ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2013-2014 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 1. Η οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών αφορά και τα παιχνίδια που πωλούνται μέσω διαδικτύου; Αυτή η οδηγία ισχύει και για τα παιχνίδια που πωλούνται μέσω διαδικτύου. Οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες στους καταναλωτές πριν αγοράσουν το παιχνίδι. Αν ο καταναλωτής παραγγείλει το παιχνίδι μέσω ενός ιστότοπου, οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην γλώσσα που χρησιμοποιείται στον εν λόγω ιστότοπο. Aν το περιεχόμενο του ιστότοπου παρέχεται σε αρκετές γλώσσες, οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες από τους καταναλωτές στη γλώσσα του ιστότοπου που χρησιμοποιούν. Κατά την πώληση των παιχνιδιών μέσω διαδικτύου, συνίσταται να παρουσιάζονται τα παιχνίδια κατά τέτοιο τρόπο ώστε η σήμανση CE να είναι ορατή στις αρχές εποπτείας της αγοράς, στην οποία απευθύνεται. 2. Τα βιβλία με οσφρητικές ουσίες υπόκεινται στην οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών; Εξαρτάται από την κατηγορία του βιβλίου. Tα αναγνωστικά δεν θεωρούνται παιχνίδια και συνεπώς δεν υπόκεινται στην οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών αλλά στην οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΓΑΠ). Για να μάθουμε κατά πόσο ένα βιβλίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών, είναι βασικό να εξακριβώσουμε καταρχάς εάν είναι παιχνίδι. Υπάρχει ένα έγγραφο οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τα βιβλία και τα παιχνίδια για τα παιδιά, το οποίο βρίσκεται εδώ: 3. Oι σχολικές τσάντες αρκουδάκια και τα σχολικά είδη υπόκεινται στην οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών; Υπάρχει κάποιο έγγραφο τεχνικής καθοδήγησης που να παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα οριακών προϊόντων που μπορεί να θεωρηθούν ως παιχνίδια ή όχι; To πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ισχύει για «προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται, αποκλειστικά ή όχι, για παιχνίδι από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών». O όρος «αποκλειστικά ή όχι» προστέθηκε για να αποσαφηνίσει ότι το προϊόν δεν είναι απαραίτητο να προορίζεται μόνο για παιχνίδι, αλλά ενδέχεται να έχει και άλλες λειτουργίες. Για παράδειγμα, ένα μπρελόκ με ένα αρκουδάκι ή ένας υπνόσακος σε μορφή μαλακού παραγεμισμένου παιχνιδιού θεωρούνται παιχνίδια. Οι σχολικές τσάντες αρκουδάκια και τα 1 Από τις εκδηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών που διοργανώθηκαν από την TIE και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Κροατία και Μπενελούξ, καθώς και τα διαδικτυακά σεμινάρια για εταιρείες στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία. 1

2 σχολικά είδη συνεπώς είναι πολύ πιθανό να εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, αλλά κρίνεται πάντα απαραίτητο κάθε περίπτωση να αξιολογηθεί χωριστά. Το κύριο πρόβλημα με αυτό τον ορισμό είναι η έννοια του «να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού» ή «αξία παιχνιδιού». Σχεδόν τα πάντα έχουν αξία παιχνιδιού για ένα παιδί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αντικείμενο εμπίπτει στον ορισμό του παιχνιδιού. Για να θεωρηθεί παιχνίδι για τους σκοπούς της οδηγίας, η αξία παιχνιδιού πρέπει να επισημαίνεται συγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ωστόσο η ευλόγως αναμενόμενη χρήση ενός προϊόντος υπερισχύει της δήλωσης του κατασκευαστή όσο αφορά την προηγούμενη χρήση. Αν ο κατασκευαστής δεν χαρακτηρίσει το προϊόν ως παιχνίδι, πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει αυτό τον ισχυρισμό. Το έγγραφο καθοδήγησης 4 αναφέρει περαιτέρω ενδεικτικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη απόφασης για την κατηγοριοποίηση ενός προϊόντος ως παιχνίδι. Η παράγραφος του επεξηγηματικού έγγραφου καθοδήγησης σχετικά με την ασφάλεια παιχνιδιών εμπεριέχει επίσης χρήσιμες πληροφορίες επ' αυτού. Αμφότερα τα έγγραφα διατίθενται εδώ: 4. Είναι τα φθηνότερα παιχνίδια λιγότερο ασφαλή; Όλα τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλή και να έχουν συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως της τιμής τους. 5. Είναι αλήθεια ότι τα παιχνίδια που έχουν κατασκευαστεί από φυσικά υλικά είναι ασφαλέστερα; Όλα τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλή και να έχουν συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Τα φυσικά υλικά ενδέχεται να εμπεριέχουν χημικές ουσίες που έχουν απαγορευτεί ή περιοριστεί από την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών. 6. Αν κάποιος μεταβάλλει ένα παιχνίδι, θεωρείται κατασκευαστής; Εάν ένας εισαγωγέας ή διανομέας μεταποιήσει το προϊόν με αποτέλεσμα να αλλάξει τη συμμόρφωσή του, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του κατασκευαστή και είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του προϊόντος. Δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει στοιχεία στις τελωνειακές αρχές αν δε του ζητηθούν αλλά πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει ενημερωμένο τεχνικό φάκελο με τις τροποποιήσεις που έχουν συντελεστεί στο παιχνίδι. 7. Μια εταιρεία που διαθέτει το δικό της εμπορικό σήμα αλλά επίσης εισάγει προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα, µε διαφορετική εμπορική ονομασία, θεωρείται διανομέας των προϊόντων αυτών; 2

3 Μια εταιρεία που εισάγει ένα παιχνίδι με διαφορετικό από το δικό της εμπορικό σήμα σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών θεωρείται εισαγωγέας. Η εταιρεία ή το άτομο που κατασκευάζει το παιχνίδι είναι ο κατασκευαστής. Μια νομική συμφωνία θα βοηθούσε στη διαλεύκανση του θέματος. 8. Εξακολουθεί ένας κατασκευαστής να θεωρείται υπεύθυνος για ένα παιχνίδι που διέθεσε στην αγορά 19 χρόνια πριν; Ο κατασκευαστής είναι πάντα υπεύθυνος για ένα παιχνίδι που διέθεσε στην αγορά. Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών προβλέπει μια μεταβατική περίοδο, που σημαίνει ότι τα παιχνίδια που συμμορφώνονται με την παλιά οδηγία 88/378 μπορεί να διατίθενται ακόμη στην αγορά εάν τοποθετήθηκαν στην αγορά (με άλλα λόγια κατέστησαν διαθέσιμα για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ) πριν την έναρξη ισχύος των νέων προϋποθέσεων (20 Ιουλίου 2011 για το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων, και 20 Ιουλίου 2013 για τις χημικές απαιτήσεις). Η διάθεση αφορά κάθε προσφορά του προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην Κοινότητα στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας. Επομένως τα παιχνίδια που συμμορφώνονται με την παλιά οδηγία μπορεί να παραμείνουν στην αγορά και να προσφέρονται σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, εφόσον έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 20 Ιουλίου 2011/2013. Ωστόσο αν έχουν περάσει πολλά χρόνια, ενδέχεται το υλικό των παιχνιδιών να κατεστράφη εξαιτίας των συνθηκών αποθήκευσης ή της φυσικής φθοράς που επέρχεται με την πάροδο του χρόνου. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα παιχνίδια εξακολουθούν να είναι ασφαλή και οι φορείς υποχρεούνται να μεριμνήσουν ώστε να μη θέσουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωση των παιχνιδιών κατά τα στάδια μεταφοράς και αποθήκευσης τους. 9. Ένας εισαγωγέας που υποχρεούται να επισυνάψει οδηγίες στην τοπική γλώσσα θεωρείται συνεπώς κατασκευαστής; Η προσθήκη ετικετών στη συσκευασία προϊόντων λιανικής δε συνιστά τροποποίηση του προϊόντος και κατά συνέπεια ο εισαγωγέας δε θα θεωρηθεί κατασκευαστής. Ο εισαγωγέας θεωρείται κατασκευαστής εάν τροποποιήσει το παιχνίδι με τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωσή του, όπως αλλαγές στα υλικά, το χρώμα,την ηλικιακή ταξινόμηση κλπ, ή αν διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό του σήμα. 10. Μπορεί ο εισαγωγέας ή ο διανομέας να μεταφράσει τους τεχνικούς φακέλους; Σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών, μόνο ο κατασκευαστής οφείλει να προσκομίσει μετάφραση των σχετικών τμημάτων του τεχνικού φακέλου στη γλώσσα ενός κράτους μέλους κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης από την εποπτεύουσα αρχής της αγοράς του εν λόγω κράτους μέλους. 11. Ο εισαγωγέας ή ο διανομέας έχει ευθύνη σχετικά την μετάφραση των οδηγιών; Σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών, ο εισαγωγέας οφείλει να διασφαλίσει ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα κατανοητές από τους καταναλωτές, όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Συνεπώς ένας εισαγωγέας ή διανομέας έχει ευθύνη για τη μετάφραση των οδηγιών. 12. Μπορούν οι διανομείς να ζητήσουν τον τεχνικό φάκελο; 3

4 Σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών οι κατασκευαστές δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τεχνικό φάκελο σε οποιοδήποτε άλλον φορέα. Μόνο οι αρχές των κρατών μελών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον τεχνικό φάκελο. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση από κάποια αρχή, ο διανομέας οφείλει να προσκομίσει αυτές τις πληροφορίες και συνεπώς να ζητήσει από τον κατασκευαστή να δώσει τον τεχνικό φάκελο στις αρχές. 13. Aν κάποια εταιρεία παρασκευής που βρίσκεται στο εξωτερικό διακόψει τη λειτουργία της, ο εισαγωγέας φέρει ευθύνη; Τι θα συμβεί αν υπό αυτές τις συνθήκες ζητηθεί επισήμως από τον εισαγωγέα να προσκομίσει τον τεχνικό φάκελο αλλά δεν υπάρχουν αρχεία αφού ο προμηθευτής δεν υπάρχει πλέον; Ο εισαγωγέας έχει μια σειρά υποχρεώσεων και συνεπώς φέρει ευθύνη, μεταξύ άλλων, αν δεν ανταποκριθεί στις ακόλουθες απαιτήσεις. Ο εισαγωγέας πρέπει να διασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής έχει τον τεχνικό φάκελο και ότι μπορεί να καταστεί διαθέσιμος κατόπιν αίτησης, για 10 έτη αφού το τελευταίο παιχνίδι έχει διατεθεί στην αγορά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν ο εισαγωγέας προμηθευτεί μια δήλωση από τον κατασκευαστή που να βεβαιώνει ότι διαθέτει τον τεχνικό φάκελο. Σε περίπτωση που ο εισαγωγέας έχει επισκεφτεί τον κατασκευαστή στο παρελθόν, θα έχει καταγραφεί στα αρχεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη της σχέσης τους στο φορέα εφαρμογής και πιθανώς να αποποιηθεί της ευθύνης του κατά τρόπο εφικτό. Αν ο τεχνικός φάκελος δεν δύναται να προσκομισθεί, η αρχή θα εκδώσει μια τυπική μη συμμόρφωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διορθωτικές ενέργειες. Ο εισαγωγέας οφείλει, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός από την αρμόδια εθνική αρχή, να προσκομίσει στην εν λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και τα τεκμήρια που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την αρχή αυτή. Οφείλουν να συνεργαστούν με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήσεώς της, για όποια ενέργεια έχει ληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων από τα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά. 14. Μπορεί ένας εισαγωγέας να συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ; Ο κατασκευαστής οφείλει να συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης. Ωστόσο, αν ο κατασκευαστής, µε γραπτή εντολή, διόρισε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δύναται να συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης. Aν ο εισαγωγέας έχει διοριστεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος από τον κατασκευαστή, τότε, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης. 15. Kάθε εισαγόμενο παιχνίδι πρέπει να φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα, ή αρκεί η αναγραφή του ονόματος και της διεύθυνσης του εισαγωγέα στο σύνολο του αποθέματος (στο εμπορευματοκιβώτιο) πριν τη διάθεση του στην αγορά; Οι εισαγωγείς πρέπει να αναγράφουν την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους σε κάθε παιχνίδι ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε κάποιο συνοδευτικό έγγραφο. Ο διανομέας δεν υποχρεούται να προσθέσει το όνομα του ή τη διεύθυνση του αλλά οφείλει να ελέγξει αν το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εισαγωγέα (εάν διατίθενται) βρίσκονται εκεί. Αν ο διανομέας αντιληφθεί ότι οι εν λόγω φορείς δεν έχουν προσθέσει το όνομα και η διεύθυνση τους, οφείλει να τους ενημερώσει ότι το προϊόν δεν έχει 4

5 συμμορφωθεί με την οδηγία, και δεν πρέπει να διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά έως ότου συμμορφωθεί. 16. Αν ο εισαγωγέας ενός πακέτου με παιχνίδια προερχόμενος από την Κίνα έχει μόνο τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ στα αγγλικά ή τα κινέζικα, μπορούν οι αρχές να μην αποδεχτούν την εισαγωγή διότι δεν είναι στη γλώσσα του μέλους κράτους της ΕΕ; Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να είναι μεταφρασμένη στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτούν τα κράτη μέλη στην αγορά των οποίων διατίθεται το παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές αρχές μπορούν πράγματι να μην αποδεχτούν την εισαγωγή αν η δήλωση συμμόρφωσης είναι μόνο στα αγγλικά ή τα κινέζικα και όχι στην τοπική γλώσσα. Εφόσον υπόκειται στην ευθύνη του κατασκευαστή να συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης, ο εισαγωγέας δε δύναται να μεταφράσει το έγγραφο παρά μόνο αν ορισθεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και στις 23 γλώσσες των κρατών μελών είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ιστότοπο της Επιτροπής 17. Αν επιθυμούμε να συνδυάσουμε δυο παιχνίδια από δυο διαφορετικούς προμηθευτές σε ένα πακέτο που φέρει το εμπορικό σήμα της εταιρείας μας, που θα εμπεριέχεται ο τεχνικός φάκελος του συνόλου; Το άρθρο 8 της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών υποδεικνύει ότι ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή βάσει του άρθρου 4 όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα του ή τροποποιεί ένα παιχνίδι που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τέτοιο τρόπο ώστε ενδέχεται να επηρεαστεί η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, τον τεχνικό φάκελο των δυο παιχνιδιών διατηρεί η εταιρεία που φέρει το εμπορικό της σήμα στο πακέτο. 18. Δύναται ο τεχνικός φάκελος να καταρτιστεί και να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή; Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις στην οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών ως προς τη μορφή του συντασσόμενου τεχνικού εγγράφου. Συνεπώς οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ηλεκτρονικής ή έντυπης μορφής. Κατά την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών, είναι συνήθης πρακτική η χρήση ηλεκτρονικών αντιγράφων της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, να τις αποδέχονται χωρίς προβλήματα. 19. Σε ποιες περιπτώσεις οι αρχές ζητάνε τον τεχνικό φάκελο; Είναι αναγκαίος για κάθε προϊόν που πωλείται στην Ευρώπη; Συμπεριλαμβάνονται και οι εκθέσεις δοκιμών; Πόσο καιρό διαθέτει η εταιρεία για να παρουσιάσει τις πληροφορίες; Οι αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον τεχνικό φάκελο κάθε προϊόντος ή των σχετικών τμημάτων του. Αυτός εμπεριέχει τις εκθέσεις δοκιμών. Οι αρχές του κράτους μέλους θα ζητήσουν να δουν τα τεκμήρια όταν υπάρχει αμφιβολία για τη συμμόρφωση του προϊόντος. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να προσκομισθεί στην εποπτεύουσα αρχή εντός 30 ημερών, εκτός αν δικαιολογείται συντομότερη προθεσμία λόγω σοβαρού και άμεσου κίνδυνου. Η χρονική περίοδος μπορεί να παραταθεί αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι. 5

6 20. Πως μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι Κινέζοι παίκτες στην αλυσίδα εφοδιασμού ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις; Ποιες είναι οι ευθύνες του εισαγωγέα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης; Τόσο το γενικό επεξηγηματικό έγγραφο καθοδήγησης όσο και το έγγραφο οδηγιών του τεχνικού φάκελου διατίθενται στα Κινέζικα, βοηθώντας τους Κινέζους παίκτες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Ένας εισαγωγέας που θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα παιχνίδι που διέθεσαν στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ οφείλει να λάβει αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα ώστε το παιχνίδι να συμμορφωθεί, αποσύροντας το ή ανακαλώντας το, κατά περίπτωση. Επιπλέον, όταν το παιχνίδι συνιστά κίνδυνο, ο εισαγωγέας οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στις οποίες διατέθηκε το παιχνίδι. Πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία, ιδιαιτέρως, όσο αφορά τη μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παιχνιδιών (Toy Industries of Europe) διεξάγουν επίσης πολλές εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών στην Κίνα, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι τοπικοί οικονομικοί φορείς γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. 21. Ως διανομείς, δεχόμαστε ειδοποίηση για ένα παιχνίδι που προμηθεύουμε από το σύστημα RAPEX: Πρέπει να λάβουμε μέτρα ή να περιμένουμε να λάβει μέτρα ο κατασκευαστής; Όταν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στην οδηγία (συμπεριλαμβάνοντας ασφαλώς αν αυτό οφείλεται σε ειδοποίηση από το σύστημα RAPEX),δεν θα διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά μέχρι αυτό να συμμορφωθεί. Σε περίπτωση που ο διανομέας αντιληφθεί ότι το παιχνίδι συνιστά κίνδυνο, θα ενημερώσει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι ο διανομέας δεν είναι απαραίτητο να αναμένει τυχόν μέτρα από τις αρχές ή τον κατασκευαστή αν υποπτεύεται ότι είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια. 22. Σε ποιους κανόνες οφείλουν να συμμορφώνονται τα παιχνίδια με οπτικές ακτινοβολίες όπως τα παιχνίδια λέιζερ; Το πρότυπο EN62115 σχετικό με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών παιχνιδιών υποδεικνύει ότι οι LED στα παιχνίδια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις EN για λέιζερ πρώτης κατηγορίας. 23. Ποιες είναι οι μικροβιολογικές προϋποθέσεις για τον πηλό προπλασμάτων; Υπάρχει ένα πρωτόκολλο από τους κοινοποιημένους οργανισμούς το οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα της μικροβιολογικής δραστηριότητας στα παιχνίδια. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας : Το έγγραφο αυτό παρέχει οδηγίες ως προς τη διασφάλιση της μικροβιολογικής ασφάλειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποχρεωτική αξιολόγηση της ασφάλειας, ιδιαιτέρως όταν υπάρχουν στα παιχνίδια υλικά με βάση το νερό (π.χ υγρά για σαπουνόφουσκες, δαχτυλομπογιές). 6

7 24. Είμαι ένας μικρός παραγωγός ξύλινων παιχνιδιών. Αν εφαρμόσω μια χρωστική ουσία η οποία δεν συμμορφώνεται με το EN 71-3 και κατόπιν τοποθετήσω επάνω λίγο βερνίκι που συμμορφώνεται με το EN 71-3, το παιχνίδι πληροί τις απαιτήσεις; Οι οριακές τιμές μετανάστευσης σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών και το πρότυπο EN 71-3 δεν εφαρμόζονται σε παιχνίδια ή συστατικά αυτών τα οποία, εξαιτίας της προσβασιμότητας, της λειτουργίας, του όγκου ή της μάζας τους, αποκλείουν σαφώς οποιονδήποτε κίνδυνο από μύζηση, γλείψιμο, κατάποση ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα όταν χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών. Συνεπώς η κατάσταση την οποία περιγράφετε θα αποτιμάται κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής αξιολόγησης ασφάλειας ώστε να αποφασιστεί αν αποκλείεται οποιοσδήποτε κίνδυνος (συμπεριλαμβανομένης και της μηχανικής υποβάθμισης του βερνικιού κατά τη χρήση του παιχνιδιού) σχετικά με τη μη συµµορφούµενη βαφή. 25. Ένα παιχνίδι (π.χ μια πλαστική πάπια) βρίσκεται σε μια διαφανής σφαίρα και δεν είναι προσβάσιμη. Πρέπει η πάπια να συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών; Η κατάσταση την οποία περιγράφετε θα αποτιμάται κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής αξιολόγησης ασφάλειας ώστε να αποφασιστεί αν αποκλείεται οποιοσδήποτε κίνδυνος σχετικά με την πλαστική πάπια κατά τη χρήση του παιχνιδιού, με τον προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρόπο, λαμβανομένης υπόψη της συμπεριφοράς των παιδιών. Υπάρχουν απαιτήσεις στην οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών καθώς και άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις που εφαρμόζονται ανεξαρτήτως της προσβασιμότητας των υλικών (π.χ περιορισμοί του κανονισμού REACH για τις φθαλικές ενώσεις). 26. Υποχρεούμαστε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες των εξωτερικών εργαστηρίων για όλες τις περιπτώσεις; Σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών, υπάρχουν δυο πιθανές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συµµμόρφωσης. Οι κατασκευαστές μπορούν να εφαρμόσουν τα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Aν τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα δεν υπάρχουν, ή δεν ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών, τότε πρέπει να εφαρμοστεί μια διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ. Κατά την πρώτη προσέγγιση (βασιζόμενη στα εναρμονισμένα πρότυπα), οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα για δοκιμές που διενεργούν εργαστήρια, τα οποία είναι ή εσωτερικά ή εξωτερικά. Για τη δεύτερη προσέγγιση (εξέταση τύπου ΕΚ), η οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών υποχρεώνει τους κατασκευαστές να υποβάλλουν το παιχνίδι για εξέταση σε κάποιον κοινοποιημένο οργανισμό. 27. Μπορεί ένας κοινοποιημένος οργανισμός να κάνει χρήση των υπηρεσιών εργαστηρίων που βρίσκονται εκτός ΕΕ για μια εξέταση τύπου ΕΚ; Ο κοινοποιημένος οργανισμός της ΕΕ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την εξέταση τύπου ΕΚ κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών. Για το σκοπό αυτό, ο κοινοποιημένος οργανισμός της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 7

8 τις υπηρεσίες εξωτερικών πάροχων συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών τους, που μπορεί να βρίσκονται εκτός της ΕΕ. Ο διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνει λίστα με όλους τους κοινοποιημένους οργανισμούς αναφορικά με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών : dbody&dir_id= Μπορεί η εκτίμηση της ασφάλειας να αντικατασταθεί από μια δήλωση συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών; Όχι. Η εκτίμηση της ασφάλειας είναι υποχρεωτική. Κατά την διεξαγωγή της αξιολόγησης χημικής ασφαλείας, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία μια δήλωση του προμηθευτή σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν επιθυμεί να αποκαλύψει τη χημική σύσταση του στοιχείου που παρέχεται για λόγους εμπιστευτικού ή αποκλειστικού χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ θεωρείται αποδεκτή, μόνο όταν αυτό είναι ένα τελικό προϊόν και διατίθεται στην αγορά ως παιχνίδι καθαυτό. Το προσάρτημα ΙΒ του εγγράφου τεχνικής καθοδήγησης της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών, που διατίθεται εδώ: προτείνει ένα προαιρετικό πρότυπο δήλωσης προμηθευτή. Ο σκοπός είναι η εξασφάλιση της εγγύησης ότι τα παρεχόμενα υλικά και τα εξαρτήματα έχουν αξιολογηθεί σωστά και συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας των παιχνιδιών για την αναμενόμενη χρήση τους. Η χρήση υποδήλωσης ενός προμηθευτή δεν απαλλάσσει τους κατασκευαστές παιχνιδιών από την ευθύνη τους να εξασφαλίσουν ότι η υποδήλωση βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. 29. Που μπορούν να βρεθούν οι αριθμοί CAS και αν είναι υποχρεωτικοί; Οι αριθμοί CAS μπορούν να βρεθούν εδώ : Χρησιμοποιούνται σε έργα αναφοράς, βάσεις δεδομένων, και ρυθμιστικά έγγραφα συμμόρφωσης σε ολόκληρο τον κόσμο για την αναγνώριση των ουσιών χωρίς την ασάφεια της χημικής ονοματολογίας. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS), που παρέχεται από προμηθευτές χημικών σε επαγγελματικούς καταλόγους των πελατών τους, στην παράγραφο 1 με τον αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος, που μπορεί να περιλαμβάνει τον αριθμό CAS. Εάν οι αριθμοί CAS δεν διατίθενται, το Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Χημικών Ουσιών (EINECS) ή οι αριθμοί ELINCS μπορούν να χρησιμοποιηθούν. To εν λόγω ευρετήριο απαριθμεί και προσδιορίζει τις χημικές ουσίες, που εκτιμάται πως ήταν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1971 και 18ης Σεπτεμβρίου Ο κατάλογος EINECS εμπεριέχει πάνω από ουσίες. Ουσίες που έχουν κοινοποιηθεί και διατίθενται στην αγορά μετά την 18η Σεπτεμβρίου 1981 απαριθμούνται στον ευρωπαϊκό κατάλογο κοινοποιημένων χημικών ουσιών (ELINCS). 8

9 Μια βάση δεδομένων για την αναζήτηση των ουσιών μπορεί να βρεθεί στην ακόλουθη σελίδα: Οι αριθμοί CAS δεν είναι υποχρεωτικοί ωστόσο είναι πολύ χρήσιμοι για να ανακαλύψουμε αν η ουσία ταξινομείται π.χ ως ΚΜΤ ή εάν ισχύουν περιορισμοί / απαγορεύσεις. 30. Το πρότυπο EN 71-3 αναφορικά με τις οργανικές χημικές ουσίες θα εναρμονιστεί στο μέλλον; Οι παραπομπές στα πρότυπα EN 71, μέρος 9,10 και 11 δεν έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, δεν παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών. Καλύπτουν επικίνδυνες ουσίες που είναι γνωστό ότι έχουν βρεθεί σε υλικά παιχνιδιών. Τα πρότυπα είναι, ως εκ τούτου πολύτιμα εργαλεία κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σχέδια για την εναρμόνιση αυτών των προτύπων. 31. Μήπως οι νέες χημικές απαιτήσεις παρεμποδίζουν το εμπόριο; Έχει ενημερωθεί η Κίνα για τις νέες υποχρεώσεις ασφάλειας των παιχνιδιών στην ΕΕ; Η ΕΕ ανήκει στην επιτροπή για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (Συμφωνία ΤΕΕ) του Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκές αρχές κοινοποιούν τακτικά όλα τα σχετικά νέα μέτρα για τους διεθνείς εταίρους όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα μέλη του ΠΟΕ έχουν επίγνωση των νέων κανόνων της ΕΕ, και τους δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους πριν από την επίσημη έγκρισή τους. Τα σχόλια που παρουσιάζονται από την Κίνα είχαν ληφθεί δεόντως υπόψη πριν η ΕΕ εκδώσει την οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Η συνεργασία για την εποπτεία της αγοράς με την Κίνα, αλλά και με άλλους βασικούς εμπορικούς εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια ώστε να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας. 32. Ποια είναι η κατάσταση με το Öko-Tex Standard 100; Τα παιχνίδια πρέπει να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις. Το Öko-Tex Standard 100, που είναι ένα ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κατά μήκος της αλυσίδα αξίας της κλωστοϋφαντουργίας, συνιστά ιδιαίτερο σύστημα και δεν εντάσσεται στους εν λόγω νομικούς κανόνες. 33. Τι είναι το PROSAFE; Το PROSAFE (Το φόρουμ της Ευρώπης για την ασφάλεια των προϊόντων) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός οργανισμός για τις αρχές εποπτείας της αγοράς με στελέχη από όλη την Ευρώπη. Πρωταρχικός του στόχος αποτελεί η αναβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στην Ευρώπη. Οι κοινές δράσεις εποπτείας της αγοράς οι οποίες έχουν συντονιστεί από το PROSAFE χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη συνεδρίαση διεξήχθη το Από τότε, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκπροσώπηση στις συνεδριάσεις. 34. Πού μπορεί να βρεθεί το καθοδηγητικό έγγραφο με όλες τις τεχνικές πληροφορίες; Όλα τα έγγραφα καθοδήγησης μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 9

10 35. Τι είναι ο Κυανούς Οδηγός και από πού μπορεί να ληφθεί; Ο λεγόμενος Κυανούς Οδηγός είναι ένας οδηγός για την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ με βάση τη νέα προσέγγιση και τη σφαιρική προσέγγιση, όπως την οδηγία ασφάλειας παιχνιδιών. Δημοσιεύτηκε το 2000, αλλά η τελευταία έκδοση είναι από το Έχει γίνει ένα από τα κύρια έγγραφα αναφοράς που εξηγεί πώς να εφαρμοσθεί η νομοθεσία με βάση τη νέα προσέγγιση, η οποία καλύπτεται από το λεγόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Ο εν λόγω οδηγός έχει ως στόχο να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των κανόνων της ΕΕ για τα προϊόντα και σε μια περισσότερο ενιαία και συνεκτική εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς και σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Θα απευθύνεται στα κράτη μέλη και σε έταιρους που πρέπει να ενημερώνονται για τις διατάξεις που αποσκοπούν να διασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, καθώς και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλη την Ένωση (π.χ. εμπόριο και ενώσεις καταναλωτών, οργανισμούς τυποποίησης, κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης και τα συνδικάτα). Αυτό προορίζεται αποκλειστικά ως καθοδηγητικό έγγραφο - μόνο το ίδιο το κείμενο της πράξης εναρμόνισης της Ένωσης έχει νομική ισχύ. Ο Κυανούς Οδηγός μπορεί να μεταφορτωθεί εδώ: 36. Τι είναι το σύστημα ICSMS; Το ICSMS (σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς - https://webgate.ec.europa.eu/icsms) είναι ένα σύστημα πληροφορικής που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας για τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών. ICSMS δεν είναι μόνο ένας μηχανισμός για την αξιόπιστη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών αλλά και η πλατφόρμα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εποπτεία της αγοράς. Ο τελικός ρόλος των ICSMS είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει έναν από τους σημαντικότερους πολιτικούς στόχους της, δηλαδή τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της συνοχής κατά την εφαρμογή και την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ώστε οι φορείς και οι πολίτες να μπορούν να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Το σύστημα επιτρέπει την αποστολή πληροφοριών σχετικά µε τα μη συμμορφούμενα προϊόντα (αποτελέσματα δοκιμών, στοιχεία αναγνώρισης προϊόντος, φωτογραφίες, πληροφορίες οικονομικού φορέα, εκτιμήσεις κινδύνου, πληροφορίες ατυχήματος, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας κλπ) να διαμοιράζονται γρήγορα και αποτελεσματικά μεταξύ των αρχών. Έχει ιδιωτικό και δημόσιο χώρο, ώστε κάποιες πληροφορίες να είναι διαθέσιμες και στο κοινό. 10

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΈΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΈΩΝ Τμήμα της επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια

Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια Κοινοποίηση ταξινόμησης & επισήμανσηςόρια συγκέντρωσης ουσιών Eλένη Φούφα Δ/νση περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ -CLP Ποιος έχει την υποχρέωση κοινοποίησης ουσιών Ποιες ουσίες πρέπει να κοινοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE!

Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE! Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE! Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Περιεχόμενα Τι είναι η σήμανση CE; Τι είναι η σήμανση CE; 3 Νομικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές:

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: 1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: Η σήμανση CE είναι ένα σήμα που τοποθετείται επάνω σε προϊόντα ορισμένων κατηγοριών (για τα οποία έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας:

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας: ΟΔΗΓΙΑ 2013/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ Στις 28-ΔΕΚ-2013 δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες. Υλοποίηση του Κανονισμού CLP

Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες. Υλοποίηση του Κανονισμού CLP Νέα ταξινόμηση κινδύνων για κόλλες Υλοποίηση του Κανονισμού CLP στην ΕΕ Ο κανονισμός CLP της ΕΕ για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (Classification, Labeling and Packaging) χημικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΙΩΆΝΝΙΝΑ 08.04.09 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης ECHA και SEVESO III Δ. Χατζηαντωνίου Γ.Χ.Κ. - Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH,

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ. Θεσσαλονίκη: 26-09-2014 Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλ : 2310764023 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών FAX : 2310760076 Email : kathc@otenet.gr ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισηγήτρια: Λίνα Μαχαιρά, MΠΔ, MSc Πολυτεχνείο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων: ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στην έρευνα 1. Πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 16-04-2014 Αρ.Πρωτ. : 471 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αθήνα : 16-04-2014 Αρ.Πρωτ. : 471 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αθήνα : 16-04-2014 Αρ.Πρωτ. : 471 Από: Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Όλα τα μέλη Θέμα: Ενημέρωση μελών Αγαπητοί συνάδελφοι, Στα πλαίσια διερεύνησης θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια του εξοπλισμού υπό πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Καν. REACH B! ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Δημήτρης Τσίχλης Δν/ση Περιβάλλοντος - Γ.Χ.Κ. Παράγωγη νομοθεσία Καν.. 1354/2007 (προσχώρηση( Βουλγαρίας και Ρουμανίας) Καν.. 340/2008 (τέλη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ονομαστική ποσότητα και χωρητικότητα των προσυσκευασμένων προϊόντων

Αξιολόγηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ονομαστική ποσότητα και χωρητικότητα των προσυσκευασμένων προϊόντων Αξιολόγηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ονομαστική ποσότητα και χωρητικότητα των προσυσκευασμένων προϊόντων Fields marked with are mandatory. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος της αξιολόγησης των οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - CE

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - CE ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - CE ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 1 Τεχνική Τεκμηρίωση (διατηρεί ο Κατασκευαστής): Πιστοποιητικά δοκιμών ή υπολογισμών (από κοινοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση

Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος Εκπαίδευση νέων χημικών CLP- REACH. Αθήνα 14,15,16/10/2013 1 REACH? R egistration E valuation A uthorisation and Restriction of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αθήνα, Ιούλιος 2015 - Σύνταξη Περιεχομένου: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων.

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. 1. Προσυσκευασμένα προϊόντα (βλ. άρθρο 3, ΦΕΚ 2090/Β/2014) 2. Προϊόν ορίζεται ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 8.3.2007 PE 386.426v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 16-22 Σχέδιο έκθεσης (PE 384.485v01-00) Eva-Britt Svensson Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) Ημερίδα Τ.Ε.Ε με θέμα : «Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» Θέμα εισήγησης της Π.Ο.Σ.Ε.Η. :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα