Έκθεση Προόδου 2015 ΥΠοβολή ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΣχΕτιΚά με τισ δράστήριοτήτεσ του 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Προόδου 2015 ΥΠοβολή ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΣχΕτιΚά με τισ δράστήριοτήτεσ του 2014"

Transcript

1 Έκθεση Προόδου 2015 Υποβολή ΕΚΘΕΣΕΩΣ σχετικά με τις δραστηριότητες του 2014

2 Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την πρόοδο και τα επιτεύγματα της VinylPlus για το έτος 2014 σε κάθε μία από τις πέντε προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης που εντοπίστηκαν για το PVC στα πλαίσια της Εθελοντικής Δέσμευσης της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC. Όλες οι πληροφορίες που παρατίθενται, έχουν ελεγχθεί και επαληθευτεί από ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Στο τέλος της Έκθεσης Προόδου, θα βρείτε πλήρες λεξικό όρων. Για αναλυτική περιγραφή των έργων και των δραστηριοτήτων, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Εξώφυλλο: το ποδοσφαιρικό στάδιο Ghelamco στο Γκεντ του Βελγίου (δείτε επίσης σελ. 40) Φωτογραφία: KAA GENT

3 Έκθεση Προόδου 2015 Πίνακας Περιεχομένων ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2014 σελ. 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ σελ. 6 Διοικητικό Συμβούλιο σελ. 6 Επιτροπή Παρακολούθησης σελ. 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 7 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ σελ. 8 Πρόκληση 1 σελ. 8 Πρόκληση 2 σελ. 16 Πρόκληση 3 σελ. 18 Πρόκληση 4 σελ. 22 Πρόκληση 5 σελ. 24 Εταίροι της VinylPlus σελ. 28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σελ. 29 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ σελ. 30 Πιστοποίηση Δαπανών της KPMG σελ. 30 Πιστοποίηση Δαπανών της KPMG σελ. 31 Δήλωση Επαλήθευσης της SGS σελ. 32 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ TNS σελ. 33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ σελ. 35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ σελ. 37 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ PVC σελ. 38 Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της RENOLIT Τα δάπεδα πισίνων από PVC αποτελούν ένα τμήμα των δεξαμενών πισίνων από PVC που είναι πρακτικά αδιαπέραστο από σκουριά και διάβρωση

4 2014 Κυριότερα Γεγονότα Η VinylPlus είναι η ανανεωμένη δεκαετής Εθελοντική Δέσμευση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC προς την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το πρόγραμμα της VinylPlus αναπτύχθηκε μέσω ανοιχτού διαλόγου με ενδιαφερόμενα μέρη και αφορά πέντε βασικές προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί βάσει των Προϋποθέσεων για μία Αειφόρο Κοινωνία της ΜΚΟ The Natural Step. Το εύρος του προγράμματος καλύπτει τις 27 χώρες της ΕΕ πλέον Νορβηγίας και Ελβετίας. Πέντε βασικές προκλήσεις έχουν εντοπιστεί βάσει των Προϋποθέσεων για μία Αειφόρο Κοινωνία της ΜΚΟ The Natural Step Διαχείριση Ελεγχόμενου Βρόχου Έχοντας ανακυκλώσει τόνους απορρίμματα PVC το 2014, η VinylPlus συνεχίζει να προχωρά προς τους στόχους ανακύκλωσης του Λαμβανομένης υπόψη της αναθεώρησης των μεσοπρόθεσμων στόχων της VinylPlus για το 2015, η Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου συγκεντρώνει ενημερωμένες εκτιμήσεις των όγκων που πρόκειται να ανακυκλωθούν έως το Οι πρόσφατες εξελίξεις της νομοθεσίας περί απορριμμάτων και ο αντίκτυπός τους στα κληροδοτημένα πρόσθετα απασχολούν ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή βιομηχανία του PVC, καθώς διακυβεύεται το μέλλον της ανακύκλωσης του PVC. Το 2014, η VinylPlus ενίσχυσε περαιτέρω τη συνεργασία της με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο να διασφαλίσει ότι η ανακύκλωση θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να συνεισφέρει όλο και περισσότερο στην κυκλική οικονομία. Εκπομπές Οργανικών Χλωριούχων Ενώσεων Η αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες Ομάδα Δράσης συνέχισε το έργο της, αξιολογώντας τους κινδύνους της μεταφοράς βασικών πρώτων υλών. Συστήματα πιστοποίησης ορίστηκαν για μεταφορά δια θαλάσσης, οδικώς και σιδηροδρομικώς. Το έτος 2014 δεν καταγράφηκαν περιστατικά ατυχημάτων κατά τη μεταφορά που θα είχαν ως συνέπεια την διαρροή VCM. 4

5 Έκθεση Προόδου 2015 Αειφόρος Χρήση Πρόσθετων Η χρήση σταθεροποιητών με βάση τον μόλυβδο μειώθηκε κατά 86% στις 28 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2007, προχωρώντας προς τον στόχο της ολοκλήρωσης της αντικατάστασής τους έως το τέλος του Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί πλαστικοποιητικών ουσιών συνέχισαν την προσαρμογή των προϊόντων τους στη νομοθεσία και στις αναπτυσσόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Η Ομάδα Δράσης Πρόσθετων Ουσιών ανέπτυξε μία νέα μεθοδολογία για την αξιολόγηση της χρήσης ουσιών που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα σε προϊόντα PVC. Η μεθοδολογία αυτή ενσωματώνει τις τρέχουσες Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος (ΠΔΠ) με τα κριτήρια αειφορίας της TNS. Η νέα προσέγγιση EPDplus μελετήθηκε και συζητήθηκε με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη στη συνάντηση Διάλογος Ενδιαφερομένων Μερών για τα Πρόσθετα που διοργάνωσε η VinylPlus στην Αυστρία το φθινόπωρο του Αειφόρος Χρήση Ενέργειας και Πρώτων Υλών Το 2014, η Ομάδα Δράσης για την Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα ανέλυσε τα στοιχεία ενεργειακής κατανάλωσης εταιρειών-μελών του ECVM για το Σημειώθηκε μείωση στην ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ενός τόνου PVC σε σχέση με τη γραμμή βάσης του , κάτι που συνάδει με τον στόχο μείωσης κατά 20% έως το Η Ομάδα Δράσης για το Αειφόρο Αποτύπωμα συνέχισε την παρακολούθηση του προγράμματος Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντων (PEF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο. Η ανάλυση της Ομάδας Δράσης Ανανεώσιμων Υλών σχετικά με εναλλακτικούς, ανανεώσιμους πόρους για την παραγωγή PVC συμπεριλαμβανομένων δυνητικών σεναρίων για το μέλλον συνοψίστηκε σε μία αναλυτική έκθεση. Ευαισθητοποίηση για την Αειφορία Στο δεύτερο Φόρουμ για την Αειφορία του Βινυλίου που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας τον Μάιο 2014 διερευνήθηκαν τα κλειδιά για μία επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ τοπικών, εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών εταίρων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό κλάδο, σαν έναν τρόπο για την επίτευξη βιώσιμων, μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων. Οι ομοσπονδίες του Ευρωπαϊκού βιομηχανικού κλάδου και οι εθνικές ενώσεις PVC εξακολούθησαν επίσης τα κοινά επικοινωνιακά προγράμματα με την υποστήριξη της VinylPlus με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης. Το σχέδιο Σήμανση Προϊόντων της VinylPlus που αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την BRE Global και την TNS υλοποιήθηκε επίσημα τον Μάιο

6 Η ποικιλία των χρήσιμων χαρακτηριστικών του PVC το καθιστά ένα από τα πιο ευπροσάρμοστα υλικά για σωλήνες Διαχείριση και Παρακολούθηση Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της PVC4PIPES Διοικητικό Συμβούλιο Η VinylPlus διοικείται από Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι κλάδοι της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας του PVC. Το Διοικητικό Συμβούλιο της VinylPlus κ. Bernhard Borgardt EuPC 1(α) κ. Dirk Breitbach EuPC (κλάδος Compounding) κ. Filipe Constant ECVM κ. Alexandre Dangis EuPC Δρ. Brigitte Dero Γενική Διευθύντρια (ECVM 2010) κ. Joachim Eckstein Αντιπρόεδρος (EuPC) κ. Stefan Eingärtner Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δρ. Josef Ertl ECVM 2010 κ. Rainer Grasmück Ταμίας (ESPA 3 ) κ. Andreas Hartleif EuPC (κλάδος σκληρού PVC) κ. Roberto Jacono EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC) (β) κ. Michael Kundel EuPC (γ) Δρ. Ettore Nanni ESPA κ. Nigel Sarginson PlasticisersPlus 4 κ. Arjen Sevenster Ελεγκτής (ECVM 2010) κ. Niels Rune Solgaard-Nielsen EuPC (Rigid PVC sector) κ. Chris Tane ECVM 2010 κ. Remco Teulings EuPC (κλάδος σκληρού PVC) (δ) κ. Geoffroy Tillieux Ελεγκτής (EuPC) Δρ. Michael Träger Πρόεδρος (ECVM 2010) κ. Joachim Tremmel PlasticisersPlus κ. Christian Vergeylen EuPC (κλάδος εύκαμπτου PVC) (ε) (α) Μέχρι τον Ιούλιο 2014 (β) Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2014 (γ) Μέχρι τον Απρίλιο 2014 (μόνιμος προσκεκλημένος από τον Ιούλιο 2014) (δ) Από τον Σεπτέμβριο 2014 (ε) Από τον Απρίλιο 2014 Επιτροπή Παρακολούθησης Η Επιτροπή Παρακολούθησης συστάθηκε ως ένας ανεξάρτητος φορέας, ανοικτός στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο την διασφάλιση της διαφάνειας, συμμετοχής και υπευθυνότητας της VinylPlus. Η Επιτροπή διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση των δράσεων και πρωτοβουλιών της VinylPlus, παρέχει συμβουλές και προτρέπει τη βιομηχανία να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης, υπό την προεδρεία του Καθηγητού Alfons Buekens του Ανοικτού Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, απαρτίζεται επί του παρόντος από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών, καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας PVC. Μέλη Καθ. Alfons Buekens VUB 5, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κ. Gwenole Cozigou Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Alexandre Dangis Μέλος ΔΣ της VinylPlus Δρ. Brigitte Dero Γενική Διευθύντρια της VinylPlus κ. Joachim Eckstein Αντιπρόεδρος της VinylPlus κ. Rainer Grasmück Ταμίας της VinylPlus κ. Sajjad Karim Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δρ. Godelieve Quisthoudt-Rowohl Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Jorma Rusanen Υπεύθυνος Πολιτικής της industriall European Trade Union 6 κ. Carlos Sánchez-Reyes de Palacio Πρόεδρος του OCU 7, Πρόεδρος της Επιτροπής Κλαδικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος, CES 8 Δρ. Michael Träger Πρόεδρος της VinylPlus 6 1 EuPC: Ένωση Ευρωπαίων Μετατροπέων Πλαστικών Υλών (www.plasticsconverters.eu) 2 ECVM 2010: το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECVM (του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Παραγωγών Βινυλίου με έδρα στο Βέλγιο 3 ESPA: Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών Σταθεροποιητών (www.stabilisers.eu) 4 PlasticisersPlus: το επίσημο νομικό πρόσωπο του ECPI (του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πλαστικοποιητών και Ενδιάμεσων Προϊόντων στο Βέλγιο 5 VUB: Vrije Universiteit Brussel (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Βρυξελλών 6 IndustriAll: Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Ένωση (www.industriall-europe.eu) 7 OCU: Organización de Consumidores y Usuarios (Οργανισμός Ισπανών Καταναλωτών και Χρηστών 8 CES: Consejo Económico y Social de España (Ισπανικό Κοινωνικό-Οικονομικό Συμβούλιο

7 Έκθεση Προόδου 2015 Πρόλογος από τον Πρόεδρο της VinylPlus Εάν έπρεπε να διαλέξω ένα μόνο από τα θέματα που ξεχώρισαν το 2014, αυτό θα ήταν οι συνεργασίες. Η ευαισθητοποίηση και η ικανότητα του κλάδου μας για συνεργασία, διάλογο και προσεταιρισμό με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συνέχισε να μεγαλώνει, ενισχύοντας την πρόοδο σε όλες τις προκλήσεις αειφορίας μας. Πιστεύουμε πολύ στις συνεργασίες σαν έναν τρόπο επίτευξης νέων προοπτικών, ικανοτήτων και γνώσεων, καθώς και αντιμετώπισης θεμάτων και υπέρβασης εμποδίων. Πράγματι, το θέμα του Φόρουμ μας για την Αειφορία του Βινυλίου 2014 ήταν Ενισχύοντας την αξία της Συνεργασίας. Με μεγάλη ευχαρίστηση είδαμε να αυξάνεται η συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών εκτός βιομηχανίας, καθώς συνεισέφεραν νέες εμπειρίες και ιδέες στη συζήτηση, ενεργοποιώντας τους εκπροσώπους της βιομηχανίας του PVC στον διάλογο για την αειφορία. Στην καθημερινή μας εργασία για την VinylPlus, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται ότι οι συνεργασίες φέρνουν αμοιβαία οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ότι η συνεργασία επιφέρει αλλαγές και καινοτομία. Αυτό το βλέπουμε στα διάφορα έργα των κλάδων της βιομηχανίας και των εθνικών δικτύων. Με τη συμμετοχή ανθρώπων της βιομηχανίας, έρευνας, κυβέρνησης και άλλων φορέων, αναπτύσσουν νέες εφαρμογές για το ανακυκλωμένο PVC, βοηθώντας να συλλεχτούν μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων και βρίσκοντας τρόπους ανακύκλωσης δύσκολων στη διαχείριση προϊόντων PVC. Οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη το 2014 ήταν θεμελιώδεις για την πρόοδο της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της αειφόρου χρήσης των πρόσθετων. Η Ομάδα Δράσης για τα Πρόσθετα υλοποίησε πέρυσι τη νέα προσέγγιση EPDplus, η οποία ενσωματώνει τις τρέχουσες Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων με τα κριτήρια αειφορίας της Natural Step. Η προσέγγιση αυτή μελετήθηκε και συζητήθηκε στη συνέχεια στον Διάλογο των Ενδιαφερόμενων Μερών για τα Πρόσθετα και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Το πρόγραμμα Σήμανσης Προϊόντων της VinylPlus, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την TNS και την BRE Global, ολοκληρώθηκε επίσης το 2014, και οι πρώτες πρωτοπόροι εταιρείες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για ελέγχους ετικέτας. Όπως κάθε χρόνο, η πρόοδος που σημειώσαμε το 2014 κατέστη εφικτή μόνο χάρη στην αφοσίωση και στη σκληρή δουλειά των ανθρώπων της βιομηχανίας: του οργανισμού VinylPlus, των εταίρων και μελών μας, του Δικτύου PVC, των κλαδικών ενώσεων, των ομάδων δράσης και των ομάδων εργασίας. Κατά τη διάρκεια του έτους είχα τη χαρά να συναντήσω πολλούς από εσάς, και κάθε φορά εντυπωσιάστηκα από την ακλόνητη δέσμευσή σας απέναντι στους στόχους μας. Η Εθελοντική Δέσμευσή μας δεν αποτελεί πάρεργο. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού που είναι η βιομηχανία μας. Ενώνοντας την προσπάθειά μας με αυτή των ενδιαφερομένων μερών, προχωρούμε σταθερά προς ένα πραγματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Καθώς αυξάνεται η εξωτερική αναγνώριση των προσπαθειών της βιομηχανίας μας, ένας παράγοντας διαρκούς ανησυχίας είναι η νομοθεσία. Η βιομηχανία του PVC βρίσκεται σε πορεία επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης, ωστόσο μία συσταλτική ερμηνεία των πολιτικών περί αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων θα μπορούσε να θέσει σοβαρά εμπόδια στην ανακύκλωση. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις των κανονισμών περί επικίνδυνων απορριμμάτων που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο του 2015 αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανησυχίας. Ωστόσο, επιτελούμε ενδελεχή επιστημονική εργασία σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, και ελπίζουμε σε μία πιο ισορροπημένη νομοθεσία που θα συνδυάζει τη μέγιστη ασφάλεια με την αυξημένη δυνατότητα ανακύκλωσης. Το 2015 θα είναι ένα πολυάσχολο και σημαντικό έτος για τη VinylPlus. Θα μελετήσουμε τους στόχους εξαμήνου, μετρώντας και αξιολογώντας τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες μας. Η ελεγκτική αυτή διαδικασία θα μας δώσει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε το πρόγραμμά μας για την αειφορία στο πλαίσιο των συνεχών κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων, για παράδειγμα των ανωτέρω αναφερόμενων αλλαγών στη νομοθεσία για τα απορρίμματα και των οικονομικών εξελίξεων σε όλη την αξιακή αλυσίδα. Η Ομάδα Δράσης Προώθησης που συστάθηκε το 2014 θα μας βοηθήσει στο απαιτητικό αυτό έργο. Τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω τους 10 καινούριους εταίρους που προσχώρησαν το Η αύξηση στα μεγέθη θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα επιτεύγματα. Michael Träger, Πρόεδρος της VinylPlus 7

8 Challenges and Achievements Photo: courtesy of Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της POLYFLOR ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1 η Διαχείριση Ελεγχόμενου Βρόχου: Θα εργαστούμε με σκοπό την αποτελεσματικότερη χρήση και έλεγχο του PVC σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Στόχοι 1 Ανακύκλωση τόνων PVC κατ έτος έως το Ακριβής προσδιορισμός και υποβολή σχετικών εκθέσεων που θα εκδοθούν έως το τέλος του επετεύχθη 3 Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμου τεχνολογίας για την ανακύκλωση 100, τόνων δύσκολα ανακυκλώσιμων υλικών PVC /έτος (στα πλαίσια του συνολικού στόχου ανακύκλωσης των τόνων/έτος) έως το Ενασχόληση με το θέμα των κληροδοτημένων προσθέτων και υποβολή σχετικής ενημερωτικής έκθεσης στα πλαίσια κάθε ετήσιας Έκθεσης Προόδου της VinylPlus σε εξέλιξη 8 Κάλυψη δαπέδου από PVC για αθλήματα: μία ασφαλής και άνετη λύση

9 Έκθεση Προόδου 2015 PVC ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ VINYL 2010 ΚΑΙ ΤΗΣ VINYLPLUS 500,000 Τόνοι 450, , , , , , , ,000 Καλώδια Σκληρές μεμβράνες PVC Σωλήνες & εξαρτήματα Εφαρμογές εύκαμπτου PVC (συμπεριλαμβανομένων μεμβρανών οροφής και μεμβρανών αδιαβροχοποίησης, υλικών δαπέδων και υφασμάτων με επίστρωση) 50,000 0 Προφίλ παραθύρων και σχετικά προϊόντα Στόχος Ανακύκλωσης Έχοντας ανακυκλώσει τόνους απορριμμάτων PVC το 2014, η VinylPlus συνεχίζει να προχωρά προς την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης. Παρ ότι σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν βελτιώσει την απόδοσή τους, η αύξηση των όγκων οφείλεται ειδικότερα στη συγκέντρωση των προγραμμάτων ανακύκλωσης προφίλ PVC σε Γαλλία και Πολωνία, καθώς και στη σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης δαπέδων στη Γαλλία. Παρά ταύτα, ανακυκλωτές και μετατροπείς εκφράζουν την ολοένα αυξανόμενη ανησυχία τους για τα γκρίζα σημεία στην ερμηνεία των σχετικών κανονισμών της ΕΕ (REACH 9, CLP 10 και Επικίνδυνα Απορρίμματα), καθώς ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις δραστηριότητες ανακύκλωσης και τη ζήτηση για προϊόντα ανακύκλωσης στην Ευρώπη. Recovinyl Αποστολή της εταιρείας Recovinyl (www.recovinyl. com) είναι να ενεργοποιήσει και να ενθαρρύνει τη χρήση ανακυκλωμένου PVC, διευκολύνοντας την συλλογή και ανακύκλωση απορριμμάτων PVC στα πλαίσια της Εθελοντικής Δέσμευσης. Το 2014, η Recovinyl συγκέντρωσε περαιτέρω το δίκτυό της που αυτή την στιγμή αποτελείται από 156 εταιρείες. Έχει καταχωρίσει και πιστοποιήσει τόνους ανακυκλωμένου PVC. Αναφορικά με το σκληρό PVC, ανάμεσα στα σημαντικότερα θετικά γεγονότα του έτους ήταν η προσθήκη στο δίκτυο νέων ανακυκλωτών από Γαλλία και Πολωνία, και ένα νέο σχέδιο για την συλλογή Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της DEBOLON DESSAUER BODENBELÄGE GMBH & CO. KG ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΑΝ 481,018 ΤΟΝΟΙ Τα δάπεδα από PVC προσφέρουν καλύτερη ποιότητα διαβίωσης μέσω του βελτιωμένου σχεδιασμού και της λειτουργικότητάς τους 9 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/index_en.htm) 10 CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures (http://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation) 9

10 Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της PROFINE NV Η επικάλυψη τοίχων από PVC είναι εύκολη στην τοποθέτηση, οικολογική και εύκολα ανακυκλώσιμη σωλήνων σε συγκεκριμένα σημεία διανομής. Το σχέδιο αυτό προωθήθηκε από την PUM Plastiques (www.pumplastiques.fr) στη Γαλλία, και μπορεί να υιοθετηθεί και από άλλες χώρες. Παρά ταύτα, και παρά την αύξηση των συνολικών όγκων, η αγορά επηρεάστηκε αρνητικά από τις χαμηλές τιμές αποτέφρωσης και το υψηλό κόστος διακίνησης. Για το εύκαμπτο PVC, το 2014 σημειώθηκε σημαντική αύξηση στην ανακύκλωση μεταβιομηχανικών δαπέδων. Δυστυχώς, η ανασφάλεια που δημιουργήθηκε λόγω των κανονισμών σχετικά με την παρουσία κληροδοτημένων προσθέτων (DEHP) στα ανακυκλωμένα προϊόντα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ανακύκλωσης περίπου τόνων εύκαμπτου PVC. (Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www. vinylplus.eu) Σχέδια του Κλάδου της Βιομηχανίας για τη Διαχείριση Απορριμμάτων PVC Η ανακύκλωση παραθύρων και προφίλ συνέχισε να αυξάνεται το 2014, κινούμενη στα πλαίσια του εκτιμώμενου κλαδικού στόχου της EPPA 11 για το Σημαντική ήταν η συμβολή της Rewindo 12, που ανακύκλωσε περίπου τόνους (συμπεριελήφθησαν στους όγκους της Recovinyl) στη Γερμανία. Και εδώ η βασική πρόκληση είναι η ερμηνεία της εισερχόμενης κοινοτικής νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απορρίμματα. Εάν δεν προβλεφθεί εξαίρεση για την ανακύκλωση, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την προοπτική της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης της VinylPlus. Εν τω μεταξύ, η ανακύκλωση προφίλ προωθήθηκε και υποστηρίχθηκε μέσω σχετικών ενεργειών τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε εθνικό επίπεδο σε Βέλγιο και Γερμανία. (Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες και Στα πλαίσια της VinylPlus, τα μέλη της TEPPFA 13 έχουν δεσμευτεί για τη χρήση τόνων ανακυκλωμένου PVC σε νέα προϊόντα σωλήνων, καθώς και για την προσπάθεια χρήσης τόνων επιπλέον έως το Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του VITO για το , τα μέλη της TEPPFA χρησιμοποίησαν σχεδόν τόνους προϊόντων ανακύκλωσης από PVC το 2013, σημειώνοντας αύξηση ύψους 4,6% σε σχέση με το Η TEPPFA εξακολουθεί να εργάζεται για το θέμα των κληροδοτημένων προσθέτων από κοινού με τη VinylPlus και την EuPC. Η ένωση προέβη σε δραστηριότητες προώθησης και επικοινωνίας το 2014, προκειμένου να προωθήσει τους σωλήνες υψηλής ποιότητας από PVC και τη χρήση προϊόντων ανακύκλωσης σε ποιοτικά προϊόντα μακράς διαρκείας. Οι ΠΔΠ έχουν ολοκληρωθεί για τις σημαντικότερες ομάδες προϊόντων της TEPFFA βάσει μελέτης αξιολόγησης του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) που διενεργήθηκε από το VITO και επικυρώθηκε από την Denkstatt Austria 15. (Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www. vinylplus.eu και Το 2014, η ESWA 16 ανακύκλωσε τόνους μεμβρανών οροφής και αδιαβροχοποίησης μέσω του σχεδίου Roofcollect. Η ποσότητα αυτή αποτελεί περίπου 72% των απορριμμάτων PVC του κλάδου που είναι διαθέσιμα για συλλογή στην Ευρώπη, 11 EPPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαισίων Παραθύρων από PVC και σχετικών Κατασκευαστικών Προϊόντων, κλαδική ομάδα της EuPC (www.eppa-profiles.eu) 12 Rewindo: Fenster-Recycling-Service (www.rewindo.de) 13 TEPPFA: Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων, κλαδική ένωση της EuPC (www.teppfa.eu) 14 VITO: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Φλαμανδικό Ινστιτούτο Τεχνολογικών Ερευνών 15 Denkstatt: σύμβουλοι για την αειφορία (www.denkstatt-group.com) 16 ESWA: Ευρωπαϊκή Ένωση Αδιαβροχοποίησης Μονής Επίστρωσης, κλαδική ένωση της EuPC (www.eswa.be) 10

11 Έκθεση Προόδου 2015 Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της POLYFLOR και σχεδόν το 100% των απορριμμάτων αυτών στη Γερμανία. (Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www. vinylplus.eu, και Το 2014, η EPFLOOR 17 συνέλεξε τόνους απορριμμάτων δαπέδων προς ανακύκλωση, σημειώνοντας μία ελαφριά μείωση 18 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ανακύκλωση δαπέδων μετά την κατανάλωση δέχεται πιέσεις λόγω της νομοθεσίας περί επικίνδυνων απορριμμάτων, καθώς και των οικονομικών περιορισμών. Στα πλαίσια του σχεδίου Turquoise, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη μίας αξιακής αλυσίδας για την ανακύκλωση δαπέδων PVC στη Γαλλία, κάποιοι ανακυκλωτές διενήργησαν με επιτυχία δοκιμές για τη χρήση προϊόντων ανακύκλωσης από δάπεδα PVC σε έτοιμα προϊόντα όπως πλακάκια και κώνοι οδοποιίας. Ο μετατροπέας πλακιδίων Novafloor (www.novaplak.com) σχεδιάζει να λανσάρει στην αγορά πλακάκια που περιέχουν ανακυκλωμένα δάπεδα από PVC το Το σχέδιο Turquoise θα συνεχιστεί το 2015 προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω το δίκτυο των μετατροπέων στη Γαλλία, και να αυξηθεί η κλίμακα των προϊόντων Novafloor. Η EPFLOOR συμμετείχε επίσης σε ένα από τα σχέδια ReMapPlus της VinylPlus για δύσκολα ανακυκλώσιμα απορρίμματα PVC. Η διαδικασία ανάκτησης μέσω διαλυτών που επιλέχτηκε το 2013 από την κοινή Ομάδα Δράσης ERFMI 19 /EPFLOOR για νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης δαπέδων υφίσταται αυτή την στιγμή περαιτέρω ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (www.ntua.gr) και το Fraunhofer Institute (www.fraunhofer.de). Τον Ιανουάριο 2014 ανακοινώθηκε ο Διαγωνισμός Σχεδίου της Recofloor, με στόχο την ανάπτυξη νέων εφαρμογών για τα προϊόντα ανακύκλωσης δαπέδων από PVC. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια του Hertfordshire (www.herts.ac.uk) και Loughborough (www.lboro. ac.uk), και περιελάμβανε τεχνικά εργαστήρια και Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της PROFINE NV Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλή όταν χρησιμοποιούνται πλαίσια παραθύρων από PVC στο πρότυπο του παθητικού κτιρίου ενημερώσεις για φοιτητές. (Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Το 2014, το EPCoat (Σχέδιο του 20 Κλάδου Υφασμάτων με Επίστρωση PVC από την IVK Europe) ανακύκλωσε τόνους υφασμάτων με επίστρωση PVC (που συμπεριελήφθησαν στους όγκους της Recovinyl) μέσω του προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσής του. Τα υφάσματα με επίστρωση αποτελούνται από ίνες πολυεστέρα των οποίων η επιφάνεια καλύπτεται από επίστρωση μαλακού PVC. (Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Η CIFRA, 21 μέλος της ERPA 22, ανακύκλωσε το τόνους συσκευασιών τροφίμων. Οι ανακυκλωμένες σκληρές μεμβράνες που παρήχθησαν, διαμορφώθηκαν στη συνέχεια σε προφίλ μέσω θερμικής επεξεργασίας από τη HAMON Thermal Europe (www.hamon.com) και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή εξαιρετικά ελαφριών αρθρωτών δομών (GEOlight TM ). Συνολικά, το 2014 ανακυκλώθηκαν τόνοι σκληρών μεμβρανών από PVC στα πλαίσια της VinylPlus. (Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Άλλα Σχέδια Ανακύκλωσης Το 2013, η VinylPlus λάνσαρε ένα σχέδιο από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Διακόσμησης Αυτοκινούμενων (EATS 23 ), με σκοπό να διερευνηθεί το πως διαχειρίζονται τα μέλη της EATS τα μεταβιομηχανικά απορρίμματα Η λεία, σκληρή επιφάνεια των δαπέδων από PVC εμποδίζει τη συσσώρευση σκόνης και βρωμιάς και αποτρέπει την αναπαραγωγή μικροβίων, συμβάλλοντας στη μείωση των ασθενειών και μολύνσεων σε κτίρια που είναι αναγκαία η αποστείρωση, όπως νοσοκομεία και κλινικές 17 EPFLOOR: Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Δαπέδων από PVC, κλαδική ομάδα της EuPC (www.epfloor.eu) 18 Συνολικά, η VinylPlus σημείωσε αύξηση στην ανακύκλωση δαπέδων από PVC χάρη στην προσχώρηση ενός μεγάλου ανακυκλωτή δαπέδων από τη Γαλλία στο δίκτυο της Recovinyl 19 ERFMI: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατασκευαστών Ελαστικών Δαπέδων (www.erfmi.com) 20 IVK Europe: Industrieverband Kunstoffbahnen e.v. (Ένωση Υφασμάτων και Μεμβρανών με Επίστρωση 11 ERPA: Ευρωπαϊκή Ένωση Μεμβρανών PVC, κλαδική ένωση της EuPC (www.pvc-films.org) 12 CIFRA: Calandrage Industriel Français, Γαλλική εταιρεία στιλβωτών (www.cifra.fr) 13 EATS: Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Διακόσμησης Αυτοκινούμενων, κλαδική ένωση της EuPC (www.trimsuppliers.eu) 11

12 Φωτογραφία: VINYLPLUS Η Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου της VinylPlus PVC. Το 2014, το σχέδιο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη περισσότερων αειφόρων λύσεων τέλους κύκλου ζωής για τα απορρίμματα PVC της EATS που εξακολουθούσαν να προωθούνται προς αποτέφρωση (7%) και χωματερές (30%). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα μέλη της EATS διερευνούν τη χρήση των απορριμμάτων PVC για συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας. Στην Ισπανία, η EATS συμφώνησε να προβεί σε δοκιμές με το Tecni-Plasper 24 προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο θα ήταν εφικτή μία συνεργασία για τα απορρίμματα PVC. Στην Πορτογαλία, η EATS και η Recovinyl βρίσκονται σε επαφές με εταιρεία τσιμέντων και με τις κρατικές αρχές προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ανάκτησης ενέργειας από απορρίμματα PVC αυτοκινούμενων σε καμίνια τσιμέντου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA 25 ), ενώ τα συμπεράσματα του σχεδίου θα παρουσιαστούν στην συνάντηση της Περιβαλλοντικής Επιτροπής της ACEA στις αρχές του Τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα του σχεδίου συγκεντρώνονται αυτή τη στιγμή σε μία τελική έκθεση που θα εκδοθεί το Στη Γαλλία εξετάζεται από το 2012 το ενδεχόμενο να επεκταθεί η επιλεκτική συλλογή σε όλες τις πλαστικές συσκευασίες ειδών νοικοκυριού (συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών μπλίστερ αντί των φιαλών μόνο). Υπολογίζεται ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποφέρει μία ροή τόνων συσκευασιών από σκληρό PVC κατ έτος. Η διαδρομή ανακύκλωσης που προσδιορίστηκε το 2013 για την συγκεκριμένη ροή διερευνήθηκε περαιτέρω το Επιπλέον, έλεγχοι σε ημιβιομηχανική κλίμακα διενεργήθηκαν από την Chaize Environnement (www.chaizesa.com) για τη βελτίωση της αρχικής φάσης της διαδικασίας, με στόχο τον καθαρισμό της ροής απορριμμάτων από σκληρό PVC που προέρχεται από εγκαταστάσεις διαλογής. Βάσει των θετικών προκαταρκτικών αποτελεσμάτων, η Chaize Environnement επιβεβαίωσε τη δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας αυτής σε βιομηχανική κλίμακα, με δυνατότητα παραγωγής τόνων απορριμμάτων κατ έτος. Το σχέδιο Ebene για έπιπλα επαγγελματικής χρήσης τέλους κύκλου ζωής ξεκίνησε στη Γαλλία το 2014, με στόχο τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό της ροής απορριμμάτων από έπιπλα PVC, τον προσδιορισμό και έλεγχο λύσεων εφοδιαστικής και ανακύκλωσης για τον συγκεκριμένο τύπο απορριμμάτων και τη συγκέντρωση των γνώσεων σχετικά με την αποτέφρωση του PVC (καθώς ορισμένα απορρίμματα επίπλων εξακολουθούν να χρειάζονται αποτέφρωση). Το σχέδιο επιβεβαίωσε ότι η περιεκτικότητα των απορριμμάτων επίπλων σε χλώριο είναι μεταξύ 1% και 2,5%, που αποτελεί το ανώτερο όριο ανάκτησης ενέργειας σε εργοστάσια τσιμέντου. Η δοκιμή ανακύκλωσης που έγινε σε έπιπλα από σκληρό PVC είχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η ποσότητα μαλακού PVC που συγκεντρώθηκε ήταν ανεπαρκής για τη διεξαγωγή δοκιμής. Η διαλογή και συλλογή απορριμμάτων επίπλων από PVC θα συνεχιστεί το 2015 προκειμένου να αναπτυχθούν κατάλληλες λύσεις ανακύκλωσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το RecoMed ένα σχέδιο συνεργασίας μεταξύ της Βρετανικής Ομοσπονδίας Πλαστικών Υλών (BPF 26 ) και της Axion Consulting 27 (ο βρετανικός εκπρόσωπος της Recovinyl) τέθηκε σε εφαρμογή το Το σχέδιο αποσκοπούσε στην επαλήθευση της εφικτότητας της ανακύκλωσης ιατρικών προϊόντων από PVC προερχόμενων από νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτρέποντας έτσι απορρίμματα τα οποία αυτή την στιγμή καταλήγουν σε χωματερές και Τα χαλάκια δαπέδου από βινύλιο διαθέτουν μία μαλακή επάνω στρώση και εξαιρετική γείωση, καθαρίζονται εύκολα και είναι ανθεκτικότατα Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της VMB RECYCLING Tecni-Plasper: μετατροπέας και ανακυκλωτής PVC στην Ισπανία, με έδρα στη Βαρκελώνη (www.plasper.com) 25 ACEA: Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων που εκπροσωπεί 15 κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών, ημι-φορτηγών και λεωφορείων με έδρα στην Ευρώπη (www.acea.be) 26 BPF: Βρετανική Ομοσπονδία Πλαστικών Υλών, η κορυφαία κλαδική ένωση της Βρετανικής Βιομηχανίας Πλαστικών (www.bpf.co.uk) 27 Axion Consulting: ειδικοί ανάκτησης πόρων, τμήμα της Axion Recycling Limited (www.axionconsulting.co.uk)

13 Έκθεση Προόδου 2015 Το PVC βρίσκει τη χρήση του σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής: δάπεδα, τοίχους, οροφές, έπιπλα, επιστρώσεις... ο κατάλογος είναι ανεξάντλητος Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της PLAST 80 SRL για αποτέφρωση. Με στόχο να διασφαλιστεί ότι η συλλογή και ανακύκλωση ιατρικών απορριμμάτων PVC είναι σύμφωνη με την περιβαλλοντική νομοθεσία, αναπτύχθηκε επίσης μία στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, προσδιορίστηκε μία διαδρομή ανακύκλωσης: το συλλεγόμενο υλικό κατακερματίζεται σε κόκκους από την Fabrico Recycling και στη συνέχεια χρησιμοποιείται από την Rainbow Professionals (www.rainbow.eu.com) για την παραγωγή ταινιών δέντρων για την φυτοκομική βιομηχανία. Για την αρχική δοκιμή επελέγησαν δύο νοσοκομεία. Μετά το προκαταρκτικό στάδιο, το οποίο περιελάμβανε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για το προσωπικό του νοσοκομείου, η συλλογή ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του Βάσει των στοιχείων που παρασχέθηκαν από τα νοσοκομεία που συμμετείχαν, η Axion Consulting υπολόγισε την πιθανή ποσότητα περισυλλέξιμων απορριμμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπου τόνους κατ έτος. Το RecoMed θα επεκτείνει τη δοκιμή σε τουλάχιστον άλλα πέντε νοσοκομεία το Το RecoMed επιδιώκει στη συνέχεια να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και να προαχθεί δυνητικά ως ναυαρχίδα του Ευρωπαϊκού κλάδου PVC. Το σχέδιο U-P-U 28 ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην Ιταλία από την PVC Forum Italia 29 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ανατολικού Πιεμόντε 30 στα πλαίσια των τεχνικών σχεδίων της VinylPlus. Σκοπός του σχεδίου ήταν να δοκιμαστεί η απόδοση ενός αποχετευτικού πολυστρωματικού σωλήνα, με ενδιάμεσο στρώμα αποτελούμενο από ανακυκλωμένο P-PVC (πλαστικοποιημένο PVC). Μεταξύ των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων συγκαταλέγονται η υψηλότερη δακτυλιοειδής αλλοίωση λόγω του πλαστικοποιημένου στρώματος, αυξημένη ικανότητα απορρόφησης κραδασμών κατά την εγκατάσταση, μεγαλύτερη ευλυγισία που επιτρέπει στον σωλήνα να εκτρέπεται κατά κάποιες μοίρες από τη συνήθη γραμμική τροχιά, και ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν, λόγω της χρήσης ανακυκλωμένου P-PVC. Τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργήθηκε σε πολυστρωματικές λωρίδες PVC στα πλαίσια της μελέτης εφικτότητας ήταν πολλά υποσχόμενα. Ειδικότερα, οι δοκιμές έδειξαν σημαντική απορρόφηση κραδασμών, γεγονός που βελτιώνει την ακουστική απόδοση του σωλήνα U-P-U. Τα δείγματα παρουσίασαν επίσης μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη θραύση σε σχέση με τους συμβατικούς σωλήνες, και συγκριτική αντίσταση στην τάση εφελκυσμού. Στη Δανία, η VinylPlus εξακολούθησε να υποστηρίζει το σχέδιο της WUPPI 31 (www.wuppi.dk) το Δεδομένου ότι ο συνεργαζόμενος ανακυκλωτής αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, υπογράφηκαν νέες συμβάσεις με Δανική εταιρεία συλλογής/ διαλογής και Ολλανδική εταιρεία ανακύκλωσης. VinyLoop Η Vinyloop είναι μία τεχνολογία μηχανικής ανακύκλωσης που βασίζεται σε διαλύτες και έχει τη δυνατότητα να ανακυκλώνει δύσκολα στην Οι πλάκες PVC είναι ανθεκτικές στο νερό και ιδανικές για χώρους γύρω από την πισίνα, spa, περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας και θαλάσσιους χώρους. Καθώς δεν απορροφά την υγρασία, το δάπεδο δεν πρόκειται να σκάσει, να ανοίξει, να αποσυντεθεί ή να θρυμματιστεί επεξεργασία απορρίμματα PVC στο τέλος του κύκλου ζωής τους, και παράγει υψηλής ποιότητας συστατικά R-PVC (ανακυκλωμένου PVC). Τώρα που η τεχνολογία αυτή έχει πλέον τελειοποιηθεί, η διαδικασία VinyLoop διατίθεται με χορήγηση άδειας χρήσης παγκοσμίως. Το 2014, το εργοστάσιο VinyLoop στη Φεράρα παρήγαγε τόνους R-PVC (+7% σε σύγκριση με το 2013). Επιπλέον, 917 τόνοι απορριμμάτων μουσαμά (αύξηση 9% από το 2013) ανακυκλώθηκαν μέσω της διαδικασίας TexyLoop, η οποία αναπτύχθηκε για την επεξεργασία άχρηστων υπολειμμάτων που περιέχουν ίνες. (Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες και Κληροδοτημένα Πρόσθετα Τα κληροδοτημένα πρόσθετα είναι ουσίες των οποίων η χρήση σε προϊόντα PVC έχει διακοπεί, αλλά που ωστόσο περιέχονται σε ανακυκλωμένο PVC. Δεδομένου ότι η χρήση των κληροδοτημένων πρόσθετων μπορεί να περιοριστεί από τη νομοθεσία, η VinylPlus έχει δεσμευτεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές. Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της POLYFLOR 28 U-P-U: Μη πλαστικοποιημένο-πλαστικοποιημένο-μη πλαστικοποιημένο 29 PVC Forum Italia: η ιταλική ένωση της αξιακής αλυσίδας του PVC (www.pvcforum.it) 30 Università del Piemonte Orientale: Πανεπιστήμιο Ανατολικού Πιεμόντε (www.uniupo.it) 31 WUPPI: Δανική εταιρεία που συστάθηκε για την περισυλλογή και ανακύκλωση σκληρού PVC (www.wuppi.dk) 13

14 Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της RENOLIT Οι τελευταίες εξελίξεις στη νομοθεσία περί απορριμμάτων αποτελούν παράγοντα σημαντικής ανησυχίας για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC, καθώς ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον της ανακύκλωσης του PVC. Τον Οκτώβριο 2014, το Κέντρο Κοινών Ερευνών (JRC 32 ) δημοσίευσε την Τεχνική Πρότασή του 33 για τον προσδιορισμό κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των απορριμμάτων πλαστικών ουσιών. Στην πρόταση προσδιοριζόταν επίσης ότι τα αποχαρακτηρισμένα απορρίμματα (EoW) πλαστικών ουσιών δεν θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν ως επικίνδυνα σύμφωνα με τους ορισμούς του Άρθρου 3 και του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού ΕΕ/1272/2008 (CLP). Είναι πλέον σημαντικό να δούμε πως θα Το PVC αποτελεί εξαιρετική επιλογή για ντουλάπια κουζίνας λόγω της ανθεκτικότητάς του στη φωτιά. Είναι επίσης αδιάβροχο, δε χρειάζεται συντήρηση, οικονομικό και εύκολο στην τοποθέτηση χειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πρόταση του JRC. Εν τω μεταξύ, ο Κανονισμός 1357/ της Επιτροπής, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015, προσδιορίζει τα όρια συγκέντρωσης για ορισμένες κατηγορίες επικίνδυνων ουσιών. Τα απορρίμματα που υπερβαίνουν τα όρια αυτά θα θεωρούνται αυτομάτως επικίνδυνα. Εάν δεν προσδιοριστούν αποκλίσεις ή εξαιρέσεις, ο κανονισμός αυτός ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ανακύκλωση ορισμένων εφαρμογών PVC. Αναφορικά με την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των απορριμμάτων, τον Δεκέμβριο 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε μία μελέτη στη Γερμανική συμβουλευτική εταιρεία BiPRO (www. bipro.de). Σκοπός της μελέτης είναι να βοηθήσει την Επιτροπή να καταρτίσει ένα περιεκτικό έγγραφο οδηγιών για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των επικίνδυνων απορριμμάτων. Η μελέτη θα βασιστεί σε ενδελεχή ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου, στη σχετική βιβλιογραφία και - εφ όσον χρειαστεί - στα ερευνητικά στοιχεία του κλάδου, καθώς και στη συνεισφορά των εμπειρογνωμόνων. Θα περιλαμβάνει εκτίμηση του ενδεχομένου να προσδιοριστούν κάποιες αποκλίσεις για συγκεκριμένα είδη απορριμμάτων πλαστικού και καουτσούκ. Η VinylPlus συμβάλλει στη μελέτη παρέχοντας τεχνικά στοιχεία και επιστημονικές πληροφορίες για τα απορρίμματα πλαστικού και τα κληροδοτημένα πρόσθετα. Η μελέτη της BiPRO θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα του Τον Αύγουστο του 2014, η VinylPlus ανέθεσε μία μελέτη στο Γερμανικό ινστιτούτο FABES (www. fabes-online.de), με στόχο τον προσδιορισμό αξιόπιστων μεγεθών για τις φυσικές παραμέτρους που απαιτούνται προκειμένου να διενεργηθεί μοντελοποίηση (ήτοι συντελεστές διάχυσης και κατανομής) για το κάδμιο, τον μόλυβδο, τον κασσίτερο και τον ψευδάργυρο στο σκληρό και στο εύκαμπτο PVC (συμπεριλαμβανομένου του DEHP για το τελευταίο). Οι παράμετροι αυτές θα βοηθήσουν να αξιολογηθούν τα πιθανά σενάρια που αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο περίσκεψης για τον νομοθέτη. Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του Η Οδηγία RoHS 2 Μετά από δημόσια διαβούλευση το 2013 για την αξιολόγηση των DEHP, BBP και DBP ως επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον Φεβρουάριο 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη της Αυστριακής Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας (UBA 35 ) στην οποία περιλαμβάνονταν παραρτήματα για τα DEHP, BBP και DBP. Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στη συμβουλευτική Öko Institut (www.oeko.de) να καταρτίσει έκθεση για 21 ουσίες που θα μπορούσαν να προσδιοριστούν στην Οδηγία RoHS 2 36 ως υποψήφιες για απαγόρευση στον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Βάσει της μεθοδολογίας που πρότεινε η UBA, το PVC συμπεριελήφθη στον κατάλογο του Öko Institut με τις υποψήφιες προς απαγόρευση ουσίες στο μέλλον. Η βιομηχανία PVC επεσήμανε ότι ο κατάλογος αυτός δεν συνάδει με την υφιστάμενη νομοθεσία, όπως τον κανονισμό REACH. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει την οριστική διατριβή σχετικά με τη μεθοδολογία το πρώτο τρίμηνο του Σχέδιο SDS-R Η EuPC και η PRE 37 έχουν αναπτύξει μία διαδικτυακή βάση δεδομένων για τα πολυμερή και τις εφαρμογές, όπου οι ανακυκλωτές μπορούν να εισάγουν βασικά στοιχεία (στατιστικά ή αναλυτικά) και να λαμβάνουν Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για Προϊόντα Ανακύκλωσης (SDS-R). Όλα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) έχουν προσαρμοστεί στο Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα (GHS), και μπορούν να τροποποιούνται και να ενημερώνονται βάσει του κανονισμού REACH JRC: Κέντρο Κοινών Ερευνών, η εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/jrc/) UBA: Umweltbundesamt, Περιβαλλοντική Υπηρεσία Αυστρίας (www.umweltbundesamt.at) 36 Οδηγία RoHS 2: Ευρωπαϊκή νομοθεσία που περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η αναθεωρημένη Οδηγία RoHS 2011/65/EU (RoHS 2) τέθηκε σε ισχύ από 21 Ιουλίου PRE: Ανακυκλωτές Πλαστικού Ευρώπης (www.plasticsrecyclers.eu)

15 Progress Report 2015 Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της RENOLIT ONDEX SAS Οι οροφές από βινύλιο αποτελούν μία σωστή επιλογή για εξοικονόμηση ενέργειας, μεταξύ άλλων λόγω του φυσικού ανοιχτού χρωματισμού τους Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου Η Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου παρακολουθεί προσεκτικά την εξέλιξη και εφαρμογή του σύνθετου κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και συνεισφέρει προληπτικά στις συνεχιζόμενες συζητήσεις. Το 2014, η Επιτροπή συνέχισε να διερευνά τις καινοτόμους τεχνολογίες ανακύκλωσης και τις λύσεις διαλογής που είναι διαθέσιμες για τα δύσκολα ανακυκλώσιμα απορρίμματα PVC. Αναφορικά με τις τεχνολογίες ανακύκλωσης πρώτων υλών, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ υπο-ομάδων και της διοίκησης του EcoLoop (www.ecoloop.eu) στη Γερμανία. Το 2014 δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθούν δοκιμές ευρείας κλίμακος, δεδομένου ότι το εργοστάσιο δεν ήταν καθ όλα έτοιμο, επαναπρογραμματίστηκαν ωστόσο για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του Στα επιλεγμένα δείγματα συγκαταλέγονται δάπεδα, ταπετσαρίες, υπολείμματα κατατεμαχισμού και συσκευασίες PVDC. Οι πλάκες επίστρωσης από PVC είναι οι ανθεκτικότερες στο ξεθώριασμα, στο λέκιασμα και στη μούχλα από όλα τα προϊόντα επίστρωσης Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της F BOARD LTD Τον Οκτώβριο 2014, μία υπο-ομάδα της Επιτροπής επισκέφθηκε το εργοστάσιο της DOW/BSL (www. dow.com) στο Schkopau της Γερμανίας, όπου στο παρελθόν είχαν πραγματοποιηθεί επιτυχείς δοκιμές με απορρίμματα PVC. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ενημέρωσε την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων της επιλογής αυτής ώστε να υποβάλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της VinylPlus. Τον Ιούνιο 2014 μία υπο-ομάδα της Επιτροπής επισκέφθηκε τη Γερμανική εταιρεία Boltersdorf (www.repaboltersdorf.de) προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία για τις τεχνικές διαλογής. Η εταιρεία αναπτύσσει μία διαδικασία διαλογής πολλαπλών σταδίων για το PVC και τις ίνες, η οποία βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Η Galloo Plastics (www.gallooplastics.eu) στη Γαλλία επεξεργάζεται κυρίως υπολείμματα κατατεμαχισμού από απορρίμματα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και αυτοκινούμενων. Η εταιρεία αποσκοπεί περαιτέρω να εστιάσει τις προσπάθειές της στον διαχωρισμό και την επεξεργασία μεγάλης περιεκτικότητας σε χλώριο. Η Caretta (www.caretta-folie.de) είναι μία Γερμανική εταιρεία παραγωγής ελασμάτων που δουλεύει με δύσκολα ανακυκλώσιμο PVC. Η τεχνολογία της βασίζεται στον διαχωρισμό υλικών όπως το συνθετικό δέρμα και τα ελάσματα πισίνων, και δείχνει να έχει αποτελέσματα. Το 2013 πραγματοποιήθηκαν δύο σεμινάρια ReMapPlus με ινστιτούτα έρευνας και τεχνολογίας και ακαδημαϊκούς, εστιασμένα στα δύσκολα ανακυκλώσιμα απορρίμματα. Εντοπίστηκαν πολλά υποσχόμενες προοπτικές έρευνας για ιδιωτική χρηματοδότηση και κοινοτικά σχέδια (Horizon 2020). Η συνέχιση της εστιασμένης εργασίας το 2014 είχε ως αποτέλεσμα τη διοργάνωση ενός νέου σεμιναρίου τον Ιανουάριο του Λαμβανομένης υπόψη της εξάμηνης επισκόπησης των στόχων της VinylPlus το 2015, η Επιτροπή Ελεγχόμενου Βρόχου ενημερώνει τις εκτιμήσεις της σχετικά με τους όγκους του PVC που αναμένεται να ανακυκλωθεί έως το

16 Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της PROTAN AS ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2 η Εκπομπές Οργανικών Χλωριούχων Ενώσεων: Θα βοηθήσουμε να διασφαλιστεί η μη συσσώρευση ανθεκτικών οργανικών ενώσεων στη φύση και η μείωση των λοιπών εκπομπών. Στόχοι 1 Έναρξη Διαλόγου με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις εκπομπές οργανικών χλωριούχων ενώσεων εντός του επετεύχθη 2 Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης των προβληματισμών των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις εκπομπές οργανικών χλωριούχων ενώσεων έως το τέλος του επετεύχθη 3 Συμμόρφωση με τους Βιομηχανικούς Χάρτες για την ρητίνη PVC έως το πρώτο τρίμηνο του 2012 επετεύχθη εν μέρει 4 Αξιολόγηση κινδύνων για την μεταφορά βασικών πρώτων υλών, ειδικότερα VCM, έως το τέλος του επετεύχθη εν μέρει 5 Στόχος η εκμηδένιση των ατυχημάτων με έκλυση VCM κατά τη μεταφορά στα επόμενα 10 έτη. 16 Οι λύσεις οροφής από PVC χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα σε οποιοδήποτε κλίμα

17 Έκθεση Προόδου 2015 Ασφαλής Μεταφορά Δεν υπήρξαν ατυχήματα με έκλυση VCM κατά τη μεταφορά το Η Ομάδα Δράσης εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε για την αξιολόγηση των κινδύνων μεταφοράς βασικών πρώτων υλών συνέχισε το έργο της για την ανάλυση και καταγραφή διαδικασιών και πρακτικών. Έχουν προσδιοριστεί συστήματα πιστοποίησης για πλοία (Chemical Distribution Institute, CDI και για οδική και σιδηροδρομική μεταφορά (Συστήματα Αξιολόγησης Ασφάλειας και Ποιότητας, SQAS Οι αντίστοιχες εταιρείες επιβεβαίωσαν ότι ενδελεχείς έλεγχοι πραγματοποιούνται επίσης σε αμαξοστοιχίες και φορτηγά κατά την άφιξη και πριν την αναχώρησή τους. Αξιολογήσεις επικινδυνότητας των εργασιών φορτοεκφόρτωσης είχαν γίνει ήδη στο παρελθόν στα πλαίσια των αξιολογήσεων επικινδυνότητας των εργασιών παραγωγής. Εργαλεία αξιολόγησης της επικινδυνότητας υπάρχουν για τις μεταφορές, ωστόσο φαίνεται να αποδίδουν ποικίλα αποτελέσματα. Επιπλέον, η εμπειρία δείχνει πως οι διάφορες ομάδες που αξιολογούν τον ίδιο κίνδυνο χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο συνήθως καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα αυτά έχουν σχετική μόνο αξία, για παράδειγμα καταδεικνύοντας ότι μία συγκεκριμένη διαδρομή είναι ασφαλέστερη από μία άλλη. Δεδομένου ότι οι εταιρείες σιδηροδρομικής και θαλάσσιας μεταφοράς είναι υπεύθυνες να επιλέξουν τις αντίστοιχες διαδρομές, η αξιολόγηση των κινδύνων μπορεί να είναι σχετική μόνο για τις επιλογές της οδικής μεταφοράς. Οι πλάκες επίστρωσης από PVC είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στο ξεθώριασμα και στο λέκιασμα και έχουν μικρότερες απαιτήσεις συντήρησης σε σύγκριση με άλλα προϊόντα Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της RENOLIT Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της RESYSTA INTERNATIONAL GMBH Τα καλύμματα βινυλίου καθιστούν λείες όλες τις επιφάνειες μίας πισίνας και προσφέρουν απεριόριστες επιλογές σχεδιασμού, μεγέθους και σχήματος. Μία πισίνα βινυλίου είναι επίσης λιγότερο ακριβή από μία πισίνα fiberglass ή τσιμέντου 17

18 Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της TARKETT ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3 η Αειφόρος Χρήση Πρόσθετων: Θα αναθεωρήσουμε τη χρήση των πρόσθετων PVC και θα κινηθούμε σε πιο αειφόρα συστήματα προσθέτων. Στόχοι 1 Αντικατάσταση του μολύβδου στις 27 χώρες της ΕΕ έως το τέλος του Θα αναπτυχθούν εύρωστα κριτήρια για την αειφόρο χρήση των προσθέτων, με υποβολή έκθεσης προόδου έως το τέλος του επετεύχθη το Επικύρωση των εύρωστων κριτηρίων για την αειφόρο χρήση των προσθέτων, σε σχέση με την αξιακή αλυσίδα επόμενου σταδίου, με υποβολή έκθεσης προόδου έως το τέλος του επετεύχθη εν μέρει 4 Και άλλοι παραγωγοί προσθέτων PVC, καθώς και η αξιακή αλυσίδα επόμενου σταδίου, θα κληθούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία των αειφόρων προσθέτων. εξακολουθεί 18 Το μαλακό δάπεδο από PVC είναι φθηνό και χρησιμοποιείται σε πληθώρα κτιρίων, μεταξύ αυτών σπιτιών, νοσοκομείων, γραφείων, σχολείων κ.λπ. Περίπλοκα και τρισδιάστατα σχέδια είναι εφικτό να εκτυπωθούν. Η λεία, σκληρή επιφάνεια του επάνω στρώματος αποτρέπει τη συσσώρευση σκόνης

19 Έκθεση Προόδου 2015 Αντικατάσταση Μολύβδου Το 2014, η δέσμευση των ESPA και EuPC για την αντικατάσταση σταθεροποιητών με βάση τον μόλυβδο στις 27 χώρες της ΕΕ έως το τέλος του 2015, επεκτάθηκε στις 28 χώρες της ΕΕ. Η αντικατάσταση των σταθεροποιητών μολύβδου προχωρεί, και η ESPA βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης της αντικατάστασης έως το τέλος του Κατά τα έτη , η χρήση των σταθεροποιητών με βάση τον μόλυβδο μειώθηκε κατά τόνους (-86%) στις 28 χώρες της ΕΕ, ενώ η χρήση σταθεροποιητών με βάση το ασβέστιο, που αποτελούν εναλλακτική λύση, αυξήθηκε κατά τόνους. (Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες και Τα μέλη της ESPA συνεργάζονται πολύ στενά με μετατροπείς προκειμένου να επιλύσουν τυχόν θέματα σε εκκρεμότητα που ενδέχεται να τους εμποδίσουν να ολοκληρώσουν τη μετάβαση, και να βοηθήσουν να διαμορφωθούν οι εφαρμογές εκείνες που εξακολουθούν να βασίζονται σε σταθεροποιητές μολύβδου. Πλαστικοποιητικές Ουσίες Η Ευρωπαϊκή αγορά πλαστικοποιητών εξακολουθεί να αντανακλά τις μεταβολές της νομοθεσίας. Το μερίδιο αγοράς των φθαλικών ενώσεων Υψηλού Μοριακού Βάρους και άλλων πλαστικοποιητικών ουσιών αυξάνεται ραγδαία, αντικαθιστώντας το DEHP. Επαναξιολόγηση των Περιορισμών για τα DINP και DIDP Στις 15 Ιανουαρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα συμπεράσματά της σχετικά με την επαναξιολόγηση των περιορισμών για τα DINP και 38 ECHA: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών (http://echa.europa.eu) DIDP σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας που μπορεί να τοποθετηθούν στην στοματική κοιλότητα. Η Επιτροπή συντάσσεται πλήρως με τα κύρια συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν τον Αύγουστο 2013 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών (ECHA 38 ). Βάσει της αξιολόγησης της ECHA, η Επιτροπή κατέληξε ότι δεν υφίσταται μη αποδεκτός χαρακτηρισμένος κίνδυνος για τη χρήση DINP και DIDP σε είδη εκτός παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας που μπορεί να τοποθετηθούν στην στοματική κοιλότητα. Οι υφιστάμενοι περιορισμοί θα πρέπει να διατηρηθούν, κατέληξε η Επιτροπή. Η Επιτροπή συμπέρανε περαιτέρω ότι εν όψει της απουσίας άλλων κινδύνων από τη χρήση DINP και DIDP, η εκτίμηση ενδεχόμενων υποκαταστάτων διαφαίνεται λιγότερο σχετική. Ως εκ τούτου, το DINP και το DIDP θεωρούνται ασφαλή για χρήση σε όλες τις τρέχουσες εφαρμογές προς τους καταναλωτές. Αναφορικά με τα παιδιά, η ECHA Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της PIPELIFE FRANCE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ -86% ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Το PVC χρησιμοποιείται εκτενώς σε αποχετευτικούς σωλήνες λόγω του χαμηλού κόστους, της χημικής ανθεκτικότητας και της ευκολίας στη συγκόλλησή του ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΤΙΣ 28 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 100,000 Σταθεροποιητές με βάση το ασβέστιο 80,000 Σταθεροποιητές με βάση τον μόλυβδο 60,000 Τόνοι 40,000 20,

20 Τα δάπεδα από μαλακό PVC προσφέρουν ηχομόνωση και είναι μαλακά στην αφή αλλά ανθεκτικά στη φθορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα ανθεκτικό δάπεδο με μαλακή επίστρωση που αποτρέπει τους τραυματισμούς. Είναι πολύ σημαντικό να επιτρέπει η επιφάνεια την πλήρη απομάκρυνση των σωματιδίων Η ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ: Μετάβαση σε Φθαλικές Ενώσεις ΥΜΒ και Άλλες Πλαστικοποιητικές Ουσίες Άλλες πλαστικοποιητικές ουσίες 40 DEHP 20 C & L REACH DINP/DIDP/DPHP Πηγή: Εκτίμηση του ECPI βάσει δημοσιευμένων στοιχείων της IHS κατέληξε ότι δεν είναι αναγκαία η λήψη περαιτέρω μέτρων διαχείρισης κινδύνων για τη μείωση της έκθεσης των παιδιών σε DINP και DIDP. Για τους ενηλίκους, τα στοιχεία βιοπαρακολούθησης που μελέτησε η ECHA επιβεβαίωσαν ότι η έκθεση μέσω της τροφής και του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι αμελητέα και ότι η δερματική έκθεση σε DINP και DIDP δεν ελλοχεύει κινδύνους για τους ενήλικες ή για κυοφορούμενα έμβρυα. Αδειοδότηση REACH Τον Σεπτέμβριο 2014, η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων (ΕΑΚ) και η Επιτροπή Κοινωνικο- Οικονομικής Ανάλυσης (ΕΚΟΑ) της ECHA εξέφρασαν την υποστήριξή τους σχετικά με την αδειοδότηση εταιρειών που αιτούνται για Άδεια συνέχισης της χρήσης DEHP τόσο σε παρθένο όσο και σε ανακυκλωμένο PVC και DBP σε συγκεκριμένες εφαρμογές 39. Ταξινόμηση REACH Μετά από πρόταση της Δανίας, η Επιτροπή Κρατών-Μελών της ECHA (ΕΚΜ) αποφάνθηκε τον Δεκέμβριο 2014 ότι το DEHP αποτελεί ενδοκρινικό διαταράκτη για το ευρύτερο περιβάλλον, καθώς και για τους ανθρώπους. Το συμπέρασμα αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μία δεύτερη καταχώριση του DEHP στη λίστα υποψηφίων του REACH, με πιθανότητα μίας δεύτερης διαδικασίας Αδειοδότησης. Ωστόσο, το ECPI θεωρεί ότι η επιστήμη όσον αφορά στο DEHP δεν υποστηρίζει το συμπέρασμα αυτό, καθώς η πλειοψηφία των στοιχείων δείχνει ότι το DEHP δεν επιφέρει συνέπειες ενδοκρινικής φύσεως στα ψάρια ή άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Επιπλέον, το DEHP δεν συσσωρεύεται στη βιολογία, ως εκ τούτου δεν συνιστά περιβαλλοντικό κίνδυνο για ανώτερα θηλαστικά. Το ECPI δεν συμφωνεί με την Επιτροπή Κρατών-Μελών, σύμφωνα με την οποία ο ορισμός των WHO/IPCS 40 για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις πληροίται και καταδεικνύεται στους φακέλλους που υποβλήθηκαν. Ήδη ισχύει αυστηρή νομοθεσία για το DEHP ως τοξικό για την αναπαραγωγή σύμφωνα με την Κατηγορία 1B. Η διπλή ρύθμιση μέσω της Λίστας Υποψηφίων δημιουργεί πλέον σημαντική αβεβαιότητα για την εταιρεία που επιδιώκει Αδειοδότηση. Μελέτες και Έρευνες Το Πανεπιστήμιο του Maastricht (www.maastrichtuniversity.nl) έχει αναλάβει να καταρτίσει μία μελέτη αναθεώρησης της επιδημιολογίας, προκειμένου να διαπιστώσει την αξιοπιστία των επιστημονικών εργασιών που καταδεικνύουν σύνδεση ανάμεσα στην έκθεση σε Το σκληρό PVC χρησιμοποιείται εκτενώς στον κατασκευαστικό κλάδο ως υλικό χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της RESYSTA INTERNATIONAL GMBH WHO/IPCS: Το Διεθνές Πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ασφάλεια των Χημικών (www.who.int/ipcs) 20

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2013

ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2013 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2013 Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά την πρόοδο και τα επιτεύγματα της VinylPlus για το έτος 2013 σε κάθε μία από τις πέντε προκλήσεις της αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προόδου 2012. Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2011

Έκθεση Προόδου 2012. Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2011 Έκθεση Προόδου 2012 Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2011 Έ κθεση ΠροΌ δου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η VinylPlus είνα δομημένη γύρω από πέντε δεσμεύσεις που αποσκοπούν στα εξής: την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προόδου 2008 της Vinyl 2010. Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2007. Vinyl 2010 Το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC

Έκθεση Προόδου 2008 της Vinyl 2010. Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2007. Vinyl 2010 Το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC Έκθεση Προόδου 2008 της Vinyl 2010 Έκθεση δραστηριοτήτων έτους 2007 Vinyl 2010 Το Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας PVC ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε.

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Πολλές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχουν γενική κανονιστική υποστήριξη, αλλά λίγες μόνο παρέχουν τις έγκαιρες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος δεν διαθέτει μέχρι σήμερα σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων πλαστικών συσκευασιών αγροχημικών (ΑΠΣΑ).

Η Κύπρος δεν διαθέτει μέχρι σήμερα σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων πλαστικών συσκευασιών αγροχημικών (ΑΠΣΑ). ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (2G-MED09-015) Πρόγραμμα AGROCHEPACK: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Τυποποίηση και Σήμανση των προϊόντων EPS σύμφωνα με την 89/106/ΕΟΚ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q MANAGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Νομoθετικό πλαίσιο Πλήρης απαγόρευση διάθεσης παλαιών ελαστικών στους ΧΥΤΑ από τον 07/2006 (Οδηγία 31/99 Ε.Ε.) Νόμος 2939/2001 για την ευθύνη του παραγωγού και την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «Ως οχήµατα τέλους ζωής νοούνται εκείνα τα παλιά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να µην τα χρησιµοποιήσουν ξανά και επιθυµούν να καταθέσουν µόνιµα τις πινακίδες τους,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2009 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Μετά την ψήφιση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001) και την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Χρήστος Τσομπανίδης Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 21 Νοεμβρίου, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 89(Ι)/2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ÓõóôÞìáôá óùëþíùí ðñïóôáóßáò êáëùäßùí

ÓõóôÞìáôá óùëþíùí ðñïóôáóßáò êáëùäßùí ÓõóôÞìáôá óùëþíùí ðñïóôáóßáò êáëùäßùí Ποιότητα Εφαρμόζουμε μια σειρά από προηγμένα συστήματα διαχείρισης, πιστοποιημένα κατά ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001, υιοθετούμε τις αρχές της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αθανάσιος Βλάχος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συντάκτης : Σεραφειμίδης Χρυσόστομος 1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Δελτίο Τύπου Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Tel. +30 210 618 75 00 www.bayer.gr Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα παράθυρα με προφίλ REHAU χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, τον πρακτικό χειρισμό και τη μεγάλη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB Ακουστικά Υλικά ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ TECOCELL Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες Αεραγωγοί Τεχνικοί χώροι Ηχομονωτικοί κλωβοί MERFOCELL Με επίπεδη ακατέργαστη επιφάνεια ή με υφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισηγήτρια: Λίνα Μαχαιρά, MΠΔ, MSc Πολυτεχνείο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

H Honda για πολλά χρόνια είναι πρωτοπόρος στις δράσεις τις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τις αναλογούν ως ένας παγκόσµιος κατασκευαστής οχηµάτων. Είναι σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) Αύγουστος 2014 LIFE09 ENV/GR/0297

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TYΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Αλέξανδρος Κουλίδης Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ Ειρήνη Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρφανάκου Αναστασία Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομική βάση / Legal basis Νόμος 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου 2007 Γιώργος Πολυμενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο»

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ PROJECT (Ι) 1 η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Ανακύκλωση Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Θέμα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Στόχοι ομάδας: -Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα