ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2013-2014 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 1. Η οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών αφορά και τα παιχνίδια που πωλούνται μέσω διαδικτύου; Αυτή η οδηγία ισχύει και για τα παιχνίδια που πωλούνται μέσω διαδικτύου. Οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες στους καταναλωτές πριν αγοράσουν το παιχνίδι. Αν ο καταναλωτής παραγγείλει το παιχνίδι μέσω ενός ιστότοπου, οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην γλώσσα που χρησιμοποιείται στον εν λόγω ιστότοπο. Aν το περιεχόμενο του ιστότοπου παρέχεται σε αρκετές γλώσσες, οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες από τους καταναλωτές στη γλώσσα του ιστότοπου που χρησιμοποιούν. Κατά την πώληση των παιχνιδιών μέσω διαδικτύου, συνίσταται να παρουσιάζονται τα παιχνίδια κατά τέτοιο τρόπο ώστε η σήμανση CE να είναι ορατή στις αρχές εποπτείας της αγοράς, στην οποία απευθύνεται. 2. Τα βιβλία με οσφρητικές ουσίες υπόκεινται στην οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών; Εξαρτάται από την κατηγορία του βιβλίου. Tα αναγνωστικά δεν θεωρούνται παιχνίδια και συνεπώς δεν υπόκεινται στην οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών αλλά στην οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΓΑΠ). Για να μάθουμε κατά πόσο ένα βιβλίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών, είναι βασικό να εξακριβώσουμε καταρχάς εάν είναι παιχνίδι. Υπάρχει ένα έγγραφο οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τα βιβλία και τα παιχνίδια για τα παιδιά, το οποίο βρίσκεται εδώ: 3. Oι σχολικές τσάντες αρκουδάκια και τα σχολικά είδη υπόκεινται στην οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών; Υπάρχει κάποιο έγγραφο τεχνικής καθοδήγησης που να παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα οριακών προϊόντων που μπορεί να θεωρηθούν ως παιχνίδια ή όχι; To πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ισχύει για «προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται, αποκλειστικά ή όχι, για παιχνίδι από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών». O όρος «αποκλειστικά ή όχι» προστέθηκε για να αποσαφηνίσει ότι το προϊόν δεν είναι απαραίτητο να προορίζεται μόνο για παιχνίδι, αλλά ενδέχεται να έχει και άλλες λειτουργίες. Για παράδειγμα, ένα μπρελόκ με ένα αρκουδάκι ή ένας υπνόσακος σε μορφή μαλακού παραγεμισμένου παιχνιδιού θεωρούνται παιχνίδια. Οι σχολικές τσάντες αρκουδάκια και τα 1 Από τις εκδηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών που διοργανώθηκαν από την TIE και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Κροατία και Μπενελούξ, καθώς και τα διαδικτυακά σεμινάρια για εταιρείες στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία. 1

2 σχολικά είδη συνεπώς είναι πολύ πιθανό να εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, αλλά κρίνεται πάντα απαραίτητο κάθε περίπτωση να αξιολογηθεί χωριστά. Το κύριο πρόβλημα με αυτό τον ορισμό είναι η έννοια του «να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού» ή «αξία παιχνιδιού». Σχεδόν τα πάντα έχουν αξία παιχνιδιού για ένα παιδί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αντικείμενο εμπίπτει στον ορισμό του παιχνιδιού. Για να θεωρηθεί παιχνίδι για τους σκοπούς της οδηγίας, η αξία παιχνιδιού πρέπει να επισημαίνεται συγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ωστόσο η ευλόγως αναμενόμενη χρήση ενός προϊόντος υπερισχύει της δήλωσης του κατασκευαστή όσο αφορά την προηγούμενη χρήση. Αν ο κατασκευαστής δεν χαρακτηρίσει το προϊόν ως παιχνίδι, πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει αυτό τον ισχυρισμό. Το έγγραφο καθοδήγησης 4 αναφέρει περαιτέρω ενδεικτικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη απόφασης για την κατηγοριοποίηση ενός προϊόντος ως παιχνίδι. Η παράγραφος του επεξηγηματικού έγγραφου καθοδήγησης σχετικά με την ασφάλεια παιχνιδιών εμπεριέχει επίσης χρήσιμες πληροφορίες επ' αυτού. Αμφότερα τα έγγραφα διατίθενται εδώ: 4. Είναι τα φθηνότερα παιχνίδια λιγότερο ασφαλή; Όλα τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλή και να έχουν συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως της τιμής τους. 5. Είναι αλήθεια ότι τα παιχνίδια που έχουν κατασκευαστεί από φυσικά υλικά είναι ασφαλέστερα; Όλα τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλή και να έχουν συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Τα φυσικά υλικά ενδέχεται να εμπεριέχουν χημικές ουσίες που έχουν απαγορευτεί ή περιοριστεί από την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών. 6. Αν κάποιος μεταβάλλει ένα παιχνίδι, θεωρείται κατασκευαστής; Εάν ένας εισαγωγέας ή διανομέας μεταποιήσει το προϊόν με αποτέλεσμα να αλλάξει τη συμμόρφωσή του, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του κατασκευαστή και είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του προϊόντος. Δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει στοιχεία στις τελωνειακές αρχές αν δε του ζητηθούν αλλά πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει ενημερωμένο τεχνικό φάκελο με τις τροποποιήσεις που έχουν συντελεστεί στο παιχνίδι. 7. Μια εταιρεία που διαθέτει το δικό της εμπορικό σήμα αλλά επίσης εισάγει προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα, µε διαφορετική εμπορική ονομασία, θεωρείται διανομέας των προϊόντων αυτών; 2

3 Μια εταιρεία που εισάγει ένα παιχνίδι με διαφορετικό από το δικό της εμπορικό σήμα σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών θεωρείται εισαγωγέας. Η εταιρεία ή το άτομο που κατασκευάζει το παιχνίδι είναι ο κατασκευαστής. Μια νομική συμφωνία θα βοηθούσε στη διαλεύκανση του θέματος. 8. Εξακολουθεί ένας κατασκευαστής να θεωρείται υπεύθυνος για ένα παιχνίδι που διέθεσε στην αγορά 19 χρόνια πριν; Ο κατασκευαστής είναι πάντα υπεύθυνος για ένα παιχνίδι που διέθεσε στην αγορά. Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών προβλέπει μια μεταβατική περίοδο, που σημαίνει ότι τα παιχνίδια που συμμορφώνονται με την παλιά οδηγία 88/378 μπορεί να διατίθενται ακόμη στην αγορά εάν τοποθετήθηκαν στην αγορά (με άλλα λόγια κατέστησαν διαθέσιμα για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ) πριν την έναρξη ισχύος των νέων προϋποθέσεων (20 Ιουλίου 2011 για το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων, και 20 Ιουλίου 2013 για τις χημικές απαιτήσεις). Η διάθεση αφορά κάθε προσφορά του προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην Κοινότητα στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας. Επομένως τα παιχνίδια που συμμορφώνονται με την παλιά οδηγία μπορεί να παραμείνουν στην αγορά και να προσφέρονται σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, εφόσον έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 20 Ιουλίου 2011/2013. Ωστόσο αν έχουν περάσει πολλά χρόνια, ενδέχεται το υλικό των παιχνιδιών να κατεστράφη εξαιτίας των συνθηκών αποθήκευσης ή της φυσικής φθοράς που επέρχεται με την πάροδο του χρόνου. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα παιχνίδια εξακολουθούν να είναι ασφαλή και οι φορείς υποχρεούνται να μεριμνήσουν ώστε να μη θέσουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωση των παιχνιδιών κατά τα στάδια μεταφοράς και αποθήκευσης τους. 9. Ένας εισαγωγέας που υποχρεούται να επισυνάψει οδηγίες στην τοπική γλώσσα θεωρείται συνεπώς κατασκευαστής; Η προσθήκη ετικετών στη συσκευασία προϊόντων λιανικής δε συνιστά τροποποίηση του προϊόντος και κατά συνέπεια ο εισαγωγέας δε θα θεωρηθεί κατασκευαστής. Ο εισαγωγέας θεωρείται κατασκευαστής εάν τροποποιήσει το παιχνίδι με τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωσή του, όπως αλλαγές στα υλικά, το χρώμα,την ηλικιακή ταξινόμηση κλπ, ή αν διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό του σήμα. 10. Μπορεί ο εισαγωγέας ή ο διανομέας να μεταφράσει τους τεχνικούς φακέλους; Σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών, μόνο ο κατασκευαστής οφείλει να προσκομίσει μετάφραση των σχετικών τμημάτων του τεχνικού φακέλου στη γλώσσα ενός κράτους μέλους κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης από την εποπτεύουσα αρχής της αγοράς του εν λόγω κράτους μέλους. 11. Ο εισαγωγέας ή ο διανομέας έχει ευθύνη σχετικά την μετάφραση των οδηγιών; Σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών, ο εισαγωγέας οφείλει να διασφαλίσει ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ή γλώσσες εύκολα κατανοητές από τους καταναλωτές, όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Συνεπώς ένας εισαγωγέας ή διανομέας έχει ευθύνη για τη μετάφραση των οδηγιών. 12. Μπορούν οι διανομείς να ζητήσουν τον τεχνικό φάκελο; 3

4 Σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών οι κατασκευαστές δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τεχνικό φάκελο σε οποιοδήποτε άλλον φορέα. Μόνο οι αρχές των κρατών μελών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον τεχνικό φάκελο. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση από κάποια αρχή, ο διανομέας οφείλει να προσκομίσει αυτές τις πληροφορίες και συνεπώς να ζητήσει από τον κατασκευαστή να δώσει τον τεχνικό φάκελο στις αρχές. 13. Aν κάποια εταιρεία παρασκευής που βρίσκεται στο εξωτερικό διακόψει τη λειτουργία της, ο εισαγωγέας φέρει ευθύνη; Τι θα συμβεί αν υπό αυτές τις συνθήκες ζητηθεί επισήμως από τον εισαγωγέα να προσκομίσει τον τεχνικό φάκελο αλλά δεν υπάρχουν αρχεία αφού ο προμηθευτής δεν υπάρχει πλέον; Ο εισαγωγέας έχει μια σειρά υποχρεώσεων και συνεπώς φέρει ευθύνη, μεταξύ άλλων, αν δεν ανταποκριθεί στις ακόλουθες απαιτήσεις. Ο εισαγωγέας πρέπει να διασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής έχει τον τεχνικό φάκελο και ότι μπορεί να καταστεί διαθέσιμος κατόπιν αίτησης, για 10 έτη αφού το τελευταίο παιχνίδι έχει διατεθεί στην αγορά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν ο εισαγωγέας προμηθευτεί μια δήλωση από τον κατασκευαστή που να βεβαιώνει ότι διαθέτει τον τεχνικό φάκελο. Σε περίπτωση που ο εισαγωγέας έχει επισκεφτεί τον κατασκευαστή στο παρελθόν, θα έχει καταγραφεί στα αρχεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη της σχέσης τους στο φορέα εφαρμογής και πιθανώς να αποποιηθεί της ευθύνης του κατά τρόπο εφικτό. Αν ο τεχνικός φάκελος δεν δύναται να προσκομισθεί, η αρχή θα εκδώσει μια τυπική μη συμμόρφωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διορθωτικές ενέργειες. Ο εισαγωγέας οφείλει, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός από την αρμόδια εθνική αρχή, να προσκομίσει στην εν λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και τα τεκμήρια που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την αρχή αυτή. Οφείλουν να συνεργαστούν με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήσεώς της, για όποια ενέργεια έχει ληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων από τα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά. 14. Μπορεί ένας εισαγωγέας να συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ; Ο κατασκευαστής οφείλει να συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης. Ωστόσο, αν ο κατασκευαστής, µε γραπτή εντολή, διόρισε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δύναται να συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης. Aν ο εισαγωγέας έχει διοριστεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος από τον κατασκευαστή, τότε, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης. 15. Kάθε εισαγόμενο παιχνίδι πρέπει να φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα, ή αρκεί η αναγραφή του ονόματος και της διεύθυνσης του εισαγωγέα στο σύνολο του αποθέματος (στο εμπορευματοκιβώτιο) πριν τη διάθεση του στην αγορά; Οι εισαγωγείς πρέπει να αναγράφουν την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους σε κάθε παιχνίδι ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε κάποιο συνοδευτικό έγγραφο. Ο διανομέας δεν υποχρεούται να προσθέσει το όνομα του ή τη διεύθυνση του αλλά οφείλει να ελέγξει αν το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εισαγωγέα (εάν διατίθενται) βρίσκονται εκεί. Αν ο διανομέας αντιληφθεί ότι οι εν λόγω φορείς δεν έχουν προσθέσει το όνομα και η διεύθυνση τους, οφείλει να τους ενημερώσει ότι το προϊόν δεν έχει 4

5 συμμορφωθεί με την οδηγία, και δεν πρέπει να διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά έως ότου συμμορφωθεί. 16. Αν ο εισαγωγέας ενός πακέτου με παιχνίδια προερχόμενος από την Κίνα έχει μόνο τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ στα αγγλικά ή τα κινέζικα, μπορούν οι αρχές να μην αποδεχτούν την εισαγωγή διότι δεν είναι στη γλώσσα του μέλους κράτους της ΕΕ; Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να είναι μεταφρασμένη στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτούν τα κράτη μέλη στην αγορά των οποίων διατίθεται το παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές αρχές μπορούν πράγματι να μην αποδεχτούν την εισαγωγή αν η δήλωση συμμόρφωσης είναι μόνο στα αγγλικά ή τα κινέζικα και όχι στην τοπική γλώσσα. Εφόσον υπόκειται στην ευθύνη του κατασκευαστή να συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης, ο εισαγωγέας δε δύναται να μεταφράσει το έγγραφο παρά μόνο αν ορισθεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και στις 23 γλώσσες των κρατών μελών είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ιστότοπο της Επιτροπής 17. Αν επιθυμούμε να συνδυάσουμε δυο παιχνίδια από δυο διαφορετικούς προμηθευτές σε ένα πακέτο που φέρει το εμπορικό σήμα της εταιρείας μας, που θα εμπεριέχεται ο τεχνικός φάκελος του συνόλου; Το άρθρο 8 της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών υποδεικνύει ότι ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή βάσει του άρθρου 4 όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα του ή τροποποιεί ένα παιχνίδι που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τέτοιο τρόπο ώστε ενδέχεται να επηρεαστεί η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, τον τεχνικό φάκελο των δυο παιχνιδιών διατηρεί η εταιρεία που φέρει το εμπορικό της σήμα στο πακέτο. 18. Δύναται ο τεχνικός φάκελος να καταρτιστεί και να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή; Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις στην οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών ως προς τη μορφή του συντασσόμενου τεχνικού εγγράφου. Συνεπώς οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ηλεκτρονικής ή έντυπης μορφής. Κατά την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών, είναι συνήθης πρακτική η χρήση ηλεκτρονικών αντιγράφων της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, να τις αποδέχονται χωρίς προβλήματα. 19. Σε ποιες περιπτώσεις οι αρχές ζητάνε τον τεχνικό φάκελο; Είναι αναγκαίος για κάθε προϊόν που πωλείται στην Ευρώπη; Συμπεριλαμβάνονται και οι εκθέσεις δοκιμών; Πόσο καιρό διαθέτει η εταιρεία για να παρουσιάσει τις πληροφορίες; Οι αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον τεχνικό φάκελο κάθε προϊόντος ή των σχετικών τμημάτων του. Αυτός εμπεριέχει τις εκθέσεις δοκιμών. Οι αρχές του κράτους μέλους θα ζητήσουν να δουν τα τεκμήρια όταν υπάρχει αμφιβολία για τη συμμόρφωση του προϊόντος. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να προσκομισθεί στην εποπτεύουσα αρχή εντός 30 ημερών, εκτός αν δικαιολογείται συντομότερη προθεσμία λόγω σοβαρού και άμεσου κίνδυνου. Η χρονική περίοδος μπορεί να παραταθεί αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι. 5

6 20. Πως μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι Κινέζοι παίκτες στην αλυσίδα εφοδιασμού ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις; Ποιες είναι οι ευθύνες του εισαγωγέα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης; Τόσο το γενικό επεξηγηματικό έγγραφο καθοδήγησης όσο και το έγγραφο οδηγιών του τεχνικού φάκελου διατίθενται στα Κινέζικα, βοηθώντας τους Κινέζους παίκτες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Ένας εισαγωγέας που θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα παιχνίδι που διέθεσαν στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ οφείλει να λάβει αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα ώστε το παιχνίδι να συμμορφωθεί, αποσύροντας το ή ανακαλώντας το, κατά περίπτωση. Επιπλέον, όταν το παιχνίδι συνιστά κίνδυνο, ο εισαγωγέας οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στις οποίες διατέθηκε το παιχνίδι. Πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία, ιδιαιτέρως, όσο αφορά τη μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παιχνιδιών (Toy Industries of Europe) διεξάγουν επίσης πολλές εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών στην Κίνα, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι τοπικοί οικονομικοί φορείς γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. 21. Ως διανομείς, δεχόμαστε ειδοποίηση για ένα παιχνίδι που προμηθεύουμε από το σύστημα RAPEX: Πρέπει να λάβουμε μέτρα ή να περιμένουμε να λάβει μέτρα ο κατασκευαστής; Όταν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στην οδηγία (συμπεριλαμβάνοντας ασφαλώς αν αυτό οφείλεται σε ειδοποίηση από το σύστημα RAPEX),δεν θα διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά μέχρι αυτό να συμμορφωθεί. Σε περίπτωση που ο διανομέας αντιληφθεί ότι το παιχνίδι συνιστά κίνδυνο, θα ενημερώσει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι ο διανομέας δεν είναι απαραίτητο να αναμένει τυχόν μέτρα από τις αρχές ή τον κατασκευαστή αν υποπτεύεται ότι είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια. 22. Σε ποιους κανόνες οφείλουν να συμμορφώνονται τα παιχνίδια με οπτικές ακτινοβολίες όπως τα παιχνίδια λέιζερ; Το πρότυπο EN62115 σχετικό με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών παιχνιδιών υποδεικνύει ότι οι LED στα παιχνίδια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις EN για λέιζερ πρώτης κατηγορίας. 23. Ποιες είναι οι μικροβιολογικές προϋποθέσεις για τον πηλό προπλασμάτων; Υπάρχει ένα πρωτόκολλο από τους κοινοποιημένους οργανισμούς το οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα της μικροβιολογικής δραστηριότητας στα παιχνίδια. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας : Το έγγραφο αυτό παρέχει οδηγίες ως προς τη διασφάλιση της μικροβιολογικής ασφάλειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποχρεωτική αξιολόγηση της ασφάλειας, ιδιαιτέρως όταν υπάρχουν στα παιχνίδια υλικά με βάση το νερό (π.χ υγρά για σαπουνόφουσκες, δαχτυλομπογιές). 6

7 24. Είμαι ένας μικρός παραγωγός ξύλινων παιχνιδιών. Αν εφαρμόσω μια χρωστική ουσία η οποία δεν συμμορφώνεται με το EN 71-3 και κατόπιν τοποθετήσω επάνω λίγο βερνίκι που συμμορφώνεται με το EN 71-3, το παιχνίδι πληροί τις απαιτήσεις; Οι οριακές τιμές μετανάστευσης σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών και το πρότυπο EN 71-3 δεν εφαρμόζονται σε παιχνίδια ή συστατικά αυτών τα οποία, εξαιτίας της προσβασιμότητας, της λειτουργίας, του όγκου ή της μάζας τους, αποκλείουν σαφώς οποιονδήποτε κίνδυνο από μύζηση, γλείψιμο, κατάποση ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα όταν χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών. Συνεπώς η κατάσταση την οποία περιγράφετε θα αποτιμάται κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής αξιολόγησης ασφάλειας ώστε να αποφασιστεί αν αποκλείεται οποιοσδήποτε κίνδυνος (συμπεριλαμβανομένης και της μηχανικής υποβάθμισης του βερνικιού κατά τη χρήση του παιχνιδιού) σχετικά με τη μη συµµορφούµενη βαφή. 25. Ένα παιχνίδι (π.χ μια πλαστική πάπια) βρίσκεται σε μια διαφανής σφαίρα και δεν είναι προσβάσιμη. Πρέπει η πάπια να συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών; Η κατάσταση την οποία περιγράφετε θα αποτιμάται κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής αξιολόγησης ασφάλειας ώστε να αποφασιστεί αν αποκλείεται οποιοσδήποτε κίνδυνος σχετικά με την πλαστική πάπια κατά τη χρήση του παιχνιδιού, με τον προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρόπο, λαμβανομένης υπόψη της συμπεριφοράς των παιδιών. Υπάρχουν απαιτήσεις στην οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών καθώς και άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις που εφαρμόζονται ανεξαρτήτως της προσβασιμότητας των υλικών (π.χ περιορισμοί του κανονισμού REACH για τις φθαλικές ενώσεις). 26. Υποχρεούμαστε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες των εξωτερικών εργαστηρίων για όλες τις περιπτώσεις; Σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών, υπάρχουν δυο πιθανές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συµµμόρφωσης. Οι κατασκευαστές μπορούν να εφαρμόσουν τα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Aν τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα δεν υπάρχουν, ή δεν ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών, τότε πρέπει να εφαρμοστεί μια διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ. Κατά την πρώτη προσέγγιση (βασιζόμενη στα εναρμονισμένα πρότυπα), οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα για δοκιμές που διενεργούν εργαστήρια, τα οποία είναι ή εσωτερικά ή εξωτερικά. Για τη δεύτερη προσέγγιση (εξέταση τύπου ΕΚ), η οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών υποχρεώνει τους κατασκευαστές να υποβάλλουν το παιχνίδι για εξέταση σε κάποιον κοινοποιημένο οργανισμό. 27. Μπορεί ένας κοινοποιημένος οργανισμός να κάνει χρήση των υπηρεσιών εργαστηρίων που βρίσκονται εκτός ΕΕ για μια εξέταση τύπου ΕΚ; Ο κοινοποιημένος οργανισμός της ΕΕ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την εξέταση τύπου ΕΚ κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών. Για το σκοπό αυτό, ο κοινοποιημένος οργανισμός της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 7

8 τις υπηρεσίες εξωτερικών πάροχων συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών τους, που μπορεί να βρίσκονται εκτός της ΕΕ. Ο διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνει λίστα με όλους τους κοινοποιημένους οργανισμούς αναφορικά με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών : dbody&dir_id= Μπορεί η εκτίμηση της ασφάλειας να αντικατασταθεί από μια δήλωση συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών; Όχι. Η εκτίμηση της ασφάλειας είναι υποχρεωτική. Κατά την διεξαγωγή της αξιολόγησης χημικής ασφαλείας, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία μια δήλωση του προμηθευτή σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν επιθυμεί να αποκαλύψει τη χημική σύσταση του στοιχείου που παρέχεται για λόγους εμπιστευτικού ή αποκλειστικού χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ θεωρείται αποδεκτή, μόνο όταν αυτό είναι ένα τελικό προϊόν και διατίθεται στην αγορά ως παιχνίδι καθαυτό. Το προσάρτημα ΙΒ του εγγράφου τεχνικής καθοδήγησης της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών, που διατίθεται εδώ: προτείνει ένα προαιρετικό πρότυπο δήλωσης προμηθευτή. Ο σκοπός είναι η εξασφάλιση της εγγύησης ότι τα παρεχόμενα υλικά και τα εξαρτήματα έχουν αξιολογηθεί σωστά και συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας των παιχνιδιών για την αναμενόμενη χρήση τους. Η χρήση υποδήλωσης ενός προμηθευτή δεν απαλλάσσει τους κατασκευαστές παιχνιδιών από την ευθύνη τους να εξασφαλίσουν ότι η υποδήλωση βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. 29. Που μπορούν να βρεθούν οι αριθμοί CAS και αν είναι υποχρεωτικοί; Οι αριθμοί CAS μπορούν να βρεθούν εδώ : Χρησιμοποιούνται σε έργα αναφοράς, βάσεις δεδομένων, και ρυθμιστικά έγγραφα συμμόρφωσης σε ολόκληρο τον κόσμο για την αναγνώριση των ουσιών χωρίς την ασάφεια της χημικής ονοματολογίας. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS), που παρέχεται από προμηθευτές χημικών σε επαγγελματικούς καταλόγους των πελατών τους, στην παράγραφο 1 με τον αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος, που μπορεί να περιλαμβάνει τον αριθμό CAS. Εάν οι αριθμοί CAS δεν διατίθενται, το Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Χημικών Ουσιών (EINECS) ή οι αριθμοί ELINCS μπορούν να χρησιμοποιηθούν. To εν λόγω ευρετήριο απαριθμεί και προσδιορίζει τις χημικές ουσίες, που εκτιμάται πως ήταν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1971 και 18ης Σεπτεμβρίου Ο κατάλογος EINECS εμπεριέχει πάνω από ουσίες. Ουσίες που έχουν κοινοποιηθεί και διατίθενται στην αγορά μετά την 18η Σεπτεμβρίου 1981 απαριθμούνται στον ευρωπαϊκό κατάλογο κοινοποιημένων χημικών ουσιών (ELINCS). 8

9 Μια βάση δεδομένων για την αναζήτηση των ουσιών μπορεί να βρεθεί στην ακόλουθη σελίδα: Οι αριθμοί CAS δεν είναι υποχρεωτικοί ωστόσο είναι πολύ χρήσιμοι για να ανακαλύψουμε αν η ουσία ταξινομείται π.χ ως ΚΜΤ ή εάν ισχύουν περιορισμοί / απαγορεύσεις. 30. Το πρότυπο EN 71-3 αναφορικά με τις οργανικές χημικές ουσίες θα εναρμονιστεί στο μέλλον; Οι παραπομπές στα πρότυπα EN 71, μέρος 9,10 και 11 δεν έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, δεν παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών. Καλύπτουν επικίνδυνες ουσίες που είναι γνωστό ότι έχουν βρεθεί σε υλικά παιχνιδιών. Τα πρότυπα είναι, ως εκ τούτου πολύτιμα εργαλεία κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σχέδια για την εναρμόνιση αυτών των προτύπων. 31. Μήπως οι νέες χημικές απαιτήσεις παρεμποδίζουν το εμπόριο; Έχει ενημερωθεί η Κίνα για τις νέες υποχρεώσεις ασφάλειας των παιχνιδιών στην ΕΕ; Η ΕΕ ανήκει στην επιτροπή για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (Συμφωνία ΤΕΕ) του Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκές αρχές κοινοποιούν τακτικά όλα τα σχετικά νέα μέτρα για τους διεθνείς εταίρους όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα μέλη του ΠΟΕ έχουν επίγνωση των νέων κανόνων της ΕΕ, και τους δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους πριν από την επίσημη έγκρισή τους. Τα σχόλια που παρουσιάζονται από την Κίνα είχαν ληφθεί δεόντως υπόψη πριν η ΕΕ εκδώσει την οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Η συνεργασία για την εποπτεία της αγοράς με την Κίνα, αλλά και με άλλους βασικούς εμπορικούς εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια ώστε να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας. 32. Ποια είναι η κατάσταση με το Öko-Tex Standard 100; Τα παιχνίδια πρέπει να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις. Το Öko-Tex Standard 100, που είναι ένα ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κατά μήκος της αλυσίδα αξίας της κλωστοϋφαντουργίας, συνιστά ιδιαίτερο σύστημα και δεν εντάσσεται στους εν λόγω νομικούς κανόνες. 33. Τι είναι το PROSAFE; Το PROSAFE (Το φόρουμ της Ευρώπης για την ασφάλεια των προϊόντων) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός οργανισμός για τις αρχές εποπτείας της αγοράς με στελέχη από όλη την Ευρώπη. Πρωταρχικός του στόχος αποτελεί η αναβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στην Ευρώπη. Οι κοινές δράσεις εποπτείας της αγοράς οι οποίες έχουν συντονιστεί από το PROSAFE χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη συνεδρίαση διεξήχθη το Από τότε, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκπροσώπηση στις συνεδριάσεις. 34. Πού μπορεί να βρεθεί το καθοδηγητικό έγγραφο με όλες τις τεχνικές πληροφορίες; Όλα τα έγγραφα καθοδήγησης μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 9

10 35. Τι είναι ο Κυανούς Οδηγός και από πού μπορεί να ληφθεί; Ο λεγόμενος Κυανούς Οδηγός είναι ένας οδηγός για την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ με βάση τη νέα προσέγγιση και τη σφαιρική προσέγγιση, όπως την οδηγία ασφάλειας παιχνιδιών. Δημοσιεύτηκε το 2000, αλλά η τελευταία έκδοση είναι από το Έχει γίνει ένα από τα κύρια έγγραφα αναφοράς που εξηγεί πώς να εφαρμοσθεί η νομοθεσία με βάση τη νέα προσέγγιση, η οποία καλύπτεται από το λεγόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Ο εν λόγω οδηγός έχει ως στόχο να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των κανόνων της ΕΕ για τα προϊόντα και σε μια περισσότερο ενιαία και συνεκτική εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς και σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Θα απευθύνεται στα κράτη μέλη και σε έταιρους που πρέπει να ενημερώνονται για τις διατάξεις που αποσκοπούν να διασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, καθώς και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλη την Ένωση (π.χ. εμπόριο και ενώσεις καταναλωτών, οργανισμούς τυποποίησης, κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης και τα συνδικάτα). Αυτό προορίζεται αποκλειστικά ως καθοδηγητικό έγγραφο - μόνο το ίδιο το κείμενο της πράξης εναρμόνισης της Ένωσης έχει νομική ισχύ. Ο Κυανούς Οδηγός μπορεί να μεταφορτωθεί εδώ: 36. Τι είναι το σύστημα ICSMS; Το ICSMS (σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς - https://webgate.ec.europa.eu/icsms) είναι ένα σύστημα πληροφορικής που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας για τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών. ICSMS δεν είναι μόνο ένας μηχανισμός για την αξιόπιστη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών αλλά και η πλατφόρμα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εποπτεία της αγοράς. Ο τελικός ρόλος των ICSMS είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει έναν από τους σημαντικότερους πολιτικούς στόχους της, δηλαδή τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της συνοχής κατά την εφαρμογή και την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ώστε οι φορείς και οι πολίτες να μπορούν να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Το σύστημα επιτρέπει την αποστολή πληροφοριών σχετικά µε τα μη συμμορφούμενα προϊόντα (αποτελέσματα δοκιμών, στοιχεία αναγνώρισης προϊόντος, φωτογραφίες, πληροφορίες οικονομικού φορέα, εκτιμήσεις κινδύνου, πληροφορίες ατυχήματος, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας κλπ) να διαμοιράζονται γρήγορα και αποτελεσματικά μεταξύ των αρχών. Έχει ιδιωτικό και δημόσιο χώρο, ώστε κάποιες πληροφορίες να είναι διαθέσιμες και στο κοινό. 10

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΈΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΈΩΝ Τμήμα της επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές:

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: 1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: Η σήμανση CE είναι ένα σήμα που τοποθετείται επάνω σε προϊόντα ορισμένων κατηγοριών (για τα οποία έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αθήνα, Ιούλιος 2015 - Σύνταξη Περιεχομένου: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - CE

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - CE ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - CE ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 1 Τεχνική Τεκμηρίωση (διατηρεί ο Κατασκευαστής): Πιστοποιητικά δοκιμών ή υπολογισμών (από κοινοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ. Θεσσαλονίκη: 26-09-2014 Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλ : 2310764023 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών FAX : 2310760076 Email : kathc@otenet.gr ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισηγήτρια: Λίνα Μαχαιρά, MΠΔ, MSc Πολυτεχνείο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων οµικών Κατασκευών» Μελέτη πραγµατικής περίπτωσης (case study) Εισηγητής: Κων/νος Ασλάνης Πολιτικός Μηχανικός, ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της Νομοθεσία Η υποχρέωση της Σήμανσης CE ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ, ΜΥΘΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ Τα ερωτήματα και οι απορίες που αιωρούνται μετά την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Β/1794, 28/8/2009)

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. Γιώργος Παππούς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΑΠΤΥ

Νέοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. Γιώργος Παππούς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΑΠΤΥ Νέοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Γιώργος Παππούς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΑΠΤΥ Η ιστορική εξέλιξη 1985: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσδιορίζει την Αρχή της Νέας Προσέγγισης New Approach

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων Των Μαγδαληνής Δημητριάδου και Μιχάλη Αγαπάκη Η καταλληλότητα των βρεφικών και παιδικών επίπλων μας απασχολεί όλους, τόσο ως παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα