ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β"

Transcript

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β Συγγραφή: Ειρήνη Ροδοσθένους, Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζηµιχαήλ, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Μαθηµάτων 1

2 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Στάδια διδασκαλίας του αρχαίου κειµένου από το πρωτότυπο: ΜΕΡΟΣ Α 1. Σύντοµη αφόρµηση (εικόνα, ιδεοθύελλα, σχολιασµός πλαγιότιτλου, ετυµολογία κ.ά). 2. ιαβάζεται το κείµενο από το/τη διδάσκοντα/ουσα. 3. Σιωπηρή ανάγνωση από τους µαθητές (2-3 ) και µελέτη ερµηνευτικών σχολίων του βιβλίου. 4. Προφορική επεξεργασία του περιεχοµένου του κειµένου (νοήµατα, ιδέες...), µε την υποβολή ερωτήσεων από το διδάσκοντα/διδάσκουσα. (Αξιοποιούνται οι ερωτήσεις, που υπάρχουν στο τέλος του κάθε κειµένου της ενότητας, ή και άλλες. Οι µαθητές απαντούν, εντοπίζοντας στο κείµενο τις σχετικές φράσεις.) 5. Τα παιδιά αφηγούνται προφορικά σε γενικές γραµµές το περιεχόµενο του κειµένου. Ο εκπαιδευτικός βεβαιώνεται ότι όλα τα παιδιά έχουν κατανοήσει το κείµενο. ΜΕΡΟΣ Β 6. Με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας και αξιοποιώντας τις ερωτήσεις που υπάρχουν σ αυτά, ασκούνται οι µαθητές/τριες στην τοποθέτηση των λέξεων του πρωτότυπου κειµένου στη σωστή συντακτική σειρά. Κατά τη συµπλήρωση ο εκπαιδευτικός επεξηγεί σηµαντικά συντακτικά ή γραµµατικά φαινόµενα. ΜΕΡΟΣ Γ 7. Οι µαθητές, αξιοποιώντας και το λεξιλόγιο του κειµένου, αποδίδουν (µεταφράζουν) στα νέα ελληνικά την υπό εξέταση παράγραφο. 8. Η πορεία που θα ακολουθείται είναι η εξής: ΟΛΟ ΜΕΡΟΣ ΟΛΟ. Βασικός στόχος, κατά τη διδασκαλία, είναι να αντιλαµβάνονται οι µαθητές τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας. Επιλέγονται λέξεις από το πρωτότυπο κείµενο και καταγράφονται αντίστοιχες λέξεις της νέας ελληνικής, που ανήκουν δηλ. στην ίδια οικογένεια (παραγωγή σύνθεση). 2

3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1[β] 2 [α] (... λατρεύων) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Κατά την επεξεργασία του δεύτερου µέρους της 1, είναι καλό να γίνει µια αναφορά στο φαινόµενο της ταυτοπροσωπίας και ετεροπροσωπίας και συγκεκριµένα στο σηµείο «τ το ρχοµένου πλε στα γαθ ποιε ν»: υποκείµενο: τ ν βασιλέα). Η εµβάθυνση του φαινοµένου θα γίνει αργότερα, σύµφωνα µε τον Προγραµµατισµό. Πέρα από τα φαινόµενα (γραµµατικά/συντακτικά) που προτείνονται στον Προγραµµατισµό, ο/η διδάσκων/διδάσκουσα στοχεύει στην επανάληψη φαινοµένων που διδάχθηκαν οι µαθητές σε προηγούµενες ενότητες. 3

4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1[β] 2 [α] (... λατρεύων)... λλ κα βασιλέω γαθο το το ργον νόµιζε, τ το ρχοµένου πλε στα γαθ ποιε ν. ν το µεγίστοι δ φελήµασι τ πατρίδο κα τόδε γ τίθηµι α το, τι δυνατώτατο ν ν τ πόλει φανερ ν µάλιστα το νόµοι λατρεύων. ( πιστάµεθα τι) νόµιζε ( γησίλαο ) (τί;) (ε ναι)... (τι είδου ;)... (τίνος;)... (δηλαδή ποιο;) τ ποιε ν (τί;) γ τίθηµι κα τόδε α το ν το φελήµασι τ πατρίδο ποιε ν: απαρέµφατο του ρ. ποι = κάνω, δηµιουργώ, ενεργώ Να γράψετε λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια µε το πιο πάνω ρήµα. ποίηση απλές προς περι... σύνθετες... εκ... απο (δηλαδή τι;) τι ( γησίλαο ) ν φανερ (ότι έκανε τι;)... (αν και τι;) Να συµπληρώσετε τα κενά, επιλέγοντας από τα ουσιαστικά που υπάρχουν στην παρένθεση. ακινητοποιηµένο... περιθωριοποιηµένο... ποιητικό... τακτοποιηµένο... αξιοποιηµένο... µελοποιηµένο... χρησιµοποιηµένο... (ποίηµα, εργαλείο, άτοµο, µέρος, αυτοκίνητο, έργο, αρχείο) 4

5 Ποίει τ καλ ν κα ν δατι ίπτε. Αρχαία παροιµιακή φράση Να βρείτε την αντίστοιχη νεοελληνική παροιµία και να τη συζητήσετε στην τάξη. Με ποιαν έννοια, που έχετε διερευνήσει σε προηγούµενο µάθηµα, συνδέεται η παροιµία αυτή; νόµιζε: Αναγνωρίζετε σε ποιο χρόνο είναι το ρήµα; Να δώσετε το ίδιο πρόσωπο στον Ενεστώτα και Αόριστο. Ενεστώτα :... Αόριστο :... Να µεταφέρετε τα πιο κάτω στον αντίθετο αριθµό, στην ίδια πτώση. τ ργον... το ρχοµένου... το νόµοι... Να θυµηθείτε την προσωπική αντωνυµία και να την κλίνετε µαζί µε το ρ. νοµίζω στο χρόνο που το συναντάµε στο κείµενο: γ

6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1[β] 2 [α] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Α. Οι εγκλίσει και η σηµασία του Να διαβάσετε τα πιο κάτω παραδείγµατα. Τι εκφράζουν τα υπογραµµισµένα ρήµατα; Σήµερα θα πάµε εκδροµή. Χθε γράψαµε έκθεση Γιάννη είναι αθλητή. Τ καλ ν δένδρον καλ ν καρπ ν φέρει. Ο διδάσκαλοι παίδευσαν το µαθητ. Ο στρατι ται νίκησαν το χθρού. Ο µαθητα τ σκήσει λυον. Εκφράζουν Α παίξουµε. Θέλω να σπουδάσω γιατρό. Όταν έρθει, θα τα πούµε. Μ πιστεύσ τ πίστ φίλ. κούσωµεν το ήτορο. ρέψωµεν ( α κόψουµε) νθη κ τ ν γρ ν, νέοι. Εκφράζουν Γράψε την επιστολή. ιάβαζε τα µαθήµατά σου. Συνήθιζε τον εαυτό σου στις καλές πράξεις. θιζε σεαυτ ν ε ναι µ σκυθρωπ ν λλ σύννουν. εί, πα, δίωκε τ ν ρετ ν κα φε γε τ κακ δονά. Εκφράζουν Μακάρι να βρέξει. Είθε να πάνε όλα καλά. Σ φίλο µ ν γίγνοιο. Σ ζοισθε, φίλοι, π τ ν πολεµίων. Εκφράζουν Όλα τα ρήµατα ανήκουν σε εγκλίσεις. Να τις ονοµάσετε µε βάση τη σειρά των πιο πάνω πινάκων Στα Νέα Ελληνικά η έγκλιση αυτή δεν υπάρχει. Εκφράζουµε ευχή µε την έκφραση µακάρι, είθε. 6

7 Β. Το ρήµα ε µί στην Οριστική Ενεστώτα και η προσωπική αντωνυµία 1. Να συµπληρώσετε τους πίνακες που ακολουθούν, αφού θυµηθείτε το ρ. ε µί στην Οριστική Ενεστώτα [ΑΕΓ, σ. 162]. (Μην ξεχνάτε τους κανόνες τονισµού, που έχετε διδαχθεί). Νέα Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά 1. Εγώ είµαι µαθητής. 2. Εσύ είσαι επιµελής. 3. Αυτός είναι δάσκαλος. (διδάσκαλος) 4. Εµείς είµαστε σοφοί. 5. Εσείς είστε ευσεβείς. 6. Αυτοί είναι άριστοι Να σχηµατίσετε προτάσεις, συνδυάζοντας τις φράσεις που περιέχονται στις παρακάτω στήλες µε τη βοήθεια τύπων του ε µί. Σ... ερε το ιον σου. µε... φθαλµ. Ο δ ν... Κ ριο, Θε µου. λ χνο το σ µατο... ρετ τιµι τερον. µε... γέρων δ λλην ο κ... λληνε ε πα δε..., πολ ται τ ν θην ν. 3. Να υπογραµµίσετε τις προσωπικές αντωνυµίες και να σηµειώσετε µε ένα το πρόσωπο της καθεµιάς στον ενικό ή πληθυντικό. Να ανατρέξετε στη σ. 136 της ΓΑΕ. Παραδείγµατα α β γ στρατηγ τ ν ανδρε αν µ ν βραβε σει. Π τερ µ ν, ν το ο ρανο. δικ α ο πρ πει µ ν, το δικαστα. γ λ γω σο τα τα. Ο δε στ σοφ τερο σο. Προτρ χει γλ σσ σου τ διανο α. Κα σ τ κνον το στρατηγο ε. Άσκηση: 1. Να συµπληρώσετε τους τύπους του ρ. ε µί και τη προσωπική αντωνυµία στι επόµενε φράσει. α) στρατηγ κ λευσεν... ( γ, αιτ. πληθ.) τα τα πράττειν. β) Ο δε... (ε µ, γ εν.) σοφ τερο... ( σ, γεν. εν.). γ) τα ροι, ο τε... ( σ, ον. πληθ.) µ νοι δ νασθε µ χεσθαι ο τε... ( γ, ον. πληθ. ) δυν µεθα νευ...(σ, γεν. πληθ. ). δ) λτ! τ... (ε µ, β εν. ); ( σύγχρ. στρατ. παράγγελµα) ε) Ο νθρωποι ο κ ε γαθο... (ε µί, α πληθ. ). 7

8 Γ. Το ρήµα ε µί στι εγκλίσει του Ενεστώτα Να προσπαθήσετε να διακρίνετε τι εκφράζουν τα υπογραµµισµένα ρήµατα και να συµπληρώσετε του πίνακε των εγκλίσεων του ρ. ε µί στον Ενεστώτα, αφού µελετήσετε και τη σ. 163 τη ΓΑΕ. ν τε πιστο το θεο, µακάριοί στε. Χαίρω, ταν ν γεί.... ν Κλεισθένη ν πόρ... γ, θεοί, δύσµορφο ε ην µ λλον καλ κακό.... Ε η τ νοµα Κυρίου ε λογηµένον... Ε τυχέστεροι ε µεν των προγόνων. Ε θε ο θεο ε µενε µ ν ε εν. σθι µιλητικ κα µ φιλόνικο. στω λαµπρότη το Κυρίου φ... µ ν. πα δε στε φιλαλήθει. Σωκράτη δίδασκε τ ν σωφροσύνην α τίαν τ ε δαιµονία ε ναι. Ο Α γιν ται λέγουσιν ο κ ε ναι α τόνοµοι. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ γ... σ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ γ ΕΥΚΤΙΚΗ γ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ... ΜΕΤΟΧΗ Ο το ε γεν ν κακό στι. το νθρώπου ψυχ φαίνεται θάνατο ο σα. Τ ν... Άσκηση: Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο του ρ. ε µί στην έγκλιση που σα ζητείται. 1. Ο Θεο ο κ... (Οριστική Ενεστώτα) µ ν σύµµαχοι. 2. Σωκράτη σοφό... (Οριστική Ενεστώτα) γκρατ, τέκνον (Προστακτική Ενεστώτα) ε λογηµένοι π το ν ν κα ω το αι νο (β πληθ. Ευκτική Εν. ). 5. Τα τα νόµιζε µηδ λέγειν... (Απαρέµφατο Εν.) 6. Θε στ πανταχο... (Μετοχή σύνθετη µε την πρόθεση παρά). 8

9 Τι γνωρίζετε για τον Παρατατικό;. Ο ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ «ε µί» Μπορείτε να δώσετε τον Παρατατικό του ρήµατος «είµαι» στα Νέα Ελληνικά; ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ Να διαβάσετε τις πιο κάτω προτάσεις στα αρχαία ελληνικά και να µεταγράψετε του τύπου του ρήµατο «ε µί» στον Παρατατικό στο διπλανό πίνακα. γ καλ διδάσκαλο ν. Σ καλ κα γαθ φίλο σθα. νεανία µαθητ ν. µε βοηθο τ ν συµµάχων µεν. µε ρχηγο τ ν λα ν τε. ν τ θαλάσσ ο νεµοι γριοι σαν. ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ Να αλλάξετε τους τύπους των ονοµάτων και των ρηµάτων από τον ενικό στον πληθυντικό και αντίστροφα, διαµορφώνοντας κατάλληλα τις προτάσεις

10 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1[β] 2 [α] ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Α. Οι εγκλίσει και η σηµασία του Να διαβάσετε τα πιο κάτω παραδείγµατα. Τι εκφράζουν τα υπογραµµισµένα ρήµατα; Σήµερα θα πάµε εκδροµή. Χθε γράψαµε έκθεση Γιάννη είναι αθλητή. Τ καλ ν δένδρον καλ ν καρπ ν φέρει. Ο διδάσκαλοι παίδευσαν το µαθητ. Ο στρατι ται νίκησαν το χθρού. Ο µαθητα τ σκήσει λυον. Εκφράζουν κάτι το βέβαιο, το πραγµατικό. Α παίξουµε. Θέλω να σπουδάσω γιατρό. Όταν έρθει, θα τα πούµε. Μ πιστεύσ τ πίστ φίλ. κούσωµεν το ήτορο. ρέψωµεν ( α κόψουµε) νθη κ τ ν γρ ν, νέοι. Εκφράζουν µιαν επιθυµία, κάτι που περιµένουµε να γίνει. Γράψε την επιστολή. ιάβαζε τα µαθήµατά σου. Συνήθιζε τον εαυτό σου στις καλές πράξεις. θιζε σεαυτ ν ε ναι µ σκυθρωπ ν λλ σύννουν. εί, πα, δίωκε τ ν ρετ ν κα φε γε τ κακ δονά. Εκφράζουν µιαν προσταγή, µια προτροπή. Μακάρι να βρέξει. Είθε να πάνε όλα καλά. Σ φίλο µ ν γίγνοιο. Σ ζοισθε, φίλοι, π τ ν πολεµίων. Εκφράζουν µιαν ευχή. Όλα τα ρήµατα ανήκουν σε εγκλίσεις. Να τις ονοµάσετε µε βάση τη σειρά των πινάκων. 1. Οριστική 2. Υποτακτική 3. Προστακτική 4. Ευκτική Στα Νέα Ελληνικά η έγκλιση αυτή δεν υπάρχει. Εκφράζουµε ευχή µε την έκφραση µακάρι, είθε. 10

11 Παρατηρήσεις στο ρήµα ε µ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Β. Το ρήµα ε µί στην Οριστική Ενεστώτα και η προσωπική αντωνυµία 1. Το ρήµα ε µί, πέραν του ότι χρησιµοποιείται ω απλό ρήµα, χρησιµεύει στην αρχαία ελληνική ω βοηθητικό για το σχηµατισµό των περιφραστικών χρόνων των ρηµάτων (Στον Παρακείµενο, Υπερσυντέλικο και Συντελεσµένο Μέλλοντα: λελυκ, λελυκ ε ην, λελυκ σθι, λελυµένο, λελυµένο ε ην). 2. Ο τύπο στ ανεβάζει τον τόνο: Όταν σηµαίνει «υπάρχει»: στι θεό. Όταν σηµαίνει «είναι δυνατόν» ή «επιτρέπεται»: στι λαβε ν. Όταν βρίσκεται στην αρχή τη πρόταση : στι νθρωπο σοφ. Όταν βρίσκεται µετά από τι λέξει : το τ, λλ, ε,, καί, ο κ, µή: ο κ στι, το τ στι. Σε φράσει όπω οι παρακάτω: στιν (κάποιο ), στιν τε (κάποτε), στιν που (κάπου), κλπ. 3. Οι δισύλλαβοι τύποι τη οριστική του Ενεστώτα, εκτό από τον τύπο ε, είναι εγκλιτικοί. 2. Να σχηµατίσετε προτάσεις συνδυάζοντας τις φράσεις που περιέχονται στις παρακάτω στήλες µε τη βοήθεια τύπων του ε µί. α) Σ ε [3] 1) ερε το ιον σου. β) µε σµ ν [6] 2) φθαλµ. γ) Ο δ ν στ ν [4] 3) Κ ριο, Θε µου. δ) λ χνο το σ µατό στιν [2] 4) ρετ τιµιώτερον. ε) µε στε [1] 5) γέρων δ λλην ο κ στι. στ) λληνε ε πα δ ε σιν, [5] 6) πολ ται τ ν θην ν. 3. Να υπογραµµίσετε τις προσωπικές αντωνυµίες και να σηµειώσετε µε ένα το πρόσωπο της καθεµιάς. Παραδείγµατα α β γ στρατηγ τ ν ανδρε αν µ ν βραβε σει. π. Π τερ µ ν, ν το ο ρανο. π. δικ α ο πρ πει µ ν, το δικαστα. π. γ λ γω σο τα τα. ε. Ο δε στ σοφ τερο σο. ε. Προτρ χει γλ σσ σου τ διανο α. ε. Κα σ τ κνον το στρατηγο ε. ε. 11

12 Άσκηση: Να συµπληρώσετε τους τύπους του ε µί και τη προσωπική αντωνυµία στι επόµενε φράσει. α) στρατηγ κ λευσεν µ ( γώ, αιτ. πληθ.) τα τα πράττειν. β) Ο δε στί (ε µ, γ εν.) σοφώτερο σο ( σ, γεν. εν.). γ) τα ροι, ο τε µε ( σ, ον. πληθ.) µ νοι δ νασθε µ χεσθαι ο τε µε ( γώ, ον. πληθ. ) δυν µεθα νευ µ ν (σ, γεν. πληθ. ). δ) λτ! τ ε (ε µ, β εν. ); ( σύγχρ. στρατ. παράγγελµα) ε) Ο νθρωποι ο κ ε γαθο σµέν (ε µί, α πληθ. ). Άσκηση: Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο του ρ. ε µί στην έγκλιση που σα ζητείται. 7. Ο Θεο ο κ ε σ ν (Οριστική Ενεστώτα) µ ν σύµµαχοι. 8. Σωκράτη σοφό στί (Οριστική Ενεστώτα). 9. σθι γκρατ, τέκνον (Προστακτική Ενεστώτα). 10. Ε τε/ε ητε ε λογηµένοι π το ν ν κα ω το αι νο (β πληθ. Ευκτική Εν. ). 11. Τα τα νόµιζε µηδ λέγειν ε ναι (Απαρέµφατο Εν.) 12. Θεό στ πανταχο παρών (Μετοχή σύνθετη µε την πρόθεση παρά). 13. Τι γνωρίζετε για τον Παρατατικό; Ο ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ «ε µί» Ο Παρατατικός είναι ένας χρόνος που δηλώνει ότι µια πράξη γινόταν στο παρελθόν συνεχώς. Μπορείτε να δώσετε τον Παρατατικό του ρήµατος «είµαι» στα Νέα Ελληνικά; ΕΝΙΚΟΣ Ήµουν (α) Ήσουν (α) Ήταν (ε) ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ Ήµαστε (αν) Ήσαστε (αν) Ήταν (ε) 12

13 Να διαβάσετε τις πιο κάτω προτάσεις στα αρχαία ελληνικά και να µεταγράψετε του τύπου του ρήµατο «ε µί» στον Παρατατικό στο διπλανό πίνακα. γ καλ διδάσκαλο ν. Σ καλ κα γαθ φίλο σθα. νεανία µαθητ ν. µε βοηθο τ ν συµµάχων µεν. µε ρχηγο τ ν λα ν τε. ν τ θαλάσσ ο νεµοι γριοι σαν. ΕΝΙΚΟΣ ν σθα ν ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ µεν τε σαν Να αλλάξετε τους τύπους των ονοµάτων και των ρηµάτων από τον ενικό στον πληθυντικό και αντίστροφα, διαµορφώνοντας κατάλληλα τις προτάσεις. µε καλο διδάσκαλοι µεν. µε καλο κα γαθο φίλοι τε. Ο νεανίαι µαθητα σαν. γ βοηθ το συµµάχου ν. Σ ρχηγ το λαο σθα. ν τα θαλάσσαι νεµο γριο ν. 13

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Περιεχόμενα Πηγές... 3 Πρόσθετες πηγές (προαιρετικά)... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Πηγές: Ελληνικά με την Παρέα μου 2, (ΟΕΔΒ, κεφ. 7: «Τότε και Τώρα», σσ. 76-83) Ελληνικά από κοντά. 20 (γλωσσικά) μυστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραµµα: Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004 ράση: Γραµµατική και ιδασκαλία Έργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστηµονικός υπεύθυνος - επιµέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C τι µέν ο ν πάντ νδρα ς γε µοι φαίνεται τι µέν ο ν πάντ νδρα ε κότως ποδέχονται περί ταύτης τ ς ρετ ς σύµβουλον

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Γ ηµοτικού

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Γ ηµοτικού Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου για το σχ. έτος 2011-2012.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γυµνασίου για το σχ. έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6

σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6 Περιεχόμενα σελ. Πρόλογος 4 Εισαγωγή 3 Πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή πληθυσμού 6 Δεύτερο κεφάλαιο 2. Συγκριτική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων 2004 και 2005 14 2.1 Αποτελέσματα παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης Σ τ ό χ ο ι Το κείμενο παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω ορισμένων ιδιωματικών εκφράσεων του προφορικού λόγου, και ορισμένων συνθετότερων προτάσεων, μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τα γράμματα της γλώσσας μας κάνουν το αλφάβητο και είναι 24: α, Α = άλφα ν, Ν = νι β, Β = βήτα ξ, Ξ = ξι γ, Γ = γάμα ο, Ο = όμικρον δ, Δ = δέλτα π, Π = πι ε, Ε = έψιλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ TOY A. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ _Τα είδη του λόγου, τα συντακτικά σύνολα και η τεχνική σύνταξης της ελληνικής γλώσσας. & Τα ψεύδη που λέγονται για τη σύνταξη της ελληνικής γλώσσας _Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφώντος Αγησίλαος Κεφάλαιο 7 Συγγραφή: Πόπη Χριστοφόρου - Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 4 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ISBN 960-431-445-9 Copyright:. Πασχαλίδη, Eκδ σεις Zήτη, Aπρίλιος 1998, Θεσσαλονίκη H κατά οποιονδήποτε τρ πο και µέσο αναπαραγωγή, δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο,

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο, ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Α. ΚΕΙΜΕΝΟ E ν Iλί ω Ελένη ν, πέδοντο ν α τ ν το ς Eλλησιν ο Tρ ες, κ ντος γε κοντος Aλεξάνδρου. O γ ρ δ ο τω γε φρενο λα ς ν Πρίαμος ο δ ο λλοι Tρ ες, στε

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας.

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Λ Α Τ Ω Ν ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους Ο Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ L-PACK 1

Οδηγός για εκπαιδευόµενους Ο Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ L-PACK 1 Ο Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ L-PACK 1 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης 1. Αρχικά, διαβάζουμε το κείμενο και τις ερωτήσεις του. Κατά κανόνα, απ την πρώτη ανάγνωση προκύπτει μια αποσπασματική εικόνα, που κάτω απ το καθεστώς του άγχους καλλιεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευτές

Οδηγός για εκπαιδευτές 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Β I. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΑΞΗ Β I. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΞΗ Β Γενικές παρατηρήσεις Είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι μπορεί ο καθηγητής να ξεκινήσει τη διδασκαλία από την Ενότητα «Σημειώσεις - Περίληψη» για να κατανοήσουν και να ασκηθούν οι μαθητές στον λιτό και

Διαβάστε περισσότερα