2%), με συνέπεια το περιθώριο μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 15,1%. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν δραστικά. Οι παραπάνω μεταβολές οδήγησαν το τελικό αποτέλεσμα σε υπερ-διπλασιασμό, με καταγραφή κερδών προ φόρου ύψους 18,76 εκατ. το Το ποσοστό καθαρού κέρδους διευρύνθηκε σε 1,2%, ο δε δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκε δραστικά, ανερχόμενος σε 9,2% το 2014, από 3,8% το Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου παρουσίασε μικρή μόνο αύξηση (1,7%) το τελευταίο έτος, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του παγίου ενεργητικού. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του συνολικού ενεργητικού βελτιώθηκε σε 2,2:1 το τελευταίο έτος. Ο μέσος χρόνος διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε σε 56 ημέρες το 2014, από 60 ημέρες το 2013, ενώ και ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 54 ημέρες. Τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 4,7% και 0,5% αντίστοιχα. Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης περιορίστηκε οριακά σε 70,9% το Η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 3,7:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό χρέος διαμορφώθηκε σε 40,8%, αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Βελτιωμένοι ήταν όλοι οι δείκτες ρευστότητας, η δε γενική ρευστότητα ανήλθε σε 1,36 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α2 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 11,2% Πάγιο ενεργητικό 24,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 64,9% 241

6 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α3 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,6 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,5 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,2 Αριθμός επιχειρήσεων 247 3,3 Πίνακας Α4 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 2,2:1 2,0:1 1,8:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 54 ημ. 60 ημ. 67 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 56 ημ. 60 ημ. 69 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 70,9% 71,8% 72,0% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,7:1 4,9:1 4,4:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 40,8% 39,2% 40,4% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,36 1,28 1,31 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,78 0,74 0,76 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,21 0,20 0,19 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 15,1% 15,3% 16,0% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,2% 0,5% -1,7% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 9,2% 3,8% -11,3% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,7% 3,6% -0,4% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 11,6% 9,5% 1,6% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού 1,7% 2,4% -11,9% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 2,6% 5,6% -8,0% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 10,2% 4,6% -9,7% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 154,2% 134,6% -291,2% -36,5% 413,4% 60,6% 242

7 Α.3. Τομέας: Εμπόριο αυτοκινήτων ανταλλακτικών αυτοκινήτων Ο ενιαίος τομέας εμπορίας αυτοκινήτων ανταλλακτικών αυτοκινήτων περιλαμβάνει 655 εταιρείες το 2014, αποτελώντας το 9,9% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. O τομέας καλύπτει το 8,1% του συνολικού ενεργητικού και το 7,1% του συνολικού κύκλου εργασιών των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) του τομέα διαμορφώθηκε σε 4,8 εκατ.. Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα των εταιρειών του τομέα προκύπτει εικόνα ανάκαμψης το τελευταίο έτος, με διευρυμένες πωλήσεις και περιορισμό των αρνητικών αποτελεσμάτων. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12%, ανερχόμενος σε 3.819,9 εκατ. το 2014, ενώ τα μεικτά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 6,4%, διαμορφώνοντας σχετικά χαμηλότερο περιθώριο μεικτού κέρδους (15,4%). Τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα παρέμειναν ζημιογόνα, με δραστική όμως περικοπή των αρνητικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, ο τομέας κατέγραψε ζημίες ύψους 23,75 εκατ. το 2014, έναντι ζημιών 66,3 εκατ. το 2013 και 226,7 εκατ. το Το ποσοστό καθαρού κέρδους και ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα. Τα συνολικά κεφάλαια περιορίστηκαν (-4%) και διαμορφώθηκαν σε 3.143,1 εκατ. το Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν, με εντονότερη τη μείωση του παγίου ενεργητικού (-5,2%) και των διαθεσίμων (-9,6%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,2:1. Ο χρόνος διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε ξανά, σε 70 ημέρες (από 82 ημέρες το 2013), ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων μειώθηκε σε 80 ημέρες το Τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις εμφανίζονται μειωμένα το τελευταίο έτος, κατά 2,3% και 4,4% αντίστοιχα, ο δε δείκτης δανειακής επιβάρυνσης σημείωσε οριακή μόνο μεταβολή, ανερχόμενος σε 79,4% το τελευταίο έτος. Η αναλογία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μακροπρόθεσμες περιορίστηκε σε 1,8:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος ήταν 57,7% το Οι δείκτες ρευστότητας εμφανίζουν βελτίωση, με τη γενική ρευστότητα του τομέα να ανέρχεται σε 1,17 το τελευταίο έτος. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α3 Εµπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών αυτοκινήτων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,1% Πάγιο ενεργητικό 39,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 52,3% 243

8 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α5 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,2 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,0 Διαθέσιμα ,6 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,0 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,4 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,2 Αριθμός επιχειρήσεων 655-3,1 Πίνακας Α6 Εμπόριο αυτοκινήτων ανταλλακτικών αυτοκινήτων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,2:1 1,0:1 0,9:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 80 ημ. 99 ημ. 116 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 70 ημ. 82 ημ. 106 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 79,4% 79,7% 78,4% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 1,8:1 2,4:1 3,4:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 57,7% 60,0% 61,0% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,17 1,06 1,03 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,69 0,67 0,62 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,17 0,13 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 15,4% 16,2% 16,1% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,6% -1,9% -6,8% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -3,7% -10,0% -29,5% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,8% 0,8% -2,9% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 12,0% 1,8% -27,8% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -4,0% -8,0% -20,1% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -5,2% -2,5% -20,7% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 6,4% 2,9% -25,0% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 64,2% 70,7% 9,4% -36,5% 413,4% 60,6% 244

9 Α.4. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 291 εταιρείες το Το ενεργητικό του κλάδου κάλυψε μόλις το 1,6% του συνόλου των κεφαλαίων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, ενώ οι πωλήσεις του το 1,53%. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) του κλάδου ήταν 2,17 εκατ. το τελευταίο έτος. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου ανήλθαν σε 820,3 εκατ. το 2014, αυξημένες κατά 7,4% σε ετήσια βάση. Τα μεικτά κέρδη διευρύνθηκαν κατά 3,6%, με αποτέλεσμα το περιθώριο μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 18,7% (από 19,3% το 2013). Παρ όλα αυτά, η συρρίκνωση των λειτουργικών εσόδων σε συνδυασμό με τα διευρυμένα «λοιπά λειτουργικά έξοδα» οδήγησαν σε επιδείνωση των λειτουργικών κερδών και, τελικά, σε μείωση κατά 24,5% των κερδών προ φόρου, τα οποία περιορίστηκαν σε 23,7 εκατ. το Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων ήταν το ποσοστό καθαρού κέρδους να μειωθεί σε 2,9%, η δε αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε 10,7% το Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου ήταν 632,4 εκατ. το τελευταίο έτος, σημειώνοντας οριακή μόνο αύξηση (0,7%). Από τις μεταβολές των στοιχείων που συγκροτούν το ενεργητικό ξεχωρίζει η αύξηση που εμφανίζει το πάγιο ενεργητικό (6%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 1,3:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων ήταν 136 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων μειώθηκε σε 63 ημέρες το Τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν μικρή μείωση (-1,6%), ενώ αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις (2%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να επεκταθεί σε 65,1% το 2014, από 64,3% το προηγούμενο έτος. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 7,5:1, ενώ η αναλογία των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις συνολικές διαμορφώθηκε σε 41,2%. Η γενική ρευστότητα επιδεινώθηκε σε 1,39 το 2014, ενώ οι λοιποί δείκτες ρευστότητας σημείωσαν οριακή μόνο μεταβολή. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α4 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 11,6% Πάγιο ενεργητικό 19,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 68,5% 245

10 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α7 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,3 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,6 Υποχρεώσεις ,0 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,4 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,6 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων 291-2,7 Πίνακας Α8 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,3:1 1,2:1 1,1:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 136 ημ. 134 ημ. 154 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 63 ημ. 77 ημ. 78 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 65,1% 64,3% 75,6% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 7,5:1 7,5:1 5,7:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 41,2% 38,7% 46,8% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,39 1,43 1,19 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 1,05 1,01 0,85 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,21 0,22 0,15 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 18,7% 19,3% 20,2% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,9% 4,1% 2,0% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 10,7% 14,0% 8,5% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 6,1% 7,2% 4,9% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 7,4% -2,4% -8,3% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού 0,7% -14,5% -7,2% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 6,0% -31,4% 0,6% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 3,6% -6,7% -7,0% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών -24,5% 104,6% -5,4% -36,5% 413,4% 60,6% 246

11 Α.5. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 797 εταιρείες το 2014, αποτελώντας το 12% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Τα κεφάλαιά τους κάλυπταν το 8,7% των συνολικών κεφαλαίων, ενώ οι πωλήσεις τους το 11,3% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Το μέσο ενεργητικό ανά επιχείρηση υποχώρησε σε 4,25 εκατ. περίπου. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3% το τελευταίο έτος, σε 6.071,2 εκατ., ωστόσο τα μεικτά κέρδη κατέγραψαν οριακή μείωση (-0,3%), γεγονός που συνδέεται με την υποχώρηση του περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 17,2% (από 17,8% το 2013). Ο κλάδος παρέμεινε κερδοφόρος την τελευταία τετραετία, η δε κερδοφορία εμφάνισε μεγάλη βελτίωση το τελευταίο έτος, γεγονός στο οποίο συνέβαλε καθοριστικά η περικοπή των «λοιπών λειτουργικών εξόδων». Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 31,8%, ενώ ανάλογη ήταν και η αύξηση των προ φόρου κερδών κατά 31,9%, ανερχόμενα σε 145,7 εκατ. το Το ποσοστό καθαρού κέρδους βελτιώθηκε σε 2,4%, η δε αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε 13,3% το 2014 (από 10,8% το 2013). Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου κατέγραψαν αύξηση 4,3%, ανερχόμενα σε 3.386,3 εκατ. το τελευταίο έτος. Όλα τα συστατικά στοιχεία του ενεργητικού εμφανίζουν αύξηση, η οποία ήταν ιδιαίτερα έντονη στο επίπεδο των διαθεσίμων (30,1%). Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (1,8:1). Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκαν ελαφρά το 2014 σε 91 και σε 33 ημέρες αντίστοιχα. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 6,8% και 3,1% αντίστοιχα, ο δε δείκτης δανειακής επιβάρυνσης περιορίσθηκε σε 67,6% το Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 7,3:1, ενώ το ποσοστό των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές υποχρεώσεις ανήλθε σε 33,4%. Η γενική ρευστότητα παρέμεινε σταθερή (1,28) και η χρηματική ρευστότητα βελτιώθηκε αισθητά. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α5 Χ/Ε τροφίµων, ποτών, καπνού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 11,2% Πάγιο ενεργητικό 23,8% Κυκλοφορούν ενεργητικό 65,0% 247

12 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α9 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,2 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,1 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,0 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,3 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,9 Αριθμός επιχειρήσεων 797 0,6 Πίνακας Α10 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,8:1 1,8:1 1,6:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 91 ημ. 97 ημ. 111 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 33 ημ. 35 ημ. 45 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 67,6% 68,4% 69,7% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 7,3:1 6,6:1 7,0:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 33,4% 32,3% 33,3% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,28 1,28 1,23 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,96 0,97 0,92 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,21 0,16 0,13 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,2% 17,8% 18,7% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,4% 1,9% 1,1% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 13,3% 10,8% 5,9% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 6,1% 6,0% 4,2% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 3,0% 1,1% -10,7% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού 4,3% -11,6% -17,2% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 4,2% -16,3% -12,6% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -0,3% -4,2% -11,2% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 31,9% 68,4% -30,1% -36,5% 413,4% 60,6% 248

13 Α.6. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης Στον κλάδο αυτό το πλήθος των εταιρειών διαμορφώθηκε σε εταιρείες το 2014, καλύπτοντας ποσοστό 21,5% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Το μερίδιό τους στο συνολικό ενεργητικό των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ ήταν 26,4% και στις πωλήσεις 20,5%. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά επιχείρηση) περιορίστηκε σε 7,21 εκατ. το τελευταίο έτος. Όσον αφορά τις επιδόσεις του κλάδου, οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών αυξήθηκαν κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν σε ,8 εκατ., τα δε μεικτά κέρδη βελτιώθηκαν οριακά το Περαιτέρω, η δραστική περικοπή των χρεωστικών τόκων οδήγησε σε αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος κατά 28,3%. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν χαρακτήρισε και το τελικό αποτέλεσμα. Η πολύ μεγάλη μείωση των «μη λειτουργικών εσόδων» είχε σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση του καθαρού αποτελέσματος (-37%) και την εγγραφή προ φόρου κερδών ύψους 188 εκατ. περίπου το 2014 (από κέρδη 298,3 εκατ. το προηγούμενο έτος). Το περιθώριο μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 28,3%, ενώ οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων περιορίστηκαν σε 1,7% και 6,7% αντίστοιχα. Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του κλάδου σημείωσε και νέα μείωση (-4,5%) και έφθασε τα ,7 εκατ.. Όσον αφορά τα συστατικά μέρη του ενεργητικού, τα μεν διαθέσιμα αυξήθηκαν, ενώ το πάγιο και το κυκλοφορούν ενεργητικό υπέστησαν μείωση. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ήταν 1,1:1, η διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων περιορίστηκε από 161 σε 153 ημέρες, ενώ η μέση χρονική διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων μειώθηκε στις 83 ημέρες. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις υποχώρησαν το 2014 κατά 6,1% και 3,8% αντίστοιχα. Η δανειακή επιβάρυνση ανήλθε σε 72,5%, ελάχιστα αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 5,4:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών στις συνολικές υποχρεώσεις υποχώρησε σε 36,3% το Η γενική και η άμεση ρευστότητα διαμορφώθηκαν σε 1,30 και 0,94 αντίστοιχα. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α6 Χ/Ε ειδών ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,2% Πάγιο ενεργητικό 20,8% Κυκλοφορούν ενεργητικό 69,0% 249

14 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α11 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,7 Διαθέσιμα ,6 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,8 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,6 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων ,7 Πίνακας Α12 Χ/Ε ειδών ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,0:1 0,9:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 153 ημ. 161 ημ. 192 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 83 ημ. 87 ημ. 91 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 72,5% 72,0% 76,2% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,4:1 5,4:1 6,1:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 36,3% 38,8% 43,8% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,30 1,29 1,21 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,94 0,92 0,90 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,20 0,20 0,14 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 28,3% 28,9% 29,6% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,7% 2,8% -0,5% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 6,7% 9,9% -2,1% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,7% 5,0% 2,9% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 2,7% -6,3% -15,6% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -4,5% -10,5% -13,1% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -7,0% -7,8% -2,4% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 0,6% -8,6% -12,0% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών -37,0% 603,5% 88,3% -36,5% 413,4% 60,6% 250

15 Α.7. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου καυσίμων και χημικών το δείγμα περιλάμβανε 303 εταιρείες (στοιχεία 2014). Το ενεργητικό του κλάδου κάλυψε το 8,9% και οι πωλήσεις το 22,6% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ. Το μέσο ενεργητικό ανά εταιρεία ανήλθε σε 11,4 εκατ.. Σε αυτόν τον κλάδο, παρά τη στασιμότητα των πωλήσεων το 2014, σημειώθηκε θεαματική βελτίωση των αποτελεσμάτων. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του κλάδου διαμορφώθηκαν σε ,6 εκατ. το 2014, σημειώνοντας οριακή μόνο ετήσια μείωση. Όμως η σημαντική περικοπή του κόστους πωληθέντων είχε σαν αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη να βελτιωθούν αισθητά (5,7%), ανερχόμενα σε 686,7 εκατ. Οι μεταβολές αυτές ήταν αρκετές ώστε να προκαλέσουν την αναστροφή τόσο του λειτουργικού όσο και του καθαρού αποτελέσματος, τα οποία μετατράπηκαν σε κερδοφόρα το τελευταίο έτος, με εγγραφή κερδών προ φόρου ύψους 14,4 εκατ. το 2014 (έναντι ζημιών ύψους 34,3 εκατ. το 2013). Το ποσοστό μεικτού κέρδους ήταν 5,7%, ενώ οι δείκτες ποσοστού καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε 0,1% και 1,5% αντίστοιχα. Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών του κλάδου μειώθηκαν κατά 2,6% και διαμορφώθηκαν σε 3.460,1 εκατ. το Μείωση παρουσίασαν όλα τα συστατικά στοιχεία του ενεργητικού. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ανήλθε σε 3,5:1, ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων ανήλθαν σε 34 και σε 11 ημέρες αντίστοιχα. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις μειώθηκαν με ρυθμό 8,2% και 0,4% αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης αυξήθηκε σε 72,6%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος ανέκαμψε (3:1) το 2014 και το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές ήταν 53,5%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας υποχώρησαν, ενώ η γενική ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 1,14 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α7 Χ/Ε καυσίµων και χηµικών (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,0% Πάγιο ενεργητικό 37,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 52,1% 251

16 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α13 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,8 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,3 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,2 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,7 Αριθμός επιχειρήσεων 303 2,4 Πίνακας Α14 Χ/Ε καυσίμων και χημικών Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 3,5:1 3,4:1 3,7:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 34 ημ. 35 ημ. 32 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 11 ημ. 12 ημ. 10 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 72,6% 71,0% 70,8% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,0:1 2,4:1 6,0:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 53,5% 53,9% 54,3% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,14 1,26 1,04 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,78 0,88 0,73 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,19 0,22 0,18 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 5,7% 5,4% 5,0% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,1% -0,3% -0,3% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 1,5% -3,4% -4,1% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,5% 2,0% 1,5% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -0,2% -12,9% -7,9% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -2,6% -4,4% -10,0% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -0,8% -3,8% 0,6% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 5,7% -5,8% -14,4% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 141,7% 23,0% -742,1% -36,5% 413,4% 60,6% 252

17 Α.8. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων το δείγμα περιλάμβανε 689 εταιρείες το 2014, αποσπώντας μερίδιο 10,4% στο σύνολο των εμπορικών εταιρειών. Το συνολικό ενεργητικό τους κάλυπτε το 6,7% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου, ενώ οι πωλήσεις το 3,8%. Το μέσο ενεργητικό του κλάδου ανήλθε σε 3,8 εκατ.. Οι πωλήσεις των εταιρειών του κλάδου εμφανίζουν μείωση 3,0% και περιορίστηκαν σε 2.013,7 εκατ. το Περισσότερο έντονη ήταν η υποχώρηση στα μεικτά κέρδη (-4,1%), με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το ποσοστό μεικτού κέρδους σε 17,8% το τελευταίο έτος. Περαιτέρω, η περικοπή των χρεωστικών τόκων και των λειτουργικών εξόδων συνέβαλε στην ανάκαμψη του λειτουργικού αποτελέσματος (σε οριακά θετικά επίπεδα). Ωστόσο, το τελικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, αν και οι ζημίες μειώθηκαν κατά 39% το Οι δείκτες του περιθωρίου καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παραμένουν για τέταρτο συνεχές έτος σε αρνητικά επίπεδα. Τα συνολικά κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 2.609,2 εκατ., μειωμένα κατά 8,1%. Όλα τα συστατικά στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν, με εντονότερη μείωση εκείνη των διαθεσίμων (-12,1%) το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ήταν 0,8:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 158 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων σε 130 ημέρες. Το 2014 τα συνολικά ίδια κεφάλαια μειώθηκαν και πάλι, κατά 4,4%, ενώ πολύ εντονότερη ήταν και η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων (-10,6%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να υποχωρήσει (57,2%). Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 3,6:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους διαμορφώθηκε σε 56,5%. Η γενική ρευστότητα περιορίστηκε σε 1,50, η άμεση σε 0,92 και η χρηματική ρευστότητα σε 0,17. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α8 Χ/Ε λοιπών ενδιάµεσων προϊόντων (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,2% Πάγιο ενεργητικό 32,8% Κυκλοφορούν ενεργητικό 60,0% 253

18 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α15 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,7 Διαθέσιμα ,1 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,4 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,0 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,1 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,2 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων 689-7,3 Πίνακας Α16 Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,8:1 0,7:1 0,8:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 158 ημ. 162 ημ. 160 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 130 ημ. 132 ημ. 129 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 57,2% 58,8% 58,8% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,6:1 2,8:1 2,8:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 56,5% 58,5% 58,9% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,50 1,55 1,57 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,92 0,94 0,97 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,18 0,18 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,8% 18,0% 17,2% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,4% -2,2% -2,6% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,5% -4,0% -4,9% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,1% 0,5% 0,4% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -3,0% -9,8% -19,2% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -8,1% -3,5% -14,9% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -9,6% 1,0% -7,7% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -4,1% -5,9% -25,2% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 39,0% 21,4% -80,2% -36,5% 413,4% 60,6% 254

19 Α.9. Κλάδος: Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Ο κλάδος το 2014 περιλάμβανε εταιρείες, το 16,6% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το ενεργητικό του κάλυπτε το 11,4% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις του σχεδόν το 7,9% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο ενεργητικό ανά επιχείρηση ήταν 4,0 εκατ.. H ανακοπή της ύφεσης το προηγούμενο έτος είχε κάποια θετική επίδραση για τον εν λόγω κλάδο. Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μικρή μόνο αύξηση (1,2%) και διαμορφώθηκε σε 4.222,3 εκατ., όμως η περικοπή του κόστους οδήγησε τα μεικτά κέρδη σε αξιόλογη βελτίωση (4,6%). Το ποσοστό μεικτού κέρδους αυξήθηκε σε 22,7% το Περαιτέρω, η περικοπή των χρηματοοικονομικών αλλά και των λοιπών λειτουργικών δαπανών οδήγησε σε δραστική αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος. Παρ όλα αυτά, ο τριπλασιασμός σχεδόν των «μη λειτουργικών δαπανών» είχε ως αποτέλεσμα την εντυπωσιακή συρρίκνωση της κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρου υποχώρησαν σε 5,5 εκατ. το 2014, από 78 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων επιδεινώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 0,1% και 0,3% αντίστοιχα. Το συνολικό ενεργητικό του κλάδου περιορίστηκε κατά 3,4%, σε 4.447,1 εκατ. το Όλα τα συστατικά στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν, με εντονότερη μείωση εκείνη των διαθεσίμων (-12,3%) το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (0,9:1), ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων διευρύνθηκε σε 145 ημέρες. Η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε σε 97 ημέρες το Τα συνολικά ίδια κεφάλαια μειώθηκαν με πολύ εντονότερο ρυθμό (-8,5%) σε σχέση με τις υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να διευρυνθεί σε 64,8%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθε σε 4:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος περιορίστηκε σε 36,8%. Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητα διαμορφώθηκαν σε 1,43 και σε 0,96 αντίστοιχα. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α9 Χ/Ε µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,9% Πάγιο ενεργητικό 25,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 65,3% 255

20 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α17 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,2 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,3 Διαθέσιμα ,3 Σύνολο ενεργητικού ,4 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,5 Υποχρεώσεις ,5 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,6 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,0 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων ,6 Πίνακας Α18 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 0,9:1 0,9:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 145 ημ. 138 ημ. 138 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 97 ημ. 107 ημ. 110 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 64,8% 62,9% 63,4% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,0:1 3,9:1 3,4:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 36,8% 37,6% 42,5% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,43 1,47 1,49 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,96 0,94 0,91 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,24 0,26 0,22 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 22,7% 22,0% 20,2% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,1% 1,9% 0,0% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 0,3% 4,6% 0,1% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,7% 3,3% 1,9% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 1,2% -6,2% -12,8% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -3,4% -7,8% -10,9% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -5,2% -10,9% -7,9% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 4,6% 2,0% -12,2% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών -93,0% 5200,9% 101,5% -36,5% 413,4% 60,6% 256

21 Α.10. Κλάδος: Άλλο χονδρικό εμπόριο Σε αυτό τον κλάδο το δείγμα αποτελείται από 244 ΑΕ και ΕΠΕ το 2014, οι οποίες κάλυπταν το 2,1% του συνολικού ενεργητικού και το 2,3% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος ενεργητικού των εταιρειών ανήλθε σε 3,3 εκατ. περίπου. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,8%, σε 1.209,7 εκατ., το Η διεύρυνση του μεικτού αποτελέσματος ήταν ακόμη εντονότερη (8,8%), το δε ποσοστό μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 17,6%. Οι μεταβολές αυτές ήταν καθοριστικές και οδήγησαν σε μεγάλη βελτίωση της κερδοφορίας. Το λειτουργικό αποτέλεσμα κατέγραψε θεαματική άνοδο, τα δε κέρδη προ φόρου αυξήθηκαν κατά 71,5%, ανερχόμενα σε 15,2 εκατ. το Οι δείκτες ποσοστού καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθαν σε 1,3% και 5,9% αντίστοιχα. Τα συνολικά κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 2,8%, σε 804,7 εκατ., το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (1,5:1). Από τα συστατικά μέρη του ενεργητικού, μόνο το κυκλοφορούν σημείωσε μικρή μείωση. Η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων και ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων μειώθηκαν σε 56 και 85 ημέρες αντίστοιχα. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις σημείωσαν μικρή αύξηση, κατά 2,6% και 2,9% αντίστοιχα. Η δανειακή επιβάρυνση διαμορφώθηκε σε 67,8% το 2014, ενώ ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 6,9:1. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις ως ποσοστό των συνολικών ανήλθαν σε 32,6%. Η γενική ρευστότητα υποχώρησε σε 1,18, ενώ οι λοιποί δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν την ίδια περίοδο. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α10 Άλλο χονδρικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,5% Πάγιο ενεργητικό 30,1% Κυκλοφορούν ενεργητικό 60,5% 257

22 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α19 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,6 Σύνολο ενεργητικού ,8 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,6 Υποχρεώσεις ,9 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων 244-7,2 Πίνακας Α20 Άλλο χονδρικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,5:1 1,4:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 85 ημ. 86 ημ. 95 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 56 ημ. 60 ημ. 65 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 67,8% 67,7% 72,3% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 6,9:1 6,8:1 5,6:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 32,6% 33,8% 37,3% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,18 1,21 1,15 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,75 0,73 0,72 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,14 0,14 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,6% 17,0% 17,5% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,3% 0,8% -0,6% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 5,9% 3,5% -2,9% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,6% 3,3% 1,4% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 4,8% -4,7% -24,7% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού 2,8% -11,5% -17,3% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 8,7% -15,1% -13,7% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 8,8% -7,4% -22,4% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 71,5% 225,3% -167,7% -36,5% 413,4% 60,6% 258

23 Α.11. Τομέας: Χονδρικό εμπόριο Σε ολόκληρο τον τομέα του χονδρικού εμπορίου γενικά, το δείγμα περιλάμβανε εταιρείες το 2014, οι οποίες κάλυπταν το 73,2% του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ. Το ενεργητικό των χονδρεμπορικών εταιρειών αποτελούσε το 65,7% του συνόλου, οι δε πωλήσεις τους κατείχαν μερίδιο 69,8% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Το μέσο ενεργητικό των εταιρειών του τομέα ανήλθε σε 5,3 εκατ.. Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,5% και διαμορφώθηκαν σε ,5 εκατ. το 2014, ενώ με την ίδια σχεδόν ένταση διευρύνθηκαν και τα μικτά κέρδη του τομέα. Ως εκ τούτου, το ποσοστό μεικτού κέρδους παρέμεινε σταθερό (17,4%). Ωστόσο, η συρρίκνωση των χρεωστικών τόκων και η νέα περικοπή των λοιπών λειτουργικών δαπανών είχε θετική συμβολή στη διαμόρφωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του τομέα, τα οποία και αυξήθηκαν κατά 52,9%. Παρ όλα αυτά, η απότομη διόγκωση των «μη λειτουργικών εξόδων» (κατά 260 εκατ. περίπου) επιδείνωσε το τελικό καθαρό αποτέλεσμα. Τα κέρδη προ φόρου μειώθηκαν κατά 18,3%, σε 363,9 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων υποχώρησαν σε 1,0% και 4,5% αντίστοιχα. Το ενεργητικό των εταιρειών του χονδρικού εμπορίου περιορίστηκε σε ,6 εκατ., μειωμένο κατά 3% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,5:1. Το πάγιο και το κυκλοφορούν ενεργητικό κατέγραψαν πτώση ποσοστού 3,8% και 3,1% αντίστοιχα, ενώ τα διαθέσιμα παρέμειναν σταθερά. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 101 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων στις 51. Η μείωση των ιδίων κεφαλαίων (-4,7%) ήταν σαφώς εντονότερη από τη μείωση των υποχρεώσεων (-2,3), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να ανέλθει σε 68,7% το Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 4,7:1. Το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στις συνολικές υποχρεώσεις υποχώρησε και πάλι, σε 40,2%. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας μειώθηκε σε 1,31, ενώ οι δείκτες άμεσης και χρηματικής ρευστότητας παρέμειναν αμετάβλητοι, ανερχόμενοι σε 0,92 και 0,20 αντίστοιχα. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α11 Χονδρικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,8% Πάγιο ενεργητικό 25,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 64,3% 259

24 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α21 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,8 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,0 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,3 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,5 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,6 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,4 Πίνακας Α22 Χονδρικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,4:1 1,4:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 101 ημ. 104 ημ. 113 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 51 ημ. 54 ημ. 55 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 68,7% 68,1% 70,6% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,7:1 4,3:1 5,1:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 40,2% 41,6% 44,8% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,31 1,34 1,25 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,92 0,92 0,88 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,20 0,20 0,16 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,4% 17,4% 17,1% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,0% 1,2% -0,2% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 4,5% 5,3% -1,0% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,4% 4,0% 2,5% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 1,5% -7,6% -12,4% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -3,0% -8,8% -13,1% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -3,8% -8,4% -5,3% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 1,6% -6,0% -13,3% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών -18,3% 604,8% 83,0% -36,5% 413,4% 60,6% 260

25 Α.12. Κλάδος: Γενικό λιανικό εμπόριο Στον κλάδο του γενικού λιανικού εμπορίου (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα σουπερμάρκετ-πολυκαταστήματα) το δείγμα περιλαμβάνει 134 επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ το Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 11,9% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους το 14,3% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά εταιρεία) ήταν 34,6 εκατ., παραμένοντας το υψηλότερο μεταξύ όλων των κλάδων του εμπορίου ανεξαιρέτως. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου εμφάνισαν μικρή μόνο μείωση (1%) και διαμορφώθηκαν σε 7.646,9 εκατ. το 2014, ωστόσο η περικοπή κόστους ήταν σημαντική και είχε σαν συνέπεια την αξιόλογη αύξηση των μεικτών κερδών, κατά 4,7%, με αποτέλεσμα την άνοδο του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 23,1%. Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε βελτίωση της κερδοφορίας του τομέα. Το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 15,6%, ενώ τα αντίστοιχα κέρδη προ φόρου αυξήθηκαν κατά 5,5%, ανερχόμενα σε 131,6 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθαν σε 1,7% και 9,9% αντίστοιχα το Τα συνολικά κεφάλαια εμφανίζουν οριακή αύξηση (0,2%). Από τα συστατικά μέρη του ενεργητικού, μόνο το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν μειωμένο το τελευταίο έτος. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,6:1. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων συρρικνώθηκε σε 7 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων σε 58 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν μείωση (-6%), σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις οι οποίες διευρύνθηκαν, με συνέπεια η δανειακή επιβάρυνση να επεκταθεί σε 71,5%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 3,3:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο μειώθηκε σε 31,7% το Η γενική ρευστότητα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (0,67), ενώ οι λοιποί δείκτες ρευστότητας δεν εμφανίζουν αξιόλογες μεταβολές. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α12 Γενικό λιανικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Κυκλοφορούν ενεργητικό 28,7% Διαθέσιµα 8,1% Πάγιο ενεργητικό 63,2% 261

26 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α23 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,0 Σύνολο ενεργητικού ,2 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,9 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,0 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων 134-5,0 Πίνακας Α24 Γενικό λιανικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,6:1 1,7:1 1,5:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 7 ημ. 9 ημ. 15 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 58 ημ. 59 ημ. 63 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 71,5% 69,6% 74,5% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,3:1 3,1:1 2,3:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 31,7% 32,7% 45,2% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 0,67 0,71 0,70 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,22 0,23 0,25 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,15 0,13 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 23,1% 21,9% 23,6% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,7% 1,6% 1,2% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 9,9% 8,9% 6,9% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,4% 3,4% 3,3% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -1,0% -6,5% -6,6% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού 0,2% -18,4% -0,3% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 1,0% -19,4% 2,8% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 4,7% -13,3% -5,9% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 5,5% 24,6% 294,0% -36,5% 413,4% 60,6% 262

27 Α.13. Κλάδος: Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού Στον κλάδο αυτό περιλαμβάνονται μόλις 55 εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το Βάσει πλήθους εταιρειών, είναι ο δεύτερος μικρότερος κλάδος του εμπορίου. Το ενεργητικό και οι πωλήσεις των εταιρειών αυτών κάλυπταν μόλις το 0,2% των αντιστοίχων μεγεθών του συνόλου του εμπορίου. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών ανήλθε σε 1,2 εκατ.. Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν το 2014 κατά 3,9% και διαμορφώθηκαν σε 115,9 εκατ.. Ωστόσο, η περικοπή κόστους ήταν μεγάλη και είχε σαν συνέπεια την αύξηση των μεικτών κερδών, κατά 24,4%, με αποτέλεσμα την άνοδο του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 31,1%. Οι μεταβολές αυτές είχαν σαφώς θετική συνεισφορά στη βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος, με συνέπεια τελικά την αύξηση των κερδών προ φόρου (44,7%), τα οποία και ανήλθαν σε 3,0 εκατ. το Βάσει των εξελίξεων αυτών, ο δείκτης του ποσοστού καθαρού κέρδους ανήλθε σε 2,6% και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε 13,8%. Το σύνολο του ενεργητικού του κλάδου διευρύνθηκε (κατά 3,4%) σε 64,8 εκατ. το Μόνο το κυκλοφορούν ενεργητικό μειώθηκε το τελευταίο έτος, ενώ αντίθετα το πάγιο και τα ρευστά διαθέσιμα εμφανίζουν αύξηση. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητη (1,8:1). Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 36 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων σε 33 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια ήταν εμφανώς αυξημένα (13,3%), ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις εμφάνισαν πολύ μικρή μείωση, με συνέπεια η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 66,3% το Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 13,7:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων επί του συνολικού χρέους ήταν 16,6%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν το τελευταίο έτος. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α13 Λ/Ε τροφίµων, ποτών, καπνού (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 21,8% Πάγιο ενεργητικό 41,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 37,3% 263

28 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α25 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,2 Διαθέσιμα ,3 Σύνολο ενεργητικού ,4 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,0 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,9 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,4 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,7 Αριθμός επιχειρήσεων 55-5,2 Πίνακας Α26 Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,8:1 1,8:1 1,7:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 36 ημ. 38 ημ. 49 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 33 ημ. 35 ημ. 50 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 66,3% 69,3% 70,4% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 13,7:1 16,3:1 9,1:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 16,6% 19,5% 22,1% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 0,95 0,90 1,05 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,69 0,60 0,67 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,41 0,31 0,31 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 31,1% 26,0% 25,6% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,6% 1,9% 0,3% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 13,8% 10,8% 2,0% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 5,4% 4,2% 1,8% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 3,9% 7,7% -5,0% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού 3,4% 3,6% -11,5% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 2,7% 27,0% -22,3% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 24,4% 9,3% -1,3% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 44,7% 477,7% 513,8% -36,5% 413,4% 60,6% 264

29 Α.14. Κλάδος: Λιανικό εμπόριο ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Ο κλάδος αποτελούνταν το 2014 από 252 ΑΕ και ΕΠΕ, το ενεργητικό των οποίων αντιπροσώπευε το 4,3% των κεφαλαίων όλων των εταιριών του εμπορίου και οι πωλήσεις τους το 2,1% των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος εταιρείας στον κλάδο διαμορφώθηκε σε 6,7 εκατ.. Ο ενοποιημένος ισολογισμός του κλάδου επηρεάζεται έντονα από τα οικονομικά μεγέθη μεγάλης εταιρείας, της οποίας η εξέλιξη των κερδών καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη συνολική κλαδική κερδοφορία. Οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 2,5% και διαμορφώθηκαν σε 1.119,7 εκατ. το Επίσης, τα μεικτά κέρδη εμφάνισαν μικρή μείωση, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 43,2%, παραμένοντας το υψηλότερο μεταξύ όλων των κλάδων του εμπορίου. Ο παράγοντας που επέδρασε καθοριστικά στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων το 2014 ήταν η «επαναφορά» στα συνήθη επίπεδα του λογαριασμού «Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης» (το 2013 είχε διογκωθεί θεαματικά χάρη στη συμμετοχή συγκεκριμένης εταιρείας). Το γεγονός αυτό είχε σαν συνέπεια τη δραστική μείωση της κερδοφορίας, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος όσο και καθαρού αποτελέσματος, μεγέθη τα οποία κατέγραψαν πτώση κατά 94,1% και 96,4% αντίστοιχα. Τα προ φόρου κέρδη της τελευταίας χρήσης ήταν 17,2 εκατ. (από κέρδη ύψους 474,6 εκατ. το 2013). Οι δείκτες τόσο του ποσοστού καθαρού κέρδους όσο και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων συρρικνώθηκαν σε 1,5% και 2,3% αντίστοιχα το Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου εμφανίζουν μικρή αύξηση (1,7%), ανερχόμενα σε 1.688,6 εκατ. το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 0,7:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν αύξηση, με εξαίρεση τα ρευστά διαθέσιμα. Η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων ήταν 163 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 57 ημέρες. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια ήταν μειωμένα (-5,9%) σε 756,2 εκατ., οι δε υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 8,9%. Συνεπώς, η δανειακή επιβάρυνση επεκτάθηκε σε 55,2%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίστηκε σε 1,2:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων επί του συνολικού χρέους ανήλθε σε 54,6%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν αισθητή βελτίωση το τελευταίο έτος. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α14 Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 13,5% Πάγιο ενεργητικό 54,2% Κυκλοφορούν ενεργητικό 32,3% 265

30 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α27 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,9 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,7 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,9 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,5 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,5 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,4 Αριθμός επιχειρήσεων ,0 Πίνακας Α28 Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,7:1 0,7:1 1,0:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 57 ημ. 57 ημ. 42 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 163 ημ. 154 ημ. 224 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 55,2% 51,6% 79,0% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 1,2:1 5,6:1 5,3:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 54,6% 47,7% 39,0% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,51 1,05 0,80 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,78 0,59 0,31 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,45 0,34 0,14 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 43,2% 43,6% 41,9% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,5% 41,3% -13,8% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 2,3% 59,1% -64,9% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,0% 29,6% -11,2% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -2,5% 27,0% -27,5% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού 1,7% 81,9% -29,9% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 1,9% 111,5% -29,3% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -3,5% 32,3% -29,7% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών -96,4% 481,6% -9,0% -36,5% 413,4% 60,6% 266

31 Α.15. Κλάδος: Λιανικό εμπόριο καλλυντικών Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου καλλυντικών το δείγμα εταιρειών περιλαμβάνει 41 εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν το 1% των συνολικών κεφαλαίων και το 0,6% των πωλήσεων των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου. Το μέσο μέγεθος ενεργητικού του κλάδου ήταν 9,3 εκατ.. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 3,3% και έφθασε τα 346,9 εκατ. το Μικρής έκτασης μείωση (-2,1%) σημειώθηκε και στα μεικτά κέρδη, με αποτέλεσμα το περιθώριο μεικτού κέρδους να διαμορφωθεί σε 30,5%. Περαιτέρω, η περικοπή των χρεωστικών τόκων και των λοιπών λειτουργικών δαπανών οδήγησε σε αναστροφή το λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο ανέκτησε θετικό πρόσημο το τελευταίο έτος. Τελικά, τα κέρδη προ φόρου αυξήθηκαν κατά 38,6%, ανερχόμενα σε 12,3 εκατ. το Συνεπώς, οι δείκτες τόσο του ποσοστού καθαρού κέρδους όσο και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκαν το τελευταίο έτος, ανερχόμενοι σε 3,6% και 9,2% αντίστοιχα. Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του κλάδου υποχώρησε σε 382,5 εκατ. το 2014, μειωμένο κατά 3,5%. Η κυκλοφοριακή του ταχύτητα παρέμεινε σταθερή (0,9:1). Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού εμφάνισαν μείωση, εντονότερη όμως ήταν η μείωση που καταγράφηκε στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Η μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων ήταν 187 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 28 ημέρες. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις μειώθηκαν, κατά 1,2% και 4,7% αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, η δανειακή επιβάρυνση του κλάδου διαμορφώθηκε σε 65,1% το Ο δείκτης του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε σε 5,2:1, το δε μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων επί του συνολικού χρέους υποχώρησε σε 30,6%. Οι δείκτες ρευστότητας δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή το τελευταίο έτος, κυμαινόμενοι σε μάλλον χαμηλά επίπεδα. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α15 Λ/Ε καλλυντικών (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,1% Πάγιο ενεργητικό 50,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 42,2% 267

32 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α29 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,3 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,2 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,7 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,3 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,1 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 41-8,9 Πίνακας Α30 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 0,9:1 1,3:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 28 ημ. 28 ημ. 23 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 187 ημ. 185 ημ. 200 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 65,1% 65,9% 89,0% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,2:1 5,2:1 5,1:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 30,6% 31,1% 33,9% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 0,90 0,91 0,91 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,26 0,25 0,22 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,13 0,13 0,11 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 30,5% 30,1% 30,4% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 3,6% 2,5% -1,8% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 9,2% 6,6% -21,5% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,5% 3,8% 0,0% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -3,3% -1,4% -16,0% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -3,5% 42,0% -19,2% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -1,3% 116,8% -16,0% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -2,1% -2,1% -17,6% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 38,6% 234,6% -560,1% -36,5% 413,4% 60,6% 268

33 Α.16. Κλάδος: Λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών Στον κλάδο δραστηριοποιούνταν 187 εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το 2014, το ενεργητικό των οποίων αντιπροσώπευε το 1,8% των κεφαλαίων όλων των εταιριών του εμπορίου και οι πωλήσεις τους το 1,3% περίπου των συνολικών πωλήσεων. Το μέσο μέγεθος των εταιρειών του κλάδου (ενεργητικό ανά εταιρεία) ανήλθε σε 3,77 εκατ. το τελευταίο έτος. 1 Βάσει των διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων, οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου διαμορφώθηκαν σε 700,5 εκατ. το 2014, καταγράφοντας «πτώση» σε σχέση με το 2013, όμως η σύγκριση δεν είναι αντικειμενική, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Σημαντική μείωση εμφανίζουν και τα αντίστοιχα μεικτά κέρδη (-22,8%), το δε ποσοστό μεικτού κέρδους ανέρχεται σε 28,7%. Για άλλη μία χρονιά, η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από υψηλά λοιπά λειτουργικά έξοδα είχε σαν συνέπεια το λειτουργικό αποτέλεσμα να παραμείνει ζημιογόνο. Ωστόσο, η μείωση των μη λειτουργικών εξόδων στην τελευταία χρήση (που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε συγκεκριμένη επιχείρηση του κλάδου) οδήγησε σε αναστροφή το τελικό καθαρό αποτέλεσμα, με την εγγραφή κερδών προ φόρου 2,5 εκατ. το 2014, έναντι ζημιών ύψους 73,4 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθαν σε 0,3% και 1,1% αντίστοιχα. Τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του κλάδου μειώθηκαν κατά 18,9%, στα 705,3 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν πτώση το Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων ήταν 52 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων εμφάνισε μεγάλη αύξηση, ανερχόμενη σε 129 ημέρες το τελευταίο έτος. Τόσο τα συνολικά ίδια κεφάλαια όσο και οι συνολικές υποχρεώσεις εμφανίζουν μείωση το 2014, κατά 11,1% και 22,2% αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, η δανειακή επιβάρυνση περιορίστηκε, σε 67,5%. Η επιβάρυνση από βραχυπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια ήταν 2,4:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών στο σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε σε 40,7%. Οι δείκτες ρευστότητας δεν εμφανίζουν αξιόλογη μεταβολή, με τη γενική ρευστότητα να ανέχεται σε 1,05 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α16 Λ/Ε οικιακών συσκευών (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,5% Πάγιο ενεργητικό 49,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 39,6% 1. Επισημαίνεται ότι ο ενοποιημένος ισολογισμός του κλάδου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό στην τελευταία χρήση από την «απουσία» κορυφαίας εταιρείας (εξαιτίας μη έγκαιρης δημοσίευσης του ισολογισμού της για το 2014), η οποία στην προηγούμενη χρήση συμπεριλαμβανόταν. Εάν τα μεγέθη της εξαιρούνταν και στις δύο χρήσεις, τότε η μείωση του κύκλου εργασιών θα περιοριζόταν σε μόλις 1,3%, ενώ τα συνολικά και τα ίδια κεφάλαια θα εμφάνιζαν αύξηση. 269

34 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α31 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,1 Σύνολο ενεργητικού ,9 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,1 Υποχρεώσεις ,2 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,0 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,5 Πίνακας Α32 Λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,2:1 1,1:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 52 ημ. 54 ημ. 53 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 129 ημ. 97 ημ. 94 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 67,5% 70,3% 70,9% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,4:1 3,6:1 5,0:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 40,7% 29,5% 27,1% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,05 1,02 0,92 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,52 0,53 0,47 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,22 0,20 0,19 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 28,7% 24,9% 25,4% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,3% -7,0% -5,6% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 1,1% -28,4% -21,6% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,8% -5,9% -4,1% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων -33,2% -5,8% 12,4% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -18,9% -11,6% 17,6% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -7,6% -15,4% 15,4% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -22,8% -7,8% -1,7% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 103,3% -18,7% -34,4% -36,5% 413,4% 60,6% 270

35 Α.17. Κλάδος: Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείου, λοιπό λιανικό εμπόριο Ο ενοποιημένος αυτός κλάδος περιλάμβανε 454 εταιρείες το Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 7,0% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις το 4,5% των συνολικών πωλήσεων των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου. Το μέσο μέγεθος ενεργητικού ήταν 6,05 εκατ.. Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης των εταιρειών του κλάδου προκύπτει σαφώς εικόνα βελτίωσης το Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 9,7%, ανερχόμενες σε 2.399,8 εκατ.. Τα μεικτά κέρδη διευρύνθηκαν με λίγο χαμηλότερο ρυθμό (7,3%), το δε ποσοστό μεικτού κέρδους ανήλθε σε 32,3% (έναντι αντίστοιχου δείκτη 33% το 2013). Οι μεταβολές αυτές είχαν καθοριστική επίδραση και οδήγησαν σε αυξήσεις των λειτουργικών και των καθαρών κερδών, κατά 15,6% και 15,0% αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρου ανήλθαν σε 168,7 εκατ. το Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του ποσοστού καθαρού κέρδους σε 7,0% και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων σε 13,0%. Τα συνολικά κεφάλαια του κλάδου διευρύνθηκαν, κατά 3,3%, σε 2.745,1 εκατ. το 2014, μεταβολή η οποία οφείλεται και στη θεαματική αύξηση των διαθεσίμων (39,4%), ενώ τα λοιπά συστατικά μέρη του ενεργητικού εμφανίζουν μικρή μείωση. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 0,9:1. Η είσπραξη απαιτήσεων περιορίστηκε σε 32 ημέρες και η μέση διατήρηση αποθεμάτων στις 127 ημέρες. Περαιτέρω, τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν αύξηση ποσοστού 13%, σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις οι οποίες μειώθηκαν (-4,1%), με αποτέλεσμα να περιοριστεί η δανειακή επιβάρυνση σε 52,6% το Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις έφτασε το 1,5:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων επί του συνολικού χρέους ήταν 52,5%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας εμφανίζουν αξιόλογη βελτίωση το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α17 Λ/Ε Η/Υ, µηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 13,2% Πάγιο ενεργητικό 54,5% Κυκλοφορούν ενεργητικό 32,2% 271

36 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Α33 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,2 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,3 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) ,3 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων 454-5,6 Πίνακας Α34 Λιανικό εμπόριο Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό λιανικό εμπόριο Δείκτες δραστηριότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 0,8:1 1,0:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 32 ημ. 37 ημ. 48 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 127 ημ. 130 ημ. 149 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Κλάδος Σύνολο εμπορίου Δανειακή επιβάρυνση 52,6% 56,6% 54,3% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 1,5:1 2,0:1 2,2:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 52,5% 55,6% 44,9% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Γενική ρευστότητα 1,45 1,16 1,47 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,68 0,50 0,65 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,44 0,28 0,30 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Κλάδος Σύνολο εμπορίου Ποσοστό μεικτού κέρδους 32,3% 33,0% 29,1% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 7,0% 6,7% 3,6% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 13,0% 12,7% 7,9% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 7,6% 7,1% 5,1% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Κλάδος Σύνολο εμπορίου Μεταβολή πωλήσεων 9,7% 15,9% -18,6% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού 3,3% 40,4% -14,4% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -0,2% 75,6% -2,3% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 7,3% 31,3% -17,9% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 15,0% 115,2% 62,7% -36,5% 413,4% 60,6% 272

37 Α.18. Τομέας: Λιανικό εμπόριο Ο τομέας του λιανικού εμπορίου συνολικά περιλάμβανε επιχειρήσεις νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ το 2014, καλύπτοντας το 16,9% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών. Το μερίδιό τους στο συνολικό ενεργητικό ήταν 26,2% και οι πωλήσεις τους αποτελούσαν το 23,0% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Το μέσο μέγεθος των λιανεμπορικών εταιρειών ανήλθε σε 9,1 εκατ. περίπου. 2 Οι συνολικές πωλήσεις του τομέα ήταν μειωμένες (-2%) και διαμορφώθηκαν σε ,6 εκατ. το Τα μεικτά κέρδη ήταν ελαφρώς αυξημένα, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να ανέλθει σε 27,3%. Περαιτέρω, ο παράγοντας που καθόρισε τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων το 2014 ήταν η «επαναφορά» στα συνήθη επίπεδα του λογαριασμού «Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης» (το 2013 είχε διογκωθεί θεαματικά λόγω της συμμετοχής συγκεκριμένης εταιρείας). Πράγματι, η συρρίκνωση των «Άλλων εσόδων εκμετάλλευσης» οδήγησε σε δραστική μείωση του λειτουργικού αποτελέσματος (-49,4%). Κατ επέκταση, τα προ φόρου κέρδη μειώθηκαν κατά 51% και περιορίστηκαν σε 335,3 εκατ. το Οι δείκτες ποσοστού καθαρού κέρδους και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων επιδεινώθηκαν, σε 2,7% και 8,9% αντίστοιχα. Το ενεργητικό των επιχειρήσεων του τομέα μειώθηκε οριακά και διαμορφώθηκε σε ,3 εκατ. το Η κυκλοφοριακή του ταχύτητα παρέμεινε σταθερή, σε 1,2:1. Τα πάγια κεφάλαια και τα ρευστά διαθέσιμα εμφανίζουν αύξηση, κατά 0,2% και 7,5% αντίστοιχα, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό κατέγραψε μείωση (-4,2%). Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων ήταν 20 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων ανήλθε σε 85 ημέρες, έναντι 83 ημερών που ήταν το Μικρές μειώσεις εμφάνισαν τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και οι υποχρεώσεις, κατά 0,3% και 0,6% αντίστοιχα. Η δανειακή επιβάρυνση διαμορφώθηκε σε 63,2%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος περιορίστηκε σε 2,3:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις συνολικές υποχρεώσεις ήταν 40,2%. Η γενική και η άμεση ρευστότητα βελτιώθηκαν, σε 0,96 και 0,40 αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης για τη χρηματική ρευστότητα ανήλθε σε 0,25. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Διάγραµµα Α18 Λιανικό εµπόριο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,6% Πάγιο ενεργητικό 57,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 31,6% 2. Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του τομέα του λιανικού εμπορίου προκύπτει υποχώρηση της κερδοφορίας το τελευταίο έτος, γεγονός στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά τα αποτελέσματα συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία είχε εμφανίσει εντυπωσιακά υψηλή κερδοφορία στη χρήση του

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2011 Το παρόν Μέρος στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δημοσιευθεί Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2009 Θέμα: Ζημιογόνα μία στις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ), Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) και Ατομικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Φεβρουάριος 2015 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ» Α.Φ.Μ. : 999669654 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 17378055000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2013 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6 Αποτελέσματα χρήσης 1.1 31.12.214 Πωλήσεις EBITDA 45 4 35 3 25 2 39 358 312 287 283 298 3 25 2 15 14,8 1,9 13,3 17,1 23,5 25,8 15 1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 214 29 21 211 212 (*) 213 214 25 2 15 1 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν » Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν 30.6.2015» Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2015 ήταν καταιγιστικές, ιδιαίτερα στο οικονομικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 198 213 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 13,3 16,1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 9M 213 9M 214 29 21 211 212 (*) 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τοµέας του Εµπορίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην χώρα, όπως αναδεικνύεται από τα βασικά οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2010 Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2016 ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ To οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον Οι αναπτυγμένες οικονομίες έχασαν το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Η συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής οικονομίας μεταφέρει με έντονο τρόπο τις αρνητικές της επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 2 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο ισολογισμός και η Κ.Α.Χ. της εταιρίας ΑΛΦΑ Α.Ε. στο τέλος των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.7.2004-30.06.2005 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 214 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο κατά το τέταρτο τρίμηνο του 213 καταγράφηκε μείωση στο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD»

ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD» ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 212 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Φεβρουαρίου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Απρίλιος 214 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο, κατά το πρώτο τρίμηνο του 214 καταγράφηκε σταθεροποίηση του βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιούλιος 214 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 214, καταγράφηκε αύξηση στο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Απρίλιος 212 Αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 212 Αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα το τέταρτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 213 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 213 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο κατά το τρίτο τρίμηνο του 213 καταγράφηκε σταθεροποίηση στο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.10 Κλαδική Μελέτη: Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας (2η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009 Βασικά Σηµεία : Η1 2009 Βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου Sarantis στο Β τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης. Ερώτημα 1

Μελέτη περίπτωσης. Ερώτημα 1 Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών γενικού καθολικού μιας βιομηχανικής εταιρείας κατά τις λογιστικές χρήσεις της τελευταίας 3 ετίας είχαν ως εξής: Λογαριασμοί 2011 2012 2013 Ίδια κεφάλαια 3,500,000

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 16 Μαΐου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 26 Σεπτεμβρίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 217 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Χαμηλή μονοψήφια υποχώρηση των πωλήσεων και των μικτών κερδών. EBITDA στα ίδια επίπεδα, με ικανοποιητικά αυξημένο

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: /07/2016).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: /07/2016). Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Τηλέφωνο: 2103382212 Fax: 2103616464 E-mail: sandrou@acci.gr Αθήνα,28/11/2016

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2013)

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2013) Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (Ισολογισμοί 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή (Ισολογισμοί 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ y.caloghirou@ntua.gr Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Γ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUSINESS LEADERS IN GREECE «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, με εμφανή τα σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας και καταγραφής θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα