ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2013"

Transcript

1 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2013

2 Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την πρόοδο και τα επιτεύγματα της VinylPlus για το έτος 2013 σε κάθε μία από τις πέντε προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης που εντοπίστηκαν για το PVC στα πλαίσια της Εθελοντικής Δέσμευσης της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC. Όλες οι πληροφορίες που παρατίθενται, έχουν ελεγχθεί και επαληθευτεί από τρίτα ανεξάρτητα μέρη. Στο τέλος της Έκθεσης Προόδου θα βρείτε πλήρες λεξικό όρων. Για αναλυτική περιγραφή των έργων και δραστηριοτήτων, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 2 3 Εξώφυλλο: Monumenta, Grand Palais, Παρίσι, Γαλλία (δείτε επίσης την σελ. 31) Φωτό: ADAGP Paris, Didier Plowy

3 Πίνακας Περιεχομένων ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2013 σελ. 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ σελ. 6 Διοικητικό Συμβούλιο σελ. 6 Επιτροπή Παρακολούθησης σελ. 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 7 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ σελ. 8 Πρόκληση 1 σελ. 8 Πρόκληση 2 σελ. 13 Πρόκληση 3 σελ. 14 Πρόκληση 4 σελ. 17 Πρόκληση 5 σελ. 19 Εταίροι της VinylPlus σελ. 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ σελ. 24 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ σελ. 25 Πιστοποίηση Δαπανών της KPMG σελ. 25 Πιστοποίηση Τονάζ της KPMG σελ. 26 Δήλωση Επαλήθευσης της SGS σελ. 27 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ TNS σελ. 28 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ PVC σελ. 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΛΕΞΙΚΟ ΌΡΩΝ σελ. 30

4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΟΥ M. KRETZER, RESPONSIVE DESIGN STUDIO, ΖΥΡΊΧΗ Κυριότερα Γεγονότα του Ο ΚΩΝΟΣ, καλλιτεχνική περιστρεφόμενη κωνική κατασκευή από συναρμολογημένους σωλήνες από PVC, στο Voodoo Festival της Νέας Ορλεάνης 2013 ΠΈΝΤΕ ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΈΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΊ ΒΆΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΊΑ ΑΕΙΦΌΡΟ ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΗΣ ΜΚΟ THE NATURAL STEP. Διαχείριση ελέγχου του κύκλου Ο όγκος ανακύκλωσης PVC σημείωσε σημαντική αύξηση, φθάνοντας τους τόνους το 2013, παρά τις συνεχείς αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Στο επίτευγμα αυτό συνέβαλε η συγκέντρωση ροών αποβλήτων, όπως και η συμβολή των μετατροπέων που συνεισέφεραν βιομηχανικά απόβλητα στο σύστημα Recovinyl. Η VinylPlus άρχισε επίσης να διερευνά την πιθανότητα αύξησης του όγκου ανακύκλωσης των ρυθμιζόμενων ροών αποβλήτων, όπως υλικών αυτοκινούμενων και ειδών οικιακή συσκευασίας. Οι κανονισμοί της ΕΕ σχετικά με τα παραδοσιακά πρόσθετα αποτέλεσαν μία κρίσιμη πρόκληση το 2013, και το VinylPlus ενίσχυσε περαιτέρω την συνεργασία του με τις αρμόδιες αρχές. Εκπομπές Οργανικών Χλωριούχων Ενώσεων Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από ειδικούς συνεστήθη για να αξιολογήσει τους κινδύνους μεταφοράς βασικών πρώτων υλών, και κατήρτισε ένα σχέδιο δράσης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων. Το 2013 δεν σημειώθηκαν ατυχήματα κατά τη μεταφορά που να είχαν ως αποτέλεσμα την έκλυση VCM. 4 5

5 VINYLPLUS ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ 2014 Αρχής γενομένης από το 2011, η VinylPlus είναι η ανανεωμένη δεκαετής Εθελοντική Δέσμευση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC προς την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το πρόγραμμα της VinylPlus αναπτύχθηκε μέσω ανοικτού διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, διάφορων ΜΚΟ, φορέων λήψης αποφάσεων, εκπροσώπων της κοινωνίας και χρηστών PVC. Το εύρος του προγράμματος καλύπτει τις 27 χώρες της ΕΕ πλέον Νορβηγίας και Ελβετίας. Αειφόρος Χρήση Πρόσθετων Η χρήση σταθεροποιητών μολύβδου μειώθηκε κατά 81% στις 27 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2007, προχωρώντας προς την επίτευξη του στόχου της πλήρους αντικατάστασής τους έως το τέλος του Επίσης συνεχίζεται η αντικατάσταση των φθαλικών ενώσεων Μικρού Μοριακού Βάρους από φθαλικές ενώσεις Υψηλού Μοριακού Βάρους και άλλες πλαστικοποιητικές ουσίες. Το 2013, η Ομάδα Εργασίας Πρόσθετων Ουσιών όρισε πρακτικές μεθόδους αξιολόγησης των πρόσθετων ουσιών βάσει κριτηρίων αειφορίας της ΜΚΟ TNS (The Natural Step), ενώ οι ενώσεις μετατροπέων άρχισαν να ενημερώνουν τις υφιστάμενες Αξιολογήσεις Κύκλου Ζωής (LCA) και τις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων ΠΔΠ. Σχόλια για τον συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του Αειφόρος Χρήση Ενέργειας και Πρώτων Υλών Η Ομάδα Εργασίας για την Εξοικονόμηση Ενέργειας ξεκίνησε την συλλογή στοιχείων από εταιρείες-μέλη του ECVM βάσει μεθοδολογίας που συμφωνήθηκε με τον σύμβουλο IFEU (Γερμανικό Ινστιτούτο Ερευνών Ενέργειας και Περιβάλλοντος). Κατά τη διάρκεια του 2013, η Ομάδα Εργασίας Αειφόρου Αποτυπώματος ανέλυσε το πρόγραμμα Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΠΑΠ) και την καθοδήγησή του αναφορικά με τις διαθέσιμες ΠΔΠ για τα προϊόντα PVC. Η Ομάδα Εργασίας Ανανεώσιμων Υλών εξακολούθησε τη διερεύνηση ανανεώσιμων εναλλακτικών λύσεων ως προς τις πρώτες ύλες, και επιβεβαίωσε την ύπαρξη τεχνικών λύσεων για την παραγωγή ορισμένων πρώτων υλών από ανανεώσιμες πηγές ή απόβλητα. Ευαισθητοποίηση για την Αειφορία Με στόχο την αύξηση της αειφορίας, κοινά σχέδια επικοινωνίας εφαρμόστηκαν με την υποστήριξη της VinylPlus από κλαδικές ομοσπονδίες της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και εθνικές ενώσεις για το PVC το έτος Μετά την επιλογή της ως Εμβληματική Πρωτοβουλία από το Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Χημικών (CEFIC) λόγω του καινοτόμου και ριζοσπαστικού έργου του προγράμματός της, η VinylPlus παρουσιάστηκε στο 21 ο Συνέδριο Inogen Wordview. Τον Απρίλιο του 2013 πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το πρώτο Φόρουμ Αειφορίας της VinylPlus, με στόχο την ανάμειξη μίας ευρύτερης γκάμας της βιομηχανίας και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών. Τον Νοέμβριο του 2013, η VinylPlus έγινε επισήμως μέλος της Πλατφόρμας για την Πράσινη Βιομηχανία, μίας κοινής πρωτοβουλίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) και του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Η VinylPlus συμμετείχε επίσης σε σύσκεψη στρογγυλής τραπέζης του European Development Days, του ετήσιου φόρουμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διεθνείς υποθέσεις και την αναπτυξιακή συνεργασία.

6 Toskana Therme of Bad Sulza, σχεδιασμός από την Ollertz Architekten BDA ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ ALWITRA Διαχείριση και Παρακολούθηση Διοικητικό Συμβούλιο VinylPlus διοικείται από Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι κλάδοι της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC. Το Διοικητικό Συμβούλιο της VinylPlus κ. Bernhard Borgardt EuPC 1 κ. Dirk Breitbach κλάδος Compounding κ. Filipe Constant Πρόεδρος (ECVM ) (α) κ. Alexandre Dangis EuPC Δρ. Brigitte Dero Γενική Διευθύντρια (ECVM 2010) (β) κ. Joachim Eckstein Αντιπρόεδρος (EuPC) κ. Stefan Eingärtner Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής (γ) Δρ. Josef Ertl ECVM 2010 κ. Rainer Grasmück Ταμίας (ESPA 3 ) κ. Andreas Hartleif EuPC (κλάδος σκληρού PVC) κ. Roberto Jacono EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC) (δ) (α) Πρόεδρος έως τον Σεπτέμβριο 2013 (μέλος από τον Σεπτέμβριο 2013) (β) Από τον Ιανουάριο 2014 (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής έως τον Δεκέμβριο 2013) (γ) Από τον Ιανουάριο 2014 (Γενικός Διευθυντής έως τον Δεκέμβριο 2013) (δ) Από τον Δεκέμβριο 2013 κ. Michael Kundel EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC) κα. Dominique Madalinski EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC) (ε) Δρ. Ettore Nanni ESPA κ. Nigel Sarginson PlasticisersPlus 4(δ) κ. Arjen Sevenster Ελεγκτής (ECVM 2010) κ. Niels Rune Solgaard Nielsen EuPC (κλάδος σκληρού PVC) (στ) κ. Chris Tane ECVM 2010 κ. Hans Telgen EuPC (κλάδος σκληρού PVC) (ζ) κ. Geoffroy Tillieux Ελεγκτής (EuPC) Δρ. Michael Träger Πρόεδρος (ECVM 2010) (η) κ. Joachim Tremmel PlasticisersPlus (δ) (ε) Έως τον Δεκέμβριο 2013 (στ) Από τον Απρίλιο 2013 (ζ) Έως τον Απρίλιο 2013 (η) Από τον Σεπτέμβριο 2013 Επιτροπή Παρακολούθησης Η Επιτροπή Παρακολούθησης συστάθηκε ως ένας ανεξάρτητος φορέας, ανοικτός στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο την διασφάλιση της διαφάνειας, συμμετοχής και υπευθυνότητας της VinylPlus. Η Επιτροπή διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εκτίμηση των δράσεων και πρωτοβουλιών της VinylPlus, παρέχει συμβουλές και προτρέπει τη βιομηχανία να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης, υπό την προεδρεία του Καθηγητού Alfons Buekens του Ανοικτού Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, απαρτίζεται επί του παρόντος από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών, καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC. Μέλη κα. Soledad Blanco Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (α) Καθ. Alfons Buekens VUB 5, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Filipe Constant Πρόεδρος του VinylPlus (β) κ. Gwenole Cozigou Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Alexandre Dangis Μέλος ΔΣ του VinylPlus Δρ. Brigitte Dero Γενική Διευθύντρια του VinylPlus κ. Joachim Eckstein Αντιπρόεδρος του VinylPlus κ. Rainer Grasmück Tαμίας του VinylPlus κ. Sajjad Karim Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δρ. Godelieve Quisthoudt-Rowohl Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Jorma Rusanen Υπεύθυνος Πολιτικής της IndustriAll European Trade Union 6 κ. Carlos Sánchez-Reyes de Palacio Πρόεδρος του OCU 7, Πρόεδρος της Επιτροπής Κλαδικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος, CES 8 Δρ. Michael Träger Πρόεδρος του VinylPlus (c) (α) Αποσύρθηκε την 1η Αυγούστου 2013 (β) Έως τον Σεπτέμβριο 2013 (γ) Από τον Σεπτέμβριο EuPC: Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών Υλών (www.plasticsconverters.eu) 2 ECVM 2010: το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM (του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Παραγωγών Βινυλίου με έδρα στο Βέλγιο 3 ESPA: Ένωση Ευρωπαϊων Παραγωγών Σταθεροποιητών (www.stabilisers.eu) 4 PlasticisersPlus: το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECPI (του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πλαστικοποιητών και Ενδιάμεσων Προϊόντων στο Βέλγιο 5 VUB: Vrije Universiteit Brussel (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Βρυξελλών 6 IndustriAll European Trade Union (www.industriall-europe.eu) 7 OCU: Organización de Consumidores y Usuarios (Οργανισμός Ισπανών Καταναλωτών και Χρηστών 8 CES: Consejo Económico y Social de España (Ισπανικό Κοινωνικο-Οικονομικό Συμβούλιο 6 7

7 VINYLPLUS ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ 2014 Πρόλογος από τον Πρόεδρο του VinylPlus Το έτος 2013 ήταν πλήρες δραστηριοτήτων για ην VinylPlus, καθώς σημειώσαμε σημαντική πρόοδο σε όλους τους στόχους μας για την αειφορία και συμβάλαμε σε έναν ζωντανό διάλογο σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ. Ο όγκος ανακυκλωμένου PVC αυξήθηκε κατά 23% φθάνοντας τους τόνους, πράγμα που σημαίνει ότι παραμείναμε σταθερά στον στόχο μας όσον αφορά μία από τις πέντε προκλήσεις μας για την αειφορία. Με μεγάλη μας ευχαρίστηση είδαμε τους εταίρους της VinylPlus να δημιουργούν καινοτόμα και αναβαθμισμένα ανακυκλωμένα προϊόντα και να διατηρούν τη δέσμευσή τους ώστε να εξελιχθεί το PVC σε μία πραγματικά κυκλική οικονομία. Ελπίζουμε ότι η καινοτομία στα ανακυκλωμένα προϊόντα σύντομα θα ενσωματωθεί πλήρως στις συνήθεις επιχειρηματικές προσφορές, χάρις επίσης σε μία αγορά που θα αποδέχεται και θα επιζητά τέτοια προϊόντα. Συμμετείχαμε επίσης σε συζητήσεις σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ ειδικότερα αναφορικά με το REACH για τα παραδοσιακά πρόσθετα στο ανακυκλωμένο PVC, γεγονός που τονίζει την περιπλοκότητα των προσπαθειών μας να προαγάγουμε την αειφορία σε διάφορους τομείς. Οι υπερβολικοί περιορισμοί στη χρήση προϊόντων ανακύκλωσης που περιέχουν παραδοσιακά πρόσθετα ενδέχεται να υπονομεύσουν στην ουσία την ανάπτυξη των προγραμμάτων ανακύκλωσης, δυσχεραίνοντας έτσι την επίτευξη των μελλοντικών στόχων ανακύκλωσης. Αρκετές κλαδικές ομάδες και ομάδες εργασίας συνεισέφεραν δεδομένα και θετικές προτάσεις στο διάλογο. Οι αρχές θα πρέπει τώρα να καταρτίσουν ένα πλαίσιο κανόνων που να αντισταθμίζει την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος με εξοικονόμηση πόρων και ανακύκλωση. Πρόοδος σημειώθηκε επίσης σε σχέση και με τις υπόλοιπες προκλήσεις μας αναφορικά με τις εκπομπές οργανικών χλωριούχων ενώσεων, την αειφόρο χρήση πρόσθετων, την χρήση της ενέργειας και την ευαισθητοποίηση σε σχέση με την αειφορία. Το 2013, η VinylPlus αύξησε την παγκόσμια απήχηση και τις δραστηριότητές της, μία σημαντική αποστολή δεδομένου ότι προσπαθούμε να διαδώσουμε τις ορθές πρακτικές μας και να ενθαρρύνουμε εθελοντικές πρωτοβουλίες όπως η δική μας. Η Ένωση Πλαστικών Σωληνώσεων Κίνας, με έδρα στο Πεκίνο, πρότεινε να ενθαρρύνει την σταδιακή εξάλειψη του μολύβδου έως το 2015 μία κίνηση που μας ευχαρίστησε ιδιαιτέρως, καθώς το σχετικό έναυσμα δόθηκε από την Εθελοντική Δέσμευσή μας. Τον Νοέμβριο, η VinylPlus έγινε μέλος της Πλατφόρμας για την Πράσινη Βιομηχανία, μίας κοινής πρωτοβουλίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) και του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) η οποία δρα ως καταλύτης, κινητοποιεί και διαδίδει δράσεις για την Πράσινη Βιομηχανία σε όλο τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε να βοηθούμε στην προώθηση ενός πιο αειφόρου μοντέλου βιομηχανικής παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο διαδίδοντας την προσέγγισή μας, την εμπειρία μας και τις ορθές πρακτικές μας. Για όλη αυτή την σκληρή δουλειά και τις προσπάθειες σε διάφορες άλλες πρωτοβουλίες για την αειφορία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον οργανισμό VinylPlus, τις εταιρείεςμέλη, το Δίκτυο PVC, τις κλαδικές ενώσεις, τις Ομάδες Εργασίας και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τις τέσσερις ιδρυτικές ενώσεις και τα μέλη τους. Διατήρησαν την οικονομική τους δέσμευση παρά τις συνεχείς αντίξοες οικονομικές συνθήκες, και δεσμεύτηκαν για τη διατήρησή της και την φετινή χρονιά. Ήταν ευχαρίστησή μου να συνεργαστώ με τόσο αφοσιωμένους, σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους και οργανισμούς, και προσβλέπω σε ένα ακόμη καρποφόρο έτος. MICHAEL TRÄGER, Προέδρος ηςυ VinylPlus

8 ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1 Διαχείριση Ελέγχου του Κύκλου: «Θα εργαστούμε με σκοπό την αποτελεσματικότερη χρήση και έλεγχο του PVC σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.» Ανακύκλωση τόνων PVC/έτος έως το Ακριβής προσδιορισμός και υποβολή σχετικών αναφορών διαθέσιμα έως το τέλος του επετεύχθη Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμου τεχνολογίας για την ανακύκλωση τόνων/ έτος δύσκολου προς ανακύκλωση υλικού PVC κατ έτος (στα πλαίσια του συνολικού στόχου ανακύκλωσης των τόνων/έτος) έως το Ενασχόληση με το θέμα των παραδοσιακών πρόσθετων και υποβολή σχετικής ενημερωτικής έκθεσης στα πλαίσια κάθε ετήσιας Έκθεσης Προόδου της VinylPlus. Στόχος Ανακύκλωσης Το έτος 2013, η VinylPlus βρέθηκε εντός του στόχου ανακύκλωσης που είχε τεθεί, ανακυκλώνοντας τόνων PVC συνολικά. Η σημαντική αυτή αύξηση του όγκου ανακύκλωσης οφείλεται κυρίως στη συγκέντρωση ροών αποβλήτων και στη συμβολή των μετατροπέων που συνεισέφεραν βιομηχανικά απόβλητα στο σύστημα Recovinyl. RECOVINYL Στόχος του Recovinyl (www.recovinyl.com) είναι η διευκόλυνση της συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων PVC στα πλαίσια της Εθελοντικής Δέσμευσης. Έχοντας ήδη εξασφαλίσει σημαντικούς όγκους ανακύκλωσης PVC στα πλαίσια της Vinyl 2010, η στρατηγική του Recovinyl είναι πλέον να συγκεντρώσει και να αυξήσει την σταθερή παροχή αποβλήτων PVC που ανακυκλώνονται στην Ευρώπη, δημιουργώντας ζήτηση για ανακυκλωμένο υλικό PVC από τη βιομηχανία μετατροπών («αγορά έλξης»). ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ PVC ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΗΣ VINYL 2010 & VINYLPLUS Καλώδια Τόνοι Άκαμπτα φιλμ PVC Σωλήνες & Εξαρτήματα Ευέλικτες εφαρμογές PVC (συμπεριλαμβανομένων στέγασης και σταγάνωσης μεμβρανών, σανίδωμα και επικαλυμένα υφάσματα) Πλαίσια παραθύρων και σχετικά προϊόντα

9 VINYLPLUS ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ 2014 ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ PROTAN Οι μονωτικές μεμβράνες οροφής από PVC παρέχουν ανθεκτική προστασία από εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία Το 2013, το Recovinyl επικεντρώθηκε στην υλοποίηση της αγοράς έλξης. Βοήθησε και κινητοποίησε τους μετατροπείς να χρησιμοποιούν περισσότερα ανακυκλωμένα προϊόντα, και έθεσε τρία επίπεδα συμβάσεων και αντίστοιχων πρωτοκόλλων ελέγχου Κανονικό, Ενισχυμένο και EuCertPlast για να πιστοποιούνται οι ανακυκλωτές PVC και οι πιστοποιημένες εταιρείες μετατροπών που αγοράζουν ανακυκλωμένα προϊόντα ώστε να παράγουν νέα προϊόντα και νέες εφαρμογές. Έως σήμερα, το δίκτυο Recovinyl περιλαμβάνει 147 εταιρείες: 99 ανακυκλωτές με κανονικές συμβάσεις 15 με ενισχυμένες 23 με EuCertPlast και 10 μετατροπείς. Το Recovinyl καταχώρησε και πιστοποίησε τόνους ανακυκλωμένου PVC το 2013, χρησιμοποιώντας τους νέους ορισμούς (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΤΑ ΣΧΈΔΙΑ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ PVC Η EPPA 9 υπολογίζει ότι ο κλάδος παραθύρων και προφίλ μπορεί να συνεισφέρει περίπου τόνους στον στόχο ανακύκλωσης της VinylPlus έως το Για να επιτευχθεί αυτό, η ομάδα εμπειρογνωμόνων της EPPA θεωρεί ότι θα είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί ένα σχέδιο εστιασμένο στις χώρες της Γαλλίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Το θέμα των παραδοσιακών πρόσθετων ενδέχεται ωστόσο να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανακύκλωση: οι απαιτήσεις του Κανονισμού REACH, ειδικότερα, μπορεί να δημιουργήσουν κλίμα αβεβαιότητας ως προς τη δημόσια προμήθεια των προϊόντων PVC και τις προθέσεις των μετατροπέων ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΈ- ΝΟΙ ΤΌΝΟΙ PVC 9 EEPPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από PVC και Σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων, κλαδική ομάδα της EuPC (www.eppaprofiles.org) 10 TEPPFA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων, κλαδική ένωση της EuPC (www.teppfa.org) 11 VITO: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Φλαμανδικό Ινστιτούτο Τεχνολογικών Ερευνών 12 ESWA: Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής Επίστρωσης, κλαδική ένωση της EuPC (www.eswa.be) 13 EPFLOOR: Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Δαπέδων από PVC, κλαδική ομάδα της EuPC (www.epfloor.eu) 14 ERFMI: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατασκευαστών Ελαστικών Δαπέδων (www.erfmi.com) να χρησιμοποιούν περισσότερα ανακυκλωμένα προϊόντα στα προφίλ παραθύρων από PVC. Έτσι, το 2013, η EPPA συνέχισε το έργο της ώστε να αποδείξει την ασφαλή χρήση του PVC στα κουφώματα (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www. vinylplus.eu και Στα πλαίσια της VinylPlus, τα μέλη της TEPPFA 10 έχουν δεσμευτεί ότι θα χρησιμοποιήσουν τόνους ανακυκλωμένου PVC σε νέα προϊόντα σωλήνων, και ότι θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν άλλους τόνους έως το Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του VITO 11, το 2012 τα μέλη της TEPPFA χρησιμοποίησαν τόνους ανακυκλωμένων προϊόντων PVC. Παρ όλα αυτά, το κλίμα αβεβαιότητας ως προς τον Κανονισμό REACH για την χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων PVC που περιέχουν κληροδοτούμενες ουσίες ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανακύκλωση: ήδη ανάγκασε κάποιους κατασκευαστές σωλήνων να αναβάλουν τις επενδύσεις τους σε σωλήνες multi-layer που περιέχουν ανακυκλωμένα προϊόντα (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες και IΤο 2013, η ESWA 12 ανακύκλωσε τόνους μεμβρανών οροφής και αδιαβροχοποίησης μέσω του σχεδίου Roofcollect, σημειώνοντας αύξηση 65% το Μεταξύ των τελικών προϊόντων στα οποία γίνεται χρήση ανακυκλωμένου PVC περιλαμβάνεται ένα ενδιαφέρον έλασμα που απορροφά τον ήχο και μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από δάπεδα από σκληρό ξύλο ή laminate, και να χρησιμοποιηθεί επίσης σε ηχομονωτικά υλικά για μόνωση σωλήνων. Έντονες προσπάθειες έγιναν για την αύξηση της συλλογής και ανακύκλωσης στις αγορές της Ολλανδίας και του Βελγίου το 2013 (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες και Το 2013, η EPFLOOR 13 συνέλεξε τόνους αποβλήτων δαπέδων προς ανακύκλωση, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η EPFLOOR υλοποίησε το σχέδιο Turquoise, με στόχο την εύρεση νέων λύσεων για την ανακύκλωση αποβλήτων δαπέδων από PVC στη Γαλλία. Η εταιρεία τεμαχισμού SITA (www. sita.fr) διενήργησε θετικές δοκιμές, και το ανακυκλωμένο υλικό που προέκυψε αποδείχθηκε κατάλληλο για extrusion, calendaring και injection moulding. Η EPFLOOR συμμετείχε επίσης στο σχέδιο ReMapPlus της VinylPlus για δύσκολα στην ανακύκλωση, μεικτά, μαλακά απόβλητα PVC. Άλλα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης καταρτίζονται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Horizon Η κοινή Ομάδα Εργασίας των ERFMI /EPFLOOR επάνω σε νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης δαπέδων, επέλεξε μία διαδικασία ανάκτησης βασισμένη σε διαλύτες, η οποία θα διερευνηθεί περαιτέρω. Η διαδικασία θα αναπτυχθεί περαιτέρω σε εργαστηριακή κλίμακα το 2014, και το σχέδιο ενός δοκιμαστικού εργοστασίου

10 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ενδέχεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Το EPCoat (Έργο της IVK Europe 15 στον Κλάδο Υφασμάτων με Επίστρωση PVC) ανακύκλωσε τόνους υφασμάτων με επίστρωση PVC (που δηλώθηκαν ως μέρος των ποσοτήτων της Recovinyl) μέσω του σχεδίου συλλογής και ανακύκλωσης για το Τα υφάσματα με επίστρωση αποτελούνται από πλέξη ινών πολυεστέρα, η επιφάνεια των οποίων είναι επιστρωμένη με μαλακό PVC (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ERPA 16 : το 2013, η CIFRA 17 ανακύκλωσε τόνους συσκευασιών τροφίμων (σκληρών μεμβρανών PVC/PE). Οι ανακυκλωμένες σκληρές μεμβράνες που παρήχθησαν διαμορφώθηκαν σε προφίλ από την HAMON Thermal Europe (www. hamon.com) και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή εξαιρετικά ελαφριών αρθρωτών δομών (GEOlight TM ), μετατρέποντας έτσι τις συσκευασίες μικρού κύκλου ζωής μετά την κατανάλωση σε προϊόντα μακράς διαρκείας για την αποχέτευση υδάτων. Επιπλέον, τα μέλη της ERPA Alfatherm (www. alfatherm.it) και Vulcaflex (www.vulcaflex.eu) ανακύκλωσαν 845 τόνους σκληρών μεμβρανών PVC. Συνολικά, το 2013 ανακυκλώθηκαν τόνοι σκληρών μεμβρανών PVC στα πλαίσια της VinylPlus (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www. vinylplus.eu). ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ JUTTA HOSER RECYCLING Εφαρμογή υψηλής αξίας για το ανακυκλωμένο PVC: δάπεδα για υδροπονικά θερμοκήπια Στη Γαλλία, η δυνατότητα επέκτασης της επιλεκτικής συλλογής πλαστικών συσκευασιών από αντικείμενα οικιακής χρήσης σε συσκευασίες όλων των ειδών (και όχι μόνο μπουκαλιών) βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Ένα δοκιμαστικό πείραμα διενεργείται από τον Απρίλιο 2012 σε 51 δήμους που περιλαμβάνουν συνολικά 3,7 εκατομμύρια κατοίκους. Εάν η επέκταση της συλλογής εφαρμοστεί πλήρως, ενδέχεται να ανοίξει την πρόσβαση σε έναν όγκο συσκευασιών από σκληρό PVC που υπολογίζεται σε τόνους/έτος. Συνεχείς δοκιμές διενεργούνται σε ημι-βιομηχανική κλίμακα προκειμένου να επαληθευτεί η τεχνική ανακυκλωσιμότητα των συσκευασιών από σκληρό PVC που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις διαλογής. Στη Δανία, η VinylPlus συνέχισε να υποστηρίζει το σχέδιο WUPPI 19 (www.wuppi.dk) το Σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος προς την οικονομική αυτονομία του σχεδίου αυτού. Η TEPPFA συμμετείχε ενεργά σε μελέτη της EPA σχετικά με την αποτελεσματικότητα του WUPPI εν όψει της αναθεώρησης της οικολογικής φορολογίας για το PVC το ΆΛΛΑ ΣΧΈΔΙΑ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ Το 2012, ξεκίνησε στη Σουηδία ένα σχέδιο για την δημιουργία ενός καινοτόμου και αποτελεσματικού συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης πλαστικού από τον κατασκευαστικό κλάδο, σε συνεργασία με το Recovinyl, τις EPPA, TEPPFA και EPFLOOR. Το σχέδιο καθυστέρησε το 2013, μετά την απόφαση του Σουηδικού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Έρευνας (IVL να συμμετέχει σε αυτό ως φορέας συγχρηματοδότησης, καθώς επίσης και λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης του κατάλληλου εργοταξίου ανακαίνισης ή/και κατεδάφισης για την συλλογή πλαστικών απορριμμάτων και τη σωστή διαλογή τους. Αποτελέσματα αναμένονται το Το 2013, η VinylPlus ανακοίνωσε επίσης ένα κοινό σχέδιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Διακόσμησης Αυτοκινούμενων (EATS 18 ), που αντιπροσωπεύει περίπου 60% της αγοράς της ΕΕ για διακοσμητικά αυτοκινήτων. Στόχος του σχεδίου ήταν να εξακριβωθεί ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της EATS διαχειρίζονται τα απορρίμματα PVC. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι προορισμοί των απορριμμάτων από PVC είναι επαναχρησιμοποίηση (38,5%), η ανακύκλωση (24,5%), η αποτέφρωση (7%) και η χωματερή (30%). Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα εργοστάσια των μελών της EATS προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα αύξησης της αειφορίας σε σχέση με τα απορρίμματα PVC των αυτοκινούμενων. Δράσεις βελτίωσης αναμένονται το VINYLOOP Η Vinyloop είναι μία τεχνολογία μηχανικής ανακύκλωσης που βασίζεται σε διαλύτες και έχει τη δυνατότητα να ανακυκλώνει απορρίμματα PVC στο τέλος του κύκλου ζωής τους, δύσκολα στην επεξεργασία, και παράγει υψηλής ποιότητας συστατικά R-PVC (ανακυκλωμένου PVC). Το 2013, το εργοστάσιο VinyLoop στη Ferrara παρήγαγε τόνους R-PVC (+3,7% σε σύγκριση με το 2012). Κατά τη διάρκεια του έτους, η VinyLoop εστίασε τις προσπάθειές της στο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας άχρηστων μετάλλων που περιέχουν ίνες, και πέτυχε μία σημαντική αύξηση στην ανακύκλωση μουσαμά (802 τόνοι, +55% σε σύγκριση με το 2012). Η διαχρονική καινοτομία της διαδικασίας αποδεικνύεται από την πρόσφατη αίτηση καταχώριση εννέα νέων ευρεσιτεχνιών που αφορούν κυρίως τεχνογνωσία σχεδιασμού. Το 2013, το εργοστάσιο VinyLoop στη Ferrara αποφάσισε να διαθέσει την τεχνολογία του μέσω παραχώρησης αδειών χρήσης σε εταιρείες ανά τον κόσμο που ενδιαφέρονται για την επεξεργασία άχρηστων μετάλλων με τη διαδικασία VinyLoop (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες και IVK Europe: Industrieverband Kunstoffbahnen e.v. (Ένωση Υφασμάτων και Μεμβρανών με Επίστρωση 16 ERPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Μεμβρανών PVC, κλαδική ένωση της EuPC (www.pvc-films.org) 17 CIFRA: Calandrage Industriel Français Γαλλική εταιρεία στιλβωτών (www.cifra.fr) 18 EATS: Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Διακόσμησης Αυτοκινούμενων, κλαδική ένωση της EuPC (www.trimsuppliers.eu) 19 WUPPI: Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή και ανακύκλωση σκληρού PVC (www.wuppi.dk)

11 VINYLPLUS ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ 2014 Παραδοσιακά Πρόσθετα Τα παραδοσιακά πρόσθετα είναι ουσίες των οποίων η χρήση σε προϊόντα PVC έχει διακοπεί, αλλά που ωστόσο περιέχονται σε ανακυκλωμένο PVC. Δεδομένου ότι η χρήση των κληροδοτημένων πρόσθετων μπορεί να περιοριστεί από τη νομοθεσία, η VinylPlus έχει δεσμευτεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές. ΦΘΑΛΙΚΈΣ ΕΝΏΣΕΙΣ Ο Κανονισμός REACH προβλέπει την υποβολή αιτήσεων Έγκρισης για παρθένες φθαλικές ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους έως τον Αύγουστο 2013 (μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς έγκριση έως τον Φεβρουάριο 2015). Για τα ανακυκλωμένα προϊόντα που περιέχουν φθαλικές ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους, οι Αρμόδιες Αρχές για τον Κανονισμό REACH και CLP (CARACAL) εξέδωσαν ερμηνεία τον Μάρτιο του Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, οι ανακυκλωτές έχουν δύο επιλογές όταν ανακυκλώνουν απορρίμματα σε pellet, τον επανατεμαχισμό η το επαναθριματισμό που περιέχουν ουσία η οποία υπόκειται στην Έγκριση (π.χ. DEHP, BBP). Είτε θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία Έγκρισης εγκαίρως (που σημαίνει ότι τα προϊόντα τους θα παραμείνουν σε συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH), είτε θα πρέπει να πωλήσουν τα ανακυκλωμένα προϊόντα ως απορρίμματα μετά την καταληκτική ημερομηνία του Φεβρουαρίου 2015, περίπτωση στην οποία τα ανακυκλωμένα προϊόντα δεν θα υπόκεινται στην Έγκριση αλλά στη νομοθεσία περί αποβλήτων. Η εξαγωγή υπό στενή έννοια (ήτοι η μεταφορά μίας ουσίας εκτός ΕΕ) δεν συνιστά χρήση, ως εκ τούτου δεν απαιτείται αίτηση για Έγκριση. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων της ECHA 20 (RAC) σχετικά με την αίτηση Έγκρισης αναμένεται να εκδοθεί τον Σεπτέμβριο Όσον αφορά στην Οδηγία RoHS 2 21, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος πρέπει να διερευνήσει έως το καλοκαίρι του 2014 κατά πόσο οι φθαλικές ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Η Ένωση Ευρωπαίων Ανακυκλωτών (PRE Απορρίμματα υφασμάτων με επίστρωση από PVC από την Serge Ferrari έτοιμα προς ανακύκλωση στο εργοστάσιο VinyLoop στη Ferrara, Ιταλίας CΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ: ΕΥΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΤΗΣ VINYLOOP με την υποστήριξη του VinylPlus, ξεκίνησε μία εκστρατεία ελέγχων κατά τους οποίους μετράται η έκθεση σε DEHP σε τρία εργοστάσια ανακύκλωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ασφαλή επίπεδα έκθεσης, 10 φορές χαμηλότερης από το επίπεδο DNEL (παράγωγη στάθμη χωρίς επιπτώσεις). ΜΌΛΥΒΔΟΣ Η χρήση μολύβδου είναι πλέον απαγορευμένη σε ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές (Οδηγία RoHS 2002/95/EC), αυτοκινητιστικές εφαρμογές (Οδηγία ELV 2000/53/EC), εφαρμογές όπου το υλικό έρχεται σε επαφή με φαγητό ή πόσιμο νερό. Έως το τέλος του 2012 προστέθηκαν περίπου 20 σταθεροποιητές με βάση τον μόλυβδο στον Κατάλογο Υποψήφιων Ουσιών 22 REACH, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που χρησιμοποιούνται ως σταθεροποιητές PVC. Σαν μία πρώτη επίπτωση, προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες αυτές υπόκεινται στο Άρθρο 33 του REACH περί «υποχρέωσης κοινοποίησης πληροφοριών σχετικών με ουσίες σε προϊόντα». Τον Μάρτιο 2013, η ECHA ξεκίνησε μία δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ακόλουθη πρόταση απαγόρευσης από την Σουηδία: «Ο μόλυβδος και τα συστατικά του δεν θα ( ) χρησιμοποιούνται σε προϊόντα ( ), τα οποία προμηθεύονται στο ευρύ κοινό και τα οποία μπορεί να τοποθετηθούν στο στόμα από παιδιά, εάν η συγκέντρωση μολύβδου ( ) είναι ίση ή μεγαλύτερη από 0,05% κατά βάρος». Η VinylPlus υπέβαλε σχόλια επικεντρώνοντας στην ανακύκλωση, και συγκεκριμένα ζητώντας εξαιρέσεις για τα λάστιχα κήπου, μικρούς σωλήνες, σωλήνες καλωδίων και σόλες παπουτσιών, που θεωρεί ότι βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής της απαγόρευσης. Η διαβούλευση έληξε στις 21 Σεπτεμβρίου 2013, και τον Δεκέμβριο 2013 η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων δήλωσε στα συμπεράσματά της ότι οι σόλες παπουτσιών εξωτερικής χρήσης βρίσκονταν πράγματι εκτός του πεδίου εφαρμογής της απαγόρευσης. Ακολούθως, στις 17 Δεκεμβρίου 2013 η Επιτροπή Κοινωνικο-οικονομικής Ανάλυσης της ECHA (SEAC) ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές της προτεινόμενης απαγόρευσης, που διήρκεσε έως τις 14 Φεβρουαρίου Δεδομένου ότι οι περιορισμοί του μολύβδου ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την ανακύκλωση, τον Μάρτιο 2012 η VinylPlus και η Ολλανδική συμβουλευτική εταιρεία Tauw 23 ξεκίνησαν μία μελέτη για τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο της ανακύκλωσης ροών απορριμμάτων που περιέχουν μόλυβδο. Η μελέτη αξιολόγησε τον αντίκτυπο των πιθανών κανονισμών που περιορίζουν την περιεκτικότητα σε μόλυβδο προϊόντων PVC χρησιμοποιούμενων σε οικοδομές και κατασκευές στον χρονικό ορίζοντα των ετών Η μελέτη κατέληξε ότι ένα όριο μολύβδου ανερχόμενο σε < 0.1% (w/w ως Pb) στα προϊόντα PVC, χωρίς εξαίρεση για την ανακύκλωση, θα είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο τόσο 20 ECHA: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών (http://echa.europa.eu) 21 Οδηγία RoHS 2: κοινοτική νομοθεσία που απαγορεύει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η τροποποιημένη Οδηγία RoHS 2011/65/EU (RoHS 2) τέθηκε σε ισχύ στις 21 Ιουλίου Tauw: ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή συμβουλευτική και σχεδιαστική εταιρεία (www.tauw.com)

Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2009 The European PVC Industry's Sustainable Development Programme

Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2009 The European PVC Industry's Sustainable Development Programme Έκθεση Προόδου 2010 της VINYL 2010 Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2009 The European PVC Industry's Sustainable Development Programme Έκθεση Προόδου 2010 της VINYL 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Έκθεση Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προόδου 2008 της Vinyl Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έκθεση Προόδου 2008 της Vinyl Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έκθεση Προόδου 2008 της Vinyl 2010 Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Vinyl 2010 Το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Έκθεση Προόδου, η

Διαβάστε περισσότερα

Vinyl 2010 Συνοπτική Έκθεση 2007

Vinyl 2010 Συνοπτική Έκθεση 2007 Vinyl 2010 Συνοπτική Έκθεση 2007 Το Πρόγραμμα Βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Έκθεση Προόδου, η Εθελοντική Δέσμευση και η Vinyl 2010 Η Έκθεση Προόδου αποτελεί την ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2008 Το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC

Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2008 Το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC Vinyl 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2009 Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2008 Το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC VINYL 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Έκθεση Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες του έτους 2012

Υποβολή Έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες του έτους 2012 Υποβολή Έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες του έτους 2012 Πίνακας Περιεχομένων 03 I 04 I 04 I 04 I 05 I 06 I 07 I 11 I 13 I 15 I 17 I 20 I 21 I 22 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 2012 Επιτεύγματα Έτους

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προόδου 2015 ΥΠοβολή ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΣχΕτιΚά με τισ δράστήριοτήτεσ του 2014

Έκθεση Προόδου 2015 ΥΠοβολή ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΣχΕτιΚά με τισ δράστήριοτήτεσ του 2014 Έκθεση Προόδου 2015 Υποβολή ΕΚΘΕΣΕΩΣ σχετικά με τις δραστηριότητες του 2014 Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την πρόοδο και τα επιτεύγματα της VinylPlus για το έτος 2014 σε κάθε μία από τις πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Vinyl 2010 Έκθεση Προóδου 2006

Vinyl 2010 Έκθεση Προóδου 2006 Vinyl 2010 Έκθεση Προóδου 2006 Έκθεση των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους Συνοπτική Αναφορά Το Πρόγραμμα Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC Συνοπτική Αναφορά Η Έκθεση Προόδου, η Εθελοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Vinyl 2010 Έκθεση Προόδου 2007

Vinyl 2010 Έκθεση Προόδου 2007 Vinyl 2010 Έκθεση Προόδου 2007 Έκθεση των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους Το Πρόγραμμα Βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 8 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προόδου 2008 της Vinyl 2010. Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2007. Vinyl 2010 Το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC

Έκθεση Προόδου 2008 της Vinyl 2010. Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2007. Vinyl 2010 Το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC Έκθεση Προόδου 2008 της Vinyl 2010 Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2007 Vinyl 2010 Το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια. The European PVC Industry's Sustainable Development Programme. Vinyl 2010

10 χρόνια. The European PVC Industry's Sustainable Development Programme. Vinyl 2010 Vinyl 2010 10 χρόνια ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 Συνοψίζοντας τα βασικά ορόσημα των τελευταίων 10 χρόνων The European PVC Industry's Sustainable Development Programme Κάνοντας τη ζωή ευκολότερη

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ref.: ECHA-11-FS-02-EL ISBN-13: 978-92-9217-576-4 Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ο κανονισμός REACH εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2006, μετά από επτά χρόνια εκτεταμένων διαβουλεύσεων. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προόδου 2012. Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2011

Έκθεση Προόδου 2012. Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2011 Έκθεση Προόδου 2012 Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2011 Έ κθεση ΠροΌ δου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η VinylPlus είνα δομημένη γύρω από πέντε δεσμεύσεις που αποσκοπούν στα εξής: την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Αλέξης Χατζημπίρος Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Έργων Εθνικός εταίρος Τι είναι οι πράσινες ή οικολογικές συμβάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων «Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων EL Τα συμπεράσματα που ακολουθούν βασίζονται στο σημείωμα με τίτλο «Αξιολόγηση της εμβληματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Oικο-καινοτομία: ένας εφικτός στόχος ένα αειφόρο μέλλον

Oικο-καινοτομία: ένας εφικτός στόχος ένα αειφόρο μέλλον ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Oικο-καινοτομία: ένας εφικτός στόχος ένα αειφόρο μέλλον Μανώλης Αγγελάκας Ευρωβουλευτής ΕΛΚ-Ε Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Παναγιώτα Σκαφίδα

Δρ. Παναγιώτα Σκαφίδα 11η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Αθήνα, 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Γενικό Χημείο του Κράτους, Πολυτεχνείο Κρήτης Δρ. Παναγιώτα Σκαφίδα Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Vinyl 2010. Έκθεση Προόδου. Έκθεση των δραστηριοτήτων του 2004

Vinyl 2010. Έκθεση Προόδου. Έκθεση των δραστηριοτήτων του 2004 Vinyl 2010 Έκθεση Προόδου 2 0 0 5 Έκθεση των δραστηριοτήτων του 2004 Vinyl2010 Έκθεση Προόδου 2 0 0 5 ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...................................................................................................................................................................I

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε παγκόσµιο επίπεδο. Συγχρόνως, από την χρήση ενέργειας αποβάλλονται διάφοροι ρύποι που προκαλούν προβλήµατα αέριας ρύπανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η περίπτωση του Leicester Το 1990, το δημοτικό συμβούλιο του Leicester

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Vinyl 2010 Έκθεση Προóδου 2006

Vinyl 2010 Έκθεση Προóδου 2006 Vinyl 2010 Έκθεση Προóδου 2006 Έκθεση των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους Το Πρόγραμμα Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VINYL 2010? Η Vinyl 2010 είναι το νομικό πρόσωπο που

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών

Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών Στόχος του εργαλείου - Να βοηθήσει Δήμους στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Πολιτική Πράσινων Προμηθειών Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6626/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το γενικότερο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) που αποσκοπεί στην εδραίωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Γεωργίου- Τσιάκαλου Ναταλία ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ

Δελτίο Τύπου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ Αθήνα, 02.07. 2015 Δελτίο Τύπου Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, στην οποία η εσωτερική ζήτηση πιέζεται παντοιοτρόπως και οι παραδοσιακές μας αγορές στην Ευρώπη βρίσκονται ήδη σε οικονομική ύφεση, έχει πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 383 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 383 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 5851/15 ENV 34 MI 59 DELACT 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΧΚ

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΧΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΧΚ Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

EUROCONTRACT Πιλοτικό έργο Σoυηδία Δήμος του Nyköping

EUROCONTRACT Πιλοτικό έργο Σoυηδία Δήμος του Nyköping EUROCONTRACT Πιλοτικό έργο Σoυηδία Δήμος του Nyköping Περίπτωση μελέτης εφαρμογής Ενεργειακών Υπηρεσιών, χωρίς να έχει συμπεριληφθεί χειρισμός και συντήρηση από την ΕΕΥ Χώρα Σουηδία Έργο Η χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 1. Τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση απευθυνόμενη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2011 127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΟ 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ () Υποβάλλεται από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες πόλεις για καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα γίνει η δική σας πόλη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2012 ή το 2013;

Πράσινες πόλεις για καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα γίνει η δική σας πόλη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2012 ή το 2013; Πράσινες πόλεις για καλύτερη ποιότητα ζωής Θα γίνει η δική σας πόλη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2012 ή το 2013; Πράσινες Πρωτεύουσες της Ευρώπης 2010 και 2011 2010: Στοκχόλμη γεμάτη πράσινα διαπιστευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα