ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis) Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία... 7 α) Σκοπός... 7 β) Περιεχόµενο εξέτασης... 7 γ) ιαδικασία εξέτασης... 7 δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης ιαδικασία... 9 α) Σκοπός... 9 β) Περιεχόµενο εξέτασης... 9 γ) ιαδικασία εξέτασης... 9 δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ...12 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Σελίδα 2 από 21

3 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) 1.1. Τοµέας δραστηριοτήτων. Ο κάτοχος διπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών έχει αποδείξει κατά τη διάρκεια των σπουδών και στις εξετάσεις, εσωτερικές και πιστοποίησης ότι διαθέτει την απαραίτητη γνώση και ικανότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες που δηλώνονται στον τίτλο σπουδών του, είτε ως βοηθός σε οργανωµένα εργαστήρια αγιογραφίας ιδιωτικού φορέα, είτε ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας. Ο Aγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών βάσει της θεωρητικής και τεχνικής του κατάρτισης έχει τη δυνατότητα να εκτελεί έργα βυζαντινίζουσας τέχνης και θρησκευτικής θεµατολογίας. Οι παραγγελίες από ιδιώτες και εκκλησιαστικούς φορείς µπορούν να εκτελούνται είτε σε φορητές εικόνες είτε σε τοιχογραφίες σύµφωνα µε τις τεχνικές στις οποίες ειδικεύτηκε ο αγιογράφος κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του Επαγγελµατικά Καθήκοντα Ο Aγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών έχει τη δυνατότητα να διατηρεί επιχείρηση, στην οποία αναλαµβάνει την εκτέλεση παραγγελιών που αφορούν στην ζωγραφική φορητών εικόνων και στον τοιχογραφικό διάκοσµο των εκκλησιών και γενικότερα επιφανειών που του υποδεικνύει ο παραγγελιοδότης. Σελίδα 3 από 21

4 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis) 2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και εξιοτήτων Γενικές γνώσεις Ιστορίας της Τέχνης από την Παλαιολιθική εποχή έως τα σύγχρονα ρεύµατα. Γενικές γνώσεις γύρω από την αγορά της τέχνης και τους όρους της. Γενικές γνώσεις σχετικά µε τα υλικά και την ποιότητά τους. Συχνή ενηµέρωση σχετικά µε τα νέα προϊόντα στην αγορά. Άνεση στις επαφές µε υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Πνεύµα επικοινωνίας και συνεργασίας. Γνώσεις και συχνή ενηµέρωση γύρω από τους τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας. Οικολογική συνείδηση και ενδιαφέρον για συχνή ενηµέρωση γύρω από οικολογικά ζητήµατα και προστασία περιβάλλοντος. Βασικές γνώσεις ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας. Βασικές γνώσεις διοίκησης επιχείρησης Περιγραφή Βασικών Επαγγελµατικών Γνώσεων και εξιοτήτων. Βυζαντινή εικονογραφία Βυζαντινή τεχνοτροπία στην εκτέλεση των θεµάτων Αρχιτεκτονική εκκλησιών. Εικονογραφικό πρόγραµµα-διάταξη του διακόσµου στο χώρο του ναού. Φωτογραφία Σχέδιο Θεωρητική κατάρτιση στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης µε σκοπό την τεκµηρίωση συγκεκριµένων εικονογραφικών επιλογών. Ζωγραφική σύµφωνα µε τις τεχνικές fresco, secco, αυγοτέµπερα, λάδι. Στάδια προµελέτης έργου. Στάδια εκτέλεσης έργου. Καταχώρηση, αρχειοθέτηση. Σελίδα 4 από 21

5 Μέτρα αποθήκευσης, φύλαξης και έκθεσης των έργων. Συνθήκες περιβάλλοντος Περιγραφή Ειδικών Επαγγελµατικών Προσόντων. Σύγχρονη αγιογραφία. Σύγχρονες τάσεις θρησκευτικής τέχνης. Υλικά κατασκευής εικόνων τοιχογραφιών. Ικανότητα προώθησης των προϊόντων. Σελίδα 5 από 21

6 3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Για την απόκτηση του ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελµατικής κατάρτισης. β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των Π.Ε.Ε.Π. Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο (2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. Σελίδα 6 από 21

7 3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των ονοµάτων των υποψηφίων. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και µετά από απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για επεξεργασία. Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) έως είκοσι (20). Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του αναβαθµολογητή. Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. Σελίδα 7 από 21

8 Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. δ) ιάρκεια εξετάσεων Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας και θα πρέπει να έχουν: Α) Γενικές γνώσεις Τέχνης - Αισθητικής Ιστορίας Τέχνης Προστασίας περιβάλλοντος Ξένης γλώσσας Χρήσης Η/Υ Φωτογραφίας Τεχνικής επικοινωνίας - επιχειρηµατικότητας Νοµοθεσίας - εοντολογίας και Β) Ειδικές γνώσεις, όπως Τεχνική βυζαντινής αγιογραφίας φορητής εικόνας Τεχνική βυζαντινής αγιογραφίας σε τοιχογραφία Βυζαντινή εικονογραφία Σελίδα 8 από 21

9 3.2 Το Πρακτικό Μέρος εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους αξιολόγησης. Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος έργου. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. Σελίδα 9 από 21

10 δ) ιάρκεια εξετάσεων Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τα ακόλουθα: Α) Προετοιµασία ξύλου Β) Χρύσωµα επιφάνειας Γ) Ελεύθερο Βυζαντινό σχέδιο ) Χρήση χρώµατος Ε) Εκτέλεση και γραφή φωτοστεφάνων, γραµµάτων Στ) Βερνίκωµα εικόνας Α) Για την προετοιµασία του ξύλου πρέπει να γνωρίζει: 1. Τις ιδιότητες του ξύλου που πρέπει να επιλέξει. 2. Τους τρόπους και τα υλικά ενίσχυσης του ξύλου µε ύφασµα. 3. Τους τρόπους, τα υλικά και τις τεχνικές του στοκαρίσµατος Β) Για την τεχνική του χρυσώµατος επιφάνειας πρέπει να γνωρίζει: 1. Τους τρόπους, τα υλικά και τις τεχνικές χρυσώµατος. 2. Τον τρόπο αδροποίησης της χρυσωµένης επιφάνειας ώστε να δεχθεί το χρώµα. Γ) Για την εκτέλεση και αποτύπωση του σχεδίου της εικόνας πρέπει να γνωρίζει: 1. Ελεύθερο βυζαντινό σχέδιο µε επάρκεια. 2. Εκτέλεση σχεδίου µε τεχνικές µέτρησης (άξονες, µέτρηση µε διαβήτη, κάναβος) 3. Κατασκευή χειροποίητου καρµπόν. Σελίδα 10 από 21

11 4. Τρόπους αποτύπωσης σχεδίου µε καρµπόν. ) Για την εκτέλεση του ζωγραφικού µέρους πρέπει να γνωρίζει: 1. Τα είδη, τη χρήση και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων πινέλων. 2. Τα είδη, τη χρήση και την ιδιαιτερότητα των χρωµάτων σκόνης. 3. Τα είδη, τη χρήση και την ιδιαιτερότητα των συνδετικών µέσων των χρωµάτων (αυγόξιδο, ακρυλικές κόλλες, έτοιµα χρώµατα). 4. Να γνωρίζει τις τεχνικές ζωγραφικής που χρειάζονται ώστε ν αποδώσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ζωγραφικό µέρος της εργασίας. { Χρήση συµπαγών (πλακάτων) χρωµάτων, διάφανων χρωµάτων (λαζούρες), πυκνότητα ή αραίωση των µέσων που χρησιµοποιεί }. Ε) Για την εκτέλεση των φωτοστεφάνων και των γραµµάτων επάνω στη χρυσωµένη επιφάνεια πρέπει να γνωρίζει: 1. Την κατάλληλη πυκνότητα χρώµατος που θα χρησιµοποιηθεί. 2. Τους τύπους Βυζαντινών χαρακτήρων που πρέπει να επιλέξει, καθώς και τις συντοµογραφίες και αριθµούς. 3. Τη χρήση του διαβήτη καθώς και του γραµµοσύρτη πάνω στη χρυσωµένη επιφάνεια. ΣΤ) Για το βερνίκωµα των φορητών εικόνων πρέπει να γνωρίζει: 1. Τα είδη και τη χρήση των φυσικών ρητινών. 2. Τα είδη και τη χρήση των τεχνητών ρητινών. 3. Τα είδη και τη χρήση των απαραίτητων διαλυτών. 4. Τα είδη και τη χρήση των κατάλληλων συνθετικών βερνικιών του εµπορίου. 5. Τα είδη και τη χρήση των κατάλληλων πινέλων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν. 6. Την ασφαλή τεχνική επίστρωσης του βερνικιού επάνω στη φορητή εικόνα. Σελίδα 11 από 21

12 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Ποια είναι τα θέµατα της τέχνης της παλαιολιθικής εποχής και ποιους σκοπούς επιτελούσε; 2. Νεολιθικά ειδώλια: Να αναφέρετε τους τύπους, τη µορφολογία και τα υλικά κατασκευής τους. 3. Ποια είναι τα κυριότερα έργα ζωγραφικής της παλαιολιθικής εποχής; Σε ποια περίοδο εµφανίζονται και ποια η θεµατολογία, τα υλικά και τα µορφολογικά χαρακτηριστικά τους; 4. Τι γνωρίζετε για τον πρώιµο τύπο µεγάρου στη νεολιθική εποχή; Να αναφερθείτε στους χώρους και στη λειτουργία τους. 5. Ποιοι είναι οι τύποι, τα υλικά κατασκευής και η µορφολογία των ειδωλίων του πρωτοκυκλαδικού πολιτισµού; 6. Να αναφέρετε γνωστά µνηµεία της αρχιτεκτονικής των λαών της Μεσοποταµίας. 7. Να αναφέρετε πρωτότυπες δηµιουργίες της τέχνης των λαών της Μεσοποταµίας. 8. Τι γνωρίζετε για την αιγυπτιακή ζωγραφική, αρχιτεκτονική και γλυπτική; Ποιους σκοπούς επιτελούσαν; 9. Τι γνωρίζετε για τα καµαραϊκά αγγεία φυτικού και θαλάσσιου ρυθµού; (Ιστορική περίοδος, διακόσµηση, µορφολογικά χαρακτηριστικά). 10. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των µινωικών ανακτόρων, όπως συµπεραίνουµε από την κάτοψη και την όψη των ανακτόρων της Κνωσσού; 11. Τι γνωρίζετε για τη θεµατολογία, την τεχνική κατασκευής και τα χρώµατα των µινωικών τοιχογραφιών; 12. Να αναφερθείτε συνοπτικά στα µυκηναϊκά ανάκτορα και τις ακροπόλεις. 13. Τι γνωρίζετε για τη µεταλλοτεχνία κατά την περίοδο του µυκηναϊκού πολιτισµού; 14. Ποιοι είναι οι τύποι τάφων της µυκηναϊκής εποχής; Τι γνωρίζετε για το έθιµο της κτέρισης των νεκρών κατά το µυκηναϊκό πολιτισµό; 15. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της διακόσµησης των αγγείων της γεωµετρικής περιόδου; 16. Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι τύποι των αγγείων της κλασσικής εποχής και ποια η χρησιµότητα του καθενός; 17. Τι γνωρίζετε για το µελανόµορφο και τον ερυθρόµορφο ρυθµό στα αγγεία; Να αναφερθούν οι διαφορές στην απόδοση των µορφών και του φόντου. 18. Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι τύποι αγαλµάτων της αρχαϊκής εποχής και ποια είναι τα γνωρίσµατά τους; 19. Ποιοι είναι οι µεγάλοι γλύπτες του 5 ου και 4 ου π.χ. αιώνα και ποια τα γνωστότερα έργα τους; 20. Ποια είναι τα σπουδαιότερα θέµατα µε τα οποία ασχολείται η κλασσική γλυπτική στην αρχαία Ελλάδα; 21. Περιγράψτε τις σκηνές που παριστάνουν τα ανάγλυφα στα αετώµατα, τις µετώπες και τη Ζωφόρο του Παρθενώνα στην Ακρόπολη των Αθηνών. 22. Να γίνει σύγκριση µεταξύ ιωνικού και δωρικού ρυθµού στην αρχιτεκτονική. 23. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γλυπτικής του Αυστηρού Ρυθµού; 24. Τι γνωρίζετε για την γλυπτική της Ώριµης Κλασσικής Περιόδου; 25. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωγραφικής κατά την ελληνιστική περίοδο; 26. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γλυπτικής κατά την ελληνιστική περίοδο; 27. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής κατά την ελληνιστική περίοδο; Σελίδα 12 από 21

13 28. Να αναφέρετε τα γενικά χαρακτηριστικά της Τέχνης των Ρωµαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων στην αρχιτεκτονική. 29. Να αναφέρετε τα γενικά χαρακτηριστικά της Τέχνης των Ρωµαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων στην πλαστική. 30. Να αναφέρετε τα γενικά χαρακτηριστικά της Τέχνης των Ρωµαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων στη ζωγραφική. 31. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ρωµαϊκής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής; 32. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εµπνευσµένης από το χριστιανισµό τέχνης στη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία; 33. Να αναφερθείτε στα κύρια χαρακτηριστικά της παλαιοχριστιανικής περιόδου στην Αρχιτεκτονική. 34. Να αναφερθείτε στα κύρια χαρακτηριστικά της παλαιοχριστιανικής περιόδου στην Γλυπτική. 35. Να αναφερθείτε στα κύρια χαρακτηριστικά της παλαιοχριστιανικής περιόδου στην Ζωγραφική. 36. Τι γνωρίζετε για τα πορτραίτα του Φαγιούµ; 37. Ποια σηµαντικά γεγονότα επηρέασαν την τέχνη στα χρόνια της Μεσοβυζαντινής περιόδου; Πόσο διαρκεί περίπου η Μεσοβυζαντινή περίοδος; 38. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στη ζωγραφική των φορητών εικόνων την εποχή των Παλαιολόγων; 39. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ρωµανικής αρχιτεκτονικής; 40. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γοτθικής αρχιτεκτονικής; 41. Τι είναι τα βιτρώ και πού χρησιµοποιούνται στους γοτθικούς ναούς; 42. Τι γνωρίζετε για το διεθνές γοτθικό στυλ; 43. Τι γνωρίζετε για τη ζωγραφική στο Ισλάµ; 44. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής; 45. Τι σηµαίνει «αναγέννηση» και πώς εκφράζεται στην τέχνη; 46. Τι γνωρίζετε για τον καλλιτεχνικό διαγωνισµό του 1401; 47. Να αναφέρετε τους σηµαντικότερους καλλιτέχνες της Πρώιµης Αναγέννησης στη Φλωρεντία και τα έργα τους. Ποιες είναι οι επιδιώξεις και οι κατακτήσεις των καλλιτεχνών της εποχής αυτής; 48. Ποια είναι συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της αναγεννησιακής ζωγραφικής τον 15 ο αιώνα; 49. Πώς αποτυπώνουν τον κόσµο στα έργα τους οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης της Ιταλίας και πώς οι καλλιτέχνες των Βόρειων Χωρών; 50. Ποια είναι η σχέση της τέχνης της Αναγέννησης µε την τέχνη της Αρχαιότητας; 51. Να αναφέρετε (επιγραµµατικά) τρεις (3) µεγάλους ζωγράφους της Ιταλικής Αναγέννησης. 52. Ποια είναι τα σηµαντικότερα έργα του Τζιότο; 53. Τι γνωρίζετε για τον ζωγράφο Τζιότο; 54. Γιατί ο Τζιότο αναφέρεται από τους σύγχρονούς του ως ανανεωτής της Ζωγραφικής; Ποια είναι τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του έργου του και ποια ήταν η συµβολή του στην Αναγέννηση; 55. Τι γνωρίζετε για τον Ραφαήλ; 56. Να αναφέρετε δύο σηµαντικά έργα του ζωγράφου Σάντρο Μποτιτσέλι. 57. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της τέχνης του Μιχαήλ Αγγέλου; 58. Ποιος µεγάλος ζωγράφος τοιχογράφησε την Capella Sixtina; 59. Τι γνωρίζετε για το τοιχογραφικό έργο του Μιχαήλ Αγγέλου στην Capella Sixtina; 60. Τι γνωρίζετε για τον ζωγράφο Leonardo da Vinci; 61. Από πού καταγόταν ο ζωγράφος Leonardo da Vinci; Να αναφέρετε ένα από τα πολλά σηµαντικά έργα του. 62. Περιγράψτε µε λίγα λόγια το έργο Μόνα Λίζα του ζωγράφου Leonardo da Vinci. Σελίδα 13 από 21

14 63. Ποιες καινοτοµίες εισήγαγε στη ζωγραφική ο Leonardo da Vinci; 64. Leonardo da Vinci. Ποιες οι καινοτοµίες του ως προς την απόδοση των µορφών; 65. Ποιο έργο του Leonardo da Vinci είχε προβλήµατα συντήρησης και γιατί; 66. Τι γνωρίζετε για την τεχνοτροπία, τις επιρροές και τις καινοτοµίες στη ζωγραφική έκφραση του οµίνικου Θεοτοκόπουλου; 67. Τι γνωρίζετε για τον οµίνικο Θεοτοκόπουλο και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωγραφικής του; 68. Ποια καινοτοµία εισήγαγε στη ζωγραφική ο Jan van Eyck; 69. Τι γνωρίζετε για την ζωγραφική την περίοδο του Μανιερισµού; 70. Τι γνωρίζετε για την αρχιτεκτονική την περίοδο του Μανιερισµού; 71. Τι είναι µανιερισµός και µε ποια καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά εµφανίζεται; 72. Να αναφέρετε δύο (2) γνωστά έργα του ζωγράφου Van Gogh. 73. Μπαρόκ: Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά από πλευράς τεχνοτροπίας και θεµατολογίας του κινήµατος; 74. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωγραφικής του Μπαρόκ στην Ιταλία; 75. Ποιες ιδιαιτερότητες παρουσιάζει το Μπαρόκ στη ζωγραφική των Κάτω Χωρών; 76. Να αναφέρετε δύο (2) οµάδες καλλιτεχνών που εκπροσωπούν τον εξπρεσιονισµό. 77. «εσποινίδες της ΑΒΙΝΙΟΝ»: Ποιος ζωγράφισε το έργο, από ποια ρεύµατα επηρεάστηκε και σε ποιο καλλιτεχνικό ρεύµα ανήκει το έργο; 78. Να αναφέρετε τρία (3) ονόµατα σουρεαλιστών ζωγράφων. 79. Ανρί Ματίς, Ζωρζ Μπρακ, Αντρέ Μπρετόν:κατατάξτε τους παραπάνω ζωγράφους ανάλογα µε το ζωγραφικό ρεύµα που εκπροσωπούν. 80. Ποιοι είναι οι βασικοί εκπρόσωποι του Κυβισµού; 81. Τι ονοµάζεται διάλυµα στη Χηµεία; Να αναφέρετε δύο (2) παραδείγµατα διαλυµάτων. 82. Ποια είναι τα βασικά συστατικά ενός διαλύµατος; Εξηγήστε. 83. Τι είναι οι διαλύτες ή τα διαλυτικά µέσα; 84. Να αναφερθούν οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση των διαλυτών. 85. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες αντιµετώπισης στο εργαστήριο των ατυχηµάτων που σχετίζονται µε την επαφή των διαλυτών µε τα µάτια; 86. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται κατά τη χρήση των διαλυτών; 87. Πώς διαθέτουµε τα κατάλοιπα των διαλυτών και τα απόβλητα του εργαστηρίου; 88. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες προστασίας του εργαστηρίου από κινδύνους πυρκαγιών ή εκρήξεων; 89. Να αναφέρετε τις κυριότερες πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 90. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία; 91. Να αναφέρετε τις κυριότερες πηγές ρύπανσης των υδάτων. Σελίδα 14 από 21

15 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Τι είναι υπόστρωµα ενός ζωγραφικού έργου; 2. Τι είναι υποστήριγµα ζωγραφικού έργου; 3. Είναι απαραίτητο να βερνικώνεται η ζωγραφική επιφάνεια ενός ζωγραφικού έργου; Να αιτιολογηθεί η απάντηση. 4. Να αναφέρετε έναν απλό τρόπο (test) που θα µας βοηθούσε να διακρίνουµε εάν ένα υφασµάτινο υποστήριγµα ζωγραφικού έργου συνίσταται από φυτικές ή ζωικές ίνες. 5. Η ανάµειξη διαφορετικών ινών κατά την ύφανση συµβάλλει στην αντοχή του υφάσµατος ή στην αποδυνάµωσή του;αιτιολογήστε την απάντησή σας. 6. Τελάρο φορητής ζωγραφικής σε ύφασµα: ποιες είναι οι προδιαγραφές για την καταλληλότητα ενός ξύλινου τελάρου για φορητή ζωγραφική; Να αιτιολογηθεί η απάντηση. 7. Από ποια στρώµατα αποτελείται ένα ζωγραφικό έργο σε υφασµάτινο υποστήριγµα; 8. Σε ποιον χώρο του ναού παριστάνεται ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου; 9. Σε ποιον χώρο του ναού παριστάνονται, συνήθως, οι Ευαγγελιστές; 10. Να αναφέρετε τη θέση των εσποτικών εικόνων. 11. Να αναφέρετε τη θεµατολογία των εσποτικών εικόνων. 12. Να περιγράψετε πώς απεικονίζεται η Μεταµόρφωση του Κυρίου. 13. Να περιγράψετε πώς απεικονίζεται η Πεντηκοστή. 14. Να περιγράψετε πώς απεικονίζεται η Βάπτιση του Χριστού. 15. Να περιγράψετε πώς απεικονίζεται η Μεγάλη έηση. 16. Τι είναι το Αποστολικό και πού τοποθετείται; 17. Τι λέγεται ωδεκάορτο και πού τοποθετείται; 18. Ποιες είναι οι παραστάσεις του ωδεκάορτου; 19. Σε ποιον χώρο του Ναού παριστάνονται οι Ιεράρχες; 20. Σε ποιον χώρο του Ναού παριστάνεται η ευτέρα Παρουσία; 21. Σε ποιον χώρο του Ναού ευρίσκεται η Πρόθεσις και το ιακονικό; Να αναφερθεί ο προσανατολισµός τους. 22. Ποια παράσταση εικονίζεται, συνήθως, στην Πρόθεση; 23. Πώς παριστάνεται ο Άγιος Νικόλαος; Να αναφερθούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά. 24. Πώς παριστάνεται ο Άγιος Αντώνιος; Να αναφερθούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά. 25. Να περιγράψετε τους δύο (2) συνηθέστερους τύπους απεικονίσεως του Χριστού. 26. Πώς παριστάνεται η Αγία Αικατερίνη; Να αναφερθούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά. 27. Πώς παριστάνονται οι Αρχάγγελοι Γαβριήλ και Μιχαήλ; Να αναφερθούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά. 28. Να περιγράψετε πώς απεικονίζεται η Σταύρωση του Κυρίου στην πλέον απλή της µορφή. 29. Να περιγράψετε πώς παριστάνεται η Αγία Τριάδα. 30. Να περιγράψετε πώς παριστάνεται η Άκρα Ταπείνωση. 31. Να περιγράψετε πώς απεικονίζεται η έηση. 32. Να περιγράψετε την Εις Άδου Κάθοδο, αναφέροντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά του θέµατος. 33. Πώς παριστάνεται ο Άγιος Σπυρίδων; Να αναφέρετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά. 34. Πώς παριστάνεται ο Άγιος Ιωάννης; Να αναφέρετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά. 35. Πώς παριστάνονται ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος ηµήτριος; 36. Πώς παριστάνονται οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος; Ποια είναι η διαφορά στην απεικόνισή τους; 37. Πώς παριστάνεται η Ανάληψη του Κυρίου; Σελίδα 15 από 21

16 38. Ποια είναι τα κυριότερα είδη φωτογραφικών µηχανών; 39. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των µονοοπτικών φωτογραφικών µηχανών; 40. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα της φωτογραφικής µηχανής µε σκόπευτρο; 41. Ποια είναι τα βασικά µέρη σε µια φωτογραφική µηχανή; 42. Ποια είναι η πρακτική σηµασία του βάθους πεδίου; 43. Πόσα είδη φακών έχουµε; Να αναφέρετε τη γωνία όρασης για κάθε κατηγορία φακών. 44. Ποια είναι η χρησιµότητα των φακών µεταβλητής εστίασης (zoom); 45. Να αναφερθείτε επιγραµµατικά σε όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη λήψη φωτογραφιών σε εσωτερικό χώρο. 46. Πώς φωτίζουµε ένα ανάγλυφο; 47. Πώς γίνεται η φωτογράφηση αντικειµένου σε µεσαία απόσταση µε αντίθετο φωτισµό; 48. Τι ορίζεται ως ευαισθησία ενός φιλµ και ποιες είναι οι µονάδες µέτρησής της; 49. Πότε χρησιµοποιείται ένα έγχρωµο φιλµ Tungsten; 50. Πώς λειτουργεί ο στερεωτής στο φιλµ; 51. Πόσο χρόνο χρειάζεται να παραµείνει ο στερεωτής κατά την εµφάνιση ενός φιλµ; 52. Πώς επιδρά ο εµφανιστής στο φιλµ κατά τη διάρκεια της εµφάνισης; 53. Ποια είναι η σηµασία της φωτογραφίας Έργων Ζωγραφικής; 54. Τι είναι η µακροφωτογράφηση, ποια η χρησιµότητά της και πώς πραγµατοποιείται; 55. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούµε τον εφαπτόµενο φωτισµό; 56. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούµε το διερχόµενο φωτισµό; 57. Ποια είδη φίλτρων χρησιµοποιούµε για τη φωτογράφηση αντικειµένων µε τεχνητό φωτισµό; 58. Πώς γίνεται η υπέρυθρη φωτογράφηση; 59. Τι γνωρίζετε για τις βελατούρες; 60. Ποια είναι η βασική σύσταση των ζωικών συγκολλητικών ουσιών; 61. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι φυσικές ρητίνες που είναι κατάλληλες για βερνίκια ζωγραφικής; 62. Ποιες φυσικές ρητίνες θεωρούνται ως οι καταλληλότερες για το βερνίκωµα φορητών έργων ζωγραφικής (σε ξύλο ή ύφασµα); 63. Τι είναι η σκρόµπια; 64. Πότε καθιερώθηκε η ζωγραφική σε ύφασµα και ποια είναι τα πλεονεκτήµατά της; 65. Από ποια στρώµατα αποτελείται µια φορητή εικόνα; 66. Τι είναι το ανθύβολο; 67. Σε ποιο στάδιο εργασιών και µε ποιον τρόπο γινόταν το χρύσωµα µιας φορητής εικόνας; 68. Τι ονοµάζουµε στιλβωτό χρυσό; 69. Ποια είδη υφασµάτων χρησιµοποιήθηκαν για ζωγραφική; 70. Να αναφέρετε τα είδη φθορών του υφάσµατος µιας φορητής εικόνας. 71. Πότε καθιερώθηκε η ζωγραφική σε ύφασµα µε την τεχνική της ελαιογραφίας και ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της; 72. Να αναφέρετε τα είδη των υφασµάτων που χρησιµοποιήθηκαν ως υποστηρίγµατα ζωγραφικής και να περιγράψετε τον τρόπο προετοιµασίας του υφάσµατος, ώστε να είναι κατάλληλο για ζωγραφική µε την τεχνική της ελαιογραφίας. 73. Ποια είναι τα κυριότερα στεγνωτικά που χρησιµοποιούνται στη ζωγραφική µε την τεχνική της ελαιογραφίας και πώς δρουν; 74. Ποιες είναι οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή ενός υφάσµατος; Σελίδα 16 από 21

17 75. Να αναφέρετε τα κυριότερα υλικά που χρησιµοποιούνταν για την εκτέλεση της προετοιµασίας των φορητών έργων ζωγραφικής σε υφασµάτινο υποστήριγµα. 76. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του υφάσµατος ως υποστήριγµα για την ζωγραφική; 77. Ποια είδη ξύλου έχουν χρησιµοποιηθεί ως υποστηρίγµατα φορητών εικόνων; 78. Από ποιο µέρος του κορµού ενός δένδρου πρέπει να κόβεται το ξύλο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως υποστήριγµα φορητής εικόνας; Να αιτιολογηθεί η απάντηση. 79. Ποια είναι τα υλικά κατασκευής µιας φορητής εικόνας; 80. Να αναφέρετε τους τρόπους και τα υλικά που χρησιµοποιούνται για να συνδεθούν δύο ή περισσότερα ξύλα ώστε να κατασκευαστεί µια µεγάλη φορητή εικόνα. 81. Με ποιον τρόπο γινόταν η τοποθέτηση του υφάσµατος στο ξύλο µιας εικόνας και τι κόλλες χρησιµοποιούνταν; Να αναφέρετε αναλογίες και υλικά που χρησιµοποιούνται για τη στερέωση της προετοιµασίας µιας φορητής εικόνας. 83. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα είδη των ξύλων και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας;. 84. Ποια είδη βερνικιών χρησιµοποιούνται για το βερνίκωµα των φορητών εικόνων; 85. Ποιες φθορές αναπτύσσονται στο ξύλινο υποστήριγµα µιας φορητής εικόνας; 86. Να αναφέρετε τις φθορές της προετοιµασίας µιας φορητής εικόνας. 87. Να αναφέρετε τις φθορές που προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας στη φορητή εικόνα. 88. Ποιες συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη µυκήτων στο ξύλο; 89. Ποιες είναι οι αιτίες φθοράς ενός υφάσµατος; 90. Να αναφέρετε τα βασικά συστατικά του ξύλου. 91. Ποια είναι οι αιτίες φθοράς του ξύλου; 92. Από ποια µέρη αποτελείται µια τοιχογραφία; 93. Ποια είναι τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή µιας τοιχογραφίας; 94. Τι γνωρίζετε για την τεχνική της τοιχογραφίας fresco; 95. Τι είναι το fresco; 96. Τι είναι mezzo fresco; 97. Τι είναι secco; 98. Ποιο είναι το συνδετικό υλικό των χρωστικών στη ζωγραφική τοιχογραφίας µε την τεχνική της νωπογραφίας (fresco); 99. Να περιγράψετε µε ποιες µεθόδους οι ζωγράφοι µετέφεραν το σχέδιό τους επί του κονιάµατος για την εκτέλεση των τοιχογραφιών Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Νωπογραφίας (fresco); 101. Ποια είναι τα κυρίαρχα συνδετικά υλικά χρωµάτων στη Βυζαντινή τοιχογραφία και τις φορητές εικόνες; 102. Εξηγήστε γιατί η εκλογή των χρωµάτων για Νωπογραφία (fresco) είναι περιορισµένη. Να αναφέρετε τρία (3) χρώµατα κατάλληλα για Νωπογραφία Ποιοι είναι οι παράγοντες περιβάλλοντος που προκαλούν φθορά στο χαρτί; 104. Ποιες φθορές των τοιχογραφιών οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα; 105. Τι είναι η τεχνητή πατίνα, η βελατούρα και η λαζούρα; 106. Περιγράψτε συνοπτικά τα τρία βασικά στάδια κατασκευής της εικόνας µε την τεχνική της αυγοτέµπερας Τι είναι τα συνδετικά υλικά; Ποιες βασικές ιδιότητες πρέπει να διαθέτει ένα καλό συνδετικό υλικό; Σελίδα 17 από 21

18 108. Ποιο είναι το συνδετικό υλικό των χρωστικών των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών εικόνων; Να αναφέρετε τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του Ποια είναι τα κυριότερα συνδετικά υλικά και οι ιδιότητες των χρωστικών που χρησιµοποιήθηκαν στην ζωγραφική σε υφασµάτινο υποστήριγµα; 110. Πώς διακρίνονται τα ξυλόγλυπτα σύµφωνα µε την µορφολογία τους; 111. Ποια είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά της Κρητικής εποχής στη ζωγραφική των φορητών εικόνων; 112. Τι γνωρίζετε για τη χρωµατική κλίµακα στη Βυζαντινή ζωγραφική και ποια χρωµατική κλίµακα χρησιµοποιείται σήµερα; 113. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των χειρογράφων (κοσµικά, θρησκευτικά) και ποια η σηµασία και ο σκοπός της εικονογράφησής τους; 114. Ποια είναι τα παλαιότερα σωζόµενα χριστιανικά χειρόγραφα; 115. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή της εικόνας; 116. Σε ποια σηµαντικά µοναστήρια στην Ελλάδα σώζονται ψηφιδωτά και ποιες διαφορές υπάρχουν στη θεµατολογία τους; 117. Ποιος νέος τύπος Ναού δηµιουργήθηκε στο Βυζάντιο τον 9 ο µε 10 ο αιώνα και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του; 118. Να αναφέρετε δύο (2) θέµατα της Παλαιάς ιαθήκης που εµφανίζονται συχνά στις αγιογραφίες Περιγράψτε το θέµα της «φιλοξενίας του Αβραάµ»,που ιστορείται στις βυζαντινές αγιογραφίες. Ποιος είναι ο συµβολισµός του; 120. Να αναφέρετε πέντε (5) θέµατα εικόνων που περιλαµβάνονται στο «δωδεκάορτο» Σε ποια σηµεία του ναού τοποθετείται ο Εσταυρωµένος σε φορητή κατασκευή; 122. Σε ποιο σηµείο του ναού τοποθετείται η τοιχογραφία του Παντοκράτορα; 123. Πώς ονοµάζεται ο βαθυκόκκινος µανδύας και ο κεφαλόδεσµος που φορά η Παναγία στις εικόνες; Τι συµβολίζουν οι τρεις (3) αστέρες στο µανδύα της Παναγίας; 124. Πόσοι αστέρες κοσµούν το Μαφόριο της Παναγίας στις βυζαντινές εικόνες και τι συµβολίζουν; 125. Να αναφέρετε τα ονόµατα και τα σύµβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών που συναντώνται στην αγιογραφία Ποια η σχέση της Βυζαντινής Αγιογραφίας µε τα σύγχρονα ζωγραφικά ρεύµατα του εξπρεσιονισµού και του κυβισµού; 127. Να αναφέρετε τρία (3) ονόµατα σηµαντικών αγιογράφων της παλαιολόγειας περιόδου Να αναφέρετε δυο (2) παραδείγµατα µνηµείων του ελλαδικού χώρου µε τοιχογραφίες παλαιολόγειας περιόδου Σε ποιο µεγάλο αγιογράφο αποδίδονται οι τοιχογραφίες στο πρωτάτο των Καρυών του Αγίου Όρους; Να κατατάξετε τις τοιχογραφίες χρονικά Ποια χρονική περίοδο έδρασε ο αγιογράφος Κυρ-Μανουήλ Πανσέληνος και ποιο το έργο του; 131. Να αναφέρετε τρεις (3) αγιογράφους κρητικής σχολής του β µισού του 15 ου αιώνα Ποιοι θεωρούνται οι αντιπροσωπευτικοί αγιογράφοι της Μακεδονικής και της Κρητικής Σχολής, αντίστοιχα; Να αναφέρετε από ένα (1) παράδειγµα χαρακτηριστικού τους έργου Ποιος θεωρείται ο κύριος εκπρόσωπος της Μακεδονικής Σχολής; Να αναφέρετε ένα (1) σηµαντικό του έργο Ποιος θεωρείται ο κύριος εκπρόσωπος της Κρητικής Σχολής αγιογραφίας; Να αναφέρετε ένα (1) από τα σηµαντικά τοιχογραφικά του έργα Τι γνωρίζετε για τη ζωή του Θεοφάνους του Κρητός; Ποια τα σηµαντικότερα τοιχογραφικά του έργα; Σελίδα 18 από 21

19 136. Σε ποιον µεγάλο αγιογράφο αποδίδονται οι τοιχογραφίες του καθολικού και της τράπεζας της Μονής Σταυρονικήτα στο Άγιο Όρος; Τι γνωρίζετε για τη ζωή του; 137. Σε ποιον αγιογράφο αποδίδονται οι τοιχογραφίες της Μονής Αγ. Νικολάου του Αναπαυσά στα Μετέωρα; Προσδιορίστε τις τοιχογραφίες τεχνοτροπικά και χρονικά Να περιγράψετε την εικόνα του Αγ. Χριστόφορου από την τοιχογραφία του Θεοφάνους του Κρητός στην Ι. Μονή Αγ. Νικολάου του Αναπαυσά των Μετεώρων Να περιγράψετε την εικόνα της Κοίµησης του οσίου Εφραίµ του Σύρου από την τοιχογραφία του Αγ. Νικολάου του Αναπαυσά των Μετεώρων Ποιοι αγιογράφοι του 16 ου αιώνα (τοιχογράφοι) θεωρούνται συνεχιστές του Θεοφάνους του Κρητός; 141. Ποιος θεωρείται ο σηµαντικότερος αγιογράφος φορητών εικόνων κατά τον 16 ο αιώνα και τι γνωρίζετε για το έργο του; 142. Να περιγράψετε τη δίζωνη εικόνα του Μιχαήλ αµασκηνού που παριστάνει τα Εισόδια της Θεοτόκου και την Υπαπαντή του Χριστού και φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιο της Ι. Μονής Αγ. Ιωάννου Θεολόγου στην Πάτµο Ποιες είναι οι βασικές πηγές επιρροής του αγιογραφικού έργου του Γεωργίου Κλόντζα; 144. Ποια πόλη της Ελλάδας θεωρείται ως το σηµαντικότερο κέντρο παραγωγής φορητών εικόνων κατά τον 16 ο αιώνα; Να αναφέρετε δύο (2) ονόµατα αγιογράφων φορητών εικόνων αυτής της περιόδου Τι γνωρίζετε για τους κρητικούς αγιογράφους της διασποράς του 17 ου αιώνα; 146. Εµµανουήλ Τζάνες:τι γνωρίζετε για τη ζωή, το έργο και τις πηγές επιρροής του; 147. Τι ήταν ο Θεόδωρος Πουλάκης και σε ποιον αιώνα έζησε; 148. Τι γνωρίζετε για τον ιονύσιο εκ Φουρνά; 149. Τι γνωρίζετε για το συγγραφικό έργο του ιονυσίου του εκ Φουρνά; 150. «Ερµηνεία ζωγραφικής τέχνης»: ποιος αγιορείτης µοναχός και αγιογράφος το συνέγραψε και πότε; 151. Ποιες είναι οι επιρροές της Λαϊκότροπης Αγιογραφίας του 19 ου αιώνα; 152. Τι γνωρίζετε για την οµάδα των Ναζαρηνών αγιογράφων; 153. Να αναφέρετε τρία (3) ονόµατα Αγιορείτικων εργαστηρίων αγιογραφίας του 19 ου αιώνα που λειτουργούν µέχρι τις µέρες µας Τι γνωρίζετε για την αδερφότητα των Ιωασαφαίων αγιογράφων µοναχών του Αγίου Όρους; 155. Τι γνωρίζετε για την αδερφότητα των Παχωµαίων αγιογράφων µοναχών του Αγίου Όρους; 156. Φώτης Κόντογλου: Πότε έζησε και από πού καταγόταν; Να αναφέρετε έναν (1) από τους σηµαντικότερους µαθητές του Ποιο από τα συγγράµµατα του Φώτη Κόντογλου θεωρείται ως το Ευαγγέλιο της σύγχρονης αγιογραφίας; 158. Τι είναι το «Ειλητάριο»; 159. Να αναφέρετε τρία (3) θέµατα εικόνων θεοµητορικού κύκλου Να περιγράψετε την εικόνα του Προφήτου Ηλίου κατά το βυζαντινό πρότυπο Σε ποιο σηµείο του ναού τοποθετείται η τοιχογραφία της Πλατυτέρας των ουρανών; ώστε σύντοµη περιγραφή µιας ένθρονης Πλατυτέρας Περιγράψτε την εικόνα της Παναγίας του Θεοφάνους του Κρητός που βρίσκεται στο τέµπλο της Ι. Μονής Σταυρονικήτα Αγ. Όρους Περιγράψτε µε λίγα λόγια την εικόνα του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου κατά τα βυζαντινά πρότυπα. Σελίδα 19 από 21

20 164. «Εγώ ειµί το φως του κόσµου, ο ακολουθών εµοί ου µη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ έξει το φως της ζωής». Πού βρίσκουµε γραµµένη την παραπάνω φράση στις βυζαντινές εικόνες; 165. Τι συµβολίζουν τα επιµανίκια των Ιεραρχών στις βυζαντινές εικόνες; 166. Να αναφέρετε τα ονόµατα τριών (3) τουλάχιστον Ιεραρχών που τοποθετούνται σε τοιχογραφία στην κόγχη του Ιερού των Ναών Τι γνωρίζετε για τις εγκαυστικές ή αλλιώς κηρόχυτες εικόνες; 168. Σε ποιες γενικές κατηγορίες ταξινοµούνται οι διαλύτες; Να αναφέρετε από ένα (1) παράδειγµα διαλύτη κάθε κατηγορίας που χρησιµοποιεί ένας Αγιογράφος Ποιες ιδιότητες θα πρέπει να πληροί ένας «καλός» διαλύτης; 170. Να αναφέρετε τρεις (3) ανόργανους διαλύτες που χρησιµοποιεί ο αγιογράφος Ποιος διαλύτης χρησιµοποιείται για τη διάλυση των χρωµάτων στην τεχνική της Νωπογραφίας (fresco); 172. Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές προέλευσης των οργανικών χηµικών διαλυτών; 173. Να αναφέρετε πέντε (5) από τους κυριότερους οργανικούς διαλύτες που χρησιµοποιεί ο αγιογράφος Να αναφέρετε την επίδραση των διαλυτών στην υγεία Τι εκφράζει ο γενικός δείκτης τοξικότητας ενός υλικού; 176. Τι είναι οι φυσικές ρητίνες; 177. Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές προέλευσης των φυσικών ρητινών; 178. Τι είναι και πώς παράγεται το τερεβινθέλαιο; 179. Ποιες αλλαγές υφίστανται οι ρητίνες κατά την έκθεσή τους στον αέρα και στο φως; 180. Πώς χρησιµοποιούνται οι ρητίνες στην αγιογραφία; 181. Ποια εφαρµογή βρίσκει στην αγιογραφία η ρητίνη γοµαλάκα; 182. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι κόλλες; 183. Ποιες ιδιότητες πρέπει να διαθέτει µια καλή κόλλα; 184. Τι είναι η Ατλακόλ; 185. Τι γνωρίζετε για την ψαρόκολλα; 186. Τι γνωρίζετε για την κόλλα charden; 187. Τι γνωρίζετε για το άµυλο και την κόλλα αµύλου; 188. Ποια είναι τα βασικά και ποια τα συµπληρωµατικά χρώµατα στην ζωγραφική; 189. Ποια είναι τα θερµά και ποια τα ψυχρά χρώµατα στην ζωγραφική και τι συµβολίζουν; 190. Σε ποιες βασικές κατηγορίες διακρίνονται τα χρώµατα της ζωγραφικής ανάλογα µε την προέλευσή τους; 191. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ χρωµάτων σκόνης (pigments) και βαφών (dyes); 192. Πώς ορίζεται η καλυπτική ικανότητα µιας χρωστικής ουσίας; 193. Να αναφέρετε τρία (3) λευκά χρώµατα που χρησιµοποιούνται στην αγιογραφία Ποιο ανόργανο λευκό χρώµα θεωρείται ως το καταλληλότερο στην Αγιογραφία και τι γνωρίζετε για αυτό; 195. Τι γνωρίζετε για την κιµωλία (σύσταση - προέλευση - χρήσεις) 196. Να αναφέρετε δύο (2) λευκά χρώµατα χωρίς καλυπτική ικανότητα Τι γνωρίζετε για τις ώχρες; (προέλευση - χρώµα σύσταση - ιδιότητες) 198. Να αναφέρετε ό,τι γνωρίζετε (σύσταση προέλευση ιδιότητες) για δύο (2) ανόργανα κίτρινα χρώµατα, εκτός της ώχρας, που χρησιµοποιούνται στην αγιογραφία Terre de Sienne Brulèe, Kόκκινο Καδµίου (Rouge de Cadmium) (χρώµα σύσταση προέλευση ιδιότητες). Σελίδα 20 από 21

21 200. Τι γνωρίζετε για το κιννάβαρι; (χρώµα σύσταση προέλευση ιδιότητες) 201. Να αναφέρετε δύο (2) οργανικά κόκκινα χρώµατα. Ποια είναι η προέλευσή τους; 202. Τι γνωρίζετε για το Ultramarine Blue; (χρώµα σύσταση προέλευση ιδιότητες) 203. Τι γνωρίζετε για το Πρωσικό Μπλε (Prussian Blue ή Bleu de Paris); (χρώµα σύσταση προέλευση ιδιότητες) 204. Τι γνωρίζετε για το Μπλε Κοβαλτίου (Cobalt Blue); (χρώµα σύσταση προέλευση ιδιότητες) Ποιο µαύρο χρώµα θεωρείται ως το καλύτερο στην αγιογραφία και τι γνωρίζετε γι αυτό; 206. Να αναφέρετε ό,τι γνωρίζετε (σύσταση προέλευση ιδιότητες) για δύο (2) πράσινα χρώµατα που χρησιµοποιούνται στην αγιογραφία Τι γνωρίζετε για την Terre d Ombre Naturelle; (χρώµα σύσταση προέλευση - χρήση) 208. Να αναφέρετε δύο (2) καφέ χρώµατα που χρησιµοποιούνται στην αγιογραφία και ό,τι γνωρίζετε γι αυτά Τι γνωρίζετε για τα χρώµατα παστέλ; Ποια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα παρουσιάζουν; 210. Τι γνωρίζετε για τα πλαστικά χρώµατα; 211. Σε ποιες επιφάνειες χρησιµοποιούνται τα πλαστικά χρώµατα; 212. Με ποιον τρόπο πραγµατοποιείται το στέγνωµα των πλαστικών χρωµάτων που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες και των λιπαρών πλαστικών χρωµάτων, αντίστοιχα; 213. Να αναφέρετε τις ιδιότητες των πλαστικών χρωµάτων Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των πλαστικών χρωµάτων; 215. Ποιοι είναι οι κυριότεροι ρυπαντές που προκαλούν φθορές σε µια τοιχογραφία, όταν αυτή βρίσκεται σε ρυπασµένη ατµόσφαιρα µιας µεγαλούπολης ή σε βιοµηχανική περιοχή; Σελίδα 21 από 21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ. ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡΗΛ-ΨΩΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.4β, άρθρο 6) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό: Εικαστικά Α - Στ Δηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας)

Λογισµικό: Εικαστικά Α - Στ Δηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας) Λογισµικό: Εικαστικά Α - Στ Δηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εικόνα 1 Πατώντας Έναρξη βρισκόµαστε στο κεντρικό µενού του λογισµικού (εικ. 2) Εικόνα 2 1 1. Χώροι 1.1. Παίκτης

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 24/09/2013 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2.Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις,

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 3.6.2013 Αριθ.Πρωτ. 375 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.  ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Κατατακτήριες 2009-2010 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 13.04.2009 Αρ.Πρωτ. 496 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ" 1 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (JOB PROFILE)...3 2. ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (DUTIES)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

E.O.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ"

E.O.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ E.O.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)...4 2. Ανάλυση Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Παρουσίαση στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης για την ενημέρωση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις (Η άρνηση των Ιστορικων ρυθµών) Ο Ιστορισµός ένα ρεύµα που αναπτύσσεται κατά το 19ο αι και χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση και επαναδιαπραγµάτευση γνώριµων τεχνοτροπιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ετικέτα θα πρέπει να κολληθεί ακριβώς πάνω στο κόκκινο Π µε την αυτοκόλλητη στενή πλευρά της στο πάνω µέρος του Π.

ετικέτα θα πρέπει να κολληθεί ακριβώς πάνω στο κόκκινο Π µε την αυτοκόλλητη στενή πλευρά της στο πάνω µέρος του Π. ΑΣΕΠ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (προκ. 10Π/2006) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙ Η ΤΕΤΡΑ ΙΩΝ Θα χρησιµοποιηθούν δύο είδη τετραδίων : Ι. Τα δεκάφυλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 άτομα) (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 22 μόρια 1.1 Τίτλοι Ωδείων (μέγιστο 7 μόρια) Πτυχίο 1 μόριο Πτυχίο με Άριστα 2 μόρια Δίπλωμα 4 μόρια Δίπλωμα με Άριστα 6 μόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΑΔΑ:6ΛΓΡΟΛ8Γ-6Ν8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 03-09-2014 -----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ»

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» 736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Τομέας Διδάσκων Ειδικότητα / Ειδίκευση Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Σύμφωνα με επιγραφή του βόρειου τοίχου του ναού, ο ναός κτίστηκε το 1280 από τον Ιωάννη Μουτουλλά και τη σύζυγο του Ειρήνη.

Διαβάστε περισσότερα

1979 Πτυχίο στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο τμήμα Συντήρησης Αρ/των στη Θ' Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Αθηνών.

1979 Πτυχίο στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο τμήμα Συντήρησης Αρ/των στη Θ' Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Αθηνών. BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Συντηρήτρια έργων τέχνης και αρχαιοτήτων Ζωγράφος Καθηγήτρια εφαρμογών στο τμήμα συντήρηση Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στο Τ.Ε.Ι/Αθηνών Κυδαντιδών 33 11851 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός προϊόντος -Νο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός προϊόντος -Νο Νέο 121 Φυσικά Χρώματα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός 102 Λάδι επίπλων κήπου 1 (3 αποχρώσεις) 106 Λάδι περιποίησης και 83 m 2 στίλβωσης 107 Κερί περιποίησης και στίλβωσης 83 m 2 108 Ρητινέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ Δ/νση : Γαλανέϊκα - Τ.Κ. 35100 Τηλ : 22310 29558, fax: 22310 33657 http://iek-lamias.fth.sch.gr Ηλ. Ταχ: ieklamias@sch.gr Λαμία 2 Μαΐου 2014 Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 29 07 2015 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Η ΟΜΑΔΑ μας ανέλαβε το θέμα της σχέσης των Μαθηματικών με τη ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ!!! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΤΣΙΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Ν. Πλαστήρα 65, Τ.Κ. 54250, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη /

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

eikastika B gym Mathiti 5:eikastika B Mathiti 10/1/08 4:09 PM Page 1 Εικαστικά Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

eikastika B gym Mathiti 5:eikastika B Mathiti 10/1/08 4:09 PM Page 1 Εικαστικά Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ eikastika B gym Mathiti 5:eikastika B Mathiti 10/1/08 4:09 PM Page 1 Εικαστικά Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ eikastika B gym Mathiti 5:eikastika B Mathiti 10/1/08 4:09 PM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Ιωάννης Αντωνόπουλος, Ζωγράφος,

Διαβάστε περισσότερα

2012 : : : 2,5 (150 (12)

2012 : : : 2,5 (150 (12) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ναυσικά Πανσελήνου Ομότ. Καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Η κατά κόσμον Ρεγούλα Μπενιζέλου, αφού περιβλήθηκε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Φιλοθέη γύρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 11/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς: για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Εικόνα 1: Η πληρωμή του φόρου, παρεκκλήσιο Brancacci, Φλωρεντία Εικόνα 2: Η εκδίωξη από τον παράδεισο, παρεκκλήσιο Brancacci. Πριν και μετά την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΑΠ ΕΛΠ 12 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΑΠ ΕΛΠ 12 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΑΠ ΕΛΠ 12 ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠ 12 ΕΛΠ 12 Απαντήστε σε τρία (3) από τα παρακάτω πέντε (5) θέματα. Θέμα 1. Το μυκηναϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ AΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΜΑ: Σύνθεση αποτελούµενη από ένα στοιχείο Alpha Block, χαρτοκιβώτιο και

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισµός βαγονιών ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΚΕΤΑ ΡΕΥΜΑ 220V. ΜΟΝΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ.

Φωτισµός βαγονιών ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΚΕΤΑ ΡΕΥΜΑ 220V. ΜΟΝΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ. Φωτισµός βαγονιών Για τον εσωτερικό φωτισµό των βαγονιών αλλά και γενικότερα της υπαίθρου χρησιµοποιούµε πλέον τις διόδους LED. Η Märklin παρέχει επίσης έτοιµα LED σε συστοιχία καθώς και άλλες εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Λέγοντας παλαιοχριστιανική τέχνη εννοούμε την τέχνη που αναπτύχθηκε στους κόλπους της χριστιανικής θρησκείας από τους πρώτους χρόνους που εμφανίστηκε ο χριστιανισμός μέχρι τους

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 20/11/2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΔΗΜΩΝ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η γραπτή επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις της Β και Γ τάξης Λυκείου έχει πολύ µεγάλη βαρύτητα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό συµβαίνει επειδή ο γραπτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα ΤΑΞΗ ΣΤ Εκπαιδευτικός: Xριστοδουλόπουλος Χρήστος ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ θρησκευτικα-ιστορία-εικαστικά ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ& ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

CULT-RURAL Ανάδειξη ενός κοινού πολιτισμικού χώρου των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Κοινωνιών. "Culture 2000" Framework Programme in Support of Culture

CULT-RURAL Ανάδειξη ενός κοινού πολιτισμικού χώρου των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Κοινωνιών. Culture 2000 Framework Programme in Support of Culture CULT-RURAL Ανάδειξη ενός κοινού πολιτισμικού χώρου των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Κοινωνιών "Culture 2000" Framework Programme in Support of Culture ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ Λουίζα Καραπιδάκη Ιστορικός Τέχνης Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Prj. 4 : Τέχνη + Επάγγελμα + Μαθηματικά + Τεχνολογία = ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Prj. 4 : Τέχνη + Επάγγελμα + Μαθηματικά + Τεχνολογία = ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Prj. 4 : Τέχνη + Επάγγελμα + Μαθηματικά + Τεχνολογία = ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Υπόθεμα ομάδας 2: ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Μέλη ομάδας : Χρήστος Φωτογλίδης Παρασκευάς Στρατηγούσης Χρήστος Τόρε Δημήτριος Ταραμάς Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Οι διευθύνσεις των ΙΕΚ Εξέτασης είναι: ΙΕΚ Νέας Ιωνίας: εµιρδεσίου 126 Νέα Ιωνία (απέναντι από την είσοδο του άλσους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα