ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ"

Transcript

1 : ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ

2 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Αγιογράφος βυζαντινών εικόνων και τοιχογραφιών έχει αποδείξει κατά τη διάρκεια των σπουδών και στις εξετάσεις, εσωτερικές και πιστοποίησης, τα εξής: Διαθέτει την απαραίτητη γνώση και ικανότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες που δηλώνονται στον τίτλο σπουδών του, είτε ως βοηθός σε οργανωμένα εργαστήρια αγιογραφίας ιδιωτικού φορέα, είτε ως ανεξάρτητος επαγγελματίας. Ο Aγιογράφος βυζαντινών εικόνων και τοιχογραφιών βάσει της θεωρητικής και τεχνικής του κατάρτισης έχει τη δυνατότητα να εκτελεί έργα βυζαντινίζουσας τέχνης και θρησκευτικής θεματολογίας. Οι παραγγελίες από ιδιώτες και εκκλησιαστικούς φορείς μπορούν να εκτελούνται είτε σε φορητές εικόνες είτε σε τοιχογραφίες σύμφωνα με τις τεχνικές στις οποίες ο αγιογράφος ειδικεύτηκε κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του. Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα Ο αγιογράφος βυζαντινών εικόνων και τοιχογραφιών έχει τη δυνατότητα να διατηρεί επιχείρηση στην οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση παραγγελιών που αφορούν στην ζωγραφική φορητών εικόνων και στον τοιχογραφικό διάκοσμο των εκκλησιών και γενικότερα επιφανειών που του υποδεικνύει ο παραγγελιοδότης. Β.2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τη συγκεκριμένη Ειδικότητα. Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων Γενικές γνώσεις Ιστορίας της Τέχνης από την Παλαιολιθική εποχή έως τα σύγχρονα ρεύματα. Γενικές γνώσεις γύρω από την αγορά της τέχνης και τους όρους της Γενικές γνώσεις σχετικά με τα υλικά και την ποιότητά τους,. Συχνή ενημέρωση σχετικά με τα νέα προϊόντα στην αγορά. Άνεση στις επαφές με υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Σελίδα από LOT 1 /

3 Πνεύμα επικοινωνίας και συνεργασίας. Γνώσεις και συχνή ενημέρωση γύρω από τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας. Οικολογική συνείδηση και ενδιαφέρον για συχνή ενημέρωση γύρω από οικολογικά ζητήματα και προστασία περιβάλλοντος. Βασικές γνώσεις ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας. Βασικές γνώσεις διοίκησης επιχείρησης. Β.2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Βυζαντινή εικονογραφία Βυζαντινή τεχνοτροπία στην εκτέλεση των θεμάτων Αρχιτεκτονική εκκλησιών. Εικονογραφικό πρόγραμμα-διάταξη του διακόσμου στο χώρο του ναού. Φωτογραφία Σχέδιο Θεωρητική κατάρτιση στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης με σκοπό την τεκμηρίωση συγκεκριμένων εικονογραφικών επιλογών. Ζωγραφική σύμφωνα με τις τεχνικές fresco, secco, αυγοτέμπερα, λάδι. Στάδια προμελέτης έργου. Στάδια εκτέλεσης έργου. Καταχώρηση, αρχειοθέτηση. Μέτρα αποθήκευσης, φύλαξης και έκθεσης των έργων. Συνθήκες περιβάλλοντος. Β.2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων. Σύγχρονη αγιογραφία. Σύγχρονες τάσεις θρησκευτικής τέχνης. Υλικά κατασκευής εικόνων τοιχογραφιών. Ικανότητα προώθησης των προϊόντων. Σελίδα από LOT 1 /

4 Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα. [Αναπτύσσεται το ωρολόγιο πρόγραμμα, συμβατικής διδασκαλίας. Σε περίπτωση ανοικτής, εξ αποστάσεως, μάθησης, προβλέπεται παράρτημα ειδικών προδιαγραφών. Τα γνωστικά αντικείμενα κατανέμονται σε μαθήματα Βασικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και μαθήματα Εξειδίκευσης]. Β Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης. Τέχνη - Αισθητική Ιστορία Τέχνης Προστασία περιβάλλοντος Ξένη γλώσσα Χρήση Η/Υ Φωτογραφία Τεχνική επικοινωνίας - επιχειρηματικότητα Νομοθεσία - Δεοντολογία Β Τα μαθήματα εξειδίκευσης. Τεχνική βυζαντινής αγιογραφίας φορητής εικόνας Τεχνική βυζαντινής αγιογραφίας σε τοιχογραφία Βυζαντινή εικονογραφία Σελίδα από LOT 1 /

5 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ: Α/ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΥΖ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΥΖ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ 3. ΤΕΧΝΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV 5. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 2 2 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7. ΑΓΓΛΙΚΑ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 1 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ Α 11. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12. ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σελίδα από LOT 1 /

6 Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα) Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος. Ο αγιογράφος βυζαντινών εικόνων και τοιχογραφιών πρέπει: Να γνωρίζει τους βασικούς όρους της αισθητικής. Να έχει μία γενική γνώση Ιστορίας της Τέχνης. Να έχει μία ικανοποιητική γνώση της βυζαντινής τέχνης και ειδικότερα της ζωγραφικής, στις διάφορες μορφές της (τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, εικόνες, χειρόγραφα). Να έχει μία σαφή εικόνα της εξέλιξης και των τεχνοτροπικών ρευμάτων στην ιστορική πορεία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Να γνωρίζει τις αρχές που διέπουν την ιστόρηση (αγιογράφηση) του ορθόδοξου ναού. Να γνωρίζει τους εικονογραφικούς τύπους (κύκλους, παραστάσεις, μεμονωμένες μορφές). Να γνωρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την αγγλική γλώσσα Να γνωρίζει την εξειδικευμένη αγγλική (ή και ιταλική) ορολογία που αφορά τόσο στην ιστορία της τέχνης (αισθητικούς όρους, ονομασίες ρευμάτων) όσο και στη ζωγραφική (ονομασίες χρωμάτων και άλλων υλικών καθώς και τεχνικών). Να γνωρίζει βασικές αρχές λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να γνωρίζει βασικές αρχές που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Να γνωρίζει το νομικό καθεστώς που διέπει το επάγγελμά του και την επιχείρησή του. Να γνωρίζει, κατόπιν και ενημέρωσής του από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, τα διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα που ισχύουν κατά περίπτωση (ενοριακοί ναοί, ιδιωτικοί ναοί, φορητές εικόνες για ενορίες, φορητές εικόνες για ιδιώτες). Να γνωρίζει τι ισχύει με το ασφαλιστικό καθεστώς. Να γνωρίζει βασικές αρχές για τον τρόπο οργάνωσης της δικής του επιχείρησης. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές που αφορούν στη σύγχρονη τεχνική της επικοινωνίας για καλύτερη προώθηση των προϊόντων του, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Σελίδα από LOT 1 /

7 Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο πρακτικό μέρος. Για τη δημιουργία μίας φορητής εικόνας ή μίας τοιχογραφίας, ο αγιογράφος πρέπει να γνωρίζει: Ελεύθερο σχέδιο. Γραμμικό σχέδιο σε επίπεδο βασικών γνώσεων. Τα κατάλληλα είδη των ξύλων και τις ιδιότητές τους. Τους τρόπους προετοιμασίας του ξύλου ανάλογα με το αν πρόκειται για ζωγραφική με αυγοτέμπερα ή για ζωγραφική με ακρυλικά χρώματα. Πώς να προετοιμάζει τον τοίχο για τοιχογραφία (νωπογραφία, ξηρογραφία). Να σχεδιάζει με μολύβι. Τις μεθόδους αντιγραφής προτύπων: ανθίβολο, προβολή διαφανειών (slides), προβολή με επιδιασκόπιο, σκίτσο σε ριζόχαρτο και καρμπόν. Τη μέθοδο του χρυσώματος. Ποιος χρυσός είναι κατάλληλος για φορητές εικόνες και ποιος για τοιχογραφίες. Τα βασικά και τα συμπληρωματικά χρώματα, τις ονομασίες και τις ιδιότητές τους. Την παρασκευή και την ανάμειξη των χρωμάτων. Την τεχνική ζωγραφικής με αυγοτέμπερα. Την τεχνική ζωγραφικής με ακρυλικά χρώματα. Τις διαφορές στη συμπεριφορά των υλικών μεταξύ των δύο τεχνικών. Τα βερνίκια και τις ιδιότητές τους. Τα στάδια δημιουργίας μίας εικόνας (προπλασμός - γράψιμο - πρώτο, δεύτερο, τρίτο φως - ψιμυθιές). Τον τρόπο απόδοσης των χαρακτηριστικών του προσώπου, ανάλογα και με την ηλικία. Τον τρόπο απόδοσης των μελών του σώματος και των ενδυμάτων. Τον τρόπο απόδοσης του φυσικού τοπίου και των αρχιτεκτονημάτων. Σελίδα από LOT 1 /

8 Για την οργάνωση του εργαστηρίου του, ο αγιογράφος πρέπει να γνωρίζει: Τί χώρος τού χρειάζεται. Τα εργαλεία που είναι απαραίτητα στον εξοπλισμό του (τύποι πινέλων από συνθετική και φυσική τρίχα, καβαλέτα, σχεδιαστικό τραπέζι, χάρακες, αλφάδια, προβολείς διαφανειών, επιδιασκόπιο, χαρτιά σχεδίου, ριζόχαρτα, ραπιτογράφοι, μαρκαδοράκια και λοιπή γραφική ύλη). Βασικούς κανόνες υγιεινής για την προστασία του ίδιου και των συνεργατών του, καθώς και του περιβάλλοντος. Τον εξοπλισμό που έιναι απαραίτητος για την τήρηση της καθαριότητας και της υγιεινής. Πώς να αναζητά εικονογραφικά πρότυπα από δημοσιεύσεις σε βιβλία και από προσωπική φωτογράφιση. Πώς να ταξινομεί και να εμπλουτίζει το εικονογραφικό αρχείο του, τόσο σε φακέλλους (ντοσιέ) όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Για την υποβοήθηση της εργασίας του από ηλεκτρονικό υπολογιστή πρέπει να γνωρίζει : Να χειρίζεται scanner. Προγράμματα όπως Word, Excel. Προγράμματα σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας (CorelDraw, PhotoShop). Να αρχειοθετεί το φωτογραφικό του αρχείο στον Η/Υ. Να αρχειοθετεί το πελατολόγιo και τις παραγγελίες του στον Η/Υ. Για τη φωτογράφηση των αντικειμένων πρέπει να γνωρίζει : Τα είδη των φωτογραφικών μηχανών. Τα βασικά μέρη των φωτογραφικών μηχανών. Τους φακούς και τα είδη φακών. Το βάθος πεδίου. Το βάθος εστίασης. Το φωτόμετρο. Σελίδα από LOT 1 /

9 Τα είδη των φιλμ και τις ιδιότητές τους. Τα φωτογραφικά χαρτιά, τα είδη και τις ιδιότητές τους. Σελίδα από LOT 1 /

10 Β Τα αναλυτικά προγράμματα. Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 196/εξάμηνο, 14/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό (5 ώρες θεωρία- 9 ώρες εργαστήριο) [ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναλυτική περιγραφή της ύλης που ακολουθεί αφορά και στα 4 εξάμηνα και πρέπει να κατάνεμηθεί από τους εκπαιδευτές] Αρμονικές αναλογίες προσώπου -απεικονίσεις ανδρών-γυναικών κατά πρόσωπο Αρχές ελεύθερου σχεδίου. Μέθοδοι μεγαλώματος σχεδίου. Αξονες προσώπου και αρμονική θέση των μελών του. Άσκηση με μολύβι και φωτοσκίαση έχοντας πάντα ως πρότυπο βυζαντινή εικόνα. Σύγκριση των μελών του προσώπου μεταξύ τους ως προς τα μεγέθη. Συγχρόνως ασκούμαστε στην πιστή αντιγραφή των μελών του προσώπου και μαθαίνουμε να τα συνθέτουμε σε πρόσωπο αποδίδοντάς το με τις αρχές του ελεύθερου σχεδίου. Αντιστοίχως μαθαίνουμε να χειριζόμαστε το πινέλο προσπαθώντας να επαναλάβουμε την προηγούμενη άσκηση, χρησιμοποιώντας αυτή την φορά πινέλο και αυγοτέμπερα. Η ανωτέρω θεωρία θα συνοδεύεται από απαιτούμενα σκίτσα (μάτια - μύτη - στόμα - αυτιά ). Το καθένα θα μελετάται ξεχωριστά. Οι καταρτιζόμενοι θα προχωρούν στην σύνθεση αυτών δημιουργώντας πρόσωπο σύμφωνα με τις αρχές της Βυζαντινής αγιογραφίας, όσον αφορά στα μεγέθη και την τοποθέτησή τους σ' αυτό, δουλεύοντας πάντα με την χρήση των αξόνων και αποδίδοντάς το με ελεύθερο σχέδιο. Αρμονικές αναλογίες και παρατηρήσεις στο πρόσωπο του Παιδιού Χριστού Η θεωρία θα συνοδεύεται από απαιτούμενα σκίτσα κεφαλής του Χριστού και Παιδιού Ιησού που θα βοηθούν στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του. Να χρησιμοποιούνται πάντα οι άξονες προσώπου. Σελίδα από LOT 1 /

11 Άσκηση: με μολύβι-πινέλο και αυγοτέμπερα. Η κατά 3/4 απεικόνιση του προσώπου των αγίων Σφαιρικότητα - βυζαντινή πλαστικότητα - Αξονες προσώπου - στόμα - μάτια - μύτη στην κατά 3/4 απεικόνιση. Η θεωρία θα συνοδεύεται από ανάλογα σκίτσα των μελών και του προσώπου πλαγίων κατά 3/4 και συγχρόνως θα διδάσκεται και η μέθοδος σκίασης. Ασκήσεις: με μαλακό μολύβι και σκιαγράφιση έχοντας πάντα ως πρότυπο Βυζαντινές εικόνες. Μέθοδος χρήσεως κιμωλίας και έγχρώμων παστέλ για καλύτερη αισθητική απόδοση. Αναλογική σχέση κεφαλής με το υπόλοιπο Στάσεις χαρακτηριστικές χεριών και ποδιών Και οι ενότητες αυτές θα συνοδεύονται από ανάλογα σκίτσα τα οποία θα βοηθήσουν τους σπουδαστές να κατανοήσουν την σωστή τους σχεδίαση. Μετά την σπουδή των παραπάνω, ο καταρτιζόμενος καλείται, βάσει προτύπων, πάντα βυζαντινής τεχνικής, τα οποία θα έχει επιλέξει ο ίδιος και με την βοήθεια των καθηγητών του να δημιουργήσει πέντε αγιογραφικά έργα διαστάσεων από 20Χ30 μέχρι 30Χ40, τα οποία θα φωτοσκιασθούν και θα χρησιμοποιηθούν στην έκθεση που θα γίνει στο τέλος των εξαμήνων. Χρόνος παράδοσης των παραπάνω έργων είναι το τέλος του πρώτου εξαμήνου. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται στα σπίτια τους αλλά κατά τακτά διαστήματα οι σπουδαστές θα είναι υποχρεωμένοι να τα παρουσιάζουν στους καθηγητές για τυχόν παρατηρήσεις, διορθώσεις και παρακολούθηση της προόδου τους.το χαρτί που θα χρησιμοποιήσουν θα είναι γκρι ανοικτό ή ανοικτό καστανό ή λευκό ματ-γκοφρέ, τα μολύβια μαλακά για το καλύτερο αποτέλεσμα της φωτοσκίασης. Από αυτά, κάποιες εικόνες θα μπορούν να αποδοθούν έγχρωμες, χρησιμοποιώντας απαλές αποχρώσεις χρωμάτων τύπου έγχρωμης κιμωλίας, ξηρού παστέλ, κτλ. Στο τέλος, ο καθηγητής θα είναι υποχρεωμένος να διδάξει τον τρόπο με τον οποίο τα έργα αυτά θα διατηρηθούν χωρίς φθορές με την χρήση ειδικών βερνικιών - εφαρμογή στα συγκεκριμένα έργα. Υλικά και συνδυασμοί χρωμάτων Σελίδα από LOT 1 /

12 - Ονομασίες υλικών και χρήση στον χώρο της εικονογράφισης. - Βασικά και συμπληρωματικά χρώματα - Αναμείξεις και αποχρώσεις τους. - Αυγό - πινέλα - γενικές χρήσιμες πληροφορίες. Ασκήσεις: με πινέλα σε επίπεδο γραμμών. Το πλάσιμο του προσώπου Επεξηγήσεις περί προπλασμού - σαρκώματος γραψίματος, φωτίσματα και ψημιθιές. Άσκηση: Ζωγραφίζουμε με χρώμα και με την διαδικασία της τεχνικής της αγιογραφίας ένα μάτι, αφού χρησιμοποιήσουμε υπόστρωμα προπλασμού προσώπου σε ένα τετραγωνισμένο χαρτί ματ. Εδώ ο καθηγητής θα έχει την ευχέρεια να δείξει στην πράξη τί σημαίνει προπλασμός, γραψίματα, φωτίσματα. Παρόμοιες ασκήσεις θα γίνουν με το στόμα, την μύτη, ένα κομμάτι ρούχου, τμήμα βουνού. Ο καταρτιζόμενος έτσι θα μπορέσει να εξοικειωθεί με τα χρώματα και τα πινέλα. Πρίν την λήξη του Α' εξαμήνου πρέπει να έχουν αγοραστεί τα ξύλα που θα χρησιμοποιηθούν στο επόμενο εξάμηνο. Για κάθε καταρτιζόμενο-καθηγητή και βοηθό θα αντιστοιχούν τέσσερα ξύλα διαστάσεων 30Χ40, 50Χ70, 40Χ60, 60Χ70, τα οποία θα προετοιμαστούν με την κατάλληλη διαδικασία επεξεργασίας που απαιτείται στη Βυζαντινή Αγιογραφία, τόσο για την φορητή εικόνα όσο και για την τοιχογραφία. Προετοιμασία σανιδιών - Σχετικά με τα ξύλα και τις ιδιότητές τους. - Κόλλημα πανιού - κόλλες παλιές και νεώτερες. - Υποστρώματα: μέθοδος - τρίψιμο. - Μουσαμάς για τοιχογραφία. Σελίδα από LOT 1 /

13 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των καταρτιζομένων με τις βασικές αρχές της αισθητικής και την ορολογία που χρησιμοποιείται στην Ιστορία της Τέχνης. Εισαγωγή στις εικαστικές τέχνες. Ανάλυση όρων αισθητικής: Χώρος, όγκος, χρώμα, υφή, σύσταση, ιδέα. Σελίδα από LOT 1 /

14 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας Τέχνης (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV) είναι μία σύντομη γνωριμία των καταρτιζομένων με την εξέλιξη των καλών τεχνών (Αρχιτεκτονική, Ζωγραφική, Γλυπτική, Μικροτεχνία) από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τις μέρες μας, με έμφαση στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και μεσογειακό χώρο. Κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη ωρών για επισκέψεις σε μουσεία και μνημεία. Λόγω του χαρακτήρα της ειδικότητας κρίνεται χρήσιμη η επίσκεψη βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων με τοιχογραφίες καθώς και Αρχαιολογικών και Βυζαντινών Μουσείων και Συλλογών. Στη συγγραφή του εγχειριδίου, αν δεν είναι δυνατή η παράθεση φωτογραφιών, κρίνεται αναγκαία η παραπομπή σε άλλα εγχειρίδια που διαθέτουν το κατάλληλο οπτικό υλικό. Παλαιολιθική, μεσολιθική, νεολιθική περίοδος Βραχογραφίες (Λασκώ, Αλταμίρα). Τέχνη της νεολιθικής περιόδου στη Θεσσαλία, Κρήτη, Κύπρο: Λίθινα και πήλινα ανδρικά και γυναικεία ειδώλια, πήλινα και λίθινα αγγεία, πήλινα ομοιώματα. Τέχνη Μεσοποταμίας, Περσίας, Αιγύπτου. Τέχνη Σουμερίων. Αρχιτεκτονική: Ζιγκουράτ. Γλυπτά από Μάρι, Ουρούκ και βασιλική νεκρόπολη της Ουρ, "λάβαρα" της Ουρ και του Μάρι, αγάλματα Γουδέα. Τέχνη Ακκαδίων: Στήλη του Ναράμ-Σιν, κεφαλές αγαλμάτων. Βαβυλωνιακή και νέο-βαβυλωνιακή τέχνη: Στήλη Χαμμουραμπί, γλυπτά, Πύλη της Ιστάρ. Ασσυριακή τέχνη: Ανάγλυφα προσόψεων ανακτόρων. Περσική τέχνη περιόδου Αχαιμενιδών: Ανάγλυφος διάκοσμος ανακτόρου Δαρείου (Λούβρο), βασιλικά ταφικά μνημεία Περσέπολης. Αιγυπτιακή τέχνη. Αρχιτεκτονική: Ναοί, ταφικά μνημεία. Τοιχογραφίες. Γλυπτική. Σελίδα από LOT 1 /

15 Ανατολική Τέχνη: Ινδία, Άπω Ανατολή Ινδική τέχνη από την εποχή των Μορία μέχρι την εποχή των Χιντού. Αρχιτεκτονική: Στούπες, σπηλαιώδεις ναοί (chaitya), υπέργειοι ναοί. Γλυπτική. Tοιχογραφίες. Η ελληνο-ινδική τέχνη της Γκανδάρα. Κινεζική τέχνη από τη δυναστεία των Τσιν μέχρι τη δυναστεία των Μινγκ. Αρχιτεκτονική: σινικό τείχος, βουδιστικές παγόδες, ναοί Αυτοκρατορικής Πόλης. Γλυπτική. Κεραμεική. Ζωγραφική: ζωγραφική σε μετάξι, κινεζική τοπιογραφία. Προκολομβιανή τέχνη Τέχνη Νοτίου και Κεντρικής Αμερικής. Αρχιτεκτονική και διακοσμητικές τέχνες Ίνκας. Μνημειακή αρχιτεκτονική, γλυπτική και διακοσμητικές τέχνες λαών της προκολομβιανής Κεντρικής Αμερικής: Χουαξτέκοι, Τολτέκοι, Αζτέκοι, Τοτονάκοι, Ζαποτέκοι, Μάγιας. Κυκλαδική, Μινωϊκή και Μυκηναϊκή Τέχνη Κυκλαδική ειδωλοπλαστική και κεραμεική. Μινωική τέχνη. Τα Μινωικά ανάκτορα. Νωπογραφίες, αγγειογραφία, λιθογλυφία, μικροτεχνία, μεταλλοτεχνία. Χαρακτήρας και θέματα της μινωικής τέχνης. Οι τοιχογραφίες της Υστερομινωικής Θήρας. Μυκηναϊκή τέχνη. Θολωτοί τάφοι. Τα Μυκηναϊκά ανάκτορα και η τέχνη τους: νωπογραφίες, αγγειογραφία, μνημειακή γλυπτική (Μυκήνες), ελεφαντουργία, μεταλλοτεχνία, σφραγιδογλυφία. Χαρακτήρας και θέματα της μυκηναϊκής τέχνης. Αρχαία Ελληνική Τέχνη: Γεωμετρική, Αρχαϊκή, Κλασική περίοδος Πλαστική και κεραμεική της Γεωμετρικής περιόδου. Αρχαϊκή Περίοδος. Αρχιτεκτονική. Ελληνικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί. Μέρη του αρχαίου ναού. Αντιπροσωπευτικοί ναοί της αρχαϊκής περιόδου. Πλαστική και αγγειογραφία του 7 ου αι. (Ανατολίζουσα περίοδος). Χαρακτηριστικά αρχαϊκής πλαστικής. Κούροι και κόρες, αρχιτεκτονικά γλυπτά, επιτύμβια ανάγλυφα. Αγγειογραφία: Μελανόμορφος ρυθμός, πρώιμος ερυθρόμορφος ρυθμός. Κύριοι αγγειογράφοι. Κλασική Περίοδος. Σελίδα από LOT 1 /

16 Αρχιτεκτονική των ώριμων και ύστερων κλασικών χρόνων. Μνημεία Ακρόπολης Αθηνών. Η γλυπτική στην κλασική περίοδο. Γενικά χαρακτηριστικά. Η γλυπτική τον 5 ο αι.: Αυστηρός ρυθμός, ώριμη κλασική γλυπτική. Ο Φειδίας και οι μαθητές του. Η γλυπτική τον 4 ο ανάγλυφα κλασικής περιόδου. αιώνα. Κύριοι γλύπτες και αντιπροσωπευτικά έργα. Επιτύμβια Η αγγειογραφία τον 5 ο και 4 ο αι. Ψηφιδωτά και τοιχογραφίες 4 ου αι. Ελληνιστική τέχνη Ελληνιστική αρχιτεκτονική. Γενικά χαρακτηριστικά. Κύρια έργα. Ελληνιστική γλυπτική ( π. Χ.). Γενικά χαρακτηριστικά. Πρώιμη, ώριμη και ύστερη περίοδος. Αντιπροσωπευτικά έργα. Ζωγραφική ελληνιστικών χρόνων: Τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, αγγειογραφία. Μικροτεχνία. Ρωμαϊκή τέχνη Γενικά χαρακτηριστικά. Αυτοκρατορικοί χρόνοι. Αρχιτεκτονική: Κυριότερα μνημεία. Γλυπτική: Το ιστορικό ανάγλυφο, οι σαρκοφάγοι, το αυτοκρατορικό πορτραίτο. Τοιχογραφία: Πομπηία. Οι τέσσερις τεχνοτροπίες. Η Γένεση της Χριστιανικής τέχνης Η διαμόρφωση της πρώτης χριστιανικής τέχνης. Τα πορτραίτα του Φαγιούμ. Τοιχογραφίες συναγωγής Δούρας Ευρωπού. Ζωγραφική κατακομβών και τάφων. Σαρκοφάγοι. Σελίδα από LOT 1 /

17 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικοίωση των καταρτιζομένων με τις αρχές της οικολογίας και με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ουσιών. Σελίδα από LOT 1 /

18 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σελίδα από LOT 1 /

19 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό [ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ: Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση βασικών γνώσεων στη χρήση Η/Υ και η εξάσκηση στη χρήση προγραμμάτων όπως Word, Access, Excel, καθώς και προγραμμάτων σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας (CorelDraw, PhotoShop), έτσι ώστε να βοηθηθούν στην οργάνωση των αρχείων τους. Η θεωρία θα εμπεριέχεται μέσα στη διδασκαλία του εργαστηρίου.] Σελίδα από LOT 1 /

20 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό Ιστορία και Θεωρία της φωτογραφίας: οι κυριότεροι σταθμοί, σχολές, θεωρίες. Η τεχνική. Η εξέλιξη του φωτογραφικού μέσου - Φωτογραφικές μηχανές. Οι φακοί και οι ιδιότητές τους. Φίλμς: έγχρωμο, ασπρόμαυρο, υπέρυθρο, υπεριώδες. Η υπέρυθρη φωτογραφία στην υπηρεσία της ζωγραφικής. Φυσικό και τεχνητό φως. Επεξεργασία αρνητικών, είδη και ιδιότητες χαρτιών. Εκτύπωση. Επαγγελματική φωτογράφηση εικόνων - φορητών έργων ζωγραφικής. Σελίδα από LOT 1 /

21 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 126/εξάμηνο, 9/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό (3 ώρες θεωρία, 6 ώρες εργαστήριο) [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ύλη περιγράφεται συγκεντρωτικα και για τα 4 εξάμηνα στην περιγραφή του μαθήματος στο Α εξάμηνο (σελ. 10)] Σελίδα από LOT 1 /

22 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 126/εξάμηνο, 9/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό (3 ώρες θεωρία, 6 ώρες εργαστήριο) Επιλογή τεσσάρων εικόνων για κάθε καταρτιζόμενο εκ των οποίων στις δύο θα εφαρμοστεί η τεχνική της φορητής εικόνας και στις άλλες δύο η τεχνική της τοιχογραφίας. Η θεματολογία θα είναι κοινή για όλους τους καταρτιζόμενους και θα αφορά σε πρόσωπα γυναικεία και πρόσωπα ανδρικά με γένεια, όπως: α) Το πρόσωπο της Παναγίας και τα ενδύματά της. β) Το πρόσωπο του Χριστού - ενδύματα - Ευαγγέλιο και χέρια του. Αυτές οι δύο θα γίνουν με την τεχνική της φορητής εικόνας. Οι άλλες δύο εικόνες μπορούν να είναι ελεύθερης επιλογής, όσο αφορά στη θεματολογία, και οι οποίες θα φιλοτεχνηθούν με την τεχνική της τοιχογραφίας. Και στις δύο περιπτώσεις τα πρότυπα θα πρέπει να είναι καθαρώς Βυζαντινής τεχνοτροπίας. Ενδύματα Παναγίας -Προπλασμός ρούχων - πρώτο γράψιμο - πρώτο φώτισμα. -Δεύτερο γράψιμο - δεύτερο και τρίτο φώτισμα. Ο καθηγητής θα είναι υποχρεωμένος να δείχνει στην δική του εικόνα της Παναγίας την μέθοδο σταδιακής φιλοτέχνησης της εικόνας, δηλαδή τα διάφορα στάδια μέχρι την τελείωσή της. Ο καθηγητής, αφού εξηγήσει στους σπουδαστές θεωρητικά και εργαστηριακά πώς θα επιτύχουν τον επιθυμητό τόνο χρώματος του ενδύματός, τους δείχνει πώς τοποθετείται το στρώμα του προπλασμού και πώς γίνεται το πρώτο γράψιμο. Στην συνέχεια, οι καταρτιζόμενοι, αφού αναμείξουν τα χρώματα και φτιάξουν τον δικό τους ο καθένας προπλασμό, εργάζονται για το ένδυμα της Παναγίας στη δική τους εικόνα. Μετά περνάμε στην επεξεργασία του προσώπου. Πρόσωπο της Παναγίας -Προπλασμός προσώπου. Σελίδα από LOT 1 /

23 -Πρώτο γράψιμο - γλυκασμός. -Σάρκωμα - κοκκινάδι. -Καθαρισμός προσώπου με σάρκωμα - ένωση προπλασμού με σάρκωμα. -Δεύτερο γράψιμο - πρώτο φώτισμα. -Τρίτο γράψιμο - δεύτερο φώτισμα. -Τρίτο φώτισμα - ψημιθιές. Στόμα - μάτια - γραψίματα - φωτίσματα Όπως και στα ρούχα, έτσι και εδώ ο υπεύθυνος θα δείχνει σιγά - σιγά στους μαθητές στην δική του εικόνα το κάθε στρώμα χρώματος ξεχωριστά και εκείνοι με την σειρά τους θα επαναλαμβάνουν την διαδικασία στο πρόσωπο της Παναγίας. Χριστός με Ευαγγέλιο Αρχίζουμε με την εκτύπωση σχεδίου στις επιφάνειες των ξύλων (των δύο εικόνων από τις τρεις, δηλ. αυτήν του Χριστού και την άλλη που έχουν επιλέξει οι καταρτιζόμενοι). Προχωράμε στο χρύσωμα - ασφάλεια χρυσού - φωτοστέφανο. Χρύσωμα - Φωτοστέφανο Φιλοτέχνηση των ενδυμάτων του Χριστού -Προπλασμός ενδυμάτων - γράψιμο. -Πρώτο φώτισμα - δεύτερο γράψιμο. -Δεύτερο φώτισμα - τρίτο γράψμο - τρίτο φώτισμα. Ευαγγέλιο -Προπλασμός ευαγγελίου - πρώτο γράψιμο. -Φωτίσματα και στολίδια. Πλάσιμο του προσώπου του Χριστού Προπλασμοί προσώπου - μαλλιών - μουστάκι - γένια Πρόσωπο - χέρια -Πρώτο γράψιμο προσώπου και χεριού - γλυκασμός. Σελίδα από LOT 1 /

24 -Σάρκωμα - κοκκινάδι. -Ενωση προπλασμού - γλυκασμού και γλυκασμού - σαρκώματος. -Καθάρισμα από κοκκινάδι με σάρκωμα. -Δεύτερο γράψιμο - τρίτο γράψιμο. -Φωτισμός προσώπου και χεριών. -Μάτια - στόμα. Μουστάκια - γένεια -Τα γραψίματα στα μουστάκια και στα γένεια. Μαλλιά -Γραψίματα - φωτισματα. Ατίστοιχη αναλυτική διδασκαλία θα γίνει και για τις άλλες δύο εικόνες που αφορούν την τοιχογραφία. Θα υπάρχει η διαρκής καθοδήγηση, ενθάρρυνση και υποστήρηξη των καθηγητών καθώς και των βοηθών προς τους καταρτιζόμενους. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και των δύο εικόνων, θα γραφούν οι τίτλοι τους και θα διδαχθούν την μέθοδο του λουστραρίσματος. Θα βαφτεί το πίσω μέρος της εικόνας με χρώμα και θα τοποθετηθει ο κατάλληλος κρίκος για ανάρτιση. Οι εικόνες θα είναι έτοιμες για την έκθεση. Οι σπουδαστές θα μπορούν να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για την αγιογράφηση και άλλων έργων. Η ολοκλήρωση των έργων της τοιχογραφίας θα είναι αντίστοιχη. Περιγραφή εικόνων εξαμήνου -Γεροντικό πρόσωπο διαστάσεων 40Χ50 -Αγιος Γεώργιος με άλογο-βουνά-δράκοντα, διαστάσεων 50Χ70. Με το τέλος του Β' εξαμήνου θα έχουν γίνει τα υποστρώματα των ξύλινων επιφανειών, έτσι ώστε να είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το Β' εξάμηνο. -Δύο συνθέσεις εικόνων μεγάλων διαστάσεων 70Χ90, που θα φιλοτεχνήσουν οι μαθητές με την τεχνική της τοιχογραφίας καθώς και η θεματολογία τους θα είναι ελεύθερης επιλογής από τους καταρτιζόμενους, με την βοήθεια των καθηγητών τους. Σελίδα από LOT 1 /

25 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Παλαιοχριστιανική τέχνη (4 ος -7 ος αι.) Αρχιτεκτονική: Βασιλικές, περίκεντρα κτίρια, σταυρικοί ναοί, βασιλικές με τρούλλο. Η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης. Μέρη και λειτουργικές κατασκευές της χριστιανικής βασιλικής. Ζωγραφική. Ψηφιδωτά Θεσσαλονίκης, Ρώμης, Ραβέννας, Σινά, Κύπρου, ψηφιδωτά δάπεδα. Τοιχογραφίες Βαλκανίων, Ιταλίας, Αιγύπτου. Εγκαυστικές εικόνες. Μικρογραφίες κοσμικών και θρησκευτικών χειρογράφων. Έργα μικροτεχνίας. Επιβιώσεις της ελληνιστικής-ρωμαϊκής τέχνης στην τεχνοτροπία και τη θεματολογία. Δυτική Μεσαιωνική τέχνη: Προ-ρωμανική, Ρωμανική Η τέχνη της Καρολίγγειας Αναγέννησης στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. Η τέχνη της Οθωνικής περιόδου στη Γερμανία και Αυστρία. Αρχιτεκτονική: Χαρακτηριστικοί τύποι, αντιπροσωπευτικά μνημεία. Τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, ζωγραφική χειρογράφων, έργα μικροτεχνίας. Επίδραση που άσκησε η βυζαντινή τέχνη. Ιρλανδική και αγγλοσαξωνική ζωγραφική χειρογράφων (9 ος -11 ος αι.). Μοζαραβική ζωγραφική. Ρωμανική αρχιτεκτονική. Η γένεση του ρωμανικού ρυθμού, βασικά χαρακτηριστικά και διάφορες μορφές του. Γλυπτική: Κιονόκρανα, θυρώματα. Ρωμανική ζωγραφική (τοιχογραφίες, ζωγραφική χειρογράφων, βιτρώ). Διαφοροποιήσεις της κατά χώρες: Γαλλία, Αγγλία, Ιβηρική χερσόνησος, Γερμανία, Ιταλία. Σχέσεις με βυζαντινή ζωγραφική. Τέχνη της Μεσοβυζαντινής περιόδου: Από την Εικονομαχία μέχρι τις αρχές του 13 ου αιώνα Αρχιτεκτονική: Δρομικές και τρουλλαίες βασιλικές, η εμφάνιση του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλλο, μεταβατικοί σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί, αντιπροσωπευτικά παραδείγματα σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού. Σχολή της Σελίδα από LOT 1 /

26 Κωνσταντινούπολης και Ελλαδική Σχολή στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Ζωγραφική: Διαμόρφωση της βυζαντινής τέχνης μετά την εικονομαχία. Ρόλος της Κωνσταντινούπολης. Τοιχογραφίες: ανεικονικοί διάκοσμοι, η τοιχογραφία από το 10 ο στο 12 ο αιώνα στα Βαλκάνια, τη Μικρά Ασία, τη Γεωργία, τη Ρωσία και την Κύπρο. Εξελίξεις που συντελούνται το 12 ο αιώνα. Ψηφιδωτά Αγίας Σοφίας Κων/πολης, Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, Αγίας Σοφίας Κιέβου, Οσίου Λουκά, Νέας Μονής, Δαφνίου. Βυζαντινά ψηφιδωτά του 12 ου αιώνα στην Ιταλία. Φορητές εικόνες. Μικρογραφίες κοσμικών και θρησκευτικών χειρογράφων. Μικροτεχνία. Επιβιώσεις της αρχαίας τέχνης. Δυτική Μεσαιωνική τέχνη: Γοτθική, Υστερογοτθική Μετάβαση από τη ρομανική στη γοτθική αρχιτεκτονική. Χαρακτηριστικά του γοτθικού ναού. Εξέλιξη της γοτθικής αρχιτεκτονικής μέχρι τα μέσα του 14 ου αι. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα καθεδρικών ναών. Τελευταία περίοδος της γοτθικής αρχιτεκτονικής (1350-αρχές 15 ου αι.). Αντιπροσωπευτικά έργα. Η γλυπτική και η μικροτεχνία από το 13 ο στις αρχές του 15 ου αιώνα. Η ζωγραφική χειρογράφων και υαλοπινάκων (βιτρώ) της περιόδου της μετάβασης ("στυλ 1200"). Η ζωγραφική στη Δυτική Ευρώπη κατά το 13 ο και πρώτο μισό του 14 ου αι. (χειρόγραφα, βιτρώ, πίνακες). Επιβιώσεις της βυζαντινής παράδοσης στην Ιταλία. Duccio, Simone Martini. Ζωγραφική περιόδου ("Διεθνές γοτθικό στυλ"). Μικρογραφίες και ταπισσερί. Τέχνη της Υστεροβυζαντινής περιόδου: Από τις αρχές του 13 ου αιώνα μέχρι την Άλωση Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική: Κωνσταντινούπολη, Μακεδονία, Σερβία. Το Τεκφούρ Σεράι. Τα οικοδομήματα του Μυστρά. Κύρια γνωρίσματα της αρχιτεκτονικής της περιόδου των Παλαιολόγων. Ζωγραφική. Τάσεις και ρεύματα της υστεροβυζαντινής ζωγραφικής. Η τοιχογραφία το 13 ο αιώνα στα Βαλκάνια, την Κρήτη και την Κύπρο. Ψηφιδωτά (Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, Δεσποτάτο Ηπείρου, Βενετία). Τοιχογραφίες και ψηφιδωτά 14 ου αι.: Κωνσταντινούπολη, Τραπεζούντα, Μακεδονία, Νότια Ελλάδα, Κρήτη, Σερβία, Βουλγαρία, Γεωργία. Ζωγραφική στη Ρωσία: Θεοφάνης Έλληνας και Ανδρέας Ρουμπλιώφ. Φορητές εικόνες και επιστύλια. Σταυροφορικές εικόνες. Σελίδα από LOT 1 /

27 Μικρογραφίες χειρογράφων. Αρμενικές μικρογραφίες. Γλυπτική. Μικροτεχνία. Εγχάρακτα εφυαλωμένα κεραμικά. Ισλαμική τέχνη Περίοδοι Ομμεϋαδών και Αββασιδών. Αρχιτεκτονική, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, διακοσμητικές τέχνες στην Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. Η τέχνη στην Περσία από τον 9 ο στο 14 ο αιώνα. Αρχιτεκτονική, διακοσμητικές τέχνες, ζωγραφική χειρογράφων. Η ισλαμική τέχνη στη Συρία, Μεσοποταμία, Αίγυπτο, Βόρεια Αφρική και Ισπανία από το 10ο στο 15 ο αι. Αρχιτεκτονική, διακοσμητικές τέχνες, ζωγραφική χειρογράφων. Η ισλαμική τέχνη στη Μικρά Ασία και τα Βαλκάνια. Σελτζούκοι και Οθωμανοί Τούρκοι. Αρχιτεκτονική, διακοσμητικές τέχνες, ζωγραφική χειρογράφων. Σελίδα από LOT 1 /

28 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση ικανότητας χειρισμού της αγγλικής γλώσσας από τους καταρτιζόμενους, καθώς και η εξοικοίωση με την εξειδικευμένη ορολογία της Ιστορίας της Τέχνης και με τους τεχνικούς όρους στην αγγλική. Σελίδα από LOT 1 /

29 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό [ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ: Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση βασικών γνώσεων στη χρήση Η/Υ και η εξάσκηση στη χρήση προγραμμάτων όπως Word, Access, Excel, καθώς και προγραμμάτων σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας (CorelDraw, PhotoShop), έτσι ώστε να βοηθηθούν στην οργάνωση των αρχείων τους. Η θεωρία θα εμπεριέχεται μέσα στη διδασκαλία του εργαστηρίου.] Σελίδα από LOT 1 /

30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 126/εξάμηνο, 9/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό (3 ώρες θεωρία - 9 ώρες εργαστήριο) [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ύλη περιγράφεται συγκεντρωτικα και για τα 4 εξάμηνα στην περιγραφή του μαθήματος στο Α εξάμηνο (σελ. 10)] Σελίδα από LOT 1 /

31 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 126/εξάμηνο, 9/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό (3 ώρες θεωρία - 6 ώρες εργαστήριο) Γεροντικό πρόσωπο Αρχίζουμε με την εκτύπωση του σχεδίου και προχωράμε στο χρύσωμα - ασφάλεια χρυσού - φωτοστέφανο. Ζωγραφική των ενδυμάτων -Προπλασμός ρούχων - γράψιμο. -Πρώτο φώτισμα - Δεύτερο γράψιμο -Δεύτερο φώτισμα - Τρίτο γράψιμο -Τρίτο φώτισμα. Πλάσιμο του γεροντικού προσώπου Προπλασμός προσώπου - μαλλιών - μουστάκι - γένια. Πρόσωπο -Πρώτο γράψιμο προσώπου - χεριού - γλυκασμός. -Σαρκώματα - κοκκινάδι. -Ενώσεις προπλασμών με σαρκώματα. -Φωτίσματα - ψημιθιές. Άγιος Γεώργιος -Πώς ζωγραφίζονται : το άλογο - τα βουνά - ο δράκοντας. Η θεωρία θα εφαρμοστεί για την κατασκευή της συγκεκριμένης εικόνας. Ο καθηγητής θα ζωγραφίζει στην δικιά του εικόνα δείχνοντας όλα τα στάδια μέχρι την τελείωσή της. Συγχρόνως οι σπουδαστές θα δουλεύουν την δική τους εικόνα. Στο τέλος του Γ' εξαμήνου θα γίνουν τα βερνικώματα των εικόνων και θα ετοιμαστούν τα ξύλα ή οι μουσαμάδες με τις δύο τεχνικές, δηλ. την τεχνική της φορητής εικόνας και την τεχνική της τοιχογραφίας. Σελίδα από LOT 1 /

32 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙΙ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Μεταβυζαντινή τέχνη. Πρώτη περίοδος 15ος-16ος αι. Κρητική σχολή, οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι. Τα κυριότερα τοιχογραφημένα σύνολα: Άγιος Νικόλαος Αναπαυσάς, Τράπεζα Μονής Μέγιστης Λαύρας, Μεγάλο Μετέωρο, Μονή Σταυρονικήτα. Φορητές εικόνες, Ζωγράφοι. Κρήτη, Βενετία. Το εργαστήριο της Καστοριάς. Μνημεία. Ηπειρωτική σχολή ή σχολή των Θηβών ή σχολή της βορειοδυτικής Ελλάδος. Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι. Τα κυριότερα τοιχογραφημένα σύνολα: παρεκκλήσι Αγίου Νικολάου Λαύρας, Μονή Ντίλιου, Μονή Φιλανθρωπηνών. Οι ζωγράφοι Αντώνιος και Ονούφριος. Μεταβυζαντινή τέχνη. Δεύτερη περίοδος 17ος αι. Κρητική σχολή, οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι. Ζωγράφοι της Κεντρικής Ελλάδος. Ζωγράφοι στην Αττική, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Ηπειρώτες ζωγράφοι, Λινοτοπίτες ζωγράφοι. Επτανήσιοι ζωγράφοι. Πρώιμη Αναγέννηση στην Ιταλία Φλωρεντία Ρώμη και Βενετία. Giotto, Brunelleschi, Ghiberti, Donatello, Verrochio, Pollaiuolo. Από τον Masaccio στον Bellini. Κάτω Χώρες. Από τον Jan van Eyck στον Hieronymus Bosch. Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, οι κυριώτεροι εκπρόσωποι. Ώριμη Αναγέννηση στην Ιταλία Λεονάρντο, Μιχαήλ Άγγελος, Ραφαήλ. Giorgione, Fra Bartolomeo, Andrea del Sarto, Palma Vecchio, Sebastiano del Piombo. Σελίδα από LOT 1 /

33 Μανιερισμός Ιταλία. Correggio, Titian, Lorenzo Lotto, J. Bassano, Parmigianino, A. Bronzino, Pontormo, Tintoretto, P. Veronese. Γερμανία. Κάτω Χώρες. Greco Η περίοδος του Θεοτοκόπουλου στην Ελλάδα και την Βενετία. Η περίοδος του Θεοτοκόπουλου στην Ισπανία. Baroque, Rococo Μεταβυζαντινή τέχνη 18ος-19ος αι. Εκκλησιαστική και λαϊκή τέχνη. Ο Διονύσιος εκ Φουρνά και το έργο του. Ο Θεόφιλος. Σελίδα από LOT 1 /

34 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικοίωση των καταρτιζόμενων με τους εικονογραφικούς τύπους μεμονωμένων μορφών και παραστάσεων της βυζαντινής τέχνης. Χριστός, μεμονωμένη μορφή : η εικονογραφία του. Παναγία, μεμονωμένη μορφή : η εικονογραφία της. Άγιοι, μεμονωμένες μορφές : η εικονογραφία τους. Συνθέσεις : Εικονογραφικοί κύκλοι O Eυχαριστιακός κύκλος Η Πλατυτέρα, η Αγγελική Λειτουργία, η Κοινωνία των Αποστόλων, ο Αμνός και οι Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. Σκηνές που συνδέονται με τον Ευχαριστιακό κύκλο: Η Αγία Τριάς (Φιλοξενία του Αβραάμ), Η Σκηνή του Μαρτυρίου... Οι προεικονίσεις της Θεοτόκου Το Δωδεκάορτο Ο Ευαγγελισμός, η Γέννηση, η Βάπτιση, η Μεταμόρφωση, η Εγερση του Λαζάρου, η Βαϊοφόρος, ο Μυστικός Δείπνος, η Προδοσία, η Σταύρωση, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή, η Κοίμηση της Θεοτόκου... Ο Χριστολογικός κύκλος Οι παραπάνω σκηνές, εμπλουτισμένες με σκηνές από τα Θαύματα και τα Πάθη... Ο κύκλος των Θαυμάτων Ο κύκλος των Παθών - Η Ανάσταση - Τα Εωθινά Ο Θεομητορικός κύκλος (Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου) Ο Ακάθιστος Υμνος : οι 24 οίκοι Βίοι αγίων Βίοι Αρχαγγέλων Σελίδα από LOT 1 /

35 Μηνολόγια Εικονογραφία Παραστάσεων Πλατυτέρα. Μελισμός. Θεία Λειτουργία. Δέηση. Αγία Τριάδα. Άκρα Ταπείνωση. Παντοκράτωρ. Χριστός Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Χριστός Εμμανουήλ. Χριστός Εκδικητής. Παραβολές. Δευτέρα Παρουσία. Άνωθεν οι Προφήται. Κοίμηση της Θεοτόκου. Ζωοδόχος Πηγή. Παναγία των Πάντων Ελπίς. Επί Σοι Χαίρει. Ενταφιασμός Θρήνος. Το Άγιο Μανδήλιο. Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αίνοι, Πάσα Πνοή. Ο Λουκάς ζωγραφίζει την Παναγία. Ο Ιωάννης υπαγορεύει στον Πρόχορο. Θυσία του Αβραάμ. Κλίμαξ του Ιακώβ. Ουρανοδρόμος Κλίμαξ. Ρίζα Ιεσσαί. Άγιοι Πάντες. Κοίμηση οσίου Εφραίμ του Σύρου. Ανάληψη προφήτη Ηλία. Σελίδα από LOT 1 /

36 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σχόλιο [a1]: [ΠΡΟΣΟΧΗ: Η περιγραφή που ακολουθεί αφορα στα εξάμηνα Γ & Δ ] Θεωρητική ορολογία από κείμενα Αντλούνται από βιβλιογραφία σχετική με την ζωγραφική, ιδιαίτερα την Βυζαντινή. Για παράδειγμα: George Ferguson, Signs and Symbols in Christian Art, Oxford University Press, New York, 1961 και G. Duchet - Suchaux, M. Pastoureau, The Bible and the Saints, Flammarion Iconographic Guides, Paris Τεχνική ορολογία από εγχειρίδια ζωγραφικής Για παράδειγμα: Cennino d Andrea Cennini, Il Libro dell Arte... και νεώτερα εγχειρίδια ζωγραφικής. Σελίδα από LOT 1 /

37 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 14/εξάμηνο, 1/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Α ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Η έννοια της επικοινωνίας. 2. Επικοινωνία και λήψη αποφάσεων. 3. Μοντέλα επικοινωνίας. 4. Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας. 5. Ατομική, διαπροσωπική, ομαδική, μαζική επικοινωνία. 6. Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία και τρόποι αντιμετώπισής τους. 7. Τα κανάλια επικοινωνίας στην επιχείρηση. 8. Άτυπη ή ανεπίσημη επικοινωνία και διαδόσεις. 9. Επικοινωνία με το προσωπικό της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. Βασικές αρχές της ψυχολογίας του ατόμου και της ομάδας. 2. Η συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε μία ομάδα. 3. Δεξιότητες ομαδικής εργασίας:συμπεριφορά, συνεργασία, συγκρούσεις, συντονισμός. 4. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης:στρατηγικές και τακτικές διαπραγμάτευσης. 5. Προσωπικές δεξιότητες: χαρακτηριστικά προσωπικότητας- επαγγελματικές ικανότητες- επιλογή, ανάπτυξη, οργάνωση και παρουσίαση μηνύματος. 6. Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΑ ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 1. Ιστορική εξέλιξη στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. 2. Προφορικός λόγος (ζωντανός λόγος-μηχανικός λόγος). 3. Γραπτός λόγος (τύπος, έννοια, διακρίσεις, σημασία, λειτουργίες, εξέλιξη, προβλήματα, προστασία από το κράτος, νομοθεσία κ.τ.λ.). 4. Οπτικοακουστικά (ραδοφωνία, τηλεόραση, κινηματογράφος, φιλμ, στριπς, κοινωνιολογική θεώρηση των μέσων, νομικό καθεστώς) 5. Άλλα μέσα (σύνθημα, σύμβολα, τέχνη, εικόνα, φωτογραφία, αφίσα). Β ΜΕΡΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Γνωρίσματα της επιχείρησης. 2. Κατηγορίες και μέγεθος επιχειρήσεων. 3. Επιχειρηματικός Προγραμματισμός (Business planning). 4. Σύγχρονα και μελλοντικά προβλήματα της επιχείρησης: παραγωγή, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Σελίδα από LOT 1 /

38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Η λειτουργία του προγραμματισμού: καθορισμός σκοπών, διαμόρφωση πολιτικής, ανάπτυξη σχεδίων, καθορισμός διαδικασιών. 2. Λειτουργία της οργάνωσης: ενότητα Διοίκησης, μορφές οργάνωσης (κάθετη, γραμμική, διοικητική και οριζόντια). 3. Στοχοθέτηση. 3.1 Στόχοι και υποκίνηση. 3.2 Προσδιορισμός στόχων για ένα τμήμα. Προσδιορισμός ατομικών στόχων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ MARKETING. 1. Ανταγωνισμός. 2. Ανάλυση περιβάλλοντος. 3. Συστήματα πληροφοριών marketing. 4. Τμηματοποίηση της αγοράς. 5. Συσκευασία και σηματοποίηση του προϊόντος. 6. Διαφήμιση (έννοια, στοιχεία, σημασία, πρόγραμμα, στελέχη, κώδικες). 7. Προσωπικές πωλήσεις. 8. Προώθηση πωλήσεων. Σελίδα από LOT 1 /

39 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 126/εξάμηνο, 9/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό (3 ώρες θεωρία/6 ώρες εργαστήριο) [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ύλη περιγράφεται συγκεντρωτικα και για τα 4 εξάμηνα στην περιγραφή του μαθήματος στο Α εξάμηνο (σελ. 10)] Σελίδα από LOT 1 /

40 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 126/εξάμηνο, 9/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό (3 ώρες θεωρία/6 ώρες εργαστήριο) Στο Δ' εξάμηνο η επιλογή των εικόνων θα είναι ελεύθερη από τους σπουδαστές ως πρός την θεματολογία, τόσο για τις φορητές εικόνες όσο και για τις εικόνες σε τοιχογραφία. Οι καθηγητές θα πρέπει να προσέξουν τα πρότυπα των εικόνων τους να είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας. Οι διαστάσεις θα είναι μεγάλες και θα αρχίζουν από 50Χ70 και ο αριθμός των έργων τους θα είναιι από τέσσερα και πάνω. Το Δ' εξάμηνο θα είναι ένα εξάμηνο ευχάριστης δημιουργίας, όπου οι σπουδαστές με την εμπειρία που θα έχουν αποκτήσει θα χαίρονται με τα δημιουργήματά τους. Οι καθηγητές συγχρόνως θα δουλεύουν τις αντίστοιχες δικές τους εικόνες, όπου οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να αντλούν ζωγραφικές πληροφορίες για την ολοκλήρωση των δικών τους έργων. Η βοήθεια και η επίβλεψη των καθηγητών θα είναι αμέριστη για να υπάρξει το επιθυμιτό αποτέλεσμα. Και αυτά τα έργα θα βερνικωθούν και θα χρησιμοποιηθούν για την εκθεση. Σελίδα από LOT 1 /

41 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙV ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Οι Εικαστικές Τέχνες στην Ευρώπη από το τέλος του 18ου αι, έως το τέλος του 19ου αι. Κλασικισμός, Ρομαντισμός, Συμβολισμός, Προραφαηλίτες, Ιμπρεσιονισμός, Νεο- Ιμπρεσιονισμός. Νεοελληνική Τέχνη, 19ος αι. Η ευρωπαϊκή επίδραση και η εξέλιξή της. Η σχολή του Μονάχου και οι επίγονοί της. Ευρωπαϊκή Τέχνη, 20ος αι. Φωβισμός, Εξπρεσιονισμός, Κυβισμός, Κονστρουκτιβισμός, Φουτουρισμός, Νταντά, Υπερρεαλισμός, Ποπ Αρτ, Σύγχρονη Ζωγραφική. Ζωγραφική και Φωτογραφία. Νεοελληνική Τέχνη, 20ος αι. Οι επιδράσεις της Ευρώπης, ο ελληνικός Υπερρεαλισμός και το έργο μεγάλων Ελλήνων δημιουργών του αιώνα. Παρθένης, Γουναρόπουλος, Μαλέας, Λύτρας, Παπαλουκάς, Τσαρούχης, Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Βασιλείου, Μπουζιάνης, Τέτσης, Εγγονόπουλος, Κοντόπουλος. Σώχος, Τόμπρος, Καπράλος, Ζογγολόπουλος, Απέργης. Κατράκη, Τάσσος. Σύγχρονη Αγιογραφία Ο Φώτης Κόντογλου και οι μεταγενέστεροι αγιογράφοι. Η τέχνη της αγιογραφίας σήμερα. Σελίδα από LOT 1 /

42 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 42/εξάμηνο, 3/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό [ΠΡΟΣΟΧΗ: Η περιγραφή που ακολουθεί αφορα στα εξάμηνα Γ & Δ ] Θεωρητική ορολογία από κείμενα Αντλούνται από βιβλιογραφία σχετική με την ζωγραφική, ιδιαίτερα την Βυζαντινή. Για παράδειγμα: George Ferguson, Signs and Symbols in Christian Art, Oxford University Press, New York, 1961 και G. Duchet - Suchaux, M. Pastoureau, The Bible and the Saints, Flammarion Iconographic Guides, Paris Τεχνική ορολογία από εγχειρίδια ζωγραφικής Για παράδειγμα: Cennino d Andrea Cennini, Il Libro dell Arte... και νεώτερα εγχειρίδια ζωγραφικής. Σελίδα από LOT 1 /

43 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 28/εξάμηνο, 2/εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Σχόλιο [a2]: Σελίδα από LOT 1 /

44 Β Εκπαιδευτικό Υλικό. Δυναμικά τεχνικά εγχειρίδια για κάθε διδασκόμενο μάθημα της ειδικότητος. Θεωρείται απαραίτητη η δημιουργία ενός πυρήνα βιβλιοθήκης που να περιέχει βιβλία σχετικά με τα μαθήματα που διδάσκονται. Το επίπεδο της βιβλιοθήκης οφείλει να είναι μεταλυκειακό. Η ενημέρωση της βιβλιοθήκης με σύγχρονες εκδόσεις είναι αναγκαία καθώς θα συμβαδίζει με την ανανέωση των Τεχνικών εγχειριδίων. Εξίσου απαραίτητη θεωρείται η δημιουργία ενός αρχείου διαφανειών ιδιαίτερα για τα μαθήματα ιστορίας της τέχνης, τέχνης-αισθητικής, βυζαντινής εικονογραφίας και φωτογραφίας (στο θεωρητικό της μέρος). Το αρχείο πρέπει να εμπλουτίζεται σύμφωνα με τις γραπτές και τεκμηριωμένες υποδείξεις των εκπαιδευτών. Υπολογιστές: 2/εκπαιδευόμενο τμήματος. Προβολείς διαφανειών. Επισκόπια. Μηχάνημα προβολής βιβλίων. Video. Οθόνη προβολής. Β Ενδεικτικός κατάλογος ελάχιστου εξοπλισμού για το πρακτικό μέρος. - Ένα εργαστήριο διαστάσεων 100 τ.μ. - Τρεις πάγκοι διαστάσεων 1.20χ Ντουλάπα αποθήκευσης υλικών. - Προβολέας διαφανειών. - Επιδιασκόπιο. - Βίντεο - Τριβίο για την λίανση των υποστρωμάτων των ξύλινων επιφανειών. - Μάσκα μιας χρήσεως για σκόνη. - Ένα μικρό ψυγείο. - Παροχή ζεστού ή κρύου νερού - νεροχύτης. - Σύστημα εξαερισμού. - Ένα μεγάλο καβαλέτο για κάθε καταρτιζόμενο. - Καλός φωτισμός. - Τελάρα σιδερένια διαφόρων διαστάσεων για την κατασκευή του μουσαμά αγιογραφίας. - Διαβήτες με γραμματοσειρές. - Μολύβια ένα για κάθε καταρτιζόμενο. Σελίδα από LOT 1 /

45 - Γόμες για κάθε καταρτιζόμενο. - 2 παλέτες για κάθε καταρτιζόμενο. -Ύφασμα τουλουπάνι - Κάμποτο. - Σπάτουλες φαρδιές. - 2 τόκο. - Κόλλα Ζαρτέν. - Ατλακόλ Κρυσταλλιζέ. - Χρυσό Ιμιτασιόν. - Χρυσό 22 Καρατίων. - Ακρυλικά χρώματα. - Πλαστικά χρώματα. - Γιαλοχαρτιέρα. - Μιξιόν νερού. - Μιξιόν τρίωρο. - Γομολάκες ( λευκή και καφέ ). - Οινόπνευμα ( λευκό και μπλέ ). - Πινέλα Αγιογραφίας νούμερο (1,2,4,6,8 ) ένα για κάθε σπουδαστή. - 2 πινέλλα τετράγωνα νούμερο 8-10 για κάθε σπουδαστή. - 4 πινέλλα τετράγωνα μεγάλα για λούστρο. - Ρελιέφ. - Ξύλα διαφόρων διαστάσεων. - Ρολά για το πέρασμα του Ρέλιεφ. - Μπλόκ ακουαρέλας - ριζόχαρτα. - Χρώματα Αγιογραφίας. Εξοπλισμός εργαστηρίου φωτογραφίας. 1. Μεγεθυντής με σειρά φακών για αρνητικά 24Χ36, 4,5Χ6, 6Χ7. Απαιτείται ένας (1) μεγεθυντής. Χρησιμοποιείται στην εκτύπωση φωτογραφιών. 2. Λεκάνη εμφάνισης με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ (λαβίδες, χρονόμετρα, θερμόμετρα, πυκνόμετρα, αναλυτές χρωμάτων, ράστερς, ράβδους μαρκαρίσματος). Ανά 6 σπουδαστές απαιτούνται 4 σετ. Χρησιμοποιούνται στην πρακτική εξάσκηση στο στούντιο. 4. Τρίποδο στήριξης φωτιστικών σωμάτων με ομπρέλες. Απαιτούνται 2 σετ. Χρησιμοποιούνται στην πρακτική εξάσκηση στο στούντιο. Σελίδα από LOT 1 /

46 4. Τρίποδο στήριξης φωτογραφικής μηχανής. Απαιτούντα ιτουλάχιστον δύο (2). Χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία βασικών τεχνικών της φωτογραφίας. 5. Φωτογραφική μηχανή μικρού format. Απαιτούνται τρεις (3) τουλάχιστον. Χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία βασικών τεχνικών της φωτογραφίας. 6. Φωτογραφική μηχανή μεσαίου format. Απαιτούνται δύο (2) τουλάχιστον. Χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία βασικών τεχνικών της φωτογραφίας. 7. Φωτογραφική μηχανή μεγάλου μεγέθους, 10Χ12,5. Απαιτείται μία (1) τουλάχιστον, καθώς και ένα (1) βαρύ τρίποδο, ειδικό για τη στήριξη μηχανών studio. Επίσης, μονάδα συγχρονισμού διαφανειών αποτελούμενη από σύστημα δύο (2) προβολέων. Β Υγιεινή και Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της Κατάρτισης. Απαιτείται να υπάρχει καλό σύστημα εξαερισμού του εργαστηρίου. Β Προσόντα Εκπαιδευτών. Τα μαθήματα μπορούν να διδάσκουν πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών εξωτερικού. Τα εργαστηριακά μαθήματα μπορούν να διδάσκουν επικουρικά και απόφοιτοι ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφή ειδικότητα. Είναι επιβεβλημένη η δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών βάσει αποδεδειγμένων προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας. Το μάθημα Τεχνική βυζαντινής αγιογραφίας φορητής εικόνας μπορούν να διδάσκουν α) απόφοιτοι ΑΣΚΤ ειδικευμένοι στην βυζαντινή αγιογραφία β) αγιογράφοι απόφοιτοι σχολής αρχιτεκτονικής ή ισότιμων αναγνωρισμένων σχολών εξωτερικού. Θα προτιμάται εκείνος που έχει την μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία στο αντίστοιχο μάθημα. Το ίδιο θα ισχύει και για τον εκπαιδευτή καθηγητή του μαθήματος Τεχνική βυζαντινής αγιογραφίας σε τοιχογραφία. Οι βοηθοί εργαστηρίου των δύο ανωτέρων μαθημάτων μπορούν να είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με πτυχίο προερχόμενο από δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή ισότιμες αναγνωρισμένες εξωτερικού με γνωστικό αντικείμενο Τεχνική Βυζαντινής Αγιογραφίας φορητής εικόνας και τοιχογραφίας. Θα προτιμούνται αυτοί που έχουν την μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία στο αντίστοιχο μάθημα. Σελίδα από LOT 1 /

47 Το μάθημα Τεχνική επικοινωνίας επιχειρηματικότητα μπορούν να διδάσκουν : α) Διδάκτορες οικονομικών σχολών και σχολών δημόσιας διοίκησης. β) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά ή στη Δημόσια Διοίκηση γ) Απόφοιτοι σχολών οικονομικών ή πολιτικών/διοικητικών επιστημών. Το μάθημα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να διδάσκουν α) Διδάκτορες Πληροφορικής β) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική γ) Απόφοιτοι σχολών πληροφορικής ή απόφοιτοι τμημάτων σχολών θετικών επιστημών ειδικευμένοι στην πληροφορική. Το μάθημα Ιστορία της Τέχνης μπορούν να διδάσκουν, κατά σειρά προτίμησης : α) Διδάκτορες Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Τέχνης, σχολών της Ελλάδας ή ισότιμων σχολών εξωτερικού. β) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Τέχνης, σχολών της Ελλάδας ή ισότιμων σχολών εξωτερικού. γ) Απόφοιτοι τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και απόφοιτοι σχολών ιστορίας της τέχνης αναγνωρισμένων σχολών εξωτερικού. Το μάθημα Βυζαντινή εικονογραφία μπορούν να διδάσκουν κατά σειρά προτίμησης : α) Διδάκτορες Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Τέχνης, σχολών της Ελλάδας ή ισότιμων σχολών εξωτερικού, ειδικευμένοι στην βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. β) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Τέχνης, σχολών της Ελλάδας ή ισότιμων σχολών εξωτερικού, ειδικευμένοι στην βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. γ) Απόφοιτοι τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και απόφοιτοι σχολών ιστορίας της τέχνης αναγνωρισμένων σχολών εξωτερικού, ειδικευμένοι στην βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ειδίκευση στην βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη θα αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του υποψήφιου εκπαιδευτή. Το μάθημα Τέχνη-Αισθητική μπορούν να διδάσκουν : α) Απόφοιτοι σχολών Καλών Τεχνών. Σελίδα από LOT 1 /

48 β) Ζωγράφοι και αγιογράφοι αποδεδειγμένης κατάρτισης και διδακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο. γ) Ιστορικοί Τέχνης. Το μάθημα Φωτογραφία μπορούν να διδάσκουν : α) Φωτογράφοι, απόφοιτοι του ΤΕΙ Αθήνας ή ισότιμων σχολών εξωτερικού. β) Φωτογράφοι αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής εμπειρίας ή εμπειρίας σε συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο (διαφήμιση, φωτορεπορτάζ, κλπ.). γ) Φωτογράφοι, κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. Το μάθημα της Ξένης γλώσσας, μπορούν να διδάσκουν : α) Διδάκτορες σχολών αγγλικής φιλολογίας. β) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σχολών αγγλικής φιλολογίας. γ) Απόφοιτοι σχολών αγγλικής φιλολογίας. δ) Απόφοιτοι αγγλόφωνων ΑΕΙ τμημάτων Ιστορίας της Τέχνης, Αρχαιολογίας, σχολών Καλών Τεχνών. Το μάθημα Νομοθεσία-Δεοντολογία μπορούν να διδάσκουν : α) Διδάκτορες νομικοί. β) Νομικοί, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. γ) Απόφοιτοι νομικών σχολών. Το μάθημα Προστασία περιβάλλοντος μπορούν να διδάσκουν : α) Διδάκτορες σε αντικείμενο σχετικό με το περιβάλλον. β) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείμενο σχετικό με το περιβάλλον. γ) Περιβαλλοντολόγοι. Σελίδα από LOT 1 /

49 Β.4. Εξετάσεις Εσωτερικές (κατά τη διάρκεια της κατάρτισης). Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης βασικοί άξονες εξέτασης και έκδοσης αποτελέσματος αποτελούν η πρόοδος κατά την έβδομη εβδομάδα του εξαμήνου και η τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Κρίνεται σκόπιμος ο συμψηφισμός ενός προφορικού βαθμού στην εξαγωγή του τελικού βαθμού κάθε μαθήματος. Ο προφορικός βαθμός θα εξάγεται από τη συμμετοχή του καταρτιζόμενου στο μάθημα και την εκπόνηση ομαδικής ή ατομικής εργασίας. Β.5. Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Β.5.1. Προβλεπόμενη διαδικασία Εξετάσεων. Για την απόκτηση Διπλώματος ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης (αναγράφεται Δίπλωμα η Πιστοποιητικό αν πρόκειται για ειδικότητες Μεταλυκειακές ή Μεταγυμνασιακές αντίστοιχα) στην Ειδικότητα Αγιογράφου βυζαντινών εικόνων και τοιχογραφιών, πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α)ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) β)επιτυχία στο Θεωρητικό μέρος των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό μέρος των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Όσον αφορά τη διενέργεια των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγκροτείται στην Κ.Υ του Ο.Ε.Ε.Κ., Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), που έχει ως έργο, την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτούνται κατά τις Εξεταστικές Περιόδους, Πιστοποίησης οι Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι επιτροπές αυτές έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών, που είναι σχετικές με τις εξετάσεις αυτές, στην περιφέρεια τους. Τούτο γίνεται με βάση τις, εκάστοτε, ισχύουσες Αποφάσεις του Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και των Π.Ε.Ε.Π. 1 Σελίδα από LOT 1 /

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Είναι η τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών Είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης;

Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης; Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης; Α. για ευρύτερη πνευµατική καλλιέργεια Β. για ανάπτυξη καλλιτεχνικού αισθητηρίου Γ. για ανάπτυξη της προσωπικότητας. για διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ. Εισηγητής Δρ. Χρήστος Χ. Καρύδης Διευθυντής Σχολής

ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ. Εισηγητής Δρ. Χρήστος Χ. Καρύδης Διευθυντής Σχολής ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ Εισηγητής Δρ. Χρήστος Χ. Καρύδης Διευθυντής Σχολής Σπάρτη, 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Σκοπός 3 2. Στόχος 3 3. Τυπικό Οργανόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-18 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό: Εικαστικά Α - Στ Δηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας)

Λογισµικό: Εικαστικά Α - Στ Δηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας) Λογισµικό: Εικαστικά Α - Στ Δηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εικόνα 1 Πατώντας Έναρξη βρισκόµαστε στο κεντρικό µενού του λογισµικού (εικ. 2) Εικόνα 2 1 1. Χώροι 1.1. Παίκτης

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 άτομα) (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 22 μόρια 1.1 Τίτλοι Ωδείων (μέγιστο 7 μόρια) Πτυχίο 1 μόριο Πτυχίο με Άριστα 2 μόρια Δίπλωμα 4 μόρια Δίπλωμα με Άριστα 6 μόρια

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ώρες διδασκαλίας. 6 ώρες/ ανά εβδομάδα Υπεύθυνος/η μαθήματος Β.Πετρίδου Διδάσκοντες

Ώρες διδασκαλίας. 6 ώρες/ ανά εβδομάδα Υπεύθυνος/η μαθήματος Β.Πετρίδου Διδάσκοντες Τίτλος μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 1 Κωδικός μαθήματος: 21311 Ακαδημαϊκό έτος: 2013 2014 Εξάμηνο διδασκαλίας: 1 ο (χειμερινό) Τύπος μαθήματος: υποχρεωτικό Επίπεδο μαθήματος: προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Ε: Μεταβυζαντινή Τέχνη (1453 αρχές 19ου αι.) Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού.

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (file://localhost/c:/documents%20and%20settings/user/επιφάνεια%20εργασίας/κ έντρο%20εξ%20αποστάσεως%20επιμόρφωσης%20- %20Παιδαγωγικό%20Ινστιτούτο.mht) Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Τεχνολογίας Προτύπων Κοπής (Πατρόν) Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα A: Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. αρχές 7 ου αι.) - Παλαιοχριστιανική και Προεικονομαχική Εικονογραφία. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Α Εργαστήριο Ζωγραφικής Διευθυντής Εργαστηρίου : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Διδακτικό Προσωπικό 1 2 3 4 5 6 Διδακτέα ύλη & κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΒΟΥ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΕΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΒΟΥ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΕΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΒΟΥ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΕΤΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (Γ ΕΞΑΜ.) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ν. ΣΑΛΑΜΟΥΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μέθοδος του κανάβου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Παρουσίαση στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης για την ενημέρωση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθηµα: «Σχεδιασµός Ετοίµων Ενδυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 24/09/2013 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» (αφορά τις προπτυχιακές Θ.Ε. ΔΕΟ10, ΔΕΟ24) Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελµατικών

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014

Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014 Ο Μ Α Δ Α Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2014 Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Ε Σ Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Σύντομη Περιγραφή Ενότητας Η ενότητα φέρει τον τίτλο «Εγώ, εσύ, εμείς Συνεργατικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία Ο αρχαίος µεσογειακός κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, αντικ. ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003) τρεις κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Σκοπός Ι.Ε.Κ. Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο; Μεγάλα Συγκροτήματα κτιρίων, Είχαν πολλές πτέρυγες-δωματίων, Διοικητικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά και Καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας Οδηγός Συµµετοχής Το «Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας» είναι πρωτοβουλία και δράση της Κίνησης «ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ», µε την υποστήριξη του Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ. Εγνατίας 122

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ.  Εγνατίας 122 ΑΡΙΣΤΟΤEΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ http://www.thea.auth.gr/ Εγνατίας 122 Η εισαγωγή των αποφοίτων λυκείου στο Τμήμα Θεάτρου γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

[IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β

[IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 30 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Δ. Πλάντζος, Ελληνική τέχνη και αρχαιολογία 1200-30 π.χ. Εκδόσεις Καπόν: Αθήνα, 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτηµα διπλώµατος ακολουθεί το υπόδειγµα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη 2310247570-6978 315324 info@stefanieveldemiri.com Η επαγγελματική εξειδίκευση της Στεφανίας Βελδεμίρη που αφορά τη συντήρηση αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

Η Τέχνη της Αναγέννησης-Μανιερισμός

Η Τέχνη της Αναγέννησης-Μανιερισμός Η Τέχνη της Αναγέννησης-Μανιερισμός Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκουσα: Δρ Βικτώρια Φερεντίνου 3. Η Τέχνη της Πρώιμης Αναγέννησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 6 Σελίδα 2 από 6 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Αθηνά Παπαδάκη Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας Επιμορφωτικό Σεμινάριο Θήβα 8 Σεπτεμβρίου 2016 Διαχρονικά ο πολιτισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος A Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Σχεδιασµός Ετοίµων Ενδυµάτων ΙI». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα 3 5 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 3 5 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ αποτελεί το μεγαλύτερο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης που οδηγεί σε αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας

Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ αποτελεί το μεγαλύτερο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης που οδηγεί σε αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ αποτελεί το μεγαλύτερο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης που οδηγεί σε αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 Α Εξάμηνο 1 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3. Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών Ι 4. Εργαστήριο Γλυπτικής Ι 3* 4 5 Εργαστήριο Ζωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Μαθήματα κ. Κατσικούδη Ν. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι Εξάμηνο Α Εξεταστέα ύλη Κυκλαδική τέχνη Μινωική τέχνη Μυκηναϊκή Τέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα «Ζωγραφική-Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό (executive MBA) ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο. αποτύπωση. Εισαγωγικές έννοιες στην και τεκμηρίωση αντικειμένων. Αποτυπώσεις Τεκμηρίωση Αντικειμένων

1 ο Εξάμηνο. αποτύπωση. Εισαγωγικές έννοιες στην και τεκμηρίωση αντικειμένων. Αποτυπώσεις Τεκμηρίωση Αντικειμένων 1 ο Εξάμηνο 2015-2016 Εισαγωγικές έννοιες στην αποτύπωση και τεκμηρίωση αντικειμένων Αποτυπώσεις Τεκμηρίωση Αντικειμένων Μάθημα 1ο Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης:

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης: 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ.

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ. Συνοπτικός κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2013 2014 Α. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) Α εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2013 2014) Α/Α Αριθμός Διδάσκων πιστωτικών μονάδων / 1. Εισαγωγή στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα