ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ TMHMA A Πληροφορίες : Ε. Πρωτονοταρίου Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/03/2012 Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β /2011) όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ / Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β /2011)» (ΦΕΚ 940/Β /2012)». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν.1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α ) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. β του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α ) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις». 3. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 5. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 99/Β ) «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων». 6. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ /2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2303/Β ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων».

2 7. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/ Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β /2011) 8. Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υ4α/οικ.85649/ «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 2150/Β /2011) 9. Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ / Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β /2011)» (ΦΕΚ 940/Β /2012). 10. Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Y.Y.K.A. με αριθμό πρωτοκόλλου οικ από 15/12/2011 με θέμα «Αναθεώρηση ΚΥΑ για τα ΚΕΝ από 01/01/2012» το οποίο συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη : I. Τις προτάσεις των 25 ομάδων ιατρών ΕΣΥ κωδικοποιητών για ονοματολογία-μέση διάρκεια νοσηλείας, II. Τις προτάσεις των 25 ομάδων ιατρών ΕΣΥ κωδικοποιητών για αντιστοιχήσεις ICD10-ιατρικών πράξεων-κεν, III. Τελικό πόρισμα Επιτροπής για την παρακολούθηση του κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου (ΚΕΝ) στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, IV. Τελικό πόρισμα για την κοστολόγηση των ΚΕΝ, V. Τελικό πόρισμα Αξιολόγησης Μηχανισμού Αποτελεσμάτων και Διορθώσεων Εφαρμογής ΚΕΝ, VI. Έργο ΕΣΔΥ για ΚΕΝ. (1ο παραδοτέο) και πίνακες DRGs Αυστραλίας Γερμανίας Σουηδίας, VII. Προτάσεις 5 μεγαλύτερων ιδιωτικών νοσοκομείων (Ιατρικό ΥΓΕΙΑ Ιασώ Μετροπόλιταν Euromedica), VIII. IX. Πρόταση ΕΠΥ και ΕΟΦ για τα ΚΕΝ, 500 από τα 700 φύλλα κοστολόγησης ΚΕΝ από Διοικητές Νοσοκομείων ΕΣΥ. X. Την υπ αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.29983/3954 επιστολή της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το υπ αρ. πρωτ. οικ / έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΥΥΚΑ καθώς και συγκεντρωτική ανάλυση του Γρ. Γεν. Γραμματέα για όλα τα ανωτέρω. 11. Τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής των ΦΚΑ με επικεφαλής τον Δ/ντη Υγειονομικού ΕΤΑΑ κ. Φ. Ρηγάτο. 12. Τις σχετικές προτάσεις της Ομάδας Εργασίας που συγκρότησε ο ΕΟΠΥΥ υπό τον Β Αντιπρόεδρο κ. Κ. Σουλιώτη 13. Την υπ αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ / Υπουργική Απόφαση «Αποδοχή Αποφάσεων του ΚΕΣΥ σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση νόσων και συναφών προβλημάτων υγείας (ICD-10), τη μετάφραση των κωδικοποιήσεων-ταξινομήσεων ΙCD-10 και ICPC-2 και της ελληνικής ονοματολογίας και κωδικοποίησης των ιατρικών πράξεων», με ΑΔΑ: 45Β3Θ- Π4Λ. 14. Την υπ αριθμ. 12 της 230ης Ολομ./ απόφαση γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ, καθώς και τη με αρ.1732/ απόφαση του ΚΕΣΥ, όπως διαβιβάστηκε στη Δ/νση ΑΜΥ (ΑΥ6Α/ΔΥ/ ) και από το Γ.Γ. (οικ.30311/ ) στον Υπουργό ΥΥΚΑ. 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των Ασφαλιστικών Οργανισμών σε σχέση με την προηγούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση και δεδομένου ότι το κριτήριο είναι η οικονομική αναπροσαρμογή των Κ.Ε.Ν. με βάση το νέο μειωμένο ημερήσιο κόστος νοσηλείας (επισυνάπτεται).

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β /2011) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2150/Β /2011), και μετέπειτα τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ / Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 1702/Β /2011)» (ΦΕΚ 940/Β /2012), τα οποία στο εξής θα καλούνται Κλειστά Ελληνικά Νοσήλια, ως προς τα ακόλουθα: Την αναπροσαρμογή των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) για τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., το Γ.Ν. Παπαγεωργίου και το Ω.Κ.Κ. από 1/3/2012. ΚΩΔ. ΚΕΝ ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΝ από 1/3/2012 Κόστος από 1/3/2012 Ε-ΤΚΑ Ε01Α Ε03Α Εκτός ταξινόμησης σε κατηγορία ασθένειας (Ε) Μεταμόσχευση ήπατος Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων Ε05Α Μεταμόσχευση Καρδιάς Ε06Μ Ε06Χα Ε06Χβ Ε06Χγ Ε07Α Ε08Μ Ε08Χ Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις- Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις- ή τραχειοστομία/(ή)μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις- Μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς παθήσεις- Τραχειοστομία χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού οστών Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών με παθήσεις- Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών χωρίς παθήσεις Ε09Μ Μεταμόσχευση νεφρού με μεταμόσχευση παγκρέατος

4 Ε09Χ Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μεταμόσχευση παγκρέατος Ε09Α Μεταμόσχευση παγκρέατος Ε10Α Εμφύτευση συσκευών κοιλιακής υποβοήθησης Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής έγχυσης στη σπονδυλική στήλη με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Ε11Μ Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής έγχυσης στη σπονδυλική στήλη χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Ε11Χ Ε12Α Εισαγωγή συσκευής νευροδιέγερσης Αξιολόγηση ασθενούς για μεταμόσχευση Ε20Α (ημερήσιο κόστος μέχρι τις ημέρες της ΜΔΝ) Παθήσεις και διαταραχές του νευρικού ΤΚΑ 01 συστήματος (Ν) Αναθεώρηση (επανεπέμβαση) κοιλιακής παροχέτευσης με καταστροφικές (συστηματικές) ή Ν01Μ σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Αναθεώρηση (επανεπέμβαση) κοιλιακής παροχέτευσης χωρίς καταστροφικές Ν01Χ παθήσεις Επεμβάσεις κρανίου με καταστροφικές Ν02Μα Επεμβάσεις κρανίου με σοβαρές συνυπάρχουσες Ν02Μβ Επεμβάσεις κρανίου χωρίς καταστροφικές Ν02Χ Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με Ν03Μ συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς Ν03Χ συνυπάρχουσες παθήσεις Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με Ν04Μ Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς Ν04Χ Ν05Α Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα Επεμβάσεις για εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια με συνυπάρχουσες Ν06Μ Επεμβάσεις για εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια χωρίς συνυπάρχουσες Ν06Χ Ν07Μ Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες επεμβάσεις του νευρικού συστήματος με συνυπάρχουσες παθήσεις

5 Ν07Χ Ν10Α Ν11Α Ν12Μ Ν12Χ Ν20Μ Ν20Χ Ν21Μ Ν21Χ Ν22Α Ν23Α Ν24Μ Ν24Χ Ν25Α Ν26Μ Ν26Χ Ν27Μα Ν27Μβ Ν27Χ Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες επεμβάσεις του νευρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Πλασμαφαίρεση με νευρολογική νόσο-συμμετοχή, ημερήσια νοσηλεία Τηλεμετρική παρακολούθηση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος Πάθηση νευρικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής με καταστροφικές Πάθηση νευρικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής χωρίς καταστροφικές Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς Παθήσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Παθήσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Αφαίρεση (Αιμαφαίρεση) Άνοια (ανοϊκή συνδρομή) και άλλες χρόνιες δυσλειτουργίες της εγκεφαλικής λειτουργίας Delirium (Παραλήρημα /Διέγερση) με Delirium (Παραλήρημα /Διέγερση) χωρίς Εγκεφαλική παράλυση Νεόπλασμα νευρικού συστήματος με συνυπάρχουσες παθήσεις Νεόπλασμα νευρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα-διαταραχές νευρικού συστήματος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα-διαταραχές νευρικού συστήματος με μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα-διαταραχές νευρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις

6 Ν28Μ Ν28Χ Ν29Μ Ν29Χ Ν30Α Ν30Μα Ν30Μβ Ν30Χ Ν31Μ Ν31Χ Ν32Μ Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία με Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία χωρίς Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και απόφραξη προεγκεφαλικών αγγείων με συνυπάρχουσες παθήσεις Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και απόφραξη προεγκεφαλικών αγγείων χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων, ασθενούς που κατέληξε ή διακομίσθηκε σε άλλο νοσοκομείο σε <5 ημέρες Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων με Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων με σοβαρές Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων χωρίς Διαταραχές εγκεφαλικών συζυγιών και περιφερικών νεύρων με συνυπάρχουσες παθήσεις - Διαταραχές εγκεφαλικών συζυγιών και περιφερικών νεύρων χωρίς συνυπάρχουσες Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή Ν32Χ σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν33Α Ιογενής μηνιγγίτιδα Μη τραυματικής αιτιολογίας εμβροντησία (λήθαργος) και κώμα, με συνυπάρχουσες Ν34Μ παθήσεις Μη τραυματικής αιτιολογίας εμβροντησία (λήθαργος) και κώμα, χωρίς συνυπάρχουσες Ν34Χ παθήσεις Ν35Α Πυρετικοί σπασμοί Ν36Μ Ν36Χ Επιληπτικοί σπασμοί με καταστροφικές Επιληπτικοί σπασμοί χωρίς καταστροφικές Ν37Α Κεφαλαλγία Ν38Μ Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση με συνυπάρχουσες παθήσεις

7 Ν38Χ Ν39Μ Ν39Χ Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Κατάγματα κρανίου με καταστροφικές παθήσεις Κατάγματα κρανίου χωρίς καταστροφικές παθήσεις Ν40Α Άλλες κακώσεις κεφαλής Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος με Ν41Μ συνυπάρχουσες παθήσεις Ν41Χ Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Ν42Μα Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με παθήσεις Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν42Μβ Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς Ν42Χ συνυπάρχουσες παθήσεις ΤΚΑ 02 Παθήσεις και διαταραχές των οφθαλμών (Ο) Ο01Α Επεμβάσεις για διατιτραίνον τραύμα οφθαλμού Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις οφθαλμικού Ο02Α κόγχου Ο03Α Επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς Μείζονες επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και Ο04Α επιπεφυκότα Ο05Α Ασκορινοστομία Ο10Α Επεμβάσεις Στραβισμού Ο11Α Επεμβάσεις βλεφάρων Άλλες επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και Ο12Α επιπεφυκότα Ο13Α Επεμβάσεις δακρυϊκής συσκευής Ο14Α Άλλες επεμβάσεις οφθαλμού Επεμβάσεις γλαυκώματος και σύνθετες Ο15Α επεμβάσεις καταρράκτη Επεμβάσεις γλαυκώματος και σύνθετες Ο15Β επεμβάσεις καταρράκτη, ημερήσια νοσηλεία Ο16Α Επεμβάσεις φακού (από καταρράκτη ή άλλη αιτία) Ο17Α Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς Οξείες και μείζονες οφθαλμικές λοιμώξεις με Ο20Μ συνυπάρχουσες παθήσεις Οξείες και μείζονες οφθαλμικές λοιμώξεις χωρίς Ο20Χ συνυπάρχουσες παθήσεις Νευρολογικές και αγγειακές διαταραχές του οφθαλμού με συνυπάρχουσες παθήσεις Ο21Μ

8 Ο22Α Ύφαιμα και συντηρητική (μη χειρουργική) διαχείριση τραύματος οφθαλμού Ο23Α Άλλες διαταραχές οφθαλμού Νευρολογικές και αγγειακές διαταραχές του οφθαλμού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Ο61Χ ΤΚΑ 03 Παθήσεις και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και λάρυγγος (Ω) Ω01Α Κοχλιακό εμφύτευμα Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με Ω02Μα συνυπάρχουσες παθήσεις- Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με κακοήθεια ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Ω02Μβ Επεμβάσεις κεφαλής τραχήλου χωρίς κακοήθεια Ω02Χ χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Χειρουργική αποκατάσταση χειλεοσχιστίας ή Ω03Α υπερωϊοσχιστίας (λαγώχειλου ή λυκοστόματος) Γναθοχειρουργική με συνυπάρχουσες παθήσεις Ω04Μ Γναθοχειρουργική χωρίς συνυπάρχουσες Ω04Χ παθήσεις Ω05Α Επεμβάσεις παρωτίδας Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων και σύνθετες Ω06Α επεμβάσεις μέσου ωτός Ω10Α Ω11Α Ω12Α Ω13Α Επεμβάσεις ρινικές Αμυγδαλεκτομή και/ή αδενοειδεκτομή Άλλες ΩΡΛ επεμβάσεις και επεμβάσεις στοματικής κοιλότητας Μυριγγοτομή με εισαγωγή σωληνίσκου αερισμού Ω14Α Επεμβάσεις στόματος και σιαλογόνων αδένων Ω15Α Επεμβάσεις μαστοειδούς Ω20Α Εξαγωγές και αποκαταστάσεις οδόντων Κακοήθεια ωτός, ρινός, στόματος, φάρυγγος και λάρυγγος με καταστροφικές (συστηματικές) ή Ω30Μ σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- Κακοήθεια ωτός, ρινός, στόματος, φάρυγγος και λάρυγγος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή Ω30Χ σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- Ω31Α Αστάθεια - διαταραχές ισορροπίας Ω32Α Επίσταξη ( Με απολίνωση αρτηριών) Μέση ωτίτιδα και λοίμωξη του ανώτερου Ω33Α αναπνευστικού Λαρυγγοτραχειΐτιδα - επιγλωττίτιδα - Ω34Α τραχειοβροχίτιδα Ω35Α Ρινικό τραύμα και παραμόρφωση Άλλες ΩΡΛ παθήσεις και παθήσεις στοματικής κοιλότητας με συνυπάρχουσες παθήσεις Ω36Μ Ω36Χ Άλλες ΩΡΛ παθήσεις και παθήσεις στοματικής κοιλότητας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις

9 Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από Ω37Α εξαγωγές και αποκαταστάσεις Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από Ω37Β εξαγωγές και αποκαταστάσεις, ημερήσια νοσηλεία Παθήσεις και διαταραχές του αναπνευστικού ΤΚΑ 04 συστήματος (Α) Μείζονες επεμβάσεις θώρακος με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Α01Μ Μείζονες επεμβάσεις θώρακος χωρίς Α01Χ παθήσεις- Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού με Α02Μα παθήσεις- Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες Α02Μβ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού Α02Χ χωρίς Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής με καταστροφικές Α10Μ Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής χωρίς Α10Χ Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μη Α11Χ επεμβατικό αερισμό Α12Α Βρογχοσκόπηση, ημερήσια νοσηλεία Α12Μ Α12Χ Α20Μ Α20Χ Α21Μ Α21Χ Α22Μα Α22Μβ Α22Χ Βρογχοσκόπηση σε καταστροφικές (συστηματικές) Βρογχοσκόπηση σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες - Κυστική ίνωση με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Κυστική ίνωση χωρίς καταστροφικές Πνευμονική εμβολή με καταστροφικές Πνευμονική εμβολή χωρίς καταστροφικές Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις

10 Α23Α Α24Μ Α24Χ Α25Μ Α25Χ Α26Μα Α26Μβ Α26Χ Α27Μ Α27Χ Α28Μ Α28Χ Α29Μ Α29Χ Α30Μ Α30Χ Α31Μ Α31Χ Α32Α Α33Μα Α33Μβ Α33Χ Α34Μα Σύνδρομο άπνοιας ύπνου-μελέτη διαταραχών ύπνου Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια με Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς Μείζον τραύμα θώρακος με καταστροφικές Μείζον τραύμα θώρακος με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Μείζον τραύμα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες Σημεία και συμπτώματα του αναπνευστικού με Σημεία και συμπτώματα του αναπνευστικού χωρίς Πνευμοθώρακας με συνυπάρχουσες παθήσεις - Πνευμοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Βρογχίτιδα και άσθμα με συνυπάρχουσες Βρογχίτιδα και άσθμα χωρίς συνυπάρχουσες Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα με Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς Νεοπλάσματα του αναπνευστικού με Νεοπλάσματα του αναπνευστικού χωρίς Αναπνευστικά προβλήματα αναδυόμενα από τη νεογνική περίοδο Πλευριτική συλλογή με καταστροφικές Πλευριτική συλλογή με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες Διάμεση πνευμονοπάθεια με καταστροφικές

11 Α34Μβ Α34Χ Α35Μα Α35Μβ Α35Χ Α36Α ΤΚΑ 05 Κ01Μ Κ01Χ Κ02Α Κ03Μ Κ03Χ Κ04Μ Κ04Χ Κ05Μ Κ05Χ Κ06Μ Κ06Χ Διάμεση πνευμονοπάθεια με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Διάμεση πνευμονοπάθεια χωρίς συνυπάρχουσες Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος Παθήσεις και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος (Κ) Εμφύτευση αυτόματου εμφυτεύσιμου καρδιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, με Εμφύτευση αυτόματου εμφυτεύσιμου καρδιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς Άλλες επεμβάσεις σχετιζόμενες με αυτόματο εμφυτεύσιμο καρδιακό απινιδωτή Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση ή με παθήσεις- Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς παθήσεις- Στεφανιαία παράκαμψη χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση ή με συνυπάρχουσες παθήσεις- Στεφανιαία παράκαμψη χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις

12 Κ07Μα Κ07Μβ Κ07Χ Κ08Μ Κ08Χ Κ09Μα Κ09Μβ Κ09Χ Κ10Μ Κ10Χ Κ11Μ Κ11Χ Κ12Μ Κ12Χ Κ13Μ Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις- Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με παθήσεις- Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς παθήσεις- Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με παθήσεις- Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις- Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με παθήσεις- Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς παθήσεις- Ακρωτηριασμός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού, εξαιρουμένων των άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Ακρωτηριασμός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού, εξαιρουμένων των άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Εμφύτευση βηματοδότη, ολοκληρωμένο σύστημα, με παθήσεις- Εμφύτευση βηματοδότη, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις- Ακρωτηριασμός άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός λόγω διαταραχών του κυκλοφορικού με

13 συνυπάρχουσες παθήσεις- Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλων άκρου ποδός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού χωρίς Κ13Χ συνυπάρχουσες παθήσεις- Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Κ14Μα Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με σοβαρές ή μέτριας Κ14Μβ βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις- Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς συνυπάρχουσες Κ14Χ παθήσεις- Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) με Κ15Μ συνυπάρχουσες παθήσεις- Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς Κ15Χ συνυπάρχουσες παθήσεις- Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) με Κ16Μ συνυπάρχουσες παθήσεις- Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς Κ16Χ συνυπάρχουσες παθήσεις- Αντικατάσταση βηματοδοτικής πηγής με Κ17Μ συνυπάρχουσες παθήσεις- Αντικατάσταση βηματοδοτικής πηγής χωρίς Κ17Χ συνυπάρχουσες παθήσεις- Άλλες επεμβάσεις για βηματοδότη με Κ18Μ συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες επεμβάσεις για βηματοδότη χωρίς Κ18Χ συνυπάρχουσες παθήσεις Κ19Α Διαδερμικές ενδοαγγειακές καρδιακές επεμβάσεις Κ20Α Απολίνωση και εκρίζωση φλέβας Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για παθήσεις του κυκλοφορικού με καταστροφικές (συστηματικές) Κ21Μ συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ21Χ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για παθήσεις του κυκλοφορικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις

14 Κ22Α Κ30Μ Κ30Χ Κ31Μ Κ31Χ Κ32Α Κ32Μ Κ32Χ Κ33Α Κ33M Κ33Χ Κ34Μ Κ34Χ Κ35Μ Κ35Χ Κ36Μ Κ36Χ Κ37Μ Αορτικά βαλβιδοφόρα μοσχεύματα Πάθηση του κυκλοφορικού με μηχανική υποστήριξη αναπνοής με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Πάθηση του κυκλοφορικού με μηχανική υποστήριξη αναπνοής χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές παθήσεις- Διαταραχές του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό, ημερήσια νοσηλεία Διαταραχές του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- Διαταραχές του κυκλοφορικού χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές παθήσεις- Πάθηση του κυκλοφορικού με μη επεμβατικό αερισμό Φλεβική θρόμβωση με καταστροφικές παθήσεις- Φλεβική θρόμβωση χωρίς καταστροφικές παθήσεις- Δερματικά έλκη σε διαταραχές του κυκλοφορικού με συνυπάρχουσες παθήσεις- Δερματικά έλκη σε διαταραχές του κυκλοφορικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Περιφερική αγγειακή νόσος με καταστροφικές παθήσεις- Περιφερική αγγειακή νόσος χωρίς καταστροφικές παθήσεις- Αθηρωμάτωση στεφανιαίων αρτηριών με συνυπάρχουσες παθήσεις- Αθηρωμάτωση στεφανιαίων αρτηριών χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Αρτηριακή υπέρταση με καταστροφικές

15 παθήσεις- Αρτηριακή υπέρταση χωρίς καταστροφικές Κ37Χ παθήσεις- Συγγενής καρδιοπάθεια με περίπλοκη θεραπεία πολυανθεκτικών παθογόνων μικροοργανισμών, ασθενειών και παθήσεων του κυκλοφορικού Κ38Α συστήματος Συγγενής καρδιοπάθεια με συνυπάρχουσες Κ38Μ παθήσεις Συγγενής καρδιοπάθεια χωρίς συνυπάρχουσες Κ38Χ παθήσεις Βαλβιδοπάθειες με καταστροφικές (συστηματικές) Κ39Μ ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Βαλβιδοπάθειες χωρίς καταστροφικές Κ39Χ παθήσεις- Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό, με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Κ40Μ Διαταραχές του κυκλοφορικού με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Κ40Χ Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Κ41Μ Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις Κ41Χ Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία με Κ42Μ παθήσεις- Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία χωρίς Κ42Χ παθήσεις- Συγκοπή και collapsus με καταστροφικές Κ43Μ παθήσεις- Συγκοπή και collapsus χωρίς καταστροφικές Κ43Χ παθήσεις- Κ44Α Θωρακικό / προκάρδιο άλγος Άλλες παθήσεις του κυκλοφορικού με Κ45Μα παθήσεις- Άλλες παθήσεις του κυκλοφορικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Κ45Μβ Άλλες παθήσεις του κυκλοφορικού χωρίς Κ45Χ συνυπάρχουσες παθήσεις Αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή και διαταραχές αγωγιμότητας με καταστροφικές (συστηματικές) ή Κ46Μ σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-

16 Κ46Χ Αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή και διαταραχές αγωγιμότητας χωρίς καταστροφικές παθήσεις- Ασταθής στηθάγχη με καταστροφικές Κ47Μ παθήσεις- Ασταθής στηθάγχη χωρίς καταστροφικές Κ47Χ παθήσεις- Κ48Α Απλή ηλεκτροφυσιολογική μελέτη Κ49Μα Κ49Μβ Κ49Μγ Κ49Χ Κ50Α Κ51Α Κ52Μ Κ52Χ Κ53Μ Κ53Χ Κ54Μ Κ54Χ Κ55Μ Κ55Χ Κ56Μ Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και επέμβαση κατάλυσης σε υπερκοιλιακές/κοιλιακές ταχυκαρδίες με σύστημα χαρτογράφησης και/ή εξειδικευμένους καθετήρες και κολπική διαφραγματοστομία Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και επέμβαση κατάλυσης σε υπερκοιλιακές/κοιλιακές ταχυκαρδίες με σύστημα χαρτογράφησης και/ή εξειδικευμένους καθετήρες χωρίς κολπική διαφραγματοστομία Απλή ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και επέμβαση κατάλυσης σε υπερκοιλιακές/κοιλιακές ταχυκαρδίες με κολπική διαφραγματοστομία Απλή ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και επέμβαση κατάλυσης σε υπερκοιλιακές/κοιλιακές ταχυκαρδίες χωρίς σύστημα χαρτογράφησης και χωρίς κολπική διαφραγματοστομία Κατάλυση νευρικού πλέγματος νεφρικής αρτηρίας Εμφύτευση συσκευής συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής τύπου κλειστής αγκύλης (Insertable loop recorders) Εμφύτευση αμφικοιλιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές Εμφύτευση αμφικοιλιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές Αντικατάσταση αμφικοιλιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές Αντικατάσταση αμφικοιλιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές Εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές Εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές Αντικατάσταση αμφικοιλιακού βηματοδότη, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές Αντικατάσταση αμφικοιλιακού βηματοδότη ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές Διακαθετηριακή τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις

17 Κ56Χ Κ57Μ Κ57Χ Κ58Μ Κ58Χ Κ59Α Κ60Α Κ61Α Κ62Α Κ63Α Κ64Α Κ65Α Κ66Μ Κ66Χ Κ67Α ΤΚΑ 06 Π01Μ Π01Χ Π02Μ Π02Χ Διακαθετηριακή τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Διακορυφαία δια-αορτική τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Διακορυφαία δια-αορτική τοποθέτηση καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Διακαθετηριακή βαλβιδοπλαστική καρδιακής βαλβίδας με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Διακαθετηριακή βαλβιδοπλαστική καρδιακής βαλβίδας χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Διακαθετηριακή αντικατάσταση ή διόρθωση καρδιακών βαλβίδων χωρίς καταστροφικές Διακαθετηριακή αντιμετώπιση μυοκαρδιοπάθειας, χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις/ Διαδερμική - διακαθετηριακή τοποθέτηση συσκευών σε καρδιακή κοιλότητα ή σύγκλειση καρδιακών τρημάτων Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικού ή μεσοκοιλιακού ελλείμματος σε ασθενή <18 ετών Επεμβατική σύγκλειση αρτηριακού πόρου σε ασθενή <18 ετών Επεμβατική σύγκλειση αορτοπνευμονικού παράπλευρου σε ασθενή <18 ετών Επεμβατική διάνοιξη μεσοκολπικής επικοινωνίας σε ασθενή <18 ετών Βαλβιδοπλαστική ή αγγειοπλαστική για συγγενή καρδιοπάθεια σε ασθενή <18 ετών με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- Βαλβιδοπλαστική ή αγγειοπλαστική για συγγενή καρδιοπάθεια σε ασθενή <18 ετών χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) σε πνευμονική αρτηρία ή στην περιοχή του ισθμού σε ασθενή <18 ετών Παθήσεις και διαταραχές του πεπτικού συστήματος (Π) Εκτομή ορθού με καταστροφικές (συστηματικές) Εκτομή ορθού χωρίς καταστροφικές Μείζονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου με Μείζονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές)

18 Π03Μ Π03Χα Π03Χβ Π04Μα Π04Μβ Π04Χ Π05Μα Π05Μβ Π05Χ Π06Α Π07Μ Π07Χ Π10Μ Π10Χ Π11Α Π12Μα Π12Μβ Π12Χ Π26Μ Π26Χ Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και δωδεκαδακτύλου με κακοήθεια ή με καταστροφικές Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και δωδεκαδάκτυλου χωρίς κακοήθεια με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - Επεμβάσεις στομάχου, οισοφάγου και δωδεκαδάκτυλου χωρίς κακοήθεια χωρίς Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων με καταστροφικές Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων χωρίς Ελάσσονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου με καταστροφικές (συστηματικές) Ελάσσονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας Ελάσσονες επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Επέμβαση πυλωρομυοτομής Σκωληκοειδεκτομή με κακοήθεια ή περιτονίτιδα ή με Σκωληκοειδεκτομή χωρίς κακοήθεια ή περιτονίτιδα χωρίς Επεμβάσεις κήλης (βουβωνοκήλης, ομφαλοκήλης κτλ) με Επεμβάσεις κήλης (βουβωνοκήλης, ομφαλοκήλης κτλ) χωρίς Επεμβάσεις πρωκτικής χώρας και κολοστομίες Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις πεπτικού συστήματος με καταστροφικές (συστηματικές) Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις πεπτικού συστήματος με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις πεπτικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Σύνθετη ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού σε Σύνθετη ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες

19 Π26Α Π28Μ Π28Χ Π28Α Σύνθετη ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού, ημερήσια νοσηλεία Ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού σε Ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες - Ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού, ημερήσια νοσηλεία Αιμορραγία γαστρεντερικού με καταστροφικές Π41Μ Αιμορραγία γαστρεντερικού χωρίς καταστροφικές Π41Χ Π42Α Επιπλεγμένο πεπτικό έλκος Π43Α Μη επιπλεγμένο πεπτικό έλκος Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου με Π44Μ Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου χωρίς Π44Χ Απόφραξη γαστρεντερικού σωλήνα με Π45Μ Απόφραξη γαστρεντερικού σωλήνα χωρίς Π45Χ Π46Α Κοιλιακός πόνος ή μεσεντέριος αδενίτιδα Π47Μ Π47Χ Π50Μ Π50Χ Π27Μ Π27Χ Π27Α Π40Μ Π40Χ Οισοφαγίτιδα και γαστρεντερίτιδα με Οισοφαγίτιδα και γαστρεντερίτιδα χωρίς Άλλες παθήσεις του πεπτικού συστήματος με Άλλες παθήσεις του πεπτικού συστήματος χωρίς Άλλες ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού σε Άλλες ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνέπειες - Άλλες ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού, ημερήσια νοσηλεία Κακοήθεια του πεπτικού με καταστροφικές Κακοήθεια του πεπτικού χωρίς καταστροφικές Ισχύουν ότι και για το Π26Μ Ισχύουν ότι και για το Π26Χ Ισχύουν ότι και για το Π26Α Ισχύουν ότι και για το Π28Μ Ισχύουν ότι και για το Π28Χ

20 ΤΚΑ 07 H01Μ H01Χ H02Μα H02Χ H05Μ H05Χ H06Μ H06Χ H07Μ H07Χ H08Μ H08Χ H20Μ H20Χ H23Μ Παθήσεις και διαταραχές του ηπατοχολικού συστήματος και του παγκρέατος (Η) Επεμβάσεις παγκρέατος, ήπατος και αναστόμωση με Επεμβάσεις παγκρέατος, ήπατος και αναστόμωση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Μείζονες επεμβάσεις των χοληφόρων με Μείζονες επεμβάσεις των χοληφόρων χωρίς Διαγνωστικές ηπατοχολικές επεμβάσεις με Διαγνωστικές ηπατοχολικές επεμβάσεις χωρίς Άλλες χειρουργικές ηπατοχολικές επεμβάσεις και επεμβάσεις παγκρέατος με καταστροφικές Άλλες χειρουργικές ηπατοχολικές επεμβάσεις και επεμβάσεις παγκρέατος χωρίς καταστροφικές Ανοικτή χολοκυστεκτομή με κλειστό χοληδόχο πόρο ή με καταστροφικές (συστηματικές) Ανοικτή χολοκυστεκτομή χωρίς κλειστό χοληδόχο πόρο χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Λαπαρασκοπική χολοκυστεκτομή με κλειστό χοληδόχο πόρο ή με καταστροφικές Λαπαρασκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς κλειστό χοληδόχο πόρο χωρίς καταστροφικές Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για αιμορραγία οισοφαγικών κιρσών με καταστροφικές Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για αιμορραγία οισοφαγικών κιρσών χωρίς καταστροφικές Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία σε καταστροφικές

21 H23Χ H40Μα H40Μβ H40Χ H41Μ H41Χ H42Μ H42Χ H43Μ H43Χ H44Μ H44Χ H02Μβ ΤΚΑ 08 Μ01Μ Μ01Χ Μ02Μ Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία σε παθήσεις χωρίς συνέπειες - Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα με Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - Κίρρωση και αλκοολική ηπατίτιδα χωρίς Κακοήθεια του ηπατοχολικού συστήματος και παγκρέατος με καταστροφικές (συστηματικές) Κακοήθεια του ηπατοχολικού συστήματος και παγκρέατος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Διαταραχές παγκρέατος εκτός από κακοήθεια με Διαταραχές παγκρέατος - παγκρεατίτιδα χωρίς κακοήθεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Διαταραχές ήπατος εκτός από κακοήθεια, κίρρωση, αλκοολική ηπατίτιδα με καταστροφικές Διαταραχές ήπατος εκτός από κακοήθεια, κίρρωση, αλκοολική ηπατίτιδα χωρίς Διαταραχές των χοληφόρων με συνυπάρχουσες Διαταραχές των χοληφόρων χωρίς Μείζονες επεμβάσεις των χοληφόρων με σοβαρές Παθήσεις και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνεκτικού ιστού (Μ) Αμφοτερόπλευρες/πολλαπλές επεμβάσεις των μεγάλων αρθρώσεων κάτω άκρων με αναθεώρηση ή με καταστροφικές (συστηματικές) Αμφοτερόπλευρες/πολλαπλές επεμβάσεις των μεγάλων αρθρώσεων κάτω άκρων χωρίς αναθεώρηση χωρίς καταστροφικές Μεταφορά μικροαγγειακού ιστού ή (δερματικού μοσχεύματος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις ), εξαιρουμένης της άκρας χείρας Ισχύουν ότι και για το H02Μα

22 Μ02Χ Μ03Μ Μ03Χ Μ04Μ Μ04Χ Μ05Μ Μ05Χ Μ06Μα Μ06Α Μ06Μβ Μ06Μγ Μ06Χ Δερματικό μόσχευμα χωρίς καταστροφικές παθήσεις, εξαιρουμένης της άκρας χείρας Αρθροπλαστική ισχίου με καταστροφικές Aρθροπλαστική ισχίου χωρίς καταστροφικές Αρθροπλαστική γόνατος με καταστροφικές Αρθροπλαστική γόνατος χωρίς καταστροφικές Αρθροπλαστική άλλων αρθρώσεων με Αρθροπλαστική άλλων αρθρώσεων χωρίς Σοβαρές επεμβάσεις αποκατάστασης στη σπονδυλική στήλη είτε επεμβάσεις αποκατάστασης θωρακικών παραμορφώσεων, ηλικία < 16 ετών, ή παρα/τετραπληγία με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές, ή επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, ή επεμβάσεις για την αντιμετώπιση φλεγμονής στην περιοχή Σοβαρές επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης, ινιοαυχενικής μοίρας ηλικία <19 ετών Μεγάλης βαρύτητας επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, με αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος είτε για σοβαρή φλεγμονώδη νόσο, είτε γιά κακοήθη νεοπλασία και συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή, πάνω από 6 επίπεδα Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, ινιοαυχενική μοίρα, χωρίς αντικατάσταση του σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρή φλεγμονώδη νόσο ή κακοήθεια, με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή Σοβαρές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, ινιοαυχενική μοίρα, χωρίς ιδιαίτερα πολύπλοκα ή πολύ σύνθετη λειτουργία, χωρίς σπονδυλική αντικατάσταση του σώματος, χωρίς σοβαρή φλεγμονώδη νόσο ή κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή Μ07Α Ακρωτηριασμός Μ08Μ Άλλες επεμβάσεις ισχίου και μηριαίου με

23 Μ08Χ M09Mα Μ09Χα Μ09Μβ Μ09Χβ Μ09Μγ Μ09Χ Μ10Μα Μ10Μβ Μ10Χα Μ10Χβ Άλλες επεμβάσεις ισχίου και μηριαίου χωρίς Χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη με εσωτερική οστεοσύνθεση και συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές ή διορθωτική οπίσθια σπονδυλοδεσία ή αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα Εξειδικευμένες χειρουργικέςεπεμβάσεις σε παραμορφωτικέςπαθήσεις της σπονδυλικής στήλης, ή πολύπλοκες σπονδυλοδεσίες ή επεμβάσεις κυφοπλαστικής χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα, χωρίς οπίσθια σπονδυλοδεσία Εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης με εσωτερική οστεοσύνθεση και σοβαρές συνοδές χειρουργικές ή αλλογενές οστικό μόσχευμα ή επεμβάσεις κυφοπλαστικής σε > 2 επίπεδα ή σε 2 επίπεδα με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές Εξειδικευμένες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη με εσωτερική οστεοσύνθεση με χρήση μεσοσπονδύλιων κλωβών ή κυφοπλαστική σε 2 επίπεδα χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή ή με αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή πάρα/τετραπληγία Εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη χωρίς επείγουσες παρεμβάσεις, χωρίς σπονδυλική παραμόρφωση, χωρίς σπονδυλοδεσία, χωρίς κυφοπλαστική, με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή εκτός από παρα/τετραπληγία Σπονδυλοδεσία χωρίς καταστροφικές έως και 3 επίπεδα Άλλες εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις για την σπονδυλική στήλη, με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή ή με πολύπλοκες επεμμβάσεις Άλλες εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις για την σπονδυλική στήλη, με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή χωρίς πολύπλοκες επεμμβάσεις Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή, με σύνθετες επεμβάσεις ή έλξη μέσω Halo, με σπονδυλικό κάταγμα, με πάρα/τετραπληγία Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή, με σύνθετες επεμβάσεις ή έλξη μέσω Halo, χωρίς σπονδυλικό κάταγμα, εκτός από πάρα/τετραπληγία

24 Μ10Χγ Μ10Χδ Μ11Α Μ12Μα Μ12Μβ Μ12Χ Μ13Μ Μ13Χ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή, ή έλξη μέσω Halo με σύνθετες επεμβάσεις Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, χωρίς συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή, ή έλξη μέσω Halo χωρίς σύνθετες επεμβάσεις Επεμβάσεις διατατικής επιμήκυνσης άκρου Λοίμωξη/φλεγμονή οστού και άρθρωσης με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις με Λοίμωξη/φλεγμονή οστού και άρθρωσης με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - Λοίμωξη/φλεγμονή οστού και άρθρωσης με διάφορες μυοσκελετικές επεμβάσεις χωρίς Επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και αστραγάλου με συνυπάρχουσες παθήσεις - Επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και αστραγάλου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μ15Α Κρανιοπροσωπικές επεμβάσεις Μ16Α Άλλες επεμβάσεις ώμου Μ17Μ Μ17Χ Γναθοπροσωπικές επεμβάσεις με συνυπάρχουσες Γναθοπροσωπικές επεμβάσεις χωρίς Μ18Α Άλλες επεμβάσεις γόνατος Άλλες επεμβάσεις αγκώνος και αντιβραχίου με Μ19Μ Άλλες επεμβάσεις αγκώνος και αντιβραχίου χωρίς Μ19Χ Μ20Α Άλλες επεμβάσεις άκρου ποδός Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικών εσωτερικής Μ21Α οστεοσύνθεσης ισχίου και μηριαίου Αρθροσκόπηση στο γόνατο ή τον αγκώνα ή τον Μ22Α ώμο ή το αντιβραχίο Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικών εσωτερικής οστεοσύνθεσης εξαιρουμένων του ισχίου και Μ23Α μηριαίου Μ24Α Αρθροσκοπική βιοψία Διαγνωστικές επεμβάσεις οστών και αρθρώσεων συμπεριλαμβανομένης της βιοψίας με Μ25Μ Μ25Χ Διαγνωστικές επεμβάσεις οστών και αρθρώσεων συμπεριλαμβανομένης της βιοψίας χωρίς 3 600

25 Μ27Μ Επεμβάσεις μαλακών μορίων με συνυπάρχουσες Επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς Μ27Χ Άλλες επεμβάσεις μυοσκελετικού με Μ28Μ Άλλες επεμβάσεις μυοσκελετικού χωρίς Μ28Χ Επανορθωτική επέμβαση γόνατος ή αναθεώρηση Μ29Α αρθροπλαστικής γόνατος Μ30Α Επεμβάσεις άκρας χειρός Μ31Μ Μ31Χ Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου με Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου χωρίς Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος με Μ32Μα Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος με Μ32Μβ σοβαρές Αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος χωρίς Μ32Χ Μ60Α Κατάγματα διάφυσης μηριαίου Κατάγματα άπω (κατώτερου) τμήματος μηριαίου Μ61Μ οστού με Κατάγματα άπω (κατώτερου) τμήματος μηριαίου οστού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Μ61Χ Διαστρέμματα, διατάσεις και εξαρθρήματα ισχίου, πυέλου και μηρού με συνυπάρχουσες παθήσεις Μ63Μ Μ63Χ Μ64Μ Μ64Χ Μ65Μ Μ65Χ Μ66Μ Διαστρέμματα, διατάσεις και εξαρθρήματα ισχίου, πυέλου και μηρού χωρίς συνυπάρχουσες Οστεομυελίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Οστεομυελίτιδα χωρίς καταστροφικές Κακοήθη νεοπλάσματα του μυοσκελετικού με παθήσεις- Κακοήθη νεοπλάσματα του μυοσκελετικού χωρίς παθήσεις- Φλεγμονώδεις παθήσεις μυοσκελετικού με

26 Μ66Χ Μ67Μ Μ67Χ Μ68Μα Μ68Μβ Μ68Μγ Μ68Χ Μ68Α Μ69Μ Μ69Χ Μ71Μ Μ71Χ Μ72Μ Φλεγμονώδεις παθήσεις μυοσκελετικού χωρίς Σηπτική αρθρίτιδα με καταστροφικές Σηπτική αρθρίτιδα χωρίς καταστροφικές Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων της σπονδυλικής στήλης με νοσηλεία άνω της μιάς ημέρας ηλικία > 55 ετών, είτε με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές παθήσεις ή, ή με παρα/τετραπληγία, με δισκίτιδα ή φλεγμονώδη σπονδυλοαρθροπάθεια Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων της σπονδυλικής στήλης με νοσηλεία άνω της μιάς ημέρας, ηλικία > 55 ετών, είτε με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές, ή με παρα/τετραπληγία, εξαιρουμένης της δισκίτιδας ή φλεγμονωδών σπονδυλοαρθροπαθειών, με συνυπάρχουσες παθήσεις Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων της σπονδυλικής στήλης με νοσηλεία άνω της μιάς ημέρας, ηλικία > 55 ετών, είτε με συνυπάρχουσες καταστροφικές ή σοβαρές, ή με παρα/τετραπληγία, εξαιρουμένης της δισκίτιδας ή φλεγμονωδών σπονδυλοαρθροπαθειών, χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις ή άλλα κατάγματα του μηριαίου Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων της σπονδυλικής στήλης,νοσηλία άνω της μίας ημέρας, ηλικία <56 ετών, χωρίς παρα / τετραπληγία, χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις ή Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων της σπονδυλικής στήλης ή του χεριού ή του ποδιού με νοσηλεία μίας ημέρας Παθήσεις των οστών και αρθροπάθειες με Παθήσεις των οστών και αρθροπάθειες χωρίς Άλλες παθήσεις μυών-τενόντων με καταστροφικές Άλλες παθήσεις μυών-τενόντων χωρίς Ειδικές παθήσεις μυών - τενόντων με

27 Μ72Χ Μ73Μ Μ73Χ Μ74Α Μ75Μ Μ75Χ Μ76Μ Μ76Χ Μ77Μ Μ77Χ Μ78Μ Ειδικές παθήσεις μυών - τενόντων χωρίς Μετεγχειρητική παρακολούθηση μυοσκελετικών εμφυτευμάτων/ προθέσεων με καταστροφικές Μετεγχειρητική παρακολούθηση μυοσκελετικών εμφυτευμάτων/προθέσεων χωρίς καταστροφικές Κάκωση αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός Κάκωση ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, κνήμης ή αστραγάλου με συνυπάρχουσες Κάκωση ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, κνήμης ή αστραγάλου χωρίς συνυπάρχουσες Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού με Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού χωρίς Κατάγματα πυέλου με καταστροφικές Κατάγματα πυέλου χωρίς καταστροφικές Κατάγματα αυχένος του μηριαίου με Κατάγματα αυχένος του μηριαίου χωρίς Μ78Χ συνυπάρχουσες παθήσεις ή Παθολογικό κάταγμα με καταστροφικές Μ79Μ Παθολογικό κάταγμα χωρίς καταστροφικές Μ79Χ Εμφύτευση ογκολογικής πρόθεσης ή ολική Μ95Α αντικατάσταση του μηρού Παθήσεις και βλάβες του δέρματος, του ΤΚΑ 09 υποδόριου ιστού και του μαστού (Δ) Μεταφορά μικροαγγειακού ιστού για παθήσεις - ελλείμματα δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού με Δ01Μ συνυπάρχουσες παθήσεις Μεταφορά μικροαγγειακού ιστού για παθήσεις - ελλείμματα δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού χωρίς Δ01Χ συνυπάρχουσες παθήσεις Δ06A Μείζονες επεμβάσεις για παθήσεις μαστού

28 Δ07A Ελάσσονες επεμβάσεις για παθήσεις μαστού Άλλες επεμβάσεις για δερματικό μόσχευμα και/ή χειρουργικό καθαρισμό με συνυπάρχουσες Δ08Μ παθήσεις Άλλες επεμβάσεις για δερματικό μόσχευμα και/ή χειρουργικό καθαρισμό χωρίς συνυπάρχουσες Δ08X παθήσεις Επεμβάσεις περιπρωκτικών και δερμοειδών Δ09A παθήσεων (κύστης, συριγγίου, αποστήματος κλπ) Χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής δέρματος, Δ10A υποδορίου ιστού και μαστού Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου ιστού και Δ11A μαστού Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/κυτταρίτιδα, με Δ12Μ Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/κυτταρίτιδα, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) με Δ12Xα αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα/κρημνό Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) χωρίς Δ12Χβ αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα/κρημνό Επεμβάσεις στα κάτω άκρα χωρίς έλκος/κυτταρίτιδα με καταστροφικές ή με (αποκατάσταση με δερματικό Δ13Μ μόσχευμα/κρημνό) Επεμβάσεις στα κάτω άκρα χωρίς έλκος/κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές 4 915, χωρίς (αποκατάσταση με δερματικό Δ13Χ μόσχευμα/κρημνό) Δ14Α Μείζων πλαστική αποκατάσταση μαστού Δερματικά έλκη με καταστροφικές (συστηματικές) Δ20Μ Δερματικά έλκη χωρίς καταστροφικές Δ20Χ Δ20Α Δερματικά έλκη, ημερήσια νοσηλεία Δ22Μ Δ22Χ Δ23Μ Δ23Χ Δ24Μ Δ24Χ Δ25Μ Κακοήθεις παθήσεις του μαστού με Κακοήθεις παθήσεις του μαστού χωρίς Μη-κακοήθεις παθήσεις του μαστού με Μη-κακοήθεις παθήσεις του μαστού χωρίς Κυτταρίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Τραύμα στο δέρμα, υποδόριο ιστό και μαστό με

29 Τραύμα στο δέρμα, υποδόριο ιστό και μαστό χωρίς Δ25Χ Δ27Μ Ελάσσονες βλάβες του δέρματος Ελάσσονες βλάβες του δέρματος, ημερήσια Δ27Χ νοσηλεία Μείζονες βλάβες του δέρματος με καταστροφικές Δ28Μα Μείζονες βλάβες του δέρματος με καταστροφικές ή σοβαρές Δ28Μβ μακράς διάρκειας Δ28Α Μείζονες βλάβες του δέρματος, ημερήσια νοσηλεία Μείζονες βλάβες του δέρματος χωρίς Δ28Χ Κακοήθεια του δέρματος με καταστροφικές Δ29Μ Δ29Α Κακοήθεια του δέρματος, ημερήσια νοσηλεία Δ29Χ ΤΚΑ 10 Θ01Μ Θ01Χ Θ02Μ Θ02Χ Θ03Α Θ04Μ Θ04Χ Κακοήθεια του δέρματος χωρίς καταστροφικές Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα και διαταραχές (Θ) Χειρουργικές επεμβάσεις για του διαβήτη με καταστροφικές (συστηματικές) Χειρουργικές επεμβάσεις για του διαβήτη χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Επεμβάσεις υπόφυσης με συνυπάρχουσες Επεμβάσεις υπόφυσης χωρίς συνυπάρχουσες Επεμβάσεις επινεφριδίων Μείζονες επεμβάσεις για την παχυσαρκία με Μείζονες επεμβάσεις για την παχυσαρκία χωρίς Θ05Μ Θ05Χ Θ06Μ Επεμβάσεις παραθυρεοειδών με καταστροφικές Επεμβάσεις παραθυρεοειδών χωρίς Επεμβάσεις θυρεοειδούς με καταστροφικές

30 Θ06Χ Επεμβάσεις θυρεοειδούς χωρίς καταστροφικές Θ07Α Επεμβάσεις για την παχυσαρκία Θ08Α Επεμβάσεις θυρεογλωσσικού πόρου Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για ενδοκρινολογικές, διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές με καταστροφικές (συστηματικές) Θ09Μα Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για ενδοκρινολογικές, διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας Θ09Μβ Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για ενδοκρινολογικές, διατροφικές και μεταβολικές διαταραχές χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) Θ09Χ Ενδοσκοπική ή διερευνητική επέμβαση για μεταβολικές διαταραχές με καταστροφικές Θ10Μ Ενδοσκοπική ή διερευνητική επέμβαση για μεταβολικές διαταραχές χωρίς καταστροφικές Θ10Χ Ενδοσκοπική ή διερευνητική επέμβαση για Θ10Α μεταβολικές διαταραχές, ημερήσια νοσηλεία Θ20Μ Διαβήτης με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Διαβήτης χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές Θ20Χ Θ21Α Σοβαρή διατροφική διαταραχή Διάφορες μετοβολικές διαταραχές με Θ22Μ Διάφορες μεταβολικές διαταραχές χωρίς Θ22Χ Συγγενείς διαταραχές του μεταβολισμού με Θ23Μ Συγγενείς διαταραχές του μεταβολισμού χωρίς Θ23Χ Ενδοκρινολογικές διαταραχές με καταστροφικές Θ24Μ Ενδοκρινολογικές διαταραχές χωρίς Θ24Χ Παθήσεις και διαταραχές νεφρού και ΤΚΑ 11 ουροποιητικού συστήματος (Υ) Επεμβατική εισαγωγή καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης με καταστροφικές (συστηματικές) ή Υ02Μ σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις