προσαρμογής και Αναθεώρηση καταλόγου ελληνικών DRGs με κοστολόγηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προσαρμογής και Αναθεώρηση καταλόγου ελληνικών DRGs με κοστολόγηση"

Transcript

1 Μηχανισμός εφαρμογής των Μεθοδολογία DRGs στην Ελλάδα προσαρμογής και Αναθεώρηση καταλόγου ελληνικών DRGs με κοστολόγηση ανάπτυξης καταλόγου και και κατηγοριοποίηση αυτών αλφαβητικά, κατά κωδικό και κατά κύρια κατηγορία DC και προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης και συντήρηση παραχθέντων ελληνικών DRGs. τιμών ΚΕΝ DRGs Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Δεκέμβριος 2011 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝ... 1 Α.1 Εισαγωγή... 1 Α.2 Μεθοδολογία μετάφρασης και προσαρμογής της ονοματολογίας των ΚΕΝ... 1 Α.3 Ευρήματα και διαμόρφωση τελικής ονοματολογίας και κωδικοποίησης των ΚΕΝ... 2 Α.4. Συμπεράσματα και προτάσεις... 3 Β. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝ Β.1 Εισαγωγή Β.2 Μεθοδολογία αναθεώρησης της μέσης διάρκειας νοσηλείας (ΜΔΝ) των ΚΕΝ.. 56 Β.3 Ευρήματα και διαμόρφωση αναθεωρημένης μέσης διάρκειας νοσηλείας (ΜΔΝ) των ΚΕΝ Β.4 Συμπεράσματα και προτάσεις Γ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝ Γ.1 Εισαγωγή Γ.2 Μεθοδολογία Γ.3 Περιορισμοί της μεθόδου Γ.4 Επιπτώσεις στην πολιτική υγείας Γ.5 Συστάσεις για την ανάπτυξη των ΚΕΝ Γ.6 Προτάσεις Γ.7 Αποτελέσματα Δ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ICD 10 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝ Δ.1 Εισαγωγή Δ.2 Μεθοδολογία αντιστοίχισης κωδικών ICD 10 και Ιατρικών Πράξεων με τα ΚΕΝ 76 Δ.3 Ευρήματα και αντιστοίχηση κωδικών ICD 10 και Ιατρικών Πράξεων με τα ΚΕΝ 77 Δ.4 Συμπεράσματα και προτάσεις... 80

3 Α. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝ Α.1 Εισαγωγή Τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) συνιστούν μια απόπειρα συγκρότησης της ελληνικής εκδοχής των DRGs (GR DRGs), δηλαδή την εισαγωγή συστήματος προοπτικής χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία. Το προτεινόμενο εγχείρημα βασίζεται στην αυστραλιανή εκδοχή των DRGs τα οποία στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν ευρύτερη αποδοχή και εφαρμόζονται σε δεκάδες χωρών μετά από τις κατάλληλες προσαρμογές. Εξ αυτού και με βάση το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για το θέμα αυτό επιλέχθηκε η ταξινόμηση AR DRG version 6 η οποία έπρεπε να μεταφραστεί και να προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα με ειδική μεθοδολογία. Α.2 Μεθοδολογία μετάφρασης και προσαρμογής της ονοματολογίας των ΚΕΝ Υιοθετήθηκε η επιστημονικώς αποδεκτή μεθοδολογία μετάφρασης και πολιτισμικής προσαρμογής (translation and cultural adaptation) κάθε ξενόγλωσσου «εργαλείου» (π.χ. ερωτηματολογίου, πρωτοκόλλου, κειμένου εργασίας, κ.λ.π.) η οποία αφορά σε: πρόσω μετάφραση από δύο μεταφραστές με την ελληνική ως μητρική τους γλώσσα, τη σύγκριση και σύγκλιση των μεταφράσεων (σύνταξη πρώτου προσαρμοσμένου σχεδίου): με δεδομένη την ύπαρξη της επίσημης λίστας των ελληνικών ΚΕΝ (ΚΥΑ υπ αριθμόν Υ4α/οικ / ) η οποία βασίστηκε σε μετάφραση από έλληνα ιατρό μεταφραστή, στο πλαίσιο του προηγηθέντος έργου της Ειδικής Επιτροπής, αυτή θεωρήθηκε ως η μία από τις δύο απαιτούμενες πρόσω μεταφράσεις. Ακολούθησε δεύτερη μετάφραση από έλληνα επαγγελματία υγείας με εμπειρία στη μεθοδολογία της μετάφρασης και πολιτισμικής προσαρμογής. Τέλος έγινε σύγκριση των δύο μεταφράσεων, και επελέγησαν οι όροι και εκφράσεις που συνέκλιναν στην ορθότερη εννοιολογική απόδοση της αγγλικής ορολογίας. 1

4 αντίστροφη μετάφραση από μεταφραστή με την αγγλική ως μητρική γλώσσα, τη σύγκριση και σύγκλιση των μεταφράσεων (σύνταξη δεύτερου προσαρμοσμένου σχεδίου): έγινε αντίστροφη μετάφραση από έμπειρο ιατρό με μητρική γλώσσα την αγγλική, και ακολούθως έγινε σύγκριση των μεταφράσεων και επιλογή της ενδεδειγμένης ελληνικής ορολογίας και εκφράσεων. γνωστικός έλεγχος σε δείγμα 5 ατόμων ομάδας στόχου: από δείγμα 5 ελλήνων ιατρών ζητήθηκε να μελετήσουν το δεύτερο προσαρμοσμένο σχέδιο και ακολούθησε συζήτηση γνωστικού ελέγχου στα σημεία στα οποία προέκυψαν ως χρήζοντα διευκρίνισης. Επιπλέον από τις 25 ομάδες ειδικών οι οποίοι είχαν οριστεί ως υπεύθυνοι κάθε ΚΕΝ από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) ζητήθηκε να στείλουν τις προτάσεις τους για αναμόρφωση της ονοματολογίας των ΚΕΝ. Η ύπαρξη της ελληνικής ταξινόμησης νόσων και διαγνώσεων ICD 10 η οποία θα χρησιμοποιείται από όλο τον τομέα υγείας στην Ελλάδα, αποτέλεσε τη βάση για την κεντρική μεθοδολογική επιλογή, όπου κρίνεται απαραίτητο, να προκρίνεται η ορολογία της ICD 10. Τέλος, ακολούθησε η διόρθωση της κωδικοποίησης των ΚΕΝ αφού εντοπίστηκαν λάθη σε κωδικούς (ίδιος κωδικός σε διαφορετικά ΚΕΝ, λάθος κωδικός σε σχέση «με» ή «χωρίς» συνυπάρχουσες παθήσεις, κ.λ.π.) Α.3 Ευρήματα και διαμόρφωση τελικής ονοματολογίας και κωδικοποίησης των ΚΕΝ Με την προαναφερθείσα διαδικασία διαμορφώθηκε ο αναθεωρημένος κατάλογος ονοματολογίας και κωδικοποίησης των ΚΕΝ (Πίνακας Α.1). Σε σύγκριση με τον κατάλογο των ΚΕΝ της ΚΥΑ υπ αριθμόν Υ4α/οικ / , προέκυψαν και έγιναν τα εξής: Διόρθωση γραμματικών και ορθογραφικών λαθών. 2

5 Αλλαγή της ιατρικής ορολογίας και κατά προτεραιότητα υιοθέτηση της ορολογίας της ICD 10. Εννοιολογική αποσαφήνιση (π.χ. υιοθέτηση «άλλος/η/ές» αντί του «λοιπές/ά» με βάση την άποψη των ιατρών κατά τον γνωστικό έλεγχο). Διόρθωση της κωδικοποίησης. Σημειώνεται ότι υπάρχουν ΚΕΝ τα οποία, παρόλη τη μετάφρασή τους, αφήνουν περιθώριο για εννοιολογική ασάφεια. Αυτό ήταν εμφανές τόσο κατά τον γνωστικό έλεγχο όσο και κατά τη συζήτηση με τους υπεύθυνους των ομάδων για κάθε DC. Το εύρημα αυτό συνδέεται με την απουσία κουλτούρας και εμπειρίας χρήσης των ταξινομήσεων της ιατρικής πληροφορίας στην Ελλάδα. Επίσης, έχει άμεση σχέση με το ότι κάθε σύστημα ταξινόμησης έτσι και το σύστημα των Αυστραλιανών AR DRGs το οποίο υιοθετήθηκε, έχει τη δική του φιλοσοφία και λογική, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι γνωστή αφού το σύστημα των AR DRGs καλύπτεται από copyright και δεν είναι δυνατόν να γίνουν γνωστά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αν δεν ζητήσει η Ελλάδα μέσω του ΥΥΚΑ επίσημη άδεια χρήσης των AR DRGs. Α.4. Συμπεράσματα και προτάσεις Η προτεινόμενη αναθεωρημένη ονοματολογία των ελληνικών ΚΕΝ αποτελεί καλύτερη εννοιολογική απόδοση των Αυστραλιανών AR DRGs. Απόλυτη εννοιολογική αποσαφήνιση θα γίνει δυνατή μόνον όταν το ΥΥΚΑ προβεί στις δέουσες ενέργειες για συνεννόηση και σύναψη συμφωνίας με τον σχετικό φορέα της Αυστραλίας που διαχειρίζεται τα AR DRGs, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στα εγχειρίδια, αφού αυτά καλύπτονται από αυστηρό διεθνές copyright. 3

6 Πίνακας A.1: Χαρτογράφηση των Αυστραλιανών AR-DRGs, των ΚΕΝ της Υπουργικής Απόφασης και των αναθεωρημένων ΚΕΝ Κόκκινα γράμματα: τροποποιήσεις / διορθώσεις : ίδιοι κωδικοί σε διαφορετικά ΚΕΝ ΑΥΣΤΡΑΝΙΑΝΑ AR-DRGs ΚΕΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝ Pre-DC Ε-ΤΚΑ Εκτός ταξινόμισης σε κατηγορία ασθένειας (Ε) Ε-ΤΚΑ Εκτός ταξινόμησης σε κατηγορία ασθένειας A01Z Liver Transplant Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος A03Z Lung or Heart/Lung Transplant Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς- πνευμόνων Ε03Α Μεταμόσχευση πνευμόνων ή καρδιάς-πνευμόνων Ε04Α Μεταμοσχεύσεις Πνευμόνων Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων A05Z Heart Transplant Ε05Α Μεταμόσχευση Καρδιάς Ε05Α Μεταμόσχευση καρδιάς A06A A06B Tracheostomy W Ventilation >95 hours W Catastrophic CC Trach W Vent >95 hours W/O Cat CC or Trach/Vent >95 hours W Cat CC Ε06Μ Ε06Χα A06C Ventilation >95 hours W/O Catastrophic CC Ε06Χβ Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- ή τραχειοστομία/(ή)μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Ε06Μ Ε06Χα Ε06Χβ Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις ή τραχειοστομία/(ή)μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Τραχειοστομία χωρίς καταστροφικές Τραχειοστομία χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες A06D Tracheostomy W/O Catastrophic CC Ε06Χγ Ε06Χγ συνυπάρχουσες παθήσεις- παθήσεις- A07Z Allogeneic Bone arrow Transplant Ε07Α Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού οστών Ε07Α Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού οστών A08A A08B Autologous Bone arrow Transplant W Catastrophic CC Autologous Bone arrow Transplant W/O Catastrophic CC Ε08Μ Ε08Χ Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ε08Μ Ε08Χ Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Ε09Γ Μεταμόσχευση παγκρέατος Ε09Α Μεταμόσχευση παγκρέατος 4

7 A09A A09B Renal Transplant W Pancreas Transplant or W Catastrophic CC Renal Transplant W/O Pancreas Transplant W/O Catastrophic CC Ε09A Μεταμόσχευση νεφρού+παγκρέατος Ε09Μ Ε09B Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μεταμόσχευση παγκρέατος Ε09Χ Μεταμόσχευση νεφρού με μεταμόσχευση παγκρέατος ή με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μεταμόσχευση παγκρέατος χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- A10Z Insertion of Ventricular Assist Devices Ε10Α Εμφύτευση συσκευών κοιλιακής υποβοήθησης Ε10Α Εμφύτευση συσκευών κοιλιακής υποβοήθησης A11A A11B Insertion of Implantable pinal Infusion Device W Catastrophic CC Insertion of Implantable pinal Infusion Device W/O Catastrophic CC Ε11Μ Ε11Χ Τοποθέτηση εμφυτεύσιμων συσκευών έγχυσης σπονδυλικής στήλης με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Τοποθέτηση εμφυτεύσιμων συσκευών έγχυσης σπονδυλικής στήλης χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Ε11Μ Ε11Χ Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής έγχυσης στη σπονδυλική στήλη με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής έγχυσης στη σπονδυλική στήλη χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- A12Z Insertion of Neurostimulator Device Ε12Α Εμφύτευση συσκευής νευροδιέγερσης Ε12Α Εισαγωγή συσκευής νευροδιέγερσης A40Z O ECO (Etracorporated embrane Oxygenation) Ε13Α Εξωσωματική συσκευή οξυγόνωσης ECO Ε13Α Εξωσωματική οξυγόνωση μεμβράνης (ECO) DC 01 B01A B01B Diseases and disorders of the nervous system Ventricular hunt Revision W Catastrophic or evere CC Ventricular hunt Revision W/O Catastrophic or evere CC ΤΚΑ 01 Ν01Μ Ν01Χ B02A Cranial Procedures W Catastrophic CC Ν02Μα B02B Cranial Procedures W evere CC Ν02Μβ B02C B03A B03B B04A Cranial Procedures W/O Catastrophic or evere CC pinal Procedures W Catastrophic or evere CC pinal Procedures W/O Catastrophic or evere CC Extracranial Vascular Procedures W Catastrophic CC Ν02Χ Ν03Μ Ν03Χ Ν04Μ Ασθένειες και δυσλειτουργίες του νευρικού συστήματος (Ν) Επανεπέμβαση κοιλιακής παροχεύτεσης με παθήσεις Επανεπέμβαση κοιλιακής παροχεύτεσης χωρίς παθήσεις Επεμβάσεις κρανίου με καταστροφικές Επεμβάσεις κρανίου με σοβαρές Επεμβάσεις κρανίου χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με παθήσεις Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς παθήσεις Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - ΤΚΑ 01 Ν01Μ Ν01Χ Ν02Μα Ν02Μβ Ν02Χ Ν03Μ Ν03Χ Ν04Μ Παθήσεις και διαταραχές του νευρικού συστήματος Αναθεώρηση κοιλιακής παροχέτευσης με παθήσεις Αναθεώρηση κοιλιακής παροχέτευσης χωρίς παθήσεις Επεμβάσεις κρανίου με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Επεμβάσεις κρανίου με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - Επεμβάσεις κρανίου χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές 5

8 B04B Extracranial Vascular Procedures W/O Catastrophic CC Ν04Χ Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Ν04Χ Εξωκράνιες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές B05Z Carpal Tunnel Release Ν05Α Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα Ν05Α Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα B06A B06B B07A B07B B40Z O Procs for Cerebral Palsy, uscular Dystrophy, Neuropathy W CC Procs for Cerebral Palsy, uscular Dystrophy, Neuropathy W/O CC Peripheral and Cranial Nerve and Other Nervous ystem Procedures W CC Peripheral and Cranial Nerve and Other Nervous ystem Procedures W/O CC Plasmapheresis W Neurological Disease, ameday Ν06Μ Ν06Χ Ν07Μ Ν07Χ Ν10Α B41Z O Telemetric EEG onitoring Ν11Α B42A B42B B60A B60B O O Nervous ystem Diagnosis W Ventilator upport W Catastrophic CC Nervous ystem Diagnosis W Ventilator upport W/O Catastrophic CC Acute Paraplegia/Quadriplegia W or W/O OR Procs W Cat CC Acute Paraplegia/Quadriplegia W or W/O OR Procs W/O Cat CC Ν12Μ Ν12Χ Ν20Μ Ν20Χ Επεμβάσεις για παράλυση προσωπικού νεύρου, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια με Επεμβάσεις για παράλυση προσωπικού νεύρου, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια χωρίς Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες επεμβάσεις του νευρικού συστήματος με συνυπάρχουσες παθήσεις - Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες επεμβάσεις του νευρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Πλασμαφαίρεση με νευρολογική νόσοσυμμετοχή, την ίδια ημέρα Τηλεμετρικός έλεγχος-καταγραφή ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος Διάγνωση νοσήματαoς νευρικού συστήματος με υποστήριξη αναπνευστήρα με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Διάγνωση νoσήματος νευρικού συστήματος με υποστήριξη αναπνευστήρα χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Οξεία εμφάνιση παραπληγίας / τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Ν06Μ Ν06Χ Ν07Μ Ν07Χ Ν10Α Ν11Α Ν12Μ Ν12Χ Ν20Μ Ν20Χ Επεμβάσεις για εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια με συνυπάρχουσες παθήσεις - Επεμβάσεις για εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία, νευροπάθεια χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες επεμβάσεις του νευρικού συστήματος με Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα και εγκεφαλικές συζυγίες και άλλες επεμβάσεις του νευρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Πλασμαφαίρεση με νευρολογική νόσο-συμμετοχή, ημερήσια νοσηλεία Τηλεμετρική παρακολούθηση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος Πάθηση νευρικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Πάθηση νευρικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές Οξεία εμφάνιση παραπληγίας/τετραπληγίας με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές 6

9 B61A B61B pinal Cord Conditions W or W/O OR Procedures W Catastrophic or evere CC pinal Cord Conditions W or W/O OR Procedures W/O Catastrophic or evere CC Ν21Μ Ν21Χ Καταστάσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Καταστάσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν21Μ Ν21Χ Παθήσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Παθήσεις νωτιαίου μυελού με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις B62Z Apheresis Ν22Α Αφαίρεση- εξωσωματική θεραπεία αίματος Ν22Α Αφαίρεση- εξωσωματική θεραπεία αίματος Dementia and Other Chronic Disturbances Άνοια (ανοικτή συνδρομή) και άλλες χρόνιες Άνοια (ανοϊκή συνδρομή) και άλλες χρόνιες B63Z Ν23Α Ν23Α of Cerebral Function δυσλειτουργίες της εγκεφαλικής λειτουργίας δυσλειτουργίες της εγκεφαλικής λειτουργίας Παραλήρημα /Διέγερση με καταστροφικές Delirium με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - B64A Delirium W Catastrophic CC Ν24Μ Ν24Μ B64B Delirium W/O Catastrophic CC Ν24Χ Παραλήρημα /Διέγερση με /χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - B65Z Cerebral Palsy Ν25Α Εγκεφαλική παράλυση Ν25Α Εγκεφαλική παράλυση B66A B66B B67A B67B B67C B68A B68B Nervous ystem Neoplasm W Catastrophic or evere CC Nervous ystem Neoplasm W/O Catastrophic or evere CC Degenerative Nervous ystem Disorders W Catastrophic or evere CC Degenerative Nervous ystem Disorders W oderate CC Degenerative Nervous ystem Disorders W/O CC ultiple clerosis and Cerebellar Ataxia W CC ultiple clerosis and Cerebellar Ataxia W/O CC Ν26Μ Ν26Χ Ν27Μα Ν27Μβ Ν27Χ Ν28Μ Ν68Χ Νεοπλάσματα νευρικού συστήματος με παθήσεις Νεοπλάσματα νευρικού συστήματος χωρίς παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα-διαταραχές νευρικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα -διαταραχές νευρικού συστήματος με μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα (διαταραχές) νευρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Σκλήρυνση κατά πλάκας και παρεγκεφαλιδική αταξία με συνυπάρχουσες παθήσεις - Σκλήρυνση κατά πλάκας και παρεγκεφαλιδική αταξία χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Ν24Χ Ν26Μ Ν26Χ Ν27Μα Ν27Μβ Ν27Χ Ν28Μ Ν28Χ Delirium χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Νεόπλασμα νευρικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Νεόπλασμα νευρικού συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα-διαταραχές νευρικού συστήματος με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα-διαταραχές νευρικού συστήματος με μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Εκφυλιστικά νοσήματα-διαταραχές νευρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία με Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία χωρίς 7

10 B69A B69B B70D B70A B70B B70C B71A B71B B72A B72B TIA and Precerebral Occlusion W Catastrophic or evere CC TIA and Precerebral Occlusion W/O Catastrophic or evere CC troke and Other Cerebrovascular Disorders, Died or Transferred <5 Days troke and Other Cerebrovascular Disorders W Catastrophic CC troke and Other Cerebrovascular Disorders W evere CC troke and Other Cerebrovascular Disorders W/O Catastrophic or evere CC Cranial and Peripheral Nerve Disorders W CC Cranial and Peripheral Nerve Disorders W/O CC Nervous ystem Infection Except Viral eningitis W Cat or ev CC Nervous ystem Infection Except Viral eningitis W/O Cat or ev CC Ν29Μ Ν29Χ Ν30Α Ν30Μα Ν30Μβ Ν30Χ Ν31Μ Ν31Χ Ν32Μ Ν32Χ Παροδικό εγκεφαλικό ισχαιμικό επεισόδιο και προεγκεφαλιδική απόφραξη με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο και προεγκεφαλιδική απόφραξη χωρίς παθήσεις Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, ασθενούς που κατέληξε ή διακοσμήθηκε σε <5ημέρες Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες χωρίς παθήσεις - Δυσλειτουργίες κρανιακών ή περιφερικών νεύρων με συνυπάρχουσες παθήσεις - Δυσλειτουργίες κρανιακών ή περιφερικών νεύρων χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις B73Z Viral eningitis Ν33Α Ιογενής μηνιγγίτιδα Ν33Α Ιογενής μηνιγγίτιδα B74A Nontraumatic tupor and Coma W CC Ν34Χ Μη τραυματικής αιτιολογίας βυθιότηταλήθαργος και κώμα με συνυπάρχουσες παθήσεις Ν29Μ Ν29Χ Ν30Α Ν30Μα Ν30Μβ Ν30Χ Ν31Μ Ν31Χ Ν32Μ Ν32Χ Ν34Μ Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και απόφραξη προεγκεφαλικών αγγείων με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και απόφραξη προεγκεφαλικών αγγείων χωρίς παθήσεις Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων, ασθενούς που κατέληξε ή διακομίσθηκε σε άλλο νοσοκομείο σε <5 ημέρες Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων με καταστροφικές Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες διαταραχές των εγκεφαλικών αγγείων χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές Διαταραχές εγκεφαλικών συζυγιών και περιφερικών νεύρων με Διαταραχές εγκεφαλικών συζυγιών και περιφερικών νεύρων χωρίς Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοίμωξη νευρικού συστήματος εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Μη τραυματικής αιτιολογίας εμβροντησία (λήθαργος) και κώμα, με συνυπάρχουσες παθήσεις 8

11 B74B Nontraumatic tupor and Coma W/O CC N34X Μη τραυματικής αιτιολογίας βυθιότηταλήθαργος και κώμα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις 9 Ν34X Μη τραυματικής αιτιολογίας εμβροντησία (λήθαργος) και κώμα, χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις B75Z Febrile Convulsions Ν35Α Πυρετικοί σπασμοί Ν35Α Πυρετικοί σπασμοί B76A eizure W Catastrophic or evere CC Ν36Μ Σπασμοί με καταστροφικές συνυπάρχουσες Επιληπτικοί σπασμοί με καταστροφικές ή σοβαρές Ν36Μ παθήσεις - B76B eizure W/O Catastrophic or evere CC Ν36Χ Σπασμοί χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες Επιληπτικοί σπασμοί χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές Ν36Χ παθήσεις - B77Z Headache Ν37Α Κεφαλαλγία Ν37Α Κεφαλαλγία B78A B78B B79A B79B Intracranial Injury W Catastrophic or evere CC Intracranial Injury W/O Catastrophic or evere CC kull Fractures W Catastrophic or evere CC kull Fractures W/O Catastrophic or evere CC Ν38Μ Ν38Χ Ν39Μ Ν39Χ Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση με παθήσεις Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κατάγματα κρανίου με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Κατάγματα κρανίου χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν38Μ Ν38Χ Ν39Μ Ν39Χ Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση με παθήσεις Ενδοκρανιακή (κρανιοεγκεφαλική) κάκωση χωρίς παθήσεις Κατάγματα κρανίου με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις B80Z Other Head Injury Ν40Α Άλλες κακώσεις κεφαλής Ν40Α Άλλες κακώσεις κεφαλής B81A B81B B82A B82B B82C Other Disorders of the Nervous ystem W Catastrophic or evere CC Other Disorders of the Nervous ystem W/O Catastrophic or evere CC Chronic and Unspecified Paraplegia/Quadriplegia W or W/O OR Procs W Cat CC Chronic and Unspecified Paraplegia/Quadriplegia W or W/O OR Procs W evere CC Chronic and Unspecified Paraplegia/Quadriplegia W or W/O OR Pr W/O Cat/ev CC Ν41Μ Ν41Χ Ν42Μα Ν82Μβ Ν82Χ Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος με παθήσεις Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Χρόνια και μη διευκρινισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Χρόνια και μη διευκρινισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Χρόνια και μη διευκρινισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς καταστροφικές/σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ν41Μ Ν41Χ Ν42Μα Ν42Μβ Ν42Χ Κατάγματα κρανίου χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος με παθήσεις Άλλες διαταραχές του νευρικού συστήματος χωρίς παθήσεις Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Χρόνια και μη καθορισμένη παραπληγία/ τετραπληγία με ή χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς παθήσεις

12 DC 02 Diseases and disorders of the eye ΤΚΑ 02 C01Z Procedures for Penetrating Eye Injury Ο01Α Παθήσεις και δυσλειτουργίες των οφθαλμών (Ο) Επεμβάσεις για διατρηταίνοντες τραυματισμούς των οφθαλμών 10 ΤΚΑ 02 Ο01Α Παθήσεις και διαταραχές των οφθαλμών Επεμβάσεις για διατιτραίνον τραύμα οφθαλμού C02Z Enucleations and Orbital Procedures Ο02Α Εκπυρήνωση-εξόρυξη και επεμβάσεις οφθαλμικού κόγχου Ο02Α Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις οφθαλμικού κόγχου C03Z Retinal Procedures Ο03Α Επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς Ο03Α Επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς C04Z ajor Corneal, cleral and Conjunctival Σοβαρές επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού Μείζονες επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και Ο04Α Ο04Α Procedures και επιπεφυκότα επιπεφυκότα C05Z Dacryocystorhinostomy Ο05Α Ασκορυνοστομία Ο05Α Ασκορινοστομία C10Z trabismus Procedures Ο10Α Επεμβάσεις Στραβισμού Ο10Α Επεμβάσεις στραβισμού C11Z Eyelid Procedures Ο11Α Επεμβάσεις βλεφάρων Ο11Α Επεμβάσεις βλεφάρων C12Z Other Corneal, cleral and Conjunctival Λοιπές επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και Άλλες επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και Ο12Α Ο12Α Procedures επιπεφυκότα επιπεφυκότα C13Z Lacrimal Procedures Ο13Α Επεμβάσεις δακρυϊκής συσκευής Ο13Α Επεμβάσεις δακρυϊκής συσκευής C14Z Other Eye Procedures Ο14Α Λοιπές επεμβάσεις οφθαλμού Ο14Α Άλλες επεμβάσεις οφθαλμού C15A Glaucoma and Complex Cataract Επεμβάσεις γλαυκώματος και περίπλοκες Επεμβάσεις γλαυκώματος και σύνθετες επεμβάσεις Ο15Α Ο15Α Procedures επεμβάσεις καταρράκτη καταρράκτη C15B Glaucoma and Complex Cataract Επεμβάσεις γλαυκώματος και περίπλοκες Επεμβάσεις γλαυκώματος και σύνθετες επεμβάσεις Ο15Β Ο15Β Procedures, ameday επεμβάσεις καταρράκτη την ίδια μέρα καταρράκτη, ημερήσια νοσηλεία C16Z Lens Procedures Ο16Α Επεμβάσεις φακού (από καταράκτη κ.λπ.) Ο16Α Επεμβάσεις φακού Ο17Α Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς Ο17Α Μεταμόσχευση κερατοειδούς C60A Acute and ajor Eye Infections W CC Ο20Μ C60B Acute and ajor Eye Infections W/O CC Ο20Χ C61A Neurological and Vascular Disorders of the Eye W CC Ο21Μ Επεμβάσεις για οξείες και μείζονες Λοιμώξεις του οφθαλμού με συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις για οξείες και μείζονες Λοιμώξεις του οφθαλμού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Νευρολογικές και αγγειακές δυσλειτουργίες του οφθαλμού με συνυπάρχουσες παθήσεις Ο20Μ Ο20Χ Ο21Μ Οξείες και μείζονες οφθαλμικές λοιμώξεις με συνυπάρχουσες παθήσεις- Οξείες και μείζονες οφθαλμικές λοιμώξεις χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Νευρολογικές και αγγειακές διαταραχές του οφθαλμού με συνυπάρχουσες παθήσεις- Hyphema and edically anaged Trauma Ύφαιμα και ιατρική αντιμετώπιση Ύφαιμα και ιατρική (μη χειρουργική) διαχείριση C62Z Ο22Α Ο22Α to the Eye τραυματισμών του οφθαλμού τραύματος οφθαλμού C63Z Other Disorders of the Eye Ο23Α Λοιπές δυσλειτουργίες οφθαλμού Ο23Α Άλλες διαταραχές οφθαλμού C61B DC 03 Neurological and Vascular Disorders of the Eye W/O CC Diseases and disorders of the ear, nose, mouth and throat Ο61Χ ΤΚΑ 03 Νευρολογικές και αγγειακές δυσλειτουργίες του οφθαλμού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις Παθήσεις και δυσλειτουργίες του ΩΡΛ και Στόματος (Ω) Ο61Χ ΤΚΑ 03 Νευρολογικές και αγγειακές διαταραχές του οφθαλμού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Παθήσεις και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και λάρυγγος

13 D01Z Cochlear Implant Ω01Α Κοχλιακά εμφυτεύματα Ω01Α Κοχλιακό εμφύτευμα D02A D02B D02C D03Z Head and Neck Procedures W Catastrophic or evere CC Head and Neck Procedures W alignancy or oderate CC Head and Neck Procedures W/O alignancy W/O CC urgical Repair for Cleft Lip or Palate Diagnosis Ω02Μα Ω02Μβ Ω02Χ Ω03Α D04A axillo urgery W CC Ω04Μ D04B axillo urgery W/O CC Ω04Χ Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με καταστροφικές η σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με κακοήθεια ή μετριοπαθείς συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου χωρίς κακοήθεια χωρίς μετριοπαθείς συνυπάρχουσες παθήσεις Χειρουργική διόρθωση ή επισκευή παθήσεων του λαγώχειλου ή λυκοστόματος Γναθοχειρουργική με συνυπάρχουσες παθήσεις- Γναθοχειρουργική χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Ω02Μα Ω02Μβ Ω02Χ Ω03Α Ω04Μ Ω04Χ Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- Επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με κακοήθεια ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις κεφαλής τραχήλου χωρίς κακοήθεια χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Χειρουργική αποκατάσταση χειλεοσχιστίας ή υπερωϊοσχιστίας (λαγώχειλου ή λυκοστόματος) Γναθοχειρουργική με συνυπάρχουσες παθήσεις Γναθοχειρουργική χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις D05Z Parotid Gland Procedures Ω05Α Επεμβάσεις της παρωτίδος Ω05Α Επεμβάσεις παρωτίδας D06Z inus and Complex iddle Ear Procedures Ω06Α Επεμβάσεις παραρηνίων κόλπων και σύνθετες Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων και σύνθετες Ω06Α επεμβάσεις μέσου ωτός επεμβάσεις μέσου ωτός D10Z Nasal Procedures Ω10Α Επεμβάσεις ρινικές Ω10Α Επεμβάσεις ρινικές D11Z Tonsillectomy and/or Adenoidectomy Ω11Α Αμυγδαλεκτομές και / ή Αδενοηδεκτομές Ω11Α Αμυγδαλεκτομή και/ή αδενοειδεκτομή D12Z Other Ear, Nose, outh and Throat Άλλες ΩΡΛ επεμβάσεις και επεμβάσεις στοματικής Ω12Α Άλλες επεμβάσεις του ΩΡΛ και στόματος Ω12Α Procedures κοιλότητας D13Z yringotomy W Tube Insertion Ω13Α Τυμπανοτωμή ( Μυριγγεκτομή ) με εισαγωγή σωλήνα Ω13Α Μυριγγοτομή με εισαγωγή σωληνίσκου αερισμού D14Z outh and alivary Gland Procedures Ω14Α Επεμβάσεις του στόματος και σιαλογόνων αδένων Ω14Α Επεμβάσεις στόματος και σιαλογόνων αδένων D15Z astoid Procedures Ω15Α Επεμβάσεις μαστοειδούς Ω15Α Επεμβάσεις μαστοειδούς D40Z O Dental Extractions and Restorations Ω20Α Οδοντικές εξαγωγές και αποκαταστάσεις Ω20Α Εξαγωγές και αποκαταστάσεις οδόντων D60A D60B Ear, Nose, outh and Throat alignancy W Catastrophic or evere CC Ear, Nose, outh and Throat alignancy W/O Catastrophic or evere CC Ω30Μ Ω30Χ Κακοήθεια ΩΡΛ και στόματος με παθήσεις Κακοήθεια ΩΡΛ και στόματος με καταστροφικές χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις Ω30Μ Ω30Χ Κακοήθεια ωτός, ρινός, στόματος, φάρυγγος και λάρυγγος με παθήσεις- Κακοήθεια ωτός, ρινός, στόματος, φάρυγγος και λάρυγγος χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- D61Z Dysequilibrium Ω31Α Ίλλιγγος Ω31Α Αστάθεια - διαταραχές ισορροπίας D62Z Epistaxis Ω32Α Ρινορραγία Ω32Α Επίσταξη D63Z Otitis edia and URI Ω33Α Μέση ωτίτιδα και λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού Ω33Α Μέση ωτίτιδα και λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού 11

14 D64Z Laryngotracheitis and Epiglottitis Ω34Α Λαρυγγοτραχειίτιδα και επιγλωττίτις Ω34Α Λαρυγγοτραχειΐτιδα και επιγλωττίτιδα D65Z Nasal Trauma and Deformity Ω35Α Ρινικό τραύμα και δυσμορφία Ω35Α Ρινικό τραύμα και παραμόρφωση D66A Other Ear, Nose, outh and Throat Άλλες διαγνώσεις του ΩΡΛ και στόματος με Άλλες ΩΡΛ παθήσεις και παθήσεις στοματικής Ω36Μ Ω36Μ Diagnoses W CC συνυπάρχουσες παθήσεις- κοιλότητας με συνυπάρχουσες παθήσεις- D66B D67A D67B DC 04 Other Ear, Nose, outh and Throat Diagnoses W/O CC Oral and Dental Disorders Except Extractions and Restorations Oral and Dental Disorders Except Extractions and Restorations, ameday Diseases and disorders of the respiratory system Ω36Χ Ω37Α Ω37Β ΤΚΑ 04 E01A ajor Chest Procedures W Catastrophic CC Α01Μ E01B E02A E02B E02C E40A E40B O O ajor Chest Procedures W/O Catastrophic CC Other Respiratory ystem OR Procedures W Catastrophic CC Other Respiratory ystem OR Procedures W evere or oderate CC Other Respiratory ystem OR Procedures W/O CC Respiratory ystem Diagnosis W Ventilator upport W Catastrophic CC Respiratory ystem Diagnosis W Ventilator upport W/O Catastrophic CC Α01Χ Α02Μα Α02Μβ Α02Χ Α10Μ Α10Χ Άλλες διαγνώσεις του ΩΡΛ και στόματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και αποκαταστάσεις, την ίδια ημέρα Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και αποκαταστάσεις Παθήσεις και δυσλειτουργίες του αναπνευστικού συστήματος (Α) Μείζονες επεμβάσεις θώρακος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Μείζονες επεμβάσεις θώρακος χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αναπνευστικού συστήματος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις αναπνευστικού συστήματος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - Λοιπές επεμβάσεις αναπνευστικού συστήματος χωρίς Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος με μηχανική αναπνευστική υποστήριξη με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος με μηχανική αναπνευστική υποστήριξη χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - 12 Ω36Χ Ω37Α Ω37Β ΤΚΑ 04 Α01Μ Α01Χ Α02Μα Α02Μβ Α02Χ Α10Μ Α10Χ Άλλες ΩΡΛ παθήσεις και παθήσεις στοματικής κοιλότητας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και αποκαταστάσεις Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και αποκαταστάσεις, ημερήσια νοσηλεία Παθήσεις και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος Μείζονες επεμβάσεις θώρακος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Μείζονες επεμβάσεις θώρακος χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις του αναπνευστικού χωρίς Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής με καταστροφικές Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής χωρίς καταστροφικές Respiratory ystem Diagnosis W Non- Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος χωρίς Πάθηση του αναπνευστικού συστήματος με μη E41Z O Α11Χ Α11Χ Invasive Ventilation επεμβατικό μηχανικό αερισμό επεμβατικό αερισμό E42C O Bronchoscopy, ameday Α12Α Βρογχοσκόπηση, την ίδια ημέρα Α12Α Βρογχοσκόπηση, ημερήσια νοσηλεία Βρογχοσκόπηση με καταστροφικές Βρογχοσκόπηση με καταστροφικές συνυπάρχουσες E42A O Bronchoscopy W Catastrophic CC Α12Μ Α12Μ παθήσεις -

15 E42B O Bronchoscopy W/O Catastrophic CC Α12Χ E60A E60B Cystic Fibrosis W Catastrophic or evere CC Cystic Fibrosis W/O Catastrophic or evere CC Α20Μ Α20Χ E61A Pulmonary Embolism W Catastrophic CC Α21Μ E61B Pulmonary Embolism W/O Catastrophic CC Α21Χ E62A E62B Respiratory Infections/Inflammations W Catastrophic CC Respiratory Infections/Inflammations W evere or oderate CC Α22Μα Α22Μβ Βρογχοσκόπηση χωρίς καταστροφικές Κυστική ίνωση με καταστροφικές ή σοβαρές Κυστική ίνωση χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - Πνευμονική εμβολή με καταστροφικές Πνευμονική εμβολή χωρίς καταστροφικές Αναπνευστικές λοιμώξεις / φλεγμονές με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Αναπνευστικές λοιμώξεις/ φλεγμονές με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Α12Χ Α20Μ Α20Χ Α21Μ Α21Χ Α22Μα Α22Μβ Βρογχοσκόπηση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Κυστική ίνωση με καταστροφικές ή σοβαρές Κυστική ίνωση χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές Πνευμονική εμβολή με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Πνευμονική εμβολή χωρίς καταστροφικές Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με καταστροφικές Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Respiratory Infections/Inflammations W/O Αναπνευστικές λοιμώξεις/ φλεγμονές χωρίς Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού χωρίς E62C Α22Χ Α22Χ CC συνυπάρχουσες παθήσεις συνυπάρχουσες παθήσεις E63Z leep Apnoea Α23Α Σύνδρομο άπνοιας ύπνου Α23Α Υπνική άπνοια E64A E64B E65A E65B Pulmonary Oedema and Respiratory Failure W Catastrophic CC Pulmonary Oedema and Respiratory Failure W/O Catastrophic CC Chronic Obstructive Airways Disease W Catastrophic CC Chronic Obstructive Airways Disease W/O Catastrophic CC Α24Μ Α24Χ Α25Μ Α25Χ E66A ajor Chest Trauma W Catastrophic CC Α26Μα E66B ajor Chest Trauma W evere or oderate CC Α26Μβ E66C ajor Chest Trauma W/O CC Α26Χ Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Μείζον τραύμα Θώρακος με καταστροφικές Μείζον τραύμα Θώρακος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Μείζον τραύμα Θώρακος με συνυπάρχουσες παθήσεις - Α24Μ Α24Χ Α25Μ Α25Χ Α26Μα Α26Μβ Α26Χ Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια με καταστροφικές Πνευμονικό οίδημα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με καταστροφικές Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς καταστροφικές Μείζον τραύμα θώρακος με καταστροφικές Μείζον τραύμα θώρακος με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Μείζον τραύμα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 13

16 E67A E67B Respiratory igns and ymptoms W Catastrophic or evere CC Respiratory igns and ymptoms W/O Catastrophic or evere CC Α27Μ Α27Χ E68A Pneumothorax W CC Α28Μ E68B Pneumothorax W/O CC Α28Χ E69A Bronchitis and Asthma W CC Α29Μ E69B Bronchitis and Asthma W/O CC Α29Χ E70A E70B Whooping Cough and Acute Bronchiolitis W CC Whooping Cough and Acute Bronchiolitis W/O CC Α30Μ Α30Χ E71A Respiratory Neoplasms W Catastrophic CC Α31Μ E71B E72Z Respiratory Neoplasms W/O Catastrophic CC Respiratory Problems Arising from Neonatal Period Α31Χ Α32Α E73A Pleural Effusion W Catastrophic CC Α33Μα E73B Pleural Effusion W evere or oderate CC Α33Μβ E73C Pleural Effusion W/O CC Α33Χ E74A Interstitial Lung Disease W Catastrophic CC Α34Μα E74B Interstitial Lung Disease W evere or oderate CC Α34Μβ E74C Interstitial Lung Disease W/O CC Α34Χ Αναπνευστικά σημεία και συμπτώματα με παθήσεις - Αναπνευστικά σημεία και συμπτώματα χωρίς παθήσεις - Πνευμοθώρακας με συνυπάρχουσες παθήσεις - Πνευμοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Βρογχίτιδα και άσθμα με συνυπάρχουσες παθήσεις - Βρογχίτιδα και άσθμα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα με Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς Νεοπλάσματα αναπνευστικού με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Νεοπλάσματα αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Αναπνευστικά προβλήματα αναδυόμενα από τη νεογνική περίοδο Πλευριτική συλλογή με καταστροφικές Πλευριτική συλλογή με σοβαρές ή μεσαίου βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Διάμεση πνευμονική νόσος με καταστροφικές Διάμεση πνευμονική νόσος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Διάμεση πνευμονική νόσος χωρίς Α27Μ Α27Χ Α28Μ Α28Χ Α29Μ Α29Χ Α30Μ Α30Χ Α31Μ Α31Χ Α32Α Α33Μα Α33Μβ Α33Χ Α34Μα Α34Μβ Α34Χ Σημεία και συμπτώματα του αναπνευστικού με παθήσεις - Σημεία και συμπτώματα του αναπνευστικού χωρίς παθήσεις - Πνευμοθώρακας με συνυπάρχουσες παθήσεις - Πνευμοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Βρογχίτιδα και άσθμα με συνυπάρχουσες παθήσεις - Βρογχίτιδα και άσθμα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα με Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς Νεοπλάσματα του αναπνευστικού με καταστροφικές Νεοπλάσματα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές Αναπνευστικά προβλήματα αναδυόμενα από τη νεογνική περίοδο Πλευριτική συλλογή με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Πλευριτική συλλογή με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - Διάμεση πνευμονοπάθεια με καταστροφικές Διάμεση πνευμονοπάθεια με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Διάμεση πνευμονοπάθεια χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 14

17 E75A E75B Other Respiratory ystem Diagnosis W Catastrophic CC Other Respiratory ystem Diagnosis W evere or oderate CC Α35Μα Α35Μβ Λοιπές διαγνώσεις αναπνευστικού συστήματος με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις - Λοιπές διαγνώσεις αναπνευστικού συστήματος με σοβαρές ή μεσαίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Α35Μα Α35Μβ Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με καταστροφικές Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Other Respiratory ystem Diagnosis W/O Λοιπές διαγνώσεις αναπνευστικού συστήματος Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος χωρίς E75C Α35Χ Α35Χ CC χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις E76Z Respiratory Tuberculosis Α36Α Φυματίωση αναπνευστικού Α36Α Φυματίωση του αναπνευστικού συστήματος DC Diseases and disorders of the circulatory Παθήσεις και δυσλειτουργίες κυκλοφορικού ΤΚΑ 05 ΤΚΑ 05 Παθήσεις και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος 05 system (Κ) F01A F01B Implantation or Replacement of AICD, Total ystem W Catastrophic CC Implantation or Replacement of AICD, Total ystem W/O Catastrophic CC Κ01Μ Κ01Χ Τοποθέτηση ή αντικατάσταση εμφυτεύσιμου απινιδωτή, ολικό σύστημα με καταστροφικές Τοποθέτηση ή αντικατάσταση εμφυτεύσιμου απινιδωτή, ολικό σύστημα χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις F02Z Other AICD Procedures Κ02Α Άλλες επεμβάσεις επί εμφυτεύσιμου απινιδωτή Κ02Α F03A F03B F04A F04B Cardiac Valve Proc W CPB Pump W Invasive Cardiac Investigation W Cat CC Cardiac Valve Proc W CPB Pump W Invasive Cardiac Investigation W/O Cat CC Cardiac Valve Proc W CPB Pump W/O Invasive Cardiac Inves W Cat CC Cardiac Valve Proc W CPB Pump W/O Invasive Cardiac Inves W/O Cat CC Κ03Μ Κ03Χ Κ04Μ Κ04Χ Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική κυκλοφορία και με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική κυκλοφορία και με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό και με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες με εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό και χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ01Μ Κ01Χ Κ03Μ Κ03Χ Κ04Μ Κ04Χ Εμφύτευση ή αντικατάσταση αυτόματου εμφυτεύσιμου καρδιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές Εμφύτευση ή αντικατάσταση αυτόματου εμφυτεύσιμου καρδιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές Άλλες επεμβάσεις σχετιζόμενες με αυτόματο εμφυτεύσιμο καρδιακό απινιδωτή Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις 15

18 F05A Coronary Bypass W Invasive Cardiac Investigation W Reoperation or W Cat CC Κ05Μ Αορτοστεφανιαία παράκαμψη με καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ05Μ Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση ή με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- F05B Coronary Bypass W Invasive Cardiac Investigation W/O Reoperation W/O Cat CC Κ05Χ Αορτοστεφανιαία παράκαμψη με καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ05Χ Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- F06A Coronary Bypass W/O Invasive Cardiac Inves W Reoperation or W Cat or ev CC Κ06Μ Αορτοστεφανιαία παράκαμψη χωρίς καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση ή με καταστροφικές / σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ06Μ Στεφανιαία παράκαμψη χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση ή με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- F06B Coronary Bypass W/O Invasive Cardiac Inves W/O Reoperation W/O Cat or ev CC Κ06Χ Αορτοστεφανιαία παράκαμψη χωρίς καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ06Χ Στεφανιαία παράκαμψη χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς παθήσεις F07A Other Cardiothoracic/Vascular Procedures W CPB Pump W Catastrophic CC Κ07Μα Λοιπές κάρδιο-θώρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ07Μα Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- F07B Other Cardiothoracic/Vascular Procedures W CPB Pump W evere or oderate CC Κ07Μβ Λοιπές κάρδιο-θώρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία με σοβαρές ή μετρίας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Κ07Μβ Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις- F07C Other Cardiothoracic/Vascular Procedures W CPB Pump W/O CC Κ07Χ Λοιπές κάρδιο-θώρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ07Χ Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- F08A ajor Reconstruct Vascular Procedures W/O CPB Pump W Catastrophic CC Κ08Μ Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ08Μ Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- F08B ajor Reconstruct Vascular Procedures W/O CPB Pump W/O Catastrophic CC Κ08Χ Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ08Χ Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- F09A Other Cardiothoracic Procedures W/O CPB Pump W Catastrophic CC Κ09Μα Λοιπές κάρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ09Μα Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- 16

19 F09B Other Cardiothoracic Procedures W/O CPB Pump W evere or oderate CC Κ09Μβ Άλλες κάρδιο-θώρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία με σοβαρής ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις Κ09Μβ Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις F09C F10A F10B F11A Other Cardiothoracic Procedures W/O CPB Pump W/O CC Interventional Coronary Procedures W AI W Catastrophic CC Interventional Coronary Procedures W AI W/O Catastrophic CC Amputation for Circ ystem Except Upper Limb and Toe W Catastrophic CC Κ09Χ Κ10Μ Κ10Χ Κ11Μ Άλλες κάρδιο-θώρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Ακρωτηριασμός λόγω αγγειακής ισχαιμίας, πλην άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ09Χ Κ10Μ Κ10Χ Κ11Μ Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Ακρωτηριασμός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού, εξαιρουμένων των άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις F11B Amputation for Circ ystem Except Upper Limb and Toe W/O Catastrophic CC Κ11Χ Ακρωτηριασμός λόγω αγγειακής ισχαιμίας, πλην άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ11Χ Ακρωτηριασμός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού, εξαιρουμένων των άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός, χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- F12A F12B Implantation or Replacement of Pacemaker, Total ystem W Catastrophic CC Implantation or Replacement of Pacemaker, Total ystem W/O Catastrophic CC Κ12Μ Κ12Χ Τοποθέτηση ή αντικατάσταση βηματοδότη, ολικού συστήματος, με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Τοποθέτηση ή αντικατάσταση βηματοδότη, ολικού συστήματος χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ12Μ Κ12Χ Εμφύτευση ή αντικατάσταη βηματοδότη, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Εμφύτευση ή αντικατάσταση βηματοδότη, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- F13A Upper Limb and Toe Amputation for Circulatory ys Disorders W Cat or ev CC Κ13Μ Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλου άκρου ποδός λόγω νοσήματος κυκλοφορικού με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ13Μ Ακρωτηριασμός άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός λόγω διαταραχών του κυκλοφορικού με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- F13B Upper Limb and Toe Amputation for Circulatory ys Disorders W/O Cat or ev CC Κ13Χ Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλου άκρου ποδός λόγω καρδιαγγειακού νοσήματος χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ13Χ Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλων άκρου ποδός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού χωρίς παθήσεις 17

20 F14A Vascular Procs Except ajor Reconstruction W/O CPB Pump W Cat CC Κ14Μα Αγγειακές επεμβάσεις, πλην μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ14Μα Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- F14B Vascular Procs Except ajor Reconstruction W/O CPB Pump W ev or od CC Κ14Μβ Αγγειακές επεμβάσεις, πλην μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με σοβαρού ή μετρίου βαθμού συνυπάρχουσες παθήσεις Κ14Μβ Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις- F14C Vascular Procs Except ajor Reconstruction W/O CPB Pump W/O CC Κ14Χ Αγγειακές επεμβάσεις, πλην μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ14Χ Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις F15A Interventional Coronary Procs W/O AI W tent Implantation W Cat or ev CC Κ15Μ Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ15Μ Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) με καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- F15B Interventional Coronary Procs W/O AI W tent Implantation W/O Cat or ev CC Κ15Χ Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ15Χ Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- F16A Interventional Coronary Procedures W/O AI W/O tent Implantation W CC Κ16Μ Επεμβατικές στεφανιαίες επεμβάσεις χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) με συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ16Μ Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) με συνυπάρχουσες παθήσεις F16B Interventional Coronary Procedures W/O AI W/O tent Implantation W/O CC Κ16Χ Επεμβατικές μέθοδοι στα στεφανιαία χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις- Κ16Χ Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων χωρίς ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις F17A Insertion or Replacement of Pacemaker Generator W Catastrophic or evere CC Κ17Μ Τοποθέτηση ή αντικατάσταση γεννήτριας βηματοδότη με σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ17Μ Εμφύτευση ή αντικατάσταση βηματοδοτικής πηγής με παθήσεις F17B Insertion or Replacement of Pacemaker Generator W/O Catastrophic or evere CC Κ17Χ Τοποθέτηση ή αντικατάσταση γεννήτριας βηματοδότη χωρίς σοβαρού βαθμού ή καταστροφικές συνυπάρχουσες παθήσεις Κ17Χ Εμφύτευση ή αντικατάσταση βηματοδοτικής πηγής χωρίς παθήσεις- 18

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 940 27 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.13740 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27 7 11 κοι νής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 946 27 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Υ4α/οικ.18051 Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/27 7 2011 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907. Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων 35 34.279 50.379. Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων 20 27.286 30.

Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907. Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων 35 34.279 50.379. Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων 20 27.286 30. ΚΩΔΙΚ. ΚΕΝ (*) Νέο ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νέα ΜΔΝ Νέο Κόστος ΚΥΑ 1/2/12 Υφιστάμενο κόστος ανά ΚΕΝ ΚΥΑ 1/10/11 Ε-ΤΚΑ Εκτός ταξινόμησης σε κατηγορία ασθένειας (Ε) Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 24.725 28.907 Ε03Α Μεταμόσχευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 1 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3040 11 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Γ3γ/οικ.96176 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα Ελέγχου των Δαπανών Ιδιωτικών Κλινικών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας & Κατευθυντήριων Οδηγιών Εργασίας για τη Συλλογή Δεδομένων. (προσαρμοσμένη από το πρωτότυπο πρωτόκολλο ECDC, v.4.

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας & Κατευθυντήριων Οδηγιών Εργασίας για τη Συλλογή Δεδομένων. (προσαρμοσμένη από το πρωτότυπο πρωτόκολλο ECDC, v.4. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 1 Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας & Κατευθυντήριων Οδηγιών Εργασίας για τη Συλλογή Δεδομένων Έκδοση Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ: «ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γ. Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ABC Health Care 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών 1.1 Απλαστική Αναιμία Τελική διάγνωση απλαστικής αναιμίας που προκαλεί σοβαρή ανεπάρκεια μυελού των οστών με αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοκυττοπενία. Η πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους

Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ασθενών και των Οικογενειών τους Αριθμός Παραδοτέου: 3.1.1 Τίτλος Παραδοτέου: Τόμος αποτύπωσης εκπαιδευτικών αναγκών Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Η περίπτωση των Ομάδων Επισκέψεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Αναστάσιος Σκρουμπέλος Νίκος Οικονόμου Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 A Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης ατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ,ως Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης ατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ,ως Πρόεδρος ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστηµονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Επιστηµών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 1: Κατάλογος Κωδικών Τεύχος Α Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Επιτροπή Πρόεδρος : Γρηγόρης Θ. Γεροτζιάφας Μέλη : Κώστας Βέμμος, Αλεξανδρος Τσελέπης Εισαγωγικό σημείωμα Τα θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5.4.2011 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 20 της 227ης Ολομ./25.10.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5.4.2011 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 20 της 227ης Ολομ./25.10.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5.4.2011 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 20 της 227ης Ολομ./25.10.2010 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Καθορισμός της εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία» Η Ολομέλεια του Κεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα