ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 04/03/2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6355 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ σε συνεργασία µε την τράπεζα Πειραιώς». Στο άρθ.2 παρ. 1 του Ν 356/1974 (ΦΕΚ 90/ τεύχος Α) Περί Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων αναφέρονται τα παρακάτω: Η είσπραξις των δηµοσίων εσόδων ανατίθεται εις τα ηµόσια Ταµεία, τα λοιπά επί των εισπράξεων όργανα και τους Ειδικούς Ταµίες εις ουν έχει ανατεθεί η είσπραξη των ειδικών εσόδων ενεργείται δε δυνάµει νοµίµου τίτλου. Κατ εξαίρεση η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων µπορεί να ανατεθεί στις τράπεζες ή σε άλλους οργανισµούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισµούς ή στα ελληνικά ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ) καθώς και άλλες δηµόσιες αρχές. Με απόφαση του Υπ. Οικονοµικών καθορίζεται και η διαδικασία είσπραξης καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών. Επίσης σύµφωνα µε το αρ.17 παρ.13 του Ν.2992/2002 στην παρ. 1 του αρ.2 του Ν 356/74 (ΦΕΚ 90Α) προστίθεται εδάφιο γ που έχει ως εξής: Η διάταξη του προηγουµένου εδαφίου ισχύει και για την είσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ, ο οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας των οποίων προβλέπει Ειδική Ταµειακή Υπηρεσία. Ο ήµος µας προκειµένου να διευκολύνει περαιτέρω τους ηµότες του ως προς την πληρωµή των οφειλών απευθύνθηκε προς την Τράπεζα Πειραιώς µε την οποία ως γνωστό συνεργάζεται δεδοµένου ότι µε την αρ. 185/2011 απόφαση.σ. αποφασίσθηκε το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού όψεως για την κατάθεση των χρηµατικών διαθεσίµων του ήµου προκειµένου να εισπράττει τις οφειλές του µέσω του ιατραπεζικού συστήµατος ΙΑΣ αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών πληρωµών. Για το σκοπό αυτό εστάλη από την Τράπεζα Πειραιώς η από 6/2/2013 επιστολή την οποία θέτω υπόψη των µελών του.σ. Σύµφωνα µε την ανωτέρω προσφορά ο όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία µε την ΙΑΣ Α.Ε. αναλαµβάνει να υποστηρίξει το ήµο ιονύσου στις διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη στο ιατραπεζικό σύστηµα Ηλεκτρονικών πληρωµών ΙΑΣ ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να εισπράττει

2 οφειλές από όλες τις τράπεζες που συµµετέχουν στο σύστηµα, (αφορά το σύνολο σχεδόν των Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά). Η κάθε Τράπεζα θα δηµιουργήσει µια ειδική πληρωµή για το ήµο ιονύσου. Τη διαδικασία συντονισµού µε το σύνολο του Τραπεζικού συστήµατος αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου η Τράπεζα Πειραιώς (λειτουργώντας ως Τράπεζα Οργανισµού) σε συνεργασία µε τη ΙΑΣ. Ο οφειλέτης του ήµου χρησιµοποιώντας µόνο ένα κωδικό πληρωµής όπου θα έχει στην κατοχή του µπορεί να εκτελεί την πληρωµή του σε οποιαδήποτε Τράπεζα που συµµετέχει στο διατραπεζικό σύστηµα ΙΑΣ. Το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των συναλλαγών που έγιναν σε οποιαδήποτε Τράπεζα θα συγκεντρώνεται στο λογαριασµό που θα τηρεί ο ήµος στην Τράπεζα Πειραιώς. Η ενηµέρωση του ήµου για το σύνολο των συναλλαγών που έχουν γίνει στο ιατραπεζικό σύστηµα ΙΑΣ θα γίνεται αυτόµατα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µέσω µηχανογραφηµένου αρχείου ενηµέρωσης το οποίο θα αποστέλλεται από την ΙΑΣ. Τρόποι εξόφλησης Το σύστηµα ΙΑΣ διεκπεραιώνει δύο κατηγορίες εντολών: Εντολή Αµεσης Χρέωσης (DIAS DIRECT DEBIT): Ο Εντολέας- Πληρωτής δίνει πάγια εντολή χρέωσης του λογαριασµού που τηρεί στην Τράπεζα µε την οποία συνεργάζεται. Το ποσό και η ηµεροµηνία χρέωσης θα προσδιορίζονται κάθε φορά από τον ΗΜΟ ΙΟΝΥΣΟΥ. Εντολή Πληρωµής (DIAS CREDIT TRANSFER): Ο Εντολέας-Πληρωτής δίνει (one-off,µεµονωµένη) εντολή χρέωσης του λογαριασµού που τηρεί στην Τράπεζα µε την οποία συνεργάζεται, προκειµένου να εξοφλήσει συγκεκριµένη υποχρέωση προς το ΗΜΟ ΙΟΝΥΣΟΥ. <<Κανάλια Πληρωµής>> που διαθέτει ο όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Ο Οµιλος Τράπεζας Πειραιώς θα ενεργοποιήσει στο σύστηµα DIAS ειδικά για το ΗΜΟ ΙΟΝΥΣΟΥ όλα τα διαθέσιµα κανάλια πληρωµής, ήτοι: ίκτυο καταστηµάτων: Πληρωµές (DCT) ή/και αναθέσεις πάγιων εντολών (DDD) ( µε χρέωση λογαριασµού) Internet Banking: Πληρωµές µέσω Internet Banking(24h/24h, 7 ηµέρες την εβδοµάδα) Phone Banking: Πληρωµές µέσω Phone Banking(24h/24h, 7 ηµέρες την εβδοµάδα)

3 Πληρωµές µέσω ικτύου Καταστηµάτων Το δίκτυο καταστηµάτων της Τράπεζας Πειραιώς και της (πρώην) Αγροτικής Τράπεζας θα δέχεται από τους πελάτες- οφειλέτες του ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ εντολές πληρωµής µε χρέωση του Τραπεζικού Λογαριασµού µέσω ειδικής συναλλαγής που θα αναπτυχθεί. Παράλληλα θα µπορούν να δώσουν πάγια εντολή εξόφλησης των οφειλών τους µε χρέωση του Τραπεζικού τους Λογαριασµού. Πληρωµές µέσω Internet Banking Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους πελάτες του ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ που είναι χρήστες του Internet Banking της Τράπεζας Πειραιώς (www.winbank.gr ή ή της Αγροτικής Τράπεζας (www.atebank.gr), να εξοφλούν τους λογαριασµούς της από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, µε χρέωση λογαριασµού που τηρούν στην Τράπεζα Πειραιώς ή την Αγροτική Τράπεζα αντίστοιχα ή τη κάρτα πληρωµής έκδοσης, Πειραιώς ή Αγροτικής Τράπεζας (αντίστοιχα) που κατέχουν. Η εξόφληση των λογαριασµών θα γίνεται µέσω ειδικής συναλλαγής που θα αναπτυχθεί και που θα καθοδηγεί πλήρως τον πληρωτή, ώστε να καταχωρεί τα απαραίτητα στοιχεία για την εξόφληση του λογαριασµού. Πληρωµές µέσω Phone Banking Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους πελάτες του ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ που είναι χρήστες της πλατφόρµας ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς (www.winbank.gr) να χρησιµοποιούν την τηλεφωνική εξυπηρέτηση (Phone Banking)της Τράπεζας (τηλ ), για να εξοφλούν τις οφειλές τους προς το ΗΜΟ ΙΟΝΥΣΟΥ τηλεφωνικά, µε χρέωση λογαριασµού που τηρούν στην Τράπεζα Πειραιώς ή τη κάρτα πληρωµής έκδοσης Πειραιώς που κατέχουν. Ο υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου θα ζητήσει από τον πληρωτή µόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την εξόφληση του λογαριασµού. <<Κανάλια Πληρωµής>> σε άλλες Τράπεζες Σήµερα στο σύστηµα ΙΑΣ συµµετέχει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην αγορά, περιλαµβανοµένων και σχεδόν όλων των συνεταιριστικών τραπεζών. Τα κανάλια πληρωµών που υποστηρίζουν/προσφέρουν οι συµµετέχουσες Τράπεζες στο σύστηµα ΙΑΣ είναι κυρίως το internet banking και το δίκτυο καταστηµάτων τους. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης, σας παρέχουµε αναλυτικό πίνακα µε τα προσφερόµενα κανάλια ανά συµµετέχουσα τράπεζα. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τιµολόγηση Υπηρεσίας DIAS

4 Τιµολόγηση ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Για τον ρόλο της σαν <<Τράπεζα Οργανισµού>>, ή Τράπεζα Πειραιώς θα χρεώνει το ΗΜΟ ΙΟΝΥΣΟΥ µε ένα συγκεκριµένο ποσό ανά συναλλαγή πληρωµής ανεξαρτήτως εάν αυτή είναι επιτυχής ή όχι. Αφορά όλες τις συναλλαγές που διενεργούνται τόσο στις συµµετέχουσες Τράπεζες στο σύστηµα ΙΑΣ, όσο και στην ίδια. Υπηρεσίες πληρωµών ΙΑΣ Αµοιβή Χρέωση Οργανισµού ανά συναλλαγή ΙΑΣ 0,09 Η αναφερόµενη τιµολόγηση (για το ΗΜΟ ΙΟΝΥΣΟΥ)περιλαµβάνει το κόστος της ΙΑΣ και είναι τελική, δεδοµένου ότι σήµερα οι συγκεκριµένες Τραπεζικές υπηρεσίες δεν επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. Τιµολόγηση Πληρωτή Για κάθε συναλλαγή που διενεργείται στα κανάλια πληρωµής που υποστηρίζονται από την Τράπεζα Πειραιώς στο σύστηµα ΙΑΣ, θα χρεώνεται ο πληρωτής ως εξής: Κόστος ανά ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Εντολές Πληρωµής Κατάστηµα (µε χρέωση λογ/µου) E-Banking (Winbank.gr/Easypay.gr atebank.gr) Phone Banking Τράπεζας Πειραιώς 0,60 0,40 0,40 Πάγιες 0,40 εν εφαρµόζεται εν εφαρµόζεται Εντολές Εχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλώ όπως ληφθεί απόφαση από το.σ.: α) για την έγκριση της είσπραξης των οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού συστήµατος ΙΑΣ σε συνεργασία µε την Τράπεζα Πειραιώς σύµφωνα µε την προσφορά της και να εξουσιοδοτηθεί ο ήµαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. β) Για το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού στην Τράπεζα Πειραιώς ειδικά για το σκοπό αυτό προκειµένου να κατατίθενται άµεσα τα ποσά που θα εισπράττονται µέσω του διατραπεζικού συστήµατος ΙΑΣ και να εξουσιοδοτηθούν ο ήµαρχος και ο Ειδικός Ταµίας του ήµου Κωνστάντιος Γεώργιος για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 22.9.2015 Αρ. Πρωτ.: 906 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4/10-12-2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 37.638,00 (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ 4/10-12-2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 37.638,00 (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 4/10-12-2013 «Παροχή Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Οικονομοτεχνική Προσφορά 28 Ιουλίου 2015 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό;

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό; Για την ενημέρωση των επιχειρήσεων-πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα σύμφωνα με την από 18/07/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2014 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Επαγγελματίες Πράκτορες Παιγνιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. για την είσπραξη λογαριασμών Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ο.Τ.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. για την είσπραξη λογαριασμών Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ο.Τ.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. για την είσπραξη λογαριασμών Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ο.Τ.Ε. Στην Αθήνα σήμερα../. /2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα: Προµηθειών Πληροφορίες :.Αναγνωστόπουλος ιεύθυνση: Ακαδηµίας 40, 101-74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210 3694 445 e-mail d.anagnostopoulos@tpd.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. Στην Αθήνα σήμερα../../2014 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Επαγγελματίες Πράκτορες Παιγνιδιών Πρόγνωσης Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2009.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2009. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ A)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ. - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (Δ16) Β)ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» Σπουδαστής Κουρµούλης Νεκτάριος Α.Μ. 6129 Εισηγήτρια - καθηγήτρια κ. οξαστάκη

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2015

Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2015 Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ "CAPITAL CONTROLS" ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ Η επιβολή περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009 1) ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 1084133/5002/0016 Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) TΜΗΜΑΤΑ: Α, Β, Γ Ληξιπροθέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων

Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Υποχρεώσεων ΕΛTA - Καταναλωτή

Χάρτης Υποχρεώσεων ΕΛTA - Καταναλωτή Χάρτης Υποχρεώσεων ΕΛTA - Καταναλωτή ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 0.1 Όµιλος ΕΛΤΑ... 7 0.2 Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή... 7 0.3 Περιπτώσεις που δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα